ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Finland (Finnish)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Finland (Finnish)"

Transkriptio

1 ZA6 Eurobarometer 7. (0) Country Questionnaire Finland (Finnish)

2 A Työnumero (0-0) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) EB7. D EB07FIFTRA / 6//0

3 Q Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa, mistä maasta (maista) olette kotoisin. (Useampi vastaus mahdollinen) Belgia Tanska Saksa Kreikka Espanja Ranska Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat (Hollanti) Portugali Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti) Itävalta Ruotsi Suomi Kypros (eteläosa) Tšekin tasavalta Viro Unkari Latvia Liettua Malta Puola Slovakia Slovenia Bulgaria Romania Joku muu maa/maat (7-6),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, EB7. Q TREND MODIFIED IF OTHER or DK THEN CLOSE INTERVIEW D8 Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun? (Jos opiskelee edelleen, merkitse 00 - jos ei ole lainkaan opiskellut merkitse 0 - jos kielätyy merkitse 98 - jos, merkitse 99) (66-67) EB7. D8 EB07FIFTRA / 6//0

4 ASK Db IF "NOT DOING ANY PAID WORK CURRENTLY", CODES TO IN Da Da Db Mikä on tämänhetkinen ammattinne? Oletteko joskus tehnyt ansiotyötä? Mikä oli viimeisin ammattinne? (68-69) (70-7) Da Db TÄMÄNHETKIN VIIMEISIN EN AMMATTI AMMATTI EI MUKANA TYÖELÄMÄSSÄ Vastuussa tavallisista ostoksista ja kodista huolehtimisesta, tai ilman mitään ammattia tällä hetkellä, ei työssä Opiskelija Työtön tai tilapäisesti työelämän ulkopuolella Eläkkeellä tai työkyvytön sairauden vuoksi ITSE ITSENSÄ TYÖLLISTÄVÄT Maanviljelijä Kalastaja 6 6 Ammatinharjoittaja (lakimies, yksityisvastaanottoa pitävä 7 7 lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti) Kauppias, käsityöläinen, muu itsensä työllistävä henkilö 8 8 Yrityksen tai liikkeen omistaja (ainut tai osaomistaja) 9 TYÖSSÄ KÄYVÄ Toisen palveluksessa/virassa oleva ammatinharjoittaja 0 (lääkäri, lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti) 9 0 Johtaja, ylin johto (toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja) Keskijohto, muu johto (osastopäällikkö, opettaja, teknikko) Työntekijä, lähinnä toimistotyössä Matkustava työntekijä/toimihenkilö (myyntiedustaja, autonkuljettaja) Palvelutyöntekijä/toimihenkilö (sairaala, ravintola, poliisi, palomies) Työnjohtaja 6 6 Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä 7 7 Muu (ammattitaidoton) ruumiillisen työn tekijä, palvelija 8 8 EI OLE KOSKAAN TEHNYT PALKKATYÖTÄ 9 9 EB7. Da Db EB07FIFTRA / 6//0

5 A. AMMATILLINEN KOULUTUS QA Mikä on korkein loppuunsaattamanne koulutus (koulutus josta saa yleensä todistuksen tai diplomin)? (KÄYTÄ ISCED-KOODEJA 97) (9-9) ISCED-KOODI KYSY QA, JOS MUKANA TYÖELÄMÄSSÄ ELI KOODIT 8 KYSYMYKSESSÄ Da MUUT SIIRTYVÄT KYSYMYKSEEN QA QA Millä alalla työskentelette? (NÄYTÄ KORTTI ÄLÄ LUETTELE VAIN YKSI VASTAUS) Maatalous, metsätalous ja kalatalous Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpö- ja ilmastointihuolto Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys Muu palvelutoiminta Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Kieltäytyi tai ei vastausta (SPONTAANI) (9-9) EB07FIFTRA / 6//0

6 ASK ALL Esitän teille muutamia kysymyksiä ammatillisesta koulutuksesta (VET). Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan käytännönläheistä oppimista, joka tähtää johonkin tiettyyn ammattiin sekä valmistaa (yleissivistävästä koulutuksesta poiketen) sekä ruumiillisiin- että henkisiin töihin. QA Oletteko joskus hankkinut ammatillisen koulutuksen tai oletteko parhaillaan hankkimassa ammatillista koulutusta? (Luettele - useampi vastaus mahdollinen) Kyllä, menneisyydessä Kyllä, parhaillaan Ei (96-98),,, SPLIT: ASK QAa IF "YES", CODES OR IN QA OTHERS GO TO QAb QAa Kun päätitte suuntautua ammatillisiin opintohin, kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat? (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE) Erittä in tärke ää Melk o tärke ää Ei kovi n tärke ää Ei laink aan tärke ää Ei sove llu (SP ONT AANI ) (99) Etäisyys asuinpaikastanne 6 Kustannukset (mukaan lukien opinto- ja 6 (00) (0) asumiskulut) Koulun, laitoksen tai työnantajan imago 6 (0) Henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen 6 (0) Työllistymismahdollisuudet tulevaisuudessa 6 6 Opetuksen tyyli (käytännönläheinen vai teoreettinen) 6 (0) (0) 7 Opintojen kesto 6 EB07FIFTRA / 6//0

7 SPLIT: ASK QAb IF "NO", CODE IN QA OTHERS GO TO QA QAb Mikäli soveltuu teidän osaltanne, niin kun päätitte suuntautua yleissivistävään keskiasteen tai korkea-asteen koulutukseen, kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat? (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE) Erittä in tärke ää Melk o tärke ää Ei kovi n tärke ää Ei laink aan tärke ää Ei sove llu (SP ONT AANI ) (06) Etäisyys asuinpaikastanne 6 Kustannukset (mukaan lukien opinto- ja 6 (07) asumiskulut) (08) Koulun tai laitoksen imago 6 (09) Henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen 6 (0) Työllistymismahdollisuudet tulevaisuudessa 6 6 Opetuksen tyyli (käytännönläheinen vai teoreettinen) 6 () () 7 Opintojen kesto 6 EB07FIFTRA 6/ 6//0

8 ASK ALL QA Ohjasiko joku seuraavista henkilöistä valitsemaan jonkin tietyn koulutusväylän? (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE) Ei, ei ohjannut Kyllä, ohjasi valitsemaa n ammatillis en koulutukse n Kyllä, ohjasi valitsemaa n yleisen toisen tai korkeamm an asteen koulutukse n () () () (6) (7) (8) 6 Vanhempanne tai joku muu perheenjäsenenne Ystävä Opettaja Opinto-ohjaaja Rehtori Joku työelämässä oleva QA6 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavasta väittämästä: Nuoret saavat Suomessa riittävästi koulutus- ja uramahdollisuuksia koskevia neuvoja kouluilta ja työvoimapalveluista. (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä (9) EB07FIFTRA 7/ 6//0

9 QA7a Mitä seuraavista tietolähteistä, jos mitään, olette käyttänyt tai käytätte parhaillaan oman koulutusväylänne valitsemiseksi? Ensisijaisesti? (NÄYTÄ KORTTI - ROTATOI- VAIN YKSI VASTAUS) Televisio Internet ja sosiaalinen media Sanomalehdet Radio Tapahtumat (taitokilpailut), koulujen avoimien ovien päivät, kouluvierailut Näyttelyt ja messut Koulut (opettajat ja opinto-ohjaajat) Perhe Ystävät Kokemus kesätyöstä tai osa-aikatyöstä Muu (SPONTAANI) Teillä ei ole jatkokoulutusta (SPONTAANI) Ei mitään (SPONTAANI) (0-) QA7b Entä seuraavaksi? (NÄYTÄ KORTTI - LUETTELE - ROTATOI - USEAMPI VASTAUS MAHDOLLINEN) (-) Televisio, Internet ja sosiaalinen media, Sanomalehdet, Radio, Tapahtumat (taitokilpailut), koulujen avoimien ovien päivät, kouluvierailut Näyttelyt ja messut Koulut (opettajat ja opinto-ohjaajat) Perhe Ystävät Kokemus kesätyöstä tai osa-aikatyöstä Muu (SPONTAANI) Teillä ei ole jatkokoulutusta (SPONTAANI) Ei mitään (SPONTAANI), 6, 7, 8, 9, 0,,,,, EB07FIFTRA 8/ 6//0

10 QA8 Mitä seuraavista suosittelisitte nuorelle, joka on päättämässä peruskoulua? (Luettele - vain yksi vastaus) Yleissivistävät tai akateemiset opinnot Ammatillinen koulutus Riippuu henkilöstä (SPONTAANI) Muu (SPONTAANI) (6) EB6. QC TREND MODIFIED QA9 Onko ammatillisella koulutuksella mielestänne Suomessa hyvin myönteinen melko myönteinen melko kielteinen vai hyvin kielteinen imago? ( VAIN YKSI VASTAUS) Hyvin myönteinen Melko myönteinen Melko kielteinen Hyvin kielteinen (7) EB07FIFTRA 9/ 6//0

11 QA0 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä. (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE) Täysin samaa mieltä Jokseenki n samaa mieltä Jokseenki n eri mieltä Täysin eri mieltä (8) (9) (0) () () () () () (6) (7) (8) (9) Ammatillinen koulutus takaa laadukkaan oppimisen Ammatillisessa koulutuksessa pääsee käyttämään nykyaikaisia välineitä (tietokoneita, koneita jne.) Ammatillista koulutusta antavat opettajat ovat päteviä Ammatillisen koulutuksen saaneet voivat jatkaa yliopistoon Ammatillinen koulutus ei tarjoa mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun Ammatillisessa koulutuksessa oppii työnantajien tarvitsemia taitoja Ammatillinen koulutus ei valmista opiskelijoita oman yrityksen perustamiseen Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat eivät opi viestintää, ryhmätyötä ja muita vastaavia taitoja Ammatillinen koulutus johtaa hyvin palkattuihin töihin 0 Ammatillinen koulutus johtaa töihin, joita yhteiskunta ei arvosta Ammatillinen koulutus johtaa ammatteihin, jotka ovat työmarkkinoilla erittäin kysyttyjä Ammatillinen koulutus avaa hyvät uramahdollisuudet EB07FIFTRA 0/ 6//0

12 QA Uskotteko, että ammatilliseen koulutukseen pääseminen on helpompaa vai vaikeampaa kuin yleissivistävään tai akateemiseen koulutukseen pääseminen? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Paljon helpompaa Hieman helpompaa Hieman vaikeampaa Paljon vaikeampaa Ei eroa (SPONTAANI) (0) 6 QA Uskotteko, että ammatillisen koulutuksen saaneet henkilöt saavat opintojensa jälkeen työpaikan todennäköisemmin vai epätodennäköisemmin kuin yleissivistävän tai akateemisen koulutuksen saaneet henkilöt? ( VAIN YKSI VASTAUS) Todennäköisemmin Epätodennäköisemmin Ei eroa (SPONTAANI) () EB07FIFTRA / 6//0

13 QA Missä määrin olette samaa tai eri mieltä kunkin seuraavan väittämän kanssa? (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE) Täysin samaa mieltä Jokseenki n samaa mieltä Jokseenki n eri mieltä Täysin eri mieltä () () () () (6) Ammatillisella koulutuksella on myönteinen vaikutus Suomen talouteen Ammatillinen koulutus vähentää omalta osaltaan työttömyyttä Suomessa Ammatillinen koulutus ei rohkaise tarpeeksi pienyrittäjyyteen Suomessa Ammatillinen koulutus parantaa palveluiden laatua Suomessa Ammatillinen koulutus ei rohkaise ympäristömyönteisiä asenteita Suomessa QA Uskotteko, että ammatillisen koulutuksen saaneiden henkilöiden on helppoa vai vaikeaa harjoittaa ammattiaan muissa EU-jäsenvaltioissa? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Hyvin helppoa Melko helppoa Melko vaikeaa Erittäin vaikeaa (7) EB07FIFTRA / 6//0

14 Seuraavaksi kysyn vanhempienne koulutuksesta QAa Mikä oli isänne korkein loppuunsaattama koulutus (josta hän sai todistuksen tai diplomin)? QAb Entä äitinne? (Kortti - vain yksi vastaus per sarake) (LUETTELE) (8) QAa (9) QAb ISÄ ÄITI Peruskoulu tai kansakoulu Yleissivistävä toisen asteen koulutus Ammatillinen koulutus Korkeampi koulutus Ei opintoja (SPONTAANI) Kieltäytyi (Spontaani) EB07FIFTRA / 6//0

15 B. SOSIAALINEN ILMASTO QB Oletteko elämäänne kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen? (LUETTELE) Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Ette kovin tyytyväinen Ette lainkaan tyytyväinen (80) EB7. QA EB07FIFTRA / 6//0

16 QB Millaiseksi arvioisitte tämänhetkisen tilanteen kunkin seuraavan asian kohdalla? (KORTTI QA- YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Erittäin huono (8) Asuinalueenne tila Terveyspalvelujen tarjonta (8) Suomessa (8) Eläkkeiden tila Suomessa Työttömyyskorvaukset (8) Suomessa Elinkustannukset Suomessa (8) 6 Eri kulttuuri-, uskonto- ja kansallisuusryhmien väliset (86) suhteet Suomessa 7 Tapa, jolla Suomessa käsitellään epätasa-arvoa ja (87) köyhyyttä 8 Energian edullisuus (88) Suomessa 9 Asumisen edullisuus (89) Suomessa 0 Julkishallinnon toimivuus (90) Suomessa Suomen taloudellinen (9) tilanne Henkilökohtainen (9) työllisyystilanteenne Perheenne taloudellinen (9) tilanne Työllisyystilanne Suomessa (9) EB7. QAa (ITEMS TO ) + EB7. QA (ITEMS TO 0) EB07FIFTRA / 6//0

17 QB Mitä odotatte seuraavilta kuukaudelta: ovatko seuraavat kuukautta paremmat, huonommat vai samanlaiset, kun ajattelette? (YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE) Paremmat Huonomm at Samanlais et (9) Omaa elämäänne yleensä (96) Asuinaluettanne Terveydenhuoltojärjestelmää Suomessa (97) (98) Eläkejärjestelmää Suomessa (99) Työttömyyskorvauksia Suomessa (00) 6 Elinkustannuksia Suomessa 7 Eri kulttuureita, uskontoja tai kansallisuuksia edustavien ihmisten (0) välisiä suhteita Suomessa 8 Tapaa, jolla Suomessa käsitellään (0) eriarvoisuutta ja köyhyyttä (0) 9 Energian edullisuutta Suomessa (0) 0 Asumisen edullisuutta Suomessa Julkishallinnon toimivuutta Suomessa (0) (06) Suomen taloudellista tilannetta Henkilökohtaista työllisyystilannettanne (07) Oman kotitaloutenne taloudellista (08) tilannetta (09) Suomen työllisyystilannetta EB7. QAa (ITEMS AND TO ) + EB7. QA (ITEMS TO ) EB07FIFTRA 6/ 6//0

18 QB Sanoisitteko, että viiden viimeisen vuoden aikana tilanne on parantunut, heikentynyt vai pysynyt samalla tasolla, kun tarkasteltavana on? (YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE) Parantunut Huonontun ut Pysynyt suunnillee n samana (0) () () () () () 6 7 (6) 8 (7) (8) 9 (9) 0 (0) () () () () Oma elämänne yleensä Asuinalueenne tila Terveyspalvelujen tarjonta Suomessa Eläkejärjestelmän tila Suomessa Työttömyyskorvaukset Suomessa Elinkustannukset Suomessa Eri kulttuureita, uskontoja ja kansallisuuksia edustavien ihmisten väliset suhteet Suomessa Tapa, jolla Suomessa käsitellään eriarvoisuutta ja köyhyyttä Energian edullisuus Suomessa Asumisen edullisuus Suomessa Julkishallinnon toimivuus Suomessa Suomen taloudellinen tilanne Henkilökohtainen työllisyystilanteenne Oman kotitaloutenne taloudellinen tilanne Suomen työllisyystilanne EB7. QA QB Yleisesti ottaen, mikä on mielestänne ihanteellinen lapsimäärä perheessä? (ÄLÄ LUETTELE - ESIKOODATTU AVOIN KYSYMYS - VAIN YKSI VASTAUS) (-6) Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi 6 Enemmän kuin kuusi 7 Ei yhtään lasta 8 Ihanteellista määrää ei ole, se riippuu 9 0 EB6. QE TREND SLIGHTLY MODIFIED EB07FIFTRA 7/ 6//0

19 QB6 Entä henkilökohtaisesti, mikä olisi ihanteellinen lapsimäärä, jonka haluaisitte tai olisitte halunnut saada? (ÄLÄ LUETTELE - ESIKOODATTU AVOIN KYSYMYS - VAIN YKSI VASTAUS) Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Enemmän kuin kuusi Ei yhtään lasta Ihanteellista määrää ei ole, se riippuu Kieltäytyi EB6. QC + EB6. QE TREND SLIGHTLY MODIFIED (7-8) QB7 Onko Teillä lapsia? (JOS KYLLÄ) Kuinka monta? (ÄLÄ LUETTELE - ESIKOODATTU AVOIN KYSYMYS - VAIN YKSI VASTAUS) Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan Yhdeksän Kymmenen tai enemmän Ei yhtään EB6. QC6 + EB6. QE6 TREND MODIFIED (9-0) EB07FIFTRA 8/ 6//0

20 QB8 Kuinka monta lasta suunnittelette vielä hankkivanne? (ÄLÄ AVUSTA ESIKOODATTU AVOIN VASTAUS VAIN YKSI VASTAUS) Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Enemmän kuin kuusi En yhtään Kieltäytyi EB6. QC9a + EB6. QE9a TREND SILIGHTLY MODIFIED (-) ASK QB9 AND QB0 IF "STILL INTEND TO HAVE CHILDREN", CODE TO 7 IN QB8 - OTHERS GO TO QC QB9 Miten vakuuttunut olette siitä, että saatte mainitsemanne määrän lapsia? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Erittäin varma Jokseenkin varma Ette kovin varma Ette lainkaan varma Kieltäytyi (SPONTAANI) () 6 EB6. QC9b + EB6. QE9b TREND SLIGHTLY MODIFIED QB0 Suunnitteletteko hankkivanne lapsen/lapsia seuraavien kolmen vuoden aikana? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Ehdottomasti kyllä Luultavasti kyllä Luultavasti en Ehdottomasti en Kieltäytyi (SPONTAANI) () 6 EB6. QC9c + EB6. QE9c TREND SLIGHTLY MODIFIED EB07FIFTRA 9/ 6//0

21 C. SISÄINEN TURVALLISUUS ASK ALL QC Mitkä ovat mielestänne suurimmat Suomen kansalaisten turvallisuutta koskevat haasteet tällä hetkellä? (ÄLÄ NÄYTÄ KORTTIA ÄLÄ LUETTELE KORKEINTAAN VASTAUSTA) (-70) Järjestäytynyt rikollisuus, Terrorismi, Tietoverkkorikollisuus, EU:n rajojen turvattomuus, Luonnonkatastrofit, Lahjonta 6, Talous- ja rahoituskriisit 7, Laiton maahanmuutto 8, Ydinvoimakatastrofit 9, Ympäristöongelmat ja ilmastonmuutos 0, Ääriuskonnollisuus, Köyhyys, Sisällissodat ja sodat, Pikkurikokset, Muu (SPONTAANI), 6, EB07FIFTRA 0/ 6//0

22 QC Entä mitkä ovat mielestänne suurimmat EU-kansalaisten turvallisuutta koskevat haasteet tällä hetkellä? (ÄLÄ LUETTELE - KORKEINTAAN VASTAUSTA) Järjestäytynyt rikollisuus Terrorismi Tietoverkkorikollisuus EU:n rajojen turvattomuus Luonnonkatastrofit Lahjonta Talous- ja rahoituskriisit Laiton maahanmuutto Ydinvoimakatastrofit Ympäristöongelmat ja ilmastonmuutos Ääriuskonnollisuus Köyhyys Sisällissodat ja sodat Pikkurikokset Muu (SPONTAANI) (7-86),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, QC Kuinka tärkeitä seuraavat EU:n sisäistä turvallisuutta koskevat haasteet ovat mielestänne tällä hetkellä? (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE ROTATOIDAAN) Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää (87) Järjestäytynyt rikollisuus Kamppailu terrorismia (88) vastaan (89) Tietoverkkorikollisuus (90) EU:n rajojen turvattomuus Luonnon ja ihmisen (9) aiheuttamat katastrofit EB07FIFTRA / 6//0

23 QC Uskotteko, että seuraavat EU:n sisäistä turvallisuutta koskevat haasteet lisääntyvät, vähentyvät vai säilyvät nykytilanteeseen verrattuna ennallaan kolmen seuraavan vuoden aikana? (KORTTI YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE ROTATOIDAAN) Lisääntyy Vähentyy Säilyy ennallaan (9) (9) (9) (9) (96) Järjestäytynyt rikollisuus Kamppailu terrorismia vastaan Tietoverkkorikollisuus EU:n rajojen turvattomuus Luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit QCa Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä? EU tekee riittävästi (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE ROTATOIDAAN) Täysin samaa mieltä Jokseenki n samaa mieltä Jokseenki n eri mieltä Täysin eri mieltä (97) (98) (99) (00) (0) Taistellakseen järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan Taistellakseen terrorismia vastaan Taistellakseen tietoverkkorikollisuutta vastaan Varmistaakseen EU:n rajojen turvallisuuden Hallitakseen luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja EB07FIFTRA / 6//0

24 QCb Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä? (MAAMME) tekee riittävästi (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE ROTATOIDAAN) Täysin samaa mieltä Jokseenki n samaa mieltä Jokseenki n eri mieltä Täysin eri mieltä (0) (0) (0) (0) (06) Taistellakseen järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan Taistellakseen terrorismia vastaan Taistellakseen tietoverkkorikollisuutta vastaan Varmistaakseen EU:n rajojen turvallisuuden Hallitakseen luonnon ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja QC6 Kuinka tiukasti uskotte Euroopan unioninin sisäisen turvallisuuden olevan kytköksissä Euroopan unionin ulkopuolisiin tapahtumiin ja kehitykseen? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Erittäin tiukasti kytköksissä Melko tiukasti kytköksissä Ei erityisen tiukasti kytköksissä Ei lainkaan kytköksissä (07) EB07FIFTRA / 6//0

25 QC7 Mitä EU:n ulkopuolisia valtioita pidätte EU:n tärkeimpinä kumppaneina EU:n sisäistä turvallisuutta koskeviin haasteisiin vastaamisessa? (KIRJOITA KORKEINTAAN KOLME VASTAUSTA) (08,09-) EB07FIFTRA / 6//0

26 D. ILMASTONMUUTOS QDa Mitä seuraavista pidätte vakavimpana koko maailmaa uhkaavana ongelmana? (KORTTI-LUETTELE- VAIN YKSI VASTAUS) Ilmastonmuutos Energian saatavuus Kansainvälinen terrorismi Köyhyys, nälkä ja juomaveden puute Tartuntatautien leviäminen Taloudellinen tilanne Ydinaseiden lisääntyminen Aseelliset konfliktit Maailman väestön lisääntyminen Muu (SPONTAANI) (-6) (BASED ON EB7.QBa) QDb Entä seuraavaksi? (KORTTI - luettele - enintään vastausta) Ilmastonmuutos Energian saatavuus Kansainvälinen terrorismi Köyhyys, nälkä ja juomaveden puute Tartuntatautien leviäminen Taloudellinen tilanne Ydinaseiden lisääntyminen Aseelliset konfliktit Maailman väestön lisääntyminen Muu (SPONTAANI) (7-7),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,, (BASED ON EB7.QBb) EB07FIFTRA / 6//0

27 QD Entä kuinka vakavana ongelmana pidätte ilmastonmuutosta tällä hetkellä? Olkaa hyvä ja käyttäkää asteikkoa -0, jolla tarkoittaa, että se ei ole lainkaan vakava ongelma ja 0 tarkoittaa että, se on äärimmäisen vakava ongelma. (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS) Ei laink aan vaka va onge lma Ääri mmä isen vaka va onge lma (8-9) EB7. QB QD Kuka tai mikä on mielestänne EU:ssa vastuussa ilmastonmuutoksen torjumisesta? (NÄYTÄ KORTTI - LUETTELE - ROTATOI - USEAMPI VASTAUS MAHDOLLINEN) (0-8) Kansalliset hallitukset, Euroopan unioni, Alue- ja paikallisviranomaiset, Yritykset ja teollisuus, Te itse, henkilökohtaisesti (MYÖS YKSITTÄISET IHMISET, SUURI YLEISÖ, TAVALLISET IHMISET TÄHÄN) Kaikki näistä (SPONTAANI) Muu (SPONTAANI) Ei mitään (SPONTAANI), 6, 7, 8, 9, EB07FIFTRA 6/ 6//0

28 QD Missä määrin olette samaa tai eri mieltä kunkin seuraavan väittämän kanssa? (KORTTI - VAIN YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN) (LUETTELE) Täysin samaa mieltä Jokseenki n samaa mieltä Jokseenki n eri mieltä Täysin eri mieltä (9) (60) Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja entistä tehokkaampi energiankäyttö voivat parantaa EU:n taloutta ja työllisyyttä Verotuksen pitäisi perustua nykyistä enemmän energiankäyttötapoihin (BASED ON EB7. QB.) QD Oletteko itse henkilökohtaisesti tehnyt kuuden viime kuukauden aikana jotakin ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Kyllä Ei (6) (BASED ON EB7. QB.8) EB07FIFTRA 7/ 6//0

29 QD6 Mitä seuraavista, jos mitään, olette tehnyt? (Kortti - luettele - useampi vastaus mahdollinen) Olette ostanut uuden auton, ja sen alhainen polttoaineenkulutus oli tärkeä valintakriteeri Käytätte säännöllisesti ympäristöä vähemmän kuormittavia yksityisautoilun vaihtoehtoja eli kävelyä, pyörää, julkista liikennettä tai kimppakyytiä Olette eristänyt kotinne paremmin vähentääksenne energiankulutustanne Olette ostanut matalaenergiatalon Kun ostatte uuden kodinkoneen, esimerkiksi pesukoneen, jääkaapin tai television, ensisijainen valintakriteeri on muita vaihtoehtoja alhaisempi energiankulutus Olette vaihtanut energiantarjoajaan tai energiamaksuluokkaan, joka tarjoaa suuremman osuuden uusiutuvaa energiaa kuin edellinen energiantoimittaja Olette asentanut kotiinne uusiutuvaa energiaa tuottavan laitteen, esimerkiksi aurinkopaneelin, lämpöpumpun tai tuulimyllyn. Ostatte mahdollisuuksien mukaan paikallisesti tuotettua kausiruokaa Vältätte mahdollisuuksien mukaan lentämistä lyhyillä matkoilla Pyritte vähentämään tuottamanne jätteen määrää ja lajittelette jätteenne säännöllisesti kierrätystä varten Pyritte mahdollisuuksien mukaan vähentämään kertakäyttötuotteiden (esimerkiksi kaupan muovikassien ja tarpeettomien pakkausten) kulutusta Muu (SPONTAANI) Ei mitään (SPONTAANI) (BASED ON EB7. QB) (6-7),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, QD7 Uskotteko, että ihmiset käyttävät vuonna 00 nykyistä enemmän uusiutuvia energialähteitä, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Kyllä, ehdottomasti Kyllä, luultavasti Ei. Luultavasti ei Ei, ehdottomasti ei Ei muutosta (SPONTAANI) (76) 6 EB07FIFTRA 8/ 6//0

30 QD8 Uskotteko, että ihmiset käyttävät vuonna 00 energiaa tehokkaammin kuin nykyisin? (LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Kyllä, paljon tehokkaammin Kyllä, hieman tehokkaammin Ei, hieman tehottomammin Ei, paljon tehottomammin Ei muutosta (SPONTAANI) (77) 6 QD9 Uskotteko, että autoissa käytetään yhä vuonna 00 bensiiniä tai dieseliä vai kulkevatko autot energiatehokkaammalla tavalla? (ÄLÄ LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) Bensiini tai diesel Energiatehokkaammalla tavalla (78) EB07FIFTRA 9/ 6//0

31 Taustatiedot ASK ALL NO QUESTIONS D TO D6 D7 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä elämäntilannettanne? (KORTTI D7 - LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS) NAIMISISSA ENSIMMÄISTÄ KERTAA TAI UUDELLEEN Asutte ilman lapsia Asutte tästä avioliitosta olevien lasten kanssa Asutte lasten kanssa, jotka toinen puolisoista on saanut aikaisemmassa liitossa Asutte lasten kanssa, joista osa on tästä avioliitosta ja osa toisen puolison aikaisemmasta liitosta PARISUHTEESSA ELÄVÄ, EI NAIMISISSA Asutte ilman lapsia Asutte tästä liitosta olevien lasten kanssa Asutte aikaisemmasta liitosta olevien lasten kanssa Asutte tästä liitosta ja aikaisemmasta liitosta olevien lasten kanssa NAIMATON Asutte ilman lapsia Asutte lasten kanssa ERONNUT TAI ASUMUSEROSSA Asutte ilman lapsia Asutte lasten kanssa LESKI Asutte ilman lapsia Asutte lasten kanssa Muu (SPONTAANI) Kieltäytyy (SPONTAANI) (99-00) D0 EB7. D7 D8 KYSYTÄÄN ENNEN KUIN QA NO QUESTION D9 Vastaajan sukupuoli Mies Nainen EB7. D0 (0) EB07FIFTRA 0/ 6//0

32 D Minkä ikäinen olette? (0-0) EB7. D NO QUESTIONS D TO D Da & b KYSYTÄÄN ENNEN QA NO QUESTIONS D6 TO D D Sanoisitteko, että Te asutte? (LUETTELE) Maaseutualueella tai kylässä Pienessä tai keskisuuressa kaupungissa Suuressa kaupungissa (0) EB7. D Ei kysymyksiä D6-D9 D0a Kuinka monta -vuotiasta tai vanhempaa henkilöä asuu taloudessanne, Teidät itsenne mukaan lukien? (Luettele - Kirjaa lukumäärä) (0-06) EB7. D0a D0b Kuinka monta alle 0-vuotiasta lasta asuu taloudessanne? (Luettele - Kirjaa lukumäärä) (07-08) EB7. D0b D0c Kuinka monta 0- -vuotiasta lasta asuu taloudessanne? (Luettele - Kirjaa lukumäärä) (09-0) EB7. D0c EB07FIFTRA / 6//0

33 EI KYSYMYKSIÄ D JA D Da Db Onko taloudessanne kiinteä puhelinliittymä? Onko Teillä itsellänne matkapuhelin? () () Da Db Lankapuhelin Matkapuhelin Kyllä Ei EB7. Da Db NO QUESTIONS D AND D D6 Mitä seuraavista hyödykkeistä taloudessanne on? (KORTTI D6 - LUETTELE - USEAMPI VASTAUS MAHDOLLINEN) Televisio DVD-soitin CD-soitin Tietokone Internet-yhteys kotona Auto Huoneisto/talo jonka olette maksanut kokonaan Huoneisto/talo jota edelleen maksatte Ei mitään (SPONTAANI) (-),,,,, 6, 7, 8, 9, 0, EB7. D6 NO QUESTIONS D7 TO D9 D60 Sanoisitteko, että viimeisten kuukauden aikana Teillä on ollut vaikeuksia maksaa kaikkia laskujanne palkkakauden aikana...? (KORTTI D60 - LUETTELE- VAIN YKSI VASTAUS) Useimmiten Satunnaisesti Tuskin koskaan/ Ei koskaan Kieltäytyi (Spontaani) () EB7. D60 EB07FIFTRA / 6//0

34 D6 Käyttäkää seuraavaa asteikkoa, jossa tarkoittaa alhaisinta yhteiskunnallista asemaa ja 0 korkeinta yhteiskunnallista asemaa. Voisitteko sanoa, mihin kohtaan asteikolla asettaisitte itsenne? (KORTTI D6- VAIN YKSI VASTAUS) Alhaisin yhteiskunnallinen asema Korkein yhteiskunnallinen asema Kieltäytyi (Spontaani) (-) EB7. D6 D6 Voisitteko kertoa? (KORTTI D6- YKSI VASTAUS PER RIVI) (LUETTELE) Joka päiv ä tai lähe s joka päiv ä Kaks i tai kolm e kerta a viiko ssa Noin kerra n viiko ssa Kaks i tai kolm e kerta a kuuk aude ssa Vielä harv emm in Ei kosk aan Ei inter netyhte yttä (SP ONT AANI ) (6) käytättekö Internetiä kotonanne 6 7 (7) käytättekö Internetiä työpaikallanne 6 7 käytättekö Internetiä muualla (koulu, yliopisto, 6 7 (8) nettikahvila yms.) EB7. D6 EB07FIFTRA / 6//0

35 P P P Haastattelutiedot Haastattelupäivä (9-0) (-) PÄIVÄ EB7. P Haastattelun aloitusaika Käytä -tuntijakoa (-) (-6) TUNTI EB7. P Haastattelun kesto minuutteina (7-9) Minuuttia EB7. P KUUKAUSI MINUUTIT P Haastattelun aikana läsnä olleiden henkilöiden määrä, haastattelija mukaan lukien (60) Kaksi (haastattelija ja haastateltava) Kolme Neljä Viisi tai enemmän P P6 EB7. P Haastateltavan yhteistyöhalukkuus Erinomainen Kohtalainen Keskimääräinen Huono EB7. P Paikkakuntatyyppi (Paikallinen luokitus) (6-6) (6) EB7. P6 EB07FIFTRA / 6//0

36 P7 Haastateltavan asuinpaikkakunnan nimi (Paikallinen luokitus) (6-6) EB7. P7 P8 Postinumero (66-7) EB7. P8 P9 LÄHTÖPISTEEN NUMERO (7-8) EB7. P9 P0 HAASTATTELIJAN VALTUUSKORTIN NUMERO (8-89) EB7. P0 P LEAVE BLANK (90-97) P EB7. P EI KYSYMYSTÄ P ASK ONLY in LU, BE, ES, FI, EE, LV AND MT Haastattelukieli Suomi Ruotsi EB7. P (98) EB07FIFTRA / 6//0

ZA5913. Eurobarometer 81.2. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5913. Eurobarometer 81.2. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB8. A B Maakoodi (06-07) EB8. B C our survey number (08-0) EB8. C D Lomakenumero (-6) EB8. D EB08FIFTRA /7 0/0/0 Q Mikä on

Lisätiedot

ZA5929. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5929. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA599 Eurobarometer 8.5 Country Questionnaire Finland (Finnish) B Maakoodi (0-0) EB8. B C our survey number (0-05) EB8. C D Lomakenumero (06-) EB8. D EB085FIFTRA / /06/0 Q: CODE 9 CANNOT BE THE ONLY ANSWER

Lisätiedot

ZA4565. Eurobarometer 68.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4565. Eurobarometer 68.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA565 Eurobarometer 68. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB67. A B Maakoodi (06-07) EB67. B C Kierrostunnus (08-0) EB67. C D Lomakenumero (-6) E EB67. D Lomakeversio

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA5901. Flash Eurobarometer 386 (The Euro Area, 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5901. Flash Eurobarometer 386 (The Euro Area, 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA90 Flash Eurobarometer 86 (The Euro Area, 0) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 86 - The Euro Area - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C our survey number EB8. C D Lomakenumero EB8. D Q: KOODI 9 EI VOI OLLA AINOA VASTAUS;

Lisätiedot

ZA5681. Flash Eurobarometer 335 (Views and Attitudes Related to the Euro in the 17 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland

ZA5681. Flash Eurobarometer 335 (Views and Attitudes Related to the Euro in the 17 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland ZA68 Flash Eurobarometer (Views and Attitudes Related to the Euro in the 7 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland EB FLASH - Euro Area - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA5878 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB80. A B Maakoodi (06-07) EB80. B C our survey number (08-0) EB80. C D Lomakenumero (-6) EB80. D EB08FIFTRA /5 5/0/0

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL9 - - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA5886. Flash Eurobarometer 368 (The European Emergency Number 112, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5886. Flash Eurobarometer 368 (The European Emergency Number 112, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA886 Flash Eurobarometer 68 (The European Emergency Number, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish) European Emergency Number - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

ZA5964. Eurobarometer 83.1. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5964. Eurobarometer 83.1. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA596 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C Kyselynumero EB8. C D Lomakenumero EB8. D QuestioEB8COMMcompletFIF /7 0/0/05 Q Mikä on kansallisuutenne?

Lisätiedot

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Regional Policy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA European Parliat Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Finland (Finnish COUNTRY Maakoodi INTER Lomakenumero SPLIT Lomakeversio A B C NAT Mikä on kansallisuutenne?

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 8 - Energy for All - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life i Europea Cities 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL9 - Quality of life i Europea CitiesFIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL Independence of Justice GP FIF D Minkä ikäinen

Lisätiedot

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - FIF D

Lisätiedot

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey o the Attitudes of Europeas Towards Tourism i 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL334 - Europea's Attitudes towards Tourism - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA

Lisätiedot

ZA5567. Eurobarometer 76.3 (2011) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5567. Eurobarometer 76.3 (2011) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA5567 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB76. A B Maakoodi (06-07) EB76. B C our survey number (08-0) EB76. C D Lomakenumero (-6) E EB76. D Lomakeversio

Lisätiedot

ZA5965. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5965. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA96 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C our survey number EB8. C D Lomakenumero EB8. D NatQstoEB8 FIF /6 /0/0 Q Mikä on kansallisuutenne? Olkaa

Lisätiedot

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA5597 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB76. A B Maakoodi (06-07) EB76. B C our survey number (08-0) EB76. C D Lomakenumero (-6) EB76. D EB077FIFTRA /5 /0/0

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

ZA6694. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6694. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA669 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C our survey number EB8. C D Lomakenumero EB8. D E Lomakeversio A B EB8. E Q: KOODI EI VOI OLLA AINOA

Lisätiedot

ZA4526. Eurobarometer 66.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4526. Eurobarometer 66.1. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA6 Eurobarometer 66. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB6. A B Maakoodi (06-07) EB6. B C Kierrostunnus (08-0) EB6. C D Lomakenumero (-6) E EB6. D Lomakeversio A B EB6.

Lisätiedot

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA879 Flash Eurobarometer (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Chemicals - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA5686. Eurobarometer 78.2. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5686. Eurobarometer 78.2. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Eurobarometer 78. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB78. A B Maakoodi EB78. B C our survey number EB78. C D Lomakenumero EB78. D EB078FIFTRA / 7//0 ASK ITEM 8 ONLY IN CROATIA Q

Lisätiedot

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB8. A B Maakoodi EB8. B C our survey number EB8. C D Lomakenumero EB8. D Q: KOODI 9 EI VOI OLLA AINOA VASTAUS; JOS ON, LOPETA

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FLFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Justice in the EU - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - CSR - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA5928. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5928. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA598 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) B Maakoodi (0-0) EB8. B C our survey number (0-05) EB8. C D Lomakenumero (06-) E EB8. D Lomakeversio A B EB80. E () EB08FIFTRA / 7/05/0 Q:

Lisätiedot

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Attitudes towards food waste FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

ZA4414. Eurobarometer 64.2. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4414. Eurobarometer 64.2. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB6. A B Maakoodi (06-07) EB6. B C Kierrostunnus (08-0) EB6. C D Lomakenumero (-6) E EB6. D Lomakeversio A B EB6.

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA780 Flash Eurobarometer (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Accessibility - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA790 Flash Eurobarometer (Space Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Space Activities - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA88 Flash Eurobarometer (Quality of Life i Europea Cities) Coutry Questioaire Filad (Fiish) EB FLASH - Quality of Life i Europea Cities - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL08 European YouthFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA6640 Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (001 004) EB19.4 A B Maakoodi (005 006) EB19.4 B C Lomakenumero (007 01)

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Finnish) Tourism - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Finland ZA4814 Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Finland Flash 235 - Template Flash Eurobarometer The youth and their rights D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN]

Lisätiedot

ZA4229. Eurobarometer 62.0 Standard European Union Trend Questions and Sport. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4229. Eurobarometer 62.0 Standard European Union Trend Questions and Sport. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Eurobarometer 6.0 Standard European Union Trend Questions and Sport Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero 6 6 9 B Maakoodi 0 6 C EB-kierroskoodi 6 0 D Lomakenumero E Lomakeversio

Lisätiedot

ZA6791. Eurobarometer 86.3 (2016) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6791. Eurobarometer 86.3 (2016) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA679 Eurobarometer 86. (06) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero EB86. A B Maakoodi EB86. B C our survey number EB86. C D Lomakenumero EB86. D Q: KOODI 9 EI VOI OLLA AINOA VASTAUS; JOS

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] [1]

Lisätiedot

ZA4999. Eurobarometer 72.5. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4999. Eurobarometer 72.5. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA999 Eurobarometer 7.5 Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) E EB7. D Lomakeversio

Lisätiedot

ZA6919. Flash Eurobarometer 458 (The Euro Area, October 2017) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6919. Flash Eurobarometer 458 (The Euro Area, October 2017) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA699 Flash Eurobarometer 8 (The Euro Area, October 07) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL8 Euro area FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

ZA4231. Eurobarometer 62.2. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology

ZA4231. Eurobarometer 62.2. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology ZA Eurobarometer 6. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB6. A B Maakoodi

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Finland ZA4813 Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Finland FL233 - Youth, attitudes and drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] - [1]... Mies - [2]... Nainen

Lisätiedot

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero FL A B Maakoodi FL B C Lomakenumero FL C NACE NACE-koodi (näytetieto)

Lisätiedot

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA59 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) E EB7. D Lomakeversio A

Lisätiedot

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4730 Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON TRANSPORT May 2007 QUESTIONNAIRE Q1. Mikä seuraavista sopii teihin? [KOODAA ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobarometer 8 (Mitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptis in the Europe Uni wave ) Country Questinaire Finld (Finnish) FL8 - Social Impact of the Crisis - FIF ASK ALL D Minkä

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA99 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) E EB7. D Lomakeversio A

Lisätiedot

ZA5480. Eurobarometer 75.2. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5480. Eurobarometer 75.2. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA580 Eurobarometer 75. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB75. A B Maakoodi (06-07) EB75. B C our survey number (08-0) EB75. C D Lomakenumero (-6) E EB75. D Lomakeversio A B EB7.

Lisätiedot

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. YLEINEN TIETOITUUS EU:N ALUEPOLITIIKASTA

Lisätiedot

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA888 Flash Eurobarometer 7 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Women in developing countries- FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL TourismFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Suomen Gallup Oy 141721

Suomen Gallup Oy 141721 INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 50,0 2 1112 TUTKIMUSNUMERO 1 4 1 7 2 1 MAAKOODI INRAN TUTKIMUSNUMERO 5 0 0 LOMAKENUMERO Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa mistä maasta (maista) olette kotoisin.

Lisätiedot

ZA5481. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5481. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA58 Eurobarometer 75. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-05) EB75. A B Maakoodi (06-07) EB75. B C our survey number (08-0) EB75. C D Lomakenumero (-6) E EB75. D Lomakeversio A B EB75.

Lisätiedot

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Finland ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Finland European emergency number 112 February 2011. Q1. Voitteko kertoa mihin puhelinnumeroon

Lisätiedot

ZA4977. Eurobarometer 72.3. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA4977. Eurobarometer 72.3. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA977 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB7. A B Maakoodi (0-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-) EB7. D EB07FIFTRA / 9//009

Lisätiedot

ZA5233. Eurobarometer 73.3. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5233. Eurobarometer 73.3. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) ZA Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB7. A B Maakoodi (06-07) EB7. B C our survey number (08-0) EB7. C D Lomakenumero (-6) E EB7. D Lomakeversio A B EB7.

Lisätiedot