LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJASTA, VAHVUUKSISTA, LÄÄKEMUODOSTA, ANTOREITISTÄ, PAKKAUKSESTA JA PAKKAUSKOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJASTA, VAHVUUKSISTA, LÄÄKEMUODOSTA, ANTOREITISTÄ, PAKKAUKSESTA JA PAKKAUSKOISTA"

Transkriptio

1 LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJASTA, VAHVUUKSISTA, LÄÄKEMUODOSTA, ANTOREITISTÄ, PAKKAUKSESTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA 1

2 SIBUTRAMIINIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISTEET, JOILLA ON MYYNTILUPA EUROOPAN UNIONISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Tuotteen nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Pakkaus Pakkauskoko Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Reductil mg kapseli suun kautta PVC/PVDC repäisyläpipainopakkaus Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Reductil mg kapseli suun kautta PVC/PVDC repäisyläpipainopakkaus Zelium mg kapseli suun kautta PVC/PVDC repäisyläpipainopakkaus Zelium mg kapseli suun kautta PVC/PVDC repäisyläpipainopakkaus Reduxade mg kapseli suun kautta PVC/PVDC repäisyläpipainopakkaus Reduxade mg kapseli suun kautta PVC/PVDC repäisyläpipainopakkaus

3 LIITE II TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA EMEAN ESITTÄMÄT PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN MUUTTAMISELLE 3

4 TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO SIBUTRAMIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TIETEELLISESTÄ ARVIOINNISTA Sibutramiini, noradrenaliinin ja 5-hydroksitryptamiinin kertymää estävä liikalihavuuden hoitoon tarkoitettu lääke, sai myyntiluvan ssa tammikuussa 1999, ja sen jälkeen hakemukset jätettiin kaikissa jäsenvaltioissa Ranskaa lukuun ottamatta tunnustamismenettelyä (MRP) noudattaen. Ranskassa on jätetty kansallinen hakemus. Tunnustamismenettelyn kuluessa useimmat jäsenvaltiot esittivät useita vastalauseita koskien sibutramiinin turvallisuutta (kardiovaskulaaririski, väärinkäytön mahdollisuus) ja tehokkuutta. Tunnustamismenettelyn päivään 85 mennessä suurin osa asianosaisista jäsenvaltioista (Belgia, Tanska, Kreikka, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) katsoivat, että sibutramiinin hyöty/riskisuhde oli epäsuotuisa, ja sen seurauksena myyntiluvan hakija veti hakemuksen pois näistä jäsenvaltioista ennen päivää 90. Tunnustamismenettelyn päivään 90 mennessä vain neljä jäsenvaltiota (Itävalta, Suomi, Italia ja Portugali) olivat valmiit myöntämään myyntiluvan. Belgia katsoi, että sibutramiini aiheutti verenpaineen nousua ja syketiheyden kiihtymistä huomattavalla osalla käyttäjistä ja että näiden vaikutusten pitkäaikaisseurauksia ei ollut dokumentoitu riittävästi tunnustamismenettelyä varten jätetyssä hakemusaineistossa. Belgia katsoi, että tämä oli hyvin huolestuttavaa, koska liikalihavilla potilailla on jo ennestään lisääntynyt kardiovaskulaarisairauksien riski. Lisäksi sibutramiinin tehokkuutta pidettiin epävarmana. Näistä kahdesta syystä kardiovaskulaaririskin suurenemisen ja kiistanalaisen tehokkuuden vuoksi - Belgia esitti 4. lokakuuta 1999 EMEA:lle muutetun neuvoston direktiivin 75/319/ETY 12 artiklan mukaisen pyynnön ja pyysi CPMP:tä arvioimaan uudelleen sibutramiinia sisältävien lääkevalmisteiden hyöty/riskisuhteen. TEHOKKUUS Pitkäaikainen painonlasku ja painon ylläpito Näyttöä pitkäaikaisesta painonlaskusta ja painon ylläpidosta vähintään 12 kuukauden ajan liikalihavilla potilailla saatiin kuudesta plasebokontrolloidusta rinnakkaisryhmillä tehdystä kaksoissokkotutkimuksesta (SB1047, SB1048, SB1049, KD9618, SB5078 ja SB6085). Näistä kuudesta kliinisestä tutkimuksesta kolmen tarkoituksena oli osoittaa sibutramiinin tehokkuus painon alentamisessa valikoimattomissa potilasryhmissä (suurimmalla osalla tutkimukseen otetuista potilaista on muita sairauksia: dyslipidemia 75 prosentilla ja hypertensio 19 prosentilla, yksi tutkimus tehtiin liikalihavilla ei-diabeetikoilla - SB ja kaksi muuta - SB 5078 ja SB liikalihavilla tyypin 2 diabeetikoilla). Tutkimuksen KD9618 tarkoituksena oli osoittaa sibutramiinin tehokkuus painonlaskun aikaansaamisessa liikalihavilla potilailla, joiden todettiin vastaavan 15 mg:n sibutramiiniannokseen yhden kuukauden kestäneen sisäänajovaiheen aikana. Sibutramiinin kykyä ylläpitää sillä aikaansaatua painonlaskua arvioitiin yhdessä tutkimuksessa (SB1048) ja sen kykyä ylläpitää ja/tai tai alentaa painoa entisestään yhden kuukauden kestävän hyvin vähäkalorisen ruokavalion (VLCD) jälkeen arvioitiin toisessa tutkimuksessa (SB 1049). Näiden tutkimusten yleispiirteet olivat seuraavat: Tutkimukseenottokriteerit: Painoindeksi (BMI) 27 kg/m 2. Ääriarvot 25,2-58,6 kg/m 2 Tehokkuuskriteerit: Ensisijainen tehokkuuskriteeri oli painon muutos; ylläpitohoitotutkimuksessa (SB 1048) ensisijainen tehokkuuskriteeri oli onnistunut painon säilyttäminen, joka määriteltiin siten, että lähtötilanteesta 6. kuukauteen saavutetusta kokonaispainonpudotuksesta 80% säilyi lopputapahtumaan; sekundaariset tehokkuuskriteerit liittyivät liikalihavuuden riskitekijöihin: rasvaprofiileihin, glykemian hallintaan, kehon kokonaisrasvaan ja vatsan viskeraalirasvaan, virtsahappoon ja elämänlaatuun. 4

5 Turvallisuuskriteerit: sibutramiinin sympatomimeettisiin vaikutuksiin, kuten hypertensioon ja syketiheyden lisääntymiseen liittyvät haittavaikutukset. Vasemman kammion massan laboratoriotutkimukset (1 tutkimus) elimen toiminnan rutiinitesteissä. Lääkkeettömät toimenpiteet: yleinen terveellistä ruokavaliota ja kalorien vähentämistä koskeva ravitsemusneuvonta; tutkimuksissa SB 1048 ja SB 5078 oli yksilöllinen ruokavalio (600 ja 700 kcal vajaus) ja tutkimuksessa SB 1048 liikuntaohjelma. Tutkimuksessa SB 1049 käytettiin ensin hyvin vähäkalorista ruokavaliota ( kcal/vrk), ja myöhemmin yksilöllistä ruokavaliota, joka oli alle 1500 kcal/vrk. Todettakoon, että useimmissa kuudesta kliinisestä tutkimuksesta ruokavaliota ja liikuntaa koskeva neuvonta oli melko yleisluonteista eikä varsinaisesti standardoitua. Suositusten noudattamista ei ollut aina dokumentoitu tyydyttävällä tavalla. Siten ei ole selvää, tuliko lääkkeettömien toimenpiteiden mahdollinen hyöty todella käytetyksi näihin tutkimuksiin otetuilla potilailla. Näitä huolenaiheita häivyttää kuitenkin tutkimus SB 1049, jonka sisäänajovaiheessa käytettiin kontrolloitua hyvin vähäkalorista ruokavaliota ja potilaat pakotettiin laihtumaan vähintään 6 kg ennen lääkehoidon aloittamista. Nämä tutkimukset täyttivät tämänhetkiset vaatimukset, joissa edellytetään sisällyttämään mukaan sekä hoidon vaikutukset akuuttiin painonlaskuun että lääkehoidon tehokkuus painonlaskun ylläpidossa tai painonnousun estämisessä painon tasannevaiheen saavuttamisen jälkeen, kuten laihdutuslääketutkimuksia koskevissa ohjeissa Note for Guidance on Clinical Investigation of Drugs Used in Weight Control CPMP/EWP/281/96 suositetaan. Kaikkiaan 1344 liikalihavaa potilasta sai sibutramiinia suosituksenmukaisina annoksina (595 sai 10 mg sibutramiinia ja 749 sai 15 mg sibutramiinia) ja heistä 346 (59 %) ja 572 (76 %) sai vähintään 12 kuukautta kestävän sibutramiinihoidon annoksella 10 mg tai annoksella 15 mg. Plaseboa sai 743 potilasta, joista 485 (65 %) oli mukana 12 kuukautta. Näissä tutkimuksissa saatiin seuraavat tulokset, jotka koskivat keskimääräistä painonpudotusta lopputapahtuman kohdalla (ks. taulukko 1): Taulukko 1 keskimääräistä painonpudotusta lopputapahtuman kohdalla koskevat pitkäaikaistutkimusten tulokset Muuttuja Tutkimus Sibutramiini 10 mg (keskim. painonlasku lopputapahtumassa - kg) Sibutramiini 15 mg (keskim. painonlasku lopputapahtumassa - kg) keskimääräinen painonlasku lopputapahtuman kohdalla (kg) Plasebo (keskim. painonlasku lopputapahtumassa - kg) p-arvo SB1047-4,4-6,4-1,6 <0,01 SB1048-9, ,3 <0,001 SB , ,2 <0,001 KD ,9-3,8 <0,001 SB5078** -7,1-2,6 <0,001 SB6085** -5,5-0,2 <0,001 Keskiarvojen keskiarvo* -7,6±2,8-3,1±2,0 * hyvin karkea arvio yleisestä tehosta ylläpitotutkimus (lopputapahtuma 2 vuoden kohdalla) ** tyypin 2 diabetes alkuvaihe: hyvin vähäkalorinen ruokavalio Näistä tutkimuksista voidaan päätellä, että sibutramiini alentaa tehokkaasti painoa tietyssä potilasryhmässä. Tutkimus SB 1049 edustaa tätä ryhmää, ja tämä tulisi ottaa huomioon, koska se korostaa hyvin toteutettujen lääkkeettömien keinojen sisällytystä hoitoon tarkoituksenmukaisen vaikutuksen saavuttamiseksi. Lisäksi diabetespotilailla tehtyjen tutkimusten analyysi osoittaa, että heillä paino laskee hitaammin kuin ei-diabeetikoilla. Tämä on hyvin karkea analyysi, koska tutkimusasetelmat eivät olleet täysin samat. Tutkimus SB 1047 on kuitenkin suhteellisen samanlainen kuin diabeetikoilla tehdyt tutkimukset. Huolimatta tästä vaikutuksen hitaudesta sen määrä on lopputapahtumana samaa luokkaa diabeetikoilla ja ei-diabeetikoilla. 5

6 Paino nousi uudelleen sibutramiinihoidon lopettamisen jälkeen. Aktiivisia lääkkeettömiä toimenpiteitä ei kuitenkaan tehty tutkimusten jälkeen, vaikka kliinisessä tilanteessa niitä tulisi käyttää. Kuudessa kliinisessä pitkäaikaistutkimuksessa 5 %:n vaste plaseboon nähden oli % ja 10 %:n vaste plaseboon nähden %. 10 %:n vasteen jakautuminen lopputapahtuman kohdalla plaseboon nähden nähdään alla olevassa taulukossa (taulukko 2). Taulukon lukujen mukaan 10 %:n vasteen prosentuaalinen keskiarvo oli 34,6 % 10 mg:n sibutramiiniannoksella, 30 % 15 mg:n sibutramiiniannoksella ja 11,3 % plasebolla. Varsinaiset luvut laskettiin kussakin tutkimuksessa annetuista prosenteista ja vastaavista tutkimukseen otettujen potilaiden kokonaismääristä (ITT intention to treat dataset population). Taulukko 2 TUTKIMUK- Sibutramiini 10 mg Sibutramiini 15 mg Plasebo SET R.10 %(n) yht. R.10 %(n) yht. R.10 %(n) yht. SB SB SB KD SB SB YHTEENSÄ ,6 % 30,0 % (31,2 %) 11,3 % (14 %) Käytettävissä olevien tietojen analyysista voidaan päätellä, että sibutramiini on tehokas painon pudotuksessa. Keskiarvona ilmoitettu painonlasku on vaatimaton, mutta 10 %:n vasteen saavuttaneiden määrä on hyväksyttävä. Laihdutuslääketutkimuksia koskevan ohjeiston CPMP Note for Guidance on Clinical Investigation of Drugs Used in Weight Control (CPMP/EWP/281/96) mukaan 10 %:n painonlasku katsotaan hoidollisesti merkitykselliseksi tavoitteeksi liikalihavilla. Niinpä tiedot tukevat sibutramiinin tehokkuutta painoa alentavana aineena pitkäaikaishoidossa (12 kuukautta). Ainoat käytettävissä olevat tiedot yli 12 kuukauden pituiselta ajalta on tutkimuksesta SB 1048, joka osoitti, että sibutramiinin käyttö lisää todennäköisyyttä säilyttää aiemmin aikaansaatu painonlasku. Pitkäaikaisen laihduttamisen ja painon säilyttämisen mahdolliset kliiniset seuraukset Tarkoituksellisen laihduttamisen ja painon säilyttämisen mahdollisia kliinisiä seurauksia ovat lihavuuteen liittyvien sairauksien (kuten dyslipidemian ja diabeteksen) ja kardiovaskulaaristen riskitekijöiden, kuten elimistön kokonaisrasvan ja vatsan viskeraalirasvan ja virtsahapon paraneminen. Pitkäaikaisen sibutramiinihoidon vaikutuksia näihin muuttujiin käsitellään seuraavassa. Lipidiprofiilit Myyntiluvan haltija toimitti ja CPMP käsitteli kuuden tutkimuksen potilaiden lipidiprofiileihin kohdistuneen vaikutuksen meta-analyysin. Vähintään 75 prosentilla potilaista kummassakin hoitoryhmässä oli lähtötilanteessa dyslipidemia. Sibutramiinilla aikaansaatuun painonlaskuun liittyi triglyseridien ja HDL-kolesterolin paraneminen plaseboon verrattuna. Suotuisat vaikutukset ovat selvemmät sellaisilla potilailla, jotka laihtuvat kliinisesti merkitsevästi, ts. 5 % ja 10 % lähtötilanteesta, ja seerumin lipidien paraneminen heijasti sibutramiinilla aikaansaadun painonlaskun määrää. Johdonmukainen suuntaus nähdään myös LDLkolesterolissa. Käytettävissä olevat tiedot viittaavat siis siihen, että sibutramiinin käytöllä on suotuisa vaikutus sellaisten potilaiden lipidiprofiiliin, joilla on 10 %:n hoitovaste. Suotuisien triglyseridi- ja HDLkolesterolitietojen lisäksi tutkimus SB 5078 antaa sellaisia tietoja apolipoproteiinifraktioista A1 ja B, jotka korostavat sibutramiinin aikaansaamaa lipidiprofiilin paranemista. Glykemian hallinta Kuten aiemmin todettiin, lihavilla tyypin 2 diabetespotilailla tehtiin kaksi 12 kuukauden prospektiivista tutkimusta (tutkimuksessa SB5078 potilaat saivat pelkkää ruokavaliohoitoa ja 6

7 tutkimuksessa SB6085 kiinteäannoksista metformiinia). Tyypin 2 diabeetikoilla on valmistunut lisätutkimus (SB5075: potilaat saivat kiinteäannoksista sulfonyyliureaa suun kautta). Näissä tutkimuksissa sibutramiinia saaneilla potilailla HbA 1c laski sekä kliinisesti että metabolisesti merkitsevästi. Suurempi painonlasku sai aikaan huomattavamman HbA 1c -pitoisuuden paranemisen. Pitkäaikaistutkimuksissa sibutramiinia annettiin samanaikaisesti metformiinin (SB6085) tai sulfonyyliurean (SB5075) kanssa ja sen todettiin alentavan paastoverensokeria jopa 1,9 mmol/l ja HbA 1c -pitoisuutta 0,9 ja 2,0 % (5 ja 10 %:n painonlaskuvaste). Pelkkää ruokavaliohoitoa saaneilla (SB5078), HbA 1c pieneni noin 0,5 % niillä, joiden paino laski. Käytettävissä olevan tiedon perusteella voidaan todeta, että kun vaste oli 5 % tai 10 %, sibutramiinihoitoon liittyi merkitsevä glykemian hallintaa kuvaavien parametrien paraneminen (HbA 1c ja paastoverensokeri). Elimistön kokonaisrasva ja vatsan viskeraalirasva Potilaat, joilla on vatsan viskeraalista (androidia) rasvaa eli keskivartalolihavuutta, edustavat lihavien potilaiden alaryhmää, joilla on suuri kardiovaskulaarisairausriski. Lisäksi vatsan kokonaisrasvan määrän lisääntyminen näyttää olevan itsenäinen sepelvaltimotaudin ennustaja silloin, kun painoindeksi (BMI) ei ole selvästi suurentunut. Kaikissa kliinisissä sibutramiinitutkimuksissa vyötärönympäryksen pieneneminen (muutoskeskiarvo lopputapahtumaan mennessä oli -4,2 cm - 11,3 cm) vastasi painonlaskua, joka oli annoksesta riippuvainen. Virtsahappo Virtsahapon kohoamiseen tiedetään liittyvän lisääntynyt kardiovaskulaarisen sairastavuuden ja kuolleisuuden riski. Sibutramiinin käyttöön liittyy merkitsevä virtsahappopitoisuuksien korjaantuminen. Analysoitujen tietojen perusteella voidaan todeta, että sibutramiini pystyy aiheuttamaan painonlaskun ja siihen liittyvät suotuisat muutokset muuttujissa, jotka ovat tärkeimmät kardiovaskulaaririskin tekijät, esimerkiksi lipidiprofiilit ja glykemian hallinta. Hoidon kesto Liikalihavuuden hoidon tavoitteena on saavuttaa kliinisesti tarkoituksenmukainen ja pysyvä painonlasku, joka pienentää kardiovaskulaarisia ja muita tunnettuja riskitekijöitä. Tällainen tavoite voidaan saavuttaa vain pitkäaikaishoidolla. Sibutramiinin on osoitettu olevan tehokas 12 kuukauden aikana. Pitempää hoitoa tukevia tietoja on vähän. Siksi suositeltu hoidon enimmäiskesto on yksi vuosi. Yleiset johtopäätökset tehokkuudesta Sibutramiini on tehokas painon alentamisessa pitkäaikaishoidossa tietyllä potilasryhmällä. 10 prosentin vasteryhmä eli potilaat, jotka laihtuvat 10 % tai enemmän lähtöpainostaan, on merkitsevästi suurempi kuin plasebolla saavutettu. Tämä on erityisen oleellista diabeetikoille, joille laihduttamisen tiedetään olevan vaikeaa. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat myös, että sibutramiini pystyy ylläpitämään saavutettua painonlaskua kaksi vuotta. Lisäksi sibutramiinin käyttö vaikuttaa plaseboa suotuisammin sekundaarisiin tulosmittareihin, kuten lipidiprofiiliin, glykemian hallintaan ja elimistön kokonaisrasvaan. Johtopäätöksenä todetaan, että sibutramiinin tehokkuus laihdutuslääkkeenä on osoitettu sellaisin perustein kuin tämänhetkisissä ohjeissa, esim. CPMP Note for Guidance on Clinical Investigation of Drugs used in Weight Control (CPMP/EWP/281/96), esitetään. TURVALLISUUS Sibutramiinia sisältävien lääkevalmisteiden yleinen turvallisuusprofiili tarkistettiin. Tärkeimmät käsitellyt turvallisuuskysymykset olivat kardiovaskulaarivaikutukset ja mahdollinen väärinkäyttö ja riippuvuus. Kardiovaskulaarivaikutukset 7

8 Vaikutukset verenpaineeseen, syketiheyteen ja vasemman kammion massaan. Kliinisistä tutkimuksista saatu käytettävissä oleva tieto osoittaa selvästi, että verenpaine ja syketiheys nousevat sibutramiinihoidon aikana. Nousut ovat keskimäärin pieniä (keskimääräinen systolinen ja diastolinen verenpaine nousivat 2-3 mmhg ja syketiheys 4-5/min). Oleellisella osalla potilaista on kuitenkin kliinisesti merkitsevä (>10 mmhg) systolisen (20,6 %) tai diastolisen (11,3 %) paineen ja lepopulssin (>10/min) - 25,5 % nousu. Osuudet potilaista, joilla esiintyi kliinisesti merkittävää (10 mmhg) systolisen ja diastolisen verenpaineen sekä lepopulssin (> 10 bpm) nousua kahdella peräkkäisellä tutkimuskäyntikerralla olivat 34,2 %, 21,5 % ja 35,7%. Osuudet potilaista, joita hoidettiin plasebolla, ja jotka kokivat kliinisesti merkittävää nousua (perustasolta loppupisteeseen ja kahden perättäisen tutkimuskäyntikerran aikana) systolisessa (16,1 %, 28,4 %) ja diastolisessa (7,5 %, 15,3 %) verenpaineessa sekä lepopulssissa (10,7 %, 16,1 % ) olivat matalammat. Nämä havainnot ovat sibutramiinihoidon huolenaihe, koska verenpaineen nousu on yksi parhaiten tunnettuja kardiovaskulaarisia riskitekijöitä ja jopa syketiheyden nousu liittyy kokonaiskuolleisuuden ja kardiovaskulaarikuolleisuuden suurenemiseen. Syketiheyden ja verenpaineen välillä on läheinen positiivinen yhteys, mutta ei tiedetä, onko syketiheys itsenäinen riskitekijä. Yksi painonlaskun odotettavissa oleva etu on verenpaineen lasku, joka voi kumota olemassaolevan hypertension tai auttaa sen hallinnassa. Erilaisilla ruokavaliohoidoilla saavutettu kohtalainen painonlasku saa aikaan noin 1 mmhg:n systolisen ja 2 mmhg:n diastolisen verenpaineen laskun kutakin 1 prosentin suuruista painonlaskua kohti. Sibutramiinia koskevien tietojen analyysi itse asiassa osoittaa, että huolimatta sibutramiinin farmakologisesta taipumuksesta kohottaa verenpainetta ja syketiheyttä, potilaiden verenpaine todellisuudessa laskee, jos he onnistuvat laihtumaan oleellisesti. Sellaisilla potilailla, jotka ovat laihtuneet eniten ( 10 % lähtöpainosta), erot plaseboryhmään nähden eivät olleet tilastollisesti merkitsevät ja lukuun ottamatta diastolista painetta sibutramiinia 10 mg saaneiden ryhmässä (+0,6 mmhg), ne olivat pienemmät kuin plasebovaste kaikkiaan. Tämä pätee erityisesti potilaisiin, joilla oli jo korkea verenpaine ennen tutkimukseen ottoa. Näillä potilailla sibutramiinilla aikaansaatuun painonlaskuun liittyi sekä systolisen että diastolisen verenpaineen aleneminen lähtötilanteesta. Niillä potilailla, joilla paino laski eniten (eli 10%), nämä muutokset olivat pienemmät kuin plasebovaste kaikkiaan, mutta tilastollista eroa ryhmien välillä ei ollut, lukuun ottamatta diastolista verenpainetta 15 mg sibutramiinia saaneiden ryhmässä (+0,3 mmhg). Sibutramiinilla aikaansaatuun painonlaskuun (annostuksella 10 mg ja 20 mg, joista jälkimmäinen ei ole valmisteyhteenvedossa suositeltu hoitoannos), liittyi vasemman kammion massaindeksin (LVMI) pieneneminen. Yhdessä tutkimuksessa (SB 104) tämä suotuisa LVMI:n pienenemissuuntaus oli suurempi kahdessa sibutramiiniryhmässä (-4,4 ± 10,7 g/m 10 mg:n sibutramiiniryhmässä, -4,3 ± 10,9 g/m 20 mg:n sibutramiiniryhmässä ja -3,0 ± 11,9 g/m plaseboryhmässä). Niillä potilailla, jotka laihtuivat eniten ( 5 % ja 10 % lähtöpainostaan), LVMI pieneni edelleen kaikissa hoitoryhmissä. Paitsi että painonlaskuun liittyi siis odotettavissa oleva vasemman kammion massaindeksin pieneneminen, tämä pieneneminen oli suhteessa painonlaskun määrään. Molemmat tulokset (verenpaine ja LVMI) osoittavat, että sibutramiinihoitoa saavissa potilaissa on alaryhmä, jonka potilaat paitsi joutuvat verenpaineen ja syketiheyden kohoamisen vaaraan, mutta voivat myös hyötyä näiden suureiden osalta. Tämän potilaiden alaryhmän tunnistamiseksi myyntiluvan haltija ehdotti seuraavia kahta toisiaan täydentävää toimenpidettä: - Sellaisten potilaiden valinta, joilla todennäköisesti saavutetaan oleellinen painonlasku: sellaisilla potilailla, joiden vaste 10 mg:n sibutramiiniannokselle on riittämätön (määriteltynä alle 2 kg:n painonlaskuna 4 viikon hoidon aikana), sibutramiiniannos voidaan nostaa 15 mg:aan ja hoito tulee keskeyttää potilailla, joiden vaste on ollut riittämätön, eli niillä, joilla painonlasku on alle 2 kg 4 viikon hoidon jälkeen. - Verenpaineen ja syketiheyden huolellinen seuranta vastaanotolla, jotta voidaan tunnistaa ja voidaan sulkea hoidosta ne potilaat, joilla nämä suureet kohoavat kliinisesti oleellisesti. 8

9 Varsinaiset tiedot osoittavat, että tällaista nousua esiintyy ensimmäisten kolmen hoitokuukauden aikana 60 %:lla potilaista. Näiden lukujen valossa seurantavaihtoehto on realistinen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että verenpaineen ja syketiheyden nousu ovat ennustettavissa olevia haittatapahtumia, jotka ovat ymmärrettävissä vaikutusmekanismin perusteella ja todennäköisesti hoidettavissa prospektiivisin toimenpitein. Siksi muutettuun valmisteyhteenvetoon on sisällytetty näiden suureiden seuraamista koskevat erityisvaroitukset (ks. CPMP:n lausunnon liite III). Kardiovaskulaarinen sairastavuus ja kuolleisuus - Sydän- ja aivoverisuonitapahtumat Sibutramiinin vaikutukset kardiovaskulaarisairastavuuteen ja -kuolleisuuteen voidaan osoittaa vain riittävän laajalla kliinisellä tutkimuksella, jota ei toistaiseksi ole käytettävissä, ei sibutramiinin eikä minkään muunkaan laihdutuslääkkeen osalta. Todettakoon, että myyntiluvan haltija ehdottaa tehtäväksi kliinistä tutkimusta, jossa selvitetään sibutramiinin käytön vaikutuksia kardiovaskulaaririskiin, erityisesti turvallisuuden kannalta (ks. myös CPMP:n lausunnon liite IV). Tällä hetkellä ainoa rauhoittava seikka näiden parametrien osalta on osoittaa, että ainakaan sibutramiini ei vaikuta haitallisesti aivoverisuonisairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Tällä hetkellä käytettävissä ovat prevalenssi/insidenssitiedot, jotka myyntiluvan haltija on koonnut kliinisen kehitystyön kuluessa. Tämän huomattavan kokoisen tietokannan analyysi (n=8200, näistä 1344 sai sibutramiinia 12 kuukautta) ja markkinoilletulon jälkeistä käyttöä koskevien tietojen analyysi (2,6 miljoonaa hoidettua potilasta, joista noin 1,3 miljoonaa Yhdysvalloissa) ei osoita mitään aivoverisuonisairastavuuteen ja kuolleisuuteen viittaavaa sibutramiinin yhteydessä. Tapahtumainsidenssi on jopa odotettua pienempi, kun otetaan huomioon käytettävissä olevat epidemiologiset tiedot. Nämä tiedot vahvistavat kuitenkin hypertension ja palpitaatioiden suuremman insidenssin sibutramiinin käytön yhteydessä, kuten aiemmin todettiin. - Sydämen läppäviat Eräisiin laihdutuslääkkeisiin, fenfluramiineihin, on liittynyt sydämen läppävikojen riskiä. Tämän haittavaikutuksen mekanismia ei tunneta. Myyntiluvan haltija toimitti tiedot sibutramiinin osalta kahdesta tätä seikkaa koskevasta sydämen kaikututkimuksesta. Toisessa tutkimuksessa oli kaikkiaan 210 potilasta (sibutramiini- ja plaseboryhmä) ja toiseen kuului 183 potilasta. FDA:n määritelmän mukaista vasemman puolen läpän toimintahäiriötä oli 2,3-2,6 %:lla ja se oli samanlaista molemmissa hoitoryhmissä. Tätä asiaa käsitellään valmisteyhteenvedossa (ks. CPMP:n lausunnon liite III) näiden tietojen pohjalta. - Primaarinen keuhkoverenpaine (PPH) Useisiin laihdutuslääkkeisiin on liittynyt primaarisen keuhkoverenpaineen nousu. Sibutramiinin kohdalla ei ole yhtään keuhkoverenpainetapausta yhdistetty yksiselitteisesti sibutramiiniin markkinoilletulon jälkeisen materiaalin analyysissä. Myyntiluvan haltija on toimittanut myös yksityiskohtaisen raportin dyspneatapauksista: terveydenhoidon ammattilaiset ovat ilmoittaneet 21 dyspneatapauksesta. Nämä tapaukset eivät noudata yhteistä mallia, kliininen tausta oli erilainen ja dyspnean selitykset moninaisia. Näissä tapauksissa ei ole mitään, mikä viittaisi siihen, että dyspnea liittyisi korkeaan keuhkoverenpaineeseen. Primaarinen keuhkoverenpaine käsitellään asianmukaisesti valmisteyhteenvedossa (ks. CPMP:n lausunnon liite III). Mahdollinen väärinkäyttö ja lääkeriippuvuus Tässä mielessä analysoituihin tietoihin kuuluivat väärinkäytön mahdollisuutta koskevat tutkimukset, kliinisistä tutkimuksista peräisin olevat tiedot ja markkinoilletulon jälkeistä käyttökokemusta koskevat tiedot sekä mahdollinen sibutramiinin päihdekäyttö. Näiden tietojen perusteella voidaan todeta seuraavaa: - Sibutramiinilla ei ole käyttöä edistävää vaikutusta kädellisillä itseantomallia käyttäen tehdyissä tutkimuksissa. - Sibutramiinia on arvioitu väärinkäytön mahdollisuuden osalta muihin psykostimulantteihin verrattuna kahdessa eri lääkediskriminaatiomallissa jyrsijöillä. Molemmat 9

10 lääkediskriminaatiotutkimukset osoittavat, ettei sibutramiiniin liity väärinkäytön mahdollisuutta psykostimulanttina. - Kolmessa tutkimuksessa lääkkeiden sekakäyttäjillä sibutramiini ei aiheuttanut euforigeenisia muutoksia eikä käyttöä edistävää vaikutusta, jotka ovat ominaisia väärinkäytetyille aineille, kuten amfetamiineille. Osoitusta psyykkisestä tai fyysisestä riippuvuudesta ei kliinisten tutkimusten tietokannasta todettu siellä olevien sibutramiinia saaneiden yli koehenkilön materiaalissa (liikalihavat tai masentuneet potilaat tai terveet vapaaehtoiset). Yli näistä koehenkilöistä on käyttänyt sibutramiinia yli vuoden. Näyttöä väärinkäytöstä tai käyttöpoikkeamasta ei kliinisissä tutkimuksissa todettu. Yhdysvaltain laajassa markkinoilletulon jälkeisessä seurannassa ei ole todettu mitään näyttöä sibutramiinin väärinkäytöstä. Yhtään spontaania markkinoilletulon jälkeistä ilmoitusta tai ilmoitusta sibutramiinin laittomasta päihdekäytöstä ei ole ollut. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että huolimatta siitä, että sibutramiini tukahduttaa ruokahalua ja on molekyylitasolla dopamiininkuljettajahakuinen, mikä herättää epäilyn väärinkäytön mahdollisuudesta, diskriminaatiotutkimuksissa jyrsijöillä ei ilmennyt taipumusta tällaiseen väärinkäyttöön. Lisäksi pienessä tutkimuksessa kädellisillä ei myöskään todettu väärinkäytön mahdollisuutta. Ihmistä koskevat tutkimustulokset ja todellisessa tilanteessa tapahtunutta altistusta koskevat tiedot ovat rauhoittavia. Vaikka mahdollisia väärinkäytön merkkejä kannattaa seurata sibutramiinia saavilla potilailla, ei ole perusteita pitää sibutramiinia mahdollisesti väärinkäyttöä aiheuttavana aineena. Myyntiluvan haltija on sitoutunut ryhtymään toimenpiteisiin lääkeriippuvuuden ja väärinkäytön seuraamiseksi (ks. myös CPMP:n lausunnon liite IV). Yleinen johtopäätös turvallisuudesta Turvallisuuden osalta sibutramiinin suurin ongelma liittyy sen omiin sympatomimeettisiin vaikutuksiin, nimittäin verenpaineen ja syketiheyden nousuun ja niiden pitkäaikaisseurauksiin sydämen toiminnan kannalta. Verenpaineen ja syketiheyden nousu on keskimäärin vähäistä (2-3 mmhg ja 4-5/min) ja kompensoituu painon laskun aiheuttamalla verenpaineen laskulla, lähinnä 5 % ja 10 % vasteryhmissä. Nämä nousut ovat lisäksi ennustettavissa ja ne voidaan todeta seurannassa. Yllä olevien turvallisuutta koskevien huolenaiheiden lisäksi ei muita turvallisuutta koskevia huolenaiheita todettu myyntiluvan haltijan jättämissä viidessä säännöllisesti toimitettavassa turvallisuuskatsauksessa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole näyttöä siitä, että sibutramiiniin liittyisi lääkeriippuvuutta tai väärinkäyttöä. Muita useisiin laihdutuslääkkeisiin liittyviä riskejä, kuten sydämen läppävikoja ja primaaria keuhkoverenpainetta, ei ole liittynyt sibutramiiniin. HYÖTY/RISKIANALYYSI Tehokkuuden osalta on todettava, että sibutramiini alentaa tehokkaasti painoa pitkäaikaishoidossa tietyllä potilasryhmällä. 10 %:n vasteryhmä eli potilaat, jotka laihtuvat vähintään 10 % lähtöpainostaan, on merkitsevästi suurempi kuin plasebon yhteydessä. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat myös, että sibutramiini edistää saavutetun painon säilymistä kahden vuoden ajan. Lisäksi sibutramiini vaikuttaa suotuisammin sekundaarisiin tulosmittareihin, kuten lipidiprofiiliin, glykemian hallintaan ja elimistön kokonaisrasvaan kuin plasebo. Johtopäätöksenä on, että sibutramiinilla on terapeuttista tehoa lihavuuden hoidossa. Turvallisuuden osalta on todettava, että sibutramiini kohottaa verenpainetta ja nostaa syketiheyttä. Näiden muuttujien nousu on keskimäärin vähäistä (2-3 mmhg ja 4-5/min) ja kompensoituu painonlaskun aiheuttamalla verenpaineen laskulla, lähinnä 5 %:n ja 10 %:n vasteryhmissä. Nämä nousut ovat lisäksi ennustettavissa ja voidaan todeta seurannassa. Yllä olevien turvallisuutta koskevien huolenaiheiden lisäksi ei muita turvallisuutta koskevia huolenaiheita todettu myyntiluvan haltijan jättämissä viidessä säännöllisesti toimitettavassa turvallisuuskatsauksessa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole näyttöä siitä, että sibutramiiniin liittyisi lääkeriippuvuutta tai väärinkäyttöä. Muita useisiin laihdutuslääkkeisiin liittyviä riskejä, kuten sydämen 10

11 läppävikoja ja primaaria keuhkoverenpainetta, ei ole liittynyt sibutramiiniin. Varotoimena näitä mahdollisia seikkoja tulee kuitenkin seurata pitkällä tähtäimellä. Siksi CPMP katsoi, että sibutramiinia sisältävien lääkevalmisteiden hyöty/riskisuhde oli suotuisa ja että myyntiluvat tulee säilyttää seuraavasti: 1. Valmisteyhteenvedot laaditaan CPMP:n lausunnon liitteen III mukaisesti korostaen seuraavaa: - Käyttöaiheet Sibutramiini on tarkoitettu painonpudotusohjelman lisähoitona seuraavasti: Potilaat, joilla on ravitsemuksellinen lihavuus ja joiden painoindeksi (BMI) on 30 kg/m 2 tai enemmän Potilaat, joilla on ravitsemuksellinen ylipaino ja joiden painoindeksi on 27 kg/m 2 tai enemmän, silloin kun on muita lihavuuden riskitekijöitä, kuten tyypin 2 diabetes tai dyslipidemia. - Varoitukset Korostettava varoituksia, jotka koskevat verenpaineen ja syketiheyden seurantaa. 2. CPMP:n vaatimukset, jotka on esitetty CPMP:n lausunnon liitteessä IV: - Kliiniset tutkimukset On tehtävä kliininen tutkimus sibutramiinin kardiovaskulaaririskien arvioimiseksi. Myyntiluvan haltija ehdotti tutkimuspöytäkirjan runkoa tällaista tutkimusta varten. Pöytäkirjan rungosta keskusteltiin CPMP:n ad hoc -asiantuntijaryhmässä ja kommentit toimitettiin myyntiluvan haltijalle. Ehdotettu tutkimus on satunnaistettu plasebokontrolloitu rinnakkaistutkimus, jonka kesto on noin 5 vuotta, johon kuuluu 2 vuoden tutkimukseenottovaihe ja vähintään 3 vuoden seuranta. Potilaiksi valitaan henkilöitä, joilla on suuri kardiovaskulaaritapahtumien riski. Myyntiluvan haltija suostui myös jaottelemaan diabeetikot ja ei-diabeetikot, jotta diabetesta sairastavia potilaita olisi vähintään 50 %. Tutkimukseen otetaan 50 vuotta täyttäneitä miehiä tai naisia (otoksen määrä tulee olemaan noin suuren riskin potilasta), jotka eivät dokumentoidusti ole onnistuneet pelkällä ruokavaliolla pudottamaan painoaan ja joilla on BMI 27 kg/m 2, tyypin 2 diabetes ja/tai hypertensio sekä alhainen HDL-kolesteroli. Seuraavia potilaita ei oteta mukaan tutkimukseen: potilaat, joilla on hiljattain (<1 vuosi) ilmennyt sepelvaltimotauti (angina pectoris, aiemmat sydäninfarktit) tai hiljattain (< 1 vuosi) aivoverisuonisairaus (esim. aivohalvaus tai TIA ohimenevä aivoverenkiertohäiriö), kongestiivinen sydämen vajaatoiminta kohtalainen/vaikea (Fontaine luokka III ja IV), perifeerinen valtimotukos, sydämen rytmihäiriöt (oireettomat eteis- tai kammiolisälyönnit sallitaan), puutteellisesti hallinnassa oleva hypertensio (> 160/100 mmhg). Muut poissulkemiskriteerit ovat myyntiluvan haltijan ehdottamassa tutkimuspöytäkirjan rungossa. Ensisijainen tulosmittari tulee olemaan ei-fataalin sepelvaltimotaudin tapahtumien (kuten angina pectoris ja sydäninfarktit), kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan, ei-fataalien aivoverisuonitapahtumien (kuten verenvuoto- ja iskeemiset aivohalvaukset, TIA) ja kardiovaskulaarikuolemien (myös äkkikuolema) yhdistetty lopputapahtuma. Käsiteltyään myyntiluvan haltijan tutkimuspöytäkirjan rungon CPMP katsoi, että tarvittiin lisämuutoksia. Myyntiluvan haltija sitoutui sisällyttämään ehdotetut muutokset lopulliseen tutkimuspöytäkirjaan, joka jätetään 4 kuukauden kuluessa CPMP:n lausunnosta. - Markkinoilletulon jälkeiset tiedot Säännöllisesti toimitettava turvallisuutta koskeva puolivuotiskatsaus tulee jättää CPMP:lle vähintään seuraavan kahden vuoden ajan CPMP:n lausunnon antamisesta. - Väärinkäytön ja lääkeriippuvuuden seuranta Myyntiluvan haltijan tulee järjestää lääkeriippuvuuden seurantatoimenpiteet. Myyntiluvan haltija on jo esittänyt erilaisia seurantatoimenpiteitä, nimittäin: - väärinkäyttäjien seurantaa päihdeklinikalla käyvien keskuudessa kyselylomakkeen avulla 11

12 - sibutramiinin tuntemuksen arvioimiseksi katukaupassa ja sibutramiinin mahdollisen väärinkäytön toteamiseksi - puhelinseuranta yliannostustapauksissa, jotta voidaan todeta oliko kyseessä potilas, jolle lääke oli määrätty, vai väärinkäyttäjä - myynnin seuranta päihdekäytön merkkien toteamiseksi - Internetin seuranta päihde- tai väärinkäyttökiinnostuksen havaitsemiseksi keskusteluryhmistä - tavanomaiset lääketurvatoimintatoimenpiteet. VALMISTEYHTEENVETOA KOSKEVAN MUUTOKSEN PERUSTEET Ottaen huomioon, että - komitea tutki muutetun neuvoston direktiivin 75/319/ETY 12 artiklan mukaisesti tehtyä pyyntöä, joka koskee sibutramiinia sisältäviä lääkevalmisteita - komitea katsoi, että sibutramiinia sisältävät lääkevalmisteet alentavat painoa pitkäaikaishoidossa ja kykenevät edistämään saavutetun painon ylläpitoa; lisäksi sibutramiini kykenee aikaansaamaan suotuisia muutoksia lihavuuteen liittyvissä oheissairauksissa ja kardiovaskulaarisissa riskitekijöissä, kuten lipidiprofiilissa, glykemian hallinnassa ja elimistön kokonaisrasvassa - komitea katsoi, että sibutramiinia sisältävien lääkevalmisteiden turvallisuuteen liittyi huolenaiheita, jotka liittyivät pääasiassa verenpaineen ja syketiheyden nousuun; keskimääräiset nousut ovat kuitenkin pieniä ja niiden katsotaan olevan hallittavissa näiden muuttujien säännöllisen seurannan avulla - komitea katsoi sibutramiinia sisältävien lääkevalmisteiden hyöty/riskisuhteen suotuisaksi laihdutusohjelman lisähoitona potilailla, joilla on ravitsemusperäinen lihavuus ja painoindeksi 30 kg/m 2 tai enemmän, tai potilailla, joilla on ravitsemusperäinen liikapaino ja painoindeksi 27 kg/m 2 tai enemmän, jos lisäksi on muita lihavuuden riskitekijöitä, kuten tyypin 2 diabetes tai dyslipidemia, ja päätti sen vuoksi, että näiden lääkevalmisteiden myyntiluvat tulee säilyttää liitteen III muutetun valmisteyhteenvedon mukaisina ja liitteen IV ehtojen mukaisesti, CPMP on suositellut sibutramiinia sisältävien lääkevalmisteiden myyntilupien säilyttämistä (ks. liite I) liitteen III muutetun valmisteyhteenvedon mukaisina ja liitteen IV ehtojen mukaisesti. 12

13 LIITE III VALMISTEYHTEENVETO 13

14 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI <tuotenimike> 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi <tuotenimike> 10 mg -kapseli sisältää 10 mg sibutramiinihydrokloridimonohydraattia (vastaten 8,37 mg sibutramiinia). Yksi <tuotenimike> 15 mg -kapseli sisältää 15 mg sibutramiinihydrokloridimonohydraattia (vastaten 12,55 mg sibutramiinia). Apuaineet, ks LÄÄKEMUOTO 10 mg Kapseli, kova, jossa sininen hattu ja keltainen runko. 15 mg Kapseli, kova, jossa sininen hattu ja valkoinen runko. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet <tuotenimike> 10 mg / 15 mg on indisoitu tukihoitona painonpudotusohjelmissa seuraavasti: - Potilailla, joilla on ravitsemuksesta johtuva lihavuus ja painoindeksi (BMI) 30 kg/m 2 tai suurempi - Potilailla, joilla on ravitsemuksesta johtuvaa liikapainoa ja joiden painoindeksi on 27 kg/m 2 tai suurempi, kun mukana on muita lihavuuteen liittyviä riskitekijöitä kuten tyypin 2 diabetes tai dyslipidemia. Huom: <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmistetta voidaan määrätä vain potilaille, joilla ei ole saatu riittävää vastetta pelkästään asianmukaisella painonpudotusohjelmalla, ts. potilaille, joiden on vaikea saavuttaa tai ylläpitää > 5 %:n laihtumista kolmen kuukauden aikana. <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -hoito tulee antaa osana pitkäaikaista integroitua painonpudotushoitoa lihavuuden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Asianmukaiseen lihavuuden hoitoon kuuluvat ruokavalio- ja käyttäytymismuutokset sekä liikunnan lisääminen. Tämä integroitu lähestymistapa on tärkeä, jotta ruokailutottumukset ja -käyttäytyminen saadaan muuttumaan pysyvästi, mikä on oleellista painon pysymiseksi kurissa <tuotenimike>-hoidon lopettamisen jälkeen. Potilaiden tulee muuttaa elintapojaan siten, että paino ei lähde nousemaan hoidon päättymisen jälkeen. Heille on kerrottava, että elleivät he pysty muuttamaan elintapojaan, he voivat lihoa uudestaan. Potilaan seurantaa on hyvä jatkaa vielä <tuotenimike>-hoidon lopettamisen jälkeenkin. 4.2 Annostus ja antotapa Aikuiset: Aloitusannos on 1 <tuotenimike> 10 mg -kapseli kerran päivässä, aamulla, nieltynä kokonaisena nesteen kera (esim. lasillinen vettä). Kapseli voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman. 14

15 Ellei <tuotenimike> 10 mg anna riittävää vastetta (painonlasku on alle 2 kg neljässä hoitoviikossa), annos suurentaa yhteen <tuotenimike> 15 mg -kapseliin kerran päivässä edellyttäen, että <tuotenimike> 10 mg on ollut hyvin siedetty. Hoito tulee keskeyttää potilailla, joilla ei ole saatu riittävää vastetta <tuotenimike> 15 mg:n vahvuudella (painonlasku on alle 2 kg neljässä hoitoviikossa). Potilaat, joilla ei ole saatu vastetta ovat alttiimpia haittavaikutuksille (ks. kohta 4.8 Haittavaikutukset). Hoidon kesto: Hoito tulee keskeyttää kolmen kuukauden kuluttua potilailla, joilla ei ole saatu riittävää vastetta, ts. joiden painonpudotus vakiintuu alle 5 %:iin lähtöpainosta tai joiden paino kolmessa kuukaudessa hoidon aloittamisen jälkeen on pudonnut alle 5 % lähtöpainosta. Hoitoa ei tule jatkaa potilailla, joiden paino nousee 3 kg tai enemmän aiemman laihtumisen jälkeen. Jos potilaalla on oheissairauksia, suositellaan <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -hoidon jatkamista vain, jos voidaan osoittaa, että saavutettavaan painonlaskuun liittyy muita kliinisiä etuja, esim. lipidiprofiilin paranemista dyslipidemiassa tai hoitotasapainon paranemista tyypin 2 diabeteksessa. <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -hoito saa kestää korkeintaan vuoden. Tietoa yli vuoden kestäneestä hoidosta on rajoitetusti. 4.3 Vasta-aiheet - Tiedossa oleva yliherkkyys sibutramiinihydrokloridimonohydraatille tai jollekin muulle valmisteen aineosalle - Elimellisistä syistä johtuva lihavuus - Aiemmat vaikeat syömishäiriöt - Psyykkinen sairaus. Sibutramiinilla on todettu mahdollinen antidepressiivivaikutus eläintutkimuksissa, ja siksi ei voida sulkea pois sitä, että sibutramiini voi aiheuttaa maanisen episodin kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. - Touretten oireyhtymä - Monoamiinioksidaasinestäjän tai muun sentraalisesti vaikuttavan lääkkeen käyttö psyykenlääkkeenä (antidepressiivi, psykoosilääke), painonpudotukseen tai unilääkkeenä (tryptofaani) samanaikaisesti tai viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana. - Sepelvaltimotauti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, takykardia, perifeerinen ahtauttava valtimosairaus, rytmihäiriö tai aivoverisuonisairaus (aivohalvaus tai TIA) - Epäadekvaatisti hoidettu hypertensio (>145/90 mmhg) (ks. kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). - Hypertyreoidismi - Vaikea maksan vajaatoiminta - Vaikea munuaisten vajaatoiminta - Hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu ja siihen liittyvä virtsaretentio - Feokromosytooma 15

16 - Ahdaskulmaglaukooma - Aiempi huumeiden käyttö tai lääkkeiden tai alkoholin väärinkäyttö - Raskaus ja imetys (ks. kohta 4.6 Raskaus ja imetys) - Lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat aikuiset, koska tietoa ei ole riittävästi - Yli 65-vuotiaat potilaat, koska tietoa ei ole riittävästi 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Varoitukset: Kaikkien <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -hoitoa saavien potilaiden verenpainetta ja sykettä tulee seurata, koska sibutramiini on aiheuttanut kliinisesti merkittävän verenpaineen nousun joillakin potilailla. Kolmen ensimmäisen hoitokuukauden aikana nämä muuttujat tulee tarkistaa kahden viikon välein ; hoitokuukausien 4-6 aikana nämä on tarkistettava kerran kuukaudessa ja sen jälkeen säännöllisesti, vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Hoito tulee keskeyttää potilailla, joiden leposyke nousee kahden käynnin välillä 10 lyöntiä/min tai systolinen/diastolinen verenpaine 10 mmhg. Jos verenpainepotilaan hypertensio on ollut hyvin hallinnassa, ja verenpaine on yli 145/90 mmhg kahdessa peräkkäisessä mittauksessa, hoito on lopetettava (ks. kohta 4.8 Haittavaikutukset, kardiovaskulaarimuutokset). Uniapnea-oireyhtymästä kärsivien potilaiden verenpaineen seuranta vaatii erityistä huomiota. Vaikka sibutramiinia ei ole yhdistetty korkeaan keuhkovaltimopaineeseen, on lihavuuslääkkeisiin yleisesti liittyvien huolenaiheiden vuoksi tärkeää pitää silmällä oireita kuten etenevää hengenahdistusta, rintakipua ja nilkkojen turvotusta rutiinitarkastusten yhteydessä. Potilasta tulee neuvoa ottamaan heti yhteys lääkäriin, jos näitä oireita ilmaantuu. <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmistetta tulee antaa varoen epilepsiapotilaille. Kohonneita pitoisuuksia plasmassa on havaittu tutkittaessa sibutramiinia potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikka haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu, <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmistetta tulee käyttää varoen näillä potilailla. Vaikka munuaisteitse erittyy vain inaktiivisia metaboliitteja, <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmistetta tulee käyttää varoen potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta. <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmistetta tulee antaa varoen potilaille, joilla on suvussa motorisia tai äänellisiä TIC-oireita. Fertiili-ikäisten naisten tulee käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -hoidon aikana. Keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin liittyy väärinkäytön mahdollisuus. Käytettävissä olevien kliinisten tietojen mukaan ei sibutramiinin väärinkäytöstä kuitenkaan ole näyttöä. Eräisiin laihdutuslääkkeisiin liittyy sydämen läppävian riski. Kliinisten tietojen mukaan sen lisääntymisestä ei kuitenkaan ole näyttöä sibutramiinin yhteydessä. Potilaiden, joilla on ollut vakavia syömishäiriöitä, kuten anoreksia nervosa tai bulimia nervosa, ei tule käyttää sibutramiinia. Tietoa ei ole saatavilla sibutramiinin hoidosta potilailla, joilla on pakonomainen syömishäiriö (syöpöttelykausia). 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 16

17 Sibutramiini ja sen aktiiviset metaboliitit eliminoituvat metaboloitumalla maksan kautta. Tärkein siihen osallistuva entsyymi on CYP3A4, ja myös CYP2C9 ja CYP1A2 voivat osallistua. Varovaisuutta tulee noudattaa silloin kun <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmistetta annetaan samaan aikaan CYP3A4-entsyymiaktiivisuuteen vaikuttavien lääkkeiden kanssa (ks. kohta 5.2 Farmakokinetiikka). CYP3A4:n estäjiä ovat mm. ketokonatsoli, itrakonatsoli, erytromysiini, klaritromysiini, troleandomysiini ja siklosporiini. Ketokonatsolin tai erytromysiinin anto samaan aikaan sibutramiinin kanssa suurensi sibutramiinin metaboliittien pitoisuutta plasmassa (AUC) eräässä interaktiotutkimuksessa (ketokonatsoli 23 % ja erytromysiini 10 %). Syketiheys kohosi keskimäärin 2,5 lyöntiä/min enemmän kuin pelkkää sibutramiinia käytettäessä. Rifampisiini, fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ja deksametasoni ovat CYP3A4:n indusoijia ja voivat kiihdyttää sibutramiiniaineenvaihduntaa, joskaan tätä ei ole tutkittu kokeellisesti. Jos käytetään samanaikaisesti useita lääkkeitä, jotka kaikki kohottavat aivojen serotoniinipitoisuutta, seurauksena voi olla vakavia yhteisvaikutuksia. Tätä ilmiötä kutsutaan serotoniinioireyhtymäksi, ja sitä voi esiintyä harvinaisissa tapauksissa käytettäessä samanaikaisesti selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää (SSRI) ja eräitä migreenilääkkeitä (kuten sumatriptaani, dihydroergotamiini) tai eräitä opioideja (kuten pentatsosiini, petidiini, fentanyyli, dekstrometorfaani) tai käytettäessä kahta selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää yhtä aikaa. Koska sibutramiini estää serotoniinin takaisinottoa (muun muassa), <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -hoitoa ei tule antaa samaan aikaan muiden aivojen serotoniinipitoisuutta suurentavien lääkkeiden kanssa. <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmisteen samanaikaista käyttöä muiden lääkkeiden kanssa, jotka voivat kohottaa verenpainetta tai sydämen sykettä, ei ole tutkittu systemaattisesti. Tämäntyyppisiin lääkkeisiin kuuluvat eräät yskänlääkkeet, flunssalääkkeet ja allergialääkkeet (kuten efedriini ja pseudoefedriini) sekä eräät turvotusta vähentävät lääkkeet (esim. ksylometatsoliini). Varovaisuutta tulee noudattaa määrättäessä <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmistetta potilaille, jotka käyttävät näitä lääkkeitä. <tuotenimike> 10 mg / 15 mg ei heikennä ehkäisytablettien tehoa. Kerta-annoksia käytettäessä ei kognitiivisissa eikä psykomotorisessa suorituksessa todettu lisähuononemista, kun sibutramiinia annettiin yhtä aikaa alkoholin kanssa. Alkoholinkäyttö ei kuitenkaan ole yleisten dieettisuositusten mukaista. <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmisteen ja orlistaatin samanaikaisesta käytöstä ei ole saatavilla tietoja. Sibutramiinin käytön lopettamisesta MAO-estäjän käytön aloittamiseen on kuluttava kaksi viikkoa. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus: Sibutramiiniä ei pidä käyttää raskauden aikana. Yleensä pidetään epäasianmukaisena käyttää laihdutuslääkkeitä raskausaikana, ja siksi fertiili-ikäisten naisten tulee huolehtia asianmukaisesta ehkäisystä sibutramiinin käytön aikana ja kertoa lääkärille, jos he tulevat raskaaksi tai suunnittelevat raskautta hoidon aikana. <tuotenimike> ei ole tehty kontrolloituja tutkimuksia raskausaikana. Tiineillä kaniineilla tehdyissä tutkimuksissa on todettu vaikutuksia lisääntymiseen emolle toksisilla annoksilla (ks. kohta 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Näiden havaintojen merkitystä ihmisen kannalta ei tiedetä. Imetys: Ei tiedetä, erittyykö sibutramiini äidinmaitoon, ja siksi <tuotenimike> 10 mg / 15 mg on kontraindisoitu imetyksen aikana. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 17

18 Vaikka sibutramiini ei vaikuttanut psykomotoriseen eikä kognitiiviseen suoritukseen terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä, mikä tahansa keskushermostoon vaikuttava lääke voi heikentää arvostelukykyä, ajattelua ja motorisia taitoja. Siksi potilaita tulee varoittaa siitä, että heidän kykynsä kuljettaa ajoneuvoa, käyttää koneita tai työskennellä vaarallisissa olosuhteissa voi heiketä <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -hoidon aikana. 4.8 Haittavaikutukset Useimmat haittavaikutukset ilmaantuivat hoidon alussa (neljän ensimmäisen viikon aikana). Ne lievittyivät ja harvenivat ajan mittaan. Ne eivät yleensä olleet vakavia eivätkä vaatineet hoidon keskeyttämistä ja ne olivat korjaantuvia. Seuraavassa kliinisissä tutkimuksissa todetut haittavaikutukset elinjärjestelmittäin ( hyvin yleiset >10 %, yleiset 1-10 %): Elinjärjestelmä Insidenssi Haittavaikutukset Sydänverisuonijärjestelmä (vrt. kardiovaskulaarimuutokset) Yleisiä Takykardia Palpitaatiot Verenpaineen nousu/hypertensio Vasodilataatio (ihon punoitus) Ruoansulatusjärjestelmä Hyvin yleisiä Ruokahaluttomuus Ummetus Yleisiä Pahoinvointi Pukamien paheneminen Keskushermosto Hyvin yleisiä Suun kuivuus Yleisiä Unettomuus Pyörrytys Parestesiat Päänsärky Tuskaisuus Iho Yleisiä Hikoilu Aistit Yleisiä Makuaistin muutokset Seuraavia kliinisesti merkityksellisiä haittatapahtumia esiintyi yksittäistapauksissa sibutramiinihoidon aikana: - akuutti interstitiaalinefriitti - Mesangiokapillaarinen glomerulonefriitti - Henoch-Schönleinin purppura - Kouristukset - Trombosytopenia - Maksaentsyymien korjaantuva nousu - Akuutti psykoosikohtaus hoidon jälkeen yhdellä potilaalla, jolla ilmeisesti oli skitsoaffektiivinen häiriö ennen hoitoa Vieroitusoireita kuten päänsärkyä ja ruokahalun lisääntymistä on tavattu harvoin. Näyttöä vieroitustai katkaisuoireyhtymästä tai mielialan heilahteluista hoidon päätyttyä ei ole. Yksittäisiä näön sumenemistapauksia on ilmoitettu markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa. 18

19 Kardiovaskulaarimuutokset Levossa mitattu systolinen ja diastolinen verenpaine on kohonnut keskimäärin 2-3 mmhg ja syke keskimäärin 3-7 lyöntiä/min. Suurempia verenpaineen ja sykkeen nousuja yksittäistapauksissa ei voida poissulkea. Mahdollista kliinisesti merkittävää verenpaineen ja pulssin nousua esiintyy yleensä hoidon alussa (ensimmäiset 4-12 viikkoa). Tällaisissa tapauksissa hoito tulee keskeyttää, (ks. kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). <tuotenimike> 10 mg / 15 mg -valmisteen käyttö verenpainepotilailla, ks. kohta 4.3 Vasta-aiheet ja 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet. 4.9 Yliannostus Sibutramiiniyliannoksesta on vähän kokemusta. Spesifisiä hoitosuosituksia ei anneta eikä spesifistä antidoottia ole. Hoitona ovat yleisesti yliannostuksen hoidossa käytettävät toimenpiteet kuten hengitysteiden pitäminen avoimina, kardiovaskulaaristatuksen seuranta ja yleiset oireenmukaiset ja tukihoitotoimenpiteet. Lääkehiilen anto varhaisvaiheessa voi viivyttää sibutramiinin imeytymistä. Mahahuuhtelu voi myös olla hyödyllinen. Varovainen beetasalpaajan käyttö voi olla paikallaan potilailla, joilla on kohonnut verenpaine tai takykardia. Useissa yliannosilmoituksissa ihmisillä (mukaan lukien tahaton vain 18-kuisen lapsen yliannos) oli otettu enimmillään 500 mg sibutramiinihydrokloridimonohydraattia. Yhdellä 500 mg sibutramiinihydrokloridimonohydraattia ottaneella potilaalla syke oli 160 lyöntiä/min. Yhtä monen lääkkeen ja alkoholin aiheuttamaa myrkytystä lukuunottamatta (potilas kuoli, mahdollisesti oksennuksen aspiraatioon) komplikaatioita ei ollut, ja potilaat paranivat täysin. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: keskushermostoon vaikuttavat laihdutuslääkkeet, ATC-koodi: A08AA10. Sibutramiinin terapeuttinen vaikutus välittyy lähinnä sen aktiivisten sekundaaristen ja primaaristen amiinimetaboliittien kautta (metaboliitti 1 ja metaboliitti 2), jotka estävät noradrenaliinin, serotoniinin (5-hydroksitryptamiini, 5HT) ja dopamiinin takaisinottoa. Ihmisen aivokudoksessa in vitro metaboliitti 1 ja metaboliitti 2 estävät noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa noin 3 kertaa tehokkaammin kuin dopamiinin takaisinoton. Sibutramiinilla hoidetuista vapaaehtoisista otetut plasmanäytteet saivat aikaan merkitsevän eston noradrenaliinin (73 %) ja serotoniinin (54 %) takaisinotossa mutta ei juurikaan dopamiinin takaisinoton estoa (16 %). Sibutramiini ja sen metaboliitit eivät vapauta monoamiinia eivätkä estä monoamiinioksidaasia. Niillä ei ole affiniteettia lukuisiin neurotransmitterireseptoreihin kuten serotonergisiin (5-HT 1, 5-HT 1A, 5-HT 1B, 5-HT 2A, 5- HT 2C ), adrenergisiin (β 1, β 2, β 3, α 1, α 2 ), dopaminergisiin (D 1, D 2 ), muskariinisiin, histaminergisiin (H 1 ), bentsodiatsepiini- ja NMDA-reseptoreihin. Eläinmalleissa hoikilla kasvavilla ja lihavilla rotilla sibutramiini vähensi painonnousua. Tämän katsotaan johtuvan sen vaikutuksesta ravinnonkulutukseen, ts. kylläisyyden tunteen aikaansaamiseen, mutta lisääntynyt lämmöntuotanto myötävaikuttaa luultavasti myös painonlaskuun. Näiden vaikutusten on osoitettu välittyvän serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton eston kautta. Kliinisissä tutkimuksissa ihmisellä <tuotenimike> osoitettiin aiheuttavan painon alenemista kylläisyydentunteen lisäämisen kautta. On myös näyttöä siitä, että <tuotenimike> on termogeeninen vaikutus, koska se vaimentaa lepoaineenvaihdunnan adaptiivista hidastumista laihduttamisen aikana. 19

20 <tuotenimike> aikaansaamaan painonlaskuun liittyy suotuisia muutoksia seerumin lipideissä dyslipidemiapotilailla ja hoitotasapainossa tyypin 2 diabetespotilailla. Lihavilla tyyppi 2 diabetesmellitus-potilailla, jotka käyttivät sibutramiinia painon alenemiseen, todettiin HbA 1c laskeneen keskimäärin 0,6% (yksikkö) painonlaskun yhteydessä. Vastaavasti lihavilla dyslipidemia potilailla, todettiin HDL-kolesterolin nousseen 12-22% ja triglyseridin laskeneen 9-21% painonlaskun yhteydessä. 5.2 Farmakokinetiikka Sibutramiini imeytyy hyvin ja sillä on laaja ensikierron metabolia. Huippupitoisuus plasmassa T max ) saavutettiin 1,2 tunnin kuluttua siitä, kun suun kautta annettiin 20 mg sibutramiinihydrokloridimonohydraattia kerta-annoksena. Lähtöaineen puoliintumisaika on 1,1 tuntia. Farmakologisesti aktiivisten metaboliittien 1 ja 2 T max oli kolme tuntia ja eliminaation puoliintumisaika edellisellä 14 ja jälkimmäisellä 16 tuntia. Kinetiikka on lineaarista annosvälillä mg, eikä annoksesta riippuvaa muutosta eliminaation puoliintumisajassa ole, mutta pitoisuus plasmassa nousee suhteessa annokseen. Toistuvassa annossa metaboliittien 1 ja 2 vakaan tilan pitoisuudet saavutettiin neljässä päivässä ja kumuloituminen oli noin kaksinkertaista. Sibutramiinin ja sen metaboliittien farmakokinetiikka lihavilla henkilöillä on samanlaista kuin normaalipainoisilla koehenkilöillä. Toistaiseksi käytössä olevat suhteellisen rajalliset tiedot eivät viittaa siihen, että farmakokinetiikassa olisi kliinisesti merkityksellistä eroa miesten ja naisten välillä. Terveillä vanhuksilla (keski-ikä 70 vuotta) todettu farmakokineettinen profiili oli samanlainen kuin terveillä nuorilla koehenkilöillä. Kohtalaisessa maksan vajaatoiminnassa aktiivisten metaboliittien biologinen hyötyosuus oli 24 % suurempi sibutramiinin kerta-annoksen jälkeen. Sibutramiinin ja sen metaboliittien 1 ja 2 sitoutuminen plasman proteiineihin on järjestyksessä noin 97 %, 94 % ja 94 %. Maksa-aineenvaihdunta on sibutramiinin ja sen aktiivisten metaboliittien 1 ja 2 tärkein eliminaatioreitti. Muut (inaktiiviset) metaboliitit erittyvät lähinnä virtsaan; suhde virtsaan ja ulosteeseen erittyvän määrän välillä on 10:1. Maksan mikrosomitutkimuksissa in vitro todettiin, että CYP3A4 on tärkein sibutramiinin metaboliaan osallistuva sytokromi P450 -isoentsyymi. In vitro ei todettu merkkejä affiniteetista CYP2D6:een, joka on monien lääkkeiden farmakokineettisiin yhteisvaikutuksiin osallistuva pienikapasiteettinen entsyymi. Muissa tutkimuksissa in vitro on todettu, että sibutramiinilla ei ole merkittävää vaikutusta tärkeimpiin P450-isoentsyymeihin, CYP3A4 mukaan lukien. Metaboliitti 2:n jatkometaboliaan osallistuvat CYP450-entsyymit olivat (in vitro) CYP3A4 ja CYP2C9. Vaikka tietoa ei tällä hetkellä ole, on todennäköistä, että CYP3A4 osallistuu myös metaboliitti 1:n jatkometaboliaan. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Sibutramiinin toksisuus kerta-annosten jälkeen koe-eläimillä on yleensä johtunut liian voimakkaasta farmakodynaamisesta vaikutuksesta. Pitkäaikaishoitoon liittyi vain vähäisiä patologisia muutoksia ja sekundaarisia tai lajikohtaisia havaintoja. Niinpä ne eivät todennäköisesti ole huolenaihe sibutramiinin asianmukaisen kliinisen käytön aikana. Lisääntymistutkimuksia tehtiin rotilla ja kaniineilla. Kaniineilla yhdessä tutkimuksessa todettiin hiukan suurempi sikiön kardiovaskulaarianomalioiden ilmaantuvuus hoitoryhmissä kuin kontrolliryhmässä, kun taas toisessa tutkimuksessa se oli pienempi kuin kontrolleilla. Lisäksi jälkimmäisessä mutta ei edellisessä tutkimuksessa hoitoryhmässä oli hiukan enemmän sikiöitä, joilla oli kaksi pientä anomaliaa (pieni hiuksenohut luutunut yhteys maksillan ja poskien luiden välillä ja hyvin vähäisiä eroja eräiden pienten aortankaaresta lähtevien valtimoiden tyvien etäisyyksissä). Näiden havaintojen merkitystä ihmisen kannalta ei tiedetä. Sibutramiinin käyttöä raskausaikana ei ole tutkittu ihmisellä. Laajat geneettiset toksisuustestit eivät paljastaneet mitään merkkejä sibutramiinin aiheuttamasta mutageenisuudesta. Jyrsijöillä tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että ihmisen kannalta olennaista karsinogeenisuutta ei ole. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet 20

LIITE III VALMISTEYHTEENVETO

LIITE III VALMISTEYHTEENVETO LIITE III VALMISTEYHTEENVETO Huomioitavaa: Oheinen valmisteyhteenveto oli sibutramiinia sisältäviä lääkkeitä käsittelevän 31 artiklan mukaista tutkimuspyyntöä koskevan Komission päätöksen liitteenä. Teksti

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 JODOKASEIINIA/TIAMIINIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISTEET, JOILLA ON MYYNTILUPA

Lisätiedot

LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE

LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE 105 TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO VALPROIINIHAPPOA/VALPROAATTIA

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN ASIANMUKAISTEN KOHTIEN PERUUTTAMISELLE TAI MUUTTAMISELLE SOVELTUVIN

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Orifarm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Liite I Kauppanimet, lääkemuoto, eläinlääkevalmisteen vahvuus, kohde-eläinlajit, antoreitti, hakija jäsenvaltioissa

Liite I Kauppanimet, lääkemuoto, eläinlääkevalmisteen vahvuus, kohde-eläinlajit, antoreitti, hakija jäsenvaltioissa Liite I Kauppanimet, lääkemuoto, eläinlääkevalmisteen vahvuus, kohde-eläinlajit, antoreitti, hakija jäsenvaltioissa 1/11 Jäsenvaltio EU/EEA Hakija Kauppanimi Lääkemuoto Vahvuus Kohde-eläinlajit Antoreitti

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin ratiopharm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 1,5 g glukosamiinisulfaattia glukosamiinisulfaattinatriumkloridina

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Täydellisen parenteraalisen ravitsemuksen täydennyksenä vesiliukoisten vitamiinien päivittäisen tarpeen tyydyttämiseksi.

VALMISTEYHTEENVETO. Täydellisen parenteraalisen ravitsemuksen täydennyksenä vesiliukoisten vitamiinien päivittäisen tarpeen tyydyttämiseksi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Soluvit infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Soluvit-injektiopullo sisältää: Yksi pullo sisältää vaikuttavia aineita:

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET

LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET 1 EMEA:N ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET RESCUPASEN TIETEELLISEN ARVIOINNIN YLEINEN TIIVISTELMÄ - Laatuun liittyvät kysymykset Tuotteen laatu katsotaan

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hygieeninen käsien desinfektio: Vähintään 3 ml STERILLIUM-liuosta hierotaan kuiviin käsiin 30 sekunnin ajan. Ei huuhdella.

VALMISTEYHTEENVETO. Hygieeninen käsien desinfektio: Vähintään 3 ml STERILLIUM-liuosta hierotaan kuiviin käsiin 30 sekunnin ajan. Ei huuhdella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STERILLIUM, liuos iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 g liuosta sisältää: Isopropanoli N-propanoli Mesetroniumetyylisulfaatti 45 g 30 g 0,2 g Täydellinen

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) EMA/577184/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) Tämä on Repatha-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden avulla

Lisätiedot

VALMISTE YHT E ENVET O

VALMISTE YHT E ENVET O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormiplant tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää:valerianae (Valeriana officinalis L.)

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Hakija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Jauhe Valmisteen kuvaus: valkoinen jauhe

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos: 1 annos sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) EMA/639793/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) Tämä on Kyprolis-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kerta-annos tulisi niellä yhdellä kertaa eikä sitä tulisi pitää suussa kovin pitkään.

VALMISTEYHTEENVETO. Kerta-annos tulisi niellä yhdellä kertaa eikä sitä tulisi pitää suussa kovin pitkään. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DUPHALAC 667 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra Duphalac-oraaliliuosta sisältää 667 mg laktuloosia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ruokavalion ja liikuntaohjelman noudattamista on jatkettava myös Orlistat Stada-hoidon lopettamisen jälkeen.

VALMISTEYHTEENVETO. Ruokavalion ja liikuntaohjelman noudattamista on jatkettava myös Orlistat Stada-hoidon lopettamisen jälkeen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Orlistat Stada 60 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli, kova sisältää 60 mg orlistaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 38/46 A. Valmisteyhteenveto 4.1 Käyttöaiheet [tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet on poistettava ja korvattava seuraavilla]

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nefoxef 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hyperiforce Nova, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond.

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio U/EEA Hakija Kauppanimi Nimi Vahvuus Lääkemuoto

Lisätiedot

Tuulix tabletit on tarkoitettu allergisen nuhan sekä kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon.

Tuulix tabletit on tarkoitettu allergisen nuhan sekä kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tuulix 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REGRANEX 0,01 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 100 μg bekaplermiiniä*. * Rekombinantti-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen BB-verihiutalekasvutekijä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Nuhaan ja poskiontelotulehdukseen liittyvän limakalvojen turvotuksen lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Nuhaan ja poskiontelotulehdukseen liittyvän limakalvojen turvotuksen lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT - ksylometatsoliinihydrokloridi 0,5 mg/ml - ksylometatsoliinihydrokloridi 1 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE 13 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa.

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Trilyme injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoitu Borrelia burgdorferi sensu lato: Borrelia

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

Liite II. EMAn tieteelliset päätelmät ja perusteet valmisteiden myynnin ja käytön peruuttamiselle

Liite II. EMAn tieteelliset päätelmät ja perusteet valmisteiden myynnin ja käytön peruuttamiselle Liite II EMAn tieteelliset päätelmät ja perusteet valmisteiden myynnin ja käytön peruuttamiselle 14 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee buflomediilia sisältäviä

Lisätiedot