KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2012 Aika Ti klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2012 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VIDEOVALVONTA- JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMIEN TARJOUSTEN KÄSITTELY TAINIONMÄEN KOULU JA KIRJASTO- JA LIIKUNTATILA PEURALAMMIN UIMARANTA-ALUEEN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN PEURALAMMIN ULKOILUREITIN MAA-ALUEEN VUOKRAUS VIETSAAREN VENEENLASKULUISKAN PYSÄKÖINTIALUEEN VUOKRASOPIMUS KIVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN JA RAKENNUSLUPATAKSOJEN UUDISTAMISEN VIREILLETULOSTA KUULUTTAMINEN JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE LAITTAMINEN 68 TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. TEUVO REKONEN TEUVO REKONEN Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/ KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Rekonen Teuvo, pj. Piispanen Marko, vj. x Hakkarainen Marjut Hakkarainen Aira, vj. - Hopponen Sirkka x Pulkkinen Tauno vj. x Hämäläinen Ossi Sagulin Seppo, vj. x Kauppinen Sirkka Möttönen Kirsti, vj. x Kinnunen Markku Hautanen Maire, vj. x Ruusuvirta Seppo Thorström Tarmo, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) - Piispanen Risto, kunnanhallituksen puheenjohtaja - Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja x Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja x Jukka Hertteli, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä - Syrjä Petri, rakennustarkastaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 61 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 62 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä Teuvo Rekonen Jukka Hertteli PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Markku Kinnunen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Tekninen johtaja Seppo Ruusuvirta Allekirjoitus Jukka Hertteli

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknltk 61 Kivijärven teknisen lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja teknisen lautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Teknltk 62 valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. Lautakunta valitsee Markku Kinnusen ja Seppo Ruusuvirran tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

5 VIDEOVALVONTA- JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMIEN TARJOUSTEN KÄSITTELY TAINIONMÄEN KOULU JA KIRJASTO- JA LIIKUNTATILA Teknltk 63 Liite nro 16 Kirjasto- ja liikuntatilaoissa ja kouluilla tapahtuvien ilkivallantekojen ja luvattoman käytön vähentämiseksi on päädytty tehostamaan tilojen valvontaa hankkimalla kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmät kyseisiin kohteisiin sisältäen rikosilmoitinjärjestelmän kirjasto-ja liikuntatilaan. Asiaa on valmisteltu koulun henkilökunnan ja sivistysosaston kanssa yhteistyönä. Johtoryhmässä kyseinen hanke katsottiin sisältyvän käynnissä olevaan koulujen tiivistyskorjausinvestointiojhjelmaan, joten erillistä investointimäärärahaa ei tarvitse hakea. Tarjouksia on otettu kulunvalvonnan laajentamisesta Tainionmäen koululle ja kirjasto- ja liikuntatilan osalle. Nykyisin työajanseurantapäätteet ovat käytössä kunnanvirastolla, kouluilla ja kirjasto- ja liikuntatilassa. Kulunvalvonta on käytössä vain kunnanvirastolla. Tarkoituksenmukaisinta on laajentaa nykyisen järjestelmän käyttöä Tainionmäen koululle ja kirjasto- ja liikuntatilaan. Samassa yhteydessä on suoritettu keskitettyyn videovalvontajärjestelmään liittyvä kilpailutus sekä osto- että palveluhankintana. Investoinnista noin puolet kohdistuu nykyisen kulunvalvontajärjestelmän (Flexim) laajentamiseen joka olisi muutoinkin tullut ajankohtaiseksi. Toinen puoli on ns. uutta investointia videovalvontajärjestelmään liittyen. Videovalvontajärjestelmä on laajennettavissa esim. käynnissä olevan Kivijärven matkailuinfran parantamiseksi käynnistetyn investointihankkeen osana toteutettavan torialueen tai muiden alueiden valvontaan. Tarjoukset on otettu Flexim Security Oy:ltä ja Harcon yrityskonsultointi Ky:ltä. Tarjouksien osalta verteilu on tehty yhdessä IT-asiantuntija Ilari Kotilaisen kanssa. Kokonaisedullisuutta ajatellen edullisemmaksi vaihtoehdoksi tulee ostohankintana, jolloin erillisiä kuukausimaksuja videovalvonnan osalta ei tule. Harcon yrityskonsultointi Ky ei toimita kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmiä. Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh )

6 Esitän nykyisen kulunvalvonnan laajentamista tarjouksen mukaisesti :lla Flexim Security Oy:ltä ja videovalvonta järjestelmän hankkimista tarjouksen mukaisesti :lla Flexim Security Oy:ltä. Toimeksi Jukka Hertteli Tiedoksi Tarjouksen tehneet yritykset

7 PEURALAMMIN UIMARANTA-ALUEEN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Teknltk 64 Liite nro 17 Kivijärven kunnalla on ollut vuokralla maa-alue uimarantakäytössä Peuralammen rannassa Heinolahden kylässä. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa Kyläläisten taholta on tiedusteltu vuokrasopimuksen jatkamista. Vuokran uimaranta-alueesta on maksanut kunnan vapaa-aikatoimi. UPM- kymmene Oyj on tarjonnut käytyjen neuvottelujen jälkeen jatkoa vuokra-ajalle (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Lautakunta hyväksyy allekirjoitettavaksi UPM:n valmisteleman vuokrasopimuksen. Vuokran kunnan puolesta maksaa vapaa-aikatoimi. Toimeksi Tiedoksi Jukka Hertteli UPM- kymmene Oyj Hannu Ahonen

8 PEURALAMMIN ULKOILUREITIN MAA-ALUEEN VUOKRAUS Teknltk 65 Liite nro 18 Heinolahden kylässä Peuralammin kiertävä ulkoilureitti kulkee osittain UPM-kymmene Oyj:n maa-alueen läpi. Kyseinen ulkoilureitti on ollut kyläläisten käytössä jo useiden vuosien ajan. Ulkoilureitti on osittain niin kapeaa, että sen talvikunnossapito on ollut käsityötä. Kyläläisten aloitteesta on selvitetty mahdollisuutta ulkoiliureitin leventämisestä siten, että talvikunnossapito voitaisiin hoitaa konetyönä. Ulkoilureitin rakentaminen ja kunnossapitotyöt tehdään talkoovoimin kyläläisten toimesta. Olemme käyneet neuvotteluja UPM-kymmnen Oyj:n kanssa ulkoilureitin osalta ja tehneet maastokäynnin kohteeseen Kyseisen käynnin yhteydessä merkattiin maastoon ulkoilureitin tuleva sijainti. Vuokrattava maa-alue on noin 225 metrin pituinen ja noin 4 metrin levyinen alue. UPM- kymmene Oyj on tarjonnut käytyjen neuvottelujen ja maastokäynnin jälkeen maa-aluetta vuokralle Reitin kunnossapitoon voidaan käyttää talvella moottorikelkkaa, traktoria tai vastaavaa laitetta, muutoin moottoriliikenne on kiellettyä. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Lautakunta hyväksyy allekirjoitettavaksi UPM:n valmisteleman vuokrasopimuksen. Ulkoilureitin rakentamiseen liittyvistä kustannuksista ja kunnossapidosta vastaa kyläläiset. Vuokran kunnan puolesta maksaa vapaa-aikatoimi. Toimeksi Jukka Hertteli Tiedoksi Heinolahden kyläläiset Hannu Ahonen

9 VIETSAAREN VENEENLASKULUISKAN PYSÄKÖINTIALUEEN VUOKRASOPIMUS Teknltk 66 Liite nro 19 Vietsaarentien veneenlaskupaikan läheisyydessä ei ole pysäkööintialuetta, mistä johtuen Vietsaarentie on ajoittain tukossa tienvarteen pysäköidyistä ajoneuvoista ja venetrailereista. Alueen asukkailta on tullut aloite kyseisen ongelman ratkaisemiseksi veneenlaskuluiskan läheisyyteen rakennettavalla pysäköintialueella. Veneenlaskupaikan läheisyydessä oleva maa-alue on UPMkymmene Oyj:n omistuksessa. UPM- kymmene Oyj on tarjonnut käytyjen neuvottelujen jälkeen n. 0.1 hehtaarin maa-aluetta vuokralle Pysäköintialueen kulkuyhteyksien perustamisesta ja muusta rakentamisesta vastaa Kivijärven kunta. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Lautakunta hyväksyy allekirjoitettavaksi UPM:n valmisteleman vuokrasopimuksen. Vuokran kunnan puolesta maksaa tekninen toimi. Toimeksi Tiedoksi Jukka Hertteli UPM- kymmene Oyj

10 KIVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN JA RAKENNUSLUPATAKSOJEN UUDISTAMISEN VIREILLETULOSTA KUULUTTAMINEN JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE LAITTAMINEN Teknltk 67 Liite nro 20 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi aloittaa yhteistoiminnan vuoden 2013 alusta alkaen. Yhteistoimintaa koskeva yhteistyösopimus on allekirjoitettu Hallinnon isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki. Yhteistoimintaan kuuluu rakennusvalvonnan osalta Viitasaaren kaupunki, Pihtiputaan, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat. Rakennusvalvonnan osalta yhdenmukaistetaan rakennusjärjestykset ja rakennusvalvontataksat. Nyt laadittava Kivijärven kunnan rakennusjärjestys korvaa aiemman voimaan tulleen Kivijärven kunnan rakennusjärjestyksen. Yhteistoiminnassa mukana olevista kunnista ja Viitasaaren kaupungilta on nimetty jäsenet valmistelutyöryhmään, jonka tehtävänä on laatia yhtenäinen rakennusjärjestys Viitasaaren kaupungin ja yhteistoimintaan kuuluvien kuntien kesken. Samassa yhteydessä myös rakennusvalvontataksat yhtenäistetään. Vastuu rakennusjärjestyksen laatimisesta sekä sen hyväksymisestä on kunnalla. Rakennusjärjestystä laadittaessa tulee soveltuvin osin noudattaa, mitä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä vuorovaikutuksesta sekä 65 :ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen yhdenmukaistamisprosessiin liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) liite 20. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee laittaa nähtäville MRL 63 :n mukaisesti 14 vrk:n ajaksi. OAS pidetään nähtävillä Kivijärven kunnan virastolla ja kunnan verkkosivulla (www.kivijarvi.fi) välisenä aikana. Asukkaat, maanomistajat, yritykset ja muut osallistumis- ja arviointisuuunnitelmassa mainitut osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävillä oloaikana osoitteeseen Kivijärven kunta, Virastotie 5 A, Kivijärvi. Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh )

11 Käynnistetään yhdenmukaistamisprosessi rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksojen osalta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville väliseksi ajaksi. Toimeksi Tiedoksi Jukka Hertteli Ilmoitustaulu Kunnan verkkosivut

12 TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Teknltk 68 päätös 22/2012: Julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset päätös 23/2012: Julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy aikavälillä tehdyt viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat olleet nähtävillä lautakunnan päätöksen mukaisesti.

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2007 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantai Valtuustosali Nro 6/2006 ASIA LIITE 53 13 NIMENHUUTO 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi.

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Perjantaina 0 klo 10.00 Paikka Valtuustosali Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Tumma puku KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 7/2006 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot