SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Osaamisryhmien johtajien palkantarkistukset Kaarinan kaupungin päätös maakuntavaltuuston varajäsenen valinnasta Vasemmistoliiton aloite maakuntavaltuuston siirtymisestä sähköiseen kokouskäytäntöön Liikennesuunnittelijan toimen täyttäminen Pykälän liite: Liikennesuunnittelija yhteenveto EAKR-ohjelman uudet hankkeet, myönteinen päätös EAKR-ohjelman hankkeet, kielteiset päätökset Osallistuminen Eurooppa-toimiston edunvalvontatapaamisiin Brysselissä Kannanotto saaristo-osakuntien huomioimiseksi valtiollisissa aluetukijaoissa Pykälän liite: Saaristokunnat_karttaliite_mh2013_09_ Lausunto perustuslain 25 :n tarkistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksesta Lausunto Varsinais-Suomen TE-toimiston toimipaikkojen määrästä, sijainnista ja muista TEpalveluiden toteuttamistavoista Lausunto Varsinais-Suomeen perustettavia valtion luonnosuojelualueita koskevista asetusluonnoksista Pykälän liite: v_ja_s_alueet (2) Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava, valtuuston hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset Pykälän liite: Valitukset ympäristöministeriölle Pykälän liite: Vastineet tuulivoimakaavan hyväksymispäätöksestä Vastine aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoiraston päätöksestä koskien Turun lentoaseman ympäristölupaa Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Viranhaltijapäätökset Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2013 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%%010 - KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Aso Janne Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Maaskola Mika, 1. vpj. Nurmi Eija Nummentalo Juhani Mäki-Punto-Ristanen Tarja Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Wallin Stefan poistui klo ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Antola Jouko Arve Minna, saapui klo Andersson Li Nuotio Tarja Saarento Heikki Virtanen Janne Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Suunnittelujohtaja Vs. edunvalvontajohtaja Viestintävastaava Petteri Orpo puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Juhani Pilpola Mari Saario PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 -1, MH :00 Sivu 4

5 158, MH :00 Sivu 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Asia Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu on postitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.

6 159, MH :00 Sivu 6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juhani Pilpola ja Mari Saario. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

7 160, MH :00 Sivu 7 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: 1.STX:n telakkatoiminnan keskittäminen Turkuun oli odotettu ja luonnollinen ratkaisu Viime viikon uutiset Rauman telakan lopettamisesta ja toiminnan keskittämisestä Turkuun ei voinut tulla kellekään alaa seuranneelle yllätyksenä. Koska yhtiön suurin ongelma Suomessa oli ylikapasiteetti, liittyi jo viime talvisiin TUI-laivojen rahoitusratkaisuihin voimakkaat vaatimukset yhtiön toiminnan rakenneratkaisuista, joilla kannattavuus voidaan saavuttaa. Vaikka Rauman toiminnan lopettaminen vaikuttaa alueella raskaasti, se kuitenkin turvaa toivottavasti jatkossa alan kehitysedellytykset pidemmän päälle. Tämä koskee Turun lisäksi myös Raumaa, jossa toimii merkittäviä alan komponenttitoimittajia. Keväällä maakunnassa tehty Turku Seas 2020 kehittämisohjelma pystyy toivottavasti tarjoamaan meriklusterin kehittämiseen alueella tarvittavia askelia. Maakunta ja Turun kaupunki ovat valmiit panostamaan strategian toteuttamiseen. Telakkayhtiöllä ja alan muilla yrityksillä on luonnollisesti päävastuu kannattavan yritystoiminnan kehittämisessä, mutta kyllä myös valtion on selkeästi pidettävä esillä intressinsä meriteollisuuden ja sen osana myös risteilijärakentamisen tulevaisuuden turvaamisessa. Varsinais-Suomen oma telakkaryhmä kokoontuu heti maakuntahallituksen jälkeen arvioimaan tilannetta ja sen vaatimia jatkotoimia. 2. EU-rakennerahastokauden hallinnointi uudistuu ELY-keskuksissa Hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä hyväksyi TEM:n valmistelun pohjalta laaditun rakennerahastojen uuden hallinnointimallin. Uudistuksen mukaan neljä suuralueittaista ELYkeskusta (RR-ELY) erikoistuvat rakennerahastojen hallinnointiin eli jatkossa hankerahoituspäätökset ja maksatukset keskitetään näihin ELY:ihin. Etelä-Suomen RR-ELY:nä tulee päätöksen mukaisesti toimimaan Hämeen ELY Lahdessa. Muissa ELY-keskuksissa säilyy hankkeiden valmisteluja asiakaspalvelutehtävät. Rakennerahastohankkeita alueellisesti valmistelevat työntekijät tulevat jatkossa olemaan RR-ELY:n palkkalistoilla. Jokaisessa maakunnassa säilyy maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), joka tulee ohjaamaan hankevalintaa antamalla sitovan lausunnon RR-ELY:lle oman maakuntansa alueelle kohdistuvista merkittävistä alueellisista hankkeista (pl. liikesalaisuuksia sisältävät hankkeet). Maakuntakohtaisesti määritellään myös vuosittainen indikatiivinen rahoituskehys. Nämä rahoituskehykset tullaan määrittelemään kansallisesti, ei EU-tasolla. Ratkaisulla pyritään merkittävään kustannussäästöön ja hallinnoinnin yksinkertaistamiseen, mutta aika näyttää onnistutaanko tässä. Ainakin Varsinais-Suomen ELY:n kohdalla tilanne on haasteellinen, sillä lähtöolettamuksen perusteella Varsinais-Suomen maakunnan alueella toteutettavien ELY-rahoitteisten hankkeiden päätöksenteko siirtyy Hämeen ELY-keskukselle Lahteen ja Satakunnan alueen hankkeiden päätöksenteko Keski-Suomen ELY-keskukselle Jyväskylään. Näin vierestä arvioiden hakijoilla ja valmistelijoilla voi mennä sormi suuhun syntyvää hallintohimmeliä toteutettaessa. Toivottavasti lopullinen valmistelu johtaa siihen, että kaikki ELY:n päätökset syntyvät samasta paikasta.

8 160, MH :00 Sivu 8 Maakunnan liiton rakennerahastotoiminta pyritään pitämään nykymallissa, jossa kaikki asiat käsitellään loppuun asti samassa viranomaisessa. Varsinais-Suomen asiat siis Turussa. (Liitetiedostona asiaa koskevat HALKE:n päätös). 3. Laajakaista kaikille 2015 hanke: Totaalinen floppi! Turun Sanomat esitteli viime perjantaina laajasti valtion vuonna 2008 aloittamaa Laajakaista kaikille hanketta. Hankkeella tavoiteltiin 100 mbit/s nopeudella toimivaa valokuitu- tai kaapeliverkkoa joka kotiin. Hanke on epäonnistunut täysin! Lehtijutussa LVM:n ylitarkastaja syyttää kuntia kiinnostuksen puutteessa ja maakunnan liittoa aktiivisen lobbaamisen puutteesta. Voi Pyhä Sylvi! Ei valokuituverkko lobbaamalla, eikä kuntien verorahoilla mihinkään synny, elleivät operaattorit sellaista halua tehdä. Esim. Varsinais-Suomen liitto on menneiden vuosien aikana laatinut mahdollisille operaattoreille paikkatietopohjaiset tarkat talokohtaiset pohjakartat ja toteuttanut useita tarjouskilpailuja hankkeelle luvattujen tukien saamiseksi. Kaikki tämä työ on tehty täysin kuntarahoitteisen henkilöstön toimesta ilman minkäänlaista valtion tai EU:n tukea. Lopputulos näyttää nyt siltä, että Salon Seudun Puhelin on rakentanut täysin omalla rahoituksellaan huomattavan laajan laajakaistaverkon myös oman perinteisen toimialueensa ulkopuolelle ja Kustaviin on syntymässä EU:n maaseutuohjelmasta tuettu verkko. Kustavin verkon kuntarahoitus saatiin kokoon kunnan kiinteistöverouudistuksessa saamista kasvaneista kesäasukkaiden kiinteistöveroista. Varsinaisella EU:n ja LVM:n hankkeella ei ole saatu syntymään yhtään mitään! Pääsyy tilanteeseen on se, että suuret operaattorit eivät ole halunneet lainkaan sitoutua kuituverkkoihin. Sekä TeliaSonera, että DNA ovat avoimesti kehittäneet vain langattomia verkkojaan ja vakuuttaneet, että ne riittävät saaristossa ja maaseudulla. Käyttäjät tuntevat tämän kehitystyön yhteyksissään. Vaikka saaristossa on varmasti paikkoja, joihin kuidun vetäminen ei ole taloudellisesti kenellekään mielekästä, on pääosa Varsinais-Suomen teiden varsiin sijoittuvasta maaseutu- ja hajaasutuksesta niin tiivistä, että kuituverkko on ainakin tulossa alkuperäisen laajakaistahankkeen tavoitteiden mukaisesti välttämättömäksi. Sama koskee maaseudun yrityksiä. Kun asia lokakuussa tulee eduskuntaan väliarviointikeskusteluun on syytä toivoa, että hankkeen esteenä nyt olleet käytännölle vieraat ministeriön tuen saamisen edellytykset oikaistaan ja että myös valtakunnalliset operaattorit saadaan samalle asialle. 4. Liiton Facebook -sivuilla kiinnostavaa tietoa maakunnasta Varsinais-Suomen liitto on perustanut oman Facebook-sivuston. Tykkäämällä sivuistamme saat tietää mitä liitossa ja maakunnassa tapahtuu. Esittelemme maakunnan kuntia ja liiton ihmisiä, kerromme myös yhteistyökumppaneiden ja maakunnan kärkiaiheista. Liiton asioita voi seurata myös Twitterissä. Sosiaalisen median kautta kansalaiset ja sidosryhmät voivat ottaa kantaa ja osallistua maakunnan kehittämiseen. Sosiaalinen media on epävirallinen ja jopa hauska tapa keskustella liiton työstä, päätöksistä, ihmisistä ja tapahtumista. Ensimmäisen viikon aikana Varsinais-Suomen liitto sai jo yli 200 tykkäystä Facebookissa! Siis, klikkaa tästä ja tykkää liitosta: https://www.facebook.com/varsinaissuomenliitto Ehdotus hyväksyttiin.

9 161, MH :00 HALL: 135/2013 Sivu 9 OSAAMISRYHMIEN JOHTAJIEN PALKANTARKISTUKSET Asia Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan paikallisen järjestelyerän kohdentamissa tulee huolehtia siitä, että johto ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Valmistelija JS/mk Maakuntajohtajan ehdotus Varsinais-Suomen liitossa on jo pitkään ollut käytössä menettely (mh ), jossa paikallisten järjestelyerien kohdentaminen on perustunut lähimmän esimiehen arviointiin koskien työntekijän tehtävien vaativuutta ja henkilökohtaista työsuoritusta. Vuosittain jaettavien järjestelyvarojen kohdennuksessa on edellä mainitusta syystä jätetty johtoryhmän jäsenet tarkastelun ulkopuolelle. jolloin he ovat voineet jäävittömämmin suorittaa alaistensa työtehtävien vaativuuden ja työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin. Tällöin on perusteltua, että johdon palkkausta tarkastellaan aika ajoin erillisinä päätöksinä, jotta voidaan turvata palkkojen suhteellinen kilpailukyky. Viimeisimmät johtajia koskeneet harkinnanvaraiset palkankorotukset tehtiin kesäkuussa 2010 (mh ). Aluekehitysjohtajan toimenkuvaan lisättiin elokuussa 2011 (mh ) lakkautetun ohjelmajohtajan viran tehtävät ja samalla tarkistettiin palkkausta tehtävien vaativuuden kasvun suhteessa. Maakuntajohtajan palkkaa tarkistettiin keväällä 2011 (mh ). Aluekehitysjohtajan nykyinen palkka on euroa/kk. Suunnittelu-, edunvalvonta- ja hallintojohtajan palkat ovat euroa/kk. Maakuntahallitus päättää korottaa osaamisryhmien johtajien palkkaa alkaen siten, että vaikutus kokonaispalkkaan on 250 euroa/kk. Päätös Tarja Nuotio, Markku Roto, Heikki Saarento ja Janne Virtanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon ehdotuksesta maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle. Maakuntahallitus päättää korottaa osaamisryhmien johtajien palkkaa alkaen siten, että vaikutus kokonaispalkkaan on 250 euroa/kk. Päätös Tarja Nuotio, Markku Roto, Heikki Saarento ja Janne Virtanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Maakuntajohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Osaamisryhmien johtajien palkkoihin tehtävä korotus säilyttää palkkahierarkian osaamisryhmissä muun henkilöstön saadessa KVTES:in mukaisista paikallisista järjestelyeristä jaettuja korotuksia. Nyt esitettävät korotukset eivät poista palkkojen jälkeenjääneisyyttä suhteessa verrokkiliittoihin, mutta kaventavat sitä.

10 161, MH :00 HALL: 135/2013 Sivu 10 Jani Kurvinen ehdotti Juhani Pilpolan kannattamana, että osaamisryhmien johtajien palkkoja korotetaan alkaen siten, että vaikutus kokonaispalkkaan on 150 euroa/kk. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Maakuntajohtaja Juho Savo p ,

11 162, MH :00 HALL: 56/2013 Sivu 11 KAARINAN KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VALINNASTA Asia Kaarinan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Mikko Seppälälle eron maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut uuden varajäsenen hänen tilalleen. Kaarinan kaupunginvaltuusto on ilmoittanut valinneensa Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston varajäseneksi Veikko Eskelisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedoksi Kaarinan kaupungin ilmoituksen. 2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Kaarinan kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Veikko Eskelisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintosihteeri Marja Karttunen, p ,

12 163, MH :00 HALL: 152/2013 Sivu 12 VASEMMISTOLIITON ALOITE MAAKUNTAVALTUUSTON SIIRTYMISESTÄ SÄHKÖISEEN KOKOUSKÄYTÄNTÖÖN Asia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on esittänyt Varsinais-Suomen maakuntavaltuustossa seuraavan aloitteen: Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että maakuntavaltuusto siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle seuraavan vastauksen: Nykyisen käytännön mukaan maakuntavaltuuston esityslistat liitteineen lähetetään kirjepostina ja pöytäkirja sähköpostina. Esityslista ja pöytäkirja liitteineen ovat saatavissa liiton kotisivulta sähköisessä muodossa (pdf). Maakuntahallitus päättää, että lokakuun 2013 alussa Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäsenille ja varajäsenille lähetään tiedustelu valmiudesta paperittomaan kokoushallintaan maakuntavaltuuston kokouksissa. Tällöin kartoitetaan jäsenien ja varajäsenien valmiudet toimia pelkästään sähköisellä kokousmateriaalilla (esityslista ja liitteet). Kokousmateriaali tullaan toimittamaan ainoastaan sähköisesti ko. valmiudet omaaville henkilöille. Muille esityslista liitteineen lähetetään edelleen myös kirjepostina. Liitolla ei ole varattu rahoitusta sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisestä jäsenille mahdollisesti aiheutuviin ICT-kuluihin. Viitaten edellä esitettyyn vastaukseen maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että asia todetaan loppuun käsitellyksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

13 164, MH :00 HALL: 138/2013 Sivu 13 LIIKENNESUUNNITTELIJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi liikennesuunnittelijan toimen ensisijaisesti sisäisellä ja toissijaisesti ulkoisella haulla. Liikennesuunnittelijan toimenkuvaan sisältyy: 1) maakuntakaavoitus ja muu maakunnan suunnittelu (liikenteen teemavastuu), 2) liikennejärjestelmätyö ja liikenneteeman lausuntojen valmistelu ja 3) liikenteen hankkeisiin ja yhteistyöryhmiin liittyvät tehtävät. Hakuilmoituksessa toimeen valittavalta edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä työkokemusta alueiden käytön ja liikennejärjestelmien suunnittelutehtävistä. Lisäksi edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Varsinais-Suomen liiton henkilöstölle suunnattu sisäinen haku toteutettiin ajalla Hakuun saatiin määräaikaan mennessä 2 hakemusta: FT Laura Leppänen ja VTM Malla Rannikko- Laine. Laura Leppänen toimii määräaikaisena sijaisena maankäytön ja suunnittelun osaamisryhmässä mm. maakuntakaavoitus- ja liikennesuunnittelutehtävissä. Malla Rannikko-Laine toimii määräaikaisena sijaisena edunvalvonnan ja kuntapalvelujen osaamisryhmässä mm. kansanedustaja- ja kuntayhteistyötehtävissä. Molemmat hakijat haastateltiin. Ansiovertailussa ja haastatteluissa painotettiin aluesuunnittelun ja - tutkimuksen tietotaitoja sekä kykyä tiivistää ja esittää suunnitelmia ja selvityksiä. Haastattelijoina toimivat suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen. Hakijoista tehdyn ansiovertailun ja suoritettujen haastattelujen perusteella Leppänen täyttää kattavammin liikennesuunnittelijan tehtävien hoidon edellyttämät vaatimukset. Oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija HS/JV/MR/en Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää valita liikennesuunnittelijan toimeen FT Laura Leppäsen lukien. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 3571 euroa/kk. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p ,

14 164, MH :00 / Pykälän liite: Liikennesuunnittelija yhteenveto Sivu 13 Varsinais-Suomen liitto Yhteenveto liikennesuunnitelijan toimea hakeneista liiton työntekijöistä Laura Leppänen Malla Rannikko- Laine Syntymävuosi Koulutus FM 2003 (maantiede), FT 2011 VTM 2010 (valtiotiede) Työkokemus n. 10 v (ml. tohtorikoulutus) n. 9 v (ml. osa- aikainen myyntityö) Työkokemus / liikenne n. 5 v - Työkokemus / liitto n. 1,5 v 7 kk Ruotsi Tyydyttävä Hyvä Englanti Erinomainen / hyvä (k/s) Hyvä / sujuva Huomioitavaa Työkokemus ja väitöskirjan aihe liikenteen ja aluerakenteen suunnittelun vaatimusten mukaisia. Osallistunut liitossa liikenneasioiden edunvalvontaan. Osallistunut liitossa liikenneasioiden edunvalvontaan sekä ollut valtionvarainvaliokunnan liikennejaoston jäsenen avustaja.

15 165, MH :00 Sivu 15 EAKR-OHJELMAN UUDET HANKKEET, MYÖNTEINEN PÄÄTÖS Hankerahoitusjaosto Asia Varsinais-Suomen liittoon on saatu EAKR-ohjelmaa koskeva hakemus (oheismateriaalina): 4 Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen 43/2013, Visiitti -Varsinais-Suomen vierailutoiminnan verkottamishanke (hakija: Turun seudun kehittämiskeskus) Hankkeen kuvaus: Hankkeessa käynnistetään vierailutoiminnan verkosto, kilpailutetaan operaattorit vierailukeskustoimintaa hoitamaan, kirjoitetaan yhteinen tarina ja tuotetaan sähköisen vierailukeskusmateriaalin perustaso. Projektin tuloksena syntyy laadukas, toimintamallin mukaisesti toimiva vierailutoiminta ja verkosto, joka toimii yrittäjien ja operaattorien vetämänä. Toimintamalli sisältää virtuaalisen materiaalin, jota voidaan käyttää pohjana kaikissa alueen vierailukeskuksissa ja showroomeissa. Perusmateriaali esittelee Varsinais-Suomen kokonaisuutena, johon yritykset voivat liittää oman esittelymateriaalinsa. Yrityksiä on jo sitoutettu mukaan ja toiminta kohdistuu koko Varsinais-Suomen alueelle. Hankkeen toteutusaika on Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot. Perustelut päätösesitykselle: Hanke parantaa yritysten sekä alueen kilpailukykyä houkuttelemalla alueelle investointeja, uusia yrityksiä ja osaajia. Vierailutoiminnankehittäminen hyödyttää ennen kaikkea yrityksiä, mutta myös Varsinais-Suomen aluetta ja sen kaupunkeja sekä koko Suomea. Hankkeen tuloksena syntyy koko maakuntaa palveleva verkosto- ja toimintamalli. Hanke 43/2013 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä Valmistelija Ehdotus TN/VR Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Turun seudun kehittämiskeskukselle myönnetään projektille Visiitti -Varsinais-Suomen vierailutoiminnan verkottamishanke (43/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ehdotus Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla Maakuntahallitus päättää, että Turun seudun kehittämiskeskukselle myönnetään projektille Visiitti - Varsinais-Suomen vierailutoiminnan verkottamishanke (43/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

16 165, MH :00 Sivu 16 Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , Erikoissuunnittelija Carola Gunell p ,

17 166, MH :00 Sivu 17 EAKR-OHJELMAN HANKKEET, KIELTEISET PÄÄTÖKSET Hankerahoitusjaosto Asia Varsinais-Suomen liittoon on saatu seuraavat EAKR ohjelmaa koskevat hakemukset (oheismateriaalina). 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 42/2013, Yhteiskuntatieteet Turussa - historia ja tulevaisuus (hakija: Turun yliopisto) Hankekuvaus: Tavoitteena on aikaansaada kattava opus seuraavien neljän vuoden aikana (vuoteen 2017 mennessä) yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, opetuksesta sekä tulevaisuudennäkymistä Turun yliopistossa. 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 39/2013, Jaatilanjoen silta (hakija Someron kaupunki) Hankekuvaus: Jaatilanjoen sillan suunnittelu ja rakentaminen sekä yhdistävien tieosuuksien rakentaminen Tehdastielle ja Tehdaskujalle. Nykyinen kulkuyhteys Jaatilantietä pitkin Jaatilan teollisuusalueelle on kapea ja mutkainen. Tiellä on sattunut useita raskaan ajoneuvon ojaansuistumisia ja samalla väylällä kulkevat kävelijät ja pyöräilijät. Sillalla turvataan alueella jo toimivien yritysten logistiset toimintamahdollisuudet sekä edistetään uusien yritys- ja teollisuustonttien kaavoittamista alueelle. Yhteys maakuntaohjelmaan: Toimiva liikennejärjestelmä Hankkeet 42/2013 ja 39/2013 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä Valmistelija Ehdotus TN/VR/PP Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä EAKR rahaa Turun yliopisto: 42/2013, Yhteiskuntatieteet Turussa - historia ja tulevaisuus Someron kaupunki: 39/2013, Jaatilanjoen silta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ehdotus Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla Maakuntahallitus päättää, ettei seuraaville hankkeille myönnetä EAKR rahaa Turun yliopisto: 42/2013, Yhteiskuntatieteet Turussa - historia ja tulevaisuus Someron kaupunki: 39/2013, Jaatilanjoen silta

18 166, MH :00 Sivu 18 Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Merkittiin, että Riitta Lehtinen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) eikä osallistunut asian käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , Erikoissuunnittelija Carola Gunell p , Erikoissuunnittelija Petteri Partanen p ,

19 167, MH :00 HALL: 154/2013 Sivu 19 OSALLISTUMINEN EUROOPPA-TOIMISTON EDUNVALVONTATAPAAMISIIN BRYSSELISSÄ Asia Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston edunvalvontatapaamiset järjestetään Brysselissä Edunvalvontatapaamisten tarkoituksena on välittää EU-sidosryhmille (MEP:it ja muut avainhenkilöt) tietoa Turussa kesäkuussa 2014 järjestettävistä Itämeritapahtumista ja EU:n Meripäivästä 2016 ja muista edunvalvonnallisesti ajankohtaisista asioista. Matkan tarkoituksena on myös valmistautua uuteen EU-ohjelmakauteen tarjoamalla informaatiota 2014 alkavasta EU-ohjelmakaudesta Turun ja Varsinais-Suomen kannalta tärkeimmillä elinkeinosektoreilla (esim. innovaatio- ja tutkimusrahoitus, pk-yritystoiminta, laivanrakennus, rakennerahastot Itämeren alueella, kaupunkipolitiikka jne). Tarkoituksena on myös huomioida Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston 15- vuotistoimintavuosi. Matkan aikana järjestetään mm. edunvalvontalounas suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille sekä sidosryhmävastaanotto Suomen pysyvässä EU-edustustossa, jossa juhlapuhujana kuullaan mm. Komission varapuheenjohtaja Olli Rehniä. Kuullaan myös asiantuntijaesitykset liikennepolitiikkaan, innovaatiorahoitukseen, Leadership2020-strategiaan sekä tulevaan rakennerahasto ja meripolitiikkaan liittyen. Valmistelija JS/TN/SP/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää neljän henkilön edustuksestaan Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppatoimiston järjestämään vuosiseminaariin Brysselissä ke-to Päätös Maakuntahallitus päätti, että Petteri Orpo (varalla Juhani Nummentalo), Pekka Myllymäki, Mika Maaskola ja Juhani Pilpola osallistuvat Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston järjestämään vuosiseminaariin Brysselissä ke-to Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Erikoissuunnittelija Sonja Palhus p ,

20 168, MH :00 EDUNV: 23/2013 Sivu 20 KANNANOTTO SAARISTO-OSAKUNTIEN HUOMIOIMISEKSI VALTIOLLISISSA ALUETUKIJAOISSA Asia Euroopan komissio vahvisti alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille Suomen tulevan tukialueen kokonaisväestöpeitoksi päätettiin 26,03 %, josta harvaanasuttujen alueiden (c-alueet) osuus on 24,18 % ja ennalta määrittelemättömien c-alueiden osuus 1,85 %. Harvaan asutut alueet päätettiin samaisessa komission päätöksessä ja ne kohdentuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen. Ennalta määrittelemättömät c-alueet päätetään kansallisesti suuntaviivojen kriteereitä noudattaen ja näiden alueiden asukasmäärä voi olla enintään n asukasta. Työ- ja elinkeinoministeriön muistiossa Valtiollisten aluetukien suuntaviivat esitetään, että ennalta määrittelemättömiin c-alueisiin sisällytetään osia Ahvenanmaasta, saaristokunnat sekä Saarijärven Viitasaaren seutukunta. Saaristo-osakuntien saaristo-osat eivät näin ollen kuuluisi enää uudella EU-ohjelmakaudella Suomen tukialueeseen. Päättyvällä EU-ohjelmakaudella alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelmassa Itä- ja Pohjois-Suomen ulkopuolella sijaitsevat saaristoalueet nimettiin korostettua huomiota tarvitseviksi haasteellisiksi alueiksi ja sisältyivät tukialueeseen. Muistion mukaan Ahvenanmaan osien, harvan asutuksen ulkopuolisten varsinaisten saaristokuntien sekä mukaan esitetyn Saarijärven Viitasaaren seutukunnan jälkeen väkilukua jäisi jaettavaksi noin asukasta. Länsi- ja Etelä-Suomen saaristo-osakuntien saaristo-osissa asui yhteensä pysyvää asukasta. Näin ollen Länsi- ja Etelä-Suomen yhteenlaskettu saaristoosien asukasmäärä ylittää jäljelle jäävän raamin noin asukkaalla. Oheismateriaalina on kartta Varsinais-Suomen saaristokunnista sekä saaristo-osakunnista. Valmistelija JV/MR-L/lk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy työ- ja elinkeinoministeriölle annetun kannanoton saaristoosakuntien huomioimiseksi valtiollisissa aluetukijaoissa : Länsi- ja Etelä-Suomen saaristo-osakuntien saaristo-osissa kokoaikaisesti asuvan saaristoväestön määrä ei ole suuri, noin asukasta. Silti työ- ja elinkeinoministeriön muistion mukaan nämä saaristo-osat eivät enää kuuluisi tulevalla EU:n ohjelmakaudella tukialueeseen, koska ennalta määrittelemättömien c-alueiden kokonaisasukasmäärä (n ) ylittyy noin ihmisellä. Saaristoalueet tarvitsevat kuitenkin korostettua aluepoliittista huomiota ja tukea myös EU:n tulevalla ohjelmakaudella , jotta kansallisen saaristolain tavoitteet voidaan saavuttaa. Tukialueeseen kuulumisella turvataan osaltaan elinkeinojen, palveluiden ja yritysten toimintaedellytyksiä saaristossa sekä ruotsinkielisen että suomenkielisen saaristokulttuurin säilymistä maassa. Jos lopullinen päätös jättää saaristo-osakuntien saaristo-osat tukialueen ulkopuolelle, on esitys ristiriidassa saaristolain (494/81) 4 :n, alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/51/2009) 31 :n sekä hallituksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän puoltaman ja työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa 2012 hyväksymän valtakunnallisen saaristopoliittisen toimenpideohjelman kanssa. Laissa saariston kehityksen edistämisestä (494/81), 9 :ssä sanotaan, että valtioneuvosto määrää saaristokunniksi ja saaristo-osakunniksi ne kunnat, joissa saaristo-olot ovat olennaisena esteenä kunnan kehitykselle. Saaristokuntia ja kunnan saaristo-osia määrättäessä on perusteena pidetty saariston vakinaisen väestön määrää ja sen osuutta kunnan väestöstä sekä liikenneoloja ja peruspalvelujen saannin vaikeutta. Kuntaliitos on muuttanut saaristo-osakuntia kun entisiä saaristokuntia on liitetty yhteen saaristo-osakuntien kanssa. Uudet kuntarakenteet asettavat saaristo-olosuhteista

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 127 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 360 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2013. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2013 Hankerahoitusjaosto 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 12.2.2016 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 15 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 16 Pöytäkirjan tarkastus... 4 17 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMESSA 2012

VARSINAIS-SUOMESSA 2012 VARSINAIS-SUOMESSA 2012 Varsinais-Suomen kuntayhtymien poliittiset voimasuhteet vuosina 2013-2017 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle lepäämässä olevasta ehdotuksesta laiksi Suomen perustuslain 25.n muuttamisesta (LJL 1/2015 vp; HE

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja siinä tarjottavat palvelut Kysymys 1

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 4/2016

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 4/2016 Saaristotoimikunta 09.09.2016 PÖYTÄKIRJA 4/2016 38 Kokouksen avaus 39 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 41 Pöytäkirjantarkastus 42 Kemiönsaaren kunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127 Viranomainen SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Sivu 127 KOKOUSAIKA 28.12.2011 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA ESITTELIJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot