AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air"

Transkriptio

1 AIRFLOWCONTROL Suunnitteluopas Ilmanjakelujärjestelmien komponentit The art of handling air

2 Suunnitteluopas Ilmavirtausten hallinta Sisällysluettelo Kokemukset ja innovaatiot 3 Ilman jakelu 4 Tilavuusvirran mittaus 6 Tilavuusvirran säätäminen 8 Huoneenlämpötilan säätäminen 10 Paineen säätäminen 11 Puhaltimen nopeuden säätäminen 12 Vakioilmavirtaus 13 Muuttuva ilmavirtaus 14 Tilavuusvirran mittauslaite 17 EXCONTROL 18 Erityisratkaisut 19 Tasapainottaminen ja sulkeminen 20 Lisävarusteet 21 Huoneenlämpötilan säädin 22 Säätökonseptit 23 Säätökomponentit 24 Järjestelmäintegraatio 27 Suunnittelukriteerit 28 Dokumentaatio 29 Laitteen valitseminen 30 Projektin toteutus 32 Käyttöönotto 33 Referenssikohteita 35 Tilavuusvirran pääteyksiköiden valmistusta ja säätöä 2

3 Kokemusta ja innovaatiota TROXin ilmanvaihtolaitteet Laadukkaan sisäilman tärkeät komponentit Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä tarvitaan sisäilman laadun ja huoneen lämmitys- ja kosteusolosuhteiden säätämiseen siten, että sisäilmaa koskevat vaatimukset täyttyvät (EN 13779). Eräs tärkeistä asioista on huoneilma. Riittävän ilmanlaadun säilyttäminen ja järjestelmän taloudellisen toiminnan takaaminen edellyttää järjestelmän kaikkien ilmavirtojen seuraamista ja ohjaamista. Ilmanjakelulaitteilla onkin tärkeä tehtävä. TROX on eräs maailman johtava näiden laitteiden valmistaja. Kansainvälinen menestys perustuu 35 vuoden kokemukseen ilmanvaihdon pääteyksiköiden ja komponenttien tuotekehityksestä ja tuotannosta. Nykyinen tuotevalikoimamme tarjoaa tekniset ratkaisut kaikkiin käyttökohteisiin. Toimistorakennuksiin, laboratorioihin, kouluihin, hotelleihin ja jopa matkustajalaivoihin asennetaan TROXin ilmanjakelujärjestelmäkomponentteja. TROXin tuotantolaitoksissa ympäri maailman on käytössä ilmatestausjärjestelmät, joten jokainen laite lähtee tehtaalta juuri asiakkaan tarpeisiin säädettynä. Me TROXissa olemme ylpeitä myös palvelun laadusta. Asennus ja johdotus on tarkistettava käyttöönoton yhteydessä. Sitä varten tarvittavat tiedot on esitetty dokumentaatiossa. Myös huoltotiimimme voi auttaa sinua nopeasti ja helposti. LONWORKS -tekniikkaa käyttävissä ratkaisuissa voit luottaa siihen, että huolehdimme järjestelmän integroinnista. Ilman jakeluun ilmanvaihtojärjestelmän avulla liittyy monenlaisia tehtäviä. Olemmekin kehittäneet seuraavat tuoteryhmät ja pitäneet samalla mielessä kokonaisuuden: Ilmavirran säätäminen VARYCONTROL-tyyppi Ilmanvaihdon komponentit, joissa muuttuvaa ilmavirtaa säädetään paineesta riippumatta ulkopuolisen virtalähteen avulla. VARYCONTROL Easy-tyyppi Easy-filosofiaan perustuvat ilmanvaihdon komponenetit: helppo valinta nimelliskoon perusteella, ilmavirta säädetään ilman erityistyökaluja ja toiminta tarkistetaan ilmaisimien avulla. Mekaanisesti toimiva säädin Ilmavirran säätäminen vakioilmavirtauksilla. Näissä laitteissa ei tarvita ulkopuolista virtalähdettä. Tilavuusvirran mittaus Ilmavirran mittaus kanavan osissa aliohjaimien säätämistä ja/tai näyttöä tai valvontaa varten. Tasapainottaminen ja sulkeminen Kanavan osien ilmatiivis sulkeminen ja tasapainottaminen. Räjähdyssuojaus ja erikoisratkaisut Ilmavirran säätö ja sulkeminen rakennuksen räjähdyssuojatuissa osissa. Erityislaitteet mm. laboratoriorakennuksia, hotelleja ja laivoja varten. 3

4 Ilman jakelu Vakioilmavirta järjestelmät Ilmavirran säädin RN (vakio) Ilman jakelu Ilmastointijärjestelmän suunnittelussa olennainen ominaisuus on ilmavirtaus, joka voidaan suunnitella vakioksi tai muuttuvaksi. Näin ollen erotetaan toisistaan vakioilmavirtajärjestelmät (CAV) ja muuttuvailmamääräiset järjestelmät (VAV). Nämä ominaisuudet voivat koskea myös joitakin järjestelmän osia, koska teknisesti on mahdollista yhdistellä molempia järjestelmiä. Järjestelmän valinta vaihtelee rakennuspalvelujen kokonaiskonseptin mukaan. Vakioilmavirtajärjestelmä voidaan toteuttaa vain silloin, kun vyöhykkeisiin perustuva lämpötilan säätö varmistetaan muilla järjestelmillä, kuten lämmityspinnoilla, tai jos lämpötilan säätöä ei tarvita. Ilmanjakelun keskeinen osa, puhallin (tai nopeudensäädin) vaatii tarkempaa huomiota. Toiminta voi olla taloudellista vain, jos puhaltimen nopeutta pystytään säätämään määritettyjen vaatimusten mukaisesti. Vakioilmavirtajärjestelmät tuottavat vakiona pysyvän ilmavirran kaikkiin paikkoihin. Saatavana on monenlaisia järjestelmiä, joiden tekniset ominaisuudet ja hinta vaihtelevat. Puhaltimen vakionopeus ja säätöpeltien tasapainottaminen Tämän järjestelmän käyttöönotto on erittäin monimutkaista ja aikaavievää. Ilmavirtaus on mitattava jokaisessa kanavahaarassa. Säätöpellit säädetään poikkeamien mukaisesti. Mittaukset ja säädöt joudutaan yleensä toistamaan, kunnes kanavan jokaisessa osassa on haluttu virtausnopeus. Ilmavirtaus vähenee käytön aikana, kun suodattimet likaantuvat. Puhaltimien vakionopeus ja ilmavirtasäätimet Mittauksia ei tarvitse tehdä kanavien kaikista haaroista. Puhaltimen nopeus on säädettävä riittävän suureksi, jotta paine riittää kaikkiin säätimiin ja suodattimien suunniteltuun lopulliseen painehävikkiin. Kierroslukusääteinen puhallin ja säätimet Säätöpellit on säädettävä. Puhaltimen nopeudensäätö ylläpitää kanavissa tietyn painetason, joka säilyttää ilmavirtaukset vakiona. Jos suodattimet ovat puhtaat, jolloin painehäviö on pienempi, on puhaltimen nopeus vastaavasti alhaisempi. Kierroslukusääteinen puhallin ja ilmavirtasäätimet Tämä järjestelmä tarjoaa eniten etuja, koska sitä ei tarvitse säätää ja sen käyttö on taloudellista. Jos tarve vaatii, asetusarvoa tarvitsee muuttaa ainoastaan säätimestä. Hyundain pääkonttori, Offenbach am Main, Saksa Joustavuus Taloudellisuus Vakioilmavirtaus Ei säätöä Vakionopeuksinen puhallin Säätöpeltien tasapainottaminen Ilmavirtasäätimet Muuttuvanopeuksinen puhallin Säätöpeltien tasapainottaminen Ilmavirtasäätimet

5 Ilman jakelu Muuttuvailmavirtaiset järjestelmät (VAV-järjestelmät) Sisäilman laadun lisäkdo ilmastoiduissa rakennuksissa on otettava huomioon ilmastointijärjestelmien toiminnan taloudellisuus. VAV-järjestelmien käyttö parantaa taloudellisuutta. Jokaiseen huoneeseen tai jokaiselle vyöhykkeelle toimitetaan juuri se ilmamäärä joka tarvitaan määritettyjen edellytysten ylläpitämiseen. Ilmavirtausta säädetään laitteilla, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai pneumaattista voimaa. Useimmissa tapauksissa huoneen lämpötilan säätäminen edellyttää ilmanvaihtoa. Samalla voidaan ottaa huomioon ilman laatu. Ilmavirtasäädin TVR (vaihtuva) Ilmavirtasäädin RN (vakio) Energiaa voidaan säästää käyttämällä tarpeen mukaista puhaltimen nopeuden säätöä. Kanavan staattista painetta viitekohdassa käytetään säätömuuttujana. Järjestelmät, jotka havaitsevat ja optimoivat kaikkien säätimien säätöpellin läpän asennon, ovat tehokkaimpia. 20 C Järjestelmien yhdistelmät VAV- ja CAV-osia voidaan käyttää samassa ilmanjakelujärjestelmässä. Muuttuvailmavirtaisia ja vakioilmavirtaisia ilmanvaihdon pääteyksiköitä voidaan sijoittaa vierekkäin samaan osaan. Osissa, joissa ei käytetä ilmavirtauksen säätimiä, käytetään pääteyksikköä, jonka säätökomponentit säätelevät kanavapainetta. Vyöhykkeiden yksilöllinen säätö täydellinen sulkeminen ja muut ohitussäädöt mahdollisia ilmavirta vaihtelee välillä min ja max tai vaihtuu toiminta pisteiden välillä säätöpiirit eivät saa vaikuttaa toisiinsa haitallisesti asetusarvoa voidaan muuttaa koska tahansa säätimien hajautettu toiminta voidaan integroida rakennuksen hallintajärjestelmään. Deutsche Telekom, Frankfurt, Saksa 5

6 Ilmavirran mittaus Ilmavirran mittaus Mittaustarkkuus on tärkeää kaikissa tilavuusvirran säätötavoissa. Ilmavirtauksen pääteyksikön mittauslaite on tästä syystä erityisen tärkeä. Ilmavirtaus luo mitattavissa olevan paine-eron tiettyyn kohtaan. Sitä sanotaan dynaamiseksi paineeksi tai nopeuteen perustuvaksi paineeksi, ja sitä voidaan mitata suoraan Prandtl-pitot-putkella. Dynaaminen paine on verrannollinen ilmannopeuden neliöön, ja sen avulla voidaan määrittää ilmavirta, kun mittauspaikan poikkileikkauksen pinta-ala otetaan huomioon. Yhtenäisen virtauskentän tuottaminen tätä mittaustyyppiä varten edellyttää suoraa kanavaa. Tämä onkin poikkeus käytännön järjestelmissä. Ilmanvaihdon pääteyksiköt asennetaan usein mutkaan virtauksen alapuolelle. Kuten kuvasta käy ilmi, nopeusprofiili vääristyy mutkan lähellä. Näin ollen yhdestä pisteestä heti mutkan jälkeen tehty mittaus on epätarkka, eikä siitä saada luotettavaa tulosta. Täsmällisiä tuloksia saadaan vain valitsemalla mittauspaikka siten, että mittauspisteen etäisyys on noin 8 x kanavan halkaisijan pituinen matka mutkan jälkeen. Lähellä mutkaa saavutetaan kuitenkin huomattavasti luotettavampi tulos käyttämällä mittausruudukkoa, jossa kanavan poikkihalkaisijaan on sijoitettu useita mittauspisteitä. Anturi tarvitaan toimittamaan virtausnopeuden mittausarvo päätelaitteeseen. Arvo saadaan käyttämällä monipisteistä paineenmittausruudukkoa, joka mittaa painetta koko kanavan poikkihalkaisijan alueelta ja laskee arvoista keskiarvon. TROX-paineeroanturi on optimaalinen ratkaisu sekä taloudellisesti että tuotetekniikan kannalta. Anturi koostuu vähintään kahdesta mittausputkesta, joissa on reiät virtauksen tulo- ja poistopuolella. Näin saadaan hyvä keskiarvo kummastakin mittausputkesta. Anturi määrittää täsmällisen tuloksen useimmissa ilmanvaihtosovelluksissa, joissa kanavan tulopuolen olosuhteet ovat normaalit. Sovelluskohde: toimistorakennus. VARYCONTROL TVZ- ja TVA-laitteet sekä säätökomponentit, jotka integroidaan rakennuksen hallintajärjestelmään. 6

7 Ilmavirran mittaus Paine-eroanturin mittausperiaatteet Sähköinen tai pneumaattinen signaali muodostetaan paine-erosta tilavuusvirran säätöä varten. Elektroniikkaosat voivat perustua joko dynaamiseen tai staattiseen mittaukseen. Dynaamisen paine-eron mittaus Mitattaessa dynaamista paine-eroa ilmavirran näyte (ohivirtaus) virtaa paine-eroanturin läpi. Anturi on rakenteeltaan kuin minikokoinen nopeudenmittauskanava. Anturissa on lämpöelementti, jonka lämpötila laskee sitä enemmän, mitä nopeammin ilma virtaa. Tästä pystytään muodostamaan ilmannopeutta vastaava sähköinen signaali. Koska näyteilman virtaama on suhteessa kokonaisilmavirtaamaan, mittaussignaali voidaan kalibroida siten, että se ilmaisee kokonaisilmavirran ja tuottaa jännitesignaalin, joka on lineaarinen suhteessa ilmavirtaan. Tämä mittausperiaate on taloudellinen ratkaisu esimerkiksi toimistojen järjestelmiin. Koska anturi voi kontaminoitua, tätä mittausperiaatetta ei tulisi käyttää ilmavirran mittaukseen, jos ilmassa on pölyä ja/tai kemikaaleja. Mittausmenetelmien vertailu Vertailukohde Dynaaminen Staattinen Ilmavirta-alue % noin % Hinta 100% 250 % Kriittistä saaste riippuvuus painovoimasta kontaminaatio veto Huolto ei tarvita suositellaan vuosittain Staattisen paine-eron mittaus Kalvopaineanturien toiminta perustuu staattiseen paineenmittausperiaatteeseen. Anturi koostuu sylinteristä ja kahden kammion väliin sijoitetusta kalvosta. Toisessa kammioista on positiivinen, toisessa negatiivinen paine. Kun molemmissa kammioissa on sama paine, kalvo on keskellä. Paine-ero siirtää kalvoa sen kammion puolelle, jossa on pienempi paine. Liikematka määrittää paine-eron. Tästä syystä jännitesignaali muuttuu paine-eron suhteessa. Ilmavirtauksen säädintä on säädettävä signaalin ja sen neliöjuuren mukaisesti. Tätä mittausperiaatetta käytettäessä anturin läpi ei kulje ilmaa. Näin ollen anturiin ei myöskään kerry pölyä. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomauttaa, että kemikaalit voivat päästä kalvolle ja mittauskammioihin diffuusion välityksellä ja aiheuttaa reaktion. Riski on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin dynaamista mittausmenetelmää käytettäessä. U V. ~U U V. ~ U V. V. 7

8 Ilmavirran säätäminen Tilavuusvirran säätäminen Muuttuvailmavirtainen säädin ja varavirtalähde Ilmavirtaa säädetään suljetussa ohjaussilmukassa: mittaus vertailu säätö. Säädin vastaanottaa nykyisen todellisen arvon anturin paine-erosta. Useimmissa sovelluksissa asetusarvo tulee huonelämpötilan säätimestä. Säädin vertaa todellista arvoa asetusarvoon ja muuttaa säätöpellin toimilaitteen ohjaussignaalia, jos arvot poikkeavat toisistaan. + - Asetusarvo Paine-eroanturi Ilmavirtasäädin Toimilaite Kanavapaineen vaihtelu Jos kanavapaine vaihtelee esimerkiksi muiden yksiköiden ilmavirtauksen muutosten vuoksi, säädin havaitsee sen ja korjaa tilanteen. Näin vaihtelu ei vaikuta huoneenlämpötilaan. Muuttuva ilmavirta Kun ohjausviesti muuttuu, ilmavirta säädetään uuden asetusarvon mukaiseksi. Muuttuvaa ilmavirtaa rajoittavat vähimmäis- ja enimmäisarvot. Ilmavirran säätöä voidaan muuttaa ohitussäädön avulla ja esimerkiksi sulkea virtaus kokonaan. 100 % 90 % 80 % 70 % Säätöpellin Klappenstellung asento 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Nürnberger Versicherungen, Nürnberg, Saksa 10 % 0 % Kanavapaine Kanaldruck max mittel min Vollabsperrung Täysin kiinni Volumenstrom Tilavuusvirta 8

9 Ilmavirran säätäminen Vakioilmavirtainen säädin ilman varavirtalähdettä Mekaaniset säätimet, jotka toimivat järjestelmän omalla energialla, ovat taloudellinen ratkaisu vakioilmavirtojen säätämiseen. Koska niissä ei tarvita ulkoista virtalähdettä, niitä ei myöskään tarvitse kaapeloida, eikä käyttöönottoa tarvita. Tilavuusvirran rajoitin VFL Säätölaitteessa on laakeroitu säätöpelti. Ilmavirtauksen aiheuttamat aerodynaamiset voimat sulkevat säätöpellin. Palje korostaa näitä voimia. Sulkuvoimaa vastaan vaikuttaa mekaaninen yksikkö, joka koostuu lehtijousesta ja nokkalevystä. Se pitää virtausnopeuden vakiona paine-eron vaihdellessa. Palje toimii myös värähtelyn vaimentimena. Vakioilmavirtainen säädin asetusarvokytkennällä Vakioilmavirtajärjestelmissä on mahdollisuus säästää energiaa, jos ilmavirtausta pienennetään, kun tila ei ole käytössä (yökytkentä). Tilavuusvirran säätölaitteissa on kaksi asetusarvoa, joita käytetään. Ilmavirran säätölaitteissa on tätä varten oltava kaksiasentoinen toimilaite. Tilavuusvirran rajoittaminen Näiden laitteiden käyttöönotto on erittäin helppoa. Halutun tilavuusvirran voi lukea ja tarvittaessa myös asettaa ulkoiselta asteikolta. TROX valmistaa mekaanisia, järjestelmästä käyttövoimansa saavia tilavuusvirran säätölaitteita, joiden tyypit ovat RN (pyöreä) ja EN (suorakaide). Ilmaäänien vaimentamiseen voidaan käyttää toisiovaimentimia, jos akustiset vaatimukset ovat tiukat. Ilma jakautuu useisiin hajottimiin tasaisesti vain, jos kanavisto on suunniteltu oikein tai säätöpellit on säädetty. Kanavaan hajottimien kohdalla asennettavat tilavuusvirran rajoittimet ovat käytännöllisiä, sillä käyttöönotto on helpompaa ja nopeampaa, eivätkä suunnitteluarvot ylity. Korjattavat paine-erot eivät ilmaäänien vuoksi saa olla liian suuria (matalapainejärjestelmät). Huk-Coburg Versicherungen, Coburg, Saksa 9

10 Huoneenlämpötilan säätäminen Huoneenlämpötilan säätäminen VAV-järjestelmissä huoneenlämpötilan säätö tapahtuu useina peräkkäisinä vaiheina. Ensisijainen säätömuuttuja on huoneenlämpötila. Huoneenlämpötilan säätimen ohjausviestiä ei syötetä suoraan tuloilman säätöpellille, vaan sillä muutetaan tuloilman tilavuusvirran säätöpiirin asetusarvoa. Tilavuusvirran säädöstä saadaan myös ilmavirran vähimmäis- ja enimmäisrajat, mistä on hyötyä huoneenlämpötilan vakiona pitämisen ja koko huoneilman ilmastointijärjestelmän toiminnan kannalta: kanavapaineen vaihtelut eivät vaikuta huoneenlämpötilaan vähimmäisilmavirta varmistaa parhaan mahdollisen ilmanlaadun myös silloin, kun jäähdytystarve on vähäinen Tulo- ja poistoilman säätäminen Yksittäisissä huoneissa ja suljetuilla toimistoalueilla, joilla tulo- ja poistoilmavirtauksen välinen tasapaino on säilytettävä. Muuten ovien raoissa voi muodostua häiritsevää vinkumista ja ovia voi olla vaikea avata. Tästä syystä myös poistoilmalla täytyy olla säätömuuttuja VAV-järjestelmässä. Master/orjasäätö Tuloilman todellinen arvo syötetään ohjausviestinä, poistoilman säätimeen (orjasäädin). Näin poistoilman määrä noudattelee automaattisesti tuloilman määrää myös silloin, kun se ei ole saavuttanut asetusarvoaan. Joissakin tilanteissa voi olla järkevää vaihtaa seurantajärjestys ja tehdä poistoilman säädöstä päätoiminto. enimmäisilmavirta pitää painehäviöt ja melun suunnitteluarvojen mukaisina ja estää vetoa myös poistoilman integrointi VAV-tilaan on mahdollista. t + - Ohitussäätimet Huoneenlämpötilan säädön voi poistaa käytöstä ohitussäätöjen avulla. Ikkunakytkin lopettaa huoneen ilmanvaihdon sulkemalla säätöpellin, jos ikkuna avataan. Ilmanvaihtoa voi tehostaa ( max ) tai avata säätöpellin, jos on tarpeen poistaa savua. t Rinnakkaissäätö Jos huoneenlämpötilan säätimen ohjausviesti syötetään sekä tuloilman että poistoilman säätimelle, säätö tapahtuu rinnakkaisena. Molemmilla säätimillä on sama asetusarvo. Jos jonkin kanaviston osan tulopaine on liian alhainen, seurauksena voi olla epätasapainoinen ilman jakautuminen. Master/orja ohittaa rinnakkaissäädön, koska siinä on yhteys todelliseen arvoon ainakin toiseen suuntaan t Schloß Moyland, Kleve, Saksa 10

11 + + - Paineen säätäminen Sovelluskohde: laboratoriorakennus. Muoviset tilavuusvirran pääteyksiköt TVLK vetokaappien ja huoneen ilmanpaineen säätämiseen Paineen säätäminen Kanavapaineen säätäminen Myös kanavapaineen säätäminen kuuluu ilman jakeluun huoneilman ilmastointijärjestelmissä. Rakennuksissa, joissa on pitkiä käytäviä ja paljon samankaltaisia huoneita, säätökustannuksia voidaan vähentää säätämällä tiettyyn kanaviston osaan vakiopaine. Tällöin käytetään toimilaitteella toimivaa sulkupeltiä sen sijaan, että jokaisessa huoneessa olisi oma ilmavirtasäädin. Kanavapainetta säätää ilmanvaihdon pääteyksikkö, jossa on erityisesti siihen tarkoitetut säätökomponentit. Huoneen ilmanpaineen säätäminen Edellä kuvattu tulo- ja poistoilman peräkkäissäädön suorituskyky ei aina riitä, jos ilmanvuotoja on erittäin vähän, kuten usein sairaaloissa, puhdastilahankkeissa ja laboratorioissa. Huoneen ilmanpaineen säätämiseksi mitataan viitetilan staattinen paine-ero kalvopaineanturilla, ja ilmanpainetta säädetään päätelaitteen säätöpellillä. Huoneen ilmanpaineen ja kanavapaineen säätöön voidaan myös lisätä ilmavirran mittaus seurantaa tai master/orja-säätöä varten. 11

12 Puhaltimen nopeuden säätäminen Tuulettimen nopeuden säätäminen Vähimmäispaine-ero Ongelmaton toiminta edellyttää riittävää järjestelmän painetta kaikissa käyttötilanteissa. Vähimmäispaine-ero on määritetty teknisissä asiakirjoissa. Lisäksi on huomioitava paineen nousu puhaltimen kohdalla, mukaan lukien kanavistojärjestelmän komponentit ja itse kanavisto pääteyksikön tulo- ja poistopuolella. Puhaltimen koon määrittämiseksi on laskettava painehäviöt ja painesäädettävän puhaltimen pyörimisnopeuden säätö. Järjestelmän paineen säätäminen Puhaltimen pyörimisnopeuden säätäminen paineen perusteella on nykyään yleistä. Kanavapaineen mittauspaikan valinnalla on tässä yhteydessä suuri merkitys. Paineanturi sijoitetaan usein pisimmän kanavan päähän (mikä ei ole sopiva kohta). VAV-järjestelmissä ei kuitenkaan ole mitään huonoa sijoituskohtaa, koska ilmavirran määrä perustuu tarpeeseen. Jos kanavan päässä oleva säädin on minimitilassa, kanavan muissa osissa ei ehkä ole riittävästi painetta. Riittävä järjestelmän paine kaikissa käyttöolosuhteissa voidaan varmistaa vain sijoittamalla paineanturi lähelle puhallinta ennen ensimmäistä haaraa. Asetusarvoa voidaan kuitenkin pienentää, mutta kun otetaan huomioon kanaviston aiheuttama vaihtelu, joihinkin huoneisiin ei ehkä saada enimmäisvirtausta. Säätöpellin läpän asennon säätäminen Edellä mainittu puhaltimen nopeuden säätö ylläpitää paineen asetusarvossa. Kun ilmavirtaus pienenee myös painetaso laskee. Mikäli kaikkien pääteyksiköiden säätöpellin läpän asennot havaitaan ja analysoidaan, voidaan puhaltimen nopeutta optimoida edelleen. Tällainen järjestelmä reagoi dynaamisesti suurimpaan yksittäiseen tarpeeseen riippumatta siitä, missä kohdassa järjestelmää se syntyy. Tähän puhaltimennopeuden säätömenetelmään tarvitaan erityisyksikköjä ja/tai erityisohjelmia. Sitä voidaan käyttää vain toimilaitteilla joihin tulee asentoa koskeva analoginen tai digitaalinen ohjausviesti. p g : p: Staattinen paine-ero Staattisen paineen asetusarvo 12

13 CONSTANTFLOW CONSTANTFLOW Mekaanisesti toimivat säätimet Tulo- tai poistoilmasäätimet vakioilmavirtajärjestelmiin Vakioilmavirtasäätimet helpottavat käyttöönottoa vakioilmavirtajärjestelmissä (CVS-järjestelmissä). Haluttu ilmavirtaus säädetään ulkopuolisesta asteikosta (RN/EN). Muita monimutkaisia tai aikaavieviä kalibrointitoimenpiteitä ei tarvita. Jos VAV-järjestelmissä tarvitaan vakioilmavirtakanavia, täytyy niiden olla säädettyjä, koska järjestelmän muut osat ovat muuttuvailmavirtaisia, ja aiheuttavat paineen vaihtelua kanaviston vakioilmavirta-alueille. Mekaanisesti toimivat säätimet ovat taloudellisesti kiinnostava ratkaisu, koska käyttöönottokustannukset ovat huomattavasti tavanomaista pienemmät. Ostoskeskus Frauenkirchessa, Dresden, Saksa RN pyöreä säädin Vakioilmavirtajärjestelmien säätimet Asennus kanavaan poikkileikkauksen muuttumatta Mekaanisesti toimivat säätimet ei ulkoista virtasyöttöä vakiovirtasäädössä ei kaapelointia vakiovirtasäädössä Toimilaitteen käyttömahdollisuus kytkeminen useiden asetusarvojen mukaan poikkeus: VFL EN kantikas säädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin säätimen toiminnan testaus tehtaalla Kaikki säätimet säädetään tehtaalla valmiiksi referenssi-ilmavirtaukseen Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Tilavuusvirtojen säätäminen Tarvittava tilavuusvirta säädetään suoraan säätimestä ilmavirta-asteikon perusteella. Työkaluja ei tarvita. Suoraan liitettävä ilmavirran rajoitin säädetään asennuspaikalla ennen asentamista. VFL Ilmavirran rajoitin Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää melua, säätimien rungoissa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Ei mahdollinen VFL-malleissa Lisävarusteet Lisä- äänenvaimennin tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat korkeat RN- ja EN-mallien lämmityslaitteet RN-mallin liitäntäkaulustiivisteet 13

14 VARYCONTROL VARYCONTROL VAV-laitteet Allianz-Versicherung, Frankfurt am Main, Saksa Ilmansäätölaitteet, äänitasoltaan vaativiin tiloihin VARYCONTROL-tyypin VAV-laitteet ovat tulo- ja poistoilmajärjestelmiin tarkoitettuja kotelomaisia pääteyksiköitä. Niitä voidaan käyttää melkeinpä missä tahansa huoneiden ilmastointijärjestelmien ohjaus-, säätö- ja sulkutehtävissä, mutta ne sopivat erityisen hyvin järjestelmiin, joissa äänitasoa koskevat vaatimukset ovat tavallista tiukemmat. TVZ VAV-tuloilmalaite Muuttuvailmamääräisten järjestelmien (VAV) pääteyksiköt Virtausnopeutta alentava (paineenalennus) liitos, suorakulmainen poikkileikkaus Integroitu äänenvaimennin Hygieniavaatimukset Hygieniatestattu VDI 6022: n mukaisesti Ilmatiivis sulkeminen Tiiviys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset TVA VAV-poistoilmalaite Sähkökäyttöiset tai pneumaattiset säätökomponentit Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa TROX-ohjaussäätimellä tai tunnettujen säädinvalmistajien ratkaisuilla Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Käyttöpaikan olosuhteiden mukaiset säädöt tehdään suoraan säätimestä esimerkiksi säädinlaitteen avulla TVM kaksikanavajärjestelmien VAV-laite Nykyisen tilavuusvirran mittaus ja näyttö Tilavuusvirran todellinen nykytila jännitesignaalina Väylään kytkettävät säätimet antavat todellisen tilatiedon ulos muuttujana Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää melua, liitäntäkotelossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Lisävarusteet Lisävaimennin TS tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat tavanomaista korkeammat TVZ-mallin lämmityslaite Liitäntäkaulustiiviste 14

15 VARYCONTROL VAV-säädin Hampurin lentokenttä, Hampuri, Saksa Tulo- tai poistoilman VAV-säädin vaihteleviin käyttökohteisiin VARYCONTROL-mallin VAV-säätimet vastaavat säätötoiminnoiltaan yksikköpäätelaitteita. Niissä ei kuitenkaan ole sisäistä vaimenninta, eikä niissä voida ilman lisävaimennusta käyttää kohteissa, joissa melutasoa koskevat vaatimukset ovat tavanomaista tiukemmat. Tulo- ja poistoilmasovelluksissa käytetään samaa laitetyyppiä. TVR pyöreä säädin Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien (VAV) säätimet Asennus kanavaan poikkileikkauksen muuttumatta Ilmatiivis sulkeminen Tiiviys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Poikkeus: TVJ Sähkökäyttöiset tai pneumaattiset säätökomponentit Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa TROX-säätimellä tai tunnettujen säädinvalmistajien ratkaisuilla TVJ/TVT kantikas säädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Käyttöpaikan olosuhteiden mukaiset säädöt tehdään suoraan säätimestä esimerkiksi kiinteistöautomaation apulaitteen avulla Nykyisen ilmavirran mittaus ja näyttö Ilmavirran todellinen nykyarvo jännitesignaalina Väylään kytkettävät säätimet antavat todellisen tilatiedon ulos muuttujana TVRK muovinen pyöreä säädin Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää ääntä, rungossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Ei mahdollinen TVRK-malleissa Lisävarusteet Lisä-äänenvaimennin tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat korkeat Liitäntäkaulustiiviste Lämmityslaite 15

16 VARYCONTROL Easy-mallit Bluewater Retail-Park, Greenhithe, Englanti Ilmansäätölaitteet vakiokäyttökohteisiin Easy helppoutta käyttöönottoon Valinta kanavan nimelliskoon perusteella Helpottaa tilaamista ja kohdentamista rakennuspaikalla Ilmavirran säätö Lue säätöarvo säätimen ilmavirta-asteikolta ja säädä potentiometreillä Toiminnan tarkistus Ilmaisin osoittaa asetetun tilan TVZ-Easy/TVA-Easy VAV-laite Muuttuvailmamääräisten järjestelmien (VAV) säätölaitteet Ilmatiivis sulkeminen Tiiveys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Poikkeus: TVJ-Easy Pienikokoinen TROX-säädin Hyväksi havaittu tekniikka, jossa käytetään anturia, säädintä ja toimilaitetta TVR-Easy pyöreä säädin Kaikkien laitteiden toiminta testattu tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Tarvittavat tilavuusvirrat min ja max ) säädetään suoraan säätimestä ilman erillistä apulaitetta Nykyisen ilmavirran mittaus ja näyttö Ilmavirran todellinen tilatieto jännitesignaalina Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää ääntä, liitäntäkotelossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä. TVJ-Easy/TVT-Easy suorakulmainen säädin Lisävarusteet Toinen äänenvaimennin tiloihin, joissa mukavuusvaatimukset ovat tiukat Lämmityslaite Liitäntäkaulustiiviste 16

17 Ilmavirran mittauslaite Ilmavirran mittauslaite Tulo- tai poistoilman mittauslaite kaikenlaisiin sisätilojen ilmastointijärjestelmiin Klinikum, Düsseldorf, Saksa VMR pyöreä mittauslaite Ilmavirran manuaalinen havaitseminen Paine-eron mittaus ja ilmavirran määrittämien laitoksen käyttöönottoa, hyväksymistä tai testausta varten Jatkuva ilmavirran mittaus Anturin paine-eromittausarvon muuntaminen jännitesignaaliksi ja tilatieto tai integrointi rakennuksen hallintajärjestelmään VME kantikas mittauslaite Master/orjasäätimen mitatun arvon havaitseminen Mittaa esimerkiksi paineohjatun kanavan osan kokonaisilmavirran ja sallii esimerkiksi poistoilman master/orjasäädön vastaavalla prosenttiosuudella + - VMRK/VMLK pyöreä muovinen mittauslaite

18 EXCONTROL EXCONTROL Rakennuskomponentit räjähdysvaarallisille alueille Säätäminen ja sulkeminen räjähdysvaarallisilla alueilla RN-Ex/EN-Ex mekaanisesti toimiva ATEX 95-direktiivi Räjähdysvaarallisilla alueilla käytettävien sähkölaitteiden rakenne perustuu ATEX 95-direktiiviin Sovelluskohteet TROX-tuotteita voi käyttää ryhmän II räjähdysvaarallisten alueiden vyöhykkeillä 1 ja 2 ATEX-yhteensopiva rakenne Ilmavirran kanssa kosketuksessa olevat komponentit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestävät kemikaalien vaikutusta (DIN 8078) TVR-Ex pyöreä säädin ATEX-sertifiointi ATEX-vaatimusten mukaisesti suunnitellut ja sertifioidut TROX-laitteet Sähköosille saatavana valmistajan sertifikaatit AK-Ex sulkuvaimennin 18

19 Erityisratkaisut Erityisratkaisut Sovelluskohde: liiketoiminta ja teollisuus VARYCONTROL TVRK, VMRK ja LABCONTROL TVLK TVLK vetokaappisäädin Säätölaitteet laboratoriokäyttöön Vetokaappisäätimet Muuttuvailmamääräinen säädin, joka ottaa huomioon vetokaapin ja ikkunan raon ilma suojavirtausnopeuteen liittyvät turvallisuusvaatimukset Säätökomponentteja voidaan käyttää väylässä tai hajautetusti TROX-säädin voidaan yhdistää LONWorks-väylätekniikkaan tai sitä voidaan käyttää erillisjärjestelmänä. Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa myös tunnettujen säädinvalmistajien tuotteiden avulla. TVRC oleskelutilan ilmavirtasäädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Hotellien ja laivojen oleskelutilojen ilmanvaihdon säätimet Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien (VAV) säätöjärjestelmät Ilmanvaihtolaite, jossa on sähköinen lämmityslaite sekä ohjauspaneeli Turvajärjestelmät Virtauksen seuranta, lämpötilan rajoitus ja turvallinen lämpötilan säätö varmistavat parhaan mahdollisen turvallisuuden Easy-Set uudistussarja Vaadittavat testit EMC-testit, vaatimustenmukaisuustestit, suurjännitetestit, Det Norske Veritas- ja Germanische Lloyd -sertifikaatti Muuttuvailmamääräisten laitteiden uudistussarja Uusi paine-eroanturi Ilmavirran mittaaminen dynaamisen paine-eron perusteella Pienikokoinen TROX-säädin Paine-eroanturi, säädin ja toimilaite yhtenä kokoonpanona Easy-periaate Toiminnan tarkistus vihreästä merkkivalosta 19

20 Tasapainottaminen ja sulkeminen Tasapainottaminen ja sulkeminen Cinemaxx, Wuppertal, Saksa TDK tasapainotuspelti Tulo- tai poistoilman tasapainotuspelti Säätö perustuu kanaviston ilmamäärän laskentaan Jokaisella tasapainottavalla säätöpellillä on oma kaavionsa Määritä asetuskulma säädettävän paine-eron ja virtausnopeuden mukaan ja säädä laite Säätäminen ilmavirtauksen mittauksen kanssa Mittaa ilmavirta huoneiden ilmanvaihtojärjestelmiä koskevien standardien (EN 12599) mukaisesti ja tee tarvittava säätö Kanavapaineiden säätäminen Mittaa kanavan osan staattinen paine ja säädä säätöpelti AK pyöreä sulkupelti Tulo- tai poistoilman sulkupelti Ilmatiivis sulkeminen Tiiveys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Manuaalinen käyttö Sähkökäyttöinen tai pneumaattinen toimilaite Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa tunnettujen valmistajien toimilaitteilla, joiden syöttöjännite on 24 V tai 230 V JZ kantikas sulkupelti Muovinen rakenne Pyöreitä sulkupeltejä on saatavana myös muovisina, tyyppi AKK 20

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

VARYCONTROL VAV-EasySet

VARYCONTROL VAV-EasySet 5/3.6/FI/3 VARYCONTROL VAV-päätelaitteiden uudistamiseen Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 1 82 11 Faksi 1 82 111 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 13 Vantaa www.teknocalor.fi Inhalt

Lisätiedot

Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen

Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen LÖV-R Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen Mallisuojattu LÖV-rei'itys Soveltuu erinomaisesti jäähdytetylle ilmalle Säädettävä aukon korkeus Laatikko tiivistetty Ecoson-vaimennusmateriaalilla Saatavana korkean

Lisätiedot

VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin

VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin Malli TVJ-Easy TVT-Easy 5/.1/FI/ Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 1 82 11 Faksi 1 82 111 Sinikellonkuja sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 1 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal

Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal Säädin - Paineanturi Toimilaite BVAV-1 universal VRD-2-BT - dynaaminen NM 24 V SM 24 V VFP-staattinen VRP BVAV-2 compact Säädin - Paineanturi - Toimilaite NMV-D2M BT Universal- ja Compact-toteutus BVAV

Lisätiedot

Suorakaide ilmavirtasäädin

Suorakaide ilmavirtasäädin Suorakaide ilmavirtasäädin Säädin - Paineanturi Toimilaite -3 universal VRD-2-BT - dynaaminen N 24 V S 24 V VFP-staattinen VRP Yleistä -3 on kanavapaineesta riippumaton elektroninen ilmavirran säätölaite

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Vakiovirtaussäädin ECSS, ECSD

Vakiovirtaussäädin ECSS, ECSD Huoltovapaat ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien vakiovirtaussäätimet ECSS, ECSD voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon tulo- ja poistoilmakanavaan. ECSS ja ECSD ovat mekaanisia vakiovirtaussäätimiä,

Lisätiedot

DRS/DRS-T LÖV-R. Pyöreät säätö- ja sulkupellit

DRS/DRS-T LÖV-R. Pyöreät säätö- ja sulkupellit FI02 01.12 DRS/DRS-T LÖV-R Pyöreät säätö- ja sulkupellit DRS säätämiseen Manuaalinen tai toimilaitteella varustettu Porrastettu ja lukittava säätöratkaisu Tiiveysluokka 0 ja C, EN 1751 -standardin mukainen

Lisätiedot

PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti

PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti PTS Läppäpelti Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. Kotelon vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. Kotelo ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. Sulkupellin

Lisätiedot

Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA

Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä Liitettävissä Modbusväylään Saatavana myös IPSUMyhteensopivana ERVA

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

Laboratorion säätöjärjestelmät

Laboratorion säätöjärjestelmät Fanison Laboratorion ilmanvaihdon kokonaisjärjestelmä huolehtii työntekijöistä ja pitää samalla painesuhteet haluttuina. FL 200 / FL 204 / FL 204B Laboratorion säätöjärjestelmät Teknisesti erilaisista

Lisätiedot

Nelikulmainen tuloilmahajotin

Nelikulmainen tuloilmahajotin GB0637 11,13 Orion-PTV LØV-R Nelikulmainen tuloilmahajotin Irrotettava etupaneeli Soveltuu monenlaisiin kattojärjestelmiin Tiedot Luna-paineentasauslaatikko asennettuna Paineentasauslaatikko äänieristetty

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

TSB - Suorakaidekattohajotin. Halton TSB. Suorakaidekattohajotin

TSB - Suorakaidekattohajotin. Halton TSB. Suorakaidekattohajotin Halton TSB Suorakaidekattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Laite asennetaan uppoasennuksena kattoon. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden

Lisätiedot

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit PRA Mittaus- ja säätömoduuli Ilman tilavuusvirran mittaukseen ja säätöön tarkoitettu laite. Manuaalinen säätö ilman työkaluja Virtaussuuttimien käyttöön perustuva suuri mittaustarkkuus. Virtauksen säätökartion

Lisätiedot

Pyörrehajotin NWPP. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki. Pikavalinta

Pyörrehajotin NWPP. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki. Pikavalinta on alakattoon asennettava hajotin, jossa on yhdistetty tasauslaatikko. Se soveltuu toimistoihin, hotelleihin, sairaaloihin, ravintoloihin, kokoushuoneisiin ja muihin tiloihin. NWPP-hajottimella on ainutlaatuinen

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

Hajotin vapaaseen asennukseen

Hajotin vapaaseen asennukseen FI0627 12.13 TUB LÖV-R Hajotin vapaaseen asennukseen Soveltuu suuriin tiloihin Yhdistää suuret ilmavirrat erinomaiseen mukavuuteen Integroitu säätöpelti ja äänenvaimennin Muuttuvat heittokuviot Saatavilla

Lisätiedot

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta.

Lisätiedot

DRV Pääteyksikkö. Version: 16.02.2012

DRV Pääteyksikkö. Version: 16.02.2012 DRV Pääteyksikkö Version: 16.02.2012 Monisuutinhajotin näkyville vapaaseen asennukseen. Vaakasuuntainen ilmasuihku, myös pystysuora suihku on mahdollinen. Kaksirakoiset, suunnattavat suuttimet mahdollistavat

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

Halton Jaz for Vario JDE aktiivinen poistoilmahajottaja

Halton Jaz for Vario JDE aktiivinen poistoilmahajottaja Halton Jaz for Vario JDE aktiivinen poistoilmahajottaja Halton Jaz - perheen poistoilmahajottaja muuttuvan ilmavirran järjestelmiin Hajottaja säätää ilmavirtaa aktiivisen ilmavirtasäätimen avulla. Suunniteltu

Lisätiedot

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin Halton THL Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Säädettävä virtauskuvio ja painehäviö. Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

...ILMAN KOMPROMISSEJA!

...ILMAN KOMPROMISSEJA! ...ILMAN KOMPROMISSEJA! MODUULIRAKENNE Kentällä laajennettavissa yksittäisillä venttiilipaikoilla Venttiilimäärä valittavissa aina 16 paikkaan asti Saatavana laadukkaita lisätarvikkeita Kaksi eri kokoa

Lisätiedot

Orion-Opus LØV-R. Nelikulmainen tuloilmahajotin

Orion-Opus LØV-R. Nelikulmainen tuloilmahajotin FI0636 03,12 Orion-Opus LØV-R Nelikulmainen tuloilmahajotin Irrotettava etupaneeli Uppoasennus Soveltuu monenlaisiin alakattojärjestelmiin Tiedot Luna-paineentasauslaatikko asennettuna Paineentasauslaatikko

Lisätiedot

VARYCONTROL VAV-pääteyksiköt

VARYCONTROL VAV-pääteyksiköt /1.2/FI/3 VARYCONTROL VAV-pääteyksiköt Malli TVZ-Easy TVA-Easy HYGIENIATESTATTU V D I 2 2 Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 1 8 11 Faksi 1 8 111 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

Suihkusuutinhajotin. TRS - Suihkusuutinhajotin. Halton TRS

Suihkusuutinhajotin. TRS - Suihkusuutinhajotin. Halton TRS Halton TRS Suihkusuutinhajotin Halton Kapeaksi tai kartiomaiseksi säädettävä tuloilmasuihku soveltuu kylmän, lämpimän tai isotermisen ilman puhaltamiseen. Ilmasuihku johdetaan seinästä tai katosta erityisesti

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Pyörrehajotin. Malli VD 2/8/FI/3. säädettävä, asennuskorkeus 3,80 m. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151

Pyörrehajotin. Malli VD 2/8/FI/3. säädettävä, asennuskorkeus 3,80 m. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151 2/8/FI/3 Pyörrehajotin Malli VD säädettävä, asennuskorkeus 3,80 m Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151 Sinikellonkuja 4 e-mail teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

DFB - Kartiokattohajotin DFB. Kartiokattohajotin

DFB - Kartiokattohajotin DFB. Kartiokattohajotin DFB Kartiokattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Kevyt, alumiinirakenteinen laite, joka voidaan upottaa kattoon. Pyöreä kanavaliitäntä on varustettu kumitiivisteellä. Kaikkia

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut

Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut Enabling wellbeing Halton Laboset - ilmavirran säätöjärjestelmä vetokaappeihin AST - ilmannopeusanturi M7 ilmanvirtausnopeuden, ilmavirran ja hälytysten käyttöpaneeli

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Näytesivut. 3.1 Yleistä

Näytesivut. 3.1 Yleistä 3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

THB - Rei'itetty kattohajotin. Halton THB. Rei itetty kattohajotin

THB - Rei'itetty kattohajotin. Halton THB. Rei itetty kattohajotin Halton THB Rei itetty kattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennus kanavaan joko suoraan tai liitäntälaatikon avulla. Avattava etulevy helpottaa hajottimen ja kanavan puhdistusta.

Lisätiedot

Seinään asennettava tuloilmalaite

Seinään asennettava tuloilmalaite FI0625 04,13 TLK LÖV-R Seinään asennettava tuloilmalaite Eri etupaneelivaihtoehtoja Laatikossa säätöpelti- ja mittausyhde Irrotettava etupaneeli Säädettävä kiinnityskehys Laatikko äänieristetty Ecoson-vaimennusmateriaalilla

Lisätiedot

Säätölaitteet EMBL. EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina mittauslaipan paine-eron mittaamiseen. Säätölaitteet EMBL 1 (7)

Säätölaitteet EMBL. EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina mittauslaipan paine-eron mittaamiseen. Säätölaitteet EMBL 1 (7) Belimon kompaktisäädin LMV/NMV-D3-MP on täydellinen yksikkö, joka sisältää säätimen, moottorin ja paineeroanturin paineesta riippumatonta ilmavirransäätöä varten EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina

Lisätiedot

HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin

HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin Version: 11.06.2012 Soveltuu käytettäväksi joko tulo- tai poistoilmalaitteena. Integroidulla äänenvaimentimella varustettu pienikokoinen

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

TEKNOCALOR TUO MARKKINOILLE UUDET IV-KONEET

TEKNOCALOR TUO MARKKINOILLE UUDET IV-KONEET IV-KONEET TEKNOCALOR TUO MARKKINOILLE UUDET IV-KONEET Korkealaatuiset ja moniin eri käyttökohteisiin soveltuvat ilmakäsittelykoneet. Käyttökohteina mm. teollisuus, toimistotilat, sairaalat, hotellit, päiväkodit,

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite GB0654 11,13 Orion-PTV-Sirius LØV-R Aktiivinen tuloilmalaite Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto Laaja toiminta-alue Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä Belimon MP-väylä MOD-väylä LONWORKS TROX Auranor Norge

Lisätiedot

Muuttuvan ilmavirran säädin

Muuttuvan ilmavirran säädin FI0814 06.13 LÖV-R Muuttuvan ilmavirran säädin Uusi säädin käsittelee suuremman työskentelyalueen Pieni äänitaso Paineesta riippumaton Lyhyt kokonaispituus Suuri mittaustarkkuus Voidaan asentaa suoraan

Lisätiedot

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

ALD. Ääntä vaimentava ulkosäleikkö LYHYESTI

ALD. Ääntä vaimentava ulkosäleikkö LYHYESTI Ääntä vaimentava ulkosäleikkö LYHYESTI Erittäin hyvä äänenvaimennus. Kestävä säleikkö, joka kestää vaikeita ilmasto-olosuhteita Saatavana useina eri materiaaleina Tekniset ominaisuudet Yleistä ALD-säleikkö

Lisätiedot

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite GB0653 11.13 LØV-R Aktiivinen tuloilmalaite Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto Laaja toiminta-alue Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä Belimon MP-väylä MOD-väylä LONWORKS TROX Trox Norge AS PO Box 100 NO-2712

Lisätiedot

KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 7. Tasauslaatikko TG / TGE

KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 7. Tasauslaatikko TG / TGE KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 7 Tasauslaatikko TG / TGE Tasauslaatikko TG, TGE C A B C Tasauslaatikko TG/TGE on tarkoitettu suorakulmaisille tulo- ja poisto ilmasäleiköille. Laatikossa on pyöreä kanava liitäntä.

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

KDY. Kanavaan sijoitettava suutinhajotin

KDY. Kanavaan sijoitettava suutinhajotin Kanavaan sijoitettava suutinhajotin KDY Lyhyesti Helposti asennettava Oma malli pyöreälle ja suorakaidekanavalle Varustettu siepparilla Portaattomasti muunneltava hajotuskuvio Valmistetaan myös galvanoituna

Lisätiedot

EA Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet Sähköiset lämpöpuhaltimet seinäasennukseen on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja

Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja Halton Jaz Sky (JSC) Hajottaja, joka soveltuu upotettavaksi alakattoon. Erinomaiset ja riskittömät sisäilmastoolosuhteet sekä vapaasti säädettävä

Lisätiedot

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite GB0652 11.13 Orion-LØV-Sirius LØV-R Aktiivinen tuloilmalaite Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto Laaja toiminta-alue Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä Belimon MP-väylä MOD-väylä LONWORKS TROX Auranor Norge

Lisätiedot

Pyörrehajotin. Malli VDW 2/7/FI/6. asennuskorkeus noin 2,60...4,00 m. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh Telefax

Pyörrehajotin. Malli VDW 2/7/FI/6. asennuskorkeus noin 2,60...4,00 m. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh Telefax 2/7/FI/6 Pyörrehajotin Malli VDW asennuskorkeus noin 2,60...4,00 m Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 010 8 1100 Telefax 010 8 1101 Sinikellonkuja 4 e-mail teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL OPTIVENT Housing HVSA, HVSL Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja asuntokohtaisia

Lisätiedot

ILTO 400M ILMANVAIHTOA MIELLYTTÄVÄÄN ASUMISEEN ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEEN- OTTOLAITE RIVI- JA OMAKOTITALOIHIN UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO-ilmanvaihtojärjestelmä

Lisätiedot

TSR/TSS - Pyörrehajotin. Halton TSR/TSS. Pyörrehajotin

TSR/TSS - Pyörrehajotin. Halton TSR/TSS. Pyörrehajotin Halton TSR/TSS Pyörrehajotin Vaakasuuntainen radiaalisuihku. Tehokas ilman sekoittuminen pienentää merkittävästi ilman virtausnopeutta. Pyöreä kanavaliitäntä on varustettu kumitiivisteellä. Kaikkia kokoja

Lisätiedot

Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla

Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla Halton JDA Sivuraolla varustettu, muodoltaan neliömäinen kattohajottaja Saatavilla tulo- ja poistoilmalle Asennus joko suoraan kanavistoon tai liitäntälaatikkoon

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin

VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin VARYCONTROL Muuttuvan ilmavirran säädin Malli 5/3.5/FI/5 Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 1 82 11 Faksi 1 82 111 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 13 Vantaa www.teknocalor.fi Sisältö

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Suutinhajotin DYBH / Tuloilmalaite DYBA (=DYBH +ATTD)

Suutinhajotin DYBH / Tuloilmalaite DYBA (=DYBH +ATTD) Suutinhajotin DYBH / Tuloilmalaite DYBA (=DYBH +ATTD) DYBA on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää suutinhajottimen DYBH ja tasauslaatikon ATTD. Hajottimen suuttimet muodostavat pyörrepuhalluskuvion,

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet

lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet Akustiset ratkaisut Pitääkö hiljaisuuden olla ylellisyyttä? Nykyisessä ympäristössä on melua ja häiriötekijöitä enemmän kuin koskaan

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Tulo- ja poistoilmaventtiili

Tulo- ja poistoilmaventtiili T 1.2/1/FI/2 Tulo- ja poistoilmaventtiili Malli Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151 Sinikellonkuja 4 e-mail teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi Sisältö Tuotekuvaus

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Rei itetty kattohajotin

Rei itetty kattohajotin Halton DTR Rei itetty kattohajotin Halton Vaakasuuntainen ilmasuihku neljään suuntaan, sopii myös poistoilmalle. Voidaan upottaa kattoon, matala muotoilu. Saatavana koot 300, 450 ja 600. Koko 600 soveltuu

Lisätiedot

RIF SÄÄDETTÄVÄ PYÖRREHAJOTTAJA

RIF SÄÄDETTÄVÄ PYÖRREHAJOTTAJA .2 RIF SÄÄDETTÄVÄ PYÖRREHAJOTTAJA www.climecon.fi RIF soveltuu korkeiden tilojen ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen. Hajotuskuviota voidaan säätää muuttamalla siipien asentoa joko manuaalisesti

Lisätiedot

Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja

Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja Halton Jaz Rain (JRC) Rei itetty hajottaja, joka soveltuu upotettavaksi alakattoon. Erinomaiset sisäilmasto-olosuhteet vaakasuuntaisen tuloilmasuihkun

Lisätiedot

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL OPTIVENT Housing HVSA, HVSL Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja asuntokohtaisia

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

SLN - Lineaarinen rakohajotin. Halton SLN. Lineaarinen rakohajotin

SLN - Lineaarinen rakohajotin. Halton SLN. Lineaarinen rakohajotin Halton SLN Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana.

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin.lyhyesti Vaaka- tai pystysuora kanavaliitäntä Geeli- tai kumitiivisteellä varustettu mikrosuodatin H14 Polttomaalattu sisäpuolelta Mittausyhde

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Pyörrehajotin VFKH / Tuloilmalaite VFKB (=VFKH +ATTD)

Pyörrehajotin VFKH / Tuloilmalaite VFKB (=VFKH +ATTD) Pyörrehajotin VFKH / Tuloilmalaite VFKB (=VFKH +ATTD) VFKB on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää pyörrehajottimen VFKH ja tasauslaatikon ATTD. Muotoilunsa ansiosta hajotin sekoittaa

Lisätiedot

Käytön aloittaminen. Pro Focus UltraView. Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä.

Käytön aloittaminen. Pro Focus UltraView. Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä. Käytön aloittaminen Pro Focus UltraView Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä. Osoite: www.bkmed.com/customer service/user manuals Ennen kuin käytät ultraäänilaitetta,

Lisätiedot