PUTKESSA. Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUTKESSA. Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI"

Transkriptio

1 PUTKESSA H E L S I N G I N U U S I M E R I V E S I E N P U M P P A A M O Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

2 K A U K O J Ä Ä H D Y T Y S T E K S T I Arto Rautio K U V A T Arto Wiikari Katri Valan puiston lämpöpumppulaitos tuottaa sekä kaukolämpöä että nykytyötiloissa jo liki välttämätöntä kaukojäähdytystä. Ensimmäinen kaukojäähdytyksen pilottikohde oli Pitäjänmäessä ABB:n pääkonttoria varten rakennettu kylmäkeskus 1990-luvun lopussa. Siitä hankkeesta alkoi työni kaukojäähdytyksen parissa, ja työtä on toistaiseksi riittänyt, kertoo rakennustöitä vetänyt ja työn asennusvalvojana toiminut Veijo Noponen Helsingin Energialta. Yhtenä tärkeänä osana hanketta oli rakentaa Katri Valan lämpöpumppulaitosta palveleva Suvilahden merivesipumppaamo. Pumppaamon yhteyteen rakennettiin merivesiputkisto, jota pitkin merivettä kuljetetaan pumppaamon merivesilämmönsiirtimille sekä takaisin mereen. Merivesiputkisto on toteutettu niin, että veden imua varten merenpohjaan on upotettu rinnakkain kolme halkaisijaltaan millimetrin putkea. Tällä saatiin isompi virtausala, ja virtausnopeus jää putken päässä alle 0,8 metriin sekunnissa. Se taas varmistaa, ettei järjestelmään tule mutaa eikä muuta likaa merenpohjasta. Putket vievät merivettä betoniseen välppäaltaaseen, josta vesi imetään millimetrin merivesiputken kautta uppopesäpumpuilla merivesipumppaamon lämmönsiirtoprosessiin. Sieltä se ohjataan sit- Viisas valinta PE-putki merivesipumppaamoon Jälkiviisauskin vahvistaa, että PE-muoviputki oli edullisin ja helpoimmin työstettävä ratkaisu Helsingin Energian uuteen merivesipumppaamoon. Putket kuljettavat merivettä Suvilahden merivesipumppaamolle, joka palvelee marraskuussa toimintaansa aloittavaa Katri Valan puiston lämpöpumppulaitosta. 6

3 ten samankokoisella putkella takaisin mereen, Noponen esittelee. HITSAUSTYÖTÄ PAUKKUPAKKASILLA Aluksi Helsingin Energia kävi läpi eri putkivaihtoehtoja. Haponkestävä teräs ja betoni jätettiin vaihtoehdoista jo ennen lopullista tarjouspyyntöä kalleutensa vuoksi. Tarjouksia pyysimme lujitemuoviputkista, polyeteeniputkista ja komposiittiputkista. Edullisin tarjous putkista ja asennuksesta tuli KWH Pipeltä. Kyselimme vielä maailmalta tietoja eri vaihtoehdoista, ja saimme kuulla, että KWH Pipen PE-muovi on osoittautunut erittäin kestäväksi materiaaliksi tämänkaltaisissa käyttötarkoituksissa, Noponen kertoo. Polyeteeniputken mekaaninen kulutuskestävyys on tutkimustenkin mukaan erinomainen. Materiaalin etu oli myös sen työstettävyys kaikissa oloissa. Kun putkikaivannosta piti poistaa arvioitua enemmän pilaantuneita maa-aineksia, lykkääntyi putkien asennus sydäntalven pakkasiin. Ekstruuderitekniikalla hitsaustyö tehtiin putken sisällä luonnollisessa sääsuojassa eikä ankara sydäntalvi 2006 hidastanut työn etenemistä siksi mitenkään. Ja tietysti työtä helpotti myös se, että asennusta varten ei tarvinnut olla telttoja tai muita suojia, Noponen huoahtaa. 7

4 KY AM UP KÄ OR JI SÄ TÄ ÖH D Y T Y S HUIPPUOSAAJAT YHTEISTYÖSSÄ Urakkaan kuului reilut 600 metriä millimetrin putkia sekä tarvittavat putkiosat, joista osa oli työn edetessä paikalleen räätälöityjä erikoisosia. On helppo ymmärtää KWH Pipen putkistosaneerausten ja kenttätöiden liiketoimintopäällikkö Ari Vaaralan luonnehdinta tavallista mittavampi työ. Putket jouduttiin hitsaamaan ja vetämään kaivantoon usealta eri hitsausrampilta, jotta esimerkiksi satama- ja voimalaitosalueen liikenteen sujuminen turvattaisiin. Lisäksi maassa oli paljon muuta kunnallistekniikkaa. Vaativuutta lisäsi, että monessa paikassa työ ja sen tarvitsemat osat voitiin suunnitella vasta montun kaivamisen jälkeen. Esimerkkinä työn edetessä tehdyistä putkiosista on poistoputken purkukäyrä, joka johtaa palautettavan meriveden meren pinnan alapuolelle ja kääntää virtauksen kohti satama-alueen lahden suuta. Käyrä suunniteltiin lopullisesti vasta kaivannon aukaisemisen jälkeen, kun Hanasaaren sataman laiturin seinämärakenteet saatiin näkyville. Alkuvaiheessa tiedossa oli vain, että kaivantoon tarvitaan käyrä. On syytä kiittää KWH Pipen ammattitaitoa ja asennetta. Lisä- ja muutostyötoiveet toteutettiin joustavasti, ja heidän suunnittelemansa ratkaisut ovat erinomaisen toimivia, summaa Noponen. Kaikki toimitukset sujuivat sovitussa aikataulussa. Ari Vaaralan mukaan urakka sujui KWH Pipen osalta helposti, kun kumppanina oli äärettömän osaava rakennuttaja. Rakennuttajahan tilasi putket ja asennuksen meiltä suoraan. Suunnittelun ja urakoinnin pilkkominen eri toimijoille sopii hyvin, kun rakennuttaja osaa työnsä ja tietää, mitä haluaa. Helsingin Energian puolelta todettiin, että tämä tai tuo asia pitäisi ratkaista hoidatteko asian. Me mietimme ja toteutimme ratkaisun, kun rakennuttaja oli hyväksynyt esityksen. Hyvä esimerkki näistä lisätöistä oli meriveden poistoputkien jatkaminen varsinaisen pumppaamorakennuksen sisäpuolelle. KWH Pipe teki putken sisääntulokäyrät niin, että rakennuksen sisäpuoliset työt voi nyt tehdä repimättä lattioita auki. Putken päässä on nyt valmis laippaliitos, joka odottaa erillisenä urakkana tehtävän sisäpuolisen poistoputkiston liittämistä paikalleen. Kaukojäähdytys on ekologista Kaukojäähdytys on ekologinen tapa tuottaa jäähdytystä, jonka tarve lisääntyy koko ajan. Nykyaikainen työtila ei tule kysymykseenkään ilman modernia tekniikkaa, jonka olennainen osa on sisätilojen tasainen lämpötila vuoden ympäri. Kun vanhojen kiinteistöjen tekniikkaa modernisoidaan, kasvaa jäähdytyskapasiteetin kysyntä nopeammin kuin uusia kiinteistöjä rakennetaan. Helsingissä kaukojäähdytys keksittiin, kun pohdittiin sähkön ja kaukolämmön tuotannossa tarvittavan laitoskapasiteetin hyödyntämistä paremmin myös kesäisin. Kun tuote havaittiin monella tapaa kilpailukykyiseksi, on kaukojäähdytyksen suosio ollut tasaisessa kasvussa. Katri Valan puiston alle kallioluolaan louhittu lämpöpumppulaitos on hyvä esimerkki modernista lämmön ja kylmän tuotantoyksiköstä. Lämpöpumppujen lauhduttimissa lämmitetään kaukolämpöjärjestelmässä kiertävä vesi, ja höyrystimissä jäähdytetään kaukojäähdytysjärjestelmässä kiertävä vesi. Prosessi on hyvin energiatehokas. Käytämme prosessissa hyväksi Viikin jätevedenpuhdistamolta tulevan puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa, jolla tuotamme talvisin kaukolämpöä, Helsingin Energian Veijo Noponen selvittää ekologista innovaatiota. Kesällä lämpöpumpulla tehdään jäähdytettyä vettä kuten kylmäkompressorilla. KWH Pipen asentamaa merivesiputkistoa käytetään kesäisin lauhduttamaan lämpöpumpuissa syntyvä ylimääräinen kaukolämpöenergia mereen. Talvella merivesi on niin 8

5 KATRI VALAN PUISTON TYÖMAA Merivesiputkilinjan pituus on reilut 600 metriä. Käytetty putki Weholite DN/ID mm LP, paineluokka 1,5 bar, toimitus työmaalle 20 metrin salkoina. 3 kappaletta 90-asteisia käyriä ja 2 kappaletta 30-asteisia käyriä. Kymmenkunta vaippaliitosta. Suojaputkiksi erityissovellus halkaisijaltaan millimetrin Weholite-putkesta, joiden läpi varsinainen merivesiputki vedettiin mm. muun kunnallistekniikan alituskohdissa. Putkilinjaan Z-mallinen erikoissalko, jolla tehtiin yhtä aikaa linjan suunnansiirto vaakatasossa ja korkeusaseman muutos pystysuunnassa. KWH Pipe suunnitteli ja toteutti yhteensä kymmeniä erityissovellutuksia työn edetessä. PE-PUTKEN MEKAANINEN KULUTUSKESTÄVYYS ON TUTKIMUSTENKIN MUKAAN ERINOMAINEN. PILAANTUNUT MAAPERÄ TUOTTI YLLÄTYKSIÄ Työmaan valmistuminen on myöhästynyt jonkin verran suunnitellusta. Alun perin KWH Pipen piti asentaa tilatut putket syksyllä 2005 ennen talven tuloa. Meillä oli oma suunnitelmamme sekä tuotannon että asennuksen työaikatauluista, mutta se meni kutakuinkin täysin uusiksi, Ari Vaarala naurahtaa. Suurin mullistus aikatauluun tuli vanhan kaasulaitoksen alueelta löytyneen pilaantuneen maa-aineksen määrän takia. Yllätyksiä tuotti etenkin aika, joka ympäristöviranomaisilta meni asian tiimoilta tarvittavien päätösten tekoon. Tämän vuoksi asennustyö siirtyi sydäntalveen. Toinen iso asia olivat maassa olevan kunnallistekniikan vaatimat muutokset suunnitelmiin. Piti miettiä uusia ratkaisuja ja rytmittää töiden tekojärjestystä uudestaan, vaikka periaatteessa työtä tehtiinkin sisääntulopään välpästä kohti merivesipumppulaitosta ja sieltä takaisin mereen. Aloitimme marraskuussa 2005 ja valmista tuli toukokuun 2006 lopussa. Työ eteni meiltä sitä vauhtia kun maanrakennusurakoitsija ehti tehdä kaivantoa. Ilokseni voin todeta, että nämä joustot tehtiin ilman, että siitä olisi tullut meille lisäkuluja, Noponen hymyilee suururakan päätyttyä. kylmää, että käytämme merivettä suoraan tekemään vapaajäähdytyksellä kaukojäähdytystä. Suvilahden merivesipumppaamolle rakennettujen merivesiputkien välityskyky on selvästi suurempi kuin Katri Valan puiston lämpöpumppulaitos tarvitsee. Putkien mitoituksessa on varauduttu vuoteen 2020 mennessä rakennettavien Suvilahden ja Pasilan kylmäkeskusten tarpeisiin. Merivettä on käytetty Helsingissä jo Salmisaaren kylmäkeskuksen yhteydessä. Siellä KWH Pipen PE-putket ovat olleet Suvilahden merivesipumppaamoa vastaavassa käytössä jo viisi vuotta ilman ongelmia. 9

6 V E S I H U O LT O T E K S T I Arto Rautio K U V A T Juha Poutanen Järvi ratkaisi saaren vesiongelmat Siilinjärvellä aivan Kuopion kupeessa sijaitsevan Paasisalon asukkaat ja kesämökkiläiset halusivat nykyaikaisen vesi- ja viemärijärjestelmän. Kun saaren maaperä on hyvin kallioinen, vedettiin pääosa runkoverkosta Pohjois-Kallaveden pohjaa pitkin. Rahaa säästyi, ja työ nopeutui. Vuonna 1991 rakennettu silta on mahdollistanut ympärivuotisen asumisen Paasisalossa. Noin 700 hehtaarin kokoisessa saaressa on nyt noin 50 kiinteistöä, joista 20:tä käytetään myös talvisin. Halu lisätä asumismukavuutta osa mökkiläisistä toi ennen juomaveden kanistereilla ja huoli ympäristöstä synnyttivät idean vesiosuuskunnasta. Idean polkaisi käyntiin kymmenen kiinteistöä, mutta lopulta osuuskuntaan lähti saaren noin 50 asumuksesta 46. Teetimme ensin yleissuunnitelman Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelulla. Suunnitelma pohjautui maastorakentamiseen, jolloin jätevedet olisi pumpattu taloista ylöspäin runkoviemäriin. Haimme tällä ajatuksella avustustakin, mutta emme saaneet silloin rahaa, koska alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ollut vielä valmis, selostaa vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Risto Kröger. Asiaan palattiin uudelleen Varsinainen suunnittelu kilpailutettiin, ja työn sai Suomen Salaojakeskus Oy heinäkuun alussa. Samalla päätettiin lisämaastotutkimuksiin perustuen hylätä vanha suunnitelma ja vetää sekä vesijohdot että viemärit järven pohjaa pitkin niin pitkälti kuin mahdollista. Suunnittelu tehtiin Suomen Salaojakeskuksen Kuopion toimistolla insinööri Hannu Pirisen johdolla. Mittaukset ja maaperätutkimukset teki salaojateknikko Risto Räsänen ja varsinaisen suunnittelun insinööri AMK Sanna Tiilikainen. 10

7 Kallionlouhinta olisi tehnyt maa-asennuksesta liian kalliin. Pienempien korkeuserojen ansiosta pystyimme lisäksi käyttämään aiemmin suunniteltua pienempiä putkia ja pumppuja, tiivistää Hannu Pirinen. Toki nytkin maakaivantoa tuli 4,5 kilometriä, mutta vedessä on putkea enemmän eli 5,5 kilometriä. Sillan luona Vuorelasta tulevat putket haaroittuvat kahteen linjaan, joiden päät jäävät saaren toisella puolella 300 metrin päähän toisistaan. Toisesta haarasta lähtee lisäksi haara saaren keskiosiin. Kaikkiaan putkea on asennettu reilut 19 kilometriä, kun ihan joka mökki ei liittynyt viemäriverkostoon, valottaa urakoitsija Jari Laitinen LVM Maarakenne Oy:stä. VESIASENNUS OLLUT NOPEAA Pohjois-Savon Ympäristökeskus edellytti vesiasennukselle Ympäristölupaviraston luvan eli vesiluvan. Sen hankinnassa vierähti reilu kaksi kuukautta. Työ valmistuu silti ajatellusti ennen talvea. Maa-asennus on edennyt laajan kalliotyön takia keskimäärin parinkymmenen metrin päivävauhtia. Järvellä putkea on asennettu noin 200 metrin päivävahtia. Vaikka kalliota on louhittu kuutiota, ei määrä ole kovin suuri putkimäärään verrattuna, vastaava työnjohtaja Jouni Tarvainen pohtii. Yhtä kalliokuutiota kohti tulee pari kuutiota muuta ainesta. Säästimme tässä paljon massojen siirtoa. Toisaalta eristettä ja hiekkaa kului enemmän kuin kallioasennuksessa, Jari Laitinen lisää. LVM Maarakenteen miehet tekivät talvella maatöitä maanomistajilta saatujen lupien mukaisissa paikoissa. Työtä tehtiin kahden koneen ja 4 5 miehen voimin. Kaadoimme puita, rakensimme yhteensä 30 pumppaamoa joista vain kolmea varten ei tarvinnut louhia kalliota ja teimme keskisaaren runkolinjaa ja talolinjoja. Veteen mentiin vasta kesä-heinäkuussa, jolloin mukaan tuli kolme uutta miestä, lautta ja vene, Jari Laitinen kertoo. PUTKIEN ASENTAMINEN VETEEN ON ERITTÄIN TARKKAA TYÖTÄ. KAIKEN PITÄÄ ONNISTUA KERRALLA. Veteen putket on asennettu metrin pätkinä autokeloista. Kun kaikki liitokset on tehty sähköhitsausmuhvilla, voi niihin luottaa. Putket ovat nyt yhtä tankoa. Veteen asentaminen on hyvin tarkkaa työtä, sen pitää onnistua kerralla. Järvessä putkien päällä on yleensä vettä 3 5 metriä, laivaväylän lähellä yli kymmenen metriä. Maata kohti tultaessa putket upotettiin painoilla ja peitettiin. YKSIKKÖHINTAURAKKA PYSYY RAAMISSA Tarjouskilpailun voittanut LVM Maarakenne ja Paasisalon vesiosuuskunta tekivät yksikköhintaurakan. Tilaajan kannalta olennaista oli suunnitelman tarkkuus, koska kustannusarvio tehtiin suunnitelman mukaan. Siilinjärvi on nyt tekemässä rantakaavan korvaavaa varsinaista kaavaa Paasisalolle. Vesi- ja viemäriputket on tehty kat- tamaan saaren tarpeet ainakin seuraavat 100 vuotta, myös valvojana toiminut Risto Kröger arvioi. Putkimateriaaliksi valittiin polyeteeni, joka on kaikin tavoin taloudellisin tällaiseen työhön. Urakoitsija sai standardit ja päätti itse, mistä tarvikkeet tilasi. Urakoitsija on tietenkin hyväksyttänyt käytettävät tarvikkeet tilaajalla ennen asennusta, Suomen Salaojakeskuksen Hannu Pirinen kertoo. Olemme tehneet yhteistyötä KWH Pipen kanssa ennenkin ja huomanneet yhtiön putkissa olevan hyvän hinta-laatu-suhteen. Olemme saaneet tarvittaessa myös tukea sekä itse työn teossa että tarvikkeiden tilaamisessa. Toimitukset pelaavat tänään tilaamme ovat putket huomenna työmaalla. Se on tärkeää, sillä koneiden ja miesten seisottaminen on erittäin kallista, muistuttaa Jari Laitinen. PAASISALON VESI- JA VIEMÄRITYÖ Linjan pituus on noin 10 kilometriä, josta 5,5 kilometriä järven pohjassa. Runkovesijohdon ja paineviemärien putkikoko on 75/63 mm. Talovesijohdot ovat 40 mm:n ja talojen viettoviemärit 110 mm:n putkea. Alueelle rakennettiin 30 pumppaamoa. Putkimateriaalien vähimmäiskestoikävaade on 100 vuotta. 11

8 A S I A N T U N T I J A T E K S T I Arto Rautio K U V A Arto Wiikari Yhtenäiset EU-standardit ja niihin liittyvä CE-merkintä ovat pohjoismaisen muoviputkiteollisuuden kannalta vähäinen uudistus. Täkäläinen laatu on niin korkea, että pelkkään CE-merkintään tyytyminen olisi askel taaksepäin. Pohjoismaissa katsotaan jatkossa, onko tuotteella pohjoismainen laatusertifikaatti, kertoo Inspecta Sertifiointi Oy:n tuotepäällikkö Leena Käyhkö. LEENA KÄYHKÖ Suomalainen muoviputki on laadukas perusidea on hahmottaa tuotekohtaisesti CE-merkinnän terveydelliset ja muut riskitekijät. On sitten tuotteesta kiinni, millaiset vaatimukset CE-merkinnän käytön taustalla ovat. Kun muoviputkessa terveysriski liittyy lähinnä juomaveden puhtauteen, ei CE-merkintä aseta tuotteelle isoja vaateita, arvioi Leena Käyhkö CE-merkin roolia muoviputkissa. EAS-direktiivi tuo tulevaisuudessa tiettyjä laatuvaatimuksia juomaveden kanssa kosketuksessa oleville tuotteille, mutta EAS ei ota kantaa tuotteen mekaanisiin tai toiminnallisiin ominaisuuksiin. CE-merkintä on Käyhkön mukaan käytännössä tuotteen passi rajanylityksessä, koska tullivirkailija ei saa estää merkityn tuotteen pääsyä maahan. Sama CE-merkki pätee kaikkialla EU: n alueella. Valmistaja on aina itse vastuussa CE-merkin kiinnittämisestä tuotteeseen. Merkin käyttöoikeuksia ei siis anota, vaan valmistaja itse tekee päätöksen vaatimusten täyttymisestä. Käyhkön mielestä CE-merkintä ei tule olemaan Pohjoismaiden muoviputkimarkkinoilla tärkeä asia, vaan asiakkaat kyselevät vapaaehtoisen tuotesertifioinnin perään. Hyvä esimerkki vapaaehtoisen laadunvarmennuksen tarpeellisuudesta on käyttäjien vaatimus tuotesertifioinnista taloteknisissä tuotteissa Suomen markkinoilla. Joissakin muissa tuotteissa, esimerkiksi henkilönsuojaimissa, CE-merkinnän rooli on isompi. Niissä CE-merkin käyttö edellyttää selvästi kovempien vaatimusten täyttämistä kuin muoviputkissa. Vertailu CE-merkinnän ja laatusertifioinnin välillä on selkeä. CE-merkki kertoo, että tuote ei ole vaarallinen. Sertifiointi taas kertoo, että tuote toimii ja täyttää ostajien vaatimukset. Kun CE-merkin käyttö on valmistajan vastuulla, niin uutta, pohjoismaisiin SBCsertifiointiohjeisiin perustuvaa Nordic Poly Mark -merkkiä voi käyttää vain Insta-Cert -ryhmän myöntämänä. Jokaiselle valmistusyksikölle erikseen haettavaan sertifiointiin liittyy alkuvaiheen tarkistusten lisäksi jatkuva tuotteen ja sen valmistuksen laadun seuraaminen, Käyhkö selventää CE-merkin ja sertifioinnin eroja. TARKKAAN MÄÄRITELTY JA VALVOTTU Uusi yhteispohjoismainen eli Suomen lisäksi Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa koskeva sertifiointi on helpotus valmistajille. Vaatimukset asetetaan pohjoismaisessa asiantuntijaryhmässä, jossa on mukana Insta-Cert -ryhmän lisäksi erikokoisia alan yrityksiä, laboratorioita ja järjestöjä jokaisesta neljästä Pohjoismaasta. Sertifikaatin saaminen edellyttää alkutarkastusta ja sen säilyminen toistuvia seurantatarkastuksia. Ovat jotkut yritykset menettäneetkin sertifikaatin kansallisen SFS-sertifiointimme aikana, Käyhkö kertoo. Nordic Poly Mark -merkinnän tarkoituksena on taata perinteisen, korkean laatutason säilyminen Pohjoismaissa. Kunkin tuotteen sertifiointiohjeet kuvaavat tarkkaan sen proseduurin, jolla tarkistus ja tutkimus tapahtuu sekä sertifiointia haettaessa että sen myöntämisen jälkeen. Leena Käyhkön mukaan esimerkiksi isoja valmistusprosesseja koskevia lisävaateita ei siten ole odotettavissa. Perinteinen pohjoismainen korkea taso riittää merkinnän säilymiselle. NORDIC POLY MARK VALTAA MARKKINAT Leena Käyhkö uskoo, että Nordic Poly Mark -merkintä tulee Pohjoismaissa markkinoille pääsyn edellytykseksi. Täällä on pitkä perinne vapaaehtoisessa asiakkaiden ja valmistajien yhteisessä laatutyössä. Käyhkö on 12

9 Nordic Poly Mark sopisi sinänsä hyvin käytettäväksi laadun takeena laajemmallakin kuin Pohjoismaissa, Inspecta Sertifointi Oy: n tuotepäällikkö Leena Käyhkö arvioi. varma, että ostajat eivät suostu tilaamaan helposti tuotteita, joilta puuttuu laatusertifiointi. Valmistajien aloitteesta syntynyt merkkimme on edelläkävijä Euroopassa. Koko EU:ta koskevaa sertifiointia ei ole saatu aikaan, mutta Pohjoismaiden ulkopuolelta on tullut kyselyitä, kuinka Nordic Poly Markiin pääsisi mukaan. Täkäläistä laatua arvostetaan laajalti, mutta ei se silti tarkoita, etteikö tuotteille ole jouduttu hakemaan myös paikallisia sertifiointeja Pohjoismaiden ulkopuolella, Käyhkö arvioi. Nordic Poly Mark sopisi sinänsä hyvin käytettäväksi laadun takeena laajemmallakin kuin Pohjoismaissa. Sen pohjana ovat EN-standardit sekä lisäksi sertifiointiohjeissa tarkkaan eritellyt pohjoismaiset lisävaatimukset. Ensimmäiset pohjoismaiset sertifikaatit on myönnetty vuonna Myönnetyistä sertifikaateista saa lisätietoja Internetissä osoitteesta Lisäksi kannattaa katsastaa myös TEKSTIILI-INSINÖÖRILLÄ OMA PATENTTIKIN NIMISSÄÄN Leena Käyhkö on työskennellyt tuote-, laatu- ja ympäristösertifioinnin parissa 1990-luvun alusta lähtien. Hän valmistui koneosastolta diplomi-insinööriksi opiskellen tekstiilitekniikkaa, teollisuustaloutta ja materiaalioppia ammattiaineina. Materiaaliopin kurssit keskittyivät muoveihin, joten muovi tuli jo tuolloin tutuksi. Työura alkoi tekstiiliteollisuudessa, ensin vaatetustehtaassa ja sitten tekstiili- ja paperituotannon välimaastoon sijoittuvassa kertakäyttötuotteiden valmistuksessa. Käyhkö päätti teollisuudessa kymmenisen vuotta kestäneen työuransa tuotekehityspäällikkönä. Noilta vuosilta hänen nimissään on vielä yksi patenttikin. Sertifiointialalle siirryin 1990-luvun alussa. Hain laatujärjestelmäarvioijaksi, mutta jo työhaastatteluvaiheessa kuulin tuotesertifioinnista ja kiinnostuin siitä oitis. Minut valittiin, ja sain tehdä noita molempia sertifiointeja. Aikanaan sain koko tuotesertifioinnin vastuulleni, mutta jatkoin toki myös laatu- ja ympäristöjärjestelmien arvioinnissa, Käyhkö muistelee urakehitystään. Kun pohjoismainen hanke alkoi, on Käyhkön tuotesertifiointiin käytettävissä oleva työaika kulunut sen parissa. Nyt valmiita ovat ensimmäiset muoviputkille laaditut sertifiointiohjeet. Työ jatkuu, ja uusia ohjeita on tekeillä. Pohjoismainen sertifiointi kiinnostaa laajasti myös muita teollisuuden aloja kuin muoviputkiteollisuutta. Niinpä sertifiointia päätettiin tarjota kaikille halukkaille. Ensimmäiset muut kuin muoviputkiohjeet on laadittu kylpyhuonekalusteille, ja jatkoa on odotettavissa seuraavaksi LVI-saralta. Vapaa-aikana Käyhkö viettää aikaa puutarhassa ja mökillä sekä pitää kuntoaan yllä. 13

10 Y M P Ä R I S T Ö T E K S T I ja K U V A T Arto Rautio Maaningan Käärmelahti kasvaa uusien tonttien myötä. Alueelle tulee aikaa myöten 60 uutta omakotitaloa. Maaningan jätevedet menevät Käärmelahden kautta Siilinjärvelle puhdistettavaksi aivan uima- ja venerannan läheltä. Järviveden puhtauden varmistamiseksi Käärmelahden jätevesipumppaamolle tehtiin 40 m 3 :n ylivuotosäiliö Weholite-putkesta. Uimavesien puhtaus etusijalla Maaningan jätevedet pumpataan Siilinjärven puhdistamoon pääosin yöaikaan. Kunnaninsinööri Jaakko Väisäsen mukaan näin sekä säästetään energiakuluissa että tasoitetaan puhdistamon kuormaa. Kunnalla on Sinikivessä allas, johon kerätään kirkonkylän vedet ennen pumppausta. Käärmelahdessa on kaivo alueen omille jätevesille ja pumppaamo, jolla sekä Käärmelahden omat että Sinikivestä tulevat vedet pumpataan kohti Siilinjärveä. Siirtoviemärin pumppaamoissa on automaattiohjaus, joka keskeyttää siirtopumppauksen, jos johonkin linjan pumppaamoon tulee vika. Kerran on kuitenkin käynyt niin, että automatiikka ei ole toiminut välittömästi. Kun nyt teimme vesi- ja viemärijohtoja Käärmelahden uusille asukkaille, päätimme samalla asentaa 40 m 3 :n ylivuotosäiliön pumppaamon yhteyteen, Väisänen tiivistää. Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:n insinööri Eero Ihalaisen suunnitelema uusi ylivuotosäiliö on mitoitettu yhden päivän kestävään häiriöön. Viisi kuutiota on varattu Käärmelahden omille viemärivesille, jotka tulevat pumppaamokaivolle viettoviemäriä pitkin. Pumppaamon lähellä on sekä kylän uimaranta että veneranta. Emme halua ottaa sitä riskiä, että jätevesiä pääsisi Ruokoveteen, Jaakko Väisänen toteaa. SÄILIÖN PITUUS 18 METRIÄ Kun Jaakko Väisänen ja Eero Ihalainen pohtivat ylivuotosäiliön vaihtoehtoja, tehtiin päätös muovisesta säiliöstä nopeasti. Näin säästyttiin muun muassa kallioisen maaperän louhintatöiltä. Alun perin ajatus oli tehdä kaksi rinnakkaista matalaa säiliötä, mutta urakoitsija LVM Maarakenne Oy esitti vain yhden 18 metriä pitkän säiliön rakentamista. Ehdotus hyväksyttiin, kun iso säiliö kerran mahtuu hyvin tontille. Näin säästettiin päiden hitsauksia, muistuttaa ratkaisua miettimässä ollut KWH Pipen piiripäällikkö Juha Karjalainen. KÄÄRMELAHDEN YLIVUOTOSÄILIÖ Weholite-säiliö 1 800/1 950 mm, pituus 18 metriä, tilavuus 40 m 3. Säiliöputkeen on hitsattu tehtaalla valmiiksi päädyt, putkiyhteet, jalat ja ankkurikiinnikkeet sekä tehty miehistöluukun aukko. Miehistöluukku tehtiin tehtaalla valmiiksi. Luukku kiinnitetään säiliöön kierreliitoksella, joka on varmistettu puristamalla panta päälle. Toimitus ja asennus elokuussa

11 Ylivuotosäiliön asennuspaikka on kallioista. Kaivanto on tehty alun perin Käärmelahden viemäriverkkoa varten, ja se vaati kallion louhintaa, mutta KWH Pipen toimittaman säiliön ansiosta kalliota ei tarvinnut poistaa lainkaan asennuspaikalta. Tämä säästi sekä rahaa että aikaa. toimituksen suhteen, mistä iso kiitos heille. Tämä on sitä hyvää palvelua, jonka takia yhteistyömme KWH Pipen kanssa on jatkunut jo vuosia, Aholainen tiivistää. Hinnan ohella toimiva kokonaisuus on tärkeää kovassa urakkakilpailussa. KWH Pipe on ollut joustava kumppani, ja ongelmatkin on aina ratkottu hyvin, kuvailee Antti Aholainen yhteistyötä. Säiliö on Weholite-putkea, jonka sisähalkaisija on millimetriä ja ulkohalkaisija millimetriä. Säiliön korko määräytyi pumppaamon alimman tason mukaan. Jos pumppaamoon tulee häiriö, alkaa kaivon vedenpinta nousta. Silloin jätevesi alkaa valua putkea pitkin ylivuotosäiliöön. Kun pumppu saadaan korjatuksi, avataan purkuputken mekaaninen venttiili ja vesi valuu takaisin kaivoon. Lopuksi säiliö huuhdellaan puhtaaksi, jota varten siihen on tehty miehistöluukku, Eero Ihalainen kertoo. Työmaakäynnillä Väisänen, Ihalainen, Karjalainen ja LVM Maarakenteen vastaava työnjohtaja Antti Aholainen päätyivät tekemään säiliöön vielä toisen luukun, josta vesiletkun saa sisälle. Näin enimmät huuhtelut voi tehdä menemättä säiliöön sisälle. LVM Maarakenteella on ollut Maaningan kunnan kanssa kesän 2006 kestävä urakkasopimus, johon Käärmelahden vesija viemäriverkoston laajennus sekä ylivuotosäiliön asennus kuuluivat. Alueelle asennetaan noin 800 metriä 110-millimetristä vesijohtoa ja noin metriä 160-millimetristä viemäriputkea, jotka on myös tilattu KWH Pipeltä. AIKATAULU SIIRTYI KUUKAUDELLA Tarkoitus oli asentaa ylivuotosäiliö jo heinäkuussa, mutta aikataulua muutettiin, ja työ siirtyi elokuulle. KWH Pipe oli joustava KAHDELLA KONEELLA MONTTUUN Säiliö tuotiin viimeiset puoli kilometriä kahdella kaivinkoneella päistä kantaen, sillä asennuspaikalle ei päässyt kuljetusautolla. Kun kuoppa oli valmis, kaivinkoneet laskivat säiliön paikalleen. Sitten tehtiin putkiliitokset, kiinnitettiin miehistöluukku, laitettiin ankkurit ja peitettiin säiliö. Työssä oli mukana kaksi kaivinkonetta, kaksi miestä ja työnjohtaja. Asennuskorot olivat sellaiset, että säiliö peitettiin rakentamalla kumpu. Maata tulee säiliön päälle metrin verran, jotta lämpöeristys on riittävä. Säiliöön oli hitsattu tehtaalla valmiiksi jalat ja ankkurikiinnikkeet. Ankkureiksi laitoimme teräsbetonipaaluja, jotka saatiin eräältä talonrakennustyömaalta. Nämä ovat iskupaaluista katkaistuja pääkappaleita. Lappeelleen monttuun asetetut paalut kiinnitettiin liinoilla korvakkeisiin. Laitoimme lisäksi ylivuotosäiliön alle routaeristeen, jotta säiliön alta yhteen taloon menevä vesijohto ei varmasti jäädy. Säiliöhän on yleensä tyhjä, joten kylmä voi periaatteessa mennä sen kohdalta syvemmälle kuin muualla, Aholainen huomioi

12 R A K E N N E T T U Y M P Ä R I S T Ö T E K S T I Arto Rautio K U V A T KWH Pipe ja Kuvapörssi Ahvenanmaan saaristossa tiestöä ei voi rakentaa ilman lukuisia siltoja ja tiepenkereitä. Penkereitä tehtäessäkin on usein huolehdittava samalla, että asukkaiden ja mökkiläisten kulkuyhteyksien turvaaminen ei vahingoita luontoa. Pengerrysten taakse jää lahdelmia, joiden on saatava raitista vettä pysyäkseen elävinä ja tarjotakseen mahdollisuuden virkistyskäyttöön. Veden vaihtuminen on turvattu monessa tapauksessa peltirummuilla. Ahvenanmaalla merivesi on sangen aggressiivista. Sen vuoksi Åvabron peltinen siltarumpu, jolla hoidettiin veden vaihtuminen pienellä mökkilahdella, oli ruostunut uusimiskuntoon. Siitä alkoi korjaamisvaihtoehtojen pohdinta, kertoo tiemestari Dick Mattsson Ahvenanmaan maakunnan hallituksen teiden ylläpitoyksiköstä. Peltiä on käytetty etenkin isoja rumpuja tehtäessä. Åvabron siltarummun halkaisija oli vain 2 metriä, minkä mahdollisti eri materiaalivaihtoehdot korjaustyölle. Oli tärkeä miettiä myös korjaustyön tien käyttäjille aiheuttamaa haittaa. Emme voineet järjestää mitenkään kiertotietä, joten tarvitsimme edullisen ja nopean tavan korjata rumpu. Jos olisimme vaihtaneet rummun uuteen, tie olisi ollut poikki 2 3 päivää vanhan ylöskaivamisen ja uuden asentamisen takia, Dick Mattsson arvioi. Pieneen mökkilahteen menevälle meriveden virtaukselle ei ollut haittaa, vaikka rumpu pienenisi vähän. Teiden ylläpitoyksikössä alettiinkin suunnitella ratkaisua, jossa uusi putki sujutettaisiin vanhan sisään. Seuraavaksi alettiin etsiä tuotetta, joka olisi sekä edullinen että sopisi hyvin sujutukseen. Esimerkiksi putket, joiden liitokset vaativat ulkopuoliset pannat, hylättiin. Valituksi tuli ulkopuoleltaan sileä muoviputki, jossa on kierreliitokset. Käypä vaihtoehto oli Weholite SN4 -putkeen perustuva ratkaisu. Loppuvaiheessa vain KWH Pipellä oli sellainen tuote kuin halusimme. Valintaa helpotti, että maakunnan hallituksella on kokemusta vastaavanlaisista töistä. Sujutus onnistui hyvin myös Vårdöbron työmaalla. VALMIIKSI PÄIVÄSSÄ Ahvenanmaan maakunnan hallitus tilasi työtä varten viisi Weholite-salkoa, jotka olivat kuusimetrisiä. Uutta rumpuputkea upotettiin mereen yhteensä 30 metriä. Salot tuotiin työmaalle kuorma-autoilla ja nostettiin kaivinkoneen avulla asennus- Ahvenanmaan tieverkon rakennus vaatii lukuisia siltoja ja penkereitä. Samalla on turvattava luonnon elinkelpoisuus ja vedenvirtaaminen pengerrysten taakse jääviin lahdelmiin. Sujuttaminen säästi liikenteen katkaisemiselta Tiepenkereen läpi kulkeva peltirumpu kesti aikansa Ahvenanmaan aggressiivista merivettä. Rummun vaihtaminen olisi vaatinut liikenteen katkaisun useaksi päiväksi. Teiden ylläpitoyksikkö päättikin vaihdon sijaan korjata rummun muoviputkea sujuttamalla. paikalle. Asennus tapahtui vedessä työntämällä putkea peltirummun läpi. Asennuspäivän valintaan vaikutti osaltaan sää, koska meren piti olla siellä työskenneltäessä tyyni, Dick Mattsson kuvaa. Asennus kesti noin kahdeksan tuntia. Mukana oli kahden koneen lisäksi sukeltaja ja kaksi asentajaa. Liikenteelle ei juurikaan aiheutettu häiriötä. Sukeltaja meni vanhan rummun läpi ja puhalsi palokalustoa käyttäen sieltä pois kaiken hiekan, kivet ja muun roskan. Sitten alkoi vaikein vaihe eli ensimmäisen putken saaminen vanhan rummun suulle. Ison putken upottaminen teetti oman työnsä, nostovoima on sellaisessa aika suuri. Putken pakottaminen rummun sisälle onnistui lopulta 16

13 ÅVABRON SILTARUMMUN PUTKET Weholite DN/ID 1600 SN4, yhteensä 30 metriä. rautatankoja hyödyntäen. Tämä on sellaista työtä, jossa joutuu joka kerta keksimään vähän uusia ratkaisuja tilanteen mukaan, Mattsson naurahtaa. Kun ensimmäinen salko oli saatu vanhan rummun sisälle, oli loppujen asentaminen helppoa. Kun uusi putki on sileä ja vanhaa pienempi, meni se hyvin läpi työntämällä. Käytimme toista kaivinkonetta apuna nostamisessa ja toista salkojen kiertämisessä yhteen ja sitten rumpuun työntämisessä. Venettä hyödyntäen työtä tehtiin veden päällä. Salkojen liittäminen veden päällä on kierreliitoksella hankalampaa kuin maalla. Riskinä on, että putket alkavat pyöriä kiertoliikkeen mukana, koska jo valmiina olevan putken tukeminen on vaikeampaa kuin maalla. Tässä työssä tuenta tehtiin siis kaivinkonetta ja rautatankoja apuna käyttäen. MERI HOITAA LOPPUUN Vanhan ja uuden rummun välitilaa ei lähdetty täyttämään eikä ankkuroimaan uutta rumpua muuten merenpohjaan. Kun vanhassa rummussa oli kerros hiekkaa ja kiviä pohjalla, arvioimme meren hoitavan tämän puolen työstä puolestamme. Toki seuraamme tilannetta ja ryhdymme toimiin, jos olettamuksemme ei ole oikea. Yksi vaihtoehto on injektoida siinä tilanteessa vanhan ja uuden rummun välitila kevytbetonilla. Toinen seurattava asia on tienpinnan painuminen. Jos vanha peltirumpu ruostuu puhki, on teoriassa mahdollista, että tie painuu sen parikymmentä senttiä, joka vanhan ja uuden putken välissä on. Tässä vaiheessa uskomme kuitenkin riittävän, että peltirummun sisällä on nyt tukeva ja kestävä muoviputki. Yhteistyö putkitoimittajan kanssa saa Mattssonilta kiitosta. Työ oli helppo ja nopea. Toimitukset tapahtuivat sovitusti, eikä tuotteen laadussa ja hinnassakaan ole valittamista. Tässä oli monta tekijää, joiden takia valitsimme KWH Pipen. Aiemmat kokemuksemme yhteistyöstä kuuluivat näihin, Dick Mattson kertoo. 17

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Kittilän Kaukosen kylässä, Ounasjoen kupeessa Jouni Seppälällä ja Jouni Ojanperällä riittää haastatteluhetkellä lokakuussa kiireitä. Kylään on asennettu WehoPuts

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä D U P P L E X Viettoviemärijärjestelmät Dupplex - vahva rakenneseinämäinen

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Tallinnan suurimmassa kaupunginosassa Lasnamäessä on totuttu rakentamaan isossa mittakaavassa. Kun alueen kaukolämpöverkkoa nyt uusitaan, on putkillakin reilusti

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO lähtien

PALVELUHINNASTO lähtien PALVELUHINNASTO 1.7.2010 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

PUTKESSA. Järeää putkea Pietariin ja Tornioon l Jätevesihuolto kuntoon KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

PUTKESSA. Järeää putkea Pietariin ja Tornioon l Jätevesihuolto kuntoon KWH PIPEN ASIAKASLEHTI PUTKESSA 3 2005 T E R V A S A A R E N S U U R I S U J U T U S Järeää putkea Pietariin ja Tornioon l Jätevesihuolto kuntoon KWH PIPEN ASIAKASLEHTI I N F R A R A K E N T A M I N E N T E K S T I Arto Rautio

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Salon Järvelän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

t j ä t e v e s i a s e t Pipelife Y ä Ympäristö t -tuotteet s h d i s t u s t u lo

t j ä t e v e s i a s e t Pipelife Y ä Ympäristö t -tuotteet s h d i s t u s t u lo tevesias t se k ä yttäv tä en p h ks fe Pipeli ö rist Ympä et e -tuott u Asennusohje e tu t jä di stustu l o Hyvä Rakentaja, Pipelife Ympäristön järjestelmät on suunniteltu huolettomiksi ja oikein asennettuina

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT RAUTAISIA OTTEITA Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT Viisikymmentä vuotta sitten, 50-luvulla, kansa rakensi kotimaata ja Pintos Oy teki ensimmäiset naulansa, aluksi vain kahdella

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

Jaettu puhdistamo jaettu urakka

Jaettu puhdistamo jaettu urakka Jaettu puhdistamo jaettu urakka Skaftungin kylä sijaitsee Pohjanmaan eteläisimmässä rannikkokunnassa, Kristiinankaupungissa. Siellä asuu niin maanviljelijöitä kuin kalankasvattajiakin, ja sen saaret ja

Lisätiedot

VEDENKULUTUKSEN SEURANTA. Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki

VEDENKULUTUKSEN SEURANTA. Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki VEDENKULUTUKSEN SEURANTA Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki Pinsiön alueen vesiosuuskunta lyhyt esittely! Perustettu 1997 Alunperin perustaminen lähti liikkeelle, koska talouksien porakaivovesissä

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 216 Keskustakirjaston projektinjohtourakka; urakoitsijan valinta HEL 2015-001242 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 63/673 496, Töölönlahdenkatu 4-10 Päätös A päätti

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Työnäytösraportti 2. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen 1 (5) SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen (Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 30.1.2016 Vesa Arvonen Aikaisemmassa jaksossa kerrottua Ylöjärven uutiset 1.10.2014 Taustaa

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

227 l Hulevesijärjestelmät

227 l Hulevesijärjestelmät IQ on älykäs ratkaisu hulevesien viemäröintiin. Järjestelmä kattaa koot 110 mm:stä 1 200 mm:iin. Yksinkertainen asennus, mukautuvuus ja kestävät ominaisuudet ovat IQ -järjestelmän avainasioita. Weholite

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät!

Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät! Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät! Sami Nieminen Schetelig Oy Kuvat Elina Vuori / Puutarha&Kauppa Mona Plant System Miten säästät vettä, aikaa ja rahaa? Ja mistä kustannustehokkuus

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

Tila avain

Tila avain Etusivu Ajankohtaista 17.8.2010 Alppilassa Sturenkatu 8:n toimitiloissa on meneillään merkittävästi työhyvinvointia lisäävä perusparannustyö. Helsingin Toimitilat päätti lisätä talon varustetasoon jäähdytyksen.

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3

ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3 LIITE 2 ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3 Energiakaivojärjestelmän yleiskuvaus Alueelle on tarkoitus porata suunnitelman mukaisesti lämmitystä varten 5 kappaletta

Lisätiedot