KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A PYLKÖNMÄKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI 07.04.2016"

Transkriptio

1 KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A PYLKÖNMÄKI

2 Kuntotutkimus 2 (26) Sisällys 1 Yleistiedot Kohde Tilaaja Suunnitelman laatija Lähtötietoaineisto Kohteen kuvaus Tiivistelmä Aistivaraiset havainnot Yleistä Ikkunat ja ulkoseinät Välipohja Yläpohja ja vesikatto Ilmanvaihto IVkonehuone Rakenneavaukset Yleistä Vanhan osan lattiat Sähköpääkeskus Metallityöluokka Puutyöluokka Luokka OT Liikuntasalin lattia vanhalla osalla Tuolivaraston lattia Opettajien huoneen lattia Vanhan osan ulkoseinä Liikuntasalin ulkoseinärakenteet Näytteet PAH näytteet sisäilmasta Materiaalinäyte PAH tutkimuksiin Materiaalinäyte asbestitutkimuksiin Sisäilman mikrobinäytteet Materiaalinäytteet mikrobitutkimuksiin Näytteiden johtopäätökset ja toimenpideehdotukset Mittaukset Olosuhdemittaukset Suhteellinen kosteus ja lämpötila Hiilidioksidimittaukset Mittausten johtopäätökset Yhteenveto ja toimenpideehdotukset LIITTEET: Liite 1. Pohjakuva 1 krs. Liite 2. Pohjakuva 2 krs. Liite 3. Rakennetyypit Liite 4. PAH määritys ilmanäytteestä Liite 5. PAH määritys materiaalinäytteestä Liite 6. Materiaalinäytteen asbestianalyysi Liite 7. Sisäilmanäytteiden tutkimustulokset Liite 8. Materiaalinäytteiden mikrobitutkimukset

3 Kuntotutkimus 3 (26) 1 Yleistiedot 1.1 Kohde 1.2 Tilaaja Rahikaisentie 5A Pylkönmäki Saarijärven kaupunki / Tuottajapalvelut Sivulantie Saarijärvi Yhteyshenkilö Vesa Ronkainen Puh Sposti: 1.3 Suunnitelman laatija Vahanen Jyväskylä Oy Ylistönmäentie Jyväskylä Yhteyshenkilö Reino Hiltunen Puh Sposti: 1.4 Lähtötietoaineisto Käytettävissä ollut lähtötietoaineisto tutkimussuunnitelmaa varten: Kuntoarvio , Inspecta Oy Kuntotutkimus, ala ja yläpohjarakenteet , Inspecta Oy Asbesti ja haittaainekartoitus , Inspecta Oy Peruskorjauksen suunnitteluohjelma Saimme tilaajalta kohteen vanhoja piirustuksia Materiaalinäytteitä kohteesta on käyty hakemassa ja Kohteessa on tehty kohdekäynnit , , , ja Kohteen kuvaus Pylkönmäen alaaste koulun vanhempi osa on rakennettu 1960luvulla ja liikuntasalilaajennus vuonna Rakennuksen kerrosala on 2474 m2, kerrosluku 2 ja pääasiallinen rungon rakennusaine on betoni. Kohde on esitelty tarkemmin Inspecta Oy:n kuntoarviossa ja tutkimuksessa.

4 Kuntotutkimus 4 (26) 2 Tiivistelmä Koulurakennus on sisäpinnoiltaan varsin siistikuntoinen, rakennuksen julkisivut ovat varsin hyväkuntoiset. Rakennuksen käyttäjät ovat kuitenkin kokeneet rakennuksessa oireilua ja niiden on epäilty johtuvan rakenteista tulevista epäpuhtauksista. Vuonna 2015 Inspectan tekemissä kartoituksissa ja tutkimuksissa todettiin epätiiviitä rakenteita, kosteusvaurioita mm. yläpohjassa ja puutyöluokan alapohjassa sekä kivihiilipien hajua useissa 1. kerroksen tiloissa. Vahanen Jyväskylä Oy:n tekemissä jatkotutkimuksissa selvitettiin vielä tarkemmin alapohjien ja ulkoseinien rakenteita sekä sisäilman laatua näytteiden ja olosuhdemittausten avulla. Sisäilmasta otetuissa näytteissä ei todettu näytteenottohetkellä mikrobeja eikä ikkunatuuletuksen ansiosta korkeita hiilidioksidipitoisuuksia. Lämpötilat olivat olosuhdemittauksissa tyydyttävällä tasolla. Rakennuksen sisäilman suurimmaksi ongelmaksi ilmeni haitalliset PAHyhdisteet, joita sisäilmaan tulee alapohjan kivihiilipikieristeestä. Rakennuksen vanhalla osalla on ilmeisesti koko rakennuksen alalla kahden betonilaatan välissä kivihiilipikikerros kosteuseristeenä. Haitallista kivihiilen hajua voi tulla rakenteiden epätiiviiden liitosten kautta sekä suoraan rakenteiden läpi. Käyttäjät ovat kokeneet ajoittain myös rakenteissa olevien rakojen kautta tulevia alapohjasta myös mikrobivaurioihin viittaavia hajua. Alapohjan avauskohdissa todettiin mikrobivaurioituneita rakenteita mm. lautoja alustäytöissä alimman betonilaatan alla. Jo Inspectan tutkimuksissa todettiin vanhan osan yläpohjan raketeissa kattovuodoista johtuen vaurioituneita rakenteita. Paikoin kattovuodoista on vettä tullut sisätiloihin saakka. Kattovuotoja todettiin myös tehdyn tarkastuksen yhteydessä. Vanhan osan yläpohjassa on lämmöneristeenä vain 100 mm puulastuista sementtiliman avulla tehtyjä Tojalevyjä, joten yläpohjan lämmöneristyskyky on varsin heikko. Kattovuodoista johtuen on puupohjaiseen yläpohjaeristeeseen todennäköisesti muodostunut paikoin myös mikrobikasvustoja. Rakennuksen vanhalla osalla on ulkoseinissä ikkunarivien ylä ja alapuolelle rakennusvaiheessa asennettu eristeeksi 100:n paksuinen Tojalevykerros. Myöhemmissä korjauksissa seiniin on asennettu lisälämmöneristys ja sementtikuitulevyverhous sekä uusittu ikkunat. Syitä ikkunoiden ympärillä todettuihin halkeamiin selvitettäessä ilmeni, että vanhoissa ikkunoissa ei ollut lainkaan apukarmeja, vaan vanhat ikkunat ovat suoraan kiinni Tojalevykerroksessa. Uudet ikkunat oli sitten asennettu vanhoja karmeja poistamatta. Rakennuksessa on parhaimmassa kunnossa liikuntasalilaajennus. Laajennuksenkin osalla todettiin uusimistarvetta vanhan betonilattian päälle tehdyn liikuntasalin lattiassa. Tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että rakennusta joudutaan korjaamaan, jotta sen sisäilma saadaan terveelliseksi. Rakenteellisten korjausten lisäksi joudutaan uusimaan myös puutteellisesti toimiva ilmanvaihto. Tarkastuksissa havaittiin, että joissakin tiloissa ei ollut ilmavaihtoa lainkaan, vaan vanhat painovoimaiset ivventtiilit oli suljettu ja osa niistä toimi tuloilmareittinä. Rakennuksen käyttöikää voitaisiin tiivistämiskorjauksilla jatkaa mahdollisesti 510 vuotta, mutta rakennukseen jäisi tällöin edelleen merkittävässä määrin riskirakenteita ja heikko ilmanvaihto. Tiivistyskorjaustyöt tulisi toteuttaa erityisen onnistuneesti, jotta korjatuissa tiloissa ei käyttäjien oireilu edelleen jatkuisi. Jotta nykyinen koulurakennus tulisi korjatuksi kuntoon pitkää käyttöä varten, joudutaan sen kaikki rakenteet korjaamaan. Tällöin purkuvaiheen jälkeen jäisi vanhasta osasta jäljelle vain rakennusaikaisen sääsuojan alle koulun teräsbetoninen runko. Uudemmalla liikuntasaliosalla ei todettu yhtä mittavaa korjaustarvetta. Rakennuksen peruskorjauksessa sen korjausaste nousee varsin korkeaksi, joten jatkotoimenpiteistä päätettäessä kannattaa harkita onko koulurakennuksessa muuta säilyttämisen arvoista kuin liikuntasali ja siihen liittyvät aputilat.

5 Kuntotutkimus 5 (26) 3 Aistivaraiset havainnot 3.1 Yleistä Koululla tehtiin tarkastuskierros Aistinvaraisia havaintoja tehtiin ja Aistinvaraisten havaintojen tukena käytettiin pintakosteudenilmaisinta. Näkyviä ja kuivuneita kosteusjälkiä todettiin sisäkatossa ensimmäisen kerroksen liikuntavälinevarastossa, tuoli ja näyttelytarvikevarastossa, ruokasalissa sekä toisen kerroksen sisäkatossa ilmanvaihtokonehuoneessa. IVkonehuoneen lattialla todettiin myös tuoreita kosteusjälkiä. Kosteus on mahdollisesti peräisin IVkonehuoneen laitteista. Lattiapinnoitteen pintakosteutta mitattiin 1.kerroksen lattioista. Muovimatolla pinnoitettujen lattioiden pintakosteus vaihteli oppilaseteisessä 96 välillä 5878, wctilassa 122 välillä 6271, suihkutilassa 110 välillä 6276, luokassa OT2 välillä 4766, terveydenhoitotilassa välillä 4460, eteisessä 6 välillä 5064 ja wctilassa 1 välillä Sähköpääkeskuksen koolatun puulattian alla olevan betonilaatan pintakosteus oli 63. Väliseinissä oli havaittavissa useissa kohdissa halkeamia ja epätiiviitä putkiläpivientejä. Rakennuksen liikuntasaumojen kohdalla oli havaittavissa myös sauman aukeaminen, eli liikuntasauma on toiminut suunnitellulla tavalla. Silmämääräisessä tarkastelussa seinissä ja välipohjassa oli useita tiivistämättömiä läpivientejä. Tiivistämättömät läpiviennit voivat haitata ilmanvaihdon toimintaa. Alapohjan liittymissä ulkoseiniin oli havaittavissa epätiiveyskohtia. Maapohjan hajuja pääsee huoneilmaan näiden epätiiveyskohtien kautta. Patterien putkiläpivientejä on asennettu kantavien betonipilarien läpi. Ko. tavalla toteutettu putkiläpivienti pienentää pilarin raudoitteiden suojabetonipaksuutta ja lisää pilarin lohkeilua. Poikien WCtilassa on aistittavissa poikkeuksellista hajua Inspectan tutkimuksen mukaan. Tämä johtunee osin tilan puutteellisesta ilmanvaihdosta. Opettajien huoneessa, luokissa OT2 ja OT3 sekä sähköpääkeskuksessa oli sisäilmassa havaittavissa kivihiilipien hajua. Inspectan tutkimuksen mukaan sähköpääkeskuksessa oli myös mikrobivaurion hajua. 3.2 Ikkunat ja ulkoseinät Alkuperäisissä ikkunoissa ei nähtävästi ole ollut apukarmeja, vaan ikkunat on kiinnitetty suoraan eristeeseen. Kun ikkunat on myöhemmin vaihdettu, niin vanhat karmit on jätetty rakenteeseen. Ulkopuolelta lisäeristetty ulkoseinärakenne on myös kiinnitetty vanhaan karmiin. Kun vanhalle karmille on tullut lisää kuormaa, niin ikkunat ovat painuneet. Kuvassa 1 näkyy ikkunan liittymä ulkoseinään, takana näkyy myös vanhaa karmia. Vanhan karmin ja ulkoseinäeristeen välinen rako on aikanaan tiivistetty pellavariveellä, joka on jätetty ikkunaremontin yhteydessä. Paikoin riverako vaikutti harvalta, rakenneavauksen kohdalla rivettä ei ollut kaikkialla karmin alla.

6 Kuntotutkimus 6 (26) Kuva 1. 1 krs. ikkunan alareunan rakenneavaus ulkopuolelta Ulkoseinän ulkopuolisissa levyverhouksissa oli paikoin halkeamia ja lohjenneita paloja. Liikuntasalin ulkoseinässä sokkelin ja muurauksen välillä saumassa on halkeamia. Paikoin oli havaittavissa vetoa betonisen sisäkuoren ja vanhan apukarmin välissä. Uuden ikkunan karmin ja vanhan ikkunan karmin väli on tiivistetty sisäpuolelta PUvaahdolla, kuva 2. Kuva 2. Ikkunan ja vanhan karmin välisen liitoksen tiivistys Ikkunapenkeissä oli havaittavissa useita halkeamia ja paikoin oli myös betonisesta sisäkuoresta lohkeillut myös paloja. Paikoin lohkeamien kohdalla oli näkyvissä vanhan ikkunan karmi, kuva 3.

7 Kuntotutkimus 7 (26) Kuva 3. Ikkunapenkin halkeama 1 krs. Ikkunalautojen teräskiinnikkeissä oli lohkeamien kohdalla havaittavissa ruostumista. Kuvassa 4 näkyy lohkeama ikkunalaudan teräskiinnikkeen kohdalta. 3.3 Välipohja Kuva 4. Ikkunapenkin halkeama 2 krs. Terveydenhoitajan huoneen ja oppilaseteisen 96 välipohjassa on epätiiviitä IVkanavan läpivientejä. Vanhojen suunnitelmien mukaan välipohja on paikallavalettu teräsbetonilaatta, joka tukeutuu palkkien teräsbetonipilareille 3.4 Yläpohja ja vesikatto Vanhan osan peltikatossa on useita reikiä ja tehdyn kohdekäynnin yhteydessä yläpohjassa oli kattoluukkujen kohdalla vesilätäköitä (kuva 5.). Kohdekäynnin ja vanhojen suunnitelmien perusteella palopermanto on tehty tojalevyn päälle ennen vesikaton puurakenteita. Tällöin yläpohjan tojalevyeriste ja palopermanto ovat jo rakennusaikana voineet kastua. Inspectan tutkimuksissa yläpohjan tojalevyssä on havaittu mikrobivaurioita.

8 Kuntotutkimus 8 (26) Kuva 5. Näkymä kattoluukusta Vanhalla osalla vesikaton yläpuolelle ulottuvissa tiilirakenteissa hormeissa ei ole sadehattuja (kuva 6.). Yläpohjassa olevissa vanhoissa putkieristeissä on Inspectan tutkimusten mukaan asbestia. Kuva 6. Piippu vanhalla vesikatolla Paikoin vanhan osan palopermannon päällä on purettuja tiilirakenteita ja mineraalivillalevyjä. Uudella osalla lämmöneristeen päällä on kulkusillat ja piippujen päällä sadehatut. Kuvassa 7 on uuden osan yläpohja, joka näyttäisi olevan hyvässä kunnossa.

9 Kuntotutkimus 9 (26) 3.5 Ilmanvaihto Kuva 7. Uuden osan yläpohja Käyttäjien havaintojen mukaan ilmanvaihto toimii puutteellisesti, mm. ensimmäisessä kerroksessa olevan ruokalan hajuja tulee toisen kerroksen tiloihin. Kun olosuhdemittarit haettiin luokasta OT3 tunnin päätyttyä, niin luokassa oli havaittavissa seisova ilma. Koneellisen tulo ja poistoilmanvaihtokanavien lisäksi tiloihin on jätetty vanhat IVkanavat. Vanhat IVkanavat sekoittavat koneellisen ilmanvaihdon toimintaa, sillä vanhoja IVkanavia ei ole poistettu käytöstä (IVkanavia ei ole tulpattu). Vanhojen IVventtiilien ilmavirtausten suuntia on merkitty liitteenä 1 olevaan pohjakuvaan. Lisäksi kellaritilassa (keittiön alapuolella) on puutteellinen ilmanvaihto. Mahdollinen putkijohtojen tutkimustyö sovitaan erikseen. Inspectan kuntoarviossa on myös otettu kantaa LVIjärjestelmiin. 3.6 IVkonehuone IVkonehuone on epäsiisti. IVkonehuoneen lattialla todettiin likaisia suodattimia ja IVkanavien päällä on kertynyttä (näkyvää) pölyä. IVkonehuoneen lattia todettiin pintakosteusmittarilla paikoin erittäin kosteaksi ja lattia melko huonokuntoiseksi. Kuvassa 8 näkyy lattian kosteusjälkiä. Konehuoneen lattian pintakosteus oli koholla ulkoseinänurkan alueella. IVkonehuoneen laitteista on luultavasti valunut vettä lattialle. Lisäksi IVkonehuoneen sisäilma vaikutti kostealta. Konehuoneen katossa ja muutamalla seinillä oli akustiikkavillalevyjä. Koneiden takana peräseinällä on muutama akustiikkavillalevy irronnut ja villapinta oli näkyvissä.

10 Kuntotutkimus 10 (26) Kuva 8. IVkonehuone 4 Rakenneavaukset 4.1 Yleistä Rakenneavaukset tehtiin Saarijärven kaupungin valitseman rakennusliikkeen toimesta. Rakenneavauskohdat päätettiin tarkastuskierroksella Sovittujen rakenneavauskohtien rakenneselvitykset tehtiin ja Rakenneavaukset oli tehty valmiiksi Saarijärven kaupungin puolesta. Ennen rakenneavauksen tutkimista rakenneavauskohta valokuvattiin. Rakenneavaukset on merkitty liitteinä 1 ja 2 oleviin pohjakuviin. Materiaalinäytteet otettiin rakenneavauskohdasta ennen rakennekerrosten tarkempaa tutkimista. Rakenneavauksista on piirretty liitteenä 3 olevat rakennetyypit. 4.2 Vanhan osan lattiat Sähköpääkeskus Sähköpääkeskuksen koolatun puulattian alla (kuva 9) on betonilaatta, tämä tarkistettu purkamalla laudoitusta. Betonilaatasta ei menty läpi, koska sähköjen kulkureiteistä ei ollut tietoa. Sähköjen läpivientiä betonilaatan kohdasta ei nähtävästi ole tiivistetty, joten tästä kohdasta voi tulla maaperän hajuja ko. tilaan.

11 Kuntotutkimus 11 (26) Kuva 9. Sähköpääkeskus Metallityöluokka Metallityöluokan lattia on rakenneavauksen perusteella maanvarainen raudoitettu betonilaatta (kuva 10). Betonilaatan paksuus on noin 100mm ja sen alla on n. 100mm paksu kerros sekoittunutta betonia ja lecasoraa. Betonoituneen lecasoran alla on hiekkatäyttö, paksuus ainakin 130mm. Rakenneavauksesta on piirretty rakennetyyppi AP1v. Kuva 10. Metallityöluokan lattian rakenneavaus Betonilaatan alta löytyi laudan pala. Laatan alla on luultavasti laudan paloja raudoitteiden ns. korokkeina. Metallityöluokan lattiarakenteessa ei havaittu kapillaarikatkokerrosta. Rakenneavauksesta tuli perinteinen maapohjan haju, mutta hajua ei kuitenkaan ollut havaittavissa sisäilmassa Puutyöluokka Puutyöluokan lattiassa oli useita rakennekerroksia, rakenneavauksesta on piirretty rakennetyyppi AP2v. Lautalattian koolauksen alla olevan 30mm paksun betonilaatan alla olevassa hiekkakerroksesta löytyi vanhoja ruostuneita rautaputkia. Betonilaatan ja hiekkakerroksen välissä oli n. 35mm paksu styroxeriste. Hiekkakerroksesta löytyi vielä lecasoraa. Putkien ympärillä oli vanha villaaaltopahvieriste sekä tervapaperia. Inspectan asbestikartoituksen mukaan ko. eriste olisi PAHyhdisteiden suhteen vaarallista jätettä. Hiekkakerroksen alla oli noin 10mm paksu punainen kova levymäinen rakennekerros. Levystä ei saatu riittävää näytemäärää jatkotutkimuksiin. On mahdol

12 Kuntotutkimus 12 (26) lista, että levyrakenne on haittaainepitoinen. Levyrakenteen alta löytyi vielä lautaa. Laudan alta löytyy vielä tiili/ betonilaatta, jonka alla on hiekkakerros. Kuva 11. Puutyöluokan lattian rakenneavaus Vanhan pintalaatan alla olevaa styroxeristettä lukuun ottamatta rakennekerroksesta ei löytynyt varsinaista kapillaarikatkokerrosta. Rakenneavauksesta on valokuva kuvassa 11. Rakenneavauksesta tuli perinteinen maapohjan haju, mutta hajua ei kuitenkaan ollut havaittavissa sisäilmassa. Rakenneavauksessa oli havaittavissa myös tervapaperin hajua. Rakenteesta otettiin materiaalinäyte 1 (MN1). Tervapaperia lienee vanhojen putkieristeiden ympärillä. Puutyöluokan lattian alla on myös vanha kanaali, kuva 12. Kanaalin pohjalla on öljyistä vettä sekä muutama laudan pala vanhojen putkien alla korokkeena. Kuva 12. Puutyöluokan lattiakanaali

13 Kuntotutkimus 13 (26) Luokka OT2 Luokan OT 2 lattiaan tehdyn Rakenneavauksen perusteella betonilaatassa on noin 50mm syvyydellä kivihiilipikisively, kuva 13. Kuva 13. Luokan OT2 lattian rakenneavaus Betonilaatan kokonaispaksuus on n. 160mm, betonilaatan alla on hiekkatäyttö. Hiekkatäytön seassa voi olla myös lecasoraa. Rakenneavauksesta on piirretty rakennetyyppi AP3v. Rakenteesta otettiin materiaalinäyte PAH tutkimuksiin (PAH1) Liikuntasalin lattia vanhalla osalla Liikuntasalin vanhan osan kohdan rakenneavauksesta on kuva14. Joustolattian (parketti 32mm) ja betonilaatan välissä oli lasivillaa n. 100mm. Betonilaatan alapuolella olevassa hiekkatäytössä oli havaittavissa kivihiilipien ja mikrobivaurion hajua. Betonilaatan alla näytti olevan myös tervapahvia. Hiekkatäytöissä oli betonilaatan paloja, joissa oli mustaa mikrobivaurioitunutta materiaalia. Hiekkatäytössä oli myös puun paloja. Kuvassa 14 betonilaatan päälle on nostettu muutamia täytöissä olleita kappaleita. Rakenneavauksesta on piirretty rakennetyyppi AP4v. Lattian alustäytöstä otettiin materiaalinäyte 3 (MN3). Kuva 14. Liikuntasalin lattian rakenneavaus

14 Kuntotutkimus 14 (26) Tuolivaraston lattia Tuolivarasto lattian rakenneavauksesta on kuva 15. Pintakosteusmittarin mukaan betonilaatta oli kosteampi varastojen välisen seinän kohdalla kuin ulkoseinän ja lattian keskialueen kohdalla. Kosteammalla alueella muovimatto vaikutti olevan irti alustastaan. Rakenneavauksen kohdalla muovimatto oli irronnut betonilaatasta. Betonilaatan alla oli EPS eriste 50mm. Tästä on piirretty rakennetyyppi AP5v. Kuva 15. Tuolivaraston lattian rakenneavaus Opettajien huoneen lattia Lattian rakenne vaikutti olevan samanlainen kuin luokassa OT2. Tästä on piirretty rakennetyyppi AP6v ja rakenneavauksesta on kuva 16. Kuva 16. Opettajien työtilan lattian rakenneavaus 4.3 Vanhan osan ulkoseinä Vanhan osan seinärakenteisiin tehtiin rakennuksen ulkopuolelta neljä rakenneavausta ja sisäpuolelta neljä porareikää. Yksi ulkopuolelle tehdyistä rakenneavauksista tehtiin 1 kerroksen ikkunan alapuolelle. Vanhan osan tiiliverhoillun seinän, kuva 17, rakenneavauksesta on piirretty rakennetyyppi US1v.

15 Kuntotutkimus 15 (26) Kuva 17. Ulkoseinän rakenneavaus katoksen kohdalla Puutyöluokan varaston seinärakenteeseen porattiin reikä seinän sisäpuolelta. Seinän sisäkuori näytti olevan betonia, paksuus 80mm. Ko. kohdassa ulkoseinän verhous on punatiili, seinärakenteen eristepaksuus n. 90mm. Vanhan osan levyverhoillun seinän rakenneavauksesta, kuva 18, on piirretty rakennetyyppi US2v. Levyverhouksen takana oleva alkuperäinen julkisivu on ollut rapattu tojalevy. Kuva 18. Ulkoseinän rakenneavaus vanhan osan levytetyn ulkoverhouksen kohdalta Luokan OT2 ulkoseinän alaosaan tehtiin seinän sisäpuolelta porareikä. Reikä osui vanhaan valesokkelirakenteeseen. Rakenteesta on piirretty rakennetyyppi US3v. Valesokkelirakenteen eristepaksuus on n. 80mm ja eristeenä on käytetty korkkia. Opettajien työtilan sokkelin rakenneavauksen, kuva 19, mukaan sokkelin eristeenä oli 30mm tojalevyä. Opettajien työtilan kohdalla maanpinta on alempana. Tästä on piirretty rakennetyyppi US6v.

16 Kuntotutkimus 16 (26) Kuva 19. Sokkelin rakenneavaus opettajien työtilan kohdalta 4.4 Liikuntasalin ulkoseinärakenteet 5 Näytteet Liikuntasalin seinään tehtiin kaksi porareikää rakennuksen sisäpuolelta. Liikuntasalin seinärakenne oli piirustusten mukainen tiilivillatiili rakenne, tästä piirretty rakennetyyppi UK4v. Eristekerroksessa oli havaittavissa ilmavirtauksia. Liikuntasalin liikuntavälinevaraston seinän alaosaan tehtiin myös porareikä. Seinän alaosan vahvennoksen on 55mm paksu muuraus sekä muurauksen ja betoniseinän välissä 100mm paksu EPS eriste. Seinän ulkopinnassa maan alla oli eristekerroksena korkki. Korkkieristeestä otettiin materiaalinäyte 2 (MN2). Seinän rakenneavauksesta on piirretty rakennetyyppi US5v. 5.1 PAH näytteet sisäilmasta Sisäilmasta otettiin 2 näytettä PAH tutkimuksiin Näytteet otettiin tiloista, joissa aistittiin kivihiilipien hajua (naftaleeni). Sisäilmasta ilmapumpulla otetut näytteet lähetettiin tutkittavaksi Työterveyslaitokselle Helsinkiin. Näytteenottopaikat on merkitty liitteen 1 pohjakuvaan. Tutkimustulokset on esitetty taulukoissa 12 sekä tarkemmin liitteessä 4. Taulukko 1. Luokan OT 2 sisäilmasta otetun PAH näytteen tutkimustulos (INPAH 1). Yhdiste PAH μg/m 3 Naftaleeni 0,84 Asenaftyleeni < 0,01 Asenafteeni 0,04 Fluoreeni 0,04 Fenantreeni 0,46 Antraseeni < 0,01 Fluoranteeni 0,01 Pyreeni < 0,01 Bentro[a]antraseeni < 0,01

17 Kuntotutkimus 17 (26) Yhdiste PAH μg/m 3 Kryseeni < 0,01 Bentso[b]fluoranteeni < 0,03 Bentso[k]fluoranteeni < 0,03 Bentso[a]pyreeni < 0,03 Indeno[1,2,3cd]pyreeni < 0,03 Dibentso[a,h]antraseeni < 0,03 Bentso[ghi]peryleeni < 0,03 Taulukko 2. Luokan OT 360 sisäilmasta otetun PAH näytteentutkimustulos (INPAH 2). Yhdiste PAH μg/m 3 Naftaleeni 0,79 Asenaftyleeni < 0,01 Asenafteeni 0,01 Fluoreeni 0,02 Fenantreeni 0,19 Antraseeni < 0,01 Fluoranteeni < 0,01 Pyreeni < 0,01 Bentro[a]antraseeni < 0,01 Kryseeni < 0,01 Bentso[b]fluoranteeni < 0,03 Bentso[k]fluoranteeni < 0,03 Bentso[a]pyreeni < 0,03 Indeno[1,2,3cd]pyreeni < 0,03 Dibentso[a,h]antraseeni < 0,03 Bentso[ghi]peryleeni < 0,03 Asumisterveysasetuksen mukaan naftaleenin toimenpideraja on 10 μg/m 3 (Asumisterveysasetus , Sosiaali ja terveysministeriö). Työterveyslaitoksen asettama tavoitetaso naftaleenille sisäilmassa on <2 μg/m 3 ja bentso(a)pyreenille <0,01 μg/m 3. Sekä asumisterveysasetuksen että Työterveyslaitoksen ehtona on, että kivihiilipien hajua ei saa esiintyä sisäilmassa. 5.2 Materiaalinäyte PAH tutkimuksiin Koulun lattiarakenteesta otettiin yksi näyte (betonin pala) PAH tutkimuksiin Näyte otettiin betonirakenteesta, jonka bitumisivelyn epäiltiin sisältävän kivihiilipikeä. Näyte lähetettiin tutkittavaksi Työterveyslaitokselle Helsinkiin. Näytteenottopaikat on merkitty liitteen 1 pohjakuvaan. Tutkimustulokset on esitetty taulukossa 3 sekä tarkemmin liitteessä 5. Taulukko 3. Luokan OT 2 alapohjasta otetun betoninpalan (sis. bitumisively) PAH tutkimustulos (MNPAH 1). Yhdiste PAH mg/kg Naftaleeni 460 Asenaftyleeni 680 Asenafteeni 95 Fluoreeni 120

18 Kuntotutkimus 18 (26) Yhdiste PAH mg/kg Fenantreeni 4800 Antraseeni 980 Fluoranteeni 2800 Pyreeni 2100 Bentro[a]antraseeni 1500 Kryseeni 1100 Bentso[b]fluoranteeni 820 Bentso[k]fluoranteeni 850 Bentso[a]pyreeni 990 Indeno[1,2,3cd]pyreeni 690 Dibentso[a,h]antraseeni 190 Bentso[ghi]peryleeni 390 Määritettyjen PAH yhdisteiden kokonaisuuspitoisuus Työterveyslaitoksen mukaan materiaali tulee toimittaa ongelmajätelaitokselle, jos materiaalinäytteen PAH yhdisteiden kokonaispitoisuus on yli 200 mg/kg. 5.3 Materiaalinäyte asbestitutkimuksiin Koulun ulkoverhouslevystä otettiin yksi näyte asbestitutkimuksiin Näyte toimitettiin tutkittavaksi RSlab Oy:lle Jyväskylään. Näytteenottopaikka on merkitty liitteen 1 pohjakuvaan. Tutkimustulos on esitetty taulukossa 4 sekä tarkemmin liitteessä 6. Taulukko 4. Koulun ulkoverhouslevyn asbestianalyysitulos (MNASB 1). Näyte nro Näyte Analyysitulos MNASB 1 Ulkoverhouslevyä Näyte sisältää asbestia 5.4 Sisäilman mikrobinäytteet Koulun tiloista otettiin kaksi sisäilman mikrobinäytettä. Näytteet toimitettiin tutkittavaksi ISS Proko Oy:n laboratorioon Jyväskylään. Näytteenottopaikat on merkitty liitteen 1 pohjakuviin. Tutkimustulokset on esitetty taulukossa 5 ja tarkemmin liitteessä 7. Taulukko 5. Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset (INMIK1 ja INMIK 2). Homeiden ja bakteereiden kokonaispitoisuus / alustasarja / pmy / m 3 Näyte nro Tila Kosteusvaurioita indikoivat mikrobit MEA DG18 THG Tulkinta INMIK 1 Luokka OT 360 < Ei poikkeavaa INMIK 2 Kirjasto Aktinobakteerit 3 <2 <2 115 Ei poikkeavaa Näytteenottohetkellä luokassa OT 360 oli toiminnassa oleva sisäilman puhdistaja. Sosiaali ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan talviaikaan otettujen asuntojen ja toimistotilojen ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina, jos sieniitiöiden kokonaispitoisuus on sekä mallas

19 Kuntotutkimus 19 (26) että DG18agarilla <100 pmy/m 3 ja sädesienten pitoisuus THGagarilla <10 pmy/m 3 (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan sieniitiöpitoisuus pmy/m 3 mallas ja/tai DG18 agarilla viittaa kohonneeseen sieniitiöpitoisuuteen talviaikana. Sisäilman bakteeripitoisuus on tavanomainen, mikäli se on <4500 pmy/m 3. Suurempi bakteeripitoisuus viittaa tavallisesti puutteelliseen ilmanvaihtoon tutkitussa tilassa. Työterveyslaitoksen mukaan toimistotiloissa sieniitiöpitoisuus >50 pmy/m 2 mallasja/tai DG18 agarilla, aktinobakteeripitoisuus >5 pmy/m 3 THG agarilla ja bakteeripitoisuus >600 pmy/m 3 THG agarilla viittaavat talvella sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. 5.5 Materiaalinäytteet mikrobitutkimuksiin Rakenteista otettiin kolme näytettä mikrobitutkimuksiin ja Näytteet lähetettiin tutkittavaksi PK Group Ab:n laboratorioon Sundsvalliin. Näytteenottopaikat on merkitty liitteenä 1 olevaan pohjakuvaan. Tutkimustulokset on esitetty taulukossa 6 sekä tarkemmin liitteessä 8. Taulukko 6. Materiaalinäytteiden analyysitulokset. Näyte nro MNMIK 1 MNMIK 2 MNMIK 3 Materiaali ja rakenne Puuta, pahvia ja mineraalivillaa lattiasta puutyötilasta 83 Korkkia ulkoseinästä liikuntaväline varastosta 114 Alustäyttöä (betonia, puuta ja kevytsoraa) Kosteusvaurioita indikoivat mikrobit Scopulariopsis, Aspergillus versicolor, Aspergillus spp, Acremonium spp Homeiden ja bakteereiden kokonaispitoisuus / alustasarja / CFU / g PC Bakt/ Sädes. 4.8x x10 5 DG18 Home/ Hiiva 2.0x x10 4 MEA Home/ Hiiva 3.2x x10 4 Tulkinta Näytteessä ei todettu poikkeavaa mikrobikasvua Näytteessä ei todettu poikkeavaa mikrobikasvua Näytteessä todettiin poikkeavaa mikrobikasvua 5.6 Näytteiden johtopäätökset ja toimenpideehdotukset Luokan OT 2 betonialapohjasta otettu betoninäytteen (MNPAH 1) bitumisively luokitellaan ongelmajätteeksi, sillä näyte sisälsi haitallisen määrän PAH yhdisteitä (materiaalinäytteen PAH yhdisteiden kokonaisuuspitoisuus ylitti selkeästi arvon 200 mg/kg). Vaikka naftaleenin määrä sisäilmassa (MNPAH 1 ja MNPAH 2) ei ylittänyt Työterveyslaitoksen tavoitetasoa ja asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, on tiloissa toimenpidetarve aistitun kivihiilipien hajun vuoksi. Suosittelemme kivihiilipien poistamista lattiarakenteesta. Mahdollisissa lattian purkutöissä tulee noudattaa Ratu ohjekorttia (kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku).

20 Kuntotutkimus 20 (26) 6 Mittaukset Luokan OT 360 ja kirjaston sisäilmassa (INMIK 1 ja INMIK 2) ei todettu poikkeavaa mikrobikasvua. Luokan OT 360 sisäilmanäytetulokseen saattoi vaikuttaa tilassa toiminnassa ollut sisäilman puhdistaja. Koulun ulkoverhouslevy sisältää abnalyysuivastauksen mukaan asbestia (MNASB 1). Mahdollisissa ulkoseinien purkutöissä tulee noudattaa Ratu ohjekorttia (asbestia sisältävien rakenteiden purku). Alapohjarakenteen alustäytöstä otetussa materiaalinäytteessä 3 (MNMIK 3) todettiin runsasta homekasvua ja runsasta sekabakteerikasvua. Runsas homekasvu sisälsi useita eri kosteusvauriomikrobilajeja (Aspergillus spp, Aspergillus versicolor, Scopulariopsis, Acremonium spp). Tutkimustulos edellyttää toimenpiteitä, sillä aiempien havaintojen mukaan alapohjarakenne ei ole tiivis. Materiaalinäytetuloksissa 1 ja 2 (MNMIK 1 ja MNMIK2) ei todettu poikkeavaa mikrobikasvua. 6.1 Olosuhdemittaukset Suhteellinen kosteus ja lämpötila Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mitattiin pitkäaikaismittauksena helmimaaliskuussa Mittaustulokset on esitetty taulukoissa 78 ja kuvaajissa 13. Mittauspaikat on esitetty liitteiden 1 ja 2 pohjakuvissa. Ulkoilman lämpötila vaihteli välillä 16 8 C (Ulkoilman säähistoria, Tikkakosken lentokenttä, Taulukko 7. Olosuhdemittaustulokset (sis. ainoastaan koulupäivät). Sijainti Lämpötila (T C) Suhteellinen kosteus (RH %) Tulkinta vaihteluväli keskiarvo vaihteluväli keskiarvo 1 Luokka OT 2 18,4 21,4 19,9 13,9 32,8 22,9 Poikkeava 2 3 Luokka OT 360 Luokka OT ,1 24,5 22,5 10,2 26,6 19,1 Normaali 17,2 22,1 19,6 16,0 31,6 24,1 Poikkeava

21 Kuntotutkimus 21 (26) Kuvaaja 1. Luokan OT 2 olosuhdemittaustulokset ajalta (punaisten viivojen sisään jäävä alue on hiihtolomaviikko ). Kuvaaja 2. Luokan OT 360 olosuhdemittaustulokset ajalta (punaisten viivojen sisään jäävä alue on hiihtolomaviikko ).

22 Kuntotutkimus 22 (26) Kuvaaja 3. Luokan OT 257 olosuhdemittaustulokset ajalta (punaisten viivojen sisään jäävä alue on hiihtolomaviikko ). Sosiaali ja terveysministeriön asetuksen mukaan koulun huoneilman lämpötilan toimenpideraja lämmityskaudella on +20 C +26 C (Lämpötilojen toimenpiderajat, Sosiaali ja terveysministeriön asetus ) Hiilidioksidimittaukset Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin pitkäaikaismittauksena helmimaaliskuussa Mittaustulokset on esitetty taulukoissa 910 ja kuvaajissa 46. Mittauspaikat on esitetty liitteissä 1 ja 2 olevissa pohjakuvissa. Taulukko 9. Hiilidioksidimittaukset (sis. ainoastaan koulupäivät). Sijainti Hiilidioksidipitoisuus (CO 2 ppm) Tulkinta vaihteluväli keskiarvo 1 Luokka OT Kirjasto Luokka OT Tyydyttävä sisäilmasto (sisäilmaluokka 3) Tyydyttävä sisäilmasto (sisäilmaluokka 3) Tyydyttävä sisäilmasto (sisäilmaluokka 3)

23 Kuntotutkimus 23 (26) Kuvaaja 4. Luokan OT 257 hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä ppm aikavälillä (punaisten viivojen sisään jäävä alue on hiihtolomaviikko ). Kuvaaja 5. Kirjaston hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä ppm aikavälillä (punaisten viivojen sisään jäävä alue on hiihtolomaviikko ).

24 Kuntotutkimus 24 (26) Kuvaaja 6. Luokan OT 3 hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä ppm aikavälillä (punaisten viivojen sisään jäävä alue on hiihtolomaviikko ). Jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää 1500 ppm, ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa voidaan pitää arvoa 1200 ppm (Asumisterveysopas, Sosiaali ja terveysministeriö, 2008). Hiilidioksidipitoisuuden arvot on jaettu kolmeen sisäilmaluokkaan: S1, S2 ja S3. Ihmisperäisiä epäpuhtauksia kuvaavan hiilidioksidin enimmäistaso on S1 luokassa 750 ppm, S2 luokassa 900 ppm ja S3 luokassa 1200 ppm. Sisäilmaluokka S1 edustaa yksilöllistä sisäilmaa, S2 hyvää sisäilmaa ja S3 tyydyttävää sisäilmaa (Sisäilmastoluokitus 2008, Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset). 6.2 Mittausten johtopäätökset Tutkimustulosten mukaan sisäilman lämpötilat ovat alhaisia luokissa OT 2 ja OT 257. Tulokset edellyttävät toimenpiteitä, sillä sisäilmasta mitatut lämpötilat alittavat Sosiaali ja terveysministeriön asettaman toimenpiderajan (Lämpötilojen toimenpiderajat, Sosiaali ja terveysministeriön asetus ). Luokassa OT 360 lämpötilaarvot viittaavat normaaliin. Sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli koulun tiloissa välillä 9,2 32,8 %. Asumisterveysohjeen mukaan asunnossa ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla RH %, joskaan sen saavuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä. Saatuja suhteellisen kosteuden mittaustuloksia voidaan pitää normaalina rakennuksen sisäilmalle ottaen huomioon talviaika. Hiilidioksidimittausten mukaan luokkien sisäilma on tyydyttävällä tasolla (luokkien hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä ppm). Käyttäjien mukaan ikkunoita avattiin mittauksen aikana välituntien ajaksi. Korkeimmat hiilidioksidipitoisuuden arvot mitattiin juuri ennen välituntien alkua. Tiloja saa tuulettaa hetkellisesti myös jatkossa. Tuuletusta pidetään suotavana, jos sisäilma koetaan tunkkaiseksi.

25 Kuntotutkimus 25 (26) 7 Yhteenveto ja toimenpideehdotukset Tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että rakennusta joudutaan korjaamaan, jotta sen sisäilma saadaan terveelliseksi. Rakenteellisten korjausten lisäksi joudutaan uusimaan myös puutteellisesti toimiva ilmanvaihto. Vanhojen suunnitelmien ja rakenneavausten perusteella vanhan osan betonilattiassa on kivihiilipikikerros noin 50mm syvyydessä. Vanhojen rakennekuvien perusteella on syytä olettaa, että kivihiilipikeä on myös päädyssä sijaitsevien wctilojen lattiarakenteessa. Kivihiilipiki haisee muutamassa tilassa selvästi lattiamateriaalin läpi. Materiaalinäytteiden tulosten perusteella lattioiden purkujäte tulisi käsitellä ongelmajätteenä. Jotta kivihiilipien hajua ei tulisi sisäilmaan, tulisi vanhan osan lattia uusia tai kapseloida. Etenkin liittymien ja läpivientien kohdalla tiivistys/ kapselointi tulee tehdä huolella. Lattian täyttökerroksissa on rakenneavauksissa löydetty vanhoja valurautaputkia. Inspectan tutkimuksen mukaan lyijyä todettiin valurautaisten viemäreiden muhviliitoksissa ja PAH yhdisteiden kokonaispitoisuudet ylittivät vaaralliselle jätteelle annetun rajaarvon alapohjarakenteen vedeneristeessä ja alaohjarakenteessa kulkevien mineraalivillaeristettyjen lämpöputkien pahvipinnoitteissa. Mikäli maanvaraiset lattiat uusitaan, tulisi lattian alla olevat käyttämättömät putket eristeineen purkaa. Inspectan asbestikartoituksen mukaan useissa tiloissa 1 kerroksessa muovimaton alta löytyy asbestia sisältävää pikiliimaa. Asbestia sisältävät materiaalit tulee purkaa Valtioneuvoston voimassa olevan asbestinpurkupäätöksen mukaan. Inspectan laatiman asbesti ja haittaainekartoituksen mukaan rakennuksessa on asbestia yläpohjarakenteen IVkokoojakanavissa, paloovissa, 1.kerroksen lattian pikiliimassa, teknisten työtilojen betoni/tiilirakenteisten seinien FIXmassassa sekä pajatilassa varastoiduissa Minerit kattolevyissä. Rakenneavausten perusteella alapohjan alustäytöissä on mikrobivaurioitunutta materiaalia. Inspectan kuntotutkimuksen mukaan alapohjan rakenneliittymät ja putkiläpiviennit ovat epätiiviitä, tilat ovat lievästi alipaineisia, tilojen sisäilmasta ja epätiiviistä läpivienneistä on aistittavissa sekä kivihiilipien että mikrobivaurioon viittaavaa hajua, lattioissa on pintakosteuspoikkeamia, poikien wctilassa on tavanomaisesta poikkeava haju (olematon ilmanvaihto) ja vesikattovuodot ovat aiheuttaneet yläpohjaeristeisiin kosteus ja mikrobivaurioita. Vesikaton vuotojälkiä todettiin myös sisäkaton verhouslevyissä (yläpohja ei ole höyrytiivis). Kohdekäynnin yhteydessä palopermannon päällä kattoluukkujen kohdalla oli vesilätäköitä. Vesikatto suositellaan korjattavaksi/uusittavaksi mahdollisimman pian. Kattovuodoista johtuen on puupohjaiseen yläpohjaeristeeseen todennäköisesti muodostunut paikoin myös mikrobikasvustoja. Yläpohjan lämmöneristyskyky on heikko ja sitä tulee korjaustäöissä parantaa. Ulkoverhouslevyn materiaalinäytteestä löytyi ns. valkoista asbestia (krysotiili). Ulkoverhous on uusittu 2000 luvulla, joten materiaalin alkuperä tulisi selvittää. Mikäli ulkoverhouslevyn valmistaja ei selviä, ulkoverhouksesta suositellaan otettavaksi myös toinen materiaalinäyte poikkeavan tutkimustuloksen vuoksi luvulla uusitusta ulkoverhouslevystä ei pitäisi löytyä asbestia. Sisäilmanäytteiden ja olosuhdemittausten perusteella rakennus täyttää pääosin sisäilmaluokan 2 vaatimukset, lämpötila on paikon alhainen. Ikkunoiden ympärykset tulisi tiivistää, koska paikoin halkeamien kohdalla on epätiiveyskohtia. Väliseinien ja välipohjan läpiviennit tulisi tiivistää, jotta äänet sekä hajut eivät kulkeutuisi epätiiveyskohtien kautta tiloista toiseen.

26 Kuntotutkimus 26 (26) Ikkunat ovat rakenneavausten mukaan uusittu vanhojen karmien väliin (vanhoja karmeja ei ole poistettu). Vanhat karmit ovat ilman apukarmeja vanhassa toja levyeristekerroksessa. Vanhat karmit on tiivistetty pellavariveellä, rivettä ei ole koko matkalla karmin ja seinäeristeen välissä. Tojalevyeriste ei ole kestänyt uusien painavampien ikkunoiden ja siihen kiinnitetyn levyverhouksen painoa, jolloin ikkunat ovat painuneet alaspäin. Uuden ikkunan karmin ja vanhan karmin välissä on ilmavuotopaikkoja, joten ikkunoiden kiinnitys ja tiivistys tulisi uusia. Rakennuksen käyttöikää voitaisiin tiivistämiskorjauksilla jatkaa mahdollisesti 510 vuotta, mutta tiivistyskorjaustyöt tulisi toteuttaa erityisen onnistuneesti, jotta korjatuissa tiloissa ei käyttäjien oireilu edelleen jatkuisi. Jotta nykyinen koulurakennus tulisi korjatuksi kuntoon pitkää käyttöä varten, joudutaan sen kaikki rakenteet korjaamaan. Tällöin purkuvaiheen jälkeen jäisi vanhasta osasta jäljelle vain rakennusaikaisen sääsuojan alle koulun teräsbetoninen runko. Uudemmalla liikuntasaliosalla ei todettu yhtä mittavaa korjaustarvetta kuin vanhalla osalla. Rakennuksen peruskorjauksessa sen korjausaste nousee varsin korkeaksi, joten jatkotoimenpiteistä päätettäessä kannattaa harkita onko koulurakennuksessa muuta säilyttämisen arvoista kuin liikuntasali ja siihen liittyvät aputilat. Jyväskylässä VAHANEN Jyväskylä Oy Janika Filppula Reino Hiltunen Tämän asiakirjan kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman Vahanen Jyväskylä Oy:n kirjallista lupaa. Any reproduction of this document, either wholly or partially, is forbidden without the written consent of Vahanen Jyväskylä Oy.

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko

Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko 1510021096 30.9.2015 Loviisan kaupunki Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy TUTKIMUSRAPORTTI Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina Työ nro T15018 Kotka 5.6.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, p. 05-2255 500

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23 HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 09.06.2015 Sivu 1 / 23 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Sisäilmatutkimus. Kohde Harolan koulu Harolantie

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

HOMEKOIRATUTKIMUS Linnukan koulu ja limingan lukio 17.1.2016

HOMEKOIRATUTKIMUS Linnukan koulu ja limingan lukio 17.1.2016 HOMEKOIRATUTKIMUS Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (13) 1. YLEISTÄ 1.1 Yleistiedot Kohde Linnukkatie 5 7, 91900

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kosteustekninen ja sisäilmaston kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto / HKR-Rakennuttaja KOHDE Käpylän peruskoulu, 2(37) SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs 1510021097 7.10.2015 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala 1510021097

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää

Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 itäsiipi pohjoi- nen etelä län- Kuvat 1, 2, 3. Rakennuksessa on tehty pohjakuviin merkityillä alueilla sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi rakenneavauksia. Rakenneavausten ja rakennetutkimusten

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

SUOJELLUN 1830-LUVUN HIRSIRAKENTEISEN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

SUOJELLUN 1830-LUVUN HIRSIRAKENTEISEN KOULUN KUNTOTUTKIMUS SUOJELLUN 1830-LUVUN HIRSIRAKENTEISEN KOULUN KUNTOTUTKIMUS SAKU NIEMINEN Opinnäytetyössä tehtiin kuntotutkimus koulurakennuksen nykykunnon selvittämiseksi peruskorjausta varten. Peruskorjauksen suunnittelun

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS Rivitalorakennukset 1-3 Kasarmirakennus J.Kekki Vahinkokartoittaja YLEISTÄ Kuuskajaskarin kiinteistöt Kolme puurunkoista lautaverhoiltua yhteen asuinkerrokseen

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot