ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS"

Transkriptio

1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

2 Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Peruskäsitteet AALTO CONTROL -JÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN VALAISIMIEN LISÄÄMINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ TABLE VIEW -VÄLILEHTI Valaisintietotaulukon selailu ja käyttö Kohteen (Place) lisääminen Kohteen (Place) poistaminen Valaisimien lisääminen ja poistaminen yksi kerrallaan Valaisimien ja valaisintietojen syöttäminen CSV-tiedostosta MAIN VIEW -VÄLILEHTI Valaisimien automaattinen etsintä ON, OFF ja BLINK -painikkeet Rakenteellisen valaisinlistan käyttö Pohjapiirustusten lisääminen ja käyttäminen TEST INFO -VÄLILEHTI SETTINGS-VÄLILEHTI Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 2

3 1. YLEISTÄ Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Aalto Control 3.4 on langaton turvavalaisimien hallintajärjestelmä. Aalto Control mahdollistaa: valaisimien järjestelemisen ja hallinnan ryhmittäin (esim. kerroksen tai rakennuksen osan perusteella) valaisintyypin määrittelemisen valaisimien tilan ja kunnon tarkkailemisen tiedon ja virhelogien keräämisen valaisimista automaattisten status-raporttien lähettämisen haluttuun sähköpostiosoitteeseen valaisintilojen muuttamisen (päällä, pois päältä, vilkku) Aalto Control -toimitus sisältää Aalto Control -koordinaattorin ja USB-muistitikun, jolla on Aalto Control -ohjelmisto ja Aalto Control -koordinaattorin ajurit käyttöjärjestelmää varten. 1.1 Peruskäsitteet Emergency luminaire Turvavalaisin joka on tarkoitettu riittävän valaistuksen takaamiseen hätätilanteessa (esim. sähkökatkon aikana). Information luminaire Merkkivalaisin, joka osoittaa poistumistien sijainnin. Place Aalto Control -ohjelman käyttämä määritelmä valaisinryhmän kohteelle (kuten kerrokselle tai rakennuksen siivelle). Jokaiselle kohteelle voidaan määritellä oma pohjapiirustus. Aalto Control mahdollistaa valaisintilojen muuttamisen kohteen kaikkiin valaisimiin kerralla. CSV-tiedosto Tekstiformaatissa oleva tiedosto, joka sisältää tietoja taulukkomuotoon järjesteltävässä muodossa. CSV-tiedostosta on mahdollista tuoda Aalto Control -järjestelmään uusien valaisimien tietoja, tai päivittää olemassa oleviin valaisimiin lisätietoja. RF ID Tunnistekoodi, joka on jokaiselle valaisimelle yksilöllinen Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 3

4 Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas 2. AALTO CONTROL -JÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN Järjestelmävaatimukset Aalto Control 3.4 on yhteensopiva Windows XP- ja Windows 7 (32 / 64) -käyttöjärjestelmien kanssa. Huomaa, että vaikka Aalto Control -järjestelmän alkuasennus vie levytilaa hyvin vähän, järjestelmän koko kasvaa käytössä valaisimien, pohjapiirustuskuvien ja logien määrän mukaan. On suositeltavaa, että Aalto Controlin käyttöön varataan joitain satoja megatavuja tyhjää kovalevytilaa. Tarkkaile levytilan riittävyyttä aika-ajoin. HELP-painike avaa englanninkielisen käyttöoppaan PDF-formaatissa, mikäli käytettävässä tietokoneessa on PDF-lukuohjelma (esimerkiksi Adobe Acrobat reader). Lisäksi, mikäli halutaan käyttää automaattista sähköpostiraportointia, tietokoneen tulee olla kytkettynä internetiin. Aalto Control -asennus: 1. Kirjaudu käyttöjärjestelmään järjestelmänvalvojan tunnuksilla, tai varmista että järjestelmänvalvojan salasana on saatavilla 2. Ota kaikki virransäästöominaisuudet pois käytöstä 3. Laita Aalto Control USB -muistitikku tyhjään USB-porttiin, ja avaa muistitikku resurssienhallinnassa 4. Käynnistä asennusohjelma (Aalto3.4.exe). Asenna Aalto Control 3.4 ja käyttöjärjestelmän tarvitsemat ajurit asennusohjelman ohjeiden mukaisesti. 5. Irrota USB-muistitikku. Kiinnitä Aalto Control -keskusyksikkö tyhjään USB-porttiin. Mikäli käyttöjärjestelmä pyytää asentamaan keskusyksikölle ajurin, se löytyy kansiosta /<asennuskansio>/aaltocontrol/driver/. Jotkin tietokonejärjestelmät vaativat päivitetyn ajurin. Mikäli edellä mainitussa kansiossa sijaitseva ajuri ei ole yhteensopiva järjestelmäsi kanssa (asennuksen yhteydessä tulee virheilmoitus), asenna päivitetty ajuri kansiosta /<asennuskansio>/aaltocontrol/driver_new(beta)/. Jokainen Aalto Control -valaisin toimii reitittimenä, eli langattoman signaalin vahvistajana. Varmista, että välimatkat sekä Aalto Control -keskusyksikön ja lähimmän valaisimen välillä että yksittäisten valaisimien välillä ovat riittävän lyhyitä langattoman yhteyden takaamiseksi (yleensä n metriä). Seinät ja muut rakenteet valaisimien välillä vaikuttavat signaalin vahvuuteen huomattavasti Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 4

5 3. VALAISIMIEN LISÄÄMINEN Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Valaisimia lisätessä huomioi, että jokaisella valaisimella on yksilöllinen RF ID -tunniste (0x ja 16 heksadesimaalilukuja määrittelevää merkkiä). Valaisimien pääasiallisen tunnistuskeinon tulisi aina olla RF ID -tunniste. Mikäli valaisimet halutaan ryhmitellä kohteittain, kannattaa kohteet (Place) luoda ennen valaisimien lisäämistä järjestelmään. Tämä mahdollistaa valaisimien sijoittamisen suoraan oikean kohteen alaisuuteen kun valaisimia lisätään yksi kerrallaan. CSV-tiedostoa käyttäessä, mikäli valaisimet halutaan sijoittaa suoraan oikeaan kohteeseen, tulee kohteiden olla luotuna järjestelmään etukäteen. Katso lisätietoja kappaleesta 5.2. Aalto Control -järjestelmään voi lisätä valaisimia kolmella eri tavalla: 1. YKSI KERRALLAAN Valaisimia ja niiden tietoja voi lisätä järjestelmään yksi valaisin kerrallaan. Katso lisätietoja kappaleesta CSV-TIEDOSTOSTA TUOMALLA Valaisimia ja niiden tietoja voi lisätä järjestelmään tuomalla tiedot CSV-tiedostosta. Katso lisätietoja kappaleesta VALAISIMIEN AUTOMAATTINEN ETSINTÄ -TOIMINTO Valaisimia voi lisätä järjestelmään hakemalla kaikkia langattomasti löytyviä valaisimia. Katso lisätietoja kappaleesta 6.1. Valaisimien lisäämisen jälkeen aseta järjestelmä Edit Off -tilaan (katso lisätietoja kappaleesta 4). Edit Off -tilassa järjestelmä etsii automaattisesti valaisimia, joihin ei ole aikaisemmin saatu yhteyttä (myös uusia valaisimia). Järjestelmä ei priorisoi uusia valaisimia muiden edelle. Tästä johtuen prosessi saattaa kestää jonkin aikaa Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 5

6 4. KÄYTTÖLIITTYMÄ Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Aalto Control -käyttöliittymä on jaettu neljään eri välilehteen: 1. Table View -välilehti Näyttää valaisimien tiedot taulukkomuodossa. Voit lisätä, poistaa ja muokata valaisimia ja niiden tietoja, lisätä ja poistaa kohteita ja asettaa tai muokata rakennuksen nimeä. Katso lisätietoja kappaleesta Main View -välilehti Näyttää valaisintietoja rakenteellisessa listassa. Voit asettaa ja katsoa pohjapiirustuskuvia ja muuttaa valaisimien tiloja. Katso lisätietoja kappaleesta Test Info -välilehti Voit katsella testihistoriatietoja taulukkomuodossa. Katso lisätietoja kappaleesta Settings -välilehti Voit asettaa sähköpostiosoitteita status-raportteja varten ja muuttaa valaisimien oletustietokentän (käytetään valaisimien tunnistamisessa Main View -välilehden rakenteellisessa valaisinlistassa). Katso lisätietoja kappaleesta 8. HELP-painike Help painike löytyy käyttöliittymän oikeasta ylänurkasta. Painikkeen painaminen avaa englanninkielisen käyttöoppaan PDF muodossa. Suomenkielisen oppaan saat ladattua Teknoware Oy:n internet-sivuilta, osoitteesta Edit On / Off -tilat Jokaiselle välilehdelle (Test Info -välilehteä lukuun ottamatta) on määriteltävissä Edit On- tai Off - tilat. Tämä tila kertoo onko järjestelmän tietojen muokkausoikeus käyttäjällä vai järjestelmällä. Edit On -tila antaa käyttäjän muokata minkä tahansa tietokentän sisältöä, vaihtaa valaisimien tiloja, asettaa pohjapiirustuskuvia jne. Huomaa, että Edit On / Off -painikkeessa lukee mitä napin painaminen tekee, ei järjestelmän voimassaoleva tila. Toisin sanoen, kun painikkeessa lukee Edit Off, järjestelmä on sillä hetkellä Edit On tilassa. Jokaisella välilehdellä on oma Edit On/Off -tilansa. Tilan muuttaminen yhdellä välilehdellä ei muuta tilaa muilla välilehdillä. Tilan muuttaminen Edit On -tilaksi voidaan suojata salasanalla painikkeella Set Edit Password ja antamalla järjestelmälle haluttu salasana. HUOM! Järjestelmässä ei ole automaattista salasanan palautustoimintoa. Varmista, että salasanasi on tallessa. HUOM! Järjestelmän oletustilan tulisi aina olla Edit Off. Joitain valaisimien tiloja, kuten BLINK (=vilkku) tai OFF tulisi käyttää vain niille soveltuvissa tilanteissa. Järjestelmän pitäminen Edit Off -tilassa auttaa välttämään kyseisten tilojen käyttöä vahingossa. Lisäksi järjestelmän ollessa Edit On -tilassa automaattiset testit ja logien kerääminen ovat poissa käytöstä Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 6

7 5. TABLE VIEW -VÄLILEHTI Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Kuva 1. Table View -välilehti 1. Help-painike Avaa englanninkielisen ohjeen PDF-lukuohjelmassa. 2. Building name -kenttä ja Rename Building -painike. Aseta rakennuksen nimi tai uudelleennimeä (Rename) rakennus. 3. Building Structure -rakennusnäkymä Listaa rakennukselle määritellyt kohteet (Place). 4. Add ja Delete Place -painikkeet Lisää (Add) tai poista (Delete) kohteita (katso lisätietoja kappaleista 5.2 ja 5.3). 5. Set Edit password-, Edit On/Off- ja Print-painikkeet Aseta Edit On / Off -tilalle salasana, muuta Edit On / Off -tilaa ja tulosta (Print) valaisintietotaulukon näkymä. 6. Valaisintietotaulukko Suora näkymä ja käyttöliittymä järjestelmän valaisintietokantaan. Taulukko voidaan suodattaa minkä tahansa arvon mukaan (sarakkeiden yläpuolella olevilla Filterpainikkeilla). Katso lisätietoja kappaleesta Add-, Delete- ja Import luminaires from CSV file -painikkeet Lisää (Add) ja poista (Delete) yksittäisiä valaisimia (katso kappale 5.4). Tuo valaisimia tai valaisintietoja CSV-tiedostosta (katso kappale 5.5) 2012 Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 7

8 Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas 5.1 Valaisintietotaulukon selailu ja käyttö Valaisintietotaulukossa näkyvät kaikki järjestelmään lisätyt valaisimet ja niihin liitetyt lisätiedot. Tiedot voi päivittää suoraan kirjoittamalla taulukkoon (vapaissa tekstikentissä) tai valitsemalla uuden arvon taulukon solun listasta. RF_ID valaisimen RF ID -tunniste Status järjestelmän automaattisesti asettama valaisimen tila Place kohde johon valaisin on liitetty. Tiedon voi päivittää taulukon solun valikosta. Type valaisimen tyyppi (Emergency=turvavalaisin tai Information= valaistu merkkivalaisin). Tiedon voi päivittää taulukon solun valikosta. Position vapaa tekstikenttä johon voi kirjoittaa valaisimen tarkemman sijainnin Type_Info, Info1, Info2, Info3 vapaita tekstikenttiä, joihin voi kirjoittaa tarkempia tietoja valaisimesta. Valaisintietotaulukon tietoja voi järjestellä ja suodattaa minkä tahansa tietosarakkeen mukaan valitsemalla haluamansa arvon sarakkeen yläpuolella olevasta Apply filter -kohdasta. Taulukon suodattaminen ei vaikuta tulostukseen. 5.2 Kohteen (Place) lisääminen Kohteen lisääminen valaisimille: 1. Klikkaa Add Place -painiketta (nro 4 Kuvassa 1). 2. Kirjoita haluamasi nimi uudelle kohteelle. 3. Uusi kohde on nyt lisätty. 5.3 Kohteen (Place) poistaminen Kohteen poistaminen: 1. Valitse kohde jonka haluat poistaa klikkaamalla sitä Building Structure -rakennusnäkymässä (nro 3 kuvassa 1). Huomaa että kohdetta Undefined (=määrittelemätön) ei voi poistaa. 2. Klikkaa Delete Place -painiketta (nro 4 kuvassa 1) 3. Vahvista kohteen poistaminen klikkaamalla OK. Kohde poistetaan, ja sen mahdollisesti sisältämät valaisimet siirtyvät kohteeseen Undefined. 5.4 Valaisimien lisääminen ja poistaminen yksi kerrallaan Yksittäisen valaisimen lisääminen: 1. Klikkaa Add luminaire -painiketta (nro 7 in Kuvassa 1 2. Lisää valaisin -ikkuna aukeaa 2012 Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 8

9 Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Kuva 2. Lisää valaisin -ikkuna 3. Kirjoita uuden valaisimen RF ID -tunniste. Järjestelmä kykenee ottamaan vastaan syötteen useimmista käyttöjärjestelmän tukemista laitteista, kuten viivakoodinlukijasta. 4. Valitse oikea kohde (Place), valaisimen tyyppi (Type) ja kirjoita muut haluamasi lisätiedot valaisimelle. 5. Klikkaa OK. Valaisin on nyt lisätty. Valaisimen poistaminen: 1. Valitse valaisin jonka haluat poistaa valaisintietotaulukosta. 2. Klikkaa Delete luminaire painiketta (nro 7 kuvassa 1). 5.5 Valaisimien ja valaisintietojen syöttäminen CSV-tiedostosta Valaisimia ja valaisintietoja voidaan syöttää Aalto Control -järjestelmään CSV-tiedostosta. CSVtiedoston tulee olla yhteensopiva Aalto Controlin kanssa. Yhteensopiva CSV-tiedostopohja löytyy kansiosta <asennuskansio>\import.csv. Ainoa pakollinen tietokenttä CSV-tiedostossa on RF ID -tunniste. Mikäli valaisimet halutaan sijoittaa suoraan oikeiden kohteiden alle, täytyy kohteet luoda etukäteen. CSV-tiedostossa käytettyjen kohteiden nimien tulee olla identtisiä järjestelmässä olevien kohteiden nimien kanssa (huomaa isot ja pienet kirjaimet). Valaisimien ja valaisintietojen syöttäminen CSV-tiedostosta: 1. Klikkaa Import from CSV file -painiketta (nro 7 kuvassa 1) 2. Import from CSV -ikkuna aukeaa. 3. Valitse oikea CSV-tiedosto ja klikkaa OK. 4. Järjestelmä tuo uudet valaisimet ja tiedot CSV-tiedostosta. Kun prosessi on valmis, järjestelmä avaa tietoikkunan josta käy ilmi lisättyjen (Imported records) ja päivitettyjen (Refreshed records) valaisimien määrä. 5. Klikkaa OK Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 9

10 6. MAIN VIEW -VÄLILEHTI Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Kuva 3. Main View -välilehti 1. Rakenteellinen valaisinlista Sisältää kaikki järjestelmään lisätyt valaisimet. Valaisimet on jaoteltu kohteiden mukaan (esim. Floor 2 ja Floor 3 kuvassa 3) 2. Työkalupalkki ON, OFF ja BLINK painikkeet. Näillä painikkeilla vaihdetaan valaisimien tiloja. Katso lisätietoja kappaleesta 6.2 Refresh status painike. Päivittää valaisimien tilat: OK tai ERROR (=vikatila) ja valaisimen verkkoyhteyden tilan (ON / OFF). Painikkeella voi päivittää yksittäisen valaisimen, koko kohteen tai rakennuksen kaikkien valaisimien tilat riippuen siitä mikä taso rakenteellisessa valaisinlistassa on valittuna. Search new luminaires painike. Etsii automaattisesti kaikkia valaisimia joihin saadaan verkkoyhteys. Katso lisätietoja kappaleesta 6.1. Set Edit password ja Edit On/Off -painikkeet. Aseta Edit On/Off -tilan salasana ja muuta Edit On/Off -tilaa tälle välilehdelle. 3. Pohjapiirrosnäkymä Näyttää kohteen pohjapiirustuksen ja sille asetetut valaisimet, mikäli ne on syötetty järjestelmään. Katso lisätietoja kappaleesta Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 10

11 6.1 Valaisimien automaattinen etsintä Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Search new luminaires -painiketta painamalla järjestelmä etsii kaikkia Aalto-valaisimia joihin saadaan verkkoyhteys. Huomaa, että ainoa tieto jonka tämä toiminto voi tuoda automaattisesti järjestelmään on RF ID -tunniste. Kaikki paikkatiedot ja muut lisätiedot täytyy lisätä muilla keinoilla (käsin tai CSV-tiedostolla). Tästä johtuen, jos valaisimia on huomattavan paljon, saattaa olla helpompaa lisätä valaisimet muulla toiminnolla (pitkän RF ID -tunnistelistan järjesteleminen saattaa olla työlästä). Valaisimien lisääminen automaattisella etsinnällä: 1. Klikkaa Search for new luminaires -painiketta (nro 2 kuvassa 3) 2. Järjestelmä etsii uusia valaisimia langattoman verkon kuuluvuusalueelta, ja lisää ne automaattisesti Undefined -kohteen alle. HUOM! Verkkoyhteyksien vaihtelun ja muiden syiden takia automaattinen etsintä ei välttämättä löydä kerralla kaikkia uusia valaisimia. Varmista, että kaikki asennetut valaisimet näkyvät järjestelmässä. Mikäli valaisimia puuttuu, aja automaattinen etsintä uudelleen tai lisää puuttuvat valaisimet muilla tässä ohjeessa mainituilla keinoilla. 6.2 ON, OFF ja BLINK -painikkeet ON, OFF ja BLINK -painikkeita (nro 3 kuvassa 3) käytetään valaisimien tilan muuttamiseen. Tilaa voidaan muuttaa joko yhdelle valaisimelle, yhden kohteen alla oleville valaisimille tai kaikille rakennuksen valaisimille. Tämä tapahtuu klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella haluttua valaisinta, kohdetta tai rakennuksen nimeä rakenteellisessa valaisinlistassa ennen tilan muuttamista. Hätätilanteessa valaisimia ei voi kytkeä pois päältä (OFF) BLINK-tila asettaa valaisimen vilkkumaan 30 sekunnin ajaksi. Tämä toiminto voi olla hyödyllinen esimerkiksi kun yritetään paikantaa viallista valaisinta. BLINK-tilaa voidaan käyttää vain Information (hätäuloskäynti) -tyypin valaisimiin. HUOM! OFF- ja BLINK -tiloja tulisi käyttää vain niille soveltuvissa tilanteissa. 6.3 Rakenteellisen valaisinlistan käyttö Rakenteellisessa valaisinlistassa näkyy kaikki järjestelmään lisätyt valaisimet eri kohteiden alle sijoitettuna. Listan korkein taso on rakennus (ts. rakennuksen nimi, kuten Ilmarisentie 8 kuvassa 3) Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 11

12 Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Kuva 4. Main View välilehti, rakenteellinen valaisinlista Mikäli valaisimen tunniste (oletuksena RF ID -tunniste) näkyy punaisella fontilla, kyseinen valaisin on joko hiljattain lisätty (eli järjestelmä ei ole saanut siltä vielä tilapäivitystä) tai valaisin on ilmoittanut vikatilasta. Jokaisen valaisimen tunnisteen edessä on symboli, joka kertoo valaisimen tilasta: - väliaikainen yhteysongelma - valaisin on ilmoittanut vikatilasta, tai siihen ei ole saatu yhteyttä 24 tuntiin - valaisin on kytketty pois päältä (OFF) - valaisin on päällä (ON) Valaisimen liittäminen kohteeseen rakenteellisesta valaisinlistasta 1. Klikkaa valaisinta hiiren oikealla painikkeella. 2. Valitse Attach to [KOHTEEN NIMI] -vaihtoehto aukeavasta valikosta. 6.4 Pohjapiirustusten lisääminen ja käyttäminen Pohjapiirustuksen lisääminen 1. Varmista, että pohjapiirustuskuva on saatavilla tietokoneessasi. Aalto Control tukee GIF-, JPGja BMP -grafiikkatiedostomuotoja. 2. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Main View -välilehden rakenteellisessa valaisinlistassa sitä kohdetta, johon haluat liittää pohjapiirustuksen 3. Valitse vaihtoehto Assign map aukeavasta valikosta Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 12

13 Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Kuva 5. Pohjapiirustuksen lisääminen 4. Selaa tiedostonhallinnasta oikea kuvatiedosto, valitse se, ja klikkaa OK 5. Kuva ilmestyy pohjapiirrosnäkymään Järjestelmä tuo kuvatiedoston osaksi Aalto Control -järjestelmää. Näin ollen, alkuperäisen kuvatiedoston muokkaaminen ei muuta Aalto Controlissa olevaa kuvaa. Jo asetetun kuvatiedoston vaihtaminen tapahtuu samalla tavalla kuin uuden kuvatiedoston asettaminen, sillä erotuksella että kohdassa 3 tulee valita Assing new map. Tämä toiminto voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun rakennukseen on tehty pieniä rakenteellisia muutoksia jotka eivät vaikuta valaisimien sijoitteluun. Kun vanha kuva korvataan uudella, uuden kuvan mittasuhteiden, koon ja resoluution tulee olla identtisiä vanhan kuvan kanssa. Jos näin ei ole, valaisimien sijainti kartalla tulee tarkastaa ja korjata tarvittaessa. Mikäli kohdassa 3 valitaan Unassign map, poistaa järjestelmä kyseisen kohteen pohjapiirustuksen. Toisin kuin Assign new map -toiminto, Unassign map poistaa myös karttaan liitetyt valaisimien sijaintitiedot. Valaisimen sijoittaminen pohjapiirustukseen 1. Tarkasta, että valaisin on liitetty oikeaan kohteeseen, ja siirrä se tarvittaessa 2. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella valaisinta rakenteellisessa valaisinlistassa 3. Valitse Assign aukeavasta valikosta 4. Klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella sitä kohtaa kartassa, johon haluat sijoittaa valaisimen 2012 Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 13

14 Pohjapiirustuksen symbolit ja toiminnot Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Kuva 6. Pohjapiirustus Pohjapiirustukseen lisätyt valaisimet näkyvät kuvan päällä pieninä ympyröinä. Ympyrän väri kertoo valaisimen tilan: Vihreä valaisin on kytketty päälle, ja se toimii ilman virheitä Harmaa valaisin on kytketty pois päältä Keltainen valaisimeen ei ole tilapäisesti (alle 24 tuntiin) saatu yhteyttä Punainen valaisin on ilmoittanut vikatilasta, tai se ei ole vastannut yli 24 tuntiin Kun yksittäinen valaisin on valittuna rakenteellisesta valaisinlistasta, kyseisen valaisimen karttasymboli vilkkuu. Hiiren osoittimen siirtäminen valaisimen karttasymbolin päälle avaa tietoikkunan karttasymbolin viereen (tietoikkuna on näkyvissä kuvan 6 oikeassa alareunassa) Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 14

15 7. TEST INFO -VÄLILEHTI Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas Kuva 7. Test Info -välilehti 1. Testihistorian aikajakso Rajoittaa taulukossa esitetyn testihistorian määriteltyyn aikajaksoon. Syötä tähän ne päivämäärät, joiden välistä testihistoriaa haluat tarkastella (from=aloituspäivä, to=päättymispäivä) 2. Testihistorian työkalupalkki Show warnings -suodatin. Kun tämä valinta on päällä, testihistoriassa näytetään varoitukset. Ota valinta pois päältä, mikäli haluat piilottaa varoitukset. Print-painike. Tätä painiketta klikkaamalla saat tulostettua testihistoria taulukossa olevat tiedot tietokoneesi oletustulostimella. Clear Warnings -painike. Tätä painiketta klikkaamalla järjestelmä poistaa kaikki varoitusmerkinnät tietokannasta. HUOM! Clear Warnings painike poistaa kaikki varoitusmerkinnät tietokannasta pysyvästi Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 15

16 Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas 3. Testihistoria-taulukko Tässä taulukossa näkyy kaikki kohdassa 1 määritellyn ajanjakson testitulokset. Testin päivämäärä näkyy sarakkeessa Date, kellonaika kohdassa Time ja valaisimen RF ID -tunniste sarakkeessa RF_ID. Sarake Result näyttää järjestelmän tuloskoodin, ja kohta Description sisältää englanninkielisen selityksen testituloksesta. Testitulosten tulkinta: Resultkoodi: OK No connect H V D I T U K Y Selitys: Kaikki testit on läpäisty onnistuneesti. Valaisimeen ei ole saatu yhteyttä. Valaisinledit on todettu liian himmeiksi useiden valotestien jälkeen. Optinen valotasotesti ei onnistunut. Valaisinledien jännite ei ole riittävä. Valaisinledien läpi ei kulje hyväksyttävä määrä virtaa. Edellinen toiminta-aikatesti ei onnistunut. Kondensaattoreiden jännite on liian matala täysimittainen toiminta-aikatestin suorittamiseen. Kondensaattoreita ei havaita. Jokin muu testauksen estävä vika Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 16

17 Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas 8. SETTINGS-VÄLILEHTI Kuva 8. Settings-välilehti 1. Sähköpostiasetukset Järjestelmä lähettää Aalto emergency light report -tilaraportin tässä määriteltyihin sähköpostiosoitteisiin (Address 1-3). Osoitekenttien oikealta puolelta voit määritellä, haluatko raportin kerran päivässä (=Once a day), viikossa (= week) vai kuukaudessa (= month). Tilaraportti sisältää valaisimien kokonaismäärän, epäkunnossa olevien valaisimien määrän ja niiden valaisimien määrän joihin ei ole saatu yhteyttä. TEST-painikkeen klikkaaminen lähettää tilaraportin välittömästi määriteltyihin sähköpostiosoitteisiin. 2. View settings -asetus Tällä asetuksella voit määritellä sen tietokannan kentän, joka näytetään valaisimien tunnisteena Main View -välilehden rakenteellisessa valaisinlistassa. HUOM! View Setting -asetusta tulisi käyttää vain silloin kun valaisimia tarkkaillaan rakenteellisen valaisinlistan kautta, ei silloin kun valaisimien tiloja muutetaan tai valaisintietokantaan tehdään muita muutoksia Main View -välilehden kautta. Tämä siksi, että mikäli View Settings -asetuksen määrittelemän tietokentän arvo ei ole yksilöllinen (eli sama arvo löytyy useamman valaisimen kohdalta), järjestelmä käyttää kyseisen valaisinryhmän sisältä ensimmäistä valaisinta oletusvalaisimena. Kaikki tila- ja muut muutokset tehdään siis vain tälle valaisimelle, huolimatta siitä mikä ryhmän valaisimista on valittuna rakenteellisessa valaisinlistassa. On suositeltavaa, että Edit On -tilan ollessa päällä tämä asetus on aina RF_ID Teknoware Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin 17

1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Peruskäsitteet...3

1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Peruskäsitteet...3 KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Peruskäsitteet...3 2. AALTO CONTROL -JÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN... 4 2. 1. Aalto Control 4.0 -PC-ohjelmiston asentaminen:...5 2. 2. Käyttäjänimien luominen:...5

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi Verkkokaupassa myynnissä kortit, arpojen lisätilaukset, tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä:

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä: Share-työkalu Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot