2.1 KOKEILEVAN TEKSTIILITAITEEN TAUSTOJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1 KOKEILEVAN TEKSTIILITAITEEN TAUSTOJA"

Transkriptio

1 35 Jako taiteen osa-alueisiin Fine Arts ja Crafts palautuu I8oo-1uvun 10 pun Eurooppaan, erityisesti Englantiin. Jaosta kaytetaan myos nimityksia puhtaat taiteet ja soveltavat taiteet, tai nykyaan taide ja design, 'muotoilu'. Kaikki edella mainitut kasitteet kuvaavat tiettya osaa taiteen kentasta. Rajat ovat hailyvia, luokitukset menevat osittain ristiin, kietoutuvat toistensa yhteyteen, muuttuvat tilanteen ja maarittelijan mukaan. Yhden mielesta kaikki on lahes samaa, toisen mielesta maariteltavat alueet poikkeavat toisistaan huomattavasti. 2.1 KOKEILEVAN TEKSTIILITAITEEN TAUSTOJA Keskustelua tekstiilitaiteen paikasta on kayty mita ilmeisimmin koko tekstiilitaiteen historian ajan. Yksi tekstiilitaiteen merkittavimmista uranuurtajista ja jopa tekstiilitaiteen ikoniksi mielletty hahmo, Anni Albers ( ), pohtii teksti.ilitaiteen suhdetta taidemaailmaan ja toisaalta taideteollisuuden suhdetta taiteeseen. Albersin mukaan craft eli taideteollisuus on osa taiteellista luomisprosessia. Taiteellisen luomistyon han kuvaa muodottoman muotoilemiseksi 20 Han pohtii myos materiaalin merkitysta luovassa prosessissa, kuinka materiaali ikaan kuin suuntaa niita valintoja, joita taiteilija tyoskennellessaan tekee. Han luonnehtii taiteellista prosessia tietylla tavalla pedagogiseksi tapahtumaksi, jossa taide ja taiteellinen prosessi opettavat taiteilijaa. Taiteilija oppii rohkeutta taiteellisesta tyoskentelystaan, kohdatessaan uutta, uusia tilanteita ja ratkaistessaan ongelmia, joita ennen ei ole ratkaistu ainakaan samalla tavalla. Albers rinnastaa taideteollisuuden kasitteen hyvin laheiseen ellei identtiseen suhteeseen taiteen kanssa. Kuvaillessaan taideteollisuutta han kayttaa siita taiteen kasitteita. Albersin mukaan "taiteilija oppii niista valinnoista, joita han on yksinaisyydessaan tehnyt". Han oppii kestamaan ja sietamaan valintojen tekemista, mista taiteilija oppii Albersin mukaan itsenaisyytta. "Taiteilija oppii myos taiteellisen tyoskentelynsa kautta 20 Teoksessaan On Designing Anni Albers kertoo luomisprosessista, luovasta!yoskentelysta: 'Art work deals with the problem of a piece of art, but more, it teaches the process of all creating, the shaping out of the shapeless' (Albers, A. 1959, 31).

2 36 luottamaan intuitioonsa, ja han oppii myas kehittamaan avoimuuttaan, hereilla oloaan maailmassa n (Albers 1959, ) On mielenkiintoista, etta Albers liittaa taideteollisuuden nain laheiseen yhteyteen taiteen kanssa. Nykyaan taideteollisuutta ei valttamatta tulkita niin yhtenevaksi taiteen kanssa kuin Albers sen tekee. Tekstiilitaide alkoi kuitenkin irtautua kayttataiteen kontekstista uvulla. Seuraavaksi tarkastelen sita, miten tama kehitysprosessi taideteollisuudessa eteni. Michael Thomasin mukaan uudenlaisen tekstiilitaiteen syntyyn vaikuttivat kolme tekijaa: Arts and Crafts -liike William Morrisin johtamana, Art Noveau -Hike Euroopassa ja Bauhaus. Nama kolme vaikuttivat yhdessa siihen, etta toisessa kansainvalisessa Lausannen kuvakudosbiennaalissa 2 1 vuonna 1965 nahtiin uusilla tekniikoilla ja uusista materiaaleista valmistettuja teaksia muuntunein sisallallisin merkityksin. Nayttelyn lehdistatiedotteessa kerrottiin joidenkin taiteilijoiden hylanneen gobeliinitekniikan ja siirtyneen kayttamaan uusia materiaaleja ja kokeilevia tekniikoita (Thomas 1985, 182). Mildred Constantinen ja Jack Lenor Larsenin mukaan kokeilevan tekstiilitaiteen historia alkaa William Morrisin kuvakudoksista Englannissa 1870-luvulla, eika suinkaan vasta uvulta,'kuten asia usein esitetaan (Constantine, Larsen 1980, 14). Morrisin kuvakudokset olivat uudenlaisia ilmaisutavaltaan ja hanen myahempi vaikutuksensa kokeileviin suunnittelijoihin ja tuottajiin oli merkittava. On kuitenkin muistettava, etta vaikka Morrisin tya ali merkityksellista omana aikanaan, se vaikutti vain pienella alueella muodikkaaseen taiteelliseen sisustussuunnitteluun. Morrisin toverit, tekstiilituottajat Britanniassa seka Taideteollisuusnayttely-yhdistyksen 22 jasenet tunnustivat Marrisin merkityksen seka hanen vaikutuksensa uuden taiteen edistamisessa (Parry 1997,28). Nicolaus Pevsner esittaa klassikkoteoksessaan Pioneers of Modern Design (1949), etta taideteollisuuden historiassa oli keskeista juuri William Morrisin toiminta, jaka heratti henkiin taidekasityan arvostuksen taiteena. Tarkeassa asemassa olivat myas I900-luvun pioneerit, jotka olivat 21 The International Tapestry Biennal of Lausanne jarjestettiin ensimmaisen kerran vuonna 1962 Sveitsin Lausannessa. Sittemmin siita tuli tekstiilitaiteen merkittiivin kansainvalinen katselmus. Nayttelyita jarjestettiin vuoteen 1995 saakka. 22 Arts and Crafts Exhibition Society.

3 37 huomanneet kokeilemattomat teollisesti tuotetun taiteen mahdollisuudet (Pevsner 1975,18-19). Pevsnerin mukaan hyvin merkitlava oli ajanjakso, jolloin Walter Gropius kehitti ajatuksen sellaisen taidekoulun perustamisesta Weimariin, jossa taide ja craft (taideteollisuus) olisivat yhdistettyina. Tama uusi koulu toimisi samaan aikaan taidekasityon ja (teollisuuden) standardisoinnin (koe)laboratoriona. Weimarin Taidekoulu eli Bauhaus'3 avattiin vuonna Bauhausilla oli merkityksensa myos tekstiilitaiteen kehityksessa (ks. Wortman Weltge 1998). Constantinen ja Larsenin mukaan Bauhausilla ja siella valmistetuilla tekstiileilla, oli kaikkein merkittavin vaikutus uudenlaisen tekstiilitaiteen synnylle (Constantine, Larsen 1980,14) Tekstiilitaide ja taideteollisuus Kuten edella esitin taideteollisuuden maaritteleminen ei ole suinkaan yksiselitteista. Taideteollis\lutta tai taidekasityota on pidetty toisaalta aina kaytannon toimiin liittyvana taiteen alueena. Toisin sanoen taideteollisuus ei ole varsinaisessa merkityksessaan 'puhdasta' taidetta, koska sen kautta syntyneet esineet ja tuotteet tehtiin useimmiten jotakin kayttoa varten. Hans-Georg Gadamerin mukaan: vida nykyisinkin ilmaisu "taidekasityo" osoittaa kasityon ja taiteellisen luomisen laheiseen yhteyteen - - Kasityohon liittyy toisenlainen tekeminen, tuottaminen ja valmistaminen kuin taiteeseen. Aikaansaadulle tyonaytteelle ja vastaavalle taidolle on ominaista, etta ne pystytiiiin toistamaan. - - Onhan taideteos jotakin sellaista, joka voi onnistua vain kerran, eiviitka kenenkaiin kuvataiteilijan tai kiljailijan mestarillisetkaan taidot takaa, etta teos varmasti onnistuisi vielii kerran samassa muodossa. Ei voida ennakoida, syntyyko uusi taideteos vai pelkkii vankka tyoniiyte. (Gadamer 2001, ) Lisaksi taiteen maarittelyyn liittyy keskeisesti irrallisuus kayttotarkoituksesta: - - taideteoksella ei ole kiiyttoarvoa toisin kuin tyoniiytteella, eikii se nain tule myoskiian kiiytetyksi loppuun (sarna). Nama taideteoksen arvostukseen liittyvat nakokannat vaikuttavat edelleen taitees sa ja taideteollisuudessa, seka niitten asemassa taiteen kentalla. Arthur Cohenin mukaan "soveltavien taiteitten arvon lasku modernina 23 Bauhaus, Weimar, Saksa vuosina Bauhaus, Dessau, Saksa vuosi na

4 38 aikana ja dekoraation luokittelu alempaan statukseen 'taiteen pyhatowi' johtuivat puolestaan siita, etta taloudelliset ja luokkakysymykset sekaantuivat keskenaan. Artisaani piti itseaan rikkaitten orjana, ja sen vuoksi alempaan yhteiskuntaluokkaan joutuneena. Ei ollut kyse niinkaan siita, etta taiteilija ansaitsi enemman kuin craftsman. Enemmankin oli kyse siita, etta taiteilijaa pidettiin 'vapaana miehena', luomaan taidetta ja nakemaap nalkaa jos vaiitsi niin - sen sijaan craftsmenit olivat aina killan jasenia ja pitivat ylla laanityslaitoksen yhteiskunnallista asemaa ja mielikuvaa feodalismista" (Cohen 1975, 80-81). Voidaan myos sanoa, etta craftsmenit olivat yleensa riippuvaisia asiakkaan tilaustoista, enemman kuin taiteilijat yleensa. (Constantine, Larsen 1980, 14.) Suomen oloissa taideteollisuuden asemaan liittyi edella mainitun kaltaisia painotuksia. OIIi Borg kirjoittaakin vuonna 1955 ORNAMo:n'4 vuosikirjan johdannossa: Maan ja sen kotimarkkinateollisuuden pienimittaisuudesta johtuen, seka sen syljityn aseman vuoksi, mika taideteollisuudella on ollut kulttuurielamassamme, on Ornamo joutunut henkisena linnoituksena tukemaan jaseniensa tyota kiintean yhteishengen seka keskinaisen vuorovaikutuksen avulla (ORNAMO, Suomen taideteollisuutta , 6). Taideteollisuuden asemaa pohdittaessa merkitykseliiseksi osoittautuu myos (taiteenalan)taiteilijan sukupuoli. Vapaan taiteilijan myytti ja kasitys suuresta taiteilijasta, taiteilijanerosta, eivat liittyneet pelkastaan ammattikuntajakoon, vaan myos taiteilijan sukupuoleen. Linda Nochlinin vuonna 1971 julkaisema artikkeli Why Have There Been No Great Women Artists? nosti esiin kysymyksen slita, mitka syyt ovat johtaneet naistaiteen marginalisointiin. Han kasitteli siina eraita jatkuvasti keskeisia kysymyksia kuten "suuren taiteilijan" maaritelmaa ja niita yhteiskunnallisia syita, jotka estivat naisia tulemasta "suuriksi" (Konttinen 1991, II). Kaanoniin kuulumattomat "pienet taiteilijat" ovat herattaneet yha suurempaa kiinnostusta, ja mielenkiinto on alkanut kaantya keskusten ohella periferiaan (sarna, 10). Kaikki taiteilijat eivat ole kuitenkaan toteuttaneet kirjaimellisesti naita sukupuoli- ja ammattikuntajakoja. Pariisissa taiteilija Sonia Delaunay ei piitannut ammattikunnan rajoituksista ja esteista. Han teki tekstiili- ja muotisuunnittelua seka myos sisustussuunnittelua ja teatteripuvustuk 24 ORNAMO Suomen teollisuustaiteen liitto. Perustettiin vuonna 1913 Suomen Koristetaiteilijain Liitto, taideteollisten alojen yhteiseksi foorumiksi (ORNA MO, Suomen taideteol/isuutta '950-54, 6).

5 39 sia taidemaalarin koulutuksen pohjalta. Han perusti suunnittelemilleen tuotteille myymalan Pariisiin vuonna (Cohen 1975, ) Suo mess a taidemaalarin koulutuksen saanut taiteilija Fanny Churberg teki merkittavimman osan taiteellisesta tyostaan toimimalla Suomen Kasityon Ystavissa 25. Han oli aktiivinen aloitteentekija vuonna 1879 Kasityon Ystavia perustaessaan arkkitehti Jac Ahrenbergin kanssa. Churberg osallistui aktiivisesti yhdistyksen toiminnan kehittamiseen ja taisteluun kotimaisen tyylin puolesta ja suunnitteli yksittaisia tuotteita, mutta muotoilijaa sanan varsinaisessa merkityksessa hanesta ei tullut. (Kruskopf 1989, 62.) Kasityon Ystavissa toimimisen lisaksi Churberg vaikutti kirjoittamalla. Han julkaisi lukuisia mielipide- ja heratysartikkeleita Suomen Kasityon Ystavien ja taidekasityon puolesta ja lisaksi huomattavan maaran taidearvosteluja (Konttinen 1994, 149). Akseli Gallen-Kallela suunnitteli kymmenkunta ryijya (Svinhufvud 1999, 68)26, joista tunnetuin on Liekki-ryijy vuonna 1899, muuten han toimi taidemaalarina. Nama yksittaiset taiteilijat vaikuttivat osaltaan omilla toimillaan myos siihen, etta vahitellen tekstiilitaide(teollisuus) alkoi irtautua perinteisesta sidoksestaan kaytannollisyyteen, taiteen ilmaisun valjemmille alueille. Tekstiilitaiteen murrokseen vaikutti myos laajempi taidekasityksen muuttuminen lansimaissa. 193o-1uvulla syntyneet taiteilijat muokkasivat taidekasitysta - maalauksen ja maalaustaiteen muuttunut asema vaikutti maalauksen katsomistapaan. Tekstiilitaide alkoi lahentya maalaustaidetta, ja toisaalta maalaustaide yhdisteua kasityomaisia tekniikoita maalaustaiteen tekniikoihin. Nain katse kaantyi myos tekstiilitaiteeseen, kasityohon, tekstiilimateriaaliin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Toisaalta tekstiilitaiteessa tapahtui vastaava ilmio, lahentyminen kuvataiteen ja maalaustaiteen suuntaan, kun kankaankudonnan rajoitettua ilmaisuasteikkoa pyrittiin vapauttamaan maalauksen, veistoksen ja tilataiteen suuntaan. (Thomas 1985, 199.) Suomessa tapahtui samankaltainen kehityskulku tekstiilitaiteessa, mutta myohemmin kuin anglo-amerikkalaisen kulttuurin piirissa. Matkalla 25 Tyoskentely Kasityon Ystavien hyvaksi oli saanut hanet luopumaan taidemaa larin am matista (Priha ). 26 Esimerkiksi Albert Edelfelt ja Hugo Simberg ovat kumpikin suunnitelleet yhden kuvakudoksen aikaisemman maalauksen pohjalta. Eliel Saarisen suun nitelmia on Ystavien luonnosarkistossa jaljellii kahdeksan (SvinhufVud ).

6 40 maalaustaiteen ja tekstiilitaiteen yhdistamispyrkimyksissa oli pioneereja esim. Eva Anttilan 1920-luvulla alkanut kuvakudostaide, joka jatkui lahes 60 vuotta. Anttila katsoo modernin maalaustaiteen inspiroineen eniten hanen kuvakudoksiansa (Salo-Mattila 1997,56-63). Kirsti Rantasen kertoo, nayttelyn Tekstiilitaide/Taide 86 avajaispuheessa, kuinka suomalainen vapaa tekstiilitaide on selvasti kulkenut positiivista muutosta kohti (Priha 2000, 52). Tama muutos nakyy mm. tekstiilitaiteen tekniikoitten irrottautumisena kudonnasta. Monet toteuttavat ajatuksiaan ilman kangaspuita. Mukana on neulosta, serigrafiaa tekstiilipohjalle, applikaatioita ja erilaisia kollaaseja, plastisia muotoja kovetetuista materiaaleista jne. (Priha 2000, 53.) 1960-luvulla Euroopassa ja Amerikassa tapahtui murros, jonka tuloksena syntyi tekstiilitaide sanan nykymerkityksessa. Tekstiilitaidetta oli toki ollut aikaisemminkin, mutta 60-1uvulla tekstiili-ilmaisussa haluttiin nimenomaan korostaa tekstiilitaiteen itsenaisyytta ilmaisutavassa, sen osallisuutta taiteen kentassa. Rantanen kirjoittaa Suomen oloista vuonna 1986 nain: "amalia tahollaan uusi, kaupungissa kasvanut tekstiilitaiteilijapolvi liikkuu vapautuneesti aikamme kuvataiteen kentassa. Nama nuoret eivat pida tarkeana rohtimen rajoja eivatka niisinnan velvoitteita. On vain yhteinen, kaikille mahdollisuuksille avoin taide". (Priha 2000, 53.) Uudenlaisen, itsenaisen tekstiilitaiteen, jota Amerikassa kutsutaan Fibre Art -nimella, voidaan katsoa syntyneen Euroopassa ja Amerikassa 1960-luvun taitteessa. Muutos oli kokonaisvaltainen; se tapahtui teosten sisalloissa, tekniikoissa joilla teokset tehtiin, teoksiin kaytetyissa materiaaleissa seka tilassa, johon teokset asetettiin. Muutos ei siis tapahtunut pelkastaan yhdella kapealla alueella. Taidetekstiilien nykymateriaalit voivat olla mila tahansa (Poutasuo 2001, 8). Muutos oli myos voimakas ja heijasti laajemmin yhteiskunnan muutosta I960-luvulla. Radikaalinuorison vaikutus yhteiskuntaan hippiliikkeessa, seka taiteen murros, esimerkiksi tila- ja performanssitaiteessa, eivat tapahtuneet ulottamatta vaikutustaan myos tekstiilitaiteeseen Lausanne" kansainvaliset nykytekstiilitaiteen biennaalit Lausannessa, Sveitsissa koottiin suuria kansainvalisia tekstiilitaiteen kat

7 41 selmuksia kahden vuoden valein. Nama nayttelyt yllapitivat tekstiilitaiteen tasoa ja kehitysta kohti uusia taiteellisia ilmaisutapoja. Lausannen kansainvaliset nykytekstiilitaiteen biennaalit 27 olivatkin merkittava instituutio tekstiilitaiteen alueelle. Biennaalit olivat kansainvalinen katsaus tekstiilitaiteen tilaan kulloisenakin vuotena. Nayttelyissa esiteltiin suurikokoisia teoksia: toive teosten koosta oli 6 m, mika nykypaivana kuulostaa megalomaaniselta. Ehka teosten suuri koko olikin osaltaan tekija, joka mahdollisti teosten sisa1l61 lisen uudistumisen. Se, etta materiaali paasi esille nain suuressa mittakaavassa, antoi taiteenalalle mahdollisuuden ilmentaa ominaisuuksiaan selkeasti. Tallainen merkittavan nayttelytapahtuman jatkumo mahdollisti my6s taiteenalueen aktiivisen kehittymisen ja muutoksen. Seuraavassa nayttelyssa ymmarrettavasti pyrittiin herattelemaan ja ravistelemaan katsojaa ja juryn jasenia niin uusilla ilmaisutavoilla ja teknisilla ratkaisuilla kuin uusilla ja ajankohtaisilla taiteen sisa1l6illakin. Toisessa Lausannen kuvakudosbiennaalissa vuonna 1965 nahtiin kudottuja teoksia, joiden tekniikan sanottiin olevan "yi6salaisin n Tuolloin alettiin tehda teoksia, joiden rakenne oli kudottu mutta jotka laajenivat perinteisesta kangaspuilla kutomisesta uudenlaisina teknisia ratkaisuina ja ilman kangaspuilla kutomista 28 Uudenlaista tekniikkaa kayttivat ita-eurooppalaiset taiteilijat: Magdalena Abakanowicz 29, Jagoda Buic, Maria Laszkiewicz ja Wojciech Sadley, espanjalaiset Josep Grau-Garriga ja Arelia Munoz ja hollantilaiset Wilhelmina Fruytier ja Herman Scholten. (Thomas 1985, 182.) Kolmas Lausannen kuvakudosbiennaali vuonna 1967 toi lisaa kokeilevaa ilmaisua perinteiseen kudontaan ja gobeliinitekniikkaan. Siihen osallistuivat mm. taiteilijat Olga de Amaral. Maria Teresa Codina ja Sheila Hicks seka Eisi Giauque, jolta oli esilla yksi ensimmaisista tilateoksista Lausannen nayttelyissa. (Sarna.) 27 Biennaalit olivat ennen vuotta 1992 nimeltaan Lausannen kuvakudosbiennaali. Sittemmin nimi muutettiin Lausannen nykytekstiilitaiteen biennaaliksi Oeanloz 1992,14). 28 Tama tarkoittaa kudonnaisen tai tekstiilin valmistamista muuten kuin kuvakudospuissa, kuten esimerkiksi kudontakehikossa. Tai kuten useat puolalaiset tekstiilitaiteilijat tyonsa toteuttavat, seinan yla- ja alarajaan kiinnitettyihin palkkeihin pingotettuihin loimilankoihin kutomalla. 29 Ks. Abakanowicz, Magdalena (1982). Museum of Contemporary Art, Chicago.

8 42 Kehitysta tapahtui seka materiaalien kayttamisessa, tekniikoitten irrottautumisessa perinteesta etta siirtymisessa kolmiulotteisiin teoksiin. Biennale-organisaatio teemoitteli nayttelyitaan ja nain tietoisesti oli osaltaan ohjaamassa tekstiilitaiteen ilmaisua ja kehitysta. Kudonnan ja huovuttamisen (uudelleen)keksimisen jalkeen taidetekstiileita on alettu valmistaa neulomalla J o, virkkaamalla Jl, ompelemalla ja kirjomalla J2 Tekstiilien valmistamisen muuntumisen myota keskeista uusissa taidetekstiileissa on ollut myos tekstiilien ja tekstiilimateriaalin koristeleminen. Kansainvalisen tekstiilitaiteen uudistumispyrkimykset nakyivat sitten jonkin verran myohemmin myos suomalaisessa tekstiilitaiteessa ja sen ilmaisun muuntumisessa. 196o-luvun alussa tekstiilitaiteella oli Suomessa vankka traditio, jota uusi, modemi tekstiilitaide jatkoi. Tekstiilitaidetta olivat ennen murroskautta lahinna erilaisilla kudonnan tekniikoilla valmistetut seinavaatteet, jotka usein miellettiin sisustukseen kuuluviksi, ei itsenaisiksi taideteoksiksi. Toisaalta maalaustaide oli lahella painokangastekniikoita ja painokangassuunnittelua. Mitka tekijat sitten vaikuttivat tekstiilitaiteen ilmaisun muuttumiseen? Michel Thomas nimeaa kolme paivamaaraa ja taideteosta, joihin muutos tekstiilitaiteen sisalloissa hanen mukaansa tiivistyy. Ensimmainen niista on Peter ja Ritzi Jacobin teos The Wardrobe (1971), joka oli tehty kutomalla vaatteita korkeaan loimeen ja asetettu esille ripustettuna tilaan. Toisena merkkipaaluna Thomas nimeaa Maria Teresa Codinan nayttelyn vuodelta 1978 Miro-saatiossa Barcelonassa. Teos oli tehty paikatusta lakanasta, kuluneesta kaivon koydesta. Teokseen kuului myos juuttisakkeja, vilja- ja puuvillasakkeja, seka heinanippuja, joilla espanjalaiset talonpo 30 Neule on silmukoista koostuva kangas, joka muodostuu yhden langan jatkuvasta 'juoksusta'. Neulomista tehdaan kasin puikoilla tai koneella. Langan tulee jatkua tyon lapi. M ikali tehdaan kuvioita on kaytossa useampia lankoja. (Harris 1993,46 ). 3' Virkkaaminen on yksi tapa tehda pitsia. Virkkaaminen tapahtuu koukulla, ja kyseessa on yhden lankajarjestelman tekniikka (Pizzuto's 2005, 164). Virkata voi myos sileaa pintaa tai kolmiulotteisia rakenteita. 32 Kirjonta on tyotapa, jossa tehdaan kuvioita kudotulle kankaalle, paperille tai muoville, joskus harvoissa tapauksissa neuleille. Kuviointi tehdaan neuloilla ja langoilla ja joskus kaytetaan suurta maaraa eri vareja, etta saadaan aikaan erityisia suunniteltuja kuvioita. Kasin kirjomista harrastettiin menneina aikoina laajalti. (Pizzuto's 2005,165.)

9 jat kuuraavat lattiaa tai puhdistavat kattiloita. Teos koostui esineista, jotka kuvaavat "nykypaivan tiedetta, tiedetta herkkyydesta, analyysista ja ilrnaisemista ". Thomasin mukaan "ne ovat esineita, joiden kautta laitetaan kiertamaan ilmeiden ja eleiden aarettomyys, joka saattaa yhteen sukupolvet". Kolmantena keskeisena muutostekijana Thomas mainitsee Anne Veronica Jenssenin installaation The Needlewoman. Tilassa, joka on taynna poimutettuja kankaita, projektori heijastaa niihin kuvaa naisesta, joka ompelee ahkerasti iankaikkisuuteen asti; nainen parsii ikuisuudelta tuntuvaksi ajaksi 'elaman kangasta'. (Thomas 1985, ) Tekstiiliilmaisu alkoi naitten edellakavijoitten myota loytaa uudenlaista ja omintakeista ilmaisua, joka vaikutti taiteenalaa uudistavasti ja tekstiilitaiteelle ominaisen ilmaisun hahmottumista. Nain tekstiilitaide alkoi vahitellen kehittya omaksi taiteenalaksi. Tarkastelen seuraavaksi tekstiilitaiteen asemaa taideyhteison piirissa. Mildred Constantine ja Jack Lenor Larsen kuvaavat tekstiilitaiteen tilannetta 195o-luvun Amerikassa seuraavasti: "Vaikka taideteollisuuden alan taiteilijat tyoskentelivat studioissa kuvataiteilijoitten tapaan, heidan oli vaikeaa saada teoksiansa esille. Toita oli hankalaa saada esil Ie gallerioihin ja tuskin mikaan mused otti teoksia esille" (Constantine, Larsen 1980, 16). Tilanne muuttui, kun teoksia saatiin esille New Yorkin Museum of Modern Artissa, jossa jarjestettiin "Good Design" -nayttelyt vuosina ja "Textiles U.S.A" vuonna 1956 (sama, 17). Tallaiset museoitten antamat suosionosoitukset muotoilulle ja tekstiilitaiteelle mahdollistivat tekstiilitaiteen aseman parantumisen ja arvostuksen kohoamisen. Meilla Suomessa on museaalisia instituutioita, jotka ovat keskittyneet taideteollisuuteen, designiin ja nain ollen myos tekstiilitaiteeseen. Tekstiilitaiteilijoitten on kuitenkin edelleen hankalaa saada teoksiaan esille taideinstituutioiden yllapitamiin laitoksiin, museoihin seka alalla arvostettuihin gallerioihin. Miksi asiantila on nain? Yhtena tekijana Suomessa saattaa olla tekstiilitaiteen perin teen vaikutus. Onko vankka perinne toisaalta muodostunut tekstiilitaiteen kehityksen esteeksi? Tarkastelen seuraavaksi suomalaista tekstiiliperintoamme ja erityisesti sen merkittavinta taidemuotoa ryijya ja sen historiaa. 43

10 Suomalainen ryijy ja sen vaikutus tekstiilitaiteen paikantamiseen Suomalaisessa tekstiilityon perinteessa ryijylla}} on keskeinen asema. Seka ryijyn kayttotarve etta sen valmistus ovat muokanneet tekstiilitaiteen tekemisten kaytanteita Suomessa keskeisella tavalla. Suomalaisen tekstiilitaiteen korkea taso ilmeni ja I930-1uvuilla erityisesti ryijyssa, kuvakudoksissa ja karvalankamatoissa (Priha I999b, II8). Yana paivana sana ryijy tuskin tuo mieleen kovin edistyksellista taidemuotoa. Kuitenkin, jos Suomen modernin kuvataiteen historia kirjoitettaisiin ennakkoluulottomasti, varomatta eri taiteenalojen valisia materiaalirajoja, valooriryijyt muodostaisivat siina muhkean luvun (Kalha, 1999, 86). Suomalaisessa tekstiilitaiteessa ryijyn perinto elaa edelleen vahvana J4. Ryijyn kasite toimii nykyaankin yhtena tekstiilitaidetta maarittavana tekijana: tekstiilitaidetta arvioitaessa pohditaan usein nykytekstiilitaiteen suhdetta ryijyperinteeseen ja kysytaan, mika on tekstiilitaiteilijan taiteellisen tekemisen suhde siihen; kuinka nykytekstiilitaiteilijan tyoskentely poikkeaa siita, tai milla tavoin se on verrattavissa ryijyyn. Ryijy on kudottu, perinteisesti villasta valmistettu seinatekstiili.' Nykyisin ryijyja tehdaan myos muista materiaaleista, kuten pellavasta, paperinarusta seka erilaisista muista kokeilevista materiaaleista. Ryijy on nukkainen tekstiili, jossa nukka on yleensa toisella puolella}5. Nukkien tiheys on suomalaisessa ryijyssa huomattavasti harvempi kuin itamaisissa nukkamatoissa}6. Perustekniikka ryijyn valmistamiselle on kuitenkin sarna niin itamaisissa matoissa kuin suomalaisissa ryijyissakin. Nukkasolmujen maara ja pituus seka solmintatapa vaihtelevat kulttuurin mukaan. Aluksi ryijya kaytettiin kylmissa ja kosteissa linnoissa korvaamaan elainten vuotia, peitteina}7. Suomalainen ryijy on saanut alkunsa linnois 33 Ryijy, ryio: latinalainen versio sanasta on pannus viflosus I. nukkainen takki (Geijer 1994,212). 34 Kuvaavaa on, ewi edelleen mainitessaan ammattinsa tekstiilitaiteilija joutuu useimmiten kertomaan jotain ryijysta; suurelle yleisolle tekstiilitaiteen syno nyymia edustaa nimenomaan ryijy. 35 Myos kaksipuolisia nukkaryijyja on valmistettu (Toikka Karvonen 1971, ). 36 Tihea nukitus itamaisissa matoissa kestaa kulutusta paremmin kuin harva. Ryijyn luonne on alusta alkaen ollut toinen: se on peite, mattoa harvempi ja joustavampi, koska se ei joudu niin kovalle kulutukselle alttiiksi kuin lattia matto. (Toikka-Karvonen 1971, 11.) 37 Ensimmaisen kerran ryijy mainitaan Vadstenan luostarialueelta 1300 luvulla.

11 45 sa ja kruununkartanoissa kaytetyista ryijyistaj 8 ja veneryijysta. Ahvenanmaalla ja meren laheisyydessa ryijya kaytettiin venematkoilla peitteena. Ryijy oli kaytannollinen veneessa, koska se valmistettiin villasta. Villan kosteudenimukyky on suuri, joten villainen ryijy suojasi veneessa matkustajaa vesiroiskeilta, kosteudelta ja kylmalta. Linnaryijy ja veneryijy poikkesivat kuvioinniltaan: veneryijyn kuviointitapa oli niukempi kuin linnaryijyn, jonka kuvioaiheita olivat ruudut, ristiaiheet, tiimalasit ja ryijyn reunaa koristava kehys (Toikka-Karvonen 1971,80-98). Aateliston asunnoissa Turun seudulla ryijyja kaytettiin aluksi peitteina, mista ryijyt siirtyivat vahitellen seinalle kauneutensa vuoksi seka tuomaan akustista vaimennusta koleisiin asuntoihin. Kansan keskuudessa ryijya pidettiin arvokkaana tekstiilina ja sita pidettiin lattialla vihkiryijyna. Lattialta ryijy nostettiin kauneutensa ja arvokkuuden vuoksi seinalle koristeeksi, myos kansan paris sa. (KruskopfI989, 23.) Nain kehittyi suomalainen seinaryijy kaytannollisesta veneryijysta seinille nostettavaksi kodin sisustuksen osaksi, ja tasta vahitellen myos taiteeksi. Seinalla ryijy sai erilaisia tyyleja, jotka vahitellen alkoivat viitata myos ku~ataiteen erilaisiin suuntauksiin (Aav, Amberg, Kalin, Peltonen, Pylkkanen 1991, 13). Ryijyjen visuaalinen ilmaisu alkoi muuttua. Uudet materiaalit, uudet varit ja vaihtelu ryijytekniikassa innoittivat ilmaisua ryijyssa uusiin ulottuvuuksiin (Peltonen 1991,3). Suomalainen ryijy tuli maailmalla kuuluisaksi. Milanon triennaalien yhteydessa palkittiin suornalaisia tekstiilitaiteilijoita useaan kertaan korkeimmalla Grand Prix -palkinnolla: vuonna 1951 Eva Brummer ja Dora Jung, vuonna 1954 Kirsti Ilvessalo ja Dora Jung seka vuonna 1957 Dora Jung ja Uhra-Beata Simberg-Ehrstrom, joista muut paitsi Dora Jung palkittiin nimenomaan ryijyista. (Kruskopf 1989, ) Tekstiilitaiteen alku taideteollisuudessa ja taiteessa on ollut loistelias. Vuoden 1933 Milanon Triennaalissa suomalainen tekstiilitaide esiintyi kansainvalisesti. Erityisesti mainittiin ansiokas tekstiilitaide (ORNAMO, Ryijya oli helpompi kayttaa kuin elainten vuotia talvella kylmien linnojen ja luostareiden vuodevaatteina ja peitteina. Ryijy oli kuitenkin kalliimpi han kinta hinnaltaan elaimen vuotaan nahden, joten talvella kaytettiin peitteina yleensa lampaanvuotia. (Geijer 1994,212.) 38 Suomalaiset inventaariot osoittavat, etta ryijyt olivat 1500-luvulla suomalaisissa linnoissa ja kruununkartanoissa vielakin tavallisempia kuin Ruotsissa (Toikka-Karvonen 1070,48-61).

12 46 Finsk konstindustri. Ornamos 50 -ars jubileum verket, 6). Suomalaisia ryijyja esiteltiin Victoria & Albert -museossa Lontoossa vuonna 1958 ja myos muilla kansainvalisilla areenoilla (sarna, 9). Va160riryijy tavoitti laajan yleison vasta luvuilla, mutta taideteollisuuden julkisuuskuvassa sen raoli oli keskeinen I93o-luvun puolivalista alkaen (Kalha 1999, I07). Merkittava kehityshistoria on antanut suomalaiselle tekstiilitaiteelle sen ominaislaadusta suuren osan. Toisaalta tuolloin uudenlaista valooriryijyakaan ei otettu vastaan aina myotamielisen innostuneesti. Taideteollisuuden ja arkkitehtuurin vaikuttajat funktionalistisine taidekasityksineen eivat aina pitaneet arvossa ryijyn esteettista laatua. Suomalaisella taideteollisuusvaella oli omalaatuinen viha-rakkaussuhde ryijyihin. Alvar Aalto vaheksyi niita avoimesti, oliva than ne paitsi polypesakkeita, myos kalliita (siis epademokraattisia), ja sijoitettiin yleensa seinalle "hyodyttomiksi" taideteoksiksi (Kalha 1999, I02). Nyt jalkeenpain voidaan kysya, ovatko suuret saavutukset ryijynsuunnittelun alueella olleet pelkastaan eduksi tekstiilitaiteelle. Historiallisesti ryijyn kehityshistoria on merkittava, jopa alku ja elinehto kaikelle uudel Ie tekstiilitaiteen syntymiselle Suomessa. Mutta missa on tekstiilitaiteen kehitys ryijyn jalkeen? Onko kaynyt niin, etta kehitys on pysahtynyt ja ryijyn historiasta onkin tullut uusille tekijoille taakka. Vapautuminen on sana, jolla tavanomaisesti kuvataan askelia kohti nykytekstiilitaidetta. Maineikas taideryijy oli virstanpylvas tall a tiella, mutta sen muoto myos kahlitsi. (Svinhufvud 2006, 8.) Onko nykytekstiilitaiteen liittaminen ryijyn perinteeseen johtanut niin vahvaan sidokseen taideteollisuuteen, ettei uuden polven taiteilijoitten teoksia katsota (vapaaksi) taiteeksi sanan varsinaisessa merkityksessa, vaan tekstiilitaide liitetaan vain ja ainoastaan taideteollisuuteen? Heraa kysymys, ovatko taideteollisuuden kasitykset kauniista ja esteettisesta olleet myos taiteenalan sisaisessa kehityksessa este siirtymiseue vapaan taiteen suuntaan. Ja onko taideteollisuuden hyvan maun myytti ollut vartioimassa taiteeuisen luomisen ilrnenemismuotoja? Nayttaisi silta kuin tekstiilitaide Suomessa olisi jaanyt eraanlaiseen valitilaan, jonka olisi pitanyt oua ohimeneva. Tasta kaikesta nousee esiin kysymys, miksi tekstiilitaiteen tulee jatkuvasti todentaa olemassaoloaan ja perusteua sita, mika pitaisi oua perusteltu jo kymmenia vuosia sitten. Etsiessani vastausta tahan kysymykseen olen kayttanyt lahteina tekstiili

13 47 taiteen nayttelykatalogeihin kirjoitettuja esipuheita. Pyrin perustelemaan argumentointiani taidehistorian valossa ja toisaalta naistutkimuksen teoreettisiin nakokohtiin tukeutumalla. Olen kayttanyt lahteena tekstiilitaiteen piirissa arvostettujen nayttelytapahtumien nayttelyluetteloita, joita pidetaan yleisesti merkittavina taiteen piirissa. Naita nayttelytapahtumia ovat olleet Lausannen kuvakudosbiennaalit vuosina , Pohjoismaiset tekstiilitriennaalit vuosina , seka Northern Fibre workshop-tapahtumat vuodesta 1995 alkaen ja niihin liitetyt nayttelytj9. Olen pyrkinyt lukemaan nayttelyluetteloitten teksteja kriittisesti, jolloin tarkasteltavaksi tulevat myos tekstiilitaiteilijuus ja tekstiilitaiteilijan identiteetti. Tekstiilitaiteen nayttelyluettelojen esipuheissa huomioni kiinnittyi niita yhdistavaan kiinnostavaan tekijaan lahes kaikissa kirjoituksissa. Olipa kirjoitukset tehty 196o-luvulla tai 199o-luvun lopulla, tekstiilitaidetta kuvattiin lahes jokaisessa nayttelyluettelossa ikaan kuin uutena tulokkaana. 196o-luvulla tama oli oikeutettua; kyseessa ali tuolloin uusi taideilmio, jota piti tehda tutuksi taideyleisolle. Kuitenkin useimmissa tekstiilitaidetta (ja muotoilua) kasittelevissa teoksissa pyritaan edelleenkin aina uudelleen maarittelemaan tekstiilitaide tai perustelemaan jopa sita, onko tekstiilitaide ylipaataan taidetta. Tama on kiinnostavaa koska tekstiilitaide kuitenkin on jo hyvaksytty taiteen muoto. Vai onko tama oletus tekstiilitaiteen hyvaksymisesta taiteen kaanoniin pelkkaa toiveajattelua? Taideteoreettisesti on tunnettua, etta uudet taiteen virtaukset ilmenevat ensin taideinstituutioiden ulkopuolella ja reunoilla. Vahitellen tilanne yleensa muuttuu, kun marginaalissa ollut taiteen muoto hyvaksytaan taiteen keskioon, sen valtavirtaan. Tyypillista marginalisoidun aseman muuttumiselle on, etta uuden taiteen edustajia hyvaksytaan museoitten nayttelyihin ja taideinstituutio alkaa esittaa naita teoksia omissa tiloissaan. Uusi taidemuoto on hyvaksytty taideinstituution sisaan ja se jatkaa ilmenemistaan muitten rinnalla. (Ks. tarkemmin Arthur Danton institutionaalinen taideteoria esim. Sepanmaa 1991, ). Tallaisia taideinstituution reunoilta taiteen valtavirtaan hyvaksyttyja taidemuotoja 39 Esimerkiksi Lausannen kuvakudosbiennaalin nayttelyluettelot 6, 8-13, Lausannen nykytekstiilitaiteen biennaali 15 nayttelyluettelo, Pohjoismaisen tekstiilitriennaalin nayttelyluettelot vuosilta ja Northern Fibre workshop nayttelyluettelot 1-3 ja 6.

14 48 ovet olleet 190o-luvulla Hinsimaissa esim. valokuvaus 40, grafiikka, performanssi, videotaide, ymparistotaide, sarjakuva, graffiti, ite-taide4'. Graffiti ja ite-taide eivat ehka viela ole taysin institutionaalisesti hyvaksyttyja taidemuotoja, mutta ovat selkeasti jo matkalla siihen. Eiko siis tekstiilitaiteen suhteen olekaan patenyt yleinen institutionaalinen taiteen teoria, jossa uusi taidemuoto vahitellen siirtyy marginaalista taideinstituutioiden hyvaksymaksi ja taidemaailman keskioon 42? Kolmannen Pohjoismaisen tekstiilitriennaalin katalogissa kirjoitettiin teemasta nain: "Visuaalisen tekstiilitaiteen tilanne suhteessa muuhun visuaaliseen taiteeseen on usein vaikea, koska on edelleen tarkeaa taistella sen tunnustamisesta visuaalisena taiteena muitten rinnalla, esimerkiksi maalauksen ja kuvanveiston 43 ". Vuonna 1982 tilanne on siis ollut Pohjoismaissa tallainen. On hyvin mielenkiintoista, etta sarna tematiikka toistuu tekstiilitaiteilijoiden keskusteluissa nykyaankin. Kehitysta tekstiilitaiteen kannalta katsottuna on kylla tapahtunut, mutta tama 25 vuotta sitten kirjoitettu vaittama voisi olia luotu yhta hyvin kuvaamaan tilannetta tan a paivana. Argumenttini tueksi lainaan vuoden 1995 Pohjoismaisen tekstiilitriennaalin nayttelyluetteloa: "Tekstiilimateriaalin langat assosioituvat arjen valttamattomiin esineisiin - vuoteeseen, poytaan, vaatteisiin - mutta voiko niista tulla myos taidetta? --- teos tekee dialektisen hypyn materiaalista ja kasityosta. Tekstiiliteos irtautuu 'valttamattomyyden sidoksesta', muuttuu kolmanneksi kategoriaksi, muuttuu siksi mita sanomme 40 Viela, Iuvuilla valokuvausta pidettiin kyseenalaisena taidemuotona Suomessa. Nykyisin valokuva on yksi juhlituimmista taiteen muodoista Suomessa ja kansainvalisesti. 4' Ite-taiteeksi kutsutaan taidetta, jota tekevat ihmiset omasta taiteen tekemisen kiinnostuksestaan lahtoisin. Nama taiteentekijat eivat yleensa ole saaneet taidekoulutusta, vaan tekevat taidetta omista lahtokohdistaan kasin. Ite-taiteeseen liittyy usein kierratysmateriaalin kayttaminen teoksen materiaalina. Taidesuunta on saanut paljon julkisuutta viime vuosina: esim. nayttely Helsingin nykytaiteen museossa Kiasmassa kesalla Institutionaalisen taideteorian mukaan uudet taiteenlajit syrjayttavat perinteisen taidemaailman joko hitaasti tai harppauksittain ns. paradigman muutoksena. Uusi taidemaailma useimmiten elaa rinnakkain vanhan kanssa. (Ks. kasitteesta laidemaaiima ja instilutionaaiinen taideteoria esim. Haapala 1990,88-99.) 43 Nanna Hertoft: Esipuhe. Pohjoismainen tekstiilitriennaali nayttelyjulkaisu.

15 49 taiteeksi 44 ". Tama kaikki on mielestani hyvaa ja patevaa tekstiilitaiteen kasitteen pohdintaa. Ihmettelyni kohdistuukin tekstiin ja sen kontekstiin. Kun otetaan huomioon se yhteys, missa teksti on esitetty, kysyn: miksi tekstiilitaiteen olemusta kuvataan niin epaselvasti? Kyseessa on seitsemas nayttely saman merkittavan nayttelyinstituution sisalla, jolla on tunnustettu aserna tekstiilitaiteen kentalla. Tuolloin merkittavin tekstiilitaidetta esitteleva kansainvalinen foorumi, Lausannen nykytekstiilitaiteen biennaali, oli juuri lakkautettu: viimeinen 16. biennaali jarjestettiin vuonna Pohjoismainen tekstiilitriennaali oli tuolloin tarkein Euroopassa toistuva tekstiilitaiteen katselmus. Flexible - Pan European nayttely oli tosin aloittanut toimintansa vuonna 1993 mutta ei ollut viela vakiinnuttanut asemaansa. On siis merkillista, etta taiteenala ja tekstiilitaiteen ilmaisutapa kyseenalaistettiin tekstiilitaiteen merkittavimman toistuvaisnayttelyn yhteydessa. Heraa kysymys, miten tekstiilitaide sitten poikkeaa muista taiteenlajeista; mika tekstiilitaiteessa on ollut niin erityista ja estanyt sita kehittymasta yleisen taiteen kehityskulun mukaan. Naistutkimus on loytanyt naiseuteen ja naisten (toitten) marginalisoimiseen liittyvia itseaan toistavia kehityskulkuja, joka toteutuvat myos tekstiilitaiteen alueella. Riitta Konttisen mukaan naistaiteilijoita pidettiin taiteen kentalla 188o-luvulla yksittaistapauksina 45 ja heidan taidettaan kategorisoitiin ja pyrittiin mitatoimaan: " - - nykyaikainen taidehistorian kirjoitus on perinyt edelliselta vuosisadalta seka feminiinisyyskasityksensa etta tapansa esitella naiset omana, miehista eroteltavana kategorianaan, ja etta se edelleen seka luo taiteesta kuvaa, josta naiset puuttuvat, etta maarittelee heidat vaistamatta ja luonnostaan lahjattomammiksi taiteilijoiksi, joilla ei ole historiallista merkitysta". (Konttinen 1991,12-13.) 44 Ingamaj Beck: Intention, seitsemas pohjoismainen tekstiilitriennaali. Nordiska Konstcentrums utstallningskatalog n. 2, Naiset koettiin edelleen poikkeusryhmaksi, joita yhdisti heidan sukupuolensa erilaisine seuraamuksineen. Riitta Konttinen toteaa etta "-- Suhtautuminen poikkeusilmioksi koettuihin naisiin on vuosikymmenten kuluessa vaihdellut. Eliel Aspelin ja Johannes Ohqvist vahattelivat heidan toimintaansa.-- Ludvig Wennervirta ja Aune Lindstrom pyrkivat jo liittamaan naiset suomalaisen taiteen kokonaisuuteen; - Onni Okkosen mielesta naiset kuitenkin edelleen olivat vain lisa - joskin merkittava - ajan taiteeseen". (Konttinen 1991, 8.)

16 50 Koska naisten tekemaa taidetta ei kuitenkaan taysin pystytty mitatoimaan pelkkana kuriositeettina, naisten tekemalle taiteelle varattiin oma paikkansa, joka ei kiinnostanut miestaiteilijoita. Ensisijaisesti naisille tarjottiin roolia kotihengettarena ja heita muistutettiin naisen ensisijaisesta tehtavasta olia avioliitossa aitina. Taiteen alueella naisille varattiin paikka, jossa heilla ei ouut varsinaisesti etenemismahdollisuuksia taiteilijoina. "Naiset suljettiin pois ns. korkeammasta taiteen harjoituksesta; uskonnoliisen, mytologisen ja historiallisen taiteen piiriin heilla ei ouut asiaa. Kuitenkin juuri nailla miehisilla alueilla kaytiin koko 18oo-luvun ajan kilpailu suurimmasta tunnustuksesta, korkeimmasta palkinnosta ja rahasta". (Konttinen 199I, ) Kysynkin, onko tekstiilitaiteessa edelleen vallitsevaan marginalisuuteen taiteen ken taua osaltaan syyna peri nne naistaiteen paikasta maalaustaiteen konventiossa, missa epakiinnostava ja ei-tuottoisa taiteen alue on varattu paaosin naisten tekemaue taiteelle? 2.2 TEKSTIILlTAITEEN SUKUPUOLI Tekstiilitaidetta tarkasteltaessa ja sita maariteltaessa keskeinen kysymys on taiteen sukupuoli, silla tekstiilitaide taiteen alueena on naisvaltaista. Tekstiilitaiteen naisvaltaisuudella on vaikutuksensa myos sen arvostukseen taiteen kentalhi ja siihen, kuinka ammatissa voi toimia menestyksellisesti. Aili Nenolan mukaan: " - - on ilmeista, etta kulttuurissa ja yhteiskunnassa, jossa se, mita mies tekee on lahes poikkeuksetta arvostetumpaa kuin naisten tyot - - " (Nenola 1986,19). Sukupuolen vaikutus ammatissa toimimiseen on keskeista myos maalaustaiteen perinteessa. On paljon tutkittu sita, kuinka sukupuoli vaikuttaa kuvataiteessa ammatissa edistymiseen ja menestymiseen. Yleisesti tiedetaan, etta taidemaalarit ovat kautta historian olleet paaasiassa miehia. Naisten tyo taiteessa on siis ouut kiistatta ongelmallisempaa kuin miesten. Usein perhe-elama on vienyt naistaiteilijan mukanaan, ja naisen osaksi taideyhteisossa on useimmiten koitunut muusan rooli. Usein naistaiteilijan on ollut jaatava naimattomaksi, mikali han on aikonut harjoittaa ammattiaan menestyksellisesti. Lapset ja perhe-ehima eivat ole sopineet yhteen ammattiuran kanssa. Nama ovat tunnettuja vaittamia

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK Leena Illukka Helsinki s.1962 Porvoo leenaillukka@hotmail.com http://www.finnishdesigners.fi http://leenaillukka.com http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi http://helsingintaiteilijaseura.fi KOULUTUS 2015

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Helsinki

JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Helsinki JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Taideopinnot 1997-2001 Taiteen maisteri, Tekstiilitaiteen laitos, Taideteollinen Korkeakoulu 1998-1999 Erasmus stipendiaattina, Kuvataideakatemia Krakova, Puola 1994-1997

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry. Kankaankudonnan metrimääriä ja hittituotteita menneiltä vuosilta

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry. Kankaankudonnan metrimääriä ja hittituotteita menneiltä vuosilta Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry Kankaankudonnan metrimääriä ja hittituotteita menneiltä vuosilta Kankaankudonta on ollut yhdistyksen tukijalka jo vuosikymmenet. Työpajatoiminta (entinen kankaankudonta)

Lisätiedot

Entisajan vaatteissa. Tehtävät koululle

Entisajan vaatteissa. Tehtävät koululle Entisajan vaatteissa Tehtävät koululle Työpajassa tutustutaan arkipukeutumiseen 1900-luvun alussa. Keski-Suomi sijaitsee itäisen ja läntisen kulttuurialueen rajalla, mikä on johtanut kulttuuripiirteiden

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Osallistuin CIMAMin konferenssiin 12.-14.8.2013 Rio de Janeirossa sekä sen yhteydessä järjestettyyn postkonferenssiin 15.-16.8. Postkonferenssi

Lisätiedot

Tiltun kapiot. SUB Göttingen 7 210 431 083

Tiltun kapiot. SUB Göttingen 7 210 431 083 Tiltun kapiot SUB Göttingen 7 210 431 083 Sisällys n Iitti alueellisen kansankulttuurin tutkimuksen kenttänä Sanna Kaisa Spoof 12 TYTÄRTEN PERINTÖ 1} IITIN KÄSITYÖPERINTEEN TUTKIMUSPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

UUTUUSUOTTEET ja TAPAHTUMAT

UUTUUSUOTTEET ja TAPAHTUMAT UUTUUSUOTTEET ja TAPAHTUMAT Upeaa Uudeltamaalta Olemme luoneet Sinua varten taas uuden, herkullisen ja moni-ilmeisen kevätmalliston. Sen tuotteet tarjoavat tekemistä tä moneen makuun. Tule viihtymään kanssamme

Lisätiedot

Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan!

Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Ennakkotehtävä Cygnaeuksen gallerian taiteilijoista Cygnaeuksen galleriassa voi tutustua moneen Suomen taiteen merkittävään

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Kullervo ja Korppi Kuvataide: 2x45 minuuttia Kuvat osoitteesta: http://www.ateneum.fi/kalevalataidettakouluille/index.html Tarvikkeet: Kalevala

Lisätiedot

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta.

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta. Kouvolan taidemuseo aloitti toimintansa 1.8.1987 Kouvola-talon toisen osan valmistuttua. Taidemuseo keskittyy moderniin ja uuteen suomalaiseen taiteeseen. koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Tästä alkaa suomalainen laatutyö.

Tästä alkaa suomalainen laatutyö. Tästä alkaa suomalainen laatutyö. Perinteet ohjaavat osaamista inspiraatiot synnyttävät kauneutta. Aito suomalainen osaaminen synnyttää laadukkaita pellavatekstiilejä kylpyyn, saunaan ja kodin sisustukseen.

Lisätiedot

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun 1 / 13 2015 Etelä-Karjalan taidemuseo Sisällys 3 Johdanto tehtävät: 4 Museo ilmiönä 1 5 Museo ilmiönä 2 6 Henkilökohtainen taidekokemus 1 7 Henkilökohtainen taidekokemus

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Hiljaisia vaikuttajia ja suuria ajattelijoita

Hiljaisia vaikuttajia ja suuria ajattelijoita Hiljaisia vaikuttajia ja suuria ajattelijoita Kahdentoista1800- ja 1900-luvun taitteessa eläneen ja vaikuttaneen suomalaisen naistaiteilijan ja heidän tuotantonsa esittelyä Helmi Biese 9.8.1867 18.10.1933

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

MENESTYVÄN MIEHEN MAKU

MENESTYVÄN MIEHEN MAKU 3 MENESTYVÄN MIEHEN MAKU Teksti Elli Mäkilä, kuvat Mikko Ala-Peijari Porilainen sisustussuunnittelija Riia Rauhala suunnitteli helsinkiläiselle sinkkumiehelle maskuliinisen kodin, jossa näkyy naisen kädenjälki.

Lisätiedot

Tarja Pääjoki, JY. Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi

Tarja Pääjoki, JY. Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi Tarja Pääjoki, JY Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi Taikalampun strategia, laadittu 2009 10 Kuva Lastenkulttuurikeskus Lastu Lapsen taiteellinen toimijuus Lapsi näkee kaiken uutena; hän

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 2 tuntia/viikko 8.lk peruskurssi 3 ja 4 Valokuvaus ja pimiötekniikka: Opit valokuvaamaan

Lisätiedot

Päättötehtävä Teema: Muinaiskylä

Päättötehtävä Teema: Muinaiskylä Päättötehtävä Teema: Muinaiskylä 1 vaihe. Suunnittelu Projektin tarkoitus on rakentaa oppilaiden kanssa muinaiskylän pienoismalli. Projektin opetukselliset tavoitteet ovat aikamatka menneisyyteen ja omien

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy. Kettukin vuoden taiteilija 2011

Jukka-Pekka Levy. Kettukin vuoden taiteilija 2011 Jukka-Pekka Levy Kettukin vuoden taiteilija 2011 AURINKOPOIKA Galleria ARX, Hämeenlinna 22.3. 21.4.2011 Puupiirroskollaasi Jukka-Pekka Levy - Aurinkopoika Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry Taitto:

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

KATUTAIDE KERAMIIKKA

KATUTAIDE KERAMIIKKA TYÖPAJAT 2012-2013 Sinulla on edessäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE Työpajassa

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Minitekstiilit kansainvälisenä ja suomalaisena ilmiönä

Minitekstiilit kansainvälisenä ja suomalaisena ilmiönä Minitekstiilit kansainvälisenä ja suomalaisena ilmiönä Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Käsityönopettajankoulutus Pro gradu -tutkielma Käsityötiede Elokuu

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja PORTFOLIO PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja Por+olion sisältöä ja muotoa kanna>aa mie?ä ennen aloi>amista. Tavoi>eena on saada katsoja/ vastaano>ajan mielenkiinto pysähtymään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16. Tekijänoikeus mattoihin. Finarte (India) Oy. Annettu Helsingissä 9.11.1999.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16. Tekijänoikeus mattoihin. Finarte (India) Oy. Annettu Helsingissä 9.11.1999. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16 Asia Hakija Tekijänoikeus mattoihin Finarte (India) Oy Annettu Helsingissä 9.11.1999 Selostus asiasta Finarte (India) Oy (jäljempänä Finarte) on 31.5.1999 päivätyllä

Lisätiedot

SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN

SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN s.1 SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN Henkisyys taiteessa Helene Schjerfbeck juhlanäyttely, Gyllenberg taidemuseo Outi Heiskanen Alkumeri, Didrichsenin museo Sunnuntaina 18.03.2012 klo

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

EN HALUA SANOA MITÄÄN TAIDETEKSTIILEISTÄ

EN HALUA SANOA MITÄÄN TAIDETEKSTIILEISTÄ 12 Marjukka Vuorisalo EN HALUA SANOA MITÄÄN TAIDETEKSTIILEISTÄ Johdanto Tämä tila ajassa on järjestetty. Meidän ei tarvitse pelätä näitä hiljaisuuksia, me voimme rakastaa niitä. Tämä on sävelletty puhe,

Lisätiedot

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta SUOMALAINEN ON SELLAINEN Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta JORMA ETTO: SUOMALAINEN ON SELLAINEN (1974) Suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata,

Lisätiedot

Kandidaatin opinnäyteseminaari. Intro

Kandidaatin opinnäyteseminaari. Intro Kandidaatin opinnäyteseminaari Intro Seminaari? Seminaari on sarja kokoontumisia, joiden tarkoitus on tukea syksyllä alkavaa opinnäytteen suunnittelua ja keväällä toteutusta. Syksystä kevääseen kulkeva

Lisätiedot

Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010

Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010 Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010 Aluksi Eräs vanha piratismin muoto on kuvataiteen väärentäminen. Suurin osa väärennetystä kuvataiteesta on tauluja. Myös lasiesineitä, veistoksia, metallille

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015

LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015 LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015 Hyvinvoiva Perhe HYPE -hanke (2014-2017) Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallinnoima Rayn rahoittama hanke, joka on mukana

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo Taidenäyttely osallistumisen areenana Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo PORIN TAIDEMUSEON PEDAGOGINEN YKSIKKÖ FM Mirja Ramstedt-Salonen on toiminut Porin taidemuseon museolehtorina

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Erilaisiin silmukoiden neulomistapoihin perustuvat neulepinnat

Erilaisiin silmukoiden neulomistapoihin perustuvat neulepinnat Erilaisiin silmukoiden neulomistapoihin perustuvat neulepinnat Sileä neule Sileän neuleen toinen puoli muodostuu oikeista ja toinen nurjista silmukoista. Hyvä sileä neule on tasaista ja joustavaa. Jos

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille,

Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille, Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille, huutokaupoille, taidekouluille, taidekilpailuille ARTEST on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta.

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta. Kouvolan taidemuseo aloitti toimintansa 1.8.1987 Kouvola-talon toisen osan valmistuttua. Taidemuseo keskittyy moderniin ja uuteen suomalaiseen taiteeseen. koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan

Lisätiedot

Kokeileva painanta ja värjäys

Kokeileva painanta ja värjäys Kokeileva painanta ja värjäys Elämys vastakarvaan Tekstiiliteosnäyttely 2012 Johanna Hytönen Mistä on kyse Saimme itse vaikuttaa kurssin sisältöön ja toiveenamme olikin tehdä taidetekstiilejä. Saimme idean

Lisätiedot

Vesimolekyylien kiehtova maailma

Vesimolekyylien kiehtova maailma Vesimolekyylien kiehtova maailma Luokka-aste Oppitunti molekyylimallinnuksesta oli suunniteltu 8. luokan oppilaille. Tavoitteet Tavoitteena on tarkastella kemiallista mallia ja syventää kemiallisen mallin

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

JOUTSEN INNOITTI ARKKITEHDIT UUSILLE TEILLE

JOUTSEN INNOITTI ARKKITEHDIT UUSILLE TEILLE YO ZEN JOUTSEN INNOITTI ARKKITEHDIT UUSILLE TEILLE YO ZEN on uusi kahden arkkitehdin perustama oululainen design-studio. Parhaillaan työn alla on korusuunnittelua, ja ensimmäinen mallisto "Origami" julkistetaan

Lisätiedot

Syksy 2010 UUTUUSTUOTTEET. www.taitouusimaa.fi. Upeaa Uudeltamaalta!

Syksy 2010 UUTUUSTUOTTEET. www.taitouusimaa.fi. Upeaa Uudeltamaalta! UUTUUSTUOTTEET Upeaa Uudeltamaalta! Uusi, SINUN TÄHTESI -syysmallistomme odottaa jo Sinua. Sen herkulliset kudonnaiset ja kurssit tarjoavat tekemistä moneen makuun ja luovat hyvää oloa ja onnistumisen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa Etkot & Jatkot 3. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 4. Seuraa

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Kierrätys- ja jätemateriaalin tuotteistaminen ja laadun kohottaminen

Kierrätys- ja jätemateriaalin tuotteistaminen ja laadun kohottaminen Kierrätys- ja jätemateriaalin tuotteistaminen ja laadun kohottaminen ITE-taide näyttely 14.2.-18.3.2011 Näyttelyssä töitä mm. Seija Jauho-Rämä, Rauno Ärling, Hellevi Järvinen, Helka Kärkkäinen ja paljon

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

Vuolukivi on yksi Suomen kallioperän aarteista

Vuolukivi on yksi Suomen kallioperän aarteista Vuolukivi on yksi Suomen kallioperän aarteista 29.12.2011 Vuolukiven historia Vuolukiven lyhyt historia 2800 miljoonaa vuotta sitten Suomi oli meren alla Vetten alla liikkui magnesiumrikas laava, joka

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PERUSOPETUS LAAJA OPPIMÄÄRÄ SYVENTÄVÄT OPINNOT/ TYÖPAJAT

KUVATAITEEN PERUSOPETUS LAAJA OPPIMÄÄRÄ SYVENTÄVÄT OPINNOT/ TYÖPAJAT KUVATAITEEN PERUSOPETUS LAAJA OPPIMÄÄRÄ SYVENTÄVÄT OPINNOT/ TYÖPAJAT Kuvataiteen perusopetuksen laajassa oppimäärässä perusopintojen suorittamisen jälkeen opinnot jatkuvat syventävissä opinnoissa eli työpajoissa.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot