Relaation tyhjyyden testaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Relaation tyhjyyden testaaminen"

Transkriptio

1 Tulostaulun tyhjyyden testaaminen Luettele ne asiakkaat, joilla on sekä talletus että laina -konttorissa. (Leikkaus!) useita mahdollisia toteutustapoja INTERSECT sisäkysely sisäkysely + tulostaulun tyhjyyden testaaminen exists = tulostaulu ei ole tyhjä not exists = tulostaulu on tyhjä Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 1 Tulostaulun tyhjyyden testaaminen SELECT AsNimi FROM Asiakas A WHERE EXISTS (SELECT * T tosi, jos sisäkyselyn vastaus ei ole tyhjä! WHERE (T.AsNimi = A.Asnimi) AND (Knimi = '')) AND EXISTS (SELECT * FROM Laina L WHERE (L.AsNimi = A.Asnimi) AND (Knimi = '') ); Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 2 Relaation tyhjyyden testaaminen Luettele ne asiakkaat, joilla on talletus mutta ei lainaa -konttorissa. (Erotus!) MINUS sisäkysely sisäkysely + relaation tyhjyyden testaaminen Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 3 Tulostaulun tyhjyyden testaaminen SELECT AsNimi FROM Asiakas A WHERE EXISTS (SELECT * T WHERE (T.AsNimi = A.Asnimi) AND (Knimi = '')) tosi, jos AND NOT EXISTS sisäkyselyn (SELECT * vastaus on FROM Laina L tyhjä! WHERE (L.AsNimi = A.Asnimi) AND (Knimi = '') ); tosi, jos sisäkyselyn vastaus ei ole tyhjä! Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 4 Tulosrivien järjestäminen Järjestäminen usean attribuutin avulla: ORDER BY Attribuutit ASC/DESC ASC on nouseva järjestys (aakkos-, suuruusjärj.), DESC laskeva järjestys. ASC on oletusarvo. SELECT * FROM Asiakas WHERE Asnro < 6 ORDER BY Nimi; Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 5 Esimerkkitaulu AUTO: Reknro Merkki Vmalli ACM-256 Volvo 1988 OSI-228 Mersu ROM-771 Volvo 1989 ALU-444 Volvo 1989 CPU-533 Lada 1982 DOS-999 Volvo 1993 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 6 Tietojenkäsittelytieteen laitos 1/9

2 Järjestäminen usean attribuutin avulla: SELECT * ORDER BY Merkki ASC, Vmalli DESC; Merkki ensisijainen Vmalli toissijainen Reknro Merkki Vmalli CPU-533 Lada 1982 OSI-228 Mersu DOS-999 Volvo ROM-771 Volvo 1989 ALU-444 Volvo 1989 ACM-256 Volvo 1988 Huom! Relaatioalgebrassa ei järjestysoperaatiota LIKE ja jokerimerkit Jos attribuutin arvo on merkkijono, WHERE-ehto voidaan kirjoittaa... WHERE Attribuutti LIKE Maski Maski: tavallinen merkkijono, jossa voi olla % (prosenttimerkki)» täsmää kaikkiin merkkijonoihin _ (alaviiva)» täsmää kaikki yksittäisiin merkkeihin Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 7 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 8 SELECT Asnro, Nimi FROM Asiakas WHERE Nimi LIKE 'Nur%'; Esim. Nurmi, Nurminen, Nurmelainen WHERE Nimi LIKE '%mi%'; Esim. Helminen, Nurminen, Nurmi WHERE Nimi LIKE ' '; Esim. Salo, Kari, mutta ei Aho WHERE Nimi LIKE ' %'; Esim. Salo, Salonen, Virtanen jne. Huom! WHERE Nimi LIKE 'Salo'; tai WHERE Nimi= 'Salo'; Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 9 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 10 Myös NOT LIKE -määrettä voidaan käyttää: SELECT Nimi FROM Asiakas WHERE Nimi NOT LIKE 'A%'; Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 11 Koostefunktiot ja ryhmittely Tietotarpeiden kohteina ovat usein yhteenvedot Koostefunktiot AVG keskiarvo MIN pienin arvo (minimi) MAX suurin arvo (maksimi) SUM summa COUNT lukumäärä Voidaan laskea koko tulostaulun yli tai ryhmäkohtaisina Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 12 Tietojenkäsittelytieteen laitos 2/9

3 Esimerkki. pankkien talletus- ja lainatietokanta: ASIAKAS AsNimi AsOsoite AsKaupunki Ukkonen Kaivotie Vantaa Tienari Koivikko Helsinki Erkiö Länsitie Vantaa Elomaa Itäväylä Helsinki Laine Otakaari Espoo TALLETUS Tilinro AsNimi Tienari Ukkonen Elomaa 3000 KONTTORI Varat KKaupunki Espoo Tampere PSP Espoo LAINA Tilinro AsNimi 500 Laine Elomaa 2500 PSP6 660 Ukkonen Erkiö 1500 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 13 Mikä on asiakkaiden suurin talletus? SELECT MAX() ; MAX() 5000 Laskettaessa koko tulostaulun yli on tuloksena yksi rivi, jossa voi olla vain vakioita ja koostetietoa Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 14 Mikä on asiakkaiden suurin talletus? SELECT MAX() ; MAX() 5000 Mikä on keskimääräinen lainan suuruus? SELECT AVG() FROM Laina; AVG() 2125 Montako talletustiliä konttoreilla on yhteensä? SELECT COUNT(*) COUNT(*) ; 3 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 15 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 16 SELECT COUNT(Tilinro) COUNT(Tilinro) ; 3 Laskee sarakkeessa olevien arvojen määrän = rivimäärä SELECT COUNT(DISTINCT ) ; Laskee erilaisten arvojen määrän COUNT(DISTINCT ) 2 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 17 Kenellä on suurin talletus? Kuinka suuri? Ensimmäinen yritys: SELECT AsNimi, MAX() ; Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 18 Tietojenkäsittelytieteen laitos 3/9

4 Kenellä on suurin talletus? Kuinka suuri? Ensimmäinen yritys: SELECT AsNimi, MAX() ; Oracle: " Tämä ei ole yhden ryhmän koostefunktio." Syy: AsNimi on yksittäiseltä riviltä saatava arvo - sellaisia ei voi ottaa mukaan, mikä otettaisiin? Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 19 Toinen yritys: SELECT AsNimi, WHERE = (SELECT MAX() ); AsNimi Ukkonen 5000 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 20 Ryhmittely GROUP BY -lauseella muodostetaan riveistä ryhmiä. SELECT ryhmittelyattribuutit, koostefunkiot FROM... WHERE... GROUP BY ryhmittelysarakkeet; Ryhmä = ne rivit, joilla on ryhmittelysarakkeilla sama arvo! Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 21 Esimerkki. Pankin tietokanta Luettele kunkin konttorin keskimääräinen lainasumma. SELECT, AVG() FROM Laina GROUP BY ; Ryhmittelysarake Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 22 Miten kyselyä evaluoidaan? 1) ryhmiä Knimi:n mukaan: 4000 PSP Miten kyselyä evaluoidaan? 2) jokaisesta ryhmästä tulostetaan konttorin nimi (joka on aina ryhmän sisällä sama!) ryhmän sisäinen keskiarvo summasta: 4000 PSP AVG() Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 23 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 24 Tietojenkäsittelytieteen laitos 4/9

5 TOISTUVAT ARVOT? On oleellista, ettei -sarakkeen toistuvia arvoja hävitetä ennen keskiarvon laskemista koska: Toistuvien arvojen poistaminen voi tuottaa virheellisen tuloksen! Esimerkki: Uusi TALLETUS-taulun sisältö: Tilinro AsNimi Sippu Tienari Sippu Ukkonen Tienari Elomaa 3000 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 25 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 26 Toistuvien poistaminen voi tuottaa virheellisen tuloksen! SELECT, AVG(DISTINCT ) GROUP BY ; 1) ryhmät KNimen mukaan: Tilinro AsNimi Sippu Ukkonen Tienari 2000 Sippu 3000 Tienari 7000 Elomaa 3000 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 27 Toistuvat pois (summa-sarake): taulu ennen keskiarvon laskemista: Ja lopputulokseksi saataisiin: VÄÄRIN! KOPin toista 3000:n talletusta ei huomioitu Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 28 Säilytetään toistuvat: SELECT, AVG() GROUP BY ; Nyt duplikaatit säilytetään keskiarvon laskentaa varten: Ja keskiarvot lasketaan oikein: AVG() Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 29 Joskus on tarkoituksenmukaista poistaa toistuvat arvot ennen laskentaa: Kuinka monta tallettajaa kussakin konttorissa on? SELECT, COUNT(AsNimi) AsNimi GROUP BY ; Lopputulos (VÄÄRIN): 2 4 COUNT(Asnimi) Sippu Ukkonen Sippu Tienari Tienari Elomaa Tienari kahteen kertaan! Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 30 Tietojenkäsittelytieteen laitos 5/9

6 Joskus on tarkoituksenmukaista poistaa toistuvat arvot ennen laskentaa: SELECT, COUNT(DISTINCT AsNimi) AsNimi GROUP BY ; Sippu Ukkonen Nyt lopputulos on oikein: Sippu Tienari COUNT(Asnimi) Elomaa 2 3 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 31 Ryhmittelyn vaikutus tulostietolistaan Kun mukana on GROUP BY, niin tulostietoluettelossa voi olla vain 1. koostefunktioita 2. samat attribuuttit kuin GROUP BY osassa. Oracle sallii joidenkin group by -osan attribuuttien jättämisen pois tulostietoluettelosta (silti rivi / ryhmä ) Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 32 Ryhmittelyyn liitetty ehto Kyselyyn voidaan liittää HAVING-lause, jonka valintaehtoa sovelletaan ryhmityksen jälkeen: SELECT... FROM... WHERE... GROUP BY ryhmittelysarakkeet HAVING ehto; Esimerkki: pankkitietokanta Luettele kunkin konttorin keskimääräinen talletus niiden konttorien osalta, joissa talletusten keskiarvo on suurempi kuin 4000 mk. SELECT, AVG() GROUP BY HAVING AVG() > 4000; Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 33 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 34 Miten kysely evaluoidaan? Ensin ryhmitellään ja lasketaan keskiarvot kuten edellä: AVG() Sitten valitaan ne rivit, jotka täyttävät ehdon: 4500 AVG() Toinen esimerkki: Niiden konttoreiden talletusten kokonaismäärä, joilla on alle 1000 talletustiliä: SELECT, SUM() GROUP BY HAVING COUNT(*)<1000; Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 35 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 36 Tietojenkäsittelytieteen laitos 6/9

7 Ryhmittely useamman kentän mukaan Esimerkki. Autokaupan yksinkertaistettu ohjehinnasto: AUTO Merkki Vmalli Malli Hinta Escort Transit Toyota Hiace Sierra Taunus Volvo Toyota 1988 Corolla Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 37 Esimerkki Mitkä ovat eri automerkkien keskihinnat vuosimalleittain? SELECT Merkki, Vmalli, AVG(Hinta) GROUP BY Merkki, Vmalli; Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 38 Ryhmitellään ensisijaisesti merkin mukaan: Merkki Vmalli Toyota Toyota Hinta Volvo Sitten toissijaisesti vuosimallin mukaan: Merkki Vmalli Hinta Toyota Toyota Volvo Huomaa, että toistuvia ei poisteta! Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 39 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 40 Lasketaan keskiarvot jokaisen ryhmän sisällä: tulostetaan merkki, vuosimalli ja ryhmän sisäinen keskiarvo: Merkki Vmalli AVG(Hinta) Toyota Toyota Volvo Tulos järjestetään! Mitkä ovat eri automerkkien keskihinnat vuosimalleittain halvimmasta kalleimpaan? SELECT Merkki, Vmalli, AVG(Hinta) Merkki Vmalli GROUP BY Merkki, Vmalli ORDER BY AVG(Hinta); AVG(Hinta) Toyota Toyota Volvo Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 41 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 42 Tietojenkäsittelytieteen laitos 7/9

8 Esimerkki Luettele kalleimmasta halvimpaan, merkit ja vuosimallit, jotka ovat keskihinnaltaan alle mk:n? SELECT Merkki, Vmalli, AVG(Hinta) GROUP BY Merkki, Vmalli HAVING AVG(Hinta) < ORDER BY AVG(Hinta) DESC; Esimerkki Minkä merkkisen (ja vuosimallisen) auton keskihinta on korkein? SELECT Merkki, Vmalli, MAX(AVG(Hinta)) VÄÄRIN! GROUP BY Merkki, Vmalli; Koostefunktioita ei saa kirjoittaa peräkkäin! Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 43 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 44 Kokeillaan sisäkyselyä: SELECT Merkki, Vmalli, AVG(Hinta) GROUP BY Merkki, Vmalli HAVING AVG(Hinta) >= ALL (SELECT AVG(Hinta) GROUP BY Merkki, Vmalli); Toimii Oraclessa - mutta ei välttämättä kaikissa muissa tkhj:ssä Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 45 Milloin ehto sijoitetaan WHERE-lauseeseen, milloin HAVING-lauseeseen? HAVING voi olla vain silloin, kun on GROUP BY. Ehto HAVINGiin vain silloin, kun ehto sisältää jonkin koostefunktion. Loput ehdot WHERE-lauseeseen! Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 46 Yhteenveto SELECT Attribuutit FROM Taulut [WHERE Ehto] [GROUP BY Attribuutit] [HAVING Ryhmäehto] [ORDER BY Attribuutit]; [] :lla merkityt osat voivat puuttua. Ehto ja ryhmäehto voivat sisältää sisäkkäisen kyselyn. Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 47 Jos kysely sisältää WHERE-, GROUP BY - ja HAVING-osan, menetellään seuraavasti: 1. Lasketaan (kuvitteellisesti) taulujen ristitulo. 2. Karsitaan rivejä WHERE-ehdolla. 3. WHERE-ehdot täyttävät rivit ryhmitellään GROUP BY -osan mukaisesti. 4.Jokaiseen ryhmään sovelletaan HAVING-ehtoja. 5.Lasketaan tulostiedot : Ne ryhmät, jotka täyttävät HAVING-osan, ovat kohteena SELECT-osalle. SELECT-osan koostefunktiot siis lasketaan niille. Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 48 Tietojenkäsittelytieteen laitos 8/9

9 Tyhjäarvot NULL = kentän arvo on tuntematon Esimerkki. Erään pikkufirman myynnit ja ostot: MYYNTI Nro Pvm Asiakas Laine NULL Elomaa OSTO Nro Pvm Asiakas Erkiö Laine NULL Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 49 Esimerkki. Ketkä asiakkaat ovat meille sekä ostajia että myyjiä? SELECT Myynti.Asiakas FROM Myynti, Osto WHERE Myynti.Asiakas = Osto.Asiakas; Asiakas Siis myös NULL <> NULL! Laine Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 50 Voidaan testata, onko jokin kenttä NULL: Koostefunktioissa NULL-arvot jätetään huomiotta: Ne myyntitapahtumat, joissa ostajana oli satunnainen asiakas (asiakkaan nimeä ei tällöin kirjattu muistiin)? SELECT * FROM Myynti WHERE Asiakas IS NULL; Nro Pvm Asiakas NULL Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 51 Esimerkkitaulu OPETTAJA: Nro Nimi Kahvikupit 1 Elomaa 50 2 Laine NULL 3 Kujala Orponen 312 SELECT SUM(Kahvikupit) FROM Opettaja; SUM(Kahvikupit) 487 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 52 Koostefunktioissa NULL-arvot jätetään huomiotta: AVG(Kahvikupit)? SELECT AVG(Kahvikupit) FROM Opettaja; AVG(Kahvikupit) 162, Koko rivi jää homiotta, eikä jakaja kasva Tyhjäarvojen korvaus oikeilla Oraclessa on tarjolla funktio nvl, jolla tyhjäarvo voidaan korvata jollain oikealla arvolla select avg(nvl(kahvikupit,200)) from opettaja; TULOS: 145,5 standardissa COALESCE(Kahvikupit,200) Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 53 Informaatiojärjestelmät, kevät /11/97 54 Tietojenkäsittelytieteen laitos 9/9

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys .ppt Yleinen sivu 1 Yleinen :n kehitys sivu 2... kokeiluja 1970 E F Codd: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks - Relational View on Data, relaatioalgebra, normalisointi 1974-79 Berkeley

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

1. Johdanto... 4. 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6

1. Johdanto... 4. 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6 1. Johdanto... 4 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6 3. Pähkinöiden sisältö... 6 3.1. Kaikille luokille yhteisiä pähkinöitä... 6 3.1.1. Järjestä

Lisätiedot

Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia

Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia Tarja Heikkilä Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia 2014 Tilastollinen Taulukkopohjat tutkimus ovat Tarja tiedostoissa Heikkilä ja Edita ExcelPohjat.xlsx, Publishing Oy 2014 Budjetti.xls ja Kertaustehtavat.xlsx

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 19. Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 337 OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla HTTP on tilaton protokolla. Se merkitsee sitä, että jokainen

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

Littlen tulos. Littlen lause sanoo. N = λ T. Lause on hyvin käyttökelpoinen yleisyytensä vuoksi

Littlen tulos. Littlen lause sanoo. N = λ T. Lause on hyvin käyttökelpoinen yleisyytensä vuoksi J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Littlen tulos 1 Littlen tulos Littlen lause Littlen tuloksena tai Littlen lauseena tunnettu tulos on hyvin yksinkertainen relaatio järjestelmään tulevan asiakasvirran, keskimäärin

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6 28.4.2015 28.4.2015 K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Mihin pankkeja tarvitaan? Tähän asti pidetty selviönä, että on olemassa pankkeja

Lisätiedot

1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7

1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7 SISÄLTÖ 1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7 1.1 PERUSLASKUTOIMITUKSIA... 7 LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN... 7 LASKEMISJÄRJESTYS... 10 MURTOLUVUT... 15 NEGATIIVISET LUVUT... 22 1.2 ALGEBRAN PERUSTEITA... 28 POTENSSIT...

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Paksut indeksit ja summataulut

Paksut indeksit ja summataulut Paksut indeksit ja summataulut Ari Hovi, Ari Hovi Oy Esittelen ensin moniosaiset ja paksut indeksit ja summataulut käsitteinä. Artikkelin loppuosassa käyn läpi miten paksut indeksit ja summataulut auttavat

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot