AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air"

Transkriptio

1 AIRFLOWCONTROL Suunnitteluopas Ilmanjakelujärjestelmien komponentit The art of handling air

2 Suunnitteluopas Ilmavirtausten hallinta Sisällysluettelo Kokemukset ja innovaatiot 3 Ilman jakelu 4 Tilavuusvirran mittaus 6 Tilavuusvirran säätäminen 8 Huoneenlämpötilan säätäminen 10 Paineen säätäminen 11 Puhaltimen nopeuden säätäminen 12 Vakioilmavirtaus 13 Muuttuva ilmavirtaus 14 Tilavuusvirran mittauslaite 17 EXCONTROL 18 Erityisratkaisut 19 Tasapainottaminen ja sulkeminen 20 Lisävarusteet 21 Huoneenlämpötilan säädin 22 Säätökonseptit 23 Säätökomponentit 24 Järjestelmäintegraatio 27 Suunnittelukriteerit 28 Dokumentaatio 29 Laitteen valitseminen 30 Projektin toteutus 32 Käyttöönotto 33 Referenssikohteita 35 Tilavuusvirran pääteyksiköiden valmistusta ja säätöä 2

3 Kokemusta ja innovaatiota TROXin ilmanvaihtolaitteet Laadukkaan sisäilman tärkeät komponentit Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä tarvitaan sisäilman laadun ja huoneen lämmitys- ja kosteusolosuhteiden säätämiseen siten, että sisäilmaa koskevat vaatimukset täyttyvät (EN 13779). Eräs tärkeistä asioista on huoneilma. Riittävän ilmanlaadun säilyttäminen ja järjestelmän taloudellisen toiminnan takaaminen edellyttää järjestelmän kaikkien ilmavirtojen seuraamista ja ohjaamista. Ilmanjakelulaitteilla onkin tärkeä tehtävä. TROX on eräs maailman johtava näiden laitteiden valmistaja. Kansainvälinen menestys perustuu 35 vuoden kokemukseen ilmanvaihdon pääteyksiköiden ja komponenttien tuotekehityksestä ja tuotannosta. Nykyinen tuotevalikoimamme tarjoaa tekniset ratkaisut kaikkiin käyttökohteisiin. Toimistorakennuksiin, laboratorioihin, kouluihin, hotelleihin ja jopa matkustajalaivoihin asennetaan TROXin ilmanjakelujärjestelmäkomponentteja. TROXin tuotantolaitoksissa ympäri maailman on käytössä ilmatestausjärjestelmät, joten jokainen laite lähtee tehtaalta juuri asiakkaan tarpeisiin säädettynä. Me TROXissa olemme ylpeitä myös palvelun laadusta. Asennus ja johdotus on tarkistettava käyttöönoton yhteydessä. Sitä varten tarvittavat tiedot on esitetty dokumentaatiossa. Myös huoltotiimimme voi auttaa sinua nopeasti ja helposti. LONWORKS -tekniikkaa käyttävissä ratkaisuissa voit luottaa siihen, että huolehdimme järjestelmän integroinnista. Ilman jakeluun ilmanvaihtojärjestelmän avulla liittyy monenlaisia tehtäviä. Olemmekin kehittäneet seuraavat tuoteryhmät ja pitäneet samalla mielessä kokonaisuuden: Ilmavirran säätäminen VARYCONTROL-tyyppi Ilmanvaihdon komponentit, joissa muuttuvaa ilmavirtaa säädetään paineesta riippumatta ulkopuolisen virtalähteen avulla. VARYCONTROL Easy-tyyppi Easy-filosofiaan perustuvat ilmanvaihdon komponenetit: helppo valinta nimelliskoon perusteella, ilmavirta säädetään ilman erityistyökaluja ja toiminta tarkistetaan ilmaisimien avulla. Mekaanisesti toimiva säädin Ilmavirran säätäminen vakioilmavirtauksilla. Näissä laitteissa ei tarvita ulkopuolista virtalähdettä. Tilavuusvirran mittaus Ilmavirran mittaus kanavan osissa aliohjaimien säätämistä ja/tai näyttöä tai valvontaa varten. Tasapainottaminen ja sulkeminen Kanavan osien ilmatiivis sulkeminen ja tasapainottaminen. Räjähdyssuojaus ja erikoisratkaisut Ilmavirran säätö ja sulkeminen rakennuksen räjähdyssuojatuissa osissa. Erityislaitteet mm. laboratoriorakennuksia, hotelleja ja laivoja varten. 3

4 Ilman jakelu Vakioilmavirta järjestelmät Ilmavirran säädin RN (vakio) Ilman jakelu Ilmastointijärjestelmän suunnittelussa olennainen ominaisuus on ilmavirtaus, joka voidaan suunnitella vakioksi tai muuttuvaksi. Näin ollen erotetaan toisistaan vakioilmavirtajärjestelmät (CAV) ja muuttuvailmamääräiset järjestelmät (VAV). Nämä ominaisuudet voivat koskea myös joitakin järjestelmän osia, koska teknisesti on mahdollista yhdistellä molempia järjestelmiä. Järjestelmän valinta vaihtelee rakennuspalvelujen kokonaiskonseptin mukaan. Vakioilmavirtajärjestelmä voidaan toteuttaa vain silloin, kun vyöhykkeisiin perustuva lämpötilan säätö varmistetaan muilla järjestelmillä, kuten lämmityspinnoilla, tai jos lämpötilan säätöä ei tarvita. Ilmanjakelun keskeinen osa, puhallin (tai nopeudensäädin) vaatii tarkempaa huomiota. Toiminta voi olla taloudellista vain, jos puhaltimen nopeutta pystytään säätämään määritettyjen vaatimusten mukaisesti. Vakioilmavirtajärjestelmät tuottavat vakiona pysyvän ilmavirran kaikkiin paikkoihin. Saatavana on monenlaisia järjestelmiä, joiden tekniset ominaisuudet ja hinta vaihtelevat. Puhaltimen vakionopeus ja säätöpeltien tasapainottaminen Tämän järjestelmän käyttöönotto on erittäin monimutkaista ja aikaavievää. Ilmavirtaus on mitattava jokaisessa kanavahaarassa. Säätöpellit säädetään poikkeamien mukaisesti. Mittaukset ja säädöt joudutaan yleensä toistamaan, kunnes kanavan jokaisessa osassa on haluttu virtausnopeus. Ilmavirtaus vähenee käytön aikana, kun suodattimet likaantuvat. Puhaltimien vakionopeus ja ilmavirtasäätimet Mittauksia ei tarvitse tehdä kanavien kaikista haaroista. Puhaltimen nopeus on säädettävä riittävän suureksi, jotta paine riittää kaikkiin säätimiin ja suodattimien suunniteltuun lopulliseen painehävikkiin. Kierroslukusääteinen puhallin ja säätimet Säätöpellit on säädettävä. Puhaltimen nopeudensäätö ylläpitää kanavissa tietyn painetason, joka säilyttää ilmavirtaukset vakiona. Jos suodattimet ovat puhtaat, jolloin painehäviö on pienempi, on puhaltimen nopeus vastaavasti alhaisempi. Kierroslukusääteinen puhallin ja ilmavirtasäätimet Tämä järjestelmä tarjoaa eniten etuja, koska sitä ei tarvitse säätää ja sen käyttö on taloudellista. Jos tarve vaatii, asetusarvoa tarvitsee muuttaa ainoastaan säätimestä. Hyundain pääkonttori, Offenbach am Main, Saksa Joustavuus Taloudellisuus Vakioilmavirtaus Ei säätöä Vakionopeuksinen puhallin Säätöpeltien tasapainottaminen Ilmavirtasäätimet Muuttuvanopeuksinen puhallin Säätöpeltien tasapainottaminen Ilmavirtasäätimet

5 Ilman jakelu Muuttuvailmavirtaiset järjestelmät (VAV-järjestelmät) Sisäilman laadun lisäkdo ilmastoiduissa rakennuksissa on otettava huomioon ilmastointijärjestelmien toiminnan taloudellisuus. VAV-järjestelmien käyttö parantaa taloudellisuutta. Jokaiseen huoneeseen tai jokaiselle vyöhykkeelle toimitetaan juuri se ilmamäärä joka tarvitaan määritettyjen edellytysten ylläpitämiseen. Ilmavirtausta säädetään laitteilla, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai pneumaattista voimaa. Useimmissa tapauksissa huoneen lämpötilan säätäminen edellyttää ilmanvaihtoa. Samalla voidaan ottaa huomioon ilman laatu. Ilmavirtasäädin TVR (vaihtuva) Ilmavirtasäädin RN (vakio) Energiaa voidaan säästää käyttämällä tarpeen mukaista puhaltimen nopeuden säätöä. Kanavan staattista painetta viitekohdassa käytetään säätömuuttujana. Järjestelmät, jotka havaitsevat ja optimoivat kaikkien säätimien säätöpellin läpän asennon, ovat tehokkaimpia. 20 C Järjestelmien yhdistelmät VAV- ja CAV-osia voidaan käyttää samassa ilmanjakelujärjestelmässä. Muuttuvailmavirtaisia ja vakioilmavirtaisia ilmanvaihdon pääteyksiköitä voidaan sijoittaa vierekkäin samaan osaan. Osissa, joissa ei käytetä ilmavirtauksen säätimiä, käytetään pääteyksikköä, jonka säätökomponentit säätelevät kanavapainetta. Vyöhykkeiden yksilöllinen säätö täydellinen sulkeminen ja muut ohitussäädöt mahdollisia ilmavirta vaihtelee välillä min ja max tai vaihtuu toiminta pisteiden välillä säätöpiirit eivät saa vaikuttaa toisiinsa haitallisesti asetusarvoa voidaan muuttaa koska tahansa säätimien hajautettu toiminta voidaan integroida rakennuksen hallintajärjestelmään. Deutsche Telekom, Frankfurt, Saksa 5

6 Ilmavirran mittaus Ilmavirran mittaus Mittaustarkkuus on tärkeää kaikissa tilavuusvirran säätötavoissa. Ilmavirtauksen pääteyksikön mittauslaite on tästä syystä erityisen tärkeä. Ilmavirtaus luo mitattavissa olevan paine-eron tiettyyn kohtaan. Sitä sanotaan dynaamiseksi paineeksi tai nopeuteen perustuvaksi paineeksi, ja sitä voidaan mitata suoraan Prandtl-pitot-putkella. Dynaaminen paine on verrannollinen ilmannopeuden neliöön, ja sen avulla voidaan määrittää ilmavirta, kun mittauspaikan poikkileikkauksen pinta-ala otetaan huomioon. Yhtenäisen virtauskentän tuottaminen tätä mittaustyyppiä varten edellyttää suoraa kanavaa. Tämä onkin poikkeus käytännön järjestelmissä. Ilmanvaihdon pääteyksiköt asennetaan usein mutkaan virtauksen alapuolelle. Kuten kuvasta käy ilmi, nopeusprofiili vääristyy mutkan lähellä. Näin ollen yhdestä pisteestä heti mutkan jälkeen tehty mittaus on epätarkka, eikä siitä saada luotettavaa tulosta. Täsmällisiä tuloksia saadaan vain valitsemalla mittauspaikka siten, että mittauspisteen etäisyys on noin 8 x kanavan halkaisijan pituinen matka mutkan jälkeen. Lähellä mutkaa saavutetaan kuitenkin huomattavasti luotettavampi tulos käyttämällä mittausruudukkoa, jossa kanavan poikkihalkaisijaan on sijoitettu useita mittauspisteitä. Anturi tarvitaan toimittamaan virtausnopeuden mittausarvo päätelaitteeseen. Arvo saadaan käyttämällä monipisteistä paineenmittausruudukkoa, joka mittaa painetta koko kanavan poikkihalkaisijan alueelta ja laskee arvoista keskiarvon. TROX-paineeroanturi on optimaalinen ratkaisu sekä taloudellisesti että tuotetekniikan kannalta. Anturi koostuu vähintään kahdesta mittausputkesta, joissa on reiät virtauksen tulo- ja poistopuolella. Näin saadaan hyvä keskiarvo kummastakin mittausputkesta. Anturi määrittää täsmällisen tuloksen useimmissa ilmanvaihtosovelluksissa, joissa kanavan tulopuolen olosuhteet ovat normaalit. Sovelluskohde: toimistorakennus. VARYCONTROL TVZ- ja TVA-laitteet sekä säätökomponentit, jotka integroidaan rakennuksen hallintajärjestelmään. 6

7 Ilmavirran mittaus Paine-eroanturin mittausperiaatteet Sähköinen tai pneumaattinen signaali muodostetaan paine-erosta tilavuusvirran säätöä varten. Elektroniikkaosat voivat perustua joko dynaamiseen tai staattiseen mittaukseen. Dynaamisen paine-eron mittaus Mitattaessa dynaamista paine-eroa ilmavirran näyte (ohivirtaus) virtaa paine-eroanturin läpi. Anturi on rakenteeltaan kuin minikokoinen nopeudenmittauskanava. Anturissa on lämpöelementti, jonka lämpötila laskee sitä enemmän, mitä nopeammin ilma virtaa. Tästä pystytään muodostamaan ilmannopeutta vastaava sähköinen signaali. Koska näyteilman virtaama on suhteessa kokonaisilmavirtaamaan, mittaussignaali voidaan kalibroida siten, että se ilmaisee kokonaisilmavirran ja tuottaa jännitesignaalin, joka on lineaarinen suhteessa ilmavirtaan. Tämä mittausperiaate on taloudellinen ratkaisu esimerkiksi toimistojen järjestelmiin. Koska anturi voi kontaminoitua, tätä mittausperiaatetta ei tulisi käyttää ilmavirran mittaukseen, jos ilmassa on pölyä ja/tai kemikaaleja. Mittausmenetelmien vertailu Vertailukohde Dynaaminen Staattinen Ilmavirta-alue % noin % Hinta 100% 250 % Kriittistä saaste riippuvuus painovoimasta kontaminaatio veto Huolto ei tarvita suositellaan vuosittain Staattisen paine-eron mittaus Kalvopaineanturien toiminta perustuu staattiseen paineenmittausperiaatteeseen. Anturi koostuu sylinteristä ja kahden kammion väliin sijoitetusta kalvosta. Toisessa kammioista on positiivinen, toisessa negatiivinen paine. Kun molemmissa kammioissa on sama paine, kalvo on keskellä. Paine-ero siirtää kalvoa sen kammion puolelle, jossa on pienempi paine. Liikematka määrittää paine-eron. Tästä syystä jännitesignaali muuttuu paine-eron suhteessa. Ilmavirtauksen säädintä on säädettävä signaalin ja sen neliöjuuren mukaisesti. Tätä mittausperiaatetta käytettäessä anturin läpi ei kulje ilmaa. Näin ollen anturiin ei myöskään kerry pölyä. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomauttaa, että kemikaalit voivat päästä kalvolle ja mittauskammioihin diffuusion välityksellä ja aiheuttaa reaktion. Riski on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin dynaamista mittausmenetelmää käytettäessä. U V. ~U U V. ~ U V. V. 7

8 Ilmavirran säätäminen Tilavuusvirran säätäminen Muuttuvailmavirtainen säädin ja varavirtalähde Ilmavirtaa säädetään suljetussa ohjaussilmukassa: mittaus vertailu säätö. Säädin vastaanottaa nykyisen todellisen arvon anturin paine-erosta. Useimmissa sovelluksissa asetusarvo tulee huonelämpötilan säätimestä. Säädin vertaa todellista arvoa asetusarvoon ja muuttaa säätöpellin toimilaitteen ohjaussignaalia, jos arvot poikkeavat toisistaan. + - Asetusarvo Paine-eroanturi Ilmavirtasäädin Toimilaite Kanavapaineen vaihtelu Jos kanavapaine vaihtelee esimerkiksi muiden yksiköiden ilmavirtauksen muutosten vuoksi, säädin havaitsee sen ja korjaa tilanteen. Näin vaihtelu ei vaikuta huoneenlämpötilaan. Muuttuva ilmavirta Kun ohjausviesti muuttuu, ilmavirta säädetään uuden asetusarvon mukaiseksi. Muuttuvaa ilmavirtaa rajoittavat vähimmäis- ja enimmäisarvot. Ilmavirran säätöä voidaan muuttaa ohitussäädön avulla ja esimerkiksi sulkea virtaus kokonaan. 100 % 90 % 80 % 70 % Säätöpellin Klappenstellung asento 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Nürnberger Versicherungen, Nürnberg, Saksa 10 % 0 % Kanavapaine Kanaldruck max mittel min Vollabsperrung Täysin kiinni Volumenstrom Tilavuusvirta 8

9 Ilmavirran säätäminen Vakioilmavirtainen säädin ilman varavirtalähdettä Mekaaniset säätimet, jotka toimivat järjestelmän omalla energialla, ovat taloudellinen ratkaisu vakioilmavirtojen säätämiseen. Koska niissä ei tarvita ulkoista virtalähdettä, niitä ei myöskään tarvitse kaapeloida, eikä käyttöönottoa tarvita. Tilavuusvirran rajoitin VFL Säätölaitteessa on laakeroitu säätöpelti. Ilmavirtauksen aiheuttamat aerodynaamiset voimat sulkevat säätöpellin. Palje korostaa näitä voimia. Sulkuvoimaa vastaan vaikuttaa mekaaninen yksikkö, joka koostuu lehtijousesta ja nokkalevystä. Se pitää virtausnopeuden vakiona paine-eron vaihdellessa. Palje toimii myös värähtelyn vaimentimena. Vakioilmavirtainen säädin asetusarvokytkennällä Vakioilmavirtajärjestelmissä on mahdollisuus säästää energiaa, jos ilmavirtausta pienennetään, kun tila ei ole käytössä (yökytkentä). Tilavuusvirran säätölaitteissa on kaksi asetusarvoa, joita käytetään. Ilmavirran säätölaitteissa on tätä varten oltava kaksiasentoinen toimilaite. Tilavuusvirran rajoittaminen Näiden laitteiden käyttöönotto on erittäin helppoa. Halutun tilavuusvirran voi lukea ja tarvittaessa myös asettaa ulkoiselta asteikolta. TROX valmistaa mekaanisia, järjestelmästä käyttövoimansa saavia tilavuusvirran säätölaitteita, joiden tyypit ovat RN (pyöreä) ja EN (suorakaide). Ilmaäänien vaimentamiseen voidaan käyttää toisiovaimentimia, jos akustiset vaatimukset ovat tiukat. Ilma jakautuu useisiin hajottimiin tasaisesti vain, jos kanavisto on suunniteltu oikein tai säätöpellit on säädetty. Kanavaan hajottimien kohdalla asennettavat tilavuusvirran rajoittimet ovat käytännöllisiä, sillä käyttöönotto on helpompaa ja nopeampaa, eivätkä suunnitteluarvot ylity. Korjattavat paine-erot eivät ilmaäänien vuoksi saa olla liian suuria (matalapainejärjestelmät). Huk-Coburg Versicherungen, Coburg, Saksa 9

10 Huoneenlämpötilan säätäminen Huoneenlämpötilan säätäminen VAV-järjestelmissä huoneenlämpötilan säätö tapahtuu useina peräkkäisinä vaiheina. Ensisijainen säätömuuttuja on huoneenlämpötila. Huoneenlämpötilan säätimen ohjausviestiä ei syötetä suoraan tuloilman säätöpellille, vaan sillä muutetaan tuloilman tilavuusvirran säätöpiirin asetusarvoa. Tilavuusvirran säädöstä saadaan myös ilmavirran vähimmäis- ja enimmäisrajat, mistä on hyötyä huoneenlämpötilan vakiona pitämisen ja koko huoneilman ilmastointijärjestelmän toiminnan kannalta: kanavapaineen vaihtelut eivät vaikuta huoneenlämpötilaan vähimmäisilmavirta varmistaa parhaan mahdollisen ilmanlaadun myös silloin, kun jäähdytystarve on vähäinen Tulo- ja poistoilman säätäminen Yksittäisissä huoneissa ja suljetuilla toimistoalueilla, joilla tulo- ja poistoilmavirtauksen välinen tasapaino on säilytettävä. Muuten ovien raoissa voi muodostua häiritsevää vinkumista ja ovia voi olla vaikea avata. Tästä syystä myös poistoilmalla täytyy olla säätömuuttuja VAV-järjestelmässä. Master/orjasäätö Tuloilman todellinen arvo syötetään ohjausviestinä, poistoilman säätimeen (orjasäädin). Näin poistoilman määrä noudattelee automaattisesti tuloilman määrää myös silloin, kun se ei ole saavuttanut asetusarvoaan. Joissakin tilanteissa voi olla järkevää vaihtaa seurantajärjestys ja tehdä poistoilman säädöstä päätoiminto. enimmäisilmavirta pitää painehäviöt ja melun suunnitteluarvojen mukaisina ja estää vetoa myös poistoilman integrointi VAV-tilaan on mahdollista. t + - Ohitussäätimet Huoneenlämpötilan säädön voi poistaa käytöstä ohitussäätöjen avulla. Ikkunakytkin lopettaa huoneen ilmanvaihdon sulkemalla säätöpellin, jos ikkuna avataan. Ilmanvaihtoa voi tehostaa ( max ) tai avata säätöpellin, jos on tarpeen poistaa savua. t Rinnakkaissäätö Jos huoneenlämpötilan säätimen ohjausviesti syötetään sekä tuloilman että poistoilman säätimelle, säätö tapahtuu rinnakkaisena. Molemmilla säätimillä on sama asetusarvo. Jos jonkin kanaviston osan tulopaine on liian alhainen, seurauksena voi olla epätasapainoinen ilman jakautuminen. Master/orja ohittaa rinnakkaissäädön, koska siinä on yhteys todelliseen arvoon ainakin toiseen suuntaan t Schloß Moyland, Kleve, Saksa 10

11 + + - Paineen säätäminen Sovelluskohde: laboratoriorakennus. Muoviset tilavuusvirran pääteyksiköt TVLK vetokaappien ja huoneen ilmanpaineen säätämiseen Paineen säätäminen Kanavapaineen säätäminen Myös kanavapaineen säätäminen kuuluu ilman jakeluun huoneilman ilmastointijärjestelmissä. Rakennuksissa, joissa on pitkiä käytäviä ja paljon samankaltaisia huoneita, säätökustannuksia voidaan vähentää säätämällä tiettyyn kanaviston osaan vakiopaine. Tällöin käytetään toimilaitteella toimivaa sulkupeltiä sen sijaan, että jokaisessa huoneessa olisi oma ilmavirtasäädin. Kanavapainetta säätää ilmanvaihdon pääteyksikkö, jossa on erityisesti siihen tarkoitetut säätökomponentit. Huoneen ilmanpaineen säätäminen Edellä kuvattu tulo- ja poistoilman peräkkäissäädön suorituskyky ei aina riitä, jos ilmanvuotoja on erittäin vähän, kuten usein sairaaloissa, puhdastilahankkeissa ja laboratorioissa. Huoneen ilmanpaineen säätämiseksi mitataan viitetilan staattinen paine-ero kalvopaineanturilla, ja ilmanpainetta säädetään päätelaitteen säätöpellillä. Huoneen ilmanpaineen ja kanavapaineen säätöön voidaan myös lisätä ilmavirran mittaus seurantaa tai master/orja-säätöä varten. 11

12 Puhaltimen nopeuden säätäminen Tuulettimen nopeuden säätäminen Vähimmäispaine-ero Ongelmaton toiminta edellyttää riittävää järjestelmän painetta kaikissa käyttötilanteissa. Vähimmäispaine-ero on määritetty teknisissä asiakirjoissa. Lisäksi on huomioitava paineen nousu puhaltimen kohdalla, mukaan lukien kanavistojärjestelmän komponentit ja itse kanavisto pääteyksikön tulo- ja poistopuolella. Puhaltimen koon määrittämiseksi on laskettava painehäviöt ja painesäädettävän puhaltimen pyörimisnopeuden säätö. Järjestelmän paineen säätäminen Puhaltimen pyörimisnopeuden säätäminen paineen perusteella on nykyään yleistä. Kanavapaineen mittauspaikan valinnalla on tässä yhteydessä suuri merkitys. Paineanturi sijoitetaan usein pisimmän kanavan päähän (mikä ei ole sopiva kohta). VAV-järjestelmissä ei kuitenkaan ole mitään huonoa sijoituskohtaa, koska ilmavirran määrä perustuu tarpeeseen. Jos kanavan päässä oleva säädin on minimitilassa, kanavan muissa osissa ei ehkä ole riittävästi painetta. Riittävä järjestelmän paine kaikissa käyttöolosuhteissa voidaan varmistaa vain sijoittamalla paineanturi lähelle puhallinta ennen ensimmäistä haaraa. Asetusarvoa voidaan kuitenkin pienentää, mutta kun otetaan huomioon kanaviston aiheuttama vaihtelu, joihinkin huoneisiin ei ehkä saada enimmäisvirtausta. Säätöpellin läpän asennon säätäminen Edellä mainittu puhaltimen nopeuden säätö ylläpitää paineen asetusarvossa. Kun ilmavirtaus pienenee myös painetaso laskee. Mikäli kaikkien pääteyksiköiden säätöpellin läpän asennot havaitaan ja analysoidaan, voidaan puhaltimen nopeutta optimoida edelleen. Tällainen järjestelmä reagoi dynaamisesti suurimpaan yksittäiseen tarpeeseen riippumatta siitä, missä kohdassa järjestelmää se syntyy. Tähän puhaltimennopeuden säätömenetelmään tarvitaan erityisyksikköjä ja/tai erityisohjelmia. Sitä voidaan käyttää vain toimilaitteilla joihin tulee asentoa koskeva analoginen tai digitaalinen ohjausviesti. p g : p: Staattinen paine-ero Staattisen paineen asetusarvo 12

13 CONSTANTFLOW CONSTANTFLOW Mekaanisesti toimivat säätimet Tulo- tai poistoilmasäätimet vakioilmavirtajärjestelmiin Vakioilmavirtasäätimet helpottavat käyttöönottoa vakioilmavirtajärjestelmissä (CVS-järjestelmissä). Haluttu ilmavirtaus säädetään ulkopuolisesta asteikosta (RN/EN). Muita monimutkaisia tai aikaavieviä kalibrointitoimenpiteitä ei tarvita. Jos VAV-järjestelmissä tarvitaan vakioilmavirtakanavia, täytyy niiden olla säädettyjä, koska järjestelmän muut osat ovat muuttuvailmavirtaisia, ja aiheuttavat paineen vaihtelua kanaviston vakioilmavirta-alueille. Mekaanisesti toimivat säätimet ovat taloudellisesti kiinnostava ratkaisu, koska käyttöönottokustannukset ovat huomattavasti tavanomaista pienemmät. Ostoskeskus Frauenkirchessa, Dresden, Saksa RN pyöreä säädin Vakioilmavirtajärjestelmien säätimet Asennus kanavaan poikkileikkauksen muuttumatta Mekaanisesti toimivat säätimet ei ulkoista virtasyöttöä vakiovirtasäädössä ei kaapelointia vakiovirtasäädössä Toimilaitteen käyttömahdollisuus kytkeminen useiden asetusarvojen mukaan poikkeus: VFL EN kantikas säädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin säätimen toiminnan testaus tehtaalla Kaikki säätimet säädetään tehtaalla valmiiksi referenssi-ilmavirtaukseen Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Tilavuusvirtojen säätäminen Tarvittava tilavuusvirta säädetään suoraan säätimestä ilmavirta-asteikon perusteella. Työkaluja ei tarvita. Suoraan liitettävä ilmavirran rajoitin säädetään asennuspaikalla ennen asentamista. VFL Ilmavirran rajoitin Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää melua, säätimien rungoissa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Ei mahdollinen VFL-malleissa Lisävarusteet Lisä- äänenvaimennin tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat korkeat RN- ja EN-mallien lämmityslaitteet RN-mallin liitäntäkaulustiivisteet 13

14 VARYCONTROL VARYCONTROL VAV-laitteet Allianz-Versicherung, Frankfurt am Main, Saksa Ilmansäätölaitteet, äänitasoltaan vaativiin tiloihin VARYCONTROL-tyypin VAV-laitteet ovat tulo- ja poistoilmajärjestelmiin tarkoitettuja kotelomaisia pääteyksiköitä. Niitä voidaan käyttää melkeinpä missä tahansa huoneiden ilmastointijärjestelmien ohjaus-, säätö- ja sulkutehtävissä, mutta ne sopivat erityisen hyvin järjestelmiin, joissa äänitasoa koskevat vaatimukset ovat tavallista tiukemmat. TVZ VAV-tuloilmalaite Muuttuvailmamääräisten järjestelmien (VAV) pääteyksiköt Virtausnopeutta alentava (paineenalennus) liitos, suorakulmainen poikkileikkaus Integroitu äänenvaimennin Hygieniavaatimukset Hygieniatestattu VDI 6022: n mukaisesti Ilmatiivis sulkeminen Tiiviys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset TVA VAV-poistoilmalaite Sähkökäyttöiset tai pneumaattiset säätökomponentit Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa TROX-ohjaussäätimellä tai tunnettujen säädinvalmistajien ratkaisuilla Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Käyttöpaikan olosuhteiden mukaiset säädöt tehdään suoraan säätimestä esimerkiksi säädinlaitteen avulla TVM kaksikanavajärjestelmien VAV-laite Nykyisen tilavuusvirran mittaus ja näyttö Tilavuusvirran todellinen nykytila jännitesignaalina Väylään kytkettävät säätimet antavat todellisen tilatiedon ulos muuttujana Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää melua, liitäntäkotelossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Lisävarusteet Lisävaimennin TS tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat tavanomaista korkeammat TVZ-mallin lämmityslaite Liitäntäkaulustiiviste 14

15 VARYCONTROL VAV-säädin Hampurin lentokenttä, Hampuri, Saksa Tulo- tai poistoilman VAV-säädin vaihteleviin käyttökohteisiin VARYCONTROL-mallin VAV-säätimet vastaavat säätötoiminnoiltaan yksikköpäätelaitteita. Niissä ei kuitenkaan ole sisäistä vaimenninta, eikä niissä voida ilman lisävaimennusta käyttää kohteissa, joissa melutasoa koskevat vaatimukset ovat tavanomaista tiukemmat. Tulo- ja poistoilmasovelluksissa käytetään samaa laitetyyppiä. TVR pyöreä säädin Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien (VAV) säätimet Asennus kanavaan poikkileikkauksen muuttumatta Ilmatiivis sulkeminen Tiiviys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Poikkeus: TVJ Sähkökäyttöiset tai pneumaattiset säätökomponentit Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa TROX-säätimellä tai tunnettujen säädinvalmistajien ratkaisuilla TVJ/TVT kantikas säädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Käyttöpaikan olosuhteiden mukaiset säädöt tehdään suoraan säätimestä esimerkiksi kiinteistöautomaation apulaitteen avulla Nykyisen ilmavirran mittaus ja näyttö Ilmavirran todellinen nykyarvo jännitesignaalina Väylään kytkettävät säätimet antavat todellisen tilatiedon ulos muuttujana TVRK muovinen pyöreä säädin Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää ääntä, rungossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä Ei mahdollinen TVRK-malleissa Lisävarusteet Lisä-äänenvaimennin tiloihin, joissa äänitasovaatimukset ovat korkeat Liitäntäkaulustiiviste Lämmityslaite 15

16 VARYCONTROL Easy-mallit Bluewater Retail-Park, Greenhithe, Englanti Ilmansäätölaitteet vakiokäyttökohteisiin Easy helppoutta käyttöönottoon Valinta kanavan nimelliskoon perusteella Helpottaa tilaamista ja kohdentamista rakennuspaikalla Ilmavirran säätö Lue säätöarvo säätimen ilmavirta-asteikolta ja säädä potentiometreillä Toiminnan tarkistus Ilmaisin osoittaa asetetun tilan TVZ-Easy/TVA-Easy VAV-laite Muuttuvailmamääräisten järjestelmien (VAV) säätölaitteet Ilmatiivis sulkeminen Tiiveys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Poikkeus: TVJ-Easy Pienikokoinen TROX-säädin Hyväksi havaittu tekniikka, jossa käytetään anturia, säädintä ja toimilaitetta TVR-Easy pyöreä säädin Kaikkien laitteiden toiminta testattu tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Ilmavirtojen säätäminen mahdollista Tarvittavat tilavuusvirrat min ja max ) säädetään suoraan säätimestä ilman erillistä apulaitetta Nykyisen ilmavirran mittaus ja näyttö Ilmavirran todellinen tilatieto jännitesignaalina Myös akustisella verhouksella varustetut mallit Jos alakatto ei vaimenna riittävästi kotelosta säteilevää ääntä, liitäntäkotelossa voidaan käyttää lisäksi akustista eristystä. TVJ-Easy/TVT-Easy suorakulmainen säädin Lisävarusteet Toinen äänenvaimennin tiloihin, joissa mukavuusvaatimukset ovat tiukat Lämmityslaite Liitäntäkaulustiiviste 16

17 Ilmavirran mittauslaite Ilmavirran mittauslaite Tulo- tai poistoilman mittauslaite kaikenlaisiin sisätilojen ilmastointijärjestelmiin Klinikum, Düsseldorf, Saksa VMR pyöreä mittauslaite Ilmavirran manuaalinen havaitseminen Paine-eron mittaus ja ilmavirran määrittämien laitoksen käyttöönottoa, hyväksymistä tai testausta varten Jatkuva ilmavirran mittaus Anturin paine-eromittausarvon muuntaminen jännitesignaaliksi ja tilatieto tai integrointi rakennuksen hallintajärjestelmään VME kantikas mittauslaite Master/orjasäätimen mitatun arvon havaitseminen Mittaa esimerkiksi paineohjatun kanavan osan kokonaisilmavirran ja sallii esimerkiksi poistoilman master/orjasäädön vastaavalla prosenttiosuudella + - VMRK/VMLK pyöreä muovinen mittauslaite

18 EXCONTROL EXCONTROL Rakennuskomponentit räjähdysvaarallisille alueille Säätäminen ja sulkeminen räjähdysvaarallisilla alueilla RN-Ex/EN-Ex mekaanisesti toimiva ATEX 95-direktiivi Räjähdysvaarallisilla alueilla käytettävien sähkölaitteiden rakenne perustuu ATEX 95-direktiiviin Sovelluskohteet TROX-tuotteita voi käyttää ryhmän II räjähdysvaarallisten alueiden vyöhykkeillä 1 ja 2 ATEX-yhteensopiva rakenne Ilmavirran kanssa kosketuksessa olevat komponentit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestävät kemikaalien vaikutusta (DIN 8078) TVR-Ex pyöreä säädin ATEX-sertifiointi ATEX-vaatimusten mukaisesti suunnitellut ja sertifioidut TROX-laitteet Sähköosille saatavana valmistajan sertifikaatit AK-Ex sulkuvaimennin 18

19 Erityisratkaisut Erityisratkaisut Sovelluskohde: liiketoiminta ja teollisuus VARYCONTROL TVRK, VMRK ja LABCONTROL TVLK TVLK vetokaappisäädin Säätölaitteet laboratoriokäyttöön Vetokaappisäätimet Muuttuvailmamääräinen säädin, joka ottaa huomioon vetokaapin ja ikkunan raon ilma suojavirtausnopeuteen liittyvät turvallisuusvaatimukset Säätökomponentteja voidaan käyttää väylässä tai hajautetusti TROX-säädin voidaan yhdistää LONWorks-väylätekniikkaan tai sitä voidaan käyttää erillisjärjestelmänä. Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa myös tunnettujen säädinvalmistajien tuotteiden avulla. TVRC oleskelutilan ilmavirtasäädin Ilmavirran kalibrointi ja kunkin laitteen toiminnan testaus tehtaalla Laitteet ovat käytännössä valmiita käyttöönotettaviksi heti asennuksen jälkeen Asennuspaikalla ei tarvita kalibrointia Hotellien ja laivojen oleskelutilojen ilmanvaihdon säätimet Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien (VAV) säätöjärjestelmät Ilmanvaihtolaite, jossa on sähköinen lämmityslaite sekä ohjauspaneeli Turvajärjestelmät Virtauksen seuranta, lämpötilan rajoitus ja turvallinen lämpötilan säätö varmistavat parhaan mahdollisen turvallisuuden Easy-Set uudistussarja Vaadittavat testit EMC-testit, vaatimustenmukaisuustestit, suurjännitetestit, Det Norske Veritas- ja Germanische Lloyd -sertifikaatti Muuttuvailmamääräisten laitteiden uudistussarja Uusi paine-eroanturi Ilmavirran mittaaminen dynaamisen paine-eron perusteella Pienikokoinen TROX-säädin Paine-eroanturi, säädin ja toimilaite yhtenä kokoonpanona Easy-periaate Toiminnan tarkistus vihreästä merkkivalosta 19

20 Tasapainottaminen ja sulkeminen Tasapainottaminen ja sulkeminen Cinemaxx, Wuppertal, Saksa TDK tasapainotuspelti Tulo- tai poistoilman tasapainotuspelti Säätö perustuu kanaviston ilmamäärän laskentaan Jokaisella tasapainottavalla säätöpellillä on oma kaavionsa Määritä asetuskulma säädettävän paine-eron ja virtausnopeuden mukaan ja säädä laite Säätäminen ilmavirtauksen mittauksen kanssa Mittaa ilmavirta huoneiden ilmanvaihtojärjestelmiä koskevien standardien (EN 12599) mukaisesti ja tee tarvittava säätö Kanavapaineiden säätäminen Mittaa kanavan osan staattinen paine ja säädä säätöpelti AK pyöreä sulkupelti Tulo- tai poistoilman sulkupelti Ilmatiivis sulkeminen Tiiveys täyttää DIN EN 1751 standardin vaatimukset Manuaalinen käyttö Sähkökäyttöinen tai pneumaattinen toimilaite Projektikohtaiset ratkaisut voidaan toteuttaa tunnettujen valmistajien toimilaitteilla, joiden syöttöjännite on 24 V tai 230 V JZ kantikas sulkupelti Muovinen rakenne Pyöreitä sulkupeltejä on saatavana myös muovisina, tyyppi AKK 20

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Tärkeissä asioissa sinä ja talosi olette hyvin samankaltaisia.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 1

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 1 Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 1 Ulkoilma, raaka-aineemme Ilmasto, ilmanvaihdon lähtötilanne Olemme monessa asiassa saattaneet havaita, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilmastointitekniikan

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Sisällysluettelo 1. Säätöautomatiikka 1.1. Kiinteistöautomaation lyhyt historia 11 1.2. Instrumentoinnin kirjainkoodi 11 1.3. Säätöautomatiikka 13

Lisätiedot

SFP-luku LVI-suunnittelussa

SFP-luku LVI-suunnittelussa Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner

Lisätiedot

3Työskentele turvallisesti33

3Työskentele turvallisesti33 3Työskentele turvallisesti33 Muuntojoustava ja energiaa säästävä ilmavirtojen ohjausjärjestelmä Yksi toimittaja, kaikki komponentit. by Lise Gagne 3The art of handling air 33 TROX hallitsee ilmavirtauksen

Lisätiedot

Selkeä valikoima säästää aikaasi ja kasvattaa liikevaihtoa. Vesikiertoinen lattialämmitys Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta

Selkeä valikoima säästää aikaasi ja kasvattaa liikevaihtoa. Vesikiertoinen lattialämmitys Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta Tuoteopas Vesikiertoinen lattialämmitys Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta Selkeä valikoima säästää aikaasi ja kasvattaa liikevaihtoa. lampo.danfoss.fi +80 vuotta kokemusta lämmönohjaustekniikoiden

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

CSW Pyörreilmavirtayksikkö

CSW Pyörreilmavirtayksikkö CSW Pyörreilmavirtayksikkö Version: 27.01.2012 Pyörreilmavirtayksikkö on kätevä ilmastointilaite, joka puhaltaa ilman huonetilaan pyörresuihkutoiminnon avulla. Yhdistetty jäähdytys-, lämmitys- ja tuloilmalaite

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus... Air & Heat COMPACT Air & Heat COMPACT Air COMPACT Heat Sisällysluettelo Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...36 17 Nopea ja helppo asennus,

Lisätiedot

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis.

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. Mukavuutta, TURVALLISUUTTA ja energiansäästöä taustalla säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. On yleinen fakta, että energian säästäminen säästää myös rahaa etenkin kun energian hinta

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _ www.sick.fi SICK ASIAKASLEHTi 1_2013 > Tule mukaan Virtual Industry Tour-kierrokselle s. 8 Maksa vain toteutuneista päästöistä In-situ tekniikkaa kasvihuonepäästöjen suoraan mittaukseen s. 19 Käyttäjäystävällinen,

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

Tuotetiedot - Painos 3. Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340:

Tuotetiedot - Painos 3. Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340: Tuotetiedot - Painos 3 VEX340 Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340: 110-625 l/s Sisältö Energiatehokkaat VEX340 VEX340 (110-625 l/s)... 4 - Tekniset tiedot... 4 - Tehokäyrät

Lisätiedot

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa Pentti Harju Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa Sisältö 1. Talotekniikka, miellyttävävä ja energiatehokas 1.1. Talotekniikan tarkoitus 6 1.2. Rakennusautomaatiolla apua energiatehokkuuteen

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot