Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen"

Transkriptio

1 Täyttöohje 1 (5) Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroilmoitus Valtuutettu varastonpitäjä Tullilomake 162As_ Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki 31 1 mom.). Valtuutetun varastonpitäjän on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 1 mom.). Jos verovelvollinen ei ole saanut verotus-päätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 3 mom.). Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen Tulli/valmisteverotus, PL 512, Helsinki Valmisteverotuksen toimipisteiden käyntiosoitteet löytyvät Tullin internet-sivuilta Verovelvollisen nimi Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus / henkilötunnus Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen. Verokausi, jolta ilmoitus annetaan. Valtuutetun varastonpitäjän verokausi on kalenterikuukausi. Voidaan ilmoittaa esim. 3/14 tai maaliskuu -14. Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa Jos valtuutetun varastonpitäjän lupa on myönnetty luonnolliselle henkilölle, eikä yritykselle, ilmoitetaan tässä kohdassa henkilötunnus. Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus Asiakkaan viite Veroilmoituksen yksilöivä, Tullin antama tunnus. Tunnus on merkitty Tullin antamaan valtuutetun varastonpitäjän lupapäätökseen tummennettuna. Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä. Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi Ei ilmoitettavaa Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta. Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista. MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO Tuotteiden verotus on sidottu tullitariffinimikkeeseen. Veronalaiset tullitariffinimikkeet ja niistä johdetut tuoteryhmät ilmenevät makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) liitteenä olevista verotaulukoista. Makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat ilmoitetaan tuotteittain/ryhmittäin. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annettua lakia ei sovelleta

2 Täyttöohje 2 (5) makeisten ja jäätelön pienvalmistajiin, joiden tuotanto on enintään kiloa kalenterivuodessa. Lakia ei sovelleta myöskään virvoitusjuomien pienvalmistajiin, joiden virvoitusjuomien tuotanto on enintään litraa kalenterivuodessa. Määrällä tarkoitetaan valmista, laimennettua juomaa. Edellytetään myös, että makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien pientuottaja on oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja. Pientuottajan on vaadittaessa esitettävä tulliviranomaiselle selvitys riippumattomuudestaan ja kalenterivuosittaisen tuotantonsa määrästä. (Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta 1 4 mom.) TUOTEJAOTTELU NOUDATTELEE TULLITARIFFIN NIMIKKEISTÖÄ Tuotteiden määrien ilmoittaminen lomakkeella Verolliset määrät Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin täysinä yksiköinä jättämällä ylimenevät osat huomioon ottamatta. Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä -sarakkeessa. Asianomaisen tuoteryhmän kohdalla ilmoitetaan se makeisten, jäätelön tai virvoitusjuoman määrä, joka on luovutettu verolliseen kulutukseen verottomasta varastosta verokauden aikana. Kulutukseen luovutuksena pidetään myös mm. sitä, että valmisteveron alaisia tuotteita otetaan omaan käyttöön verottomassa varastossa ja sitä, että verottomassa varastossa todetaan tuotteiden selvittämätöntä kulutusta. Verollisten luovutusten määrät ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina tuoteryhmästä riippuen. Tummennetut lokerot jätetään täyttämättä. Nimikkeeseen 2009 kuuluvan tuotteen veroilmoittamisessa huomioitavaa Nimikkeeseen 2009 kuuluu sekä sellaisenaan juotavia juomia että mehutiivisteitä. Kun tuote josta veroilmoitus annetaan on sellaisenaan juotava, se merkitään tuoteryhmien 1 tai 1A kohdalle. Määrä ilmoitetaan litroina. Kun tuote josta veroilmoitus annetaan on mehutiiviste, se merkitään tuoteryhmien 1L ja 1AL kohdalle. Tuotteen verollinen määrä ilmoitetaan mehutiivisteestä saatavan juomamäärän mukaan. Määrä ilmoitetaan litroina. Huom! Itse mehutiivisteen määrää ei ilmoiteta. Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero (euro) Verottomat määrät Asianomaisen tuoteryhmän kohdalle merkitään verolliseen kulutukseen luovutettujen makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien vero euroina sentin tarkkuudella. Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä sarakkeessa. Verottomasta varastosta tehtyjen verottomien luovutusten ja oman verottoman käytön yhteismäärä verokauden aikana ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina tuoteryhmän mukaan oikean verottomuuskoodin lokerossa. Nimikkeeseen 2009 kuuluvan tuotteen verottomuuksien ilmoittamisessa huomioitavaa Nimikkeeseen 2009 kuuluu sekä sellaisenaan juotavia juomia että mehutiivisteitä. Kun tuote jonka verotonta määrää ilmoitetaan, on sellaisenaan juotava, se merkitään tuoteryhmien 1 tai 1A kohdalle, kyseessä olevan verottomuuden lokeroon. Määrä ilmoitetaan litroina. Kun tuote, jonka verotonta määrää ilmoitetaan, on mehutiiviste, se merkitään tuoteryhmien 1L ja 1AL kohdalle, kyseessä olevan verottomuuden lokeroon. Tuotteen veroton määrä ilmoitetaan mehutiivisteestä saatavan juomamäärän mukaan. Määrä ilmoitetaan litroina. Huom! Itse mehutiivisteen määrää ei ilmoiteta.

3 Täyttöohje 3 (5) Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset Lain nimi ja verottomuuspykälä Koodi Selitys Valmisteverotuslaki 17 1 mom 171a Siirrot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 17 1 mom 171b Tullivarastointi / vientimenettely tuotteet, jotka asetetaan tullikoodeksin 98 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn tai 161 artiklassa tarkoitettuun vientimenettelyyn 9 9H1 Tuotteiden tuhoutuminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, kun tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tuotteiden luonteesta johtuvan syyn vuoksi (esim. vanhentumisen tai haihtumisen vuoksi) tai ylivoimaisen esteen tai ennalta arvaamattoman tapahtuman (esim. tulipalo, rikkoutuminen) seurauksena. Tuotteiden tuhoutuminen tai menettäminen ilmoitetaan sen verokauden veroilmoituksella, jolloin tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tai havaittu. Huom! Kun tuotteiden tuhoutuminen/menettäminen on veroilmoituksella ilmoitettu verottomuuskoodin 9H1 kohdassa, ei näiden tuotteiden mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa jätehuoltoon liittyvää tuhoamista/hävittämistä ilmoiteta veroilmoituksella. (Koodia 10H1 ei siis käytetä näissä tilanteissa) H1 Tuotteiden hävittäminen Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden tulliviranomaisen luvalla tapahtunut hävittäminen. Hävittämisen on tapahduttava tulliviranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla. Huom! Kyse muusta hävittämisestä kuin täydellisesti tuhoutuneiden / lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä Vapautukset valmisteverosta Tuotteiden luovutus diplomaateille, KV-järjestöille tai muille 18 :ssä mainituille käytettäväksi verottomaan tarkoitukseen Muonitus Tullin määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella myytäviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut tuotteet Lain nimi ja verottomuuspykälä Koodi Selitys Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta 4 1 kohta 41V makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat, jotka käytetään makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien valmistamiseen 4 2 kohta 42V makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat, jotka käytetään raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa 4 3 kohta 43V makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen 44V makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen 4 5 kohta 45V makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään 1 :n 3 momentissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen (1 :n 3 momentissa tarkoitettuja tuotteita ovat kliiniset ravintovalmisteet, äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmis-

4 Täyttöohje 4 (5) teet, lastenruoat, laihdutusvalmisteet sekä erittäin niukkaenergiset, painonhallintaan tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet) 4 6 kohta 46V makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat, jotka valtuutettu varaston-pitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi Ohjeita verottomuuskoodien käytöstä veroilmoituksella (ks.liite). Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä Vähennykset Veroilmoituksessa ilmoitettujen tuotteiden yhteenlaskettu verojen määrä euroina sentin tarkkuudella. Vähennykset ilmoitetaan lomakkeen lopussa. Vähennykset ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella. Varastoon palautetut tuotteet (lomakkeen koodi 16P1) Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta saman verokauden aikana verottomaan varastoon palautetuista tuotteista suoritetun tai suoritettavan valmisteveron. Vähennystä ei voi tehdä täydellisesti tuhoutuneista tai lopullisesti menetetyistä tuotteista, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai haihtumisesta). Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2) Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta myös veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä tulliviran-omaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla. Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3) Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa lasket-taessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa. (Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 ). Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä. Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste. Vähennykset yhteensä Maksettava määrä Päiväys ja allekirjoitus Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella. Suoritettava makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron määrä yhteensä euroina sentin tarkkuudella. Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus. Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, ja puhelin ja sähköpostiosoite Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5 Täyttöohje 5 (5) LIITE Ohjeita verottomuuskoodien käytöstä veroilmoituksella: Koodi 41V Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden makeisverolain alaisten tuotteiden määrät, jotka se on itse käyttänyt makeisverolain alaisten tuotteiden valmistukseen. Koodilla 41V ilmoitetaan myös makeisverolain alaisten tuotteiden luovutus makeisverolaissa tarkoitetulle pienvalmistajalle käytettäväksi makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien valmistukseen. Valmistukseen käytetyt tuotteet ilmoitetaan veroilmoituksella riippumatta siitä, onko kyse itse valmistettujen tuotteiden käyttämisestä vai verottomaan varastoon muualta vastaanotettujen tuotteiden käyttämisestä Huom! Jos makeisverolain alaisten tuotteiden valtuutettu varastonpitäjä toimittaa tuotteita toiselle samojen tuotteiden valtuutetulle varastonpitäjälle, siirretään tuotteet verottomuusjärjestelmässä. Siirtäjän kannalta ei ole merkitystä, käyttääkö vastaanottaja tuotteet myöhemmin makeisverolain alaisten tuotteiden valmistukseen vai muuhun tarkoitukseen. Veroton siirto ilmoitetaan koodilla 171a. (Vastaanottaja ilmoittaa mahdollisen verottoman käyttönsä myöhemmin omalla veroilmoituksellaan). 42V 43V 44V Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa esim. leipomolle elintarvikkeiden raaka-aineeksi luovuttamiensa makeisverolain alaisten tuotteiden määrät. Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa makeisten ja virvoitusjuomien määrät, jotka se on luovuttanut lääketehtaille tai muille lääkkeiden valmistamiseen oikeutetuille käytettäväksi lääkkeiden valmistuksessa. Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden makeisten ja virvoitusjuomien määrät, jotka se on itse käyttänyt alkoholijuomien valmistukseen. Valtuutetulla varastonpitäjällä on tässä tapauksessa oltava lupa toimia myös alkoholin valtuutettuna varastonpitäjänä. Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa myös niiden makeisten ja virvoitusjuomien määrät, jotka se on luovuttanut toiselle toimijalle käytettäväksi alkoholijuomien valmistukseen. Tällöin luovutuksensaaja on alkoholin valtuutettu varastonpitäjä, jolla ei ole lupaa toimia makeisten/virvoitusjuomien valtuutettuna varastonpitäjänä. Tuotteet luovuttanut valtuutettu varastonpitäjä on siis luovuttanut tuotteet verottomaan kulutukseen (alkoholijuomien valmistukseen) ja ilmoittaa tämän veroilmoituksellaan koodilla 44V. (Vastaanottaja ei anna veroilmoitusta). Huom! Jos makeisverolain alaisten tuotteiden valtuutettu varastonpitäjä toimittaa tuotteita toiselle samojen tuotteiden valtuutetulle varastonpitäjälle, siirretään tuotteet verottomuusjärjestelmässä. Siirtäjän kannalta ei ole merkitystä, käyttääkö vastaanottaja tuotteet myöhemmin alkoholiverolain alaisten tuotteiden valmistukseen vai muuhun tarkoitukseen. Veroton siirto ilmoitetaan koodilla 171a. (Vastaanottaja ilmoittaa mahdollisen verottoman käyttönsä myöhemmin omalla veroilmoituksellaan). 45V 46V Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden makeisten ja virvoitusjuomien määrät, jotka se on luovuttanut käytettäväksi kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, ja laihdutusvalmisteiden ja erittäin niukkaenergisten, painonhallintaan tarkoitettujen erityisruokavaliovalmisteiden valmistukseen. Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden makeisverolain alaisten tuotteiden määrät, jotka se on toimittanut muuhun EU:n jäsenvaltioon kulutettavaksi. Vaikka makeisverolain alaisten tuotteiden siirtämisessä muualle EU:n alueelle ei käytetä EMCS-järjestelmää tai mitään määrättyä saateasiakirjaa, on vastaanottajalta silti aiheellista pyytää kuittaus vastaanotetuista tuotteista esim. rahtikirjaan.

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014) Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_1.12.2014 sekä - liitelomakkeet 263s_1.4.2010, 481s_1.4.2010, 771s_1.4.2012, 772s_1.4.2012, 773s_1.4.2012 ja 774s_1.4.2010 Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen,

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista.

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista. Valmisteverotuksen ohje 21 Energiaverotus www.tulli.fi toukokuu 2015 Korvaa tammikuussa 2014 julkaistun ohjeen Energiaverotus Energiaverotus Suomessa Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaki Sähkön

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus www.tulli.fi Valmisteverotuksen asiakasohje 4 Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus Elokuu 2015 Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus Teollisuudessa toimivat yritykset voivat tilikauden

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Asiakasohje. Ostaisinko Internet-kaupasta. Ongelmat voi välttää ennalta. Tuonti EU:n veroalueelta. www.tulli.fi

Asiakasohje. Ostaisinko Internet-kaupasta. Ongelmat voi välttää ennalta. Tuonti EU:n veroalueelta. www.tulli.fi Asiakasohje www.tulli.fi syyskuu 2009 Ostaisinko Internet-kaupasta Ongelmat voi välttää ennalta Ostosten teko ulkomailta Internetin kautta on helppoa ja vaivatonta. Joskus saattaa kuitenkin tulla yllätyksiä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

Alusten polttoaineiden verottomuus

Alusten polttoaineiden verottomuus Valmisteverotuksen ohje 12 Alusten polttoaineiden verottomuus www.tulli.fi Tammikuu 2014 Alusten polttoaineiden verottomuus Yleistä Yleistä Kauppa-alukset Kalastusalukset Veronpalautusmenettely Polttoaineen

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

OHJE 24.3.2015 LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN OHJE APTEEKIN TULOJEN JA MENOJEN ILMOITTAMISESTA APTEEKKIMAKSUN VAHVISTAMISTA VARTEN

OHJE 24.3.2015 LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN OHJE APTEEKIN TULOJEN JA MENOJEN ILMOITTAMISESTA APTEEKKIMAKSUN VAHVISTAMISTA VARTEN 1 (6) OHJE 24.3.2015 LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN OHJE APTEEKIN TULOJEN JA MENOJEN ILMOITTAMISESTA APTEEKKIMAKSUN VAHVISTAMISTA VARTEN 1 ILMOITUKSEN ANTAMINEN APTEEKIN TULOISTA JA MENOISTA

Lisätiedot