DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas"

Transkriptio

1 DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN FI Käyttäjän opas Lue dataprojektorin mukana toimitetun Asetusopas-asiakirjan kohdat Turvaohjeet ja Käyttöä koskevia varotoimia ja varmista tuotteen asianmukainen käyttö. Säilytä opasta turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten. Saat tämän oppaan uusimman version seuraavasta verkko-osoitteesta: 1

2 DLP on Texas Instruments -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac OS on Apple Inc:in tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PJLink on vireillä oleva tai rekisteröity tavaramerkki Japanissa, Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja alueilla. Crestron on yhdysvaltalaisen Crestron Electronics, Inc.:in rekisteröity tavaramerkki. AMX on yhdysvaltalaisen AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki. XGA on yhdysvaltalaisen IBM Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Muut yhtiö- ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa rekisteröityjä tuotenimiä tai tavaramerkkejä. Jotkin tämän tuotteen osat perustuvat Independent JPEG Groupin valmistamiin ohjelmistoihin. Tämän Käyttäjän oppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän oppaan kopiointi joko osittain tai kokonaisuudessaan on kielletty. Tämä opas on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi. Muu käyttö on kiellettyä ilman CASIO COMPUTER CO. LTD:n lupaa. CASIO COMPUTER CO. LTD. ei vastaa menetyksistä tai kolmansien osapuolien esittämistä korvausvaatimuksista, joita aiheutuu tämän tuotteen tai oppaan käytöstä. CASIO COMPUTER CO. LTD. ei vastaa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat tuotteen toimintavioista tai huoltamisesta johtuneesta tietojen menetyksestä, tai mistään muista syistä. Tässä oppaassa esitetyt esimerkkinäytöt ovat havainnollistavia. Ne saattavat poiketa jonkin verran tuotteen todellisista näytöistä. Tämän oppaan kuvat perustuvat englanninkieliseen malliin. Samoin jotkin termit perustuvat englanninkielisen mallin näyttöihin. 2

3 Sisältö Projektorin ominaisuudet ja päätoiminnot... 7 Valmistelut... 9 Projektorin asettaminen...9 Asettamiseen liittyvät varotoimet... 9 Projektorin kaapelien liittäminen...10 Kaukosäädin...11 Kaukosäätimen paristojen asettaminen Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen Kuvan projisoiminen Tulolähteen valinta...13 Tulolähteen valitseminen Resoluutio D-tulotila D-tulotilaan siirtyminen Normaaliin tulotilaan palaaminen 3D-tulotilasta Vaakasuuntainen kääntö 3D-tulotilassa Oikean- ja vasemmanpuoleisen kuvan vaihtaminen Projisointi Tiedoston katselu -toiminnolla...17 Tiedoston katselu -toiminnon yleiskatsaus Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoiminen Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoinnin aloittaminen Projektorin sisäisen muistin alustaminen USB-liitännällä yhdistetyn muistilaitteen tiedostojen projisoiminen USB-muistitikun liittäminen projektoriin Muistikortin liittäminen projektoriin Digitaalikameran liittäminen projektoriin USB-yhteydellä liitetyn muistilaitteen tiedostojen projisoinnin aloittaminen Tiedostojen projisointi Esitystiedoston projisointi PDF-tiedoston projisoiminen Kuvatiedoston projisoiminen Elokuvatiedoston projisoiminen Tiedostovalikon toiminnot Tiedostovalikon näyttäminen luettelo- tai kuvakenäkymänä

4 Tiedostovalikon selaaminen Kansion avaaminen Nykyisen kansion sulkeminen ja seuraavalle tasolle siirtyminen Tiedostovalikosta päänäyttöön palaaminen Tiedoston katselu -sovelluksen asetusten määrittäminen Tiedoston katselu -toiminnon asetusten määrittäminen Automaattinen suoritus Kuvatiedostojen tai videotiedoston automaattinen projisointi USB-muistitikulta Kuvatiedostojen tai videotiedoston automaattinen projisointi projektorin sisäisestä muistista Tiedoston katselu -toiminnon vianmääritys Tiedoston katselu -toiminnon virheviestit PowerPoint-tiedostojen muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoiksi EZ-Converter FA -sovelluksella PowerPoint-tiedoston muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoksi ECA- tai PtG-tiedoston näyttöresoluution määrittäminen Animaation enimmäisesitysajan määrittäminen ECA- tai PtG-tiedoston toistaminen tietokoneessa Projisointi USB-näyttö-toiminnolla...41 USB-näyttö-toiminnon yleiskatsaus Tietokoneen näytön sisällön projisoiminen USB-yhteydellä Windows-tietokoneen näytön sisällön projisointi USB-yhteydellä ensimmäistä kertaa Mac OS -tietokoneen näytön sisällön projisointi USB-yhteydellä ensimmäistä kertaa Tietokoneen näytön sisällön projisointi USB-yhteydellä ensimmäistä kertaa Graafisen laskimen näyttökuvan projisoiminen...46 Graafisen laskimen näyttökuvan projisoiminen Projektorin käyttäminen Tuotetun kuvan ja äänen toiminnot...47 Manuaalisen keystone-korjauksen käyttäminen (KEYSTONE) Kuvan lähentäminen (D-ZOOM) Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) Äänen vaimentaminen (VOLUME) Kuvan tyhjentäminen ja äänen vaimentaminen väliaikaisesti (BLANK) Kuvan pysäyttäminen (FREEZE) Kuvan säätäminen automaattisesti (AUTO) Heijastetun kuvan kuvasuhteen muuttaminen (ASPECT) Kuvan kirkkauden säätäminen (FUNC) Väritilan muuttaminen (FUNC)

5 Ekotila (ECO)...51 Ekotilan valitseminen Esitysajastimen käyttäminen (TIMER)...52 Ajastimen näyttäminen Ajastintoimintovalikon näyttäminen Ajastinasetusten määrittäminen Ajastimen ajanlaskutoiminnon aloittaminen Ajastimen ajanlaskun keskeyttäminen Ajastimen keskeytetyn ajanlaskun jatkaminen Ajastimen palauttaminen aloitusaikaan Asetusvalikon käyttäminen (MENU)...55 Perusasetusvalikon toiminnot Asetusvalikon asetukset Näytön digitaalinen siirto...61 Heijastetun kuvan koon ja sijainnin säätäminen Näytön digitaalinen siirto -toiminnolla Heijastetun kuvan koon ja sijainnin palauttaminen oletusasetuksiin Salasanasuojaus...62 Salasanaominaisuuden käyttäminen Salasanan vaihtaminen Virrankytkennän salasana -asetuksen muuttaminen Projektorin sisäisen muistitoiminnon salasanan vaihtaminen Ohjauspaneelin lukitus...65 Ohjauspaneelin lukitseminen Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen Projektorin puhdistaminen Projektorin ulkopinnan puhdistaminen...66 Linssin puhdistus...66 Ilma-aukkojen puhdistaminen...66 Vianmääritys Merkkivalot...67 Virheen merkkivalot ja varoitusviestit...68 Projektorin vianmääritys

6 Liite Liittäminen komponenttivideolähtöön...72 Liitäntä komposiittivideo- tai S-videolähtöön...73 MONITOR OUT -liitännän käyttäminen...74 Laiteohjelmiston päivittäminen ja käyttäjän logon siirtäminen...75 Projektorin LOGO-portin ja tietokoneen USB-portin yhdistäminen Projektorin kiinnittäminen kattoon...75 Heijastusetäisyys ja näytön koko...76 Kuvasuhdeasetus ja heijastuskuva...77 Tuetut signaalit...78 Projektorin ohjaaminen RS-232C-portin kautta...81 Sarjaliitännän muodostaminen projektorin ja tietokoneen välille

7 Projektorin ominaisuudet ja päätoiminnot Elohopeaton yhdistetty valonlähde CASIOn oman laserin ja LED-valon yhdistelmä tuottaa korkean luumenin valotiheyden. Projektorissa ei ole käytetty elohopealamppua, mikä tekee siitä ympäristöystävällisemmän. Laaja tulolähteiden valikoima Tulolähteitä analoginen RGB, komposiittivideo, S-video, komponenttivideo (Y Cb Cr, Y Pb Pr) ja HDMI tuetaan. Kolmiulotteisen kuvan heijastus: Kolmiulotteisen kuvasignaalin heijastusta (60/120 Hz:n field sequential -protokolla) yhden tulolähteen kautta kolmesta (analoginen RGB, komposiittivideo tai S-video) tuetaan. Erikseen saatavia 3D-laseja (YA-G30) on käytettävä, jotta kolmiulotteinen kuva näkyy kolmiulotteisena. Myös erikseen saatava ohjelmisto (CASIO 3D Converter) on tarpeen projisoitaessa kolmiulotteista kuvaa projektorilla, kun tulolähteenä on tietokone (analoginen RGB). Kolmiulotteisen kuvan projisointia ei tueta HDMI- tai komponenttivideoliitännän kautta. WXGA-resoluutio Tukee WXGA-laajakuvaprojisointitarkkuutta ( ). Tämä tarkkuus sopii parhaiten laajanäyttöisten kannettavien tietokoneiden ja teräväpiirtotelevisiokuvien projisointiin. Älykäs kirkkaussäätö -toiminto (Ekotila) Projektori tunnistaa ympäröivän valon tason ja säätää projisointikirkkautta automaattisesti säästäen tehokkaasti virtaa. ( Ekotila -asetuksena on oltava Päällä (Auto).) Kuvien, elokuvien ja muiden tiedostojen projisointi (Tiedoston katselu) Projektorin Tiedoston katselu -ominaisuudella voidaan projisoida projektorin sisäisessä muistissa tai projektoriin liitetyllä USB-muistitikulla olevia seuraavan tyyppisiä tiedostoja: kuvatiedostot (JPG, PNG, GIF, BMP), elokuvatiedostot (AVI, MOV, MP4), esitystiedostot (ECA, PtG) ja PDF-tiedostot. Tietokoneen näytön sisällön projisointi USB-liitännällä (USB-näyttö) Kun projektori liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla, tietokoneen näytön sisältö voidaan projisoida. Tämä on mahdollista myös käyttäen pieniä tietokoneita, joissa on USB-portti muttei RGB-, HDMI- tai muunlaista videolähtöliitäntää. Graafisen funktiolaskimen liitäntä CASIOn tietyt graafiset funktiolaskimet voidaan liittää suoraan projektorin USB-A-porttiin ja laskimen näyttösisältö projisoida. Suora virran kytkentä Projektorin virta voidaan määrittää kytkeytymään automaattisesti ja laite voidaan määrittää aloittamaan projisointi heti, kun se on kytketty pistorasiaan. Esitysajastin Esitysajastin laskee ja ilmoittaa jäljellä olevan esitysajan. Laiteohjelmiston päivitykset ja käyttäjän logotietojen siirto Laiteohjelmiston (ohjelmisto projektorin flash-muistissa) päivitykset ja käyttäjän logot voidaan tarvittaessa siirtää projektoriin tietokoneesta. 7

8 Tietokoneen tai älylaitteen kuvien projisointi langattomalla LAN-yhteydellä* Projektori toimii tukiasemana, jolloin tietokone tai älylaite voi yhdistää siihen langattoman LAN-yhteyden välityksellä. Tietokone tai älylaite voi yhdistää langattomalla LAN-yhteydellä myös olemassa olevan langattoman LAN-tukiaseman kautta. Sekä näyttöä että ääntä tuetaan tietokoneen ollessa liitettynä. Projektorin hallinta tietokoneella tai älylaitteella langattoman LAN-yhteyden kautta* Projektoria voidaan hallita tietokoneesta tai älylaitteesta, joka on liitetty langattomalla LAN-yhteydellä. Langallisella LAN-yhteydellä yhdistetyn tietokoneen näytön sisällön projisointi* Projektori ja tietokone voidaan yhdistää suoraan toisiinsa LAN-kaapelilla tai LAN-yhteys voidaan luoda olemassa olevan verkkoreitittimen avulla. Kun yhteys on luotu, sekä näyttöä että ääntä tuetaan. Projektorin etäohjaus langallisella LAN-yhteydellä yhdistetystä tietokoneesta* Projektoria voidaan käyttää etäisesti langallisella LAN-yhteydellä yhdistetyn tietokoneen verkkoselaimen avulla. * Lisätietoja LAN-yhteydestä on erillisessä Verkkotoiminto-oppaassa. 8

9 Valmistelut Tässä osiossa kuvataan projektorin paikan valitseminen, sen kaapeleiden kytkeminen ja ennen käytön aloittamista tehtävät muut välttämättömät toimenpiteet. Projektorin asettaminen Aseta projektori pöydälle, alustalle tai tasolle, joka on vakaa ja tasainen. Jätä projektorin sivujen ja takaosan ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. Seuraavissa kuvissa esitetään, miten projektori on asetettava kuvapinnan suhteen, jotta näytöstä saadaan paras mahdollinen. Kuvapinta Asettamiseen liittyvät varotoimet Käytä helposti ulottuvilla olevaa virtalähdettä, jotta pystyt nopeasti irrottamaan projektorin pistorasiasta. Pidä projektorin etupaneeli (josta valo heijastuu) vähintään 6 cm:n etäisyydellä kuvapinnasta (näytöstä). Pidä projektorin muut osat vähintään 30 cm:n etäisyydellä pinnoista. Näiden etäisyyksien sisällä projektorin lähellä ei saa olla mitään esineitä. Erityisesti on pidettävä huolta, että esineitä ei sijoiteta projektorin ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen läheisyyteen. Ilmastointilaitteiden ilmankierto saattaa puhaltaa alueelta puhalletun lämmön projektorin objektiiviin ja aiheuttaa heijastettuun kuvaan lämpöaaltoja. Säädä tässä tapauksessa ilmastointilaitteen ilmankiertoa tai siirrä projektoria. 9

10 Projektorin kaapelien liittäminen Kytke projektori pistorasiaan ja tulolähteen laitteeseen. Kytke projektorin mukana toimitettu RGB-kaapeli tietokoneen tai muun tulolähteen RGB-lähtöliitäntään. Yhdistä videolaitteen komposiittilähtöliitäntään tai S-videolähtöliitäntään. Lisätietoja on kohdassa Liitäntä komposiittivideo- tai S-videolähtöön (sivu 73). *2 *1 Liitä projektori pistorasiaan mukana toimitetulla virtajohdolla. Kytke alan liikkeistä saatava HDMI-kaapeli tietokoneen, videolaitteiston tai muun tulolähteen HDMI-lähtöliitäntään. *1 Liitäntää käytetään, kun projektorin sisäistä muistia halutaan tarkastella tietokoneesta käsin ja kun tietokoneen näytön sisältö projisoidaan USB-liitännän kautta. Lisätietoja on kohdissa Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 18) ja Projisointi USB-näyttö-toiminnolla (sivu 41). *2 Liitä USB-muistitikku (sivu 22), CASIOn graafinen funktiolaskin (sivu 46) tai projektorin mukana toimitettu langaton sovitin (lisätietoja erillisessä Verkkotoiminto-oppaassa) tähän porttiin. Huomautus Lisätietoja komponenttivideoliitännästä on kohdassa Liittäminen komponenttivideolähtöön sivulla 72. Lisätietoja projektorin RS-232C-säätimen liitännästä on kohdassa Projektorin ohjaaminen RS-232C-portin kautta (sivu 81). Liitäntätietoja projektorin laiteohjelmiston päivittämisestä tai käyttäjän logotietojen siirtämisestä on kohdassa Laiteohjelmiston päivittäminen ja käyttäjän logon siirtäminen (sivu 75). 10

11 Kaukosäädin Projektorin toimenpiteet tehdään mukana toimitetulla kaukosäätimellä. Osoita kaukosäätimen signaalin lähetin projektorin jompaakumpaa vastaanotinta kohti, kun painat kaukosäätimen näppäimiä. Kaukosäätimen signaalin toimintaetäisyys on enimmillään noin viisi metriä (signaalin lähettimen ja vastaanottimen välillä) Kaukosäätimen signaalin lähetin 2 [P] (Virta) -näppäin Kytkee tai katkaisee virran. 3 [INPUT]-näppäin Vaihtaa tulolähdettä. 4 Projisointitoimintojen ja projektorin asetusten määritysnäppäimet 5 Näitä näppäimiä käytetään enimmäkseen Tiedoston katselu -toiminnon (sivu 25) projisointitoimintoihin. 5 Tärkeää Säilytä kaukosäädintä sitten, ettei näppäimiä paineta vahingossa, jotta paristo kestää pitempään. 11

12 Kaukosäätimen paristojen asettaminen Tärkeää Käytä vain alkaliparistoja. *Varo RÄJÄHDYSVAARA, JOS VÄÄRÄNTYYPPISTÄ PARISTOA KÄYTETÄÄN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAAN. 1. Avaa kaukosäätimen takana oleva paristotilan kansi. 2. Aseta kaksi uutta paristoa paristotilaan varmistaen, että niiden plus- ja miinuspäät ovat oikein päin. 3. Sulje kaukosäätimen takana oleva paristotilan kansi. Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen Avaa kaukosäätimen takana oleva paristotilan kansi, vaihda tilalle uudet paristot ja sulje sitten paristotilan kansi. 12

13 Kuvan projisoiminen Tässä osassa annetaan tietoja kuvien projisointiin eri tulolähteistä. Tulolähteen valinta Tulolähteeksi voi valita seuraavassa taulukossa esitetyt vaihtoehdot. Tulolähteen nimi Tietokone 1 Tietokone 2 Video S-Video HDMI Tiedoston katselu CASIO-USB-työkalu Verkko USB-näyttö Projisoitu kuva (ja ääni) Projektorin COMPUTER IN 1 -liitäntään kytketyn tietokoneen näytön kuva Projektorin COMPUTER IN 2 -liitäntään kytketyn tietokoneen näytön kuva Projektorin VIDEO-liitäntään ja AUDIO IN R/L -liitäntöihin liitetyn videolaitteen kuvat ja ääni Projektorin S-VIDEO-liitäntään ja AUDIO IN R/L -liitäntöihin liitetyn videolaitteen kuvat ja ääni Projektorin HDMI-liitäntään liitetyn tietokoneen tai videolaitteen kuvat ja ääni Kuvat (ja ääni elokuvatiedoston ollessa kyseessä) seuraavan tyyppisissä tiedostoissa, jotka sijaitsevat projektorin sisäisessä muistissa tai projektorin USB-A-porttiin liitetyssä muistilaitteessa: kuvatiedostot, elokuvatiedostot, esitystiedostot, PDF-tiedostot. Projektorin USB-A-porttiin liitetyn graafisen CASIO-funktiolaskimen tai sähköisen sanakirjan näyttösisältö Langattomalla tai langallisella LAN-yhteydellä projektoriin kytketyn tietokoneen näytön sisältö ja ääni Projektorin USB-B-portin kautta kytketyn tietokoneen näytön sisältö ja ääni 13

14 Tulolähteen valitseminen 1. Paina [INPUT]-näppäintä. Tulo -valintaikkuna avautuu. 2. Tee seuraavassa taulukossa esitetyt vaihtoehdot valitun tulolähteen mukaan. Kun haluat valita tämän tulolähteen: Tietokone 1, Tietokone 2, Video, S-Video, HDMI, Verkko, USB-näyttö Tiedoston katselu CASIO-USB-työkalu Suorita tämä toimenpide: Valitse näppäimillä [ ] ja [ ] valittavan tulolähteen nimi ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 1. Valitse Katselu näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 2. Vahvista avautuvassa valintaikkunassa, että Tiedoston katselu on valittu, ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 1. Valitse Katselu näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 2. Valitse CASIO-USB-työkalu [ ]-näppäimellä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitsemasi tulolähteen nimi näkyy kuvapinnan oikeassa yläkulmassa muutaman sekunnin ajan. Näyttöön tulee viesti Ei signaalituloa, jos mitään tulosignaalia ei havaita. Huomautus Lisätietoja tulolähteiden Verkko, USB-näyttö, Tiedoston katselu ja CASIO-USB-työkalu valitsemisesta ja projisoinnista annetaan seuraavassa. Verkko: Erillinen Verkkotoiminto-opas USB-näyttö: Projisointi USB-näyttö-toiminnolla (sivu 41) Tiedoston katselu: Projisointi Tiedoston katselu -toiminnolla (sivu 17) CASIO-USB-työkalu: Graafisen laskimen näyttökuvan projisoiminen (sivu 46) Resoluutio Projektorin videon resoluutio, jota ei voi muuttaa, on WXGA ( kuvapistettä). Kuvat saattavat näyttää karkeilta, tekstiä ja muita kuvia saattaa olla vaikea erottaa tai läikehdintää saattaa näkyä, kun tietokoneen tulosignaali ei vastaa projektorin videon resoluutiota. Kokeile tällöin seuraavia keinoja: Muuta tietokoneen lähdön resoluutioasetusta siten, että se vastaa projektorin videon resoluutiota. Lisätietoja projektorin videoresoluutiosta on Asetusoppaan kohdassa Tekniset tiedot. Tietokoneen mukana toimitetuissa oppaissa on tietoja sen asetusten muuttamisesta. Muuta Kuvasuhde -asetukseksi True. True -asetuksella projektori projisoi tulosignaalin sen todellisessa koossa (yksi tulolähteen piste vastaa yhtä projektorin lähtökuvapistettä). Lisätietoja kuvasuhdeasetuksen määrittämisestä on kohdassa Heijastetun kuvan kuvasuhteen muuttaminen (ASPECT) (sivu 49). 14

15 3D-tulotila Projektori tukee kolmiulotteisten kuvien heijastusta. Heijasta kolmiulotteinen kuva määrittämällä ensin projektorin 3D-tulotila ja valitsemalla sitten tulolähde. Tärkeää Erikseen saatavia 3D-laseja (YA-G30) on käytettävä, jotta kolmiulotteinen kuva näkyy kolmiulotteisena. Erikseen saatava ohjelmisto (CASIO 3D Converter) on tarpeen projisoitaessa kolmiulotteista kuvaa projektorilla, kun tulolähteenä on tietokone (analoginen RGB). Kolmiulotteisen kuvan projisointia ei tueta HDMI- tai komponenttivideoliitännän kautta. Seuraavassa kuvatut tulolähteet voidaan valita projisoitaessa 3D-tulotilassa. Tulolähde Tietokone (analoginen RGB) Komposiittivideo, S-video Projisointiolosuhteet Mikä tahansa seuraavista kolmiulotteisten kuvatietojen tyypeistä, joita toistetaan erikseen saatavalla erikoisohjelmistolla (CASIO 3D Converter): Kaksiulotteinen kuvatiedosto, joka on muunnettu kolmiulotteiseksi CASIO 3D Converter -ohjelmistolla Kolmiulotteiset side-by-side-tiedostot Signaali, jolla on 60/120 Hz:n pystypyyhkäisytaajuus Kolmiulotteiset field sequential -tiedostot, jotka on tallennettu field sequential -DVD-ohjelmistolla jne. Signaali, jolla on 60 Hz:n pystypyyhkäisytaajuus Huomautus Luettelo tämän projektorin tukemista kolmiulotteisten kuvien signaaleista on kohdassa 3D-signaalit (3D-tulotila) (sivu 80). 3D-tulotilaan siirtyminen 1. Näytä tulolähteen valintanäyttö painamalla [INPUT]-näppäintä. 2. Valitse tulolähteeksi Tietokone 1 (RGB), Tietokone 2 (RGB), S-video tai Video. 3. Siirrä kohdistus kohtaan 3D-tulotilaan painikkeilla [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Laite siirtyy kolmiulotteiseen tulotilaan ja sulkee tulolähteen valintanäytön. Tärkeää Tulolähteeksi ei voi valita HDMI:tä, Tiedoston katselu -sovellusta, CASIO-USB-työkalua, Verkkoa tai USB-näyttöä 3D-tulotilassa. Voit käyttää jompaakumpaa tulolähdettä muuttamalla tulolähteen asetuksen takaisin normaaliksi tulotilaksi. Kun Tietokone 1 (tai Tietokone 2) on valittu tulolähteeksi kolmiulotteisessa tulotilassa, projektorin COMPUTER IN 1 (tai COMPUTER IN 2) -liitännän kautta lähetetty komponenttivideosignaali käsitellään RGB-signaalina. Kuva ei tällöin heijastu oikein. Käytä yleensä normaalia tulotilaa, paitsi kun projektorilla projisoidaan kolmiulotteisia kuvia. 15

16 Normaaliin tulotilaan palaaminen 3D-tulotilasta 1. Näytä tulolähteen valintanäyttö painamalla [INPUT]-näppäintä. 2. Siirrä kohdistus kohtaan Normaaliin tulotilaan painikkeilla [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Laite siirtyy normaaliin tulotilaan ja sulkee tulolähteen valintanäytön. Vaakasuuntainen kääntö 3D-tulotilassa Side-by-side 3D:ssä täysi kuva koostuu kahdesta oikean ja vasemman silmän puolikkaasta. Joissakin harvinaisissa tapauksissa oikean- ja vasemmanpuoleinen kuva vaihtaa puolta, jolloin kolmiulotteinen syvyys menetetään. Jos näin tapahtuu, vaihda oikean- ja vasemmanpuoleinen kuva seuraavalla tavalla. Oikean- ja vasemmanpuoleisen kuvan vaihtaminen Paina 3D-tulotilassa [ENTER]-näppäintä. 16

17 Projisointi Tiedoston katselu -toiminnolla Tiedoston katselu -toiminnon yleiskatsaus Tiedoston katselu on sovellus, jolla voidaan katsella ja toistaa erilaisia tiedostoja, jotka sijaitsevat projektorin sisäisessä muistissa tai projektorin USB-porttiin liitetyssä muistilaitteessa. Toistettavat tiedostot Tiedoston tyyppi Kuvatiedosto:* 1 Tuettujen tiedostojen tyyppi JPEG: enintään noin 15 Mpx (baseline JPEG) enintään noin 8 Mpx (progressive JPEG) PNG: alle 6 Mt ja enintään noin 8 Mpx* 2 GIF: alle 6 Mt ja enintään noin 8 Mpx* 2 BMP: alle 6 Mt ja enintään noin 8 Mpx (24-bittiselle värille) Videotiedosto:* 3 AVI: enintään 20 Mb/s 720/30P (MJPEG-video, ADPCM-ääni) MOV: enintään 20 Mb/s 1080/30P (H.264-video, ADPCM-ääni tai AAC-ääni) MP4: enintään 20 Mb/s 1080/30P (H.264-video, AAC-ääni) Esitystiedosto ECA- tai PtG-tiedosto, joka on luotu EZ-Converter FA -ohjelmistolla* 4 PDF-tiedostot PDF:n versio 1.4 *1 Kuvatietojen (paitsi baseline JPEG -tiedostojen) enimmäisprojisointitarkkuus on Baseline JPEG -kuvatietojen enimmäisprojisointitarkkuus on *2 Läpinäkyvät värit PNG- ja GIF-muodossa kuvatiedostoissa, joissa läpinäkyvät värit ovat käytössä, näkyvät mustina. Animation GIF -tiedostot näkyvät valokuvina ilman liikettä. *3 Korkean bittinopeuden videotiedoston kelaus nopeasti eteen- tai taaksepäin saattaa tapahtua normaalia hitaammin tai keskeytyä kokonaan. Vaikka toistonopeus on normaali videossa, jonka enimmäisbittinopeus vastaa edellä mainittuja, nopeaa kelausta eteen- tai taaksepäin ei tueta. *4 PowerPoint-tiedostot voidaan muuntaa EZ-Converter FA -ohjelmistolla (saatavana CASIOn verkkosivustolta). Katso PowerPoint-tiedostojen muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoiksi EZ-Converter FA -sovelluksella (sivu 36). Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoiminen Tiedostojen tarkastelu -sovelluksella voidaan projisoida seuraavan tyyppisiä tiedostoja, kun ne sijaitsevat projektorin sisäisessä muistissa: kuvatiedostot, elokuvatiedostot, esitystiedostot, PDF-tiedostot. Jotta tämän osan toimet ovat mahdollisia, projisoitavat tiedostot täytyy ensin kopioida projektorin sisäiseen muistiin. Tiedostot voidaan kopioida kahdella eri tavalla: Liitä projektori tietokoneeseen USB-kaapelilla ja kopioi tiedostot projektorin sisäiseen muistiin. Kopioi (lataa) tiedostot tietokoneesta tai älylaitteesta LAN-yhteydellä projektorin sisäiseen muistiin. Tämän oppaan toimenpiteissä tiedostojen kopiointi tapahtuu USB-yhteydellä. Lisätietoja tiedostojen kopioimisesta LAN-yhteydellä on erillisessä Verkkotoiminto-oppaassa. 17

18 Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin Huomautus Nämä toimenpiteet voidaan tehdä tietokoneella, jonka käyttöjärjestelmä on jokin seuraavista. Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1 (järjestelmänvalvojan oikeuksin) Mac OS: 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 (juuritilillä tai käyttäjätilillä) 1. Näytä asetusvalikko painamalla [MENU]-näppäintä. 2. Valitse Multimedia-asetukset painamalla [ ]-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 3. Valitse Sisäinen levymuistitoiminto painamalla [ ]-näppäintä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 4. Kun näkyviin tulee viesti Katkaisee projektorin virran sisäisen levymuistin käyttämistä varten., paina [ENTER]-näppäintä. Projektorin virta katkeaa. POWER/STANDBY-merkkivalo palaa keltaisena ja TEMP punaisena. 5. Kytke virta painamalla projektorin [P] (Virta) -näppäintä. POWER/STANDBY-merkkivalo palaa vihreänä ja TEMP punaisena. Projektorin sisäinen tallennustoiminto on näin käynnissä. Projektorilla ei voi projisoida kuvia tänä aikana. 6. Jos tietokoneessa on USB-muistitikku tai muita siirrettäviä levyjä, irrota ne. 7. Yhdistä projektorin USB-B-portti tietokoneen USB-porttiin alan liikkeistä saatavalla USB-kaapelilla. Projektorin USB-B-portin sijainti esitetään merkinnällä * 1 kohdan Projektorin kaapelien liittäminen (sivu 10) kuvassa. Tietokone tunnistaa projektorin sisäisen muistin siirrettävänä asemana nimeltä InternalMem. 8. Avaa tietokoneessa InternalMem -asema. Windows: Kun AutoPlay -valintaikkuna avautuu tietokoneen näyttöön, napsauta Näytä tiedostot avaamalla kansio. Jos AutoPlay -valintaikkuna ei avaudu, tee seuraavat toimenpiteet: [Käynnistä] 3 [Tietokone] 3 kaksoisnapsauta InternalMem. Mac OS: InternalMem -aseman kuva avautuu Macin työpöydälle. Avaa se kaksoisosoittamalla sitä. 9. Kopioi projisoitavat tiedostot InternalMem -asemaan. 10. Kopioituasi haluamasi tiedostot poista InternalMem -asema jollakin seuraavista tavoista. Windows: Napsauta ilmoitusalueen (näytön oikeassa alakulmassa) Poista laite turvallisesti -kuvaketta. Valitse avautuvasta valikosta USB-muistitikku. Varmista, että näyttöön tulee viesti Laitteiston poistaminen on turvallista. Mac OS: Vedä InternalMem -aseman kuvake roskakoriin. Varmista, että InternalMem -aseman kuvake ei enää näy Macin työpöydällä. 18

19 11. Irrota USB-kaapeli projektorista ja tietokoneesta. 12. Kytke projektorin virta uudelleen. Sisäisen muistin toiminto katkeaa ja projektori palaa normaaliin tilaan. Lisätietoja projektorin sisäiseen muistiin kopioidun tiedoston projisoinnista on kohdassa Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoinnin aloittaminen (sivu 20). Huomautus Edellä olevissa vaiheissa kuvataan tiedoston tyypillinen kopiointitapa. Todelliset vaiheet saattavat vaihdella oman tietokoneesi käyttöjärjestelmän ja määritysten mukaan. Jos asetusvalikon kohdan Sisäisen levymuistin salasana vaihtoehdoksi on valittu Päällä, näyttöön tulee salasanan valintaruutu, kun painat [ENTER]-näppäintä edellisten toimenpiteiden vaiheessa 3. Anna tässä tapauksessa salasana ja siirry sitten toimenpiteen vaiheeseen 4 painamalla [ENTER]-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Salasanasuojaus (sivu 62). 19

20 Projektorin sisäisessä muistissa olevien tiedostojen projisoinnin aloittaminen 1. Jos projektorin USB-A-portissa on USB-muistitikku tai jokin muu USB-laite, irrota se. 2. Paina [INPUT]-näppäintä. Tulo -valintaikkuna avautuu. 3. Valitse Katselu näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 4. Vahvista avautuvassa valintaikkunassa, että Tiedoston katselu on valittu, ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Tiedoston katselu -sovellus käynnistyy ja näyttöön tulee Tiedoston katselu -päänäyttö, kuten alla. 5. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä projisoitavan tiedostotyypin mukaan. Kun haluat projisoida tämäntyyppisen tiedoston: Suorita tämä toimenpide: Esitystiedostot Esitystiedoston projisointi (sivu 25) PDF-tiedostot PDF-tiedoston projisoiminen (sivu 26) Kuvatiedostot Kuvatiedoston projisoiminen (sivu 27) Elokuvatiedostot Elokuvatiedoston projisoiminen (sivu 27) 20

21 Projektorin sisäisen muistin alustaminen Tärkeää Seuraavat toimenpiteet poistavat kaikki projektorin sisäisessä muistissa olevat tiedostot ja kansiot. 1. Tee kohdan Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 18) vaiheet Alusta InternalMem -asema tietokoneella seuraavilla toimenpiteillä. Windows: (1) Napsauta InternalMem -aseman kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse avautuvasta valikosta Alusta. (2) Tarkasta avautuvassa Alusta -valintaikkunassa, että tiedostojärjestelmälle on valittu Tiedostojärjestelmä -kohdassa vaihtoehto FAT32 (suositellaan), ja napsauta sitten [Käynnistä]. (3) Napsauta avautuvassa varoitusvalintaikkunassa [OK]-painiketta. (4) Kun näyttöön tule valintaikkuna, joka ilmoittaa, että alustus on valmis, sulje se napsauttamalla [OK]. (5) Sulje alustuksen valintaikkuna napsauttamalla [Sulje]. Mac OS: (1) Valitse Macin työpöydän valikkopalkin Go -valikosta Utilities. Utilities -kansio avautuu. (2) Käynnistä Disk Utility kaksoisosoittamalla sitä. (3) Osoita disk utility -ikkunan vasemmassa ruudussa riviä kohdan InternalMem yläpuolella ja osoita sitten oikeanpuoleisen ruudun yläosassa [Erase]. (4) Valitse Format -ruudussa MS-DOS (FAT). (5) Valitse oikeanpuoleisen alaosassa [Erase]. (6) Napsauta avautuvassa varoitusvalintaikkunassa [OK]-painiketta. (7) Näyttöön avautuu uudelleen disk utility -ikkuna, kun alustus on valmis. Sulje ikkuna. USB-liitännällä yhdistetyn muistilaitteen tiedostojen projisoiminen Noudata tämän osan ohjeita, kun haluat projisoida Tiedoston katselu -sovelluksella kuvatiedostoja, elokuvatiedostoja, esitystiedostoja tai PDF-tiedostoja USB-muistitikulta tai jostakin muusta muistilaitteesta. Tuetut muistilaitteet Dataprojektorin USB-A-portti tukee USB-liitännällä käytettäviä FAT/FAT32-muodon muistilaitteita. Seuraavia muistilaitteita tuetaan: USB-muistitikku Muistikortit Alan liikkeistä saatava USB-kortinlukija on tarpeen, jotta muistikortti voidaan liittää dataprojektoriin. USB-muistiluokan (USB-massamuistiluokka) kanssa yhteensopivat digitaalikamerat. 21

22 USB-muistitikun liittäminen projektoriin Liitä USB-muistitikku dataprojektorin USB-A-porttiin alla esitetyllä tavalla. Muistikortin liittäminen projektoriin 1. Aseta muistikortti USB-kortinlukijan korttipaikkaan. Lisätietoja muistikortin asettamisesta USB-kortinlukijaan on kortinlukijan mukana toimitetuissa ohjeissa. 2. Liitä USB-kortinlukija dataprojektorin USB-A-porttiin. Digitaalikameran liittäminen projektoriin 1. Määritä tarvittaessa digitaalikameran USB-massamuistiluokan asetus. 2. Katkaise digitaalikamerasta virta ja liitä USB-kaapeli kameraan. 3. Liitä USB-kaapelin toinen pää (tyypin A liitin) dataprojektorin USB-A-porttiin. 4. Kytke digitaalikameraan virta. Huomautus Lisätietoja vaiheista 1, 2 ja 4 on digitaalikameran mukana toimitetuissa ohjeissa. 22

23 USB-yhteydellä liitetyn muistilaitteen tiedostojen projisoinnin aloittaminen 1. Liitä projektorin USB-A-porttiin muistilaite, johon projisoitavat tiedostot on tallennettu. Jos Tiedoston tarkastelu -sovellus avautuu automaattisesti, siirry toimenpiteen vaiheeseen 5. Jos se ei avaudu automaattisesti, siirry vaiheeseen 2. Huomaa, että Tiedoston tarkastelu -sovelluksen päänäyttö avautuu automaattisesti, jos projektorin asetusvalikon Kytke ja käytä -asetuksena on Päällä. 2. Paina [INPUT]-näppäintä. Tulo -valintaikkuna avautuu. 3. Valitse Katselu näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 4. Vahvista avautuvassa valintaikkunassa, että Tiedoston katselu on valittu, ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Tiedoston katselu -sovellus käynnistyy ja näyttöön tulee Tiedoston katselu -päänäyttö. 5. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä projisoitavan tiedostotyypin mukaan. Kun haluat projisoida tämäntyyppisen tiedoston: Esitystiedosto PDF-tiedosto Kuvatiedosto Elokuvatiedosto Suorita tämä toimenpide: Valitse Presentation näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitse PDF Viewer näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitse Slide näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valitse Movie näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Avautuva näyttö riippuu valitusta toiminnosta. Toiminnon nimi Kansiopolku 6. Tarkasta toimenpiteiden vaiheessa 1 liittämäsi USB-muistitikun sisältö näytössä näkyvästä tiedostojen luettelosta tai sisäisen muistin sisällöstä. Jos luettelossa näkyy USB-muistitikun sisältö, siirry toimenpiteiden vaiheeseen 8. Jos luettelossa näkyy sisäisen muistin sisältö, siirry vaiheeseen Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Drive Switching ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 23

24 8. Tee jokin seuraavista toimista näiden toimenpiteiden vaiheessa 5 valitsemasi toiminnon mukaan. Jos valitsit tämän toiminnon: Suorita tämä toimenpide: Esitys Tee toimet vaiheesta 2 kohdassa Esitystiedoston projisointi (sivu 25). PDF-tiedoston katselu Tee toimet vaiheesta 2 kohdassa PDF-tiedoston projisoiminen (sivu 26). Dia Tee toimet vaiheesta 2 kohdassa Kuvatiedoston projisoiminen (sivu 27). Elokuva Tee toimet vaiheesta 2 kohdassa Elokuvatiedoston projisoiminen (sivu 27). Asemavalikko Siirryttäessä esitys-, dia- tai elokuvatilaan tai PDF-tiedoston katselutilaan, kun dataprojektorin USB-A-porttiin on liitetty useita muistilaitteita (esim. useita USB-muistitikkuja USB-keskittimen kautta tai useita muistikortteja dataprojektoriin liitetyn muistikortinlukijan kautta), projisointinäyttöön ilmestyy alla esitetty valikko. Siirrä tässä tapauksessa korostus käytettävän aseman kohdalle nuolinäppäimillä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön ilmestyy valitun tilan tiedostovalikko. Huomautus Dataprojektori tunnistaa enintään neljä asemaa. Asemavalikossa näkyy viesti NOUSB, jos projektorin USB-A-porttiin ei ole liitetty muistilaitetta, kun asemaa vaihdetaan ([FUNC] 3 Drive Switching 3 [ENTER]). Palauta edellinen näyttö tässä tapauksessa vaihtamalla asemaa uudelleen. 24

25 Tiedostojen projisointi Tässä osiossa käsitellään erilaisten tiedostojen projisointia Tiedoston katselu -sovelluksella. Esitystiedoston projisointi 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä Presentation ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Esitystiedostojen (ECA tai PtG) valikko tulee näyttöön. 2. Valitse toistettava esitystiedosto näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä (tai [ ]-näppäintä). Valitun esitystiedoston toisto käynnistyy. 3. Suorita sivunvaihto ja muut tarvittavat toiminnot. Seuraavassa taulukossa esitetyt toiminnot voidaan tehdä esityksen toiston aikana. Kun haluat tehdä tämän: Suorita tämä toimenpide: Siirry edelliselle sivulle. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Siirry seuraavalle sivulle. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Keskeytä toisto. Paina [ ]-näppäintä. Jatka toistoa keskeytyskohdasta. Paina [ ]-näppäintä. Siirry takaisin edellisen animaatioerottimen kohtaan. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Siirry eteenpäin seuraavan animaatioerottimen kohtaan. Valitse tietty sivu pienoiskuvavalikosta ja toista se. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. 4. Palaa tiedostovalikkoon painamalla [ESC]-näppäintä. 1. Paina [FUNC]-näppäintä. 2. Valitse avautuvasta valikosta Page Selection ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 3. Valitse toistettavan sivun pienoiskuva nuolinäppäimillä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 5. Palaa päänäyttöön painamalla [FUNC]-näppäintä ja sitten [ENTER]-näppäintä. 25

26 PDF-tiedoston projisoiminen 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä PDF Viewer ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön tulee PDF-tiedostojen luettelo. 2. Valitse avattava PDF-tiedosto näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä (tai [ ]-näppäintä). Valittu PDF-tiedosto avautuu. 3. Tee sivunvaihto, lähennys ja muut tarvittavat toiminnot. Seuraavia toimintoja tuetaan PDF-tiedoston projisoinnin aikana. Kun haluat tehdä tämän: Suorita tämä toimenpide: Siirry edelliselle sivulle. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Siirry seuraavalle sivulle. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Säädä kuvaa näytön leveyteen. Palaa koko sivun näkymään. Valitse sivu pienoiskuvien luettelosta ja näytä se. Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Adjust to Screen Width ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Show Entire Page ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 1. Paina [FUNC]-näppäintä. 2. Valitse avautuvasta valikosta Page Selection ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 3. Valitse näytettävän sivun pienoiskuva nuolinäppäimillä ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 4. Palaa tiedostovalikkoon painamalla [ESC]-näppäintä. 5. Palaa päänäyttöön painamalla [FUNC]-näppäintä ja sitten [ENTER]-näppäintä. 26

27 Kuvatiedoston projisoiminen 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä Slide ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön tulee kuvatiedostojen luettelo. 2. Valitse avattava kuvatiedosto näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Valittu kuvatiedosto projisoidaan. Näppäimen [ ] painaminen näppäimen [ENTER] sijasta käynnistää kuvatiedostoesityksen valitusta tiedostosta alkaen. 3. Suorita tarvittaessa alla kuvatut kuvan kierto- ja selaustoiminnot. Seuraavia toimintoja tuetaan kuvatiedoston projisoinnin aikana. Kun haluat tehdä tämän: Suorita tämä toimenpide: Projisoi edellinen kuvatiedosto. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Projisoi seuraava kuva. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Kierrä kuvaa 90 astetta vasemmalle* Paina [ ]-näppäintä. Kierrä kuvaa 90 astetta oikealle* Paina [ ]-näppäintä. Aloita diaesitys. Paina [ ]-näppäintä. Lopeta käynnissä oleva diaesitys. Paina [ ]-näppäintä. * Vain JPEG-tiedostot 4. Palaa tiedostovalikkoon painamalla [ESC]-näppäintä. 5. Palaa päänäyttöön painamalla [FUNC]-näppäintä ja sitten [ENTER]-näppäintä. Elokuvatiedoston projisoiminen 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä Movie ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön tulee elokuvatiedostojen luettelo. 2. Valitse avattava elokuvatiedosto näppäimillä [ ] ja [ ] ja paina sitten [ENTER]-näppäintä tai [ ]-näppäintä. Valitun elokuvatiedoston toisto käynnistyy. 27

28 3. Keskeytä, kelaa eteenpäin tai taaksepäin ja tee muut haluamasi toiminnot. Seuraavia toimintoja tuetaan elokuvatiedoston toiston aikana. Kun haluat tehdä tämän: Suorita tämä toimenpide: Keskeytä elokuvan toisto ja jatka toistoa. Paina [ENTER]- tai [ ]-näppäintä. Kuvapinnan vasemmassa yläkulmassa näkyy taukotilan kuvake ( ), kun elokuvan toisto on keskeytetty. Toista tiedosto uudelleen alusta. 1. Paina [FUNC]-näppäintä. 2. Valitse avautuvasta valikosta Play from Beginning ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näytä elokuvan toistoaika tai poista se näytöstä. Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Time Indicator On/Off ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Elokuvan kokonaistoistoaika Elokuvan kulunut toistoaika Kelaa eteenpäin nopeudella 2X, 8X tai 32X. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Ensimmäinen painallus aloittaa nopean toiston eteenpäin nopeudella 2X, toinen painallus kiihdyttää toiston nopeuteen 8X ja kolmas nopeuteen 32X. Ilmaisin näkyy vasemmassa yläkulmassa nopean 2X-toiston aikana, 8X-toiston aikana ja 32X-toiston aikana. Kelaa taaksepäin nopeudella 2X, 8X tai 32X. Paina [ ]- tai [ ]-näppäintä. Ensimmäinen painallus aloittaa nopean toiston taaksepäin nopeudella 2X, toinen painallus kiihdyttää toiston nopeuteen 8X ja kolmas nopeuteen 32X. Ilmaisin näkyy vasemmassa yläkulmassa nopean 2X-toiston aikana, 8X-toiston aikana ja 32X-toiston aikana. Palaa nopeasta selauksesta eteen- tai taaksepäin normaaliin toistoon. Siirry videon viimeiseen kehykseen. Lopeta elokuvatiedoston toisto ja palaa tiedostovalikkoon. 4. Palaa tiedostovalikkoon painamalla [ESC]-näppäintä. Paina [ENTER]- tai [ ]-näppäintä kaksi kertaa. Jommankumman painikkeen painaminen kerran keskeyttää toiston. Toinen painallus käynnistää normaalin toiston. Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Go to End ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Paina [ESC]-näppäintä. 5. Palaa päänäyttöön painamalla [FUNC]-näppäintä ja sitten [ENTER]-näppäintä. 28

29 Tiedostovalikon toiminnot Tiedoston katselu -toiminnon tiedostovalikko voidaan näyttää kahdella eri tavalla: luettelo- tai kuvakenäkymänä. Luettelonäkymä Näkymässä näkyy niiden kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka sijaitsevat projektorin sisäisessä muistissa tai projektorin USB-porttiin kiinnitetyssä muistilaitteessa. Kansiot ja tiedostot näytetään tässä muodossa, kun siirryt Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä suoraan esitystilaan, PDF-tiedostojen katselutilaan, diatilaan tai elokuvatilaan. Kuvakenäkymä Tässä näkymässä näkyvät kansioiden ja tiedostojen sekä kuvakkeet että nimet. Kaikkien Tiedoston katselu -toiminnolla toistettavien tiedostojen pienoiskuvat näytetään. Tiedostovalikon näyttäminen luettelo- tai kuvakenäkymänä Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Screen Format ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Huomautus Voit valita oletusnäkymäksi joko luettelo- tai kuvakenäkymän. Lisätietoja on kohdassa Tiedoston katselu -sovelluksen asetusten määrittäminen sivulla 30. Tiedostovalikon selaaminen Selaa eteenpäin painamalla [ ]-näppäintä ja taaksepäin painamalla [ ]-näppäintä. Kansion avaaminen Siirrä kohdistus nuolinäppäimillä avattavan kansion kohdalle ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Nykyisen kansion sulkeminen ja seuraavalle tasolle siirtyminen Paina [ESC]-näppäintä. Tiedostovalikosta päänäyttöön palaaminen Paina [FUNC]-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta Back to top menu ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. 29

30 Tiedoston katselu -sovelluksen asetusten määrittäminen Tässä osiossa kerrotaan, miten Tiedoston katselu -sovelluksen asetukset määritetään, mukaan lukien asetukset, jotka määrittävät Tiedoston katselu -sovelluksen tiedostovalikossa näkyvät kohteet. Tiedoston katselu -toiminnon asetusten määrittäminen 1. Valitse Tiedoston katselu -sovelluksen päänäytöstä Viewer Settings ja paina sitten [ENTER]-näppäintä. Näyttöön tulee Viewer Setup -näyttö. 2. Valitse muutettavan kohteen asetus näppäimillä [ ] ja [ ]. 3. Muuta nykyistä asetusta näppäimillä [ ] ja [ ]. Lisätietoja kunkin kohteen mahdollisista asetuksista on kohdassa Tiedoston katselu -sovelluksen asetuskohteet. 4. Toista vaiheet 2 3 uudelleen, kunnes kaikki haluamasi asetukset on määritetty. 5. Kun olet tyytyväinen asetuksiin, palaa Tiedoston katselu -sovelluksen päänäyttöön painamalla [ESC]-näppäintä. 30

31 Tiedoston katselu -sovelluksen asetuskohteet Kunkin kohdan oletusasetus on merkitty tähdellä (*). Asetuksen nimi Display Sequence Setup Startup Mode Thumbnail View Image Switching Slideshow Display Interval Slideshow Repeat Movie Audio Output Initialize Viewer Setup Kuvaus Määrittää kuvien järjestyksen kuvavalikossa. File Names (Ascending)*: Näyttää tiedostot niiden nimen mukaan nousevassa järjestyksessä. File Names (Descending): Näyttää tiedostot niiden nimen mukaan laskevassa järjestyksessä. File Name Extension (Ascending): Näyttää tiedostojen nimet tiedostopäätteen mukaan nousevassa aakkosjärjestyksessä. Jos usealla tiedostolla on sama tiedostopääte, ne näytetään nimen mukaan nousevassa järjestyksessä. Time (New-to-Old): Näyttää tiedostot niiden muokkausajan mukaan uusimmasta vanhimpaan. Time (Old-to-New): Näyttää tiedostot niiden muokkausajan mukaan vanhimmasta uusimpaan. Määrittää oletusnäkymäksi joko luettelo- tai kuvakenäkymän, kun tila valitaan Tiedoston katselu -sovelluksen pääikkunasta. List View*: Määrittää luettelonäkymän oletusnäkymäksi. Icon View: Määrittää kuvakenäkymän oletusnäkymäksi. Show*: Näyttää tiedostojen pienoiskuvat tiedostovalikossa. Hide: Tiedostojen pienoiskuvia ei näytetä. Manual*: Määrittää manuaalisen kuvanselauksen. Auto: Määrittää automaattisen kuvanselauksen. Määrittää, kuinka pitkään kutakin kuvaa näytetään diaesityksen aikana: 5 seconds*, 10 seconds, 30 seconds, 1 minute, 5 minutes. Repeat: Toistaa diaesityksen tai elokuvan uudelleen. Repeat Off*: Lopettaa toiston automaattisesti, kun diaesitys tai elokuva päättyy. Output*: Ääni toistetaan, kun ääniraidallista videota toistetaan. Do not output: Ääntä ei toisteta videon toiston aikana. Palauttaa kaikki Tiedoston katselu -toiminnon asetukset tehdasasetuksiin. 31

32 Automaattinen suoritus Tällä asetuksella projektori määritetään projisoimaan automaattisesti AUTORUNC-kansiossa sijaitsevat kuvatiedostot tai videotiedostot. Automaattisen projisoinnin käynnistyminen vaihtelee AUTORUNC-kansion sijainnin mukaan. Kun AUTORUNC sijaitsee täällä: Sisäinen muisti USB-muistitikku Automaattinen projisointi tapahtuu: Kun projektorin virta kytketään. Kun USB-muistitikku kytketään projektorin USB-A-porttiin. Alla esitetyt asetukset on määritettävä ennen automaattisen projisoinnin suorittamista. Multimedia-asetukset 3 Automaattinen suoritus (sivu 59): Käytössä Valinnaissäädöt 2 3 Kytke ja käytä (sivu 58): Päällä (vain projisoitaessa automaattisesti USB-muistitikulta) Huomautus Valokuva- tai elokuvatiedoston projisointi automaattisesti tapahtuu Viewer Setup -näytössä määritettyjen asetusten mukaan (sivu 30). Kuvatiedostojen tai videotiedoston automaattinen projisointi USB-muistitikulta 1. Luo USB-muistitikun juurihakemistoon kansio AUTORUNC (käyttäen vain isoja kirjaimia). 2. Lisää kaikki automaattisesti projisoitavat kuvatiedostot tai elokuvatiedosto vaiheessa 1 luomaasi kansioon. Jos haluat projisoida automaattisesti videotiedoston, lisää AUTORUNC -kansioon vain yksi videotiedosto. Älä aseta muita tiedostoja kansioon. Jos AUTORUNC -kansiossa on sekä video- että kuvatiedosto, laite valitsee kuvatiedoston toiston eikä toista videotiedostoa. AUTORUNC -kansioon on mahdollista sijoittaa useita kuvatiedostoja. Jos niitä on useita, USB-muistitikun kytkeminen projektoriin seuraavassa vaiheessa 3 käynnistää kuvien diaesityksen. 3. Kun projektoriin on kytketty virta, liitä projektorin USB-A-porttiin USB-muistitikku, joka sisältää AUTORUNC-kansion, johon kopioit tiedostot edellisessä vaiheessa 2. Tiedoston katselu -sovellus käynnistyy automaattisesti ja laite projisoi AUTORUNC -kansioon edellisessä vaiheessa 2 lisätyt tiedostot. 32

33 Kuvatiedostojen tai videotiedoston automaattinen projisointi projektorin sisäisestä muistista 1. Tee kohdan Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 18) vaiheet Luo InternalMem -aseman (projektorin sisäinen muisti) juuritiedostoon kansio AUTORUNC (käyttäen vain isoja kirjaimia). 3. Lisää kaikki automaattisesti projisoitavat kuvatiedostot tai elokuvatiedosto vaiheessa 2 luomaasi kansioon. Jos haluat projisoida automaattisesti videotiedoston, lisää AUTORUNC -kansioon vain yksi videotiedosto. Älä aseta muita tiedostoja kansioon. Jos AUTORUNC -kansiossa on sekä video- että kuvatiedosto, laite valitsee kuvatiedoston toiston eikä toista videotiedostoa. AUTORUNC -kansioon on mahdollista sijoittaa useita kuvatiedostoja. Jos niitä on useita, projektorin virran kytkeminen seuraavassa vaiheessa 6 käynnistää kuvien diaesityksen. 4. Sammuta projektorin virta. 5. Jos projektorin USB-A-portissa on USB-muistitikku tai jokin muu USB-laite, irrota se. 6. Kytke projektoriin virta. Laite projisoi AUTORUNC-kansioon edellisessä vaiheessa 3 lisätyt tiedostot automaattisesti. 33

34 Tiedoston katselu -toiminnon vianmääritys Ongelma Tiedoston katselu ei avaudu, kun liitän USB-muistitikun dataprojektorin USB-A-porttiin. Kaikki kansiot ja/tai tiedostot eivät näy tiedostovalikossa. Dataprojektoriin on liitetty useita laitteita USB-keskittimen tai USB-kortinlukijan kautta, mutta kaikkia laitteita ei tunnisteta. Kun liitän digitaalikamerani dataprojektoriin USB:n kautta, digitaalikameran muistisisältöä ei näytetä. Kysymysmerkit (?) näkyvät diatilan tiedostovalikossa pienoiskuvien tilalla. Syy ja tarpeellinen toimenpide Liittämäsi USB-muistitikku saattaa olla muodossa, jota dataprojektori ei tunnista. Liitä USB-muistitikku tietokoneeseen ja tarkasta, että sen tiedostojärjestelmä on muotoa FAT tai FAT32. Jos se ei ole, alusta USB-muistitikku FAT- tai FAT32-muotoon. Huomaa, etta alustus poistaa kaikki USB-muistitikun nykyiset tiedot. Jos Pois on valittu Valinnaissäädöt 2 3 Kytke ja käytä -asetukseksi (sivu 58), Tiedoston katselu -toiminto ei käynnisty automaattisesti, vaikka USB-muistitikku liitettäisiin projektorin USB-A-porttiin. Muuta tässä tapauksessa Kytke ja käytä -asetukseksi Päällä. Kaikkia kansion kansioita ja/tai tiedostoja ei näytetä, jos kansiossa on yli 999 kansiota ja/tai tiedostoa. Vähennä tässä tapauksessa kansioiden ja/tai tiedostojen lukumäärää kansiossa. Dataprojektori tunnistaa enintään neljä asemaa. Jos liitettyjä asemia on useampia kuin neljä, dataprojektori ei tunnista viidettä ja sitä seuraavia asemia. Liitä muistilaitteet varmistaen, että liitettynä ei ole neljää useampaa asemaa. Digitaalikameran USB-massamuistiluokan asetusta ei ehkä ole määritetty oikein tai joudut suorittamaan joitakin toimintoja kameralla. Lisätietoja vaadituista asetuksista ja toiminnoista on digitaalikameran käyttöoppaissa. Digitaalikamera ei ehkä tue USB-massamuistiluokkaa. Jos se ei tue, et voi katsella digitaalikameran muistisisältöä Katselu-toiminnolla. Kysymysmerkit näytetään pienoiskuvien tilalla, eikä Tiedoston katselu -toiminto pysty projisoimaan niitä. 34

35 Tiedoston katselu -toiminnon virheviestit Ongelma Folder does not contain any image files. This ECA/PtG file cannot be played back. Cannot display an image file. This movie file cannot be played back. This PDF file cannot be displayed. Internal Memory Access Error Failure due to insufficient internal memory capacity. This file cannot be played back. Could not find an image file. Syy ja tarpeellinen toimenpide Tiedoston katselu -toiminnolla avattavaa kansiota ei ole tai siinä ei ole tiedostoa. Tarkasta kansion sisältö tietokoneessa. Tietoja dataprojektorin tukemista tiedostomuodoista on kohdassa Toistettavat tiedostot (sivu 17). ECA- tai PtG-tiedostossa saattaa olla virhe. Toista ECA- tai PtG-tiedosto EZ-Converter FA -ohjelmistolla tietokoneessa ja tarkasta tiedosto. Yrität ehkä toistaa kuvaa, jonka muotoa ja/tai kokoa Tiedoston katselu -sovellus ei tue. Katso kohta Toistettavat tiedostot (sivu 17). Kuvatiedostossa saattaa olla virhe. Avaa kuvatiedosto tietokoneessa ja tarkasta se. Yrität ehkä toistaa videota, jonka muotoa ja/tai kokoa Tiedoston katselu -sovellus ei tue. Katso kohta Toistettavat tiedostot (sivu 17). Elokuvatiedostossa saattaa olla virhe. Avaa elokuvatiedosto tietokoneessa ja tarkasta se. Lisätietoja PDF-tiedostotyypeistä, joita Tiedoston katselu -sovellus voi toistaa, on kohdassa Toistettavat tiedostot (sivu 17). Jokin kansio tai tiedosto projektorin sisäisessä muistissa on saattanut aiheuttaa virheen. Tee kohdan Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 18) vaiheet 1 8 ja avaa sitten tietokoneessa InternalMem -asema (projektorin sisäinen muisti). Tarkasta, että kaikki aseman InternalMem kansiot ja tiedostot avautuvat normaalisti. Jos jokin tiedosto tai kansio aiheuttaa ongelmia, poista se. Jos et pysty avaamaan jotakin projektorin sisäisen muistin tiedostoa tai kansiota tietokoneella tai et näe itse InternalMem -asemaa, ongelma saattaa olla projektorin sisäisen muistin tiedostojärjestelmässä. Tee tässä tapauksessa kohdan Projektorin sisäisen muistin alustaminen (sivu 21) toimet. Projektorin sisäisen muistin jäljellä oleva määrä ei riitä. Tee kohdan Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta projektorin sisäiseen muistiin (sivu 18) vaiheet 1 8 ja avaa sitten tietokoneessa InternalMem -asema (projektorin sisäinen muisti). Poista sitten tiedostot, joita et enää tarvitse. Lisätietoja tiedostotyypeistä, joita Tiedoston katselu -sovellus voi toistaa, on kohdassa Toistettavat tiedostot (sivu 17). Projektorin sisäinen muisti tai liitetty USB-muistitikku on tyhjä tai tiedostojärjestelmässä on virhe. Tarkasta projektorin sisäisen muistin tai USB-muistitikun sisältö tietokoneella. 35

36 PowerPoint-tiedostojen muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoiksi EZ-Converter FA -sovelluksella EZ-Converter FA on tietokoneohjelmisto, jolla PowerPoint-tiedostot muunnetaan projektorin Tiedoston katselu -sovelluksella toistettaviksi ECA- tai PtG-tiedostoiksi. EZ-Converter FA tukee Microsoft Office PowerPoint -ohjelmiston versioilla 2003, 2007 ja 2010 luotujen tiedostojen muuntoa. Tärkeää Ennen EZ-Converter FA -ohjelmiston käyttämistä tarkasta CASIOn verkkosivustolta (http://www.casio-intl.com/support/) tietokoneen vähimmäisvaatimukset sekä latausta ja käyttöä koskevat ehdot. Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että EZ-Converter FA on jo asennettu tietokoneeseen. Huomautus Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta (kuvataan alla) ECA- ja PtG-tiedostot voidaan yleensä toistaa ja projisoida vaihtumiset, animaatiot ja muut alkuperäisen PowerPoint-tiedoston erikoistehosteet mukaan lukien. OLE-objektien (elokuvat, äänet jne.) tai VBA-objektien muuntoa PowerPoint-tiedostossa ei tueta. Ajastin- ja toistotoimintojen muuntoa PowerPoint-tiedoston animaatiossa ei tueta. PowerPoint-tiedoston animaatio muunnetaan kohdassa Animaation enimmäisesitysajan määrittäminen (sivu 39) määritettyyn kohtaan asti ja kaikki tämän jälkeiset kohdat leikataan pois. Kun muunnetussa tiedostossa saavutetaan toiston aikana animaation muunnon loppukohta, toisto keskeytyy ja joudut painamaan [ENTER]-näppäintä päästäksesi seuraavaan vaiheeseen. PowerPoint-lähdetiedosto toistetaan, kun muunnat tiedoston EZ-Converter FA -ohjelmistolla. Jos näytössä ei tämän toiston aikana tapahdu muutoksia peräkkäisten noin kolmen sekunnin aikana esimerkiksi pisteiden A ja B välillä, tehostetta alkuperäisessä tiedostossa pisteen B kohdalla ei huomioida tai muunneta. Kun muunnetussa tiedostossa saavutetaan toiston aikana piste B, toisto keskeytyy ja joudut painamaan [ENTER]-näppäintä päästäksesi seuraavaan vaiheeseen. Muuntotoiminnon käynnistäminen EZ-Converter FA -ohjelmistolla muuttaa tietokoneen näyttöasetukset väliaikaisesti alla kuvatulla tavalla. Näytön asetukset palautuvat takaisin muuntotoiminnon valmistuttua. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Windows Vista tai Windows 7 Windows 8 Muutokset: Näytön resoluutioksi tulee , , tai Näyttökortin laitteistokiihdytys ei ole käytössä. Näytön resoluutioksi tulee , , tai Windows siirtyy perustilaan (Windows Aero TM ei ole käytössä). Näytön resoluutioksi tulee , , tai ECA- tai PtG-tiedoston näytön resoluutio vastaa EZ-Converter FA -ohjelmistossa määritettyä resoluutioasetusta ( , , tai ), kun tiedoston muuntotoimenpide aloitetaan. Lisätietoja tämän asetuksen määrittämisestä on kohdassa ECA- tai PtG-tiedoston näyttöresoluution määrittäminen (sivu 39). 36

37 PowerPoint-tiedoston muuntaminen ECA- tai PtG-tiedostoksi Tärkeää Ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista sinulla on oltava käytettävissäsi Microsoft Office PowerPoint 2003-, tai 2010-käyttöjärjestelmällä luotu tiedosto. Jotta PowerPoint-tiedosto voidaan muuntaa ECA- tai PtG-tiedostoksi, alkuperäinen tiedosto on toistettava alusta loppuun. Huomaa, että muuntamiseen kuluva aikaa vastaa suunnilleen toistoon kuluvaa aikaa. 1. Käynnistä tietokone ja Windows. 2. Liitä tietokoneeseen USB-muistitikku (tai muistikortti), jolle haluat tallentaa muunnetun ECA- tai PtG-tiedoston. Voit ohittaa tämän vaiheen, jos haluat tallentaa ECA- tai PtG-tiedoston tietokoneen paikalliselle kiintolevylle. 3. Käynnistä EZ-Converter FA tietokoneessa. Jos tietokoneessa on Windows Vista- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmä, EZ-Converter FA aiheuttaa Käyttäjätilien valvonta -viestin ilmestymisen näyttöön. Napsauta tässä tapauksessa [Salli] tai [Kyllä]. EZ-Converter FA -ohjelmiston ikkuna avautuu. Toistopainike Muuntopainike Sulkupainike Minimointipainike 4. Määritä tarvittaessa seuraavat asetukset: Määritä ECA- tai PtG-tiedoston näyttöresoluutio. Katso ECA- tai PtG-tiedoston näyttöresoluution määrittäminen (sivu 39). Jos alkuperäinen tiedosto sisältää animaation, määritä animaation enimmäisesitysaika. Katso Animaation enimmäisesitysajan määrittäminen (sivu 39). 5. Napsauta EZ-Converter FA -ikkunan yläreunassa olevaa -painiketta. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, josta tiedostoja voidaan avata. 6. Valitse PowerPoint-tiedosto, josta haluat suorittaa muunnon, ja napsauta sitten [Avaa]-painiketta. Näyttöön tulee alla esitetty valintaikkuna, jossa voit määrittää tiedoston asetukset. 37

DATAPROJEKTORI XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* XJ-A-sarja

DATAPROJEKTORI XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* XJ-A-sarja DATAPROJEKTORI FI XJ-A-sarja XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M-sarja XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* *USB-mallit Käyttäjän opas XJ-A-sarjalla ja

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155

DATAPROJEKTORI XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 DATAPROJEKTORI XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 Dataprojektorin USB-toiminto-opas Lue dataprojektorin mukana toimitetun Pika-aloitusoppaan turvaohjeet. Muista pitää kaikki käyttöä koskevat

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

DATAPROJEKTORI XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 DATAPROJEKTORI XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Fi Dataprojektorin USB-toiminto-opas Lue erillisessä Asetusoppaassa olevat varotoimenpiteet. Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* XJ-A-sarja

DATAPROJEKTORI XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* XJ-A-sarja DATAPROJEKTORI FI XJ-A-sarja XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M-sarja XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* *USB-mallit Käyttäjän opas XJ-A-sarjalla ja

Lisätiedot

XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W

XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W DATAPROJEKTORI FI XJ-V-sarja XJ-V10X/XJ-V100W/XJ-V110W XJ-F-sarja XJ-F10X/XJ-F20XN*/ XJ-F100W/XJ-F200WN*/ XJ-F210WN* *Verkkomallit Käyttäjän opas XJ-V-sarjalla ja XJ-F-sarjalla viitataan tässä oppaassa

Lisätiedot

Network Connection -opas

Network Connection -opas FI MA1703-A Network Connection -opas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Saat tämän oppaan uusimman version seuraavasta verkko-osoitteesta. http://world.casio.com/manual/projector/

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTORI XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTORI XJ-H2600/XJ-H2650 * Käyttäjän opas * USB-portilliset mallit Lue dataprojektorin mukana toimitetun Pika-aloitusoppaan turvaohjeet. Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257 XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. XJ-A-sarja. XJ-M-sarja. Verkkotoiminto-opas

DATAPROJEKTORI XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257 XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. XJ-A-sarja. XJ-M-sarja. Verkkotoiminto-opas DATAPROJEKTORI FI XJ-A-sarja XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257 XJ-M-sarja XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256 Verkkotoiminto-opas XJ-A-sarjalla ja XJ-M-sarjalla viitataan tässä oppaassa vain edellä mainittuihin malleihin.

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-V1. Käyttäjän opas

DATAPROJEKTORI XJ-V1. Käyttäjän opas DATAPROJEKTORI XJ-V1 FI Käyttäjän opas Lue Asetusopas-asiakirjan kohdat Turvaohjeet ja Käyttöä koskevia varotoimia, ja varmista tuotteen asianmukainen käyttö. Säilytä opasta turvallisessa paikassa tulevaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 *

DATAPROJEKTORI XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * Fi ATAPROJEKTORI XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * * USB-portilliset mallit Käyttäjän opas Lue erillisessä Asetusoppaassa olevat varotoimenpiteet. Lisätietoja projektorin

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Brother Image Viewer Android -opas

Brother Image Viewer Android -opas Brother Image Viewer Android -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

DVD-RAM-levyjen käyttö

DVD-RAM-levyjen käyttö Tämä opas sisältää vähimmäistiedot, joita tarvitaan DVD-RAM-levyjen käyttöön DVD MULTI -asemassa Windows 98/Me/2000 -käyttöjärjestelmässä. Windows, Windows NT ja MS-DOS ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta Operatiiviset päivät 15.-17.11.2017 Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta 1. Luentosalin AV-tekniikka ja esityksen valmistelu Helsingin Messukeskuksen luentotilojen varustukseen kuuluu verkkoliittymä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 410774-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015

Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015 Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015 AV-ohjeet (Päätalo, Pinni A, Pinni B, Linna, Atalpa) Alkuvalmistelut Tule ajoissa paikalle (pyydä virastomestareita avaamaan lukitut ovet) 1. Laita tietokone (ja näyttö)

Lisätiedot

DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Fi DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Käyttäjän opas * USB-portilliset mallit Lue erillisessä Asetusoppaassa olevat varotoimenpiteet. Muista pitää kaikki käyttöä koskevat

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitysohje

Ohjelmistopäivitysohje Johdanto Topfield-vastaanottimet toimitetaan testatulla, vakaasti toimivalla ja helppokäyttöisellä ohjelmistolla varustettuina. Päivitämme ohjelmistoja kuitenkin ajoittain lisäämällä ja parantamalla niiden

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232)

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Lataa sarjaportti -päivitystyökalu -sivustolta

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 Käyttöopas AE6000 Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 a Sisällys Tuotteen yleiskatsaus Ominaisuudet 1 Asennus Asennus 2 Langattoman verkon määrittäminen Wi-Fi-asetusten automaattinen määritys 3 Langattoman

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 404158-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255

DATAPROJEKTORI XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 DATAPROJEKTORI XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 Fi Dataprojektorin langaton toiminto-opas Lue dataprojektorin mukana toimitetun Asetusoppaan turvaohjeet. Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat

Lisätiedot