Harvinaislaatuinen putkityömaa. Raahessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harvinaislaatuinen putkityömaa. Raahessa"

Transkriptio

1 PUTKESSA A n t i sta at t i s ta putke a r ä jä h dysherkk ä ä n t u n neliin Talvivaaran kaivoshanke l Vesiensuojeluprojekti päätökseen Pohjanmaalla KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

2 J Ä T E v e s i h u o lt o t e k s t i Arto Rautio k u v a t Juha Harju Työmaa oli laadussaan ensimmäinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella, kertoo rakennuttamisinsinööri Jouni Viinikkala. Harvinaislaatuinen putkityömaa Raahessa Raahen kaupungin vedenpuhdistamon vanha puinen purkuputki korvattiin 1,5 kilometriä pitkällä, merenpohjaan upotettavalla Weholite-putkella. Raahen seudulla on käynnissä mittava jätevesien käsittelyn tehostamistyö. Alueella rakennetaan parhaillaan siirtoviemäriä Vihannista Raaheen. Suunnitelmissa on myös Paavolan Veden jätevesien tuominen hyvin toimivaan Raahen puhdistamoon, jossa on käyttämätöntä kapasiteettia. Hankkeilla on merkittävä myönteinen ympäristövaikutus etenkin aroilla pohjavesialueilla ja vesistöjen lähellä. Lisäksi saadaan selviä investointi- ja toimintasäästöjä ja laajennetaan merkittävästi viemäriverkostoa. Ehdotimme Vihanti Raahe-siirtoviemäriä ja uusimisikään tullutta Raahen puhdis- tamon purkuputkea valtion vesihuoltotyöksi. Hankkeelle myönnettiin 50 prosentin avustus. Raahen Vesi, Vihannin Vesi ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus tekivät paketista sopimuksen, jonka mukaan rakennuttajatehtävät on hoitanut Ympäristökeskus, kertoo Raahen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Matti Penttilä. Kokonaisuus jaettiin kahteen erilliseen urakkaan. Purkuputki kilpailutettiin SR-urakkana. Näin näimme, mitä eri ratkaisuja oli tarjolla, ja riittääkö määräraha sekä siirtoviemärin että purkuputken tekoon, rakennuttamisinsinööri Jouni Viinikkala toteaa. Suunnitelma, hinta ja laatu ratkaisivat Tarjouksissa oli oltava mukana lähtötietojen pohjalta tehty suunnittelu, putket asennuksineen ja rakennustyöt. Suunnittelukeskus Oy:n yleissuunnitelmissa putken sisähalkaisijaksi oli määritelty vähintään 800 millimetriä riittävän virtaaman saamiseksi. Lisäksi toimitukseen kuului vesirajaan sijoitettava millimetrinen kokoojakaivo, joka asennettiin puhdistamolta tulevien kahden putken ja uuden purkuputken liitoskohtaan. Asennustyön arviointia varten annettiin mm. maaperätiedot merenpohjasta, johon on työn aikana ruopattu 3-metrinen putkiura. Tarjoukset pisteytettiin niin, että hinnan osuus oli 60 ja laatutekijöiden 40 prosenttia. Kokonaistaloudellisimmaksi osoittautui KWH Pipen tarjous, joka oli suunniteltu tehtäväksi Weholite-putkella, Viinikkala kertaa. Tarjouspyynnöstä johtuen olemme poikkeuksellisesti kokonaisvastuussa työstä avaimet käteen -periaatteella. Normaalistihan meiltä tulevat putket, putkien hitsaus ja niiden asennus, kertoo Oy KWH Pipe Ab:n liiketoimintopäällikkö Ari Vaarala. Kevyt putki helpottaa KWH Pipe valitsi kohteeseen Weholite-putken hyvänä ja kustannustehokkaana tuotteena. Putki on toimitettu tehtaalta 22 metrin salkoina Raaheen täysin rekkakuormin. Maalla saloista on hitsattu neljä 375 metrin 14

3 Purkuputkityö Tilaaja Raahen Vesi, rakennuttaja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja viitesuunnitelmat Suunnittelukeskus, Oulu. SR-urakka, pääurakoitsija KWH Pipe. Asennukseen käytettiin metriä Weholite 800/900 SN 4 -putkea. Lisäksi millimetrin kokoojakaivo vesirajaan. Asennus tehtiin 3 metrin putkiuraan merenpohjaan. Jälkipainotus tehtiin betonipainoin, jotka ovat kg/kpl. Työmaalla oli 2 4 asentajaa, hitsausyksikkö, lautta, kauhakuormaaja, ruoppausyksikkö ja tarpeen mukaan avustavia henkilöitä (mm. sukeltaja). Puhdistamon keskivirtaama voi olla kuutiota vuorokaudessa. Raahen ja Vihannin yhteisesti puhdistamoon toimittaman jäteveden määrä on alkuvaiheessa noin puolet kapasiteetista. putkea, jotka on varustettu ennen vesiasennusta umpilaipoilla. Sitten putket on hinattu tarkalleen oikeaan kohtaan ja upotettu päästämällä vettä sisään venttiilien kautta. Jälkipainotus tehtiin kilon u-muotoisilla betonipainoilla, joiden asennuskohdat oli merkitty putkeen työn helpottamiseksi. Weholite-putki on ollut kevyt käsitellä maalla ja helpottanut asennustyötä, kun painoja ei ole tarvinnut asentaa ja kiilata maalla valmiiksi. Putken siirtoa varten asennetuissa umpilaipoissa on venttiilit, joiden kautta putkeen on voinut päästä vettä upotettaessa tai ilmaa, kun putken päät on nostettu ylös lautalla tapahtunutta liittämistä varten, työmaan valvojana toiminut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Olli Utriainen kuvailee. Salot on läpihitsattu maalla lankahitsauskoneella, ja jokainen sauma on 5 cm leveä. Tämä antaa sekä hyvän vetolujuuden että varmistaa vesitiiviyden. Olemme panostaneet työssä etenkin kauluksen ja kaulushitsauksen kehittämiseen. Siltä osin voi sanoa, että työ on tehty aivan uudella tavalla, Vaarala selvittää. Tuulinen sää muokkaa aikataulua Merellä putket on yhdistetty haponkestävästä teräksestä tehdyillä laipoilla, jotka on ruuvattu yhteen haponkestävillä pulteilla. Kun purkukohta oli määritelty tarkkaan, asennus on tehty ulapalta maalle päin. Tämä on ollut järkevää myös siksi, että näin on minimoitu tuuliriskiä syksyn lähetessä. Työt alkoivat juhannuksen jälkeen, ja putkihitsaukset saatiin valmiiksi elokuussa. Merellä työskentely ei onnistu kovassa tuulessa, joten asennuksen on tarkoitus olla valmiina vasta syyskuussa. Putken ja työmenetelmän edut perustuvat putken keveyteen ja hallittavuuteen niin maan kuin vedenkin päällä työskenneltäessä. Suurin etu saavutetaan upotustyön hallittavuudessa, Olli Utriainen arvioi. Olen tyytyväinen KWH:n valitsemaan tekniikkaan, heidän toimintaansa työmaalla, aikataulussa pysymiseen sekä siihen, että asioista on voitu sopia sujuvasti. Sovitusta on myös pidetty kiinni, Viinikkala summaa. 15

4 y m p ä r i s t ö t e k s t i Arto Rautio k u v a Peter Hällbacka Koulu siirtyi uuteen, ympäristöystävälliseen aikaan Närpiön kaupunki peruskorjaa ja laajentaa Norrnäsin koulua. Uusi Länsi-Närpiön koulu tarjoaa hyvät tilat neljän aiemman ala-asteen oppilaille sekä alueen esikoululaisille. Rakennustöiden yhteydessä kiinteistö sai uuden pienpuhdistamon. Kaupungin omistama Närpiön Vesi Oy on rakentanut Närpiöön kattavan vesijohtoverkoston, mutta viemäriverkosto ei kata vielä koko kaupunkia. Kaupungininsinööri Edd Grahnin mukaan myös Norrnäs aiotaan liittää jossakin vaiheessa keskitettyyn jätevesijärjestelmään. Viemäriputken tuloa ei kuitenkaan voitu jäädä odottamaan. Koululla oli sakokaivo, josta meni purkuputki suoraan ojaan ja sitä kautta vesistöön. Vaihtoehtoina tilanteen korjaamiseksi olivat umpikaivo, hiekkasuodatuskenttä ja pienpuhdistamo. Umpikaivossa tyhjennyskulut ovat suuret. Hiekkakenttä taas pitää uusia säännöllisesti, että se toimisi. Pienpuhdistamo oli selvästi paras ja kannattavin ratkaisu, Grahn summaa. Kun pienpuhdistamo on ollut toiminnassa 5 10 vuotta, se on jo investointina Grahnin mukaan ehdottomasti kannattava. Ja jos viemäri sitten tulee Norrnäsiin, voimme siirtää puhdistamon toisaalle, Grahn jatkaa. Valittiin paras KWH Pipen pienpuhdistamon valitsimme sekä hinnan että toimittajan osaamisen ja koetun luotettavuuden perusteella. Mielestämme WehoPuts on paras markkinoilla oleva tuote. Lisäksi yhteistyö yhtiön ja sen edustajien kanssa on sujunut aina hyvin. WehoPuts-vakiomallistosta valittu puhdistamo on mitoitettu koulun ja esikoulun yhteensä oppilaan määrän mukaan. Puhdistamon hankimme itse, ja se toimitettiin tehtaalta suoraan työmaalle. Asennuksesta vastaavat koulurakennustyömaan pää- ja putkiurakoitsija. Kiinteistön puhdistamojärjestelmä tehdään niin, että jätevedet menevät suoraan puhdistamoon, Edd Grahn kertoo. Asennus tehdään rinnepaikkaan. Näin jätevedet menevät puhdistamoon painovoiman kuljettamina. Arviomme puhdistettavaa vettä kertyvän tasaisesti pitkin päivää, joten emme tehneet tasaussäiliötä välille. Kesäaika on hiljaiselon aikaa, kun koululaiset ovat lomalla. Siksi kesäajan toimet täytyy käydä hyvin läpi kaupungin teknisen toimen käyttökoulutuksessa KWH Pipen väen kanssa, jotta puhdistamon toiminta ei häiriintyisi, Grahn toteaa. Uusi puhdistamo otetaan käyttöön syyskuun aikana. Sen jälkeen koulun aiheuttamat ympäristöhaitat poistuvat Norrnäsin luonnosta kokonaan. 18

5 e n e r g i a t e k s t i Arto Rautio k u v a t Juha Harju Mateve Oy on kehittänyt yhteistyössä KWH Pipen kanssa piparkakkua muistuttavan koaksiaaliputken matalaenergiaverkostoa varten (ks. Putkessa 2/2007, s. 18). Vaasan asuntomessualueelle asennetaan 25 muoviputkea, jotka ovat pituudeltaan 300 metriä ja halkaisijaltaan noin 80 millimetriä. Putket upotetaan 2,8 5,0 metrin syvyyteen merenpohjaan. Vesi kulkee mereen päin keskellä putkistoa pyöreässä osassa, joka on halkaisijaltaan 40 millimetriä. Päässä laippa kääntää virtauksen piparkakun sakaroihin, joissa vesi imee itseensä meren pohjasedimenttien lämpöä ja palaa takaisin asuntoalueelle. Siellä lämmin neste jaetaan taloihin jakokaivojen avulla. Vesialueet toimivat kuin aurinkopaneeli, kuvailee Mauri Lieskoski Mateve Oy:stä. Vaasan putkistoasennus tehtiin suuntaporaamalla. Kokkolalaisella Maanrakennus B. Dahlbacka Oy:llä on suuntaporausta varten 3 asennusyksikköä, joissa on poralaitteisto, kaivinkone, kuljetuskalusto ja 2 4 työntekijää. Vaativat kohteet ovat vahvinta osaamisaluettamme. Tämä on esimerkiksi ensimmäinen kerta, kun meren alle vedetään matalaenergiaverkostoa, alitustöistä vastaava Johan Dahlbacka esittelee. Matalaenergiaverkoston putken päät jäävät merenpohjan alle. Poraus tapahtuu maalta merelle kohti ponttoonia niin, että poraus menee koko ajan vähän syvemmälle ilmataskujen estämiseksi. Porakärjessä Matalaenergiaverkoston putket mereen suuntaporaamalla Vaasan asuntomessualueen taloja lämmitetään merenpohjasta kerättävällä maalämmöllä. Tätä varten kehitetyt, 300 metriä pitkät koaksiaaliputket asennettiin paikalleen suuntaporaamalla. Koaksiaaliputkien asennus- työt alkoivat heinäkuun puolivälissä ja valmistuivat syyskuussa asuntomessualueella. oleva lähetin kertoo muun muassa kaltevuuden, syvyyden, suunnan ja lämpötilan ponttoonin vastaanottimelle, joka lähettää tiedot poralaitteen käyttäjälle. Koneen käyttäjä ohjaa poraa rannalta ja kääntää kärjen ylös pintaan, kun 300 metriä on tullut täyteen. Sitten poraterä otetaan pois ja tilalle laitetaan avannusterä, johon putki kiinnitetään laakerin välityksellä. Laakeri estää putken pyörimisen, kun sitä vedetään porauslaitteella maalle ponttoonilla olevalta kelalta. Yhden putken asennus kestää keskimäärin 2 3 päivää olosuhteista riippuen. Välillä joudumme kiertämään enemmän merenpohjan kiviä ja karikkoja, välillä vähemmän. Tarvittaessa voimme kiertää vaikka saaren, eli putken ei tarvitse kulkea suoraan. Kova tuuli voi myös haitata ponttoonilla työskentelyä, Dahlbacka toteaa. Tulevaisuuden energiamuoto Mateve Oy on valinnut kehittämänsä putken valmistajaksi KWH Pipen, joka teki pilottikohteessa kaikki putket kerralla valmiiksi laipan hitsausta myöten. Putket toimitetaan työmaalle 300 metrin keloina, tarpeen mukaan. Koaksiaaliputkien vetolujuus on hyvä, Johan Dahlbacka toteaa. Muoviputki on tähän tarkoitukseen ylivoimainen. Yhteistyö KWH Pipen kanssa on sujunut loistavasti. Olen myös erittäin tyytyväinen suuntaporauskumppaniimme, tiivistää Lieskoski. Johan Dahlbacka pitää Mateven keksintöä matalaenergiaverkostosta erittäin hyvänä. Hän uskoo sen yleistyvän maalämmön lähteenä myös yksittäisissä pientaloissa, joiden lähellä on jokin vesialue tai kallio syvällä maanpinnan alapuolella. 19

Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014

Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014 Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2013 ISSN 1799-8255 Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014 Tässä lehdessä myös Talvellakin tehdään kaivoja s. 11 Sääksmäen

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

Styrud Borealilla uudet toimitilat Nurmijärvellä

Styrud Borealilla uudet toimitilat Nurmijärvellä Styrud-konsernin uutislehti nro 2, 2011 Styrud Borealilla uudet toimitilat Nurmijärvellä Lue lisää s. 8-9 nro 2, 2011 Styrud Styrud Boreal Oy satsaa Etelä-Suomeen Yleinen taloudellinen tilanne ei ole ainakaan

Lisätiedot

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 Refla-energiaverkosto lämmittää Vaasan Suvilahdessa 42 taloa sivu 3 ja lämpöä tuotetaan lämpöpumpulla kaukolämpöverkostoon sivu 11 Kaasusta sähköä ja lämpöä

Lisätiedot

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13 Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehti Lokakuu 2012 ISSN 1799-8255 Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna sivut 4-5 Energiaa suoraan pohjavedestä sivut 26-27 Energiapaalut sivut 12-13

Lisätiedot

Mustasaari on yrittäjyyden suurkunta

Mustasaari on yrittäjyyden suurkunta Oulu Huhtikuu 3/10 2 YRITYSMAAILMA Mustasaari on yrittäjyyden suurkunta Mustasaari on muodostettu 1973 yhdistämällä viisi lähikuntaa. Mustasaaren väkiluku on tällä hetkellä yli 18.000, joista noin 71 %

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

NIBE mahdollisuuksien maailma!

NIBE mahdollisuuksien maailma! UUTISET 2 2012 Monipuoliset lämmitysratkaisut kaikenkokoisiin koteihin NIBE ilma/vesilämpöpumppuvalikoima laajeni NIBE DIM uuden ajan mitoitustyökalu NIBE UPLINK kiinteistölämpöpumppujen etäohjaus ja valvonta

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Vesistölämpö 4/ 2008. palvelut yhtiölle, hyvä. hyödyistä. sivulla 30 36 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6 KUNTA- TEKNIIKKA ESPOOSSA 5. 7.6.

Vesistölämpö 4/ 2008. palvelut yhtiölle, hyvä. hyödyistä. sivulla 30 36 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6 KUNTA- TEKNIIKKA ESPOOSSA 5. 7.6. ALANSA YKKÖNEN 4/ 2008 Vesistölämpö on Mikkelin urheiluopistolle palvelut yhtiölle, hyvä tekniset ratkaisu, Mikko Jukolalla Marko Ruti pitkä sanoo. lista hyödyistä. sivulla 30 36 Woking on brittikuntien

Lisätiedot

Espoolaisessa omakotitalossa vaihdettiin suorasähkölämmitys maalämpöön. Jatkossa sähkölaskuja on jo ilo ottaa vastaan!

Espoolaisessa omakotitalossa vaihdettiin suorasähkölämmitys maalämpöön. Jatkossa sähkölaskuja on jo ilo ottaa vastaan! Dakota Lavento, kuvat kirjoittaja ja Juha Jarva Sähköstä maalämpöön Espoolaisessa omakotitalossa vaihdettiin suorasähkölämmitys maalämpöön. Jatkossa sähkölaskuja on jo ilo ottaa vastaan! Meren rannalla

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

inline 2 Mistä lisää innovointivoimaa? 5 Pääkirjoitus Innovaatiot syntyvät oikeilla asenteilla 6 Oslo uudistuu Ruukin ratkaisuin

inline 2 Mistä lisää innovointivoimaa? 5 Pääkirjoitus Innovaatiot syntyvät oikeilla asenteilla 6 Oslo uudistuu Ruukin ratkaisuin inline RUUKKI SIDOSRYHMÄLEHTI SYYSKUU 2006 3/06 2 Mistä lisää innovointivoimaa? 5 Pääkirjoitus Innovaatiot syntyvät oikeilla asenteilla 6 Oslo uudistuu Ruukin ratkaisuin 10 Andritz hioo hankintojaan 12

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin Uponorin asiakaslehti 1/2010 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Energiatehokkuus kunniaan Lattialämmitys vanhaan taloon Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin vaikuttava taloprojekti 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi 2 Olemme johtava ympäristöä ja lompakkoasi säästävien lämpöpumppujen kehittäjä. Sisältö Maailman katseet kääntyvät Tranåsiin. 4 Lämpöpumppusi maksaa itse itsensä. 6 Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle!

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2009 Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! VANHASSA VARA PAREMPI Suomen rakennussektori

Lisätiedot

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013. teema. Talotekniikka

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013. teema. Talotekniikka TEEMALEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013 Talotekniikka SISÄLTÖ 6B 2013 Toimittajalta Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n kerran vuodessa ilmestyvästä Teema-numerosta, ylimääräisestä

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

Laivanrakennus Raumalla jatkuu. Suomalaista jäänmurtoteknologiaa Sahalin alueelle. seatec.fi. Meyer Turku Oy:n ensimmäinen vesillelasku: Mein Schiff 4

Laivanrakennus Raumalla jatkuu. Suomalaista jäänmurtoteknologiaa Sahalin alueelle. seatec.fi. Meyer Turku Oy:n ensimmäinen vesillelasku: Mein Schiff 4 Laivanrakennus Raumalla jatkuu seatec.fi Suomalaista jäänmurtoteknologiaa Sahalin alueelle Meyer Turku Oy:n ensimmäinen vesillelasku: Mein Schiff 4 NAVIGATING COMPLEXITY DNV and GL have merged to form

Lisätiedot

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Lämmitysjärjestelmää valittaessa energiatehokkuus on keskeistä Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan Kytkinyksikkö energianmittauksella

Lisätiedot

toiveista totta Savossa rakennetaan

toiveista totta Savossa rakennetaan ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2011 Savossa rakennetaan toiveista totta Suururakoiden tarjouslaskenta on tiukkaa tiimityötä Ruotsin teitä mittaamassa Mauri I etsii kiskoviat Uusi liikenneministeri: Vähemmällä

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Avaimet käteen. edulliseen. Joutsenmerkki. Suorasähköstä. maalämpöön. vain IVT-lämpöpumpuilla. -toimitus on IVT:n vahvuus 1/2010

Avaimet käteen. edulliseen. Joutsenmerkki. Suorasähköstä. maalämpöön. vain IVT-lämpöpumpuilla. -toimitus on IVT:n vahvuus 1/2010 1/2010 IVT Lämpöpumput Oy:n asiakaslehti pienrakentajille ja saneeraajille. www.ivt.fi Suorasähköstä edulliseen maalämpöön Joutsenmerkki vain IVT-lämpöpumpuilla Avaimet käteen -toimitus on IVT:n vahvuus

Lisätiedot

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja.

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja. Rakentajan RAKENTAJAN TIETO Tieto Savon 2/2010 Messujakelu: Asuntomessut Kuopiossa 16.7.-15.8.2010 KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu

Lisätiedot