Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 7/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 7/2012"

Transkriptio

1 -3, SIV :30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta Esityslista 7/2012

2 -2, SIV :30 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa. IRJA ERKKILÄ Irja Erkkilä puheenjohtaja Marketta Kumara pöytäkirjanpitäjä

3 -1, SIV :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Erkkilä Irja Jämbäck Kaija Vilhu Erkki Korkiakoski Jukka Mäki Arja Liikanen Aatu Suni Hilkka Sornikoski Juha Raudaskoski Eero Nivala Maija Ainasoja Eeva-Leena Vuolteenaho Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Mantila Kalervo Jormalainen Jere Paavola Johanna Valtanen Kari Viitakangas Riitta Kumara Marketta Asialistan mukaiset :t pj. I vpj. II vpj. jäsen kh:n edustaja kh:n pj kh:n I vpj. kh:n II vpj. nuorisovalt. ed. kaupunginjohtaja esittelijä sihteeri Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Irja Erkkilä Marketta Kumara Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka Virka-asema sivistysjohtaja koulutoimistossa Riitta Viitakangas

4 50, SIV :30 Esityslistan hyväksyminen Päätös Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta hyväksyy laaditut esityslistat kokouksen työjärjestykseksi.

5 51, SIV :30 Pöytäkirjantarkastajat Päätös Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus tapahtuu viimeistään klo mennessä seuraavana päivänä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 52, SIV :30 Nivalan Lasten Parlamentin perustaminen sekä toimintasäännön hyväksyminen Valmistelijan ehdotus Valmistelija kulttuuri- nuorisosihteeri Nivalan kaupunginvaltuusto hyväksyi Nivalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman Kehittämisohjelma pohjautuu valtioneuvoston vuosiksi hyväksymään ohjelmaan ja sitä päivitetään vuosittain huomioimalla valtioneuvostolta saadut suuntaviivat kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Kehittämisohjelmasta nostetaan vuosittain esiin painopistealueita joiden toteuttamiseen varaudutaan myös talousarvion puitteissa. Vuodelle 2011 Nivalan kaupunki sai Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta erillistukea lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman toteuttamiseen painopisteenä lasten- ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nivalassa. Hankehakemuksen mukaisesti vuoden 2011 aikana kehitettiin Nivalan nuorten vaikutusmahdollisuuksia luomalla nettipohjainen aloitekehätoiminto joka on avoin kaikille Nivalaisille nuorille. Vuoden aikana pohjustettiin myös Nivalan Lapsiparlamentin toiminnan käynnistämistä valitsemalla koulujen 4-5 luokista ehdokkaat Suomen Lasten Parlamentin edustajiksi. Asetetuista ehdokkaista valittiin arvalla kaksi edustajaa Suomen Lasten Parlamenttiin (KH ) ja koko ryhmä kutsuttiin käynnistämään ensimmäisen Nivalan Lasten Parlamentin toimintaa. Ryhmä on kokoontunut 3 kertaa (ensimmäisen kerran ) suunnittelemaan toiminnan käynnistämistä, toimintatapoja sekä toimintasääntöjä. Hyväksytään Nivalan Lasten Parlamentin (LAPA) toimintasäännöt: * Toimikausi on kaksi vuotta * Edustajat valitaan 4-5 luokkien oppilaista, edustajia vähintään 15 ja enintään 20. Vähintään 1 edustaja/ koulu * Puheenjohtajan kausi on 1 vuosi * Nivalan LAPA:n toiminta on osa Nivalan kaupungin nuorisopalveluiden toimintaa samoin kuin Nivalan Nuorisovaltuusto * Nivalan LAPA kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran kuussa * Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita, matkakorvaukset maksetaan yleisen kunnallisen kokouskäytännön mukaan. *Parlamentissa käsitellään Aloitekehän kautta tehdyt aloitteet ja tarpeen mukaan laaditaan lausuntoja aloitteiden eteenpäin saattamiseksi. LAPA toimii valmistelijoiden sekä päättäjien apuna silloin kun he valmistelevat lasten ja nuorten elämään ja oloihin vaikuttavia päätöksiä. Nimetään ensimmäiseen Nivalan Lasten Parlamenttiin seuraavat edustajat : Anttila Julius, Eskola Annukka, Junno Laura, Kivioja Riikka, Korkiakoski Tari, Lappalainen Uula, Löytynoja Vili, pj, Mäkinen Jenni, Niemimäki Anni, Palola Patrick, Poikkimäki Heikki, Sarja Niko, Tölli Emilia, vpj, Törmälehto Topi, Viitala Jasper, Vähäsöyrinki Jonna,Ypyä Jenni.

7 52, SIV :30 Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Ote Kulttuuri-nuorisosihteeri Kaupunginhallitus

8 53, SIV :30 HALL: 84/2012 Sirpa Heiskan valtuustoaloite - Kouluterveyskyselyn tulokset Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Sirpa Heiskan valtuustoaloite Valtuutettu Sirpa Heiska jätti valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Hän esittää, että kouluterveyskyselyn tulokset palautetaan sivistyslautakunnalle jatkokäsittelyyn. Jatkotoimenpiteitä varten pitäisi perustaa työryhmä. Tulokset tulisi jalkauttaa osaksi koulutyötä, terveysopetukseen, vanhempainyhdistykseen ja oppilashuoltoon. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja käy asiasta evästyskeskustelun. Päätös Kaupunginhallitus kävi asiasta evästyskeskustelun. Aloite päätettiin antaa sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. OTE: Sivistyslautakunta Nivalassa on tehty viime aikoina monia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Siitä huolimatta työn painopiste on edelleen enemmän korjaavassa kuin ennaltaehkäisevässä työssä ja syynä tähän on rajalliset taloudelliset resurssit. Kaupungissa on tehty mm. Nivalan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämien suunnitelma (2010), jota koordinoi HYTE-ryhmä Nivalan kaupungin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma , jota koordinoi moniammatillinen työryhmä. Kallion alueen yhteinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma , arviointiraportti käsittelyssä. Esi- ja perusopetuksen järjestämistä koskevia periaatteita asiakirja Perusopetuksen laadunarvioinnin käsikirja 2011 käytössä ja laajennetaan. Opetussuunnitelman tarkistus tehty 2010 (lastensuojelulain ja koululakien muutokset, erityisopetuksen uudistus). Oppilas- ja opiskelijahuollon käsikirja 2010 on käyttöönotettu. Kouluhenkilöstön käytännön oppaiden laadinta (KELPO-projekti) kesken.

9 53, SIV :30 HALL: 84/2012 Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti on perustettu. Aloitekehä käytössä. Vertaissovittelu, KivaKoulu ja Välituntiliikuttaja -menettelyt ovat käytössä. Oppilaskuntatoimintaa ollaan laajentamassa. Koulujen lukuvuosittaiset toimintasuunnitelmat ja kehittämissuunnitelmat, arviointi tehdään lukuvuosittain, talousarvion toteutuminen vuosittain. Kouluterveyskysely tehdään joka 2. vuosi, vuonna 2013 kaikissa Suomen kunnissa. Kouluterveyskyselyn tulokset on käyty läpi rehtorien kokouksessa ja sivistyslautakunnassa. Tuloksia on käyty läpi kouluilla ja niitä hyödynnetään vanhempien illoissa. Tuloksista nostetaan esille kehittämiskohteita talousarvioon ja sitä kautta koulujen toimintasuunnitelmiin. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat mukana laadunarviointijärjestelmässä ja sen kautta tehtävissä koulujen kehittämissuunnitelmissa. Tavoitteiden määrän tulee olla hallittavissa ja niiden on oltava yhdensuuntaisia muiden kehittämissuunnitelmien kanssa sekä koordinoituja Kallion kuntayhtymän ja muiden toimialojen kanssa, jotta niillä on vaikutusta. Erillisten moniammatillisten poikkihallinnollisten työryhmien koolle saaminen ja koordinointi on koettu haasteelliseksi, sillä samat henkilöt joutuvat toimimaan erillisissä työryhmissä. Olemassa oleva moniammatillinen työryhmä voisi koordinoida myös kouluterveyskyselyä esim. valitsemalla 1-3 keskeistä painopistettä, jotka esitetään otettavaksi kaikkien toimialojen ja Kallion kuntayhtymän talousarvioon ja kehittämissuunnitelmiin. Sama ryhmä seuraisi tavoitteiden toteutumista. Toiminta liittyisi luontevasti jo olemassa olevaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja sen arviointiin Nivalassa. Toimialajohtaja ehdotus Lautakunta keskustelee aloitteesta. Päätös

10 53, SIV :30 / Pykälän liite: Heiska Sirpan valt.aloite

11 54, SIV :30 Lapsiasiainneuvoston raportti vuodelta 2011 Valmistelijan ehdotus Valmistelija kulttuuri-nuorisosihteeri Kallion kuntien yhteinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (LsL12 417/2007) on hyväksytty Nivalan kaupunginvaltuustossa Suunnitelma sisältää toimintavuodet Toiminnan toteutumista seuraamaan ja raportoimaan on suunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimetty Kallion kuntien yhteinen Lapsiasiain neuvosto. Lapsiasiain neuvosto on koonnut seurantaraportin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta Kallion alueella vuoden 2011 aikana. Lautakunta tutustuu Lapsiasiainneuvoston raporttiin sekä niihin toimenpiteisiin joita raportissa esitetään toteutettavaksi vuoden 2013 aikana.

12 55, SIV :30 Muutosesitys talousarvioon 2012 Muu sivistystyö Valmistelija tehtäväaluejohtaja Nivalan kaupunginkirjasto sekä Nivalan Nuorisopalvelut ovat saaneet tukea toimintansa kehittämiseen Opetusministeriöltä sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskukselta seuraaviin hankkeisiin: Valtionavustus nuorisotilan varustamiseen 4000 ( /627/2012) Valtionosuus lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen 3500 (POPELY/141/ /2012) Valtionosuus Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon (POPELY/189/ /2012) Valtionosuus Yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen 8500 (POPELY/1364/ /2011) Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan (POPELY/1511/ /2011) Hankkeiden avulla parannetaan nuorisotila LongJohnin varustetasoa, aktivoidaan passiivisia nuoria mukaan monipuoliseen harrastus ja kerhotoimintaan toteuttamalla kerhoja nuorisotiloissa muun toiminnan lomassa. Lasten ja nuorten aloitekehän jalkauttaminen arkikäyttöön nuorten, järjestöjen sekä kaupungin päättäjien välisen keskustelun apuvälineenä. Yhteistyötapojen edelleen kehittäminen koulun, nuorisotoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Koululaisten kulttuuriviikon toteuttaminen (vk ). Nuorten työpajan valtionosuus myönnettiin 9000 ennakoitua suurempana (TA ). Tehtäväaluejohtajan ehdotus Lisätään kirjaston talousarvioon tuloksi 8500 sekä menoksi Lisätään nuorisopalveluiden talousarvioon tuloksi sekä menoksi Kirjanpitoon toimitetaan yksityiskohtainen listaus tuloja menomomenteista. Muun sivistystyön talousarvion muutos tulojen osalta sekä kulujen osalta

13 56, SIV :30 Nivalan kaupunginkirjaston kirjastoauton korin hankinta Valmistelija: kirjastoautotyöryhmä / kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti Nivalan kaupunki / Nivalan kaupunginkirjasto on pyytänyt tarjousta kirjaston käyttöön vuonna 2013 tulevan kirjastoauton korista. Tarjous julkaistiin Hilmassa (Eu-kynnysarvon ylittävä hankinta) osoitteessa sekä Nivalan kaupungin www-sivuilla (Nivala tiedottaa). Tarjousten viimeinen jättöaika oli klo mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous, Kiitokori OY:ltä. Hankintapäätösperusteena oli kokonaisedullisin tarjous. Koska tarjouksia tuli vain yksi, vertailua ei tehdä. Kiitokori Oy:n tarjoushinta on (ALV 0 %), jonka lisäksi tulee vielä ostajan valitsemat lisävarusteet. Tarjouksessa ei ole hinnoiteltu vielä korin ulkomaalausta, joka tehdään taiteilijan suunnitelman mukaisesti Oheismateriaalina avauspöytäkirja, tarjoukset, yhteenveto soveltuvuusperusteista ja tarjouskooste hankintapäätösperusteineen. Kirjastoautotyöryhmän päätösesitys Työryhmä esittää, että sivistyslautakunta päättää valita kirjastoauton korin valmistajaksi Kiitokori OY:n. Perushinnan (ALV 0%) lisäksi autoon otetaan: -Sähköinen pöytäkorkeuden säätö (Työterveyshuollon /MK lausunto kirjastoauton ergonomisista tarpeista) 790 -Cd-levykasettiallas 580 -Kuvakirjakaukalo Sähkötoiminen lämpöpumppu ilmastointijärjestelmä omalla laturi-invertterillä sekä 6 kpl akkuja Verhotanko nipsuineen takatiskin eteen (ennakkoäänestyspaikka) 120 Yhteensä Korin ulkomaalausta taiteilijan suunnitelman mukaisesti ei ole hinnoiteltu tarjouksessa. Hankinnasta laaditaan erillinen sopimus toimittajan kanssa päätöksen saatua lainvoiman. Hyväksytään kirjastoautotyöryhmän esitys.

14 57, SIV :30 Talousarviomuutos Niva-Kaijan koulun kone- ja laitehankintoihin Kaupunginvaltuustoon on hyväksynyt talousarviomuutoksen Niva-Kaijan koulun peruskorjauksen opetusvälineiden ensikertaiseen kalustamiseen, euroa. Valmistelussa sovittiin, että Niva-Kaijan koulun teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden koneet tarkistetaan ulkopuolisten toimesta ja tarkastusten perusteella tehdään arvio uusimis/korjaustarpeesta ja esitys näiden kone/laitehankintojen osalta. Lautakunta päättää esittää tehtyjen selvitysten perusteella kaupunginhallitukselle /-valtuustolle talousarviomuutosta sivistyslautakunnan investointihankintoihin Niva-Kaijan koulun kone- ja laitehankintoina euroa.

15 58, SIV :30 Koulujen toimintasuunnitelmien arviointi lukuvuodelta Päätös Koulut ovat laatineet toimintasuunnitelmien arvioinnin lukuvuodelta Lautakunta perehtyy kokouksessa raportteihin (jokainen koulukummi perehtyy oman koulunsa raporttiin) ja merkitsee ne tiedoksi.

16 59, SIV :30 Perusopetuksen laadunarviointi Sivistyslautakunta Valmistelija sivistysjohtaja Lautakunta on hyväksynyt käyttöönotettavaksi perusopetuksen laadunarvioinnin käsikirjan. Koulutason arviointi on toteutettu ja järjestäjätason arviointi Arviointitulokset liitteenä. Lautakunta keskustelee ensin arviointien tuloksista ja laatii sen jälkeen järjestäjätason kehittämissuunnitelman, josta ilmenee kehittämiskohteet, aikataulutus, vastuuhenkilöt ja mittarit tavoitteiden saavuttamiselle. Päätös Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa Sivistyslautakunta Lautakunta hyväksyy järjestäjätason kehittämissuunnitelman. Päätös Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta hyväksyi järjestäjätason kehittämissuunnitelman. Jere Jormalainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Sivistyslautakunta Hyväksytyn perusopetuksen laadunarvionnin käsikirjan mukaan välivuosina tarkastellaan kehittämiskohteiden toteutumista sekä otetaan esille mahdollisesti joitakin uusia kehittämiskohteita. Välivuosien tarkastelu tulee raportoida ja lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä kaikille kouluille, samoin se on syytä lähettää tiedoksi muille toimialoille. Sivistyslautakunta arvioi lukuvuoden kehittämissuunnitelman toteutumisen, päivittää suunnitelman lukuvuodelle ja lähettää arvioinnin tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä muille toimialoille ja kaikille kouluille.

17 60, SIV :30 Tiedoksiantoasiat Valmistelija toimistosihteeri Aluehallintovirasto -Päätös Valitus esiopetuspaikan osoittamisesta oppilaalle -Jokilaaksojen musiikkiopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Jokilatvan opiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 ELY Valtionavustus hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon Valtionavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan Niva-Kaijan koulun rehtori Perusopetuksen ja lukion yhteisen lehtorin viran sijaisuus, opetettavana aineena englanti ja ranska Matemaattisten aineiden lehtorin sijaisuus Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, poikien liikunta Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, tekninen työ Perusopetuksen ja lukion yhteisen lehtorin viransijaisuus, musiikki Kyösti Kallion koulun rehtori Oppilaan vapauttaminen uskonnon opetuksesta Koulun järjestyssäännöt Karvoskylän koulun rehtori Esiluokanopettajan sijaisuus Sivistysjohtaja Päätökset nro Kulttuuri-nuorisosihteeri Opintovapaan myöntäminen yksilövalmentaja, työpajan esimiehelle Yksilövalmentaja, työpajan esimiehen sijaisuus Talousarvion toteutumisvertailu oheisena toukokuu 2012, vertailuprosentti 40,5 kesäkuu 2012, vertailuprosentti 51,4 heinäkuu 2012, vertailuprosentti 59,5 Merkitään edellä luetellut asiakirjat tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015 -3, SIV 19.5.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.5.2015 Esityslista 5/2015 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot