Nuoret liikenteessä. Liikenneturva KH / PJ (8)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoret liikenteessä. Liikenneturva KH / PJ 27.01.2014 1(8)"

Transkriptio

1 (8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta antavissa joukko-osastoissa vuodesta 2009 alkaen. Tavoitteena on ollut keskustelun herättäminen varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä ja niiden välttämisestä sekä turvallisien toimintamallien vahvistaminen. Jatkossa Särmänä liikenteessä koulutusmallia käytetään puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa. Puolustusvoimat tavoittaa merkittävän osan nuorista miehistä, joille tilastojen mukaan sattuu eniten liikenneonnettomuuksia. Eniten henkilövahinkoja liikenteessä sattuu vuotiaille nuorille. Liikenteessä kuolee keskimäärin 56 ja loukkaantuu noin nuorta vuodessa. Vuonna 2013 kuolleiden määrä oli ennakkotietojen mukaan 47 ja loukkaantuneiden Miehiä menehtyneistä on 80 %. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä nuoria oli viidennes ja loukkaantuneista kolmasosa. Nuorten kuolemantapauksista kaksi kolmesta ja loukkaantumista lähes puolet sattuu henkilöautossa. Nuorten kuljettajien riski kuolla liikenteessä on yli kaksinkertainen muuhun väestöön verrattuna. Nuorten onnettomuudelle tyypillisiä piirteitä ovat tieltä suistuminen, kova vauhti, ei turvavyötä, kuljettaja on alkoholin vaikutuksen alaisena ja onnettomuus tapahtuu viikonloppuyönä kesällä tai syksyllä. Onnettomuuksissa kova vauhti, alkoholia ja turvavyö kiinnittämättä Yleisimmin nuoret kuolevat tai loukkaantuvat tieltä suistumisessa. Erityisesti vuotiaat joutuvat usein suistumisonnettomuuteen. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan. Nuorten miesten (18 24v.) aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa: 70 prosentissa on ollut onnettomuushetkellä ylinopeutta vähintään 10 km/h. kuljettaja syyllistynyt rattijuopumukseen 44 prosentissa tapauksista. aiheuttajakuljettajalla aikaisempia liikennerikkomuksia 60 prosenttia tapauksista

2 (8) Nuorten naisten (18 24v.) aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa: 24 prosentissa on ollut onnettomuushetkellä ylinopeutta vähintään 10 km/h. kuljettaja syyllistynyt rattijuopumukseen 6 prosentissa tapauksista. aiheuttajakuljettajalla aikaisempia liikennerikkomuksia 27 prosenttia tapauksista. Nuoret ajavat ylinopeutta Liikenneturvan vuonna 2013 teettämän haastattelututkimuksen mukaan nuorista joka kolmas (32 %) on rikkonut nopeusrajoitusta vähintäänkin melko usein. Alkoholia nauttineen kuljettajan kyydissä on joskus ollut yli neljännes nuorista. Yli 40 prosenttia nuorista kertoo pelänneensä olleensa kaverinsa kyydissä autossa. Mitä suurempi nopeus sitä vakavammat seuraukset onnettomuudesta aiheutuu. Vaaratilanteessa myös ajoneuvon pysäyttämismahdollisuudet vaikeutuvat. Nopeus vaikuttaa sekä reaktio- että jarrutusmatkaan, joista pysähtymismatka muodostuu. Syy nopeuden ylittämiseen on muita ikäluokkia useammin tapa ajaa nopeasti tai kovaa ajamisen miellyttävyys. Nuoret kokevat myös sosiaalisia paineita ylinopeuden ajamiseen. Suurten ajonopeuksien kielteiset vaikutukset näkyvät onnettomuuksien seurauksissa. Mitä suurempi nopeus on, sitä pahempaa jälkeä onnettomuudesta syntyy. Turvavyön käytössä puutteita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2013 tutkimuksen 1 mukaan vuotiaista miehistä 94 % ja naisista 99 % ilmoittaa käyttävänsä turvavyötä etupenkillä. Takapenkillä käyttö on vähäisempää. Miehistä 91 % ilmoittaa yleensä aina käyttävänsä turvavyötä takapenkillä ja naisista 95 %. Nuorista 64 prosenttia kertoo olleensa henkilöauton kyydissä ilman turvavyötä3 2 Liikennevahinkojen tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että vuonna 2012 turvavyötä käyttämällä 15 ihmistä olisi pelastunut kuolemalta 3. Jo pienet veren alkoholipitoisuudet lisäävät nuorten kuljettajien onnettomuusriskiä Alkoholin on todettu useissa tutkimuksissa lisäävän onnettomuusriskiä. Jo pienillä alkoholipitoisuuksilla kuljettajan onnettomuusriski kasvaa. Tarkkaavaisuuden ongelmat alkavat jo 0,2 promillen pitoisuuksilla. Erityisesti nuorilla kuljettajilla on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren alkoholipitoisuuksilla, sillä alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin niihin kuljettajan taitoihin, jotka eivät ole vielä automatisoituneet ajokokemuksen myötä. Rattijuopoista alle 10 % on alle 25-vuotiaita, henkilövahinkoon johtaneissa rattijuopumusonnettomuuksissa olleista kuljettajista on alle 25-vuotiaita lähes 40 %. 1 Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 2013, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 21/ Liikenneturvan nuorisotutkimus VALT-vuosiraportti Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet

3 (8) Rattijuoppo voi menettää oikeutensa liikenne- ja autovakuutuskorvauksiin. Törkeässä rattijuopumuksessa korvaukset menettää kokonaan. Lisäksi rattijuopon on korvattava vakuutusyhtiöille summat, jotka yhtiö on maksanut matkustajille ja ulkopuolisille. Väsymys yleinen ongelma liikenteessä Rattiin nukahtamisen riskitekijöitä Liikenneturvan teettämän kyselytutkimuksen 4 mukaan väsymykseen liittyvät ongelmat ovat suomalaisilla kuljettajilla yleisiä. Tutkimuksessa kahdeksan prosenttia kuljettajista kertoo torkahtaneensa rattiin viimeisen vuoden aikana. Yleisin syy väsymykseen on unen puute. Unentarve on yksilöllinen, mutta aikuinen tarvitsee unta keskimäärin kuusi-seitsemän tuntia vuorokaudessa. Yli 24 tunnin valveillaolo heikentää on merkittävästi ajokykyä ja on verrattavissa yhden promillen humalaan. Vuorokauden aikaan liittyvät kuljettajan tarkkaavaisuuden vaihtelut ovat suurimpia syitä väsymysonnettomuuksiin. Vireystila on matalin yöllä kello yhden ja viiden välillä. Yön aikana ihmiset tuntevat suurinta tarvetta nukkua. Aamuyön tunteina jokaisen vireystaso laskee. Iltapäivän tunteina on toinen vuorokauden aikaan liittyvä lasku tarkkaavaisuudessa. Todennäköisyys nukahtaa rattiin on miehillä 2,5-kertainen naisiin verrattuna. Naiset tunnistavat paremmin väsymykseen liittyvät riskit. Nuorilla miehillä nukahtamisriski on muita suurempi. Olennaisessa roolissa on ikään liittyvä elämäntyyli. 5 Vähäinenkin määrä alkoholia veressä etenkin yhdessä väsymyksen kanssa lisää onnettomuusriskiä. Pitkään ajamista pidetään yleisesti yhtenä tärkeimmistä rattiin nukahtamisen riskitekijöistä. Liikenneturvan tutkimuksen mukaan nukahtaminen sattuu todennäköisimmin kuitenkin kahden ensimmäisen ajotunnin aikana. Kuljettajat kokevat silti, että pidempi ajoaika lisää nukahtamisriskiä. Opi tunnistamaan väsymyksen merkit Väsymyksen merkit tulisi aina ottaa vakavasti ennen kuin on liian myöhäistä. Kuljettajan tahdonvoima väsymyksen voittamiseen ei riitä. Aivot aloittavat nukkumisen ilman ihmisen lupaa. Onnettomuuteen joutumiseen ei tarvita nukahtamista, tarkkaavaisuuden herpaantuminen riittää. Unenpuutteen lisäksi väsymystä voivat aiheuttaa sumu, sade, lumi, jonossa ajaminen, pitkät ajorupeamat ja yksitoikkoinen ajo. Tavallisia väsymyksen merkkejä ovat haukottelu, silmien tuntuminen hiekkaisilta ja silmäluomien tuntuminen raskailta. Tiemerkinnät, liikennemerkit ja liittymät saattavat jäädä huomaamatta. 4 Väsymys ratissa kysely TNS Gallup Kanava 5 Väsyneenä ajaminen - Mikä on tilanne Suomessa? Radun Igor, Radun Jenni, Liikenneturvan tutkimuksia 123/2008

4 (8) Miten ylläpitää ajovireyttä? Tutkimuksessa kysyttiin, miten ajaja oli yrittänyt välttää rattiin nukahtamista. Usein keinoiksi mainittiin ikkunan avaaminen, istuimen selkänojan kohottaminen tai radion kuuntelu kovalla. Näillä keinoilla saattaa olla vain pieniä, lyhytaikaisia tai ei mitään vaikutuksia uneliaisuuteen. Rattiin nukahtamista voi ehkäistä seuraavin keinoin: Nuku edellisenä yönä vähintään 6 tuntia tai enemmän. Nuku tarvittaessa päiväunet ennen matkaa. Mieti etukäteen taukopaikat ja pidä tauko niillä. Vältä ajamista sairaana ja huonokuntoisena. Älä syö tukevaa ateriaa tai juo alkoholia ennen ajoon lähtöä. Vältä ajamista aamuyön tunteina klo 01 06, kun riski rattiin nukahtamisesta on suurimmillaan. Hyvä ja pirteä matkaseura auttaa pysymään vireänä. Jos väsymys kuitenkin yllättää ajomatkalla, paras keino sen taltuttamiseen on matkan keskeyttäminen. Jos se ei ole mahdollista, kannattaa juoda jotain kofeiinipitoista kuten kahvia ja ottaa sen jälkeen minuutin nokoset. Kofeiini alkaa vaikuttaa vasta parinkymmenen minuutin päästä nauttimisesta. Virkeänä rattiin Väsynyt kuljettaja vaarantaa omansa ja muiden turvallisuuden. Väsyneenä ajaminen on siksi lain mukaan kiellettyä. Nuoret miehet ottavat enemmän riskejä liikenteessä kuin nuoret naiset Miesten ja naisten välillä on suuri ero henkilöauton kuljettajina. Nuoret miehet selviytyvät liikenteessä nuoria naisia heikommin ero miesten ja naisten liikennekuolemien määrässä on moninkertainen. Nuorten miesten riskialttiille ajotavalle on ominaista kova vauhti, lyhyet turvavälit, piittaamattomuus liikennesäännöistä ja ilman turvavyötä ajaminen. Nuorten miesten ajotapa on usein kilpailullinen ja aggressiivinen. Myös omia kykyjä yliarvioidaan. Nuoret riskikuljettajat Riskikuljettajalla tarkoitetaan kuljettajaa, joka syyllistyy keskimääräistä useammin liikennerikkomuksiin tai joka on keskimääräistä useammin osallisena liikenneonnettomuuksissa. Nuorten miesten riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana on muita ikäryhmiä korkeampi. Valtaosa nuorista ei kuitenkaan kuulu riskiryhmään. Noin joka kymmenennellä nuorella on arvioitu olevan selkeää riskikäyttäytymistä kuten humalassa ajamista, ylinopeudella ajamista ilman turvavyötä (Salo, Keskinen 2003). Nuorten kuljettajien onnettomuusriski laskee ajokokemuksen karttuessa. Ensimmäistä vuottaan ajavien liikennevahinkomäärä suhteutettuna ajokorttien määriin on vakuutustilastojen mukaan yli

5 (8) kolminkertainen verrattaessa jo kolme vuotta ajaneisiin. 6 Särmänä liikenteessä korostaa nuorten selviytymiskeinoja liikenteessä Särmänä liikenteessä -koulutusmallin suunnittelussa on hyödynnetty Liikenneturvan Ehjänä elämässä -tapahtumia, jotka on suunnattu kouluille. Kuljettaja, joka ajaa yksinään turvallisesti ja sääntöjä noudattaen, saattaa kavereiden kanssa ajaessaan ottaa huomattavia riskejä saadakseen hyväksyntää ryhmältä. Liikenneturva haluaa rohkaista nuoria tekemään omat ratkaisunsa liikenteessä. Särmänä liikenteessä -koulutusmallin tavoitteena on saada nuoret pohtimaan, miten vakavia seurauksia voi pienilläkin virheratkaisuilla olla ja miten he voivat omilla valinnoillaan välttää liikenneonnettomuuksiin joutumista. Mallissa korostetaan konkreettisia selviytymiskeinoja: turvavyön käyttöä, nollalinjaa, kovien nopeuksien vähentämistä sekä näyttämisen tarpeen hillitsemistä. Nuoria kannustetaan huolehtimaan kavereistaan ei yllytetä, eikä lähdetä humalaisen kyytiin. Särmänä liikenteessä DVD:ssä pääelementtinä on liikenneonnettomuudessa vammautuneen nuoren kertomus. Muu osuus pohjautuu liikennevahinkojen tutkijalautakuntien onnettomuuskuviin. Koulutusmalliin kuuluu myös ryhmäkeskustelut, joissa herätetään keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä ja vahvistetaan sellaista toimintaa, jonka avulla niitä voidaan välttää. Ryhmäkeskustelujen tarkoituksena on löytää yhdessä pohtimalla mahdollisimman turvallisia ratkaisuja esiintyviin puutteisiin tai ongelmiin. Toimintamallissa kaikki ryhmänjäsenet osallistuvat työskentelyyn yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja auttavat samalla toinen toisiaan. Koulutusmallin teemoja tuetaan kampanjoimalla samaan aikaan sotilaskodeissa. 6 Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto (VALT)

6 (8) Tilastoja

7 (8)

8 (8) Lähteitä Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 2013, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti VALT-vuosiraportti 2012: Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet Ehjänä elämässä -liikenneturvallisuusesityksen vastaanotto ja vaikutukset Liikenneturvan tutkimusmonisteita 102/2005 Väsyneenä ajaminen - Mikä on tilanne Suomessa? Radun Igor, Radun Jenni Liikenneturvan tutkimuksia 123/2008

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Juha-Pekka Sopanen TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Opinnäytetyö Auto- ja kuljetustekniikka Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Juha-Pekka Sopanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 4 2014 Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 Huomiovarkaat liikenteessä s. 16 Katseen ollessa pois tiestä yli kaksi sekuntia, onnettomuuriski kolminkertaistuu.

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Markus Pöllänen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma UTRIAINEN, RONI:

Lisätiedot

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 2 2014 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Ajokyvyn arvioinnin tulisi olla rutiinia kaikille lääkäreille. Liikennelääketieteen

Lisätiedot

K13 Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne.

K13 Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Ajokilometreihin suhteutettuna riski joutua mopolla liikenneonnettomuuteen

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa Numero 5 2006 LIIKENNETURVAN ASIAKASLEHTI IÄKKÄIDEN ASIALLA PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt Itsearviointi auttaa ongelmien tunnistamisessa Talvikeleihin voi varautua tekniikalla ja hyvillä tiedoilla Sisältö

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Naisrahtari miesten maailmassa s. 8. Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24. Miehen rankka rooli s. 16

Naisrahtari miesten maailmassa s. 8. Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24. Miehen rankka rooli s. 16 1 2010 Naisrahtari miesten maailmassa s. 8 Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24 Miehen rankka rooli s. 16 Turvavöissä olet symppis Takapenkillä on tiivis tunnelma kun lähdetään äijäporukalla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 136 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa HELJÄ AARNIKKO ANNA KORPINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset

Alan uutuudet ja uutiset Alan uutuudet ja uutiset Nro 3/2008 K &L Power Truck Show Alahärmässä 8.-9.8.2008 4 3/2008 Simo Riikosella palavat liekit sydämessä 6 Yrittäjän huolet haihtuvat moottorin hyristessä 10 Hyvä yrityskansalainen

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET 0 5 6 9 10 14 15 17 18 20 21 24 25 34 35 64 65 74 75 uhria/vuosi/ikäryhmän 100 000 asukasta Aikuisten velvollisuus on luoda lapsille mahdollisuuksia turvalliselle itsenäiselle liikkumiselle Liikkuminen

Lisätiedot

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Liikenneturvan selvityksiä 1/2014 Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 Mikko Juvonen ja Jarno Vänni Mikko Juvonen ja Jarno Vänni LIIKENNEMÄÄRÄN

Lisätiedot

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 Marraskuu 2009 Tervolan kunta Lääninhallitus Liikenneturva Tiehallinto Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s. TASO 3 YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80 SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84 YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87 SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.93 OPPILAS OPPILAALLE s.97 TIEDOTUSKAMPANJA s.101 TIEDOTUSVÄLINEET JA ALKOHOLI

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA Vakuutustiede Pro Gradu-tutkielma 10.11.2014 Katariina Kujala Ohjaaja:

Lisätiedot

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä ISSN 0785 9244 ISBN 978 951 560 165 0 (pdf) Liikenneturva Helsinki LIIKENNETURVA

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET

RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET 2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO 1 ESIPUHE 3 1. JOHDANTO 4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 4 1.2 Lähtöaineistot 4 2. ONNETTOMUUSANALYYSIT

Lisätiedot

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia? 1 MOOTTORIPYÖRÄILY SUOMESSA > > > > > 2 MOOTTORIPYÖRÄKANTA ON LÄHES KOLMINKERTAISTUNUT 2000-LUVUN AIKANA Vuonna 2000 noin 90 000 moottoripyörää

Lisätiedot

KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA

KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA TYÖSUOJELURAHASTO LOPPURAPORTTI Henkenro: 100344 UNIKUORMA KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA Markku Partinen

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Turvallisesti työliikenteessä

Turvallisesti työliikenteessä Turvallisesti työliikenteessä Toimintamalleja ja vinkkejä työyhteisöille LIIKENNETURVA Sisältö Työliikenne peruskäsitteet...3 Työmatka...4 Työasiamatka...5 Työliikenteen riskit ja niiden hallinta...6 Liikkujan

Lisätiedot