HITSI-2017 Mechanical Engineering in the Future

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HITSI-2017 Mechanical Engineering in the Future www.lut.fi/hitsi-2017"

Transkriptio

1

2

3 TERVETULOA! Konetekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma HITSI-2017 Mechanical Engineering in the Future LUT Kone & Koulutus- ja kehittämiskeskus Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3

4 LUT faktoja lukuja Perustettu 1969, yhdistänyt alusta asti tekniikan ja talouden Valmistunut yli diplomi-insinööriä, kauppatieteiden maisteria sekä yli 470 tekniikan, kauppatieteiden, filosofian tohtoria Henkilökuntaa noin tuhat Tutkinto-opiskelijoita noin 5700: tekniikka 76 %, kauppatieteet 24 % Tekniikan opiskelijoista naisia 23 %, kauppatieteilijöistä 50 % Syksyllä 2012 aloittaneista opiskelijoista ~30 % ulkomaalaisia, ~30% aikuisopiskelijoita ja ~40% lukiosta tulleita 67:n eri kansallisuuden edustajia Elinikäinen oppiminen: täydennyskoulutuksen opiskelijoita reilut 1600, avoimen yliopiston opiskelijoita yli 1400

5 LUT Kone MISSIO LUT Kone on korkeatasoisen kone- ja metalliteknisen osaamisen, osaajien ja tutkimuksen keskittymä tieteen, yritystoiminnan ja yhteiskunnan tarpeisiin OPISKELIJAT Perusopiskelijat 560 Jatko-opiskelijat 52 TUTKINNOT (v. 2014) TkK 49 DI 65 TkT 11 HENKILÖKUNTA 81 BUDJETTI (v. 2014) 8,8 M OKM 3,5 M Täydentävä 5,3 M 5

6 Keskeiset tutkimusalueet Digitaalinen suunnittelu ja tuotanto Virtuaalisuunnittelu Älykkäät koneet ja rakenteet Sähköteknisten koneiden ja laitteiden valmistettavuus ja niiden dynamiikka Pakkausteollisuuden joustavat tuotantojärjestelmät Kuitu- ja komposiittitekniikka Vaativat hitsatut teräsrakenteet Metallirakenteiden väsymistutkimus Hitsattujen rakenteiden suunnittelu Hitsausprosessit ja hitsauksen laatu Hitsauksen automatisointi Lasertyöstö 6

7 Hitsaustekniikan laboratorio Suomen ainoa hitsaustekniikan professuuri, valtakunnallinen vastuu korkeimmasta opetuksesta ja tutkimuksesta Suomen laajin ja monipuolisin hitsaustekniikan opetuksen ja tutkimuksen kokonaisuus yliopistotasoinen opetus ja koulutus sekä IWE (International Welding Engineer) - koulutus ja pätevöinti Kandidaatintöitä, diplomitöitä ja väitöskirjoja hitsaustekniikasta vuosittain Kandidaatintyöt Diplomityöt Väitöskirjat 2011: : : : e2015: tai 5 IWE Kansainvälinen hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus vuodesta 1989 alkaen vuosittain teollisuuden sekä tutkimus- ja tarkastuslaitosten johto- ja asiantuntijatehtäviin n. 30 IWE koulutettua, pohjakoulutuksena TkT, DI tai insinööri 7

8 Painopistealueet Hitsaustuotannon kokonaisvaltainen kehittäminen Tuottavuus, taloudellisuus ja laatu Hitsauksen globaalit verkostot Hitsauksen johtaminen Kehittyneet hitsausprosessit Adaptiivinen hitsaus ja säätö Modifioidut kaariprosessit Hybridihitsausprosessit, mm. laser-mag-hitsaus Hitsauksen mekanisointi ja robotisointi Robottihitsauksen kannattavuus ja tehostaminen Robottihitsauksen mallinnus ja simulointi Älykkyystaso hitsauksessa 8

9 Painopistealueet Hitsauksen laatu ja laatujohtaminen Laadunhallinta EN ISO 3834:2006 Lean, TWM, SixSigma, TOC EN /3 Teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkintä Rikkomaton ja rikkova aineenkoetus Materiaalien hitsattavuus Lujat ja ultralujat teräkset Arktiset materiaalit Nanoteknologia 9

10 Tutkimushankkeita Käynnissä olevat (yli ) Tutkimusprojekti Aika Laajuus Hankeosapuolet Adaptiivinen hitsauksen säätöjärjestelmä LUT (Tekes, TuTL-rahoitus) ARKTIKA LUT, Lappeenrannan kaupunki, KEHY (Imatran seudun kehitysyhtiö), yritykset Arctic Materials Technologies Development HitNetGlobal - Hitsaavan verkoston hankintatoimen kehittäminen LUT, Prometey (RU), StPSPU (RU), yritykset LUT, Savonia, Tekes, yritykset 10

11 Tutkimushankkeita Päättyneet (yli ) Tutkimusprojekti Aika Laajuus Hankeosapuolet Liquid cracking in Al-welds LUT, StPSPU (RU) Modulaarisuudella tehokkuutta venerunkojen valmistukseen Alumiiniveneen hitsauksen automatisointi Suurlujuusterästen käytettävyys hitsatuissa rakenteissa Flexcoil-tuotannon leimuhitsauksen laadunhallinta LUT, Tekes, yritykset LUT, Tekes, yritykset Yritys, Tekes Yritys, Tekes 11

12 Konetekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma HITSI-2017 Mechanical Engineering in the Future 12

13 LUT:n tavoite Pohjois-Savossa Tavoitteena on Pohjois-Savon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen toteuttamalla koulutus- ja yrityskehityshanke, joka parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä nykyisten tuotteiden kustannus-tehokkaamman suunnittelun ja valmistuksen, uusien tuotteiden ja valmistusteknologioiden sekä toimittajaverkostojen kehittämisen avulla. 13

14 Täydennyskoulutusohjelma HITSI-2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto on suunnitellut yliopistollisen konetekniikan täydennyskoulutusohjelman käynnistämistä Pohjois- Savossa Alueen teollisuudesta oltu yhteydessä LUT:in Koulutuksen sisältö hyväksytään yliopiston teknillisessä tiedekunnassa ja käynnistys voidaan tehdä hyvinkin nopeasti Koulutus sisältää opetusta moderneista valmistustekniikoista sekä uusista materiaaleista Kumppanina hankkeessa toimii Savonia ammattikorkeakoulu Koulutuksen lisäksi hanke sisältää yrityskehitysosion 14

15 Täydennyskoulutusohjelma HITSI-2017 Miksi? Kiihtyvässä muutoksessa oleva toimintaympäristö pakottaa yksilöt ja organisaatiot uudistumaan ja päivittämään osaamistaan jatkuvasti ja säännöllisesti. Koska opiskelu tapahtuu viikonloppuisin, perjantaisin ja lauantaisin, on kiireisessä työelämässä kiinni olevilla mahdollisuus suorittaa ohjelma työn ohessa. Mitä? HITSI ohjelman laajuus on 100 opintopistettä ja opintojen pääpaino on moderneissa valmistusmenetelmissä ja uusissa materiaaleissa. Lisäksi ohjelmaan sisältyy talouden opintoja sekä yleisopintoja. Hanke sisältää myös yrityskehitysosion. Opinnot ja yrityksen kehittäminen pyritään yhdistämään toisiaan tukeviksi. Tukena LUT:n ja Savonian asiantuntijat. Kenelle? Erityisesti teknologiateollisuusyrityksissä työskentelevät insinöörit ja amkinsinöörit 15

16 Täydennyskoulutusohjelma HITSI-2017 Aikataulu Ohjelma käynnistyy syksyllä 2015 ja päättyy vuonna 2018 Haku ja valintakriteerit Hakijat täyttävät hakemuksen ohjelmaan. Valinta suoritetaan hakupapereiden ja henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Pohjakoulutuksena pitää olla insinöörin tai amk-insinöörin tutkinto. Hakuaika päättyy Toteutuspaikka HITSI-2017 toteutetaan kohdealueella Pohjois-Savossa. Toteutuspaikkakuntina Iisalmi ja Kuopio 16

17 Koulutusohjelman toteutustapa Suorittaminen työn ohessa mahdollista Luento-opetus perjantaisin klo ja lauantaisin klo Luentorytminä ~ 3 5 viikonloppua peräkkäin, joiden jälkeen on yhden viikonlopun tauko Aikatauluissa huomioidaan työelämässä pidettävät lomat pitämällä kesällä noin puolentoista kuukauden ja joulun/uuden vuoden aikaan vajaan kuukauden mittainen tauko Aikataulutus aina noin puoleksi vuodeksi eteenpäin HUOM! Opiskelu edellyttää myös jonkin verran työajan käyttämistä 17

18 Valinnasta Valinta suoritetaan hakupapereiden sekä haastattelujen perusteella Ei pääsykoetta Tarkastellaan erityisesti: aiempi tutkinto ja opintomenestys työkokemus motivaatio, sitoutuminen, halu oppia kokonaisvaltainen käsitys Miksi minut pitäisi valita -paperi 18

19 Hinta (6000 ) sisältää Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) Lähiopetuksen: luennot seminaarit ja harjoitustyöt kuulustelut laboratorioharjoitukset Luentomateriaalit Henkilökohtaisen opintojen ohjauksen Sähköisen oppimisympäristön Valmistautumisen diplomityöhön Asiantuntijatuen opiskeluihin liittyviin yrityksen kehityshankkeisiin 19

20 HITSI täydennyskoulutusohjelma 100 op täyd op + yleis op + yliopistollistaminen op + valinnaisia op pääaineopinnot 50 op alueellinen paketti LUT 30 op DI-työ Pääaineopinnot LUT:n substanssi Täyd. Opinnot 20op Yleisopinnot 10op Taloudellinen sivuaine 20 op Talous/joht vapaa val. 10 op Pääainetta tukeva sivuaine 20 op Pääaine 30 op DI-työ 30 op LUT:n LPR:n intensiivitarjonnasta, Avointen yliopistojen tai muiden yliopistojen tarjonnasta Opisk/ alueen osaamistarpeen + mukaiset 10 op Tekn. v.v. opin 10 op DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO 20

21 Referenssit KATI 1-13 Lahti LDI Lahti LDI Lahti LDI Lahti KLDI 1998 Kouvola LDI Lahti TUTA-muunto 2002 Lahti PapDI 2000 Lappeenranta Woodnet 1997 Lappeenranta HIKI 2002 Lappeenranta JoDI 2004 Joensuu MiDI 2005 Mikkeli MaC Lappeenranta TTT 2009 Joensuu, Mikkeli, Kuopio DIME 2008 Lahti Edellisistä noin 400 valmistunutta Aikuismaisteriohjelmat TIMO-2000 & AIMO-2008 Toteutetaan Lappeenrannassa ~ 500. valmistuu

22 AIKUISOPISKELUN HAASTEET 1. - PERHE - yhteinen aika - ihmissuhteet - taustajoukkojen tuki - harrastukset - ihmissuhteet - kilpailu vain oman - työnantajan tuki vs. vastustus - työtovereiden tuki vs. vastustus - ajankäyttö - matkustaminen 2. - TYÖ - ajankäyttö - asioiden priorisointi - sitoutuminen - elämäntilanteen muutokset - jaksaminen - omat tavoitteet - talous 3. - OPISKELU itsensä kanssa - ryhmä - verkostoituminen - suorittaminen vs. oppiminen SUUNNITTELE - TOTEUTA - SEURAA

23 Esimerkkejä alan teollisuuden opinnäytetöistä Metsäkonetuotannon hitsauksen robotisointi Hitsaustoiminnan käynnistäminen pk-alihankintakonepajassa Uuden robottisolun ohjelmointitavan mahdollisuudet pk-yrityksille EN 1090 laatuvaatimusten kartoitus ja hallinta hitsauksen laatujärjestelmän avulla Hitsatun kappaleen valmistuksen tehostaminen uudelleensuunnittelun avulla Hitsaustuotannon tehostaminen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan keinoin Konepajan tuotannonohjauksen kehittäminen 23

24 Opiskelukokemuksia LUT:ssa Aikuisopiskelijahaastatteluja: https://www.youtube.com/watch?v=bkkqgcwmzi&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=y3t4ftwp4jy&feature=youtu.be Videoita Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta: https://www.youtube.com/user/lutvideo 24

25 Kysymyksiä?

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella...

Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella... Introduction Esitelkää lyhyesti itsenne - keitä olette ja mistä tulette, mitä tulette kertomaan, lyhyt outline. Yleisö on hyvä pitää koko ajan tietoisena, mitä kerrotte ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Seuraavan

Lisätiedot

20 08 1 VUOSIKERTOMUS

20 08 1 VUOSIKERTOMUS 1 2008VUOSIKERTOMUS 1 Rehtorin katsaus...1 2 Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...3 3 Opetuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...5 4 Tiedekuntien katsaukset...7 Teknillinen tiedekunta...7

Lisätiedot

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen LEKA-tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti Kai Kärkkäinen - 1 - Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu

Lisätiedot

LUT faktoja organisaatio

LUT faktoja organisaatio LUT faktoja lukuja Perustettu 1969, yhdistänyt alusta asti tekniikan ja talouden Valmistunut yli 10 500 diplomi-insinööriä, kauppatieteiden maisteria sekä yli 470 tekniikan, kauppatieteiden, filosofian

Lisätiedot

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MULTIDISCIPLINARY CITY CAMPUS 016 Senja Jouttimäki Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri 5 2 tieteelliseen asiantuntemukseen ja kytkeytyy samalla todellisiin kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS Heimonen Tomi Virtanen Markku 2 Itä-Suomi ohjelman makrohanke 3. Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto Selvitys ja

Lisätiedot

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 1 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto Lähiruoka Merta lähemmäs kalaan New Nordic Cuisine Claus Meyer gastronominen yrittäjä, ravintola Noma Metallin mestarit Puntarissa kone- ja metalliteollisuuden kilpailukyky Valmistavan teollisuuden tulevaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot