LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 74 Tekninen lautakunta Nro 7/ 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 74 Tekninen lautakunta Nro 7/ 2011"

Transkriptio

1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 74 Tekninen lautakunta Nro 7/ 2011 KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi, puheenjohtaja Lohtander Mika, varapuheenjohtaja Laitinen Sonja, jäsen Rummukainen Kari, jäsen Rämä Maija, jäsen Taipale Heikki, jäsen Tikka Raija Liisa, jäsen Buuri Riku, varajäsen Hakala Kai, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (Ja läsnäolon peruste) Penttilä Arto, kunnanhallituksen edustaja Henttu Eero, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Ulvinen Piia, sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riku Buuri ja Raija Liisa Tikka. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Puheenjohtaja Olavi Punkka Tarkastusaika Lemi Allekirjoitukset Paikka ja pvm Lemi Virka-asema Riku Buuri Pöytäkirjanpitäjä Eero Henttu Raija Liisa Tikka Allekirjoitus vs osastopäällikkö Eero Henttu

2 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 75 Tekninen lautakunta Hakemus asemakaavan mukaisen katualueen käyttämiseksi osana teollisuusaluetta Pentti Muhli on jättänyt 20.9 päivätyn hakemuksen (liite 1), jolla pyydetään käyttöoikeutta asemakaavan mukaiselle katualueelle teollisuusalueen eteläpuolella korttelissa 110. Katualuetta ei ole tarpeen toteuttaa ja se tullaan poistamaan meneillään olevassa asemakaavapäivityksessä. (valm. AH) Tekninen lautakunta antaa luvan käyttää ko aluetta teollisuustontin ulkovarastoalueena toistaiseksi. Ennen kuin alueella suoritetaan maarakennustöitä, hakijan on varmistettava kustannuksellaan mahdollisten verkostojen ja kaapeleiden sijainti. Tulevalla asemakaavamuutoksella pyritään poistamaan tarpeeton katualue ja liittämään se osaksi korttelin 110 tonttia 2.

3 LEMIN KUNTA 76 Tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisuhakemus Pilvi ja Tommi Tikka ovat jättäneet päivätyn suunnittelutarveratkaisuhakemuksen (liite 2). Rakennuspaikka on hakijoiden vanhempien tilasta lohkaistava määräala. Yleiskaavassa alue on osoitettu AP-alueeksi, asuinpientaloalue, jossa varaudutaan asemakaavoitukseen. Rakennusoikeuden saaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisun käsittelyä, jolla arvioidaan hankkeen soveltuvuus kaavoitukseen. (valm. EH) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Pilvi ja Tommi Tikan hakeman suunnittelutarveratkaisun hakemuksessa esitettyyn paikkaan, koska MRL 137 rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät.

4 LEMIN KUNTA 77 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus rakennusluvasta 2009/98 MRL 187 mukaan viranhaltijan päätökseen asiassa, joka kunnan viranomaiselta siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksena. Taru ja Lauri Sepälle on myönnetty rakennuslupa varastohallin rakentamiselle. on annettu julkipanon jälkeen (kopio rakennustarkastajan päätöksestä liite 4). Lupa on myönnetty Ruomin kylässä sijaitsevalle määräalalle Ala-Orko RN:o6:65. Rakennuslupapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka on saapunut kuntaan (liite 5).Oikaisuvaatimuksesta johtuen rakennusvalvonta on joutunut keskeyttämään rakennustyöt. Ehdotus tj Kokouksessa tehdyn muutosesityksen mukaisesti tekninen lautakunta päättää yksimielisesti, että tehtyä rakennuslupapäätöstä ei ole aihetta muuttaa tai oikaista. Korkeimman hallinto-oikeuden selvityspyyntö 62 Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt Alpo Ensio Parikan kuolinpesän valituslupahakemuksen ja valitukseen liittyvät asiakirjat Lemin tekniselle lautakunnalle selvityksen antamista varten. Asiakirjat esitellään kokouksessa. Lemin kunnan tekninen lautakunta on antanut Kouvolan hallintooikeudelle vastineen kyseisestä asiasta Kouvolan hallintooikeus on päätöksellään kumonnut lautakunnan päätöksen ja palauttanut hakemuksen uudelleen käsittelyyn. Oikaisuvaatimuksen tekijä Alpo Ensio Parikan kuolinpesä on jatkanut valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (valm. EH)

5 LEMIN KUNTA 78 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta jatkuu Tekninen lautakunta päättää selvityksenään todeta, ettei asiassa ole ilmennyt mitään uutta ja uudistaa annetun lausunnon, josta selviää kaikki asiaan liittyvät seikat.

6 LEMIN KUNTA 79 Tekninen lautakunta Keskisenpää-Sorvarila vesiosuuskunnan anomus Keskisenpää-Sorvarila vesiosuuskunta on jättänyt anomuksen (liite 3), jossa se esittää Lemin kunnalle, että kunta ottaisi verkoston hoitaakseen ja suorittaisi normaalit laskutukset. Ensisijaisesti kunta toimii asemakaava- sekä siirtolinja-alueilla. Haja-asutusalueet ovat osuuskuntien toimintaalueita ja kunta voi halutessaan tukea niiden toimintaa. Vesiosuuskuntien tulisi edelleen kehittää toimintaansa ja hakea aktiivisesti uusia liittyjiä verkostoihinsa. (valm. PU) Tekninen lautakunta päättää, että Lemin kunta ei ota Keskisenpää- Sorvarila vesiosuuskunnan verkostoa hoitaakseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kai Hakala oli jäävi käsittelemään asiaa ko. vesiosuuskunnan jäsenenä.

7 LEMIN KUNTA 80 Tekninen lautakunta Poikkeuslupahakemus Taito Partamies on jättänyt päivätyn poikkeuslupahakemuksen ns. eläkekodin rakentamiseen kotitilan pihapiirin läheisyyteen. Tarkempi selostus hankkeesta on rakennustarkastajan lausunnossa (liite 4). (Valm EH) Ehdotus rakennustarkastaja Tekninen lautakunta päättää puoltaa Taisto Partamiehen poikkeuslupahakemusta hakijan esittämässä muodossa asemapiirroksen mukaisesti.

8 LEMIN KUNTA 81 Tekninen lautakunta Saapuneet kirjeet Merkitään liitteessä 5 mainitut saapuneet kirjeet tiedoksi. (valm PU) Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat - ATK ongelmat, tekninen kirjaa jatkossa ongelmat ylös. - Matonpesupaikkojen ongelmat - Palolakodin uuden keittiön katto-osuuden räystäät - Työhyvinvoinnin kehittäminen, annetaan kunnanhallitukselle asia valmisteltavaksi - Sopivassa ajankohdassa tekninen lautakunta ja teknisen osaston henkilökunta pitää yhteisen palaverin. - Työtyytyväisyyskysely Ehdotus (puheenjohtaja) Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

9 LEMIN KUNTA 82 Tekninen lautakunta Tienvalaistuksen rakentaminen Peruskunnallistekniikan määrärahoista on varattu tienvalaistuksen rakentamiseen euroa vuodelle 2011 ja määräraha on kokonaan käyttämättä. Katujen valaistuksen rakentamiseen on olemassa valmiudet Kuukanniemessä Lepikontiellä ja Lepikonkujalla sekä Tuomelankankaalla. Tuomelankankaan valaistus oli suunniteltu toteutettavan vuonna Tuomelankankaan alueella on tarkoitus rakentaa päiväkoti ja katuvalaistus on tarkoitettu päiväkodin lähialueelle, osittain Tuomelanpellontielle ja Tuomelankankaantie valaistaan kokonaan. Lisäksi selvitetään Kuukanniemessä Varstakujan valaistuksen lisärakentamisen edellytykset. Molemmilla alueilla johdotus ja pylväsperustukset on rakennettu valmiiksi kadunrakennuksen yhteydessä. Alueille olisi tarpeellista hankkia sopivat valaisinpylväät ja asennustoimitus. Yhteensä alueiden valaistuksen rakentamisen kustannukset olisivat n euroa. (valm EH) Tekninen lautakunta valtuuttaa vs osastopäällikön tilaamaan työn niin, että se toteutetaan talousarvion puitteissa. Pykälä otettiin käsiteltäväksi puheenjohtajan ehdotuksesta ylimääräisenä asiana lautakunnan yksimielisellä päätöksellä.

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 6.2.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 klo 16.00-17.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010 79 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010 KOKOUSAIKA Torstai 02.12.2010 klo 18:30 20:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36 KOKOUSAIKA Torstaina 26.8.2010 klo 16.00-17-25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2011 42 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 18.05.2011 klo 18.00. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari.

LEMIN KUNTA 4/2011 42 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 18.05.2011 klo 18.00. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari. 4/2011 42 Tekninen lautakunta Keskiviikko 18.05.2011 klo 18.00 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29 KOKOUSAIKA Torstaina klo 16.00-16.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- Torstai 3.9.2015 klo.16.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- Torstai 3.9.2015 klo.16.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 3.9.2015 klo.16.00

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maanantai 27.5.2013 klo 17.00 20.05

Maanantai 27.5.2013 klo 17.00 20.05 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 27.5.2013 klo 17.00

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot

Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148

Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Kunnanhallitus 6.7.2015 Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148 94. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 2, Repovuori)...153 95.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot