Mitä on ohjelmistotuotanto? Johdanto. Tämän kurssin näkökulma. Kurssin suhde muuhun opetukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä on ohjelmistotuotanto? Johdanto. Tämän kurssin näkökulma. Kurssin suhde muuhun opetukseen"

Transkriptio

1 Mitä on ohjelmistotuotanto? Johdanto Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Ohjelmistotekniikka (Software Engineering) tarkoittaa pätevien insinööriperiaatteiden vakiinnuttamista ja käyttämistä siten, että voidaan tuottaa taloudellisesti ohjelmisto, joka on luotettavaa ja toimii tehokkaasti todellisissa koneissa. Naur & Randel (1969) OHTU 2007 Sami Kollanus 2 Tämän kurssin näkökulma Kurssin suhde muuhun opetukseen Liiketoiminta CORE-opinnot -Johdatus ohjelmistotekniikkaan -Oliokeskeinen TJ kehittäminen Software engineering Operationaalinen johtaminen Tekniikka Tämä kurssi Ylläpito - Business Models and Software Companies - Software and Services Sourcing OHJELMISTO- TUOTANTO Projektiopinnot -Projektin hallinta -Sovellusprojekti -Projektin hallinta -Projektitoiminnan kehittäminen Testaus ja laadunvarmistus - Tietojärjestelmien kehittämismenetelmät - Menetelmien käyttö ja sovittaminen OHTU 2007 Sami Kollanus 3 OHTU 2007 Sami Kollanus 4

2 Kurssin tavoite Weinbergin teesit (1/3) Muodostaa kokonaiskuva ohjelmistotuotannon osa-alueista Ymmärtää erilaisia ohjelmistotuotannon menetelmiä ja niiden merkitystä ohjelmistotuotantorpsessille Mitä? Miksi? Milloin? Parhaiten onnistuvat ne, jotka eivät luota viimeisimpiin poppakonsteihin, mutta ovat silti valmiita itse kokeilemaan uusia ideoita, vaikka ne esitettäisiinkin karnevaalihumussa mainosmiesten pötypuheiden seassa. Mikään ei korvaa ratkaistavan ongelman perusteellista ymmärtämistä joskus voi tosin käydä hyvä tuuri OHTU 2007 Sami Kollanus 5 OHTU 2007 Sami Kollanus 6 Weinbergin teesit (2/3) Weinbergin teesit (3/3) Mikään ratkaisu ei sovellu kaikkiin tehtäviin ja johonkin tilanteeseen parhaiten soveltuva lähestymistapa voi olla toisessa tilanteessa kaikista huonoin. (lisäys: Vasara kädessä kaikki ongelmat alkavat näyttää nauloilta.) On olemassa monia hyödyllisiä lähestymistapoja, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä tilanteessa, joten kannattaa tutustua sellaiseen, mikä on toiminut aiemmin. Ongelman ratkaisun niksi ei ole pelkästään miten menetelmiä sovelletaan (know-how), vaan mieluummin milloin niitä sovelletaan (know-when) tämä antaa mahdollisuuden sovittaa ratkaisumenetelmän ongelmaan, eikä päinvastoin. Riippumatta siitä, kuinka hyvin taidat edellisen kohdan miten ja milloin, on olemassa ongelmia, jotka ovat nykytietämyksellä mahdottomia ratkaista tai joiden perimmäisiä ominaisuuksia kukaan ei ymmärrä riittävän hyvin: nöyryys on siis aina paikallaan OHTU 2007 Sami Kollanus 7 OHTU 2007 Sami Kollanus 8

3 OT:n kehitys OT-nykypäivänä Koskinen ym. (2001) Programming in the small, 50- ja 60 luku Programming in the large, 70-luku Programming in the many, 80-luku 2000-luku: tietoyhteiskunta, prosessien systemaattinen kehittäminen, kertynyttä tutkimustietoa (vrt. Weinbergin teesit) Brooks (1986): Monimutkaisuus Näkymättömyys Mukautuvuus Muuttuvuus Skaalautumattomuus Kasvaneet järjestelmät Kasvanut tehokkuus(vaatimus) OT Monenlaiset ympäristöt: -Sulautetut järjestelmät -Internet -Integrointi, standardit -Mobiililaitteet Markkinat: Kilpailu Laatujärjestelmät OHTU 2007 Sami Kollanus 9 OHTU 2007 Sami Kollanus 10 Software Engineering Prosessiajattelu IEEE : The application of a systematic, disciplined, quantifiable development, operation and maintenance of software. Sisään Prosessi Ulos OHTU 2007 Sami Kollanus 11 ohjaus mittaus OHTU 2007 Sami Kollanus 12

4 prosesseissa keskeistä siis Prosessilla on syöte (työvoima ja muut resurssit) Tuotos (dokumentit ja valmis ohjelma) Voi olla useampi prosessi erilaisiin projekteihin Prosessia täytyy mitata ja ohjata Ohjelmistotuotanto on Prosesseja Jokaisessa organisaatiossa on joka tapauksessa joukko prosesseja! Implisiittiset, näkymättömät prosessit Eksplisiittiset, määritellyt prosessit OHTU 2007 Sami Kollanus 13 OHTU 2007 Sami Kollanus 14 Ohjelmistotuotantoprosessi(t) CMMI -prosessialueet PROSESSIN KEHITYS, KOULUTUS SYÖTE ANALYYSI LAADUN HALLINTA SUUNNITTELU TOTEUTUS TESTAUS PROJEKTIN HALLINTA YLLÄPITO TUOTOS Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration Verification Validation Organizational Process Focus Organizational Process Definition Organizational Training Integrated Project Management Risk Management Integrated Teaming Integrated Supplier Management Decision Analysis and Resolution Organizational Environment for Integration Level2 Requirements Management Project Planning Project Monitoring and Control Supplier Agreement Management Measurement and Analysis Process and Product Quality Assurance Configuration Management Level1 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution Organizational Process Performance Quantitative Project Management MITTAUS, KONTROLLI OHTU 2007 Sami Kollanus 15 OHTU 2007 Sami Kollanus 16

5 Toimintaympäristö vaikuttaa Toimintaympäristö vaikuttaa Tavallinen ohjelmistokehitys vs. systeemisuunnittelu Tuoteliiketoiminta vs. projektiliiketoiminta Hajautettu kehitys Markkinoiden vaikutus (Matkapuhelin vs. taloushallinnon ohjelmisto) Suuret vs. pienet projektit Toimiala (ydinvoimala, sotateollisuus) Organisaation koko Asiakassuhteen asettamat vaatimukset (DoD, Nokia, julkishallinto) Tuotetekijät OHTU 2007 Sami Kollanus 17 OHTU 2007 Sami Kollanus 18 Tuotteen ominaisuuksia Ohjelmiston koko Käsiteltävän tiedon määrä Vasteaika ja reaaliaikavaatimukset Luotettavuusvaatimukset Hajautusaste Tuotteistusaste (massatuote vs. räätälöity) Ohjelmistotuotanto on... Dokumenttien tuottamista! OHTU 2007 Sami Kollanus 19 OHTU 2007 Sami Kollanus 20

6 Dokumentteja... Esitutkimus - dokumentteja Esitutkimus Määrittely Mittaus, kontrolli, prosessin kehitys yms. Suunnitte lu Toteutus Päätöksenteko, projektinhallinta, yms. Testaus OHTU 2007 Sami Kollanus 21 Alustava sopimus Alustava projektisuunnitelma Alustava toiminnallinen määrittely Alustava toteutussuunnitelma Alustava testaussuunnittelu Alustava tuotteenhallintasuunnitelma Alustava laatusuunnitelma Dokumentointisuunnitelma OHTU 2007 Sami Kollanus 22 Määrittely - dokumentteja Suunnittelu - dokumentteja Tarkennettu sopimus Tarkennettu projektisuunnitelma Toiminnallinen määrittely Alustava tekninen määrittely Tarkennettu testaussuunnitelma Tarkennettu tuotteenhallintasuunnitelma Tarkennettu laatusuunnitelma Alustava käyttöohje Tekninen määrittely Integrointisuunnitelma Tarkennettu käyttöohje Alustava ylläpito-ohje Alustava operointi-/huolto-ohje Alustava asennusohje OHTU 2007 Sami Kollanus 23 OHTU 2007 Sami Kollanus 24

7 Toteutus - dokumentteja Testaus - dokumentteja Moduulisuunnitelmat Moduulitestaussuunnitelmat Moduulitestauspöytäkirjat Koodimoduulit Integrointitestaussuunnitelma Integrointitestauspöytäkirjat Integroitu ohjelmisto Tarkennettu ylläpito-ohje Tarkennettu operointi/huolto-ohje Tarkennettu asennusohje Järjestelmätestauspöytäkirjat Hyväksymistestauspöytäkirjat Paketointiohje Koulutusmateriaali Tuotedokumenttien viimeistellyt versiot OHTU 2007 Sami Kollanus 25 OHTU 2007 Sami Kollanus 26 Miksi ohjelmistotuotanto? Ohjelmistotuotanto on ylläpitoa Siis miksi systemaattinen työskentely ja loputon dokumenttien tuottaminen? Miksi kunnon koodari ei voi tehdä työtä niin kuin huvittaa? vaatimukset 2 % määrittely 5 % suunnittelu 6 % koodaus 5 % integrointi 7 %??? ylläpito 67 % testaus 8 % OHTU 2007 Sami Kollanus 27 OHTU 2007 Sami Kollanus 28

8 Ohjelmistotuotanto on koko toiminnan hallintaa Ajatellaan projektin onnistumista osatekijöiden tulona: 1 * 1 * * 1 = 100 % onnistuminen Millään osa-alueella ei voi tehdä huonoa työtä! Ajattele vaikka totaalista epäonnistumista vaatimusten määrittelyssä Laatu Iranilainen matkustajakone Sädehoitokone Ariane kantoraketti Huono laatu maksaa! Koskaan ei ehditä tekemään kunnolla, mutta aina ehditään tekemään kahteen kertaan OHTU 2007 Sami Kollanus 29 OHTU 2007 Sami Kollanus 30 Laatu Prosessin laatu Ja kaikkihan meistä tekevät virheitä! X Virheen korjaamisen suhteellinen kustannus 1 3-6X 10X 15-40X 30-70X (82X IBM keskiarvo) Prosessin laatu = Tuotteen laatu + Tuotannon Tehokkuus Vaatimusmäärittely Suunnittelu Koodaus Kehitys- Testaus Hyväksymis- Testaus Käyttöönotto, Ylläpito Boehm 1981 OHTU 2007 Sami Kollanus 31 OHTU 2007 Sami Kollanus 32

9 Projektien onnistuminen Kustannusten ylitys, (Chaos report 1994) CHAOS report (1994) 1. Täysin onnistunut 16,2 % 2. Osittain onnistunut 52,7 % 3. Täysin epäonnistunut 31,1 % OHTU 2007 Sami Kollanus 33 OHTU 2007 Sami Kollanus 34 Ajan ylitys (Chaos report 1994) Chaos report eri vuosilta /Q3 Onnistuneet 16,2 % 28 % 29 % Osittain onnistuneet 52,7 % 49 % 53 % Täysin epäonnistun eet 31,1 % 23 % 18 % OHTU 2007 Sami Kollanus 35 OHTU 2007 Sami Kollanus 36

10 Projektitoiminnan tarpeita Miksi dokumentteja? Jos toimintaa ei tunneta, sitä ei voida ennustaa. Systemaattisen toiminnan, vakiintuneiden prosessien ja seurannan avulla voidaan oppia: Estimoimaan työmäärä ja aikataulu Saadaan näkyvyyttä projekteihin Tiedetään, mikä toimii Ei kannata aina keksiä pyörää uudelleen! Asiakassuhde: Sopimukset, suunnitelmat, seuranta Tekniset tarpeet: Kommunikointi, ylläpito Johdon tarpeet: Seuranta, toiminnan ohjaus Oppiminen: virheiden jäljitys, päätösten perustelut, toiminnan kehittäminen OHTU 2007 Sami Kollanus 37 OHTU 2007 Sami Kollanus 38 Kuitenkin ihmisten osaaminen ratkaisee Data base size Schedule constraint Turnaraund time Virtual machine experience Software tools Virtual machine volatility Modern programming practices Storage constraint Application experience Timing constraint Required reliability Product complexity 1,23 1,23 1,32 1,34 1,49 1,49 1,51 1,56 1,57 1,66 1,87 2,36 Software productivity range Yhteenvetoa No silver bullet Systemaattinen kehittäminen kannattaa Täytyy ymmärtää toiminnan kokonaisuus Toiminta suhteutettava tilanteeseen Ihmiset kuitenkin ratkaisevat, eivät prosessit Personel / team capacity 4,18 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Boehm 1981 OHTU 2007 Sami Kollanus 39 OHTU 2007 Sami Kollanus 40

Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät

Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät Hilkka Heikkilä presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sisältö Laadun määritelmiä Auditointi Laatu Laadun mittaaminen Laatujärjestelmät TE esittely

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Luku 28: Riskien hallinta - reaktiivinen ja proaktiivinen riskien hallinta - riskien tunnistus, arviointi ja tarkentaminen - riskien vähentäminen, valvonta

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Johdanto Luvussa 15 tarkastellaan muutamia monista muista projektinhallinnan menetelmistä. Tämä luku on pikainen katsaus käsiteltävien menetelmien tyyliin, lähestymistapaan

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

1. Johdanto. Ohjelmistotuotannon ongelmia

1. Johdanto. Ohjelmistotuotannon ongelmia 1. Johdanto Mitä ohjelmistotuotanto on? ohjelmointi + ohjelmisto + tekniikat + insinööritaito + kurinalainen työskentely Määritelmä (60-luvun ohjelmistokriisi): The establishment and use of sound principles

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

Laadukas vaatimustenhallinta. Pekka Mäkinen Copyright SoftQA Oy www.softqa.fi

Laadukas vaatimustenhallinta. Pekka Mäkinen Copyright SoftQA Oy www.softqa.fi Laadukas vaatimustenhallinta Pekka Mäkinen www.softqa.fi Esityksen perusajatuksia Vaatimuksilla on elinkaari ja ne muuttuvat. Tuotteen elinkaari vaikuttaa vaatimuksiin. Vaatimusten keruussa ja -hallinnassa

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Click to edit Master title style Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Kulttuuri on se, missä me toimimme. Voidakseen kehittää toimintaa, varmistaa sen laatu tai muuten edistää

Lisätiedot

IEC 61508-3 sisältö ja rakenne

IEC 61508-3 sisältö ja rakenne 1(41) IEC 61508-3 sisältö ja rakenne Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto Huom! Esityksessä käytetyt standardin suomenkieliset tekstit, termit ja kaaviot ovat standardin käännöksen vielä hyväksymättömästä

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Teknologia ja innovaatiot hyödyksi Harri Sjöholm Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Teknologia ja innovaatiot hyödyksi Helsinki 2006 3. painos ISBN 952-457-032-7

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot