TUULEN SILMÄ. Nro 2/ vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA"

Transkriptio

1 TUULEN Nro 2/ vuosikerta SILMÄ MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULIVOIMAN TUOTANTO- JA VIKATILASTOT 2004

2 PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja Öljyvarojen vähittäinen hupeneminen on tosiasia. Sitä voidaan hidastaa korvaamalla öljy muilla energioilla. Mitä nopeammin korvaava energia otetaan käyttöön sitä halvempana öljy pysyy ja sitä pitemmäksi ajaksi sitä riittää. Jos maailman energian kulutuksesta tuotettaisiin 20 % tuulella, öljyn sekä kivihiilen tuotantoa voitaisiin supistaa merkittävästi, vähentää ilmakehän saastumista ja säästää fossiilienergiaa tuleville sukupolville. Tuulienergiaa on moninkertaisesti enemmän, kuin koko maailman energian kulutus, mutta alhainen energiatiheys tekee sen käyttöön oton vaativaksi. Monet eri tahot ovat todenneet, että % osuus maailman energian kulutuksesta on mahdollista tuottaa tuulella ja monet valtiot ovat jo asettaneet tavoitteensa sen mukaisesti. Tuulienergian tuotantokustannukset ovat laskeneet kehityskäyrää noudattaen ja laskun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Siirtyminen merelle nostaa joiksikin vuosiksi tuulienergian kustannuksia, mutta merelle rakennettavat suuret yksiköt toteuttavat kehityskäyrän lisäksi suuruuden ekonomiaa ja vähitellen myös merituulivoima tulee kilpailukelpoiseksi rannikolla tuotetun kanssa. Merellä tuotantoresurssit ovat monikymmenkertaisia maalla tuotettaviin määriin verrattuna. Uutena energiamuotona tuulienergia vaatii yhteiskunnalta tasoitusta pitkään markkinoilla olleita kilpailijoita vastaan. Tätä tasoitusta eli tukea annetaan eri valtioissa eri tavoilla. Suomessa noudatetun järjestelmän mukaan tuki annetaan ensisijaisesti uuden kehittämiseen eikä tuettu laitos saa tuottaa voittoa. Tukea saa sitä enemmän, mitä suurempi uutuusarvo laitoksella on. Miten voidaan rakentaa satoja erilaisia voimaloita? Eikö olisi mahdollista laatia omat tukimääräykset tuulivoimalle, koska ei tuulivoima ole enää uutta ja ihmeellistä. Tuulivoiman tukea ei pidä nähdä kuluna vaan pikemminkin investointina puhtaampaan tulevaisuuteen. Tuulivoiman rakentajat ja tuottajat haluavat tehdä puhdasta energiaa ja kannattavaa bisnestä. Kustannusten aleneminen edellyttää harjaantumista eikä suinkaan erikoisuuksien tavoittelua. Suomen tuulivoimatavoite, 500 MW vuoteen 2010 mennessä vastaa noin viidenkymmenentuhannen omakotitalon energian tarvetta. Eli vuosikymmenen lopulla tuulivoimalla voidaan lämmittää viisi prosenttia Suomen miljoonasta omakotitalosta. Riittääkö tämä? Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) hallitus vuonna Puheenjohtaja: FK Bengt Tammelin, tutkimuspäällikkö, Ilmatieteen laitos Puh: (09) Varapuheenjohtaja: Ins. Tommi Rautio Suomen Tuulienergia Oy DI Timo Laakso, tutkija VTT TkT Jari Ihonen Lumituuli Oy Juhani Jokinen Toimitusjohtaja Hafmex Windforce Oy Folke Malmgren Puheenjohtaja Vindkraftföreningen rf Vilho Salmela, Rad.as. Erkki Pylvänäinen Toimitusjohtaja Metso Drives Oy Timo Vekara, professori Vaasan Yliopisto Toiminnanjohtaja: DI Erkki Haapanen puh. (040) s-posti: 2 TUULENSILMÄ 2/2005

3 TUULENSILMÄ ISSN /2005 Julkaisija: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Päätoimittaja: Bengt Tammelin Toimituskunta: Bengt Tammelin Esa Holttinen Merja Paakkari Folke Malmgren Toimitussihteeri: Merja Paakkari Ulkoasu: Merja Paakkari Painopaikka: M-Print, Mänttä Ilmoitushinnat: Sivu 1/1 590 euroa 1/2 340 euroa 1/3 170 euroa 1/4 135 euroa Yrityshakemisto 17 euroa Tilaushinta: Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa Vuosikertatilaus: 42 euroa Postiosoite: SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Raininkaistentie HALLI S-posti: Internet: EWEA: Pääkirjoitus 2 Erkki Haapanen Merituulivoima takkuaa 4 Erkki Haapanen dena grid study, Berliini Hannele Holttinen Tuulivoiman tuotanto- ja vikatilastot Hannele Holttinen Tuulivoiman tuotantotilastot 13 Boreas VII seminaari 16 Erkki Haapanen Energiaa tarvitaan lisää 19 Erkki Haapanen Pientuulivoimalat mukaan STY:n toimintaan 21 Erkki Haapanen Uutisia 24 Tapahtumakalenteri 25 Yrityshakemisto 26 Yhdistyksen jäsenmaksut: Henkilöjäsenet 35 euroa Opiskelijat 10 euroa Yritykset 1000 euroa Yhteisöt 1200 euroa Pienyritykset 200 euroa Pankkitili: Sampo Pankki Kansikuva: Olkiluodon tuulivoimala, lähde:tvo TUULENSILMÄ 2/2005 3

4 MERITUULIVOIMA Merituulivoima takkuaa DI Erkki Haapanen, STY Suomessa on kaavoitettu tuulipuistoille aluevarauksissa merialueille ja lisää on tulossa. Maalle on sen sijaan hyvin vaikea saada tilaa suurille tuulivoimapuistoille. Tämä tarkoittaa käytännössä tuulivoiman hitaan tulon jatkumista ja kyseenalaistaa asetetun 500 MW:n tavoitteen saavuttamisen vuoteen 2010 mennessä. Merituulivoiman tulo kangertelee oravanpyörässä Ensimmäisten suurten merituulipuistojen rakentamisen jälkeen on meneillään tyyni kausi. Kukaan ei uskalla aloittaa uusia hankkeiden toteuttamista, koska pelätään siihen liittyviä suuria riskejä. Ellei rakenneta, ei riskejä opita tunnistamaan eivätkä kustannukset laske, koska niiden lasku perustuu tekemällä oppimiseen. Oravanpyörä on valmis. Kaikki odottavat toisiaan, jotta voisivat oppia toistensa tekemistä ja maksamista virheistä ja voisivat itse rakentaa halvemmalla. Energiayhtiöitä, tuulivoimaloiden valmistajia ja projektiorganisaatioita on lisäksi myllertänyt omistajien vaihdokset; firmoja on myyty, fuusioitu ja jopa kuopattu. Omistajina on nyt finanssimaailma, joka hakee parasta tuottoa sijoitukselleen eikä sillä ole halua ottaa riskejä, joita merituulivoimaan sisältyy, ellei riskien hallintaan kehitetä sijoituksia turvaavaa menetelmää. Tuulivoiman aiemmassa kehittämisessä panokseksi oli mahdollista asettaa vaatimattomia summia, jotka eivät heilauttaneet yrityksiä edes epäonnistuessaan. Merellä ei voi pelata pienin panoksin, vaan puhutaan helposti sadoista miljoonista euroista per projekti. 4 Vielä pari kolme vuotta sitten merituulivoiman oletettiin kehittyvän hyvin nopeasti, mutta kehitys on nyt hidastunut ja lähes pysähdyksissä. Syitä hidastumiseen on monia, mutta tosiasia lienee se, että parin suuren tuulipuiston, Middelgrundin (40 MW) ja Horns Revin (160 MW) kokemat ongelmat ovat heijastuneet koko merituulivoiman kehitykseen. Eikä näiden jälkeen rakennetussa Samsö & Nystedin puistoista saadut hyvät kokemukset ole poistaneet tätä pelkoa. Bonuksella oli Middelgrundissa oli puutteellinen merikaapelin mekaaninen suojaus ja kaapeli jouduttiin suojaamaan korjauksen yhteydessä melko pian käyntiin oton jälkeen. Myös molempien puistojen voimaloiden muuntajissa oli ongelmia. Vestas otti Horns Revissä koko konehuoneen ja potkurit rantaan verstaalle korjattavaksi vaihtaakseen muuntajan ja muita pienempiä muutoksia varten. Vaikka puiston omistajalle vaihdosta koitui vain kolmen viikon seisokki voimalaa kohti, seuraukset olivat kohtalokkaat koko merituulivoimaa ajatellen. Vestakselle tuli myös imagotappio sekä noin 38 M taloudelliset tappiot. Imagotappiota vähensi Vestaksen nopea reagointi tapahtuneeseen ja tilanteen nopea korjaus. Ironista tapahtumissa oli, että Middelgrundin ongelmat aiheutuivat Siemensin muuntajista, ja Vestas korvasi vialliset ABB:n muuntajat Siemensillä. Todettakoon vielä, että Horns Revin muuntajaongelmien syiksi osoittautui käämien liian ohut suojalakkaus, joka ei kestänyt suolaista meri-ilmaa. Kehityksen hidastumisen syitä ei voida yksinomaan sälyttää parin epäonnisen voimalan tiliin sillä vastaavia ongelmia uuden tekniikan kanssa osataan odottaa ennakolta eikä mitään uutta syntyisi, jos markkinat pysähtyisivät ensimmäiseen ongelmaan. Kuva 1 Helikopteritaso Vestaksen V80-2MW voimalassa. Tasannetta käytetään huollossa tarvittavien varaosien tai asentajien kuljetukseen. Taakat lasketaan ja nostetaan vinssin avulla potkurin ollessa pysäytettynä Y-asentoon. Kuva Gunnar Britse TUULENSILMÄ 2/2005

5 MERITUULIVOIMA Vain testattua ja varmatoimista merelle Tuno Knobin rakentamisen aikana, vuonna 1995 päädyttiin asentamaan markkinoilla jo useita vuosia käytössä olleita ja luotettaviksi osoittautuneita 500 kw:n voimaloita vaikka seuraavaksi suurempi 600 kw:n malli oli jo tullut markkinoille ja osoittautunut myös luotettavaksi, mutta pitkän ajan tilastot puuttuivat. Tällöin haluttiin välttää lasten tautien korjaaminen merellä. Horns Revin rakentamisen aikaan markkinoilla oli kuitenkin kuumentunut tilanne, jossa oli joko pudottava kehityksen kyydistä tai otettava riski uuden voimalan aiheuttamista ekstra suurista korjauskustannuksista, mikäli ongelmia ilmenisi. Vestas valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon ja riski toteutui. Sama tilanne on nyt edessä, kun markkinat odottavat jo innolla viiden megawatin voimaloita vaikka edes tätä edeltävän sukupolven eli kolmen megawatin voimaloita on hyvin niukasti tarjolla, useimmat niistä ovat enemmän tai vähemmän testaus tai protovaiheessa. Ensimmäiset 5 MW voimalat ovat koekäyttövaiheessa ja useimmat vasta suunnittelulaudalla. Vie vuosia, ennen kuin ne ovat kypsiä suuriin meriasennuksiin. Merelle rakentamisessa on paljon sellaisia kustannuksia aiheuttavia riskejä, joita maalle rakennettaessa ei ole. Kovassa aallokossa ei ole mahdollista edes lähestyä voimalaa saati tehdä jotain huoltotöitä. Myrskyllä huoltomiehistö voi joutua viettämään päiväkausia voimalassa, koska kuljetusvene ei kykene lähestymään laituria. Ainoaksi varapoistumistieksi saattaa jäädä helikopteritasanne voimalan konehuoneen katolla, mikäli sellainen on rakennettu. Taulukko 1 Englannissa v toteutettujen merituuliprojektien budjetin toteutuminen. jopa alittaneet budjetoidut kustannukset. Seuraavassa taulukossa on Englannissa vuonna 2002 toteutettujen projektien budjetoidut ja toteutuneet kustannukset. Lähde: WPM April Meriolosuhteet vielä pääosin tuntemattomia Nykyisiä voimaloita ei ole suunniteltu meriolosuhteisiin vaan ne on modifioitu tavallisista maalle suunnitelluista voimaloista kestämään meriolosuhteita. Tämän ratkaisun ehdoton etu on voimalan perusluotettavuus, mutta ongelmana on se, etteivät meriolosuhteet ole suunnittelijoille tuttuja. Puuttuu perustiedot kuten tieto todellisista tuuliolosuhteista merellä. Tämä tieto puuttuu, koska sitä ei ole aiemmin tarvittu ja vaikka jo kauan sitten on ollut ennakoitavissa merituulivoiman tuleminen, ensimmäinen mittausmasto saatiin pystyyn vasta Horns Revin projektin alkuvaiheessa. Tuulimittauksia tulisi kuitenkin olla käytettävissä mieluummin kymmenen vuoden ajalta tai jopa pitemmältäkin ajalta, jotta kyettäisiin määrittelemään rakenteen mitoituksen kannalta pahimmat kuormitustilanteet. Toinen meriolosuhteiden aiheuttama ongelma on korroosio, jonka vaikutukset ja suojaukset kyllä tunnetaan, mutta tunnetaanko riittävästi ja maltetaanko suojaus viedä jokaiseen kohteeseen, jossa sitä tarvitaan. Riittääkö suojaukseksi esimerkiksi se, että laite on hermeettisesti suljettu tai konehuoneessa on ylipaine, joka estää suodattamattoman ilman pääsyn konehuoneeseen. Jääkö hieno suolasumu suodattimiin vai meneekö läpi? Onko jossakin kuitenkin reikä, josta ilma pääsee vapaasti virtaamaan sisään? Voiko ylipainetta ylläpitävä Merelle rakennettaessa suurimmat budjetin ylitykset on tehty momentilla muut kustannukset, joihin on kerätty ennakolta arvaamattomat tekijät kuten sään aiheuttamat viivästymiskustannukset. Toinen merkittävä budjetin ylitys on tapahtunut perustuskustannuksissa, mutta itse voimalat ja sähköverkon rakentaminen ovat puhallin vaurioitua? Tällaisia kysy- TUULENSILMÄ 2/ myksiä joudutaan käsittelemään yhä uudestaan ja uudestaan. Jokainen kysymätön kysymys tai annettu väärä vastaus saattaa aiheuttaa ongelman. Horns Revin tapauksessa oli oletettu, ettei suolainen ilma ylettyisi napakorkeudelle, jonne muuntaja oli sijoitettu. Väärä vastaus tuli kalliiksi. Merellä tuuli on tasaisempaa kuin maalla, joten se väsyttää vähemmän mutta aallot puolestaan hakkaavat tornia vasten aiheuttaen jatkuvia sysäyksiä. Aallot ovat erilaisia eri merillä ja samallakin merellä pohjaolosuhteet muokkaavat aaltoja. Aallon etenemisnopeus, etureunan muoto ja korkeus määrittelevät sen aiheuttaman sysäyksen voimakkuuden kun aalto törmää esteeseen. Aaltojen interferenssi-ilmiön vuoksi on hyvin vaikea ennakoida pahimpia ääritilanteita. Aaltojen vaikutus tornin ja voimalan kuormituksiin on yksi tuntematon tekijä, jota jo rakennetuissa merituulipuistoissa mitataan ja tutkitaan. Saatujen kokemusten perusteella määritellään aikanaan uusien tuulipuistojen perustuksille asetettavat mitoitusvaatimukset. Merituulivoimalat teknisesti vaativia ja siksi kalliita Merivoimalan perustukset ovat kalliita, mutta suhteelliset kustannukset halpenevat voimalakoon kasvaessa. Tästä syystä monet asiakkaat ovat jääneet odottamaan 5 MW voimalasukupolven kypsymistä, jotta koon ekonomialle tulisi käyttöä. Voimalan valmistajat odottavat kuitenkin tilauksia vielä edellisen sukupolven, 3 MW voimaloille, jotta saataisiin riittävästi kokemuksia ja tuotteiden lastentaudeista päätäisiin eroon. Tilastollisesti sadan ensimmäisen voimalan

6 MERITUULIVOIMA kohdalla lastentaudit tai millä nimellä suunnittelu- ja valmistusvikoja sitten halutaankin kutsua, vähenevät tasaisesti ja sadannen rakennetun jälkeen vikoja esiintyy varsin vähän ja satunnaisesti. Kukaan ei haluaisi ostaa näitä ensimmäistä sataa suurta voimalaa ainakaan merelle. Maalle niitä on kuitenkin varsin vaikea asentaa, koska ne ovat kooltaan liian suuria kuljetettaviksi kohtuullisin kustannuksin. Tähän mennessä kaikki ensimmäiset sarjavalmisteiset voimalat on asennettu maalle, mutta löytyykö maalta enää paikkoja 5 MW kokoisille jättiläisille? Maalle rakennettujen voimaloiden käytettävyys on yleensä yli 98 %, mikä on osittain nopeasti paikalle tulevan huollon ansiota. Merellä tilanne on toinen, koska vikatilanteessa ei ole ollenkaan varmaa, milloin voimalalle on mahdollista mennä tekemään huoltotöitä säiden vuoksi. Tästä syystä merivoimaloiden tekniikkaa kehitetään mahdollisimman automaattiseksi. Järjestelmissä on paljon erilaisia tunnistimia, jotka analysoivat laitteiden kuntoa ja toimintaa sekä välittävät tiedot valvomoon tai huolto-organisaatiolle. Mikäli ongelmia tulee, mahdollisimman moneen paikkaan on pyritty rakentamaan automaattinen tai kaukoohjattu toiminto, joka korjaa ongelman ilman, että huoltomiehen tarvitsee käydä paikan päällä. Myös huoltovälit 6 pyritään pidentämään siten, että normaalin kahden vuosihuollon sijaan merivoimalaa tarvitsisi tulevaisuudessa huoltaa vain kerran vuodessa. Komponenttien lisääminen tuo uutta riskiä näiden lisättyjen komponenttien vikaantumisesta. Pitääkö vielä lisätä komponentteja valvomaan valvovia komponentteja jne. Suuri puisto vaatii paljon pääomia, entä riski? Merellä yksikkökustannukset ovat korkeita ja siksi sinne halutaan rakentaa isoja suuria voimaloita ja kokonaisuuksia. Tämä nostaa projektikustannuksen ja rahoitustarpeen korkealle. Rahoittajat eivät halua olla riskin kantajia ja yrittävät sopimuksilla kaataa riskin jollekin toiselle osallistuvalle osapuolelle. Maalle rakennettavissa projekteissa tuulivoimalan valmistajalla on mahdollisuus ottaa riski kokonaisurakasta, mutta merellä valmistajan osuus on jopa alle puolet kokonaiskustannuksista eikä valmistajilla ole valmiutta ottaa kokonaisriskiä vastuulleen. Tuulivoimalan valmistajilla ei ole merikokemusta eikä merikokemusta omaavilla yrityksillä tuulivoimasta. Tuulivoima-alalla onkin tapahtunut paljon fuusioita ja yritysostoja, koska merelle haluavilla yrityksillä on oltava riittävästi resursseja Kuva 2 Merituulivoimalan asennuksiin sopiva laiva. Asennettaessa voimalaa kuvassa näkyvät jalat tukeutuvat pohjaan. Lähde: WPM April rahoittaa useiden kymmenien, jopa satojen megawattien kokoisia projekteja. Vestaksen ja NEG Miconin fuusiota jokin aika sitten perusteltiin mm. merituulivoimaprojektien vaatimilla suunnattomilla pääomatarpeilla, joita kilpailijoilla kuten GE:llä tai Mitsubishillä on aivan toisessa mittakaavassa kuin Vestaksella. Saman kohtalon on kokenut Bonus, jonka Siemens osti viime joulun alla. Lisäksi Siemens osti tämän jälkeen vielä Flenderin, joka on yksi tuulivoimalan vaihteita valmistavista tehtaista. Energia- ja tuulivoima-alan omistussuhteet muuttuneet Tuulivoima-alalla on tapahtunut paljon muutoksia. Monet valmistajat ovat vaihtaneet omistajaa, jotkin ovat fuusioituneet ja jotkin lopettaneet toimintansa. Tämän myllerryksen lopputuloksena on pyritty saamaan aikaan riittävän kookkaita yksiköitä, joilla olisi riittävät taloudelliset resurssit ottaa harteilleen merituulivoiman kehittämisen ja toteuttamisen taakka. Sama myllerrys on tapahtunut merituulivoiman rakennuttajien puolella. Etenkin Englannissa, jossa projektit on kilpailutettu, on voittaja lähes kaikissa tapauksissa myynyt projektin myöhemmin eteenpäin toiselle yritykselle, jolla menee jonkin aikaa ostamaansa projektiin tutustumiseen ennen kuin ollaan valmiit käynnistämään projekti. Tuulivoima-alalle on selkeästi kehittymässä merituulivoimaan kykenevien ryhmä, jonne köyhillä ei ole asiaa. Voimalakokona 3 MW ja sitä pienemmät voimalat jäävät selvästi maalla ja rannikolla käytettäväksi kokoluokaksi, jota voidaan myös käyttää merellä, mutta viiden megawatin ja sitä suurempia voimaloita tullaan näkemään protosarjoja lukuun ottamatta pelkästään merellä. Voi viedä vuosia ennen kuin 5 MW voimalat ovat saatavilla kaupallisesti ja kypsiä ottamaan vastaan haasteen. Kun tämä hetki koittaa, saattaa käydä kuin entiselle pojalle, joka halusi viulun ja saatuaan sen totesi voi, kun osaisi soittaa. Isot voimalat vaativat suuret kuljetusvälineet ja nostokoneet, joita ei vielä ole yleisesti saatavilla. TUULENSILMÄ 2/2005

7 Rakennuslupien saanti takkuaa Merenkulun ja ilmailun turvallisuus ja puolustus huolen aiheena. Merialueiden käyttö kansainvälisillä vesialueilla on ongelmallista, koska merellä liikkuminen on vapaata päin vastoin kuin ilmatilan käyttö. Avoimilla merialueilla on totuttu purjehtimaan huolettomasti, koska riski törmätä johonkin on lähes olematon. Kun merelle rakennetaan tuulipuisto, sen havaitseminen varsinkin huonossa säässä tai yöllä vaatii erityistä valppautta. Mikäli laiva törmää voimalaan, seuraukset ovat katastrofaaliset. Torni taittuu ja yli sadan tonnin massa putoaa sadan metrin korkeudesta. Mikäli laiva jää alle, syntyy pahaa jälkeä. Tietenkin meripuistoissa on käytössä kaikki tarpeelliset varoittimet ja niiden paikat on merkitty uusimpiin karttoihin. Silti onnettomuuksia on sattunut ja sattuu vastaisuudessakin. Puolustusvoimat ovat huolissaan etenkin matalalla merellä tapahtuvan lentokone- tai ohjushyökkäyksen vuoksi, koska tuulipuisto saattaa kätkeä hyökkääjän, joka mitä todennäköisimmin osaa käyttää hyväksi puiston suomaa katvetta. Sama huoli on myös rannikkovartiostolla, joka pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan lähestyjät riittävän ajoissa, jotta mahdolliseen vastaan tuloon olisi tarpeeksi aikaa. Positiivisena asiana on pidettävä sitä, että sekä meri- ilma- että puolustusorganisaatiot kaikki näkevät tuulivoiman tärkeänä energian tuotantomuotona ja tekevät aktiivista yhteistyötä yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi. Lintujärjestöt ja luonnonsuojelijat puolestaan ovat huolissaan merituulipuistojen aiheuttamista mahdollisista ongelmista linnuille ja alueen eläimistölle sekä ekologialle yleensä. Koska rakennettuja tuulipuistoja on toistaiseksi vähän, selvitykset vaativat runsaasti aikaa ja perustuvat liian paljon mahdollisiin vaikutuksiin eikä niinkään todettuihin tosiasioihin. Lupaprosesseissa edellytetään helposti parin vuoden mittaisia tutkimusjaksoja ennen kuin alueelle saa rakentaa mitään. Tämä viivästyttää ja nostaa projektin aloittamisen kynnystä sekä lisää kustannuksia. Kustannuksia lisää myös projekteille asetetut velvoitteet jatkaa tutkimuksia vielä vuosia käynnistymisen jälkeen. Tuloksena on aikanaan arvokasta tietoa siitä, mitä todella tapahtuu, jotta päästään arvailusta eroon. Kuka kantaa riskin? Sähkövoimalaitokset eivät halua ottaa riskiä, eivät myöskään rahoittajat. Tuulivoimalan valmistajat haluaisivat toimittaa voimaloita, mutta sälyttäisivät riskin jollekin muulle taholle. Ajalle on ominaista riskin pompottelu sopimusteknisesti toiselle osapuolelle. Kun kaikki toimivat samalla tavalla, riski kuitenkin säilyy ja sen toteutuessa juristit saavat töitä. Yhtenä toimintamallina on käytetty erityisiä rakennuttajayhtiöitä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat rakennusprojektin omalla riskillään ja myyvät sen toimivana eteenpäin. Tällä järjestelyllä sähköyhtiö tietää ostaessaan laitoksen tuoton, joka on verifioitu ensimmäisenä käyttövuotena. Riskiksi jää mahdollisista laiteongelmista aiheutuvat viat ja rajoitettu määrä muita riskitekijöitä. Rakentaja saa oman voittonsa sitä suurempana, mitä paremmin hän onnistui työssään. Miksi merituulivoimaa tuetaan ja tukien vaikutus MERITUULIVOIMA Monet EU:n jäsenvaltiot ovat budjeteissaan kantaneet vastuuta tuulivoiman kehittämisen kustannuksista myöntämällä sille tukiaisia. Mikä tekee merituulivoimasta niin erikoisen, että vapaan markkinatalouden julistajat ovat valmiit tinkimään periaatteistaan? Taustalta löytyy EU:n heikko energiaomavaraisuus, joka vain heikkenee Pohjanmeren öljyn vähitellen ehtyessä. Lisäksi huoli ilmaston lämpenemisestä ja kasvihuonekaasupäästöjen hillintä edellyttävät, kasvihuonekaasuista vapaiden energialähteiden käyttöönottoa. Tuulienergian on todettu riittävän reilusti Euroopan tarpeisiin ja monilla alueilla maapalloa sen tarjolla oleva määrä ylittää moninkertaisesti energian tarpeen. Ongelmana on kehittää teknologia kypsäksi ja toiminta riittävän laajaksi, jotta tuotantomäärät ja -kustannukset saataisiin kilpailukykyisiksi muiden vaihtoehtojen kanssa. Merituulivoiman viehätys on suunnattoman suurissa tuotantoalueissa, joilla tuotantokoneisto toimii tehokkaasti. Kapasiteettikerroin, joka rannikolla ja sisämaassa usein on luokkaa 0,15-0,25 on merellä 0,3-0,4. Voimakkaimmin kustannuksia pudottavana tekijänä on ollut oppimiskäyrä. Tämä kehitys vaatii suuria kappalemääriä eli valmistettujen yksiköiden lukumäärän tulisi nousta useihin satoihin per voimalamalli. Toisena kustannuksia pudottavana tekijänä on ollut suuruuden ekonomia, mitä suurempi yksikkökoko, sitä edullisempi kwh-hinta. Kaiken kruununa on kilpailu, joka pitää huolen siitä, että vain toimivimmat ja parhaimmat ratkaisut jäävät elämään ja on hinnoiteltu oikein. Uusien voimalasukupolvien kehittäminen nielee yhä enemmän pääomia, joten osa tuotosta on käytettävä uusien voimalamallien kehittämiseen. Kaupallisesti maalle rakennettavien voimaloiden maksimi koko on jo saavutettu ja sillä rintamalla voidaan odottaa kustannusten vähitellen putoavan, koska näiden voimaloiden kehittämistarve on jatkossa enemmän luotettavuuden ja ominaisuuksien parantamista. Mahdollinen tehon nosto tapahtuu sekä hyötysuhdetta että ominaisuuksia parantamalla, mutta voimalan ulkoisia kuljetusmittoja ei enää voida kasvattaa. Jos esimerkiksi lapoja halutaan pidentää, niin joudutaan ehkä käyttämään jatkoksia, jotta lavat voitaisiin kuljettaa perille. Tornia voidaan kyllä jatkaa lisäämällä siihen osia, mutta ulkohalkaisijan kasvulla on jo rajansa. Merkittävä osa tuulipuiston tuotosta syntyy energian myynnistä. Vapailla markkinoilla myyntihinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan lain avulla. Yksittäisessä projektissa ei ole mahdollista vaikuttaa tähän kehitykseen. Kuitenkin projektia suunniteltaessa halutaan varmuus energian myyntituloista koko laitoksen toiminta-ajaksi tai vähintään takaisinmaksuajalle. Tämä edellyttäisi kiinteähintaista sähkön myyntisopimusta tai takuuhintaa, TUULENSILMÄ 2/2005 7

8 MERITUULIVOIMA jossa esimerkiksi valtio on takuumiehenä. Tukipolitiikka vaihtelee maittain eikä EU edes pyri lähivuosina tosissaan yhdenmukaistamaan jäsenmaidensa tukipolitiikkaa. Tämä antaa hyvän tilaisuuden vertailla erilaisten tukipolitiikkojen vaikutuksia kehitykseen. Tuulivoimaprojektin omistaja haluaa tietää projektin vaikutukset yhtiönsä talouskehitykseen. Jos tämä on epävarmaa, niin suunnitelmiin on pakko ottaa suuria varauksia tuntemattomien riskien varalta. Saavutettujen tulosten perusteella voidaan todeta, että Tanskassa, Saksassa ja Espanjassa on noudatettu tukipolitiikkaa, joka on nostanut ky- dena on lähinnä Motivaa vastaava yritys (Uusiutuvat ja energian säästö), joka on koordinoinut tutkimusta. Työ on tehty tutkimuslaitosten ja verkkoyhtiöiden yhteistyönä, ja sitä on ollut ohjaamassa alan yhdistysten edustajat (ET:tä vastaava VDEW, TT:tä vastaava VDMA, Saksan tuulivoimayhdistys BWE sekä verkkoyhseiset maat ja niiden teollisuuden johtavaan asemaan tuulivoiman kehittämisessä. Kaikille on yhteistä selkeät menettelytavat ja tuulivoiman rakentaminen ja tuottaminen on tehty kannattavaksi. Saksan lainsäädäntö on koskenut vain olemassa olevia sähköverkkoja ja koska merellä ei ole ollut sähköverkkoa ei sinne ole edes pyritty. Äskettäin siellä on kuitenkin uudistettu lakeja tältä osin ja suunnitteilla on valtavia merituulivoimahankkeita, koska myös merituulivoima halutaan tehdä tuottajalleen kannattavaksi. Englannissa on perinteisesti käytetty tarjouskilpailua, jossa on pyydetty tarjoukset noin vuoden jaksolta, jona aikana energian dena GRID STUDY tuottaja sitoutuu tuottamaan sähköä tarjoamaansa kiinteään hintaan. Tässä järjestelmässä yleensä kaikki sähköntuotantomuodot ovat mukana tarjoamassa, tuulivoima yhtenä muiden mukana. Voittajan on ollut helppo hymyillä, mutta arki on ollut ankea. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta voittaja on joko tehnyt konkurssin tai joutunut myymään oikeudet suuremmalleen, useimmin sähköyhtiölle. Jotain eroa tukijärjestelmien tehokkuudessa täytyy olla lopputuloksenkin kannalta, koska Tanskassa offshore-tuulivoiman kustannukset ovat olleet 60 /MW ja Englannissa 110 /MW. Työssä käytettiin lähtötietona tuulidena Grid Study, Berliini International conference on the Integration of Wind Energy into the German Electricity supply TkT Hannele Holttinen, VTT Yhden päivän seminaarissa esiteltiin raportti tuulivoiman vaikutuksista Saksan sähköjärjestelmään vuonna 2015 sekä ajatuksia jatkotyöstä. Tärkeimpänä asiana nähtiin että dialogi järjestelmäoperaattorien (TSO) ja tuulivoimarakentajien ja valmistajien kesken on nyt avattu, ja prosessi jatkuu. 8 tiöiden/tso yhdistys VDN sekä tuulivoimatuottajien edustajia). Prosessi on ollut pitkä ja haastava, koska saman pöydän ääreen on koottu sekä verkkoyhtiöt että tuulivoimarakentajien etupiirit. Tuloksia on tulkittu lehdistössä sekä tuulivoimavastaisesti että tuulivoimamyönteisesti. Lopputulemana voidaan pitää että 36 GW tuulivoimaa Saksassa (14 % sähkönkulutuksesta) vuonna 2015 onnistuu teknisesti ja kustannusvaikutus kuluttajille on kohtuullinen. Toisaalta, raportissa esitetyt kustannukset ovat todella suuria ja saksalaisten merituulivoimasuunnitelmat ovat monen kymmenen km päähän rannikosta eli kunnianhimoisia ottaen huomioon minkälaisia projekteja on toistaiseksi toteutettu. Ongelmia erityisesti verkonrakentamisen aikataulujen suhteen on näköpiirissä. Saksan tuulivoimapotentiaali Vuoden 2005 alussa Saksassa on reilut 16 GW tuulivoimakapasiteettia asennettuna. DEWIn arvion mukaan potentiaalia on vielä lähes 10 GW maalle, lisäksi vanhojen laitosten korvaamisesta uusilla suuremmilla tuo repowering potentiaalia 7 GW. Offshore potentiaali on 36 GW (suunnitellut projektit joista vähennetty muutama joissa ristiriita luonnonsuojelun tms kanssa). TUULENSILMÄ 2/2005

9 Selvityksessä käytetyt oletukset ja metodit pohjaavat Saksan tilanteeseen joka on erilainen kuin Pohjoismaissa. Sähkömarkkinat ovat periaatteessa vapautuneet, käytännössä eivät (edelleen samat omistajat TSO- tuotantoja jakeluyhtiöissä, sähköpörssiä ei pidetä vielä toimivana). Tuulivoimalla hyvin erityinen kohtelu: Järjestelmäoperaattorit (joita on Saksassa 4 kpl) ottavat tuulivoiman, periaatteessa myyvät sen (day-ahead-) markkinoilvoimaskenaariota vuodelle 2015: 36 GW josta 10 GW merellä ja 26 GW maalla (lähes 2 GW tulee repowering MW lisäyksestä kun suurempia laitoksia). Siis lähes kaksinkertaistuminen vuoden 2004 tilanteesta. Arviotu sähköntuotanto vuonna 2015 on 77 TWh/a, joka vastaa 14 %:a Saksan vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Muut uusiutuvat Saksassa: nyt 5 GW lähinnä vesivoimaa, v GW, lisäys lähinnä biomassasta ja aurinkoenergiasta. Kantaverkon lisäystarve 2015 Arvion mukaan 36 GW tuulivoimaa varten, josta 20 GW on merellä, tarvitaan yli 800 km uutta kantaverkkoa. Tämä on suhteessa olemassa olevaan verkkoon pieni määrä, mutta suhteessa siihen mitä on viimeisen 10 v aikana rakennettu valtava määrä. Verkonrakentaminen nousi esiin suurimpana asiana päivän mittaan verkkoyhtiöt tuntuivat lobbaavan tuulivoiman kautta voimakkaasti sitä että kantaverkon rakentamisen pitkät lupamenettelyt saataisiin lyhenemään. Verkon rakentamisesta tulee tuulivoiman tapauksessa helposti pullonkaula, koska tuulivoimahankkeiden rakennusaika huomattavasti lyhempi kuin verkon. Järjestelmän luotettavuus Tuulivoimaloilta vaadittavat liittymisehdot eli uusi grid code vuodelta 2003 auttaa siinä että tuulivoima ei irtoa verkosta yhtä helposti jännitekuopissa eikä tule kaskadiefektiä vikatilanteiden seurauksena. Vuoden 2015 jälkeen tulee ongelmia lisätuulivoimalle ellei tuulivoima osallistu jatkossa säätöön. Periaatteessa teknologia tähän on, vaatii nyt töitä että otetaan käyttöön tuulivoiman mahdollisuudet jännitteen säätöön sekä tiukkojen paikkojen kohdalla myös taajuussäätöön Tuulivoiman kustannukset Kustannusarvioissa on käytetty oletuksena hyvin maltillista fossiilisten polttoaineiden hintakehitysta ja hiilidioksiditonnin hintaa 12,5 /tonni. Laskettu tuulivoiman arvo järjestelmälle on arvioitu vältettyjen polttoainekustannusten kautta, ottaen huomioon suurempi tarve ajaa puoliteholla ja säätää (balancing cost). Kustannus tulee siten 7-8 c/kwh feed-in tariffista miinus tuulivoiman arvo eri polttoainehintaskenaarioilla, lisäksi verkonrakennuskustannus ja tuloksena /MWh tuulivoimaa kohdena, lisäys kuluttajahintaan luokkaa 0,4-0,5 c/kwh. Mielestäni kustannusarvio kuluttajalle pitäisi arvioida lähtien tuulivoiman myyntihinnasta kuluttajalle (tai markkinoille), eikä vain polttoainesäästönä. Saksan erikoinen tilanne (alla) osasyynä siihen että tehty näin. Jatkoselvitys (dena2 study) Eurooppalainen siirtoyhteyksien käyttö on otettava esille tutkimuksen seuraavassa vaiheessa: nyt jo Saksalla ongelmana että Hollanti ja Puola valittavat suurista siirtomääristä. Hollannin selvityksessä vienti Saksaan kasvaa; Saksan selvityksessä vienti Hollantiin kasvaa; todennäköisesti ainakin osittain puhutaan samoista tunneista eli ristiriita. Jatkoselvityksessä tarkastelu ulotetaan vuoteen 2020 ja otetaan huomioon tarkemmin erilaisia integraatiotoimia jotka helpottavat tuulivoiman tilannetta järjestelmässä, esim. kulutuksenohjaus. Muut uusiutuvat otetaan huomioon, erityisesti aurinko- ja tuulivoiman vaihtelut tukevat toisiaan Saksan tuulivoiman kohtelu järjestelmässä dena GRID STUDY le ja maksavat tasemaksut. Periaatteessa on yhteinen balancing market olemassa, kuitenkin hinnat ovat hyvin korkeat ylössäädölle ja lähes 0 alassäädölle, jolloin kaikkien kannattaa arvioida tuotantonsa ja kulutuksensa niin että todennäköisesti joudutaan hankkimaan alassäätöä. Tuulivoiman tasekustannukset pitäisi tässä järjestelmässä saada helposti laskettua ulos, kuitenkin sitä pidetään luottamuksellisena tietona. Tuulivoimalla ei katsota olevan varsinaista arvoa kuten muulla sähköntuotannolla, tuottajat eivät ole halukkaita ottamaan sitä portfolioonsa. Osasyynä tähän on se että sähköntuottajat on alun perin tylysti jätetty tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle kun feed-in tariffi ei ole koskenut sähkön tuottajayhtiöitä (!). Kaiken kaikkiaan kuulin sekavia lausuntoja eri tahoilta (tuulivoimaa ei myydä markkinoille, ei ole olemassa markkinoita, TSO myy tuulivoiman markkinoille.), mikä johtunee siitä että TSO ja tuotantoyhtiö eivät ole ihmisten mielissäkään vielä eri yhtiöitä. Raportti löytyy verkosta saksaksi: dokumente/pms/ _pm-pk- Netzstudie.pdf TUULENSILMÄ 2/2005 9

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULEN Nro 3/2005 16. vuosikerta SILMÄ RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULIVOIMAVALITUKSET EDENNEET HEIKOSTI PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23%

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% TUULEN Nro 1/2004 15. vuosikerta SILMÄ TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% ITSERAKENTAJATAPAAMINEN 2003 HUITTISISSA PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2004 15. vuosikerta SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2004 15. vuosikerta SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA TUULEN Nro 2/2004 15. vuosikerta SILMÄ SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA ILMATIETEENLAITOS JA WINWIND MUKANA KESKI-AMERIKAN TUULIENERGIAHANKKEISSA

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

Tuulivoimaa Energiamessuilla

Tuulivoimaa Energiamessuilla puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoimaa Energiamessuilla 03/10 LED-valot loistavat tuulivoimaloissa Lapalämmityksen avulla jäätymistä vastaan pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain.

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain. puhdasta energiaa huomiseen 4/08 Tuulivoimayhdistys 20 vuotta Projektit Ajos ja Mustasaari Pientuulivoimalla sähköä St1:n jakeluasemalle Sähkömarkkinalain tulkinta pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani puhdasta energiaa huomiseen 2/09 Tuulivoima tarvitsee vahvaa edunvalvontaa Destia - vastuullinen ja osaava kumppani Tuulivoimaprojektien logistiikka vaatii osaamista pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA?

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? JULKAISUJA 1/1999 ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.1.1999 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin Merituulipuiston rakentaminen Raportti Prizztech Oy Pori 30.8.2012 Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin PRIZZTECH WEST FINLAND WIND CENTER Sisältö 1. Johdanto...4 2. Merituulivoiman mahdollisuudet

Lisätiedot

Kylmäalan julkaisu 2008

Kylmäalan julkaisu 2008 Kylmäalan julkaisu 2008 Sisällys 2008 5 Pääkirjoitus: Kylmäala mukana ilmastotalkoissa TEEMA: Huolto 7 Hyvää huoltoa voi mitata 11 Tuhattaiturina kentällä 13 Eläke saa odottaa 15 Tavoitteena nollatoleranssi

Lisätiedot

Suomen tuulivoimatilastojen. analyysi. Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima.

Suomen tuulivoimatilastojen. analyysi. Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima. puhdasta energiaa huomiseen 1/1 Suomen tuulivoimatilastojen analyysi Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima tarvitsee tukea pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja,

Lisätiedot

PILVI PIRKONEN AURINKOSÄHKÖ JA PIENTUULIVOIMA RIVITALOYHTIÖN SÄHKÖNTUOTANNOSSA TAMPEREELLA Kandityö

PILVI PIRKONEN AURINKOSÄHKÖ JA PIENTUULIVOIMA RIVITALOYHTIÖN SÄHKÖNTUOTANNOSSA TAMPEREELLA Kandityö PILVI PIRKONEN AURINKOSÄHKÖ JA PIENTUULIVOIMA RIVITALOYHTIÖN SÄHKÖNTUOTANNOSSA TAMPEREELLA Kandityö Tarkastaja: Aki Korpela II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Jäätämisatlas 04/12 Kyllä meidän takapihallemme pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi Tuulivoima muuttaa

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 2/2010 Kantaverkon uudet haasteet sivu 4 Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 13. vuosikerta 2/2010 Toimitus Puhelin: 030 395 5153.

Lisätiedot