D-TEK Kylmäainevuodon etsin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D-TEK Kylmäainevuodon etsin"

Transkriptio

1 D-TEK Kylmäainevuodon etsin Tuotteen kuvaus: - sähkökemiallisesti lämmitetty diodi anturi - No-reset toiminta CFC, HCFC ja HFC- kylmäaineille - Automaattikalibrointi - Joustava anturivarsi - Vaahtomuovisuodatin suojaamassa tunnistinanturia - Korkea/matala- kytkin tarkkuuden säätöön - Helppo käyttöinen ON/OFF virtakytkin LED osoittimella - Muuttuva korkeuksinen äänimerkki ilmaiseen vuodon - Vuodon suuruuden ilmaiseva keltainen LED asteikko - Ladattavat ja vaihdettavat NiCd akut - Vaihtovirtalaturi muuntajalla ( malliin saatavissa 100, 120, VAC muuntajat) - Tasavirtalaturi ajoneuvoliitännällä Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen käyttäessäsi D-TEK vuodonilmaisintasi, lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöön ottoa.

2 Aloitettaessa: VAROITUS! Laitetta ei saa käyttää tiloissa, jossa säilytetään polttonesteitä, luonnon kaasuja, propaania tai muita palavia kaasuja. Tunnistimen asennus: D-TEK vuotoilmaisin toimitetaan tunnistinanturi erilleen pakattuna. Anturi on pakattu folioituun pussiin yhdessä kuivatusaine kapselin kanssa. Anturi täytyy asentaa paikoilleen laitteeseen ennen laitteen käyttöön ottoa. Toimi seuraavasti: - Kierrä laitteen anturipäästä suojakorkki irti, jonka jälkeen anturipäässä näkyvät kolme anturin liitäntä reikää. - Poista tunnistinanturin päältä suojafolio. Itse tunnistin on pieni metallinen pönttö, jossa on reikä päässä. - Aseta varovasti tunnistimen pohjassa olevat kolme metalli karvaa anturipäässä oleviin vastaaviin reikiin ja paina tunnistin kevyesti paikalleen. HUOM! Tunnistinanturi on asennettava varovasti paikalleen. Jos anturin liittimet menevät mutkalle asennettaessa, saattaa se aiheuttaa toimintahäiriöitä. - Laita anturipään suojus ( vaahtomuovisuodatin asennettuna) takaisin paikalleen.

3 Akkujen lataus: Koska akut ovat nikkeli/cadmium akkuja, niitä ei toimiteta ladattuina. Kytke akkujen latauslaite sille tarkoitettuun liitäntäaukkoon laitteen pohjassa ja kytke laturi vasta sen jälkeen pistorasiaan tai auton tupakansytytinaukkoon valitsemastasi latauslaitteesta riippuen. Laitetta käyttöön otettaessa on ensimmäisen latauksen kestettävä vähintään 10 tuntia, jotta laitteen akut saataisiin täyteen. D-TEK laitetta voi käyttää normaalisti, vaikka se olisikin kytkettynä latauslaitteeseen. Huom: Akut eivät lataannu, jos niitä ei ole asetettu paikoilleen oikeinpäin. D-TEK vuodonetsimen käyttö: VAROITUS: Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa säilytetään polttonesteitä, luonnon kaasuja, propaania tai muita palavia kaasuja. D-TEK vuodonetsimen käyttö on helppoa: varmista, että tarkkuuskytkin on HIGH asennossa, kytke sen jälkeen virta päälle työntämällä liukukytkin ON- asentoon. Vihreä näyttövalo syttyy, samoin yksi tai useampi keltaisista valmiusvaloista. Kun kaikki keltaiset valmiusvalot ovat sammuneet laite on toiminta valmis. D-TEK vuodonetsin reagoi samalla tavalla kaikkiin kylmäaineisiin. Käyttäjän ei siis tarvitse erikseen määritellä laitteelle tunnistettavana olevaa kylmäainetta. D-TEK vuodonetsimeen on saatavana myös korvakuulokkeet. Käytettäessä kuulokkeita valmius- ja varoitusäänet kuuluvat vain kuulokkeiden kautta. HUOM: Käytä laitteessa vain siihen tarkoitettuja kuulokkeita lisälaite numero # Laitteeseen kuulumattomien kuulokkeiden käytöstä saattaa aiheutua kuulovaurioita. Vuotojen etsiminen: - Sijoita etsimen anturipää mahdollisimman lähelle epäiltyä vuotokohtaa, hieman sen alapuolelle. Koeta saada anturin kärki vähintään 6mm etäisyydelle vuotokohdasta. - Liikuta anturipäätä HITAASTI (noin 5 senttimetriä sekunnissa) edestakaisin jokaisen epäillyn vuotokohdan yli. Huom: On tärkeää liikutella kärkeä vuotokohdan yli, jotta saataisiin oikea tulos. Laitteen anturi reagoi ilmassa olevassa kylmäaine määrässä tapahtuviin muutoksiin. - Seuraa keltaisten valojen syttymistä ja kuuntele muutoksia hälytysäänessä. Kun laite havaitsee vuotokohdan syttyvät kaikki keltaiset valot ja hälytysääni muuttuu voimakkaammaksi ja kimeämmäksi. - Kun laite on ilmoittanut vuodosta, vedä se kauemmas vuotokohdasta ja odota hetki. Vie sitten anturi uudelleen lähemmäs löytääksesi tarkemman paikan. - Jos tilan ilmassa on paljon kylmäainetta, työnnä laitteen herkkyyskytkin asentoon LOW ennen kuin viet anturin uudelleen lähelle epäiltyä vuotokohtaa. Matalampi herkkyysalue helpottaa löytämään varsinaisen vuotokohdan suurissa vuodoissa.

4 - Kun olet eristänyt vuotopaikan työnnä herkkyyskytkin takaisin asentoon HIGH, ennenkö ryhdyt etsimään seuraavaa vuotoa. HUOM! Resetoidessasi vuodonetsimesi takaisin herkemmälle etsintäalueelle, syttyvät kaikki keltaiset lamput ja ääni kohoaa hetkellisesti, aivan kuten laitteen käynnistyessäkin. - Kun olet tarkistanut kaikki epäilemäsi vuotokohteet katkaise laitteesta virta. - Säilytä D-TEK vuodonetsintälaitettasi puhtaassa paikassa, jossa se ei joudu alttiiksi täräyksille, iskuille, liuotinaineille, -höyryille tai muille mahdollisille vahingoille. Virtalähteen valinta: INFICON D-TEK kylmäainevuodonetsintä voi käyttää sekä pelkkien akkujen voimin että kytkettynä latauslaitteella verkkovirtaan. Latauslaitteella verkkovirtaan kytkettynä laite lataa samalla automaattisesti akkunsa, jos ne ovat vajaat, akkujen latautuminen kestää tällöin huomattavasti kauemmin kuin laitteen ollessa suljettuna. Laitteen ollessa kytkettynä latauslaitteensa kautta verkkovirtaan ja akkujen ollessa täyteen latautuneet, ottaa vuodonetsin käyttövirtansa automaattisesti latauslaitteen kautta ja akut pysyvät täysinä. Vuodonetsimen mukana toimitetaan myös tasavirtalatauslaite, joka voidaan kytkeä ajoneuvon tupakansytyttimen liitäntäaukkoon. Myös tällä latauslaitteella ladattaessa voidaan laitetta käyttää normaalisti. HUOM: Laitteen akut on oltava oikein asennettuina, jotta laite toimisi. INFICON D-TEK laitteen ylläpito Akkujen uudelleen lataaminen: Täyteen ladattujen akkujen pitäisi mahdollistaa ainakin 6 tunnin yhtäjaksoisen toiminnan. Kun akkujen varaus laskee alkaa vihreä näyttövalo välkkyä. Välkkyvä valo ilmoittaa, että laitteen akuissa on jäljellä virtaa noin 1 käyttötunniksi. Uudelleen ladataksesi laitteen akut käytä jompaakumpaa laitteen mukana toimitetuista latauslaitteista. VAROITUS! Laitteen lataamiseen ei saa käyttää muita kuin vuodonetsimen omia, sen mukana toimitettuja latauslaitteita! - Kytke verkkovirtalaturi laitteen virtaliitäntäaukkoon ja sen jälkeen verkkovirtaan TAI - kytke autolaturi laitteen virtaliitäntäaukkoon ja sen jälkeen ajoneuvosi tupakansytyttimen liitäntäaukkoon. Anna vuodonetsimen akkujen latautua vähintään 10 tuntia kerralla. Voit käyttää laitettasi normaalisti sen ollessa kytkettynä laturiin, mutta tämä pidentää huomattavasti akkujen latautumisaikaa. D-TEK: n latauslaitteet eivät lataa akkuja vaarallisen täyteen, mutta pidentääksesi laitteen akkujen käyttöikää on hyvä irrottaa vuodonetsin latauslaitteesta akkujen latauduttua täyteen.

5 Suodattimen vaihtaminen: Anturikärjen suojuksessa oleva vaahtomuovisuodatin on vaihdettava välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin veden tai öljyn kanssa. Vaihtaaksesi suodattimen kierrä anturikärjen suojus irti. Tämän jälkeen vaahtomuovisuodatin yksinkertaisesti työnnetään pois paikaltaan (esim. suoristetulla paperiliittimellä tai muulla ohuella välineellä) suojuksen sisäpuolelta. Uusi suodatin painetaan paikalleen suojuksen kapeammassa päässä olevasta reiästä sisään. Tämän jälkeen anturisuojus kierretään takaisin paikalleen. Jos poistaessasi suojusta, myös tunnistinanturi nousee pois paikaltaan, nosta se kokonaan pois ja laita uudelleen takaisin seuraavan ohjeen mukaan. Tunnistinanturin vaihtaminen: D-TEK vuodonetsimen sähkökemiallisesti lämpenevä tunnistinanturi on sijoitettu anturivarrenpäähän suojakärjen alle. Alkuperäisen tunnistinanturin käyttöikä on noin 100 tuntia, tämän jälkeen anturi täytyy vaihtaa. - Katkaise vuodonetsimen virta. - Kierrä suojakärki irti ja nosta anturi suoraan ylös (anturi on pieni metalli pönttö, jossa on reikä keskellä), toimenpide irrottaa anturin paikaltaan. - Poista uuden tunnistinanturi suojafoliopakkauksestaan. - Aseta uuden tunnistinanturin kolme liitäntä karvaa varovasti anturivarren päässä oleviin vastaaviin kolmeen reikään. Varmista, että liitin karvat ovat suorassa ja paina kohtisuoraan tunnistinanturi paikalleen. HUOM: Varmista, että tunnistin anturin liitäntä karvat ovat varmasti suoria. Mutkalle mennyt liitäntä karva voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä. - Tunnistinanturin vaihdon yhteydessä tulisi muistaa vaihtaa aina myös suojakärjen vaahtomuovisuodatin. - Kierrä tämän jälkeen suojakärki huolellisesti takaisin paikalleen. Tunnistusherkkyyden tarkistus: D-TEK: ssä on virtapiiri, joka mahdollistaa käyttäjälle tunnistinanturin toiminnan tarkastamisen, jotta varmistettaisiin laitteen kyky havaita kylmäaineet oikein. Suorittaaksesi tarkastuksen, toimi seuraavasti: - Työnnä vuodonetsimen tarkkuuskytkin asentoon HIGH. Varmista, että laitteen akuissa on virtaa tai että se on kytkettynä latauslaitteeseen. - Kytke laitteen virta ja odota, että se lämpenee. Kun kaikki keltaiset LED- valot ovat sammuneet työnnä vuodonetsimen tarkkuuskytkin asennosta HIGH asentoon LOW ja rauhallisesti taas takaisin asentoon HIGH.

6 - Nyt pitäisi kolmen tai useamman keltaisen LED- valon syttyä hetkeksi. Jos yksikään keltaisista valoista ei syty on vuodonetsimesi anturi menettänyt kykynsä tunnistaa kylmäaineita tai laitteessasi on käyttöhäiriö (katso kohta Vian määritys). Akkujen asennus ja vaihtaminen: Jos sinulla on täydellinen kolmen akun sarja valmiiksi ladattuna, voit vaihtaa vuodonetsimen kaikki kolme tyhjentynyttä akkua ja ladata tyhjentyneet akut myöhemmin. - Irrota akkukotelon kansi, painamalla laitteen perässä molemmilla puolilla olevia vapautuspainikkeita yhtä aikaa, kannen sisäpuolella oleva jousi nostaa kannen hieman irti laitteen rungosta, vedä sitten akkukotelon kansi suoraan ulos. Akut liukuvat tämän jälkeen kämmenellesi laitetta kallistamalla. - Aseta uudet akut akkukoteloon plusnapa (nappipää) edellä. Kun kaikki kolme akkua ovat kotelossa, purista kevyesti kannessa olevat lukitusliuskat akkukotelon sisään niille tarkoitettuihin hahloihin ja paina akkukotelon kansi kiinni niin, että se napsahtaa. D-TEK vuodonetsimen puhdistus: Vuodonetsimen voi puhdistaa millä tahansa kotitalouskäyttöön tarkoitetulla puhdistusaineella. Älä kuitenkaan käytä muovia tai kumia vahingoittavia liuottimia. Puhdistettaessa laitetta on myös varottava ettei puhdistusainetta pääse laitteen sisään. LAITTEEN TOIMINTAVIAN MÄÄRITYS: HUOM: D-TEK vuodonetsimen runko- ja kuoriosia ei ole saatavissa varaosina. Mistä tahansa syystä tapahtunut vuodonetsimen kuoren avaaminen mitätöi laitteelle annetun takuun! Ongelma: Vuodonetsin reagoi vuotoon hitaasti ja epätarkasti tai ei tunnista kylmäainetta lankaan. Vian määritys ja korjaus: Tämän kaltaisen ongelman voi aiheuttaa anturivarren sisällä kulkevan johdotuksen katkeaminen tai murtuminen, toiminta virhe pumppausjärjestelmässä tai tunnistinanturin palaminen. Määrittääksesi vian - Kytke laitteeseen käyttövirta päälle ja kuuntele tarkasti kuuluuko laitteen sisältä korkea taajuuksinen hurina. Jos laitteesta ei kuulu tällaista hurinaa, on pumppausjärjestelmä pettänyt. - Jos laitteen pumppausjärjestelmä toimii, tee tunnistinanturin tunnistusherkkyyden testaus (katso ohje kohdasta Tunnistusherkkyyden testaus ).

7 - Jos vuodonetsimen keltaisista LED- valoista vain kaksi tai vähemmän syttyy tuloksena herkkyystestiin, on tunnistin anturi vaihdettava (katso kohta Tunnistin anturin asennus ). - Kun olet vaihtanut tunnistinanturin, mutta ennen kuin laitat suojakärjen paikalleen, kytke laitteeseen käyttövirta, tällöin pitäisi tunnistinanturin keskellä olevassa reiässä näkyä punainen hehku. - Jos et näe punaista hehkua ovat anturivarren sisällä kulkevat johdot murtuneet tai katkenneet. - Jos taas näet punaisen hehkun, kierrä suojakärki paikalleen ja tee herkkyystesti uudelleen. - Jos vuodonetsimessäsi edelleenkään ei syty kuin kaksi tai vähemmän LED- valoa ei anturivarren sisällä kulje anturisignaalia, tätä vikaa et voi itse korjata, vaan sinun on käännyttävä jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaajan puoleen. Ongelma: Vuodonetsin ei lähde päälle (edes akkujen latauduttua yli 10 tuntia) tai kaikki LED- valot palavat, mutta laitteesta ei kuulu ääntä. Vian määritys ja korjaus: Tämän ongelman voi aiheuttaa tyhjentyneet, väärinpäin asetellut tai vajaat akut tai viallinen verkkovirtalaturi. Määrittääksesi vian - Varmista, että akut ovat lataantuneet riittävän kauan (vuodonetsin toimitetaan lataamattomien akkujen kanssa) ja että akut ovat oikeinpäin asennetut. - Jos akut ovat oikein asennetut ja laite on ollut varmasti riittävän kauan latauksessa, varmista, että et ole kytkenyt latauslaitetta pistorasiaan, josta virta katkeaa esimerkiksi yön ajaksi. - Tarkasta akut silmämääräisesti, jos akkujen navoissa näkyy hapettumaa tai muuta likaa puhdista navat pyyhekumilla. - Avaa akkukotelon kansi. Kytke verkkovirtalaturi laitteeseen ja koita toimiiko laite. - Jos laite ei tällöin käynnisty on verkkovirtalaturi rikkoutunut. HUOM: Hyvin harvoissa tapauksissa vuodonetsimen elektroninen näppäimistö rikkouduttuaan tekee saman vian. Jos mahdollista toista edellä mainittu koe toisella verkkovirtalaturilla ennen kuin tilaat uuden laturin, varmistaaksesi, että näppäimistö toimii. - Jos vuodonetsimesi toimii normaalisti verkkovirtalaturilla akkukotelon kannen ollessa auki, testaa jokainen kolmesta akusta erikseen tasajännitemittarilla. Jokaisen akun pitäisi antaa lukemaksi volttia. Jos yksikin akuista antaa edellä mainittua pienemmän jännitteen on kaikki kolme akkua vaihdettava uusiin. Ongelma: Vuodonetsimen ääni pätkii tai kuulostaa oudolta, kun anturivartta liikutellaan, anturikärkeä napauttaa tai kun laite makaa tason päällä. Vian määritys ja korjaus: Tämän ongelman voi aiheuttaa tunnistinanturin vääntynyt liitinkarva, joka ei mahdollista kunnollista kontaktia. Kosteuden kerääntyminen laitteeseen sen oltua pitkään käyttämättömänä, joka saattaa aiheuttaa lyhytsulun anturipään johtoihin. On huomattava, että anturivarren heiluttelu ja anturikärkeen puhaltaminen aiheuttavat ilmavirran tunnistinanturiin ja tämä saa laitteen antamaan hälytysäänen. Määrittääksesi vian - Irrota anturin suojakärki ja tunnistinanturi. Tarkista, että kaikki kolme tunnistinanturin liitäntäkarvaa ovat suorat.

8 - Jos yksikin liitäntäkarvoista on vääntynyt, käytä ohutkärkisiä pihtejä, joilla varovasti suoristat vääntyneen karvan. Asenna tunnistinanturi huolellisesti uudelleen ja testaa vuodonetsin uudelleen. - Jos vuodonetsin on ollut käyttämättömänä 5 viikkoa tai kauemmin, on tunnistinanturin kuoreen saattanut päästä kosteutta. Kytke laitteeseen käyttövirta normaalisti ja anna laitteen olla päällä vähintään 20 minuuttia tai niin kauan kunnes lämpiämishälytysääni lakkaa kuulumasta. HUOM! Tunnistinanturiin tiivistynyt kosteus ei vahingoita itse anturia millään tavalla, eikä lyhennä sen kokonaiskäyttöikää. - Anturikärjen ollessa paikallaan pidä kiinni anturin juuresta ja paina suojakärkeä alaspäin. Taivuttele varovasti koko anturivarren päätä puolelta toiselle, mutta yritä välttää ilmavirran pääsyä tunnistinanturille. - Jos näin tehdessäsi vuodonetsin päästää pitkän yhtäjaksoisen hälytysäänen, saattaa anturivarren päässä tai sisällä kulkevissa johdoissa olla lyhytsulku. Tässä tapauksessa on otettava yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun korjaajaan. Loppuun käytettyjen ja viallisten akkujen hävittäminen: Käytetyt akut ovat ongelmajätettä ja ne on hävitettävä kuten muutkin patterit ja akut. Pattereille ja vuodonetsintälaitteissa käytettäville pienille akuille on järjestetty erikseen keräyspirteitä, joista ne toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Pattereita tai akkuja ei saa missään tapauksessa hävittää talousjätteiden seassa! VARAOSAT JA TARVIKKEET Varaosat ja tarvikkeet INFICON D-TEK vuodonetsimeesi. Varaosat ja tarvikkeet saat sinulle vuodonetsimen myyneen jälleenmyyjän kautta Kovamuovinen kantolaukku P1 Korvakuulokkeet V laturi ajoneuvoliitännällä 1,2m johdolla P1 220V verkkovirtalaturi 1,2m johdolla Akku sarja 3 kappaletta G1 Varatunnistinanturi G1 Vaahtomuovisuodattimet suojakärkeen 20 kpl/pss G1

9 LAITTEEN MITAT JA VAKIOVARUSTEET Laitteen pituus Anturivarren pituus Laitteen leveys Laitteen syvyys 227 mm 310 mm 59 mm 67 mm Laitteen vakiovarustukseen kuuluu: Tunnistinanturi, 3 NiCd akkua, AC verkkovirtalaturi, kovamuovinen säilytyssalkku, 10 vaihtosuodatinta anturille, 12 voltin laturi ajoneuvoliitännällä. KÄYTTÖOLOSUHTEET Käyttöympäristö sisä- ja ulkotiloissa Alin laitteen tunnistama määrä R12 ja R134a 7g/yr Latauksen jännitealue V DC Laitteen ottama maksimi virta 500mA Käyttö- ja latauslämpötila-alue* 0 C C Varastointi lämpötila-alue C Käyttöympäristön maksimi kosteus 95% RH NC Käyttöympäristön korkeus 2000m (merenpinnasta) Saastutusaste 2 Ylikuormitusluokka 2 Paino (akut asennettuina) 0,58 kg * Laite saattaa toimia lyhyenajan myös annettua raja-arvoa matalammissa ympäristölämpötilassa.

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus:

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus: Mitat: Tehoyksikkö (L x K x S): Erillinen käyttöpaneli S-malleissa (L x K x S): Paino: S- tyyppi: Tehoyksikkö Käyttöpaneli B-tyyppi: Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max 1-vaiheisena: Teho max Taajuus

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD. 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD. 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Opastus 3 Turvallisuus 4 Ohjauspuomin ja penkin säädöt 4 Ohjaimen säätö Istuimen etäisyydensäätö Istuimen kääntäminen

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100057 (RiseAtlas450M) 50100051 (RiseAtlas450M, High humidity) SWL: 205 kg QuickTrolleySystem-järjestelmällä varustettua RiseAtlas450M-nostinta

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje 3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G Käyttöohje Sisällysluettelo: Kappale 1; Tuotteen ominaisuudet Kappale 2; Termien selitykset Kappale 3, Asennus Kappale 4; Nopea aloitus: 1. 3G videovalvontakameran käynnistäminen

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8

PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8 SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8 TIETOA NÄPPÄIMISTÄ... 10 LISÄLAITELIITÄNNÄT... 11 ENNEN KUIN ALAT

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot