TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 36 KOKOUKSEN AVAUS 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Tapio Määttä. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Päätös Todettiin. 38 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 51 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 58/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla-Maija Vierimaa ja Folke Åminne. 40 HAUTAUSMAAKAAVAN JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS TURUN HAUTAUSMAAN KORTTELISSA U.11.7 Ennen vuotta 2004 voimassa olleen kirkkolain mukaisesti luovutettiin sukuja kertahautoja. Jaosta on nyt luovuttu. Kertahauta oli nimensä mukaisesti tarkoitettu vain yhdelle vainajalle. Haudan hallinta-aika oli 20 vuotta eikä sitä voinut jatkaa. Seurakunnan jäsenelle hauta luovutettiin veloituksetta. Omaiselle ei annettu kertahaudasta hautakirjaa. Turun hautausmaalla on kortteli U.11.7, jossa viimeiset hautaoikeudet vanhenevat tänä vuonna. Kortteliin aloitettiin hautaukset vuonna 1984 ja viimeiset hautaukset olivat vuonna Korttelin U.11.7 sijainti Turun hautausmaalla on seuraava: Liite Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista (KL 17:2,2). Hyvään hallintoon

3 Yhteinen kirkkovaltuusto kuuluu, että seurakunta mahdollisuuksien mukaan ottaa yhteyttä omaisiin, kun määräajaksi annettu hautaoikeus on umpeutunut. Hautaoikeuden lakattua on lisäksi omaisille tarjottava tilaisuus poistaa haudalla oleva hautamuistomerkki (HautaustoimiL 14, 3 ). Korttelin voimassa oleva hautausmaakaava on vuodelta 1982 ja se on seuraavanlainen: Liite Kartoittaja Terttu Juonolainen on laatinut alueelle päivätyn hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman, joka on seuraavanlainen: Liite Kirkkoneuvoston esitys Kaavan mukaan kortteliin saadaan 300 uutta arkkuhautaa. Niille omaisille, jotka edelleen haluavat hoitaa alueella olevaa hautaa, annetaan mahdollisuus lunastaa rivistä 2 hauta, jossa on 25 vuoden hautaoikeus, maksamalla asianomaiset maksut ja sitoutumalla haudan hoitoon. Omaisille annetaan lisäksi mahdollisuus ilmoituksen päivämäärästä lukien kuusi kuukautta aikaa poistaa muistomerkki tai siirtää se lunastetulle haudalle. Muuten muistomerkki siirtyy seurakuntayhtymän omaisuudeksi vastikkeetta ja ilman eri ilmoitusta. Seurakuntayhtymän hautatoimisto luovuttaa hautoja rivistä 2 tapaus kerrallaan omaisten yhteydenoton jälkeen. Omaisille ilmoitetaan hautaoikeuden päättymisestä kirjeitse sekä hautakohtaisella ilmoituksella. Muutostyöt korttelissa alkavat aikaisintaan keväällä 2010 hautojen palauduttua takaisin seurakuntayhtymälle ja tuomiokapitulin vahvistettua hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman. Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 17:8). Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutosta Turun hautausmaan korttelissa U.11.7 edellä esitetysti ja esittää asian edelleen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy hautausmaakaavan muutoksen Turun hautausmaan korttelissa U.11.7 esityksen mukaan ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto On muutoksenhakuoikeus. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi hautausmaakaavan muutoksen Turun hautausmaan korttelissa U.11.7 esityksen mukaan ja alisti päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. On muutoksenhakuoikeus. 41 HAUTAUSMAAKAAVAN MUUTOS KÄRSÄMÄEN HAUTAUSMAAN KORTTELIN 9 POHJOISOSASSA Kärsämäen hautausmaan korttelin 9 pohjoisosassa on kolme vanhaa kertaarkkuhautariviä (rivit 25 27), joiden hallinta-aika on päättynyt Alueen sijainti on seuraava: Liite Korttelin voimassa oleva hautausmaakaava on vuodelta 1980 ja se on seuraava: Liite Kartoittaja Terttu Juonolainen on laatinut alueelle päivätyn hautausmaakaavan, joka on seuraava: Liite Kaavan mukaan alueelle saadaan 57 uutta arkkuhautaa ja entinen kaava muuttuu väljemmäksi. Niille omaisille, jotka edelleen haluavat hoitaa alueella olevaa hautaa, annetaan mahdollisuus lunastaa rivistä 26 hauta, jossa on 25 vuoden hautaoikeus, maksamalla asianomaiset maksut ja sitoutumalla haudan hoitoon. Omaisille annetaan lisäksi mahdollisuus ilmoituksen päivämäärästä lukien kuusi kuukautta aikaa poistaa muistomerkki tai siirtää se lunastetulle haudalle. Muuten muistomerkki siirtyy seurakuntayhtymän omaisuudeksi vastikkeetta ja ilman eri ilmoitusta. Seurakuntayhtymän hautatoimisto luovuttaa hautoja rivistä 26 tapaus kerrallaan omaisten yhteydenoton jälkeen. Omaisille ilmoitetaan hautaoikeuden päättymisestä kirjeitse sekä hautakohtaisella ilmoituksella. Muutostyöt alueella alkavat aikaisintaan keväällä 2010.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Hautausmaakaavan muutos on sangen vähäinen, mutta se on silti alistettava kirkkolain mukaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa hautausmaakaavan muutosta Kärsämäen hautausmaan korttelin 9 pohjoisosassa edellä esitetysti ja esittää asian edelleen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy hautausmaakaavan muutoksen Kärsämäen hautausmaan korttelin 9 pohjoisosassa esityksen mukaan ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. On muutoksenhakuoikeus. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi hautausmaakaavan muutoksen Kärsämäen hautausmaan korttelin 9 pohjoisosassa esityksen mukaan ja alisti päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. On muutoksenhakuoikeus. 42 KIINTEISTÖJEN INVESTOINTISUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN JA MUUTTAMINEN Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan investointisuunnitelmien tarkistamista ja muuttamista palauttamalla sen uuteen valmisteluun. Kiinteistöjohtaja vei asian kiinteistölautakunnan käsittelyyn ja esittely kuuluu seuraavasti: Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarviokokouksessaan investoinnit vuodelle Lisäksi liitteenä on esitys investointisuunnitelmaksi vuosille Investointisuunnitelma kuuluu seuraavasti: Liite Investointisuunnitelman mukaan suurimmat investoinnit tulevaisuudessa ovat Henrikinkirkon, Hirvensalon kirkon ja Kaarinan kirkon laajennukset. Yli- Maarian uudet seurakuntatilat oli ajatuksena hankkia vuokraamalla. Investointien rakennusjärjestys ja ajankohta oli seuraava: Henrikinkirkon laajennus 10/2008-3/2010 Hirvensalon kirkon laajennus 10/2009-6/2011

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Kaarinan kirkon laajennus 6/2010-3/2011 Yli-Maarian uudet tilat oli suunniteltu toteutettavaksi kaupungin aikataulun mukaan. Henrikinkirkon laajennus alkoikin aikataulun mukaan ja se valmistuu maaliskuun lopussa Investointisuunnitelmaa laadittaessa kesällä 2008 oli taloustilanne aivan erilainen kuin nyt. Uudet hankkeet oli tarkoitus toteuttaa ilman lainarahoitusta purkamalla sijoituksia. Sijoitusvarallisuuden arvo on kuitenkin nyt pudonnut voimakkaasti ja siten ei olisi järkevää purkaa sijoituksia voimakkaaseen rakentamiseen. Lisäksi tulisi uudelleen arvioida kirkkojen laajennusten tarvetta ja ajankohtaa. Henrikinkirkon laajentaminen syö seurakuntayhtymän varoja eurolla ja lisää vuotuisia käyttökustannuksia n eurolla. Seurakuntaneuvoston päätös siirtää Ilpoisten ja Ispoisten seurakuntakotien toiminta laajennettuun kirkkorakennukseen jättää tyhjäksi ko. tilat ja niiden myyminen, vuokraaminen ja saneeraaminen muihin käyttötarkoituksiin lisää kuluja. Mikäli Hirvensalon kirkko laajennetaan suunnitelmien mukaan, rakennustyöt alkaisivat loppuvuodesta ja kustannukset ovat n euroa. Kirkon laajennusta ja sen aikataulua tulee kuitenkin miettiä uudestaan. Saarten kaavoitus ei ole edennyt aiempien aikataulujen mukaan. Osayleiskaavaluonnos on vasta tulossa nähtäville tämän kevään aikana ja silloin siihen voivat eri tahot ottaa kantaa virallisesti. Ei pystytä arvioimaan, koska yleiskaava on vahvistunut ja koska sen perusteella pystytään laatimaan asemakaavoja alueelle ja koska ne taas vahvistuvat ja mahdollistavat rakentamisen ja asukkaiden muuton. Edelleen koko saarten jätevesiratkaisu on suunnittelematta. Lisäksi tulisi vielä kerran harkita tarkkaan, puretaanko nykyisen kirkon vanhat osat pois ja korvataanko ne rakentamalla uudet ja laajemmat. Nykyiset tilat toimivat kuitenkin kohtuullisesti, vaikka ovatkin ahtaat. Uusien tilojen hankkiminen on perusteltua, mutta vasta sitten, kun saarten asukasmäärä pääsee tosissaan kasvamaan ja silloinkin tulee miettiä, rakennetaanko tilat kuitenkin jonnekin muualle saarille, esim. uuden ajatellun sillan läheisyyteen ja jätetään vanha kirkko ennalleen. Kaarinan kirkon laajennus on todettu tarpeelliseksi, mutta sitä on siirretty Henrikinkirkon ja Hirvensalon kirkon laajennuksen takia. Mikäli Hirvensalon kirkon tilakysymysten ratkaisu siirretään myöhemmäksi, voidaan Kaarinan

7 Yhteinen kirkkovaltuusto kirkon laajennusta aikaistaa. Laajennus voitaisiin aloittaa jo alkuvuodesta Laajennus olisi kooltaan n. 400 m 2 ja kustannusarvio euroa. Yli-Maariaan on jo pitkään toivottu uusia seurakuntatiloja. Lähin seurakuntatila on tällä hetkellä Kotimäessä, mutta se ei palvele moottoritien länsipuolen asukkaita hankalan saavutettavuuden vuoksi. Yli-Maariassa ei ole vuokratiloja tarjolla, eikä seurakuntayhtymällä ole siellä omaa maata. Yhtenä vaihtoehtona kiinteistötoimisto on keskustellut kaupungin kanssa saada tilat rakennettavasta uudesta Yli-Maarian koulurakennuksesta. Kaupungin aikataulussa on koulun valmistuminen aikaisintaan kesällä On kuitenkin keskusteltu mahdollisuudesta rakentaa tontille ensin seurakuntatilat ja kaupungin päiväkoti ja toisessa vaiheessa koulu ja kirjasto. Seurakunnan tilat voisivat olla valmiit aikaisintaan kesällä 2012 ja kustannusarvio, mikäli tilat hankitaan omistukseen, on euroa. Päiväkodin osalta kaupunki on esittänyt kysymyksen, voisiko seurakuntayhtymä rahoittaa päiväkodin rakentamisen ja kaupunki tulisi siihen vuokralle. Tähän asiaan palataan, kun päiväkodin laajuus ja kustannusarvio on selvillä. Kiinteistötoimisto esittää, että nykyistä investointisuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: - Henrikinkirkon laajentaminen, joka on jo aloitettu, toteutetaan aikataulun mukaan ja laajennus on valmis maaliskuun lopussa Hirvensalon kirkkoa ei laajenneta vielä, vaan tarkastellaan uudelleen, voidaanko uudet tilat toteuttaa muualle saarille. Laajennuksen aikataulua ei vielä edes ajatella, vaan odotetaan, miten saarten kaavoitus kehittyy ja päätökset tehdään sen jälkeen. - Kaarinan kirkon laajennusta aikaistetaan n. puolella vuodella siten, että rakentaminen alkaisi vuoden alussa 2010 ja laajennus olisi valmis vuoden lopulla Yli-Maariaan pyritään hankkimaan omat seurakuntatilat rakennettavan uuden koulun yhteyteen ja pyritään mahdollisimman nopeaan aikatauluun, joka on käytännössä niin, että tilat olisivat valmiit aikaisintaan kesällä Näiden tilojen investointien lisäksi kiinteistötoimisto on tarkastellut muita pienempiä investointeja seuraavasti: - Kappeleiden urkuja ei peruskorjattaisi, eikä uusittaisi, vaan suoritetaan

8 Yhteinen kirkkovaltuusto tarpeelliset huollot ja korjaukset. - Pallivahan seurakuntakeskuksen peruskorjaus jaetaan kolmelle vuodelle siten, että välttämättömimmät korjaukset suoritetaan ensin. - Eerikin asuintalojen parvekkeet korjataan vaiheittain. - Heinänokan Mäntykallion laajennusta ei toteuteta vielä, vaan luonnossuunnitelma tehdään, jonka jälkeen harkitaan laajennusta. Uusi investointisuunnitelma vuosille kuuluu seuraavasti: Liite Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää em. investointisuunnitelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: 1. Hirvensalon kirkkoa koskeva esitys muutettiin kuulumaan seuraavasti: - Hirvensalon kirkkoa ei laajenneta vielä, vaan tarkastellaan uudelleen, voidaanko tarvittavat lisätilat toteuttaa muualle saarille. 2. Yli-Maarian seurakuntatiloja koskeva esitys muutettiin kuulumaan seuraavasti: - Yli-Maariaan pyritään hankkimaan omat seurakuntatilat. 3. Esittelytekstissä olleen Henrikinkirkkoa koskevan kappaleen viimeinen lause muutettiin muotoon: Seurakuntaneuvoston päätös siirtää Ilpoisten ja Ispoisten seurakuntakotien toiminta laajennettuun kirkkorakennukseen jättää tyhjäksi ko. tilat ja lisää kustannuksia, jollei niitä myydä, vuokrata tai saneerata muihin käyttötarkoituksiin. Kirkkoneuvosto hyväksyi esittelytekstissä olleen Henrikinkirkkoa koskevan kappaleen viimeisen lauseen muodossa: Seurakuntaneuvoston päätös siirtää Ilpoisten ja Ispoisten seurakuntakotien toiminta laajennettuun kirkkorakennukseen jättää tyhjäksi ko. tilat ja lisää kustannuksia, jollei niitä myydä, vuokrata tai saneerata muihin käyttötarkoituksiin. Jäsen Heikki Muurinen esitti, että Hirvensalon kirkon mahdollisen laajennuksen toteutuksen siirtyessä selvitetään mahdollisuus saada korvaavia kerhotiloja siinä tapauksessa, että kirkon laajennusaikataulu siirtyy tulevaisuuteen. Jäsen Tauno Hovi kannatti esitystä. Täydennysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto päättää, että kiinteistöjen investointisuunnitelmaa tarkistetaan ja muutetaan seuraavasti: - Henrikinkirkon laajentaminen, joka on jo aloitettu, toteutetaan aikataulun mukaan ja laajennus on valmis maaliskuun lopussa Hirvensalon kirkkoa ei laajenneta vielä, vaan tarkastellaan uudelleen, voidaanko tarvittavat lisätilat toteuttaa muualle saarille. Mahdollisten korvaavien kerhotilojen saaminen selvitetään samalla, kun päätetään kirkon laajennuksen aikataulun siirtämisestä. - Kaarinan kirkon laajennusta aikaistetaan n. puolella vuodella siten, että rakentaminen alkaisi vuoden alussa 2010 ja laajennus olisi valmis vuoden lopulla Yli-Maariaan pyritään hankkimaan omat seurakuntatilat. - Kappeleiden urkuja ei peruskorjata eikä uusita, vaan suoritetaan tarpeelliset huollot ja korjaukset. - Pallivahan seurakuntakeskuksen peruskorjaus jaetaan kolmelle vuodelle siten, että välttämättömimmät korjaukset suoritetaan ensin. - Eerikin asuintalojen parvekkeet korjataan vaiheittain. - Heinänokan Mäntykallion laajennusta ei toteuteta vielä, vaan luonnossuunnitelma tehdään, jonka jälkeen harkitaan laajennusta. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio alusti keskustelun. Hän painotti taloudellisen tilanteen muuttuneen voimakkaasti vuoden aikana. Pörssikurssit lähtivät laskuun huhtikuun 2008 jälkeen. Suurin ongelma on se, että nyt vallitsevan taloudellisen taantuman kestosta ei ole mitään tietoa. Jos tilanne jatkuu kauan huonona, niin seurakuntien talous joutuu todella ahtaalle. Emme eroa tässä muista verotuloja saavista tahoista, esimerkiksi kunnista. Seurakuntayhtymän kassavarat riittävät noin kuuden kuukauden toimintaan. Investointiohjelmassa olevissa päätöksillä noin puolet näistä varoista on tarkoitus sijoittaa rakennuksiin. Sijoitustuotot pienenevät ja rakennuksiin kohdistuvat poistot tulevat tilalle. Kokonaisuudessaan tämä merkitsee hyvinkin noin työpaikan kustannusvaikutusta.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola vetosi kirkkoneuvoston esityksen hyväksymisen puolesta. Esitys on huolellisesti punnittu eikä se vie esimerkiksi Hirvensalon kirkon laajennusta pysyvästi paitsioon. Kysymys on nyt aikataulutuksesta, joka on tehtävä niin, että seurakunnat voivat jatkaa työtään normaalisti, jopa satsata lisää esimerkiksi diakoniatyöhön. Valtuutettu Timo Kari katsoi, että Hirvensaloa kaavoitetaan koko ajan ja sinne on tulossa useita rakentamisvalmiita alueita, joihin 4 5 vuoden aikana tulee muuttamaan ihmistä. Tämän takia Hirvensaloa ei saa jättää ilman asianmukaisia kirkollisia tiloja. Valtuutettu Pekka Saarela kertoi, että kun Henrikinkirkon rakentamisesta tehtiin päätös, niin samalla sovittiin, että Hirvensalo myös toteutetaan. Nykyinen Hirvensalon kirkko on vuodelta 1962, ajalta, jolloin Hirvensalo oli paljon nykyistä pienempi. Hän katsoi, että valtuuston alun perin hyväksymästä investointiohjelman toteuttamisjärjestyksestä on pidettävä kiinni. Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaa katsoi, että Hirvensalo tulee saamaan koko ajan uusia asukkaita kaavoituksen myötä ja nyt julkisyhteisöjen tulisi rakentaa, koska rakentaminen tuo kaivattuja työpaikkoja. Valtuutettu Harri Raitis katsoi, että valtuuston pitää luottaa siihen, että jokainen seurakunta itse tietää, mitkä sen toiminnan tarpeet ovat. Jokainen seurakunta on asiantuntija omissa hankkeissaan. Hän katsoi myös, että rakentaminen voidaan toteuttaa velkavaroin, koska kyllä tulevatkin sukupolvet voivat osallistua niiden tilojen maksamiseen, jotka me nyt teemme. Hallintojohtaja Kallio kuvasi, että tässä tilanteessa seurakuntayhtymä satsaa investointeihin ja sitä myötä toiminnan ulkoisiin puitteisiin. Mikäli seurakuntatoiminnan taloudelliset puitteet pysyvät nykyisellään tai heikentyvät, tämä tulee merkitsemään paineita henkilöstömääriin sekä rakennusten kunnossapitoon. Olemme helposti tiellä, jossa jokainen uudisrakennus merkitsee jonkin nyt olemassa olevan rakennuksen vähittäistä rapistumista, kun rahat eivät enää riitä. Myös henkilökunnan keskuudessa ollaan huolissaan painotuslinjauksista fyysisten ja henkilöstöresurssien välillä. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että nyt alkaa meidän taloudessamme vähitellen näkyä vuosia jatkunut kirkosta eroaminen. Kaisti kertoi tarkemmin myös viime vuoden budjetin vielä epävirallisista luvuista, jotka osoittavat, että taloudellinen tulos tulee olemaan budjetoitua heikompi. Ero johtuu pääosin sijoitusomaisuuden alaskirjauksista, mutta muutoinkin menot olivat noin 2 miljoonaa korkeammat kuin mitä oli budjetoitu.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Erityisesti kassavarojen hupeneminen investointiohjelman myötä näkyy sijoitustuottojen kertymisessä, vaikka investoinnit jäivätkin alle budjetoidun eri syistä. Valtuutettu Vierimaa painotti, että Hirvensalon tontit menevät edelleenkin hyvin kaupaksi, ja näin väkiluku kasvaa. Valtuutettu Jorma Hellstén kertoi, että pitkällä aikavälillä Hirvensalon väestötavoite on asukasta. Valtuutettu Pirkko Julkunen valitti, että täällä valtuustossa on pitkään puhuttu vain rakennuksista ja toimitiloista. Painotuksen tulisi olla toiminnan sisällössä ja henkilöstöresursseissa. Valtuutettu Pentti Korhonen ehdotti, että asiassa esille tulleiden seikkojen vuoksi asia palautettaisiin uuteen valmisteluun. Valtuutettu Mikko Laurén kannatti Korhosen palautusehdotusta. Valtuutettu Pentti Sokajärvi kyseli, miten 8 miljoonan euron investointi on tarkoitettu kattaa. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaisti vastasi, ettei tätä asiaa ole tarkemmin mietitty. Valtuutettu Tiina Stauffer kertoi, ettei Turun kaupunkikaan ole ottanut kantaakseen laman taltuttamista rakentamalla, vaan sekin jättää huonokuntoisiakin tiloja saneeraamatta, kun rahaa vaan ei ole. Valtuutettu Kari kertoi, että Hirvensalossa on tarve noin 300 neliömetrin kirkkosalille, mihin verrattuna nykyinen sali on riittämättömän pieni. Puheenjohtaja totesi, ettei palauttamista vastustanut kukaan valtuutettu. Päätös Kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. 43 VALTUUTETTU MIKKO LAURÉNIN KIITOS Valtuutettu Mikko Laurén kiiti pääsiäisnäytelmän järjestäneen työryhmän puolesta seurakuntayhtymää tarkoitukseen myönnetystä rahoituksesta. Tällä kertaa yleisöä oli henkeä eli tapahtuma on lunastanut paikkansa turkulaisessa pääsiäisenvietossa.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Päätös Merkittiin tiedoksi 44 MUUTOKSENHAKU Liite 1' 44. Jari Hlavatý puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Ulla-Maija Vierimaa Folke Åminne Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri

13 Yhteinen kirkkovaltuusto

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.11.2009/ 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2009/ 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Kun läheinen on poissa. Ohjeita hautausjärjestelyihin

Kun läheinen on poissa. Ohjeita hautausjärjestelyihin Kun läheinen on poissa Ohjeita hautausjärjestelyihin Sisältö Kun läheinen on poissa................ 1 Hautausjärjestelyt................... 4 Hautausmaat ja hautaamismuodot......... 5 Kuolinilmoitus ja

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

1 (7) HAUTAUSOPAS. Kuka hoitaa hautausjärjestelyt?

1 (7) HAUTAUSOPAS. Kuka hoitaa hautausjärjestelyt? 1 (7) HAUTAUSOPAS Kuka hoitaa hautausjärjestelyt? Läheisen menettäminen on aina raskasta. Monenlaiset tunteet nousevat pintaan. Haikeus, ikävä ja suru kuuluvat luonnollisena osana läheisen menettämiseen.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 16.6.2015 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 33

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot