Tervetuloa Yleistietoa Mikä on Nordic Poly Mark? Miksi Nordic Poly Mark? Mitä tarkoittaa CE-merkintä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa 2. 1. Yleistietoa 2. 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3. 1.4. Mitä tarkoittaa CE-merkintä?"

Transkriptio

1 Tervetuloa 2 1. Yleistietoa Mikä on Nordic Poly Mark? Mikä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi? Miksi Nordic Poly Mark? Mitä tarkoittaa CEmerkintä? Juomavesihyväksyntä EAS 4 2. Kuinka eritellä sertifioidut tuotteet 4 3. Sertifiointi InstaCert/Nordic Poly Mark Sertifiointimenettely Sertifiointivaatimukset 6 4. Sertifioidut tuotteet Nordic Poly Mark merkityt tuotteet Nordic Poly Mark tulossa seuraaville tuotteille 8 5. Ladattavat tiedostot 9 6. Linkit 9 7. Yhteystiedot 9

2 Tervetuloa Tervetuloa Nordic Poly Markin kotisivuille. Kotisivut sisältävät tietoa Nordic Poly Marklaatumerkistä ja yhteispohjoismaisesta sertifiointimenettelystä InstaCert. 1. Yleistietoa 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? Nordic Poly Mark on muoviputkituotteiden vapaaehtoinen laatumerkki. Koska meillä on nykyään yhteiset tuotestandardit Euroopassa ja myös melko samanlaiset laadulliset rakentamisperinteet Pohjoismaissa, on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa päätetty ottaa käyttöön yhteinen laatumerkki muoviputkituotteille Nordic Poly Mark. 1.2 Mikä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi? Vapaaehtoinen tuotesertifiointi merkitsee sitä, että valmistaja on sitoutunut noudattamaan itsenäisen sertifiointilaitoksen vahvistamaa sertifiointiohjetta. Jos valmistaja täyttää kaikki asetetut vaatimukset, hänelle myönnetään lupa merkitä tuotteensa sertifiointiohjeeseen kuuluvalla laatumerkillä osoituksena vaatimusten täyttymisestä, esim. Nordic Poly Mark. Muissa Euroopan maissa on InstaCert/Nordic Poly Mark kaltaisia sertifiointijärjestelmiä. Kansallisten laatumerkkien välillä voi olla eroja testauksen laajuudessa ja taajuuksissa sekä vaatimusten tasoissa. Siten eri laatumerkit eivät aina ole samanarvoisia. Nordic Poly Mark on tehty vastaamaan pohjoismaisten käyttäjäjärjestöjen muoviputkille asettamia vaatimuksia, ja vaatimusten taso on käytännössä sama kuin entisillä kansallisilla laatumerkeillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Valmistajat ovat sitoutuneet suorittamaan jatkuvaa laadunvalvontaa Nordic Poly Markilla varustettujen tuotteiden osalta ja tämä tehdään ulkopuolisen testauslaitoksen valvonnassa ns. kolmannen osapuolen valvonta. Sertifiointijärjestö InstaCert on määritellyt niin sisäisen kuin ulkoisen laadunvalvonnan laajuuden, joka on julkaistu asiakirjoissa nimeltään SBC: t (sertifioinnin erityisohjeet). InstaCert on neljän pohjoismaisen sertifiointijärjestön muodostama yhteisö ks. myös kohta sertifiointi. 2

3 Miksi Nordic Poly Mark? Pohjoismaissa on jo pitkään käytetty korkealaatuisia muoviputkituotteita. Tuotteiden laatu on varmennettu kansallisella tuotesertifioinnilla riippumattomien testauslaitosten tekemän testauksen turvin. Rakennusten sisällä käytetyille tuotteille ovat kansalliset viranomaiset (Suomessa ympäristöministeriö) vahvistaneet vaatimukset ja antaneet tyyppihyväksynnät (Suomessa STFmerkki). Kun nykyiset typpihyväksynnät umpeutuvat niitä ei enää entiseen tapaan uusita, vaan ne katoavat lähitulevaisuudessa. Jatkossa on voimassa CEmerkintä, joka ei vastaa aikaisemmin edellytettyä pohjoismaista laatutasoa. Edellyttämällä Nordic Poly Markin mukaista laatutasoa varmistetaan jatkossakin se, että maahan ja rakennuksiin asennettavat muoviputkituotteet ovat samaa laatutasoa kuin aikaisemmin Mitä tarkoittaa CEmerkintä? CEmerkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja itse ilmoittaa tuotteen täyttävän EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset ja että landunvalvonta hoidetaan harmonisoidussa standardissa edellytetyllä tavalla. Tämä valvonta käsittää vain suppean osan tuotestandardin vaatimuksista. CEmerkinnän pääasiallisena tehtävänä on osoittaa, että maahantuodut tuotteet täyttävät EU:n rakennustuotedirektiivin. On kaksi tapaa osoittaa, että ENtuotestandardin mukainen tuote täyttää EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset: Joko siten että ns. harmonisoitu ENstandardi (hen) kattaa tuotekohtaisen standardin. Tai siten, että tuotestandardiin kuuluu liite Zxx, jossa kerrotaan miten rakennustuotedirektiivin vaatimukset täytetään. CEmerkintää käyttävältä valmistajalta ei kuitenkaan edellytetä tuotestandardin mukaista testausta eikä tarvita riippumattoman testauslaitoksen valvontaa. Tästä syystä CEmerkki ei ole verrattavissa mihinkään muoviputkituotteiden vapaaehtoiseen laatumerkkiin eikä sitä tule sekoittaa niihin. 3

4 Nordic Poly Mark laatumerkillä varustetut tuotteet täyttävät CEmerkinnän vaatimukset, vaikka tuotteissa ei olisikaan CEmerkintää. CEmerkki ei ole laatumerkki, eikä se ole sen tarkoituskaan. 1.5 Juomavesihyväksyntä EAS EU:ssa on meneillään työ juomavesikäyttöön tulevien tuotteiden yhteisen hyväksymismenettelyn luomiseksi. Tästä järjestelmästä käytetään nimeä European Acceptance Scheme (EAS) ja sen odotetaan tulevan voimaan noin vuonna Tulevaisuudessa varustetaan siis juomavesikäyttöön tarkoitetut tuotteet, kuten esim. putket EASmerkillä, osoittamaan terveysvaatimusten täyttymistä. EASjärjestelmä ei ota kantaa tuotteen mekaanisiin ja teknisiin ominaisuuksiin. Ennen uuden eurooppalaisen hyväksymismenettelyn voimaantuloa kansallisten hyväksymismenettelyjen soveltaminen jatkuu niissä maissa, joilla sellainen on. Suomella ja Tanskalla on tällainen menettely juomavesijohdoille ja näissä maissa käytettävät juomavesiputket leimataan Nordic Poly Mark merkin ohella SFS tai vastaavasti DSmerkillä. 2. Kuinka eritellä sertifioidut tuotteet Rakennushankkeessa edellytetyn laatutason varmistamiseksi hankintaasiakirjoissa määritellään tuotteiden laatuvaatimukset ja näiden osoittamistapa. Rakennuskohteisiin, jotka eivät kuulu julkisia hankintoja säätelevän lainsäädännön piiriin, voidaan vapaasti vaatia, että muoviputkituotteissa on oltava Nordic Poly Mark leimaus. Hankinnan kuuluessa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön piiriin ei voida viitata tiettyyn sertifiointimenettelyyn. Näihinkin kohteisiin voidaan kuitenkin selkeästi määritellä tarvittava laatutaso. Varmistukseksi siitä, että tuotteet ovat edellytettyä laatua ja toivotulla tavalla kolmannen osapuolen valvonnassa, hankintaasiakirjoihin esitetään seuraavaa erittelytapaa: Putkien ja putkiyhteiden on täytettävä tilajaan ilmoittavan tuotestandardin ja Insta SBC:n (ks. tekniset vaatimukset. Tämä osoitetaan esimerkiksi InstaCertin kolmannen osapuolen valvonnalla, jolloin tuotteissa on sertifiointimerkki Nordic Poly Mark tai vastaavalla kolmannen osapuolen sertifioinnilla. 4

5 3. Sertifiointi 3.1. InstaCert/Nordic Poly Mark Nordic Poly Mark merkillä leimatuissa tuotteissa noudatetaan InstaCertin vahvistamaa sertifiointimenettelyä. Muoviputkien pohjoismainen sertifiointielin InstaCert koostuu seuraavista sertifiointijärjestöistä: Inspecta Sertifiointi, Suomi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ruotsi Nemko, Norja Dansk Standard, Tanska Kullekin Nordic Poly Mark merkillä varustetulle tuotteelle on esitetty vaatimukset ja testausvälit erillisessä asiakirjassa, joka on nimeltään SBC (laadunvalvonnan erityisohjeet) + numero (sama kuin tuotestandardin numero), esim. PE vesijohtoputkille INSTA SBC SBC:ssä esitetään myös mahdolliset tuotestandardin ohella asetetut lisävaatimukset. Erityisohjeissa esitetyillä lisävaatimuksilla pyritään pitämään tuotteiden laatutaso perinteisellä pohjoismaisella tasolla. Lisävaatimukset voivat olla esimerkiksi: Iskulujuus määritetään alhaisemmassa lämpötilassa vastaten ilmastoolosuhteitamme. Muhviliitosten tiiviyskoe tehdään suuremmalla soikeudella kuin mitä ENstandardi edellyttää aikaisemman pohjoismaisen vaatimustason säilyttämiseksi. Muualla Euroopassa käytössä olevia ohutseinämäisiä putkituotteita ei ole sisällytetty InstaCert sertifiointiohjelmaan Sertifiointimenettely Tuotteen InstaCert sertifiointi ja sen leimaaminen Nordic Poly Mark merkillä edellyttävät ensin tyyppitestausta riippumattomassa testauslaitoksessa (esim. VTT, SP, TI tai SINTEF). Testauslaitos kirjoittaa tyyppitestauksesta raportin, josta ilmenee täyttääkö tuote tuotestandardin ja SBC: n vaatimukset. Tyyppitestausraportti lähetetään valmistajalle, joka toimittaa kaikki vaaditut asiakirjat InstaCertille. 5

6 Valmistaja suorittaa omaa sisäistä valvontaansa, jota testauslaitos valvoo säännöllisin tarkastuskäynnin. Testauslaitos ottaa myös pistokokein näytteitä valmistajan varastosta tarkistaakseen, että tuotteet täyttävät vaatimukset. Jos todetaan poikkeamia, InstaCert ryhtyy valmistajaa vastaan toimenpiteisiin, jotka saattavat johtaa sertifikaatin peruuttamiseen ja siten merkin käyttöoikeuden menetykseen. Testaus ja valvonta 3.3. Sertifiointivaatimukset Alla oleva taulukko esittää katsauksen muoviputkituotteille asetetuista vaatimuksista Sertifioituina aikaisempien kansallisten standardien (SFS, SS, NS ja DS) mukaan CEmerkinnän mukaan Nordic Poly Mark laatumerkin mukaan Taulukosta käy ilmi että Nordic Poly Markilla leimatut putket ovat samaa laatutasoa kuin aikaisemmin SFSmerkityt putket. CEmerkinnän vaatimustaso on paljon alhaisempi, kuten taulukosta näkyy. 6

7 CEmerkinnän mukaan Nordic Poly Mark laatumerkin mukaan Taulukosta käy ilmi että Nordic Poly Markilla leimatut putket ovat samaa laatutasoa kuin aikaisemmin SFSmerkityt putket. CEmerkinnän vaatimustaso on paljon alhaisempi, kuten taulukosta näkyy. Kuvaus/ominaisuudet Aikaisempi kansallinen sertifiointi pohjoismaissa (SFS, SIS, NS, DS) CEmerkintä InstaCert Nordic Poly Mark Viemäri Paine Viemäri Paine Viemäri Paine Tuotteen sertifiointi: Tyyppitestaus, riippumaton taho Sisäinen tarkastus Ulkoinen tarkastus, riippumaton taho +(1) (2) +(1) (3) Materiaalit: Tiheys, PE/PP/PVC Sulaindeksi, PE/PP Lämpöstabiliteetti, PP/PE Karvo, PVC Pehmenemispiste, PVC Pitkäaikaislujuus + ilm. + Tuote: Mitat Ulkonäkö Merkintä Pinnan laatu Pituussuuntainen muodonpysyvyys Sulaindeksin muutos Iskulujuus Rengasjäykkyys Paineenkestävyys Metyleenikloridi, PVC Säänkestävyys ilm. ilm. ilm. + Järjestelmä: Liitosten tiiveys Maakuorman ja korkean lämpötilan yhteisvaikutuksen kesto (BLT) (maaviemärit) Lämpötilanvaihtelukoe (kiinteistöviemärit) Juomavesikelpoisuus +ilm. +ilm. (4) Vaatimusten vertailu vertailu Nykyisen tason mukainen + Nykyistä Nykyisen alhaisempi tason taso mukainen + Ei Nykyistä sisälly alhaisempi taso Ei koske kyseistä käyttötarkoitusta Ei sisälly ilm. Valmistajan ilmoittama arvo vaaditaan (1) Valmistaja Ei koske määrittää kyseistä sisäisen käyttötarkoitusta valvonnan kattavuuden. ilm. (2) Paloominaisuudet Valmistajan ilmoittama kolmannen osapuolen arvo vaaditaan valvonnassa luokituksesta riippuen. (1) (3) Juomavesikelpoisuuden Valmistaja määrittää arvioinnin sisäisen tekee riippumaton valvonnan taho. kattavuuden. (4) CEmerkintään sisältyviä haitallisia aineita koskevat vaatimukset ovat vielä työn alla, joten (2) Paloominaisuudet kolmannen osapuolen valvonnassa luokituksesta tasojen suhdetta nykyisiin vaatimuksiin Tanskassa ja Suomessa ei tiedetä. riippuen. 7

8 (3) Juomavesikelpoisuuden arvioinnin tekee riippumaton taho. (4) CEmerkintään sisältyviä haitallisia aineita koskevat vaatimukset ovat vielä työn alla, joten tasojen suhdetta nykyisiin vaatimuksiin Tanskassa ja Suomessa ei tiedetä. 4. Sertifioidut tuotteet 4.1. Nordic Poly Mark merkityt tuotteet InstaCert sertifioi seuraavia tuotteita ja ne voidaan leimata Nordic Poly Markmerkillä Tuotestandardi Tuote Laadunvalvonnan erityisohjeet: SFSEN 1329 Kiinteistöviemärit, PVC INSTA SBC 1329 SFSEN 1401 Maaviemärit, PVC INSTA SBC 1401 SFSEN 1451 Kiinteistöviemärit, PP INSTA SBC 1451 SFSEN 1452 Painevesijohdot, PVC INSTA SBC 1452 SFSEN 1456 Paineviemärit, PVC INSTA SBC 1456 SFSEN 1852 Maaviemärit, PP INSTA SBC 1852 SFSEN Painevesijohdot, PE INSTA SBC SFSEN Paineviemärit, PE INSTA SBC NPGPS 103 Maaviemärit, PVC, PP og PE INSTA SBC PS 103 Tietoa valmistajista joilla on Nordic Poly Markmerkittyjä tuotteita saat klikkaamalla haluttua tuoteryhmää. Lisätietoa laadunvalvonnan erityisohjieden sisällöstä saat klikkaamalla INSTA SBCohjetta. Lisätietoa InstaCert sertifiointielimistä logtyg Nordic Poly Mark tulossa seuraaville tuotteille Alla lueteltujen tuotteiden merkintä alkaa todennäköisesti vuoden 2007 alkupuoliskolla: Kaasuputket, PE EN 1555 Muovikaivot EN sarja Mineraalitäytteiset maaviemäriputket, PP EN Mineraalitäytteiset kiinteistöviemäriputket, PP NPG tuotestandardi 8

9 5. Ladattavat tiedostot Pääesite: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Englanti Uutiskirje : Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska Logopankki / Vinjettipankk Tulostettava versio kotisivuista: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska 6. Linkit InstaCert Nemko SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Svenskt Vatten VVY Dansk Standard Inspecta Sertifiointi Danva NORVAR 7. Yhteystiedot Yritys Tlf. nr. Yhteyshenkilö Nordiska Plaströrgruppen +46 (0) Ingemar Björklund InstaCert +46 (0) Lennart Månsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut +46 (0) Lennart Månsson Dansk Standard Mark Krølner Nemko Elisabeth Søvik Inspecta Sertifiointi +358 (0) Leena Käyhkö 9

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot