AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air"

Transkriptio

1 AIRFLOWCONTROL Suunnitteluopas Ilmanjakelujärjestelmien komponentit The art of handling air

2 Suunnitteluopas Ilmavirtausten hallinta Sisällysluettelo Kokemukset ja innovaatiot 3 Ilman jakelu 4 Tilavuusvirran mittaus 6 Tilavuusvirran säätäminen 8 Huoneenlämpötilan säätäminen 10 Paineen säätäminen 11 Puhaltimen nopeuden säätäminen 12 Vakioilmavirtaus 13 Muuttuva ilmavirtaus 14 Tilavuusvirran mittauslaite 17 EXCONTROL 18 Erityisratkaisut 19 Tasapainottaminen ja sulkeminen 20 Lisävarusteet 21 Huoneenlämpötilan säädin 22 Säätökonseptit 23 Säätökomponentit 24 Järjestelmäintegraatio 27 Suunnittelukriteerit 28 Dokumentaatio 29 Laitteen valitseminen 30 Projektin toteutus 32 Käyttöönotto 33 Referenssikohteita 35 Tilavuusvirran pääteyksiköiden valmistusta ja säätöä 2

3 Kokemusta ja innovaatiota TROXin ilmanvaihtolaitteet Laadukkaan sisäilman tärkeät komponentit Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä tarvitaan sisäilman laadun ja huoneen lämmitys- ja kosteusolosuhteiden säätämiseen siten, että sisäilmaa koskevat vaatimukset täyttyvät (EN 13779). Eräs tärkeistä asioista on huoneilma. Riittävän ilmanlaadun säilyttäminen ja järjestelmän taloudellisen toiminnan takaaminen edellyttää järjestelmän kaikkien ilmavirtojen seuraamista ja ohjaamista. Ilmanjakelulaitteilla onkin tärkeä tehtävä. TROX on eräs maailman johtava näiden laitteiden valmistaja. Kansainvälinen menestys perustuu 35 vuoden kokemukseen ilmanvaihdon pääteyksiköiden ja komponenttien tuotekehityksestä ja tuotannosta. Nykyinen tuotevalikoimamme tarjoaa tekniset ratkaisut kaikkiin käyttökohteisiin. Toimistorakennuksiin, laboratorioihin, kouluihin, hotelleihin ja jopa matkustajalaivoihin asennetaan TROXin ilmanjakelujärjestelmäkomponentteja. TROXin tuotantolaitoksissa ympäri maailman on käytössä ilmatestausjärjestelmät, joten jokainen laite lähtee tehtaalta juuri asiakkaan tarpeisiin säädettynä. Me TROXissa olemme ylpeitä myös palvelun laadusta. Asennus ja johdotus on tarkistettava käyttöönoton yhteydessä. Sitä varten tarvittavat tiedot on esitetty dokumentaatiossa. Myös huoltotiimimme voi auttaa sinua nopeasti ja helposti. LONWORKS -tekniikkaa käyttävissä ratkaisuissa voit luottaa siihen, että huolehdimme järjestelmän integroinnista. Ilman jakeluun ilmanvaihtojärjestelmän avulla liittyy monenlaisia tehtäviä. Olemmekin kehittäneet seuraavat tuoteryhmät ja pitäneet samalla mielessä kokonaisuuden: Ilmavirran säätäminen VARYCONTROL-tyyppi Ilmanvaihdon komponentit, joissa muuttuvaa ilmavirtaa säädetään paineesta riippumatta ulkopuolisen virtalähteen avulla. VARYCONTROL Easy-tyyppi Easy-filosofiaan perustuvat ilmanvaihdon komponenetit: helppo valinta nimelliskoon perusteella, ilmavirta säädetään ilman erityistyökaluja ja toiminta tarkistetaan ilmaisimien avulla. Mekaanisesti toimiva säädin Ilmavirran säätäminen vakioilmavirtauksilla. Näissä laitteissa ei tarvita ulkopuolista virtalähdettä. Tilavuusvirran mittaus Ilmavirran mittaus kanavan osissa aliohjaimien säätämistä ja/tai näyttöä tai valvontaa varten. Tasapainottaminen ja sulkeminen Kanavan osien ilmatiivis sulkeminen ja tasapainottaminen. Räjähdyssuojaus ja erikoisratkaisut Ilmavirran säätö ja sulkeminen rakennuksen räjähdyssuojatuissa osissa. Erityislaitteet mm. laboratoriorakennuksia, hotelleja ja laivoja varten. 3

4 Ilman jakelu Vakioilmavirta järjestelmät Ilmavirran säädin RN (vakio) Ilman jakelu Ilmastointijärjestelmän suunnittelussa olennainen ominaisuus on ilmavirtaus, joka voidaan suunnitella vakioksi tai muuttuvaksi. Näin ollen erotetaan toisistaan vakioilmavirtajärjestelmät (CAV) ja muuttuvailmamääräiset järjestelmät (VAV). Nämä ominaisuudet voivat koskea myös joitakin järjestelmän osia, koska teknisesti on mahdollista yhdistellä molempia järjestelmiä. Järjestelmän valinta vaihtelee rakennuspalvelujen kokonaiskonseptin mukaan. Vakioilmavirtajärjestelmä voidaan toteuttaa vain silloin, kun vyöhykkeisiin perustuva lämpötilan säätö varmistetaan muilla järjestelmillä, kuten lämmityspinnoilla, tai jos lämpötilan säätöä ei tarvita. Ilmanjakelun keskeinen osa, puhallin (tai nopeudensäädin) vaatii tarkempaa huomiota. Toiminta voi olla taloudellista vain, jos puhaltimen nopeutta pystytään säätämään määritettyjen vaatimusten mukaisesti. Vakioilmavirtajärjestelmät tuottavat vakiona pysyvän ilmavirran kaikkiin paikkoihin. Saatavana on monenlaisia järjestelmiä, joiden tekniset ominaisuudet ja hinta vaihtelevat. Puhaltimen vakionopeus ja säätöpeltien tasapainottaminen Tämän järjestelmän käyttöönotto on erittäin monimutkaista ja aikaavievää. Ilmavirtaus on mitattava jokaisessa kanavahaarassa. Säätöpellit säädetään poikkeamien mukaisesti. Mittaukset ja säädöt joudutaan yleensä toistamaan, kunnes kanavan jokaisessa osassa on haluttu virtausnopeus. Ilmavirtaus vähenee käytön aikana, kun suodattimet likaantuvat. Puhaltimien vakionopeus ja ilmavirtasäätimet Mittauksia ei tarvitse tehdä kanavien kaikista haaroista. Puhaltimen nopeus on säädettävä riittävän suureksi, jotta paine riittää kaikkiin säätimiin ja suodattimien suunniteltuun lopulliseen painehävikkiin. Kierroslukusääteinen puhallin ja säätimet Säätöpellit on säädettävä. Puhaltimen nopeudensäätö ylläpitää kanavissa tietyn painetason, joka säilyttää ilmavirtaukset vakiona. Jos suodattimet ovat puhtaat, jolloin painehäviö on pienempi, on puhaltimen nopeus vastaavasti alhaisempi. Kierroslukusääteinen puhallin ja ilmavirtasäätimet Tämä järjestelmä tarjoaa eniten etuja, koska sitä ei tarvitse säätää ja sen käyttö on taloudellista. Jos tarve vaatii, asetusarvoa tarvitsee muuttaa ainoastaan säätimestä. Hyundain pääkonttori, Offenbach am Main, Saksa Joustavuus Taloudellisuus Vakioilmavirtaus Ei säätöä Vakionopeuksinen puhallin Säätöpeltien tasapainottaminen Ilmavirtasäätimet Muuttuvanopeuksinen puhallin Säätöpeltien tasapainottaminen Ilmavirtasäätimet

5 Ilman jakelu Muuttuvailmavirtaiset järjestelmät (VAV-järjestelmät) Sisäilman laadun lisäkdo ilmastoiduissa rakennuksissa on otettava huomioon ilmastointijärjestelmien toiminnan taloudellisuus. VAV-järjestelmien käyttö parantaa taloudellisuutta. Jokaiseen huoneeseen tai jokaiselle vyöhykkeelle toimitetaan juuri se ilmamäärä joka tarvitaan määritettyjen edellytysten ylläpitämiseen. Ilmavirtausta säädetään laitteilla, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai pneumaattista voimaa. Useimmissa tapauksissa huoneen lämpötilan säätäminen edellyttää ilmanvaihtoa. Samalla voidaan ottaa huomioon ilman laatu. Ilmavirtasäädin TVR (vaihtuva) Ilmavirtasäädin RN (vakio) Energiaa voidaan säästää käyttämällä tarpeen mukaista puhaltimen nopeuden säätöä. Kanavan staattista painetta viitekohdassa käytetään säätömuuttujana. Järjestelmät, jotka havaitsevat ja optimoivat kaikkien säätimien säätöpellin läpän asennon, ovat tehokkaimpia. 20 C Järjestelmien yhdistelmät VAV- ja CAV-osia voidaan käyttää samassa ilmanjakelujärjestelmässä. Muuttuvailmavirtaisia ja vakioilmavirtaisia ilmanvaihdon pääteyksiköitä voidaan sijoittaa vierekkäin samaan osaan. Osissa, joissa ei käytetä ilmavirtauksen säätimiä, käytetään pääteyksikköä, jonka säätökomponentit säätelevät kanavapainetta. Vyöhykkeiden yksilöllinen säätö täydellinen sulkeminen ja muut ohitussäädöt mahdollisia ilmavirta vaihtelee välillä min ja max tai vaihtuu toiminta pisteiden välillä säätöpiirit eivät saa vaikuttaa toisiinsa haitallisesti asetusarvoa voidaan muuttaa koska tahansa säätimien hajautettu toiminta voidaan integroida rakennuksen hallintajärjestelmään. Deutsche Telekom, Frankfurt, Saksa 5

6 Ilmavirran mittaus Ilmavirran mittaus Mittaustarkkuus on tärkeää kaikissa tilavuusvirran säätötavoissa. Ilmavirtauksen pääteyksikön mittauslaite on tästä syystä erityisen tärkeä. Ilmavirtaus luo mitattavissa olevan paine-eron tiettyyn kohtaan. Sitä sanotaan dynaamiseksi paineeksi tai nopeuteen perustuvaksi paineeksi, ja sitä voidaan mitata suoraan Prandtl-pitot-putkella. Dynaaminen paine on verrannollinen ilmannopeuden neliöön, ja sen avulla voidaan määrittää ilmavirta, kun mittauspaikan poikkileikkauksen pinta-ala otetaan huomioon. Yhtenäisen virtauskentän tuottaminen tätä mittaustyyppiä varten edellyttää suoraa kanavaa. Tämä onkin poikkeus käytännön järjestelmissä. Ilmanvaihdon pääteyksiköt asennetaan usein mutkaan virtauksen alapuolelle. Kuten kuvasta käy ilmi, nopeusprofiili vääristyy mutkan lähellä. Näin ollen yhdestä pisteestä heti mutkan jälkeen tehty mittaus on epätarkka, eikä siitä saada luotettavaa tulosta. Täsmällisiä tuloksia saadaan vain valitsemalla mittauspaikka siten, että mittauspisteen etäisyys on noin 8 x kanavan halkaisijan pituinen matka mutkan jälkeen. Lähellä mutkaa saavutetaan kuitenkin huomattavasti luotettavampi tulos käyttämällä mittausruudukkoa, jossa kanavan poikkihalkaisijaan on sijoitettu useita mittauspisteitä. Anturi tarvitaan toimittamaan virtausnopeuden mittausarvo päätelaitteeseen. Arvo saadaan käyttämällä monipisteistä paineenmittausruudukkoa, joka mittaa painetta koko kanavan poikkihalkaisijan alueelta ja laskee arvoista keskiarvon. TROX-paineeroanturi on optimaalinen ratkaisu sekä taloudellisesti että tuotetekniikan kannalta. Anturi koostuu vähintään kahdesta mittausputkesta, joissa on reiät virtauksen tulo- ja poistopuolella. Näin saadaan hyvä keskiarvo kummastakin mittausputkesta. Anturi määrittää täsmällisen tuloksen useimmissa ilmanvaihtosovelluksissa, joissa kanavan tulopuolen olosuhteet ovat normaalit. Sovelluskohde: toimistorakennus. VARYCONTROL TVZ- ja TVA-laitteet sekä säätökomponentit, jotka integroidaan rakennuksen hallintajärjestelmään. 6

7 Ilmavirran mittaus Paine-eroanturin mittausperiaatteet Sähköinen tai pneumaattinen signaali muodostetaan paine-erosta tilavuusvirran säätöä varten. Elektroniikkaosat voivat perustua joko dynaamiseen tai staattiseen mittaukseen. Dynaamisen paine-eron mittaus Mitattaessa dynaamista paine-eroa ilmavirran näyte (ohivirtaus) virtaa paine-eroanturin läpi. Anturi on rakenteeltaan kuin minikokoinen nopeudenmittauskanava. Anturissa on lämpöelementti, jonka lämpötila laskee sitä enemmän, mitä nopeammin ilma virtaa. Tästä pystytään muodostamaan ilmannopeutta vastaava sähköinen signaali. Koska näyteilman virtaama on suhteessa kokonaisilmavirtaamaan, mittaussignaali voidaan kalibroida siten, että se ilmaisee kokonaisilmavirran ja tuottaa jännitesignaalin, joka on lineaarinen suhteessa ilmavirtaan. Tämä mittausperiaate on taloudellinen ratkaisu esimerkiksi toimistojen järjestelmiin. Koska anturi voi kontaminoitua, tätä mittausperiaatetta ei tulisi käyttää ilmavirran mittaukseen, jos ilmassa on pölyä ja/tai kemikaaleja. Mittausmenetelmien vertailu Vertailukohde Dynaaminen Staattinen Ilmavirta-alue % noin % Hinta 100% 250 % Kriittistä saaste riippuvuus painovoimasta kontaminaatio veto Huolto ei tarvita suositellaan vuosittain Staattisen paine-eron mittaus Kalvopaineanturien toiminta perustuu staattiseen paineenmittausperiaatteeseen. Anturi koostuu sylinteristä ja kahden kammion väliin sijoitetusta kalvosta. Toisessa kammioista on positiivinen, toisessa negatiivinen paine. Kun molemmissa kammioissa on sama paine, kalvo on keskellä. Paine-ero siirtää kalvoa sen kammion puolelle, jossa on pienempi paine. Liikematka määrittää paine-eron. Tästä syystä jännitesignaali muuttuu paine-eron suhteessa. Ilmavirtauksen säädintä on säädettävä signaalin ja sen neliöjuuren mukaisesti. Tätä mittausperiaatetta käytettäessä anturin läpi ei kulje ilmaa. Näin ollen anturiin ei myöskään kerry pölyä. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomauttaa, että kemikaalit voivat päästä kalvolle ja mittauskammioihin diffuusion välityksellä ja aiheuttaa reaktion. Riski on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin dynaamista mittausmenetelmää käytettäessä. U V. ~U U V. ~ U V. V. 7

8 Ilmavirran säätäminen Tilavuusvirran säätäminen Muuttuvailmavirtainen säädin ja varavirtalähde Ilmavirtaa säädetään suljetussa ohjaussilmukassa: mittaus vertailu säätö. Säädin vastaanottaa nykyisen todellisen arvon anturin paine-erosta. Useimmissa sovelluksissa asetusarvo tulee huonelämpötilan säätimestä. Säädin vertaa todellista arvoa asetusarvoon ja muuttaa säätöpellin toimilaitteen ohjaussignaalia, jos arvot poikkeavat toisistaan. + - Asetusarvo Paine-eroanturi Ilmavirtasäädin Toimilaite Kanavapaineen vaihtelu Jos kanavapaine vaihtelee esimerkiksi muiden yksiköiden ilmavirtauksen muutosten vuoksi, säädin havaitsee sen ja korjaa tilanteen. Näin vaihtelu ei vaikuta huoneenlämpötilaan. Muuttuva ilmavirta Kun ohjausviesti muuttuu, ilmavirta säädetään uuden asetusarvon mukaiseksi. Muuttuvaa ilmavirtaa rajoittavat vähimmäis- ja enimmäisarvot. Ilmavirran säätöä voidaan muuttaa ohitussäädön avulla ja esimerkiksi sulkea virtaus kokonaan. 100 % 90 % 80 % 70 % Säätöpellin Klappenstellung asento 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Nürnberger Versicherungen, Nürnberg, Saksa 10 % 0 % Kanavapaine Kanaldruck max mittel min Vollabsperrung Täysin kiinni Volumenstrom Tilavuusvirta 8

9 Ilmavirran säätäminen Vakioilmavirtainen säädin ilman varavirtalähdettä Mekaaniset säätimet, jotka toimivat järjestelmän omalla energialla, ovat taloudellinen ratkaisu vakioilmavirtojen säätämiseen. Koska niissä ei tarvita ulkoista virtalähdettä, niitä ei myöskään tarvitse kaapeloida, eikä käyttöönottoa tarvita. Tilavuusvirran rajoitin VFL Säätölaitteessa on laakeroitu säätöpelti. Ilmavirtauksen aiheuttamat aerodynaamiset voimat sulkevat säätöpellin. Palje korostaa näitä voimia. Sulkuvoimaa vastaan vaikuttaa mekaaninen yksikkö, joka koostuu lehtijousesta ja nokkalevystä. Se pitää virtausnopeuden vakiona paine-eron vaihdellessa. Palje toimii myös värähtelyn vaimentimena. Vakioilmavirtainen säädin asetusarvokytkennällä Vakioilmavirtajärjestelmissä on mahdollisuus säästää energiaa, jos ilmavirtausta pienennetään, kun tila ei ole käytössä (yökytkentä). Tilavuusvirran säätölaitteissa on kaksi asetusarvoa, joita käytetään. Ilmavirran säätölaitteissa on tätä varten oltava kaksiasentoinen toimilaite. Tilavuusvirran rajoittaminen Näiden laitteiden käyttöönotto on erittäin helppoa. Halutun tilavuusvirran voi lukea ja tarvittaessa myös asettaa ulkoiselta asteikolta. TROX valmistaa mekaanisia, järjestelmästä käyttövoimansa saavia tilavuusvirran säätölaitteita, joiden tyypit ovat RN (pyöreä) ja EN (suorakaide). Ilmaäänien vaimentamiseen voidaan käyttää toisiovaimentimia, jos akustiset vaatimukset ovat tiukat. Ilma jakautuu useisiin hajottimiin tasaisesti vain, jos kanavisto on suunniteltu oikein tai säätöpellit on säädetty. Kanavaan hajottimien kohdalla asennettavat tilavuusvirran rajoittimet ovat käytännöllisiä, sillä käyttöönotto on helpompaa ja nopeampaa, eivätkä suunnitteluarvot ylity. Korjattavat paine-erot eivät ilmaäänien vuoksi saa olla liian suuria (matalapainejärjestelmät). Huk-Coburg Versicherungen, Coburg, Saksa 9

10 Huoneenlämpötilan säätäminen Huoneenlämpötilan säätäminen VAV-järjestelmissä huoneenlämpötilan säätö tapahtuu useina peräkkäisinä vaiheina. Ensisijainen säätömuuttuja on huoneenlämpötila. Huoneenlämpötilan säätimen ohjausviestiä ei syötetä suoraan tuloilman säätöpellille, vaan sillä muutetaan tuloilman tilavuusvirran säätöpiirin asetusarvoa. Tilavuusvirran säädöstä saadaan myös ilmavirran vähimmäis- ja enimmäisrajat, mistä on hyötyä huoneenlämpötilan vakiona pitämisen ja koko huoneilman ilmastointijärjestelmän toiminnan kannalta: kanavapaineen vaihtelut eivät vaikuta huoneenlämpötilaan vähimmäisilmavirta varmistaa parhaan mahdollisen ilmanlaadun myös silloin, kun jäähdytystarve on vähäinen Tulo- ja poistoilman säätäminen Yksittäisissä huoneissa ja suljetuilla toimistoalueilla, joilla tulo- ja poistoilmavirtauksen välinen tasapaino on säilytettävä. Muuten ovien raoissa voi muodostua häiritsevää vinkumista ja ovia voi olla vaikea avata. Tästä syystä myös poistoilmalla täytyy olla säätömuuttuja VAV-järjestelmässä. Master/orjasäätö Tuloilman todellinen arvo syötetään ohjausviestinä, poistoilman säätimeen (orjasäädin). Näin poistoilman määrä noudattelee automaattisesti tuloilman määrää myös silloin, kun se ei ole saavuttanut asetusarvoaan. Joissakin tilanteissa voi olla järkevää vaihtaa seurantajärjestys ja tehdä poistoilman säädöstä päätoiminto. enimmäisilmavirta pitää painehäviöt ja melun suunnitteluarvojen mukaisina ja estää vetoa myös poistoilman integrointi VAV-tilaan on mahdollista. t + - Ohitussäätimet Huoneenlämpötilan säädön voi poistaa käytöstä ohitussäätöjen avulla. Ikkunakytkin lopettaa huoneen ilmanvaihdon sulkemalla säätöpellin, jos ikkuna avataan. Ilmanvaihtoa voi tehostaa ( max ) tai avata säätöpellin, jos on tarpeen poistaa savua. t Rinnakkaissäätö Jos huoneenlämpötilan säätimen ohjausviesti syötetään sekä tuloilman että poistoilman säätimelle, säätö tapahtuu rinnakkaisena. Molemmilla säätimillä on sama asetusarvo. Jos jonkin kanaviston osan tulopaine on liian alhainen, seurauksena voi olla epätasapainoinen ilman jakautuminen. Master/orja ohittaa rinnakkaissäädön, koska siinä on yhteys todelliseen arvoon ainakin toiseen suuntaan t Schloß Moyland, Kleve, Saksa 10

11 + + - Paineen säätäminen Sovelluskohde: laboratoriorakennus. Muoviset tilavuusvirran pääteyksiköt TVLK vetokaappien ja huoneen ilmanpaineen säätämiseen Paineen säätäminen Kanavapaineen säätäminen Myös kanavapaineen säätäminen kuuluu ilman jakeluun huoneilman ilmastointijärjestelmissä. Rakennuksissa, joissa on pitkiä käytäviä ja paljon samankaltaisia huoneita, säätökustannuksia voidaan vähentää säätämällä tiettyyn kanaviston osaan vakiopaine. Tällöin käytetään toimilaitteella toimivaa sulkupeltiä sen sijaan, että jokaisessa huoneessa olisi oma ilmavirtasäädin. Kanavapainetta säätää ilmanvaihdon pääteyksikkö, jossa on erityisesti siihen tarkoitetut säätökomponentit. Huoneen ilmanpaineen säätäminen Edellä kuvattu tulo- ja poistoilman peräkkäissäädön suorituskyky ei aina riitä, jos ilmanvuotoja on erittäin vähän, kuten usein sairaaloissa, puhdastilahankkeissa ja laboratorioissa. Huoneen ilmanpaineen säätämiseksi mitataan viitetilan staattinen paine-ero kalvopaineanturilla, ja ilmanpainetta säädetään päätelaitteen säätöpellillä. Huoneen ilmanpaineen ja kanavapaineen säätöön voidaan myös lisätä ilmavirran mittaus seurantaa tai master/orja-säätöä varten. 11

12 Puhaltimen nopeuden säätäminen Tuulettimen nopeuden säätäminen Vähimmäispaine-ero Ongelmaton toiminta edellyttää riittävää järjestelmän painetta kaikissa käyttötilanteissa. Vähimmäispaine-ero on määritetty teknisissä asiakirjoissa. Lisäksi on huomioitava paineen nousu puhaltimen kohdalla, mukaan lukien kanavistojärjestelmän komponentit ja itse kanavisto pääteyksikön tulo- ja poistopuolella. Puhaltimen koon määrittämiseksi on laskettava painehäviöt ja painesäädettävän puhaltimen pyörimisnopeuden säätö. Järjestelmän paineen säätäminen Puhaltimen pyörimisnopeuden säätäminen paineen perusteella on nykyään yleistä. Kanavapaineen mittauspaikan valinnalla on tässä yhteydessä suuri merkitys. Paineanturi sijoitetaan usein pisimmän kanavan päähän (mikä ei ole sopiva kohta). VAV-järjestelmissä ei kuitenkaan ole mitään huonoa sijoituskohtaa, koska ilmavirran määrä perustuu tarpeeseen. Jos kanavan päässä oleva säädin on minimitilassa, kanavan muissa osissa ei ehkä ole riittävästi painetta. Riittävä järjestelmän paine kaikissa käyttöolosuhteissa voidaan varmistaa vain sijoittamalla paineanturi lähelle puhallinta ennen ensimmäistä haaraa. Asetusarvoa voidaan kuitenkin pienentää, mutta kun otetaan huomioon kanaviston aiheuttama vaihtelu, joihinkin huoneisiin ei ehkä saada enimmäisvirtausta. Säätöpellin läpän asennon säätäminen Edellä mainittu puhaltimen nopeuden säätö ylläpitää paineen asetusarvossa. Kun ilmavirtaus pienenee myös painetaso laskee. Mikäli kaikkien pääteyksiköiden säätöpellin läpän asennot havaitaan ja analysoidaan, voidaan puhaltimen nopeutta optimoida edelleen. Tällainen järjestelmä reagoi dynaamisesti suurimpaan yksittäiseen tarpeeseen riippumatta siitä, missä kohdassa järjestelmää se syntyy. Tähän puhaltimennopeuden säätömenetelmään tarvitaan erityisyksikköjä ja/tai erityisohjelmia. Sitä voidaan käyttää vain toimilaitteilla joihin tulee asentoa koskeva analoginen tai digitaalinen ohjausviesti. p g : p: Staattinen paine-ero Staattisen paineen asetusarvo 12

13 CONSTANTFLOW CONSTANTFLOW Mekaanisesti toimivat säätimet Tulo- tai poistoilmasäätimet vakioilmavirtajärjestelmiin Vakioilmavirtasäätimet helpottavat käyttöönottoa vakioilmavirtajärjestelmissä (CVS-järjestelmissä). Haluttu ilmavirtaus säädetään ulkopuolisesta asteikosta (RN/EN). Muita monimutkaisia tai aikaavieviä kalibrointitoimenpiteitä ei tarvita. Jos VAV-järjestelmissä tarvitaan vakioilmavirtakanavia, täytyy niiden olla säädettyjä, koska järjestelmän muut osat ovat muuttuvailmavirtaisia, ja aiheuttavat paineen vaihtelua kanaviston vakioilmavirta-alueille. Mekaanisesti toimivat säätimet ovat taloudellisesti kiinnostava ratkaisu, koska käyttöönottokustannukset ovat huomattavasti tavanomaista pienemmät. Ostoskeskus Frauenkirchessa, Dresden, Saksa RN pyöreä säädin Vakioilmavirtajärjestelmien säätimet Asennus kanavaan poikkileikkauksen muuttumatta Mekaanisesti toimivat säätimet ei ulkoista virtasyöttöä vakiovirtasäädössä ei kaapelointia vakiovirtasäädössä Toimilaitteen käyttömahdollisuus kytkeminen useiden asetusarvojen mukaan poikkeus: VFL EN kantikas säädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin säätimen toiminnan testaus tehtaalla Kaikki säätimet säädetään tehtaalla valmiiksi referenssi-ilmavirtaukseen Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Tilavuusvirtojen säätäminen Tarvittava tilavuusvirta säädetään suoraan säätimestä ilmavirta-asteikon perusteella. Työkaluja ei tarvita. Suoraan liitettävä ilmavirran rajoitin säädetään asennuspaikalla ennen asentamista. VFL Ilmavirran rajoitin Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää melua, säätimien rungoissa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Ei mahdollinen VFL-malleissa Lisävarusteet Lisä- äänenvaimennin tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat korkeat RN- ja EN-mallien lämmityslaitteet RN-mallin liitäntäkaulustiivisteet 13

14 VARYCONTROL VARYCONTROL VAV-laitteet Allianz-Versicherung, Frankfurt am Main, Saksa Ilmansäätölaitteet, äänitasoltaan vaativiin tiloihin VARYCONTROL-tyypin VAV-laitteet ovat tulo- ja poistoilmajärjestelmiin tarkoitettuja kotelomaisia pääteyksiköitä. Niitä voidaan käyttää melkeinpä missä tahansa huoneiden ilmastointijärjestelmien ohjaus-, säätö- ja sulkutehtävissä, mutta ne sopivat erityisen hyvin järjestelmiin, joissa äänitasoa koskevat vaatimukset ovat tavallista tiukemmat. TVZ VAV-tuloilmalaite Muuttuvailmamääräisten järjestelmien (VAV) pääteyksiköt Virtausnopeutta alentava (paineenalennus) liitos, suorakulmainen poikkileikkaus Integroitu äänenvaimennin Hygieniavaatimukset Hygieniatestattu VDI 6022: n mukaisesti Ilmatiivis sulkeminen Tiiviys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset TVA VAV-poistoilmalaite Sähkökäyttöiset tai pneumaattiset säätökomponentit Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa TROX-ohjaussäätimellä tai tunnettujen säädinvalmistajien ratkaisuilla Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Käyttöpaikan olosuhteiden mukaiset säädöt tehdään suoraan säätimestä esimerkiksi säädinlaitteen avulla TVM kaksikanavajärjestelmien VAV-laite Nykyisen tilavuusvirran mittaus ja näyttö Tilavuusvirran todellinen nykytila jännitesignaalina Väylään kytkettävät säätimet antavat todellisen tilatiedon ulos muuttujana Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää melua, liitäntäkotelossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Lisävarusteet Lisävaimennin TS tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat tavanomaista korkeammat TVZ-mallin lämmityslaite Liitäntäkaulustiiviste 14

15 VARYCONTROL VAV-säädin Hampurin lentokenttä, Hampuri, Saksa Tulo- tai poistoilman VAV-säädin vaihteleviin käyttökohteisiin VARYCONTROL-mallin VAV-säätimet vastaavat säätötoiminnoiltaan yksikköpäätelaitteita. Niissä ei kuitenkaan ole sisäistä vaimenninta, eikä niissä voida ilman lisävaimennusta käyttää kohteissa, joissa melutasoa koskevat vaatimukset ovat tavanomaista tiukemmat. Tulo- ja poistoilmasovelluksissa käytetään samaa laitetyyppiä. TVR pyöreä säädin Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien (VAV) säätimet Asennus kanavaan poikkileikkauksen muuttumatta Ilmatiivis sulkeminen Tiiviys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Poikkeus: TVJ Sähkökäyttöiset tai pneumaattiset säätökomponentit Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa TROX-säätimellä tai tunnettujen säädinvalmistajien ratkaisuilla TVJ/TVT kantikas säädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Käyttöpaikan olosuhteiden mukaiset säädöt tehdään suoraan säätimestä esimerkiksi kiinteistöautomaation apulaitteen avulla Nykyisen ilmavirran mittaus ja näyttö Ilmavirran todellinen nykyarvo jännitesignaalina Väylään kytkettävät säätimet antavat todellisen tilatiedon ulos muuttujana TVRK muovinen pyöreä säädin Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää ääntä, rungossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Ei mahdollinen TVRK-malleissa Lisävarusteet Lisä-äänenvaimennin tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat korkeat Liitäntäkaulustiiviste Lämmityslaite 15

16 VARYCONTROL Easy-mallit Bluewater Retail-Park, Greenhithe, Englanti Ilmansäätölaitteet vakiokäyttökohteisiin Easy helppoutta käyttöönottoon Valinta kanavan nimelliskoon perusteella Helpottaa tilaamista ja kohdentamista rakennuspaikalla Ilmavirran säätö Lue säätöarvo säätimen ilmavirta-asteikolta ja säädä potentiometreillä Toiminnan tarkistus Ilmaisin osoittaa asetetun tilan TVZ-Easy/TVA-Easy VAV-laite Muuttuvailmamääräisten järjestelmien (VAV) säätölaitteet Ilmatiivis sulkeminen Tiiveys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Poikkeus: TVJ-Easy Pienikokoinen TROX-säädin Hyväksi havaittu tekniikka, jossa käytetään anturia, säädintä ja toimilaitetta TVR-Easy pyöreä säädin Kaikkien laitteiden toiminta testattu tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Tarvittavat tilavuusvirrat min ja max ) säädetään suoraan säätimestä ilman erillistä apulaitetta Nykyisen ilmavirran mittaus ja näyttö Ilmavirran todellinen tilatieto jännitesignaalina Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää ääntä, liitäntäkotelossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä. TVJ-Easy/TVT-Easy suorakulmainen säädin Lisävarusteet Toinen äänenvaimennin tiloihin, joissa mukavuusvaatimukset ovat tiukat Lämmityslaite Liitäntäkaulustiiviste 16

17 Ilmavirran mittauslaite Ilmavirran mittauslaite Tulo- tai poistoilman mittauslaite kaikenlaisiin sisätilojen ilmastointijärjestelmiin Klinikum, Düsseldorf, Saksa VMR pyöreä mittauslaite Ilmavirran manuaalinen havaitseminen Paine-eron mittaus ja ilmavirran määrittämien laitoksen käyttöönottoa, hyväksymistä tai testausta varten Jatkuva ilmavirran mittaus Anturin paine-eromittausarvon muuntaminen jännitesignaaliksi ja tilatieto tai integrointi rakennuksen hallintajärjestelmään VME kantikas mittauslaite Master/orjasäätimen mitatun arvon havaitseminen Mittaa esimerkiksi paineohjatun kanavan osan kokonaisilmavirran ja sallii esimerkiksi poistoilman master/orjasäädön vastaavalla prosenttiosuudella + - VMRK/VMLK pyöreä muovinen mittauslaite

18 EXCONTROL EXCONTROL Rakennuskomponentit räjähdysvaarallisille alueille Säätäminen ja sulkeminen räjähdysvaarallisilla alueilla RN-Ex/EN-Ex mekaanisesti toimiva ATEX 95-direktiivi Räjähdysvaarallisilla alueilla käytettävien sähkölaitteiden rakenne perustuu ATEX 95-direktiiviin Sovelluskohteet TROX-tuotteita voi käyttää ryhmän II räjähdysvaarallisten alueiden vyöhykkeillä 1 ja 2 ATEX-yhteensopiva rakenne Ilmavirran kanssa kosketuksessa olevat komponentit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestävät kemikaalien vaikutusta (DIN 8078) TVR-Ex pyöreä säädin ATEX-sertifiointi ATEX-vaatimusten mukaisesti suunnitellut ja sertifioidut TROX-laitteet Sähköosille saatavana valmistajan sertifikaatit AK-Ex sulkuvaimennin 18

19 Erityisratkaisut Erityisratkaisut Sovelluskohde: liiketoiminta ja teollisuus VARYCONTROL TVRK, VMRK ja LABCONTROL TVLK TVLK vetokaappisäädin Säätölaitteet laboratoriokäyttöön Vetokaappisäätimet Muuttuvailmamääräinen säädin, joka ottaa huomioon vetokaapin ja ikkunan raon ilma suojavirtausnopeuteen liittyvät turvallisuusvaatimukset Säätökomponentteja voidaan käyttää väylässä tai hajautetusti TROX-säädin voidaan yhdistää LONWorks-väylätekniikkaan tai sitä voidaan käyttää erillisjärjestelmänä. Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa myös tunnettujen säädinvalmistajien tuotteiden avulla. TVRC oleskelutilan ilmavirtasäädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Hotellien ja laivojen oleskelutilojen ilmanvaihdon säätimet Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien (VAV) säätöjärjestelmät Ilmanvaihtolaite, jossa on sähköinen lämmityslaite sekä ohjauspaneeli Turvajärjestelmät Virtauksen seuranta, lämpötilan rajoitus ja turvallinen lämpötilan säätö varmistavat parhaan mahdollisen turvallisuuden Easy-Set uudistussarja Vaadittavat testit EMC-testit, vaatimustenmukaisuustestit, suurjännitetestit, Det Norske Veritas- ja Germanische Lloyd -sertifikaatti Muuttuvailmamääräisten laitteiden uudistussarja Uusi paine-eroanturi Ilmavirran mittaaminen dynaamisen paine-eron perusteella Pienikokoinen TROX-säädin Paine-eroanturi, säädin ja toimilaite yhtenä kokoonpanona Easy-periaate Toiminnan tarkistus vihreästä merkkivalosta 19

20 Tasapainottaminen ja sulkeminen Tasapainottaminen ja sulkeminen Cinemaxx, Wuppertal, Saksa TDK tasapainotuspelti Tulo- tai poistoilman tasapainotuspelti Säätö perustuu kanaviston ilmamäärän laskentaan Jokaisella tasapainottavalla säätöpellillä on oma kaavionsa Määritä asetuskulma säädettävän paine-eron ja virtausnopeuden mukaan ja säädä laite Säätäminen ilmavirtauksen mittauksen kanssa Mittaa ilmavirta huoneiden ilmanvaihtojärjestelmiä koskevien standardien (EN 12599) mukaisesti ja tee tarvittava säätö Kanavapaineiden säätäminen Mittaa kanavan osan staattinen paine ja säädä säätöpelti AK pyöreä sulkupelti Tulo- tai poistoilman sulkupelti Ilmatiivis sulkeminen Tiiveys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Manuaalinen käyttö Sähkökäyttöinen tai pneumaattinen toimilaite Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa tunnettujen valmistajien toimilaitteilla, joiden syöttöjännite on 24 V tai 230 V JZ kantikas sulkupelti Muovinen rakenne Pyöreitä sulkupeltejä on saatavana myös muovisina, tyyppi AKK 20

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal

Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal Säädin - Paineanturi Toimilaite BVAV-1 universal VRD-2-BT - dynaaminen NM 24 V SM 24 V VFP-staattinen VRP BVAV-2 compact Säädin - Paineanturi - Toimilaite NMV-D2M BT Universal- ja Compact-toteutus BVAV

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta.

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin Halton THL Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Säädettävä virtauskuvio ja painehäviö. Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

THB - Rei'itetty kattohajotin. Halton THB. Rei itetty kattohajotin

THB - Rei'itetty kattohajotin. Halton THB. Rei itetty kattohajotin Halton THB Rei itetty kattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennus kanavaan joko suoraan tai liitäntälaatikon avulla. Avattava etulevy helpottaa hajottimen ja kanavan puhdistusta.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut

Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut Enabling wellbeing Halton Laboset - ilmavirran säätöjärjestelmä vetokaappeihin AST - ilmannopeusanturi M7 ilmanvirtausnopeuden, ilmavirran ja hälytysten käyttöpaneeli

Lisätiedot

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite GB0654 11,13 Orion-PTV-Sirius LØV-R Aktiivinen tuloilmalaite Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto Laaja toiminta-alue Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä Belimon MP-väylä MOD-väylä LONWORKS TROX Auranor Norge

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Säätölaitteet EMBL. EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina mittauslaipan paine-eron mittaamiseen. Säätölaitteet EMBL 1 (7)

Säätölaitteet EMBL. EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina mittauslaipan paine-eron mittaamiseen. Säätölaitteet EMBL 1 (7) Belimon kompaktisäädin LMV/NMV-D3-MP on täydellinen yksikkö, joka sisältää säätimen, moottorin ja paineeroanturin paineesta riippumatonta ilmavirransäätöä varten EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla

Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla Halton JDA Sivuraolla varustettu, muodoltaan neliömäinen kattohajottaja Saatavilla tulo- ja poistoilmalle Asennus joko suoraan kanavistoon tai liitäntälaatikkoon

Lisätiedot

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL OPTIVENT Housing HVSA, HVSL Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja asuntokohtaisia

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SLN - Lineaarinen rakohajotin. Halton SLN. Lineaarinen rakohajotin

SLN - Lineaarinen rakohajotin. Halton SLN. Lineaarinen rakohajotin Halton SLN Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana.

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

Muuttuvan ilmavirran säädin

Muuttuvan ilmavirran säädin FI0814 06.13 LÖV-R Muuttuvan ilmavirran säädin Uusi säädin käsittelee suuremman työskentelyalueen Pieni äänitaso Paineesta riippumaton Lyhyt kokonaispituus Suuri mittaustarkkuus Voidaan asentaa suoraan

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO

ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO Lapinleimu Päätelaitteet KATTOHAJOTTIMET,,, RHKO RHKO LAPINLEIMU PÄÄTELAITTEET KANSIO VÄLI 6 ESITE Hiljainen Hajotinperheen tuotteet ovat hiljaisia, pyöreitä tai neliskulmaisia hajottimia, jotka asennetaan

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Suutin Polyasetaali POM Värivaihtoehdot: valkoinen RAL 9010, harmaa RAL 7040 ja musta

Suutin Polyasetaali POM Värivaihtoehdot: valkoinen RAL 9010, harmaa RAL 7040 ja musta Halton TLD Seinätuloilmalaite Vaakasuuntainen ilmasuihku. Kaksirakoiset, suunnattavat suuttimet mahdollistavat tehokkaan ilmasuihkujen ohjauksen. Laite asennetaan seinään lähelle kattoa. Laitteessa on

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet)

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI Liitäntälaatikko (hajottimet) Liitäntälaatikko kattoon asennettavan hajottimen tai poistoilmalaitteen liittämiseksi kanavistoon. Varmistaa tuloilmahajottimen moitteettoman toiminnan. Ilmatiivis,

Lisätiedot

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC Patentoidulla ilmamäärän säädöllä IMS ilmavirtaa voidaan säätää helposti hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Uusi toiminto sallii useita virtauskuvioita (kahteen suuntaan, yhteen suuntaan ja niiden välimuoto).

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

5 VUODEN TAKUU* HPS-C-PRO + Korkean teholuokan säätimet touch screen -käyttöliittymällä Säätimiä 230V kuumakanaville.

5 VUODEN TAKUU* HPS-C-PRO + Korkean teholuokan säätimet touch screen -käyttöliittymällä Säätimiä 230V kuumakanaville. 2-144 5 VUODEN TAKUU* * 2 vuoden takuu kosketusnäytölle touch screen -käyttöliittymällä Erittäin nopean ja tarkan lämmönsäädön omaavat kuumakanavasäätimet ovat ykkösvalinta, ei ainoastaan vakiokohteisiin,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

THD - Rei'itetty kattohajotin THD. Rei itetty kattohajotin. Lisävarusteet

THD - Rei'itetty kattohajotin THD. Rei itetty kattohajotin. Lisävarusteet TD Rei itetty kattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennus kanavaan joko suoraan tai liitäntälaatikon avulla. Avattava etulevy helpottaa hajottimen ja kanavan puhdistusta.

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAV asennus ja kytkentä

Ilmavirtasäädin BVAV asennus ja kytkentä Ilmavirtasäädin asennus ja kytkentä -1 universal -3 universal Asennus Pyöreät ilmavirtasäätimet Luotettava mittaus ja säätö edellyttää riittävää suojaetäisyyttä. Suojaetäisyydet on esitetty allaolevissa

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin

VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin Malli 5/3.5/FI/5 Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 1 82 11 Faksi 1 82 111 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 13 Vantaa www.teknocalor.fi Sisältö

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Suunnittelu Optivent. Paineesta riippuva vai riippumaton ohjaus. Muuttuvan ilmavirran järjestelmä. Miksi muuttuvan ilmavirran järjestelmä?

Suunnittelu Optivent. Paineesta riippuva vai riippumaton ohjaus. Muuttuvan ilmavirran järjestelmä. Miksi muuttuvan ilmavirran järjestelmä? Suunnittelu Optivent uuttuvan ilmavirran järjestelmä uuttuvan ilmavirran järjestelmässä (VAV, Variable Air Volume) tulo- ja poistoilman virtaus muuttuu tarpeen mukaan. uuttuvan ilmavirran järjestelmällä

Lisätiedot

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely. Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä

Lisätiedot

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

CKD CKDR CKD/EW CKDR/EW

CKD CKDR CKD/EW CKDR/EW BRUSHLESS IE4 40 mm äänieristys Suuri teho ja alhainen kulutus Mallit: CKD CKDR Moottorit IE2-IE3 Mallit: CKD/EW CKDR/EW Harjattomat IE4-teollisuusmoottorit suuritehoinen E.C. Helppo asentaa ja suunnata

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

Tuloilmalaite VFKB. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki

Tuloilmalaite VFKB. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki Tuloilmalaite on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää pyörrehajottimen VFKH ja vaimennetun tasauslaatikon ATTC. Hajotin sekoittaa tuloilman huoneilmaan erittäin hyvin sopivan muotonsa

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Tuloilmalaite DYSC. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki

Tuloilmalaite DYSC. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki Tuloilmalaite DYSC DYSC on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää suutinhajottimen DYSH ja tasauslaatikon ATTC. Hajottimessa on säädettävät suuttimet, joiden avulla voidaan muuttaa

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Ilmavirransäädin. Mitat

Ilmavirransäädin. Mitat Ilmairransäädin Mitat (MF, MP, ON, MOD, KNX) Tuotekuaus on ilmairtasäädin pyöreälle kanaalle. Se koostuu säätöpellistä ja mittaaasta toimilaitteesta ja sitä oidaan ohjata huonesäätimen tai kiinteistöautomaatiojärjestelmän

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Tulisijojen testaaminen

Tulisijojen testaaminen Tulisijojen testaaminen Tulisijojen testaaminen Voimassa olevat tulisijojen standardit ovat SFS-EN 13240 (kamiinat), SFS-EN 13229 (takkasydämet), SFS-EN 15250 (varaavat uunit), SFS-EN 15821 (saunan kiukaat),

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot