KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 ASIALISTA Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN OPERAATTORISOPIMUKSEN SOLMIMINEN VERKKO- OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN KANSSA KOIVULAN TILAN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN VIRANOMAISLAUSUNTOIHIN LAADITTUJEN VASTINEIDEN HYVÄKSYMINEN JA RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN MARKKU JA IRMA HUHTASEN POIKKEAMISHAKEMUS KIVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2012 KAAVOITUSKATSAUS 64 KIVIJÄRVEN MATKAILUINFRAN PARANTAMINEN / TORIALUE JA PELTOKANKAAN LIIKUNTAPUISTO / OHJAUSRYHMÄÄN KUNNANHALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN 65 VUODEN 2012 KUNTAMARKKINOILLE OSALLISTUMINEN 66 LAUSUNNON ANTAMINEN ESITYKSESTÄ OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAIKOISTA OSUUSPANKISSA OLEVAN SÄÄSTÖTILIN LOPETUS 68 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN KUNNALLISVAALEIHIN VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN KUNNALLISVAALEIHIN 2012

3 ASIALISTA Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSAJAT JA -PAIKKA SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA 71 KIVIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN AVUSTUSANOMUS KIVIJÄRVI SOI- TAPAHTUMAAN ILMOITUSASIAT NOUSUPELLON KIINTEISTÖN OSTAMINEN KIVIJÄRVEN VUOKRATALOT OY:LTÄ Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Risto Piispanen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Piispanen Risto, pj. Rekonen Teuvo, vj. x Holm Risto Saarenketo Kaarle, vj. x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj. x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj. x Moisio Erja Hautanen Maire, vj. - Thorström Tarmo Ruusuvirta Seppo, vj. x Tobiasson Eeva-Liisa Manninen Sirpa vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x x Hakkarainen Olavi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kalmari Anne, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Jukka Hertteli, tekninen johtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 58 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 59 Puheenjohtaja Erja Moisio 71 Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Risto Piispanen, poissa 71 Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asko Kauppinen Marjatta Liimatainen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Allekirjoitus Kunnanjohtaja

5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 58 Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 59 Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Marjatta Liimataisen ja Asko Kauppisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 OPERAATTORISOPIMUKSEN SOLMIMINEN VERKKO-OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN KANSSA Khall Liite nro 18. Laajakaistahanke on edennyt vaiheeseen, jossa laaditaan hankealuen operaattorisopimus toimittajana olevan verkkooperaattori Kuuskaistan kanssa. Sopimuksen rakenne käy ilmi sopimuksesta niin, että sitä täydennetään myöhemmin erillisillä liiteasiakirjoilla. Hankealueen ulkopuoliseen alueen rakentamisesta sovitaan erikseen. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) päättää solmia liitteen 18 mukaisen operaattorisopimuksen. Asia jätettiin pöydälle Khall 60 Liite nro 19. Verkko-Osuuskunta Kuuskaista kirjoittaa: Ohessa on operaattorisopimus kahtena kappaleena. Operaattorisopimus koskee valtion Laajakaista kaikille runkoverkon rakentamista. Kaupallisista alueista ja liittymäverkosta laaditaan erillinen operaattorisopimus, jonka sisältö tulee pääsääntöisesti vastaamaan tätä sopimusta. Operaattorisopimus tarvitaan myös tukiviranomaisena toimivalle Viestintävirastolle tai ELY-keskukselle hankkeen rahoituspäätöksen saamista varten. Sopimus on sisällöltään samanlainen kaikille kunnille lukuun ottamatta kuntakohtaisia tukija euromääriä. Sopimus vastaa Keski-Suomen liitolle jätetyn hankehakemuksen sisältöä, jolloin siihen ei voi sisällyttää minkäänlaisia ehtoja rakentamiselle tai rahoitukselle. Lain mukaan runkoverkko tulee ulottua kahden kilometrin päähän kaikille vakituisille asukkaille haja-asutusalueella. Kuntakohtaisesti sopimuksen liitteeksi laaditaan luottosopimusasiakirja, johon kirjataan yksityiskohtaiset laina- ja takaustiedot. Lisäksi kuntakohtaisesti sopimuksen liitteeksi

8 laaditaan yrityskiinnitys- ja verkkoyhtiöasiakirja, johon kirjataan yksityiskohtaisesti tiedot yrityskiinnityksestä ja verkkoyhtiöstä. Sopimuksen kohdassa 6.1 Safe harbous- maksu suoritetaan tarvittaessa. Tällä hetkellä säädökset edellyttävät takauksesta maksettavaksi kyseistä maksua, koska takaus luetaan julkiseksi tueksi. Lainsäädäntöä ollaan muuttamassa siten, että kyseinen maksu ei olisi tarpeellinen. Asian tilanne tarkastellaan silloin, kun takausasia on ajankohtainen. Kirje on esityslistan liitteenä. Kuuskaista on ilmoittanut suullisesti käsillä olevan operaattorisopimuksen olevan sopimuksen otsikoinnista huolimatta juridiselta luonteeltaan aiesopimus, joka ei siten muodosta sopimussidonnaisuutta ja sijoittuu siten sopimusneuvottelujen kanssa samaan kategoriaan. Sopimus velvoittaa kuitenkin osapuolia moraalisesti pyrkimään lopullisen sopimuksen solmimiseen ja ääritilanteessa sopimuksen syntymättä jääminen voidaan toisen osapuolen myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyömisen vuoksi tulkita lojaliteettiperiaatteen rikkomiseksi ja johtaa ns. negatiivisen sopimusedun (sopimuksentekokulut) mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Laajakaistalain hankealueen (tukikelpoinen runkoverkko ja liittymät yli 2 km osuudelta) operaattorisopimus on rakennettu niin, että siinä on valtuuston päätöksen 47/2011 mukaisesti sisällytetty kunnan 8 % rahoitusosuus kuitenkin enintään (= x 8 %) hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista. Näiltä osin sopimus perustaa kunnalle maksuvelvollisuuden. Valtuusto on jo päättänyt maksun suorittamisesta päätöksessään 47/2012 ja tässä on kyse sen täytäntöönpanosta. Aiesopimuksen tasolla operaattorisopimus toteaa, että kunnan tulee antaa kustannusarviosta operaattorin 34 % osuudelle (34 % x ) 80 % osuudelle enintään ( x 80 %) suuruinen takaus. Samaten näiden erien lisäksi tulee kaupallisten alueiden operaattorisopimus, jolla rakennetaan hankealueen tukikelvottomat liittymät 0 2 km, missä laskentaperusteena käytetään tässä vaiheessa 30 % liittymähalukkaiden määrää hankealueen potentiaalisista liittyjistä, jolloin verkkoyhtiön rahoitustarve olisi näiltä osin Kunnan takausvastuu tarkentuu todellisten liittyjien määrän mukaan. Valtuuston päätöksessä kohdassa 2 suuruudeltaan korvautuu kahdella edellisellä summalla ( ja ). Valtuusto päättää takauksista erillisellä päätöksellä ja tuolloin on tiedossa, lähteekö Finnvera takaamaan verkkoyhtiön lainat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kunta antaa takauksensa

9 Kivijärvelle perustettavalle verkkoyhtiölle. Tällä sopimusjärjestelyllä on mahdollista saada valtion 58 % eli (58 % x ) suuruinen tuki Kivijärven maaperään laajakaistaverkon rakentamiseksi tukikelpoiselle hankealueelle, joka muodostuu taajaman ulkopuolisista alueista. Hankkeen tarkoitus on rakentaa kuntalaisille yhtäläiset tietoliikenneyhteydet (omavastuuosuus 1 353,- / liittymä alv. 23 % ) sekä tarjota heille siten alueellisesti tasapuoliset mahdollisuudet asua ja kehittää toimeentuloaan. Laajakaista parantaa myös mobiiliyhteyksien toimivuutta niillä tukiasemilla, joilla laajakaista on saatavilla. Tämä näkökohta korostuu mobiiliverkkojenkin kehittyessä. Tämän sopimuksen hyväksyy valtuusto päätöksensä 47/2011 kohdan 10 mukaisesti. Kunnan tulee ilmaista kiinnostuksensa kaupallisen alueen liittymäverkon (taajama-alue ja vapaa-ajankiinteistöt) rakentamisen selvittämisestä, jotta ELY-keskus myöntää varat kaupallisen alueen rakentamisselvitykseen. Valtuusto on päättänyt päätöksessään 47/2011 kohdassa 3 rakennuttaa tukikelvoton kaupallisen alueen liittymäverkko, johon sopimussuhteeseen Kivijärvi sitoutuu vain allekirjoitetulla sopimuksella. Kaupallisen alueen liittymäverkon tullessa rakennutettavaksi kunta antaa valtuuston päätöksen 47/2011 kohta 3 mukaisesti suuruisen rakennusaikaisen takauksen, joka tarkentuu solmittavien liittymien mukaisesti. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää valtuustolle liitteen 19 mukaisen operaattorisopimuksen hyväksymistä ja valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään siihen tarvittavat tarkennukset. esittää valtuustolle, että päätös saadaan panna täytäntöön ennen lainvoimaisuuttaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KOIVULAN TILAN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN VIRANOMAISLAUSUN- TOIHIN LAADITTUJEN VASTINEIDEN HYVÄKSYMINEN JA RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN Teknltk Liite nro 2. Koivulan ranta-asemakaavaehdotus on ollut Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja asetuksen 27 :n mukaisesti yleisesti nähtävillä Ranta-asemakaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja kaava-alueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajia sekä Kivijärven jakokuntaa tiedotettiin kaavan nähtävilläolosta kirjeitse. Lausuntopyynnöt lähetettiin Keski-Suomen ELY-keskukselle, Keski-Suomen liitolle, Keski-Suomen museolle, Perusturvaliikelaitos Saarikan terveystarkastajalle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Viranomaisista Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo ja terveystarkastaja jättivät lausunnon. Keski-Suomen liitto/reima Välivaara ilmoitti sähköpostitse, että Keski-suomen liitto ei katso tarpeelliseksi antaa asiasta erillistä lausuntoa. Ranta-asemakaavasta ei jätetty muistutuksia. Liitteenä 2 on kaavoittajan (Pöyry Finland Oy/Arto Sipinen) vastineet päivätystä kaavaehdotuksesta annettuihin viranomaislausuntoihin. Ranta-asemakaavakartan määräys, Jätevedet tulee johtaa kunnan viemäriverkkoon, on tarkennettu terveystarkastajan lausunnon perusteella muotoon; Alueen kiinteistöt tulee liittää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: 1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Koivulan ranta-asemakaavan viranomaislausuntoihin laadittujen vastineiden (liitteenä) sekä niiden perusteella kaavakartalle tehdyn tarkennuksen hyväksymistä. 2. Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto hyväksyy Koivulan ranta-asemakaavan, jolla muodostuu matkailua palvelevat korttelialueet (RM) 1 ja 2 sekä niihin liittyvät lähivirkistysalueet, MRL 52 :n tarkoittamalla tavalla.

11 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Khall 61 Liite nro 20. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ja kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 MARKKU JA IRMA HUHTASEN POIKKEAMISHAKEMUS Khall 62 Liite nro 21. Hakija: Hakijan osoite: Huhtanen Markku ja Irma Linnantie 1, KIVIJÄRVI Kunta / kylä: Rakennuspaikka: Kivijärvi (265) / Kivijärvi(403) Mieskonranta Tila / RN:o: Pinta-ala: 6: m² Rantayleiskaavamerkintä: Loma-asuntojenalue (RA) Rakennuksen laatu: Loma-asunto 72,8 krs-m 2, 1½ kerrosta Kaavamääräys josta poiketaan: Loma-asunto paikka muutetaan vakituiseksi asuinpaikaksi. Lisätietoja Rakennuksessa asianmukainen jätevesijärjestelmä, tieyhteys tontille. Erityiset syyt Halu asua maaseudulla nykyistä pienemmässä asunnossa. Lausunnot ja naapureiden kuuleminen Naapurit kuultu hakijan toimesta. Hakemuksen johdosta ei ole pyydetty viranomaislausuntoja. Valmistelijan ehdotus: Kivijärven kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen. Lähtökohdat Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijoitsee Kivijärven rantayleiskaava-alueella loma-asuntoalueella. Perustelut Loma-asunnon rakennuspaikka soveltuu vakituiseen asumiseen. Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Sovelletut oikeusohjeet MRL MRL 172

13 Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamispäätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Liitteet: sijaintikartta, yleiskaavaote, asemapiirros (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, ) myöntää anotun poikkeamisen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi Irja Oikari

14 KIVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2012 KAAVOITUSKATSAUS Teknltk Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kivijärven kunnassa vuoden 2012 aikana laadinnassa on seuraavia kaavahankkeita: Kivijärven keskustan asemakaavan muutos ja -laajennus Päätös asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta on tehty kunnanhallituksessa Kaavoitettavia alueita ovat Leppäpuro, Puuniemi ja Tervaniemi. Kaavahankkeet kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä Kaavaluonnokset asetettiin nähtäville ja kaavaehdotukset väliselle ajalle. Maankäyttösopimusten laadinta alueilla on vielä kesken. Kaavamuutosten teknisestä laadinnasta vastaa arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu. Vapaa-aikakeskuksen asemakaava Kivijärven kunta on käynnistänyt asemakaavan laadinnan Peltokankaan virkistysalueen eteläpuolelle. Tavoitteena on kehittää aluetta houkuttelevaksi matkailun kohteeksi. on päättänyt asemakaavan laatimisesta Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä välisen ajan. Torin asemakaavamuutos Torin asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa houkutteleva torialue sataman yhteyteen Kivijärven keskustaan. Kaavoitustyön tarkoituksena on kehittää sekä torin että satama-alueen toimintoja yhdessä Kivijärven yrittäjien, paikallisten seurojen ja kunnan päättäjien kanssa. Torin asemakaavamuutosta koskeva viranomaisneuvottelu on pidetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2011.

15 Koivulan ranta-asemakaava Koivulan tilalle Kivijärven rantaan laaditaan rantaasemakaava, jonka tavoitteena on suunnitella tarkemmin rantayleiskaavassa osoitetun RM -alueen maankäyttö. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja sen laajuus on noin 3,5 hehtaaria. Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Ranta-asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä ja ehdotus välisen ajan. Maakuntakaavoitus Ajankohtaisiin kaavahankkeisiin kuuluu myös Keski-Suomen liiton laadinnassa olevat 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaava. Toisen vaihemaakuntakaavan, joka käsitteli Keski-Suomen maaaineshuoltoa ja luontoarvoja, ympäristöministeriö vahvisti Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa varattiin alueita maa-aineshuoltoon ja samalla tarkistettiin vahvistetun maakuntakaavan pohjavesi- ja maa-ainesalueita. Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee Keski-Suomen turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Neljännen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko sekä virkistystoimintojen alueet (reitistöt). Neljännen vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Vuoden 2012 kaavoituskatsaus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: 1. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoite 2. Kaavoitusviranomainen ja kunnan yhdyshenkilöt kaavaasioissa 3. Perustietoa kaavoituksesta 4. Maakuntasuunnittelun tilanne 5. Valmisteltavat, keskeneräiset kaavat 6. Lähitulevaisuuden kaavahankkeet 7. Tärkeimmät voimassa olevat kaavat Vuoden 2012 kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville kunnan kotisivuille sekä teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle. Valmistelijan esitys (aluearkkitehti): Kivijärven kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2012 kaavoituskatsauksen. Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa.

16 (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy valmistellun kaavoituskatsauksen ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä, jonka jälkeen kaavoituskatsaus käsitellään Ely-keskusken kanssa käytävissä kehittämiskeskusteluissa. Lautakunta nimeää omalta osaltaan kehittämiskeskusteluihin henkilöt. Lisäksi lautakunta esittää, että kunnanhallitus nimeää kolme omaa edustajaansa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kehittämiskeskustelut (n. klo 9-13) Kyyjärvellä. Lautakunnasta valittiin kehittämiskeskusteluihin Teuvo Rekonen ja Markku Kinnunen, sekä Jukka Hertteli. Toimeksi Leena Sepponen Tiedoksi Teuvo Rekonen Markku Kinnunen Jukka Hertteli Khall 63 Liite nro 22. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, , kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja nimeää edustajansa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. nimesi edustajikseen Risto Piispasen, Risto Holmin ja Erja Moision. Tekninen johtaja Jukka Hertteli poistui kokouksesta. Tiedoksi Valitut

17 KIVIJÄRVEN MATKAILUINFRAN PARANTAMINEN / TORIALUE JA PELTOKANKAAN LIIKUNTAPUISTO / OHJAUSRYHMÄÄN KUNNANHALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄ- MINEN Khall 64 on edellisessä kokouksessaan jättänyt otsikkoon liittyvän EAKR-projektihakemuksen, jossa ohjausryhmään on nimetty kunnanjohtaja, vapaa-aikaohjaaja Hannu Ahonen, tuottajien edustaja Jukka Ruusuvirta, yrittäjäyhdistyksen nimeämä edustaja Heikki Näsi, Witaksen matkailupäällikkö Tarja Pasanen. Lisäksi edustajansa ohjausryhmään valitsevat kunnanhallitus ja tekninen lautakunta. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) nimeää edustajansa ohjausryhmään. Kunnanhalllituksen edustajaksi ohjausryhmään Risto Piispanen ja varalle Risto Holm. Tiedoksi Risto Piispanen Risto Holm

18 VUODEN 2012 KUNTAMARKKINOILLE OSALLISTUMINEN Khall 65 Perinteiset kuntamarkkinat järjestetään Helsingissä Kuntatalolla (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kuntamarkkinoille suuntautuvalle opinto- ja tutustumismatkalle on mahdollisuus osallistua kunnanvaltuutetuilla, valtuuston puheenjohtajistolla, kunnanviraston henkilöstöllä sekä eri työyksiköiden edustajilla (1-2 henkilöä). Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Valtuutetut Osastot

19 LAUSUNNON ANTAMINEN ESITYKSESTÄ OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAIKOISTA Khall 66 Oikeusministeriön antamaa asetusta ulosottovirastojen toimipaikoista ollaan muuttamassa niin, että päätoimipaikka olisi Jyväskylässä ja sivutoimipaikat Äänekoskella ja Jämsässä. Niin Karstulan toimipaikka, jossa on hoidettu Kivijärven ulosottoasiat, kuin Saarijärven toimipaikat lakkautuvat ehdotuksen mukaan asioiden siirtyessä Äänekosken sivutoimipisteeseen hoidettavaksi. Kivijärven miehittämätön toimipiste esitetään lakkautettavaksi. Muutos tulisi voimaan viimeistään vuoden 2015 alusta lukien. Valtakunnallisesti muutoksella säästettäisiin 119 henkilötyövuotta. Kriteereinä on käytetty 1. Palveluntarve (väestökehitys, asiakaskäynnit, ruotsinkieliset palvelut), 2. Maantieteelliset etäisyydet ja 3. Julkiset liikenneyhteydet. Esityslistan liitteenä on lyhennysjäljennös asiaa koskevasta muistiosta Kivijärven yhteispalvelupiste on toiminnassa torstaisin ja perjantaisin. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) pitää tärkeänä palvelujen saatavuuden takaamista niin, että kunnan videoneuvottelulaitteistolla varustettua yhteispalvelupistettä hyödynnetään täysimääräisesti tarjottaessa ulosoton etäpalveluja kivijärvisille. totetaa, että yhteispalvelupisteen tiloja voidaan hyödyntää maanantaista keskiviikkoon ulosoton henkilökohtaista tapaamista edellyttävissä asiakaskontakteissa. Valtion toimintoja keskitettäessä tulisi huomioida asiakaspalveluhanke 2014 ja sen tulokset. Tämän selvityksen tuloksia tulisi odottaa ennen kuin valtion palveluissa tehdään näin mittavia supistuksia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Oikeusministeriö

20 OSUUSPANKISSA OLEVAN SÄÄSTÖTILIN LOPETUS Khall 67 Liite nro 23. Kunnan säästötilin säästökirja on kadonnut, minkä vuoksi tili on tarpeen lopettaa ja siirtää sillä olevat varat 309,89 kunnan toiselle pankkitilille. Esityslistan liitteenä on kopio tilisopimuksesta ja tapahtumakysely. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) päättää lopettaa tilin liitteen 23 sitoumuksella. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi Irja Oikari

21 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN KUNNALLISVAALEIHIN 2012 Khall 68 Kunnallisvaalit toimitetaan lokakuussa Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta työskentelee varsinaisena vaalipäivänä. Kunnallisvaaleissa vaalilautakunnan jäsenten että varajäsenten tulee edustaa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Poliittinen edustavuus ja tasa-arvolain vaatimukset tulee täyttyä erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Viimeisimmissä vaaleissa (presidentinvaali 2012) vaalilautakunnan kokoonpano oli: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä Kaino Kinnunen, pj Asko Kauppinen, vpj. Markus Leppänen Leena Sepponen Marita Pasanen 1. Päivi H. Hakkarainen 2. Risto Holm 3. Tarmo Thorström 4. Mirja Thorström 5. Olavi Hakkarainen 6. Eila Kauppinen (Keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, puh ) valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä sijaantulojärjestyksessä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. nimesi vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:

22 Varsinaiset jäsenet Kaino Kinnunen, pj Asko Kauppinen, vpj. Markus Leppänen Leena Sepponen Marita Pasanen Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä 1. Päivi H. Hakkarainen 2. Risto Holm 3. Tarmo Thorström 4. Mirja Thorström 5. Olavi Hakkarainen 6. Eila Kauppinen Tiedoksi Valitut Keskusvaalilautakunta palkkasihteeri Mirja Thorström

23 VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN KUNNALLISVAALEIHIN 2012 Khall 69 Kunnallisvaalit toimitetaan lokakuussa Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Kunnallisvaaleissa vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee edustaa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Viimeisimmissä vaaleissa (presidentin vaali 2012) vaalitoimikunnan kokoonpano oli: Varsinaiset jäsenet Seija Sorsamäki, pj. Teppo Nikitin, vpj. Jukka Ruusuvirta Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä 1. Raija Hakkarainen 2. Tarmo Thorström 3. Markku Hakanen (Keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, puh ) nimeää kolmijäsenisen vaalitoimikunnan ja sille vähintään kolme varajäsentä sijaantulojärjestyksessä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. valitsi vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet: Varsinaiset jäsenet Seija Sorsamäki, pj. Teppo Nikitin, vpj. Jukka Ruusuvirta Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä 1. Raija Hakkarainen 2. Tarmo Thorström 3. Markku Hakanen

24 Tiedoksi Valitut Keskusvaalilautakunta palkkasihteeri Mirja Thorström

25 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSAJAT JA -PAIKKA SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA Khall 70 Kunnallisvaalit toimitetaan vuoden 2012 lokakuussa. Varsinainen vaalipäivä on Ennakkoäänestysaika on kotimaassa sekä ulkomailla Suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo Vaalilain 9. pykälän mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt (9.3. sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset ) ja päätettävä vaalipäivän äänestyspaikka. Edellisissä vaaleissa ennakkoäänestys on toimitettu arkipäivisin klo ja viikonloppuna klo kunnanvirastossa. Laitosäänestyspaikkoina on ollut Saarikan asumispalveluyksiköt: Kivijärven Hoivaranta (osasto), Hopearanta ja Wallesmanni. Varsinaisena vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut Tenholan koulu (ala-aste). (Keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, puh ) päättää, että vaalien yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A, ja äänestys tapahtuu klo klo klo Laitosäänestyspaikkoina toimivat seuraavat Saarikan asumispalveluyksiköt: Hoivaranta (osasto) ja Hopearanta, Keskustie 21 ja Wallesmanni, Virastotie 5B Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A. Vaalien ulkomainonta kunnan hallinnassa olevilla alueilla voidaan aloittaa Kuntaliiton suosituksen mukaisesti.

26 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi Päivi Sagulin

27 KIVIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN AVUSTUSANOMUS KIVIJÄRVI SOI- TAPAHTUMAAN Khall 71 Kotiseutuyhdistys kirjoittaa: Kivijärven kotiseutuyhdistys ry. pyytää Kivijärven kuntaa / kunnanhallitusta tukemaan rahallisesti Kivijärvi Soi- tapahtumaa vuonna Kivijärven kunta luopui Kivijärvi Soi- tapahtumasta taloudellisista syistä tehdessään vuoden 2010 talousarviota. Yhden välivuoden jälkeen Kivijärven kotiseutuyhdistys otti itselleen uuden, suuren haasteen ja vetovastuun tapahtuman järjestämisestä. Tuolloin kotiseutuyhdistys sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 4000 euroa tapahtuman järjestämiseen. Kotiseutuyhdistys ja tapahtuma saivat runsaasti kiitosta viime kesänä Kivijärven kesän kulttuurisen kärkihankeen, koko maakunnassa Kivijärven imagoa ja tunnettuvuutta kohottavan tapahtuman järjestämisestä. Tälle vuodelle kotiseutuyhdistys ei valitettavasti saanut valtionavustusta, joten tulorahoituksemme on niin sanotusti 4000 euroan vaje. Haluamme kuitenkin järjestää edelleen tapahtuman ja jotta saisimme tapahtumalle kestävämmän rahoituspohjan ja jatkuvuutta (jotta tapahtuma ei olisi joka vuosi vaakalaudalla) ja sitä kautta kehittämismahdollisuuksia, toivomme, että myös kunta / kunnanhallitus osallistuu tässä vaiheessa rahoitukseeen. Sivistyslautakunta on osaltaan hyväksynyt sen, että vapaa-aikaohjaaja Hannu Ahonen voi käyttää työaikaansa tapahtuman käytännön järjestelyihin. Tapahtuman järjestämisessä myös yksittäisten kuntalaisten talkootyön osuus on merkittävä. Lisäksi useat yritykset, yhdistykset ja jopa yksityiset ovat avustaneet rahallisesti tapahtumaa avustusten vaihdellessa 50 eurosta 1500 euroon. Sponsori- ja kolehtitulot olivat viime vuonna noin 7000 euroa, kurssimaksut 6000 euroa, pääsylipputulot reilu 3000 euroa. Menoista opetus- ja esiintymiskulut (5000 euroa) ja ruokailut palvelukeskuksessa (noin 4000 euroa) muodostavat suurimmat menoerät. Viime vuonna puristaessamme menot minimiin saimme aikaan noin 6000 euron ylijäämäisen tuloksen, mutta mm. mainostamisen lisäämiseen on selvää tarvetta ja mm. sponsoritulot ovat vielä lähes täysin avoinna. Alustavaa konserttiohjelmaa 2012 (täydentyy vielä ainakin yhdellä konsertilla): Eija Merilän ja Mirkku Kallion laulu- ja runoilta kirkossa 20.7 Jenny Anvelt-Scarafonin laulajien konsertti 21.7 Mimi&Kuko-duo, yhteistyössä MLL:n kanssa

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2012 ASIALISTA Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot