ympäristöalan opinto opas Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu yliopistossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ympäristöalan opinto opas Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu yliopistossa"

Transkriptio

1 opinto opas ympäristöalan 2015 Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu yliopistossa

2 ESIPUHE Ympäristöalan opinto-opas SUOMESSA YMPÄRISTÖ on ollut aina vahvasti mukana koulutuksessa. Ympäristöala on vuosien saatossa levinnyt kaikille koulutustasoille ja joka puolelle Suomea. Nykyisin opiskeluvaihtoehtoja alkaa olla itse asiassa jo niin paljon, että itselle sopivan alan löytäminen voi olla hankalaa. Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto halusi tästä syystä tehdä oman osansa helpottaakseen nuorten tietä ympäristöalan opintojen pariin. Lopputuloksena tutkit nyt ensimmäistä Ympäristöalan opinto-opasta. Siihen on koottu kaikkialta Suomesta löytyviä erilaisia ympäristöalan tutkintoja. Ympäristöalan tutkintojen ominaispiirteisiin kuuluu aito kiinnostus luontoa ja ympäristöä kohtaan. Alat on jaettu ryhmittäin ammatilliseen, ammattikorkea- ja yliopistokoulutukseen. Opinto-oppaassa on pyritty tuomaan esiin ympäristöalan monipuolisuutta kaikilla koulutustasoilla. Opas sisältää perustiedot, hakuinfon ja oppilaitoskohtaiset kuvaukset jokaisesta alasta. Sen sivuilla myös eri alojen opiskelijat kertovat omia kokemuksiaan valitsemiinsa koulutusaloihin liittyen. Oppaan on tehnyt Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto. Sen toteutukseen ovat vaikuttaneet merkittävimmin YKL:n opiskelijatoimikuntalaiset, jotka ovat ahkerasti kertoneet oman alansa erityipiirteistä opasta varten. Toivottavasti oppaasta on hyötyä valitessasi tulevien opintojesi suuntaa. Tervetuloa ympäristöalalle! Opiskelija-asiainhoitaja Merli Lahtinen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ry

3 sisältö 08 Ammatillinen koulutus 12 Kalatalousalan perustutkinto Kalastaja Kalanjalostaja Kalanviljelijä Kalastuksen ohjaaaja 18 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Ympäristönhoitaja Luonto-ohjaaja Luonnonvaratuottaja Luonto- ja ympäristö neuvoja 29 Luonnontiedelukiot 30 Ammattikorkeakoulutus 36 Kestävä kehitys 38 Puutarhatalous 41 Rakennettu ympäristöala 44 Ympäristö- ja energiatekniikka 58 Yliopistokoulutus 68 Akvaattiset tieteet 68 Biologia 84 Geofysiikka 88 Geologia 96 Maantiede 105 Meteorologia 108 Ympäristöekonomia 111 Ympäristöpolitiikka 114 Ympäristötekniikka 122 Ympäristötiede

4 Mitä on ympäristöala? YMPÄRISTÖALA ON poikkitieteellinen ala, joka kattaa useita eri suuntautumisvaihtoehtoja kaikilla koulutusasteilla. Ympäristöalan pääteemana on opiskelijan kiinnostus ympäristöä ja luontoa kohtaan. Ympäristöalalla opiskelijat pääsevät liikkumaan paljon ulkona ja tutustumaan luonnon monimuotoisuuteen. Kuinka paljon erilaisia kaloja Suomessa kasvaa? Miten kasvien kasvukyky vaikuttaa valon määrään? Miten kaupunki voi olla ympäristöystävällinen jo rakennusvaihdeessa? Opiskelun kohteita aina kasveista ja kaloista kaupunkeihin ja kallioihin. Kiinnostus omaa ympäristöä kohtaan alkaa jo lapsena. Luonnossa on valtava määrä asioita ja ilmiöitä, jotka kiinnostavat kasvavaa lasta. Miksi pilvet pysyvät paikoillaan? Miksi täällä on karhuja mutta ei leijonia? Miten maanjäristyksen syntyvät? Ympäristöalalla tämän kiinnostuksen annetaan jatkua ja siitä tehdään osa omaa ammattia. Ympäristöala on ollut kasvava ala 90-luvulta lähtien, jolloin ympäristöasioihin alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Miten meret jäätyvät ja mikä on paras tapa murskata jäätä? Miten Suomen kallioperä on syntynyt? Miten bioenergian tuotannosta voidaan tehdä vähäpäästöisempää? Nykyään ympäristötietoisuus lisää yritysten ja yhteisöjen kannattavuutta, joten ympäristöosaajia tarvitaan kaikille aloille. 4 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

5 Ympäristöalan koulutusta saa Suomessa jokaisella koulutusasteella ammatillisesta koulutuksesta yliopistoihin saakka. Ympäristöalan määritteleminen ei ole kuitenkaan ihan yksiselitteistä, koska moni ala käsittelee myös ympäristöön liittyviä asioita. On tietenkin ainoastaan hyvä asia, että ympäristönäkökulma on tulllut osaksi monia aloja. Miten ilmasto muuttuu ja voiko siihen vaikuttaa? Voiko muurahaispopulaatioilla olla vaikutusta myös muihin eläimiin? Miten eloperäisestä jätteestä saa suurimman hyödyn irti? Tässä oppaassa on esitelty aloja, joissa ihmiset ovat suoraan tekemisissä luonnon tai ympäristön kanssa. Ympäristöalalle voi päästä useita eri polkuja pitkin. Tämä opas on suunnattu pääasiassa peruskoulunsa päättäville sekä lukiolaisille, jotka ovat hakemassa opintopaikkaa valtakunnallisen yhteishaun kautta. Moni ala sisältää myös muita hakuväyliä. Tämän vuoksi kannattaa tutustua opetushallituksen ylläpitämään opintopolku. fi-palveluun, jossa on listattuna useita eri väyliä ympäristöalankin opintojen pariin. Tervetuloa ympäristöalan maailmaan! YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

6 Oppilaitoksiin hakeminen Haku eri koulutuksiin vaihtelee koulutuksen tason mukaan. HAKU AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaussa keväisin. Yhteishaku on suunnattu henkilöille, joilla ei ole ammatillista tai korkeakoulututkintoa. Valinta tehdään koulumenestyksen ja joskus pääsykokeen perusteella. Pääsykokeena voi olla myös esimerkiksi haastattelu. Jos hakijalla on jo tutkinto, haku tehdään aikuiskoulutukseen. Lukion käyneet voivat hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin, jotka ovat usein lyhyempiä kuin yhteishaussa mukana olevat linjat. Yo-pohjaisissa linjoissa hyväksiluetaan lukiossa suoritettuja yleissivistäviä opintoja. Lue lisää sivuilta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

7 HAKU AMMATTIKORKEAKOULUIHIN Ammattikorkeakouluihin voi pyrkiä yhteishaussa kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Syksyn haku ajoittuu syyskuun lopulle ja kevään haku maalis huhtikuulle. Syksyisin opintopaikkoja ei ole yhtä paljon kuin keväisin. Koulutuksiin haetaan yhdellä hakemuksella, jolla voi hakea myös yliopistoihin. Hakija priorisoi opintopaikat hakemuksessaan, ja pääsee tämän perusteella sisään siihen korkeimmalle priorisoimaansa paikkaan, johon hänen valintapisteensä riittävät. Hakutoiveita voi jättää kuusi. Ensimmäisenä hakutoiveena mainittu oppilaitos käsittelee hakemuksen. Ensimmäisestä hakutoiveesta voi saada myös lisäpisteitä valintaa varten. Ammattikorkeakouluopinnot vaativat pohjakoulutukseksi ammatillisen koulutuksen tai lukion. Yhdellä hakukierroksella voi vastaanottaa vain yhden opiskelupaikan. Haku tapahtuu keskitetysti opetusministeriön opintopolku.fi-palvelun kautta. Lue lisää sivuilta HAKU YLIOPISTOIHIN Haku yliopistoihin tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa. Yliopistoopinnot vaativat pohjakoulutukseksi ammatillisen koulutuksen tai lukion. Oppaassa on eritelty jokaisen oppiaineen kohdalla hakuun liittyviä erityispiirteitä. Osaan saman aineen yliopistoista voi hakea samalla pääsykokeella ainekohtaisessa yhteishaussa. Tällaisia aineita on esimerkiksi biologia. Opiskelijat valitaan usein sisään pääsykokeen sekä koulumenestyksen perusteella. Pääsykokeet järjestetään touko kesäkuussa, ja valinnoista tiedotetaan heinäkuun alkupuoliskoon mennessä. Lue lisää sivuilta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

8 Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus antaa opiskelijalle vankan ammattitaidon. Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on tarjota tutkinto, jonka pohjalta opiskelija voi työllistyä suoraan opiskelemalleen alalle. Ammatillisten opintojen jälkeen opiskelua voi jatkaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lue lisää sivuilta YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

9 Ammatillinen koulutus AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN hakeudutaan pääosin keväisin ja syksyisin järjestettävässä yhteishaussa. Aikuisille ja jo pidempään työelämässä olleille on olemassa näyttötutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Tässä oppaassa keskitytään kuitenkin nuorten koulutuksiin, mutta eri oppilaitosten sivuilta löytyy paljon tietoa myös muista vaihtoehdoista suorittaa koulutus. Ammatillisen tutkinnon suorittamiseen kuluva aika riippuu opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta. Peruskoulun jälkeen tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta, lukion jälkeen noin kaksi vuotta. Aikuiskoulutuksen kesto näyttötutkintona arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Ammatillista koulutusta voi suorittaa Suomessa yhdeksällä eri koulutusalalla. NÄITÄ OVAT: humanistinen ja kasvatusala kulttuuriala yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja hallinnon ala luonnontieteiden ala tekniikan ja liikenteen ala luonnonvara- ja ympäristöala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala matkailu-, ravitsemus- ja talousala turvallisuusala Tässä oppaassa keskitytään luonnonvara- ja ympäristöalan ammatilliseen koulutukseen. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

10 Ammatillinen koulutus Luonnonvara- ja ympäristöala ammatillisessa koulutuksessa Luonnonvara- ja ympäristöala sisältää useita eri suuntauksia. Alan keskeinen tehtävä on luonnonvarojen kestävä käyttö ja huomioiminen sekä ympäristömyönteinen toiminta. Luonnonvaraja ympäristöalalla opiskellaan eläinten, kasvien ja niihin liityvän teknologian parissa. ALALTA VALMISTUVAT työllistyvät laajalti eri tehtäviin, kuten metsätiloille, puutarhoille, viher- ja metsäalan yrityksiin sekä puutarhakauppoihin. Tässä oppaassa on kerrottu seuraavista ympäristöalaan liittyvistä tutkinnoista: Kalatalouden perustutkinto: kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja, kalastuksenohjaaja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto: ympäristönhoitaja, luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja Puutarhatalouden perustutkinto: puutarhuri 10 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

11 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS Ammatillinen koulutus

12 Ammatillinen koulutus KALATALOUSALAN PERUSTUTKINTO YLEISINFO Tutkinto: Kalatalousalan perustutkinto 120 opintoviikkoa Pohjatiedot: Peruskoulu, lukio tai ylioppilastutkinto Kesto: 2 3 vuotta. Ylioppilaat voivat suorittaa tutkinnon kahdessa vuodessa. Koulutusohjelmat: Kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja, kalastuksenohjaaja KUVAUS Kalatalouden perustutkinto tarjoaa kalatalouden ammatteihin tukevan perusosaamisen, jota voit vahvistaa valitsemassasi suuntautumisessa. Opit monipuolisesti kalastamaan ja viljelemään kaloja, jalostamaan saaliin myyntikuntoon sekä liikkumaan vesillä. Opit hoitamaan vesistöjä ja seuraamaan niiden tilaa näytteitä ottamalla. ALAN VAATIMUKSET: kiinnostus urheilukalastukseen vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kiinnostus kalavalmisteisiin ja kalankäsittelyyn asiakaspalveluhenkisyys 12 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

13 Ammatillinen koulutus Kiinnostus myös harrastuskalastukseen on tärkeää ja taidot siinä monipuolistuvat, sillä monet ihmiset viettävät vapaa-aikaa vesillä ja saaristossa. Oppilaitoksilla on erikoistumislinjoista riippuen nykyaikaiset tilat kaikkiin kalastusalan ammatteihin sekä monipuolisesti veneitä ja aluksia. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa käytännössä. Opintoihin sisältyy työpaikoilla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. KALATALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOINA OVAT: kalanjalostus ja kalakauppa, jolloin valmistut kalanjalostajaksi vesiviljely, jolloin valmistut kalanviljelijäksi elinkeinokalastus, jolloin valmistut kalastajaksi matkailukalastus, jolloin valmistut kalastuksenohjaajaksi HAKU Haku kalatalousalan perustutkintoon tapahtuu keväisin ammatillisen koulutuksen ja lukioiden yhteishaun kautta. MISSÄ OPISKELLA: (suluissa opiskelupaikkojen tarjonta) Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto (jalostaja, viljelijä, kalastaja, ohjaaja) Ammattiopisto Lappia, Simo (jalostaja, viljelijä, kalastaja, ohjaaja) Ammattiopisto Lappia, Kemi (Kivikangas) (jalostaja, viljelijä, kalastaja, ohjaaja) Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala (jalostaja, ohjaaja) Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI (jalostaja, viljelijä, kalastaja, ohjaaja ) ALAN YLEINEN LUONNE Hyvä ruumiillinen kunto on tarpeen, sillä työtä tehdään ulkona vaihtelevissa sääoloissa. Työ on fyysisesti raskasta, siinä joutuu esimerkiksi nostelemaan painavia saaveja. Työn kausiluontoisuuden vuoksi on sopeuduttava vaihtelevaan työrytmiin. Työtahti on ajoittain kiireinen ja työajat voivat olla epäsäännölliset. Suuntautumisesta riippuen työolosuhteet vaihtelevat esim. säätilan mukaan. Työ on vastuullista asiakaspalvelutyötä. ALAN TERVEYDELLISET VAATIMUKSET Kalatalousalalla ja kalatalousalan koulutuksessa edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat tämän oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella, jos opiskelijalla on esim. vaikea liikuntaelin- ja selkäsairaus, tasapainoelimistön toiminnan häiriö, vaikea yliherkkyys tai erittäin vaarallinen tartuntatauti. JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto. Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi akvaattisten tiedeiden pääaineessa maisterin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin. Tutustu tämän oppaan ammatillisiin koulutuksiin sekä yliopistokoulutuksiin, jos mietit jatko-opintoja ammatillisen koulutuksen pohjalta. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

14 Ammatillinen koulutus KALATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot kalastaja Missä opiskella: Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto Ammattiopisto Lappia, Simo ja Kemi Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI KOULUTUKSEN KUVAUS Ammattikalastukseen liittyviä aiheita käsitellään koulutuksessa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Erilaiset pyydykset ja pyyntimenetelmät tulevat tutuiksi, samoin perehdytään kalastuksessa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöön, huoltoon ja korjaukseen. Kalastuslakiin ja viranomaissäädöksiin ja -määräyksiin perehdytään niin teoriassa kuin käytännön sovelluksissakin. Kalastusaluksen käyttöön harjaannutaan käytännössä ja opitaan pitämään katkeamatta yllä kalan laadun kannalta tärkeää kylmäketjua, joka takaa korkealuokkaisen kalan kuluttajan pöytään saakka. Ammatin hienouksia opitaan ja hiotaan työssäoppimispaikoissa, joissa opiskelijat voivat suuntautua heitä kiinnostaville aloille. Työpaikoilla opitut taidot ja ammattiin liittyvät asiakokonaisuudet osoitetaan omaksutuiksi erilaisin näyttökokein. TYÖLLISTYMINEN Valmistuttuasi työskentelet kalastuksen alalla tai yrittäjänä. Kasvavana ammattikalastuksen muotona on rehevöityneiden vesistöjen kunnostustoimenpiteenä toteutettava hoitokalastus. Kalastukseen erikoistuneen koulutusohjelman suorittanut osaa kalastaa ammattikalastukseen tarkoitetuilla pyydyksillä kalastusyrittäjänä tai kalastusaluksen työntekijänä. Ammattitaitovaatimuksiin kuluvat mm. kalastuksen apulaitteiden käyttötaito, vesillä liikkumisen teoreettiset ja käytännön taidot ja saadun saaliin oikeaoppinen alkukäsittely ja jalostus. Ympäristöselvityksiin liittyvät kala- ja vesistötutkimukset sekä kalastusmatkailu tarjoavat myös haastavia työmahdollisuuksia. Työpaikat: matkailualan yritykset, oma yritys, vähittäiskauppa, kalastusyritykset Työpaikat: matkailualan yritykset, oma yritys, vähittäiskauppa, kalastusyritykset 14 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

15 Ammatillinen koulutus kalanjalostaja Missä opiskella: Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto Ammattiopisto Lappia, Simo ja Kemi Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI Koulutuskeskus Salpaus KOULUTUKSEN KUVAUS Kalanjalostus on perinteikäs luontoammatti, jossa kalanjalostaja on huippuosaaja. Opinnoissa kalanjalostaja tutustuu perinteisiin kalankäsittelytapoihin, kalanjalostukseen sekä kalastuskauppaan. Opinnoissa pääsee tutustumaan myös asiakaspalveluun sekä yritystoimintaan. TYÖLLISTYMINEN Kalanjalostaja on kalankäsittelyn ja -jalostuksen sekä kalakaupan ammattilainen. Kalanjalostajan työtehtäviin kuuluvat mm. kalan fileointi, kalajalosteiden, kuten savukalan valmistus ja kalatuotteiden myynti kaupan kalatiskillä. Monet elintarvikemyymälöissä työskentelevät kalaosaston vastaavat ovat opiskelleet kalanjalostajiksi. Kalanjalostusta harjoitetaan Suomessa pienissä ja keskisuurissa teollisuusyrityksissä. Raaka-aineina käytetään kotimaisista kaloista eniten viljeltyä kirjolohta, siikaa, silakkaa, kuhaa ja ahventa. Ulkomaisista raaka-aineista käytetään eniten viljeltyä lohta, kirjolohta, silliä, silakkaa ja makrillia. Raaka-aineista tehdään tuorekalafileitä, savukalaa, säilykkeitä ja eineksiä. Jalostajan pitää tuntea myös ulkomaiset oudommat raaka-aineet, äyriäiset ja simpukat osatakseen neuvoa asiakkaita ruoanvalmistuksessa. Opinnoissa pääsee tutustumaan myös asiakaspalveluun sekä yritystoimintaan. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

16 Ammatillinen koulutus KALATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot kalanviljelijä Missä opiskella: Ammattiopisto Livia Ammattiopisto Lappia, Simo ja Kemi Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI KOULUTUKSEN KUVAUS Kalanviljelijä työskentelee kalanviljelylaitoksessa ruokakalan tai kalanpoikasten tuotannossa. Tehtäviin kuuluu kalojen kasvun tarkkailua, ruokintaa ja ja altaiden puhtaanapitoa. Työpaikkoja on kalankasvatuslaitoksissa ja -yrityksissä. Kalanviljelijän on hallittava eri viljely- ja ruokintamenetelmät. Työssä tarvitaan myös huolellisuutta ja hyvää kuntoa. Yksityisyrittäjänä toimivan on tunnettava yrityksen toimintaan liittyvät asiat. Kaloja viljellään sekä ruoaksi että istukkaiksi. Suomessa käytetään vuosittain 12 miljoonaa euroa kala- ja rapukantojen hoitoon istuttamalla poikasia. Uhanalaisten kalakantojen säilyttämisestä vastaa Suomessa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, joka myös ylläpitää istutustilastoja. Ilman tuki-istutuksia mm. lohi- ja taimensaaliit olisivat vain murto-osa nykyisestä. Oppilaat, jotka valmistuvat oppilaitoksesta omaavat hyvän tietotaidon kalanviljelystä. Vankka työkokemus saadaan työskentelemällä kalanviljelylaitoksella ja muilla laitoksilla. TYÖLLISTYMINEN Kalanviljelijä työskentelee kalanviljelylaitoksessa ruokakalan tai kalanpoikasten tuotannossa. Hän tarkkailee kalojen kasvua altaissa sekä huolehtii niiden ruokinnasta ja kasvatusaltaiden puhtaudesta. Kalanviljelijän työtehtäviin voi kuulua myös kutukypsien kalojen hankinta luonnonvesistä, kutevien kalojen lypsy sekä mädin hedelmöitys ja jatkokäsittely hautomossa. Ruokakalaksi viljellään enimmäkseen kirjolohta. Yhä enemmän viljellään myös siikaa sekä pieniä määriä nieriää, taimenta ja sampea. Kalanviljelijä osallistuu kasvatuksen ohella usein myös ruokakalojen teurastukseen, jatkojalostukseen ja markkinointiin. Kalanpoikasia tuotetaan luonnonvesiin istutettaviksi ja ruokakalalaitoksille jatkokasvatusta varten. Poikasten kasvuun vaikuttavat mm. sää, kylmyys, ravinto, kasvatusaltaan kunto jne. Istukkaita tuottavissa kalanviljelylaitoksissa työhön kuuluu myös kalanpoikasten pakkaaminen ja kuljetus istutuspaikalle. Kalanviljely on kausiluonteista työtä. Kiireisintä on kesäisin ja syksyisin, jolloin kalojen elintoiminnot ovat vilkkaimmillaan ja ravinnontarve suurimmillaan. Kalojen teurastus ja markkinointi ajoittuvat näihin vuodenaikoihin. Talvella on hiljaisempaa, silloin esimerkiksi kunnostetaan altaita. Työ on yleensä päivätyötä, mutta kiireisinä aikoina työpäivät venyvät. Ammattiin kuuluvan matkustelun määrä riippuu mm. kalanviljelyaltaiden ja asiakkaiden sijainnista. Yksityisyrittäjänä toimivan kalanviljelijän on osattava suunnitella koko laitoksensa toiminta. Hänen on tunnettava mm. yrittämiseen liittyvä lainsäädäntö. Ammattiin kuuluu tärkeänä osana tuotteiden markkinointi ja myynti. Tämä on palvelutyötä, jossa on hyötyä ihmissuhdetaidoista. 16 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

17 Ammatillinen koulutus kalastuksenohjaaja Missä opiskella: Ammattiopisto Livia Ammattiopisto Lappia, Simo ja Kemi Koulutuskeskus Salpaus Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI KOULUTUKSEN KUVAUS Kalastuksenohjaajan ammatillisiin opintoihin sisältyvät mm. seuraavat osa-alueet: vesi- ja kalantutkimustiedon kerääminen ja hyödyntäminen kalastus ja pyydysrakentaminen kalastustuotteiden käsittely ja jalostus vesiviljely kalastusmatkailussa toimiminen Valinnaisia opintoja voi valita vaikkapa osaamisalalta, kalavesien tutkimuksen ja näytteenoton, kalastusvälinekaupan, ravunviljelyn, tuotekehityksen ja yritystoiminnan sektoreilta. Lisäksi vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää erilaisia ammattitaitoa syventäviä (esim. eräopastus, virkistyskalastusmenetelmät) tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja sekä työkokemukseen perustuvaa osaamista osaamisen tunnustamisen kautta. Ammattiaineiden opiskelun toteutus voidaan tarvittaessa räätälöidä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan käytäntöpainotteiseksi mm. työssäoppimisten avulla. Opiskelijat pääsevät opintojensa aikana perehtymään sekä päivittäisissä harjoitustöissä että työssäoppimisjaksoilla monipuolisesti kalatalousalan eri työtehtäviin. Ammatillisissa opinnoissa käydään läpi kalatalousalan eri sektorit, minkä jälkeen opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaisen osaamisalan ja opiskelee ko. aihepiiriä aikaisempaa syvällisemmin. TYÖLLISTYMINEN Kalastuksenohjaaja osaa työskennellä kalastusmatkailuyrityksen opastus- ja asiakaspalvelutehtävissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Ammattitaitovaatimuksiin kuuluvat mm. erilaisten virkistyskalastusmenetelmien osaaminen, erätaidot ja asiakaspalvelu. Tyypillisiä työpaikkoja ovat erityyppiset matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset, eri kalastuskohteiden markkinointiin keskittyvät toimijat sekä kalavesien neuvontajärjestöt. Huomattava osa kalastuksenohjaajista toimii joko itsenäisinä yrittäjinä tai osana osuuskuntamuotoista monialaista toimintaa. Huomattava osa kalastuksenohjaajista toimii joko itsenäisinä yrittäjinä tai osana osuuskuntamuotoista monialaista toimintaa. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

18 Ammatillinen koulutus LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO YLEISINFO Tutkinto: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 120 opintoviikkoa Pohjatiedot: Peruskoulu, lukio tai ylioppilastutkinto Kesto: 2 3 vuotta Koulutusohjelmat: Ympäristönhoitaja, luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja, puutarhuri 18 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

19 Ammatillinen koulutus KUVAUS Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut ammattilainen työskentelee luonto-opastuksen ja -matkailun tai luonnontuotealan piirissä. Ympäristöalan ammattilainen toimii puolestaan kaupunkien, taajamien ja maaseudun ympäristönhuollossa tai maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden ja yritysten ympäristönhoitotehtävissä. Alan ammattilaiset tuottavat monipuolisia luonto- ja ympäristöalan palveluja. HAKU Haku tapahtuu ammatillisten koulutusten ja lukioiden yhteishaussa keväisin. Osa paikoista voi järjestää pääsykokeen tai haastattelun. MISSÄ OPISKELLA: Kouvolan seudun ammattiopisto, Luonnonvaran toimipiste Ammattiopisto Luovi, Muhoksen yksikkö Järviseudun ammatti-instituutti, Kurejoen toimipiste Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho Hyria koulutus Oy, Hyvinkää Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Tuorla Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto Lapin ammattiopisto, Metsäruusuntien toimipiste ALAN TERVEYDELLISET VAATIMUKSET Luonto- ja ympäristöalan tutkinto vaatii fyysistä ja henkistä kuntoa. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto-opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: insuliinihoitoinen diabetes epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä sydän- ja verenkiertoelinten sairaus fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus tuki- ja liikuntaelimistön sairaus munuaissairaudet psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus Vaatimukset vaihtelevat oppilaitoksittain. Ota siis aina selvää oman oppilaitoksesi terveydellisistä vaatimuksista. JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi agrologin, hortonomin, metsätalousinsinöörin tai ympäristösuunnittelijan tutkinto. Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi ympäristönsuojelutieteellisessä maisterin tutkinnon, metsänhoitajan tutkinnon tai erikoistua matkailumaantieteeseen. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin. Tässä oppaassa on kerrottu paljon myös ammatillisesta ja yliopistokoulutuksesta, joihin kannattaa tutustua ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

20 Ammatillinen koulutus LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon oppiaineet Ympäristönhoitaja Missä opiskella: Kouvolan seudun ammattiopisto Ammattiopisto Luovi Järviseudun ammatti-instituutti, Kurejoen toimipiste Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho Hyria koulutus Oy, Hyvinkää Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI Lapin ammattiopisto, Metsäruusuntien toimipiste KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ympäristöalan koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja kunnostaa ja hoitaa rakennettua ympäristöä ja luontoa. Ympäristönhoitaja tunnistaa ja kunnostaa erilaisia ympäristökohteita ja valitsee niiden hoitomenetelmiä. Hän tekee erilaisia selvityksiä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja yleensä ympäristön tilasta. Ympäristönhoitaja lajittelee jätteitä ja tekee jätehuollon eri työtehtäviä. Kaikille tutkinnon suorittajille yhteinen osa on Kestävällä tavalla toimiminen. Ympäristöalan koulutusohjelman ympäristönhoitaja suorittaa lisäksi osan Ympäristön hoitaminen, jossa perehdytään luonnon ehdoilla ympäristön huoltoon ja hoitamiseen. Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. TYÖLLISTYMINEN Ympäristöhoitaja toimii työssään kestävän kehityksen kaikilla osa-alueilla, mutta keskittyy puhtaan veden hankintaan, vesi- ja jätehuoltoon, erityisesti haja-asutusalueilla, ja ympäristön tilan arviointiin. Tärkein työllistäjäsi on ympäristöhallinto. Myös kunnat ja alueelliset ympäristökeskukset voivat työllistää ympäristönsuojelun ja virkistyspalvelujen puolesta. Työnantajia voivat olla ympäristönhuoltoyritykset, muut yritykset, kunnat, kaupungit tai oma yritys. Ympäristönhoitaja voi työskennellä esimerkiksi luontoalueiden ja urheilualueiden kunnossapitäjänä, kuntien tai yritysten ympäristönhoitajana tai jätehuollon tehtävissä. Ympäristönhoitajan koulutus antaa valmiudet toimia monissa eri tehtävissä niin yksityisyritysten kuin kunnallisen työnantajan palveluksessa. Kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatiminen ja päivittäminen kuuluvat alan töihin. Ympäristönhoitajan työtehtäviä ovat useat ympäristönhoitotyöt, mm. perinnebiotoopit ja rakennetut perinnemaisemat, metsät, suot, vesistöt ja kalakannat. Lähiympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen viihtyisiksi toimintaympäristöiksi on ympäristönhoitajan yrittäjämäistä toimintaa. Maisemanhoitoon liittyviin työtehtäviin kuuluvat mm. kuntien ja taajamien viheralueiden hoitotyöt, liikenneympäristöjen viheralueiden hoito ja maisemointityöt. 20 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

21 Ammatillinen koulutus Luonto-ohjaaja Missä opiskella: Kouvolan seudun ammattiopisto Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI Lapin ammattiopisto, Metsäruusuntien toimipiste KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Luontoalan koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja toimii erilaisissa luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä pääasiassa matkailu-, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen alalla. Hän taitaa luonnossa liikkumisen ja kertoo elävästi tarinoita luonnosta ja sen ilmiöistä sekä syistä niiden takana. Luonto-ohjaaja auttaa eri asiakasryhmiä kokemaan uusia elämyksiä suomalaisessa luonnossa. Luonto-ohjaaja käyttää ammattimaisesti tarvitsemiaan työkaluja ja -välineitä ohjelmapalveluiden ja erilaisten luontotoimintojen järjestelyissä. Luonto-ohjaajan tutkinto koostuu luonto-opastuksen opettelusta, asiakaspalvelusta, luontoon ja kulttuureihin perehtymisestä sekä luonnossa liikkumisesta. Oppilaitoskohtaisesti luonto-ohjaaja voi erikoistua eri kohteisiin kuten hevosmatkailuun, vaellusretkiin tai luonto-opastukseen. ALAN LUONNE Luonto-ohjaajan ammatti on pääosin ulkotyötä ja voi sisältää ilta- ja viikonlopputöitä. Työtehtävät voivat olla keskiraskaita/raskaita, eli hyvä peruskunto on eduksi. Koulutus edellyttää hakijoilta riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. TYÖLLISTYMINEN Luonnon käyttöön liittyviä työtehtäviä ovat mm. retkeily- ja virkistyskohteiden työt, liikuntapaikkojen perustaminen ja hoitaminen, tieisännöinti, yksityisteiden kunnossapitotyöt, sähkölinjojen raivaus sekä riistanhoitotyöt, vesikasvien niitto, perinnebiotooppien hoitaminen, lintuvesien hoitaminen, ruovikon niitto ja laidunnus sekä uhanalaisten lintu- ja kasvilajien elinympäristöjen hoitaminen. Suoraan luonto-ohjaamiseen liittyviä työnantajia ovat matkailu- ja luonnontuotealan yritykset tai oma yritys. Luonto-ohjaajan työllistymiseen vaikuttaa paljon myös alue ja se, millaisiin työtehtäviin on halua lähteä. Pohjois-Suomessa on paljon toimintaa eri matkailualan yrityksissä, mutta Etelä- Suomikin on vähitellen aktivoitunut luontomatkailussa. YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS

22 Ammatillinen koulutus LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon oppiaineet Luonnonvaratuottaja Missä opiskella: Kouvolan seudun ammattiopisto Ammattiopisto Livia KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Luontoalan koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja on paikallista luontoa kestävällä tavalla hyödyntävä luonnontuotealan asiantuntija. Luonnonvaratuottaja toimii luonnontuotealan tehtävissä. Hän kerää ammatissaan tarvittavan raaka-aineen luonnosta tai viljelee tuotevalikoimaansa soveltuvia luonnonkasveja. Hän voi hyödyntää marjoja, yrttejä, sieniä, risuja, lehtiä, jäkälää tai luonnonkasveja koristeiksi tai erilaisiksi tuotteiksi. Hän käsittelee ja jatkojalostaa tuotteita elintarvikkeiksi ja hyvinvointituotteiksi. Hän osaa käyttää tarvittavia työvälineitä ja toimia tuotteelle asetettujen laatutavoitteiden ja alaa koskevien määräysten mukaisesti. Hän osaa kerätä ja työstää luonnonmateriaaleja kädentaidoissa. Opintoihin sisältyy myös perehtymistä tuotteistamiseen ja yrittäjyyteen. Tutkinnossa luonnonvaratuottaja perehtyy esimerkiksi luonnontuotekasvien viljelemiseen, luonnontuotteiden jatkojalostamiseen tai luonnontuotteiden hyödyntämiseen hyvinvoinnissa. ALAN LUONNE Luonnonvaratuottaja joutuu olemaan paljon tekemisissä erilaisten materiaalien ja luonnontuotteiden parissa, joten helposti allergisoituvalle henkilölle ala ei sovi. TYÖLLISTYMINEN Luonnonvaratuottajat työllistyvät maa- ja metsätalouden, elintarvikealan sekä matkailu- ja luonnontuotealan yrityksiin. Moni myös perustaa oman yrityksen. Kasvavia toiminta-alueita ovat neuvonta, viennin organisoiminen ja tuotannon tuotekehitys sekä jatkojalostus. 22 YMPÄRISTÖALAN OPINTO-OPAS 2015

ympäristöalan opinto opas Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu yliopistossa

ympäristöalan opinto opas Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu yliopistossa opinto opas ympäristöalan 2015 Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu yliopistossa 06 30 58 ESIPUHE Ympäristöalan opinto-opas SUOMESSA YMPÄRISTÖ on ollut aina

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen Ammatillinen antaa opiskelijalle vankan ammattitaidon. Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on tarjota tutkinto, jonka pohjalta opiskelija voi työllistyä suoraan opiskelemalleen alalle.

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke 26.10.2012 www.luontojaymparistoopetus.fi 1 Suomen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke 15.8.2011 www.luontojaymparistoopetus.fi 1 Suomen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattiosaajaksi

Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Maatalousalan Puutarhatalouden Kalatalouden Metsäalan Luonto- ja ympäristöalan Luonnonvara- ja ympäristö Alalla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Juha Rutanen Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmän sihteeri, Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti, Seinäjoki / Suomen luontoyrittäjyysverkosto

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Jatko-opintoja maantieteestä kiinnostuneille

Jatko-opintoja maantieteestä kiinnostuneille Jatko-opintoja maantieteestä kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI 2013-2014 Maaseutuopiston neuvottelukunta 21.3.2013 SISÄLLYS 1. LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA... 1 2. MAATILATALOUS... 2 3. METSÄTALOUS... 4 4. PUUTARHATALOUS...

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi

Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi Sidosryhmäseminaari 07.11.2008 Jouko Karhunen jouko.karhunen@oamk.fi Maaseutuelinkeinojen ko Agrologi (AMK) Puutarhatalouden

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Kalatalouden perustutkinto Määräys 46/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Kalatalouden perustutkinto Määräys 46/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Kalatalouden perustutkinto Määräys 46/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Alkavat aikuiskoulutukset

Alkavat aikuiskoulutukset Syksy 2013, luonnonvara-ala Alkavat aikuiskoulutukset Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä, Kuopiossa ja Toivalassa. Syksyllä alkavat Koulutuksiin

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU!

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Hannu Soini Hankepäällikkö / Paradigma Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Pohjolankatu 4-6 57200 Savonlinna tel +35844 550 6617 email: hannu.soini@samiedu.fi Toisen asteen

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia -hanke - tulevaisuuden työelämä- ja ammattiosaamistarpeet ammatillisessa puutarhakoulutuksessa

Puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia -hanke - tulevaisuuden työelämä- ja ammattiosaamistarpeet ammatillisessa puutarhakoulutuksessa Puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia -hanke - tulevaisuuden työelämä- ja ammattiosaamistarpeet ammatillisessa puutarhakoulutuksessa Tavoitteet Selvittää tulevaisuuden työelämä- ja ammattiosaamistarpeet

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatuotannon osaamisala Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala Puutarhuri Hyväksytty 9.05.205

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaku tilanne 27.8. Hakeneet *, ** Hyväksytyt *, ** 2010 2009 Paikan vastaanottaneet* Hakeneet *, ** Hyväksytyt

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Turun AMK on monialainen 9500 opiskelijaa, joista 3100 liiketalouden ja hallinnon alalla 3000 sosiaali- ja terveysalalla 2700 tekniikan ja liikenteen alalla 700 kulttuurialalla

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä ja Toivalassa MAATALOUSLOMITTAJAKSI Tuotantoeläinten hoidon ja

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot