KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina klo Paikka Valtuustosali

2 ASIALISTA Maanantaina klo Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 16 6 OPERAATTORISOPIMUKSEN SOLMIMINEN VERKKO- OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN KANSSA 17 7 KOIVULAN TILAN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN VIRANOMAISLAUSUNTOIHIN LAADITTUJEN VASTINEIDEN HYVÄKSYMINEN JA RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 18 8 NOUSUPELLON KIINTEISTÖN OSTAMINEN KIVIJÄRVEN VUOKRATALOT OY:LTÄ 19 9 KIVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2012 KAAVOITUSKATSAUS 20 KIIREELLISET ASIAT 21 KIVIJÄRVEN KUNNAN VALTUUTETTUJEN ALLEKIRJOITTAMA VALTUUSTOALOITE 22 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. OLAVI HAKKARAINEN n puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Valtuustosali x Hakkarainen Olavi x Holm Risto x Hytönen Minna - Hämäläinen Ossi Hautanen Maire x Kalmari Anne x Kauppinen Asko x Korpi Jussi x Liimatainen Marjatta x Manninen Sirpa x Moisio Erja - Paananen Jyri Saarenketo Kaarle x Piispanen Risto x Rekonen Teuvo x Ruusuvirta Seppo x Sorsamäki Airi x Tobiasson Eeva-Liisa x Urpilainen Antti MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Hertteli Jukka, tekninen johtaja Korpiaho-Hakala Pirkko, sivistysjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 15 Puheenjohtaja Anne Kalmari 18 Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Olavi Hakkarainen, poissa 18 Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sirpa Manninen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Kaarle Saarenketo Allekirjoitus

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt Liite nro 5. n työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä esityslista on julkaistu kunnan kotisivulla Esityslista on lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouksen kutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka on lisäksi julkaistu Viispiikkinen -lehdessä Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on saapuvilla. n työjärjestyksen 14 :n mukaan valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Kun nimenhuuto on toimitettu, puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut. Liitteenä nro 5 on nimenhuutoluettelo. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin olevan 15 valtuutettua läsnä. Ossi Hämäläinen oli ilmoittanut työesteestä. Jyri Paananen oli esteestä ilmoittamatta pois. Puheenjohtaja kutsui Hämäläisen tilalle Marjut Hakkaraisella ollessa sairausesteen keskustan valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu Maire Hautasen ja Paanasen tilalle sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Kaarle Saarenkedon. Varavaltuutetuilla täydennetty valtuusto oli täysilukuinen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt Ehdotus: valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Rekosen ja Holmin vuorollaan tekemien esitysten mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Manninen ja Kaarle Saarenketo.

6 OPERAATTORISOPIMUKSEN SOLMIMINEN VERKKO-OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN KANSSA Khall Liite nro 18. Laajakaistahanke on edennyt vaiheeseen, jossa laaditaan hankealuen operaattorisopimus toimittajana olevan verkkooperaattori Kuuskaistan kanssa. Sopimuksen rakenne käy ilmi sopimuksesta niin, että sitä täydennetään myöhemmin erillisillä liiteasiakirjoilla. Hankealueen ulkopuoliseen alueen rakentamisesta sovitaan erikseen. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää solmia liitteen 18 mukaisen operaattorisopimuksen. Asia jätettiin pöydälle Khall Liite nro 19. Verkko-Osuuskunta Kuuskaista kirjoittaa: Ohessa on operaattorisopimus kahtena kappaleena. Operaattorisopimus koskee valtion Laajakaista kaikille runkoverkon rakentamista. Kaupallisista alueista ja liittymäverkosta laaditaan erillinen operaattorisopimus, jonka sisältö tulee pääsääntöisesti vastaamaan tätä sopimusta. Operaattorisopimus tarvitaan myös tukiviranomaisena toimivalle Viestintävirastolle tai ELY-keskukselle hankkeen rahoituspäätöksen saamista varten. Sopimus on sisällöltään samanlainen kaikille kunnille lukuun ottamatta kuntakohtaisia tukija euromääriä. Sopimus vastaa Keski-Suomen liitolle jätetyn hankehakemuksen sisältöä, jolloin siihen ei voi sisällyttää minkäänlaisia ehtoja rakentamiselle tai rahoitukselle. Lain mukaan runkoverkko tulee ulottua kahden kilometrin päähän kaikille vakituisille asukkaille haja-asutusalueella. Kuntakohtaisesti sopimuksen liitteeksi laaditaan luottosopimusasiakirja, johon kirjataan yksityiskohtaiset laina- ja takaustiedot. Lisäksi kuntakohtaisesti sopimuksen liitteeksi

7 laaditaan yrityskiinnitys- ja verkkoyhtiöasiakirja, johon kirjataan yksityiskohtaisesti tiedot yrityskiinnityksestä ja verkkoyhtiöstä. Sopimuksen kohdassa 6.1 Safe harbous- maksu suoritetaan tarvittaessa. Tällä hetkellä säädökset edellyttävät takauksesta maksettavaksi kyseistä maksua, koska takaus luetaan julkiseksi tueksi. Lainsäädäntöä ollaan muuttamassa siten, että kyseinen maksu ei olisi tarpeellinen. Asian tilanne tarkastellaan silloin, kun takausasia on ajankohtainen. Kirje on esityslistan liitteenä. Kuuskaista on ilmoittanut suullisesti käsillä olevan operaattorisopimuksen olevan sopimuksen otsikoinnista huolimatta juridiselta luonteeltaan aiesopimus, joka ei siten muodosta sopimussidonnaisuutta ja sijoittuu siten sopimusneuvottelujen kanssa samaan kategoriaan. Sopimus velvoittaa kuitenkin osapuolia moraalisesti pyrkimään lopullisen sopimuksen solmimiseen ja ääritilanteessa sopimuksen syntymättä jääminen voidaan toisen osapuolen myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyömisen vuoksi tulkita lojaliteettiperiaatteen rikkomiseksi ja johtaa ns. negatiivisen sopimusedun (sopimuksentekokulut) mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Laajakaistalain hankealueen (tukikelpoinen runkoverkko ja liittymät yli 2 km osuudelta) operaattorisopimus on rakennettu niin, että siinä on valtuuston päätöksen 47/2011 mukaisesti sisällytetty kunnan 8 % rahoitusosuus kuitenkin enintään (= x 8 %) hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista. Näiltä osin sopimus perustaa kunnalle maksuvelvollisuuden. Valtuusto on jo päättänyt maksun suorittamisesta päätöksessään 47/2012 ja tässä on kyse sen täytäntöönpanosta. Aiesopimuksen tasolla operaattorisopimus toteaa, että kunnan tulee antaa kustannusarviosta operaattorin 34 % osuudelle (34 % x ) 80 % osuudelle enintään ( x 80 %) suuruinen takaus. Samaten näiden erien lisäksi tulee kaupallisten alueiden operaattorisopimus, jolla rakennetaan hankealueen tukikelvottomat liittymät 0 2 km, missä laskentaperusteena käytetään tässä vaiheessa 30 % liittymähalukkaiden määrää hankealueen potentiaalisista liittyjistä, jolloin verkkoyhtiön rahoitustarve olisi näiltä osin Kunnan takausvastuu tarkentuu todellisten liittyjien määrän mukaan. Valtuuston päätöksessä kohdassa 2 suuruudeltaan korvautuu kahdella edellisellä summalla ( ja ). Valtuusto päättää takauksista erillisellä päätöksellä ja tuolloin on tiedossa, lähteekö Finnvera takaamaan verkkoyhtiön lainat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kunta antaa takauksensa

8 Kivijärvelle perustettavalle verkkoyhtiölle. Tällä sopimusjärjestelyllä on mahdollista saada valtion 58 % eli (58 % x ) suuruinen tuki Kivijärven maaperään laajakaistaverkon rakentamiseksi tukikelpoiselle hankealueelle, joka muodostuu taajaman ulkopuolisista alueista. Hankkeen tarkoitus on rakentaa kuntalaisille yhtäläiset tietoliikenneyhteydet (omavastuuosuus 1 353,- / liittymä alv. 23 % ) sekä tarjota heille siten alueellisesti tasapuoliset mahdollisuudet asua ja kehittää toimeentuloaan. Laajakaista parantaa myös mobiiliyhteyksien toimivuutta niillä tukiasemilla, joilla laajakaista on saatavilla. Tämä näkökohta korostuu mobiiliverkkojenkin kehittyessä. Tämän sopimuksen hyväksyy valtuusto päätöksensä 47/2011 kohdan 10 mukaisesti. Kunnan tulee ilmaista kiinnostuksensa kaupallisen alueen liittymäverkon (taajama-alue ja vapaa-ajankiinteistöt) rakentamisen selvittämisestä, jotta ELY-keskus myöntää varat kaupallisen alueen rakentamisselvitykseen. Valtuusto on päättänyt päätöksessään 47/2011 kohdassa 3 rakennuttaa tukikelvoton kaupallisen alueen liittymäverkko, johon sopimussuhteeseen Kivijärvi sitoutuu vain allekirjoitetulla sopimuksella. Kaupallisen alueen liittymäverkon tullessa rakennutettavaksi kunta antaa valtuuston päätöksen 47/2011 kohta 3 mukaisesti suuruisen rakennusaikaisen takauksen, joka tarkentuu solmittavien liittymien mukaisesti. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen 19 mukaisen operaattorisopimuksen hyväksymistä ja valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään siihen tarvittavat tarkennukset. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että päätös saadaan panna täytäntöön ennen lainvoimaisuuttaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

9 Kvalt Liite nro 6. Muutettu ja korjattu sopimus jaetaan kokouksessa valtuutetuille Kokouksessa jaettu viimeisin versio operaattorisopimuksesta on liitteenä 6A. Verkko-osuuskunta Kuuskaistan tj. Petri Naukkarinen esitteli operaattorisopimusta valtuustolle. päätti yksimielisesti Piispasen esityksestä palauttaa asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi kesäkuussa pidettävään valtuuston kokoukseen käsiteltäväksi.

10 KOIVULAN TILAN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN VIRANOMAISLAUSUN- TOIHIN LAADITTUJEN VASTINEIDEN HYVÄKSYMINEN JA RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN Teknltk Liite nro 2. Koivulan ranta-asemakaavaehdotus on ollut Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja asetuksen 27 :n mukaisesti yleisesti nähtävillä Ranta-asemakaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja kaava-alueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajia sekä Kivijärven jakokuntaa tiedotettiin kaavan nähtävilläolosta kirjeitse. Lausuntopyynnöt lähetettiin Keski-Suomen ELY-keskukselle, Keski-Suomen liitolle, Keski-Suomen museolle, Perusturvaliikelaitos Saarikan terveystarkastajalle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Viranomaisista Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo ja terveystarkastaja jättivät lausunnon. Keski-Suomen liitto/reima Välivaara ilmoitti sähköpostitse, että Keski-suomen liitto ei katso tarpeelliseksi antaa asiasta erillistä lausuntoa. Ranta-asemakaavasta ei jätetty muistutuksia. Liitteenä 2 on kaavoittajan (Pöyry Finland Oy/Arto Sipinen) vastineet päivätystä kaavaehdotuksesta annettuihin viranomaislausuntoihin. Ranta-asemakaavakartan määräys, Jätevedet tulee johtaa kunnan viemäriverkkoon, on tarkennettu terveystarkastajan lausunnon perusteella muotoon; Alueen kiinteistöt tulee liittää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: 1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Koivulan ranta-asemakaavan viranomaislausuntoihin laadittujen vastineiden (liitteenä) sekä niiden perusteella kaavakartalle tehdyn tarkennuksen hyväksymistä. 2. Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto hyväksyy Koivulan ranta-asemakaavan, jolla muodostuu matkailua palvelevat korttelialueet (RM) 1 ja 2 sekä niihin liittyvät lähivirkistysalueet, MRL 52 :n tarkoittamalla tavalla.

11 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Kunnanhallitus Khall Liite nro 20. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ja kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt Liite nro 7. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi Irja Oikari

12 NOUSUPELLON KIINTEISTÖN OSTAMINEN KIVIJÄRVEN VUOKRATALOT OY:LTÄ Khall Liite nro 24 a ja b Kivijärven Vuokratalot Oy:n omistamat vuokratalot (entinen Kiinteistö Oy Nousupellontie) osoitteessa Tiaislahdentie 2 A, B ja C on tarkoitus myydä Kivijärven kunnalle. Kysymyksessä olevista rivitaloista yksi (talo A, asunnot 1A-A5) on ollut jo pidempään kokonaan tyhjillää. Ko. talo on erittäin huonossa kunnossa mm. kosteusvaurioiden johdosta. Kivijärven kunta ostajana kunnostaisi rakennukset edelleen vuokrattaviksi toimintakeskuksen tukiasunnoiksi. Kauppaan sisältyy ent. Kiinteistö Oy Nousupelto kokonaisuudessaan rakennuksineen ja maapohjineen. Talot A ja B muutetaan Kivijärven kunnan omistamina toimintakeskuksen tukiasunnoiksi, lisäksi talosta C yksi asunto on jo tukiasuntokäytössä. Talo B:n asukkaille (3 kpl) järjestetään asunnot Kivijärven Vuokratalot Oy:n muista kohteista. Vuokrataloyhtiö on hakenut ARA:lta kiinteistöön kohdistuvien aravarajoitusten vapauttamista. Kivijärven kunta lausuntonaan päätöksessään 25/2012 puoltanut hakemusta, koska sillä turvataan toimintakeskuksen asiakkaiden tukiasuntotarve sekä tehostetaan heidän kuntoutusta toimintakeskuksen ja sen työpajatoiminnan sijoittuessa uusissa tiloissa lähietäisyydelle toisistaan kuntakeskuksessa muun väestön keskuudessa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on liitteen 24a mukaisella päätöksellään myöntänyt ehdollisesti kokonaan vapautuksen aravarajoituslain mukaisista rajoituksista. Edellytyksenä vapauttamiselle on, että 1) valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksineen ja korkoineen maksetaan kokonaan takaisin vapautettavan asunnon tai talon osalta 2) valtio vapautetaan asuntotuotantolain 13 a :n mukaisesta vastuusta. Viimeksi mainittu säännös kuuluu seuraavasti: Milloin lainaa, joka on myönnetty vuokratalon tai 6 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiötalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten, ja jonka vakuudeksi on hyväksytty kiinnitys asuntolainaa paremmalla etuoikeudella, ei saada perityksi konkurssin tai ulosmittauksen johdosta toimitettavassa huutokaupassa, valtio vastaa maksamatta jääneestä lainan osasta, koroista, viivästyskorosta ja perimiskuluista. Tämä tarkoittaa valtion ottamaa vastuuta ensisijaislainojen (parempi etuoikeus kuin aravalainalla) maksamisesta, silloin kun aravalainan osuus vielä oli noin 60 % hankkeen kustannuksista.

13 Kun 1990-luvulla siirryttiin 80 ja 90 %:n lainoitusosuuksiin, säännös menetti merkityksensä. Maininta 13 a :stä on säilytetty päätöstekstissä, vaikka se ei uudempaa lainakantaa koskekaan. Sillä on merkitystä vain silloin, kun kohteella on ollut suuret ensisijaislainat, joista osa olisi vielä maksamatta. Valtiokonttorin lainat olivat vuodenvaihteessa ,24, pankkilaina 4.541,07 sekä Kivijärven kunnan antamat lainat ,89 eli lainat yhteensä ovat ,20 Rakennusten verotusarvo on ,- ja maapohjan 4.574,-. Rakennusten tasearvo oli ,56. Jos yhtiö myy omaisuuttaan alle tasearvon, yhtiölle tulee tappiota, jonka alennuksen verottaja lisää yhtiön verotettavaan tuloon. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle Nousupellon kiinteistön (3 rakennusta, 11 asuntoa, 559 neliömetriä) ostamista liitteen 24b mukaisella kauppakirjalla. Olavi Hakkarainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt Liite nro 8 a ja b Hakkarainen jääväsi itsensä asian käsittelystä (yhteisöjäävi) ja puheenjohtajana toimi 1. vpj. Anne Kalmari. Kokouksessa jaettu viimeistelty versio kauppakirjasta on liitteenä 8 B, jonka valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupaksi kiinteistöstä. Lisäksi valtuusto vapautti yksimielisesti valtion asuntotuotantolain 13 a mukaisesta vastuusta.

14 päätti yksimielisesti, että päätös voidaan panna täytäntöön jo ennen lainvoimaisuuttaan. Tiedoksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

15 KIVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2012 KAAVOITUSKATSAUS Teknltk Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kivijärven kunnassa vuoden 2012 aikana laadinnassa on seuraavia kaavahankkeita: Kivijärven keskustan asemakaavan muutos ja -laajennus Päätös asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta on tehty kunnanhallituksessa Kaavoitettavia alueita ovat Leppäpuro, Puuniemi ja Tervaniemi. Kaavahankkeet kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä Kaavaluonnokset asetettiin nähtäville ja kaavaehdotukset väliselle ajalle. Maankäyttösopimusten laadinta alueilla on vielä kesken. Kaavamuutosten teknisestä laadinnasta vastaa arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu. Vapaa-aikakeskuksen asemakaava Kivijärven kunta on käynnistänyt asemakaavan laadinnan Peltokankaan virkistysalueen eteläpuolelle. Tavoitteena on kehittää aluetta houkuttelevaksi matkailun kohteeksi. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä välisen ajan. Torin asemakaavamuutos Torin asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa houkutteleva torialue sataman yhteyteen Kivijärven keskustaan. Kaavoitustyön tarkoituksena on kehittää sekä torin että satama-alueen toimintoja yhdessä Kivijärven yrittäjien, paikallisten seurojen ja kunnan päättäjien kanssa. Torin asemakaavamuutosta koskeva viranomaisneuvottelu on pidetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2011.

16 Koivulan ranta-asemakaava Koivulan tilalle Kivijärven rantaan laaditaan rantaasemakaava, jonka tavoitteena on suunnitella tarkemmin rantayleiskaavassa osoitetun RM -alueen maankäyttö. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja sen laajuus on noin 3,5 hehtaaria. Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Ranta-asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä ja ehdotus välisen ajan. Maakuntakaavoitus Ajankohtaisiin kaavahankkeisiin kuuluu myös Keski-Suomen liiton laadinnassa olevat 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaava. Toisen vaihemaakuntakaavan, joka käsitteli Keski-Suomen maaaineshuoltoa ja luontoarvoja, ympäristöministeriö vahvisti Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa varattiin alueita maa-aineshuoltoon ja samalla tarkistettiin vahvistetun maakuntakaavan pohjavesi- ja maa-ainesalueita. Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee Keski-Suomen turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Neljännen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko sekä virkistystoimintojen alueet (reitistöt). Neljännen vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Vuoden 2012 kaavoituskatsaus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: 1. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoite 2. Kaavoitusviranomainen ja kunnan yhdyshenkilöt kaavaasioissa 3. Perustietoa kaavoituksesta 4. Maakuntasuunnittelun tilanne 5. Valmisteltavat, keskeneräiset kaavat 6. Lähitulevaisuuden kaavahankkeet 7. Tärkeimmät voimassa olevat kaavat Vuoden 2012 kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville kunnan kotisivuille sekä teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle. Valmistelijan esitys (aluearkkitehti): Kivijärven kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2012 kaavoituskatsauksen. Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa.

17 (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy valmistellun kaavoituskatsauksen ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä, jonka jälkeen kaavoituskatsaus käsitellään Ely-keskusken kanssa käytävissä kehittämiskeskusteluissa. Lautakunta nimeää omalta osaltaan kehittämiskeskusteluihin henkilöt. Lisäksi lautakunta esittää, että kunnanhallitus nimeää kolme omaa edustajaansa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kehittämiskeskustelut (n. klo 9-13) Kyyjärvellä. Lautakunnasta valittiin kehittämiskeskusteluihin Teuvo Rekonen ja Markku Kinnunen, sekä Jukka Hertteli. Toimeksi Leena Sepponen Tiedoksi Kunnanhallitus Teuvo Rekonen Markku Kinnunen Jukka Hertteli Khall Liite nro 22. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, , kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja nimeää edustajansa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus nimesi edustajikseen Risto Piispasen, Risto Holmin ja Erja Moision. Tekninen johtaja Jukka Hertteli poistui kokouksesta. Tiedoksi Valitut

18 Kvalt Liite nro 9. Kaavoituskatsaus tiedoksi kunnanvaltuustolle. merkitsi teknisen johtajan selostuksen pohjalta tiedoksi kaavoituskatsauksen.

19 KIIREELLISET ASIAT Kvalt Kiireellisiä asioita ei ollut.

20 KIVIJÄRVEN KUNNAN VALTUUTETTUJEN ALLEKIRJOITTAMA VALTUUSTOALOITE Kvalt Anne Kalmari ym. valtuutetut jättivät valtuustoaloitteen: Esitämme kunnioittavasti, että Kivijärven kunta aloittaa suomalaisen ruuan käyttämisen elintarvikehankinnoissa. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävässä päätöksenteossa ja toiminnassa ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon. Ruoka liittyy läheisesti kestävään kehitykseen. On ekologisesti arveluttavaa, että nestemäisiä tuotteita rahdataan maasta toiseen. Kotimaiset hankinnat tukevat työllisyyttä, sillä suomalaisista joka viidennes työllistyy ketjusta, jonka alussa on viljelijä. Suomalaista suosimalla autamme kulttuurimaisemien säilymistä ja pienennämme ekologista jalanjälkeämme. Huoltovarmuudenkin kannalta on tärkeää säilyttää oma maataloustuotanto. Lähiruokaa suosimalla annamme töitä ja toimeentuloa lähiseudun ihmisille esim. kunnan ja maakunnan alueella. Lähiruoka on tuoretta, tuottaja pystytään helposti selvittämään ja voidaan hyödyntää vuodenaikojen sesonki. Lähiruuassa on vähemmän lisäaineita. Samalla voidaan vaalia maakuntien ruokaperinteitä. Luonnonmukainen maataloustuotanto on virallisesti valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin liittyvää kasvinviljelyä. Ruoka laitetaan oman kehomme sisään, ja jos arvostamme itseämme ei ole samantekevää mitä sinne laitamme. Eihän mitään muutakaan tuotetta osteta pelkän hinnan vaan ominaisuuksien perusteella. Elintarviketurvallisuus ei ole itsestäänselvyys, vaan monien eri tahojen pitkäjänteisen työn tulos. Emme halua laatukriteereiltään alempiarvoisia tuotteita, kuin mitä suomalaisessa lainsäädännössä vaadimme. Valtioneuvoston periaatepäätös kannustaa julkisia keittiöitä näyttämään esimerkkiä muille toteuttamalla kestäviä ruokahankintoja. Me allekirjoittaneet esitämme, että kuntamme ruuan ja raakaaineiden hankinnoissa tullaan ostamaan suomalaisia elintarvikkeita. Näin voimme ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet, suosia lähi- ja luomuruokaa ja tuoda maakuntien maut ruokalistalle. Toukokuun 28. päivä 2012 Anne Kalmari, Eeva-Liisa Tobiasson, Sirpa Manninen, Erja Moisio, Risto Piispanen, Olavi Hakkarainen, Maire Hautanen, Jussi Korpi, Teuvo Rekonen, Antti Urpilainen, Kaarle Saarenketo, Risto Holm, Marjatta Liimatainen, Airi Sorsamäki, Seppo Ruusuvirta, Minna Hytönen ja Asko Kauppinen

21 päätti lähettää valtuutettujen aloitteen tekniselle osastolle valmisteltavaksi. Toimeksi tekninen osasto

22 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kvalt SDP.n valtuustoryhmän ilmoitus järjestäytymisestä. Varsinaiset valtuutetut. Risto Holm, Antti Urpilainen, Marjatta Liimatainen ja Jyri Paananen. Varavaltuutetut. Kaarle Saarenketo ja Sirkka Hopponen. Puheenjohtaja: Risto Holm Varapuheenjohtaja: Antti Urpilainen Sihteeri: Marjatta Liimatainen

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantai Valtuustosali Nro 6/2006 ASIA LIITE 53 13 NIMENHUUTO 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot