Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut Finpro ry, Porkkalankatu 1, Helsinki. Final

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 17.11.2014 Finpro ry, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Final"

Transkriptio

1 Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut Finpro ry, Porkkalankatu 1, Helsinki Final

2 Ohjelma 09:30 10:00 Ilmoittautuminen, kahvi 10:00 10:05 Tilaisuuden avaus Jukka Salo, Executive Vice President, Finpro ry 10:05 10:20 Finpro/Export Finland yritysten kansainvälistäjänä Markus Suomi, President & CEO, Finpro ry 10:20 10:50 Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalveluiden rakenne ja julkinen kilpailutus Risto Kaski, Area Director, Finpro ry 11:50 11:10 Team Finland kasvuohjelma: Elintarviketeollisuus Esa Wrang, Head of Industry, Finpro ry Team Finland kasvuohjelmia: ICT ja digitalisaatio Hanna Marttinen-Deakins, Head of Industry, Finpro ry 11:30 11:45 Palautekeskustelu ja ohjeita klinikkatapaamisia sekä verkottumista varten Seppo Kaikkonen, Area Manager, Finpro ry 11:45 13:00 Omakustanteinen lounas 13:00 16:00 Ennalta sovittuja henkilökohtaisia tapaamisia, palveluntarjoajien keskinäistä verkottumista 2 TILAISUUS VIDEOIDAAN JA LAITETAAN FINPRON WWW-SIVUILLE

3 Finpro/Export Finland yritysten kansainvälistäjänä Markus Suomi, President & CEO, Finpro ry

4 4

5 5

6 6 Finpron kansainvälinen verkosto

7 Export Finlandin palvelut

8

9

10 Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalveluiden rakenne ja julkinen kilpailutus toteutettavia Kasvuohjelmia varten Risto Kaski Area Director Finpro ry, Export Finland

11 Tekninen vuoropuhelu Vuoropuhelun tarkoituksena on - kartoittaa palveluntarjoajia ja kertoa alan toimijoille Team Finland - kasvuohjelmien puitteissa tarvittavista asiantuntijapalveluista ja suunnitteilla olevasta kilpailutuksesta - Kerätä palautetta alan toimijoilta kilpailutuksen onnistumiseksi Vuoropuhelun järjestäminen ei velvoita Finproa toteuttamaan hankintaa vuoropuhelun yhteydessä esitetyllä tavalla tai muutoinkaan - Muutokset esityksessä kuvattuun ohjelmien sisältöön ja asiantuntijapalveluiden kilpailutukseen ovat mahdollisia Vuoropuheluun osallistuminen ei vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisesti myöhemmin järjestettävässä tarjouskilpailussa - Palveluntarjoajilta ei teknisen vuoropuhelun yhteydessä oteta vastaan palveluntarjoajaa koskevia esityksiä - Mahdolliset kysymykset tulee esittää tilaisuudessa 11

12 Team Finland -kasvuohjelmat Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja Team Finland -kasvuohjelmia toteutetaan toimialakohtaisesti Suomessa ja ulkomailla valituilla kohdemarkkinoilla. Palvelut toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön osittain rahoittamana kansallisella rahoituksella (Team Finland -ohjelmille tarkoitettujen määrärahojen puitteissa). Valmennukseen osallistuvat pk-yritykset maksavat valmennuksesta omavastuuosuuden. Valmennus ei sisällä De Minimis tukea. 12

13 Kilpailuttava ja tilaava taho Finpro ry, Porkkalankatu 1, PL 358, Helsinki Team Finland Kasvuohjelmia toteuttavat palveluntarjoajat Suomessa ja maailmalla. 13

14 Kilpailutuksen toteutus puitejärjestelynä Hankinta on tarkoitus toteuttaa puitejärjestelynä avoimella menettelyllä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnan kohteena ovat lähinnä pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattujen toimialakohtaisten asiantuntijamoduulien toteuttaminen jäljempänä kuvatun erittelyn mukaisesti osa-alueittain eli toimialoittain. Asiantuntijamoduuleihin valitaan toimialakohtaisesti tietty määrä puitesopimustoimittajia (PST). Tarjoaja voi osallistua yhtä tai useampaa toimialaa koskevaan tarjouskilpailuun. Team Finland Kasvuohjelmat toteutetaan TEMin ohjeistuksen - Yritysten yhteishankkeet ja niiden tuki mukaisesti. https://www.tem.fi/yritykset/yritysten_kansainvalistymisen_edistaminen/yritysten_yhtei shankkeet_ja_niiden_tuki 14

15 Alihankkijoiden käyttö ja verkostoituminen Team Finland kasvuohjelmat ovat maantieteellisesti laajoja ja kattavat useita toimialoja. Toimiva palvelukokonaisuus edellyttää toisiaan täydentävien asiantuntijapalvelujen tarjoajien yhteistyötä. Puitesopimustoimittaja saa käyttää alihankkijoita, joiden toiminnasta sen on vastattava kuten omastaan. Tavoitteena on, että puitesopimustoimittajat käyttävät palvelujen toteuttamiseen parasta mahdollista osaamista ja verkostoituvat eri palveluntarjoajien kanssa täydentääkseen omaa osaamistaan. Kaikkia alihankkijoita ei tarvitse nimetä tarjouksessa, mutta alihankkijoiden käyttö on kuvattava. Ennen Finpron hankkiman asiantuntijamoduulin toteuttamista puitesopimustoimittajan on hyväksytettävä Finprolla sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä alihankkijat. 15

16 Alihankkijoiden käyttö ja verkostoituminen Tarjoajat voivat halutessaan tehdä tarjouksia konsortioina, joiden jäsenten on yhdessä täytettävä toimittajalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoajina ja konsortioissa voi olla mukana myös ulkomaisia toimittajia. Finpron tehtäviin kuuluu tunnistaa maailmanlaajuisesti korkeatasoisia paikallisia yrityskonsultointipalvelujen toimittajia, joilta vientiyritykset voivat niin halutessaan ostaa konsultointipalveluja. Tieto Finpron tunnistamasta paikallisten konsultointipalvelujen toimittajien verkostosta on myös puitesopimustoimittajien käytettävissä. Jokaisen TF Kasvuohjelman osalta Finpro varmistaa, että palvelutarjoajia löytyy ohjelman kohdemarkkinoilla. 16

17 Tarjoajien taloudellisia reunaehtoja Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin (Suomessa rekisteröityneellä voimassa oleva Y-tunnus) Verot ja muut lakisääteiset maksut maksettu Suomen Asiakastieto tai vastaava: Riskiluokka 1-3 Moduuleissa 2.1 ja min. konsultoinnin liikevaihto on 300 k Yrityskonsortioita voidaan muodostaa niin, että yhteisvastuullisten tarjoajien yhteinen konsultoinnin liikevaihto on min. 300 k Koulutusmoduuleissa (Moduulit 1.1. ja 1.2., kts. jäljempänä) ei ole vastaavaa liikevaihtorajaa 17

18 Osallistujayritysten taloudellisia reunaehtoja Voimassa oleva Y-tunnus Verot ja muut lakisääteiset maksut maksettu Suomen Asiakastieto: Riskiluokka 1-3 Omavaraisuusaste >20% Moduuleissa 2.1 ja min. liikevaihto ja/tai julkinen/yksityinen rahoitus on 500 k Kansainvälisen liiketoiminnan kasvutavoite on merkittävä, minimissään 10% / vuosi Tuotteen tai palvelun min. 50% kotimaisuusaste Taloudellista riskiä sisältävät yritykset maksavat ostohinnan kokonaisuudessaan etukäteen. Finpro palauttaa yrityksen TEM tukiosuuden sen jälkeen, kun TEM on kirjannut sen ao. yritykselle Finpro hakee osallistuvalle pk-yritykselle harkinnanvaraisen valtionavustuksen, joka on suuruudeltaan 50% tai 65% yrityksen kustannuksesta. Suurille yrityksille valtionavustus on 25 %. 18

19 Puitesopimustoimittajan velvollisuuksia Osallistujien rekrytointi toteutettaviin asiantuntijamoduuleihin ja osallistujien kelpoisuuden todentaminen Koulutusmoduuleissa läsnäolon todentaminen Moduulien suunnittelu ja toteutus Koulutus- ja valmennusaineiston tuottaminen Yrityskohtaisen palautteen kerääminen Muistioiden pitäminen työpajoista ja kokouksista Toteutuksen ja tulosten raportointi Jatkotoimenpidesuositukset Velvollisuudet tarkentuvat tarjouspyynnössä. 19

20 Kilpailutettavat asiantuntijamoduulit Moduuli 1.1. Export camp Suomessa / Kansainvälistymissuunnitelman tekeminen Moduuli 1.2. Export camp Suomessa / Myynti-, markkinointi- ja jakelutieosaamisen kehittäminen Moduuli 2.1 Kehittämismoduuli Moduuli 3.1. Moduuli 3.2. Moduuli 3.3. Valmistautuminen Export Campiin kohdemarkkinoilla Markkinaselvitys yritysryhmälle kohdemarkkinoilla Markkinaselvitys ohjelmalle kohdemarkkinoilla 20 Moduuli 3.4. Export Camp kohdemarkkinoilla.

21 Kokonaiskuva kilpailutettavista moduuleista Asiantuntijamoduuli Kuvaus Palkkio konsultille Yrityslkm Kesto pv PST max lkm/osa-alue Yritys-hinta ** 1.1 Export Camp Suomessa. Kansainvälistymissuunnitelman tekeminen /pv (2 kons.) TEM-tuki 65% 1.2. Export Camp Suomessa. Myynti-, markkinointi- ja jakelutieosaamisen kehittäminen 2.1 Kehittämismoduuli Moduulin sisältö määritetään aina yrityskohtaisesti 3.1. Valmistautuminen Export Campiin Valmistautuminen Suomessa Export Campiin kohdemaissa /pv (2 kons.) TEM-tuki 65% 5 x (2.1, ) /pv (2 kons.) TEM-tuki 50% TEM-tuki 65% 3.2. Markkinaselvitys yritysryhmälle kohdemarkkinoilla 3.3. Markkinaselvitys ohjelmalle kohdemarkkinoilla 3.4. Export Camp kohdemarkkinoilla. Erillisselvityksiä synergisille yritysryhmille Erillisselvityksiä toimialoittain 3 pv ohjelma kohdemarkkinalla Yksittäinen tai lisäohjelmapäivä * 6 - useita kohdemaita * Julkinen Useita kohdemaita * * jösdföasdfkäafk sdffsf / yrityslkm TEM-tuki 65% 0 TEM-tuki 100% * Kohdemarkkinoilla toteutettavien moduulien osalta ostohinta ns. indeksoitu paikallisen kustannustason mukaan ** Kunkin asiantuntijamoduulin lopullinen yrityshinta määräytyy TEM tukipäätöksessä pv Max 2 pv 5950 / yrityslkm 1400 / yrityslkm TEM-tuki 65 %

22 Kilpailutus toimialoittain Hankinnan kohteena ovat lähinnä pk-yrityksien kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnatut asiantuntijamoduulit, joiden toteuttajiksi edellä mainittuina kokonaisuuksina valitaan toimialakohtaisesti puitesopimustoimittajia. Tarjoaja voi osallistua yhteen tai useampaan toimialaa koskevaan tarjouskilpailuun. Toimialat ovat: 1) Manufacturing Meri-, öljy- ja kaasuteollisuus ja arktiset meret Kaivosteknologiavienti ja investoinnit Suomeen 6) Food 2) Bio-economy 7) ICT and Digitalisation 3) Cleantech 8) Life Sciences 4) Creative industries and design 9) Travel 5) Education and learning 10) Cross-Industry 22

23 Esimerkkejä TF Kasvuohjelmista ja niiden kohdemarkkinoista 1. Manufacturing incl. Arctic competences Meri-, öljy- ja kaasuteollisuus ja arktiset meret Kaivosteknologiavienti ja investoinnit Suomeen High-tech manufacturing Rakennusteknologiat 2. Bio-economy Sahatuotteet, puutuoteteollisuus Puurakentaminen Biomateriaalit, bioenergia Ranska, Norja, Venäjä, Brasilia, Meksiko, Hollanti, Saksa, Italia, Kiina, Korea, Japani, Singapore, Peru, Chile Kanada, Australia, Chile, Venäjä, Peru, Etelä-Afrikka, Brasilia, Sambia, Meksiko, Filippiinit, Mongolia, Kazakstan, Indonesia Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia/Lat. Amerikka, Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, Skandinavia 3. Cleantech Beautufil Beijing Vesiala Waste to energy Smart grids 4. Creative industries and design Luovimo: luovat alat Kioskista konserniksi muotibrändit Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia/Lat. Amerikka Eurooppa erityisesti UK, Saksankieliset maat, Pohjoismaat, Turkki Aasia: Korea, Japani, Kiina, Taiwan; USA, Venäjä Education and learning Future Learning Finland Yksityiskouluja; Koulutusjärjestelmien uudistaminen Arabimaat, Kiina, Indonesia, Venäjä

24 Esimerkkejä TF Kasvuohjelmista ja niiden kohdemarkkinoista 6. Food Food from Finland Aloittavat: Venäjä, Skandinavia (Ruotsi, Tanska, Norja), Baltia (erityisesti Latvia ja Liettua), Saksa Kokeneet: Venäjä, Saksa, Kiina, Etelä-Korea, Japani ICT and Digitalization Mobility as a Service (Älyauto ja liikenne) Capitalize your Knowledge (big data analyytikka) Telecom industry Mobile Virtual Network Operators Digital Africa 8. Life Sciences Finland Care; Digitalisoituvat sairaalat Esim. Dental, Diagnostics, ehealth, 9. Visit Finland (travel) Finland Stop-Over; Merellinen saaristo Hyvinvointimatkailu FinnRelax 10. Cross-Industry FinConnect Sijoittajapäivät Lähi-Idässä Kehittyvät markkinat Pääoman hankinta kansainvälisiltä sijoittajilta (VC) Länsi-Eurooppa, Usa, Etelä-Korea, Kiina, Japani Saksa, Usa. UK, Kiina, Malesia, Filippiinit, Singapore Kiina, Mexico Sub-Saharan Africa Kaakkois-Aasia, Kiina, Etelä-Korea, Japani, EU, Persianlahdenmaa, Venäjä, Pohjois-Amerikka Skandinavia, Latvia,Liettua, Saksa, Kiina, Etelä- Korea, Japani Kiina, Japani, Itä-Aasia, Venäjä, Saksa, Ranska, UK, Italia, Espanja, Hollanti Globaali markkina-alue Dubai & Abu Dhabi Tansania, Sambia, Myanmar, Vietnam, Afganistan, Pakistan, Keski-Aasia, Latinalaisen Amerikka, Intia, Syyria USA, Venäjä, Kiina, Ruotsi, Lähi-Itä, Intia, Israel, Saksa, UK

25 Food from Finland Team Finland kasvuohjelma: Elintarviketeollisuus Esa Wrang Head of Industry, Food Finpro ry, Export Finland

26 Elintarvikkeiden vientiohjelman taustaa Suomen elintarvikevienti on kasvussa ja sen arvo on tällä hetkellä 1,6 miljardia euroa. Samaan aikaan kuitenkin elintarvikkeiden kauppataseen vaje on noin 2,7 miljardia euroa (tuonti on noin 4,3 miljardia euroa). Kansainvälinen elintarvikekauppamme on yhteensä noin 6 miljardia euroa (sisältää ulkomaisten tytäryritysten paikallisen liikevaihdon). Noin 40 % suomalaisten elintarvikeyritysten liikevaihdosta tehdään ulkomailla. Suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä vain noin % toimii kansainvälisillä markkinoilla. Kotimarkkinoilla kasvu on vaikeaa. Kasvuhakuisia yrityksiä on kuitenkin runsaasti. Vientituotteiden valikoimaa ja vientiyritysten määrää on mahdollista lisätä merkittävästi. Suomalaisille tuotteille ja osaamiselle on kysyntää. Venäjä, Ruotsi, Viro ja Saksa yhdessä muodostavat yli 50 % elintarvikeviennistämme. Uusia markkinoita ja markkina-alueen laajentamista tarvitaan kipeästi, jotta elintarviketeollisuutemme kannattavuus ja toiminta voidaan turvata. 26

27 Vientiohjelman tavoitteet vuoteen 2020 Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen 3 mrd euroon vuoteen 2020 mennessä, jotta elintarvikealan kauppatase voidaan kuroa kiinni ja synnyttää merkittävä arvonlisä Suomeen. Suomen korkeampi maaimago ja vahva brändäys elintarviketuotannon osaajamaana; tavoitteena on luoda erityinen korkean osaamistason rooli suomalaisille elintarvikkeille (ruoka- ja juomatuotteille, sekä alan osaamiselle; ruokaturvallisuus, koneet ja laitteet). Luoda elintarvikealalle konkreettinen ja merkittävä Team Finland - vientiohjelma, jolla on selkeät koko toimialaa koskevat hyödyt ja onnistumismahdollisuudet. Saada ohjelmaan mukaan 100 kpl suomalaista elintarvikealan yritystä, sekä elintarvikealan palvelu- ja laiteyritystä. Noin 5000 uuden työpaikan synnyttäminen elintarvikesektorille. Pk yritysten laajempi kansainvälistyminen ja yritysten välisen yhteistyön synnyttäminen. 27

28 Vientiohjelman maa- ja markkinavalinnat KOHDEMAAT Seuraavat markkinat tulevat olemaan elintarvikealan vientiohjelman painopistemaita. Venäjä Skandinavia Baltia Saksa Kiina ja muu Itä-Aasia (Etelä-Korea, Japani) Vientiohjelman painopisteenä on Itämeri-fokus ja muut lähimarkkinat sekä Itä-Aasia. Perusteina on riittävä markkina-alue, kasvupotentiaali sekä suomalaisten elintarvikkeiden parempi kilpailukyky ja tunnettuus. Toimenpiteistä noin 80% suunnataan valittuihin markkinoihin. Loput 20% kohdistetaan selektiivisesti muihin markkinoihin. Alan yritysklusterien kanssa täsmennetään markkinavalinnat. Suuret yritykset toimivat jo Itämeren alueella ja heidän uudet vientiponnistelut suuntautuvat kaukaisemmille markkinoille. Näihin maihin tehdään valikoidusti toimenpiteitä (erityisesti Kiina ja muut Itä- Aasian maat). 28

29 Elintarvikevientiohjelman strategiset painopistealueet Yritysten vientivalmiuksien nostaminen Yhteistyö ja verkostoituminen Viennin esteiden poistaminen ja markkinamahdollisuudet Brändäys, markkinointi ja näkyvyys Neuvonta, koulutus, vientivalmennus Yrityskohtainen konsultointi Asiantuntijoiden käyttö, coaching, mentorointi Menestystarinat ja Tähti-ohjelma Team Finland verkoston rooli ja yritysten avustaminen Yritysten välinen yhteistyö (mm. yhteinen tarjoama) Ryhmätoimenpiteet (messut, fact finding, jne) Elintarviketeollisuusliiton viennin- ja kansainvälistymisen edistämisryhmä Foorumit: Best practice sharing, LinkedIn, jne Teemat ja klusterit Yritysten- ja organisaatioiden/viranomaisten välinen yhteistyö, kansainvälinen Team Finland verkosto Yritysten vientivalmiuksien nostaminen Markkinaymmärryksen lisäys, markkinamahdollisuudet Tapahtumanäkyvyys, ryhmätoimenpiteet Suomi-ruoan brändäys ja näkyvyys PR ja viestintä Markkinamahdollisuuksien tunnistaminen Kaikkien markkinointikanavien luova käyttö 29

30 Elintarvikealan pk- yritysten vientivalmiuksien kehittäminen Elintarvikealan pk-yrityksille räätälöity viennin TF Kasvuohjelma vahvistaa viennin osaamista valittuihin kohdemaihin. Ohjelma auttaa löytämään uusia vientikanavia yrityksille, valmentaa myymään ja markkinoimaan kohdemaassa. Ohjelma rohkaisee verkostoitumaan muiden vientiyritysten kanssa. Koulutus / asiantuntijamoduulit: Kohdemarkkinoiden valinta potentiaalisten elintarvikealan markkinoiden joukosta Kohdemaan liiketoimintakulttuuriin perehtyminen Vientituotesortimentin ja kilpailuetujen rakentaminen, arvolupaus Markkinoille tulon vaihtoehdot, asiakkaat ja jakelukanavat: viennin rahoitus ja käytännön toimet Myynti ja markkinointi valituissa kohdemaissa; kuluttajien tuntemus, brändin rakentaminen, mainonta, menekinedistäminen Tutustumismatkoja kohdemarkkinoille; jakelukanavat, partneriverkosto, viranomaiset Markkinaselvitykset yritysryhmien ja ohjelman käyttöön. Yritysten tarpeisiin räätälöity kehittämismoduuli kasvusuunnitelmien rakentamiseksi Finpro 17/11/2014

31 ICT & Digitalization Team Finland kasvuohjelma Hanna Marttinen-Deakins Head of Industry, ICT & DIgitalisaatio Finpro ry, Export Finland

32 Suunnitteilla olevia tulevia kasvuohjelmia 2014: Mobility as a Service. Hyödynnetään autoteollisuuden ja liikenteen murroksen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille viestintä- ja ohjelmistoalan yrityksille. Luodaan Suomesta liikenteen murroksen ykkösmaa. Capitalize your Knowledge: Big data analyytikan teknologia- ja palvelutoimittajille haetaan uutta kasvua globaaleilta markkinoilta ja rakennetaan Suomen tunnettavuutta Big data analyytikan hyödyntämisen huippuosaajana /1/2014 Finpro

33 Suunnitteilla olevia tulevia kasvuohjelmia 2015 Telecom industry - Mobile Virtual Network Operators (MVNO) - Kiina. Mobiiliverkkomarkkinoiden avautuminen yksityisille yrityksille on luonut uusia mahdollisuuksia suomalaisille mobiilipalveluyrityksille. - Mexico. Kansallisen tietoliikenneverkon rakentaminen tarvitsee tietoliikenneverkkojen ja verkon komponenttien toimittajia sekä MVNO elementtien toimittajia ja erilaisia mobiiliaplikaatioita. Digital Africa. Haastetaan suomalaiset yritykset tarttumaan Afrikan digitalisoitumisen luomaan kasvumahdollisuuteen. On- Muita mahdollisia teemoja joiden ympärille voi tulla kasvuohjelmia: Cybersecurity, line trading, Financial sector services and solutions /1/2014 Finpro

34 TF Kasvuohjelma: Mobility as a Service

35 Tim Streck-Inrix

36 Mobility as a Service kasvuohjelman taustaa Suomalaisyrityksillä kovaa osaamista tieto- ja viestintäteknologiassa ja sen mahdollistamissa ratkaisu-ja palvelumalleissa. Toimialan rakenteellinen muutos ja kotimarkkinoiden pienuus kriittisiä kasvun esteitä. Autoteollisuuden ja siihen liittyvän liikenteen raju murros maailmanmarkkinoilla mahdollistaa uutta kasvupotentiaalia suomalaisille toimijoille. Älyliikenne ja -auto markkinoilla suomalaisten yritysten osaaminen on maailman huippuluokkaa. Kasvun esteenä kuitenkin resurssien pienuus ja heikko tunnettavuus. Tavoitteena yritysklustereiden rakentaminen, potentiaalisten kasvumarkkinoiden ja toimijoiden löytäminen sekä näkyvyyden lisääminen markkinoilla. Ohjelma edistää Suomen tunnettavuutta liikenteen murroksen ykkösmaana. Tällä tuetaan suomalaisten yritysten kasvua kansainvälisillä markkinoilla Suomessa tehtävän liiketoiminnan ja innovaatiotyön houkuttelevuutta ulkomaalaisille investoijille

37 Mobility as a Service kasvuohjelman tavoitteet Kasvuohjelman lyhyentähtäimen tavoitteena on herättää suomalaiset yritykset liikenteen ja autoteollisuuden murroksen luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä mahdollistaa konkreettisten markkinaponnistelujen aloittaminen valituilla kohdemarkkinoilla. Länsi-Euroopan pilotin tavoitteena on, että noin suomalaista yritystä aloittaa neuvottelut länsi-euroopan toimijoiden kanssa. USA, Korea (mahdollisesti Japani, Kiina) toimenpiteiden tavoitteena on viedä suomalaiset yritykset keskusteluihin alan identifioitujen toimijoiden kanssa. Kasvuohjelma tähtää Suomen tunnettavuuden lisäämiseen liikenteen murroksen ykkösmaana ja houkuttelevana innovaatiotoiminnan kohdemaana alalla. Kasvuohjelman pitkäntähtäimen tavoitteena on 2020 mennessä työllistää Suomessa ihmistä, nyt n työpaikkaa alalla. Löytää uusia kasvumarkkinoita ja aloittaa niillä uutta liiketoimintaa. Luoda Suomesta liikenteen murroksen ykkösmaa.

38 Mobility as a Service kasvuohjelman painopistealueet Markinointi- ja myyntiosaamisen vahvistaminen koulutus- ja strategiatyöpajoja Suomessa/kohdemaissa valmistetaan yrityksiä kohtaamaan potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita haetaan mahdollisia synergiaetuja ja rakennetaan tarvittaessa konsortioita. Yhteistyö ja verkostoituminen Export Camp:t valituissa kohdemaissa ja niihin valmistautuminen Suomessa (yritykset, TF) Hyödynnetään innovatiivisia toimintamalleja kuten Hackaton tapahtumia, Venture Forum toimintaa Mahdollisuuksien tunnistaminen Toteutetaan markkinaselvityksiä uusilla potentiaalisilla kohdemarkkinoilla, tavoitteena löytää uusia asiakkaita Lisätään ymmärrystä uusista markkinoista ja niissä olevista toimijoiden haasteista ja tarpeista Näkyvyys ja markkinointi Konferenssiesiintymiset, Road Showt, Fact Finding matkat, delegaatiovierailut, lehdistövierailut Vaikutetaan päätöksentekijöihin markkinoilla /tuodaan heitä Suomeen ja nostetaan suomalaisen tarjooman näkyvyyttä ja haluttavuutta erilaisin markkinointitoimenpitein. 38

39 Palautekeskustelu ja ohjeita klinikkatapaamisia sekä verkottumista varten Seppo Kaikkonen Area Manager Finpro ry, Export Finland

40 TF Kasvuohjelmiin ja esitettyihin asiantuntijamoduuleihin voi lähettää palautetta klo 9:00 mennessä osoitteeseen Mikä oli toimivaa? Mitä voisi kehittää tai muuttaa? Mille on tarvetta yrityskentässä, jotta pk-yritysten kv-liiketoiminta käynnistyy tai laajenee? Mitkä laatukriteerit voisivat olla toimivia valittaessa tarjoajien joukosta parhaat puitesopimustoimittajat kukin asiantuntijamoduulin toimialakohtaisiksi toimittajiksi? Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme voi ottaa vastaan yritysesittelyjä tai vastata kilpailutusta koskeviin yksittäisiin kysymyksiin. 40

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Itsenäisyydenaukio 2, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Team.Finland.fi

Lisätiedot

Luomua myös vientimarkkinoille

Luomua myös vientimarkkinoille Luomua myös vientimarkkinoille Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry. 10.4.2014 Kansallinen Ruokastrategia 2030 - elintarvikeala on kasvuala Mistä kasvua? Tuonnin kanssa kyettävä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Ratapihankatu 36, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Yritysten kasvun

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

uudet maat, ainaa tian Green

uudet maat, ainaa tian Green Ympäristöalan vienninn rahoitus ja uudet liiketoimintamallit: Case kohteina Balt tian maat, Venäjä ja Ukr ainaa Tutkimusraportti Anu Hassinen, Lauri Hietaniemi, Evilina Lutfi Green Net Finland ry ISBN

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma LUONNOS 25.11.2013 klo 13.15 LUONNOS 2.12.2013 klo 10.30 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-

Lisätiedot

Active Business Cluster for export (ABC)

Active Business Cluster for export (ABC) 2014 Active Business Cluster for export (ABC) Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälisten verkostojen vahvistaminen Projektisuunnitelma, projektin toimintamalli, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma anne.pesola

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (22) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2015 Käsittelijä Merja Taipale Hakemusnumero 301570 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Ammatillisen täydennyskoulutuksen vienti Venäjälle kehitysohjelma Imatra Lappeenranta Kouvola Kotka Pietari Kirjoittajat: Päivi Korhonen (PDGE Project Development

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma EHDOTUS 9.12.2013 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Tavoitteet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne-

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot