Yhdiste, leikkaus, erotus ym.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdiste, leikkaus, erotus ym."

Transkriptio

1 Yhdiste, leikkaus, erotus ym. SQL tarjoaa myös relaatioalgebran operaatiot yhdiste, leikkaus, erotus Näissä operaatioissa taulujen on oltava samarakenteisia, ts. niissä on oltava samantyyppiset vastinsarakkeet. Informaatiojärjestelmät, kevät Esimerkki. pankkien talletus- ja lainatietokanta: ASIAKAS AsOsoite AsKaupunki Ukkonen Kaivotie Vantaa Koivikko Helsinki Länsitie Vantaa Itäväylä Helsinki Laine Otakaari Espoo TALLETUS KNimi Tilinro Summa KOP SYP Ukkonen 5000 KOP KONTTORI KNimi Varat KKaupunki SYP Espoo KOP Tampere PSP Espoo LAINA KNimi Tilinro Summa SYP5 500 Laine 4000 KOP PSP6 660 Ukkonen 500 KOP Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 1/15

2 Yhdiste (Union) (kysely) UNION (kysely) Luettele ne asiakkaat, joilla on talletus tai laina tai molemmat KOP2-konttorissa. (SELECT WHERE KNimi = 'KOP2') UNION (SELECT FROM Laina WHERE KNimi = 'KOP2'); Informaatiojärjestelmät, kevät Leikkaus (intersect) (kysely) INTERSECT (kysely) Luettele ne asiakkaat, joilla on sekä talletus että laina KOP2-konttorissa. (SELECT DISTINCT WHERE KNimi = 'KOP2') INTERSECT (SELECT DISTINCT FROM Laina WHERE KNimi = 'KOP2'); Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 2/15

3 Leikkaus Miksi SELECT DISTINCT? INTERSECT ei poista duplikaatteja (niitä ei leikkausoperaation tuloksena synny). Informaatiojärjestelmät, kevät Erotus (except/minus) (kysely) EXCEPT (kysely) Luettele ne asiakkaat, joilla on talletus mutta ei lainaa KOP2-konttorissa. (SELECT DISTINCT WHERE KNimi ='KOP2') EXCEPT (SELECT FROM Laina WHERE KNimi = 'KOP2'); Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 3/15

4 Erotus Miksi kyselyn jälkimmäisessä puoliskossa ei käytetä SELECT DISTINCT -muotoa? UNION, INTERSECT ja EXCEPT standardissa, MINUS Oraclessa Informaatiojärjestelmät, kevät Esimerkkikanta. Kirjasto KIRJA ASIAKAS Hetu Nimi Ukkonen Sippu ISBN Kirjannimi Tekijä 111 Oh! Pascal Cooper 552 Algebra I Myrberg 444 Samlade dikter Fröding 898 Lisp Winston 789 Electronics Smith LAINAUS Hetu ISBN Pvm Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 4/15

5 Sisäkkäiset kyselyt WHERE-lauseen ehdon osapuolena voi olla toinen kysely. Niiden lainaajien nimet, joilla on kirjoja lainassa? SELECT Nimi FROM Asiakas Asi, Lainaus Lai WHERE Asi.Hetu = Lai.Hetu; Informaatiojärjestelmät, kevät Edellinen kysely sisäkkäisten kyselyiden avulla SELECT Nimi FROM Asiakas WHERE Hetu IN (SELECT Hetu FROM Lainaus); Sisempi kysely palauttaa joukon hetuja: Hetu Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 5/15

6 Ulommassa kyselyssä ASIAKAStaulusta valitaan ne rivit, joiden hetut täsmäävät sisäkyselyn kanssa: SELECT Nimi FROM Asiakas WHERE Hetu IN sisäkyselyn hetut; Mitä kysely lopulta tulostaa? Nimi Ukkonen Sippu Informaatiojärjestelmät, kevät Niiden kirjojen nimet, jotka on lainattu jälkeen: SELECT Kirjannimi FROM Kirja K, Lainaus L WHERE (K.ISBN = L.ISBN) AND (L.Pvm > ); Tai näin: SELECT Kirjannimi FROM Kirja WHERE ISBN IN (SELECT ISBN FROM Lainaus WHERE Pvm > ); ISBN Kirjannimi Lisp Electronics Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 6/15

7 Sisäkkäiset kyselyt ISBN:t oltava samaa tyyppiä, attribuuttien nimien ei toki tarvitse olla samat. IN-määre tutkii joukkoon kuulumista ( ). Yhtä monta IN- määrettä ( sisäkkäistä pykälää ) kuin on liitosehtojakin. Informaatiojärjestelmät, kevät Sisäkkäiset kyselyt SELECT Kirjannimi FROM Kirja, Lainaus, Asiakas WHERE Kirja.ISBN=Lainaus.ISBN AND Lainaus.Hetu=Asiakas.Hetu AND Asiakas.Nimi= ; SELECT Kirjannimi FROM Kirja WHERE ISBN IN (SELECT ISBN FROM LAINAUS WHERE Hetu IN (SELECT Hetu FROM ASIAKAS ISBN WHERE Nimi= )); Hetu Informaatiojärjestelmät, kevät Kirjannimi Oh! Pascal Electronics Tietojenkäsittelytieteen laitos 7/15

8 Riippumaton sisäkysely SELECT Pvm FROM Lainaus WHERE Hetu IN Hetu (SELECT Hetu FROM Asiakas WHERE Nimi = ''); Pvm Informaatiojärjestelmät, kevät Kytketty sisäkysely sisemmän kyselyn WHERE-osassa viittaus ulomman kyselyn relaatioon => sisempi kysely mahdoton toteuttaa erikseen "ykkösvaiheena" (vrt. edell. sivu) => toteutetaan sisäkysely kerran jokaista ulomman kyselyn mahdollista riviä kohti Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 8/15

9 Kytketty sisäkysely Kirjojen nimet, jotka ovat lainassa ja kirjan tekijän nimi on sama kuin lainaajan nimi: SELECT Kirjannimi FROM Kirja, Lainaus, Asiakas WHERE Lainaus.Hetu=Asiakas.Hetu AND Lainaus.ISBN=Kirja.ISBN AND Asiakas.Nimi = Kirja.Tekijä; Informaatiojärjestelmät, kevät Kytketty sisäkysely SELECT Kirjannimi FROM Kirja WHERE ISBN in ( SELECT ISBN FROM Lainaus, Asiakas WHERE Lainaus.Hetu=Asiakas.Hetu and Nimi = Kirja.Tekijä ); Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 9/15

10 Esimerkki. pankkien talletus- ja lainatietokanta: ASIAKAS AsOsoite AsKaupunki Ukkonen Kaivotie Vantaa Koivikko Helsinki Länsitie Vantaa Itäväylä Helsinki Laine Otakaari Espoo TALLETUS KNimi Tilinro Summa KOP SYP Ukkonen 5000 KOP KONTTORI KNimi Varat KKaupunki SYP Espoo KOP Tampere PSP Espoo LAINA KNimi Tilinro Summa SYP5 500 Laine 4000 KOP PSP6 660 Ukkonen 500 KOP Informaatiojärjestelmät, kevät Leikkaus (INTERSECT) sisäkyselyn avulla Luettele ne asiakkaat, joilla on sekä talletus että laina KOP2-konttorissa. SELECT DISTINCT WHERE (KNimi = 'KOP2') AND IN (SELECT Asnimi FROM Laina WHERE Knimi = 'KOP2'); Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 10/15

11 IN-määrettä voi edeltää myös useampi attribuutti. Edellinen kysely toisin: SELECT DISTINCT WHERE (KNimi = 'KOP2') AND (KNimi, ) IN Laine (SELECT Knimi, Asnimi FROM Laina); KNimi SYP5 KOP2 PSP6 KOP2 Ukkonen Informaatiojärjestelmät, kevät Erotus (MINUS) sisäkyselyn avulla Luettele ne asiakkaat, joilla on talletus mutta ei lainaa KOP2-konttorissa. SELECT DISTINCT WHERE (KNimi = 'KOP2') AND NOT IN (SELECT Asnimi FROM Laina WHERE Knimi = 'KOP2'); Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 11/15

12 Tai taas toisin: SELECT DISTINCT WHERE (KNimi = 'KOP2') AND (KNimi, ) NOT IN KNimi (SELECT Knimi, Asnimi SYP5 Laine FROM Laina); KOP2 PSP6 KOP2 Ukkonen Informaatiojärjestelmät, kevät Lisäpiirteitä: Samaan tauluun viittaaminen aliaksilla Luettele ne asiakkaat, joilla on talletus sellaisessa konttorissa, jossa lla on talletus. SELECT DISTINCT Tal. T, Talletus Tal WHERE (T.Asnimi = '') AND (T.KNimi = Tal.KNimi); Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 12/15

13 Lisäpiirteitä: Samaan tauluun viittaaminen viitenimillä T KNimi Tilinro Summa KOP SYP Ukkonen 5000 KOP TAL KNimi Tilinro Summa KOP SYP Ukkonen 5000 KOP Informaatiojärjestelmät, kevät Toinen tapa on sisäkyselyn ja IN-määreen käyttäminen: SELECT DISTINCT WHERE KNimi IN Knimi (SELECT Knimi KOP2 WHERE = ''); Miksi DISTINCT-määre? Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 13/15

14 Lisäpiirteitä: SOME ja ALL IN-määreellä testataan, kuuluuko WHEREosan alkio sisäkyselyn tuottamaan joukkoon vai ei, eli vertailun osapuolen on oltava sama kuin jokin joukon alkio (siis =) Joskus voidaan tarvita myös vertailuoperaattoreita: < <= > >= <> Informaatiojärjestelmät, kevät SOME Luettele ne konttorit, joilla on enemmän varoja kuin jollakin Espoossa sijaitsevalla konttorilla. (Eli ne, joilla on enemmän kuin sillä Espoossa olevalla konttorilla, jolla on kaikkein vähiten!) SELECT KNimi KNimi FROM Konttori SYP5 Varat WHERE Varat > SOME SOME:n tilalle käy ANY! (SELECT Varat FROM Konttori WHERE KKaupunki = 'Espoo'); KOP2 Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 14/15

15 ALL Luettele ne konttorit, joilla on enemmän varoja kuin millä tahansa Espoossa sijaitsevalla konttorilla. SELECT KNimi KNimi FROM Konttori WHERE Varat > ALL tyhjä! (SELECT Varat FROM Konttori WHERE KKaupunki = 'Espoo'); Varat Informaatiojärjestelmät, kevät Vertailuoperaattorien käyttö Vertailuoperaattoreita voidaan käyttää suoraan (ilman SOMEa tai ALLia), jos ollaan varmoja siitä, että sisäkysely tuottaa tulokseksi aina täsmälleen yhden rivin. Esimerkiksi koostefunktioiden yhteydessä käy näin. Informaatiojärjestelmät, kevät Tietojenkäsittelytieteen laitos 15/15

Relaation tyhjyyden testaaminen

Relaation tyhjyyden testaaminen Tulostaulun tyhjyyden testaaminen Luettele ne asiakkaat, joilla on sekä talletus että laina -konttorissa. (Leikkaus!) useita mahdollisia toteutustapoja INTERSECT sisäkysely sisäkysely + tulostaulun tyhjyyden

Lisätiedot

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys .ppt Yleinen sivu 1 Yleinen :n kehitys sivu 2... kokeiluja 1970 E F Codd: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks - Relational View on Data, relaatioalgebra, normalisointi 1974-79 Berkeley

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

Tiedon hajauttaminen ja hajautettu kyselynkäsittely

Tiedon hajauttaminen ja hajautettu kyselynkäsittely Tiedon hajauttaminen ja hajautettu kyselynkäsittely M. Kifer, A. Bernstein & P. M. Lewis: Database Systems. An Application-Oriented Approach. Complete Version. Second Edition. Pearson Addison Wesley, 2006;

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot

ASTERI-OHJELMIEN SQL-ERIKOISKURSSI LUENTOKALVOT

ASTERI-OHJELMIEN SQL-ERIKOISKURSSI LUENTOKALVOT ASTERI-OHJELMIEN SQL-ERIKOISKURSSI LUENTOKALVOT MIKSI SQL? - voit tehdä rajattomasti erilaisia tilastoja, raportteja ja tulosteita juuri omaan tarpeeseesi, esim. o yritysjohdon tarpeisiin o myyntitilastot

Lisätiedot

Tietokannat I. c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi

Tietokannat I. c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi Tietokannat I c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi Kevät 2007 Tiivistelmä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on toimia pääasiallisena oppimateriaalina Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksen

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Paksut indeksit ja summataulut

Paksut indeksit ja summataulut Paksut indeksit ja summataulut Ari Hovi, Ari Hovi Oy Esittelen ensin moniosaiset ja paksut indeksit ja summataulut käsitteinä. Artikkelin loppuosassa käyn läpi miten paksut indeksit ja summataulut auttavat

Lisätiedot

25.4.05. Helsingin yliopisto/tktl Tietokannan hallinta, kevät 2005. Harri Laine 1 D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus

25.4.05. Helsingin yliopisto/tktl Tietokannan hallinta, kevät 2005. Harri Laine 1 D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (= käyttäviä prosesseja). On toivottavaa, että yhdenkään käyttäjän toiminta ei hidastuisi kohtuuttomasti, vaikka muita käyttäjiä olisi runsaastikin

Lisätiedot

Asteri Isännöinti (win)

Asteri Isännöinti (win) Asteri Isännöinti (win) Vuosipäivitys 2005 Varmuuskopiointi monipuolistunut...4 Tulostimen kysyminen aina ennen tulostamista...6 Pisteellä ja pilkulla yläpuolella olevan tiedon kopiointi...7 Uusia kenttiä

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI OSIO 02 Tietokantojen perusteita Tietokanta Näistä vaatimuksista seuraa: tietokantaan liittyy ohjelmisto, joka hoitaa sitä tämä ohjelmisto varsinaisesti lukee ja kirjoittaa

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

HELIA TIKO-05 1 (22) Tieto ja tiedon varastointi E.Räty, O.Virkki 12.10.2006

HELIA TIKO-05 1 (22) Tieto ja tiedon varastointi E.Räty, O.Virkki 12.10.2006 HELIA TIKO-05 1 (22) SQL / DML SQL / DML...2 Tiedon haku eli -lause...4 Distinct-määre...7 Lasketut sarakkeet...8 Sarakkeen uudelleen nimeäminen...9 SQL:n funktioita... 10 Merkkijonofunktiot... 10 Päivämääräfunktiot...

Lisätiedot

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö 12. MySQL-tietokannankäyttö 211 OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö PHP-kieleen kuuluu olennaisesti tietokantojen käyttämisen helppous. Tällä tunnilla keskitymme MySQLtietokantaan, mutta samanlaisia

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 8, 26.11. Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla)

Lisätiedot

D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus. Transaktionhallinta - samanaikaisuus. Transaktionhallinta - samanaikaisuus

D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus. Transaktionhallinta - samanaikaisuus. Transaktionhallinta - samanaikaisuus Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (prosesseja). On toivottavaa, että yhdenkään käyttäjän toiminta ei hidastuisi kohtuuttomasti, vaikka muita käyttäjiä olisi runsaastikin yhdenkään

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 E-LASKU JA SUORAMAKSU Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Vastuunrajaus...

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Janne Lusua Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 3.4.2009 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 11 MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 11 MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 11 MARKKU SUNI Tarkastellaan Tietokannan fyysistä suunnittelua Menetelmän vaihetta 4 Looginen suunoitelma muutetaan toimiviksi tauluiksi Id enimi snimi muuta 1 Aki Joki xxx

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot