LEMIN KUNTA 4/ Tekninen lautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 4/2011 42 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 18.05.2011 klo 18.00. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari."

Transkriptio

1 4/ Tekninen lautakunta Keskiviikko klo Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Penttilä Arto Hyrkkänen Jari Hirvikallio Antti kunnanhallituksen edustaja pöytäkirjan pitäjä, esittelijä aluearkkitehti Todettiin. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Rämä ja Raija Liisa Tikka. Olavi Punkka Jari Hyrkkänen Maija Rämä Raija Liisa Tikka Lemillä Kunnaninsinööri Jari Hyrkkänen

2 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennusjärjestyksen uusiminen Tekninen lautakunta 20 Rakennusvalvonta on aloittanut Lemin kunnan rakennusjärjestyksen uusimisen. Rakennusjärjestyksen uusimista on tehty yhteistyössä Savitaipaleen, Luumäen, Suomenniemen ja Taipalsaaren kuntien kanssa. Suomenniemi ja Taipalsaaren kunnat ovat myöhemmin jääneet pois rakennusjärjestyksen uusimisesta mahdollisten kuntaliitosten vuoksi. Yhteisiä palavereja kuntien kanssa on pidetty kaikkiaan kolme Lemillä , Luumäellä ja Savitaipaleella Tällä hetkellä rakennusjärjestys on luonnosvaiheessa ja tuodaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi. (Valm. TR) Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Tekninen lautakunta 36 Kuntien yhteinen viranomaispalaveri pidettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Viranomaispalaverin muistio on liitteenä. Tekninen lautakunta ja rakennusjärjestyksen ohjausryhmä ovat etukäteen tutustuneet valmisteluaineistoon. (Valm AH) Tekninen lautakunta hyväksyy päivätyn rakennusjärjestysluonnoksen sekä sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Valmisteluaineisto laitetaan yleisesti nähtäville MRL 62 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Nähtävillä oloaikana pyydetään tarpeelliset lausunnot ja pyydetään osallisten kommentit.

3 Tekninen lautakunta Päällystystyöt 2011 Tekninen lautakunta 37 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Lemin kunnan päällystyskohteista. Tarjoukset oli pyydetty klo mennessä seuraavilta urakoitsijoilta: - Skanska Asfaltti Oy Tuusula - NCC Roads Kouvola - Lemminkäinen Infra Oy Lappeenranta Päällystystyö tarjouksia oli pyydetty seuraavista kohteista: 1. Riihipellontie ja Riihikuja Kuukanniemessä 2. Pienet paikkauskohteet kaavateillä, kk, Kuukanniemi Juvolantie ja Tuomelanmutka Avauspöytäkirja liitteineen esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää valita Lemminkäinen Oy:n päällystystöiden tekijäksi. Talousarviossa on varattu euron määräraha päällystystöihin (liite 1). Merkittiin pöytäkirjaan, että Riku Buuri jääväsi itsensä asian käsittelystä.

4 Tekninen lautakunta Purunpoisto järjestelmä koulukeskukselle Tekninen lautakunta 38 Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia Lemin kunnan koulukeskuksen purunpoistojärjestelmästä. Tarjoukset oli pyydetty klo mennessä seuraavilta yrityksiltä: Ourex Oy Kopovent Oy Extor Oy Kangasala Nokia Kotka Urakkaan kuuluu purunpoistojärjestelmän asentaminen paikalleen, kyseessä on kokonaishintaurakka. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä seuraavasti: Yritys veroton hinta Ourex Oy ,00 Kopovent Oy ,00 Extor Oy ei tarjousta Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. (Valm. SR) Tekninen lautakunta päättää valita Kopovent Oy:n

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Talka Sakarin anomus saada rakentaa vesijohto naapurin maalle Tekninen lautakunta 19 Sakari Talka on lähestynyt Lemin kunnan teknistä lautakuntaa päivätyllä kirjeellä, jossa hän pyytää lausuntoa sekä lupaa rakentaa vesijohdon Kaarlo Suonion maalle suunnittelemastaan kaivosta, johon hänellä on jo lupa. Vesijohto kulkisi Heli Talkan omistaman maan Ala-Orko 6:54 kautta. Heli Talka ei ole antanut Sakari Talkalle hänen pyytämäänsä lupaa, joten Sakari Talka on joutunut hakemaan lupaa virkatietä pitkin eli Lemin kunnan tekniseltä lautakunnalta sekä Kaakkois- Suomen maanmittauslaitokselta. Maankäyttö ja rakennuslaissa on 161, jossa kerrotaan yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta toisen omistamalle maalle (liite 2). (Valm. TR ja JH) Tekninen lautakunta päättää myöntää Sakari Talkalle luvan asentaa vesijohto ja tehdä kv-kaivo. Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Taipale jääväsi itsensä tämän asian käsittelystä. Tekninen lautakunta 39 Heli Talka on tehnyt hallintovalituksen Kouvolan hallinto-oikeuteen Lemin kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä Kouvolan hallinto-oikeus pyytää oheisen valituksen johdosta Lemin kunnan teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat siltä osin kuin ne eivät ole valistuskirjelmän liitteenä (mahdolliset hankitut lausunnot ja selvitykset). (Valm. JH) Teknisellä lautakunnalla ei ole esitetty muita asiakirjoja, mutta lautakunta oli siinä käsityksessä, että pellon puoli oli yhteisesti sovittu puhelimitse sijaintipaikaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Taipale jääväsi itsensä tämän asian käsittelystä.

6 Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräysten uusiminen Tekninen lautakunta 40 Lemin kunta on yhdessä Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:n kanssa valmistellut luonnoksen uusiksi Lemin kunnan jätehuoltomääräyksiksi. Jätehuoltomääräysten päivittäminen perustuu tulossa oleviin kunnan vastuulla olevan jätteen kuljetusjärjestelmämuutokseen sekä jätelain uudistamiseen. Ehdotuksessa edellytetään mm. kartongin erilliskeräystä yli 10 huoneiston asuinkiinteistöille sekä lasin ja metallin erilliskeräystä yli 20 huoneiston kiinteistöille. Uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset tulevat ehdotuksen mukaan voimaan alkaen. (Valm. JH) Tekninen lautakunta päättää, että Jätehuoltomääräysten luonnos laitetaan yleisesti nähtävillä välisellä ajalle Lemin kunnan tekniselle osastolle ja kunnan kotisivuille, lisäksi pyydetään lausunnot kunnassa toimivilta jätehuoltoyrityksiltä.

7 Tekninen lautakunta Asunto Oy Lemin Vanamotien hyvityspyyntö jätevesimaksuun Tekninen lautakunta 41 Asunto Oy Lemin Vanamotie on lähestynyt Lemin kunnan teknistä lautakuntaa saapuneella kirjeellä. Kirjeessä he kertovat seuraavaa: "Asunto Oy Lemin Vanamotiellä sattui putkivahinko joulukuussa Huomattava määrä vettä pääsi valumaan maastoon ennen kuin vahinko huomattiin ja saatiin korjattua. Yhtiölle tuli kunnalta suuri vesitasauslasku , josta pyydämme hyvitystä jätevesimaksun osalta, koska vesi on valunut maastoon." Laskennallisesti 13 henkilön puolen vuoden vesilaskutus on vajaa puolet laskutuksesta. (Valm. JH) Tekninen lautakunta päättää pienentää jätevesilaskun puoleen alkuperäisestä.

8 Tekninen lautakunta Museorinteen rivitalon peruskorjauksen jatkaminen Tekninen lautakunta 42 Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Lemin kunnan Asunto Oy Museorinteen rivitalon julkisivun peruskorjauksesta sekä maalauksesta, rakennuksen seinien vierien maaston muotoilusta ja sokkelisuojan asentamisesta sekä sadevesijärjestelmän uusimisesta ja uusien terassien rakentamisesta. Tarjouksia oli pyydetty seuraavilta urakoitsijoilta: Pater Oy Jap-Rak Oy Eikun Remppa Oy Saimaan Kiinteistöhuolto Oy Lappeenranta Kuukanniemi Kuukanniemi Lemi Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä seuraavasti: Urakoitsija Pater Oy Jap-Rak Oy Eikun Remppa Oy Veroton hinta ei tarjousta ei tarjousta ei tarjousta Saimaan kiinteistöhuolto Oy ,40 Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. (Valm. JH) Tekninen lautakunta päättää valita Saimaan Kiinteistöhuolto Oy:n Museorinteen rivitalon peruskorjaukseen hintaan ,40 alv 0 %.

9 Tekninen lautakunta Aloite Lemin koulukeskuksen pihauudistuksesta Tekninen lautakunta 43 Lemin koulukeskuksen vanhempainyhdistys LYKKY ry on tehnyt aloitteen koulukeskuksen piha-alueen uudistamisesta. Vuoden 2011 talousarviossa ei ole määrärahoja koulukeskuksen pihauudistukseen, mutta pienehkö suunnitteluraha on mahdollista irrottaa, jotta saataisiin suunnittelu alkuun. Vuoden 2012 tai viimeistään 2013 talousarvioon on mahdollista esittää investointirahaa suunnittelun pohjalta. (Valm. JH) Tekninen lautakunta päättää osallistua sivistyslautakunnan ja vanhempainyhdistyksen yhteishankkeeseen koulukeskuksen pihaalueen uudistamiseksi aloittamalla suunnittelun kesällä 2011.

10 Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Tekninen lautakunta 44 Tekninen lautakunta keskustelee seuraavista asioita: 1. Kirjasto 2. Havukujan puut 3. Tuomelanpellon kv-väylälle kukkalaatikko 4. Matonpesunpaikan kuivaustelineiden tarkastus sekä telineiden mahdollinen päällystäminen Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi

11 Tekninen lautakunta Saapuneet kirjeet Tekninen lautakunta 45 Merkittiin liitteessä 2 saapuneet kirjeet tiedoksi. (Valm KO)

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 73 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Aika 21.04.2015, klo 18:00-19:37 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Anttolan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot