Suvelan ja Leppävaaran turvallisuuskävelyt 2010 toteutuminen ja tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suvelan ja Leppävaaran turvallisuuskävelyt 2010 toteutuminen ja tuloksia"

Transkriptio

1 Suvelan ja Leppävaaran turvallisuuskävelyt 2010 toteutuminen ja tuloksia KRISTIINA ALPPIVUORI, suunnittelija Espoon sosiaali- ja terveystoimi, esikunta/kehittämisyksikkö

2 Turvallisuuskävelyjen yhteys turvallisuusohjelmaan Turvallisuuskävelyjen toteuttaminen nähtiin yhdeksi keinoksi vastata strategian ja ohjelman tavoitteisiin, joita ovat mm.: arkiturvallisuuden varmistaminen, asuinalueiden, yhteisöjen ja kaupunkikeskusten kokeminen turvallisiksi Kävelyjen kautta arveltiin mahdollistuvan mm.: yleiskuvan saaminen alueen turvallisuustilanteesta ja painopisteistä yhteistyön tiivistäminen alueen eri toimijoiden kesken asukkaiden, asukasyhdistysten, taloyhtiöiden ym. haastaminen turvallisuuden parantamiseen uusien toimintamallien kehittäminen

3 Kävelyjen tavoitteet 1. Kokeilla Göteborgissa kehitettyä kävelyn mallia ja välineitä 2. Saada asukkailta ja toimijoilta tietoa alueen olosuhteista ja turvallisuustilanteesta: turvallisuuteen, turvallisuuden tunteeseen ja viihtymiseen vaikuttavista asioista, paikoista ja ilmiöistä 3. Mahdollistaa eri tahojen keskustelu ja asuinalueen fyysisen, sosiaalisen ja toiminnallisen ympäristön yhteinen tarkastelu turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen näkökulmasta 4. Käynnistää konkreettisia toimenpiteitä turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi sekä ympäristön kohentamiseksi

4 Toteutumisen suunnittelu Ennakkovalmistelut: aluetta koskevaan tietoon ja materiaaliin perehtyminen, tavoitteiden asettaminen, yhteistyötahojen ja tehtävien miettiminen, dokumentointivälineiden suunnittelu ja aikataulun määrittely Kävelyreitin suunnittelu ja kartan laatiminen alueen profiilin, tutkimus- ja turvallisuustiedon pohjalta. Valoisa ja pimeäreitit. Tiedotus: s-posti ja puhelin, mainokset toimipisteissä, internet, yhdistykset, lehdet ja julkaisut, Raittikarnevaalit ja Espoo -päivän tapahtuma

5 Yhteensä 10 kävelyä: valoisa- ja pimeäkävelyt

6 Osallistujien valinta ja haku, osallistujat Meille oli tärkeää saada osallistujia kaikista oleellista ryhmistä: Asukkaiden lisäksi haluttiin pyytää mukaan niitä alueen toimijoita, jotka omassa työssään a) vaikuttavat alueen ihmisten elämään ja elämän edellytyksiin, b) näkevät ja kuulevat, mitä alueella tapahtuu ja miten siellä eletään ja voidaan, c) tuntevat ihmisten tilanteet ja tarpeet sekä tuovat nämä näkökulmat esille kävelyssä sekä d) joiden olisi työnsä takia hyvä keskustella ja verkottua keskenään. Osallistujat: kävelyille osallistui asukkaita, kaupungin työntekijöitä kaikilta toimialoilta sekä yhteistyökumppaneita poliisista, seurakunnasta, yhdistyksistä ja järjestöistä, taloyhtiöistä, yrityksistä ja asukasfoorumeista. Mukana oli myös muutama poliittinen päättäjä. Kymmenelle kävelylle osallistui yli 170 ihmistä

7 Yleiskuva kävelyjen etenemisestä Vetäjien ohjaamat ryhmät kulkivat ennalta suunnitellut reitit keskustellen ja tehden merkintöjä turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen näkökulmista. Kävelyjen aikana osallistujat havainnoivat ympäristöä ja alueen sosiaalista elämää sekä kirjasivat havaintonsa ja (myös arkiset) kokemuksensa dokumentaatiolomakkeille. Tarkastelun kohteina olivat alueen yleiskuva, rakennettu ympäristö, kunnossapito ja siisteys, liikenne ja väylät sekä sosiaalinen elämä ja tekemisen mahdollisuudet. Ryhmät pysähtyivät sovituilla paikoilla keskustelemaan huomioista ja kokemuksista. Vetäjät kirjasivat huomiot muistiin. Valokuvaajat ottivat kuvia reitin kaikissa vaiheissa.

8 Suvelan kappelin ympäristöstä raitille

9 Metsikkö raitin ja asukaspuiston välissä

10 Koulun ja lähipalvelukeskuksen välimaastoa

11 Kauneutta Leppävaaran raitin ympäristössä

12 Näkymiä Leppävaaran raitilla

13 Radan alikulkutunneli

14 Tuloksia: alueiden myönteisiä piirteitä Pohjois-Leppävaara: Mielikuva alueesta on jakautunut, mutta pääosin myönteinen. Aluetta pidetään yleisilmeeltään kauniina, viihtyisänä, houkuttelevana, siistinä tai suhteellisen siistinä, vihreänä ja vehreänä sekä pääosin rauhallisena. Paikoin on kauniita kukkaistutuksia ja kunnostettuja puistoja. Mittakaava on ihmisen kokoinen, ei autojen ehdoilla rakennettu. Taloissa on kauniita tai kohtalaisia julkisivuja. Kirstinharjun koillisosa: Mielikuva alueesta on jakautunut, mutta pääosin myönteinen. Aluetta pidetään miellyttävänä, hoidettuna ja viihtyisänä, mutta myös pimeänä ja hoitamattomana. Kirstinmäellä ja Kirstinharjun raitilla yleisvaikutelma on viihtyisä, vehreä, puistomainen, melko siisti ja rauhallisen oloinen. Alueella on useita hoidettuja ja kauniisti remontoituja taloja. Perusparannusten vaikutus on paikallisesti käänteentekevä. Kauniit puut ja viheristutukset lisäävät viihtyisyyttä ja alueella on kauniita paikkoja istuskella. Lapsille on kivoja leikkipaikkoja, joskin vaihtelu on suurta. Raitin lamput on uusittu kauniisti.

15 Tuloksia: Pohjois- Leppävaaran ongelmia Alikulkutunnelit ovat pimeitä, yleisilmeeltään ankeita ja ne koetaan turvattomina. Ympäristö on paikoin viimeistelemätöntä ja epäsiistiä, on rikottuja ja töhrittyjä kohteita, katkottuja puita, maan painaumia sekä hoitamattomia pöheikköjä ja pientareita. Sotkuja ja töhryjä ei aina poisteta, eikä rikottuja rakenteita korjata riittävän nopeasti. Epäsiisteys, rikotut ja töhrityt paikat aiheuttavat turvattomuutta ja tunnetta välinpitämättömyydestä. Valaistus on monin paikoin riittämätöntä tai puuttuu kokonaan. Osa kävelyteistä ja paikoista on epämukavia tai pelottavia pimeällä. Alueella on hankalia ja vaarallisia jalankulun ja pyöräilyn risteyskohtia, kävelyja pyöräteitä ei ole erotettu. Törmäämisriski on useissa paikoissa. Väylien pinnat ovat paikoitellen kuoppaiset ja rikki. Läkkitorin ympäristössä ja junaradan alikulussa on rauhatonta ja turvallisuusongelmia: päihteiden käyttäjien määrä ja näkyvyys ovat lisääntyneet, alueella on mm. pelottavia juoppo- ja nuorisoporukoita -> vähentävät halua liikkua alueella tai aiheuttavat pelkoa.

16 Tuloksia: Suvelan keskustan ongelmia Ympäristö on monin paikoin viimeistelemätön ja hoitamaton: on roskia sekä töhrittyjä, rikottuja ja rempallaan olevia rakennuksia ja kohteita. Alueella on hoitamattomia istutusalueita ja liian vähän istutuksia. Ylikasvaneet pensaat ja näkyvyyden puute heikentävät liikenneturvallisuutta, mahdollistavat ilkivallanteon sekä viestivät ympäristönhoidosta. Väylien pinnat, parkkipaikat, raput ja kiveykset ovat paikoitellen kuoppaiset, rikki ja epäsiistit. Valaistus on monin paikoin riittämätöntä, lamppuja on sammuneina tai rikki. Osa kävelyreiteistä ja paikoista on epämukavia tai pelottavia pimeällä. Suvelan ostoskeskus on epäsiisti, ankea, epäviihtyisä ja hoitamaton. Ympäristö on roskainen ja roskapaikka siivoton. Ostari kerää epämääräistä väkeä, humalaisia ja nuorisoporukoita. Baari ja ostoskeskus ovat liian lähellä koulua. Jalankulku ja autoliikenne ovat toistensa seassa pysäköintipaikoilla, mikä aiheuttaa turvattomuutta ja vaaratilanteita.

17 Mitä kävelyistä seurasi Hanke ja kävelyjen aikana syntyneet havainnot dokumentoitiin huolellisesti -> hankkeesta on tuotettu loppuraportti sekä viisi muuta raporttia ja toimenpidelistaa sekä valokuvakoosteet kävelyjen etenemisestä ja kohteista Raportit ja valokuvakoosteet on laitettu Espoon intranetsivuille sekä toimitettu vastuutahoille tiedoksi ja toimenpiteitä varten Jotkut tahot ovat käsitelleet aineistoja omissa työryhmissään, tuloksia on esitelty ja esitellään ryhmissä ja seminaareissa. Myös muutamat lehdet ovat kirjoittaneet asiasta. Kävelyt ja raportit ovat herättäneet kaupungin sisällä keskustelua (sekä myönteistä että kielteistä). Seurantakävelyt järjestetään 27. ja klo

18 Kävelyjen haasteet ja ongelmat Suunnitteluvaihe Suunnitteluun ja yhteistyöhön vielä enemmän panostusta jatkossa, erilaisia kävelykokeiluja Pohdittava, miten saada kaupungin eri tahot mukaan ja sitoutumaan asiaan jo alkuvaiheessa -> mahdollistaa korjaustoimenpiteiden toteutumisen ja korjaamattomuuden syiden ymmärtämisen Asukkaiden, yhteistyökumppaneiden, päättäjien mukaan saaminen, tiedotus (eri tahojen tavoittaminen) Toteutusvaihe Kävelyajankohta, reitin pituus ja kesto Ohjeistus, ryhmiin jakautuminen, ryhmien eteneminen (koossa pysyminen/hajoaminen, vauhti), ryhmien ja ryhmäkeskustelujen vetäminen sekä eri tahojen äänen kuuleminen, dokumentointi ja havainnointi sekä loppukeskustelut

19 Kävelyjen hyödyt haasteista huolimatta Turvallisuuskävelyt ovat kiinnostava väline lisätä keskustelua ja tiivistää yhteistyötä asukkaiden ja eri toimijatahojen välillä sekä selvittää osallistujien käsityksiä ja kokemuksia alueiden olosuhteista ja turvallisuustilanteesta: turvallisuuteen, turvallisuuden tunteeseen ja viihtymiseen vaikuttavista asioista, paikoista ja ilmiöistä. Kävely antaa asukkaille ja eri toimijatahoille mahdollisuuden vaikuttaa oman asuin- ja työalueen turvallisuuden parantamiseen. Hyvin toteutettuna menetelmä on ihmisiä osallistava ja aktivoiva. Mikäli eri tahot saadaan mukaan ja sitoutumaan hankkeeseen, menetelmä voi saada ihmiset yhdessä ratkomaan ja korjaamaan ongelmia.

20 Kävelyjen hyödyt haasteista huolimatta Kävely antoi mahdollisuuden nähdä konkreettisesti alueen olosuhteet ja ne hyvät asiat ja ongelmat, joiden kanssa asukkaat päivittäin elävät. Dokumentaatiovälineiden ja valokuvien avulla saatiin runsaasti kiinnostavaa tietoa alueen olosuhteista ja turvallisuustilanteesta päätöksenteon ja kehittämistoimenpiteiden perustaksi. Osa osallistujista katsoi, että kävely sai tarkastelemaan tuttua asuintai työympäristöä tarkemmin tai uusin silmin sekä auttoi näkemään ympäristön hyviä ja huonoja puolia. Kävely oli valaiseva ja mielenkiintoinen. Näihin maisemiin on niin tottunut, että ei huomaa epäkohtia, eikä aina niitä hyviäkin asioita ympäristössä

21 Kävelyjen hyödyt haasteista huolimatta Osan mukaan hyvää oli myös yhteisöllisyys, moniammatillisuus ja useiden tahojen mukana olo sekä mahdollisuus tutustua muihin asukkaisiin ja toimijoihin sekä verkottua ja keskustella hyvinkin monimuotoisen osallistujajoukon kanssa alueesta ja sen kehittämisestä. Hyvää oli mahdollisuus kuulla asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden käsityksiä ja palautetta alueen epäkohdista eri näkökulmista. Jatkossa nämä asiat voi ottaa paremmin huomioon myös omassa työssään. Turvallisuuskävelyjä on hyvä järjestää, jotta paikalliset ihmiset voivat tuoda ongelmakohtia esille. Myös eri sidosryhmät (poliisi, palokunta ja sosiaaliviranomaiset) näkevät toisensa ja voivat vaihtaa tietoja alueesta. Oli hyvin toteutettu.

22 Kävelyjen hyödyt haasteista huolimatta Hyvää oli se, että oikeasti ja konkreettisesti mentiin paikan päälle katsomaan, missä suunnittelu ja ylläpito ovat onnistuneet ja kuulemaan ongelmakohdista suoraa palautetta ja taustatietoa asukkailta. Näin asiat ovat myös käsin kosketeltavia, ne eivät ole pelkästään paperilla, vaan suoraan silmien edessä, jolloin siihen on suorastaan pakko puuttua. Menetelmä voi myös helpottaa asukkaiden mahdollisuuksia saada ja uskaltaa saada äänensä kuulumaan sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön kehittämiseen. Antaa asukkailla mahdollisuuden saada lisätietoa asioiden etenemisen syistä (esim. miksi asiat etenevät hitaasti?)

23 Tuloksellisuus ja vaikuttavuus Hankkeen tuloksena on ainakin hyödyllisiä kontakteja, keskusteluja ja yhteistyötä, uudenlaisia näkökulmia, tietoa, ymmärrystä ja kehittämisehdotuksia sekä toivottavasti elämään jäävä, monipuolinen ja kehittyvä menetelmä. Hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mitataan lopulta kuitenkin vasta sillä, millaisia konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyötä kohdealueilla jatkossa käynnistyy ja toteutetaan! Idea on hyvä. Kävelyillä saadaan kerättyä tarpeellista tietoa asuinalueiden turvallisuudesta niiden kehittämiseksi (kun vain esille tulleisiin ongelmiin oikeasti puututtaisiin).

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Tämä on kuitenkin KORSO!

Tämä on kuitenkin KORSO! Tämä on kuitenkin KORSO! Asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä Korson keskustasuunnitelman päivitystä varten Raportin kokosi 4V-hanke/ Riikka Hietala 27.10.2009 Asukkaiden näkemyksiä lyhyesti Korsolaiset

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA

PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA Tytti Tonteri, Kaija Mannerström Aili Levänen Mirva Barton Merja Kallinki ja Annamari Aalto Sosiaalivirasto Haagan palvelupisteet

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki Kansikuva:

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN PUISTOREITTI KEHITYSHANKE 2002 HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot