SÄTEILYTOIMINNAN VALVONTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄTEILYTOIMINNAN VALVONTA"

Transkriptio

1 SÄTEILYTOIMINNAN VALVONTA HINNASTO Tämä hinnasto korvaa vahvistetun hinnaston. Entistä hinnastoa sovelletaan suoritteisiin, joiden tuottaminen on aloitettu ennen

2 2 Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta säteilylain (592/1991) nojalla. Turvallisuusvalvontaan kuuluu mm. turvallisuuskriteerien määritteleminen, turvallisuuslupamenettely, tarkastukset, säteilytyötä tekevien työntekijöiden annosvalvonta, valvonnan edellyttämien tiedostojen hallinta ja turvallisuusinformaation antaminen toiminnanharjoittajille. Seuraavilla sivuilla olevassa hinnastossa on esitetty vuotuiset valvontamaksut turvallisuusluvan alaisille toiminnoille sekä tavallisimmista valvontatoimenpiteistä perittävät suoritekohtaiset maksut. Silloin kun tarkastus tai muu toimenpidemaksu (perusmaksu) on kiinteä, maksu sisältää valmistelukustannukset, tarkastuspöytäkirjan tai vastaavan toimenpideasiakirjan laadinnan sekä matkakulut. Jos toiminnanharjoittajasta johtuen suorite joudutaan tekemään kiireellisenä ja tästä aiheutuu normaaliin suoritteeseen verrattuna enemmän töitä Säteilyturvakeskukselle, veloitetaan suoritteesta hinnastossa mainitun maksun sijaan 1,5 kertainen maksu. Lupaa, hyväksyntää ja näihin verrattavaa toimenpidettä koskevassa asiassa maksu peritään siitä riippumatta, onko käsittelyn lopputulos hyväksyvä vai hylkäävä. Jos Säteilyturvakeskus joutuu tekemään tai kustannuksellaan teettämään toimenpiteen, jonka tekeminen kuuluu toiminnanharjoittajalle tai johtuu tämän syystä, tästä aiheutuvat kustannukset veloitetaan erikseen. Valvontamaksuihin vaikuttaa valvottavan toiminnan vaativuus. Toiminnat luokitellaan vaativuusluokkien mukaisesti, liite 1. Hinnastossa esitetyt maksut on vahvistettu valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetyn omakustannusperiaatteen mukaan. Jos maksullista valvontatoimenpidettä ei ole mainittu hinnastossa, omakustannushinta lasketaan suoritekohtaisesti. Työaikaperusteisessa veloituksessa käytettävät tuntihinnat säteilynkäytön ja luonnonsäteilyn valvonnassa ovat työn vaativuuden mukaan seuraavat: Työluokka I Assistentti 100 /h Työluokka II Tarkastaja 150 /h Työluokka III Kokenut asiantuntija 225 /h Tuntihinnat sisältävät työkustannukset, mahdolliset laitekustannukset sekä yleiskustannukset. Suorat kulut, jotka aiheutuvat ostetuista palveluista tai matkoista, veloitetaan erikseen. Jos tarkastus peruuntuu toiminnanharjoittajasta johtuvasta perusteettomasta syystä 24 tuntia ennen sovittua tarkastusajankohtaa tai toiminnanharjoittaja ei saavu paikalle sovittuna ajankohtana, veloitetaan tällöin 200 maksu. Jos tarkastuspöytäkirjassa annettuihin määräyksiin ei saada annetussa määräajassa vastausta, STUK lähettää muistutuskirjeen, josta veloitetaan 50 maksu. Maksuehto: 14 pv/netto. Viivästyskorko: korkolain mukainen

3 3 Valvontahinnasto 1. Turvallisuusluvan vuosimaksut Maksu 1.1 Perusmaksu turvallisuusluvasta Teollisuuden säteilytoiminta Terveydenhuollon röntgentoiminta Sädehoidon ja isotooppilääketieteen toiminta Huomautus Koskee terveyden ja hammashuollon sekä eläinlääketieteen laitetta; ei koske tavanomaista hammasröntgentoimintaa 1.2 Lisämaksu turvallisuusluvassa määritellystä säteilylaitteesta tai toiminnasta Terveydenhuollon röntgentutkimuslaite Vaativuusluokka I Vaativuusluokka II Vaativuusluokka III Koskee terveyden ja hammashuollon (pois lukien tavanomaisen hammasröntgentoiminnan laitteet) sekä eläinlääketieteen laitetta Tavanomaisen hammasröntgentoiminnan laite Muu kuin terveydenhuollon röntgenlaite Umpilähde Korkea aktiivinen umpilähde Aktiivisuus 100 MBq tai yli, mutta ei korkea aktiivinen Korkea aktiivinen umpilähde, ks. ohje ST Muiden kuin korkea aktiivisten lähteiden osalta maksu enintään 50 lähteestä Aktiivisuus alle 100 MBq Hiukkaskiihdytin 341 Ei koske sädehoidon laitetta, kohta Sädehoidon laitteet Kun sädehoidon laite otetaan käyttöön, laskutetaan käyttöönottovuodelta vain kohtien ja mukainen tarkastusmaksu Monienerginen kiihdytinhoitolaite Yksienerginen kiihdytinhoitolaite tai röntgensyvähoitolaite 4 515

4 TT simulaattori tai röntgenpintahoitolaite Jälkilataushoitolaite tai lähteet Avolähdetoiminta A tai B tyypin laboratorio C tyypin laboratorio Muu käyttöpaikka 70 (ei laboratorio) Merkkiainekokeet asiakkaan 341 tiloissa Radioaktiivisten aineiden tai röntgenlaitteiden 179 kauppa Säteilylähteen tai laitteen asennus, 203 korjaus tai huolto Muu laite tai toiminta Turvallisuuslupapäätökset Maksu 2.1 Terveydenhuollon röntgentoimintaa, isotooppilääketiedettä, eläinlääketiedettä sekä teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja kaupan säteilyn käyttöä koskevat turvallisuuslupapäätökset Huomautus mukaan, jos työhön kulunut aika ylittää sarakkeessa mainitun ajan Ei koske tavanomaista hammasröntgentoimintaa Päätös turvallisuuslupahakemuksesta (uusi lupa) Vaativuusluokka I 622 Sisältää enintään 3 tuntia työtä Vaativuusluokka II 933 Sisältää enintään 5 tuntia työtä Vaativuusluokka III Sisältää enintään 8 tuntia työtä Päätös turvallisuusluvan muuttamisesta Suppea muutos 210 Sisältää enintään 1 tunnin työtä Muutos 621 Sisältää enintään 3 tuntia työtä Laaja tai vaativa muutos 933 Sisältää enintään 5 tuntia työtä Huom! Terveydenhuollon röntgentoiminnassa ja umpilähdetoiminnassa sekä eläinlääketieteessä suppea muutos koskee vaativuusluokkaa I, muutos vaativuusluokkaa II ja laaja tai vaativa muutos vaativuusluokkaa III.

5 Lupa asian hyväksyminen 210 Sisältää enintään 1 tunnin työtä Vastaavan johtajan, turvallisuusluvan haltijan vaihdoksen, organisaatioselvityksen tai muun yksittäisen lupa asian hyväksyminen 2.2 Sädehoidon turvallisuuslupapäätökset Huomautus Päätös sädehoidon turvallisuuslupahakemuksesta (uusi lupa) Päätös uuden sädehoidon laitteen käyttöönotosta Päätös muun sädehoidon laitteen käyttöönotosta Päätös turvallisuusluvan muuttamisesta 2.3 Päätös tavanomaisesta hammasröntgentoiminnasta tai sen muuttamisesta 2.4 Muut turvallisuuslupapäätökset Turvallisuusluvan tai sen osan lakkauttaminen Turvallisuusluvan haltijan nimen muutos tai muu vastaava rekisteritiedon muutos mukaan, jos työhön kulunut aika ylittää sarakkeessa mainitun ajan Sisältää enintään 37 tuntia työtä Sisältää enintään 9 tuntia työtä 621 Sisältää enintään 3 tuntia työtä Vastaavan johtajan, organisaatioselvityksen tai muun vastaavan lupa asian hyväksyminen, sisältyy vuosimaksuun, ks. kohta Laitteen lisäys, toiminnan harjoittajan tai toiminnasta vastaavan hammaslääkärin/lääkärin vaihdos maksuton maksuton Ei koske turvallisuusluvan haltijan vaihdosta (kohta 2.1.3) 3. Annosrekisteri Maksu 3.1 Annostietojen sähköinen rekisteröinti Annostietojen manuaalinen rekisteröinti Säteilyaltistuksen seuranta asiakirja Työntekijän annosraportti 49 Huomautus 4. Pätevyyden toteaminen, hyväksymiset ja lausunnot 4.1 Vastaavan johtajan kuulustelujen ja koulutuksen hyväksyntä koulutusorganisaatiolle 4.2 Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan hyväksyminen röntgentoimintaan 4.3 Terveystarkkailusta vastaavan lääkärin pätevyyden toteaminen Maksu Huomautus mukaan, jos työhön kulunut aika ylittää sarak keessa mainitun ajan 585 Sisältää enintään 3 tuntia työtä 585 Sisältää enintään 3 tuntia työtä 118

6 6 4.4 Annosmittauspalvelun, annosmääritysmenetelmän 585 Sisältää enintään 3 tuntia työtä tai säteilymittarin hyväksyntä 4.5 Lausunto säteilysuojaus tai säteilyturvallisuussuunnitelmasta 585 Sisältää enintään 3 tuntia työtä 4.6 Muu lausunto tai hyväksyntä 585 Sisältää enintään 3 tuntia työtä 5. Tarkastukset Maksu Huomautus Perusmaksu sisältää tarkastukseen valmistautumisen, tarkastuksen tekemisen, tulosten analysoinnin ja kirjallisen raportoinnin sekä matka ajan ja matkakorvaukset. 5.1 Tarkastus säteilyn käyttöpaikalla tai lentoyhtiössä mukaan, jos käyttöpaikalla työhön kulunut aika ylittää sarakkeessa mainitun ajan tai jos tarkastuksen valmistelu tai raportointi vaatii tavanomaista enemmän työtä Perusmaksu, suppea tarkastus 862 Sisältää enintään 1 tunnin työtä käyttöpaikalla Perusmaksu, tarkastus Sisältää enintään 2 tuntia työtä käyttöpaikalla Perusmaksu, laaja tai vaativa tarkastus Sisältää enintään 3 tuntia työtä käyttöpaikalla Muistutus tarkastuspöytäkirjassa annetuista toimenpiteistä ja määräyksistä, joista ei olla saatu määräpäivään mennessä vastausta Tarkastuksen peruuttaminen alle 24 tuntia ennen tarkastusta Jos tarkastus peruuntuu toiminnanharjoittajasta johtuvasta perusteettomasta syystä 24 tuntia ennen sovittua tarkastuspäivämäärää tai toiminnanharjoittaja ei saavu paikalle sovittuna ajankohtana, veloitetaan tällöin 200 maksu Terveydenhuollon röntgentoiminnassa laskutetaan perushinnan lisäksi: Laitekohtainen lisämaksu, vaativuusluokka I Laitekohtainen lisämaksu, vaativuusluokka II Laitekohtainen lisämaksu, vaativuusluokka III 125 Sisältää enintään 0,5 tuntia työtä käyttöpaikalla 210 Sisältää enintään 1 tunnin työtä käyttöpaikalla 621 Sisältää enintään 1,5 tuntia työtä käyttöpaikalla Terveydenhuollon röntgentoiminnassa ja terveydenhuollon umpilähdetoiminnassa sekä eläinlääketieteessä suppea tarkastus koskee vaativuusluokkaa I, tarkastus vaativuusluokkaa II ja laaja tai vaativa tarkastus vaativuusluokkaa III.

7 7 5.2 Sädehoitotoiminta Huomautus Perusmaksu sisältää tarkastukseen valmistautumisen, tarkastuksen tekemisen, tulosten analysoinnin ja kirjallisen raportoinnin sekä matka ajan ja matkakorvaukset mukaan, jos käyttöpaikalla työhön kulunut aika ylittää sarakkeessa mainitun ajan tai jos tarkastuksen valmistelu tai raportointi vaatii tavanomaista enemmän työtä Uuden sädehoitolaitteen tai simulaattorin käyttöönottotarkastus Sädehoitolaitteen, simulaattorin tai toiminnan tarkastus Sisältää enintään 3 tuntia työtä käyttöpaikalla Maksu sisältyy turvallisuusluvan vuosimaksuun Muu sädehoidon tarkastus Sisältää enintään 2 tuntia työtä käyttöpaikalla 5.3 Hammasröntgentoiminta Huomautus Perusmaksu sisältää tarkastukseen valmistautumisen, tarkastuksen tekemisen, tulosten analysoinnin ja kirjallisen raportoinnin sekä matka ajan ja matkakorvaukset mukaan, jos työhön kulunut aika ylittää sarakkeessa mainitun ajan Erillispyynnöstä tehtävä tavanomaisen hammasröntgenlaitteen postitse tehtävä valvontamittaus Korvaus palauttamattomasta tai vaurioituneesta mittauspaketista Annosmittauspalvelut Huomautus Perusmaksu sisältää tarkastukseen valmistautumisen, tarkastuksen tekemisen, tulosten analysoinnin ja kirjallisen raportoinnin sekä matka ajan ja matkakorvaukset mukaan, jos tarkastuskohteessa työhön kulunut aika ylittää sarakkeessa mainitun ajan Annosmittauspalvelun tarkastus 813 Sisältää enintään 1 tunnin työtä tarkastuskohteessa Annosmittauspalvelun sokkotesti Erikseen laskettu omakustannushinta 5.5 Muut kuin säännönmukaiset tarkastukset Erikseen laskettu omakustannushinta

8 8 6. Luonnonsäteilylle altistava toiminta Maksu Huomautus mukaan, jos työhön kulunut aika ylittää sarakkeessa mainitun ajan 6.1 Tarkastus maanalaisessa kaivoksessa, louhintatyömaalla tai muussa työpaikassa Tarkastuskäynti + radonpitoisuuden mittaus Suppea tarkastus 870 Sisältää enintään 1 tunnin työtä tarkastuskohteessa Tarkastus Sisältää enintään 2 tuntia työtä tarkastuskohteessa Laaja tai vaativa tarkastus Sisältää enintään 3 tuntia työtä tarkastuskohteessa 6.2 Luonnonsäteilyaltistusta (muu kuin avaruussäteily) koskeva tarkastuspöytäkirja, jossa toiminnanharjoittajalta edellytetään toimenpiteitä 100 Ensimmäinen tarkastuspöytäkirja on maksuton 6.3 Asian käsittelymaksu 100 Muu valvonta asian käsittely 6.4 Työaikaisen radonpitoisuuden mittaaminen (yksi käynti) Tarkastaja tuo jatkuvatoimisen radonmittalaitteen tarkastuskohteeseen ja toiminnanharjoittaja palauttaa itse laitteen STUKiin Suppea tarkastus 870 Sisältää yhden mittauspisteen (enintään 1 tunnin työtä) tarkastuskohteessa Tarkastus Sisältää 2 3 mittauspistettä (enintään 2 tuntia työtä) tarkastuskohteessa Laaja tai vaativa tarkastus Sisältää yli 3 mittauspistettä (enintään 3 tuntia) tarkastuskohteessa 6.5 Työaikaisen radonpitoisuuden mittaaminen (kaksi käyntiä) Tarkastaja tuo ja hakee jatkuvatoimisen radonmittalaitteen Suppea tarkastus Sisältää yhden mittauspisteen (enintään 1 tunnin työtä) tarkastuskohteessa Tarkastus Sisältää 2 3 mittauspistettä (enintään 2 tuntia työtä) tarkastuskohteessa Laaja tai vaativa tarkastus Sisältää yli 3 mittauspistettä (enintään 3 tuntia) tarkastuskohteessa

9 9 6.6 Työpaikan radonpitoisuuden mittaus integroivalla filmimenetelmällä Nettitilaus alle 11 purkkia Muu tilaus alle 11 purkkia purkin tilaus yli 50 purkin tilaus Vanhan radonmittaustuloksen toimittaminen Rakennusmateriaalien ja tuhkan valvontamittaukset Gammaspektrometrinen mittaus Kaivosten ympäristövalvonta, luonnon radioaktiivisten aineiden määritykset Vaativa gammaspektrometrinen mittaus Yksittäisen radionuklidin gammaspektrometrinen määritys Uraanin määritys radiokemiallisesti 1 710* 610** Poloniumin määritys 940* 335** Lyijyn määritys 1 710* 610** Uraanimääritys ICP MS:lla Talousveden radioaktiivisuuden valvonta Kokonaisalfan määritys Kokonaisbeetan määritys Veden radon määritys Muut luonnonsäteilyn valvontaan liittyneet työt toteutuneiden työtuntien mukaan Tuntiperusteinen Minimiveloitus 0,5 tuntia * yhden näytteen analysointi ** edellyttää vähintään neljän näytteen analysointia yhtäaikaisesti, esitetty hinta on yhden analyysin kappalehinta. Ympäristönäytteiden näytteenotto ja näytteiden esikäsittelytyöt esimerkiksi näytteen puhdistus, kuivatus, homogenisointi ja saattaminen liuosmuotoon tehdään tuntihintaperusteisesti.

10 10 Terveydenhuollon röntgentoimintaa ja eläinröntgentoimintaa koskevat lisähuomautukset: Kohta 2.1: Uudesta lupapäätöksestä laskutetaan vaativimman toiminnon mukainen perusmaksu (kohta 2.1.1) sisältäen yhden ko. vaativuusluokan mukaisen laitteen ja lupaan sisältyviltä muilta laitteilta kohdan mukaiset maksut. Sellaisessa eläinröntgentoiminnassa, jossa käytetään ainoastaan hammasröntgenlaitteita, laskutetaan kohdan mukainen maksu. Lupamuutosta koskevasta päätöksestä laskutetaan kohdan mukaiset vaativuusluokan mukaiset maksut erikseen kustakin laitteesta, jota muutos koskee. Jos olemassa olevaan turvallisuuslupaan lisätään kokonaan uusi käyttöpaikka (jota ei aiemmin ole muussa turvallisuusluvassa), laskutetaan uuden luvan mukainen maksu. Samoin toimitaan, mikäli olemassa olevaan turvallisuuslupaan lisätään uusi toiminta, joka on ylempää vaativuusluokkaa kuin luvassa jo oleva toiminta, tai mikäli lupaan lisätään seulontatoiminta tai kliininen koekäyttö. Jos lupaan lisätään uusi toiminta, joka on samaa tai alempaa vaativuusluokkaa kuin luvassa jo oleva toiminta, asia käsitellään ko. vaativuusluokan luvan muutoksena. Kohta 2.1.3: Jos turvallisuuslupaan lisätään käyttöpaikka tai toiminta, joka on aiemmin ollut luvanhaltijan muussa luvassa, käsitellään asia organisaatioselvityksen hyväksymisenä. Kohta 5.1: Tarkastuksen perusmaksu (kohdat ) määräytyy tarkastuksessa mukana olevan vaativimman toiminnan vaativuusluokan mukaan. Perusmaksu sisältää yhden kyseisen vaativuusluokan laitteen. Lisälaitteet laskutetaan kohtien mukaisesti. Mikäli samassa turvallisuusluvassa on useita selkeästi oman kokonaisuuden muodostavia säteilyn käyttöpaikkoja, laskutetaan kustakin käyttöpaikasta vaativimman toiminnan mukainen suurin perusmaksu ja mahdolliset laitekohtaiset lisämaksut. Jos samalla toiminnan harjoittajalla on samassa käyttöpaikassa useita turvallisuuslupia, laskutetaan kuhunkin lupaan liittyvästä tarkastuksesta erikseen vaativuusluokan mukainen perusmaksu ja mahdolliset laitekohtaiset vaativuusluokan mukaiset lisämaksut. Mahdollisesta uusintatarkastuksesta laskutetaan vaativuusluokan mukainen laitekohtainen lisämaksu Röntgenosaston ulkopuolisista toiminnoista (esim. osastokuvaus ja C kaaritoiminta) laskutetaan erillinen perusmaksu, mikäli toiminta muodostaa selkeän oman kokonaisuuden.

11 Liite 1 1 Toimintojen vaativuusluokat Terveydenhuollon toiminnat: Vaativuusluokka I Suppea röntgentoiminta, jossa käytetään: luun mineraalipitoisuuden mittauslaitteita tavanomaisia hammasröntgenlaitteita (laitteet, joilla kuvataan suunsisäiselle kuvareseptorille, panoraamatomografiaröntgenlaitteet ja kefalostaatit) Eläinröntgentoiminta, jossa käytetään tavanomaisia röntgenlaitteita hammasröntgenlaitteita Toiminta, jossa käytetään sellaisia suljettuja säteilylaitteita, joista missään käyttötilanteessa ei vähäistä vuotosäteilyä (enintään 1 μsv/h 10 cm:n etäisyydellä laitteen pinnasta) lukuun ottamatta pääse säteilyä laitteiden ulkopuolelle. Vaativuusluokka II Röntgentoiminta, jossa käytetään: tavanomaisia röntgenlaitteita mammografialaitteita kartiokeilatietokonetomografia (KKTT) laitteita C kaaritoiminta, jossa käytetään: kuljetettavia läpivalaisulaitteita Osastokuvaustoiminta, jossa käytetään: kuljetettavia tavanomaisia röntgenlaitteita Seulonta vaativuusluokan I tai II toiminnassa Umpilähteiden käyttö (muut kuin vaativuusluokkien I ja III toiminnoissa käytettävät umpilähteet) Avolähteiden käyttö C tyypin laboratorio Vaativuusluokkien I ja II toiminnoissa käytettävien säteilylaitteiden ja lähteiden asennus, korjaus ja huoltotoiminta Vaativuusluokkien I ja II toiminnoissa käytettävien säteilylaitteiden kliininen koekäyttö Eläinröntgentoiminta, jossa käytetään tietokonetomografialaitteita kiinteästi asennettuja läpivalaisulaitteita Tutkimus ja opetustoiminta terveydenhuollon vaativuusluokan I ja II toiminnoissa käytettävillä röntgenlaitteilla. Vaativuusluokka III Vaativa röntgentoiminta ja toimenpideradiologia, jossa käytetään: tietokonetomografialaitteita kiinteästi asennettuja läpivalaisulaitteita Seulonta vaativuusluokan III toiminnassa Sädehoitotoiminta Isotooppilääketieteen toiminta, jossa käytetään tietokonetomografialaitteita avolähteitä A tai B tyypin laboratoriossa korkea aktiivisia umpilähteitä *) Vaativuusluokan III toiminnassa käytettävien säteilylaitteiden ja lähteiden asennus, korjausja huoltotoiminta Tutkimus ja opetustoiminta terveydenhuollon vaativuusluokan III röntgenlaitteilla Vaativuusluokan III säteilylaitteiden kliininen koekäyttö. *) Korkea aktiivinen umpilähde, ks. ohje ST 5.1

12 Liite 1 2 Teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja kaupan toiminnat Vaativuusluokka I Toiminta, jossa käytetään: sellaisia suljettuja säteilylaitteita, joista missään käyttötilanteessa ei vähäistä vuotosäteilyä (enintään 1 μsv/h 10 cm:n etäisyydellä laitteen pinnasta) lukuun ottamatta pääse säteilyä laitteiden ulkopuolelle opetuksessa sellaisia umpilähteitä, joiden aktiivisuus on enintään 100 kertainen vapaarajaan verrattuna Palovaroittimien tai vastaavien kulutustavaroina käytettävien tuotteiden kauppa, tuonti tai vienti. Vaativuusluokka II Toiminta, jossa käytetään: teollisuuden radiometrisia mittalaitteita (myös korkea aktiivinen umpilähde *), joka on kiinteästi asennettu) muita kuin vaativuusluokan I ja III toiminnoissa käytettäviä umpilähteitä liikuteltavia umpilähdelaitteita (ei radiografia) suojattuja ja avoimia röntgenlaitteita avolähteitä C tyypin laboratoriossa säteilylaitteita ja lähteitä laajamittaisesti vaativuusluokan I toiminnoissa (toimintaa eri toimipisteissä ja/tai eri paikkakunnilla) säteilylaitteita ja lähteitä julkisissa tiloissa esittelytarkoituksessa vaativuusluokan I toiminnassa Radioaktiivisten aineiden kauppa, tuonti tai vienti ja röntgenlaitteiden kauppa (muu kuin vaativuusluokan I toiminta) Vaativuusluokkien I ja II toiminnoissa käytettävien säteilylaitteiden ja lähteiden asennus, korjaus tai huoltotoiminta. Vaativuusluokka III Toiminta, jossa käytetään: korkea aktiivisia umpilähteitä *) (pois lukien kiinteästi asennetut radiometriset mittalaitteet) kalibrointiratoja tai vastaavia hiukkaskiihdyttimiä liikuteltavia läpivalaisulaitteita avolähteitä B tai A tyypin laboratoriossa Toiminta, johon liittyy säteilyn käyttöpaikalla rakennettu suojattu kuvaushuone tai vastaava suojarakenne Radiografiatoiminta Merkkiainekokeet laboratorion ulkopuolella Vaativuusluokan III toiminnoissa käytettävien säteilylaitteiden ja lähteiden asennus, korjaus tai huoltotoiminta Umpilähdelaitteiden valmistus ja kokoonpano. *) Korkea aktiivinen umpilähde, ks. ohje ST 5.1

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

STUK Neuvottelupäivät Siikaranta 13.4.2015. Ari Lehtinen Pihlajalinna Oy Dextra Oy

STUK Neuvottelupäivät Siikaranta 13.4.2015. Ari Lehtinen Pihlajalinna Oy Dextra Oy STUK Neuvottelupäivät Siikaranta 13.4.2015 Ari Lehtinen Pihlajalinna Oy Dextra Oy Säteilynkäytön vastaava johtaja Kirjalliset ohjeet Mahdollisuudet ja valtuudet Muut vastuuhenkilöt ST1.4 Säteilynkäyttöorganisaatio

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO Tämä hinnasto korvaa vahvistetun hinnaston.

SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO Tämä hinnasto korvaa vahvistetun hinnaston. SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO 21.4.2015 Tämä hinnasto korvaa 11.4.2014 vahvistetun hinnaston. SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT Yleistä. Säteilyturvakeskus tuottaa tilauksesta toimialansa asiantuntijapalveluja.

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO Tämä hinnasto korvaa vahvistetun hinnaston.

SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO Tämä hinnasto korvaa vahvistetun hinnaston. SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO 7.6.2017 Tämä hinnasto korvaa 25.5.2016 vahvistetun hinnaston. SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT Yleistä. Säteilyturvakeskus tuottaa tilauksesta toimialansa asiantuntijapalveluja.

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO 25.4.2016. Tämä hinnasto korvaa 21.4.2015 vahvistetun hinnaston.

SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO 25.4.2016. Tämä hinnasto korvaa 21.4.2015 vahvistetun hinnaston. SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT HINNASTO 25.4.2016 Tämä hinnasto korvaa 21.4.2015 vahvistetun hinnaston. SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALVELUT Yleistä. Säteilyturvakeskus tuottaa tilauksesta toimialansa asiantuntijapalveluja.

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2013

Poikkeavat tapahtumat 2013 Poikkeavat tapahtumat 2013 Jussi Aromaa Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, Paviljonki 9.-10.4.2014 Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006 KIRJAAMO: 2070 /2006 1 40 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Julkisuuslain uudistus on tullut voimaan 1.10.2006. Julkisuuslain 34 :n muutoksissa säädetään, milloin

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 1 Tavoite ja toteutus Tavoitteena selvittää: Säteilyturvallisuuteen vaikuttavien määräysten ja ohjeiden toteutumista

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA?

TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA? TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA? Petra Tenkanen-Rautakoski STUKin valvonta nyt Turvallisuuslupakäytäntö Käyttöpaikoilla tehtävät tarkastukset Muu valvonta mm. ST-ohjeet,

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös Dnro 176/02.09.01.00/2017 1.2.2017 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA

SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA / KESÄKUU 2005 SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA Vuosiraportti 2004 Erkki Rantanen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Säädösvalmistelun ohjaus STM on nimennyt ohjausryhmän, jonka toimikausi on 15.1.2015 30.6.2017.

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Sähkön kokonaishinnasto alkaen.

Sähkön kokonaishinnasto alkaen. www.porienergia.fi Sähkön kokonaishinnasto 1.8.2017 alkaen TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT SOPIMUKSET YLEISSÄHKÖ Perusmaksu /kk Myynti Siirto Yhteensä Pääsulake /kk /kk /kk 1 x 35 A 2,50 5,16 7,66 3 x 25

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 204 208 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1292/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen. Kauppiastapaaminen

Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen. Kauppiastapaaminen Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen Kauppiastapaaminen 9.11.2016 Jorma Kuusisto RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilylähteen suojuksen korjaaminen Toiminnan harjoittaja voi itse tehdä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2014-2015

Poikkeavat tapahtumat 2014-2015 Poikkeavat tapahtumat 2014-2015 Säteilyturvakeskus Jorma Kuusisto Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät 7. 8.10.2015 Helsingissä Lukumäärä Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI. LUONNOS Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Ohjeeseen tehdään tarkennuksia, jotta se vastaa nykyisiä käytäntöjä. Muutokset koskevat hammasröntgentoimintaa, joka vaatii nykyisin turvallisuusluvan.

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Petra Tenkanen-Rautakoski Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (EU-BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä;

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä; Liite 2/kh 26.5.2014 234 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA TAKSAN PERUSTEET 1 Säädösperusteet Tämän taksan mukaisesti peritään maksu seuraavien säädösten nojalla 1. Asetus (EY) rehu- ja elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Säteilyn käyttöorganisaatiossa

Säteilyn käyttöorganisaatiossa OHJE ST 1.8 / 17.2.2012 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus 1 Yl e i s t ä 3 2 To i m i n n a n h a r j o i tt a j a n o n v a r m i s tu tt a v a h

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin?

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line, 6.4.2017 Santtu Hellstén STUK Milloin säteilymittaria tarvitaan? Säteilylaki

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset vaatimukset 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Säteilylähteiden kirjanpito ja sitä koskevat ilmoitukset 4 2.3 Työntekijöiden

Lisätiedot

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti.

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT:N KY YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi 12.6.2013 32 lisäyksen 1.2.2013 voimaan tulleeseen maksutaksaan (ympäristöterveyslautakunnan päätös

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA Vuosiraportti 2002

SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA Vuosiraportti 2002 STUK-B-STO 50 / TOUKOKUU 2003 SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA Vuosiraportti 2002 Erkki Rantanen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus ST 5.4 1 (13) Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 3/0020/2015 13.1.2016

Säteilyturvakeskus ST 5.4 1 (13) Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 3/0020/2015 13.1.2016 Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos /000/0..0 Tärkeimmät muutokset nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat: Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon tuleminen luvanvaraisiksi on huomioitu.

Lisätiedot

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta 5.11.2014 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS OHJE ST 1.1 / 23.5.2013 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset periaatteet 3 2.1 Oikeutus 3 2.2 Optimointi 4 2.3 Yksilönsuoja 4 2.4 Säteilyn käyttöä koskevia kieltoja 4 3 Säädökset ohjaavat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA Ymp.ltk 3.5.2016 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TARKASTA- MISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Sosiaali- ja terveysministeriö Korpinen Helena PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 56 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiksi

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET 5 SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Säteilysuojauslainsäädäntö... 298 5.2 ST-ohjeet... 299 5.3 Valvontaviranomaiset... 299 5.4 Kansainväliset säteilysuojaussuositukset... 300

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta, perustelumuistio Yleiset

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä #1727521 1 (6) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK S/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

BusinessWeb Kotisivupalvelu

BusinessWeb Kotisivupalvelu DataInfo Oy BusinessWeb Kotisivupalvelu Hinnasto 26.1.2012 Sisältö Johdanto... 2 Verkkotunnusten maksut... 2 Palvelutuotteet ja niiden hinnoittelu... 3 Viivästyskorko ja perimiskulut... 6 Yhteystiedot...

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Säteilylain muutokset 2018

Säteilylain muutokset 2018 Säteilylain muutokset 2018 Kauppiastapaaminen STUK 9.11.2016 Ritva Havukainen Säteilyturvakeskus 1 Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uudistus koskee: Säteilylaki Säteilyasetus STM:n asetukset ST-ohjeet

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa Liite Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.9.2017 114 Tulee voimaan 14.11.2017. 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Näytteenottomaksu on määritetty kiinteäksi siten, että se kattaa näytteenotosta keskimäärin aiheutuvat kustannukset.

Näytteenottomaksu on määritetty kiinteäksi siten, että se kattaa näytteenotosta keskimäärin aiheutuvat kustannukset. 1(9) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot