Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960"

Transkriptio

1 Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta Nimenhuuto. 34. Ehdotukset puolueneuvoston uusista jäsenistä. Ilmoitusasia. 35. Puoluetoimikunnan jäsenehdokkaiden nimeäminen. 36. Valistustyötä ja kunnallisvaaleja koskevat asiat. 37. Seuraavan puoluekokousvuoden määrääminen. 38: Seuraavien puoluekokousedustajavaalien valintaperuste. 39. Päätös pöytäkirjan painattamisja jakelutavasta. 40. Päätöslauselma järjestötehtävistä. 41. Keskustelu puoluekokouksen julkilausumaehdotuksesta ja asian palauttaminen valiokuntaan. 42. Julkilausuma tilanteesta urheilujärjestöissä. 43. Ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan mietintö. Ehdotukset puolueen talous- ja sosiaalipoliittiseen ohjelmaan tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä. Keskustelu ja asian palauttaminen ohjelma- ja julkilausumavaliokuntaan. 44. Uuden, yhtenäisen maaseutuohjelman hyväksyminen puolueelle. Loppukeskustelu ja ohjelman teksti. 45. Päätökset esityksistä n:o Päätökset esityksistä n:o Puolueneuvoston puheenjohtajan vaali. 48. Puoluetoimikunnan jäsenten vaali. 49. Mietintö ja päätös esityksestä n:o Mietintö ja päätös esityksestä n:o Mietintö, loppukeskustelu ja päätös esityksistä n:o Mietintö ja päätös esityksestä n:o Puolueen alajärjestöjen uudet mallisäännöt. Sääntövaliokunnan ehdotukset, loppukeskustelu ja päätökset. 54. Puolueneuvoston jäsenten vaali Tässä puoluekokouksessa tehtyjen päätösten ja suoritettujen valintojen voimaan astuminen. 56. Puolueen talousja sosiaalipoliittinen ohjelma 1960-luvulle. Korjaukset ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan mietintöön sekä ohjelman tarkistettu teksti. 57. Julkilausuma kunnallisvaaleista. 58. Tilintarkastajien vaali. 59: Lopullinen ehdotus puoluekokouksen yleisjulkilausumaksi ja Väinö

2 170 Leskisen puhe sekä julkilausuman hyväksyminen. 60. Kokouksen päättämistoimet. Puheenjohtajiston kiitokset kokoukselle ja kokouksen päättäjäissanat. Kokouksen päättäminen. Kello puoli Puhetta johti Vihtori F a 11 i 1 a. yksitoista 33 Puheenjohtaja: Kokous jatkuu. Pyydän edustajia asettumaan paikoilleen. Tpimitetaan nimenhuuto. Sihteeri Olli Laitisen toimittamassa nimenhuudossa merkittiin läsnäoleviksi kaikki äänioikeutetut edustajat. 34 Puheenjohtaja: Kokoukselle ilmoitetaan, että piirisihteerien tulisi jättää ehdotukset puolueneuvoston jäsenistä tänne menettelytapavaliokunnan puheenjohtajalle, siis ne ehdotukset, jotka piirikokoukset ovat asiasta tehneet. Merkittiin. 35 Puheenjohtaja: Menettelytapavaliokunnan taholta on pyydetty kehoittamaan kokousta nimeämään ehdokkaat puoluetoimikunnan jäseniksi. Haluan tiedustaa, ottaako kokous nyt nimettäväkseen puoluetoimikunnan jäsenehdokkaat ja sen jälkeen ehkä asian vielä palautettavaksi menettelytapavaliokuntaan, vai noudatetaanko ensimmäisenä päivänä tehtyä päätöstä, että ehdotukset jätettäisiin suoraan menettelytapavaliokunnalle. Kokouksesta huutoja: Nimetään!

3 Puheenjohtaja: Otetaan ehdokkaat nimettäväksi tässä kokouksessa. Hyväksyttiin. 171 Puheenjohtaja: Tähän mennessä on pyydetty 17 puheenvuoroa. Eiköhän siis mahda ehdokkaita löytyä! Keskustelu: Leo Le koi a (Hämeen eteläinen): Toveri puheenjohtaja, hyvät -toverit! Puoluetoimikunnan vaali on aina puoluekokouskysymyksistä se, joka pakostakin on tahtonut jakaa puoluekokousedustajat kahteen, jopa useampaankin ryhmään tai ryhmittymään. Ennen kaikkea on käyty, jos ei sanoisi taistelua niin ainakin kiistaa Helsingin ja maaseudun välillä puoluetoimikunnan paikoista. Vieläpä on tahdottu tähän kiistaan mukaan eri ammattiryhmittymät, jopa ovat paikkojen jaossa tahtoneet olla mukana myöskin ammatilliset sekä urheilu- ja muut nuorisojärjestöt. Etelä-Hämeen piirin piiritoimikunnan puheenjohtaja sääntökysymyksen yhteydessä eilen käyttämässään puheenvuorossa tuomitsi ajatuksen, että puoluetoimikunnan jäsenten vaalissa otettaisiin huomioon eri ammattialojen edustajat. Vaikka voinkin yhtyä tähän toveri Pelkosen lausuntoon, kiinnittäisin kuitenkin puoluekokousedustajien ja tämän kokouksen menettelytapavalio- Tiunnan huomion siihen, että nyt valittavaan puoluetoimikuntaan tulisi myös riittäyä määrä maaseudun puoluetovereita. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri on kokouksessaan tätä kysymystä käsitellyt ja yksimielisesti päättänyt asettaa puoluetoimikuntaehdokkaaksi toveri Onni Oksasen Etelä-Hämeen ja sen maaseudun edustajana. Luulisin ainakin maaseudun edustajien toistenkin vaalipiirien alueelta voivan yhtyä tähän etelä-hämäläisten yksimieliseen päätökseen. Me tiedämme, että toveri Oksasella on lyhyt matka ja erittäin hyvät kulkuyhteydet tänne pääkaupunkiin, joten hän voi hyvin osallistua puoluetoimikunnan työhön. Lisäksi toveri Oksanen on viimeiset kolme vuotta kuulunut puoluetoimikuntaan ja hoitanut tehtävänsä kiitosta ansaitsevalla tavalla. Näin ollen kaikkien etelä-hämäläisten puolesta ehdotan, että toveri Oksanen valittaisiin puoluetoimikuntaan. Pekka Kokko (Kuopion piiri): Kuopion läntinen vaalipiiri asettaa puoluetoimikuntaehdokkaaksi toveri Onni Hiltusen. Veikko Kuusisto (Mikkelin piiri): Mikkelin piirikokous esittää puoluetoimikunnan jäseneksi Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton puheenjohtajan kansanedustaja Viljo Virtasen.

4 172 Heikki Munter (Turun eteläinen): Turun eteläinen vaalipiiri' esittää puoluetoimikuntaan kansanedustajat Sylvi Siltasen ja Rafael Paasion. Puheenj ohtaj a: Pyydän ehdotuksen kirjallisena. Eino Laakso (Hämeen pohjoinen): Ehdotan Pohjois-Hämeen pienviljelijäin ehdokkaana puoluetoimikuntaan pienviljelijä Paavo- Sinkan. Eino Salakka (Kymen piiri): Kymen vaalipiiri ehdottaa puoluetoimikuntaan valittavaksi Martti Viitasen. Kalle Altti (Helsingin piiri): Helsingin piiri esittää puoluetoimikuntaan seuraavat: Väinö Leskinen, Tauno Suontausta, Yrjö Rantala, Valtter Laitinen, Lempi Lehto, Olavi Lindblom, Tyyne Paasivuori, ja Yrjö Hätinen, näistä Suontausta uusi, muut entisiä. Matti Saastamoinen (Kuopion piiri): Kannatan Kokon ehdotusta, että Onni Hiltunen valittaisiin puoluetoimikunnan jäseneksi. Alli Lahtinen (Kymen piiri): Hyvät puoluekokousedustajat! Kymen piirin periaatteellisena kannanilmaisuna puoluetoimikunnan kokoonpanosta esitän seuraavaa. Puoluetoimikuntaan olisi aiheellista saada suhteellisen vahva maaseutuedustus. Niinikään ei puoluetoimikunta saisi olla kovin suuressa määrin kansanedustajista kokoonpantu, sillä puoluetoimikunta on se puolueorgaani, joka johtaa myöskin eduskuntaryhmän toimintaa. Pääkaupungin henkilökysymykset ovat myös seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa vähemmän miellyttäviä tilanteita politiikan kovassa pelissä. Tämän johdosta oli syytä ajatella puoluetoimikunnan kokoonpano seuraavaksi: puheenjohtajan, puoluesihteerin ja ruotsalaisten, yhteensä kolmen edustajan, lisäksi eduskuntaryhmästä enintään kolme jäsentä, helsinkiläisiä ei-kansanedustajia kaksi, maaseudulta mieluimmin ei-kansanedustajia neljä, yhteensä 12 jäsentä. Yhdyn kannattamaan täällä tehtyä ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin Kotkan kaupunginjohtaja Martti Viitanen. Samalla pyydän kannattaa täällä tehtyjä ehdotuksia, että puoluetoimikuntaan valittaisiin kansanedustaja Sylvi Siltanen Turusta, sosionomi Tyyne Paasivuori Helsingistä ja lisäksi ehdotan, että puoluetoimikunnan jäseneksi valittaisiin asianajaja Ulla Tiilikainen. Taisto Laakso (Hämeen pohjoinen): Hämeen pohjoinen vaalipiiri esittää puoluetoimikuntaan edelleen valittavaksi Tampereen kaupunginjohtajan Oiva Kaivolan. Aulis'K omi (Satakunnan piiri): Satakunnan vaalipiiri esittää puoluetoimikuntaan valittaviksi Erkki Saarisen Raumalta, Väinö Leskisen Helsingistä ja Olavi Lindblomin Helsingistä.

5 17S Alpo Lindqvis t (Oulun piiri): Oulun piiri esittää puoluetoimikuntaan Antero Väyrysen' ja perustelee esitystään sillä, että Oulun piiri ei ole tähän saakka koskaan sopinut puoluetoimikuntaan; vuoro jo olisi. Olavi Luja (Uudenmaan piiri): Uudenmaan Sosialidemokraattisen Piirin piirikokous päätti ehdottaa puoluetoimikuntaan edelleen seuraavat: Veikko Helle, Eino Sir6ii. Veikko Järvinen (Helsingin piiri): Kannatan toveri Altin tekemiä ehdotuksia puoluetoimikunnan jäseniksi ja ilmoitan samalla, että toveri Tauno Suontausta on kieltäytynyt ehdokkuudesta puoluetoimikuntaan. Paavo Rantanen (Vaasan itäinen): Hyvät toverit! Pyytäisin kiinnittää huomiota erääseen omituiseen seikkaan. Meillä on hyväksytty periaateohjelma, jota olemme kaikki yksimielisesti pyrkineet noudattamaan ja josta kaikki ovat olleet yksimielisiä. Se on niin hyvä, «ttä sitä täytyisi edelleenkin pitää kunniassa. Nyt kuitenkaan tämän ohjelman laatijaa ei ole koskaan sijoitettu puoluetoimikuntaan. Minusta olisi korkea aika, että teoria ja käytäntö voitaisiin yhdistää, joten ehdotan puoluetoimikuntaan valittavaksi myöskin Reino Oittisen.,Väinö Tölli (Kajaanin piiri): Kajaanin Sosialidemokraattinen Piiri esittää puoluetoimikuntaan Pohjois-Suomen edustajana ja pitkäaikaisena entisenä puoluetoimikunnan jäsenenä, kansanedustaja Eetu Karjalaisen. Armi Hellgr6n (Turun eteläinen): Yhdyn kannattamaan Alli Lahtisen ja Heikki Munterin tekemää ehdotusta, että toveri Sylvi Siltanen valittaisiin puoluetoimikuntaan, sekä Munterin tekemää ehdotusta, että Paasio valittaisiin puoluetoimikuntaan. Samoin yhdyn Alli Lahtisen tekemään ehdotukseen, että Tyyne Paasivuori ja Ulla Tiilikainen valittaisiin puoluetoimikuntaan. Jarmo Kolhi (Oulun piiri): Yhdyn kannattamaan toveri Lindqvistin tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin jäseneksi Antero Väyrynen. Pohjois-Suomi on tällä hetkellä sellaisessa asemassa, että yhden henkilön varsinkin läänin länsiosasta saaminen puoluetoimikuntaan on täysin perusteltua. Pauli L a v 6 n (Satakunnan piiri): Kannatan Satakunnan piirin puolesta tehtyä esitystä, joka tarkoittaa Erkki Saarisen, Väinö Leskisen ja Olavi Lindblomin valitsemista puoluetoimikuntaan. Sulo J.Ojanen (Hämeen eteläinen): Hyvät puoluetoverit! Yhdyn

6 174 ' kannattamaan toveri Lekolan tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin hyvin monen tuntema. Onni Oksanen Lopelta. Hilma Minkkinen (Lapin piiri): Pyydän saada kannattaa Alli Lahtisen tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin Sylvi Siltanen, Tyyne Paasivuori ja Ulla Tiilikainen. Onni Rintanen (Joensuun piiri): Pyytäisin pohjoiskarjalaisten edustajien puolesta kannattaa toveri Töllin tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin Eetu Karjalainen. Onni Kemppainen (Kajaanin piiri): Yhdyn kannattamaan toveri Töllin tekemää ehdotusta, että puoluetoimikuntaan valittaisiin kansanedustaja Eetu Karjalainen, edelleen, Kajaanin Sosialidemokraattisesta Piiristä. Puheenjohtaja: Pyydetyt puheenvuorot on käytetty. Keskustelu ehdokkaista riittää. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin tältä osalta menettelytapavaliokuntaan.' "Puheenjohtaja: Tahtooko kokous nimetä ruotsalaisten työväenjärjestöjen ehdokkaita puoluetoimikuntaan? Keskustelu: Per Björklund (Ruotsalainen Työväenliitto): Ehdotan Lars Lindemania ruotsinkielisten edustajana. Ilmari Linna (Uudenmaan piiri): Hyvät puoluetoverit! Kun käymme valitsemaan niin tärkeää elintä kuin puoluetoimikuntaa ja olemme vahvistaneet puolueelle uudet sääntömme, joissa olemme halunneet ulottaa kansanvallan mahdollisimman pitkälle, niin onko tarkoituksenmukaista ja oikein, että täällä kokouksessa vakavasti esitetään ehdokkaaksi henkilöä, joka on puolueen palkkaa nauttiva, toimitsija, kuten tämä ruotsinkielisten ehdokas on. Eikö ole tarkoituksenmukaista löytää sellaiset ehdokkaat, jotka eivät ole palkattuja toimihenkilöitä. Tämän haluaisin esittää vakavasti Ruotsalaiselle Työväenliitolle. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Kun keskustelun kuluessa on tehty vain yksi ehdotus ruotsinkielisten edustajaksi puoluetoimikuntaan, Lars Lindemania koskeva, niin kokous valinnee hänet yksimielisesti ruotsinkielisten työväenjärjestöjen edustajaksi puoluetoimikuntaan. Ruotsinkielisten työväenjärjestöjen edustajaksi puoluetoimikuntaan valittiin yksimielisesti Lars Lindeman.

7 Puheenjohtaja: Meillä on vielä kesken puolueneuvoston jäsenten vaali, mutta meidän täytyy jättää se siksi, kunnes puoluetoimikunnan kokoonpano on saatu selville. Uudet säännöt edellyttävät, että molempiin ei voi kuulua samanaikaisesti. Otamme käsiteltäväksi esityslistan 22. asian:»päätetään valistustyötä ja kunnallisvaaleja koskevista asioista». Asian alustaa Puolueen kunnallisasiain sihteeri Aatto Väyrynen..-, Aatto Väyrynen: Hyvät puoluetoverit! Tälle puoluekokoukselle ei ole valmistettu erityisiä esityksiä eikä alustuksia puolueen valistustyötä ja kunnallispolitiikkaa koskevista kysymyksistä. Puoluetoimikunta on entisen käytännön mukaan, hyväksynyt tällekin vuodelle valistustyösuunnitelman, joka tehdään tunnetuksi puolueen alajärjestöjen piirissä ja jonka mukaan puolueen valistustoimintaa on tarkoitus entisiä latuja seuraten kuluvana vuonna harjoittaa. Mitä kunnallispolitiikkaan tulee, meillä on syksyllä kunnallisvaalit, joiden valmisteluissa on monissa piireissä jo ehditty niin pitkälle, että valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat alkavat olla kunnossa. Piirisihteereiden ja muiden puoluetyössä aktiivisesti mukana olevien toimihenkilöiden kanssa on sovittu siitä aikataulusta ja ohjelmasta, joita vaalien valmisteluissa noudatetaan. Tässä kokouksessa ei liene syytä tarkemmin puuttua vaalivalmistelutyön yksityiskohtiin, koska niistä on jo melkoisessa laajuudessa puoluekokousedustajillekin tiedoitettii. Sen sijaan puoluetoimisto haluaisi esittää, että puoluekokous jättäisi julkilausumavaliokunnan valmisteltavaksi julkilausuman tai päätöslauselman kunnallisvaaleista ja että se sitten kokouksen päätöksellä lopullisesti siunattaisiin. Lokakuun 2. ja 3. päivinä suoritettavilla kunnallisvaaleilla on keskeinen asema kuluvan vuoden poliittisessa ja järjestöllisessä toiminnassa. Kansa määrää näissä vaaleissa neljäksi vuodeksi eteenpäin sen suunnan, jota kuntien asioiden hoidossa on noudatettava. Eri puolueet pyrkivät vaalien avulla saamaan selville äänestäjäkunnan keskuudessa nauttimansa luottamuksen ja samalla varmistamaan uudet lähtökohdat lähivuosien toiminnalleen. Tämän vuoksi kunnallisvaalien yleispoliittinenkin merkitys on huomattava. Sosialidemokraattisen Puolueen vaaliliitot käyvät vaalitaisteluun tietoisina siitä, että niiden menestyksestä ratkaisevasti riippuu, mikä on suomalaisen kansanvallan kohtalo lähivuosina ja minkä suunnan

8 176 kehitys kunnallisen toiminnan eri aloilla saa. Voitot, joita sosialidemokraattinen puolueväki hankki kansanvaltaisille vaaliliitoille viimeksi toimitetuissa osuuskauppavaaleissa, kannustavat meitä entistä määrätietoisempaan työhön edessä olevissa kunnallisvaaleissa. Sosialidemokratian kannattajat tulevat päättävästi torjumaan kansanvaltaisen työväenliikkeen hajottamiseen tähtäävät toimenpiteet, olkootpa ne kommunistien tai porvarillisten puolueiden suunnittelemia. Tahtoisin erikoisesti korostaa, että menestyksen turvaamiseksi tulevissa vaaleissa eivät riitä järjestöteknilliset eivätkä muutkaan pelkästään teknillistä laatua olevat keinot. Me tarvitsemme nyt kansanliikkeenomaista joukkovoimaa pyrkimystemme taakse. Sen vuoksi on tärkeätä, että mielialat sosialidemokraattien ja sosialidemokratian ystävien keskuudessa tervehtyvät, paranevat ja pääsevät vireään nousuun. Toivottavasti tämä puoluekokous on jo tähän mennessä pystynyt antamaan pitävät lähtökohdat mielialojen tämänsuuntaiselle kehitykselle. Toivottavasti me olemme saaneet tästä puoluekokouksesta uskoa siihen työhön, jota meiltä vaaditaan kunnallisvaalitaistokin viemiseksi voittoon ensi syksynä. z Puheenjohtaja: Hyväksyttäneen alustajan esittämät ajatukset ja myös esitys, että valiokunta valmistaisi kunnallisvaaleja koskevan julkilausuman, joka myöhemmin täällä tarkistettaisiin. Julkilausumavaliokunnan tehtäväksi annettiin kunnallisvaaleja koskevan päätöslauselman valmistaminen. Merkittiin. 37 Puheenjohtaja: Esityslistalla seuraavana on asia 23: imäärätään seuraava puoluekokousvuosi». Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan puoluekokous pidetään joka kolmas vuosi. Näin ollen tulisi puoluekokous pidettäväksi vuonna Hyväksyttäneen. Kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa. Seuraava puoluekokous määrättiin hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti pidettäväksi vuonna Asia oli loppuun käsitelty.

9 Puheenj ohtaj a: Esityslistan 24. asia:»päätetään seuraavien puoluekokousedustajien vaalien valintaperusteista.» Hyväksyttyjen sääntöjen 13 :ssä mainitaan:»jokainen piirijärjestöön kuuluva kunnallisjärjestö, jonka alaisten puolueosastojen henkilöjäsenluku on yhteensä vähintään 200, muodostaa vaalissa itsenäisen vaaliyhtymän ja on sillä oikeus saada puoluekokoukseen yksi edustaja sanottua 200-lukua kohden sekä sen ylittävältä osalta edelleen yksi edustaja kutakin täyttä 500:aa jäsentä kohden.» Toteamme vain sääntöjen määräyksen. Merkittiin, että seuraavien puoluekokousedustajavaalien valintaperusteet olivat tulleet päätetyiksi uusien sääntöjen hyväksymisen yhteydessä. Asia oli loppuun käsitelty. 39 Puheenjohtaja: Jätämme taas yhden asian esityslistassa väliin ja otamme 26 asian:»päätetään pöytäkirjan painattamis- ja jakelutavasta.» Puoluetoimikunta ehdottaa, että pöytäkirja painatetaan entiseen tapaan ja lähetetään"perusjärjestöille postiennakkoa vastaan. Keskustelua ei syntynyt. Puoluetoimikunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asia oli loppuun käsitelty. Puheenj ohtaj a: Tämän jälkeen meidän on syytä ryhtyä odottelemaan valiokuntien mietintöjä. Haluaako kokous määrätä, milloin lounastauko pidetään? Nyt emme voi sitä pitää sen vuoksi, että ravintola ei ole valmistautunut vielä lounastauolle. Onko yhtään valiokuntaa valmiina esittämään mietintöään? Otettaneen noin 15 minuuttia kestävä tauko, jonka jälkeen toivomme valiokunnilla olevan jotain valmiina. Lisäksi ilmoitetaan, että julkilausuma- ja ohjelmavaliokunta kokoontuu aivan välittömästi kansliahuoneeseen. Kokous keskeytettiin kello 11,40. i2 Sos.-dem. P. Pöytäkirja

10 Kokousta jatkettiin kello 12,26. Puhetta johti Vihtori F a 11 i 1 a., Puheenjohtaja: Kokous jatkuu. Kokousedustajille on jaettu ohjelma-, ja julkilausumavaliokunnan mietinnöt. Näitä on kolme kappaletta. Onkohan niitä edustajat ehtineet lukea, vai onko syytä lukea ne vielä puhujapöntöstä? (Kokouksesta: Ei tarvitse!). Ei tarvitse lukea, vai? (Kokouksesta: Ei!) Ei lueta. Mietintöjä ei luettu. Puheenjohtaja: Otetaan ensin esille päätöslauselma järjestötehtävistä. Halutaanko asiasta keskustella? Kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin kokouksen päätökseksi. Mietintö oli seuraava:»puoluekokous toteaa, että eräs kriisivaihe sosialidemokraattisen poliittisen työväenliikkeen historiassa on päättynyt. Puolueemme on kestänyt siihen kohdistuneen voimakkaan paineen vähin vaurioin. Yhtyneen ja vahvan vastustajan yritettyä iskeä joukkomme hajalle ovat rivimme tiivistyneet puhtaiden tunnustemme ympärille. Yhteinen aate, sosialidemokratian koetut perusarvot ja taistelussa lujittunut toveruus ovat tehneet puolueestamme jälleen eheän ja yhtenäisen. Samalla kun puoluekokous kiittää puolueen jäseniä menestyksellisestä työstä, se toteaa ilolla, että naisten ja nuorten sosialidemokraattiset järjestöt ovat vahvistuneina ja entistä iskukykyisempinä puolueemme rinnalla sosialidemokratian rintamassa. Sosialidemokraattinen Puolue on uudistusten puolue. Myös sisäisessä toiminnassaan sen on otettava huomioon ajan vaatimukset. Puoluekokous kehoittaa puolueen järjestöjä ja jäseniä tehostamaan kenttäverkoston luomista ja järjestötyömme saattamista entistä elävämmäksi. Myös käytännön puoluetyössä on kiinnitettävä huomiota aikamme ihmistä koskeviin ongelmiin ja hänen tarpeisiinsa. Joukkoliikkeenä Sosialidemokraattinen Puolue taistelee koko yhteiskunnan paremman tulevaisuuden puolesta tavoitteenaan ihmisen vapauttaminen aineellisesta hädästä ja pelosta, unohtamatta yksilöä, ihmistä, jonka kunnioittaminen, auttaminen ja tukeminen kuuluvat sosialidemokratian perustehtäviin.»

11 Puheenjohtaja: Seuraavana esitellään saman valiokunnan toinen mietintö, julkilausuma poliittisesta tilanteesta. Tätäkään ei siis tarvitse lukea. Tähän asiaan on pyydetty puheenvuoroja. Keskustelu: Veikko Järvinen (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtajat Tämän julkilausuman yhteydessä haluan puuttua erääseen asiaan, jota ei ole tässä kokouksessa vielä käsitelty ja johon on syytä kiinnittää huomiota. Tarkoitan tässä sitä rotusyrjintää, jota on varsin, voimakkaasti ilmennyt viime aikoina varsinkin Atelä-Afrikassa. Me emme tosin täällä tunne olosuhteita tuossa kaukaisessa maassa, mutta kuitenkin on ilmeistä, että siellä syrjitään ihmisiä sen vuoksi, että he kuuluvat johonkin toiseen rotuun kuin vallanpitäjät. Sosialidemokraattisen Puolueen perusperiaatteisiinhan kuuluu, että jokainen ihminen on saman arvoinen, olkoon hän syntynyt minkä rodun jäsenenä tahansa. Kansainvälinen sosialidemokratia on tuominnut rotusyrjinnän varsin voimakkaasti. Kaikki länsimaiset sosialidemokraattiset puolueet ovat ottaneet asiaan kantansa, samoin nuorison kansainväliset järjestöt ja nuorisoliitot kaikissa maissa, jota paitsi ammattiyhdistysliike ja kaikki työväenjärjestöt kaikkialla länsimaissa ovat tuominneet tämän rotusyrjinnän. Minusta olisi paikallaan, että puoluekokous lausuisi kantansa myös tässä asiassa. Minä en tässä lyhyessä ajassa ehtinyt löytää julkilausumaehdotuksesta paikkaa, johon tämä kohta olisi pantava. Sen johdosta esitän, että kokous antaisi ohjelmavaliokunnan tehtäväksi joko liittää lausuman tähän julkilausumaan tai erillisenä pontena kokouksen päätökseksi esitettäväksi. Paavo Rantanen (Keski-Suomi, Vaasan itäinen): Hyvät toverit! En halua Eskon puumerkkiäni tähän päätöslauselmaehdotukseen,, vaan esittäisin harkittavaksi, että tämä meidän hyväksytty ohjelmamme 1960-lukua varten olisi vain kerran tässä esityksessä, koska, mielestäni sopii, että se on yhden kerran mainittu. Sitten on sanonta»saamattoman ja heikon hallituksen'valtakaudella, syntyneen sisäpoliittisen tilanteen selvittämiseksi on puolueen toimittava entistä määrätietoisemmin parlamentaarisessa oppositiossa».. Minä esitän muutettavaksi tämän kohdan näin kuuluvaksi:»parlamentarismin puolustajana», koska tuo oppiositio-sana hyvin herkästi* väännetään paitsio-sanaksi. Se olisi myönteisempikin sana kuin,»oppositio». Minä olen ollut ikäni oppositiossa enkä siitä pahaa, tykkää, mutta joku toinen voi tykätä! '. -,. '

12 180 Olavi Valpas (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja! Hyvät puoluetoverit! Minusta tämä toveri Järvisen esittämä näkökohta on erittäin tärkeä ja siitä syystä kannatan hänen tekemäänsä ehdotusta, Puheenjohtaja: Pyydetyt puheenvuorot on käytetty. Ehkä keskustelu asiasta tällä kertaa riittää. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Keskustelun kuluessa on ehdotettu tämä julkilausuma lähetettäväksi edelleen valiokuntaan joko siihen liitettävän ponnen tai uuden lisäjulkilausuman antamista varten. Ehdotusta on kannatettu eikä muuta ehdotusta ole tehty, joten asia palautettaneen valiokuntaan. Onko käsitykseni oikea? Selonteko hyväksyttiin. Julkilausuma palautettiin valiokuntaan. 42 Puheenjohtaja: Käsitellään ehdotus julkilausumaksi tilan- "teesta urheilujärjestöissä. Halutaanko asiasta käyttää puheenvuoroja? Keskustelua ei syntynyt. Puheenj ohtaj a: Valiokunnan ehdotus kokouksen päätökseesi hyväksyttäneen. Ehdotus julkilausumaksi tilanteesta urheilujärjestöissä hyväksyttiin sellaisenaan. Julkilausuma kuului näin:»tilanteesta urheilujärjestöissä puoluekokous toteaa, ettei Työväen Urheiluliitossa ole toteutettu niitä edellisen puoluekokouksen suosittelemia ohjeita, joiden mukaan olisi saatu oikeudenmukainen ja tasapuolinen sovinto TUL:ssa. Järjestön johto, jonka ovat muodostaneet sosialidemokraatteja vastustaviin puolueisiin kuuluvat henkilöt, ei ole halunnut kuulla sosialidemokraattien ääntä missään ratkaisussa. Näin menettelemällä on TUL lopullisesti johdettu kansanvaltaisen työväenliikkeen ulkopuolelle ja saatettu järjestönä avoimeen taisteluun Sosialidemokraattista Puoluetta ja koko sosialidemokraattista työväenliikettä vastaan. Sosialidemokraattinen Urheiluväki on tehnyt tilanteen vaatiman ratkaisun ja perustanut Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton. TUK:n perustaminen on antanut työläisurheiluväelle ja urheilevalle nuorisolle mahdollisuuden irroittautua TUL:n jäsenyydestä ja alaisuudesta sekä jatkaa toimintaansa poliittisesta painos-

13 181 tuksesta vapaana yhdessä maan muiden urheilujärjestöjen kanssa. Samalla on voitu myös ryhtyä vakavasti työskentelemään urheiluelämämme yhtenäistämiseksi ja siinä ilmenevien epäkohtien poistamiseksi. Puoluekokous kehoittaa puoluepiirejä, puolueyhdistyksiä ja kaikkia puolueen jäseniä ja kannattajia antamaan tukensa Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton toiminnalle, ja kaikille niille pyrkimyksille, jotka tähtäävät urheiluelämämme tervehdyttämiseen ja yhtenäistämiseen kansanvaltaisten periaatteiden pohjalta.» 43 Puheenjohtaja: Kokoukselle on jaettu ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan ehdotukset. Riittääkö, jos aina mainitaan esityksen numero ja kustakin kohdasta käydään keskustelua, mikäli halutaan. Riittänee. Menettelytapa hyväksyttiin. Ehdotukset, jotka näin päätettiin ottaa keskustelun pohjaksi, olivat seuraavat: Ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan ehdotukset Esitys n:o 1 (Sosialidemokraattisen puolueen talous- ja sosiaalipoliittinen ohjelma 1960-luvulle) Valiokunta ehdottaa, että esitys hyväksyttäisiin puoluetoimikunnan esittämässä muodossa lukuunottamatta seuraavia kohtia, jotka valiokunta ehdottaa muutettaviksi: Sivulla 1 luvun»maailmantilanne ja maamme asema» toinen kappale ehdotetaan muutettavaksi näin kuuluvaksi: Suomen on pysyttävä mukana muun maailman kehityksessä. Meidän on kyettävä selviytymään ankarassa kilpailussa ja sopeuttamaan oma toimintamme muuttuvaan maailmaan. Muussa tapauksessa on kohtalonamme pysyvästi takapajuisen maan asema. Edessämme olevien taloudellisten ongelmien ratkaisu on. välttämätön myös kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän turvaamiseksi ja maan itsenäisyyden säilyttämiseksi. Sivulla 12 luvussa»asuntojen tarve» ensimmäinen lause ehdotetaan näin kuuluvaksi: Maamme väkiluku lisääntyy alkaneen kymmenluvun kuluessa noin puoli miljoonaa.

14 182 Sivulla 16 luvusta»maataloustuotannon suunta ja tavoitteet» ehdotetaan poistettavaksi 3,. kappale kokonaan. Edelleen sivulla 16 luvusta»maataloustuotannon tehostaminen» «hdotetaan poistettavaksi 1) kohdan alakohta d), sekä muutettavaksi sen jälkeen tulevat alakohdat e) ja f) vastaavasti alakohdiksi d) ja e). Sivulla 17 luvussa»hintapolitiikka» oleva 4) kappale ehdotetaan muutettavaksi näin kuuluvaksi: 4) Maataloustuotteiden hintoja muutettaessa olisi yhtenä perustana pidettävä maailman markkinain hintatason muutoksia. Kohtuullisen toimeentulon turvaamiseksi maataloudesta elävälle väestölle on tällöin otettava huomioon maamme syrjäisen sijainnin ja ilmastollisten olosuhteiden sekä maatilataloutemme pienviljelysvaltaisuuden vaikutukset tuotantokustannuksiin. Maatalouden tuottavuuden nousu on niin ikään otettava huomioon. Sivulla 18 luvussa»metsätalous» oleva 3) kappale ehdotetaan muutettavaksi näin kuuluvaksi: 3) Työllisyyden ja tuotannon turvaamiseksi on valtiovallan pyrittävä tasaamaan raakapuun hankintoja ja kantohintaa. Sivulla 20 luvun»työväensuojelu ja ammattientarkastus» jälkeen lisättävä uuden V luvun, joka kuuluisi seuraavasti: V. Työttömyysvakuutus Työntekijäin turvaamiseksi työttömyyden aiheuttamalta ansionmenetykseltä on viipymättä luotava yhteiskunnan tehokkaasti tukema työttömyysvakuutusjärjestelmä, joka takaisi työtä vaille joutuneille riittävän toimeentulon. Vakuutusjärjestelmässä on työntekijäin yhteisille työttömyyskassoille annettava keskeinen sija. Työttömyysvakuutusta on täydennettävä riittävillä työttömyysavustuksilla. Sivulla muuttuvat edellisen johdosta lukujen järjestysnumerot: VI. Sairausvakuutus VII. Eläketurva VIII. Ammattikasvatus ja tutkimustoiminta. Sivulla 21 luvun»eläketurva» b) -kohta ehdotetaan muutettavaksi näin kuuluvaksi:, b) uudistamaan yksityisessä työsopimussuhteessa olevien eläkeoikeus niin, että työnantaja tulisi velvoitetuksi eläkkeen maksuun kansaneläkkeestä riippumatta ja siten, että eläkkeet määrättäisiin kaikille yhtäläisiä perusteita noudattaen.

15 183 '- ' Muut esityksen n:o 1 kohdalla tehdyt ehdotukset eivät valiokunnan mielestä ole antaneet aihetta muutoksiin tai ehdotuksiin. Esitys n:o 2 (Sos.-dem. Puolueen Maaseutuohjelma) Valiokunta ehdottaa, että esitys Maaseutuohjelmaksi hyväksyttäisiin puoluetoimikunnan ehdottamassa muodossa lukuunottamatta seuraavia kohtia, jotka valiokunta esittää muutettaviksi: (Vanhan esitysvihkon sivunumerointia seuraten) Sivulla 23 luvussa»pientilojen lisämaan saanti» ehdotetaan toinen kappale muutettavaksi näin kuuluvaksi: Perheviljelmien elinkelpoisina säilyminen on lainsäädännöllä turvattava. Sivulla 25 lukuun»metsästys ja kalastus» ehdotetaan lisättäväksi neljäs näin kuuluva kappale: Vesialueita omistamattomille virkistys- ja kotitarvekalastajille on turvattava lakisääteisesti nykyistä paremmat mahdollisuudet kalastukseen samoin kuin maattomille metsästäjille metsästykseen. Sivulla luvussa»verotus» ehdotetaan b-kohta muutettavaksi riäin kuuluvaksi: b) Maatalous- ja metsätulojen verotuksessa on siirryttävä todellisten tulojen mukaiseen verotukseen, jolloin pienten tilojen verorasitus lievenee ja suurten lisääntyy. Siksi kunnes tämä uudistus on toteutettu, verolakeihin on saatava sellaisia muutoksia, että maa- ja metsätalouden harjoittajan oman työn arvoa määrättäessä arviointiperusteina jouduttaisiin nykyisten lisäksi ottamaan huomioon ainakin kiinteistöön kuuluvan viljellyn maan ala ja maatalouteen sijoitettujen pääomien arvo. Maatalouskiinteistöjen tilusten mittauksessa on käytettävä hyväksi voimassa olevan uuden verotuslain tarjoamia mahdollisuuksia. Muut esityksen n:o 2 yhteydessä esitetyt toivomukset ja ehdotukset valiokunta esittää jätettäväksi puoluetoimikunnan ja puolueen eduskuntaryhmän edelleen kehitettäviksi., Esitys n:o S (Taloudellisen suunnittelun tehostaminen) Valiokunta ehdottaa, että puoluetoimikunnan ehdotus hyväksyttäisiin ja että puoluekokous tämän vuoksi hyväksyisi aloitteeseen sisältyvän seuraavan ponnen: Kun kansanbudjettilaskelmat ovat tulevaisuuden ratkaisuja, puoluekokous velvoittaa eduskuntaryhmän toimimaan siten.

16 184 että eduskunnan puitteissa saadaan hyväksytyksi lähivuosien teollistamis- ja rahoitusohjelma, jotta työllisyyskysymykset voitaisiin pikaisesti hoitaa. Esitys n :o 4 (Puolueen suhtautuminen sosialisoimiskysymykseen) Valiokunta ehdottaa, että puoluekokous toteaisi puoluetoimikunnan lausunnon mukaisesti puolueen periaatteellisen kannan sosialisoimiskysymyksessä edelleen määräytyvän v hyväksytyn periaateohjelman mukaan. Esitys n:o 5 (Ajankohtaisen kansallistamisohjelman aikaansaaminen) Valiokunta ehdottaa, että puoluekokous hyväksyisi puoluetoimikunnan ehdottaman menettelyn. Esitys n:o 6 (40 tunnin työviikon toteuttaminen) Valiokunta ehdottaa yhdyttäväksi puoluetoimikunnan toteamukseen. Esitys n:o 7 (Ansiotyötä tekevien perheenäitien aseman helpottaminen) Valiokunta ehdottaa, että asian kehittäminen jätettäisiin puoluetoimikunnan esittämällä tavalla puoluetoimikunnan ja puolueen eduskuntaryhmän tehtäväksi. Esitys n :o 8 ja esitys n:o 9 (Maatalousohjelma) Valiokunta ehdottaa meneteltäväksi puoluetoimikunnan esittämällä tavalla niin että asia jätettäisiin laajemmista ohjelmista tehtävien päätösten varaan ja että puoluekokous antaisi puoluetoimikunnalle kehotuksen käyttää apueliminään entiseen tapaan muodostettua maaseutu toimikuntaa ja maaseutuvaltuuskuntaa. Esitysket n :o 10 ja 11 (Eläketurva) Valiokunta viittaa esityksen n:o 1 kohdalla tekemäänsä muutosehdotukseen sekä ehdottaa asian jätettäväksi tuon päätöksen varaan. Esitys n:o 12 (Kansaneläkkeen saajien ikärajan korottaminen) Valiokunta ehdottaa, että puoluekokous kehoittaisi puoluetoimikuntaa kiinnittämään vakavaa huomiota aloitteessa mainittujen ikäluokkien toimeentulon turvaamiseen. Esitys n:o 15 (Kansaneläkkeiden korottaminen) Valiokunta ehdottaa yhdyttäväksi puoluetoimikunnan kannanottoon,

17 185 Esitys n:o 14 (Asunto-olosuhteiden parantaminen) Valiokunta ehdottaa esityksen hyväksyttäväksi siten kuin se on sisällytetty puoluetoimikunnan puoluekokoukselle antamaan esitykseen n:o 1. Esitykset n:o 15 ja 16 (Ammattikoulun kehittäminen) Valiokunta ehdottaa, että puoluetoimikunnan lausuman mukaisesti puoluekokous velvoittaisi puoluetoimikunnan jatkamaan ammattikoulutuskysymyksen selvittämistä ja edistämistä niitten periaatteiden ja tavotteiden pohjalta, jotka sisältyvät puoluetoimikunnan esitykseen 1960-luvun ohjelmaksi. Esitys n:o 17 (Valtion urheilulautakunnan kokoonpano) Valiokunta ehdottaa, että puoluekokous yhtyisi puoluetoimikunnan asiasta antamaan lausuntoon. Esitys n:o 18 (Julkisten varojen käytön valvonta) Valiokunta ehdottaa puoluetoimikunnan esityksen mukaisesti, että puoluekokous yhtyisi aloitteeseen. Samalla valiokunta viittaa puoluekokoukselle jätettävään julkilausumaehdotukseen. Keskustelu: Esitys n:o 1 (Sosialidemokraattisen puolueen talous- ja sosiaalipoliittinen ohjelma 1960-luvulle.) Olavi Valpas (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät puoluetoverit! Minusta ohjelma- ja julkilausumavaliokunta on tehnyt esityksen n:o 1 tekstiin erään huononnuksen. Minä luen täältä alkuperäisestä tekstistä:»muussa tapauksessa on kohtalonamme takapajuisen maan asema.» Näin on siis alkuperäisessä tekstissä. Sen sijaan julkilausumavaliokunnan ehdotuksessa vastaava lause kuuluu näin:»muussa tapauksessa on kohtalonamme pysyvästi takapajuisen maan asema.» Minusta tämä on selvä huononnus. Minusta tuntuu, etteivät arvoisat kokousedustajatkaan tunnusta sitä, että me nyt jo olemme takapajuinen maa, ei ainakaan kansainvälisesti luokitellen. Tässä mielessä ehdotan, että pysytään aikaisemmassa tekstissä ja sanotaan:»muussatapauksessa on kohtalonamme takapajuisen maan asema.» Kalle Altti (Helsingin piiri): Kannatan edustaja Valppaan tekemää muutosehdotusta. Olavi Hakala (Hämeen eteläinen): Puuttuisin kahteen seikkaan tässä monisteessa. Esityksen n:o 12 kohdalla sanotaan:»kansaneläkkeen saajien ikärajan korottaminen». Nähtävästi pitäisi olla»alentaminen». Siinä suhteessa tämä kohta oikaistakoon. Asian n:o 5 kohdalla Utin yhdistyksen esitys ajankohtaisen

18 186 kansallistamisohjelman aikaansaamisesta ehdottaisin, että puoluetoimikunnan lausunnosta poistettaisiin sana»mahdollisten» (aloitteiden tekoa varten). Ehdotan sanan poistettavaksi sen johdosta, että me sillä osoitamme, ettemme ehkä uskallakaan käydä käsiksi tähän asiaan. Sanan poistaminen velvoittaisi eduskuntaryhmän todella tekemään tästä asiasta aloitteen. Erkki K u o p p a 1 a (Puoluetoimikunta): Hyvät toverit! Esityksen n:o 1 sivulla 2 olevan kohdan 8, eläketurva, b-kohta kuuluu:»uudistamaan yksityisessä työsopimussuhteessa olevien eläkeoikeus» jne. Ehdotan, että sanat»yksityisessä työsopimussuhteessa olevien» poistetaan ja että tilalle pannaan sanat»(uudistamaan) työntekijäin eläkeoikeus». Tarkoituksenahan on, että eläketurva olisi sama kaikille työntekijäryhmille, olivat ne sitten yksityisessä tai julkisoikeudellisessa työsuhteessa. Jotta siis päästäisiin siihen, että turva koskisi kaikkia työntekijöitä, ehdotan tätä muutosta. Kun myöhempänä sanotaan, että eläke määräytyisi kaikille yhdenlaisia perusteita noudattaen, niin lopputuloksena päästäisiin siihen, mihin Kymen piirin esityksessä alun pitäen on tähdättykin, että eläketurva olisi kaikille työntekijöille sama, olivatpa he minkälaisessa työsuhteessa tahansa, ja että se laskettaisiin kaikille samojen perusteiden mukaan. Puheenjohtaja: Ennen kuin jatkamme, on syytä tehdä ainakin seuraava korjaus esitykseen n:o 12. Esityksen sivulla 5 sajiotaan:»kansaneläkkeen saajien ikärajan korottaminen». Pitäisi luonnollisesti olla»alentaminen». Otetaan huomioon ja korjataan. Tuomas Bryggari (Helsingin, piiri): Toveri puheenjohtaja! Minä valitan, että valiokunta ei huomioinut sairausvakuutusasian yhteydessä esittämääni näkökohtaa äitiysvakuutuksesta. Siitä ei tosin laajempaa keskustelua kokouksessa suoritettu, mutta se ajatus ilmaistiin kokouksessa aplodeina, että tämä asia on siksi tärkeä, että se olisi pitänyt valiokunnassa huomioida. Tässä hajoitetaan asia perheturvan ym. puitteisiin, mutta ei ole sairausvakuutuksen kanssa yhdistettynä äitiysvakuutusta. Sen vuoksi ehdotan, että sairausvakuutuksen yhteydessä luvataan toteuttaa myös äitiysvakuutus. Tuon kirjallisen ehdotuksen. Kerttu Helander (Helsingin piiri): Kannatan Bryggarin tekemää ehdotusta, että sairausvakuutusta koskevaan kohtaan kohtaan 6 lisätään äitiysvakuutuksen toteuttaminen. Eino S a 1 a k k a (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja! Kannatan Kuoppalan tekemää ehdotusta kohtaan»eläketurva», että siitä jätettäisiin pois sanat»yksityisessä työsopimussuhteessa olevien» ja korvattaisiin sanalla»työntekijöiden». Keskustelu päättyi.

19 187 Puheen j ohtaja: Kun keskustelun kuluessa on tehty muutosehdotuksia mietintöön, lienee parasta palauttaa mietintö valiokuntaan. '. ' Menettelytapa hyväksyttiin. Palautettiin. 44 P u h e e n j o h t.a j a: Otetaan käsiteltäväksi valiokunnan esitys n:o 2,»Sosialidemokraattisen Puolueen maaseutuohjelma». Se on esitysvihkossa sivulla 22. Keskustelu: Heikki Simonen (Puoluetoimisto): Toveri puheenjohtaja, hyvä puoluekokous! Kun me nyt olemme saaneet valiokunnasta takaisin mm. maaseutuohjelmaa käsittelevän mietinnön ja siihen, sisältyvät muutosehdotukset, niin kalastusta koskevassa kohdassa tekisi mieli kiinnittää puoluekokouksen huomiota seuraavaan muutokseen. Kohtaan»Metsästys ja kalastus» ehdotetaan uusi kappale, joka, niin kuin edustajien pöydillä olevista papereista näkyy, kuuluu:»vesialueita omistamattomille virkistys- ja kotitarvekalastajille on turvattava lakisääteisesti nykyistä paremmat mahdollisuudet kalastukseen samoin kuin maattomille metsästäjille metsästykseen.» Vuoden 1950 väestölaskennan yhteydessä yritettiin selvittää, minkälainen tilanne' on kalastuksessa. Vaikka tämä tutkimus jäi silloin vielä keskeneräiseksi, niin se jo todettiin, että kalastajiemme keskuudessa oli sellaisia, jotka kalastaessaan saivat saalista noin 50 kg vuodessa, Erikoisilla viljelmillä kalastukseen osallistuneiden henkilöiden luku oli Noista yli kalastajasta käytti kalastusta pääelinkeinonaan 499 viljelmän omistajaa ja sivuelinkeinona viljelmän omistajaa. Kotitarpeiksi josta tässä esityksessä myös puhutaan. harjoitettiin kalastusta viljelmällä. Vallankin sisävesien kalastusmarkkinoilla on yleensä tungosta. On suuri määrä ihmisiä, jotka kalastusta harjoittaessaan taistelevat pienestä jokapäiväisestä leivästään: Ei ole syytä Sosialidemokraattisen Puolueen lakisääteisesti vaatia lisättäväksi tungosta kalastusmarkkinoilla virkistysperusteella. Ei se ole oikein! Siksi toivoisin, että puoluekokous poistaisi kyseisestä kappaleesta, sen muutoin hyväksyen, sanat»virkistys- ja». K.F. Haapasalo (Mikkelin piiri): Hyvät puoluekokousedustajat! Minä ihmettelen tätä toveri Simosen puheenvuoroa. Se oli suoras-

20 188 taan yllättävä. Kun esittelin tätä kohtaa, korostin erityisesti, että meillä viime vuotena lunastettiin kalastuskortteja kaikkiaan kappaletta, ja sanoin, että on aivan väärin, jos jätämme näin suuren ihmisryhmän huomiotta. Suurin osa näistä ihmisistä asuu asutuskeskuksissa. Kalastus ei merkitse heille elinkeinoa, se ei merkitse heille toimeentuloa, mutta se merkitsee heille hyvin huomattavaa virkistystä muun työn ohessa. Ei meikäläisen ikään ehtinyt lähde lenkille, harvoin nousee talvella suksillekaan ilman jotakin tavoitetta. Mainitsin myös, että jo Forssan puoluekokouksessa vuonna 1903 hyväksyttiin lausuma, jossa sanottiin nimenomaan, että maattomille on turvattava oikeus kalastukseen ja metsästykseen, ja sama toistui 20- ja 30-luvuilla. Nykyisin on tilanne sellainen, että kun uusi kalastuslaki tuli voimaan, niin vesialueitten omistajat heräsivät valvomaan, ettei sellainen henkilö, jolla ei ole kalastuslupaa määrätyllä alueella, lainkaan pääse sille alueelle kalastamaan. Kalastusoikeuksista on tullut eräänlainen uusi tukipalkkio, jolla yritetään vetää jälleen ihmisillä huomattavia summia juuri maanomistajapiireille. Minusta ei ole oikein, että sosialidemokraattinen puoluekokous antaisi siunauksensa tällaiselle menolle, vaan kyllä meidän nyt pitäisi pyrkiä lainsäädäntöteitse turvaamaan ennen muuta vesialueita omistamattomien ihmisten oikeudet. Minusta on hyvin suuri vääryys, jos hyväksytään se, mitä Heikki Simonen täällä äsken ehdotti. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Keskustelun kuluessa on toveri Simonen tehnyt valiokunnan mietinnöstä poikkeavan ehdotuksen, jota ei ole kannatettu. Muuta ehdotusta ei ole tehty. Selonteko myönnettiin oikeaksi. Mietintö voitaneen hyväksyä sellaisenaan. Hyväksyttiin. Hyväksytty maaseutuohjelma oli näin kuuluva: SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN MAASEUTUOHJELMA 1960 I.. MAATALOUS 1) Yleistavoite Jotta maatalous saataisiin mahdollisimman joustavasti soveltumaan kokonaiskulutukseen ja kansantalouden vaatimuksiin, on valtakunnallisen kokonaissuunnitelman pohjalta selvitettävä maan eri alueiden ja erilaisten- viljelmien luontaiset tuotantoedellytyk-

Sisällys- ja puhujaluettelo

Sisällys- ja puhujaluettelo Sisällys- ja puhujaluettelo Kokouksen avaus.,, 1 6 Väinö Tanner Muistosanat vainajille. 2 10 Väinö Tanner Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Kutsuvieraiden tervehdykset ja kokoukselle

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Еу!2ё1_ Л ^ o i k e u t e t u t : Sos.-dem. hallitusryhmän jäsenet

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL)

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL) PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS 1C KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset], Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 17. päivänä syyskuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Kh 14 18.1.2016 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne Timo Reko timo.reko@msl.fi Asian käsittely Asian käsittelyn vaiheilla tarkoitetaan niitä menettelyjä, miten kokouksessa toimitaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta Etelä-Suomen Kerhopiiriliiton vuosikokouksessa Helsingissä 1970 Hyvät kutsuvieraat Arvoisat Kokousedustajat On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT 1 Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän muodostavat Helsingin kaupungissa kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset rp:n ehdokaslistalta valitut tai

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1 EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS Esityslista 1 Esityslista, joka toimitetaan edustajiston jäsenille kokouskutsun mukana, laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

in ) ) Matti Ahde ja Arvo Salo

in ) ) Matti Ahde ja Arvo Salo IpOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. Pu o l u e t o i m i k u n t a KOKOUS N>0 \X * KOKOUSPAIKKA J t\ivä JA AIKA I )KOUKSENOSANOTTAJAT I jtös^taisetj. Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina

Lisätiedot

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2001 Muutettu kv:ssa 13.9.2005 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely Vihreät De Gröna Puoluekokousedustuksen uudistus Esittely Taustaksi: Vihreä organisaatio nyt Puolue muodostuu jäsenistä... Paikallisyhdistysten henkilöjäsenet Valtakunnallisten yhdistysten suorat henkilöjäsenet

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi.

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi. Sininen = Tekstiä ehdotetaan muutettavaksi tai siirrettäväksi toiseen paikkaan. Punainen = Tekstiä ehdotetaan poistettavaksi. Vihreä = Tekstiä ehdotetaan lisättäväksi. Nykyinen 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 01.02.2016 Sivu 1 / 1 5339/2015 10.03.01 146 14.12.2015 19 Tapiolan urheilupuiston kehittämisen tavoitteet jalkapalloilun osalta Valmistelijat / lisätiedot: Olli Isotalo, puh. 050 593 3359 Antti Mäkinen,

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot