Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi ja XML-skeemat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi ja XML-skeemat"

Transkriptio

1 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi ja XML-skeemat JHS170 ja JHS175 -suositusten esittelyaineisto YSR / Mikael af Hällström (Verohallinto)

2 JHS JHS 175 = JHS XML Konsepti julkisen hallinnon organisaatioiden yhteiselle, formaalille ja semanttisesti yhteentoimivalle tietojenvälityskielelle JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Julkaistu 04/2009 Nimeämis- ja muodostamissäännöt yhteiskäyttöisille XML-skeemoille JHS175 Julkisen hallinnon Elementtien nimeäminen ISO suuntaisesti sanastotyöprosessi Objekti Ominaisuus - Ilmentymä Atomaariskeemat, koosteskeemat ja rajapintaskeemat JHS 175 Julkisen hallinnon JHS sanastotyöprosessi XML Julkaistu 04/2010 Kuvaa prosessin julkisen hallinnon toimijoiden JHS170 toiminnassaan käyttämien käsitteiden Julkishallinnon harmonisoinnille Ydinsanastoryhmä XML-skeemat ohjaa ja koordinoi prosessia Ydinkäsitteet ja yhteiset käsitteet Intressiyhteisöt JHS-metatietorekisteri toimii varastona Väline = tallennus- ja hakukäyttöliittymät

3 Mihin tarpeeseen? Suositukset pyrkivät lisäämään tietojärjestelmien välistä yhteentoimivuutta

4 eri toimijat tekevät jatkuvasti hajautettua sanastotyötä omiin tarpeisiinsa Ydinsanastoryhmä:. Toimijat eivät pysty vaihtamaan tietoa keskenään sillä heidän toimintaprosessinsa ja tietojärjestelmänsä eivät puhu samaa kieltä!!! Nykytilanne JHS175 Julkisen hallinnon 1. Ohjaa ja koordinoi JHS-sanastotyötä sanastotyöprosessi 2. mutta Määrittelee kukaan & ei omistaa valvo ydinkäsitteet & ohjaa 3. Harmonisoi kokonaisuutta yhteisiä käsitteitä 4. Ratkaisee? ristiriitatilanteet ja synnytetty dokumentaatio jää pienten ryhmien omaksi tiedoksi käsite käsite Organisaatio A käsite Hallinnonala C käsite Klusteri G käsite käsite Keskusvirasto E käsite käsite käsite Toimiala B käsite käsite Kunta D käsite käsite Yksikkö F käsite

5 Kuinka JHSsanastotyöprosessi etenee? Intressiyhteisöiden omien sanastojen harmonisointi ja julkaiseminen Ydinsanastoryhmän aktiivinen ohjaus Yhteinen välinetuki = [Huddle] & JHSmeta.fi

6 JHS175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi JHS-metatietorekisteri Ydinkäsitteet Suodatus & harmonisointi JHS-sanasto Ydinsanastoryhmä skeemaelementti JHS-skeemakirjasto JHS170 Julkishallinnon XML-skeemat Lomake Excel-mallipohja Lomake Hakukäytt yttöliittymä käsite käsite käsite käsite käsite Intressiyhteisö Operatiivinen vetäjä käsite

7 Käyttö, pelkkää XML:ääkö? Ei toki! JHS-metatietorekisteri tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet

8 Concept Modeling Conceptual Data Modeling tuottaa toimii lähteenä JHS-sanasto Tekninen nimi Oma Domain Model Logical Data Modeling Physical Data Modeling XML Skeema

9 JHS-sanasto Terminologinen näkökulma JHS-sanaston käsiteartikkeleidenk metatiedoissa on runsaasti ns. terminologisia metatietoja kuten Määritelmä,, Yläkäsite, Funktiosuhde jne. avioliitto siviilisääty henkilö nimi tunniste sukunimi etunimi yritys- ja yhteisötunnus henkilötunnus kutsumanimi

10 avioliitto AvioliittoTeksti etunimi EtuNimi henkilötunnus HenkiloTunnus kutsumanimi KutsumaNimi siviilisääty SiviilisaatyTeksti sukunimi SukuNimi nimi tunniste Joillekin termeille ei välttämättä edes määritellä teknistä nimeä Tekninen nimi koostuu joko Ominaisuus-termist termistä ja Ilmentymä-termist termistä. JHS-sanasto Tekninen nimi yritys- ja yhteisötunnus YritysTunnus henkilö Henkilo tai joissakin tapauksessa pelkäst stä Objekti-termist termistä.

11 Teknisen nimen käyttö: UML-tietomalli Henkilo EtuNimi: Name HenkiloTunnus: Code SiviilisaatyTeksti: String Tekninen nimi kopioidaan kohdealueen omaan tietomalliin.

12 Atomaariskeema: Ydin.xsd EtuNimi type xs: name HenkiloTunnus type xs: code import JHS-skeemakirjasto Tekninen nimi Koosteskeema: Henkilo.xsd KutsumaNimi type xs: name Tekninen nimi generoidaan JHS-metatietorekisteriss metatietorekisterissä myös s Erikoisala-metatiedon mukaan luokiteltuihin Atomaariskeemoihin. EtuNimi type xs: name Henkilo type HenkiloTunnus type xs: code Kohdealueella käyttk yttäjät t tuovat nämän Atomaariskeemat omiin Koosteskeemoihin, jotka vuorostaan sisällytet llytetään n Rajapintaskeemoihin.

13 Domain-ontologia ontologia Käsitejärjestelmäkaavio JHS-sanasto Tietomalli Luokkamalli Käsitemalli XML-skeemarakenne JHS-skeemakirjasto Sovittu termi Tekninen nimi

14 Suhde julkisen hallinnon muihin yhteentoimivuushankkeisiin? Keskeinen asema VALTASA:n VATI-tietoarkkitehtuurissa Olennainen osatekijä Tietohallintolain konkretisoinnissa

15 Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet Hallinnon kehittämisosasto - Valtion - IT-toiminnan johtamisyksikkö

16 Julkishallinnon metatietoarkkitehtuuri Yhteiset metatietovarannot Julkishallinnon metatietopalvelu Ontologiakirjastopalvelu Metatietomääritykset Luokitukset Kansainväliset ja yleiset standardit Tunnisteet Julkishallinnon tietojen yhteiskäyttö edellyttää semanttista yhteentoimivuutta eli sopimista yhteisistä metatietomalleista/ skeemoista, sanastoista, luokituksista ja koodistoista sekä yhteisiä pelisääntöjä niiden käytöstä ja noudattamisesta. Tältä pohjalta voi muodostua kokonaisarkkitehtuurin linjauksia tukeva metatietoarkkitehtuuri. Jotta tällainen kokonaisuus voidaan muodostaa eri tahoilla tuotettavista rakenneosista, hallita ja saattaa tiedon tuottajille yhtenäisellä tavalla käytäntöön sovellettavaksi, tarvitaan julkishallinnon yhteinen, kokonaisuutta koordinoiva metatietopalvelu. Hallinnon kehittämisosasto - Valtion - IT-toiminnan johtamisyksikkö

17 Julkishallinnon metatietopalvelu Hallinnon kehittämisosasto - Valtion - IT-toiminnan johtamisyksikkö

18 Entä muu sanastotyö? Rajanvetoa asiasanastojen ontologisoinnin ja JHS-sanastotyön välillä

19 Yhteisen käsitteistön muodostaminen, esimerkkinä sanasto Hallinnon kehittämisosasto - Valtion - IT-toiminnan johtamisyksikkö

20 Semanttisen yhteentoimivuuden lähestymistapoja Hallinnon kehittämisosasto - Valtion - IT-toiminnan johtamisyksikkö

21 Mikä taho voisi palvella minua [tietyssä asiassa]? Mihin tahoon minun tulisi olla yhteydessä jotta saan tietoa [tietystä asiasta] TAI edistettyä [tiettyä asiaa]? Mitä [tietty asia] merkitsee? Mikä on sen suhde [muihin asioihin]? Elän omaa elämääni. Elämässäni on asioita ja tapahtumia. Haluan että minun oikeuteni huomioidaan [tietyn asian] suhteen! Voisiko joku täyttää velvollisuuteni [tietyn asian] suhteen?

22 haen löydän Informaatiota siitä, mitä [jokin asia] tarkoittaa, mitä siihen liittyy, kuka asiaa hoitaa ja mihin voin ottaa yhteyttä saadakseni asian käsittelyn käyntiin otan yhteyttä otan yhteyttä Siilojärjestelmä Virkamies Virkamies Virkamies Virkamies Virkamies Virkamies Siilojärjestelmä viranomainen 1 viranomainen 2 otan yhteyttä Virkamies Virkamies Siilojärjestelmä viranomainen 3 Virkamies elän teen Elämiseen ja tekemiseen liittyvät digitalisoidut tapahtumarekisteröinnit synnyttävät tietoa, joka välittyy suoraan palveluprosesseihin MD-tietovarantoihin BPMprosessikerros prosessi käyttää tietoa Julkishallinto & sidosryhmät Master Data - tietokerros

23 Lopputulos: Saan tietoa niistä asioista, joita etsin Lopputulos: Saan käynnistettyä ne asioihin liittyvät palveluprosessit, jotka satun löytämään. Itse palveluprosessit toimivat edelleen samanlaisina kuin ennen Lopputulos: Elämiseeni ja tekemiseeni liittyvät palveluprosessit käynnistyvät itsestään ja tuottavat minulle oikeuteni sekä täyttävät velvollisuuteni

24 Mitä maailmalla? JHS XML ja JHS-sanastotyö ammentavat inspiraatiota kansainvälisistä referensseistä

25 Suomi.fi Suomi.fi ISO TSK TSK ebxml NIEM UN/ CEFACT Semic.EU SFS SFS OASIS UBL IDABC OIOXML SAGA UK Govtalk Yrityssektori Yrityssektori Pankit Pankit SEPA Finvoice Finvoice THL THL ValtIT ValtIT KuntaIT KuntaIT XMLstrategia XMLstrategia JUHTA JUHTA Yrtaali Yrtaali Koodistot Koodistot HL7 Tikesos Tikesos W3C Yhteentoimivuusohjelma Yhteentoimivuusohjelma ISO VRK VRK PRH PRH VM VM SM SM TEM TEM TIEKE TIEKE Integraatio Integraatio Perusrekisterit Perusrekisterit? Metatiedot Metatiedot JHS143 JHS143 SÄHKE SÄHKE Dublin Core Arkistolaitos Arkistolaitos YritysSuomi.fi YritysSuomi.fi VTJ-rajapinta VTJ-rajapinta KTJ-rajapinta KTJ-rajapinta MML MML Semanttinen Web FinnONTO FinnONTO RosettaNet RDF/OWL Rekisteripooli Rekisteripooli Pooli Pooli VALDA VALDA CCTS GJDMXML JHS-suositukset JHS-suositukset Sanastot siltana Sanastot siltana Republica Republica

26 Kansainvälisiä referenssejä Digitaliser.dk Digitaliser.dk NIEM.gov XRepository XRepository ISO20022

27 Muita yleiskäyttöisiä palikoita NIEM ja CCTS > tietokomponenttiajattelu 27

28 NIEM 28

29 CCTS Luettelo teknisistä elementeistä - hyvin vähänv semanttisten suhteiden selvittelyä. ACC Address. Details The location at which a particular organization or person may be found or reached. BCC Address. Identification. Identifier A unique identifier for this address. BCC Address. Format. Code The code specifying the format of this address. BCC Address. Postcode. Code A code specifying the postcode of the address. BCC Address. Post Office Box. Text The unique identifier, expressed as text, of a container commonly referred to as a box, in a post office or other postal service location, assigned to a person or organization, where postal items may be kept for this address. BCC Address. Block Name. Text The block name, expressed as text, for an area surrounded by streets and usually containing several buildings for this address. BCC Address. Building Number. Text The number, expressed as text, of a building or house on a street at this address. BCC Address. Building Name. Text The name, expressed as text, of a building, a house or other structure on a street at this address. BCC Address. Room Identification. Text The identification, expressed as text, of a room, suite, office or apartment as part of an address. BCC Address. Department Name. Text The name, expressed as text, of a department within this address. BCC Address. Floor Identification. Text The identification by name or number, expressed as text, of the floor in a building as part of an 29 address.

30 Saksa: XÖV Standardisierung > yhteiset UML-tietomallit

31 Tanskan mallista oppia? Teknispainotteisesta OIO XML:stä kohti malliperusteista standardisointi

32 Harmonisering og standardisering Dataudveksling Forretningsafklaring Teknisk Implementering Modelbaseret Standardisering Datadefinitioner ASDD ASDD BDD BDD ASDD ASDD ADD ADD BDD BDD ADD ADD BDD BDD BDD BDD BDD BDD ADD ADD Ontologier Ontologier Taksonomier Taksonomier Semantiske modeller Informationsmodeller Informationsmodeller Forretningsmodeller Procesmodeller Procesmodeller Term: Adresse Definition: Angivelse af fysisk lokalisering Semantikdefinition Semantikdefinition Servicedefinitioner Meddelelsesdefinitioner OIOWSDL-fil OIOWSDL-fil Messages Types Operations Port types Bindings Ports Services OIOXML-skemaer OIOXML-skemaer Attributter Elements Types OIO-semantikstandard OIO-semantikstandard OIO-meddelelsesstandard OIO-meddelelsesstandard OIO-processtandard OIO-processtandard OIOXML-skema OIOXML-skema OIO-servicestandard OIO-servicestandard OIO-datastandard OIO-datastandard P1 P2 Mappingdefinition Mappingdefinition Meddelelsesmodeller Meddelelsesmodeller Operationer Mappingdefinition Mappingdefinition Mappingdefinition (DD-XMLSkema) Mappingdefinition (DD-XMLSkema) WADL-fil (REST) WADL-fil (REST) Mappingdefinition (XMI-DD) Mappingdefinition (XMI-DD) Mappingdefinition (BPMN-?) Mappingdefinition (BPMN-?)? Mappingdefinition (MD-XMLSkema) Mappingdefinition (MD-XMLSkema) Kontekstdefinitioner

33 Forretningsafklaring Forretningsmodellering (databærende begreber) Procesmodel Proces Proces Informations-/ meddelelsesmodel klasse attribut attribut attribut klasse attribut attribut attribut klasse attribut attribut attribut Dataudveksling Servicedefinition Servicedefinition Meddelelsesdefinition OIO Semantikdefinition Semantikdefinition Foretrukken Term: Adresse Definition: Angivelse af fysisk lokalisering (ISO 1087) Datadefinition/-type Semantisk modellering (terminologiske begreber) Ontologi Begreb Aspekt Aspekt Aspekt Begreb Begreb Begreb Taksonomi Kategori Kategori Kategori Kategori

34 Samarbejdsmodel Facilitator Projektleder Domæneekspert Dataudveksling WORKSHOP Informationsmodel Taksonomi Service Arbejdsgang Begreb Modellør Terminolog OIO-ekspert (Dream team) OIO- OIO- Desktop Desktop Sekretær Tekniker

35 JHS-sanastotyön tilanne 11/2010 Toiminta käytännössä vasta muotoutumassa Esitys jatkosta JUHTA:n käsittelyyn

36 Suositusten soveltamisen tilanne marraskuussa 2010 SADe-ohjelman palvelukokonaisuudet IY_Opetustoimi (OKM/SADe) Palkkaraportointikoodisto FIP-hanke YSRyhteyshenkilöverkosto Raportointikoodisto FIA-hanke (Taloushallintoliitto ym.) etem 2.0 JHS175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi PERA Yhteistyö vireillä KELA Arkki-hanke PRH:n sanastotyö Metsästandardiehdotus Asiointitilin rajapintakuvaus Tarkastuspöytäkirja (Kuntaliitto) Valtioneuvoston päätösasiakirjojen skeemat JHS170 Julkishallinnon XML-skeemat

37 ..visio..utopia?..tavoitetilassa Mitä JHSXML:llä voidaan saavuttaa? Loppukevennys Nykymaailman paperilähtöisen byråkratiahärdellin ja tulevien XML-pohjaisten streamlineautomaattiprosessien vertailua

38 VATI VATI Hallinnon kehittämisosasto - Valtion - IT-toiminnan johtamisyksikkö

39 ohje ohje tarve säädös säädös dokumentti viranomaisaloitteinen vaatimus hakemus ilmoitus liitteet määräys määräys dokumentti kirje kirje haku tulkinta puhelinsoitto elämäntilanne lisäselvityspyyntö dokumentti kirjaamo diaari sähköp osti Kaaos ja tuska toinen viranomainen tulkinta muu taho arviointi käsittelijä selvittelijä informaatio -haku kirje dokumentti lisäselvitys todistus rekisteriote asiakirja tiedon löytäminen asiakirjasta tms. tiedoksianto toinen viranomainen selvittely työryhm ryhmä ehdotus valmistelu dokumentti muu taho päätös ratkaisija/ päättäjä esittely tiedoksianto dokumentti kollega kirje dokumentti luonnos dokumentti dokumentti muistio kommentti lausunto dokumentti arkisto kirjasto kirjasto netti netti muu tietolähde muu tietolähde dokumentti toinen viranomainen

40

41 prosessi > prosessikuvaus (BPMx) tieto = sanoma rajapintakuvaus = skeema käyttöliittymä/ tietojärjestelmä termit xsd XML tehtävä tehtävä tehtävä termit.net xsd sääntö termit JHS-metatietorekisteri XML COBOL xsd XML termit JAVA xsd XML termit AJAX xsd XML termit Toiminta Tekniikka henkilöresurssi/ toimija Onni ja autuus Ihminen

42 Lisäinformaatiota: informaatiota: YSR:n Huddle-työtila LinkedIN: JHS170 ja JHS175 Kiitos mielenkiinnosta! YSR / Mikael af Hällström (Verohallinto) mikael.afhallstrom(at)vero.fi mikaelafh(at)gmail.com

43 [-] Tarkoitus on ottaa käyttöön yhtenäinen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Painopisteinä ovat tietoarkkitehtuuri ja tiedon tason yhteentoimivuus. Käytännössä tämä tarkoittaa kuvauksia ja määrityksiä esimerkiksi sanastoista, ontologioista, luokituksista, koodistoista ja tiedon rakenteisesta esittämisest misestä. Tätä työtä tehdään jo monella toimialalla, mutta laki velvoittaisi työn n entistä parempaan koordinaatioon.

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 30.3.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus (Aki Siponen) Projektiesittelyt (n. 60min) Nykytilan kartoitus

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web Reija Nurmeksela Maiju Virtanen Antti Lehtinen Matti Järvenpää Airi Salminen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2006 SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston hanketietopalvelu

Valtioneuvoston hanketietopalvelu Valtioneuvoston hanketietopalvelu Kohdearkkitehtuurikuvaus 11.12.2014 Versio: 1.0 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? 8.10.2005 Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos PL 5500, 02015 TKK eero.hyvonen@tkk.fi

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 24 - Köyliön kunta - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Tike, maa- ja

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? 10.10.2005 Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos PL 5500, 02015 TKK eero.hyvonen@tkk.fi

Lisätiedot

Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä

Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä Tuo projektitiimisi vuosihuoltoon, viritä tiimisi tehot huippuun! Tekemisen kypsyys: Tarvittava ammattitaidon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet 7.11.2011 KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen Versio

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 9 RDF-skeeman kuvaus

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 9 RDF-skeeman kuvaus JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 9 RDF-skeeman kuvaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2

Lisätiedot

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen kielelliset ja terminologiset sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille Virpi Kalliokuusi Johanna Eerola Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimallit

Kokonaisarkkitehtuurimallit Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti FEAR-projekti 3/2007 Tutkimukset ja selvitykset Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi HL7 Finland ry Tekijät Yhteyshenkilö Marko Suhonen, Juha Mykkänen, Aki Miettinen, Hannu Virkanen marko.suhonen@uef.fi Versio

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto Kamut 2 Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. Toteuttamismahdollisuudet ja toimenpidesuositus KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti

Lisätiedot