Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960"

Transkriptio

1 Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta Nimenhuuto. 34. Ehdotukset puolueneuvoston uusista jäsenistä. Ilmoitusasia. 35. Puoluetoimikunnan jäsenehdokkaiden nimeäminen. 36. Valistustyötä ja kunnallisvaaleja koskevat asiat. 37. Seuraavan puoluekokousvuoden määrääminen. 38: Seuraavien puoluekokousedustajavaalien valintaperuste. 39. Päätös pöytäkirjan painattamisja jakelutavasta. 40. Päätöslauselma järjestötehtävistä. 41. Keskustelu puoluekokouksen julkilausumaehdotuksesta ja asian palauttaminen valiokuntaan. 42. Julkilausuma tilanteesta urheilujärjestöissä. 43. Ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan mietintö. Ehdotukset puolueen talous- ja sosiaalipoliittiseen ohjelmaan tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä. Keskustelu ja asian palauttaminen ohjelma- ja julkilausumavaliokuntaan. 44. Uuden, yhtenäisen maaseutuohjelman hyväksyminen puolueelle. Loppukeskustelu ja ohjelman teksti. 45. Päätökset esityksistä n:o Päätökset esityksistä n:o Puolueneuvoston puheenjohtajan vaali. 48. Puoluetoimikunnan jäsenten vaali. 49. Mietintö ja päätös esityksestä n:o Mietintö ja päätös esityksestä n:o Mietintö, loppukeskustelu ja päätös esityksistä n:o Mietintö ja päätös esityksestä n:o Puolueen alajärjestöjen uudet mallisäännöt. Sääntövaliokunnan ehdotukset, loppukeskustelu ja päätökset. 54. Puolueneuvoston jäsenten vaali Tässä puoluekokouksessa tehtyjen päätösten ja suoritettujen valintojen voimaan astuminen. 56. Puolueen talousja sosiaalipoliittinen ohjelma 1960-luvulle. Korjaukset ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan mietintöön sekä ohjelman tarkistettu teksti. 57. Julkilausuma kunnallisvaaleista. 58. Tilintarkastajien vaali. 59: Lopullinen ehdotus puoluekokouksen yleisjulkilausumaksi ja Väinö

2 170 Leskisen puhe sekä julkilausuman hyväksyminen. 60. Kokouksen päättämistoimet. Puheenjohtajiston kiitokset kokoukselle ja kokouksen päättäjäissanat. Kokouksen päättäminen. Kello puoli Puhetta johti Vihtori F a 11 i 1 a. yksitoista 33 Puheenjohtaja: Kokous jatkuu. Pyydän edustajia asettumaan paikoilleen. Tpimitetaan nimenhuuto. Sihteeri Olli Laitisen toimittamassa nimenhuudossa merkittiin läsnäoleviksi kaikki äänioikeutetut edustajat. 34 Puheenjohtaja: Kokoukselle ilmoitetaan, että piirisihteerien tulisi jättää ehdotukset puolueneuvoston jäsenistä tänne menettelytapavaliokunnan puheenjohtajalle, siis ne ehdotukset, jotka piirikokoukset ovat asiasta tehneet. Merkittiin. 35 Puheenjohtaja: Menettelytapavaliokunnan taholta on pyydetty kehoittamaan kokousta nimeämään ehdokkaat puoluetoimikunnan jäseniksi. Haluan tiedustaa, ottaako kokous nyt nimettäväkseen puoluetoimikunnan jäsenehdokkaat ja sen jälkeen ehkä asian vielä palautettavaksi menettelytapavaliokuntaan, vai noudatetaanko ensimmäisenä päivänä tehtyä päätöstä, että ehdotukset jätettäisiin suoraan menettelytapavaliokunnalle. Kokouksesta huutoja: Nimetään!

3 Puheenjohtaja: Otetaan ehdokkaat nimettäväksi tässä kokouksessa. Hyväksyttiin. 171 Puheenjohtaja: Tähän mennessä on pyydetty 17 puheenvuoroa. Eiköhän siis mahda ehdokkaita löytyä! Keskustelu: Leo Le koi a (Hämeen eteläinen): Toveri puheenjohtaja, hyvät -toverit! Puoluetoimikunnan vaali on aina puoluekokouskysymyksistä se, joka pakostakin on tahtonut jakaa puoluekokousedustajat kahteen, jopa useampaankin ryhmään tai ryhmittymään. Ennen kaikkea on käyty, jos ei sanoisi taistelua niin ainakin kiistaa Helsingin ja maaseudun välillä puoluetoimikunnan paikoista. Vieläpä on tahdottu tähän kiistaan mukaan eri ammattiryhmittymät, jopa ovat paikkojen jaossa tahtoneet olla mukana myöskin ammatilliset sekä urheilu- ja muut nuorisojärjestöt. Etelä-Hämeen piirin piiritoimikunnan puheenjohtaja sääntökysymyksen yhteydessä eilen käyttämässään puheenvuorossa tuomitsi ajatuksen, että puoluetoimikunnan jäsenten vaalissa otettaisiin huomioon eri ammattialojen edustajat. Vaikka voinkin yhtyä tähän toveri Pelkosen lausuntoon, kiinnittäisin kuitenkin puoluekokousedustajien ja tämän kokouksen menettelytapavalio- Tiunnan huomion siihen, että nyt valittavaan puoluetoimikuntaan tulisi myös riittäyä määrä maaseudun puoluetovereita. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri on kokouksessaan tätä kysymystä käsitellyt ja yksimielisesti päättänyt asettaa puoluetoimikuntaehdokkaaksi toveri Onni Oksasen Etelä-Hämeen ja sen maaseudun edustajana. Luulisin ainakin maaseudun edustajien toistenkin vaalipiirien alueelta voivan yhtyä tähän etelä-hämäläisten yksimieliseen päätökseen. Me tiedämme, että toveri Oksasella on lyhyt matka ja erittäin hyvät kulkuyhteydet tänne pääkaupunkiin, joten hän voi hyvin osallistua puoluetoimikunnan työhön. Lisäksi toveri Oksanen on viimeiset kolme vuotta kuulunut puoluetoimikuntaan ja hoitanut tehtävänsä kiitosta ansaitsevalla tavalla. Näin ollen kaikkien etelä-hämäläisten puolesta ehdotan, että toveri Oksanen valittaisiin puoluetoimikuntaan. Pekka Kokko (Kuopion piiri): Kuopion läntinen vaalipiiri asettaa puoluetoimikuntaehdokkaaksi toveri Onni Hiltusen. Veikko Kuusisto (Mikkelin piiri): Mikkelin piirikokous esittää puoluetoimikunnan jäseneksi Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton puheenjohtajan kansanedustaja Viljo Virtasen.

4 172 Heikki Munter (Turun eteläinen): Turun eteläinen vaalipiiri' esittää puoluetoimikuntaan kansanedustajat Sylvi Siltasen ja Rafael Paasion. Puheenj ohtaj a: Pyydän ehdotuksen kirjallisena. Eino Laakso (Hämeen pohjoinen): Ehdotan Pohjois-Hämeen pienviljelijäin ehdokkaana puoluetoimikuntaan pienviljelijä Paavo- Sinkan. Eino Salakka (Kymen piiri): Kymen vaalipiiri ehdottaa puoluetoimikuntaan valittavaksi Martti Viitasen. Kalle Altti (Helsingin piiri): Helsingin piiri esittää puoluetoimikuntaan seuraavat: Väinö Leskinen, Tauno Suontausta, Yrjö Rantala, Valtter Laitinen, Lempi Lehto, Olavi Lindblom, Tyyne Paasivuori, ja Yrjö Hätinen, näistä Suontausta uusi, muut entisiä. Matti Saastamoinen (Kuopion piiri): Kannatan Kokon ehdotusta, että Onni Hiltunen valittaisiin puoluetoimikunnan jäseneksi. Alli Lahtinen (Kymen piiri): Hyvät puoluekokousedustajat! Kymen piirin periaatteellisena kannanilmaisuna puoluetoimikunnan kokoonpanosta esitän seuraavaa. Puoluetoimikuntaan olisi aiheellista saada suhteellisen vahva maaseutuedustus. Niinikään ei puoluetoimikunta saisi olla kovin suuressa määrin kansanedustajista kokoonpantu, sillä puoluetoimikunta on se puolueorgaani, joka johtaa myöskin eduskuntaryhmän toimintaa. Pääkaupungin henkilökysymykset ovat myös seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa vähemmän miellyttäviä tilanteita politiikan kovassa pelissä. Tämän johdosta oli syytä ajatella puoluetoimikunnan kokoonpano seuraavaksi: puheenjohtajan, puoluesihteerin ja ruotsalaisten, yhteensä kolmen edustajan, lisäksi eduskuntaryhmästä enintään kolme jäsentä, helsinkiläisiä ei-kansanedustajia kaksi, maaseudulta mieluimmin ei-kansanedustajia neljä, yhteensä 12 jäsentä. Yhdyn kannattamaan täällä tehtyä ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin Kotkan kaupunginjohtaja Martti Viitanen. Samalla pyydän kannattaa täällä tehtyjä ehdotuksia, että puoluetoimikuntaan valittaisiin kansanedustaja Sylvi Siltanen Turusta, sosionomi Tyyne Paasivuori Helsingistä ja lisäksi ehdotan, että puoluetoimikunnan jäseneksi valittaisiin asianajaja Ulla Tiilikainen. Taisto Laakso (Hämeen pohjoinen): Hämeen pohjoinen vaalipiiri esittää puoluetoimikuntaan edelleen valittavaksi Tampereen kaupunginjohtajan Oiva Kaivolan. Aulis'K omi (Satakunnan piiri): Satakunnan vaalipiiri esittää puoluetoimikuntaan valittaviksi Erkki Saarisen Raumalta, Väinö Leskisen Helsingistä ja Olavi Lindblomin Helsingistä.

5 17S Alpo Lindqvis t (Oulun piiri): Oulun piiri esittää puoluetoimikuntaan Antero Väyrysen' ja perustelee esitystään sillä, että Oulun piiri ei ole tähän saakka koskaan sopinut puoluetoimikuntaan; vuoro jo olisi. Olavi Luja (Uudenmaan piiri): Uudenmaan Sosialidemokraattisen Piirin piirikokous päätti ehdottaa puoluetoimikuntaan edelleen seuraavat: Veikko Helle, Eino Sir6ii. Veikko Järvinen (Helsingin piiri): Kannatan toveri Altin tekemiä ehdotuksia puoluetoimikunnan jäseniksi ja ilmoitan samalla, että toveri Tauno Suontausta on kieltäytynyt ehdokkuudesta puoluetoimikuntaan. Paavo Rantanen (Vaasan itäinen): Hyvät toverit! Pyytäisin kiinnittää huomiota erääseen omituiseen seikkaan. Meillä on hyväksytty periaateohjelma, jota olemme kaikki yksimielisesti pyrkineet noudattamaan ja josta kaikki ovat olleet yksimielisiä. Se on niin hyvä, «ttä sitä täytyisi edelleenkin pitää kunniassa. Nyt kuitenkaan tämän ohjelman laatijaa ei ole koskaan sijoitettu puoluetoimikuntaan. Minusta olisi korkea aika, että teoria ja käytäntö voitaisiin yhdistää, joten ehdotan puoluetoimikuntaan valittavaksi myöskin Reino Oittisen.,Väinö Tölli (Kajaanin piiri): Kajaanin Sosialidemokraattinen Piiri esittää puoluetoimikuntaan Pohjois-Suomen edustajana ja pitkäaikaisena entisenä puoluetoimikunnan jäsenenä, kansanedustaja Eetu Karjalaisen. Armi Hellgr6n (Turun eteläinen): Yhdyn kannattamaan Alli Lahtisen ja Heikki Munterin tekemää ehdotusta, että toveri Sylvi Siltanen valittaisiin puoluetoimikuntaan, sekä Munterin tekemää ehdotusta, että Paasio valittaisiin puoluetoimikuntaan. Samoin yhdyn Alli Lahtisen tekemään ehdotukseen, että Tyyne Paasivuori ja Ulla Tiilikainen valittaisiin puoluetoimikuntaan. Jarmo Kolhi (Oulun piiri): Yhdyn kannattamaan toveri Lindqvistin tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin jäseneksi Antero Väyrynen. Pohjois-Suomi on tällä hetkellä sellaisessa asemassa, että yhden henkilön varsinkin läänin länsiosasta saaminen puoluetoimikuntaan on täysin perusteltua. Pauli L a v 6 n (Satakunnan piiri): Kannatan Satakunnan piirin puolesta tehtyä esitystä, joka tarkoittaa Erkki Saarisen, Väinö Leskisen ja Olavi Lindblomin valitsemista puoluetoimikuntaan. Sulo J.Ojanen (Hämeen eteläinen): Hyvät puoluetoverit! Yhdyn

6 174 ' kannattamaan toveri Lekolan tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin hyvin monen tuntema. Onni Oksanen Lopelta. Hilma Minkkinen (Lapin piiri): Pyydän saada kannattaa Alli Lahtisen tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin Sylvi Siltanen, Tyyne Paasivuori ja Ulla Tiilikainen. Onni Rintanen (Joensuun piiri): Pyytäisin pohjoiskarjalaisten edustajien puolesta kannattaa toveri Töllin tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin Eetu Karjalainen. Onni Kemppainen (Kajaanin piiri): Yhdyn kannattamaan toveri Töllin tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin kansanedustaja Eetu Karjalainen, edelleen, Kajaanin Sosialidemokraattisesta Piiristä. Puheenjohtaja: Pyydetyt puheenvuorot on käytetty. Keskustelu ehdokkaista riittää. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin tältä osalta menettelytapavaliokuntaan.' "Puheenjohtaja: Tahtooko kokous nimetä ruotsalaisten työväenjärjestöjen ehdokkaita puoluetoimikuntaan? Keskustelu: Per Björklund (Ruotsalainen Työväenliitto): Ehdotan Lars Lindemania ruotsinkielisten edustajana. Ilmari Linna (Uudenmaan piiri): Hyvät puoluetoverit! Kun käymme valitsemaan niin tärkeää elintä kuin puoluetoimikuntaa ja olemme vahvistaneet puolueelle uudet sääntömme, joissa olemme halunneet ulottaa kansanvallan mahdollisimman pitkälle, niin onko tarkoituksenmukaista ja oikein, että täällä kokouksessa vakavasti esitetään ehdokkaaksi henkilöä, joka on puolueen palkkaa nauttiva, toimitsija, kuten tämä ruotsinkielisten ehdokas on. Eikö ole tarkoituksenmukaista löytää sellaiset ehdokkaat, jotka eivät ole palkattuja toimihenkilöitä. Tämän haluaisin esittää vakavasti Ruotsalaiselle Työväenliitolle. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Kun keskustelun kuluessa on tehty vain yksi ehdotus ruotsinkielisten edustajaksi puoluetoimikuntaan, Lars Lindemania koskeva, niin kokous valinnee hänet yksimielisesti ruotsinkielisten työväenjärjestöjen edustajaksi puoluetoimikuntaan. Ruotsinkielisten työväenjärjestöjen edustajaksi puoluetoimikuntaan valittiin yksimielisesti Lars Lindeman.

7 Puheenjohtaja: Meillä on vielä kesken puolueneuvoston jäsenten vaali, mutta meidän täytyy jättää se siksi, kunnes puoluetoimikunnan kokoonpano on saatu selville. Uudet säännöt edellyttävät, että molempiin ei voi kuulua samanaikaisesti. Otamme käsiteltäväksi esityslistan 22. asian:»päätetään valistustyötä ja kunnallisvaaleja koskevista asioista». Asian alustaa Puolueen kunnallisasiain sihteeri Aatto Väyrynen..-, Aatto Väyrynen: Hyvät puoluetoverit! Tälle puoluekokoukselle ei ole valmistettu erityisiä esityksiä eikä alustuksia puolueen valistustyötä ja kunnallispolitiikkaa koskevista kysymyksistä. Puoluetoimikunta on entisen käytännön mukaan, hyväksynyt tällekin vuodelle valistustyösuunnitelman, joka tehdään tunnetuksi puolueen alajärjestöjen piirissä ja jonka mukaan puolueen valistustoimintaa on tarkoitus entisiä latuja seuraten kuluvana vuonna harjoittaa. Mitä kunnallispolitiikkaan tulee, meillä on syksyllä kunnallisvaalit, joiden valmisteluissa on monissa piireissä jo ehditty niin pitkälle, että valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat alkavat olla kunnossa. Piirisihteereiden ja muiden puoluetyössä aktiivisesti mukana olevien toimihenkilöiden kanssa on sovittu siitä aikataulusta ja ohjelmasta, joita vaalien valmisteluissa noudatetaan. Tässä kokouksessa ei liene syytä tarkemmin puuttua vaalivalmistelutyön yksityiskohtiin, koska niistä on jo melkoisessa laajuudessa puoluekokousedustajillekin tiedoitettii. Sen sijaan puoluetoimisto haluaisi esittää, että puoluekokous jättäisi julkilausumavaliokunnan valmisteltavaksi julkilausuman tai päätöslauselman kunnallisvaaleista ja että se sitten kokouksen päätöksellä lopullisesti siunattaisiin. Lokakuun 2. ja 3. päivinä suoritettavilla kunnallisvaaleilla on keskeinen asema kuluvan vuoden poliittisessa ja järjestöllisessä toiminnassa. Kansa määrää näissä vaaleissa neljäksi vuodeksi eteenpäin sen suunnan, jota kuntien asioiden hoidossa on noudatettava. Eri puolueet pyrkivät vaalien avulla saamaan selville äänestäjäkunnan keskuudessa nauttimansa luottamuksen ja samalla varmistamaan uudet lähtökohdat lähivuosien toiminnalleen. Tämän vuoksi kunnallisvaalien yleispoliittinenkin merkitys on huomattava. Sosialidemokraattisen Puolueen vaaliliitot käyvät vaalitaisteluun tietoisina siitä, että niiden menestyksestä ratkaisevasti riippuu, mikä on suomalaisen kansanvallan kohtalo lähivuosina ja minkä suunnan

8 176 kehitys kunnallisen toiminnan eri aloilla saa. Voitot, joita sosialidemokraattinen puolueväki hankki kansanvaltaisille vaaliliitoille viimeksi toimitetuissa osuuskauppavaaleissa, kannustavat meitä entistä määrätietoisempaan työhön edessä olevissa kunnallisvaaleissa. Sosialidemokratian kannattajat tulevat päättävästi torjumaan kansanvaltaisen työväenliikkeen hajottamiseen tähtäävät toimenpiteet, olkootpa ne kommunistien tai porvarillisten puolueiden suunnittelemia. Tahtoisin erikoisesti korostaa, että menestyksen turvaamiseksi tulevissa vaaleissa eivät riitä järjestöteknilliset eivätkä muutkaan pelkästään teknillistä laatua olevat keinot. Me tarvitsemme nyt kansanliikkeenomaista joukkovoimaa pyrkimystemme taakse. Sen vuoksi on tärkeätä, että mielialat sosialidemokraattien ja sosialidemokratian ystävien keskuudessa tervehtyvät, paranevat ja pääsevät vireään nousuun. Toivottavasti tämä puoluekokous on jo tähän mennessä pystynyt antamaan pitävät lähtökohdat mielialojen tämänsuuntaiselle kehitykselle. Toivottavasti me olemme saaneet tästä puoluekokouksesta uskoa siihen työhön, jota meiltä vaaditaan kunnallisvaalitaistokin viemiseksi voittoon ensi syksynä. z Puheenjohtaja: Hyväksyttäneen alustajan esittämät ajatukset ja myös esitys, että valiokunta valmistaisi kunnallisvaaleja koskevan julkilausuman, joka myöhemmin täällä tarkistettaisiin. Julkilausumavaliokunnan tehtäväksi annettiin kunnallisvaaleja koskevan päätöslauselman valmistaminen. Merkittiin. 37 Puheenjohtaja: Esityslistalla seuraavana on asia 23: imäärätään seuraava puoluekokousvuosi». Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan puoluekokous pidetään joka kolmas vuosi. Näin ollen tulisi puoluekokous pidettäväksi vuonna Hyväksyttäneen. Kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa. Seuraava puoluekokous määrättiin hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti pidettäväksi vuonna Asia oli loppuun käsitelty.

9 Puheenj ohtaj a: Esityslistan 24. asia:»päätetään seuraavien puoluekokousedustajien vaalien valintaperusteista.» Hyväksyttyjen sääntöjen 13 :ssä mainitaan:»jokainen piirijärjestöön kuuluva kunnallisjärjestö, jonka alaisten puolueosastojen henkilöjäsenluku on yhteensä vähintään 200, muodostaa vaalissa itsenäisen vaaliyhtymän ja on sillä oikeus saada puoluekokoukseen yksi edustaja sanottua 200-lukua kohden sekä sen ylittävältä osalta edelleen yksi edustaja kutakin täyttä 500:aa jäsentä kohden.» Toteamme vain sääntöjen määräyksen. Merkittiin, että seuraavien puoluekokousedustajavaalien valintaperusteet olivat tulleet päätetyiksi uusien sääntöjen hyväksymisen yhteydessä. Asia oli loppuun käsitelty. 39 Puheenjohtaja: Jätämme taas yhden asian esityslistassa väliin ja otamme 26 asian:»päätetään pöytäkirjan painattamis- ja jakelutavasta.» Puoluetoimikunta ehdottaa, että pöytäkirja painatetaan entiseen tapaan ja lähetetään"perusjärjestöille postiennakkoa vastaan. Keskustelua ei syntynyt. Puoluetoimikunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asia oli loppuun käsitelty. Puheenj ohtaj a: Tämän jälkeen meidän on syytä ryhtyä odottelemaan valiokuntien mietintöjä. Haluaako kokous määrätä, milloin lounastauko pidetään? Nyt emme voi sitä pitää sen vuoksi, että ravintola ei ole valmistautunut vielä lounastauolle. Onko yhtään valiokuntaa valmiina esittämään mietintöään? Otettaneen noin 15 minuuttia kestävä tauko, jonka jälkeen toivomme valiokunnilla olevan jotain valmiina. Lisäksi ilmoitetaan, että julkilausuma- ja ohjelmavaliokunta kokoontuu aivan välittömästi kansliahuoneeseen. Kokous keskeytettiin kello 11,40. i2 Sos.-dem. P. Pöytäkirja

10 Kokousta jatkettiin kello 12,26. Puhetta johti Vihtori F a 11 i 1 a., Puheenjohtaja: Kokous jatkuu. Kokousedustajille on jaettu ohjelma-, ja julkilausumavaliokunnan mietinnöt. Näitä on kolme kappaletta. Onkohan niitä edustajat ehtineet lukea, vai onko syytä lukea ne vielä puhujapöntöstä? (Kokouksesta: Ei tarvitse!). Ei tarvitse lukea, vai? (Kokouksesta: Ei!) Ei lueta. Mietintöjä ei luettu. Puheenjohtaja: Otetaan ensin esille päätöslauselma järjestötehtävistä. Halutaanko asiasta keskustella? Kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin kokouksen päätökseksi. Mietintö oli seuraava:»puoluekokous toteaa, että eräs kriisivaihe sosialidemokraattisen poliittisen työväenliikkeen historiassa on päättynyt. Puolueemme on kestänyt siihen kohdistuneen voimakkaan paineen vähin vaurioin. Yhtyneen ja vahvan vastustajan yritettyä iskeä joukkomme hajalle ovat rivimme tiivistyneet puhtaiden tunnustemme ympärille. Yhteinen aate, sosialidemokratian koetut perusarvot ja taistelussa lujittunut toveruus ovat tehneet puolueestamme jälleen eheän ja yhtenäisen. Samalla kun puoluekokous kiittää puolueen jäseniä menestyksellisestä työstä, se toteaa ilolla, että naisten ja nuorten sosialidemokraattiset järjestöt ovat vahvistuneina ja entistä iskukykyisempinä puolueemme rinnalla sosialidemokratian rintamassa. Sosialidemokraattinen Puolue on uudistusten puolue. Myös sisäisessä toiminnassaan sen on otettava huomioon ajan vaatimukset. Puoluekokous kehoittaa puolueen järjestöjä ja jäseniä tehostamaan kenttäverkoston luomista ja järjestötyömme saattamista entistä elävämmäksi. Myös käytännön puoluetyössä on kiinnitettävä huomiota aikamme ihmistä koskeviin ongelmiin ja hänen tarpeisiinsa. Joukkoliikkeenä Sosialidemokraattinen Puolue taistelee koko yhteiskunnan paremman tulevaisuuden puolesta tavoitteenaan ihmisen vapauttaminen aineellisesta hädästä ja pelosta, unohtamatta yksilöä, ihmistä, jonka kunnioittaminen, auttaminen ja tukeminen kuuluvat sosialidemokratian perustehtäviin.»

11 Puheenjohtaja: Seuraavana esitellään saman valiokunnan toinen mietintö, julkilausuma poliittisesta tilanteesta. Tätäkään ei siis tarvitse lukea. Tähän asiaan on pyydetty puheenvuoroja. Keskustelu: Veikko Järvinen (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtajat Tämän julkilausuman yhteydessä haluan puuttua erääseen asiaan, jota ei ole tässä kokouksessa vielä käsitelty ja johon on syytä kiinnittää huomiota. Tarkoitan tässä sitä rotusyrjintää, jota on varsin, voimakkaasti ilmennyt viime aikoina varsinkin Atelä-Afrikassa. Me emme tosin täällä tunne olosuhteita tuossa kaukaisessa maassa, mutta kuitenkin on ilmeistä, että siellä syrjitään ihmisiä sen vuoksi, että he kuuluvat johonkin toiseen rotuun kuin vallanpitäjät. Sosialidemokraattisen Puolueen perusperiaatteisiinhan kuuluu, että jokainen ihminen on saman arvoinen, olkoon hän syntynyt minkä rodun jäsenenä tahansa. Kansainvälinen sosialidemokratia on tuominnut rotusyrjinnän varsin voimakkaasti. Kaikki länsimaiset sosialidemokraattiset puolueet ovat ottaneet asiaan kantansa, samoin nuorison kansainväliset järjestöt ja nuorisoliitot kaikissa maissa, jota paitsi ammattiyhdistysliike ja kaikki työväenjärjestöt kaikkialla länsimaissa ovat tuominneet tämän rotusyrjinnän. Minusta olisi paikallaan, että puoluekokous lausuisi kantansa myös tässä asiassa. Minä en tässä lyhyessä ajassa ehtinyt löytää julkilausumaehdotuksesta paikkaa, johon tämä kohta olisi pantava. Sen johdosta esitän, että kokous antaisi ohjelmavaliokunnan tehtäväksi joko liittää lausuman tähän julkilausumaan tai erillisenä pontena kokouksen päätökseksi esitettäväksi. Paavo Rantanen (Keski-Suomi, Vaasan itäinen): Hyvät toverit! En halua Eskon puumerkkiäni tähän päätöslauselmaehdotukseen,, vaan esittäisin harkittavaksi, että tämä meidän hyväksytty ohjelmamme 1960-lukua varten olisi vain kerran tässä esityksessä, koska, mielestäni sopii, että se on yhden kerran mainittu. Sitten on sanonta»saamattoman ja heikon hallituksen'valtakaudella, syntyneen sisäpoliittisen tilanteen selvittämiseksi on puolueen toimittava entistä määrätietoisemmin parlamentaarisessa oppositiossa».. Minä esitän muutettavaksi tämän kohdan näin kuuluvaksi:»parlamentarismin puolustajana», koska tuo oppiositio-sana hyvin herkästi* väännetään paitsio-sanaksi. Se olisi myönteisempikin sana kuin,»oppositio». Minä olen ollut ikäni oppositiossa enkä siitä pahaa, tykkää, mutta joku toinen voi tykätä! '. -,. '

12 180 Olavi Valpas (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja! Hyvät puoluetoverit! Minusta tämä toveri Järvisen esittämä näkökohta on erittäin tärkeä ja siitä syystä kannatan hänen tekemäänsä ehdotusta, Puheenjohtaja: Pyydetyt puheenvuorot on käytetty. Ehkä keskustelu asiasta tällä kertaa riittää. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Keskustelun kuluessa on ehdotettu tämä julkilausuma lähetettäväksi edelleen valiokuntaan joko siihen liitettävän ponnen tai uuden lisäjulkilausuman antamista varten. Ehdotusta on kannatettu eikä muuta ehdotusta ole tehty, joten asia palautettaneen valiokuntaan. Onko käsitykseni oikea? Selonteko hyväksyttiin. Julkilausuma palautettiin valiokuntaan. 42 Puheenjohtaja: Käsitellään ehdotus julkilausumaksi tilan- "teesta urheilujärjestöissä. Halutaanko asiasta käyttää puheenvuoroja? Keskustelua ei syntynyt. Puheenj ohtaj a: Valiokunnan ehdotus kokouksen päätökseesi hyväksyttäneen. Ehdotus julkilausumaksi tilanteesta urheilujärjestöissä hyväksyttiin sellaisenaan. Julkilausuma kuului näin:»tilanteesta urheilujärjestöissä puoluekokous toteaa, ettei Työväen Urheiluliitossa ole toteutettu niitä edellisen puoluekokouksen suosittelemia ohjeita, joiden mukaan olisi saatu oikeudenmukainen ja tasapuolinen sovinto TUL:ssa. Järjestön johto, jonka ovat muodostaneet sosialidemokraatteja vastustaviin puolueisiin kuuluvat henkilöt, ei ole halunnut kuulla sosialidemokraattien ääntä missään ratkaisussa. Näin menettelemällä on TUL lopullisesti johdettu kansanvaltaisen työväenliikkeen ulkopuolelle ja saatettu järjestönä avoimeen taisteluun Sosialidemokraattista Puoluetta ja koko sosialidemokraattista työväenliikettä vastaan. Sosialidemokraattinen Urheiluväki on tehnyt tilanteen vaatiman ratkaisun ja perustanut Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton. TUK:n perustaminen on antanut työläisurheiluväelle ja urheilevalle nuorisolle mahdollisuuden irroittautua TUL:n jäsenyydestä ja alaisuudesta sekä jatkaa toimintaansa poliittisesta painos-

13 181 tuksesta vapaana yhdessä maan muiden urheilujärjestöjen kanssa. Samalla on voitu myös ryhtyä vakavasti työskentelemään urheiluelämämme yhtenäistämiseksi ja siinä ilmenevien epäkohtien poistamiseksi. Puoluekokous kehoittaa puoluepiirejä, puolueyhdistyksiä ja kaikkia puolueen jäseniä ja kannattajia antamaan tukensa Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton toiminnalle, ja kaikille niille pyrkimyksille, jotka tähtäävät urheiluelämämme tervehdyttämiseen ja yhtenäistämiseen kansanvaltaisten periaatteiden pohjalta.» 43 Puheenjohtaja: Kokoukselle on jaettu ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan ehdotukset. Riittääkö, jos aina mainitaan esityksen numero ja kustakin kohdasta käydään keskustelua, mikäli halutaan. Riittänee. Menettelytapa hyväksyttiin. Ehdotukset, jotka näin päätettiin ottaa keskustelun pohjaksi, olivat seuraavat: Ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan ehdotukset Esitys n:o 1 (Sosialidemokraattisen puolueen talous- ja sosiaalipoliittinen ohjelma 1960-luvulle) Valiokunta ehdottaa, että esitys hyväksyttäisiin puoluetoimikunnan esittämässä muodossa lukuunottamatta seuraavia kohtia, jotka valiokunta ehdottaa muutettaviksi: Sivulla 1 luvun»maailmantilanne ja maamme asema» toinen kappale ehdotetaan muutettavaksi näin kuuluvaksi: Suomen on pysyttävä mukana muun maailman kehityksessä. Meidän on kyettävä selviytymään ankarassa kilpailussa ja sopeuttamaan oma toimintamme muuttuvaan maailmaan. Muussa tapauksessa on kohtalonamme pysyvästi takapajuisen maan asema. Edessämme olevien taloudellisten ongelmien ratkaisu on. välttämätön myös kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän turvaamiseksi ja maan itsenäisyyden säilyttämiseksi. Sivulla 12 luvussa»asuntojen tarve» ensimmäinen lause ehdotetaan näin kuuluvaksi: Maamme väkiluku lisääntyy alkaneen kymmenluvun kuluessa noin puoli miljoonaa.

14 182 Sivulla 16 luvusta»maataloustuotannon suunta ja tavoitteet» ehdotetaan poistettavaksi 3,. kappale kokonaan. Edelleen sivulla 16 luvusta»maataloustuotannon tehostaminen» «hdotetaan poistettavaksi 1) kohdan alakohta d), sekä muutettavaksi sen jälkeen tulevat alakohdat e) ja f) vastaavasti alakohdiksi d) ja e). Sivulla 17 luvussa»hintapolitiikka» oleva 4) kappale ehdotetaan muutettavaksi näin kuuluvaksi: 4) Maataloustuotteiden hintoja muutettaessa olisi yhtenä perustana pidettävä maailman markkinain hintatason muutoksia. Kohtuullisen toimeentulon turvaamiseksi maataloudesta elävälle väestölle on tällöin otettava huomioon maamme syrjäisen sijainnin ja ilmastollisten olosuhteiden sekä maatilataloutemme pienviljelysvaltaisuuden vaikutukset tuotantokustannuksiin. Maatalouden tuottavuuden nousu on niin ikään otettava huomioon. Sivulla 18 luvussa»metsätalous» oleva 3) kappale ehdotetaan muutettavaksi näin kuuluvaksi: 3) Työllisyyden ja tuotannon turvaamiseksi on valtiovallan pyrittävä tasaamaan raakapuun hankintoja ja kantohintaa. Sivulla 20 luvun»työväensuojelu ja ammattientarkastus» jälkeen lisättävä uuden V luvun, joka kuuluisi seuraavasti: V. Työttömyysvakuutus Työntekijäin turvaamiseksi työttömyyden aiheuttamalta ansionmenetykseltä on viipymättä luotava yhteiskunnan tehokkaasti tukema työttömyysvakuutusjärjestelmä, joka takaisi työtä vaille joutuneille riittävän toimeentulon. Vakuutusjärjestelmässä on työntekijäin yhteisille työttömyyskassoille annettava keskeinen sija. Työttömyysvakuutusta on täydennettävä riittävillä työttömyysavustuksilla. Sivulla muuttuvat edellisen johdosta lukujen järjestysnumerot: VI. Sairausvakuutus VII. Eläketurva VIII. Ammattikasvatus ja tutkimustoiminta. Sivulla 21 luvun»eläketurva» b) -kohta ehdotetaan muutettavaksi näin kuuluvaksi:, b) uudistamaan yksityisessä työsopimussuhteessa olevien eläkeoikeus niin, että työnantaja tulisi velvoitetuksi eläkkeen maksuun kansaneläkkeestä riippumatta ja siten, että eläkkeet määrättäisiin kaikille yhtäläisiä perusteita noudattaen.

15 183 '- ' Muut esityksen n:o 1 kohdalla tehdyt ehdotukset eivät valiokunnan mielestä ole antaneet aihetta muutoksiin tai ehdotuksiin. Esitys n:o 2 (Sos.-dem. Puolueen Maaseutuohjelma) Valiokunta ehdottaa, että esitys Maaseutuohjelmaksi hyväksyttäisiin puoluetoimikunnan ehdottamassa muodossa lukuunottamatta seuraavia kohtia, jotka valiokunta esittää muutettaviksi: (Vanhan esitysvihkon sivunumerointia seuraten) Sivulla 23 luvussa»pientilojen lisämaan saanti» ehdotetaan toinen kappale muutettavaksi näin kuuluvaksi: Perheviljelmien elinkelpoisina säilyminen on lainsäädännöllä turvattava. Sivulla 25 lukuun»metsästys ja kalastus» ehdotetaan lisättäväksi neljäs näin kuuluva kappale: Vesialueita omistamattomille virkistys- ja kotitarvekalastajille on turvattava lakisääteisesti nykyistä paremmat mahdollisuudet kalastukseen samoin kuin maattomille metsästäjille metsästykseen. Sivulla luvussa»verotus» ehdotetaan b-kohta muutettavaksi riäin kuuluvaksi: b) Maatalous- ja metsätulojen verotuksessa on siirryttävä todellisten tulojen mukaiseen verotukseen, jolloin pienten tilojen verorasitus lievenee ja suurten lisääntyy. Siksi kunnes tämä uudistus on toteutettu, verolakeihin on saatava sellaisia muutoksia, että maa- ja metsätalouden harjoittajan oman työn arvoa määrättäessä arviointiperusteina jouduttaisiin nykyisten lisäksi ottamaan huomioon ainakin kiinteistöön kuuluvan viljellyn maan ala ja maatalouteen sijoitettujen pääomien arvo. Maatalouskiinteistöjen tilusten mittauksessa on käytettävä hyväksi voimassa olevan uuden verotuslain tarjoamia mahdollisuuksia. Muut esityksen n:o 2 yhteydessä esitetyt toivomukset ja ehdotukset valiokunta esittää jätettäväksi puoluetoimikunnan ja puolueen eduskuntaryhmän edelleen kehitettäviksi., Esitys n:o S (Taloudellisen suunnittelun tehostaminen) Valiokunta ehdottaa, että puoluetoimikunnan ehdotus hyväksyttäisiin ja että puoluekokous tämän vuoksi hyväksyisi aloitteeseen sisältyvän seuraavan ponnen: Kun kansanbudjettilaskelmat ovat tulevaisuuden ratkaisuja, puoluekokous velvoittaa eduskuntaryhmän toimimaan siten.

16 184 että eduskunnan puitteissa saadaan hyväksytyksi lähivuosien teollistamis- ja rahoitusohjelma, jotta työllisyyskysymykset voitaisiin pikaisesti hoitaa. Esitys n :o 4 (Puolueen suhtautuminen sosialisoimiskysymykseen) Valiokunta ehdottaa, että puoluekokous toteaisi puoluetoimikunnan lausunnon mukaisesti puolueen periaatteellisen kannan sosialisoimiskysymyksessä edelleen määräytyvän v hyväksytyn periaateohjelman mukaan. Esitys n:o 5 (Ajankohtaisen kansallistamisohjelman aikaansaaminen) Valiokunta ehdottaa, että puoluekokous hyväksyisi puoluetoimikunnan ehdottaman menettelyn. Esitys n:o 6 (40 tunnin työviikon toteuttaminen) Valiokunta ehdottaa yhdyttäväksi puoluetoimikunnan toteamukseen. Esitys n:o 7 (Ansiotyötä tekevien perheenäitien aseman helpottaminen) Valiokunta ehdottaa, että asian kehittäminen jätettäisiin puoluetoimikunnan esittämällä tavalla puoluetoimikunnan ja puolueen eduskuntaryhmän tehtäväksi. Esitys n :o 8 ja esitys n:o 9 (Maatalousohjelma) Valiokunta ehdottaa meneteltäväksi puoluetoimikunnan esittämällä tavalla niin että asia jätettäisiin laajemmista ohjelmista tehtävien päätösten varaan ja että puoluekokous antaisi puoluetoimikunnalle kehotuksen käyttää apueliminään entiseen tapaan muodostettua maaseutu toimikuntaa ja maaseutuvaltuuskuntaa. Esitysket n :o 10 ja 11 (Eläketurva) Valiokunta viittaa esityksen n:o 1 kohdalla tekemäänsä muutosehdotukseen sekä ehdottaa asian jätettäväksi tuon päätöksen varaan. Esitys n:o 12 (Kansaneläkkeen saajien ikärajan korottaminen) Valiokunta ehdottaa, että puoluekokous kehoittaisi puoluetoimikuntaa kiinnittämään vakavaa huomiota aloitteessa mainittujen ikäluokkien toimeentulon turvaamiseen. Esitys n:o 15 (Kansaneläkkeiden korottaminen) Valiokunta ehdottaa yhdyttäväksi puoluetoimikunnan kannanottoon,

17 185 Esitys n:o 14 (Asunto-olosuhteiden parantaminen) Valiokunta ehdottaa esityksen hyväksyttäväksi siten kuin se on sisällytetty puoluetoimikunnan puoluekokoukselle antamaan esitykseen n:o 1. Esitykset n:o 15 ja 16 (Ammattikoulun kehittäminen) Valiokunta ehdottaa, että puoluetoimikunnan lausuman mukaisesti puoluekokous velvoittaisi puoluetoimikunnan jatkamaan ammattikoulutuskysymyksen selvittämistä ja edistämistä niitten periaatteiden ja tavotteiden pohjalta, jotka sisältyvät puoluetoimikunnan esitykseen 1960-luvun ohjelmaksi. Esitys n:o 17 (Valtion urheilulautakunnan kokoonpano) Valiokunta ehdottaa, että puoluekokous yhtyisi puoluetoimikunnan asiasta antamaan lausuntoon. Esitys n:o 18 (Julkisten varojen käytön valvonta) Valiokunta ehdottaa puoluetoimikunnan esityksen mukaisesti, että puoluekokous yhtyisi aloitteeseen. Samalla valiokunta viittaa puoluekokoukselle jätettävään julkilausumaehdotukseen. Keskustelu: Esitys n:o 1 (Sosialidemokraattisen puolueen talous- ja sosiaalipoliittinen ohjelma 1960-luvulle.) Olavi Valpas (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät puoluetoverit! Minusta ohjelma- ja julkilausumavaliokunta on tehnyt esityksen n:o 1 tekstiin erään huononnuksen. Minä luen täältä alkuperäisestä tekstistä:»muussa tapauksessa on kohtalonamme takapajuisen maan asema.» Näin on siis alkuperäisessä tekstissä. Sen sijaan julkilausumavaliokunnan ehdotuksessa vastaava lause kuuluu näin:»muussa tapauksessa on kohtalonamme pysyvästi takapajuisen maan asema.» Minusta tämä on selvä huononnus. Minusta tuntuu, etteivät arvoisat kokousedustajatkaan tunnusta sitä, että me nyt jo olemme takapajuinen maa, ei ainakaan kansainvälisesti luokitellen. Tässä mielessä ehdotan, että pysytään aikaisemmassa tekstissä ja sanotaan:»muussatapauksessa on kohtalonamme takapajuisen maan asema.» Kalle Altti (Helsingin piiri): Kannatan edustaja Valppaan tekemää muutosehdotusta. Olavi Hakala (Hämeen eteläinen): Puuttuisin kahteen seikkaan tässä monisteessa. Esityksen n:o 12 kohdalla sanotaan:»kansaneläkkeen saajien ikärajan korottaminen». Nähtävästi pitäisi olla»alentaminen». Siinä suhteessa tämä kohta oikaistakoon. Asian n:o 5 kohdalla Utin yhdistyksen esitys ajankohtaisen

18 186 kansallistamisohjelman aikaansaamisesta ehdottaisin, että puoluetoimikunnan lausunnosta poistettaisiin sana»mahdollisten» (aloitteiden tekoa varten). Ehdotan sanan poistettavaksi sen johdosta, että me sillä osoitamme, ettemme ehkä uskallakaan käydä käsiksi tähän asiaan. Sanan poistaminen velvoittaisi eduskuntaryhmän todella tekemään tästä asiasta aloitteen. Erkki K u o p p a 1 a (Puoluetoimikunta): Hyvät toverit! Esityksen n:o 1 sivulla 2 olevan kohdan 8, eläketurva, b-kohta kuuluu:»uudistamaan yksityisessä työsopimussuhteessa olevien eläkeoikeus» jne. Ehdotan, että sanat»yksityisessä työsopimussuhteessa olevien» poistetaan ja että tilalle pannaan sanat»(uudistamaan) työntekijäin eläkeoikeus». Tarkoituksenahan on, että eläketurva olisi sama kaikille työntekijäryhmille, olivat ne sitten yksityisessä tai julkisoikeudellisessa työsuhteessa. Jotta siis päästäisiin siihen, että turva koskisi kaikkia työntekijöitä, ehdotan tätä muutosta. Kun myöhempänä sanotaan, että eläke määräytyisi kaikille yhdenlaisia perusteita noudattaen, niin lopputuloksena päästäisiin siihen, mihin Kymen piirin esityksessä alun pitäen on tähdättykin, että eläketurva olisi kaikille työntekijöille sama, olivatpa he minkälaisessa työsuhteessa tahansa, ja että se laskettaisiin kaikille samojen perusteiden mukaan. Puheenjohtaja: Ennen kuin jatkamme, on syytä tehdä ainakin seuraava korjaus esitykseen n:o 12. Esityksen sivulla 5 sajiotaan:»kansaneläkkeen saajien ikärajan korottaminen». Pitäisi luonnollisesti olla»alentaminen». Otetaan huomioon ja korjataan. Tuomas Bryggari (Helsingin, piiri): Toveri puheenjohtaja! Minä valitan, että valiokunta ei huomioinut sairausvakuutusasian yhteydessä esittämääni näkökohtaa äitiysvakuutuksesta. Siitä ei tosin laajempaa keskustelua kokouksessa suoritettu, mutta se ajatus ilmaistiin kokouksessa aplodeina, että tämä asia on siksi tärkeä, että se olisi pitänyt valiokunnassa huomioida. Tässä hajoitetaan asia perheturvan ym. puitteisiin, mutta ei ole sairausvakuutuksen kanssa yhdistettynä äitiysvakuutusta. Sen vuoksi ehdotan, että sairausvakuutuksen yhteydessä luvataan toteuttaa myös äitiysvakuutus. Tuon kirjallisen ehdotuksen. Kerttu Helander (Helsingin piiri): Kannatan Bryggarin tekemää ehdotusta, että sairausvakuutusta koskevaan kohtaan kohtaan 6 lisätään äitiysvakuutuksen toteuttaminen. Eino S a 1 a k k a (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja! Kannatan Kuoppalan tekemää ehdotusta kohtaan»eläketurva», että siitä jätettäisiin pois sanat»yksityisessä työsopimussuhteessa olevien» ja korvattaisiin sanalla»työntekijöiden». Keskustelu päättyi.

19 187 Puheen j ohtaja: Kun keskustelun kuluessa on tehty muutosehdotuksia mietintöön, lienee parasta palauttaa mietintö valiokuntaan. '. ' Menettelytapa hyväksyttiin. Palautettiin. 44 P u h e e n j o h t.a j a: Otetaan käsiteltäväksi valiokunnan esitys n:o 2,»Sosialidemokraattisen Puolueen maaseutuohjelma». Se on esitysvihkossa sivulla 22. Keskustelu: Heikki Simonen (Puoluetoimisto): Toveri puheenjohtaja, hyvä puoluekokous! Kun me nyt olemme saaneet valiokunnasta takaisin mm. maaseutuohjelmaa käsittelevän mietinnön ja siihen, sisältyvät muutosehdotukset, niin kalastusta koskevassa kohdassa tekisi mieli kiinnittää puoluekokouksen huomiota seuraavaan muutokseen. Kohtaan»Metsästys ja kalastus» ehdotetaan uusi kappale, joka, niin kuin edustajien pöydillä olevista papereista näkyy, kuuluu:»vesialueita omistamattomille virkistys- ja kotitarvekalastajille on turvattava lakisääteisesti nykyistä paremmat mahdollisuudet kalastukseen samoin kuin maattomille metsästäjille metsästykseen.» Vuoden 1950 väestölaskennan yhteydessä yritettiin selvittää, minkälainen tilanne' on kalastuksessa. Vaikka tämä tutkimus jäi silloin vielä keskeneräiseksi, niin se jo todettiin, että kalastajiemme keskuudessa oli sellaisia, jotka kalastaessaan saivat saalista noin 50 kg vuodessa, Erikoisilla viljelmillä kalastukseen osallistuneiden henkilöiden luku oli Noista yli kalastajasta käytti kalastusta pääelinkeinonaan 499 viljelmän omistajaa ja sivuelinkeinona viljelmän omistajaa. Kotitarpeiksi josta tässä esityksessä myös puhutaan. harjoitettiin kalastusta viljelmällä. Vallankin sisävesien kalastusmarkkinoilla on yleensä tungosta. On suuri määrä ihmisiä, jotka kalastusta harjoittaessaan taistelevat pienestä jokapäiväisestä leivästään: Ei ole syytä Sosialidemokraattisen Puolueen lakisääteisesti vaatia lisättäväksi tungosta kalastusmarkkinoilla virkistysperusteella. Ei se ole oikein! Siksi toivoisin, että puoluekokous poistaisi kyseisestä kappaleesta, sen muutoin hyväksyen, sanat»virkistys- ja». K.F. Haapasalo (Mikkelin piiri): Hyvät puoluekokousedustajat! Minä ihmettelen tätä toveri Simosen puheenvuoroa. Se oli suoras-

20 188 taan yllättävä. Kun esittelin tätä kohtaa, korostin erityisesti, että meillä viime vuotena lunastettiin kalastuskortteja kaikkiaan kappaletta, ja sanoin, että on aivan väärin, jos jätämme näin suuren ihmisryhmän huomiotta. Suurin osa näistä ihmisistä asuu asutuskeskuksissa. Kalastus ei merkitse heille elinkeinoa, se ei merkitse heille toimeentuloa, mutta se merkitsee heille hyvin huomattavaa virkistystä muun työn ohessa. Ei meikäläisen ikään ehtinyt lähde lenkille, harvoin nousee talvella suksillekaan ilman jotakin tavoitetta. Mainitsin myös, että jo Forssan puoluekokouksessa vuonna 1903 hyväksyttiin lausuma, jossa sanottiin nimenomaan, että maattomille on turvattava oikeus kalastukseen ja metsästykseen, ja sama toistui 20- ja 30-luvuilla. Nykyisin on tilanne sellainen, että kun uusi kalastuslaki tuli voimaan, niin vesialueitten omistajat heräsivät valvomaan, ettei sellainen henkilö, jolla ei ole kalastuslupaa määrätyllä alueella, lainkaan pääse sille alueelle kalastamaan. Kalastusoikeuksista on tullut eräänlainen uusi tukipalkkio, jolla yritetään vetää jälleen ihmisillä huomattavia summia juuri maanomistajapiireille. Minusta ei ole oikein, että sosialidemokraattinen puoluekokous antaisi siunauksensa tällaiselle menolle, vaan kyllä meidän nyt pitäisi pyrkiä lainsäädäntöteitse turvaamaan ennen muuta vesialueita omistamattomien ihmisten oikeudet. Minusta on hyvin suuri vääryys, jos hyväksytään se, mitä Heikki Simonen täällä äsken ehdotti. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Keskustelun kuluessa on toveri Simonen tehnyt valiokunnan mietinnöstä poikkeavan ehdotuksen, jota ei ole kannatettu. Muuta ehdotusta ei ole tehty. Selonteko myönnettiin oikeaksi. Mietintö voitaneen hyväksyä sellaisenaan. Hyväksyttiin. Hyväksytty maaseutuohjelma oli näin kuuluva: SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN MAASEUTUOHJELMA 1960 I.. MAATALOUS 1) Yleistavoite Jotta maatalous saataisiin mahdollisimman joustavasti soveltumaan kokonaiskulutukseen ja kansantalouden vaatimuksiin, on valtakunnallisen kokonaissuunnitelman pohjalta selvitettävä maan eri alueiden ja erilaisten- viljelmien luontaiset tuotantoedellytyk-

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Menettelytapavaliokunnan ehdotus puoluekokouksen julkilausumaksi

Menettelytapavaliokunnan ehdotus puoluekokouksen julkilausumaksi 707 Menettelytapavaliokunnan ehdotus puoluekokouksen julkilausumaksi Sisäpoliittinen osa Maamme sisäiset olot ovat vuosia olleet jatkuvasti huolestuttavat. Maalaisliiton johtama taantumuksellinen valtaryhmittymä

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL)

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL) PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS 1C KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset], Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 17. päivänä syyskuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Liitevihko 3: Sivut 1 150 E SI TY K S IA PUOLUEKOKOUKSELLE

Liitevihko 3: Sivut 1 150 E SI TY K S IA PUOLUEKOKOUKSELLE Liitevihko 3: Sivut 1 150 E SI TY K S IA SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XXV PUOLUEKOKOUKSELLE 19 60 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUETOIMIKUNTA OHJELMA- JA JULKILAUSUMAVALIOKJUNTAAN I. Esitykset 1 18 1. Puoluetoimikunnan

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Perussuomalaisen valtuustoryhmän mallisäännöt

Perussuomalaisen valtuustoryhmän mallisäännöt Perussuomalaisen valtuustoryhmän mallisäännöt Vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 20.4.2011 1 Perussuomalaisten valtuustoryhmän kunnassa muodostavat kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset rp:n ehdokaslistalta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne Timo Reko timo.reko@msl.fi Asian käsittely Asian käsittelyn vaiheilla tarkoitetaan niitä menettelyjä, miten kokouksessa toimitaan

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT 1 Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän muodostavat Helsingin kaupungissa kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset rp:n ehdokaslistalta valitut tai

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta Etelä-Suomen Kerhopiiriliiton vuosikokouksessa Helsingissä 1970 Hyvät kutsuvieraat Arvoisat Kokousedustajat On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1 EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS Esityslista 1 Esityslista, joka toimitetaan edustajiston jäsenille kokouskutsun mukana, laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013 YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS Aika Paikka 3.11.2013 klo 14.00 Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Kokousvirkailijat Maarit Kallio Katri Maijala Taavi

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistys, ruotsiksi Piratpartiets

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Toinen kokouspäivä. 7. kesäkuuta 1969

Toinen kokouspäivä. 7. kesäkuuta 1969 Toinen kokouspäivä 7. kesäkuuta 1969 Puhetta kello 15.00 johti Veikko Hellgren ja sihteereinä toimivat Yrjö J. Virtanen ja Maunu Ihalainen. Puoluekokousta ryhdyttiin jatkamaan kello 15.00. Ilmoitusasia

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2001 Muutettu kv:ssa 13.9.2005 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot