2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään."

Transkriptio

1

2 Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka johtuvat tämän oppaan käytöstä tai liittyvät siihen Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. ML-2250, ML-2251N, ML-2252W ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä. PCL ja PCL 6 ovat Hewlett-Packardin tavaramerkkejä. IBM ja IBM PC ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows 9x, Window Me, Windows 2000, Windows NT ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. PostScript 3 on Adobe Systems Inc:n tavaramerkki. Kaikki muut tuotemerkkien ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. i

3 SISÄLLYS Luku 1: ESITTELY Erityistoiminnot Tulostimen osat Edestä Takaa Ohjauspaneelin toiminta On Line/Error- ja Toner Save -merkkivalot Cancel-näppäin Luku 2: TULOSTIMEN ASENTAMINEN Paketin purkaminen Paikan valitseminen Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Paperikasetin paperikoon muuttaminen Tulostimen kaapelin liittäminen Paikallista tulostusta varten Verkkotulostusta varten Tulostimen käynnistäminen Esittelysivun tulostaminen Tulostinohjelman asennus Tulostinohjaimen ominaisuudet Tulostinohjaimen asentaminen Windowsissa Näytön kielen vaihtaminen Tulostinohjelman uudelleenasennus Tulostinohjelman poistaminen Käyttöoppaan tarkasteleminen ii

4 Luku 3: TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN Paperin ja muun materiaalin valitseminen Koot ja määrät Paperiin ja erikoismateriaaleihin liittyviä ohjeita Tulostuslokeron valitseminen Tulostaminen ylimmäiseen tulostuslokeroon (tulostuspuoli alaspäin) Tulostaminen takimmaiseen tulostuslokeroon (tulostuspuoli ylöspäin) Paperin lisääminen Kasetin 1 tai lisäkasetin 2 käyttö Monikäyttökasetin käyttäminen Käsisyöttötilan käyttäminen Kirjekuorten tulostaminen Tarrojen tulostaminen Kalvojen tulostaminen Tulostaminen kartongille tai mukautetulle materiaalille Esipainetun paperin tulostaminen Luku 4: TULOSTUSTEHTÄVÄT Asiakirjan tulostaminen Tulostustyön peruuttaminen Suosikit-asetuksen käyttäminen Ohjeen käyttäminen Paperin ominaisuuksien määrittäminen Värinsäästötilan käyttö Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille (N-Up-tulostus) Pienennetyn tai suurennetun asiakirjan tulostaminen Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon Julisteiden tulostaminen Vesileimojen käyttö Olemassa olevan vesileiman käyttäminen Vesileiman luominen Vesileiman muokkaaminen Vesileiman poistaminen Peitteiden käyttäminen Peitteen kuvaus Uuden sivun peitteen luominen Sivun peitteen käyttäminen Peitteen poistaminen iii

5 Graafisten ominaisuuksien määrittäminen Tulostusasetusten käyttäminen Tilan tarkkailun käyttäminen Tilan tarkkailun asentaminen Tilan tarkkailun asentaminen uudelleen Tilan tarkkailun poistaminen Vianmääritysoppaan avaaminen Tilan tarkkailu -ohjelman asetuksen muuttaminen Paikallisesti jaetun tulostimen määrittäminen Windows 9x/Me Windows NT 4.0/2000/XP Luku 5: TULOSTIMEN KUNNOSSAPITO Väriainekasettien käsitteleminen Väriaineen jakaminen tasaisesti kasetissa Väriainekasetin vaihtaminen Tulostimen puhdistaminen Ulkokuoren puhdistaminen Laitteen sisäosien puhdistaminen Määrityssivujen tulostaminen Kuluvat ja varaosat Luku 6: ONGELMIEN RATKAISEMINEN Vianmäärityksen tarkistusluettelo Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen Paperitukosten poistaminen Paperinsyöttöalueella Väriainekasetin ympärillä Paperin ulostuloalueella Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi tulostettaessa A5-kokoiselle paperille Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen Virhesanomien vianmääritys Yleiset Windows-ongelmat PS-virheiden vianmääritys Yleiset Linux-ongelmat iv

6 Liite A: WINDOWSIN POSTSCRIPT-OHJAIMEN KÄYTTÖ PS-ohjainten asentaminen... A.2 PS-ohjainten asentaminen... A.2 PS-ohjainten uudelleenasennus... A.3 PS-ohjainten poistaminen... A.3 PS-tulostinohjainten ominaisuuksien käyttö... A.4 Tulostimen ominaisuuksien käyttö... A.4 Liite B: TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA Tulostusohjaimen asentaminen... B.2 Järjestelmävaatimukset... B.2 Tulostusohjaimen asentaminen... B.2 Tulostimen liitäntätavan muuttaminen... B.6 Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen... B.7 Määritystyökalun käyttäminen... B.8 LLPR-ominaisuuksien muuttaminen... B.10 Liite C: TULOSTAMINEN DOS-SOVELLUKSISTA Tietoja kauko-ohjauspaneelista... C.2 Kauko-ohjauspaneelin asentaminen... C.2 Kauko-ohjauspaneelin uudelleenasennus... C.3 Kauko-ohjauspaneelin poistaminen... C.3 Tulostusasetusten valitseminen... C.4 Kauko-ohjauspaneelin käynnistäminen... C.4 Kauko-ohjauspaneelin välilehtien käyttäminen... C.5 Liite D: TULOSTIMEN LISÄLAITTEIDEN ASENTAMINEN Varotoimia tulostimen lisälaitteita asennettaessa... D.2 Muistin ja PostScript DIMM -moduulien asentaminen... D.3 DIMM-muistimoduulin tai PS DIMM -moduulin poistaminen... D.6 Verkkokortin asentaminen... D.7 Lisäpaperikasetin asentaminen... D.11 v

7 Liite E: TEKNISET TIEDOT Tulostimen tekniset tiedot... E.2 Paperin määritykset... E.3 Yleiskatsaus... E.3 Tuetut paperikoot... E.4 Paperin käyttöohjeita... E.5 Paperin määritykset... E.6 Paperin tulostuskapasiteetti... E.6 Tulostimen ja paperin säilytysympäristö... E.7 Kirjekuoret... E.8 Tarrat... E.10 Kalvot... E.10 vi

8 Tärkeitä varotoimia ja turvallisuusohjeita Konetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi: 1 Lue kaikki ohjeet huolellisesti. 2 Käytä tervettä järkeä aina sähkölaitteita käyttäessäsi. 3 Noudata kaikkia koneeseen kiinnitettyjen ja koneen mukana toimitettujen ohjeiden sisältämiä varoituksia ja määräyksiä. 4 Jos käyttöohje tuntuu olevan ristiriidassa turvallisuusohjeen kanssa, noudata turvallisuusohjetta. Olet ehkä ymmärtänyt käyttöohjeen väärin. Jos et onnistu ratkaisemaan ristiriitaa, ota yhteyttä myynti- tai huoltoedustajaan. 5 Irrota koneen pistoke seinässä olevasta pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä äläkä suihkutettavia puhdistusaineita. Käytä puhdistukseen vain kosteaa liinaa. 6 Älä aseta konetta epävakaan vaunun, alustan tai pöydän päälle. Kone voi pudota ja vioittua pahasti. 7 Älä koskaan aseta konetta patterin, lämmittimen, ilmastointilaitteen tai ilmakanavan päälle, lähelle tai yläpuolelle. 8 Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa johdot voivat vaurioitua, koska niiden päällä kävellään. 9 Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Se voi heikentää suorituskykyä ja aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran. 10 Älä anna lemmikkien pureskella virtajohtoja tai PC:n liitäntäkaapeleita. 11 Älä koskaan työnnä laitteen sisälle minkäänlaisia esineitä suojakuoren tai kotelon aukkojen läpi. Ne saattavat osua kohtiin, joissa esiintyy vaarallisia jännitteitä, ja aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran. Älä läikytä minkäänlaista nestettä laitteen päälle tai sisään. 12 Älä pura laitetta, sillä siitä voisi aiheutua sähköiskun vaara. Anna valtuutetun huoltoteknikon suorittaa korjaus- ja huoltotyöt. Suojakuorien avaaminen tai poistaminen voi aiheuttaa altistumisen suurille jännitteille tai muille vaaroille. Jos laite kootaan uudelleen väärin, seurauksena voi olla sähköisku laitteen myöhemmän käytön yhteydessä. vii

9 13 Irrota laite PC:stä ja seinässä olevasta pistorasiasta ja anna huolto pätevän huoltohenkilökunnan suoritettavaksi seuraavissa tilanteissa: Kun mikä tahansa virtajohdon tai sen pistokkeen tai liitoskaapelin osa on vahingoittunut tai kulunut. Jos laitteen sisälle on kaatunut nestettä. Jos laite on joutunut alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Jos laite ei toimi oikein siitä huolimatta, että käyttöohjeita on noudatettu. Jos laite on pudonnut tai sen ulkokuori on vahingoittunut. Jos laitteen suorituskyky muuttuu äkillisesti ja selvästi. 14 Tee vain sellaisia säätöjä, joihin opastetaan käyttöohjeissa. Muiden säätöjen virheellinen suorittaminen voi vioittaa laitetta, ja laitteen palauttaminen normaaliin käyttökuntoon voi edellyttää suuria korjauksia, joihin tarvitaan pätevä huoltoteknikko. 15 Vältä laitteen käyttöä ukonilmalla. Vaarana saattaa olla salaman aiheuttaman oikosulun mahdollisuus. Jos mahdollista, irrota virtajohto pistorasiasta ukonilman ajaksi. 16 Jos tulostat jatkuvasti useita sivuja, tulostuskasetin pinta voi kuumentua. Älä koske pintaan, äläkä päästä lapsia koskemaan siihen. 17 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. viii

10 Ympäristön suojelua ja turvallisuutta koskevia tietoja Laserturvallisuus Tämä tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR -säteilystandardin (luvun 1 alaluku J) mukaiseksi luokan 1 laserlaitteeksi ja muualla IEC 825 -vaatimukset täyttäväksi luokan 1 laserlaitteeksi. Luokan 1 laitteet eivät tuota haitallista lasersäteilyä. Laserjärjestelmä ja tulostin on suunniteltu niin, että käyttäjä ei koskaan altistu turvallisuusluokkaa 1 ylittävälle lasersäteilylle tulostimen käytön, ylläpitotoimien tai huollon yhteydessä. VAROITUS Älä käytä tai huolla tulostinta ilman laser-/skannerikokoonpanon suojakantta. Näkymätön lasersäteily voi vahingoittaa silmiä. Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi: ix

11 Otsoniin liittyvät turvaohjeet Energiansäästö Uusiokäyttö Laite tuottaa otsonikaasua normaalin käytön aikana. Laitteen tuottama otsoni ei ole haitallista käyttäjälle. On kuitenkin suositeltavaa, että laitetta käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa. Otsoniin liittyviä lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Samsung-jälleenmyyjään. Tämä tulostin käyttää kehittynyttä energiansäästötekniikkaa, joka pienentää virrankulutusta, kun laitetta ei käytetä. Kun tulostin ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti. Energy Star -hyväksyntä ei merkitse tuotteiden tai palveluiden EPA-standardinmukaisuutta. Kierrätä tai hävitä tämän tuotteen pakkausmateriaali ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Radiotaajuinen säteily FCC-määräykset Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiintyisi tietyllä kokoonpanolla. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti: 1. Siirrä vastaanottoantennia. 2. Suurenna laitteen ja vastaanottimen välimatkaa. 3. Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin se, johon vastaanotin on kytketty. 4. Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-teknikolta. VAROITUS: Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien menettämiseen. x

12 Radiovastaanoton häiriöitä koskevat säännökset Kanadassa Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B digitaalisille laitteille sallittua radiohäiriöiden tuottamisen enimmäismäärää (häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevan, Industry and Science Canadan asettaman Digital Apparatus -standardin ICES-003 mukaisesti). Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l Industrie et Sciences Canada. Yhdysvallat Federal Communications Commission (FCC) FCC:n määräysten osan 15 mukainen tarkoituksellinen lähetin Tulostinjärjestelmään voi kuulua pienivirtaisia radio-lan-tyyppisiä laitteita (radiotaajuisia (RF) langattomia tiedonsiirtolaitteita), jotka toimivat 2,4 GHz:n taajuuskaistalla. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita. Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttäminen on sallittua vain Yhdysvalloissa, jos tarrassa on FCC:n tunnusnumero. FCC:n määräyksen mukaan langattoman laitteen ja keskikehon välisen etäisyyden tulisi olla vähintään 20 cm (etäisyyttä ei lasketa raajoista). Tätä laitetta tulee käyttää vähintään 20 cm:n päässä keskikehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä. Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä FCC:n radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan eikä käyttää toisen antennin tai lähettimen yhteydessä. Tämän laitteen käyttämistä koskee seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, vaikka häiriöt aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia laitteen toimintaan. Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen. Ota yhteyttä valmistajaan, kun tarvitset huoltopalveluja. Langatonta LAN-käyttöä koskeva FCC-määräys: "Asennettaessa ja käytettäessä tätä lähettimen ja antennin yhdistelmää radiotaajuushäiriöitä aiheuttava pienin sallittu etäisyys, 1 mw/cm2, saattaa alittua antennin läheisyydessä. Käyttäjän tulee tämän vuoksi säilyttää vähintään 20 cm:n etäisyys antenniin kaikkina aikoina. Tätä laitetta ei saa sijoittaa samaan paikkaan toisen lähettimen ja lähettävän antennin kanssa." xi

13 Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa) Hyväksynnät ja sertifioinnit Tässä tuotteessa käytettävä CE-merkintä viittaa Samsung Electronics Co. Ltd:iin. Seuraavien Euroopan unionin direktiivin 93/68/ETY mukaisten direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus mainituista päivistä lukien: : Neuvoston direktiivi 73/23/ETY tietyllä jännitealueilla toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä : Neuvoston direktiivi 89/336/ETY (92/31/ETY) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä : Neuvoston direktiivi 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Täydellinen selvitys mainituista direktiiveistä ja viitatuista standardeista on saatavilla Samsung Electronics Co., Ltd.:n edustajalta. EY-sertifiointi Neuvoston direktiivi 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta -sertifiointi (FAX) Samsung on sertifioinut tämän Samsung-tuotteen käytettäväksi yhden päätteen yhteyksissä yleiseurooppalaisissa analogisissa PSTN-verkoissa direktiivin 1999/5/EY mukaisesti. Tuote on suunniteltu toimimaan kansallisten PSTN-verkkojen ja Euroopan maiden yhteensopivien PBX-verkkojen yhteydessä. Mahdollisten ongelmien ilmetessä ota yhteyttä Samsung Electronics Co., Ltd.:n Euro QA Labiin ensi tilassa. Tuote on testattu TBR21- ja/tai TBR38-standardien mukaisesti. Avuksi tämän standardin mukaisten päätelaitteiden käytössä ja soveltamisessa ETSI (European Telecommunication Standards Institute) on laatinut ohjeasiakirjan (EG ), joka sisältää huomautuksia ja lisävaatimuksia verkon TBR21-yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tuote on suunniteltu kaikkia tässä asiakirjassa mainittuja varoituksia ja huomautuksia noudattaen ja on niiden kanssa yhdenmukainen. Euroopan radiohyväksyntätiedot (EU-hyväksytyillä radiolaitteilla varustetuille tuotteille) Tämä tuote on tulostin. Koti- tai toimistokäyttöön tarkoitetuissa tulostinjärjestelmissä saattaa olla upotettuna pienen tehon Radio LAN -laitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n kaistaa. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita. xii

14 Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua vain Euroopan unionissa tai liittyvillä alueilla, jos laitteen päällä olevassa tarrassa on CE-merkintä, jossa on Notified Body -rekisteröintinumero ja Alert Symbol -merkki. Tulostimeen mahdollisesti upotetun langattoman laitteen tai siihen upotettujen langattomien laitteiden lähtöteho on huomattavasti pienempi kuin Euroopan komission radio- ja telepäätelaitedirektiivissä asetetut radiotaajuisen altistuksen rajat. Euroopan valtiot, joissa langaton käyttö on hyväksyttyä: EU Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska (taajuusrajoituksia), Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Espanja, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta EU:n käytännön hyväksyvät Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi Euroopan valtiot, joissa on käyttörajoituksia: EU Ranskassa taajuusalue on rajoitettu välille 2446,5-2483,5 MHz laitteissa, joiden lähetysteho on yli 10 mw, eli esim. langattomissa laitteissa Hyväksyy EU:n Ei rajoituksia tällä hetkellä. Määräystenmukaisuutta koskevia lausuntoja Langatonta toimintaa koskeva ohje Tulostinjärjestelmään voi kuulua (olla upotettuna) pienivirtaisia radio-lan-tyyppisiä laitteita (radiotaajuisia (RF) langattomia viestintälaitteita), jotka toimivat 2,4 GHz:n taajuusalueella. Seuraavassa osassa on yleistietoja huomioon otettavista seikoista langatonta laitetta käytettäessä. Lisärajoituksia, -varoituksia ja muita tiettyjä maita koskevia tietoja on kohdissa, joissa käsitellään tiettyjä maita tai alueita. Järjestelmässä olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua vain niissä maissa, jotka on mainittu järjestelmän tarrassa olevassa radiolaitteiden hyväksyntämerkinnässä. Jos maa, jossa aiot käyttää langatonta laitetta, ei ole luettelossa, ota yhteyttä paikalliseen hyväksytyistä radiolaitteista vastaavaan tahoon. Langattomien laitteiden käyttö on tarkasti säädeltyä, joten saattaa olla, että laitteen käyttäminen maassasi ei ole sallittua. Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä FCC:n radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja. Koska (tulostimeen mahdollisesti upotetut) langattomat laitteet lähettävät vähemmän energiaa kuin radiotaajuuksia koskevien turvallisuusstandardien ja suositusten mukaan on sallittua, valmistaja uskoo näiden laitteiden käytön olevan turvallista. Riippumatta laitteen tehosta on suositeltavaa välttää laitteisiin koskemista niitä käytettäessä. Yleisenä ohjeena tyypillinen välimatka langattoman laitteen ja kehon välimatka käytettäessä langatonta laitetta kehon lähellä (ei sisällä ääripäitä) on 20 cm. Tätä laitetta tulee käyttää vähintään 20 cm:n päässä kehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä ja lähettävät tietoa. xiii

15 Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan eikä käyttää toisen antennin tai lähettimen yhteydessä. Joissakin tilanteissa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettava. Seuraavassa on luettelo yleisimmistä rajoituksista: Langaton radiotaajuutta käyttävä viestintä saattaa aiheuttaa häiriöitä lentokoneiden laitteistoissa. Tämänhetkiset ilmailusäännökset kieltävät langattomien laitteiden käytön lentomatkan aikana B (langaton Ethernet)- ja Bluetooth-viestintälaitteet ovat esimerkkejä langattomista viestintälaitteista. Ympäristöissä, joissa langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä muissa laitteissa tai palveluissa, langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Lentokentät, sairaalat sekä happea tai herkästi syttyvää kaasua sisältävät ilmatilat ovat joitakin esimerkkejä paikoista, joissa langattomien laitteiden käyttö voi olla rajoitettua tai kiellettyä. Jos et ole varma, onko langattomien laitteiden käyttö tietyssä paikassa tai tilanteessa sallittua, kysy tarkempia tietoja asiasta tietävältä viranomaiselta, ennen kuin käytät langatonta laitetta tai kytket siihen virran. Kussakin maassa on omat langattomien laitteiden käyttöä koskevat säännöksensä. Koska hankkimassasi järjestelmässä on langaton laite, harkitessasi järjestelmän kuljettamista maasta toiseen tarkista kohdemaan hyväksytyistä radiolaitteista vastaavalta viranomaiselta, onko laitteen käyttöä rajoitettu kohdemaassa, ennen kuin muutat tai lähdet matkalle. Jos hankkimassasi järjestelmässä on upotettu langaton laite, käytä sitä vain, kun kaikki suojukset ja kannet ovat paikoillaan ja järjestelmä on oikein ja kokonaan koottu. Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen. Ota yhteyttä valmistajaan, kun tarvitset huoltopalveluja. Käytä vain siinä maassa hyväksyttyjä ohjaimia, jossa aiot käyttää laitetta. Lisätietoja saat valmistajan System Restoration Kitistä tai ottamalla yhteyttä valmistajan tekniseen tukeen. xiv

16 xv

17 xvi MUISTIINPANOJA

18 1 ESITTELY Onnittelut tulostimen hankinnasta! Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Erityistoiminnot Tulostimen osat Ohjauspaneelin toiminta

19 Erityistoiminnot Uudessa tulostimessasi on erikoisominaisuuksia, jotka parantavat tulostuslaatua ja antavat siten kilpailuedun. Voit toimia seuraavasti: Tulostaa huippulaatua nopeasti Voit tulostaa jopa 1200 dpi:n tarkkuudella. Katso sivu Tulostin tulostaa 22 sivua minuutissa (Letter-koko) ja 20 sivua minuutissa (A4-koko). Käsitellä paperia joustavasti 50 arkin monikäyttökasetti tukee kirjelomakkeita, kirjekuoria, tarroja, kalvoja, mukautettuja materiaalikokoja, postikortteja ja painavaa paperia. Tavallinen 250 arkin syöttökasetti (kasetti 1) ja lisävarusteena saatava 250 arkin syöttökasetti (kasetti 2) tukevat kaikkia vakiopaperikokoja. Valitse kahdesta tulostuskasetista joko ylimmäinen tulostuslokero (tulostuspuoli alaspäin) tai takimmainen tulostuslokero (tulostuspuoli ylöspäin) sen mukaan, kumman käyttö on mukavinta. Suoraan läpi -paperireitin käyttömahdollisuus monikäyttökasetista takimmaiseen tulostuslokeroon. Luoda ammattimaisia asiakirjoja Dear ABC Regards WORLD BEST Voit mukauttaa asiakirjojasi käyttämällä vesileimoja, kuten "Luottamuksellinen". Lisätietoja on kohdassa sivu Tulosta julisteita. Asiakirjan jokaisen sivun teksti ja kuvat suurennetaan ja tulostetaan valitulle paperiarkille. Kun asiakirja on tulostunut, leikkaa kunkin arkin valkoiset reunat pois. Teippaa arkit yhteen, jolloin saat julisteen. Lisätietoja on kohdassa sivu ESITTELY

20 Säästää aikaa ja rahaa Tässä tulostimessa voit säästää väriä käyttämällä värinsäästötilaa. Lisätietoja on kohdassa sivu 4.9. Voit säästää paperia tulostamalla useita sivuja yhdelle paperiarkille (N-Up-tulostus). Lisätietoja on kohdassa sivu Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet voidaan tulostaa normaalille paperille. Lisätietoja on kohdassa "Peitteiden käyttäminen" sivulla Tämä tulostin säästää sähköä automaattisesti vähentämällä virrankulutusta huomattavasti, kun tulostus ei ole käynnissä. Tämä tulostin täyttää Energy Star -vaatimukset virrankulutuksen tehokkuudesta. 1 Tulostaa erilaisissa ympäristöissä Voit tulostaa seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Tulostimesi on yhteensopiva Linux-järjestelmän kanssa. Tulostimessa on sekä rinnakkais- että USB-liitäntä. Voit tulostaa verkkoympäristössä. Malleihin ML-2251N ja ML-2252W sisältyy verkkoliitäntä 10/100 Base TX. Mallissa ML-2252W on myös langaton verkkoliitäntä. Verkkotulostusta varten malliin ML-2250 on kuitenkin lisättävä lisävarusteena saatava verkkoliitäntäkortti. Laajentaa tulostimen kapasiteettia Tässä tulostimessa on 16 megatavua muistia, joka voidaan laajentaa 144 megatavuun. Lisävarusteena saatava PostScript 3 -emulointi 136 fontilla (PS) DIMM antaa mahdollisuuden PS-tulostukseen. Verkkoliitäntä mahdollistaa verkkotulostuksen. Voit lisätä lisävarusteena saatavan verkkoliitäntäkortin malliin ML Malleihin ML-2251N ja ML-2252W sisältyy verkkoliitäntä 10/100 Base TX. Mallissa ML-2252W on myös langaton verkkoliitäntä. * PostScript 3 -emulointi (c) Copyright Zoran Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Zoran, Zoran-logo, IPS/PS3 ja OneImage ovat Zoran Corporationin tavaramerkkejä. * 136 PS3-fonttia Sisältää Agfa Monotype Corporationin fontit UFST ja MicroType. ESITTELY 1.3

21 Tulostimen ominaisuudet Alla oleva taulukko sisältää yleiskatsauksen tulostimen tukemiin ominaisuuksiin. (S: vakio, O: lisävaruste) Ominaisuudet ML-2250 ML-2251N ML-2252W Rinnakkaisliitäntä IEEE 1284 S S S USB 2.0 S S S Verkkoliitäntä (Ethernet 10/100 Base TX) Langaton lähiverkko (Langaton b-lähiverkko) O S S O O S PostScript-emulointi O O O 1.4 ESITTELY

22 Tulostimen osat Edestä 1 Tulostetuki Etukansi Ylimmäinen tulostuslokero (tulostuspuoli alaspäin) Ohjauspaneeli Ohjauspaneelin kansi Väriainekasetti Kasetti 1 (250 arkin paperinsyöttölaite) Lisäkasetti 2 (250 arkin paperinsyöttölaite) Virtakatkaisin Monikäyttökasetti Paperitason ilmaisin ESITTELY 1.5

23 Takaa Takatulostuslokero (tulostuspuoli ylöspäin) Ylimmäinen tulostuslokero (tulostuspuoli alaspäin) Ohjauspaneelin kansi (avaa, kun asennat lisävarusteita.) Virtavastake Verkkoportti (ML-2250: lisävaruste ML-2251N, ML-2252W: vakiona) USB-portti Langattoman verkon antenniportti (ML-2250, ML-2251N: lisävaruste ML-2252W: vakio) Rinnakkaisportti Lisävarusteena saatavan kasetin 2 kaapeliliitin *Yllä olevassa kuvassa on malli ML-2252W. 1.6 ESITTELY

24 Ohjauspaneelin toiminta 1 On Line/Error- ja Toner Save -merkkivalot LED Kuvaus Jos On Line/Error -merkkivalo on vihreä, tulostin on valmis tulostamaan. Jos On Line/Error -merkkivalo on punainen, tulostimessa on vika, kuten paperitukos, paperi lopussa, kansi auki tai väriainekasettia ei ole asennettu. Lisätietoja on kohdassa "Virhesanomien vianmääritys" sivulla Jos painat Cancel-näppäintä tulostimen vastaanottaessa tietoja, On Line/Error -merkkivalo vilkkuu punaisena merkiksi tulostuksen peruuttamisesta. Manuaalisessa syöttötilassa On Line/Error -merkkivalo vilkkuu punaisena, jos monikäyttökasetissa ei ole paperia. Lisää monikäyttökasettiin paperia, jolloin merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Jos tulostin vastaanottaa tietoja, On Line/Error -merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä. Jos tulostin tulostaa vastaanotettuja tietoja, On Line/Error -merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä. Jos painat Cancel-näppäintä 0,5 sekunnin ajan Valmis-tilassa, tämä merkkivalo syttyy ja värinsäästötila otetaan käyttöön. Jos painat näppäintä vielä kerran, tämä merkkivalo sammuu ja värinsäästötila poistuu käytöstä. ESITTELY 1.7

25 LED Kuvaus Jos On Line/Error- ja Toner Save -merkkivalot vilkkuvat, järjestelmässä on ongelma. Katso ohjeita ongelman ratkaisuun kohdasta "Virhesanomien vianmääritys" sivulla Cancel-näppäin Toiminto Esittelysivun tulostaminen Kokoonpanoarkkien tulostaminen Verkkokortin oletusasetus (kun verkkokortti on käytössä) Käsisyöttö Tulostimen puhdistaminen sisältä Tulostustyön peruuttaminen Värinsäästötoiminto päällä/pois Kuvaus Paina ja pidä alhaalla tätä näppäintä noin 2 sekunnin ajan Valmis-tilassa, kunnes kaikki merkkivalot vilkkuvat hitaasti, ja vapauta näppäin. Paina ja pidä alhaalla tätä näppäintä noin 6 sekunnin ajan Valmis-tilassa, kunnes kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti, ja vapauta näppäin. Jos tulostimessa on verkkokortti, verkkomäärityssivu tulostuu yhdessä tulostusmäärityssivun kanssa. Paina ja pidä alhaalla tätä näppäintä noin 20 sekunnin ajan Valmis-tilassa, kunnes kaikki merkkivalot vilkkuvat hitaasti, ja vapauta näppäin. Tämä toiminto palauttaa verkkokokoonpanon tehdasasetuksen. Tämä asetus onnistuu vain, kun olet ensin käynnistänyt tulostimen uudelleen. Paina tätä näppäintä joka kerta, kun lisäät paperia monikäyttökasettiin, kun olet valinnut vaihtoehdon Käsisyöttö ohjelmasi kohdassa Lähde. Katso lisätietoja kohdasta "Käsisyöttötilan käyttäminen" sivulla Paina ja pidä alhaalla tätä näppäintä Valmis-tilassa noin 10 sekunnin ajan, kunnes kaikki merkkivalot syttyvät, ja vapauta näppäin. Tulostimen puhdistuksen jälkeen tulostuu yksi "puhdistusarkki" (katso sivu 5.7). Paina tätä näppäintä tulostuksen aikana. On Line/Error -merkkivalo vilkkuu, ja tulostustyö poistetaan sekä tulostimelta että tietokoneelta, ja tulostin palaa Valmis-tilaan. Tämä voi kestää jonkin aikaa tulostustyön koon mukaan. Voit kytkeä värinsäästötoiminnon päälle tai pois painamalla tätä näppäintä Valmis-tilassa. Katso lisätietoja kohdasta "Värinsäästötilan käyttö" sivulla ESITTELY

26 2 TULOSTIMEN ASENTAMINEN Tässä luvussa annetaan ohjeet tulostimen asentamiseen vaihe vaiheelta. Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Paketin purkaminen Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Tulostimen kaapelin liittäminen Tulostimen käynnistäminen Esittelysivun tulostaminen Tulostinohjelman asennus Käyttöoppaan tarkasteleminen

27 Paketin purkaminen 1 Ota tulostin ja kaikki varusteet pois pakkauslaatikosta. Varmista, että tulostimen mukana on seuraavat tavarat: Väriainekasetti Virtajohto CD-ROM-levy Pika-asennusopas HUOMAUTUKSIA: Jos jokin edellisistä puuttuu tai on vioittunut, ota heti yhteyttä jälleenmyyjään. Komponenteissa voi olla eroja eri maiden välillä. CD-ROM-levy sisältää tulostimen ohjaimen, käyttöoppaan ja Adobe Acrobat Reader -ohjelman. 2 Irrota tulostimesta varovasti kaikki pakkausteipit. 2.2 TULOSTIMEN ASENTAMINEN

28 Paikan valitseminen Valitse tasainen ja vakaa paikka, jossa ilmanvaihto toimii. Varaa ylimääräistä tilaa kansien ja alustojen aukaisemista varten. Alueella tulee olla hyvä ilmanvaihto, ja sen tulee olla suojattu suoralta auringonvalolta tai lämmön, kylmyyden ja kosteuden lähteiltä. Katso alla olevasta kuvasta tarvittavat tilat. Älä aseta tulostinta lähelle pöydän reunaa. 2 Tarvittava tila 100 mm (3.9 in.) 100 mm (3.9 in.) 100 mm (3.9 in.) mm(40.7 in.) mm(19 in.) 558 mm(22 in.) Edessä: 482,6 mm (tarpeeksi tilaa kasettien irrottamista varten) Takana: 100 mm (tarpeeksi tilaa takimmaisen tulostuskasetin irrottamiseen) Oikealla: 100 mm (tarpeeksi tilaa ilmastoinnille) Vasemmalla: 100 mm TULOSTIMEN ASENTAMINEN 2.3

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas Phaser 3300MFP Monitoimilaite Phaser 3300MFP Käyttöopas 2008 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat

Lisätiedot

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas Dell B3460dn -lasertulostin Käyttöopas Kesäkuu 2012 www.dell.com support.dell.com Tavaramerkit Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2002 Hewlett-Packard Company Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovitus tai kääntäminen ilman etukäteen hankittua kirjallista sitoumusta

Lisätiedot

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Käyttöopas

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Käyttöopas HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

hp business inkjet 2230/2280

hp business inkjet 2230/2280 hp business inkjet 2230/2280 Käyttöopas 7HNLMlQRLNHXVWLHGRW 2002 Hewlett-Packard Company Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovitus tai kääntäminen ilman etukäteen hankittua kirjallista sitoumusta

Lisätiedot

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn käyttäminen hp LaserJet 2300 2300L 2300 2300d 2300n 2300dn 2300dtn hp LaserJet 2300 series -tulostimet käyttäminen Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas. Suomi

HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas. Suomi HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas Suomi 5000-, 5000 N- ja 5000 GN HP LaserJet -kirjoittimet Käyttöopas Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi,

Lisätiedot

Tavaramerkit. Huomautus

Tavaramerkit. Huomautus Tavaramerkit HP ColorSmart II, PhotoREt III ja HP ZoomSmart Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä. Microsoft, MS Windows, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 -sarjan kirjoittimet Käyttöopas Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljentäminen,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöopas. Sisällysluettelo

Käyttöopas. Sisällysluettelo Käyttöopas Sisällysluettelo Käyttöoppaassa liikkuminen..........................................2 Kirjoittimen asennus............................. 3 Kirjoittimen liittäminen rinnakkaiskaapelilla...........................3

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI

LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI Pikakäyttöopas 604P17518 LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI käyttämällä hyväksesi tämän koneen kaikkia ominaisuuksia. Koneen mukana on toimitettu Käyttöopastus-CD, joka sisältää opetusohjelmia ja interaktiivista opastusta

Lisätiedot