MeritaNordbanken-ryhmä Osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus. Tammi syyskuu 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MeritaNordbanken-ryhmä Osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus. Tammi syyskuu 1999"

Transkriptio

1 MeritaNordbanken-ryhmä 1 Tammi syyskuu 1999

2 2 MeritaNordbanken-ryhmä Vahva tulos, oman pääoman tuotto 20 prosenttia, kustannukset laskivat; Verkkopalvelut, rahastot ja vakuutukset kasvoivat MeritaNordbanken-ryhmän liikevoitto oli tammi-syyskuussa miljoonaa euroa (9,3 mrd SEK) Liikevoitto ilman vertailua vaikeuttavia eriä kasvoi 4 prosenttia 937 miljoonaan euroon (8,3 mrd SEK) Oman pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 20,0 prosenttia (ilman vertailua vaikeuttavia eriä 18,0 prosenttia) Voitto Merita Oyj:n osaketta kohti oli tammi-syyskuussa 0,36 euroa, Nordbanken Holdingin osaketta kohti 3,23 SEK Christiania Bank og Kreditkassen hallitus antaa tukensa MeritaNordbankenin 24,3 mrd NOK:n käteistarjouksen hyväksymiselle Ehdotus Nordbanken Holding AB:n ja Merita Oyj:n yhdistämisestä tähtää pohjoismaiseen rakenteeseen, joka perustuu yhteen osakesarjaan ja yhteen pankkiin Kolmannella neljänneksellä liikevoitto oli 282 miljoonaa euroa, edellisellä neljänneksellä 280 miljoonaa euroa Kulut laskivat 5 prosenttia kolmannella neljänneksellä Rahastojen ja vakuutusten kehitys vahvaa verkkopankkiasiakasta lokakuussa, WAP-palvelut avattiin Suomessa ja e-kaupankäynti aloitettiin Solo-torilla Ruotsissa This announcement is not an offer of securities in the United States, Canada, Australia and Japan. Securities may not be offered or sold in, i.a., the United States absent registration or an exemption from registration. Copies of this announcement are not being and should not be distributed or sent in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The making of the Exchange offers to residents or citizens of certain jurisdictions (Foreign Shareholders) may be restricted by the laws of the relevant jurisdictions. Foreign Shareholders should inform themselves about and observe any such applicable legal requirements in their respective jurisdictions.

3 MeritaNordbanken-ryhmä 3 Tuloskehitys tammi-syyskuulta 1999 (Vertailu vuoden 1998 vastaavaan ajanjaksoon.) Vuoden 1999 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto oli miljoonaa euroa (l 046 miljoonaa euroa). Tuotot olivat miljoonaa euroa (2 474 miljoonaa euroa), ja kulut olivat miljoonaa euroa (1 353 miljoonaa euroa). Luottotappiot olivat edelleen hyvin matalalla tasolla ja olivat 20 miljoonaa euroa (101 miljoonaa euroa). Oman pääoman tuotto oli 20,0 prosenttia (21,0 prosenttia). Voitto Merita Oyj:n osaketta kohti oli 0,36 euroa (0,38 euroa) ja Nordbanken Holding AB:n osaketta kohti 3,23 kruunua (3,32 kruunua). Tuloslaskelma ilman vertailua vaikeuttavia eriä* Kuluvan vuoden aikana ryhmän toimintoja yhtenäistetään, mikä vaikuttaa merkittävästi tuloskehitykseen. Ryhmän liiketulos esitetään alla ilman näitä erityistä vertailua vaikeuttavia eriä. Vuosineljänneksittäinen kehitys on esitetty sivulla 14 olevassa taulukossa. Miljoonaa euroa Miljoonaa kruunua Muutos % 1999 Rahoituskate Palkkiotuotot ja -kulut Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta Liikevoitto * Vertailua vaikeuttavat erät Miljoonaa euroa Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate Tuotot, muut - 62 Henkilöstökulut Muut kulut Yhteensä Liikevoitto (sis. vertailua vaikeuttavat erät)

4 4 MeritaNordbanken-ryhmä Vuoden 1999 kolmannen neljänneksen tulos * Hans Dalborg, konsernijohtaja ja toimitusjohtaja MeritaNordbankenin liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 282 miljoonaa euroa (280 miljoonaa euroa). Tuotot Ryhmän tuotot olivat yhteensä 682 miljoonaa euroa (686 miljoonaa euroa). Korkokate oli 439 miljoonaa euroa (454 miljoonaa euroa). Heikentyminen johtui pääasiassa korkoriskin pienentämisestä sekä maksuvalmiuden lisäämisestä vuodenvaihteen varalta. Palkkiotuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 190 miljoonaa euroa (194 miljoonaa euroa). Edellinen neljännes oli kaikkien aikojen paras muun muassa arvopaperisäilytyksistä saadun hyvän tuloksen ansiosta. Rahastotoiminnan ja korttituotteiden tuotot kasvoivat edelleen. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate oli -7 miljoonaa euroa (-53 miljoonaa euroa). Korot nousivat edelleen kolmannella neljänneksellä, mutta tulosta heikentävä vaikutus oli huomattavasti vähäisempi kuin toisella neljänneksellä, koska korkoriskejä oli vähennetty toisesta neljänneksestä. Korkosidonnaisten arvopapereiden realisoidut ja realisoimattomat arvonmuutokset olivat -40 miljoonaa euroa (-95 miljoonaa euroa). Valuuttatoiminnan tulos pysyi 19 miljoonassa eurossa. Osakekaupan tulos oli 14 miljoonaa euroa (23 miljoonaa euroa). Muut tuotot olivat 60 miljoonaa euroa (91 miljoonaa euroa). Myyntivoitot ja osinkotuotot olivat kolmannella neljänneksellä toista neljännestä pienemmät. Korkoriskit Korkoa tuottavien arvopapereiden kurssiriski eli yhden prosenttiyksikön suuruisen korkotason muutoksen laskennallinen vaikutus niiden arvoon oli kolmannen neljänneksen lopussa 47 miljoonaa euroa (114 miljoonaa euroa). Vaihtuviin vastaaviin * Vertailu vuoden 1999 toiseen neljännekseen.

5 MeritaNordbanken-ryhmä 5 luettavien arvopapereiden duraatio oli 1,7 vuotta (1,9 vuotta). Koko taseen korkoriski seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana on 18 miljoonaa euroa (30 miljoonaa euroa) eli sillä määrällä korkotason yleinen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä heikentäisi tulosta, jos konsernin taseen rakenne pysyisi muuttumattomana. Kulut supistuivat edelleen Ryhmän kulut yhteensä supistuivat 5 prosenttia 405 miljoonaan euroon (425 miljoonaa euroa). Supistuminen johtui kustannusten hyvästä hallinnasta sekä tuottavuuden ja tehokkuuden lisäyksestä, mikä johtui muun muassa panostuksesta informaatioteknologiaan sekä pienemmistä tietotekniikka- ja markkinointikustannuksista kesäkuukausien aikana. Henkilöstökulut olivat 195 miljoonaa euroa (196 miljoonaa euroa). Henkilöstön määrä vähenee edelleen. Kolmannen neljänneksen aikana määrä väheni bruttomääräisesti 105 henkilöllä. Ryhmän pankkitoiminnassa työskenteli syyskuun lopussa henkeä. Muut kulut supistuivat 210 miljoonaan euroon (229 miljoonaa euroa). Kulujen suhde tuottoihin oli ennen luottotappioita 59 prosenttia neljänneksen aikana (62 prosenttia) ja 55 prosenttia vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Synergiaedut Tuotto- ja kulukehitykseen vaikuttavat positiivisesti synergiaedut, joita on saavutettu ja syntyy jatkuvasti Meritan ja Nordbankenin yhdistymisen ja ryhmän muodostumisen ansiosta. Yhdistymisen yhteydessä ilmoitettu arvio synergiavaikutuksista, yhteensä 115 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana, toteutuu suunnitellusti. Lisäksi uusia vaikutuksia syntyy sekä vähentyneiden kulujen että lisääntyneiden tuottojen muodossa sitä mukaa kun yhdentymistä tapahtuu yhä useammissa toiminnoissa. Luottotappiot edelleen hyvin matalalla tasolla Jo toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä ei syntynyt nettomääräisiä luottotappioita. Ongelmaluottojen määrä, 19 miljoonan euron matalakorkoiset saamiset mukaanlukien, kasvoi hieman ja oli nettomääräisesti 949 miljoonaa euroa (873 miljoonaa euroa). Lisäys johtuu muutamasta suurehkosta luotosta, joihin liittyvä luottotappiovaraustarve on suhteellisen pieni. Ongelmaluotot olivat 1,4 prosenttia luotonannosta. Luottotappiovarausaste oli 61 prosenttia (67 prosenttia). Realisoitumattomat arvonnousut ja oma pääoma Korollisia arvopapereita, jotka kirjataan pysyviin vastaaviin, oli katsauskauden lopussa 5,1 miljardia euroa. Niiden kirjanpitoarvo vastasi markkinaarvoa. Vaihtuviin vastaaviin kirjattavat osakeomistukset, jotka arvostetaan alimman arvon periaatteen mukaisesti, olivat 0,2 miljardia euroa. Niiden realisoimaton arvonnousu oli 0,1 miljardia euroa kauden lopussa. Ryhmän eläkesäätiöiden ja eläkekassan arvonnousut olivat vastaavasti 0,3 miljardia euroa. MeritaNordbanken-ryhmän oma pääoma oli katsauskauden lopussa 5,4 miljardia euroa (5,2 miljardia euroa). Ensisijaisen oman pääoman suhde riskisaamisiin oli 7,8 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 10,8 prosenttia. Vakavaraisuutta laskettaessa on pääomaan luettu mukaan vain tammi kesäkuun tulos vähennettynä laskennallisella osingonjaolla. Markkinat kolmannella neljänneksellä Ruotsin ja Suomen talous kasvoi edelleen. Markkinakorot nousivat edelleen neljänneksen aikana. Ruotsissa pitkät korot nousivat noin 0,8 ja Suomessa noin 0,6 prosenttiyksikköä. Luotot Neljänneksen lopussa saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä olivat 67,1 miljardia euroa. Lisäystä oli 0,9 miljardia euroa neljänneksen aikana. Vuodenvaihteeseen verrattuna lisäys oli 7,3 miljardia euroa eli 12,2 prosenttia. Yritysluottojen markkinaosuudet olivat Suomessa 49,6 prosenttia ja Ruotsissa 16,8 prosenttia. Ruotsissa asuntoluottojen markkinaosuus nousi 15,0 prosenttiin, ja kotitalousluottojen koko markkinaosuus oli 14,5 prosenttia. Suomessa ryhmän kotitalousluotot

6 6 MeritaNordbanken-ryhmä kasvoivat, vaikka markkinaosuus supistui hieman, 33,9 prosenttiin. Säästöt lisääntyivät MeritaNordbankenin koko hoidossa oleva asiakkaiden säästövarallisuus oli syyskuun lopussa 66,2 miljardia euroa, lisäystä neljänneksen aikana 0,7 miljardia euroa. Säästöihin tässä luetaan muun muassa pankkitalletukset, rahasto- ja vakuutussäästäminen sekä yksityistalouksille suunnatut joukkolainat. Talletukset Talletukset supistuivat 1,6 prosenttia 39,3 miljardiin euroon. Markkinaosuudet pysyivät kutakuinkin ennallaan. Suomessa kotitalouksien talletusten markkinaosuus oli elokuussa 36,6 prosenttia. Yritysten markkamääräisten talletusten markkinaosuus oli 48,6 prosenttia. Ruotsissa kotitalouksien ja yritysten talletusten markkinaosuudet olivat 21,9 ja 16,6 prosenttia. Rahastoilla hyvä neljännes Nettosäästöt MeritaNordbankenin ruotsalaisiin rahastoihin olivat neljänneksen aikana 303 miljoonaa euroa. Markkinaosuus nettosäästämisestä oli Ruotsissa 28,5 prosenttia. Syyskuussa osuus oli jopa 45 prosenttia. Ruotsissa rahastosäästämisen markkinaosuus ylitti neljänneksen lopussa 18 prosenttia. Suomessa nettosäästöt ryhmän rahastoihin olivat neljänneksen aikana 152 miljoonaa euroa ja markkinaosuus nettosäästöistä 31,0 prosenttia. Suomessa koko rahastosäästämisen markkinaosuus oli 31,3 prosenttia. Hoidossa oleva rahastovolyymi oli 14,2 miljardia euroa Ruotsissa ja 2,7 miljardia euroa Suomessa eli yhteensä 16,9 miljardia euroa. Neljänneksen aikana tuotiin Suomen ja Ruotsin markkinoille viides yhteinen rahasto, Merita- Nordbanken IT. Nettosäästöt yhteisiin rahastoihin olivat neljänneksen aikana 66 miljoonaa euroa. Vakuutussäästäminen kasvoi voimakkaasti Henkivakuutustuotteiden myynti oli hyvin vilkasta myös kolmannella neljänneksellä. Ruotsin ja Suomen vakuutustoiminnan maksutulo oli yhteensä 278 miljoonaa euroa (307 miljoonaa euroa). Rahastosidonnaisten henkivakuutusten (unit linked) maksutulo kasvaa edelleen voimakkaasti varsinkin Ruotsissa, jossa maksutulo oli neljänneksen aikana 75 miljoonaa euroa. Perinteisten henkivakuutusten myynti kehittyi erittäin hyvin Suomessa ja maksutulo oli yhteensä 128 miljoonaa euroa. Internet kasvaa voimakkaasti, Solo-tori lanseerattiin Ruotsissa ja WAP-palvelut avattiin Ryhmällä on tällä hetkellä asiakasta, joilla on Internet-palvelun käytön mahdollistava sopimus. Määrän odotetaan kasvavan noin miljoonaan vuoden 1999 aikana. Sisäänkirjautumiset lisääntyvät nopeasti ja ovat lähes 2,5 miljoonaa kuukaudessa. Asiakkaat käyttävät Internet-palveluita yhä enemmän esimerkiksi maksamiseen. Tuotevalikoima laajenee jatkuvasti. Lokakuussa tuotiin Solotori Ruotsin markkinoille ja WAP-teknologiaan perustuvat pankkipalvelut avattiin Suomessa. Internet-palvelun ansiosta asiakkaat voivat hoitaa pankkiasiansa haluamallaan välineellä heille sopivana ajankohtana ja pankin kulut supistuvat. Nopeasti kehittyvällä alalla MeritaNordbanken on säilyttänyt asemansa maailman suurimpien ja johtavien Internet-pankkien joukossa. Tulos liiketoiminta-alueittain MeritaNordbankenin toiminta on ryhmitelty viiteen liiketoiminta-alueeseen sekä Varainhallintaan ja Muihin toimintoihin. Tulos liiketoiminta-alueittain Alue- Varallipankki- Suur- suuden Kiinteis- Varain- Miljoonaa euroa toiminta yritykset Markets hoito töt hallinta Muut Yhteensä

7 MeritaNordbanken-ryhmä 7 Aluepankkitoiminta Vähittäispankkitoimintaan kuuluvan aluepankkitoiminnan tulos oli 224 miljoonaa euroa. Luottovolyymin hyvä kehitys jatkui Ruotsissa ja Suomessa. Myös rahastojen ja vakuutuksien myynti kehittyi voimakkaasti neljänneksen aikana. Alhaiset luottotappiot ja kulujen supistuminen nostivat Vähittäispankille kohdistetun pääoman tuoton edelleen yli 25 prosenttiin. Suuryritykset Liiketoiminta-alueen tulos oli 62 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtunut liiketoiminnan kasvu vakiintui kolmannella neljänneksellä. Toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat positiivisesti myyntivoitot, kolmannen neljänneksen tulosta rasitti luottotappiovarausten kasvu. Markets Markets teki tappiollisen tuloksen -2 miljoonaa euroa. Korkokaupan kannattavuus jatkui heikkona. Valuuttakaupan tuotot säilyivät edellisen neljänneksen tasolla. Osakekaupan tulos jäi hieman edellisestä neljänneksestä. Varallisuuden hoito Vahvana pysyneen myynnin ansiosta hoidossa olevat volyymit kasvoivat 0,7 miljardia euroa 26,2 miljardiin neljänneksen aikana. Liiketoimintaalueen tuotetulos, joka sisältää kaikki hallinnointituotot ja hallinnointi-, myynti- ja jakelukulut oli 34 miljoonaa euroa (48 miljoonaa euroa). Supistuminen edellisestä neljänneksestä johtuu korkojen nousun aiheuttamista arvonalennuksista vakuutustoiminnassa. Kiinteistöt Kiinteistöjen tulos oli -11 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueelle on kohdennettu omaa pääomaa siten, että se vastaa noin 35 prosentin omavaraisuutta. Päätös Kiinteistöosakeyhtiö Aleksian osakkeiden myynnistä ja listaamisesta pörssiin on edelleen voimassa (katso alla). Varainhallinta Korkoriskin vähentäminen, joka aloitettiin toisen neljänneksen aikana, lievitti korkojen nousun negatiivista vaikutusta Varainhallinnan tulokseen. Kolmannella neljänneksellä tulos oli 10 miljoonaa euroa (-17 miljoonaa euroa). Muut Kohtaan Muut sisältyy toisaalta tuottoja ja kuluja, jotka eivät suoraan kuulu mihinkään liiketoimintaalueeseen ja toisaalta konsernioikaisuja. Heikentyminen edellisestä neljänneksestä johtuu saaduista osinkotuotoista. 24,3 miljardin Norjan kruunun käteistarjous Christiania Bank og Kreditkassen osakkeenomistajille MeritaNordbankenia muodostettaessa päämääränä oli rakentaa Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssiryhmä. Kyseessä on alueellinen ratkaisu osana rahoitusalan maailmanlaajuista rakennemuutosta. Tähän perustuen MeritaNordbanken Oyj:n hallitus teki 20. syyskuuta 1999 Christiania Bank og Kreditkassen osakkeenomistajille seuraavan tarjouksen: Christiania Bankin osakkeenomistajille tarjotaan käteisenä 44 Norjan kruunua osakkeelta. Tarjottu hinta on 29,0 prosenttia korkeampi kuin viimeinen kaupankäyntikurssi 17. syyskuuta 1999, joka oli 34,10 Norjan kruunua. Tarjouksen mukaan Christiania Bankin koko osakekannan arvo on siten 24,3 miljardia Norjan kruunua. Tarjouksen ehtona on muun muassa, että Christiania Bankin osakkeenomistajien enemmistö hyväksyy tarjouksen siten, että MeritaNordbanken saa haltuuna enemmän kuin 90 prosenttia osakepääomasta, ja että Norjan valtiovarainministeriö hyväksyy järjestelyn. MeritaNordbanken on hankkinut 9,9 prosenttia Christiania Bankin osakkeista. Tarjousta koskeva tarjousesite julkistettiin 24. syyskuuta Tarjouksen voimassaoloaika alkoi 28. syyskuuta 1999 ja se päättyy 29. lokakuuta 1999 klo (Norjan aikaa), ellei voimassaoloaikaa pidennetä. Tarjouksen perusteet sekä tietoa muun muassa suunnitellusta yhdistymisprosessista ja synergiavaikutuksista ilmenevät esitteestä. Christiania Bankin hallitus on jättänyt osakkeenomistajille suosituksensa kahdesti, 6. ja 20. lokakuuta Hallitus suosittaa, että osakkeen-

8 8 MeritaNordbanken-ryhmä omistajat hyväksyvät MeritaNordbankenin tarjouksen. Norjan valtio omistaa runsaan kolmanneksen Christiania Bank og Kreditkassen osakkeista. Valtion omistukseen liittyvistä linjauksista päättää Norjan valtiopäivät, Stortinget. Juridisen rakenteen yksinkertaistaminen Niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka asetettiin Meritan ja Nordbanken Holdingin välisessä yhdistymissopimuksessa vuonna 1997, Merita ja Nordbanken Holding solmivat 20. syyskuuta 1999 yhdistymissopimuksen, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa MeritaNordbanken-ryhmän juridista rakennetta. Päämääränä on muodostaa yhteen osakesarjaan ja yhteen pankkiin perustuva pohjoismainen rakenne, joka parantaa tehokkuutta ja vähentää juridisia riskejä. Yksinkertaistamisen kautta luodaan kasvuorientoinut ja tasapainoinen yhteispohjoismainen ryhmä. Samalla mahdollisuudet analysoida yhtiötä parantuvat. Yhdistymissopimuksen mukaisesti Nordbanken Holdingin hallitus on päättänyt esittää Merita Oyj:n osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjojen haltijoille seuraavan vaihtotarjouksen: Jokaiselle Meritan osakkeenomistajalle tarjotaan 1,02 uutta Nordbanken Holdingin osaketta jokaista Meritan osaketta kohti. Vaihtosuhde on Meritan ja Nordbankenin yhdistyessä sovitun 40/60-jakosuhteen mukainen. Jokaisella Meritan vaihtovelkakirjojen haltijalla on oikeus vaihtaa vaihtovelkakirjat uusiksi Nordbanken Holdingin vaihtovelkakirjoiksi. Vaihtotarjouksen ehtona on muun muassa, että ehdotetulle järjestelylle saadaan Meritan ja Nordbanken Holdingin yhtiökokousten hyväksyminen, että Meritan osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 90 prosenttia Meritan osakkeista ja äänistä, hyväksyvät tarjouksen ja että järjestelyyn saadaan tarvittavat luvat. Meritan yhtiökokous pidetään 23. marraskuuta ja Nordbanken Holdingin 19. marraskuuta. Vaihtotarjouksen on tarkoitus astua voimaan ja päättyä , ellei tarjousaikaa pidennetä. Tarjousesitteen arvioidaan olevan Meritan osakkeenomistajien ja vaihtovelkakirjojen haltijoiden saatavissa marraskuun 1999 loppupuolella. MeritaNordbanken-ryhmän alkuperäinen juridinen rakenne oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi. Sopimuksen mukaan konsernin rakennetta pyrittäisiin myöhemmin yksinkertaistamaan. Ryhmän nykyinen rakenne aiheuttaa joitakin käytännön ongelmia. Yhteinen osake ja yksinkertaistettu juridinen rakenne ovat välttämättömiä askeleita yhteispohjoismaista finanssikonsernia rakennettaessa. Uuden ryhmän on tarkoituksena muodostua yhdestä pohjoismaisesta holdinginyhtiöstä ja yhdestä pohjoismaisesta pankkikonsernista. Holdingyhtiön eli Nordbanken Holdingin juridinen kotipaikka tulee olemaan Ruotsi ja pankkikonsernin emoyhtiön eli MeritaNordbanken Oyj:n juridinen kotipaikka tulee olemaan Suomi. Pohjoismaisen holdingyhtiön osakkeet tullaan noteeraamaan Helsingin ja Tukholman pörsseissä ja Christiania Bankin osakkeiden oston toteutuessa myös Oslossa. Holdingyhtiön väliaikaiseksi nimeksi ehdotetaan Nordic Baltic Holding AB (NBH) (publ). Uuden ryhmän hallitukseen ja konsernijohtoon tulee jäseniä Christiania Bankin oston toteutuessa myös Norjasta. Meritan hallitus huomauttaa, että Suomen nykyisen verolainsäädännön mukaan ulkomaisilta yhtiöiltä saaduista osinkotuloista ei myönnetä Suomen yhtiöveron hyvitysjärjestelmän mukaista verohyvitystä. Toisaalta konsernin osingonmaksu ja pääomarakenteen suunnittelu yksinkertaistuvat huomattavasti ja jaettava tulos kulkee konsernin läpi suoremmin ja nopeammin kuin nykyisin. Lisäksi kahdesta omistusyhtiöstä aiheutunut osakkeiden kurssiero poistuu ja osakeantien järjestäminen helpottuu. Markkinoilla on helpompi arvioida osakkeen oikeaa arvoa, ja kaupankäynti yhdellä osakesarjalla todennäköisesti lisää osakkeen likviditeettiä. Lisäksi osakkeet otetaan mahdollisesti mukaan useampiin osakeindekseihin. Yhteen osakesarjaan siirtyminen vastaa myös paremmin konsernin tavoitetta luoda yhtenäinen pohjoismainen finanssikonserni. Merita Oyj:n hallitus suosittelee, että osakkeenomistajat hyväksyvät vaihtotarjouksen. Rating Luokituslaitokset Moody s Investors Service, Standard & Poor s ja Fitch IBCA vahvistivat ryh-

9 MeritaNordbanken-ryhmä 9 män luokitukset sen jälkeen, kun ostotarjous Christiania Bank og Kreditkassen osakkeenomistajille ja vaihtotarjous Meritan osakkeenomistajille oli julkistettu. Sopimus Ruotsin Postin kanssa lakkaa Ruotsin Posti sanoi irti syyskuussa sopimuksen, joka säätelee Nordbankenin vähittäispalveluiden tarjontaa Postin verkon välityksellä. Sopimus lakkaa 1. huhtikuuta Irtisanominen merkitsee muodollisesti sitä, että Posti luovuttaa Nordbankenille osuutensa Postbanken-liikekonseptista, jonka piiriin kuuluu runsaat asiakasta. Taloudellisesti irtisanominen merkitsee sitä, että Nordbankenin Postille maksama korvaus, joka on noin 700 miljoonaa kruunua vuodessa, lakkaa. Pitkällä tähtäimellä arvioidaan, että vain osa mainitusta summasta tarvitaan näiden asiakkaiden pankkipalveluiden ylläpitämiseksi. Uudella tekniikalla ja uusilla jakelukanavilla Nordbanken voi myös Postin sopimuksen umpeuduttua tarjota hyvän palvelutason asiakkaille. Nordbanken on tarjonnut pankissa työtä alkaen Postin noin 250 neuvojalle, jotka antavat vaativampaa taloudellista neuvontaa yksityisasiakkaille. Investointipankkitoimintaa vahvistettiin MeritaNordbanken osti lokakuussa Maizels, Westerberg & Co:n muodostaakseen uuden investointipankin, jolla on toimipisteet Tukholmassa, Helsingissä ja Lontoossa. Uuden yksikön nimeksi tulee Maizels, MeritaNordbanken, Investment Banking. Sen henkilöstömäärä on aluksi noin 80 henkilöä. MeritaNordbankenin asema neuvonantajana, fuusioiden ja yritysostojen sekä yritysrahoituksen järjestäjänä ja investointipankkitoiminnan harjoittajana vahvistuu entisestään. että Aleksian osakkeiden suunniteltu myynti suomalaisille, ruotsalaisille ja kansainvälisille sijoittajille toteutetaan. Tarkoitus on myydä kaikki osakkeet. Pörssiin listautumisen ja Aleksian myynnin suunnitellaan toteutuvan vuoden 2000 alussa, jolloin tilanteen pääomamarkkinoilla odotetaan olevan riittävän suotuisa. Vuosi 2000 Syyskuun aikana MeritaNordbanken-ryhmä suoritti menestyksellisesti loppuun tietojärjestelmiensä integraatio- ja ympäristötestaukset. Niissä ei todettu yhtään pankkien toiminnalle kriittistä tai olennaisesti vaikuttavaa ongelmaa. Suomessa määrätyn ylimääräisen pankkivapaapäivän vaatimat järjestelmäsovitukset ja testit valmistuvat myös ajoissa. Suomen ja Ruotsin sekä ulkomaan yksiköiden paikalliset pankkitarkastusviranomaiset eivät ole esittäneet toimittamissaan tarkastuksissa huomautuksia konsernin 2000-valmiuden suhteen. Osakekehitys Kolmannella neljänneksellä Meritan osakkeen kurssi vaihteli 4,88 eurosta 5,88 euroon. Nordbanken Holdingin kurssin vaihteluväli oli 45,00 kruunua -54,50 kruunua. Samana päivänä, kun ehdotus osakkeiden vaihdosta esiteltiin, 20. syyskuuta, Merita Oyj:n osakekurssi nousi samalle tasolle kuin Nordbanken Holding AB:n kurssi. Tukholman pörssi alkoi noteerata Nordbanken Holdingin osaketta myös euroina 4. lokakuuta. MeritaNordbankenin markkina-arvo oli neljänneksen lopussa runsaat 11 miljardia euroa. Tukholma/Helsinki 26. lokakuuta 1999 Kiinteistöjen myynti Kiinteistöjen myynti sekä kiinteistöyhtiöosakkeiden myynnin valmistelu etenevät joulukuussa 1998 julkistetun suunnitelman mukaisesti. Hakemuksen jättämisestä Kiinteistöosakeyhtiö Aleksian listaamiseksi Helsingin pörssiin on tehty päätös. Pörssiin listautumisen edellytyksenä on, Hans Dalborg Konsernijohtaja ja toimitusjohtaja Tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä osavuosikatsausta.

10 10 MeritaNordbanken-ryhmä Tuloslaskelma Muutos Miljoonaa euroa % Rahoituskate, liite Palkkiotuotot ja -kulut, liite Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot, liite Muut tuotot, liite Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut, liite Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta Liikevoitto Verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto Liite 1: Rahoituskate Muutos Miljoonaa euroa % Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Liite 2: Palkkiotuotot ja -kulut Muutos Miljoonaa euroa % Palkkiotuotot Arvopapereista Maksuliikenteestä Antolainauksesta Takauksista Ottolainauksesta Muut palkkiotuotot Palkkiotuotot yhteensä Palkkiokulut Maksuliikenteestä Arvopapereista Muut palkkiokulut 9 3 Palkkiokulut yhteensä Palkkiotuotot ja -kulut

11 MeritaNordbanken-ryhmä 11 Liite 3: Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Muutos Miljoonaa euroa % Osakesidonnaiset erät Realisoituneet Realisoitumattomat Korkosidonnaiset erät Velan lunastus Muut realisoituneet Realisoitumattomat Valuuttatoiminnan nettotuotot Yhteensä Liite 4: Muut tuotot Muutos Miljoonaa euroa % Osinkotuotot Kiinteistötuotot Kiinteistöjen luovutusvoitot Osakkeiden luovutusvoitot Muut Yhteensä Liite 5: Muut kulut Muutos Miljoonaa euroa % Hallintokulut Kiinteistökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut Yhteensä Lukuja laskettaessa on käytetty seuraavia valuuttakursseja: eur = 5,94573 mk (kiinteä kurssi) 1 eur = kr Tuloslaskelma (keskimäärin) 8,8822 8,6723 8,8202 Tase (kauden lopussa) 8,7235 9,1445 9,4874

12 12 MeritaNordbanken-ryhmä Tase Miljoonaa euroa Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Korolliset arvopaperit Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytär- ja osakkuusyhtiöissä Kiinteistöomaisuus Muut varat Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Talletukset Muut velat yleisölle Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muut velat Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Oma pääoma Vastattavaa yhteensä Vakavaraisuus Vakavaraisuuspääoma Riskisijoitukset Vakavaraisuus, % 10,8 10,4 9,9 Ensisijainen pääoma/riskisijoitukset, % 7,8 7,7 7,3 Taseen ulkopuoliset sitoumukset Takaukset Luottolupaukset Käyttämättömät limiitit Muut Yhteensä Josta osakkuusyhtiöiden puolesta Johdannaissopimukset (nimellisarvo) Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Muut johdannaiset Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Muut johdannaiset Yhteensä Korkojohdannaiset, luottovasta-arvo Valuuttajohdannaiset, luottovasta-arvo

13 MeritaNordbanken-ryhmä 13 Tunnusluvut Oman pääoman tuotto, % 20,0 21,0 14,3 poislukien vertailua vaikeuttavat erät 18,0 19,2 18,7 Kulu/tuotto -suhde, % ennen luottotappioita luottotappioiden jälkeen Luottotappiot/luotonanto vuoden alussa, % 0,0 0,2 0,2 Osakekohtaiset tiedot Osakkeiden määrä kauden lopussa, milj. kpl Merita Oyj 832,0 832,0 832,0 kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen 859,1 859,1 859,1 Nordbanken Holding AB 1 275, , ,3 Tulos/osake Merita Oyj kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen 0,36 eur 0,38 eur 0,33 eur poislukien vertailua vaikeuttavat erät 0,32 eur 0,33 eur 0,42 eur Nordbanken Holding AB 3,23 kr 3,32 kr 2,92 kr poislukien vertailua vaikeuttavat erät 2,89 kr 2,86 kr 3,74 kr Oma pääoma/osake kauden lopussa Merita Oyj kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen 2,58 eur 2,39 eur 2,29 eur Nordbanken Holding AB 22,08 kr 21,43 kr 21,30 kr Osakekurssi kauden lopussa Merita Oyj 5,28 eur 4,36 eur 5,42 eur Nordbanken Holding AB 46,00 kr 45,50 kr 52,00 kr

14 14 MeritaNordbanken-ryhmä Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin ilman vertailua vaikeuttavia eriä* vn. 3 vn. 2 vn. 1 vn. 4 vn. 3 vn. 2 Miljoonaa euroa Rahoituskate Palkkiotuotot ja -kulut Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksesta Liikevoitto Verot Vähemmistöosuus Tilikauden tulos *Vertailua vaikeuttavat erät Rahoituskate Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate Muut tuotot 6 Henkilöstökulut Muut kulut Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksesta -25 Liikevoitto/-tappio Kiinteistöjen arvonalennus -617 Eläkekassan/-säätiön ylikatteen palautus 152 Verot Tilikauden tulos

15 MeritaNordbanken-ryhmä 15 Ongelmaluotot Miljoonaa euroa Epävarmat saamiset, brutto Luottotappiovaraus Epävarmat saamiset, netto Matalakorkoiset saamiset Ongelmaluotot yhteensä Luottotappiovaraus/ epävarmat saamiset, brutto 61,4 % 66,7 % 69,5 % 68,5 % 67,2 % Epävarmat saamiset, netto, % luotonannosta 1,4 % 1,3 % 1,5 % 1,7 % 1,9 % Tulos liiketoiminta-alueittain, tammi syyskuu 1999 Alue- Varallipankki- Suur- suuden Kiin- Varain- Miljoonaa euroa toiminta yritykset Markets hoito teistöt hallinta Muut Yhteensä Liikevoitto/-tappio Tuotot Kulut Luottotappiot Osuus päääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksesta Liikevoitto/-tappio josta siirrot yksiköiden välillä Liikevoitto/tappio Vn 3, Vn 2, Vn 1, Tuotekohtainen tulos Tuotot 189 Hallintokulut -34 Myynti- ja jakelukustannukset jne. -39 Tuotekohtainen tulos 116 Tuotekohtainen tulos Vn 3, Vn 2, Vn 1,

16 16 MeritaNordbanken-ryhmä Juridinen rakenne MeritaNordbanken-ryhmä muodostuu MeritaNordbanken-konsernista ja kahdesta omistusyhtiöstä, jotka ovat suomalainen Merita Oyj ja ruotsalainen Nordbanken Holding AB (publ). Nykyinen rakenne Osakkeenomistajat Osakkeenomistajat Merita Oyj Noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä Yhteistoimintasopimus Yhteiset hallitukset Yksi johto Nordbanken Holding AB (publ) Noteerattu Tukholman Arvopaperipörssissä 40% kantaosakkeita Muu toiminta sis. kiinteistöt MeritaNordbanken Oyj 100% Merita Pankki Oyj 40% kantaosakkeita 20% etuoikeutettuja osakkeita (ilman äänioikeutta) Nordbanken AB (publ) Ehdotettu uusi rakenne Osakkeenomistajat Omistusyhtiö (Nordic Baltic Holding) Noteerataan Helsingin ja Tukholman pörsseissä 100% MeritaNordbanken Oyj 100% Muu toiminta sis. kiinteistöt Merita Pankki Oyj Nordbanken AB (publ)

17 MeritaNordbanken-ryhmä Oyj 17 Merita Oyj osakkuusyhtiöineen tammi-syyskuu 1999 Tämä tiedote muodostaa yhdessä MeritaNordbanken-ryhmän tulostiedotteen kanssa Merita Oyj:n osavuosikatsauksen. Merita Oyj (Merita) ja Nordbanken Holding AB (publ) (Nordbanken Holding) omistavat MeritaNordbanken-konsernin emoyhtiön MeritaNordbanken Oyj:n. MeritaNordbanken-konserni ja edellä mainitut kaksi omistajayhtiötä muodostavat Merita- Nordbanken-ryhmän. MeritaNordbanken-ryhmän tulostiedote (ml. tuloslaskelmat ja taseet) on olennainen ja erottamaton osa Merita Oyj:n osavuosikatsausta. Meritan talouskehityksen ja aseman valaisemiseksi seuraavassa esitetään myös Meritan tuloslaskelmat ja taseet sekä mukaanlukien että poislukien osakkuusyhtiö MeritaNordbanken. Meritan osakkeet noteerataan euroina Helsingin pörssissä. Kuten kuvattiin MeritaNordbankenin tulostiedotteessa Merita ja Nordbanken Holding solmivat 20. syyskuuta 1999 uuden yhdistymissopimuksen, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa MeritaNordbanken-ryhmän juridista rakennetta. Tämän sopimuksen mukaisesti Nordbanken Holdingin hallitus on päättänyt tehdä vaihtotarjouksen Meritan osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjojen haltijoille. Vaihtotarjousesitteen ja pörssiesitteen arvioidaan olevan Meritan osakkeenomistajien ja vaihtovelkakirjojen haltijoiden saatavissa marraskuun jälkipuoliskolla Kunnes vaihtotarjouksen tulos on tiedossa, noudatetaan seuraavaa. Voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen mukaan Merita, Nordbanken Holding ja MeritaNordbankenkonserni muodostavat liiketoiminnallisen kokonaisuuden. Tämän varmistamiseksi sopimuksessa määrätään muun muassa, että omistajayhtiöiden pääomarakenteessa, omaisuudessa, veloissa tai rahavaroissa mahdollisesti olevat eroavaisuudet eivät saa vaikuttaa eri yhtiöiden osakkeenomistajien taloudelliseen asemaan millään tavalla. Sopimuksessa on lisäksi määräys, jonka mukaan Meritan ja Nordbanken Holdingin on myötävaikutettava siihen, että varoja siirretään tarpeen mukaan Merita- Nordbankenin ja omistajayhtiöiden välillä. Merita Oyj:n osakkeenomistajilla on 40 prosentin ja Nordbanken Holdingin osakkeenomistajilla 60 prosentin omistusosuus koko ryhmän pääomaan. Nykyiseen yhteistoimintasopimukseen on sisällytetty myös seuraavat määräykset. Nordbanken Holdingin omistuksessa olevat MeritaNordbankenin etuosakkeet on muunnettava suhteessa 1:1 yhtiön kantaosakkeiksi tietyissä tilanteissa. Muunto on suoritettava kolmannen osapuolen hankkiessa huomattavan määrän MeritaNordbankenin osakkeita siten, ettei yksikään osakkeenomistaja omista yli 50 prosenttia äänivallasta MeritaNordbankenissa, tai mikäli MeritaNordbankenin yhtiökokous tekee asiasta yksimielisen päätöksen. Tämän lisäksi yhtiökokouksella on oikeus yksimielisellä päätöksellä lunastaa etuosakkeet. MeritaNordbankenin kaikilla kanta- ja etuosakkeilla on sama oikeus osinkoon. Mikäli muuntoa tai lunastusta ei ole suoritettu 1. tammikuuta 2001 mennessä, etuosakkeet oikeuttavat kyseisen ajankohdan jälkeen haltijansa osinkoon, joka ylittää kantaosakkeista maksettavan osingon 20 prosentilla. Tällöin omistajayhtiöiden välinen nykyinen 60/40-omistussuhde muuttuisi osingon osalta noin 61,5/38,5-suhteeksi. Mikäli etuosakkeet konvertoidaan vuonna 2001 tai sen jälkeen, oikeus korkeampaan osinkoon päättyy muuntotilikauden lopussa. Ehdotettu osakkeiden vaihto (katso yllä) tarkoittaa myös sitä, että etuosakkeet vaihdetaan kantaosakkeiksi MeritaNordbankenin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Meritan tulos (pl. osakkuusyhtiöt) oli 123 miljoonaa euroa, johon sisältyy 154 miljoonaa euroa ml. verohyvitys 43 miljoonaa euroa, MeritaNordbankenin osinkoa. Edellisen vuoden tulokseen vaikutti merkittävästi Vakuutusosakeyhtiö Sammon osakkeiden myynti. Merita Oyj:n (40 prosentin) osuus Merita- Nordbanken-konsernin tuloksesta kirjataan osakkuusyhtiöosuuksiin, joihin kuuluu myös yhteistoimintasopimuksen mukaan tehty oikaisu. Tulos vastaa tämän jälkeen 40 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän tuloksesta ollen 310 miljoonaa euroa eli 0,36 euroa osakkeelta. Osakkuusyhtiöosuuksien lisäämisen ja yhteistyösopimuksen mukaisen oikaisuerän jälkeen Merita Oyj:n oma pääoma vastaa 40 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän omasta pääomasta ja oli miljoonaa euroa eli 2,58 euroa osakkeelta. Jos Suomen ja Ruotsin talouskehitys jatkuu suotuisana myös viimeisellä vuosineljänneksellä, odotetaan MeritaNordbankenryhmän toiminnan ja tuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, kehittyvän vakaasti.

18 18 MeritaNordbanken-ryhmä Oyj Tuloslaskelma Merita Oyj ml. osakkuusyhtiö Merita Oyj Miljoonaa euroa Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Omistusyhteysyrityksistä Palkkiokulut Arvopaperikaupan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut kulut Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu Liikevoitto Eläkesäätiön/-kassan ylikatteen palautus Kiinteistöjen arvonalennukset Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Tulokseen sisältyy 40 prosenttia MeritaNordbanken-ryhmän eläkekassan/-säätiön ylikatteen palautuksesta ja ryhmän kiinteistöjen arvonalennuksista. 2 Tuloverot sisältävät vain Merita Oyj:n verot. Vahvistetut tappiot on huomioitu veroja kirjattaessa. Kirjattu määrä vastaa kuitenkin vähintään tuloslaskelmaan kirjatun verohyvityksen määrää. Merita Oyj:n osuus muista MeritaNordbankenryhmän veroista sisältyy erään Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä.

19 MeritaNordbanken-ryhmä Oyj 19 Tase Merita Oyj ml. osakkuusyhtiö Merita Oyj Miljoonaa euroa Vastaavaa Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset muilta Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Vastattavaa Vieras pääoma Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset 3 3 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Vieras pääoma Oma pääoma Osakepääoma Osakeanti 0 0 Ylikurssirahasto Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma Yhteensä Taseen ulkopuoliset sitoumukset Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Oma pääoma Miljoonaa euroa Oma pääoma ilman osakkuusyhtiötä Osuus osakkuusyhtiön omasta pääomasta Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu Oma pääoma ml. osakkuusyhtiö Tunnusluvut ml. osakkuusyhtiö, ks. sivu 13.

20 20 MeritaNordbanken-ryhmä Holding Nordbanken Holding AB (publ) osakkuusyhtiöineen tammi-syyskuu 1999 Tämä tiedote muodostaa yhdessä MeritaNordbanken-ryhmän tulostiedotteen kanssa Nordbanken Holdingin osavuosikatsauksen. Nordbanken Holding AB (publ) (Nordbanken Holding) ja Merita Oyj (Merita) omistavat MeritaNordbanken-konsernin emoyhtiön MeritaNordbanken Oyj:n. MeritaNordbankenkonserni ja edellä mainitut kaksi omistajayhtiötä muodostavat MeritaNordbanken-ryhmän. MeritaNordbanken-ryhmän tulostiedote (ml. tuloslaskelmat ja taseet) on olennainen ja erottamaton osa Nordbanken Holdingin osavuosikatsausta. Nordbanken Holdingin talouskehityksen ja aseman valaisemiseksi seuraavassa esitetään Nordbanken Holdingin tuloslaskelmat ja taseet sekä mukaan lukien että pois lukien osakkuusyhtiö MeritaNordbanken. Nordbanken AB:n osakkeenomistajille vuoden 1997 marrasjoulukuussa suunnatun tarjouksen myötä Nordbanken Holdingista tuli yhtiön osakekannan 99,7-prosenttinen omistaja. Tällöin Nordbanken Holdingilla oli oikeus nk. pakkolunastusehdon nojalla ostaa itselleen myös jäljellä olevat Nordbankenin osakkeet. Pakkolunastusmenettely aloitettiin 18. joulukuuta 1997 ja se jatkuu edelleen. Helmikuussa 1998 Nordbanken Holding tarjosi Nordbankenin jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuutta myydä osakkeensa kiinteään (306 kruunun) hintaan pakkolunastusmenettelyyn osallistumisen sijasta. Suuri osa osakkeenomistajista on käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseen. Nordbanken Holdingin osakkeet noteerataan Tukholman pörssissä. Lokakuun 4. päivästä 1999 lähtien noteeraus tapahtuu sekä ruotsin kruunuina että euroina. Kuten kuvattiin MeritaNordbankenin tulostiedotteessa Merita ja Nordbanken Holding solmivat 20. syyskuuta 1999 uuden yhdistymissopimuksen, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa MeritaNordbanken-ryhmän juridista rakennetta. Tämän sopimuksen mukaisesti Nordbanken Holdingin hallitus on päättänyt tehdä vaihtotarjouksen Meritan osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjojen haltijoille. Vaihtotarjousesitteen ja pörssiesitteen arvioidaan olevan Meritan osakkeenomistajien ja vaihtovelkakirjojen haltijoiden saatavissa marraskuun jälkipuoliskolla Kunnes vaihtotarjouksen tulos on tiedossa, noudatetaan seuraavaa. Nyt voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen mukaan Nordbanken Holding, Merita ja MeritaNordbankenkonserni muodostavat liiketoiminnallisen kokonaisuuden. Tämän varmistamiseksi sopimuksessa määrätään muun muassa, että omistajayhtiöiden pääomarakenteessa, omaisuudessa, veloissa tai rahavaroissa mahdollisesti olevat eroavaisuudet eivät saa vaikuttaa eri yhtiöiden osakkeenomistajien taloudelliseen asemaan millään tavalla. Sopimuksessa on lisäksi määräys, jonka mukaan Nordbanken Holdingin ja Meritan on myötävaikutettava siihen, että varoja siirretään tarpeen mukaan MeritaNordbanken-konsernin ja omistajayhtiöiden välillä. Nordbanken Holdingin osakkeenomistajilla on 60 prosentin omistusosuus koko ryhmän pääomaan ja Meritan osakkeenomistajilla 40 prosentin omistusosuus. Nykyiseen yhteistoimintasopimukseen on sisällytetty myös seuraavat määräykset. Nordbanken Holdingin omistuksessa olevat MeritaNordbankenin etuosakkeet on muunnettava suhteessa 1:1 yhtiön kantaosakkeiksi tietyissä tilanteissa. Muunto on suoritettava kolmannen osapuolen hankkiessa huomattavan määrän MeritaNordbankenin osakkeita siten, ettei yksikään osakkeenomistaja omista yli 50 prosenttia äänivallasta MeritaNordbankenissa, tai mikäli MeritaNordbankenin yhtiökokous tekee asiasta yksimielisen päätöksen. Tämän lisäksi yhtiökokouksella on oikeus yksimielisellä päätöksellä lunastaa etuosakkeet. MeritaNordbankenin kaikilla kantaja etuosakkeilla on sama oikeus osinkoon. Mikäli muuntoa tai lunastusta ei ole suoritettu 1. tammikuuta 2001 mennessä, etuosakkeet oikeuttavat kyseisen ajankohdan jälkeen haltijansa osinkoon, joka ylittää kantaosakkeista maksettavan osingon 20 prosentilla. Tällöin omistajayhtiöiden välinen nykyinen 60/40 -omistussuhde muuttuisi osingon osalta noin 61,5/38,5-suhteeksi. Mikäli etuosakkeet konvertoidaan vuonna 2001 tai sen jälkeen, oikeus korkeampaan osinkoon päättyy muuntotilikauden lopussa. Ehdotettu osakkeiden vaihto (katso yllä) tarkoittaa myös sitä, että etuosakkeet vaihdetaan kantaosakkeiksi MeritaNordbankenin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Nordbanken Holdingin tulos (pl. osakkuusyhtiöt) oli miljoonaa kruunua, johon sisältyy miljoonaa kruunua MeritaNordbanken Oyj:ltä saatuja osinkoja. Nordbanken Holdingin (60 prosentin) osuus MeritaNordbanken-konsernin tuloksesta kirjataan osakkuusyhtiöosuuksiin, joihin kuuluu myös oikaisuerä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tämän jälkeen tulos on 60 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän tuloksesta ja oli miljoonaa kruunua eli 3,23 kruunua osakkeelta. Osakkuusyhtiöosuuksien lisäämisen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisen oikaisuerän jälkeen Nordbanken Holdingin oma pääoma vastaa 60 prosenttia koko Merita- Nordbanken-ryhmän omasta pääomasta ollen miljoonaa kruunua eli 22,08 kruunua osakkeelta.

21 MeritaNordbanken-ryhmä Holding 21 Tuloslaskelma Nordbanken Holding AB ml. osakkuusyhtiö Nordbanken Holding AB Miljoonaa kruunua Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitus- ja sijoitusomaisuuden tuotot Tuotot osuudesta osakkuusyhtiössä Korkotuotot Korkokulut Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu Tulos rahoituserien jälkeen Eläkesäätiön/-kassan ylikatteen palautus Kiinteistöjen arvonalennukset Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Tulokseen sisältyy 60 prosenttia MeritaNordbanken-ryhmän eläkesäätiön/-kassan ylikatteen palautuksesta ja ryhmän kiinteistöjen arvonalennuksista. 2 Tuloverot sisältävät vain Nordbanken Holding AB:n verot. Nordbanken Holding AB:n osuus muista MeritaNordbanken-ryhmän veroista sisältyy erään Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä. Kassavirtalaskelma Nordbanken Holding AB ilman osakkuusyhtiötä Miljoonaa kruunua Päivittäinen liiketoiminta, investointi- ja rahoitustoiminta Maksut tavarantoimittajille, työntekijöille ym Saadut korot Maksetut korot Maksetut tuloverot Osakesijoitukset Saadut osingot Maksetut osingot Kauden kassavirta Likvidit varat kauden alussa* Likvidit varat kauden lopussa* * Likvidit varat koostuvat käytettävissä olevista kassavaroista (joista on vähennetty lyhytaikaiset luotot) sekä lyhytaikaisista sijoituksista, joiden juoksuaika on enintään kolme kuukautta.

22 22 MeritaNordbanken-ryhmä Holding Tase Nordbanken Holding AB ml. osakkuusyhtiö Nordbanken Holding AB Miljoonaa kruunua Vastaavaa Pysyvät vastaavat Sijoitus- ja käyttöomaisuus Osakkuusyhtiöosakkeet Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset Saamiset pankeilta Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto 972* 3 021* 3 021* Tilikauden voitto 1 491* 31* 42* Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu Oma pääoma yhteensä Velat Lyhytaikaiset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Annetut vakuudet (pakkolunastusmenettelyn johdosta pantatut varat) Vastuusitoumukset * Ei sisällä osakkuusyhtiön tulosta. Tunnusluvut ml. osakkuusyhtiö, ks. sivu 13.

23 MeritaNordbanken-ryhmä 23

24 24 MeritaNordbanken-ryhmä Sijoittajayhteydet Hamngatan 10, SE Stockholm puh , fax Sähköposti: Swift: NBBKSESS Aleksanterinkatu 36, Helsinki, MERITA puh , fax Sähköposti: Swift: MRITFIHH Internet: ja MSI

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Yhteenveto Suomen talous piristyi vuoden 2004 alkupuoliskolla. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui vahvana hyvän

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

MeritaNordbanken-ryhmä Tulostiedote. Tulostiedote. Tammi maaliskuu 1999

MeritaNordbanken-ryhmä Tulostiedote. Tulostiedote. Tammi maaliskuu 1999 MeritaNordbanken-ryhmä 1 Tammi maaliskuu 1999 2 MeritaNordbanken-ryhmä Tulos vahvistui tuottojen kasvun ja alentuneiden kustannusten ansiosta Liikevoitto 489 miljoonaa euroa (2,9 mrd FIM, 4,4 mrd SEK).

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Yhteenveto (Suluissa olevat tuloslaskelman vertailuluvut viittaavat vuoden 2002 kuuden ensimmäisen kuukauden

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 1998

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 1998 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 1998 Uusi pankki muodostuu... Yhdistyneen pankkitoiminnan hyvä tuloskehitys jatkui Liiketulos parani 31 prosenttia 4,9 miljardiin markkaan (7,1 miljardiin kruunuun) Ilman

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2000

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2000 Helsinki, Kööpenhamina, Tukholma, 24. lokakuuta 1(17) Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tulos kasvoi voimakkaasti Liikevoitto nousi 38 prosenttia 1 962 miljoonaan euroon (16,5 miljardiin kruunuun) Oman pääoman

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 18,1 % 11,0 milj. euroon (tammi-kesäkuu 2005: 9,3) Korkokate kasvoi 1,5 % 15,9 milj. euroon (15,6) Palkkiotuotot

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Onnistuneiden fuusioiden avulla kannattavaan liiketoiminnan kasvuun. Tulos ja osakkeenomistajien saama tuotto paranivat.

Onnistuneiden fuusioiden avulla kannattavaan liiketoiminnan kasvuun. Tulos ja osakkeenomistajien saama tuotto paranivat. Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 21. helmikuuta 2001 Onnistuneiden fuusioiden avulla kannattavaan liiketoiminnan kasvuun. Tulos ja osakkeenomistajien saama tuotto paranivat. Tulos ja osakkeenomistajien

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 26.3% edellisvuodesta ollen EUR 51.7m (EUR 4.9m /2) Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Hyvä kasvu jatkuu Kausi lyhyesti Kotitalouksien luottokanta kasvoi 16,7 % 1 746,1 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Asuntolainojen myynti jatkui voimakkaana

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 19.5% edellisvuodesta ollen EUR 37.4m (EUR 31.3m Q2/215). Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot