M.A. European Youth Studies Eurooppalainen nuorisoalan maisterikoulutus Nuorisotutkimus, nuorisopolitiikka ja nuorisotyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M.A. European Youth Studies Eurooppalainen nuorisoalan maisterikoulutus Nuorisotutkimus, nuorisopolitiikka ja nuorisotyö"

Transkriptio

1 M.A. European Youth Studies Eurooppalainen nuorisoalan maisterikoulutus Nuorisotutkimus, nuorisopolitiikka ja nuorisotyö Nuorisoalan korkeakoulututkinnon kehittämishanke Euroopassa

2 Sisältö 1 Tausta 2 Päämäärä 3 Rakenne ja sisällöt 4 Opetus ja opetusmenetelmät 5 Kenelle tarkoitettu 6 Tulokset 7 Konsortio, yhteistyötahot ja tuki 8 Tulevaisuudennäkymät

3 1TAUSTA

4 Miten idea tästä syntyi Muutos yhteiskuntatieteiden asemassa Eurooppalaisen poikkitieteellisen nuorisoalan tutkimuksen, teorian ja käytännön asiantuntijoiden tarpeen herääminen 1990-luvulla Kansainvälisen tutkimusyhteisön jä käytännön yhteensovittamisen tarpeen kasvaminen Yhteiskunnan muutos Uusi Eurooppa globalisoituvassa maailmassa Uudentyyppisen tiedon synty Erilaistuminen ja kulttuurien välinen yhteistyö Avoin ja epävarma tulevaisuus Uudelleen muokkautuneet koulutuksen ja yhteiskunnan väliset suhteet: uudenlaiset haasteet non-formaalille kasvatukselle ja nuorisotyölle Nuorisosektorin muuttuneet tiedot ja taidot Vertailevat ja kulttuurienväliset tutkimukset Nuorisotyön ja koulutuksen laadullinen kehittyminen Nuorisoalan koulutuksellisten ammattirajojen rikkoutuminen

5 Tähänastiset tapahtumat M.A. EYS konsortio perustettiin vuonna 2006 EU:n ja Euroopan neuvoston Youth Partnership ohjelman tukemana : konsortion jäsenet työskentelivät vapaaehtoisesti järjestäen kokouksia, kehittäen koulutusohjelmaa ja hallinnollisia malleja saaden tukea työhönsä monista eri lähteistä: Yhteistyöyliopistoista ja ja eri tutkimusrahoituslähteistä European Commission/Council of Europe Youth Partnership - ohjelmasta Itävallan terveys, perhe ja nuoriso- sekä tiede ja tutkimusministeriöistä (Austrian Ministry of Health, Family and Youth together with the Austrian Ministry of Science and Research) Luxenbourgin perhe- ja integraatio ministeriön nuorisoyksiköltä (Youth Unit of the Luxembourg Ministry of Family and Integration) Kokoukset: Strasbourg (2006, 2007, 2008), Mikkeli (2006), Luxembourg (2007), Innsbruck (2008), Ghent (2009)

6 Jo saavutettu -2009: kaksivuotinen rahoitus Euroopan Unionin Lifelong Learning (LLP) Erasmus ohjelmasta opetussuunnitelman kehittämisprojektille LLP rahoitusta varten konsortimumin yliopistot rahoittavat 25% hankkeen kokonaisbudjetista Opetussuunnitelman ja siihen liittyvän virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen sisältää seitsemän työvaihetta (Seven work-packages); sisäisen ja ulkoisen arvioinnin; tiedotuksen ja Seitsemän kokousta on pidetty: Innsbruckissa, Plovdivissa, Lleidassa, Luxembourgissa, Salernossa, Thessalonikissa and Oslossa; Lisäksi ad hoc kokoukset Luxembourgissa, Innsbruckissa, Göteborgissa ja, Plovdivissa. LLP lyhytkurssi (Short Course) sisälsi seminaarin, jota rahoitti Youth Partnership -ohjelma helmikuussa 2011 Budapestissa Virtuaalinen opettajakunta Uudenlaiset opetus- ja oppimismenetelmät Kokeellinen opetussuunnitelma ja sen testaus Consortium meeting in Oslo 2011

7 Mitä on valmiina syksyllä 2011? Opetukseen liittyen: Koko opetussuunnitelma ja opetuksen kirjallisuusluettelot Räätälöity virtuaalinen oppimisympäristö (VLE) ja sen alusta Kansainvälinen monimuoto-opetuksen toimintamalli Integroitu opiskelijavaihdon malli oppimisen resurssina Tiedotukseen liittyen: M.A. EYS koulutuksen tiedotukseen liittyvä graaffinen ilme ja koko hankkeen ulkoasun suunnittelu Omat verkkosivut englanniksi erilaisilla tiedotusteksteillä Posteri; esittelylehtinen ladattavaksi konsortion käyttämillä kielillä Konferenssijulkaisujen e-raportit Toteutukseen liittyen: Yhteistutkinto (Joint degree): hyväksytty opetussuunnitelma ja yhteistyösopimukset taloussuunnitelmineen Yhteiset työ- ja arviointimallit (e-työkalut) Opinto-opas E-reader Kielipolitiikka

8 2 PERUSTELUT

9 M.A. EYS periaatteet Vahva usko kulttuurien välisen ymmärryksen ja tiedon välityksen tärkeyteen Opiskelijoiden aiemmin hankitun tiedon ja kokemusten arvostus ja sen huomioiminen koulutuksessa Sitoutuminen aktiivisiin, itseohjautuviin ja oppijakeskeisiin pedagoogisiin menetelmiin Nuorten kriittisten mielipiteiden kuunteleminen ja arvostaminen tulevaisuuden Eurooppaa rakennettaessa Osaamisen ja laadun lisääminen koko nuorisoalalla Sitoutuminen avoimesti jakamaan tietoa nuorten elämästä erilaisissa sosiaalisissa maailmoissa ja valmius muuttaa niitä Nämä periaatteet perustuvat pitkäaikaiseen verkostoitumiseen akateemisessa opetuksessa ja tutkimuksessa nuorisoalalla eri puolilla Eurooppaa ja näitä periaatteita tukevat aktiivisesti alan avaintoimijat

10 M.A. EYS on 120 ECTS nuorisoalan maisteritutkinto (Bologna Masters in European Youth Studies) koulutus perustuu tutkimukseen koulutus rakentaa siltoja: Tieteidenvälisesti teorian, käytännön, politiikan ja tutkimuksen välille Yhtenäisten Euroopan laajuisten yhteistutkintojen välille sekä kansainvälisten tutkintojen suunnittelun ja toteutuksen välille Kansainvälisten yliopistojen tiedekuntien ja kansainvälisten ylioppilaskuntien, monikielisyyden ja monikulttuurisen opetuksen ja oppimisen sekä kansainvälisten kirjallisuus- ja muiden oppimismateriaalien välille Avainsanat: kansojen kulttuurien ja tieteidenvälisyys

11 M.A. EYS on tärkeää koska Se täydentää ja rikastuttaa nykyisiä yliopistokoulutuksen säännöksiä ja tutkintoja... Se erottuu aiemmasta: ei ole vastaavaa MA koulutusta... Se rakentaa nuorisoalan akateemista yhteisöä käytännössä ja sen vuoropuhelua nuorisotutkimuksen, nuorisopolitiikan ja nuorisotyön kanssa sekä edistää nuorisopoliittista tutkimusta, nuorisotutkimukseen perustuvaa nuorisopolitiikkaa ja kehittää nuorisotyötä... Opiskelijoiden MA opinnäytetyöt tuottavat uutta tietoa ja ymmärrystä ja laatua sekä monipuolisuutta nuorten elämään, heidän olosuhteisiinsa sekä tuovat uusia ideoita nuorisotyöhön ja politiikaan.

12 3 RAKENNE JA SISÄLTÖ

13 M.A. EYS sisällöt Nuoret ja Eurooppa Siirtymät, suunnat, haasteet Institutionaalinen ympäristö ja sitoutuminen Tutkimus, politiikka ja käytäntö Kolmion kasvavat yhteydet Jäsennelty vuoropuhelu Työelämä ja ura Muuttuvat työmarkkinat ja ammattiprofiilit Vuorovaikutus alan kokemuksen ja koulutuksen välillä Henkilökohtainen ammatillinen kehitys Pätevyyden lisääminen ja sen parempi huomioiminen Mahdollisuus lisäoppimiselle ja uusiin suuntiin

14 M.A. EYS opintojen rakenne 120 ECTS M. A. joint degree ainakin kahden yliopiston välillä kuten M.A. EYS konsortio on suunnitellut Neljä lukukautta sisältäen F2F, verkko-opintoja ja virtual learning and internaattijaksot (residential seminars) Opetussuunnitelma: Viisi sisältö moduulia: European Youth Realities and Youth Policy; European Youth Research; Theoretical Foundations; Communication, Management and Leadership; Research Methods (45 ECTS) Electives during mobility semester (20 ECTS) Professional Practice with fieldwork in mobility semester (10 ECTS) Personal and Professional Development (PPD) to run throughout the course (9 ECTS) Synthesis: the reflective practitioner bringing it all together (10 ECTS) M.A. Thesis Seminar and Defence (6 ECTS) M.A. Thesis (20 ECTS)

15 M.A. EYS opetusohjelman aikataulutus lukukausittain (Semester 1-4) Core Modules (CM) Semester ECTS CM 1: European Youth Realities and Youth Policy 9 CM 2: European Youth Research 9 CM 3: Theoretical Foundations: Social, Cultural and Educational Perspectives 9 CM 4: Personal and Professional Development (PPD) 9 CM 5: Professional Practice (Placement) 10 CM 6: Teaching units selected from existing M.A. degree courses at the mobility semester university 20 CM 7: Communication, Management and Leadership 9 CM 8: Intercultural and Comparative Research Methods 9 CM 9: Reflective Synthesis 10 CM 10: M.A. Thesis Seminar and Defence 6 M.A. Thesis 20 Total ECTS points

16 4 OPETUS- JA OPPIMISMETODIT

17 Monimuoto-opetus F2F ja virtuaalinen verkko-oppiminen Traditionaalinen ja innovatiivinen pedagogiikka Block, residential ja etäopetus Home and away vaatimukset (mobility) Kurssi, harjoitus ja opinnäyte (thesis) moduulit Short course in Budapest 2011

18 Opetus metodit F2F opetus eri paikoissa Kulttuurienvälisyys ja liikkuvuus oppimisresurssina Pääpaino itseohjautuvassa ja vertaisoppimisessa sekä itsenäisessä opiskelussa kunnioittaen opettajien ja opiskelijoiden oikeuksia Yksilöllinen ja ryhmissä tapahtuva opinto-ohjaus Verkko-oppimisympäristön (VLE) alusta jokaiselle opiskelijalle Verkkokirjasto ja kurssilukemistot

19 5 KOHDERYHMÄ

20 M.A. EYS opintoihin osallistujan profiili Tasapainoisessa suhteessa Nuorisotutkijoita Nuorisotyöntekijöitä Hallninnon ja kansalaisjärjestöjen hallintohenkilöstöä ja nuorisopalvelujen/järjestöjen työntekijöitä Etusija erilaisista lähtökohdista hakeville nuorisotutkijoille, nuorisopolitiikan ja käytännön nuorisotyön edustajille Muodolliset vaatimukset Kandidaattitutkinto (B.A.) tai vastaava Kahden vuoden nuorisoalaan liittyvä työkokemus Kahden vieraan kielen taito sisältäen englannin (opiskelijaksi hyväksyntä edellyttää testin suorittamisen) Haku on avoin kansainvälisille päteville hakijoille; sisäänotto 30 vuodessa ( = 60 opiskelijaa ensimmäisinä kahtena vuotena)

21 6 TULOKSET

22 M.A. EYS Panokset ja haasteet Nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön teorian ja käytännön integoiminen Koulutuksen korkean laadun ylläpitäminen Korkeatasoisen opetushenkilöstön tukeminen ja koulutuksen edistäminen sekä politiikan, nuorisotutkimuksen kehittäminen ja tutkimustiedon levittäminen ja tuominen nuoria koskevaan päätöksentekoon. Koko nuorisoalan osaamisen laajentaminen, monipuolistaminen ja syventäminen sekä työurien ja ammatillisen pätevyyden kehittäminen tutkimuksen, politiikan ja käytännön maagisessa kolmiossa Practice

23 M.A. EYS oppimisen tavoitteet Tiedon hankkiminen ja nuorisoasioita koskevan tietämyksen monipuolistaminen, nuorisopolitiikan, tutkimusmenetelmien ja Euroopan nuorisoalan institutionaalisen taustan tuntemuksen lisääminen Hallinnon, johtamisen ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen Kulttuurienvälisten yhteistyötaitojen lisääminen Sosiaalisten ja viestintätaitojen lisääminen Tutkimuksen, politiikan ja käytännön välisten yhteistyötaitojen lisääminen

24 Tutkinto ja työllisyysnäkymät M.A. EYS täyttää akateemisten tohtori tutkintojen edellytyksenä olevan maisteritason ylemmän korkeakoulututkinnon (Ph.D.) vaatimukset yhteiskuntatieteissä, humanistisissa tieteissä ja/tai kasvatustieteessä ja myös näiden rajat ylittävissä tieteissä nuorisoalalla. M.A. EYS kouluttaa Euroopan ensimmäisen sukupolven nuorisoalan asiantuntijoita, jotka voivat kuroa alalla olevia aukkoja ja kehittää innovatiivista toimintaa yli ammattirajojen sekä kielellisten ja kansallisten alan esteiden. M.A. EYS koulutus avaa laajan ammatillisen uran akateemiseen, kasvatukselliseen, sosiaaliseen, hallinnon ja henkilöresurssien kehittämiseen, mukaan lukien eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja muiden eri tahojen yhteistyön luomiseen; esimerkikkeinä: Vertailevat kulttuurien väliset tutkimukset ja nuorisoselvitykset Non-formaali nuorisotyö kansainvälisissä yhteyksissä Koulutus-ja nuorisoasioihin perehtyneiden julkisen ja yksityissektorin hallinto- ja muun henkilöstön erikoistuminen nuorisotutkimukseen, kasvatukseen ja muihin nuorisoasioihin.

25 7 KONSORTIO, OSAPUOLET JA TUKI

26 M.A. EYS Konsortio University of Innsbruck, Institute of Educational Science (Austria), Coordination Paissii Hilendarski State University Plovdiv, Department of Applied and Institutional Sociology (Bulgaria) National University of Ireland Maynooth, Department of Applied Social Studies (Ireland) Aristotle University of Thessaloniki, School of Psychology (Greece) University of Lleida, Department of Sociology and Geography (Catalonia/Spain) University of Salerno, Department of Political, Social and Communication Sciences (Italy) University of Luxembourg, Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (Luxembourg) University of Oslo, Department of Educational Research (Norway) University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities (Finland) University of Glamorgan, Faculty of Business and Society (Wales/United Kingdom)

27 M.A. EYS Yhteistyökumppanit University of Malta, Department of Youth and Community Studies (Malta) University of Trnava, Centre for European and Regional Youth Studies (Slovak Republic) University of Warsaw, Youth Research Centre (Poland) University of Ljubljana, Centre for Social Psychology (Slovenia)

28 Konsortion ja yhteistyökumppaneiden maantieteellinen jakautuminen Map source: Wikimedia Commons

29 M.A. EYS tuki and ohjausverkostot European Commission/Council of Europe Youth Partnership Council of Europe Directorate of Youth and Sport, European Youth Centres European Youth Forum ISA (International Sociological Association): Research Committee Sociology of Youth (RC34) ESA (European Sociological Association): Research Network Youth and Generation (RN30) Nämä kaikki ovat mukana ad hoc sidosryhmässä ja M.A. EYS neuvottelukunnassa Consortium members discussing with Prof. Jim Côté, RC34 (ISA) President, Thessaloniki 2010

30 8 TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

31 Mitä on tehtävä? Käyttää toistaiseksi tuotettuja varoja järkevästi ja tehokkaalla tavalla Kehittää avoimia uusia oppimismuotoja ja yhdessä niiden kanssa innovatiivisia ja omaperäisiä opetusratkaisuja Saada aikaa ja energiaa konsortiolle, sillä se on vahva resurssi jo vuodesta 2006 Lisätä EU:n ja EN:n nuorisoalan ohjelmien kuten Youth Partnership antamaa tukea Saada lisää sponsoreita Saada opiskelijoille apurahoja

32 Short course in Budapest 2011 Korkeakoulutuksen avointen jointdegree tutkintojen kehittäminen on haaste meille kaikille!

33 Lisätietoja Visit the M.A. EYS website: Find out more about the Short Course 2011 VLE platform: Watch the Short Course 2011 video: Contact us by Contact in Finland:

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Adding quality to life

Adding quality to life Adding quality to life through inter-generational learning via universities Raportti ADD LIFE opetuksia 2: Yliopistojen mahdollisuudet kouluttaa eri alojen vapaaehtois- ja palkatun työn muotojen edistäjiä

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena Maija Kärnä Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena Akateeminen väitöskirja, joka esitetään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke Tämä raportti on tuotettu osana YES

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Teoreettinen viitekehys opettajien arviointiosaamisen kehittämiselle

Teoreettinen viitekehys opettajien arviointiosaamisen kehittämiselle Teoreettinen viitekehys opettajien arviointiosaamisen kehittämiselle Tämä viitekehys käsittää monia eri arviointiin liittyviä asioita. Tarkoituksena on lyhyesti selvittää mikä on arvioinnin asema eurooppalaisen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Pohjolainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005

Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005 1 Bolognan prosessi Bergen 2005 Euroopan korkeakoulutusalue tavoitteiden saavuttaminen Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot