SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Osaamisryhmien johtajien palkantarkistukset Kaarinan kaupungin päätös maakuntavaltuuston varajäsenen valinnasta Vasemmistoliiton aloite maakuntavaltuuston siirtymisestä sähköiseen kokouskäytäntöön Liikennesuunnittelijan toimen täyttäminen Pykälän liite: Liikennesuunnittelija yhteenveto EAKR-ohjelman uudet hankkeet, myönteinen päätös EAKR-ohjelman hankkeet, kielteiset päätökset Osallistuminen Eurooppa-toimiston edunvalvontatapaamisiin Brysselissä Kannanotto saaristo-osakuntien huomioimiseksi valtiollisissa aluetukijaoissa Pykälän liite: Saaristokunnat_karttaliite_mh2013_09_ Lausunto perustuslain 25 :n tarkistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksesta Lausunto Varsinais-Suomen TE-toimiston toimipaikkojen määrästä, sijainnista ja muista TEpalveluiden toteuttamistavoista Lausunto Varsinais-Suomeen perustettavia valtion luonnosuojelualueita koskevista asetusluonnoksista Pykälän liite: v_ja_s_alueet (2) Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava, valtuuston hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset Pykälän liite: Valitukset ympäristöministeriölle Pykälän liite: Vastineet tuulivoimakaavan hyväksymispäätöksestä Vastine aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoiraston päätöksestä koskien Turun lentoaseman ympäristölupaa Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Viranhaltijapäätökset Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2013 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%%010 - KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Aso Janne Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Maaskola Mika, 1. vpj. Nurmi Eija Nummentalo Juhani Mäki-Punto-Ristanen Tarja Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Wallin Stefan poistui klo ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Antola Jouko Arve Minna, saapui klo Andersson Li Nuotio Tarja Saarento Heikki Virtanen Janne Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Suunnittelujohtaja Vs. edunvalvontajohtaja Viestintävastaava Petteri Orpo puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Juhani Pilpola Mari Saario PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 -1, MH :00 Sivu 4

5 158, MH :00 Sivu 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Asia Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu on postitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.

6 159, MH :00 Sivu 6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juhani Pilpola ja Mari Saario. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

7 160, MH :00 Sivu 7 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: 1.STX:n telakkatoiminnan keskittäminen Turkuun oli odotettu ja luonnollinen ratkaisu Viime viikon uutiset Rauman telakan lopettamisesta ja toiminnan keskittämisestä Turkuun ei voinut tulla kellekään alaa seuranneelle yllätyksenä. Koska yhtiön suurin ongelma Suomessa oli ylikapasiteetti, liittyi jo viime talvisiin TUI-laivojen rahoitusratkaisuihin voimakkaat vaatimukset yhtiön toiminnan rakenneratkaisuista, joilla kannattavuus voidaan saavuttaa. Vaikka Rauman toiminnan lopettaminen vaikuttaa alueella raskaasti, se kuitenkin turvaa toivottavasti jatkossa alan kehitysedellytykset pidemmän päälle. Tämä koskee Turun lisäksi myös Raumaa, jossa toimii merkittäviä alan komponenttitoimittajia. Keväällä maakunnassa tehty Turku Seas 2020 kehittämisohjelma pystyy toivottavasti tarjoamaan meriklusterin kehittämiseen alueella tarvittavia askelia. Maakunta ja Turun kaupunki ovat valmiit panostamaan strategian toteuttamiseen. Telakkayhtiöllä ja alan muilla yrityksillä on luonnollisesti päävastuu kannattavan yritystoiminnan kehittämisessä, mutta kyllä myös valtion on selkeästi pidettävä esillä intressinsä meriteollisuuden ja sen osana myös risteilijärakentamisen tulevaisuuden turvaamisessa. Varsinais-Suomen oma telakkaryhmä kokoontuu heti maakuntahallituksen jälkeen arvioimaan tilannetta ja sen vaatimia jatkotoimia. 2. EU-rakennerahastokauden hallinnointi uudistuu ELY-keskuksissa Hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä hyväksyi TEM:n valmistelun pohjalta laaditun rakennerahastojen uuden hallinnointimallin. Uudistuksen mukaan neljä suuralueittaista ELYkeskusta (RR-ELY) erikoistuvat rakennerahastojen hallinnointiin eli jatkossa hankerahoituspäätökset ja maksatukset keskitetään näihin ELY:ihin. Etelä-Suomen RR-ELY:nä tulee päätöksen mukaisesti toimimaan Hämeen ELY Lahdessa. Muissa ELY-keskuksissa säilyy hankkeiden valmisteluja asiakaspalvelutehtävät. Rakennerahastohankkeita alueellisesti valmistelevat työntekijät tulevat jatkossa olemaan RR-ELY:n palkkalistoilla. Jokaisessa maakunnassa säilyy maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), joka tulee ohjaamaan hankevalintaa antamalla sitovan lausunnon RR-ELY:lle oman maakuntansa alueelle kohdistuvista merkittävistä alueellisista hankkeista (pl. liikesalaisuuksia sisältävät hankkeet). Maakuntakohtaisesti määritellään myös vuosittainen indikatiivinen rahoituskehys. Nämä rahoituskehykset tullaan määrittelemään kansallisesti, ei EU-tasolla. Ratkaisulla pyritään merkittävään kustannussäästöön ja hallinnoinnin yksinkertaistamiseen, mutta aika näyttää onnistutaanko tässä. Ainakin Varsinais-Suomen ELY:n kohdalla tilanne on haasteellinen, sillä lähtöolettamuksen perusteella Varsinais-Suomen maakunnan alueella toteutettavien ELY-rahoitteisten hankkeiden päätöksenteko siirtyy Hämeen ELY-keskukselle Lahteen ja Satakunnan alueen hankkeiden päätöksenteko Keski-Suomen ELY-keskukselle Jyväskylään. Näin vierestä arvioiden hakijoilla ja valmistelijoilla voi mennä sormi suuhun syntyvää hallintohimmeliä toteutettaessa. Toivottavasti lopullinen valmistelu johtaa siihen, että kaikki ELY:n päätökset syntyvät samasta paikasta.

8 160, MH :00 Sivu 8 Maakunnan liiton rakennerahastotoiminta pyritään pitämään nykymallissa, jossa kaikki asiat käsitellään loppuun asti samassa viranomaisessa. Varsinais-Suomen asiat siis Turussa. (Liitetiedostona asiaa koskevat HALKE:n päätös). 3. Laajakaista kaikille 2015 hanke: Totaalinen floppi! Turun Sanomat esitteli viime perjantaina laajasti valtion vuonna 2008 aloittamaa Laajakaista kaikille hanketta. Hankkeella tavoiteltiin 100 mbit/s nopeudella toimivaa valokuitu- tai kaapeliverkkoa joka kotiin. Hanke on epäonnistunut täysin! Lehtijutussa LVM:n ylitarkastaja syyttää kuntia kiinnostuksen puutteessa ja maakunnan liittoa aktiivisen lobbaamisen puutteesta. Voi Pyhä Sylvi! Ei valokuituverkko lobbaamalla, eikä kuntien verorahoilla mihinkään synny, elleivät operaattorit sellaista halua tehdä. Esim. Varsinais-Suomen liitto on menneiden vuosien aikana laatinut mahdollisille operaattoreille paikkatietopohjaiset tarkat talokohtaiset pohjakartat ja toteuttanut useita tarjouskilpailuja hankkeelle luvattujen tukien saamiseksi. Kaikki tämä työ on tehty täysin kuntarahoitteisen henkilöstön toimesta ilman minkäänlaista valtion tai EU:n tukea. Lopputulos näyttää nyt siltä, että Salon Seudun Puhelin on rakentanut täysin omalla rahoituksellaan huomattavan laajan laajakaistaverkon myös oman perinteisen toimialueensa ulkopuolelle ja Kustaviin on syntymässä EU:n maaseutuohjelmasta tuettu verkko. Kustavin verkon kuntarahoitus saatiin kokoon kunnan kiinteistöverouudistuksessa saamista kasvaneista kesäasukkaiden kiinteistöveroista. Varsinaisella EU:n ja LVM:n hankkeella ei ole saatu syntymään yhtään mitään! Pääsyy tilanteeseen on se, että suuret operaattorit eivät ole halunneet lainkaan sitoutua kuituverkkoihin. Sekä TeliaSonera, että DNA ovat avoimesti kehittäneet vain langattomia verkkojaan ja vakuuttaneet, että ne riittävät saaristossa ja maaseudulla. Käyttäjät tuntevat tämän kehitystyön yhteyksissään. Vaikka saaristossa on varmasti paikkoja, joihin kuidun vetäminen ei ole taloudellisesti kenellekään mielekästä, on pääosa Varsinais-Suomen teiden varsiin sijoittuvasta maaseutu- ja hajaasutuksesta niin tiivistä, että kuituverkko on ainakin tulossa alkuperäisen laajakaistahankkeen tavoitteiden mukaisesti välttämättömäksi. Sama koskee maaseudun yrityksiä. Kun asia lokakuussa tulee eduskuntaan väliarviointikeskusteluun on syytä toivoa, että hankkeen esteenä nyt olleet käytännölle vieraat ministeriön tuen saamisen edellytykset oikaistaan ja että myös valtakunnalliset operaattorit saadaan samalle asialle. 4. Liiton Facebook -sivuilla kiinnostavaa tietoa maakunnasta Varsinais-Suomen liitto on perustanut oman Facebook-sivuston. Tykkäämällä sivuistamme saat tietää mitä liitossa ja maakunnassa tapahtuu. Esittelemme maakunnan kuntia ja liiton ihmisiä, kerromme myös yhteistyökumppaneiden ja maakunnan kärkiaiheista. Liiton asioita voi seurata myös Twitterissä. Sosiaalisen median kautta kansalaiset ja sidosryhmät voivat ottaa kantaa ja osallistua maakunnan kehittämiseen. Sosiaalinen media on epävirallinen ja jopa hauska tapa keskustella liiton työstä, päätöksistä, ihmisistä ja tapahtumista. Ensimmäisen viikon aikana Varsinais-Suomen liitto sai jo yli 200 tykkäystä Facebookissa! Siis, klikkaa tästä ja tykkää liitosta: https://www.facebook.com/varsinaissuomenliitto Ehdotus hyväksyttiin.

9 161, MH :00 HALL: 135/2013 Sivu 9 OSAAMISRYHMIEN JOHTAJIEN PALKANTARKISTUKSET Asia Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan paikallisen järjestelyerän kohdentamissa tulee huolehtia siitä, että johto ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Valmistelija JS/mk Maakuntajohtajan ehdotus Varsinais-Suomen liitossa on jo pitkään ollut käytössä menettely (mh ), jossa paikallisten järjestelyerien kohdentaminen on perustunut lähimmän esimiehen arviointiin koskien työntekijän tehtävien vaativuutta ja henkilökohtaista työsuoritusta. Vuosittain jaettavien järjestelyvarojen kohdennuksessa on edellä mainitusta syystä jätetty johtoryhmän jäsenet tarkastelun ulkopuolelle. jolloin he ovat voineet jäävittömämmin suorittaa alaistensa työtehtävien vaativuuden ja työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin. Tällöin on perusteltua, että johdon palkkausta tarkastellaan aika ajoin erillisinä päätöksinä, jotta voidaan turvata palkkojen suhteellinen kilpailukyky. Viimeisimmät johtajia koskeneet harkinnanvaraiset palkankorotukset tehtiin kesäkuussa 2010 (mh ). Aluekehitysjohtajan toimenkuvaan lisättiin elokuussa 2011 (mh ) lakkautetun ohjelmajohtajan viran tehtävät ja samalla tarkistettiin palkkausta tehtävien vaativuuden kasvun suhteessa. Maakuntajohtajan palkkaa tarkistettiin keväällä 2011 (mh ). Aluekehitysjohtajan nykyinen palkka on euroa/kk. Suunnittelu-, edunvalvonta- ja hallintojohtajan palkat ovat euroa/kk. Maakuntahallitus päättää korottaa osaamisryhmien johtajien palkkaa alkaen siten, että vaikutus kokonaispalkkaan on 250 euroa/kk. Päätös Tarja Nuotio, Markku Roto, Heikki Saarento ja Janne Virtanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon ehdotuksesta maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle. Maakuntahallitus päättää korottaa osaamisryhmien johtajien palkkaa alkaen siten, että vaikutus kokonaispalkkaan on 250 euroa/kk. Päätös Tarja Nuotio, Markku Roto, Heikki Saarento ja Janne Virtanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Maakuntajohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Osaamisryhmien johtajien palkkoihin tehtävä korotus säilyttää palkkahierarkian osaamisryhmissä muun henkilöstön saadessa KVTES:in mukaisista paikallisista järjestelyeristä jaettuja korotuksia. Nyt esitettävät korotukset eivät poista palkkojen jälkeenjääneisyyttä suhteessa verrokkiliittoihin, mutta kaventavat sitä.

10 161, MH :00 HALL: 135/2013 Sivu 10 Jani Kurvinen ehdotti Juhani Pilpolan kannattamana, että osaamisryhmien johtajien palkkoja korotetaan alkaen siten, että vaikutus kokonaispalkkaan on 150 euroa/kk. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Maakuntajohtaja Juho Savo p ,

11 162, MH :00 HALL: 56/2013 Sivu 11 KAARINAN KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VALINNASTA Asia Kaarinan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Mikko Seppälälle eron maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut uuden varajäsenen hänen tilalleen. Kaarinan kaupunginvaltuusto on ilmoittanut valinneensa Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston varajäseneksi Veikko Eskelisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedoksi Kaarinan kaupungin ilmoituksen. 2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Kaarinan kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Veikko Eskelisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintosihteeri Marja Karttunen, p ,

12 163, MH :00 HALL: 152/2013 Sivu 12 VASEMMISTOLIITON ALOITE MAAKUNTAVALTUUSTON SIIRTYMISESTÄ SÄHKÖISEEN KOKOUSKÄYTÄNTÖÖN Asia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on esittänyt Varsinais-Suomen maakuntavaltuustossa seuraavan aloitteen: Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että maakuntavaltuusto siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle seuraavan vastauksen: Nykyisen käytännön mukaan maakuntavaltuuston esityslistat liitteineen lähetetään kirjepostina ja pöytäkirja sähköpostina. Esityslista ja pöytäkirja liitteineen ovat saatavissa liiton kotisivulta sähköisessä muodossa (pdf). Maakuntahallitus päättää, että lokakuun 2013 alussa Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäsenille ja varajäsenille lähetään tiedustelu valmiudesta paperittomaan kokoushallintaan maakuntavaltuuston kokouksissa. Tällöin kartoitetaan jäsenien ja varajäsenien valmiudet toimia pelkästään sähköisellä kokousmateriaalilla (esityslista ja liitteet). Kokousmateriaali tullaan toimittamaan ainoastaan sähköisesti ko. valmiudet omaaville henkilöille. Muille esityslista liitteineen lähetetään edelleen myös kirjepostina. Liitolla ei ole varattu rahoitusta sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisestä jäsenille mahdollisesti aiheutuviin ICT-kuluihin. Viitaten edellä esitettyyn vastaukseen maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että asia todetaan loppuun käsitellyksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

13 164, MH :00 HALL: 138/2013 Sivu 13 LIIKENNESUUNNITTELIJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi liikennesuunnittelijan toimen ensisijaisesti sisäisellä ja toissijaisesti ulkoisella haulla. Liikennesuunnittelijan toimenkuvaan sisältyy: 1) maakuntakaavoitus ja muu maakunnan suunnittelu (liikenteen teemavastuu), 2) liikennejärjestelmätyö ja liikenneteeman lausuntojen valmistelu ja 3) liikenteen hankkeisiin ja yhteistyöryhmiin liittyvät tehtävät. Hakuilmoituksessa toimeen valittavalta edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä työkokemusta alueiden käytön ja liikennejärjestelmien suunnittelutehtävistä. Lisäksi edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Varsinais-Suomen liiton henkilöstölle suunnattu sisäinen haku toteutettiin ajalla Hakuun saatiin määräaikaan mennessä 2 hakemusta: FT Laura Leppänen ja VTM Malla Rannikko- Laine. Laura Leppänen toimii määräaikaisena sijaisena maankäytön ja suunnittelun osaamisryhmässä mm. maakuntakaavoitus- ja liikennesuunnittelutehtävissä. Malla Rannikko-Laine toimii määräaikaisena sijaisena edunvalvonnan ja kuntapalvelujen osaamisryhmässä mm. kansanedustaja- ja kuntayhteistyötehtävissä. Molemmat hakijat haastateltiin. Ansiovertailussa ja haastatteluissa painotettiin aluesuunnittelun ja - tutkimuksen tietotaitoja sekä kykyä tiivistää ja esittää suunnitelmia ja selvityksiä. Haastattelijoina toimivat suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen. Hakijoista tehdyn ansiovertailun ja suoritettujen haastattelujen perusteella Leppänen täyttää kattavammin liikennesuunnittelijan tehtävien hoidon edellyttämät vaatimukset. Oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija HS/JV/MR/en Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää valita liikennesuunnittelijan toimeen FT Laura Leppäsen lukien. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 3571 euroa/kk. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p ,

14 164, MH :00 / Pykälän liite: Liikennesuunnittelija yhteenveto Sivu 13 Varsinais-Suomen liitto Yhteenveto liikennesuunnitelijan toimea hakeneista liiton työntekijöistä Laura Leppänen Malla Rannikko- Laine Syntymävuosi Koulutus FM 2003 (maantiede), FT 2011 VTM 2010 (valtiotiede) Työkokemus n. 10 v (ml. tohtorikoulutus) n. 9 v (ml. osa- aikainen myyntityö) Työkokemus / liikenne n. 5 v - Työkokemus / liitto n. 1,5 v 7 kk Ruotsi Tyydyttävä Hyvä Englanti Erinomainen / hyvä (k/s) Hyvä / sujuva Huomioitavaa Työkokemus ja väitöskirjan aihe liikenteen ja aluerakenteen suunnittelun vaatimusten mukaisia. Osallistunut liitossa liikenneasioiden edunvalvontaan. Osallistunut liitossa liikenneasioiden edunvalvontaan sekä ollut valtionvarainvaliokunnan liikennejaoston jäsenen avustaja.

15 165, MH :00 Sivu 15 EAKR-OHJELMAN UUDET HANKKEET, MYÖNTEINEN PÄÄTÖS Hankerahoitusjaosto Asia Varsinais-Suomen liittoon on saatu EAKR-ohjelmaa koskeva hakemus (oheismateriaalina): 4 Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen 43/2013, Visiitti -Varsinais-Suomen vierailutoiminnan verkottamishanke (hakija: Turun seudun kehittämiskeskus) Hankkeen kuvaus: Hankkeessa käynnistetään vierailutoiminnan verkosto, kilpailutetaan operaattorit vierailukeskustoimintaa hoitamaan, kirjoitetaan yhteinen tarina ja tuotetaan sähköisen vierailukeskusmateriaalin perustaso. Projektin tuloksena syntyy laadukas, toimintamallin mukaisesti toimiva vierailutoiminta ja verkosto, joka toimii yrittäjien ja operaattorien vetämänä. Toimintamalli sisältää virtuaalisen materiaalin, jota voidaan käyttää pohjana kaikissa alueen vierailukeskuksissa ja showroomeissa. Perusmateriaali esittelee Varsinais-Suomen kokonaisuutena, johon yritykset voivat liittää oman esittelymateriaalinsa. Yrityksiä on jo sitoutettu mukaan ja toiminta kohdistuu koko Varsinais-Suomen alueelle. Hankkeen toteutusaika on Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot. Perustelut päätösesitykselle: Hanke parantaa yritysten sekä alueen kilpailukykyä houkuttelemalla alueelle investointeja, uusia yrityksiä ja osaajia. Vierailutoiminnankehittäminen hyödyttää ennen kaikkea yrityksiä, mutta myös Varsinais-Suomen aluetta ja sen kaupunkeja sekä koko Suomea. Hankkeen tuloksena syntyy koko maakuntaa palveleva verkosto- ja toimintamalli. Hanke 43/2013 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä Valmistelija Ehdotus TN/VR Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Turun seudun kehittämiskeskukselle myönnetään projektille Visiitti -Varsinais-Suomen vierailutoiminnan verkottamishanke (43/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ehdotus Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla Maakuntahallitus päättää, että Turun seudun kehittämiskeskukselle myönnetään projektille Visiitti - Varsinais-Suomen vierailutoiminnan verkottamishanke (43/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

16 165, MH :00 Sivu 16 Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , Erikoissuunnittelija Carola Gunell p ,

17 166, MH :00 Sivu 17 EAKR-OHJELMAN HANKKEET, KIELTEISET PÄÄTÖKSET Hankerahoitusjaosto Asia Varsinais-Suomen liittoon on saatu seuraavat EAKR ohjelmaa koskevat hakemukset (oheismateriaalina). 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 42/2013, Yhteiskuntatieteet Turussa - historia ja tulevaisuus (hakija: Turun yliopisto) Hankekuvaus: Tavoitteena on aikaansaada kattava opus seuraavien neljän vuoden aikana (vuoteen 2017 mennessä) yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, opetuksesta sekä tulevaisuudennäkymistä Turun yliopistossa. 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 39/2013, Jaatilanjoen silta (hakija Someron kaupunki) Hankekuvaus: Jaatilanjoen sillan suunnittelu ja rakentaminen sekä yhdistävien tieosuuksien rakentaminen Tehdastielle ja Tehdaskujalle. Nykyinen kulkuyhteys Jaatilantietä pitkin Jaatilan teollisuusalueelle on kapea ja mutkainen. Tiellä on sattunut useita raskaan ajoneuvon ojaansuistumisia ja samalla väylällä kulkevat kävelijät ja pyöräilijät. Sillalla turvataan alueella jo toimivien yritysten logistiset toimintamahdollisuudet sekä edistetään uusien yritys- ja teollisuustonttien kaavoittamista alueelle. Yhteys maakuntaohjelmaan: Toimiva liikennejärjestelmä Hankkeet 42/2013 ja 39/2013 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä Valmistelija Ehdotus TN/VR/PP Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä EAKR rahaa Turun yliopisto: 42/2013, Yhteiskuntatieteet Turussa - historia ja tulevaisuus Someron kaupunki: 39/2013, Jaatilanjoen silta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ehdotus Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla Maakuntahallitus päättää, ettei seuraaville hankkeille myönnetä EAKR rahaa Turun yliopisto: 42/2013, Yhteiskuntatieteet Turussa - historia ja tulevaisuus Someron kaupunki: 39/2013, Jaatilanjoen silta

18 166, MH :00 Sivu 18 Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Merkittiin, että Riitta Lehtinen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) eikä osallistunut asian käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , Erikoissuunnittelija Carola Gunell p , Erikoissuunnittelija Petteri Partanen p ,

19 167, MH :00 HALL: 154/2013 Sivu 19 OSALLISTUMINEN EUROOPPA-TOIMISTON EDUNVALVONTATAPAAMISIIN BRYSSELISSÄ Asia Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston edunvalvontatapaamiset järjestetään Brysselissä Edunvalvontatapaamisten tarkoituksena on välittää EU-sidosryhmille (MEP:it ja muut avainhenkilöt) tietoa Turussa kesäkuussa 2014 järjestettävistä Itämeritapahtumista ja EU:n Meripäivästä 2016 ja muista edunvalvonnallisesti ajankohtaisista asioista. Matkan tarkoituksena on myös valmistautua uuteen EU-ohjelmakauteen tarjoamalla informaatiota 2014 alkavasta EU-ohjelmakaudesta Turun ja Varsinais-Suomen kannalta tärkeimmillä elinkeinosektoreilla (esim. innovaatio- ja tutkimusrahoitus, pk-yritystoiminta, laivanrakennus, rakennerahastot Itämeren alueella, kaupunkipolitiikka jne). Tarkoituksena on myös huomioida Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston 15- vuotistoimintavuosi. Matkan aikana järjestetään mm. edunvalvontalounas suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille sekä sidosryhmävastaanotto Suomen pysyvässä EU-edustustossa, jossa juhlapuhujana kuullaan mm. Komission varapuheenjohtaja Olli Rehniä. Kuullaan myös asiantuntijaesitykset liikennepolitiikkaan, innovaatiorahoitukseen, Leadership2020-strategiaan sekä tulevaan rakennerahasto ja meripolitiikkaan liittyen. Valmistelija JS/TN/SP/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää neljän henkilön edustuksestaan Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppatoimiston järjestämään vuosiseminaariin Brysselissä ke-to Päätös Maakuntahallitus päätti, että Petteri Orpo (varalla Juhani Nummentalo), Pekka Myllymäki, Mika Maaskola ja Juhani Pilpola osallistuvat Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston järjestämään vuosiseminaariin Brysselissä ke-to Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Erikoissuunnittelija Sonja Palhus p ,

20 168, MH :00 EDUNV: 23/2013 Sivu 20 KANNANOTTO SAARISTO-OSAKUNTIEN HUOMIOIMISEKSI VALTIOLLISISSA ALUETUKIJAOISSA Asia Euroopan komissio vahvisti alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille Suomen tulevan tukialueen kokonaisväestöpeitoksi päätettiin 26,03 %, josta harvaanasuttujen alueiden (c-alueet) osuus on 24,18 % ja ennalta määrittelemättömien c-alueiden osuus 1,85 %. Harvaan asutut alueet päätettiin samaisessa komission päätöksessä ja ne kohdentuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen. Ennalta määrittelemättömät c-alueet päätetään kansallisesti suuntaviivojen kriteereitä noudattaen ja näiden alueiden asukasmäärä voi olla enintään n asukasta. Työ- ja elinkeinoministeriön muistiossa Valtiollisten aluetukien suuntaviivat esitetään, että ennalta määrittelemättömiin c-alueisiin sisällytetään osia Ahvenanmaasta, saaristokunnat sekä Saarijärven Viitasaaren seutukunta. Saaristo-osakuntien saaristo-osat eivät näin ollen kuuluisi enää uudella EU-ohjelmakaudella Suomen tukialueeseen. Päättyvällä EU-ohjelmakaudella alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelmassa Itä- ja Pohjois-Suomen ulkopuolella sijaitsevat saaristoalueet nimettiin korostettua huomiota tarvitseviksi haasteellisiksi alueiksi ja sisältyivät tukialueeseen. Muistion mukaan Ahvenanmaan osien, harvan asutuksen ulkopuolisten varsinaisten saaristokuntien sekä mukaan esitetyn Saarijärven Viitasaaren seutukunnan jälkeen väkilukua jäisi jaettavaksi noin asukasta. Länsi- ja Etelä-Suomen saaristo-osakuntien saaristo-osissa asui yhteensä pysyvää asukasta. Näin ollen Länsi- ja Etelä-Suomen yhteenlaskettu saaristoosien asukasmäärä ylittää jäljelle jäävän raamin noin asukkaalla. Oheismateriaalina on kartta Varsinais-Suomen saaristokunnista sekä saaristo-osakunnista. Valmistelija JV/MR-L/lk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy työ- ja elinkeinoministeriölle annetun kannanoton saaristoosakuntien huomioimiseksi valtiollisissa aluetukijaoissa : Länsi- ja Etelä-Suomen saaristo-osakuntien saaristo-osissa kokoaikaisesti asuvan saaristoväestön määrä ei ole suuri, noin asukasta. Silti työ- ja elinkeinoministeriön muistion mukaan nämä saaristo-osat eivät enää kuuluisi tulevalla EU:n ohjelmakaudella tukialueeseen, koska ennalta määrittelemättömien c-alueiden kokonaisasukasmäärä (n ) ylittyy noin ihmisellä. Saaristoalueet tarvitsevat kuitenkin korostettua aluepoliittista huomiota ja tukea myös EU:n tulevalla ohjelmakaudella , jotta kansallisen saaristolain tavoitteet voidaan saavuttaa. Tukialueeseen kuulumisella turvataan osaltaan elinkeinojen, palveluiden ja yritysten toimintaedellytyksiä saaristossa sekä ruotsinkielisen että suomenkielisen saaristokulttuurin säilymistä maassa. Jos lopullinen päätös jättää saaristo-osakuntien saaristo-osat tukialueen ulkopuolelle, on esitys ristiriidassa saaristolain (494/81) 4 :n, alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/51/2009) 31 :n sekä hallituksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän puoltaman ja työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa 2012 hyväksymän valtakunnallisen saaristopoliittisen toimenpideohjelman kanssa. Laissa saariston kehityksen edistämisestä (494/81), 9 :ssä sanotaan, että valtioneuvosto määrää saaristokunniksi ja saaristo-osakunniksi ne kunnat, joissa saaristo-olot ovat olennaisena esteenä kunnan kehitykselle. Saaristokuntia ja kunnan saaristo-osia määrättäessä on perusteena pidetty saariston vakinaisen väestön määrää ja sen osuutta kunnan väestöstä sekä liikenneoloja ja peruspalvelujen saannin vaikeutta. Kuntaliitos on muuttanut saaristo-osakuntia kun entisiä saaristokuntia on liitetty yhteen saaristo-osakuntien kanssa. Uudet kuntarakenteet asettavat saaristo-olosuhteista

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen avaus... 3 2 Osanottajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Lapin liiton hallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 13:00-16:20 PAIKKA Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173 Maakuntahallitus AIKA 27.08.2014 klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100

Lisätiedot

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 26.7.2012 OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto...2 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys...2 3.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen väliraportti. Hyväksytty hankkeen päätyöryhmän kokouksessa 10.1.2013

Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen väliraportti. Hyväksytty hankkeen päätyöryhmän kokouksessa 10.1.2013 Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen väliraportti Hyväksytty hankkeen päätyöryhmän kokouksessa 10.1.2013 Tammikuu 2013 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen lähtökohdat... 6 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot