ZA4565. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZA4565. Eurobarometer 68.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)"

Transkriptio

1 ZA565 Eurobarometer 68. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

2 A Työnumero (0-05) EB67. A B Maakoodi (06-07) EB67. B C Kierrostunnus (08-0) EB67. C D Lomakenumero (-6) E EB67. D Lomakeversio A B EB67. E (7) EB068FIFTRA / 9//007

3 Kohtaa 8 ei kysytä Suomessa Kohtaa 9 ei kysytä Suomessa Kohtaa 0 ei kysytä Suomessa Kohtaa ei kysytä Suomessa Q Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa, mistä maasta (maista) olette kotoisin. (Useampi vastaus mahdollinen) Belgia Tanska Saksa Kreikka Espanja Ranska Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat (Hollanti) Portugali Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti) Itävalta Ruotsi Suomi Kypros (eteläosa) Tsekin tasavalta Viro Unkari Latvia Liettua Malta Puola Slovakia Slovenia Bulgaria Romania Joku muu maa/maat (8-70),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, 6, 7,,, EB67. Q EB068FIFTRA / 9//007

4 JOS "Joku muu maa/maat" tai "" --> HAASTATTELU KESKEYTETÄÄN QA - QA6 KYSYTÄÄN SUOMESSA QA Kun tapaatte ystäviänne, sanoisitteko, että keskustelette poliittisista asioista usein, satunnaisesti vai ette koskaan? Usein Satunnaisesti Ei koskaan (7) EB67. QA QA Kun Teillä on voimakas mielipide jostakin asiasta, huomaatteko suostuttelevanne ystäviänne, sukulaisianne tai työtovereitanne omien mielipiteidenne taakse? Tapahtuuko näin (LUETTELE) Usein Silloin tällöin Harvoin Ei koskaan (7) 5 EB67. QA QA Oletteko elämäänne kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen? (LUETTELE) Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Ette kovin tyytyväinen Ette lainkaan tyytyväinen (7) 5 EB67. QA EB068FIFTRA / 9//007

5 KOHTAA EI KYSYTÄ SUOMESSA QA Millaiseksi arvioisitte tämänhetkisen tilanteen kunkin seuraavan asian kohdalla? (SKAALAKORTTI QA - YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Erittäin huono (7) (76) (77) (78) 5 6 (79) Suomen taloudellinen tilanne Euroopan taloudellinen tilanne Työllisyystilanne Suomessa Ympäristön tila Suomessa Sosiaaliturvan tila Suomessa EB67. QA9 (ITEM AND ) - EB66. QA5 (ITEMS - 6) KYSYTÄÄN SUOMESSA QA5 Mitä odotatte seuraavilta kuukaudelta: ovatko seuraavat kuukautta paremmat, huonommat vai samanlaiset, kun ajattelette? (LUETTELE) Paremmat Huonomm at Samanlais et (80) Omaa elämäänne yleensä (8) Suomen taloudellista tilannetta Oman kotitaloutenne taloudellista (8) tilannetta (8) 5 Suomen työllisyystilannetta 7 Henkilökohtaista työllisyystilannettanne (86) 8 Euroopan unionin taloudellista tilannetta (87) EB67. QA EB068FIFTRA / 9//007

6 KYSYTÄÄN SUOMESSA QA6a Mitkä mielestänne ovat tällä hetkellä Suomessa kaksi tärkeintä kysymystä, jotka vaativat ratkaisua? (Kortti QA6a luettele enintään vastausta) Rikollisuus Taloudellinen tilanne Hintojen nousu/inflaatio Verotus Työttömyys Terrorismi Puolustus/ulkomaanasiat Asuminen Maahanmuutto Terveydenhuoltojärjestelmä Koulutusjärjestelmä Eläkkeet Ympäristönsuojelu Energiaan liittyvät asiat Muu (SPONTAANI) (88-0),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, 6, EB67. QA8a KYSYTÄÄN KAIKILTA QA7 Sanoisitteko, että asiat ovat nyt yleisesti ottaen menossa hyvään vai huonoon suuntaan? (YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Asiat ovat menossa hyvään suuntaan Asiat ovat menossa huonoon suuntaan Ei kumpaank aan (SPONTA ANI) (0) Suomessa () Euroopan unionissa EB66. QA5 EB068FIFTRA 5/ 9//007

7 KYSYTÄÄN SUOMESSA QA8 Seuraavaksi haluaisin kysyä Teiltä, kuinka paljon luotatte eräisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Olkaa hyvä ja sanokaa kunkin luettelemani instituution osalta, luotatteko siihen vai ettekö luota siihen? (LUETTELE) LUOTTAA EI LUOTA () () () (5) (6) 5 (7) 6 (8) 7 (9) 8 (0) 9 () 0 () () () (5) (6) 5 Lehdistö Radio Televisio Internet Suomen oikeuslaitos Poliisi Puolustusvoimat Uskonnolliset yhteisöt Ammattiliitot Puolueet Suomen hallitus Suomen eduskunta Euroopan unioni Yhdistyneet Kansakunnat (YK) Kuluttajajärjestöt EB67. QA6 (ITEMS -, -) - EB66. QA8 (ITEM 0) - EB66. QA6 (ITEMS 5-9,, 5) KYSYTÄÄN SUOMESSA QA9a Oletteko samaa vai eri mieltä kustakin seuraavasta väittämästä? (LUETTELE) Samaa mieltä Eri mieltä (7) Äänelläni on merkitystä Euroopan unionissa (8) Maallamme on merkitystä Euroopan unionissa Tunnen olevani erittäin paljon mukana Euroopan (9) unionin asioissa Suomen edut otetaan hyvin huomioon Euroopan (0) unionissa 5 Suurimmilla mailla on eniten valtaa Euroopan () unionissa () 6 Ymmärrän Euroopan unionin toimintatapoja 7 Suomi on tulevaisuudessa vaikutusvaltaisempi () Euroopan unionissa EB67. QAa TREND MODIFIED EB068FIFTRA 6/ 9//007

8 KYSYTÄÄN SUOMESSA QA0 Ihmiset saattavat tuntea eriasteista kiintymystä kotikyläänsä, -kaupunkiinsa, -seutuunsa tai - maahansa tai Eurooppaan. Kertokaa kuinka kiintynyt olette? (Skaalakortti QA0 - yksi vastaus per kohta) (LUETTELE) Erittäin kiintynyt Melko kiintynyt Ette kovin kiintynyt Ette lainkaan kiintynyt (5) (5) (5) Kotikaupunkiinne/-kyläänne Suomeen Euroopan unioniin EB67. QA KYSYTÄÄN SUOMESSA QAa QAb Oletteko kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen demokratian toimivuuteen Suomessa? Entä kuinka tyytyväinen olette demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa? (Skaalakortti QAa/QAb - Yksi vastaus per sarake) (LUETTELE) (55) QAa (56) QAb Suomessa Euroopan unionissa Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Ei kovin tyytyväinen Ei lainkaan tyytyväinen 5 5 EB65. Qa & b EB068FIFTRA 7/ 9//007

9 KYSYTÄÄN KAIKILTA KYSYTÄÄN SUOMESSA QAa Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne? (LUETTELE) Hyvä asia Huono asia Ei hyvä eikä huono asia (57) EB67. QA9a QAa Kaikki näkökohdat huomioon ottaen sanoisitteko, että Suomi on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä? Hyötynyt Ei ole hyötynyt (58) EB67. QA0a KYSYTÄÄN KAIKILTA QA Antaako Euroopan unioni yleisesti ottaen mielestänne hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen vaikutelman itsestään? Hyvin positiivisen Melko positiivisen Neutraalin Melko negatiivisen Hyvin negatiivisen (6) 5 6 EB67. QA EB068FIFTRA 8/ 9//007

10 QA5 Oletteko koskaan kuullut näistä toimielimistä.? (LUETTELE) Kyllä Ei (6) (65) (66) (67) (68) 5 (69) 6 (70) 7 (7) 8 (7) 9 Euroopan parlamentti Euroopan komissio Euroopan unionin neuvosto Euroopan yhteisöjen tuomioistuin Euroopan oikeusasiamies Euroopan keskuspankki Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin alueiden komitea Euroopan unionin sosiaali- ja talouskomitea EB67. QA (ITEMS -, 6) - EB66. QA8 (ITEMS -5, 7-9) QA6 Kertokaa kustakin toimielimestä, katsotteko luottavanne siihen vai ette? (LUETTELE) Luottaa Ei luota (7) (7) (75) (76) (77) 5 (78) 6 (79) 7 (80) 8 (8) 9 Euroopan parlamentti Euroopan komissio Euroopan unionin neuvosto Euroopan yhteisöjen tuomioistuin Euroopan oikeusasiamies Euroopan keskuspankki Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin alueiden komitea Euroopan unionin sosiaali- ja talouskomitea EB67. QA5 (ITEMS -, 6) - EB66. QA9 (ITEMS -5, 7-9) EB068FIFTRA 9/ 9//007

11 Siirrytään seuraavaan aiheeseen QB KYSYTÄÄN SUOMESSA QB Millä seuraavista toimielimistä on mielestänne eniten päätösvaltaa Euroopan unionissa? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Euroopan parlamentilla Euroopan komissiolla Euroopan unionin neuvostolla Kaikilla on yhtä paljon valtaa (SPONTAANI) Muu (SPONTAANI) (0) 5 6 QB Entä millä seuraavista toimielimistä tulisi mielestänne olla eniten päätäntävaltaa Euroopan unionissa? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Euroopan parlamentilla Euroopan komissiolla Euroopan unionin neuvostolla Kaikilla tulisi olla yhtä paljon valtaa (SPONTAANI) Muu (SPONTAANI) (0) 5 6 QB Oletteko viime aikoina lukenut lehdistä, nähnyt internetissä tai kuullut radiosta tai televisiosta jotakin Euroopan parlamentista? Kyllä Ei (0) EB068FIFTRA 0/ 9//007

12 QB Yleisesti ottaen, oletteko mielestänne erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti tietoinen Euroopan parlamentin toiminnasta? (Vain yksi vastaus) Erittäin hyvin tietoinen Melko hyvin tietoinen Melko huonosti tietoinen Erittäin huonosti tietoinen (05) 5 QB5 Miten arvioisitte seuraavalla asteikolla, jossa tarkoittaa, ettette tiedä mitään ja 0 että tiedätte paljon, tietojanne Euroopan parlamentista liittyen? (SKAALAKORTTI QB5 - YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Ei tiedä mitä än Tietä ä paljo n (06-07) (08-09) Sen rooliin Euroopan unionissa Sen jäseniin, europarlamentaarikkoi hin QB6 Kertokaa jokaisesta seuraavasta Euroopan unionia koskevasta väittämästä, pitääkö se mielestänne paikkansa vai ei? (LUETTELE) Pitää Ei pidä (0) () () () Euroopan unionin kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suoralla vaalilla Euroopan parlamentti perustettiin 50 vuotta sitten EU:n laajeneminen vaatii aina Euroopan parlamentin hyväksynnän Euroopan parlamentti ja jäsenmaat sopivat EU:n budjetista yhdessä EB67. QA7 (ITEM ) EB068FIFTRA / 9//007

13 QB7 Milloin mielestänne pidetään seuraavat EU-vaalit täällä Suomessa? (KIRJOITA VASTAUS - JOS "" KIRJAA '99' '99' ''99') (-5) (6-7) (8-9) PÄIVÄ KUUKAUS I VUOSI QB8 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? (Vain yksi vastaus) Heidän kansallisuutensa Heidän poliittinen suuntauksensa (0) QB9 Kuinka monta suomalaista europarlamentaarikkoa on mielestänne Euroopan parlamentissa edustamassa Suomea? (KIRJAA VASTAUS - JOS "EI YHTÄÄN" KIRJAA "0000" - JOS "" KIRJAA "9999") (-) suomalaista europarlamentaarikkoa QB0 Ajatellessanne Euroopan parlamenttia, onko siinä jotakin erityistä, mitä arvostatte? (KIRJAA VASTAUS - KOODATAAN JÄLKIKÄTEEN) 0 (5,6-5) EB068FIFTRA / 9//007

14 QB Ajatellessanne Euroopan parlamenttia, onko siinä jotakin erityistä, mitä ette arvosta? (KIRJAA VASTAUS - KOODATAAN JÄLKIKÄTEEN) 0 (6,7-66) QB Kertoisitteko seuraavien sanojen/ilmaisujen osalta, kuvaavatko ne erittäin hyvin, jokseenkin hyvin, jokseenkin huonosti vai erittäin huonosti käsitystänne Euroopan parlamentista. (SKAALAKORTTI QB - YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Kuvaa erittäin hyvin Kuvaa jokseenkin hyvin Kuvaa jokseenkin huonosti Kuvaa erittäin huonosti (67) Aikaansaava 5 (68) Demokraattinen 5 Euroopan kansalaisia 5 (69) kuunteleva (70) Huonosti tunnettu 5 (7) 5 Tehoton 5 (7) 6 Teknokraattinen 5 EB068FIFTRA / 9//007

15 QB Yleisesti ottaen, tuoko Euroopan parlamentti Teille mieleen hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen kuvan? (Vain yksi vastaus) Hyvin positiivisen Melko positiivisen Neutraalin Melko negatiivisen Hyvin negatiivisen (7) 5 6 QB Onko mielestänne Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionin toiminnalle? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä (7) 5 EB67. QA TREND STRONGLY MODIFIED QB5 Haluaisitteko henkilökohtaisesti nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä vai vähemmän tärkeässä roolissa kuin nykyään? (Vain yksi vastaus) Tärkeämpi Vähemmän tärkeä Sama (SPONTAANI) (75) EB068FIFTRA / 9//007

16 QB6 Sanoisitteko, että viimeisten kymmenen vuoden aikana Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionissa on? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) vahvistunut heikentynyt pysynyt samana (76) QB7 Sanoisitteko Te, että Euroopan parlamentin päätökset hyväksytään ennen kaikkea? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Niiden jäsenvaltioiden etujen mukaan, joista europarlamentaarikot tulevat Europarlamentaarikkojen poliittisen suuntauksen mukaan Molempien (SPONTAANI) (77) EB068FIFTRA 5/ 9//007

17 QB8 Onko Euroopan parlamentin rooli ollut mielestänne seuraavilla alueilla ratkaiseva, tärkeä mutta ei ratkaiseva, ei kovin tärkeä vai ei lainkaan tärkeä? (SKAALAKORTTI QB8 - YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Ratkaiseva Tärkeä mutta ei ratkaiseva Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeää (78) (79) (80) (8) (8) Ulkomailla vastaanotettujen tai soitettujen matkapuheluiden hintojen laskeminen Mustan listan laatiminen lentoyhtiöistä, joita pidetään vaarallisina ja jotka ovat boikotissa koko EU:ssa Valvonnan tiukentaminen koskien kemiallisia tuotteita, joita pidetään ihmisen terveydelle haitallisina Kuuden syöpää aiheuttavan 5 aineen käytön kieltäminen leluissa ja lasten tarvikkeissa 5 Uimavesien 5 laatuvaatimusten esilletuonti EB068FIFTRA 6/ 9//007

18 QB9 Euroopan parlamentti puolustaa tietynlaisen politiikan kehittämistä Euroopan unionin tasolla. Mille seuraavista tulisi mielestänne antaa etusija? (KORTTI QB9 - LUETTELE - MAX. VASTAUSTA) Yhteinen ulkomaanpolitiikka Yhteinen puolustuspolitiikka Tehokas kamppailu ilmastonmuutosta vastaan Yhteinen energiapolitiikka Kuluttajan ja kansanterveyden suojelun parantaminen Ympäristöystävällinen maatalous Yksilön vapauksia kunnioittava kamppailu terrorismia vastaan Talous-, budjetti- ja veropolitiikan koordinointi Tieteellinen tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Eurooppalaiseen yhteiskuntamalliin tähtääminen Yhteinen maahanmuuttopolitiikka (8-9),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, QB0 Mitä seuraavista arvoista Euroopan parlamentin tulisi mielestänne ensisijaisesti puolustaa? (KORTTI QB0 - LUETTELE - MAX. VASTAUSTA) Miesten ja naisten välinen tasa-arvo Vähemmistöjen suojeleminen Kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu EU:n jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus EU:n ja maailman köyhien maiden välinen solidaarisuus Ihmisoikeuksien suojelu maailmassa Kuolemanrangaistuksen poistaminen kaikkialla maailmassa Ei mikään näistä (SPONTAANI) (95-0),,,, 5, 6, 7, 8, 9, EB068FIFTRA 7/ 9//007

19 QA7 - QA9 KYSYTÄÄN SUOMESSA QA7 Kertokaa jokaisesta seuraavasta Euroopan unionia koskevasta väittämästä, pitääkö se mielestänne paikkansa vai ei? (LUETTELE) Pitää Ei pidä (0) (05) (06) Euroopan unioniin kuuluu nykyisin 5 jäsenmaata Kuuden kuukauden välein Euroopan unionin puheenjohtajuus siirtyy toiselle jäsenvaltiolle Euroalue muodostuu tällä hetkellä jäsenvaltiosta EB67. QA7 (ITEMS, ) KYSYTÄÄN KAIKILTA QA9 Oletteko kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että suomalaiset ovat hyvin tietoisia Euroopan poliittisista asioista vai eivät? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Erittäin hyvin tietoisia Melko hyvin tietoisia Eivät kovin tietoisia Eivät lainkaan tietoisia () 5 EB67. QAa (FILTER MODIFIED)-QUESTION ASKED TO A HALF OF THE SAMPLE QC Yleisesti ottaen, puhutaanko Suomen... mielestänne liikaa, suunnilleen sopivasti vai liian vähän Euroopan unionista? (YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Liikaa Suunnillee n sopivasti Liian vähän () () () (5) televisiossa radiossa lehdistössä verkkosivuilla EB65. QA TREND MODIFIED EB068FIFTRA 8/ 9//007

20 QC Entä esittääkö Suomen... Euroopan unionin mielestänne liian myönteisesti, tasapuolisesti vai liian kielteisesti? (YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Liian myönteise sti Tasapuolis esti Liian kielteisesti (6) (7) (8) (9) televisio radio lehdistö verkkosivut EB65. QA TREND MODIFIED A-LOMAKE: KYSY KOHTA 0. B-LOMAKE: KYSY KOHDAT JA Kysytään Suomessa QA0a Mitkä seuraavista asioista pitäisi mielestänne päättää Suomen hallituksessa ja mitkä taas yhteisesti Euroopan unionissa? LUETTELE - ROTATOIDAAN Suomen hallitukses sa Euroopan unionissa (0) Kamppailu rikollisuutta vastaan () Verotus () Kamppailu työttömyyttä vastaan () Kamppailu terrorismia vastaan () 5 Maanpuolustus ja ulkomaanasiat (5) 6 Maahanmuutto (6) 7 Koulutusjärjestelmä (7) 8 Eläkkeet (8) 9 Ympäristönsuojelu (9) 0 (A-LOMAKE) Terveys ja sosiaaliturva (0) (B-LOMAKE) Terveys () (B-LOMAKE) Sosiaaliturva () Maatalous ja kalastus () Kuluttajansuoja () 5 Tieteellinen ja teknologinen tutkimus 6 Taloudellisissa vaikeuksissa olevien alueiden (5) tukeminen (6) 7 Energia (7) 8 Kilpailu (8) 9 Liikenne (9) 0 Talous (0) Kamppailu inflaatiota vastaan EB67. QA0a TREND MODIFIED EB068FIFTRA 9/ 9//007

21 KYSYTÄÄN KAIKILTA QA Entä onko Euroopan unionin rooli Suomen kohdalla mielestänne myönteinen, kielteinen vaiko ei myönteinen eikä kielteinen seuraavissa kysymyksissä? (LUETTELE) Myönteine n rooli Kielteinen rooli Ei myönteine n eikä kielteinen (6) (6) (6) (65) (66) 5 (67) 6 (68) 7 (69) 8 (70) 9 (7) 0 (7) (7) (7) (75) Rikollisuuden vastainen taistelu Julkinen liikenne Taloudellinen tilanne Hintojen nousu/inflaatio Verotus Työttömyyden vastainen taistelu Terrorismin vastainen taistelu Maanpuolustus ja ulkomaanasiat Asuminen Maahanmuutto Terveydenhuoltojärjestelmä Koulutusjärjestelmä Eläkkeet Ympäristönsuojelu EB65. QA9 QA Mikä on Teidän mielipiteenne seuraavista ehdotuksista? Kertokaa jokaisesta ehdotuksesta, oletteko sen puolesta vai sitä vastaan. (LUETTELE - ROTATOIDAAN) Puolesta Vastaan (76) Euroopan rahaliitto ja yhteinen valuutta, euro Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen (77) ulkopolitiikka suhteessa muihin maihin Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen puolustus- (78) ja turvallisuuspolitiikka Euroopan unionin lisälaajentuminen ottamalla (79) tulevina vuosina mukaan muita maita 5 Eurooppaa kehitetään yhden valtioryhmän piirissä (80) nopeammin kuin muissa valtioissa EB67. QA7 TREND MODIFIED EB068FIFTRA 0/ 9//007

22 QA Euroopan unionilla on jo yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä eurooppalainen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Nyt keskustellaan siitä, kuinka paljon pidemmälle näitä tulisi kehittää. Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä jokaisesta seuraavasta väittämästä? (LUETTELE - ROTATOIDAAN) Samaa mieltä Eri mieltä (8) (8) Euroopan unionin ulkopolitiikan pitäisi olla riippumatonta Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta Euroopan unionilla pitäisi olla yhteinen maahanmuuttopolitiikka Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia ihmisiä kohtaan EB67. QA9 TREND MODIFIED QA Oletteko erittäin optimistinen, melko optimistinen, melko pessimistinen vai erittäin pessimistinen Euroopan unionin tulevaisuuden suhteen? (VAIN YKSI VASTAUS) Erittäin optimistinen Melko optimistinen Melko pessimistinen Erittäin pessimistinen (8) 5 EB67. QA7 EB068FIFTRA / 9//007

23 QA5 Euroopan yhdentymisessä on keskitytty useisiin kysymyksiin viime vuosien aikana. Mitä asioita Euroopan unionin toimielinten tulisi mielestänne painottaa tulevina vuosina, jotta Euroopan unioni vahvistuisi tulevaisuudessa? (KORTTI QA5 - LUETTELE - ROTATOIDAAN - MAX. VASTAUSTA) Sisämarkkinat Kulttuuripolitiikka Euroopan unionin ulkopolitiikka Euroopan unionin puolustuspolitiikka Maahanmuuttoasiat Euroopan unionin koulutuspolitiikka Ympäristöasiat Energia-asiat Solidaarisuus köyhempiä alueita kohtaan Tieteellinen tutkimus Sosiaaliasiat Kamppailu rikollisuutta vastaan Ei mitään näistä (SPONTAANI) Muu (SPONTAANI) (8-98),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, EB67. QA EB068FIFTRA / 9//007

24 Taustatiedot D Politiikan yhteydessä ihmiset puhuvat vasemmistosta ja oikeistosta. Miten sijoittaisitte omat poliittiset näkemyksenne tälle asteikolle? (Kortti D - älä pumppaa; jos haastateltava epäröi, yritä uudelleen) VAS EMM ISTO OIK EIST O (59-50) Kieltäytyi (Spontaani) EB67. D Ei kysymyksiä D-D6 D7 Oletteko Te...? (Kortti D7 - luettele - vain yksi vastaus) Naimisissa Avioitunut uudelleen Naimaton, asutte avoliitossa Naimaton, ette ole koskaan ollut avoliitossa Naimaton, ollut aiemmin avoliitossa, mutta nyt yksin Eronnut Asumuserossa Leski Muu (SPONTAANI) Kieltäytyi (Spontaani) (5-5) EB67. D7 D8 Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun? (Jos opiskelee edelleen, merkitse 00 - jos ei ole koskaan opiskellut täysipäiväisesti, merkitse 98 - jos, merkitse 99) (5-5) EB67. D8 EB068FIFTRA / 9//007

25 D0 D Ei kysymystä D9 Vastaajan sukupuoli Mies Nainen EB67. D0 Minkä ikäinen olette? (56-57) (55) EB67. D EB068FIFTRA / 9//007

26 Ei kysymyksiä D-D D5b kysytään ainoastaan mikäli ei tee ansiotyötä (vastaukset - kysymyksessä D5a) D5a D5b Mikä on tämänhetkinen ammattinne? Oletteko joskus tehnyt ansiotyötä? Mikä oli viimeisin ammattinne? (58-59) (50-5) D5a D5b TÄMÄNHETKIN VIIMEISIN EN AMMATTI AMMATTI EI MUKANA TYÖELÄMÄSSÄ Vastuussa tavallisista ostoksista ja kodista huolehtimisesta, tai ilman mitään ammattia tällä hetkellä, ei työssä Opiskelija Työtön tai tilapäisesti työelämän ulkopuolella Eläkkeellä tai työkyvytön sairauden vuoksi ITSE ITSENSÄ TYÖLLISTÄVÄT Maanviljelijä 5 5 Kalastaja 6 6 Ammatinharjoittaja (lakimies, yksityisvastaanottoa pitävä 7 7 lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti) Kauppias, käsityöläinen, muu itsensä työllistävä henkilö 8 8 Yrityksen tai liikkeen omistaja (ainut tai osaomistaja) 9 TYÖSSÄ KÄYVÄ Toisen palveluksessa/virassa oleva ammatinharjoittaja 0 (lääkäri, lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti) 9 0 Johtaja, ylin johto (toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja) Keskijohto, muu johto (osastopäällikkö, opettaja, teknikko) Työntekijä, lähinnä toimistotyössä Matkustava työntekijä/toimihenkilö (myyntiedustaja, autonkuljettaja) Palvelutyöntekijä/toimihenkilö (sairaala, ravintola, poliisi, palomies) 5 5 Työnjohtaja 6 6 Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä 7 7 Muu (ammattitaidoton) ruumiillisen työn tekijä, palvelija 8 8 EI OLE KOSKAAN TEHNYT PALKKATYÖTÄ 9 9 EB67. D5a D5b EB068FIFTRA 5/ 9//007

27 Ei kysymyksiä D6-D D5 Sanoisitteko, että Te asutte? (LUETTELE) Maaseutualueella tai kylässä Pienessä tai keskisuuressa kaupungissa Suuressa kaupungissa (5) EB67. D5 Ei kysymyksiä D6-D9 D0a Kuinka monta 5-vuotiasta tai vanhempaa henkilöä asuu taloudessanne, Teidät itsenne mukaan lukien? (Luettele - Kirjaa lukumäärä) (5-5) EB67. D0a D0b Kuinka monta alle 0-vuotiasta lasta asuu taloudessanne? (Luettele - Kirjaa lukumäärä) (55-56) EB67. D0b D0c Kuinka monta 0- -vuotiasta lasta asuu taloudessanne? (Luettele - Kirjaa lukumäärä) (57-58) EB67. D0c D Oletteko Te itse syntynyt (Kortti D - luettele - vain yksi vastaus) Suomessa muussa Euroopan unionin jäsenmaassa Euroopassa, mutta ei Euroopan unionin jäsenmaassa Aasiassa, Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa Pohjois-Amerikassa, Japanissa tai Oseaniassa Kieltäytyi (Spontaani) (59) 5 6 EB67. D EB068FIFTRA 6/ 9//007

28 D Entä mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa tilannettanne? (Kortti D - luettele - vain yksi vastaus) Äitinne ja isänne ovat syntyneet Suomessa Toinen vanhempanne on syntynyt Suomessa ja toinen muussa Euroopan unionin jäsenmaassa Äitinne ja isänne ovat syntyneet muussa Euroopan unionin jäsenmaassa Toinen vanhempanne on syntynyt Suomessa ja toinen Euroopan unionin ulkopuolisessa maassa Äitinne ja isänne ovat syntyneet Euroopan unionin ulkopuolisessa maassa / Kieltäytyi (SPONTAANI) (50) 5 6 EB67. D Da Db Onko taloudessanne kiinteä puhelinliittymä? Onko Teillä itsellänne matkapuhelin? (5) (5) Da Db Lankapuhelin Matkapuhelin Kyllä Ei EB67. Da Db Ei kysymyksiä D-D5 D6 Mitä seuraavista hyödykkeistä taloudessanne on? (KORTTI D6 - LUETTELE - USEAMPI VASTAUS MAHDOLLINEN) Televisio DVD-soitin CD-soitin Tietokone Internetyhteys kotona Auto Huoneisto/talo jonka olette maksanut kokonaan Huoneisto/talo jota edelleen maksatte Ei mitään (SPONTAANI) (5-55),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0, EB67. D6 EB068FIFTRA 7/ 9//007

29 Ei kysymyksiä D7-D8 (Älä vihjaa - koodaa listaan - useampi vastaus mahdollinen) (Tähän laitetaan päätelevisiokanavien lista + Muu) D9a Mitä TV-kanavia - jos mitään - katsotte säännöllisesti, eli vähintään 5 kertaa viikossa? TV-kanavakoodit 0 (55,55-6) EB65. D9a (Älä vihjaa - koodaa listaan - useampi vastaus mahdollinen) (Tähän laitetaan pääradiokanavien lista + Muu) D9b Mitä radiokanavia - jos mitään - kuuntelette säännöllisesti, eli vähintään 5 kertaa viikossa? Radiokanavakoodit 0 (6,65-67) EB6. D9b EB068FIFTRA 8/ 9//007

30 (Älä vihjaa - koodaa listaan - useampi vastaus mahdollinen) (Tähän laitetaan tärkeimmät päivittäin ilmestyvät sanomalehdet + Muu) D9c Mitä päivittäin ilmestyviä sanomalehtiä - jos mitään - luette säännöllisesti, eli vähintään kertaa viikossa? Sanomalehtikoodit 0 (675,676-75) EB6. D9c (Älä vihjaa - koodaa listaan - useampi vastaus mahdollinen) (Tähän laitetaan tärkeimmät internetsivustot + Muu) D9d Millä internetsivustoilla - jos millään - käytte säännöllisesti, eli vähintään kolme kertaa viikossa Internetsivukoodit 0 (76,77-796) EB068FIFTRA 9/ 9//007

31 P P P Haastattelutiedot Haastattelupäivä (87-88) (89-80) PÄIVÄ EB67. P Haastattelun aloitusaika Käytä -tuntijakoa (8-8) (8-8) TUNTI EB67. P Haastattelun kesto minuutteina (85-87) Minuuttia EB67. P KUUKAUSI MINUUTIT P Haastattelun aikana läsnä olleiden henkilöiden määrä, haastattelija mukaan lukien (88) Kaksi (haastattelija ja haastateltava) Kolme Neljä Viisi tai enemmän P5 P6 EB67. P Haastateltavan yhteistyöhalukkuus Erinomainen Kohtalainen Keskimääräinen Huono EB67. P5 Paikkakuntatyyppi (Paikallinen luokitus) (80-8) (89) EB67. P6 EB068FIFTRA 0/ 9//007

32 P7 Haastateltavan asuinpaikkakunnan nimi (Paikallinen luokitus) (8-8) EB67. P7 P8 Postinumero (8-8) EB67. P8 P9 LÄHTÖPISTEEN NUMERO (8-89) EB67. P9 P0 HAASTATTELIJAN VALTUUSKORTIN NUMERO ( ) EB67. P0 P Painokerroin ( ) P EB67. P Kysytään Suomessa Haastattelukieli Suomi Ruotsi EB67. P (866) EB068FIFTRA / 9//007

ZA5913. Eurobarometer 81.2. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5913. Eurobarometer 81.2. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB8. A B Maakoodi (06-07) EB8. B C our survey number (08-0) EB8. C D Lomakenumero (-6) EB8. D EB08FIFTRA /7 0/0/0 Q Mikä on

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot

ZA4229. Eurobarometer 62.0 Standard European Union Trend Questions and Sport. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4229. Eurobarometer 62.0 Standard European Union Trend Questions and Sport. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Eurobarometer 6.0 Standard European Union Trend Questions and Sport Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero 6 6 9 B Maakoodi 0 6 C EB-kierroskoodi 6 0 D Lomakenumero E Lomakeversio

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA4526. Eurobarometer 66.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4526. Eurobarometer 66.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA6 Eurobarometer 66. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB6. A B Maakoodi (06-07) EB6. B C Kierrostunnus (08-0) EB6. C D Lomakenumero (-6) E EB6. D Lomakeversio A B EB6.

Lisätiedot

ZA5901. Flash Eurobarometer 386 (The Euro Area, 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5901. Flash Eurobarometer 386 (The Euro Area, 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA90 Flash Eurobarometer 86 (The Euro Area, 0) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 86 - The Euro Area - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C our survey number EB8. C D Lomakenumero EB8. D Q: KOODI 9 EI VOI OLLA AINOA VASTAUS;

Lisätiedot

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa EUROBAROMETER Kansalaismielipide Euroopan unionissa Standard Eurobarometer / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Syksy 2010 Kansallinen raportti Suomi 2.2.2011 Euroopan komission Suomen-edustusto Näkemykset

Lisätiedot

ZA4414. Eurobarometer 64.2. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4414. Eurobarometer 64.2. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB6. A B Maakoodi (06-07) EB6. B C Kierrostunnus (08-0) EB6. C D Lomakenumero (-6) E EB6. D Lomakeversio A B EB6.

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

ZA5681. Flash Eurobarometer 335 (Views and Attitudes Related to the Euro in the 17 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland

ZA5681. Flash Eurobarometer 335 (Views and Attitudes Related to the Euro in the 17 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland ZA68 Flash Eurobarometer (Views and Attitudes Related to the Euro in the 7 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland EB FLASH - Euro Area - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA5964. Eurobarometer 83.1. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5964. Eurobarometer 83.1. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA596 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C Kyselynumero EB8. C D Lomakenumero EB8. D QuestioEB8COMMcompletFIF /7 0/0/05 Q Mikä on kansallisuutenne?

Lisätiedot

ZA5567. Eurobarometer 76.3 (2011) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5567. Eurobarometer 76.3 (2011) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA5567 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB76. A B Maakoodi (06-07) EB76. B C our survey number (08-0) EB76. C D Lomakenumero (-6) E EB76. D Lomakeversio

Lisätiedot

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA European Parliat Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Finland (Finnish COUNTRY Maakoodi INTER Lomakenumero SPLIT Lomakeversio A B C NAT Mikä on kansallisuutenne?

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA6 Eurobarometer 7. (0) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) EB7. D EB07FIFTRA / 6//0 Q Mikä

Lisätiedot

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL9 - - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA5886. Flash Eurobarometer 368 (The European Emergency Number 112, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5886. Flash Eurobarometer 368 (The European Emergency Number 112, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA886 Flash Eurobarometer 68 (The European Emergency Number, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish) European Emergency Number - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI

Lisätiedot

ZA5929. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5929. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA599 Eurobarometer 8.5 Country Questionnaire Finland (Finnish) B Maakoodi (0-0) EB8. B C our survey number (0-05) EB8. C D Lomakenumero (06-) EB8. D EB085FIFTRA / /06/0 Q: CODE 9 CANNOT BE THE ONLY ANSWER

Lisätiedot

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C our survey number EB8. C D Lomakenumero EB8. D Q: KOODI 9 EI VOI OLLA AINOA VASTAUS; JOS ON, LOPETA

Lisätiedot

ZA4530. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4530. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA0 Eurobarometer 67. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB67. A B Maakoodi (06-07) EB67. B C Kierrostunnus (08-0) EB67. C D Lomakenumero (-6) E EB67. D Lomakeversio A B

Lisätiedot

Suomen Gallup Oy 141721

Suomen Gallup Oy 141721 INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 50,0 2 1112 TUTKIMUSNUMERO 1 4 1 7 2 1 MAAKOODI INRAN TUTKIMUSNUMERO 5 0 0 LOMAKENUMERO Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa mistä maasta (maista) olette kotoisin.

Lisätiedot

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - FIF D

Lisätiedot

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 8 - Energy for All - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Regional Policy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA5878 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB80. A B Maakoodi (06-07) EB80. B C our survey number (08-0) EB80. C D Lomakenumero (-6) EB80. D EB08FIFTRA /5 5/0/0

Lisätiedot

ZA5965. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5965. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA96 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C our survey number EB8. C D Lomakenumero EB8. D NatQstoEB8 FIF /6 /0/0 Q Mikä on kansallisuutenne? Olkaa

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL Independence of Justice GP FIF D Minkä ikäinen

Lisätiedot

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Finland ZA4814 Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Finland Flash 235 - Template Flash Eurobarometer The youth and their rights D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN]

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

ZA6919. Flash Eurobarometer 458 (The Euro Area, October 2017) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6919. Flash Eurobarometer 458 (The Euro Area, October 2017) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA699 Flash Eurobarometer 8 (The Euro Area, October 07) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL8 Euro area FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

ZA4231. Eurobarometer 62.2. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology

ZA4231. Eurobarometer 62.2. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology ZA Eurobarometer 6. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB6. A B Maakoodi

Lisätiedot

ZA6694. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6694. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA669 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C our survey number EB8. C D Lomakenumero EB8. D E Lomakeversio A B EB8. E Q: KOODI EI VOI OLLA AINOA

Lisätiedot

ZA5686. Eurobarometer 78.2. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5686. Eurobarometer 78.2. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Eurobarometer 78. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB78. A B Maakoodi EB78. B C our survey number EB78. C D Lomakenumero EB78. D EB078FIFTRA / 7//0 ASK ITEM 8 ONLY IN CROATIA Q

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Justice in the EU - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FLFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

ZA4411. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4411. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB6. A B Maakoodi EB6. B C Kierrostunnus EB6. C D Lomakenumero EB6. D EB06FIFTRA /9 8/0/00 Q Mikä on kansallisuutenne? Olkaa

Lisätiedot

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - CSR - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA879 Flash Eurobarometer (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Chemicals - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey o the Attitudes of Europeas Towards Tourism i 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL334 - Europea's Attitudes towards Tourism - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA59 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) E EB7. D Lomakeversio A

Lisätiedot

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Attitudes towards food waste FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

Suomen Gallup Oy 141491

Suomen Gallup Oy 141491 INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 47.2 2 1139 TUTKIMUSNUMERO 1 4 4 9 1 MAAKOODI INRAN TUTKIMUSNUMERO 4 7 2 LOMAKENUMERO Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa mistä maasta (maista) olette kotoisin.

Lisätiedot

ZA5928. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5928. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA598 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) B Maakoodi (0-0) EB8. B C our survey number (0-05) EB8. C D Lomakenumero (06-) E EB8. D Lomakeversio A B EB80. E () EB08FIFTRA / 7/05/0 Q:

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 48,0 Suomi-Finland

EUROBAROMETRI 48,0 Suomi-Finland EUROBAROMETRI 48,0 Suomi-Finland INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 48,0 1 1234 INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 48,0 2 1234 TUTKIMUSNUMERO 1 4 1 5 3 9 MAAKOODI INRAN TUTKIMUSNUMERO 4 8 0 LOMAKENUMERO Q1 Mikä

Lisätiedot

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Finnish) Tourism - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL08 European YouthFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 287 INFLUENZA Q1. Aiotteko ottaa kausi influenssarokotuksen tänä vuonna? Kyllä, olen jo ottanut rokotuksen...

Lisätiedot

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life i Europea Cities 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL9 - Quality of life i Europea CitiesFIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4730 Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON TRANSPORT May 2007 QUESTIONNAIRE Q1. Mikä seuraavista sopii teihin? [KOODAA ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero FL A B Maakoodi FL B C Lomakenumero FL C NACE NACE-koodi (näytetieto)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA99 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) E EB7. D Lomakeversio A

Lisätiedot

ZA6791. Eurobarometer 86.3 (2016) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6791. Eurobarometer 86.3 (2016) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA679 Eurobarometer 86. (06) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB86. A B Maakoodi EB86. B C our survey number EB86. C D Lomakenumero EB86. D Q: KOODI 9 EI VOI OLLA AINOA VASTAUS; JOS

Lisätiedot

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA790 Flash Eurobarometer (Space Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Space Activities - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA780 Flash Eurobarometer (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Accessibility - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL TourismFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA4529. Eurobarometer 67.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4529. Eurobarometer 67.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA59 Eurobarometer 67. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB66. A B Maakoodi (06-07) EB66. B C Kierrostunnus (08-0) EB66. C D Lomakenumero (-6) EB66. D Q Mikä on kansallisuutenne?

Lisätiedot

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA888 Flash Eurobarometer 7 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Women in developing countries- FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Suomen Gallup Oy 141633

Suomen Gallup Oy 141633 INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 49,0 2 1010 TUTKIMUSNUMERO 1 4 1 6 3 3 MAAKOODI INRAN TUTKIMUSNUMERO 4 9 0 LOMAKENUMERO Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa mistä maasta (maista) olette kotoisin.

Lisätiedot

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland FL-199 Audio Visual Policy D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA] [END

Lisätiedot

ZA4506. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4506. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA506 Eurobarometer 65. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB65. A B Maakoodi (06-07) EB65. B C Kierrostunnus (08-0) EB65. C D Lomakenumero (-6) E EB65. D Lomakeversio

Lisätiedot

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. YLEINEN TIETOITUUS EU:N ALUEPOLITIIKASTA

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

ZA5234. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5234. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA5 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) E EB7. D Lomakeversio A B

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

ZA5933. Eurobarometer 82.4. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5933. Eurobarometer 82.4. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA59 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) B Maakoodi (00-00) EB8. B C our survey number (00-005) EB8. C D Lomakenumero (006-0) EB8. D EB08FIFTRA /5 7//0 Q: KOODI 9 EI VOI OLLA AINOA

Lisätiedot

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA6640 Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (001 004) EB19.4 A B Maakoodi (005 006) EB19.4 B C Lomakenumero (007 01)

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

ZA4413. Eurobarometer 64.1. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4413. Eurobarometer 64.1. Country Specific Questionnaire Finland ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Finland A Työnumero (0-0) EB6. A B Maakoodi (06-07) EB6. B C Kierrostunnus (08-0) EB6. C D Lomakenumero (-6) EB6. D EB06FIFTRA / 7/09/0 Q Mikä on kansallisuutenne?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA5597 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB76. A B Maakoodi (06-07) EB76. B C our survey number (08-0) EB76. C D Lomakenumero (-6) EB76. D EB077FIFTRA /5 /0/0

Lisätiedot