Pääomasijoittajan näkökulma uusiutuvan energian hankkeisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääomasijoittajan näkökulma uusiutuvan energian hankkeisiin"

Transkriptio

1 SUOMESTA BIOÖLJYN SUURVALTA-SEMINAARI Pääomasijoittajan näkökulma uusiutuvan energian hankkeisiin Tero Luoma Sijoitusjohtaja, Osakas Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy

2 Taaleritehdas Varainhoitoa vuodesta 2007 Varoja hoidossa 2,3 miljardia euroa. Asiakkaita kpl. Henkilöstöä 90. (Tilanne 08/2012) Laaja ja innovatiivinen varainhoitopalveluiden kirjo yksityishenkilöille ja yhteisöille

3 Taaleritehtaan rooli markkinoilla Kasvun luonti Pääomamarkkinat Taaleritehdas Asiakkaat Osaaminen ja innovaatiot Suomalaisuus 2

4 Taaleritehdas uudistaa pääomasijoittamista Yksityinen pääoma yksityisille sijoittajille Tähän asti yksityinen pääoma (private equity) on ollut mahdollista institutionaalisille sijoittajille, mutta ei yksityissijoittajille. Pääomarahastomme mahdollistavat sijoittamisen houkutteleviin kohteisiin ja liiketoimintoihin, joihin yksittäisen sijoittajan olisi vaikea päästä muuten mukaan. Yksityisen pääoman ja yritystoiminnan yhdistäjä Laajennamme asiakkaidemme sijoitusmahdollisuuksia ja piristämme pääomamarkkinoita saattamalla yhteen parhaat yritysideat ja yksityisen pääoman. Vuosina yksityisten sijoittajien osuus Suomen pääomasijoitusyhtiöiden kerätyistä varoista oli alle 1%. FVCA Year Book

5 Taaleritehtaan malli Perinteinen pääomasijoitusmalli Pääomasijoitusyhtiö kerää pääomat hallinnoimaansa määräaikaiseen rahastoon institutionaalisilta sijoittajilta. Rahasto sijoittaa useampaan yhtiöön. Rahasto kehittää yrityksiä ja pyrkii rahaston arvon maksimoimiseen sen määräaikana. Rahaston pääomat palautetaan asiakkaille. Taaleritehtaan malli Taaleritehdas etsii hyvän sijoituskohteen. Taaleritehdas kerää yksityisasiakkailtaan varat perustamaansa kohdekohtaiseen rahastoon, jota se hallinnoi. Rahasto omistaa yhtiön osakkeita (enemmistö ja vähemmistöomistukset mahdollisia). Sijoittajat saavat tuoton kohdekohtaisesta rahastosta. Instituutiot Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Pääomasijoitusyhtiö Oy Rahasto Ky Taaleritehdas Oy Rahasto A Ky Rahasto B Ky Rahasto C Ky Yhtiö 1 Yhtiö 2 Yhtiö 3 Yhtiö 4 Yhtiö 5 Yhtiö A Yhtiö B Yhtiö C 4

6 Taaleritehtaan sijoitusprosessi 1. Kohdekartoitus 2. Yritysanalyysi 3. Pääoman keruu Päätös: Perustetaanko rahasto? 4. Kohteiden aktiivinen omistaminen Myynti: Kun kehitystavoitteet on saavutettu Sijoituskohdetarjonta Yrityksen strategia Yksityisasiakkaat Taaleritehtaan Sijoituskriteerit Markkinatrendit Arvio asiakaskysynnästä Johdon osaaminen Yritysanalyysi ja arvonmääritys Omistajat Kassavirta (P/CF) Osingonmaksukyky Yhteisöasiakkaat Rahoitusneuvottelut Salassapitosopimukset Merkintäsitoumukset Pääoman kutsuminen Kohdekohtainen Ky Irtautumistuotto rahastolle 5

7 Mihin Taaleritehdas sijoittaa? Yksityisomistuksessa olevat yritykset, joille ei löydy jatkajaa lähipiiristä. Pääomasijoittajien irtautumiskohteet ja potentiaaliset pörssilistautujat. Konsernien ei-strategiset liiketoiminta-alueet. Valtion omistamat yhtiöt. Pääomaintensiiviset positiivisen kassavirran kasvuyritykset. Kiinteistösijoitukset pois lukien teollisuus-, toimitila- ja kauppakiinteistöt. The investor of today does not profit from yesterday's growth. - Warren Buffet - Sijoitusten kokoluokka Olemme kiinnostuneita miljoonan euron oman pääoman rahoituksen kokoluokasta. 6

8 Taaleritehtaan sijoituskriteerit Only buy something that you'd be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years. - Warren Buffet - Haemme ensisijaisesti kasvavan kassavirran kohteita. Kohdeyrityksessä on oltava toimialan osaamispääoma. Teemme ensisijaisesti buyout -tyyppisiä sijoituksia. Emme tee Venture Capital -sijoituksia alku- tai kasvuvaiheen yrityksiin. Sekä enemmistö- että vähemmistösijoitukset ovat mahdollisia. Toimimme sekä yksin että yhdessä kanssasijoittajien kanssa. Sijoitukset ensisijaisesti Suomeen, myös kansainväliset sijoitukset mahdollisia. Sijoitushorisonttimme on keskimäärin seitsemän vuotta talouden syklit huomioiden. 7

9 Taaleritehtaan pääomarahastot Nykyiset hankkeemme Hanke Perustettu Sijoituskohde Näkökulma Taaleritehtaan Tuulitehdas Taaleritehtaan Asuntorahastot I- VI Rakennuttaa merkittävän määrän tuulivoimaa Suomeen vuoteen 2013 mennessä. Rakennuttaa yli 600 vuokraasuntoa. Paikkakunnat: Pää-kaupunkiseutu, Rauma ja Pori Tällä hetkellä Suomessa on käytössä 197 MW tuulivoimaa. Taaleritehdas rakentaa seuraavien vuosien aikana 100 MW lisää. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on pitkään ollut jo vaikea vuokraasuntopula, jota osaltaan helpotetaan Taaleritehtaan rakennuttamilla huoneistoilla. Rahaston koko Noin 200 miljoonaa euroa Noin 150 miljoonaa euroa Sijoittajien määrä Noin 200 sijoittajaa Noin 200 sijoittajaa Taaleritehtaan Porin Kiinteistörahasto 2011 Rakennuttaa Satakunnan Osuuskaupalle kauppakeskuksen Konkreettinen paikallinen kohde porilaisille asiakkaille. - - Taaleritehtaan Biotehdas 2012 Rakentaa Suomeen valtakunnallisen biokaasulaitosten verkoston. Ekologinen kierto jätteistä raakaaineiksi ja hyötykäyttöön energiana ja lannoitteina. Noin 90 miljoonaa euroa Noin 200 sijoittajaa 8

10 Taaleritehtaan tuulivoimahankkeet Nyby - Ii MW Posio MW Luvia MW Uusikaupunki I 8-12 MW Sauvo 8-9 MW Uusikaupunki II 8-12 MW Loimaa 8-12 MW Parainen MW Honkajoki MW Pyhtää MW Kemiönsaari MW

11 Taaleritehtaan Biotehdas luonnollista lähienergiaa

12 Taaleritehdas rakentaa paikallista uusiutuvaa energiaa Valtakunnallisesti toimiva biokaasulaitosten verkosto Taaleritehtaan Biotehdas I Ky kokoaa Suomeen valtakunnallisesti toimivan biokaasulaitosten verkoston. Yhtiö muodostaa 5-7 biokaasulaitoksen kokonaisuuden vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiö tuottaa uusiutuvaa energiaa eli biokaasua ja lannoitetuotteita. Biokaasu jalostetaan sähköksi ja lämmöksi tai muiksi polttoaineiksi. Lisäksi yhtiö tarjoaa jätehuoltopalveluita. Biokaasuliiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa Uusien laitosinvestointien lisäksi alalla on mahdollisuus tehdä toimialajärjestely nykyisten toimijoiden kanssa. Valtio kannustaa investointeja investointituen tai sähkön syöttötariffin muodossa. Rahaston koko on noin 90 miljoonaa euroa.

13 Biotehtaan ensimmäinen investointi 3/2012 vuoden 2011 ympäristöyritys: VamBio Oy fiksua voimaa

14 Miksi sijoittamme biokaasuun? Kotimainen ympäristöystävällinen energianlähde Osa Suomen uusiutuvan energian tuotantotavoitetta. Kotimainen, ilmainen polttoaine Ympäristöystävällinen, CO2- vapaa. Ei päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Päinvastoin vähentää metaani- ja CO2- päästöjä. Lisää kapasiteettia sähkömarkkinoille Lisää omavaraisuutta sähköntuotantoon ja vaikuttaa alentavasti sähkön hintaan Luonnollinen ravinnekierto jätteistä hyötykäyttöön Luonnollinen ravinnekierto jätteistä lannoitevalmisteisiin. Lopputuotteena mahdollisuus luonnolliseen lannoitteeseen ja fossiilisen fosfoririippuvuuden pienentämiseen. Lähes kaikki prosessin osat kierrätettäviä. Työllisyys, investointi Suomeen, alueelliset vaikutukset ja imagotekijät. Teknologia on yleisesti käytössä maailmalla. Alan kehitys avaa kasvumahdollisuuksia uusista sovelluksista.

15 Taaleritehtaan Biotehdas Strategiset olettamat 1. Markkinat: Suomessa on mahdollista rakentaa valtakunnallisesti toimiva biohajoavia jätteitä ja biomassoja käsittelevä biokaasulaitosverkosto vuoden 2014 loppuun mennessä. 2. Raaka-aineet: Biohajoavaa materiaalia on saatavissa uusien laitosinvestointien lähialueelta oikeaan hintaan laitoksen tarvitseman kapasiteetin verran. 3. Teknologia: Biohajoavasta materiaalista on muodostettavissa biokaasua, sähköä, lämpöä ja lannoitevalmisteita biokaasuprosessissa. 4. Liiketoiminta: Biokaasun tuotantoprosessi on liiketaloudellisesti kannattava tarjoten sijoitetulle pääomalle sijoittajien edellyttämän tuoton. 5. Synergia: Biokaasulaitosten välillä on liiketoiminnallisia synergioita, jolloin verkosto on yksittäisiä laitoksia kannattavampi kokonaisuus.

16 Bioenergian kannattavuuteen eniten vaikuttavat tekijät Raaka-aine Investointikustannukset Ympäröivä yhteiskunta Biokaasulaitoksen liikevaihto muodostuu nykyisellään suurelta osin raaka-aineen vastaanotosta perittävästä jätehuoltomaksusta. Raaka-aineen saatavuus oikeaan hintaan laitoksen lähialueelta on tärkein tekijä laitoksen kannattavuuden kannalta. Raaka-ainetoimittajien kanssa lähtökohtana pitkät puitesopimukset. Biokaasulaitoksen investointikustannus on keskimäärin 10m. Ennen investointipäätöstä on varmistettava jokaisen laitoksen liiketoiminnallinen kannattavuus suhteessa investointikustannukseen. Kyseessä on pääomavaltainen toimiala. Biokaasulaitoksen käyttöikä on keskimäärin vuotta. Toimiala on uusi ja kehittyvä. Sen toimintaympäristö ja lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Bioenergialla on oma roolinsa Suomen uusiutuvan energian tavoiteohjelmassa. Syöttötariffi on 83,50 /MWh ja lämpöpreemio 50,00 /MW. Tariffi on voimassa 12 v. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuus saada investointitukea.

17 Suomesta bioöljyn suurvalta? Mihin asioihin pääomasijoittaja kiinnittää huomiota?

18 Yhteenveto - sijoittajanäkökulma Bioöljy on kiinnostava mahdollisuus Sijoittajien kiinnostus on kova: Uusiutuva energia kiinnostaa sijoittajia. Sekä suomalaisilla sijoittajilla että kansainvälisillä pääomasijoittajilla on kiinnostus sektoriin laajasti. Pääomaa on, kunhan sitä osaa kerätä: Suomessa on kyllä pääomaa. Ongelmana on huono kanavointi. Tarvitaan välimiehiä, jotka tarjoavat sijoittajille vaihtoehtoja ja helppoja tapoja lähteä mukaan. Sijoittajat ja kehittäjät eivät kohtaa: Sijoittajia kiinnostaa suuremman kokoluokan hankkeet. Usein 10 milj. euroa on liian pieni kohde. Hankekehittäjät keskittyvät liikaa omaan yksittäiseen hankkeeseen eivätkä näe metsää puilta. Mieluummin kokonaisuus kuin yksi kohde. Pääoman tuoton maksimointi ja kannattava liiketoiminta lähtökohtana: Jotta sijoittaja kiinnostuu kohteesta, on toiminnan päämääränä oltava kannattava liiketoiminta. Henkilökohtaiset intressit, aluepolitiikka, maatalousasiat, tuet tms. eivät voi ohjata toimintaa. Pääomasijoitus on alalle mahdollisuus, ei uhka: Toimiala tarvitsee rahaa kehittyäkseen. Suunnitelmat ilman toteutusta ovat vain suunnitelmia. Pääoma on suunnitelmien mahdollistaja.

19 Yhteenveto sijoittajanäkökulma (2) Alustavia havaintoja ja näkemyksiä Tarina on toimiva: Öljyn ja ylipäätään fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla on tarina, jonka kuka tahansa allekirjoittaa. Suomen vaihtotaseen korjaaminen on iso asia! Suomi onkin öljymaa!: Iso osa ihmisistä ei tiedä, että metsästä voi saada öljyn korviketta. Koko bioöljy on jäänyt muiden (etanoli, kaasu jne) jalkoihin huomiossa. Onko Suomi siis sittenkin vihreän öljyn maa?! Toimiiko tekniikka?: Jos tekniikka toimii niin miksi laitoksia ei ole syntynyt Suomeen tai maailmalle enempää? Mikä on ollut suurin este, ettei investointeja ole tehty? Takaisinmaksuaika, IRR ja rahoitusrakenne: Bioöljylaitos on joka tapauksessa pitkäaikainen investointi ja vaatii sijoittajalta yli 5-7v aikahorisonttia. Kannattaako rahoitus kerätä vaiheissa vai kerralla yhden sitoutuneen toimijan kanssa? Mikä on IRR eri skenaarioissa ja sen suhde riskiin? Kannattavuuden keskeiset komponentit: Bioöljyn hinnan voi olettaa seuraavan raakaöljyn markkinahintaa, jos korvaavuus on kiistaton. Lisäksi voidaan olettaa hintapreemiota. Miten sen sijaan keskeiset kustannustekijät, kuten raaka-aine, mikä on sen hintaherkkyys?

20 Yhteenveto - toimialanäkökulma Miten kenties eteenpäin? Toimialaosaajat yhteen: Parhaat mahdolliset osaajat sekä Suomesta että maailmalta. Ennen kaikkea tiimiin oppeja ja kokemusta toimivista laitoksista. Isomman kuvan hahmottaminen: Bioöljy ei ole toimiala, ainakaan vielä. On siis ymmärrettävä, missä toimialoissa ja markkinoissa tällä prosessilla ollaan mukana. Täten määrittyy eri sektorin kilpailijat ja markkinatilanteet. Jäännökset: Syntyykö prosessin sivutuotteena aineita, joista eroon pääseminen on vaikeaa? Mikä esimerkiksi on tuhkan tilanne nyt ja tulevaisuudessa, jos jätteenpolttolaitokset Suomessa lisääntyvät? Kilpailutilanne: Syntyykö jatkossa toimialan sisäinen kilpailu? Ketkä ovat alasta kiinnostuneita ja potentiaalisia investoijia? Kansainvälinen konsepti: Ensin konsepti kuntoon Suomessa 1-3 laitoksen kautta, jolloin opitaan käytännön ongelmat ja riskit, sen jälkeen konseptin kansainvälistyminen.

21 Taaleritehtaan pääomarahastotiimi Juhani Elomaa Karri Haaparinne Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja, Pääomarahastot Taaleritehtaan Tuulitehdas Tero Luoma Sijoitusjohtaja Jukka Ohls Rahoitusjohtaja Hallinto Taamir Fareed Energia-asiantuntija Taaleritehtaan Biotehdas Olli Hagqvist Energia-asiantuntija Pauli Maaninka Energia-asiantuntija Timo Hakulinen Sijoitusasiantuntija Kaisa Suvilampi Toimitusjohtaja, VamBio Oy Juhani Suvilampi Toimitusjohtaja, Watrec Oy

22 Omistaa vai eikö omistaa, kas siinä pulma.

Taaleritehdas. TTY SMG Tuulivoimakurssi 14.4.2014 Taamir Fareed. He pystyvät kaikkeen, koska he uskovat pystyvänsä. -Vergilius-

Taaleritehdas. TTY SMG Tuulivoimakurssi 14.4.2014 Taamir Fareed. He pystyvät kaikkeen, koska he uskovat pystyvänsä. -Vergilius- Taaleritehdas He pystyvät kaikkeen, koska he uskovat pystyvänsä. -Vergilius- TTY SMG Tuulivoimakurssi 14.4.2014 Taamir Fareed 16.4.2014 Sisältö Taaleritehdas yrityksenä Miksi tuulivoimaa Suomeen? Tuulivoima

Lisätiedot

Uutta energiaa. öljyrahoilla. Palvelut. kasvussa. S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9

Uutta energiaa. öljyrahoilla. Palvelut. kasvussa. S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9 Uutta energiaa öljyrahoilla Palvelut kasvussa S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 1 / 2 0 0 9 Sijoituksia

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT Kansantaloustiede Pro Gradu-Tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 22.4.2008 Lauri Rekola 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin Energiaremontti kerralla kotiin Chip-Man: Kasvulle ei rajoja S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 3 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 3 /

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA

SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Ensimmäiseen tuulirahastoomme sijoitti yli 200 suomalaista ja rahaston sijoituskapasiteetti on yli 190 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

Energiasektorin cleantechteknologioiden

Energiasektorin cleantechteknologioiden Energiasektorin cleantechteknologioiden vaikutukset ja mahdollisuudet LOPPURAPORTTI 15.5.2015 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Ville Karttunen, Anna Kumpulainen, Markku Hagström, Marika Bröckl, Ida Rönnlund

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q1/2009

Panostaja Oyj Q1/2009 Q1/ 12.3. CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila Sisällys Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Kappale 1 Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Q1 lyhyesti Liikevaihto 28,8 milj. euroa (26,0 milj.

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Kasvu edellyttää investointeja mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Sisältö 1. Teollisuussijoituksen esittely 2. Pääomasijoittaja omistajana ja kasvun rahoittajana 3. Hoito- ja hoivapalveluala sijoituskohteena

Lisätiedot

vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014

vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Kasvurahastojen Rahasto II vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Jouni Hakala Sisältö 1. Mikä on Kasvurahastojen Rahasto II Ky? 2. Pääomasijoittaja omistajana

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot