2.1 KOKEILEVAN TEKSTIILITAITEEN TAUSTOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1 KOKEILEVAN TEKSTIILITAITEEN TAUSTOJA"

Transkriptio

1 35 Jako taiteen osa-alueisiin Fine Arts ja Crafts palautuu I8oo-1uvun 10 pun Eurooppaan, erityisesti Englantiin. Jaosta kaytetaan myos nimityksia puhtaat taiteet ja soveltavat taiteet, tai nykyaan taide ja design, 'muotoilu'. Kaikki edella mainitut kasitteet kuvaavat tiettya osaa taiteen kentasta. Rajat ovat hailyvia, luokitukset menevat osittain ristiin, kietoutuvat toistensa yhteyteen, muuttuvat tilanteen ja maarittelijan mukaan. Yhden mielesta kaikki on lahes samaa, toisen mielesta maariteltavat alueet poikkeavat toisistaan huomattavasti. 2.1 KOKEILEVAN TEKSTIILITAITEEN TAUSTOJA Keskustelua tekstiilitaiteen paikasta on kayty mita ilmeisimmin koko tekstiilitaiteen historian ajan. Yksi tekstiilitaiteen merkittavimmista uranuurtajista ja jopa tekstiilitaiteen ikoniksi mielletty hahmo, Anni Albers ( ), pohtii teksti.ilitaiteen suhdetta taidemaailmaan ja toisaalta taideteollisuuden suhdetta taiteeseen. Albersin mukaan craft eli taideteollisuus on osa taiteellista luomisprosessia. Taiteellisen luomistyon han kuvaa muodottoman muotoilemiseksi 20 Han pohtii myos materiaalin merkitysta luovassa prosessissa, kuinka materiaali ikaan kuin suuntaa niita valintoja, joita taiteilija tyoskennellessaan tekee. Han luonnehtii taiteellista prosessia tietylla tavalla pedagogiseksi tapahtumaksi, jossa taide ja taiteellinen prosessi opettavat taiteilijaa. Taiteilija oppii rohkeutta taiteellisesta tyoskentelystaan, kohdatessaan uutta, uusia tilanteita ja ratkaistessaan ongelmia, joita ennen ei ole ratkaistu ainakaan samalla tavalla. Albers rinnastaa taideteollisuuden kasitteen hyvin laheiseen ellei identtiseen suhteeseen taiteen kanssa. Kuvaillessaan taideteollisuutta han kayttaa siita taiteen kasitteita. Albersin mukaan "taiteilija oppii niista valinnoista, joita han on yksinaisyydessaan tehnyt". Han oppii kestamaan ja sietamaan valintojen tekemista, mista taiteilija oppii Albersin mukaan itsenaisyytta. "Taiteilija oppii myos taiteellisen tyoskentelynsa kautta 20 Teoksessaan On Designing Anni Albers kertoo luomisprosessista, luovasta!yoskentelysta: 'Art work deals with the problem of a piece of art, but more, it teaches the process of all creating, the shaping out of the shapeless' (Albers, A. 1959, 31).

2 36 luottamaan intuitioonsa, ja han oppii myas kehittamaan avoimuuttaan, hereilla oloaan maailmassa n (Albers 1959, ) On mielenkiintoista, etta Albers liittaa taideteollisuuden nain laheiseen yhteyteen taiteen kanssa. Nykyaan taideteollisuutta ei valttamatta tulkita niin yhtenevaksi taiteen kanssa kuin Albers sen tekee. Tekstiilitaide alkoi kuitenkin irtautua kayttataiteen kontekstista uvulla. Seuraavaksi tarkastelen sita, miten tama kehitysprosessi taideteollisuudessa eteni. Michael Thomasin mukaan uudenlaisen tekstiilitaiteen syntyyn vaikuttivat kolme tekijaa: Arts and Crafts -liike William Morrisin johtamana, Art Noveau -Hike Euroopassa ja Bauhaus. Nama kolme vaikuttivat yhdessa siihen, etta toisessa kansainvalisessa Lausannen kuvakudosbiennaalissa 2 1 vuonna 1965 nahtiin uusilla tekniikoilla ja uusista materiaaleista valmistettuja teaksia muuntunein sisallallisin merkityksin. Nayttelyn lehdistatiedotteessa kerrottiin joidenkin taiteilijoiden hylanneen gobeliinitekniikan ja siirtyneen kayttamaan uusia materiaaleja ja kokeilevia tekniikoita (Thomas 1985, 182). Mildred Constantinen ja Jack Lenor Larsenin mukaan kokeilevan tekstiilitaiteen historia alkaa William Morrisin kuvakudoksista Englannissa 1870-luvulla, eika suinkaan vasta uvulta,'kuten asia usein esitetaan (Constantine, Larsen 1980, 14). Morrisin kuvakudokset olivat uudenlaisia ilmaisutavaltaan ja hanen myahempi vaikutuksensa kokeileviin suunnittelijoihin ja tuottajiin oli merkittava. On kuitenkin muistettava, etta vaikka Morrisin tya ali merkityksellista omana aikanaan, se vaikutti vain pienella alueella muodikkaaseen taiteelliseen sisustussuunnitteluun. Morrisin toverit, tekstiilituottajat Britanniassa seka Taideteollisuusnayttely-yhdistyksen 22 jasenet tunnustivat Marrisin merkityksen seka hanen vaikutuksensa uuden taiteen edistamisessa (Parry 1997,28). Nicolaus Pevsner esittaa klassikkoteoksessaan Pioneers of Modern Design (1949), etta taideteollisuuden historiassa oli keskeista juuri William Morrisin toiminta, jaka heratti henkiin taidekasityan arvostuksen taiteena. Tarkeassa asemassa olivat myas I900-luvun pioneerit, jotka olivat 21 The International Tapestry Biennal of Lausanne jarjestettiin ensimmaisen kerran vuonna 1962 Sveitsin Lausannessa. Sittemmin siita tuli tekstiilitaiteen merkittiivin kansainvalinen katselmus. Nayttelyita jarjestettiin vuoteen 1995 saakka. 22 Arts and Crafts Exhibition Society.

3 37 huomanneet kokeilemattomat teollisesti tuotetun taiteen mahdollisuudet (Pevsner 1975,18-19). Pevsnerin mukaan hyvin merkitlava oli ajanjakso, jolloin Walter Gropius kehitti ajatuksen sellaisen taidekoulun perustamisesta Weimariin, jossa taide ja craft (taideteollisuus) olisivat yhdistettyina. Tama uusi koulu toimisi samaan aikaan taidekasityon ja (teollisuuden) standardisoinnin (koe)laboratoriona. Weimarin Taidekoulu eli Bauhaus'3 avattiin vuonna Bauhausilla oli merkityksensa myos tekstiilitaiteen kehityksessa (ks. Wortman Weltge 1998). Constantinen ja Larsenin mukaan Bauhausilla ja siella valmistetuilla tekstiileilla, oli kaikkein merkittavin vaikutus uudenlaisen tekstiilitaiteen synnylle (Constantine, Larsen 1980,14) Tekstiilitaide ja taideteollisuus Kuten edella esitin taideteollisuuden maaritteleminen ei ole suinkaan yksiselitteista. Taideteollis\lutta tai taidekasityota on pidetty toisaalta aina kaytannon toimiin liittyvana taiteen alueena. Toisin sanoen taideteollisuus ei ole varsinaisessa merkityksessaan 'puhdasta' taidetta, koska sen kautta syntyneet esineet ja tuotteet tehtiin useimmiten jotakin kayttoa varten. Hans-Georg Gadamerin mukaan: vida nykyisinkin ilmaisu "taidekasityo" osoittaa kasityon ja taiteellisen luomisen laheiseen yhteyteen - - Kasityohon liittyy toisenlainen tekeminen, tuottaminen ja valmistaminen kuin taiteeseen. Aikaansaadulle tyonaytteelle ja vastaavalle taidolle on ominaista, etta ne pystytiiiin toistamaan. - - Onhan taideteos jotakin sellaista, joka voi onnistua vain kerran, eiviitka kenenkaiin kuvataiteilijan tai kiljailijan mestarillisetkaan taidot takaa, etta teos varmasti onnistuisi vielii kerran samassa muodossa. Ei voida ennakoida, syntyyko uusi taideteos vai pelkkii vankka tyoniiyte. (Gadamer 2001, ) Lisaksi taiteen maarittelyyn liittyy keskeisesti irrallisuus kayttotarkoituksesta: - - taideteoksella ei ole kiiyttoarvoa toisin kuin tyoniiytteella, eikii se nain tule myoskiian kiiytetyksi loppuun (sarna). Nama taideteoksen arvostukseen liittyvat nakokannat vaikuttavat edelleen taitees sa ja taideteollisuudessa, seka niitten asemassa taiteen kentalla. Arthur Cohenin mukaan "soveltavien taiteitten arvon lasku modernina 23 Bauhaus, Weimar, Saksa vuosina Bauhaus, Dessau, Saksa vuosi na

4 38 aikana ja dekoraation luokittelu alempaan statukseen 'taiteen pyhatowi' johtuivat puolestaan siita, etta taloudelliset ja luokkakysymykset sekaantuivat keskenaan. Artisaani piti itseaan rikkaitten orjana, ja sen vuoksi alempaan yhteiskuntaluokkaan joutuneena. Ei ollut kyse niinkaan siita, etta taiteilija ansaitsi enemman kuin craftsman. Enemmankin oli kyse siita, etta taiteilijaa pidettiin 'vapaana miehena', luomaan taidetta ja nakemaap nalkaa jos vaiitsi niin - sen sijaan craftsmenit olivat aina killan jasenia ja pitivat ylla laanityslaitoksen yhteiskunnallista asemaa ja mielikuvaa feodalismista" (Cohen 1975, 80-81). Voidaan myos sanoa, etta craftsmenit olivat yleensa riippuvaisia asiakkaan tilaustoista, enemman kuin taiteilijat yleensa. (Constantine, Larsen 1980, 14.) Suomen oloissa taideteollisuuden asemaan liittyi edella mainitun kaltaisia painotuksia. OIIi Borg kirjoittaakin vuonna 1955 ORNAMo:n'4 vuosikirjan johdannossa: Maan ja sen kotimarkkinateollisuuden pienimittaisuudesta johtuen, seka sen syljityn aseman vuoksi, mika taideteollisuudella on ollut kulttuurielamassamme, on Ornamo joutunut henkisena linnoituksena tukemaan jaseniensa tyota kiintean yhteishengen seka keskinaisen vuorovaikutuksen avulla (ORNAMO, Suomen taideteollisuutta , 6). Taideteollisuuden asemaa pohdittaessa merkitykseliiseksi osoittautuu myos (taiteenalan)taiteilijan sukupuoli. Vapaan taiteilijan myytti ja kasitys suuresta taiteilijasta, taiteilijanerosta, eivat liittyneet pelkastaan ammattikuntajakoon, vaan myos taiteilijan sukupuoleen. Linda Nochlinin vuonna 1971 julkaisema artikkeli Why Have There Been No Great Women Artists? nosti esiin kysymyksen slita, mitka syyt ovat johtaneet naistaiteen marginalisointiin. Han kasitteli siina eraita jatkuvasti keskeisia kysymyksia kuten "suuren taiteilijan" maaritelmaa ja niita yhteiskunnallisia syita, jotka estivat naisia tulemasta "suuriksi" (Konttinen 1991, II). Kaanoniin kuulumattomat "pienet taiteilijat" ovat herattaneet yha suurempaa kiinnostusta, ja mielenkiinto on alkanut kaantya keskusten ohella periferiaan (sarna, 10). Kaikki taiteilijat eivat ole kuitenkaan toteuttaneet kirjaimellisesti naita sukupuoli- ja ammattikuntajakoja. Pariisissa taiteilija Sonia Delaunay ei piitannut ammattikunnan rajoituksista ja esteista. Han teki tekstiili- ja muotisuunnittelua seka myos sisustussuunnittelua ja teatteripuvustuk 24 ORNAMO Suomen teollisuustaiteen liitto. Perustettiin vuonna 1913 Suomen Koristetaiteilijain Liitto, taideteollisten alojen yhteiseksi foorumiksi (ORNA MO, Suomen taideteol/isuutta '950-54, 6).

5 39 sia taidemaalarin koulutuksen pohjalta. Han perusti suunnittelemilleen tuotteille myymalan Pariisiin vuonna (Cohen 1975, ) Suo mess a taidemaalarin koulutuksen saanut taiteilija Fanny Churberg teki merkittavimman osan taiteellisesta tyostaan toimimalla Suomen Kasityon Ystavissa 25. Han oli aktiivinen aloitteentekija vuonna 1879 Kasityon Ystavia perustaessaan arkkitehti Jac Ahrenbergin kanssa. Churberg osallistui aktiivisesti yhdistyksen toiminnan kehittamiseen ja taisteluun kotimaisen tyylin puolesta ja suunnitteli yksittaisia tuotteita, mutta muotoilijaa sanan varsinaisessa merkityksessa hanesta ei tullut. (Kruskopf 1989, 62.) Kasityon Ystavissa toimimisen lisaksi Churberg vaikutti kirjoittamalla. Han julkaisi lukuisia mielipide- ja heratysartikkeleita Suomen Kasityon Ystavien ja taidekasityon puolesta ja lisaksi huomattavan maaran taidearvosteluja (Konttinen 1994, 149). Akseli Gallen-Kallela suunnitteli kymmenkunta ryijya (Svinhufvud 1999, 68)26, joista tunnetuin on Liekki-ryijy vuonna 1899, muuten han toimi taidemaalarina. Nama yksittaiset taiteilijat vaikuttivat osaltaan omilla toimillaan myos siihen, etta vahitellen tekstiilitaide(teollisuus) alkoi irtautua perinteisesta sidoksestaan kaytannollisyyteen, taiteen ilmaisun valjemmille alueille. Tekstiilitaiteen murrokseen vaikutti myos laajempi taidekasityksen muuttuminen lansimaissa. 193o-1uvulla syntyneet taiteilijat muokkasivat taidekasitysta - maalauksen ja maalaustaiteen muuttunut asema vaikutti maalauksen katsomistapaan. Tekstiilitaide alkoi lahentya maalaustaidetta, ja toisaalta maalaustaide yhdisteua kasityomaisia tekniikoita maalaustaiteen tekniikoihin. Nain katse kaantyi myos tekstiilitaiteeseen, kasityohon, tekstiilimateriaaliin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Toisaalta tekstiilitaiteessa tapahtui vastaava ilmio, lahentyminen kuvataiteen ja maalaustaiteen suuntaan, kun kankaankudonnan rajoitettua ilmaisuasteikkoa pyrittiin vapauttamaan maalauksen, veistoksen ja tilataiteen suuntaan. (Thomas 1985, 199.) Suomessa tapahtui samankaltainen kehityskulku tekstiilitaiteessa, mutta myohemmin kuin anglo-amerikkalaisen kulttuurin piirissa. Matkalla 25 Tyoskentely Kasityon Ystavien hyvaksi oli saanut hanet luopumaan taidemaa larin am matista (Priha ). 26 Esimerkiksi Albert Edelfelt ja Hugo Simberg ovat kumpikin suunnitelleet yhden kuvakudoksen aikaisemman maalauksen pohjalta. Eliel Saarisen suun nitelmia on Ystavien luonnosarkistossa jaljellii kahdeksan (SvinhufVud ).

6 40 maalaustaiteen ja tekstiilitaiteen yhdistamispyrkimyksissa oli pioneereja esim. Eva Anttilan 1920-luvulla alkanut kuvakudostaide, joka jatkui lahes 60 vuotta. Anttila katsoo modernin maalaustaiteen inspiroineen eniten hanen kuvakudoksiansa (Salo-Mattila 1997,56-63). Kirsti Rantasen kertoo, nayttelyn Tekstiilitaide/Taide 86 avajaispuheessa, kuinka suomalainen vapaa tekstiilitaide on selvasti kulkenut positiivista muutosta kohti (Priha 2000, 52). Tama muutos nakyy mm. tekstiilitaiteen tekniikoitten irrottautumisena kudonnasta. Monet toteuttavat ajatuksiaan ilman kangaspuita. Mukana on neulosta, serigrafiaa tekstiilipohjalle, applikaatioita ja erilaisia kollaaseja, plastisia muotoja kovetetuista materiaaleista jne. (Priha 2000, 53.) 1960-luvulla Euroopassa ja Amerikassa tapahtui murros, jonka tuloksena syntyi tekstiilitaide sanan nykymerkityksessa. Tekstiilitaidetta oli toki ollut aikaisemminkin, mutta 60-1uvulla tekstiili-ilmaisussa haluttiin nimenomaan korostaa tekstiilitaiteen itsenaisyytta ilmaisutavassa, sen osallisuutta taiteen kentassa. Rantanen kirjoittaa Suomen oloista vuonna 1986 nain: "amalia tahollaan uusi, kaupungissa kasvanut tekstiilitaiteilijapolvi liikkuu vapautuneesti aikamme kuvataiteen kentassa. Nama nuoret eivat pida tarkeana rohtimen rajoja eivatka niisinnan velvoitteita. On vain yhteinen, kaikille mahdollisuuksille avoin taide". (Priha 2000, 53.) Uudenlaisen, itsenaisen tekstiilitaiteen, jota Amerikassa kutsutaan Fibre Art -nimella, voidaan katsoa syntyneen Euroopassa ja Amerikassa 1960-luvun taitteessa. Muutos oli kokonaisvaltainen; se tapahtui teosten sisalloissa, tekniikoissa joilla teokset tehtiin, teoksiin kaytetyissa materiaaleissa seka tilassa, johon teokset asetettiin. Muutos ei siis tapahtunut pelkastaan yhdella kapealla alueella. Taidetekstiilien nykymateriaalit voivat olla mila tahansa (Poutasuo 2001, 8). Muutos oli myos voimakas ja heijasti laajemmin yhteiskunnan muutosta I960-luvulla. Radikaalinuorison vaikutus yhteiskuntaan hippiliikkeessa, seka taiteen murros, esimerkiksi tila- ja performanssitaiteessa, eivat tapahtuneet ulottamatta vaikutustaan myos tekstiilitaiteeseen Lausanne" kansainvaliset nykytekstiilitaiteen biennaalit Lausannessa, Sveitsissa koottiin suuria kansainvalisia tekstiilitaiteen kat

7 41 selmuksia kahden vuoden valein. Nama nayttelyt yllapitivat tekstiilitaiteen tasoa ja kehitysta kohti uusia taiteellisia ilmaisutapoja. Lausannen kansainvaliset nykytekstiilitaiteen biennaalit 27 olivatkin merkittava instituutio tekstiilitaiteen alueelle. Biennaalit olivat kansainvalinen katsaus tekstiilitaiteen tilaan kulloisenakin vuotena. Nayttelyissa esiteltiin suurikokoisia teoksia: toive teosten koosta oli 6 m, mika nykypaivana kuulostaa megalomaaniselta. Ehka teosten suuri koko olikin osaltaan tekija, joka mahdollisti teosten sisa1l61 lisen uudistumisen. Se, etta materiaali paasi esille nain suuressa mittakaavassa, antoi taiteenalalle mahdollisuuden ilmentaa ominaisuuksiaan selkeasti. Tallainen merkittavan nayttelytapahtuman jatkumo mahdollisti my6s taiteenalueen aktiivisen kehittymisen ja muutoksen. Seuraavassa nayttelyssa ymmarrettavasti pyrittiin herattelemaan ja ravistelemaan katsojaa ja juryn jasenia niin uusilla ilmaisutavoilla ja teknisilla ratkaisuilla kuin uusilla ja ajankohtaisilla taiteen sisa1l6illakin. Toisessa Lausannen kuvakudosbiennaalissa vuonna 1965 nahtiin kudottuja teoksia, joiden tekniikan sanottiin olevan "yi6salaisin n Tuolloin alettiin tehda teoksia, joiden rakenne oli kudottu mutta jotka laajenivat perinteisesta kangaspuilla kutomisesta uudenlaisina teknisia ratkaisuina ja ilman kangaspuilla kutomista 28 Uudenlaista tekniikkaa kayttivat ita-eurooppalaiset taiteilijat: Magdalena Abakanowicz 29, Jagoda Buic, Maria Laszkiewicz ja Wojciech Sadley, espanjalaiset Josep Grau-Garriga ja Arelia Munoz ja hollantilaiset Wilhelmina Fruytier ja Herman Scholten. (Thomas 1985, 182.) Kolmas Lausannen kuvakudosbiennaali vuonna 1967 toi lisaa kokeilevaa ilmaisua perinteiseen kudontaan ja gobeliinitekniikkaan. Siihen osallistuivat mm. taiteilijat Olga de Amaral. Maria Teresa Codina ja Sheila Hicks seka Eisi Giauque, jolta oli esilla yksi ensimmaisista tilateoksista Lausannen nayttelyissa. (Sarna.) 27 Biennaalit olivat ennen vuotta 1992 nimeltaan Lausannen kuvakudosbiennaali. Sittemmin nimi muutettiin Lausannen nykytekstiilitaiteen biennaaliksi Oeanloz 1992,14). 28 Tama tarkoittaa kudonnaisen tai tekstiilin valmistamista muuten kuin kuvakudospuissa, kuten esimerkiksi kudontakehikossa. Tai kuten useat puolalaiset tekstiilitaiteilijat tyonsa toteuttavat, seinan yla- ja alarajaan kiinnitettyihin palkkeihin pingotettuihin loimilankoihin kutomalla. 29 Ks. Abakanowicz, Magdalena (1982). Museum of Contemporary Art, Chicago.

8 42 Kehitysta tapahtui seka materiaalien kayttamisessa, tekniikoitten irrottautumisessa perinteesta etta siirtymisessa kolmiulotteisiin teoksiin. Biennale-organisaatio teemoitteli nayttelyitaan ja nain tietoisesti oli osaltaan ohjaamassa tekstiilitaiteen ilmaisua ja kehitysta. Kudonnan ja huovuttamisen (uudelleen)keksimisen jalkeen taidetekstiileita on alettu valmistaa neulomalla J o, virkkaamalla Jl, ompelemalla ja kirjomalla J2 Tekstiilien valmistamisen muuntumisen myota keskeista uusissa taidetekstiileissa on ollut myos tekstiilien ja tekstiilimateriaalin koristeleminen. Kansainvalisen tekstiilitaiteen uudistumispyrkimykset nakyivat sitten jonkin verran myohemmin myos suomalaisessa tekstiilitaiteessa ja sen ilmaisun muuntumisessa. 196o-luvun alussa tekstiilitaiteella oli Suomessa vankka traditio, jota uusi, modemi tekstiilitaide jatkoi. Tekstiilitaidetta olivat ennen murroskautta lahinna erilaisilla kudonnan tekniikoilla valmistetut seinavaatteet, jotka usein miellettiin sisustukseen kuuluviksi, ei itsenaisiksi taideteoksiksi. Toisaalta maalaustaide oli lahella painokangastekniikoita ja painokangassuunnittelua. Mitka tekijat sitten vaikuttivat tekstiilitaiteen ilmaisun muuttumiseen? Michel Thomas nimeaa kolme paivamaaraa ja taideteosta, joihin muutos tekstiilitaiteen sisalloissa hanen mukaansa tiivistyy. Ensimmainen niista on Peter ja Ritzi Jacobin teos The Wardrobe (1971), joka oli tehty kutomalla vaatteita korkeaan loimeen ja asetettu esille ripustettuna tilaan. Toisena merkkipaaluna Thomas nimeaa Maria Teresa Codinan nayttelyn vuodelta 1978 Miro-saatiossa Barcelonassa. Teos oli tehty paikatusta lakanasta, kuluneesta kaivon koydesta. Teokseen kuului myos juuttisakkeja, vilja- ja puuvillasakkeja, seka heinanippuja, joilla espanjalaiset talonpo 30 Neule on silmukoista koostuva kangas, joka muodostuu yhden langan jatkuvasta 'juoksusta'. Neulomista tehdaan kasin puikoilla tai koneella. Langan tulee jatkua tyon lapi. M ikali tehdaan kuvioita on kaytossa useampia lankoja. (Harris 1993,46 ). 3' Virkkaaminen on yksi tapa tehda pitsia. Virkkaaminen tapahtuu koukulla, ja kyseessa on yhden lankajarjestelman tekniikka (Pizzuto's 2005, 164). Virkata voi myos sileaa pintaa tai kolmiulotteisia rakenteita. 32 Kirjonta on tyotapa, jossa tehdaan kuvioita kudotulle kankaalle, paperille tai muoville, joskus harvoissa tapauksissa neuleille. Kuviointi tehdaan neuloilla ja langoilla ja joskus kaytetaan suurta maaraa eri vareja, etta saadaan aikaan erityisia suunniteltuja kuvioita. Kasin kirjomista harrastettiin menneina aikoina laajalti. (Pizzuto's 2005,165.)

9 jat kuuraavat lattiaa tai puhdistavat kattiloita. Teos koostui esineista, jotka kuvaavat "nykypaivan tiedetta, tiedetta herkkyydesta, analyysista ja ilrnaisemista ". Thomasin mukaan "ne ovat esineita, joiden kautta laitetaan kiertamaan ilmeiden ja eleiden aarettomyys, joka saattaa yhteen sukupolvet". Kolmantena keskeisena muutostekijana Thomas mainitsee Anne Veronica Jenssenin installaation The Needlewoman. Tilassa, joka on taynna poimutettuja kankaita, projektori heijastaa niihin kuvaa naisesta, joka ompelee ahkerasti iankaikkisuuteen asti; nainen parsii ikuisuudelta tuntuvaksi ajaksi 'elaman kangasta'. (Thomas 1985, ) Tekstiiliilmaisu alkoi naitten edellakavijoitten myota loytaa uudenlaista ja omintakeista ilmaisua, joka vaikutti taiteenalaa uudistavasti ja tekstiilitaiteelle ominaisen ilmaisun hahmottumista. Nain tekstiilitaide alkoi vahitellen kehittya omaksi taiteenalaksi. Tarkastelen seuraavaksi tekstiilitaiteen asemaa taideyhteison piirissa. Mildred Constantine ja Jack Lenor Larsen kuvaavat tekstiilitaiteen tilannetta 195o-luvun Amerikassa seuraavasti: "Vaikka taideteollisuuden alan taiteilijat tyoskentelivat studioissa kuvataiteilijoitten tapaan, heidan oli vaikeaa saada teoksiansa esille. Toita oli hankalaa saada esil Ie gallerioihin ja tuskin mikaan mused otti teoksia esille" (Constantine, Larsen 1980, 16). Tilanne muuttui, kun teoksia saatiin esille New Yorkin Museum of Modern Artissa, jossa jarjestettiin "Good Design" -nayttelyt vuosina ja "Textiles U.S.A" vuonna 1956 (sama, 17). Tallaiset museoitten antamat suosionosoitukset muotoilulle ja tekstiilitaiteelle mahdollistivat tekstiilitaiteen aseman parantumisen ja arvostuksen kohoamisen. Meilla Suomessa on museaalisia instituutioita, jotka ovat keskittyneet taideteollisuuteen, designiin ja nain ollen myos tekstiilitaiteeseen. Tekstiilitaiteilijoitten on kuitenkin edelleen hankalaa saada teoksiaan esille taideinstituutioiden yllapitamiin laitoksiin, museoihin seka alalla arvostettuihin gallerioihin. Miksi asiantila on nain? Yhtena tekijana Suomessa saattaa olla tekstiilitaiteen perin teen vaikutus. Onko vankka perinne toisaalta muodostunut tekstiilitaiteen kehityksen esteeksi? Tarkastelen seuraavaksi suomalaista tekstiiliperintoamme ja erityisesti sen merkittavinta taidemuotoa ryijya ja sen historiaa. 43

10 Suomalainen ryijy ja sen vaikutus tekstiilitaiteen paikantamiseen Suomalaisessa tekstiilityon perinteessa ryijylla}} on keskeinen asema. Seka ryijyn kayttotarve etta sen valmistus ovat muokanneet tekstiilitaiteen tekemisten kaytanteita Suomessa keskeisella tavalla. Suomalaisen tekstiilitaiteen korkea taso ilmeni ja I930-1uvuilla erityisesti ryijyssa, kuvakudoksissa ja karvalankamatoissa (Priha I999b, II8). Yana paivana sana ryijy tuskin tuo mieleen kovin edistyksellista taidemuotoa. Kuitenkin, jos Suomen modernin kuvataiteen historia kirjoitettaisiin ennakkoluulottomasti, varomatta eri taiteenalojen valisia materiaalirajoja, valooriryijyt muodostaisivat siina muhkean luvun (Kalha, 1999, 86). Suomalaisessa tekstiilitaiteessa ryijyn perinto elaa edelleen vahvana J4. Ryijyn kasite toimii nykyaankin yhtena tekstiilitaidetta maarittavana tekijana: tekstiilitaidetta arvioitaessa pohditaan usein nykytekstiilitaiteen suhdetta ryijyperinteeseen ja kysytaan, mika on tekstiilitaiteilijan taiteellisen tekemisen suhde siihen; kuinka nykytekstiilitaiteilijan tyoskentely poikkeaa siita, tai milla tavoin se on verrattavissa ryijyyn. Ryijy on kudottu, perinteisesti villasta valmistettu seinatekstiili.' Nykyisin ryijyja tehdaan myos muista materiaaleista, kuten pellavasta, paperinarusta seka erilaisista muista kokeilevista materiaaleista. Ryijy on nukkainen tekstiili, jossa nukka on yleensa toisella puolella}5. Nukkien tiheys on suomalaisessa ryijyssa huomattavasti harvempi kuin itamaisissa nukkamatoissa}6. Perustekniikka ryijyn valmistamiselle on kuitenkin sarna niin itamaisissa matoissa kuin suomalaisissa ryijyissakin. Nukkasolmujen maara ja pituus seka solmintatapa vaihtelevat kulttuurin mukaan. Aluksi ryijya kaytettiin kylmissa ja kosteissa linnoissa korvaamaan elainten vuotia, peitteina}7. Suomalainen ryijy on saanut alkunsa linnois 33 Ryijy, ryio: latinalainen versio sanasta on pannus viflosus I. nukkainen takki (Geijer 1994,212). 34 Kuvaavaa on, ewi edelleen mainitessaan ammattinsa tekstiilitaiteilija joutuu useimmiten kertomaan jotain ryijysta; suurelle yleisolle tekstiilitaiteen syno nyymia edustaa nimenomaan ryijy. 35 Myos kaksipuolisia nukkaryijyja on valmistettu (Toikka Karvonen 1971, ). 36 Tihea nukitus itamaisissa matoissa kestaa kulutusta paremmin kuin harva. Ryijyn luonne on alusta alkaen ollut toinen: se on peite, mattoa harvempi ja joustavampi, koska se ei joudu niin kovalle kulutukselle alttiiksi kuin lattia matto. (Toikka-Karvonen 1971, 11.) 37 Ensimmaisen kerran ryijy mainitaan Vadstenan luostarialueelta 1300 luvulla.

11 45 sa ja kruununkartanoissa kaytetyista ryijyistaj 8 ja veneryijysta. Ahvenanmaalla ja meren laheisyydessa ryijya kaytettiin venematkoilla peitteena. Ryijy oli kaytannollinen veneessa, koska se valmistettiin villasta. Villan kosteudenimukyky on suuri, joten villainen ryijy suojasi veneessa matkustajaa vesiroiskeilta, kosteudelta ja kylmalta. Linnaryijy ja veneryijy poikkesivat kuvioinniltaan: veneryijyn kuviointitapa oli niukempi kuin linnaryijyn, jonka kuvioaiheita olivat ruudut, ristiaiheet, tiimalasit ja ryijyn reunaa koristava kehys (Toikka-Karvonen 1971,80-98). Aateliston asunnoissa Turun seudulla ryijyja kaytettiin aluksi peitteina, mista ryijyt siirtyivat vahitellen seinalle kauneutensa vuoksi seka tuomaan akustista vaimennusta koleisiin asuntoihin. Kansan keskuudessa ryijya pidettiin arvokkaana tekstiilina ja sita pidettiin lattialla vihkiryijyna. Lattialta ryijy nostettiin kauneutensa ja arvokkuuden vuoksi seinalle koristeeksi, myos kansan paris sa. (KruskopfI989, 23.) Nain kehittyi suomalainen seinaryijy kaytannollisesta veneryijysta seinille nostettavaksi kodin sisustuksen osaksi, ja tasta vahitellen myos taiteeksi. Seinalla ryijy sai erilaisia tyyleja, jotka vahitellen alkoivat viitata myos ku~ataiteen erilaisiin suuntauksiin (Aav, Amberg, Kalin, Peltonen, Pylkkanen 1991, 13). Ryijyjen visuaalinen ilmaisu alkoi muuttua. Uudet materiaalit, uudet varit ja vaihtelu ryijytekniikassa innoittivat ilmaisua ryijyssa uusiin ulottuvuuksiin (Peltonen 1991,3). Suomalainen ryijy tuli maailmalla kuuluisaksi. Milanon triennaalien yhteydessa palkittiin suornalaisia tekstiilitaiteilijoita useaan kertaan korkeimmalla Grand Prix -palkinnolla: vuonna 1951 Eva Brummer ja Dora Jung, vuonna 1954 Kirsti Ilvessalo ja Dora Jung seka vuonna 1957 Dora Jung ja Uhra-Beata Simberg-Ehrstrom, joista muut paitsi Dora Jung palkittiin nimenomaan ryijyista. (Kruskopf 1989, ) Tekstiilitaiteen alku taideteollisuudessa ja taiteessa on ollut loistelias. Vuoden 1933 Milanon Triennaalissa suomalainen tekstiilitaide esiintyi kansainvalisesti. Erityisesti mainittiin ansiokas tekstiilitaide (ORNAMO, Ryijya oli helpompi kayttaa kuin elainten vuotia talvella kylmien linnojen ja luostareiden vuodevaatteina ja peitteina. Ryijy oli kuitenkin kalliimpi han kinta hinnaltaan elaimen vuotaan nahden, joten talvella kaytettiin peitteina yleensa lampaanvuotia. (Geijer 1994,212.) 38 Suomalaiset inventaariot osoittavat, etta ryijyt olivat 1500-luvulla suomalaisissa linnoissa ja kruununkartanoissa vielakin tavallisempia kuin Ruotsissa (Toikka-Karvonen 1070,48-61).

12 46 Finsk konstindustri. Ornamos 50 -ars jubileum verket, 6). Suomalaisia ryijyja esiteltiin Victoria & Albert -museossa Lontoossa vuonna 1958 ja myos muilla kansainvalisilla areenoilla (sarna, 9). Va160riryijy tavoitti laajan yleison vasta luvuilla, mutta taideteollisuuden julkisuuskuvassa sen raoli oli keskeinen I93o-luvun puolivalista alkaen (Kalha 1999, I07). Merkittava kehityshistoria on antanut suomalaiselle tekstiilitaiteelle sen ominaislaadusta suuren osan. Toisaalta tuolloin uudenlaista valooriryijyakaan ei otettu vastaan aina myotamielisen innostuneesti. Taideteollisuuden ja arkkitehtuurin vaikuttajat funktionalistisine taidekasityksineen eivat aina pitaneet arvossa ryijyn esteettista laatua. Suomalaisella taideteollisuusvaella oli omalaatuinen viha-rakkaussuhde ryijyihin. Alvar Aalto vaheksyi niita avoimesti, oliva than ne paitsi polypesakkeita, myos kalliita (siis epademokraattisia), ja sijoitettiin yleensa seinalle "hyodyttomiksi" taideteoksiksi (Kalha 1999, I02). Nyt jalkeenpain voidaan kysya, ovatko suuret saavutukset ryijynsuunnittelun alueella olleet pelkastaan eduksi tekstiilitaiteelle. Historiallisesti ryijyn kehityshistoria on merkittava, jopa alku ja elinehto kaikelle uudel Ie tekstiilitaiteen syntymiselle Suomessa. Mutta missa on tekstiilitaiteen kehitys ryijyn jalkeen? Onko kaynyt niin, etta kehitys on pysahtynyt ja ryijyn historiasta onkin tullut uusille tekijoille taakka. Vapautuminen on sana, jolla tavanomaisesti kuvataan askelia kohti nykytekstiilitaidetta. Maineikas taideryijy oli virstanpylvas tall a tiella, mutta sen muoto myos kahlitsi. (Svinhufvud 2006, 8.) Onko nykytekstiilitaiteen liittaminen ryijyn perinteeseen johtanut niin vahvaan sidokseen taideteollisuuteen, ettei uuden polven taiteilijoitten teoksia katsota (vapaaksi) taiteeksi sanan varsinaisessa merkityksessa, vaan tekstiilitaide liitetaan vain ja ainoastaan taideteollisuuteen? Heraa kysymys, ovatko taideteollisuuden kasitykset kauniista ja esteettisesta olleet myos taiteenalan sisaisessa kehityksessa este siirtymiseue vapaan taiteen suuntaan. Ja onko taideteollisuuden hyvan maun myytti ollut vartioimassa taiteeuisen luomisen ilrnenemismuotoja? Nayttaisi silta kuin tekstiilitaide Suomessa olisi jaanyt eraanlaiseen valitilaan, jonka olisi pitanyt oua ohimeneva. Tasta kaikesta nousee esiin kysymys, miksi tekstiilitaiteen tulee jatkuvasti todentaa olemassaoloaan ja perusteua sita, mika pitaisi oua perusteltu jo kymmenia vuosia sitten. Etsiessani vastausta tahan kysymykseen olen kayttanyt lahteina tekstiili

13 47 taiteen nayttelykatalogeihin kirjoitettuja esipuheita. Pyrin perustelemaan argumentointiani taidehistorian valossa ja toisaalta naistutkimuksen teoreettisiin nakokohtiin tukeutumalla. Olen kayttanyt lahteena tekstiilitaiteen piirissa arvostettujen nayttelytapahtumien nayttelyluetteloita, joita pidetaan yleisesti merkittavina taiteen piirissa. Naita nayttelytapahtumia ovat olleet Lausannen kuvakudosbiennaalit vuosina , Pohjoismaiset tekstiilitriennaalit vuosina , seka Northern Fibre workshop-tapahtumat vuodesta 1995 alkaen ja niihin liitetyt nayttelytj9. Olen pyrkinyt lukemaan nayttelyluetteloitten teksteja kriittisesti, jolloin tarkasteltavaksi tulevat myos tekstiilitaiteilijuus ja tekstiilitaiteilijan identiteetti. Tekstiilitaiteen nayttelyluettelojen esipuheissa huomioni kiinnittyi niita yhdistavaan kiinnostavaan tekijaan lahes kaikissa kirjoituksissa. Olipa kirjoitukset tehty 196o-luvulla tai 199o-luvun lopulla, tekstiilitaidetta kuvattiin lahes jokaisessa nayttelyluettelossa ikaan kuin uutena tulokkaana. 196o-luvulla tama oli oikeutettua; kyseessa ali tuolloin uusi taideilmio, jota piti tehda tutuksi taideyleisolle. Kuitenkin useimmissa tekstiilitaidetta (ja muotoilua) kasittelevissa teoksissa pyritaan edelleenkin aina uudelleen maarittelemaan tekstiilitaide tai perustelemaan jopa sita, onko tekstiilitaide ylipaataan taidetta. Tama on kiinnostavaa koska tekstiilitaide kuitenkin on jo hyvaksytty taiteen muoto. Vai onko tama oletus tekstiilitaiteen hyvaksymisesta taiteen kaanoniin pelkkaa toiveajattelua? Taideteoreettisesti on tunnettua, etta uudet taiteen virtaukset ilmenevat ensin taideinstituutioiden ulkopuolella ja reunoilla. Vahitellen tilanne yleensa muuttuu, kun marginaalissa ollut taiteen muoto hyvaksytaan taiteen keskioon, sen valtavirtaan. Tyypillista marginalisoidun aseman muuttumiselle on, etta uuden taiteen edustajia hyvaksytaan museoitten nayttelyihin ja taideinstituutio alkaa esittaa naita teoksia omissa tiloissaan. Uusi taidemuoto on hyvaksytty taideinstituution sisaan ja se jatkaa ilmenemistaan muitten rinnalla. (Ks. tarkemmin Arthur Danton institutionaalinen taideteoria esim. Sepanmaa 1991, ). Tallaisia taideinstituution reunoilta taiteen valtavirtaan hyvaksyttyja taidemuotoja 39 Esimerkiksi Lausannen kuvakudosbiennaalin nayttelyluettelot 6, 8-13, Lausannen nykytekstiilitaiteen biennaali 15 nayttelyluettelo, Pohjoismaisen tekstiilitriennaalin nayttelyluettelot vuosilta ja Northern Fibre workshop nayttelyluettelot 1-3 ja 6.

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taidekasvatuksen seminaarityö Jari Vesterinen TaiK, TKO 17.4.2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 PROSESSIN SANALLISTAMISEN TUTKIMINEN... 1 3 HUUMAANTUMINEN... 3

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Kun lumipallo lähtee pyörimään

Kun lumipallo lähtee pyörimään S ari Karttunen Kun lumipallo lähtee pyörimään Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 2000-luvun alussa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 36 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

vuoden tekstiilitaiteilija outi martikainen vuoden taidekäsityöläinen rudi merz vuoden sisustusarkkitehti antti paatero

vuoden tekstiilitaiteilija outi martikainen vuoden taidekäsityöläinen rudi merz vuoden sisustusarkkitehti antti paatero vuoden tekstiilitaiteilija outi martikainen vuoden taidekäsityöläinen rudi merz vuoden sisustusarkkitehti antti paatero vuoden muotitaiteilija piia rinne & noora niinikoski vuoden teollinen muotoilija

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT S A O F I SoFia Sosiologi- Filosofiapu Vilkka T u t k i T i e d ä T a i d a Martti Grönfors P o s s e n t i e 1 A 5, 1 3 2 0 0 H M L 0 4 0 5 8 3 9 6 2 6 h a n n a v i l k k a @ m e. c o m s o f i a. v

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat!

Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat! Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat! Välitilassa alakulttuurit, toimijuus ja kommunitas Helsingin seudun nuorten keskuudessa Pro-gradu tutkielma Vilma Nummela Helsingin Yliopisto 2011 Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys

Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys Pro gradu -tutkielma Heli Metsäpelto Sibelius-Akatemia Taidehallinto Syksy 2010 PL 86 00251 HELSINKI

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT Totuus vai tehtävä Miten tehdä dokumenttielokuva aiheesta, jota ei voi kuvata Mari Clusius HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 2 Mari Clusius Totuus vai tehtävä Miten

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Miten uusi teknologia tulee uskottavaksi: esimerkkinä maalämpö Suomessa

Miten uusi teknologia tulee uskottavaksi: esimerkkinä maalämpö Suomessa EVA HEISKANEN, RAIMO LOVIO & KIMMO LOUHIJA Miten uusi teknologia tulee uskottavaksi: esimerkkinä maalämpö Suomessa TIIVISTELMÄ Uusien teknologioiden tekeminen tutuiksi ja sen pohjalta hyväksyttäviksi,

Lisätiedot

kuluttajakansalaiset tulevat!

kuluttajakansalaiset tulevat! kuluttajakansalaiset tulevat! Miksi työn johtaminen muuttuu? Ilkka Halava Mika Pantzar www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Hanna-Mari Ikonen Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Millaisia merkityksiä suomalaisella nykymaaseudulla asuvat naisyrittäjät

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Nora Schuurman Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Hevoset hevosina Eläimen ja

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot