Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

2 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ KOULUTUSTOIMINTA NUORISOTOIMINTA YLEISTÄ TOIMINTA GRADUOINTITOIMINTA YLEISTÄ KOULUTUS VYÖKOKEET ALUETOIMINTA VALMENNUSTOIMINTA KILPAILUTOIMINTA YLEISTÄ KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA TUOMARITOIMINTA AIKUIS- JA KUNTOLIIKUNTATOIMINTA VIESTINTÄ SISÄINEN VIESTINTÄ ULKOINEN VIESTINTÄ TALOUS JA VARAINHANKINTA... 9

3 1. YLEISTÄ Potkunyrkkeilyn harrastus Suomessa kasvaa edelleen. Tämä tasainen jo vuosia jatkunut tasainen kasvu on hyvä osoitus siitä, että potkunyrkkeily on vahvasti mukana Suomen liikuntakentässä. Vuonna 2013 liittoon liittyi neljä uutta jäsenseuraa. Seuroissa järjestettävien peruskurssien osallistujamäärät ovat säilyneet edellisten vuosien tasolla tai jopa hivenen kasvaneet. Liiton palkattomaan vapaaehtoistyöhön perustuvalla luottamusmiesjohdolla ei ole juurikaan mahdollisuuksia hallinnoida laajempaa järjestötoimintaa, ellei kenttätyöhön kyetä palkkaamaan ketään avuksi. Tämän johdosta jatkamme vuonna 2011 aloitettuja yhteistyöneuvotteluja muiden kamppailulajiliittojen kanssa kyetäksemme muodostamaan suuremman kokonaisuuden. Tämä mahdollistaisi pienen lajiliiton palkata ensimmäinen työntekijä, mikä edistäisi toimintojen pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Toiminnan painopiste on jatkossakin nuoriso- ja koulutustoiminnan edistämisessä. Toimintaa pyritään suuntaamaan seuroissa pääosin lajin riviharrastajille. Liitolla ei ole ollut vielä varaa palkata ketään hoitamaan käytännön töitä kentällä. Tästä syystä kehittämistoiminta on haasteellista ja vaatii liiton hallituksen jäseniltä ja valiokuntaaktiiveilta suurta panostusta. Liitossa on toteutettu tarkoituksella ylijäämäisiä tilikausia, jotta on saatu kerättyä varoja puskuriksi taseeseen. Vuonna 2014 jatketaan hivenen alijäämäisellä budjetilla, jolla pyritään jatkamaan kaikkien keskeisten toimintojen aktivoimista kentällä. Panostukset toteutetaan aktivoimalla useampia henkilöitä lyhytkestoisiin toimeksiantotehtäviin korvaamalla heille syntyneet matkakulut. Vuoden 2014 keskeisiä tavoitteita on jatkaa etenkin nuorten harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittämistä, sekä kehittää sekä sisäistä että ulkoista viestintää muun muassa parantamalla tiedon välitystä liiton nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Lajin turvallisuutta pyritään pitämään yllä ohjaajien koulutuksella harrastajalisenssin antaman vakuutusturvan lisäksi. Pyrkimyksenä on tarjota leirien ja koulutusten kautta jäsenseurojen ohjaajille virikkeitä monipuolisten, turvallisten ja kehittävien harjoitusten ohjaamiseen, jonka avulla kykenemme pitämään harrastajia lajin parissa pidempään. Valmennusosaamisen lisäämisellä pyritään kehittämään kilpailutoimintaa. Vuonna 2014 koulutustoiminnan kehittäminen säilyy edelleen yhtenä liiton keskeisimpänä tavoitteena. Koulutuksessa panostetaan ohjaaja-, valmentaja- ja 1

4 tuomarikoulutuksiin. Osallistumme kamppailulajien yhteiseen III-tason valmentajakoulutukseen yhdessä muiden lajiliittojen kanssa. Liitto käynnistää myös oman valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen (VOK), jonka tavoitteena on kehittää valmentajien ja ohjaajien osaamista eri tasoilla. Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa panostetaan edustusjoukkueen koon kasvattamiseen ja osallistutaan keskeisiin arvokilpailuihin. Kansainvälistä yhteistyötä etenkin lähimaiden kanssa pidetään edelleen aktiivisena. SM-kilpailut järjestetään sekä aikuisille että junioreille. Kansallisia kilpailuja pyritään järjestämään kilpailukaudella aktiivisesti eri puolilla Suomea. Aloitteleville kilpailijoille järjestetään otteluita noviisisäännöillä, jotka madaltavat kynnystä kilpailemisen aloittamiseen. Vuonna 2014 tavoitteena on saada kaksi mitalia EM-kilpailuista. Lisäksi tavoitteena on lähettää ottelijoita myös nuorten MM-kilpailuihin, joista tavoitteena on yksi mitali. Suomen Potkunyrkkeilyliitto on sitoutunut noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä dopingsäännöksiä ja suhtautuu vakavasti niiden noudattamiseen. Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry tekee dopingtestejä itsenäisesti. Liiton toiminnan kehittämistyötä jaetaan valiokunnille, jotta jäsenseurojen aktiiveja saadaan enemmän mukaan liiton toimintaan ja heidän näkemyksiään otettua monipuolisesti huomioon. Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Ry (VALO:n) kanssa toteutettu pienten lajiliittojen yhteinen lajipalvelutoimisto on mahdollistanut peruspalveluiden tuottamisen jäsenseuroille ja harrastajille. Tavoittelemamme kamppailulajiliittojen yhteistyön tiivistämisen ideana on synnyttää isompi kokonaisuus, jonka myötä voisimme palkata henkilön kehittämään lajitoimintaa. Näin toimimalla voimme varmistaa jatkuvuuden perustoimintojen osalta ja mahdollistaa monipuolisen osaamisen viemisen läpi koko harrastajakentän. Tämä takaa lajin monipuolisen kehittymisen ja tätä kautta turvaamme myös kansainvälisen kilpailumenestymisen jatkon. Olemme varautuneet hankkeeseen omalta osaltamme toteuttamalla ylijäämäisiä tilikausia. 2

5 2. KOULUTUSTOIMINTA Suomen Potkunyrkkeilyliitto jatkaa koulutustoiminnan kehittämistä pääosin vapaaehtoispohjalta. Kehittämistoiminnassa keskeisenä toimijana on koulutusvaliokunta yhdessä liiton hallituksen kanssa. Koulutustoiminnassa tullaan huomioimaan erityisesti tiedon avoin jakaminen kouluttajien kesken, jotta henkilöiden vaihtuessakin valmennus- ja koulutusosaaminen säilyy liitossa. Koulutustoiminta jakautuu neljään selkeästi eriytettyyn osa-alueeseen, jotka ovat ohjaajakoulutus, valmentajakoulutus, tuomarikoulutus ja graduointikoulutus. Osallistumme vuonna 2014 kamppailulajien yhteiseen 3. tason valmentajakoulutukseen yhdessä muiden lajiliittojen kanssa. Liitto käynnistää myös oman valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen (VOK), jonka tavoitteena on kehittää valmentajien ja ohjaajien osaamista eri tasoilla. 1. ja 2. tason koulutusohjelmia pyritään järjestämään 1-2 kappaletta vuoden 2014 aikana. Jäsenseurojen ohjaajia kannustetaan osallistumaan koulutukseen. Koulutuksia järjestetään sekä urheiluopistoissa että alueittain seurojen tiloissa, jotta koko jäsenkunnan osallistuminen koulutukseen olisi paremmin mahdollista. Tuomarien peruskursseja tullaan järjestämään alueittain jaettuna 2 3 kappaletta ja lisäksi järjestetään tuomarien jatkokoulutuskursseja tarpeen mukaan. Graduointikoulutukset toteutetaan liiton suurleirien yhteydessä. Liiton sisäistä viestintää pyritään kehittämään, jotta voimme täysmääräisesti hyödyntää liiton tarjoamaa koulutustoimintaa. Tavoitteena on tarjota kaikille liiton jäsenseuroille ja niiden jäsenille mahdollisuus kehittää ja kouluttaa itseään mahdollisimman monipuolisesti omilla ehdoillaan. Myös VALO:n alueellisten järjestöjen sekä muiden järjestöjen koulutustapahtumia pyritään käyttämään hyväksi ja tiedottamaan niistä liiton www-sivujen ja seuratiedotteiden välityksellä. 3

6 3. NUORISOTOIMINTA 3.1 Yleistä Harrastajamäärän kasvu keskittyy edelleen nuorten harrastajien määrän lisäämiseen, ja vuoden 2014 yksi keskeinen tavoite on edelleen panostaa nuorisotoimintaan. Nuorille harrastajille etenkin harjoittelun turvallisuus ja liikunnallisten perusvalmiuksien rakentaminen ovat ensisijaisen tärkeitä ja ne huomioidaan ohjaajien koulutuksissa. 3.2 Toiminta Leirejä järjestetään niin valtakunnallisesti kuin alue- ja paikallistasollakin. Kilpailukynnystä madalletaan tarjoamalla aloitteleville kilpailijoille noviisisäännöillä käytäviä otteluita. Ottelupareja sovittaessa nuoret ottelevat pääsääntöisesti keskenään ja nuorille järjestetään omat SM-kilpailut. Jäsenseuroja kannustetaan edelleen harjoittamaan nuorisotoimintaa. Aikuisillekin suunnattujen yleisten alkeiskurssien alaikärajaksi suositellaan 13 vuotta, jotta nuorten määrä lajin parissa saataisiin kasvuun myös niissä seuroissa, joissa ei ole erillisiä junioriryhmiä. Liitolla on tavoitteena lähettää ottelijoita vuoden 2014 nuorten maailmanmestaruuskilpailuihin. Näin pyritään turvaamaan kilpailutoiminnan menestyksen jatkuvuus. 4. GRADUOINTITOIMINTA 4.1 Yleistä Graduointivaliokunta edistää ja valvoo Suomen potkunyrkkeilyn tasoa ja vyökoeohjesäännön noudattamista, ja tarpeen tullen puuttuu ohjesääntörikkomuksiin. Rikkomuksia seuraavia toimenpiteitä ovat huomautus ja törkeissä tapauksissa vyökoearvojen myöntämisoikeuden poistaminen sääntöjä rikkoneelta henkilöltä. Graduointivaliokunta vastaa vyökoejärjestelmän yhdenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta. Graduointivaliokunta pitää luetteloa liiton hyväksymistä vyöarvoista. 4

7 4.2 Koulutus Graduointivaliokunnan koulutusvastuualue jakautuu tekniikkakoulutukseen ja graduointikoulutukseen. Tekniikkakoulutuksessa päähuomio on vuosittaisessa vyötekniikkaleirissä. Graduointikoulutus pidetään vuoden aikana tarpeen mukaan. Graduoitsijat kasvattavat mahdollisuuksien mukaan potkunyrkkeilytietouttaan myös ulkomailla järjestettävissä koulutustapahtumissa. 4.3 Vyökokeet Graduointivaliokunta järjestää mustan vyön kokeen kesäleirillä sekä ruskean ja sinisen vyön kokeita kaikkien kansallisten suurleirien yhteydessä. Keltaisen, oranssin ja vihreän vyön kokeita järjestetään kansallisten suurleirien lisäksi myös seura- ja aluetasolla. Graduointivaliokunta pitää kirjaa graduointioikeuksista. Graduointioikeuden ehtona on samana tai edellisenä vuotena käyty graduointikoulutus sekä vyökoeohjesäännön noudattaminen. 4.4 Aluetoiminta Alempien vöiden graduointitilaisuuksia järjestetään vuosittain paikallistasolla arviolta noin , joita pitävät graduointivaliokunnan hyväksymät mustat vyöt. Alueellisia teemaleirejä järjestetään liiton jäsenseuroissa vuosittain noin 25 30, joissa ohjaajina toimivat liiton hyväksymät kouluttajat. 5. VALMENNUSTOIMINTA Edustusjoukkueen valmennustoimintaa jatketaan vuonna 2014 yhdessä ryhmässä. Päävalmentaja vastaa toistaiseksi sekä miesten- että naisten edustusjoukkueen valmennuksesta ja käyttää tarvittaessa apuvalmentajia. Liitto nimeää edustusjoukkueen valmentajan vuosittain. Eturivin potkunyrkkeilijöille pyritään edelleen antamaan liiton kustannuksella kerran vuodessa mahdollisuus osallistua arvokilpailuihin, mikäli näytöt riittävät. Päävalmentaja ohjaa edustusjoukkueen leirejä. Seuravalmentajia ja lupaavia tulevaisuuden kilpailijoita pyritään saamaan osallistumaan edustusvalmennusleireille, jolloin uusin valmennustietämys välittyy myös heille. Liitto järjestää neljä suurleiriä: talvileirin, kevätleirin, kesäleirin ja syysleirin. Leirien ohjaajiksi rekrytoidaan edellisten vuosien tapaan ulkomaalaisia huippuvalmentajia. 5

8 Ulkomaalaisten ohjaajien lisäksi pyritään käyttämään hyväksi suomalaisten menestyneiden potkunyrkkeilijöiden valmennusosaamista. Vierailevien valmentajien hankinnassa tähdätään mahdollisimman monipuolisen potkunyrkkeilytietämyksen saantiin. 6. KILPAILUTOIMINTA 6.1 Yleistä Laadukas valmennustoiminta on edellytys kilpailuissa menestymiselle. Yleisenä kansallisena tavoitteena on edellisten vuosien tapaan otteluiden määrän ja tason kasvattaminen, etenkin tarkoituksena on saada lisää kansainvälisen tason ottelijoita. Pyrkimyksenä on rakentaa polku junioritoiminnan kautta mestaruusotteluihin. Kilpailutoiminnan ohjesäännön noudattamista valvotaan mahdollisuuksien mukaan. Ohjesäännön pohjalta järjestetään koulutustilaisuuksia halukkaille seuroille myös aina tarvepohjaisesti. Aloittelevia ottelijoita pyritään ohjaamaan puhtaaseen ja monipuoliseen ottelutyyliin. Tämän lisäksi kehäottelumuotoihin osallistumista kannustetaan tarkoitusta varten vuonna 2012 käyttöönotetuilla aloittelijoille suunnatuilla noviisisäännöillä. 6.2 Kansainvälinen kilpailutoiminta Kansainvälinen kilpailutoiminta kanavoituu jatkossakin ensisijassa WAKOn (World Association of Kickboxing Organizations) sekä sen kansallisten lajiliittojen järjestämiin kilpailuihin osallistumiseen. Yhteistyötä pyritään tekemään tiiviisti etenkin lähimaidemme kanssa. Full Contact, Low Kick ja K1-ottelumuodoissa edustusvalmennusryhmän päätavoitteena ovat WAKO:n EM-kilpailut sekä juniorien MM-kilpailut. Kansainvälisiä amatööripotkunyrkkeilyliittoja on muutamia, joista WAKO on laajin. WAKO on lisäksi Sport Accordin jäsen. Liitto tekee amatööritasolla yhteistyötä pelkästään WAKOn ja sen kansallisten lajiliittojen kanssa. Ammattilaisten puolella toimitaan ensisijaisesti WAKOn sisarjärjestö WAKO-PRO:n alaisuudessa. Kansainvälisesti osallistutaan WAKOn World Cup -kilpailuihin, Baltic Open -turnaukseen Tallinnassa sekä mahdollisuuksien mukaan Latvia Open -turnaukseen. 6

9 Liiton hallitus päättää kilpailijoiden lähettämisestä kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin ennalta sovittujen kriteerien perusteella. 6.3 Kansallinen kilpailutoiminta SM-kilpailut järjestetään keväällä 2014 Low-Kick-ottelumuodossa sekä aikuisille että junioreille. Vuoden 2015 SM-kilpailut järjestetään K-1-säännöillä. Osallistujien määrää pyritään kasvattamaan lisäämällä säännöllistä salikilpailutoimintaa. Kilpailukalenteri pyritään valmistelemaan mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta ottelijoille on helpompi laatia harjoitusohjelmat. Arvokilpailujen karsintaturnauksia ovat kansalliset kilpailut, SM-kilpailut, erikseen nimetyt WAKOn World Cup -kilpailut, Baltic Open sekä muut merkittävät turnaukset ja edelliset arvokilpailut. 7. TUOMARITOIMINTA Tuomaritoiminnassa keskitytään edelleen uusien tuomareiden kouluttamisen ohella nykyisten tuomareiden jatkokouluttamiseen. Tästä vastaa hallituksen nimeämä tuomarivaliokunta. Koulutusten avulla tullaan varmistamaan, että säännöt tulkitaan yhdenmukaisesti. Tämän varmistamiseksi aktivoidaan liiton alueita ja seuroja lähettämään osallistujia alueellisille tuomarikursseille ja aikaisemmin koulutettuja tuomareitaan jatkokurssille. Myös tuomaritoiminnassa on tärkeää jatkuvuuden turvaaminen ja osaamisen siirtäminen uusille tuomareille. WAKOn kansainvälisille tuomarikursseille pyritään lähettämään ainakin yksi kokenut kansallinen tuomari. Tavoitteena on lisätä WAKOn kansainvälisten tuomarilisenssien määrää, sillä jatkossa ei ole mahdollista toimia tuomarina arvokilpailuissa, ellei ole riittävää kokemusta ja näyttöjä. Pyrimme säilyttämään suomalaisen edustajan WAKOn kansainvälisessä tuomarivaliokunnassa. 7

10 8. AIKUIS- JA KUNTOLIIKUNTATOIMINTA Vuoden 2014 aikana jatketaan liiton aikuis- ja kuntoliikuntatoiminnan kehittämistä. Toimintavuoden aikana pyritään kouluttamaan uusia ohjaajia, jonka tavoitteena on viedä potkunyrkkeilyä kuntoliikuntamuotona myös muille harrastuspaikoille kuin perinteisille potkunyrkkeilysaleille. Näin voitaisiin lisätä kuntosaliliikunnan monipuolisuutta ja harrastusvaihtoehtoja. Kuntoliikuntatoiminnassa on tärkeää eriikäisten harrastajien tarpeiden huomioiminen sekä turvallisuus ja monipuolisuus. 9. VIESTINTÄ 9.1 Sisäinen viestintä Sähköisesti jaettu seuratiedote ja liiton nettisivut ovat vakiinnuttaneet asemansa virallisena sisäisen tiedotustoiminnan muotoina. Nettisivujen kehittämistä jatketaan. Sivuille rekisteröidyn laskurin mukaan kävijöitä on kuukaudessa noin kappaletta. Viestintää pyritään tehostamaan hyödyntämällä sähköisiä viestintämenetelmiä aiempaakin tehokkaammin. Perinteisten paperimuotoisten seuratiedotteiden lähettämistä jatketaan. Seuratiedotteen ohella pyritään kehittämään myös muuta jäsentiedottamista. Näin toimimalla liitto kykenee paremmin informoimaan harrastajiaan tehokkaammin kaikesta ajankohtaisesta. Lisäksi lajipalvelutoimiston toimistonhoitaja on päivittäin tavoitettavissa toimistoaikana. Yhteystietojen päivitystä pyritään siirtämään VALOn kanssa yhteistyössä ylläpidettyyn sporttirekisteriin. 9.2 Ulkoinen viestintä Potkunyrkkeilyn lajitietämystä pyritään tiedottajan avulla lisäämään julkisissa tiedotusvälineissä. Vuoden 2014 aikana pyritään aktiivisesti tiedottamaan lajin saavutuksista tiedotusvälineille. Samoin kilpailu- ja ottelutulokset pyritään saamaan tiedotusvälineisiin ajantasatietona. Liiton nettisivuilla julkaistaan lajiuutisia sekä ylläpidetään ajantasaista tapahtumakalenteria ja kilpailutuloksia. 8

11 10. TALOUS JA VARAINHANKINTA Suomen Potkunyrkkeilyliiton talous perustuu edelleen pääasiallisesti omaan varainhankintaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavaan valtionapuun. Oman varainhankinnan määrää kasvatetaan aktivoimalla liiton jäsenseuroja hankkimaan lisää henkilöjäseniä. Oman varainhankinnan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten kannalta on edelleen tärkeää, että kaikki harrastajat rekisteröityvät. Liiton passien ja lisenssivakuutusten myyntiä pyritään tehostamaan. Lajin luonteen ja turvallisuuden vuoksi lisenssivakuutus on säädetty pakolliseksi, viimeistään silloin kun aloittaa lajin harrastamisen peruskurssin jälkeen. Lisenssivakuutuksen ottamista pyritään valvomaan tehokkaammin. Liiton T-paitojen markkinointia jatketaan ja näin lisätään yhteenkuuluvuutta sekä samalla parannetaan liiton varainhankintaa. Pienlajiliittojen yhteisesti palkkaaman toimistosihteerin henkilöstökulut ja toimiston vuokra ovat merkittävämmät menoerät vuoden 2014 aikana. Toimistopalveluiden tarve on säilynyt ennallaan. Lajipalvelutoimisto on kyennyt suoriutumaan tehtävistään hyvin. WAKO:n EM-kilpailut tulevat olemaan kilpailutoiminnan merkittävin menoerä. Kilpailuihin lähetetään ottelijat, joilla on menestymismahdollisuus, heidän tarvitsemansa huoltojoukot sekä yhdestä kahteen tuomaria, liiton taloustilanteen mukaan. 9

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on neljä kansallisen ottelutuomarioikeuksien luokkaa ja yksi kansainvälinen

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010

LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010 LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten liikesarjatuomarioikeuksien luokkaa: C, B ja A, joista C on alin ja A

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9)

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9) 1(9) HUIPPU-URHEILUSTRATEGIA TAVOITE Tavoitteena on suomalaisten koirakoiden menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa. Arvokilpailuihin osallistuvilla yksilö- ja joukkuekoirakoilla tulee olla realistiset

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1(11) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä Vuosi 2015 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki Paikallistoiminta vuonna 2017 Vuonna 2014 karateliitto aloitti strategiansa linjassa paikallistoiminnan kehittämisen. Karateliitto hakee paikallisia yhteistyökumppaneita eripuolilta Suomea hyvän toiminnan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vihti-Nummela Mudo Taekwondo Seura Ry KOULUTUS / SEURAN TUKI Painopistealueena vuodelle 2016 on koulutus. Seuran toiminnan kehittymisen varmistamiseksi ja elinvoimaisuuden takaamiseksi

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

STUL rock'n swing toiminta 2007

STUL rock'n swing toiminta 2007 Suomen Tanssiurheiluliitto rock'n swing valiokunta STUL rock'n swing toiminta 2007 Sisällys: RS-valiokunta Tehtävät ja vastuut Valiokunnan muodostuminen ja kokoonpano 2007 Toiminta vuonna 2007 Kilpailuasiat

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11) 1(11) TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Perusarvot... 2 2. Tarkoitus ja toteuttaminen... 2 3. Strategiset päämäärät 2010-2012... 3 4. Organisaatio ja toiminta vuonna 2010... 3 4.1. Liiton organisaatio... 3 4.2.

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle

Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle 1 Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2008-2009 1 Yleistä Keilaklubi Courun Colaajat ry on keilailuharrastuksen ja keilailun kilpailutoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen erikoistunut

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Menestysseurat ohjelma 2015-2016 Esittely

Tulevaisuuden Menestysseurat ohjelma 2015-2016 Esittely Tulevaisuuden Menestysseurat ohjelma 2015-2016 Esittely Ohjelman tavoite Osa seuroista haluaa rakentaa junioritoiminnan keskeiseen osaan koko seuran toiminnassa Tulevaisuuden Menestysseurat ohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti

AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti 14.12.2009 AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti Jäsenseurojen tulos ja laatuperusteinen arviointi on osa AKK-Motorsportin seurakehitystyötä. Se on seuroille vapaaehtoinen ja tarkoitettu seuran toiminnan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää yhden vastuuhenkilön, joka yhdessä itse valitsemiensa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Toimintasuunnitelma 1 (6) LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Yleistä Hallinto Talous n päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu. Lapsille tarjoamme perheluistelua

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 LUISTELUJAOSTON VUODELLE 2009 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu. Lapsille tarjoamme perheluistelua vanhempiensa kanssa sekä perusluistelu-

Lisätiedot

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Lentopalloseura JOHDANTO Toimintavuoden 2015 syksyllä käynnistyi Lentopalloseura Pieksämäen Tsemppi 82:n 34. toimintakausi. Se tietää sitä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI PALLO VERKKOON JA VERKON YLI Seurayhteistyötä yli lajirajojen! Joen Jujun ja FC Hertan JuHe yhteistyöprojekti Seurayhteistyökoordinaattori Anssi Liimatta Isännän Ääni - Mikkeli 7.-8.2.2014 Yhteistyön alkutaival

Lisätiedot