DATAPROJEKTORI XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* XJ-A-sarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DATAPROJEKTORI XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* XJ-A-sarja"

Transkriptio

1 DATAPROJEKTORI FI XJ-A-sarja XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M-sarja XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* *USB-mallit Käyttäjän opas XJ-A-sarjalla ja XJ-M-sarjalla viitataan tässä oppaassa vain edellä mainittuihin malleihin. Lue dataprojektorin mukana toimitetun Asetusopas-asiakirjan kohdat Turvaohjeet ja Käyttöä koskevia varotoimia ja varmista tuotteen asianmukainen käyttö. Säilytä opasta turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten. Saat tämän oppaan uusimman version seuraavasta verkko-osoitteesta: 1

2 DLP on Texas Instruments -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac OS on Apple Inc:in tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PJLink on vireillä oleva tai rekisteröity tavaramerkki Japanissa, Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja alueilla. Crestron on yhdysvaltalaisen Crestron Electronics, Inc.:in rekisteröity tavaramerkki. AMX on yhdysvaltalaisen AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki. XGA on yhdysvaltalaisen IBM Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Muut yhtiö- ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa rekisteröityjä tuotenimiä tai tavaramerkkejä. Jotkin tämän tuotteen osat perustuvat Independent JPEG Groupin valmistamiin ohjelmistoihin. Tämän Käyttäjän oppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän oppaan kopiointi joko osittain tai kokonaisuudessaan on kielletty. Tämä opas on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi. Muu käyttö on kiellettyä ilman CASIO COMPUTER CO. LTD:n lupaa. CASIO COMPUTER CO. LTD. ei vastaa menetyksistä tai kolmansien osapuolien esittämistä korvausvaatimuksista, joita aiheutuu tämän tuotteen tai oppaan käytöstä. CASIO COMPUTER CO. LTD. ei vastaa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat tuotteen toimintavioista tai huoltamisesta johtuneesta tietojen menetyksestä, tai mistään muista syistä. Tässä oppaassa esitetyt esimerkkinäytöt ovat havainnollistavia. Ne saattavat poiketa jonkin verran tuotteen todellisista näytöistä. Tämän oppaan kuvat perustuvat englanninkieliseen malliin. Samoin jotkin termit perustuvat englanninkielisen mallin näyttöihin. 2

3 Sisältö Projektorin ominaisuudet ja päätoiminnot... 7 Ominaisuudet kaikissa malleissa... 7 USB-mallien ominaisuudet... 7 Muita mallikohtaisia ominaisuuksia... 8 Valmistelut... 9 Projektorin asettaminen...9 Asettamiseen liittyvät varotoimet Projektorin kaapelien liittäminen...11 Kaukosäädin...12 Kaukosäätimen paristojen asettaminen Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen Kuvan projisoiminen Tulolähteen valinta...14 Tulolähteen valitseminen Resoluutio D-tulotila (vain XJ-M-sarja) D-tulotilaan siirtyminen Normaaliin tulotilaan palaaminen 3D-tulotilasta Vaakasuuntainen kääntö 3D-tulotilassa Oikean- ja vasemmanpuoleisen kuvan vaihtaminen Projisointi Tiedoston katselu -toiminnolla (vain USB-mallit)...18 Tiedoston katselu -toiminnon yleiskatsaus Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoiminen Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoinnin aloittaminen Projektorin sisäisen muistin alustaminen USB-liitännällä yhdistetyn muistilaitteen tiedostojen projisoiminen USB-muistitikun liittäminen projektoriin Muistikortin liittäminen projektoriin Digitaalikameran liittäminen projektoriin USB-yhteydellä liitetyn muistilaitteen tiedostojen projisoinnin aloittaminen Tiedostojen projisointi Esitystiedoston projisointi PDF-tiedoston projisoiminen Kuvatiedoston projisoiminen

4 Elokuvatiedoston projisoiminen Tiedostovalikon toiminnot Tiedostovalikon näyttäminen luettelo- tai kuvakenäkymänä Tiedostovalikon selaaminen Kansion avaaminen Nykyisen kansion sulkeminen ja seuraavalle tasolle siirtyminen Tiedostovalikosta päänäyttöön palaaminen Tiedoston katselu -sovelluksen asetusten määrittäminen Tiedoston katselu -toiminnon asetusten määrittäminen Automaattinen suoritus Kuvatiedostojen tai videotiedoston automaattinen projisointi USB-muistitikulta Kuvatiedostojen tai videotiedoston automaattinen projisointi projektorin sisäisestä muistista Tiedoston katselu -toiminnon vianmääritys Tiedoston katselu -toiminnon virheviestit PowerPoint-tiedostojen muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoiksi EZ-Converter FA -sovelluksella PowerPoint-tiedoston muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoksi ECA- tai PtG-tiedoston näyttöresoluution määrittäminen Animaation enimmäisesitysajan määrittäminen ECA- tai PtG-tiedoston toistaminen tietokoneessa Projisointi USB-näyttö-toiminnolla (vain USB-mallit)...43 USB-näyttö-toiminnon yleiskatsaus Tietokoneen näytön sisällön projisoiminen USB-yhteydellä Windows-tietokoneen näytön sisällön projisointi USB-yhteydellä ensimmäistä kertaa Mac OS -tietokoneen näytön sisällön projisointi USB-yhteydellä ensimmäistä kertaa Tietokoneen näytön sisällön projisointi USB-yhteydellä ensimmäistä kertaa Graafisen laskimen näyttökuvan projisoiminen (vain USB-mallit)...48 Graafisen laskimen näyttökuvan projisoiminen Projektorin käyttäminen Tuotetun kuvan ja äänen toiminnot...49 Manuaalisen keystone-korjauksen käyttäminen (KEYSTONE) Kuvan lähentäminen (D-ZOOM) Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) Äänen vaimentaminen (VOLUME) Kuvan tyhjentäminen ja äänen vaimentaminen väliaikaisesti (BLANK) Kuvan pysäyttäminen (FREEZE) Kuvan säätäminen automaattisesti (AUTO)

5 Heijastetun kuvan kuvasuhteen muuttaminen (ASPECT) Kuvan kirkkauden säätäminen (FUNC) Väritilan muuttaminen (FUNC) Ekotila (ECO)...53 Ekotilan valitseminen Esitysajastimen käyttäminen (TIMER)...54 Ajastimen näyttäminen Ajastintoimintovalikon näyttäminen Ajastinasetusten määrittäminen Ajastimen ajanlaskutoiminnon aloittaminen Ajastimen ajanlaskun keskeyttäminen Ajastimen keskeytetyn ajanlaskun jatkaminen Ajastimen palauttaminen aloitusaikaan Asetusvalikon käyttäminen (MENU)...57 Perusasetusvalikon toiminnot Asetusvalikon asetukset Salasanasuojaus...62 Salasanaominaisuuden käyttäminen Salasanan vaihtaminen Virrankytkennän salasana -asetuksen muuttaminen Projektorin sisäisen muistitoiminnon salasanan vaihtaminen Ohjauspaneelin lukitus...65 Ohjauspaneelin lukitseminen Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen Projektorin puhdistaminen Projektorin ulkopinnan puhdistaminen...66 Linssin puhdistus...66 Ilma-aukkojen puhdistaminen...66 Vianmääritys Merkkivalot...67 Virheen merkkivalot ja varoitusviestit...68 Projektorin vianmääritys

6 Liite Liittäminen komponenttivideolähtöön...72 Liitäntä komposiittivideo- tai S-videolähtöön (vain XJ-M-sarja)...73 Laiteohjelmiston päivittäminen ja käyttäjän logon siirtäminen...74 Projektorin LOGO-portin ja tietokoneen USB-portin yhdistäminen Projektorin kiinnittäminen kattoon...75 Heijastusetäisyys ja näytön koko...76 Kuvasuhdeasetus ja heijastuskuva...78 Tuetut signaalit...80 Projektorin ohjaaminen RS-232C-portin kautta...83 Sarjaliitännän muodostaminen projektorin ja tietokoneen välille

7 Projektorin ominaisuudet ja päätoiminnot Ominaisuudet kaikissa malleissa Elohopeaton yhdistetty valonlähde CASIOn oman laserin ja LED-valon yhdistelmä tuottaa korkean luumenin valotiheyden. Projektorissa ei ole käytetty elohopealamppua, mikä tekee siitä ympäristöystävällisemmän. Laaja tulolähteiden valikoima Tulolähteitä analoginen RGB, komposiittivideo, S-video (vain XJ-M-sarja), komponenttivideo (Y Cb Cr, Y Pb Pr) ja HDMI tuetaan. Älykäs kirkkaussäätö -toiminto (Ekotila) Projektori tunnistaa ympäröivän valon tason ja säätää projisointikirkkautta automaattisesti säästäen tehokkaasti virtaa. ( Ekotila -asetuksena on oltava Päällä (Auto).) Suora virran kytkentä Projektorin virta voidaan määrittää kytkeytymään automaattisesti ja laite voidaan määrittää aloittamaan projisointi heti, kun se on kytketty pistorasiaan. Esitysajastin Esitysajastin laskee ja ilmoittaa jäljellä olevan esitysajan. Laiteohjelmiston päivitykset ja käyttäjän logotietojen siirto Laiteohjelmiston (ohjelmisto projektorin flash-muistissa) päivitykset ja käyttäjän logot voidaan tarvittaessa siirtää projektoriin tietokoneesta. USB-mallien ominaisuudet USB-mallit: XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257, XJ-M146, XJ-M156, XJ-M246, XJ-M256 Kuvien, elokuvien ja muiden tiedostojen projisointi (Tiedoston katselu) Projektorin Tiedoston katselu -ominaisuudella voidaan projisoida projektorin sisäisessä muistissa tai projektoriin liitetyllä USB-muistitikulla olevia seuraavan tyyppisiä tiedostoja: kuvatiedostot (JPG, PNG, GIF, BMP), elokuvatiedostot (AVI, MOV, MP4), esitystiedostot (ECA, PtG) ja PDF-tiedostot. Tietokoneen näytön sisällön projisointi USB-liitännällä (USB-näyttö) Kun projektori liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla, tietokoneen näytön sisältö voidaan projisoida. Tämä on mahdollista myös käyttäen pieniä tietokoneita, joissa on USB-portti muttei RGB-, HDMI- tai muunlaista videolähtöliitäntää. Graafisen funktiolaskimen liitäntä CASIOn tietyt graafiset funktiolaskimet voidaan liittää suoraan projektorin USB-A-porttiin ja laskimen näyttösisältö projisoida. Tietokoneen tai älylaitteen kuvien projisointi langattomalla LAN-yhteydellä* Projektori toimii tukiasemana, jolloin tietokone tai älylaite voi yhdistää siihen langattoman LAN-yhteyden välityksellä. Tietokone tai älylaite voi yhdistää langattomalla LAN-yhteydellä myös olemassa olevan langattoman LAN-tukiaseman kautta. Sekä näyttöä että ääntä tuetaan tietokoneen ollessa liitettynä. Projektorin hallinta tietokoneella tai älylaitteella langattoman LAN-yhteyden kautta* Projektoria voidaan hallita tietokoneesta tai älylaitteesta, joka on liitetty langattomalla LAN-yhteydellä. * Lisätietoja langattomasta LAN-yhteydestä on erillisessä Verkkotoiminto-oppaassa. 7

8 Muita mallikohtaisia ominaisuuksia XJ-A-sarja Pieni ja ohut A4-arkin kokoinen ja 43 mm paksu. mahtuu asennettavaksi tai käytettäväksi melkein missä tahansa. XJ-M-sarja Kolmiulotteisen kuvan heijastus: Kolmiulotteisen kuvasignaalin heijastusta (60/120 Hz:n field sequential -protokolla) yhden tulolähteen kautta kolmesta (analoginen RGB, komposiittivideo tai S-video) tuetaan. Erikseen saatavia 3D-laseja (YA-G30) on käytettävä, jotta kolmiulotteinen kuva näkyy kolmiulotteisena. Myös erikseen saatava ohjelmisto (CASIO 3D Converter) on tarpeen projisoitaessa kolmiulotteista kuvaa projektorilla, kun tulolähteenä on tietokone (analoginen RGB). Kolmiulotteisen kuvan projisointia ei tueta HDMI- tai komponenttivideoliitännän kautta. WXGA-mallit (XJ-A242, XJ-A247, XJ-A252, XJ-A257, XJ-M241, XJ-M246, XJ-M251, XJ-M256) WXGA-resoluutio Tukee WXGA-laajakuvaprojisointitarkkuutta ( ). Tämä tarkkuus sopii parhaiten laajanäyttöisten kannettavien tietokoneiden ja teräväpiirtotelevisiokuvien projisointiin. XJ-M-sarjan USB-mallit (XJ-M146, XJ-M156, XJ-M246, XJ-M256) Langallisella LAN-yhteydellä yhdistetyn tietokoneen näytön sisällön projisointi* Projektori ja tietokone voidaan yhdistää LAN-kaapelilla tai LAN-yhteys voidaan luoda olemassa olevan verkkoreitittimen avulla. Kun yhteys on luotu, sekä näyttöä että ääntä tuetaan. Projektorin etäohjaus langallisella LAN-yhteydellä yhdistetystä tietokoneesta* Projektoria voidaan käyttää etäisesti langallisella LAN-yhteydellä yhdistetyn tietokoneen verkkoselaimen avulla. * Lisätietoja LAN-yhteydestä on erillisessä Verkkotoiminto-oppaassa. 8

9 Valmistelut Tässä osiossa kuvataan projektorin paikan valitseminen, sen kaapeleiden kytkeminen ja ennen käytön aloittamista tehtävät muut välttämättömät toimenpiteet. Projektorin asettaminen Aseta projektori pöydälle, alustalle tai tasolle, joka on vakaa ja tasainen. Jätä projektorin sivujen ja takaosan ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. Seuraavissa kuvissa esitetään, miten projektori on asetettava kuvapinnan suhteen, jotta näytöstä saadaan paras mahdollinen. XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257/ XJ-M241/XJ-M246/XJ-M251/XJ-M256 Kuvapinta Kuvapinta Muut mallit Aseta projektori siten, että linssipuoli on pöydän reunan kohdalla. Varmista, että projektori on suorassa kulmassa näyttöön nähden. Tärkeää XJ-A-sarjan projektorin suurin sallittu pystysuuntaisen asennon kulma on ±30 astetta (kuva 1). Varmista, että projektori pidetään tällä alueella. Projektorin asettaminen tämän kulman ulkopuolisiin asentoihin pystysuuntaan saattaa lyhentää lampun käyttöikää. Projektorin voi asettaa vapaasti vaakasuuntaan mihin kulmaan tahansa (kuva 2). Kuva 1 Kuva 2 XJ-M-sarjan projektorin voi asettaa vapaasti pysty- tai vaakasuuntaan mihin kulmaan tahansa. 9

10 Asettamiseen liittyvät varotoimet Käytä helposti ulottuvilla olevaa virtalähdettä, jotta pystyt nopeasti irrottamaan projektorin pistorasiasta. Älä aseta mitään esineitä projektorin ympärille alle 30 cm:n etäisyyteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että esineitä ei sijoiteta projektorin ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen läheisyyteen. Ilmastointilaitteiden ilmankierto saattaa puhaltaa alueelta puhalletun lämmön projektorin objektiiviin ja aiheuttaa heijastettuun kuvaan lämpöaaltoja. Säädä tässä tapauksessa ilmastointilaitteen ilmankiertoa tai siirrä projektoria. 10

11 Projektorin kaapelien liittäminen Kytke projektori pistorasiaan ja tulolähteen laitteeseen. XJ-A-sarja Kytke projektorin mukana toimitettu RGB-kaapeli tietokoneen tai muun tulolähteen RGB-lähtöliitäntään. Kytke alan liikkeistä saatava HDMI-kaapeli tietokoneen, videolaitteiston tai muun tulolähteen HDMI-lähtöliitäntään. * 1 * 2 Liitä projektori pistorasiaan mukana toimitetulla virtajohdolla. Kytke videolaitteen komposiittilähtöliitäntään. Kytke projektorin mukana toimitetun erityisen AV-kaapelin pieni pää tähän liitäntään. Kytke liittimet (keltainen, punainen ja valkoinen) videolaitteen kuvan (keltainen) ja äänen (punainen ja valkoinen) liitäntöihin. XJ-M-sarja Kytke projektorin mukana toimitettu RGB-kaapeli tietokoneen tai muun tulolähteen RGB-lähtöliitäntään. Kytke alan liikkeistä saatava HDMI-kaapeli tietokoneen, videolaitteiston tai muun tulolähteen HDMI-lähtöliitäntään. * 2 * 1 Yhdistä videolaitteen komposiittilähtöliitäntään tai S-videolähtöliitäntään. Lisätietoja on kohdassa Liitäntä komposiittivideo- tai S-videolähtöön (vain XJ-M-sarja) (sivu 73). Liitä projektori pistorasiaan mukana toimitetulla virtajohdolla. *1 Liitä USB-muistitikku (sivu 23), CASIOn graafinen funktiolaskin (sivu 48) tai projektorin mukana toimitettu langaton sovitin (lisätietoja erillisessä Verkkotoiminto-oppaassa) tähän porttiin. *2 Liitäntää käytetään, kun projektorin sisäistä muistia halutaan tarkastella tietokoneesta käsin ja kun tietokoneen näytön sisältö projisoidaan USB-liitännän kautta. Lisätietoja on kohdissa Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 19) ja Projisointi USB-näyttö-toiminnolla (vain USB-mallit) (sivu 43). Huomautus Lisätietoja komponenttivideoliitännästä on kohdassa Liittäminen komponenttivideolähtöön sivulla 72. Lisätietoja projektorin RS-232C-säätimen liitännästä on kohdassa Projektorin ohjaaminen RS-232C-portin kautta (sivu 83). Liitäntätietoja projektorin laiteohjelmiston päivittämisestä tai käyttäjän logotietojen siirtämisestä on kohdassa Laiteohjelmiston päivittäminen ja käyttäjän logon siirtäminen (sivu 74). 11

12 Kaukosäädin Projektorin toimenpiteet tehdään mukana toimitetulla kaukosäätimellä. Osoita kaukosäätimen signaalin lähetin projektorin jompaakumpaa vastaanotinta kohti, kun painat kaukosäätimen näppäimiä. Kaukosäätimen signaalin toimintaetäisyys on enimmillään noin viisi metriä (signaalin lähettimen ja vastaanottimen välillä) Kaukosäätimen signaalin lähetin 2 [P] (Virta) -näppäin Kytkee tai katkaisee virran. 3 [INPUT]-näppäin Vaihtaa tulolähdettä. 4 Projisointitoimintojen ja projektorin asetusten määritysnäppäimet (Vain XJ-A-sarjan projektoreissa on [ZOOM ]-, [ZOOM +]-, [FOCUS ]- ja [FOCUS ]-näppäimet.) 5 Näitä näppäimiä käytetään vain USB-malleissa. Niitä käytetään enimmäkseen Tiedoston katselu -toiminnon (sivu 27) projisointitoimintoihin. 5 Tärkeää Säilytä kaukosäädintä sitten, ettei näppäimiä paineta vahingossa, jotta paristo kestää pitempään. 12

13 Kaukosäätimen paristojen asettaminen Tärkeää Käytä vain alkaliparistoja. *Varo RÄJÄHDYSVAARA, JOS VÄÄRÄNTYYPPISTÄ PARISTOA KÄYTETÄÄN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAAN. 1. Avaa kaukosäätimen takana oleva paristotilan kansi. 2. Aseta kaksi uutta paristoa paristotilaan varmistaen, että niiden plus- ja miinuspäät ovat oikein päin. 3. Sulje kaukosäätimen takana oleva paristotilan kansi. Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen Avaa kaukosäätimen takana oleva paristotilan kansi, vaihda tilalle uudet paristot ja sulje sitten paristotilan kansi. 13

14 Kuvan projisoiminen Tässä osassa annetaan tietoja kuvien projisointiin eri tulolähteistä. Tulolähteen valinta Tulolähteeksi voi valita seuraavassa taulukossa esitetyt vaihtoehdot. Tulolähteen nimi Tietokone Video S-Video (XJ-M-sarja) HDMI Tiedoston katselu CASIO-USB-työkalu Langaton (XJ-A-sarja) Verkko (XJ-M-sarja) USB-näyttö Projisoitu kuva (ja ääni) Projektorin tietokoneliitäntään kytketyn tietokoneen näytön kuva XJ-A-sarja: Projektorin AV-liitäntään liitetyn videolaitteen kuvat ja ääni XJ-M-sarja: Projektorin VIDEO-liitäntään ja AUDIO IN R/L -liitäntöihin liitetyn videolaitteen kuvat ja ääni Projektorin S-VIDEO-liitäntään ja AUDIO IN R/L -liitäntöihin liitetyn videolaitteen kuvat ja ääni Projektorin HDMI-liitäntään liitetyn tietokoneen tai videolaitteen kuvat ja ääni Kuvat (ja ääni elokuvatiedoston ollessa kyseessä) seuraavan tyyppisissä tiedostoissa, jotka sijaitsevat projektorin sisäisessä muistissa tai projektorin USB-A-porttiin liitetyssä muistilaitteessa: kuvatiedostot, elokuvatiedostot, esitystiedostot, PDF-tiedostot. Projektorin USB-A-porttiin liitetyn graafisen CASIO-funktiolaskimen tai sähköisen sanakirjan näyttösisältö Langattomalla LAN-yhteydellä projektoriin kytketyn tietokoneen näytön sisältö ja ääni Langattomalla tai langallisella LAN-yhteydellä projektoriin kytketyn tietokoneen näytön sisältö ja ääni Projektorin USB-B-portin kautta kytketyn tietokoneen näytön sisältö ja ääni 14

15 Tulolähteen valitseminen 1. Paina [INPUT]-näppäintä. Tulo -valintaikkuna avautuu. 2. Tee seuraavassa taulukossa esitetyt vaihtoehdot valitun tulolähteen mukaan. Kun haluat valita tämän tulolähteen: Tietokone, Video, S-Video (XJ-M-sarja), HDMI, Langaton (XJ-A-sarja), Verkko (XJ-M-sarja), USB-näyttö Tiedoston katselu CASIO-USB-työkalu Suorita tämä toimenpide: Valitse näppäimillä [ ] ja [ ] valittavan tulolähteen nimi ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 1. Valitse Katselu näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 2. Vahvista avautuvassa valintaikkunassa, että Tiedoston katselu on valittu, ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 1. Valitse Katselu näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 2. Valitse CASIO-USB-työkalu [ ]-näppäimellä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitsemasi tulolähteen nimi näkyy kuvapinnan oikeassa yläkulmassa muutaman sekunnin ajan. Näyttöön tulee viesti Ei signaalituloa, jos mitään tulosignaalia ei havaita. Huomautus Lisätietoja tulolähteiden Langaton, Verkko, USB-näyttö, Tiedoston katselu ja CASIO-USB-työkalu valitsemisesta ja projisoinnista annetaan seuraavassa. Langaton tai Verkko: Erillinen Verkkotoiminto-opas USB-näyttö: Projisointi USB-näyttö-toiminnolla (vain USB-mallit) (sivu 43) Tiedoston katselu: Projisointi Tiedoston katselu -toiminnolla (vain USB-mallit) (sivu 18) CASIO-USB-työkalu: Graafisen laskimen näyttökuvan projisoiminen (vain USB-mallit) (sivu 48) Resoluutio Videon resoluutio, jota ei voi muuttaa, on joko XGA ( kuvapistettä) tai WXGA ( kuvapistettä) projektorin mallin mukaan. Kuvat saattavat näyttää karkeilta, tekstiä ja muita kuvia saattaa olla vaikea erottaa tai läikehdintää saattaa esiintyä, kun tietokoneen tulosignaali ei vastaa projektorin videon resoluutiota. Kokeile tällöin seuraavia keinoja: Muuta tietokoneen lähdön resoluutioasetusta siten, että se vastaa projektorin videon resoluutiota. Lisätietoja projektorin videoresoluutiosta on Asetusoppaan kohdassa Tekniset tiedot. Tietokoneen mukana toimitetuissa oppaissa on tietoja sen asetusten muuttamisesta. Muuta Kuvasuhde -asetukseksi True. (Koskee vain malleja, jotka tukevat WXGA-videoresoluutiota). True -asetuksella projektori projisoi tulosignaalin sen todellisessa koossa (yksi tulolähteen piste vastaa yhtä projektorin lähtökuvapistettä). Lisätietoja kuvasuhdeasetuksen määrittämisestä on kohdassa Heijastetun kuvan kuvasuhteen muuttaminen (ASPECT) (sivu 51). 15

16 3D-tulotila (vain XJ-M-sarja) Projektori tukee kolmiulotteisten kuvien heijastusta. Heijasta kolmiulotteinen kuva määrittämällä ensin projektorin 3D-tulotila ja valitsemalla sitten tulolähde. Tärkeää Erikseen saatavia 3D-laseja (YA-G30) on käytettävä, jotta kolmiulotteinen kuva näkyy kolmiulotteisena. Erikseen saatava ohjelmisto (CASIO 3D Converter) on tarpeen projisoitaessa kolmiulotteista kuvaa projektorilla, kun tulolähteenä on tietokone (analoginen RGB). Kolmiulotteisen kuvan projisointia ei tueta HDMI- tai komponenttivideoliitännän kautta. Seuraavassa kuvatut tulolähteet voidaan valita projisoitaessa 3D-tulotilassa. Tulolähde Tietokone (analoginen RGB) Komposiittivideo, S-video Projisointiolosuhteet Mikä tahansa seuraavista kolmiulotteisten kuvatietojen tyypeistä, joita toistetaan erikseen saatavalla erikoisohjelmistolla (CASIO 3D Converter): Kaksiulotteinen kuvatiedosto, joka on muunnettu kolmiulotteiseksi CASIO 3D Converter -ohjelmistolla Kolmiulotteiset side-by-side-tiedostot Signaali, jolla on 60/120 Hz:n pystypyyhkäisytaajuus Kolmiulotteiset field sequential -tiedostot, jotka on tallennettu field sequential -DVD-ohjelmistolla jne. Signaali, jolla on 60 Hz:n pystypyyhkäisytaajuus Huomautus Luettelo tämän projektorin tukemista kolmiulotteisten kuvien signaaleista on kohdassa 3D-signaalit (3D-tulotila) (sivu 82). 3D-tulotilaan siirtyminen 1. Näytä tulolähteen valintanäyttö painamalla [INPUT]-näppäintä. 2. Valitse tulolähteeksi Tietokone (RGB), S-video tai Video. 3. Siirrä kohdistus kohtaan 3D-tulotilaan painikkeilla [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Laite siirtyy kolmiulotteiseen tulotilaan ja sulkee tulolähteen valintanäytön. Tärkeää Tulolähteeksi ei voi valita HDMI:tä, Tiedoston katselu -sovellusta, CASIO-USB-työkalua, Verkkoa tai USB-näyttöä 3D-tulotilassa. Voit käyttää jompaakumpaa tulolähdettä muuttamalla tulolähteen asetuksen takaisin normaaliksi tulotilaksi. Kun Tietokone on valittu tulolähteeksi kolmiulotteisessa tulotilassa, projektorin COMPUTER IN -liitännän kautta lähetetty komponenttivideosignaali käsitellään RGB-signaalina. Kuva ei tällöin heijastu oikein. Käytä yleensä normaalia tulotilaa, paitsi kun projektorilla projisoidaan kolmiulotteisia kuvia. 16

17 Normaaliin tulotilaan palaaminen 3D-tulotilasta 1. Näytä tulolähteen valintanäyttö painamalla [INPUT]-näppäintä. 2. Siirrä kohdistus kohtaan Normaaliin tulotilaan painikkeilla [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Laite siirtyy normaaliin tulotilaan ja sulkee tulolähteen valintanäytön. Vaakasuuntainen kääntö 3D-tulotilassa Side-by-side 3D:ssä täysi kuva koostuu kahdesta oikean ja vasemman silmän puolikkaasta. Joissakin harvinaisissa tapauksissa oikean- ja vasemmanpuoleinen kuva vaihtaa puolta, jolloin kolmiulotteinen syvyys menetetään. Jos näin tapahtuu, vaihda oikean- ja vasemmanpuoleinen kuva seuraavalla tavalla. Oikean- ja vasemmanpuoleisen kuvan vaihtaminen Paina 3D-tulotilassa [ENTER]-näppäintä. 17

18 Projisointi Tiedoston katselu -toiminnolla (vain USB-mallit) Tiedoston katselu -toiminnon yleiskatsaus Tiedoston katselu on sovellus, jolla voidaan katsella ja toistaa erilaisia tiedostoja, jotka sijaitsevat projektorin sisäisessä muistissa tai projektorin USB-porttiin liitetyssä muistilaitteessa. Toistettavat tiedostot Tiedoston tyyppi Kuvatiedosto:* 1 Tuettujen tiedostojen tyyppi JPEG: enintään noin 15 Mpx (baseline JPEG) enintään noin 8 Mpx (progressive JPEG) PNG: alle 6 Mt ja enintään noin 8 Mpx* 2 GIF: alle 6 Mt ja enintään noin 8 Mpx* 2 BMP: alle 6 Mt ja enintään noin 8 Mpx (24-bittiselle värille) Videotiedosto:* 3 AVI: enintään 20 Mb/s 720/30P (MJPEG-video, ADPCM-ääni) MOV: enintään 20 Mb/s 1080/30P (H.264-video, ADPCM-ääni tai AAC-ääni) MP4: enintään 20 Mb/s 1080/30P (H.264-video, AAC-ääni) Esitystiedosto ECA- tai PtG-tiedosto, joka on luotu EZ-Converter FA -ohjelmistolla* 4 PDF-tiedostot PDF:n versio 1.4 *1 Vaikka käytössä olisi WXGA-mallin projektori (sivu 8), kuvatietojen enimmäisprojisointitarkkuus on , paitsi baseline JPEG -tiedostoille. Baseline JPEG -kuvatietojen enimmäisprojisointitarkkuus on *2 Läpinäkyvät värit PNG- ja GIF-muodossa kuvatiedostoissa, joissa läpinäkyvät värit ovat käytössä, näkyvät mustina. Animation GIF -tiedostot näkyvät valokuvina ilman liikettä. *3 Korkean bittinopeuden videotiedoston kelaus nopeasti eteen- tai taaksepäin saattaa tapahtua normaalia hitaammin tai keskeytyä kokonaan. Vaikka toistonopeus on normaali videossa, jonka enimmäisbittinopeus vastaa edellä mainittuja, nopeaa kelausta eteen- tai taaksepäin ei tueta. *4 PowerPoint-tiedostot voidaan muuntaa EZ-Converter FA -ohjelmistolla (saatavana CASIOn verkkosivustolta). Katso PowerPoint-tiedostojen muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoiksi EZ-Converter FA -sovelluksella (sivu 38). Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoiminen Tiedostojen tarkastelu -sovelluksella voidaan projisoida seuraavan tyyppisiä tiedostoja, kun ne sijaitsevat projektorin sisäisessä muistissa: kuvatiedostot, elokuvatiedostot, esitystiedostot, PDF-tiedostot. Jotta tämän osan toimet ovat mahdollisia, projisoitavat tiedostot täytyy ensin kopioida projektorin sisäiseen muistiin. Tiedostot voidaan kopioida kahdella eri tavalla: Liitä projektori tietokoneeseen USB-kaapelilla ja kopioi tiedostot projektorin sisäiseen muistiin. Kopioi (lataa) tiedostot tietokoneesta tai älylaitteesta LAN-yhteydellä projektorin sisäiseen muistiin. Tämän oppaan toimenpiteissä tiedostojen kopiointi tapahtuu USB-yhteydellä. Lisätietoja tiedostojen kopioimisesta LAN-yhteydellä on erillisessä Verkkotoiminto-oppaassa. 18

19 Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin Huomautus Nämä toimenpiteet voidaan tehdä tietokoneella, jonka käyttöjärjestelmä on jokin seuraavista. Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1 (järjestelmänvalvojan oikeuksin) Mac OS: 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 (juuritilillä tai käyttäjätilillä) 1. Näytä asetusvalikko painamalla [MENU]-näppäintä. 2. Valitse Multimedia-asetukset painamalla [ ]-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 3. Valitse Sisäinen levymuistitoiminto painamalla [ ]-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 4. Kun näkyviin tulee viesti Katkaisee projektorin virran sisäisen levymuistin käyttämistä varten., paina [ENTER]-näppäintä. Projektorin virta katkeaa. POWER/STANDBY-merkkivalo palaa keltaisena ja TEMP punaisena. 5. Kytke virta painamalla projektorin [P] (Virta) -näppäintä. POWER/STANDBY-merkkivalo palaa vihreänä ja TEMP punaisena. Projektorin sisäinen tallennustoiminto on näin käynnissä. Projektorilla ei voi projisoida kuvia tänä aikana. 6. Jos tietokoneessa on USB-muistitikku tai muita siirrettäviä levyjä, irrota ne. 7. Yhdistä projektorin USB-B-portti (mikro-usb-b-tyyppi) tietokoneen USB-porttiin alan liikkeistä saatavalla USB-kaapelilla. Projektorin USB-B-portin sijainti esitetään merkinnällä * 2 kohdan Projektorin kaapelien liittäminen (sivu 11) kuvassa. Tietokone tunnistaa projektorin sisäisen muistin siirrettävänä asemana nimeltä InternalMem. 8. Avaa tietokoneessa InternalMem-asema. Windows: Kun AutoPlay -valintaikkuna avautuu tietokoneen näyttöön, napsauta Näytä tiedostot avaamalla kansio. Jos AutoPlay -valintaikkuna ei avaudu, tee seuraavat toimenpiteet: [Käynnistä] 3 [Tietokone] 3 kaksoisnapsauta InternalMem. Mac OS: InternalMem -aseman kuva avautuu Macin työpöydälle. Avaa se kaksoisosoittamalla sitä. 9. Kopioi projisoitavat tiedostot InternalMem -asemaan. 10. Kopioituasi haluamasi tiedostot poista InternalMem -asema jollakin seuraavista tavoista. Windows: Napsauta ilmoitusalueen (näytön oikeassa alakulmassa) Poista laite turvallisesti -kuvaketta. Valitse avautuvasta valikosta USB-muistitikku. Varmista, että näyttöön tulee viesti Laitteiston poistaminen on turvallista. Mac OS: Vedä InternalMem -aseman kuvake roskakoriin. Varmista, että InternalMem -aseman kuvake ei enää näy Macin työpöydällä. 19

20 11. Irrota USB-kaapeli projektorista ja tietokoneesta. 12. Kytke projektorin virta uudelleen. Sisäisen muistin toiminto katkeaa ja projektori palaa normaaliin tilaan. Lisätietoja projektorin sisäiseen muistiin kopioidun tiedoston projisoinnista on kohdassa Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoinnin aloittaminen (sivu 21). Huomautus Edellä olevissa vaiheissa kuvataan tiedoston tyypillinen kopiointitapa. Todelliset vaiheet saattavat vaihdella oman tietokoneesi käyttöjärjestelmän ja määritysten mukaan. Jos asetusvalikon kohdan Sisäisen levymuistin salasana vaihtoehdoksi on valittu Päällä, näyttöön tulee salasanan valintaruutu, kun painat [ENTER]-näppäintä edellisten toimenpiteiden vaiheessa 3. Anna tässä tapauksessa salasana ja siirry sitten toimenpiteen vaiheeseen 4 painamalla [ENTER]-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Salasanasuojaus (sivu 62). 20

21 Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoinnin aloittaminen 1. Jos projektorin USB-A-portissa on USB-muistitikku tai jokin muu USB-laite, irrota se. 2. Paina [INPUT]-näppäintä. Tulo -valintaikkuna avautuu. 3. Valitse Katselu näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 4. Vahvista avautuvassa valintaikkunassa, että Tiedoston katselu on valittu, ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Tiedoston katselu -sovellus käynnistyy ja näyttöön tulee Tiedoston katselu -päänäyttö, kuten alla. 5. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä projisoitavan tiedostotyypin mukaan. Kun haluat projisoida tämäntyyppisen tiedoston: Suorita tämä toimenpide: Esitystiedostot Esitystiedoston projisointi (sivu 27) PDF-tiedostot PDF-tiedoston projisoiminen (sivu 28) Kuvatiedostot Kuvatiedoston projisoiminen (sivu 29) Elokuvatiedostot Elokuvatiedoston projisoiminen (sivu 29) 21

22 Projektorin sisäisen muistin alustaminen Tärkeää Seuraavat toimenpiteet poistavat kaikki projektorin sisäisessä muistissa olevat tiedostot ja kansiot. 1. Tee kohdan Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 19) vaiheet Alusta InternalMem -asema tietokoneella seuraavilla toimenpiteillä. Windows: (1) Napsauta InternalMem -aseman kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse avautuvasta valikosta Alusta. (2) Tarkasta avautuvassa Alusta -valintaikkunassa, että tiedostojärjestelmälle on valittu Tiedostojärjestelmä -kohdassa vaihtoehto FAT32 (suositellaan), ja napsauta sitten [Käynnistä]. (3) Napsauta avautuvassa varoitusvalintaikkunassa [OK]-painiketta. (4) Kun näyttöön tule valintaikkuna, joka ilmoittaa, että alustus on valmis, sulje se napsauttamalla [OK]. (5) Sulje alustuksen valintaikkuna napsauttamalla [Sulje]. Mac OS: (1) Valitse Macin työpöydän valikkopalkin Go -valikosta Utilities. Utilities -kansio avautuu. (2) Käynnistä Disk Utility kaksoisosoittamalla sitä. (3) Osoita disk utility -ikkunan vasemmassa ruudussa riviä kohdan InternalMem yläpuolella ja osoita sitten oikeanpuoleisen ruudun yläosassa [Erase]. (4) Valitse Format -ruudussa MS-DOS (FAT). (5) Valitse oikeanpuoleisen alaosassa [Erase]. (6) Napsauta avautuvassa varoitusvalintaikkunassa [OK]-painiketta. (7) Näyttöön avautuu uudelleen disk utility -ikkuna, kun alustus on valmis. Sulje ikkuna. 22

23 USB-liitännällä yhdistetyn muistilaitteen tiedostojen projisoiminen Noudata tämän osan ohjeita, kun haluat projisoida Tiedoston katselu -sovelluksella kuvatiedostoja, elokuvatiedostoja, esitystiedostoja tai PDF-tiedostoja USB-muistitikulta tai jostakin muusta muistilaitteesta. Tuetut muistilaitteet Dataprojektorin USB-A-portti tukee USB-liitännällä käytettäviä FAT/FAT32-muodon muistilaitteita. Seuraavia muistilaitteita tuetaan: USB-muistitikku Muistikortit Alan liikkeistä saatava USB-kortinlukija on tarpeen, jotta muistikortti voidaan liittää dataprojektoriin. USB-muistiluokan (USB-massamuistiluokka) kanssa yhteensopivat digitaalikamerat. USB-muistitikun liittäminen projektoriin Liitä USB-muistitikku dataprojektorin USB-A-porttiin alla esitetyllä tavalla. XJ-A-sarja XJ-M-sarja 23

24 Muistikortin liittäminen projektoriin 1. Aseta muistikortti USB-kortinlukijan korttipaikkaan. Lisätietoja muistikortin asettamisesta USB-kortinlukijaan on kortinlukijan mukana toimitetuissa ohjeissa. 2. Liitä USB-kortinlukija dataprojektorin USB-A-porttiin. XJ-A-sarja XJ-M-sarja Digitaalikameran liittäminen projektoriin 1. Määritä tarvittaessa digitaalikameran USB-massamuistiluokan asetus. 2. Katkaise digitaalikamerasta virta ja liitä USB-kaapeli kameraan. 3. Liitä USB-kaapelin toinen pää (tyypin A liitin) dataprojektorin USB-A-porttiin. 4. Kytke digitaalikameraan virta. Huomautus Lisätietoja vaiheista 1, 2 ja 4 on digitaalikameran mukana toimitetuissa ohjeissa. 24

25 USB-yhteydellä liitetyn muistilaitteen tiedostojen projisoinnin aloittaminen 1. Liitä projektorin USB-A-porttiin muistilaite, johon projisoitavat tiedostot on tallennettu. Jos Tiedoston tarkastelu -sovellus avautuu automaattisesti, siirry toimenpiteen vaiheeseen 5. Jos se ei avaudu automaattisesti, siirry vaiheeseen 2. Huomaa, että Tiedoston tarkastelu -sovelluksen päänäyttö avautuu automaattisesti, jos projektorin asetusvalikon Kytke ja käytä -asetuksena on Päällä. 2. Paina [INPUT]-näppäintä. Tulo -valintaikkuna avautuu. 3. Valitse Katselu näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 4. Vahvista avautuvassa valintaikkunassa, että Tiedoston katselu on valittu, ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Tiedoston katselu -sovellus käynnistyy ja näyttöön tulee Tiedoston katselu -päänäyttö. 5. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä projisoitavan tiedostotyypin mukaan. Kun haluat projisoida tämäntyyppisen tiedoston: Esitystiedosto PDF-tiedosto Kuvatiedosto Elokuvatiedosto Suorita tämä toimenpide: Valitse Presentation näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitse PDF Viewer näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitse Slide näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitse Movie näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Avautuva näyttö riippuu valitusta toiminnosta. Toiminnon nimi Kansiopolku 6. Tarkasta toimenpiteiden vaiheessa 1 liittämäsi USB-muistitikun sisältö näytössä näkyvästä tiedostojen luettelosta tai sisäisen muistin sisällöstä. Jos luettelossa näkyy USB-muistitikun sisältö, siirry toimenpiteiden vaiheeseen 8. Jos luettelossa näkyy sisäisen muistin sisältö, siirry vaiheeseen Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Drive Switching ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 25

26 8. Tee jokin seuraavista toimista näiden toimenpiteiden vaiheessa 5 valitsemasi toiminnon mukaan. Jos valitsit tämän toiminnon: Suorita tämä toimenpide: Esitys Tee toimet vaiheesta 2 kohdassa Esitystiedoston projisointi (sivu 27). PDF-tiedoston katselu Tee toimet vaiheesta 2 kohdassa PDF-tiedoston projisoiminen (sivu 28). Dia Tee toimet vaiheesta 2 kohdassa Kuvatiedoston projisoiminen (sivu 29). Elokuva Tee toimet vaiheesta 2 kohdassa Elokuvatiedoston projisoiminen (sivu 29). Asemavalikko Siirryttäessä esitys-, dia- tai elokuvatilaan tai PDF-tiedoston katselutilaan, kun dataprojektorin USB-A-porttiin on liitetty useita muistilaitteita (esim. useita USB-muistitikkuja USB-keskittimen kautta tai useita muistikortteja dataprojektoriin liitetyn muistikortinlukijan kautta), projisointinäyttöön ilmestyy alla esitetty valikko. Siirrä tässä tapauksessa korostus käytettävän aseman kohdalle nuolinäppäimillä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön ilmestyy valitun tilan tiedostovalikko. Huomautus Dataprojektori tunnistaa enintään neljä asemaa. Asemavalikossa näkyy viesti NOUSB, jos projektorin USB-A-porttiin ei ole liitetty muistilaitetta, kun asemaa vaihdetaan ([FUNC] 3 Drive Switching 3 [ENTER]). Palauta edellinen näyttö tässä tapauksessa vaihtamalla asemaa uudelleen. 26

27 Tiedostojen projisointi Tässä osiossa käsitellään erilaisten tiedostojen projisointia Tiedoston katselu -sovelluksella. Esitystiedoston projisointi 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä Presentation ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Esitystiedostojen (ECA tai PtG) valikko tulee näyttöön. 2. Valitse toistettava esitystiedosto näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä (tai [ ]-näppäintä). Valitun esitystiedoston toisto käynnistyy. 3. Suorita sivunvaihto ja muut tarvittavat toiminnot. Seuraavassa taulukossa esitetyt toiminnot voidaan tehdä esityksen toiston aikana. Kun haluat tehdä tämän: Suorita tämä toimenpide: Siirry edelliselle sivulle. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Siirry seuraavalle sivulle. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Keskeytä toisto. Paina [ ]-näppäintä. Jatka toistoa keskeytyskohdasta. Paina [ ]-näppäintä. Siirry takaisin edellisen animaatioerottimen kohtaan. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Siirry eteenpäin seuraavan animaatioerottimen kohtaan. Valitse tietty sivu pienoiskuvavalikosta ja toista se. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. 4. Palaa tiedostovalikkoon painamalla [ESC]-näppäintä. 1. Paina [FUNC]-näppäintä. 2. Valitse avautuvasta valikosta Page Selection ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 3. Valitse toistettavan sivun pienoiskuva nuolinäppäimillä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 5. Palaa päänäyttöön painamalla [FUNC]-näppäintä ja sitten [ENTER]-näppäintä. 27

28 PDF-tiedoston projisoiminen 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä PDF Viewer ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön tulee PDF-tiedostojen luettelo. 2. Valitse avattava PDF-tiedosto näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä (tai [ ]-näppäintä). Valittu PDF-tiedosto avautuu. 3. Tee sivunvaihto, lähennys ja muut tarvittavat toiminnot. Seuraavia toimintoja tuetaan PDF-tiedoston projisoinnin aikana. Kun haluat tehdä tämän: Suorita tämä toimenpide: Siirry edelliselle sivulle. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Siirry seuraavalle sivulle. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Säädä kuvaa näytön leveyteen. Palaa koko sivun näkymään. Valitse sivu pienoiskuvien luettelosta ja näytä se. Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Adjust to Screen Width ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Show Entire Page ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 1. Paina [FUNC]-näppäintä. 2. Valitse avautuvasta valikosta Page Selection ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 3. Valitse näytettävän sivun pienoiskuva nuolinäppäimillä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 4. Palaa tiedostovalikkoon painamalla [ESC]-näppäintä. 5. Palaa päänäyttöön painamalla [FUNC]-näppäintä ja sitten [ENTER]-näppäintä. 28

29 Kuvatiedoston projisoiminen 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä Slide ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön tulee kuvatiedostojen luettelo. 2. Valitse avattava kuvatiedosto näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valittu kuvatiedosto projisoidaan. Näppäimen [ ] painaminen näppäimen [ENTER] sijasta käynnistää kuvatiedostoesityksen valitusta tiedostosta alkaen. 3. Suorita tarvittaessa alla kuvatut kuvan kierto- ja selaustoiminnot. Seuraavia toimintoja tuetaan kuvatiedoston projisoinnin aikana. Kun haluat tehdä tämän: Suorita tämä toimenpide: Projisoi edellinen kuvatiedosto. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Projisoi seuraava kuva. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Kierrä kuvaa 90 astetta vasemmalle* Paina [ ]-näppäintä. Kierrä kuvaa 90 astetta oikealle* Paina [ ]-näppäintä. Aloita diaesitys. Paina [ ]-näppäintä. Lopeta käynnissä oleva diaesitys. Paina [ ]-näppäintä. * Vain JPEG-tiedostot 4. Palaa tiedostovalikkoon painamalla [ESC]-näppäintä. 5. Palaa päänäyttöön painamalla [FUNC]-näppäintä ja sitten [ENTER]-näppäintä. Elokuvatiedoston projisoiminen 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä Movie ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön tulee elokuvatiedostojen luettelo. 2. Valitse avattava elokuvatiedosto näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä tai [ ]-näppäintä. Valitun elokuvatiedoston toisto käynnistyy. 29

30 3. Keskeytä, kelaa eteenpäin tai taaksepäin ja tee muut haluamasi toiminnot. Seuraavia toimintoja tuetaan elokuvatiedoston toiston aikana. Kun haluat tehdä tämän: Suorita tämä toimenpide: Keskeytä elokuvan toisto ja jatka toistoa. Paina [ENTER]- tai [ ]-näppäintä. Kuvapinnan vasemmassa yläkulmassa näkyy taukotilan kuvake ( ), kun elokuvan toisto on keskeytetty. Toista tiedosto uudelleen alusta. 1. Paina [FUNC]-näppäintä. 2. Valitse avautuvasta valikosta Play from Beginning ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näytä elokuvan toistoaika tai poista se näytöstä. Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Time Indicator On/Off ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Elokuvan kokonaistoistoaika Elokuvan kulunut toistoaika Kelaa eteenpäin nopeudella 2X, 8X tai 32X. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Ensimmäinen painallus aloittaa nopean toiston eteenpäin nopeudella 2X, toinen painallus kiihdyttää toiston nopeuteen 8X ja kolmas nopeuteen 32X. Ilmaisin näkyy vasemmassa yläkulmassa nopean 2X-toiston aikana, 8X-toiston aikana ja 32X-toiston aikana. Kelaa taaksepäin nopeudella 2X, 8X tai 32X. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Ensimmäinen painallus aloittaa nopean toiston taaksepäin nopeudella 2X, toinen painallus kiihdyttää toiston nopeuteen 8X ja kolmas nopeuteen 32X. Ilmaisin näkyy vasemmassa yläkulmassa nopean 2X-toiston aikana, 8X-toiston aikana ja 32X-toiston aikana. Palaa nopeasta selauksesta eteen- tai taaksepäin normaaliin toistoon. Siirry videon viimeiseen kehykseen. Lopeta elokuvatiedoston toisto ja palaa tiedostovalikkoon. 4. Palaa tiedostovalikkoon painamalla [ESC]-näppäintä. Paina [ENTER]- tai [ ]-näppäintä kaksi kertaa. Jommankumman painikkeen painaminen kerran keskeyttää toiston. Toinen painallus käynnistää normaalin toiston. Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Go to End ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Paina [ESC]-näppäintä. 5. Palaa päänäyttöön painamalla [FUNC]-näppäintä ja sitten [ENTER]-näppäintä. 30

31 Tiedostovalikon toiminnot Tiedoston katselu -toiminnon tiedostovalikko voidaan näyttää kahdella eri tavalla: luettelo- tai kuvakenäkymänä. Luettelonäkymä Näkymässä näkyy niiden kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka sijaitsevat projektorin sisäisessä muistissa tai projektorin USB-porttiin kiinnitetyssä muistilaitteessa. Kansiot ja tiedostot näytetään tässä muodossa, kun siirryt Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä suoraan esitystilaan, PDF-tiedostojen katselutilaan, diatilaan tai elokuvatilaan. Kuvakenäkymä Tässä näkymässä näkyvät kansioiden ja tiedostojen sekä kuvakkeet että nimet. Kaikkien Tiedoston katselu -toiminnolla toistettavien tiedostojen pienoiskuvat näytetään. Tiedostovalikon näyttäminen luettelo- tai kuvakenäkymänä Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Screen Format ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Huomautus Voit valita oletusnäkymäksi joko luettelo- tai kuvakenäkymän. Lisätietoja on kohdassa Tiedoston katselu -sovelluksen asetusten määrittäminen sivulla 32. Tiedostovalikon selaaminen Selaa eteenpäin painamalla [ ]-näppäintä ja taaksepäin painamalla [ ]-näppäintä. Kansion avaaminen Siirrä kohdistus nuolinäppäimillä avattavan kansion kohdalle ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Nykyisen kansion sulkeminen ja seuraavalle tasolle siirtyminen Paina [ESC]-näppäintä. Tiedostovalikosta päänäyttöön palaaminen Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Back to top menu ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 31

32 Tiedoston katselu -sovelluksen asetusten määrittäminen Tässä osiossa kerrotaan, miten Tiedoston katselu -sovelluksen asetukset määritetään, mukaan lukien asetukset, jotka määrittävät Tiedoston katselu -sovelluksen tiedostovalikossa näkyvät kohteet. Tiedoston katselu -toiminnon asetusten määrittäminen 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä Viewer Settings ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön tulee Viewer Setup -näyttö. 2. Valitse muutettavan kohteen asetus näppäimillä [ ] ja [ ]. 3. Muuta nykyistä asetusta näppäimillä [ ] ja [ ]. Lisätietoja kunkin kohteen mahdollisista asetuksista on kohdassa Tiedoston katselu -sovelluksen asetuskohteet. 4. Toista vaiheet 2 3 uudelleen, kunnes kaikki haluamasi asetukset on määritetty. 5. Kun olet tyytyväinen asetuksiin, palaa Tiedoston katselu -sovelluksen päänäyttöön painamalla [ESC]-näppäintä. 32

33 Tiedoston katselu -sovelluksen asetuskohteet Kunkin kohdan oletusasetus on merkitty tähdellä (*). Asetuksen nimi Display Sequence Setup Startup Mode Thumbnail View Image Switching Slideshow Display Interval Slideshow Repeat Movie Audio Output Initialize Viewer Setup Kuvaus Määrittää kuvien järjestyksen kuvavalikossa. File Names (Ascending)*: Näyttää tiedostot niiden nimen mukaan nousevassa järjestyksessä. File Names (Descending): Näyttää tiedostot niiden nimen mukaan laskevassa järjestyksessä. File Name Extension (Ascending): Näyttää tiedostojen nimet tiedostopäätteen mukaan nousevassa aakkosjärjestyksessä. Jos usealla tiedostolla on sama tiedostopääte, ne näytetään nimen mukaan nousevassa järjestyksessä. Time (New-to-Old): Näyttää tiedostot niiden muokkausajan mukaan uusimmasta vanhimpaan. Time (Old-to-New): Näyttää tiedostot niiden muokkausajan mukaan vanhimmasta uusimpaan. Määrittää oletusnäkymäksi joko luettelo- tai kuvakenäkymän, kun tila valitaan Tiedoston katselu -sovelluksen pääikkunasta. List View*: Määrittää luettelonäkymän oletusnäkymäksi. Icon View: Määrittää kuvakenäkymän oletusnäkymäksi. Show*: Näyttää tiedostojen pienoiskuvat tiedostovalikossa. Hide: Tiedostojen pienoiskuvia ei näytetä. Manual*: Määrittää manuaalisen kuvanselauksen. Auto: Määrittää automaattisen kuvanselauksen. Määrittää, kuinka pitkään kutakin kuvaa näytetään diaesityksen aikana: 5 seconds*, 10 seconds, 30 seconds, 1 minute, 5 minutes. Repeat: Toistaa diaesityksen tai elokuvan uudelleen. Repeat Off*: Lopettaa toiston automaattisesti, kun diaesitys tai elokuva päättyy. Output*: Ääni toistetaan, kun ääniraidallista videota toistetaan. Do not output: Ääntä ei toisteta videon toiston aikana. Palauttaa kaikki Tiedoston katselu -toiminnon asetukset tehdasasetuksiin. 33

34 Automaattinen suoritus Tällä asetuksella projektori määritetään projisoimaan automaattisesti AUTORUNC-kansiossa sijaitsevat kuvatiedostot tai videotiedostot. Automaattisen projisoinnin käynnistyminen vaihtelee AUTORUNC-kansion sijainnin mukaan. Kun AUTORUNC sijaitsee täällä: Sisäinen muisti USB-muistitikku Automaattinen projisointi tapahtuu: Kun projektorin virta kytketään. Kun USB-muistitikku kytketään projektorin USB-A-porttiin. Alla esitetyt asetukset on määritettävä ennen automaattisen projisoinnin suorittamista. Multimedia-asetukset 3 Automaattinen suoritus (sivu 61): Käytössä Valinnaissäädöt 2 3 Kytke ja käytä (sivu 60): Päällä (vain projisoitaessa automaattisesti USB-muistitikulta) Huomautus Valokuva- tai elokuvatiedoston projisointi automaattisesti tapahtuu Viewer Setup -näytössä määritettyjen asetusten mukaan (sivu 32). Kuvatiedostojen tai videotiedoston automaattinen projisointi USB-muistitikulta 1. Luo USB-muistitikun juurihakemistoon kansio AUTORUNC (käyttäen vain isoja kirjaimia). 2. Lisää kaikki automaattisesti projisoitavat kuvatiedostot tai elokuvatiedosto vaiheessa 1 luomaasi kansioon. Jos haluat projisoida automaattisesti videotiedoston, lisää AUTORUNC -kansioon vain yksi videotiedosto. Älä aseta muita tiedostoja kansioon. Jos AUTORUNC -kansiossa on sekä video- että kuvatiedosto, laite valitsee kuvatiedoston toiston eikä toista videotiedostoa. AUTORUNC -kansioon on mahdollista sijoittaa useita kuvatiedostoja. Jos niitä on useita, USB-muistitikun kytkeminen projektoriin seuraavassa vaiheessa 3 käynnistää kuvien diaesityksen. 3. Kun projektoriin on kytketty virta, liitä projektorin USB-A-porttiin USB-muistitikku, joka sisältää AUTORUNC-kansion, johon kopioit tiedostot edellisessä vaiheessa 2. Tiedoston katselu -sovellus käynnistyy automaattisesti ja laite projisoi AUTORUNC -kansioon edellisessä vaiheessa 2 lisätyt tiedostot. 34

35 Kuvatiedostojen tai videotiedoston automaattinen projisointi projektorin sisäisestä muistista 1. Tee kohdan Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 19) vaiheet Luo InternalMem -aseman (projektorin sisäinen muisti) juuritiedostoon kansio AUTORUNC (käyttäen vain isoja kirjaimia). 3. Lisää kaikki automaattisesti projisoitavat kuvatiedostot tai elokuvatiedosto vaiheessa 2 luomaasi kansioon. Jos haluat projisoida automaattisesti videotiedoston, lisää AUTORUNC -kansioon vain yksi videotiedosto. Älä aseta muita tiedostoja kansioon. Jos AUTORUNC -kansiossa on sekä video- että kuvatiedosto, laite valitsee kuvatiedoston toiston eikä toista videotiedostoa. AUTORUNC -kansioon on mahdollista sijoittaa useita kuvatiedostoja. Jos niitä on useita, projektorin virran kytkeminen seuraavassa vaiheessa 6 käynnistää kuvien diaesityksen. 4. Sammuta projektorin virta. 5. Jos projektorin USB-A-portissa on USB-muistitikku tai jokin muu USB-laite, irrota se. 6. Kytke projektoriin virta. Laite projisoi AUTORUNC -kansioon edellisessä vaiheessa 3 lisätyt tiedostot automaattisesti. 35

36 Tiedoston katselu -toiminnon vianmääritys Ongelma Tiedoston katselu ei avaudu, kun liitän USB-muistitikun dataprojektorin USB-A-porttiin. Kaikki kansiot ja/tai tiedostot eivät näy tiedostovalikossa. Dataprojektoriin on liitetty useita laitteita USB-keskittimen tai USB-kortinlukijan kautta, mutta kaikkia laitteita ei tunnisteta. Kun liitän digitaalikamerani dataprojektoriin USB:n kautta, digitaalikameran muistisisältöä ei näytetä. Kysymysmerkit (?) näkyvät diatilan tiedostovalikossa pienoiskuvien tilalla. Syy ja tarpeellinen toimenpide Liittämäsi USB-muistitikku saattaa olla muodossa, jota dataprojektori ei tunnista. Liitä USB-muistitikku tietokoneeseen ja tarkasta, että sen tiedostojärjestelmä on muotoa FAT tai FAT32. Jos se ei ole, alusta USB-muistitikku FAT- tai FAT32-muotoon. Huomaa, etta alustus poistaa kaikki USB-muistitikun nykyiset tiedot. Jos Pois on valittu Valinnaissäädöt 2 3 Kytke ja käytä -asetukseksi (sivu 60), Tiedoston katselu -toiminto ei käynnisty automaattisesti, vaikka USB-muistitikku liitettäisiin projektorin USB-A-porttiin. Muuta tässä tapauksessa Kytke ja käytä -asetukseksi Päällä. Kaikkia kansion kansioita ja/tai tiedostoja ei näytetä, jos kansiossa on yli 999 kansiota ja/tai tiedostoa. Vähennä tässä tapauksessa kansioiden ja/tai tiedostojen lukumäärää kansiossa. Dataprojektori tunnistaa enintään neljä asemaa. Jos liitettyjä asemia on useampia kuin neljä, dataprojektori ei tunnista viidettä ja sitä seuraavia asemia. Liitä muistilaitteet varmistaen, että liitettynä ei ole neljää useampaa asemaa. Digitaalikameran USB-massamuistiluokan asetusta ei ehkä ole määritetty oikein tai joudut suorittamaan joitakin toimintoja kameralla. Lisätietoja vaadituista asetuksista ja toiminnoista on digitaalikameran käyttöoppaissa. Digitaalikamera ei ehkä tue USB-massamuistiluokkaa. Jos se ei tue, et voi katsella digitaalikameran muistisisältöä Katselu-toiminnolla. Kysymysmerkit näytetään pienoiskuvien tilalla, eikä Tiedoston katselu -toiminto pysty projisoimaan niitä. 36

37 Tiedoston katselu -toiminnon virheviestit Ongelma Folder does not contain any image files. This ECA/PtG file cannot be played back. Cannot display an image file. This movie file cannot be played back. This PDF file cannot be displayed. Internal Memory Access Error Failure due to insufficient internal memory capacity. This file cannot be played back. Could not find an image file. Syy ja tarpeellinen toimenpide Tiedoston katselu -toiminnolla avattavaa kansiota ei ole tai siinä ei ole tiedostoa. Tarkasta kansion sisältö tietokoneessa. Tietoja dataprojektorin tukemista tiedostomuodoista on kohdassa Toistettavat tiedostot (sivu 18). ECA- tai PtG-tiedostossa saattaa olla virhe. Toista ECA- tai PtG-tiedosto EZ-Converter FA -ohjelmistolla tietokoneessa ja tarkasta tiedosto. Yrität ehkä toistaa kuvaa, jonka muotoa ja/tai kokoa Tiedoston katselu -sovellus ei tue. Katso kohta Toistettavat tiedostot (sivu 18). Kuvatiedostossa saattaa olla virhe. Avaa kuvatiedosto tietokoneessa ja tarkasta se. Yrität ehkä toistaa videota, jonka muotoa ja/tai kokoa Tiedoston katselu -sovellus ei tue. Katso kohta Toistettavat tiedostot (sivu 18). Elokuvatiedostossa saattaa olla virhe. Avaa elokuvatiedosto tietokoneessa ja tarkasta se. Lisätietoja PDF-tiedostotyypeistä, joita Tiedoston katselu -sovellus voi toistaa, on kohdassa Toistettavat tiedostot (sivu 18). Jokin kansio tai tiedosto projektorin sisäisessä muistissa on saattanut aiheuttaa virheen. Tee kohdan Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 19) vaiheet 1 8 ja avaa sitten tietokoneessa InternalMem -asema (projektorin sisäinen muisti). Tarkasta, että kaikki aseman InternalMem kansiot ja tiedostot avautuvat normaalisti. Jos jokin tiedosto tai kansio aiheuttaa ongelmia, poista se. Jos et pysty avaamaan jotakin projektorin sisäisen muistin tiedostoa tai kansiota tietokoneella tai et näe itse InternalMem -asemaa, ongelma saattaa olla projektorin sisäisen muistin tiedostojärjestelmässä. Tee tässä tapauksessa kohdan Projektorin sisäisen muistin alustaminen (sivu 22) toimet. Projektorin sisäisen muistin jäljellä oleva määrä ei riitä. Tee kohdan Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 19) vaiheet 1 8 ja avaa sitten tietokoneessa InternalMem -asema (projektorin sisäinen muisti). Poista sitten tiedostot, joita et enää tarvitse. Lisätietoja tiedostotyypeistä, joita Tiedoston katselu -sovellus voi toistaa, on kohdassa Toistettavat tiedostot (sivu 18). Projektorin sisäinen muisti tai liitetty USB-muistitikku on tyhjä tai tiedostojärjestelmässä on virhe. Tarkasta projektorin sisäisen muistin tai USB-muistitikun sisältö tietokoneella. 37

38 PowerPoint-tiedostojen muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoiksi EZ-Converter FA -sovelluksella EZ-Converter FA on tietokoneohjelmisto, jolla PowerPoint-tiedostot muunnetaan projektorin Tiedoston katselu -sovelluksella toistettaviksi ECA- tai PtG-tiedostoiksi. EZ-Converter FA tukee Microsoft Office PowerPoint -ohjelmiston versioilla 2003, 2007 ja 2010 luotujen tiedostojen muuntoa. Tärkeää Ennen EZ-Converter FA -ohjelmiston käyttämistä tarkasta CASIOn verkkosivustolta (http://www.casio-intl.com/support/) tietokoneen vähimmäisvaatimukset sekä latausta ja käyttöä koskevat ehdot. Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että EZ-Converter FA on jo asennettu tietokoneeseen. Huomautus Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta (kuvataan alla) ECA- ja PtG-tiedostot voidaan yleensä toistaa ja projisoida vaihtumiset, animaatiot ja muut alkuperäisen PowerPoint-tiedoston erikoistehosteet mukaan lukien. OLE-objektien (elokuvat, äänet jne.) tai VBA-objektien muuntoa PowerPoint-tiedostossa ei tueta. Ajastin- ja toistotoimintojen muuntoa PowerPoint-tiedoston animaatiossa ei tueta. PowerPoint-tiedoston animaatio muunnetaan kohdassa Animaation enimmäisesitysajan määrittäminen (sivu 41) määritettyyn kohtaan asti ja kaikki tämän jälkeiset kohdat leikataan pois. Kun muunnetussa tiedostossa saavutetaan toiston aikana animaation muunnon loppukohta, toisto keskeytyy ja joudut painamaan [ENTER]-näppäintä päästäksesi seuraavaan vaiheeseen. PowerPoint-lähdetiedosto toistetaan, kun muunnat tiedoston EZ-Converter FA -ohjelmistolla. Jos näytössä ei tämän toiston aikana tapahdu muutoksia peräkkäisten noin kolmen sekunnin aikana esimerkiksi pisteiden A ja B välillä, tehostetta alkuperäisessä tiedostossa pisteen B kohdalla ei huomioida tai muunneta. Kun muunnetussa tiedostossa saavutetaan toiston aikana piste B, toisto keskeytyy ja joudut painamaan [ENTER]-näppäintä päästäksesi seuraavaan vaiheeseen. Muuntotoiminnon käynnistäminen EZ-Converter FA -ohjelmistolla muuttaa tietokoneen näyttöasetukset väliaikaisesti alla kuvatulla tavalla. Näytön asetukset palautuvat takaisin muuntotoiminnon valmistuttua. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Windows Vista tai Windows 7 Windows 8 Muutokset: Näytön resoluutioksi tulee , , tai Näyttökortin laitteistokiihdytys ei ole käytössä. Näytön resoluutioksi tulee , , tai Windows siirtyy perustilaan (Windows Aero TM ei ole käytössä). Näytön resoluutioksi tulee , , tai ECA- tai PtG-tiedoston näytön resoluutio vastaa EZ-Converter FA -ohjelmistossa määritettyä resoluutioasetusta ( , , tai ), kun tiedoston muuntotoimenpide aloitetaan. Lisätietoja tämän asetuksen määrittämisestä on kohdassa ECA- tai PtG-tiedoston näyttöresoluution määrittäminen (sivu 41). 38

39 PowerPoint-tiedoston muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoksi Tärkeää Ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista sinulla on oltava käytettävissäsi Microsoft Office PowerPoint 2003-, tai 2010-käyttöjärjestelmällä luotu tiedosto. Jotta PowerPoint-tiedosto voidaan muuntaa ECA- tai PtG-tiedostoksi, alkuperäinen tiedosto on toistettava alusta loppuun. Huomaa, että muuntamiseen kuluva aikaa vastaa suunnilleen toistoon kuluvaa aikaa. 1. Käynnistä tietokone ja Windows. 2. Liitä tietokoneeseen USB-muistitikku (tai muistikortti), jolle haluat tallentaa muunnetun ECA- tai PtG-tiedoston. Voit ohittaa tämän vaiheen, jos haluat tallentaa ECA- tai PtG-tiedoston tietokoneen paikalliselle kiintolevylle. 3. Käynnistä EZ-Converter FA tietokoneessa. Jos tietokoneessa on Windows Vista- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmä, EZ-Converter FA aiheuttaa Käyttäjätilien valvonta -viestin ilmestymisen näyttöön. Napsauta tässä tapauksessa [Salli] tai [Kyllä]. EZ-Converter FA -ohjelmiston ikkuna avautuu. Toistopainike Muuntopainike Sulkupainike Minimointipainike 4. Määritä tarvittaessa seuraavat asetukset: Määritä ECA- tai PtG-tiedoston näyttöresoluutio. Katso ECA- tai PtG-tiedoston näyttöresoluution määrittäminen (sivu 41). Jos alkuperäinen tiedosto sisältää animaation, määritä animaation enimmäisesitysaika. Katso Animaation enimmäisesitysajan määrittäminen (sivu 41). 5. Napsauta EZ-Converter FA -ikkunan yläreunassa olevaa -painiketta. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, josta tiedostoja voidaan avata. 6. Valitse PowerPoint-tiedosto, josta haluat suorittaa muunnon, ja napsauta sitten [Avaa]-painiketta. Näyttöön tulee alla esitetty valintaikkuna, jossa voit määrittää tiedoston asetukset. 39

DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas

DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN FI Käyttäjän opas Lue dataprojektorin mukana toimitetun Asetusopas-asiakirjan kohdat Turvaohjeet ja Käyttöä koskevia varotoimia ja varmista tuotteen asianmukainen käyttö. Säilytä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

ImageBrowser EX -käyttöopas

ImageBrowser EX -käyttöopas ImageBrowser EX -käyttöopas ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RA60 Perus Käyttöoppaan käytännöt ja oppaassa siirtyminen Tämän käyttöoppaan käytännöt Käyttöoppaassa siirtyminen Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat

Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat Käyttöopas Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat 1 chuom! Kiinnittää huomiota tilanteisiin, joissa huolimattomuus voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita. QVihje: ks. g MENETTELYTAPA [ (Nimi) ] (Valikon

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Kannettava projektori M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Käyttöopas Malleja M350X ja M230X ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X, NP-M300W, NP-M260W 1. painos,

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera

Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera Käyttöopas www.kodak.com Vuorovaikutteisia opetusohjelmia on osoitteessa www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com SM-T360 Käyttöopas www.samsung.com Tietoja tästä oppaasta Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

WD Elements Play. Multimedia-asema. Käyttöopas

WD Elements Play. Multimedia-asema. Käyttöopas WD Elements Play Multimedia-asema Käyttöopas WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W Projektori L50W Käyttöopas Mallinumero NP-L50W 2. versio marraskuu 2011 DLP ja BrilliantColor ovat Texas Instrumentin tavaramerkkejä. IBM on tavaramerkki tai International Business Machines yrityksen rekisteröity

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 3 1.1 EasyLink 3 2 Asennus 4 2.1 Lue turvallisuusohjeet 4 2.2 TV-jalusta ja seinäkiinnitys 4 2.3

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

INSPIRON ASENNUSOPAS

INSPIRON ASENNUSOPAS INSPIRON ASENNUSOPAS INSPIRON ASENNUSOPAS Malli PP42L Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin. VAROITUS:

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON PIXMA MG5150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3354851

Käyttöoppaasi. CANON PIXMA MG5150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3354851 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Online-käyttöopas RJ-

Online-käyttöopas RJ- Online-käyttöopas RJ- 3050/RJ-3150 RJ-3050 RJ-3150 Lue tämä Online-käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Käyttöopasta kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa. Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BDT310 DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Havaintokuvassa malli DMP-BDT310. Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta

Lisätiedot

ipod nano Ominaisuudet

ipod nano Ominaisuudet ipod nano Ominaisuudet 1 Sisältö Luku 1 4 ipod nanon perusasiat 5 ipod nano yhdellä silmäyksellä 5 ipod nanon säätimien käyttö 8 ipod nanon säätimien lukitseminen 9 ipod nanon valikoiden käyttö 10 ipod

Lisätiedot