Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

2 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ KOULUTUSTOIMINTA NUORISOTOIMINTA YLEISTÄ TOIMINTA GRADUOINTITOIMINTA YLEISTÄ KOULUTUS VYÖKOKEET ALUETOIMINTA VALMENNUSTOIMINTA KILPAILUTOIMINTA YLEISTÄ KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA TUOMARITOIMINTA AIKUIS- JA KUNTOLIIKUNTATOIMINTA VIESTINTÄ SISÄINEN VIESTINTÄ ULKOINEN VIESTINTÄ TALOUS JA VARAINHANKINTA... 9

3 1. YLEISTÄ Potkunyrkkeilyn harrastus Suomessa kasvaa edelleen. Tämä tasainen jo vuosia jatkunut tasainen kasvu on hyvä osoitus siitä, että potkunyrkkeily on vahvasti mukana Suomen liikuntakentässä. Vuonna 2013 liittoon liittyi neljä uutta jäsenseuraa. Seuroissa järjestettävien peruskurssien osallistujamäärät ovat säilyneet edellisten vuosien tasolla tai jopa hivenen kasvaneet. Liiton palkattomaan vapaaehtoistyöhön perustuvalla luottamusmiesjohdolla ei ole juurikaan mahdollisuuksia hallinnoida laajempaa järjestötoimintaa, ellei kenttätyöhön kyetä palkkaamaan ketään avuksi. Tämän johdosta jatkamme vuonna 2011 aloitettuja yhteistyöneuvotteluja muiden kamppailulajiliittojen kanssa kyetäksemme muodostamaan suuremman kokonaisuuden. Tämä mahdollistaisi pienen lajiliiton palkata ensimmäinen työntekijä, mikä edistäisi toimintojen pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Toiminnan painopiste on jatkossakin nuoriso- ja koulutustoiminnan edistämisessä. Toimintaa pyritään suuntaamaan seuroissa pääosin lajin riviharrastajille. Liitolla ei ole ollut vielä varaa palkata ketään hoitamaan käytännön töitä kentällä. Tästä syystä kehittämistoiminta on haasteellista ja vaatii liiton hallituksen jäseniltä ja valiokuntaaktiiveilta suurta panostusta. Liitossa on toteutettu tarkoituksella ylijäämäisiä tilikausia, jotta on saatu kerättyä varoja puskuriksi taseeseen. Vuonna 2014 jatketaan hivenen alijäämäisellä budjetilla, jolla pyritään jatkamaan kaikkien keskeisten toimintojen aktivoimista kentällä. Panostukset toteutetaan aktivoimalla useampia henkilöitä lyhytkestoisiin toimeksiantotehtäviin korvaamalla heille syntyneet matkakulut. Vuoden 2014 keskeisiä tavoitteita on jatkaa etenkin nuorten harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittämistä, sekä kehittää sekä sisäistä että ulkoista viestintää muun muassa parantamalla tiedon välitystä liiton nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Lajin turvallisuutta pyritään pitämään yllä ohjaajien koulutuksella harrastajalisenssin antaman vakuutusturvan lisäksi. Pyrkimyksenä on tarjota leirien ja koulutusten kautta jäsenseurojen ohjaajille virikkeitä monipuolisten, turvallisten ja kehittävien harjoitusten ohjaamiseen, jonka avulla kykenemme pitämään harrastajia lajin parissa pidempään. Valmennusosaamisen lisäämisellä pyritään kehittämään kilpailutoimintaa. Vuonna 2014 koulutustoiminnan kehittäminen säilyy edelleen yhtenä liiton keskeisimpänä tavoitteena. Koulutuksessa panostetaan ohjaaja-, valmentaja- ja 1

4 tuomarikoulutuksiin. Osallistumme kamppailulajien yhteiseen III-tason valmentajakoulutukseen yhdessä muiden lajiliittojen kanssa. Liitto käynnistää myös oman valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen (VOK), jonka tavoitteena on kehittää valmentajien ja ohjaajien osaamista eri tasoilla. Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa panostetaan edustusjoukkueen koon kasvattamiseen ja osallistutaan keskeisiin arvokilpailuihin. Kansainvälistä yhteistyötä etenkin lähimaiden kanssa pidetään edelleen aktiivisena. SM-kilpailut järjestetään sekä aikuisille että junioreille. Kansallisia kilpailuja pyritään järjestämään kilpailukaudella aktiivisesti eri puolilla Suomea. Aloitteleville kilpailijoille järjestetään otteluita noviisisäännöillä, jotka madaltavat kynnystä kilpailemisen aloittamiseen. Vuonna 2014 tavoitteena on saada kaksi mitalia EM-kilpailuista. Lisäksi tavoitteena on lähettää ottelijoita myös nuorten MM-kilpailuihin, joista tavoitteena on yksi mitali. Suomen Potkunyrkkeilyliitto on sitoutunut noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä dopingsäännöksiä ja suhtautuu vakavasti niiden noudattamiseen. Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry tekee dopingtestejä itsenäisesti. Liiton toiminnan kehittämistyötä jaetaan valiokunnille, jotta jäsenseurojen aktiiveja saadaan enemmän mukaan liiton toimintaan ja heidän näkemyksiään otettua monipuolisesti huomioon. Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Ry (VALO:n) kanssa toteutettu pienten lajiliittojen yhteinen lajipalvelutoimisto on mahdollistanut peruspalveluiden tuottamisen jäsenseuroille ja harrastajille. Tavoittelemamme kamppailulajiliittojen yhteistyön tiivistämisen ideana on synnyttää isompi kokonaisuus, jonka myötä voisimme palkata henkilön kehittämään lajitoimintaa. Näin toimimalla voimme varmistaa jatkuvuuden perustoimintojen osalta ja mahdollistaa monipuolisen osaamisen viemisen läpi koko harrastajakentän. Tämä takaa lajin monipuolisen kehittymisen ja tätä kautta turvaamme myös kansainvälisen kilpailumenestymisen jatkon. Olemme varautuneet hankkeeseen omalta osaltamme toteuttamalla ylijäämäisiä tilikausia. 2

5 2. KOULUTUSTOIMINTA Suomen Potkunyrkkeilyliitto jatkaa koulutustoiminnan kehittämistä pääosin vapaaehtoispohjalta. Kehittämistoiminnassa keskeisenä toimijana on koulutusvaliokunta yhdessä liiton hallituksen kanssa. Koulutustoiminnassa tullaan huomioimaan erityisesti tiedon avoin jakaminen kouluttajien kesken, jotta henkilöiden vaihtuessakin valmennus- ja koulutusosaaminen säilyy liitossa. Koulutustoiminta jakautuu neljään selkeästi eriytettyyn osa-alueeseen, jotka ovat ohjaajakoulutus, valmentajakoulutus, tuomarikoulutus ja graduointikoulutus. Osallistumme vuonna 2014 kamppailulajien yhteiseen 3. tason valmentajakoulutukseen yhdessä muiden lajiliittojen kanssa. Liitto käynnistää myös oman valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen (VOK), jonka tavoitteena on kehittää valmentajien ja ohjaajien osaamista eri tasoilla. 1. ja 2. tason koulutusohjelmia pyritään järjestämään 1-2 kappaletta vuoden 2014 aikana. Jäsenseurojen ohjaajia kannustetaan osallistumaan koulutukseen. Koulutuksia järjestetään sekä urheiluopistoissa että alueittain seurojen tiloissa, jotta koko jäsenkunnan osallistuminen koulutukseen olisi paremmin mahdollista. Tuomarien peruskursseja tullaan järjestämään alueittain jaettuna 2 3 kappaletta ja lisäksi järjestetään tuomarien jatkokoulutuskursseja tarpeen mukaan. Graduointikoulutukset toteutetaan liiton suurleirien yhteydessä. Liiton sisäistä viestintää pyritään kehittämään, jotta voimme täysmääräisesti hyödyntää liiton tarjoamaa koulutustoimintaa. Tavoitteena on tarjota kaikille liiton jäsenseuroille ja niiden jäsenille mahdollisuus kehittää ja kouluttaa itseään mahdollisimman monipuolisesti omilla ehdoillaan. Myös VALO:n alueellisten järjestöjen sekä muiden järjestöjen koulutustapahtumia pyritään käyttämään hyväksi ja tiedottamaan niistä liiton www-sivujen ja seuratiedotteiden välityksellä. 3

6 3. NUORISOTOIMINTA 3.1 Yleistä Harrastajamäärän kasvu keskittyy edelleen nuorten harrastajien määrän lisäämiseen, ja vuoden 2014 yksi keskeinen tavoite on edelleen panostaa nuorisotoimintaan. Nuorille harrastajille etenkin harjoittelun turvallisuus ja liikunnallisten perusvalmiuksien rakentaminen ovat ensisijaisen tärkeitä ja ne huomioidaan ohjaajien koulutuksissa. 3.2 Toiminta Leirejä järjestetään niin valtakunnallisesti kuin alue- ja paikallistasollakin. Kilpailukynnystä madalletaan tarjoamalla aloitteleville kilpailijoille noviisisäännöillä käytäviä otteluita. Ottelupareja sovittaessa nuoret ottelevat pääsääntöisesti keskenään ja nuorille järjestetään omat SM-kilpailut. Jäsenseuroja kannustetaan edelleen harjoittamaan nuorisotoimintaa. Aikuisillekin suunnattujen yleisten alkeiskurssien alaikärajaksi suositellaan 13 vuotta, jotta nuorten määrä lajin parissa saataisiin kasvuun myös niissä seuroissa, joissa ei ole erillisiä junioriryhmiä. Liitolla on tavoitteena lähettää ottelijoita vuoden 2014 nuorten maailmanmestaruuskilpailuihin. Näin pyritään turvaamaan kilpailutoiminnan menestyksen jatkuvuus. 4. GRADUOINTITOIMINTA 4.1 Yleistä Graduointivaliokunta edistää ja valvoo Suomen potkunyrkkeilyn tasoa ja vyökoeohjesäännön noudattamista, ja tarpeen tullen puuttuu ohjesääntörikkomuksiin. Rikkomuksia seuraavia toimenpiteitä ovat huomautus ja törkeissä tapauksissa vyökoearvojen myöntämisoikeuden poistaminen sääntöjä rikkoneelta henkilöltä. Graduointivaliokunta vastaa vyökoejärjestelmän yhdenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta. Graduointivaliokunta pitää luetteloa liiton hyväksymistä vyöarvoista. 4

7 4.2 Koulutus Graduointivaliokunnan koulutusvastuualue jakautuu tekniikkakoulutukseen ja graduointikoulutukseen. Tekniikkakoulutuksessa päähuomio on vuosittaisessa vyötekniikkaleirissä. Graduointikoulutus pidetään vuoden aikana tarpeen mukaan. Graduoitsijat kasvattavat mahdollisuuksien mukaan potkunyrkkeilytietouttaan myös ulkomailla järjestettävissä koulutustapahtumissa. 4.3 Vyökokeet Graduointivaliokunta järjestää mustan vyön kokeen kesäleirillä sekä ruskean ja sinisen vyön kokeita kaikkien kansallisten suurleirien yhteydessä. Keltaisen, oranssin ja vihreän vyön kokeita järjestetään kansallisten suurleirien lisäksi myös seura- ja aluetasolla. Graduointivaliokunta pitää kirjaa graduointioikeuksista. Graduointioikeuden ehtona on samana tai edellisenä vuotena käyty graduointikoulutus sekä vyökoeohjesäännön noudattaminen. 4.4 Aluetoiminta Alempien vöiden graduointitilaisuuksia järjestetään vuosittain paikallistasolla arviolta noin , joita pitävät graduointivaliokunnan hyväksymät mustat vyöt. Alueellisia teemaleirejä järjestetään liiton jäsenseuroissa vuosittain noin 25 30, joissa ohjaajina toimivat liiton hyväksymät kouluttajat. 5. VALMENNUSTOIMINTA Edustusjoukkueen valmennustoimintaa jatketaan vuonna 2014 yhdessä ryhmässä. Päävalmentaja vastaa toistaiseksi sekä miesten- että naisten edustusjoukkueen valmennuksesta ja käyttää tarvittaessa apuvalmentajia. Liitto nimeää edustusjoukkueen valmentajan vuosittain. Eturivin potkunyrkkeilijöille pyritään edelleen antamaan liiton kustannuksella kerran vuodessa mahdollisuus osallistua arvokilpailuihin, mikäli näytöt riittävät. Päävalmentaja ohjaa edustusjoukkueen leirejä. Seuravalmentajia ja lupaavia tulevaisuuden kilpailijoita pyritään saamaan osallistumaan edustusvalmennusleireille, jolloin uusin valmennustietämys välittyy myös heille. Liitto järjestää neljä suurleiriä: talvileirin, kevätleirin, kesäleirin ja syysleirin. Leirien ohjaajiksi rekrytoidaan edellisten vuosien tapaan ulkomaalaisia huippuvalmentajia. 5

8 Ulkomaalaisten ohjaajien lisäksi pyritään käyttämään hyväksi suomalaisten menestyneiden potkunyrkkeilijöiden valmennusosaamista. Vierailevien valmentajien hankinnassa tähdätään mahdollisimman monipuolisen potkunyrkkeilytietämyksen saantiin. 6. KILPAILUTOIMINTA 6.1 Yleistä Laadukas valmennustoiminta on edellytys kilpailuissa menestymiselle. Yleisenä kansallisena tavoitteena on edellisten vuosien tapaan otteluiden määrän ja tason kasvattaminen, etenkin tarkoituksena on saada lisää kansainvälisen tason ottelijoita. Pyrkimyksenä on rakentaa polku junioritoiminnan kautta mestaruusotteluihin. Kilpailutoiminnan ohjesäännön noudattamista valvotaan mahdollisuuksien mukaan. Ohjesäännön pohjalta järjestetään koulutustilaisuuksia halukkaille seuroille myös aina tarvepohjaisesti. Aloittelevia ottelijoita pyritään ohjaamaan puhtaaseen ja monipuoliseen ottelutyyliin. Tämän lisäksi kehäottelumuotoihin osallistumista kannustetaan tarkoitusta varten vuonna 2012 käyttöönotetuilla aloittelijoille suunnatuilla noviisisäännöillä. 6.2 Kansainvälinen kilpailutoiminta Kansainvälinen kilpailutoiminta kanavoituu jatkossakin ensisijassa WAKOn (World Association of Kickboxing Organizations) sekä sen kansallisten lajiliittojen järjestämiin kilpailuihin osallistumiseen. Yhteistyötä pyritään tekemään tiiviisti etenkin lähimaidemme kanssa. Full Contact, Low Kick ja K1-ottelumuodoissa edustusvalmennusryhmän päätavoitteena ovat WAKO:n EM-kilpailut sekä juniorien MM-kilpailut. Kansainvälisiä amatööripotkunyrkkeilyliittoja on muutamia, joista WAKO on laajin. WAKO on lisäksi Sport Accordin jäsen. Liitto tekee amatööritasolla yhteistyötä pelkästään WAKOn ja sen kansallisten lajiliittojen kanssa. Ammattilaisten puolella toimitaan ensisijaisesti WAKOn sisarjärjestö WAKO-PRO:n alaisuudessa. Kansainvälisesti osallistutaan WAKOn World Cup -kilpailuihin, Baltic Open -turnaukseen Tallinnassa sekä mahdollisuuksien mukaan Latvia Open -turnaukseen. 6

9 Liiton hallitus päättää kilpailijoiden lähettämisestä kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin ennalta sovittujen kriteerien perusteella. 6.3 Kansallinen kilpailutoiminta SM-kilpailut järjestetään keväällä 2014 Low-Kick-ottelumuodossa sekä aikuisille että junioreille. Vuoden 2015 SM-kilpailut järjestetään K-1-säännöillä. Osallistujien määrää pyritään kasvattamaan lisäämällä säännöllistä salikilpailutoimintaa. Kilpailukalenteri pyritään valmistelemaan mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta ottelijoille on helpompi laatia harjoitusohjelmat. Arvokilpailujen karsintaturnauksia ovat kansalliset kilpailut, SM-kilpailut, erikseen nimetyt WAKOn World Cup -kilpailut, Baltic Open sekä muut merkittävät turnaukset ja edelliset arvokilpailut. 7. TUOMARITOIMINTA Tuomaritoiminnassa keskitytään edelleen uusien tuomareiden kouluttamisen ohella nykyisten tuomareiden jatkokouluttamiseen. Tästä vastaa hallituksen nimeämä tuomarivaliokunta. Koulutusten avulla tullaan varmistamaan, että säännöt tulkitaan yhdenmukaisesti. Tämän varmistamiseksi aktivoidaan liiton alueita ja seuroja lähettämään osallistujia alueellisille tuomarikursseille ja aikaisemmin koulutettuja tuomareitaan jatkokurssille. Myös tuomaritoiminnassa on tärkeää jatkuvuuden turvaaminen ja osaamisen siirtäminen uusille tuomareille. WAKOn kansainvälisille tuomarikursseille pyritään lähettämään ainakin yksi kokenut kansallinen tuomari. Tavoitteena on lisätä WAKOn kansainvälisten tuomarilisenssien määrää, sillä jatkossa ei ole mahdollista toimia tuomarina arvokilpailuissa, ellei ole riittävää kokemusta ja näyttöjä. Pyrimme säilyttämään suomalaisen edustajan WAKOn kansainvälisessä tuomarivaliokunnassa. 7

10 8. AIKUIS- JA KUNTOLIIKUNTATOIMINTA Vuoden 2014 aikana jatketaan liiton aikuis- ja kuntoliikuntatoiminnan kehittämistä. Toimintavuoden aikana pyritään kouluttamaan uusia ohjaajia, jonka tavoitteena on viedä potkunyrkkeilyä kuntoliikuntamuotona myös muille harrastuspaikoille kuin perinteisille potkunyrkkeilysaleille. Näin voitaisiin lisätä kuntosaliliikunnan monipuolisuutta ja harrastusvaihtoehtoja. Kuntoliikuntatoiminnassa on tärkeää eriikäisten harrastajien tarpeiden huomioiminen sekä turvallisuus ja monipuolisuus. 9. VIESTINTÄ 9.1 Sisäinen viestintä Sähköisesti jaettu seuratiedote ja liiton nettisivut ovat vakiinnuttaneet asemansa virallisena sisäisen tiedotustoiminnan muotoina. Nettisivujen kehittämistä jatketaan. Sivuille rekisteröidyn laskurin mukaan kävijöitä on kuukaudessa noin kappaletta. Viestintää pyritään tehostamaan hyödyntämällä sähköisiä viestintämenetelmiä aiempaakin tehokkaammin. Perinteisten paperimuotoisten seuratiedotteiden lähettämistä jatketaan. Seuratiedotteen ohella pyritään kehittämään myös muuta jäsentiedottamista. Näin toimimalla liitto kykenee paremmin informoimaan harrastajiaan tehokkaammin kaikesta ajankohtaisesta. Lisäksi lajipalvelutoimiston toimistonhoitaja on päivittäin tavoitettavissa toimistoaikana. Yhteystietojen päivitystä pyritään siirtämään VALOn kanssa yhteistyössä ylläpidettyyn sporttirekisteriin. 9.2 Ulkoinen viestintä Potkunyrkkeilyn lajitietämystä pyritään tiedottajan avulla lisäämään julkisissa tiedotusvälineissä. Vuoden 2014 aikana pyritään aktiivisesti tiedottamaan lajin saavutuksista tiedotusvälineille. Samoin kilpailu- ja ottelutulokset pyritään saamaan tiedotusvälineisiin ajantasatietona. Liiton nettisivuilla julkaistaan lajiuutisia sekä ylläpidetään ajantasaista tapahtumakalenteria ja kilpailutuloksia. 8

11 10. TALOUS JA VARAINHANKINTA Suomen Potkunyrkkeilyliiton talous perustuu edelleen pääasiallisesti omaan varainhankintaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavaan valtionapuun. Oman varainhankinnan määrää kasvatetaan aktivoimalla liiton jäsenseuroja hankkimaan lisää henkilöjäseniä. Oman varainhankinnan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten kannalta on edelleen tärkeää, että kaikki harrastajat rekisteröityvät. Liiton passien ja lisenssivakuutusten myyntiä pyritään tehostamaan. Lajin luonteen ja turvallisuuden vuoksi lisenssivakuutus on säädetty pakolliseksi, viimeistään silloin kun aloittaa lajin harrastamisen peruskurssin jälkeen. Lisenssivakuutuksen ottamista pyritään valvomaan tehokkaammin. Liiton T-paitojen markkinointia jatketaan ja näin lisätään yhteenkuuluvuutta sekä samalla parannetaan liiton varainhankintaa. Pienlajiliittojen yhteisesti palkkaaman toimistosihteerin henkilöstökulut ja toimiston vuokra ovat merkittävämmät menoerät vuoden 2014 aikana. Toimistopalveluiden tarve on säilynyt ennallaan. Lajipalvelutoimisto on kyennyt suoriutumaan tehtävistään hyvin. WAKO:n EM-kilpailut tulevat olemaan kilpailutoiminnan merkittävin menoerä. Kilpailuihin lähetetään ottelijat, joilla on menestymismahdollisuus, heidän tarvitsemansa huoltojoukot sekä yhdestä kahteen tuomaria, liiton taloustilanteen mukaan. 9

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 Tuomarioikeuksia ja koulutusta koskevat määräykset 3(7) 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 16.11.2017 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ... 1 2. TOIMISTOPALVELUT... 2 3. KOULUTUSTOIMINTA... 3 3.1 KOULUTUSVALIOKUNNAN KOULUTUKSET... 3 3.2 TUOMARIVALIOKUNNAN KOULUTUKSET... 4

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on neljä kansallisen ottelutuomarioikeuksien luokkaa ja yksi kansainvälinen

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY 2002 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kaksi vastuuhenkilöä, yhden ajopuolelta ja toisen

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010

LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010 LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten liikesarjatuomarioikeuksien luokkaa: C, B ja A, joista C on alin ja A

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1(9) Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yleistä Vuosi 2014 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseuran vuosikokous 2008 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2008-31.8.2009 KUOPION UIMASEURA RY, uintityötä jo vuodesta 1904 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran toiminnan pääpaino on kilpailullisen

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

SUOMEN BILJARDILIITTO ry

SUOMEN BILJARDILIITTO ry SUOMEN BILJARDILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIO 2014 HALLINTO 2 TIEDOTUSTOIMINTA Seuratoiminnan opastus- ja koulutustoimintaa kehitetään. Tehostetaan liiton organisaatiota ja toimintaa. Liiton

Lisätiedot

Ultimatejaoston toimintaohje

Ultimatejaoston toimintaohje 1 Johdanto Ultimatejaoston toimintaohje 1.1 Taustaa Vuonna 1998 liiton operatiivinen toiminta siirrettiin hallituksen kokouksista eri lajeihin keskittyvien jaostojen vastuulle. Samalla hallituksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki.

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Toiminta-ajatus Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v.1959. Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat pyrkii

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2016 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Seura- ja nuorisotoiminta... 3 3 Harrasteliikuntaa kaikille ikäryhmille... 4 4 Valmentajakoulutus... 4 5 Kilpailutoiminta...

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

Huuhkaja- ja Helmaripäivät

Huuhkaja- ja Helmaripäivät Huuhkaja- ja Helmaripäivät 15.8.2016 Huuhkaja- ja Helmaripäivät Huuhkaja- ja Helmaripäivät on aikaisempien piirihaavi- ja piirijoukkueikäluokkiin (13-14-v pojat, 13-15-v tytöt) kohdistuva kokonaisvaltainen

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9)

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9) 1(9) HUIPPU-URHEILUSTRATEGIA TAVOITE Tavoitteena on suomalaisten koirakoiden menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa. Arvokilpailuihin osallistuvilla yksilö- ja joukkuekoirakoilla tulee olla realistiset

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Suomen Krikettiliitton 2013 toimintasuunnitelma

Suomen Krikettiliitton 2013 toimintasuunnitelma SUOMEN KRIKETTILIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Krikettiliitto keskittyy vuoden 2013 toiminnassaan seuraaviin osaalueisiin: Juniorikriketin pelaajamäärien kasvattamiseen uuden erityislyhyen Street20

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1(11) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä Vuosi 2015 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TULOT MENOT NETTO 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TULOT MENOT NETTO 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA TULOT MENOT NETTO Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa vastuuhenkilön, joka yhdessä itsevalitsemiensa

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vihti-Nummela Mudo Taekwondo Seura Ry KOULUTUS / SEURAN TUKI Painopistealueena vuodelle 2016 on koulutus. Seuran toiminnan kehittymisen varmistamiseksi ja elinvoimaisuuden takaamiseksi

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksyttiin vuosikokouksessa

KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksyttiin vuosikokouksessa KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2006-31.8.2007 Hyväksyttiin vuosikokouksessa 24.11.2006 2 TOIMINNAN TAVOITTEET MUUT TAVOITTEET UINTI: Seuran toiminnan pääpaino on edelleen junioritoiminnan

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2009 1. KKI-HANKKEEN KEHITTÄMINEN SEKÄ SITÄ KAUTTA TYÖPAIKKALIIKUNNAN ALOITTAMINEN 2. VALMENTAJIEN

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Järvenpään Voimailijat ry 9.11.2010

Järvenpään Voimailijat ry 9.11.2010 Järvenpään Voimailijat ry 9.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Hallinto Seuran toimintaa johtaa ja koordinoi syyskokouksen valitsema johtokunta johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

SUOMEN BILJARDILIITTO ry

SUOMEN BILJARDILIITTO ry SUOMEN BILJARDILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIO 2015 HALLINTO 2 TIEDOTUSTOIMINTA Seuratoiminnan opastus- ja koulutustoimintaa kehitetään. Tehostetaan liiton organisaatiota ja toimintaa. Jatketaan

Lisätiedot

STUL rock'n swing toiminta 2007

STUL rock'n swing toiminta 2007 Suomen Tanssiurheiluliitto rock'n swing valiokunta STUL rock'n swing toiminta 2007 Sisällys: RS-valiokunta Tehtävät ja vastuut Valiokunnan muodostuminen ja kokoonpano 2007 Toiminta vuonna 2007 Kilpailuasiat

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Suomen frisbeegolfliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Suomen frisbeegolfliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1. Yleistä Suomen frisbeegolfliitto ry jatkaa toimimista frisbeegolfin edistämiseksi koko Suomessa. 1.1 Liiton tarkoitus Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Oulunsalo Pesäpallojaosto 7.11.2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA Toiminnan vastuu Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa vastuuhenkilön, joka yhdessä itsevalitsemiensa

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Nuorisotoiminnan ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

Voimistelutoimijoiden esittely

Voimistelutoimijoiden esittely Voimistelutoimijoiden 2018-2020 esittely Hae mukaan! Luottamusryhmän jäsenen ja seurakummin tunnuspiirteet Arvostamme näitä ominaisuuksia: Seurakentän ja seuratoiminnan tunteminen Voimistelutoiminnan

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot