Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut Finpro ry, Porkkalankatu 1, Helsinki. Final

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 17.11.2014 Finpro ry, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Final"

Transkriptio

1 Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut Finpro ry, Porkkalankatu 1, Helsinki Final

2 Ohjelma 09:30 10:00 Ilmoittautuminen, kahvi 10:00 10:05 Tilaisuuden avaus Jukka Salo, Executive Vice President, Finpro ry 10:05 10:20 Finpro/Export Finland yritysten kansainvälistäjänä Markus Suomi, President & CEO, Finpro ry 10:20 10:50 Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalveluiden rakenne ja julkinen kilpailutus Risto Kaski, Area Director, Finpro ry 11:50 11:10 Team Finland kasvuohjelma: Elintarviketeollisuus Esa Wrang, Head of Industry, Finpro ry Team Finland kasvuohjelmia: ICT ja digitalisaatio Hanna Marttinen-Deakins, Head of Industry, Finpro ry 11:30 11:45 Palautekeskustelu ja ohjeita klinikkatapaamisia sekä verkottumista varten Seppo Kaikkonen, Area Manager, Finpro ry 11:45 13:00 Omakustanteinen lounas 13:00 16:00 Ennalta sovittuja henkilökohtaisia tapaamisia, palveluntarjoajien keskinäistä verkottumista 2 TILAISUUS VIDEOIDAAN JA LAITETAAN FINPRON WWW-SIVUILLE

3 Finpro/Export Finland yritysten kansainvälistäjänä Markus Suomi, President & CEO, Finpro ry

4 4

5 5

6 6 Finpron kansainvälinen verkosto

7 Export Finlandin palvelut

8

9

10 Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalveluiden rakenne ja julkinen kilpailutus toteutettavia Kasvuohjelmia varten Risto Kaski Area Director Finpro ry, Export Finland

11 Tekninen vuoropuhelu Vuoropuhelun tarkoituksena on - kartoittaa palveluntarjoajia ja kertoa alan toimijoille Team Finland - kasvuohjelmien puitteissa tarvittavista asiantuntijapalveluista ja suunnitteilla olevasta kilpailutuksesta - Kerätä palautetta alan toimijoilta kilpailutuksen onnistumiseksi Vuoropuhelun järjestäminen ei velvoita Finproa toteuttamaan hankintaa vuoropuhelun yhteydessä esitetyllä tavalla tai muutoinkaan - Muutokset esityksessä kuvattuun ohjelmien sisältöön ja asiantuntijapalveluiden kilpailutukseen ovat mahdollisia Vuoropuheluun osallistuminen ei vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisesti myöhemmin järjestettävässä tarjouskilpailussa - Palveluntarjoajilta ei teknisen vuoropuhelun yhteydessä oteta vastaan palveluntarjoajaa koskevia esityksiä - Mahdolliset kysymykset tulee esittää tilaisuudessa 11

12 Team Finland -kasvuohjelmat Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja Team Finland -kasvuohjelmia toteutetaan toimialakohtaisesti Suomessa ja ulkomailla valituilla kohdemarkkinoilla. Palvelut toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön osittain rahoittamana kansallisella rahoituksella (Team Finland -ohjelmille tarkoitettujen määrärahojen puitteissa). Valmennukseen osallistuvat pk-yritykset maksavat valmennuksesta omavastuuosuuden. Valmennus ei sisällä De Minimis tukea. 12

13 Kilpailuttava ja tilaava taho Finpro ry, Porkkalankatu 1, PL 358, Helsinki Team Finland Kasvuohjelmia toteuttavat palveluntarjoajat Suomessa ja maailmalla. 13

14 Kilpailutuksen toteutus puitejärjestelynä Hankinta on tarkoitus toteuttaa puitejärjestelynä avoimella menettelyllä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnan kohteena ovat lähinnä pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattujen toimialakohtaisten asiantuntijamoduulien toteuttaminen jäljempänä kuvatun erittelyn mukaisesti osa-alueittain eli toimialoittain. Asiantuntijamoduuleihin valitaan toimialakohtaisesti tietty määrä puitesopimustoimittajia (PST). Tarjoaja voi osallistua yhtä tai useampaa toimialaa koskevaan tarjouskilpailuun. Team Finland Kasvuohjelmat toteutetaan TEMin ohjeistuksen - Yritysten yhteishankkeet ja niiden tuki mukaisesti. https://www.tem.fi/yritykset/yritysten_kansainvalistymisen_edistaminen/yritysten_yhtei shankkeet_ja_niiden_tuki 14

15 Alihankkijoiden käyttö ja verkostoituminen Team Finland kasvuohjelmat ovat maantieteellisesti laajoja ja kattavat useita toimialoja. Toimiva palvelukokonaisuus edellyttää toisiaan täydentävien asiantuntijapalvelujen tarjoajien yhteistyötä. Puitesopimustoimittaja saa käyttää alihankkijoita, joiden toiminnasta sen on vastattava kuten omastaan. Tavoitteena on, että puitesopimustoimittajat käyttävät palvelujen toteuttamiseen parasta mahdollista osaamista ja verkostoituvat eri palveluntarjoajien kanssa täydentääkseen omaa osaamistaan. Kaikkia alihankkijoita ei tarvitse nimetä tarjouksessa, mutta alihankkijoiden käyttö on kuvattava. Ennen Finpron hankkiman asiantuntijamoduulin toteuttamista puitesopimustoimittajan on hyväksytettävä Finprolla sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä alihankkijat. 15

16 Alihankkijoiden käyttö ja verkostoituminen Tarjoajat voivat halutessaan tehdä tarjouksia konsortioina, joiden jäsenten on yhdessä täytettävä toimittajalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoajina ja konsortioissa voi olla mukana myös ulkomaisia toimittajia. Finpron tehtäviin kuuluu tunnistaa maailmanlaajuisesti korkeatasoisia paikallisia yrityskonsultointipalvelujen toimittajia, joilta vientiyritykset voivat niin halutessaan ostaa konsultointipalveluja. Tieto Finpron tunnistamasta paikallisten konsultointipalvelujen toimittajien verkostosta on myös puitesopimustoimittajien käytettävissä. Jokaisen TF Kasvuohjelman osalta Finpro varmistaa, että palvelutarjoajia löytyy ohjelman kohdemarkkinoilla. 16

17 Tarjoajien taloudellisia reunaehtoja Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin (Suomessa rekisteröityneellä voimassa oleva Y-tunnus) Verot ja muut lakisääteiset maksut maksettu Suomen Asiakastieto tai vastaava: Riskiluokka 1-3 Moduuleissa 2.1 ja min. konsultoinnin liikevaihto on 300 k Yrityskonsortioita voidaan muodostaa niin, että yhteisvastuullisten tarjoajien yhteinen konsultoinnin liikevaihto on min. 300 k Koulutusmoduuleissa (Moduulit 1.1. ja 1.2., kts. jäljempänä) ei ole vastaavaa liikevaihtorajaa 17

18 Osallistujayritysten taloudellisia reunaehtoja Voimassa oleva Y-tunnus Verot ja muut lakisääteiset maksut maksettu Suomen Asiakastieto: Riskiluokka 1-3 Omavaraisuusaste >20% Moduuleissa 2.1 ja min. liikevaihto ja/tai julkinen/yksityinen rahoitus on 500 k Kansainvälisen liiketoiminnan kasvutavoite on merkittävä, minimissään 10% / vuosi Tuotteen tai palvelun min. 50% kotimaisuusaste Taloudellista riskiä sisältävät yritykset maksavat ostohinnan kokonaisuudessaan etukäteen. Finpro palauttaa yrityksen TEM tukiosuuden sen jälkeen, kun TEM on kirjannut sen ao. yritykselle Finpro hakee osallistuvalle pk-yritykselle harkinnanvaraisen valtionavustuksen, joka on suuruudeltaan 50% tai 65% yrityksen kustannuksesta. Suurille yrityksille valtionavustus on 25 %. 18

19 Puitesopimustoimittajan velvollisuuksia Osallistujien rekrytointi toteutettaviin asiantuntijamoduuleihin ja osallistujien kelpoisuuden todentaminen Koulutusmoduuleissa läsnäolon todentaminen Moduulien suunnittelu ja toteutus Koulutus- ja valmennusaineiston tuottaminen Yrityskohtaisen palautteen kerääminen Muistioiden pitäminen työpajoista ja kokouksista Toteutuksen ja tulosten raportointi Jatkotoimenpidesuositukset Velvollisuudet tarkentuvat tarjouspyynnössä. 19

20 Kilpailutettavat asiantuntijamoduulit Moduuli 1.1. Export camp Suomessa / Kansainvälistymissuunnitelman tekeminen Moduuli 1.2. Export camp Suomessa / Myynti-, markkinointi- ja jakelutieosaamisen kehittäminen Moduuli 2.1 Kehittämismoduuli Moduuli 3.1. Moduuli 3.2. Moduuli 3.3. Valmistautuminen Export Campiin kohdemarkkinoilla Markkinaselvitys yritysryhmälle kohdemarkkinoilla Markkinaselvitys ohjelmalle kohdemarkkinoilla 20 Moduuli 3.4. Export Camp kohdemarkkinoilla.

21 Kokonaiskuva kilpailutettavista moduuleista Asiantuntijamoduuli Kuvaus Palkkio konsultille Yrityslkm Kesto pv PST max lkm/osa-alue Yritys-hinta ** 1.1 Export Camp Suomessa. Kansainvälistymissuunnitelman tekeminen /pv (2 kons.) TEM-tuki 65% 1.2. Export Camp Suomessa. Myynti-, markkinointi- ja jakelutieosaamisen kehittäminen 2.1 Kehittämismoduuli Moduulin sisältö määritetään aina yrityskohtaisesti 3.1. Valmistautuminen Export Campiin Valmistautuminen Suomessa Export Campiin kohdemaissa /pv (2 kons.) TEM-tuki 65% 5 x (2.1, ) /pv (2 kons.) TEM-tuki 50% TEM-tuki 65% 3.2. Markkinaselvitys yritysryhmälle kohdemarkkinoilla 3.3. Markkinaselvitys ohjelmalle kohdemarkkinoilla 3.4. Export Camp kohdemarkkinoilla. Erillisselvityksiä synergisille yritysryhmille Erillisselvityksiä toimialoittain 3 pv ohjelma kohdemarkkinalla Yksittäinen tai lisäohjelmapäivä * 6 - useita kohdemaita * Julkinen Useita kohdemaita * * jösdföasdfkäafk sdffsf / yrityslkm TEM-tuki 65% 0 TEM-tuki 100% * Kohdemarkkinoilla toteutettavien moduulien osalta ostohinta ns. indeksoitu paikallisen kustannustason mukaan ** Kunkin asiantuntijamoduulin lopullinen yrityshinta määräytyy TEM tukipäätöksessä pv Max 2 pv 5950 / yrityslkm 1400 / yrityslkm TEM-tuki 65 %

22 Kilpailutus toimialoittain Hankinnan kohteena ovat lähinnä pk-yrityksien kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnatut asiantuntijamoduulit, joiden toteuttajiksi edellä mainittuina kokonaisuuksina valitaan toimialakohtaisesti puitesopimustoimittajia. Tarjoaja voi osallistua yhteen tai useampaan toimialaa koskevaan tarjouskilpailuun. Toimialat ovat: 1) Manufacturing Meri-, öljy- ja kaasuteollisuus ja arktiset meret Kaivosteknologiavienti ja investoinnit Suomeen 6) Food 2) Bio-economy 7) ICT and Digitalisation 3) Cleantech 8) Life Sciences 4) Creative industries and design 9) Travel 5) Education and learning 10) Cross-Industry 22

23 Esimerkkejä TF Kasvuohjelmista ja niiden kohdemarkkinoista 1. Manufacturing incl. Arctic competences Meri-, öljy- ja kaasuteollisuus ja arktiset meret Kaivosteknologiavienti ja investoinnit Suomeen High-tech manufacturing Rakennusteknologiat 2. Bio-economy Sahatuotteet, puutuoteteollisuus Puurakentaminen Biomateriaalit, bioenergia Ranska, Norja, Venäjä, Brasilia, Meksiko, Hollanti, Saksa, Italia, Kiina, Korea, Japani, Singapore, Peru, Chile Kanada, Australia, Chile, Venäjä, Peru, Etelä-Afrikka, Brasilia, Sambia, Meksiko, Filippiinit, Mongolia, Kazakstan, Indonesia Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia/Lat. Amerikka, Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, Skandinavia 3. Cleantech Beautufil Beijing Vesiala Waste to energy Smart grids 4. Creative industries and design Luovimo: luovat alat Kioskista konserniksi muotibrändit Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia/Lat. Amerikka Eurooppa erityisesti UK, Saksankieliset maat, Pohjoismaat, Turkki Aasia: Korea, Japani, Kiina, Taiwan; USA, Venäjä Education and learning Future Learning Finland Yksityiskouluja; Koulutusjärjestelmien uudistaminen Arabimaat, Kiina, Indonesia, Venäjä

24 Esimerkkejä TF Kasvuohjelmista ja niiden kohdemarkkinoista 6. Food Food from Finland Aloittavat: Venäjä, Skandinavia (Ruotsi, Tanska, Norja), Baltia (erityisesti Latvia ja Liettua), Saksa Kokeneet: Venäjä, Saksa, Kiina, Etelä-Korea, Japani ICT and Digitalization Mobility as a Service (Älyauto ja liikenne) Capitalize your Knowledge (big data analyytikka) Telecom industry Mobile Virtual Network Operators Digital Africa 8. Life Sciences Finland Care; Digitalisoituvat sairaalat Esim. Dental, Diagnostics, ehealth, 9. Visit Finland (travel) Finland Stop-Over; Merellinen saaristo Hyvinvointimatkailu FinnRelax 10. Cross-Industry FinConnect Sijoittajapäivät Lähi-Idässä Kehittyvät markkinat Pääoman hankinta kansainvälisiltä sijoittajilta (VC) Länsi-Eurooppa, Usa, Etelä-Korea, Kiina, Japani Saksa, Usa. UK, Kiina, Malesia, Filippiinit, Singapore Kiina, Mexico Sub-Saharan Africa Kaakkois-Aasia, Kiina, Etelä-Korea, Japani, EU, Persianlahdenmaa, Venäjä, Pohjois-Amerikka Skandinavia, Latvia,Liettua, Saksa, Kiina, Etelä- Korea, Japani Kiina, Japani, Itä-Aasia, Venäjä, Saksa, Ranska, UK, Italia, Espanja, Hollanti Globaali markkina-alue Dubai & Abu Dhabi Tansania, Sambia, Myanmar, Vietnam, Afganistan, Pakistan, Keski-Aasia, Latinalaisen Amerikka, Intia, Syyria USA, Venäjä, Kiina, Ruotsi, Lähi-Itä, Intia, Israel, Saksa, UK

25 Food from Finland Team Finland kasvuohjelma: Elintarviketeollisuus Esa Wrang Head of Industry, Food Finpro ry, Export Finland

26 Elintarvikkeiden vientiohjelman taustaa Suomen elintarvikevienti on kasvussa ja sen arvo on tällä hetkellä 1,6 miljardia euroa. Samaan aikaan kuitenkin elintarvikkeiden kauppataseen vaje on noin 2,7 miljardia euroa (tuonti on noin 4,3 miljardia euroa). Kansainvälinen elintarvikekauppamme on yhteensä noin 6 miljardia euroa (sisältää ulkomaisten tytäryritysten paikallisen liikevaihdon). Noin 40 % suomalaisten elintarvikeyritysten liikevaihdosta tehdään ulkomailla. Suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä vain noin % toimii kansainvälisillä markkinoilla. Kotimarkkinoilla kasvu on vaikeaa. Kasvuhakuisia yrityksiä on kuitenkin runsaasti. Vientituotteiden valikoimaa ja vientiyritysten määrää on mahdollista lisätä merkittävästi. Suomalaisille tuotteille ja osaamiselle on kysyntää. Venäjä, Ruotsi, Viro ja Saksa yhdessä muodostavat yli 50 % elintarvikeviennistämme. Uusia markkinoita ja markkina-alueen laajentamista tarvitaan kipeästi, jotta elintarviketeollisuutemme kannattavuus ja toiminta voidaan turvata. 26

27 Vientiohjelman tavoitteet vuoteen 2020 Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen 3 mrd euroon vuoteen 2020 mennessä, jotta elintarvikealan kauppatase voidaan kuroa kiinni ja synnyttää merkittävä arvonlisä Suomeen. Suomen korkeampi maaimago ja vahva brändäys elintarviketuotannon osaajamaana; tavoitteena on luoda erityinen korkean osaamistason rooli suomalaisille elintarvikkeille (ruoka- ja juomatuotteille, sekä alan osaamiselle; ruokaturvallisuus, koneet ja laitteet). Luoda elintarvikealalle konkreettinen ja merkittävä Team Finland - vientiohjelma, jolla on selkeät koko toimialaa koskevat hyödyt ja onnistumismahdollisuudet. Saada ohjelmaan mukaan 100 kpl suomalaista elintarvikealan yritystä, sekä elintarvikealan palvelu- ja laiteyritystä. Noin 5000 uuden työpaikan synnyttäminen elintarvikesektorille. Pk yritysten laajempi kansainvälistyminen ja yritysten välisen yhteistyön synnyttäminen. 27

28 Vientiohjelman maa- ja markkinavalinnat KOHDEMAAT Seuraavat markkinat tulevat olemaan elintarvikealan vientiohjelman painopistemaita. Venäjä Skandinavia Baltia Saksa Kiina ja muu Itä-Aasia (Etelä-Korea, Japani) Vientiohjelman painopisteenä on Itämeri-fokus ja muut lähimarkkinat sekä Itä-Aasia. Perusteina on riittävä markkina-alue, kasvupotentiaali sekä suomalaisten elintarvikkeiden parempi kilpailukyky ja tunnettuus. Toimenpiteistä noin 80% suunnataan valittuihin markkinoihin. Loput 20% kohdistetaan selektiivisesti muihin markkinoihin. Alan yritysklusterien kanssa täsmennetään markkinavalinnat. Suuret yritykset toimivat jo Itämeren alueella ja heidän uudet vientiponnistelut suuntautuvat kaukaisemmille markkinoille. Näihin maihin tehdään valikoidusti toimenpiteitä (erityisesti Kiina ja muut Itä- Aasian maat). 28

29 Elintarvikevientiohjelman strategiset painopistealueet Yritysten vientivalmiuksien nostaminen Yhteistyö ja verkostoituminen Viennin esteiden poistaminen ja markkinamahdollisuudet Brändäys, markkinointi ja näkyvyys Neuvonta, koulutus, vientivalmennus Yrityskohtainen konsultointi Asiantuntijoiden käyttö, coaching, mentorointi Menestystarinat ja Tähti-ohjelma Team Finland verkoston rooli ja yritysten avustaminen Yritysten välinen yhteistyö (mm. yhteinen tarjoama) Ryhmätoimenpiteet (messut, fact finding, jne) Elintarviketeollisuusliiton viennin- ja kansainvälistymisen edistämisryhmä Foorumit: Best practice sharing, LinkedIn, jne Teemat ja klusterit Yritysten- ja organisaatioiden/viranomaisten välinen yhteistyö, kansainvälinen Team Finland verkosto Yritysten vientivalmiuksien nostaminen Markkinaymmärryksen lisäys, markkinamahdollisuudet Tapahtumanäkyvyys, ryhmätoimenpiteet Suomi-ruoan brändäys ja näkyvyys PR ja viestintä Markkinamahdollisuuksien tunnistaminen Kaikkien markkinointikanavien luova käyttö 29

30 Elintarvikealan pk- yritysten vientivalmiuksien kehittäminen Elintarvikealan pk-yrityksille räätälöity viennin TF Kasvuohjelma vahvistaa viennin osaamista valittuihin kohdemaihin. Ohjelma auttaa löytämään uusia vientikanavia yrityksille, valmentaa myymään ja markkinoimaan kohdemaassa. Ohjelma rohkaisee verkostoitumaan muiden vientiyritysten kanssa. Koulutus / asiantuntijamoduulit: Kohdemarkkinoiden valinta potentiaalisten elintarvikealan markkinoiden joukosta Kohdemaan liiketoimintakulttuuriin perehtyminen Vientituotesortimentin ja kilpailuetujen rakentaminen, arvolupaus Markkinoille tulon vaihtoehdot, asiakkaat ja jakelukanavat: viennin rahoitus ja käytännön toimet Myynti ja markkinointi valituissa kohdemaissa; kuluttajien tuntemus, brändin rakentaminen, mainonta, menekinedistäminen Tutustumismatkoja kohdemarkkinoille; jakelukanavat, partneriverkosto, viranomaiset Markkinaselvitykset yritysryhmien ja ohjelman käyttöön. Yritysten tarpeisiin räätälöity kehittämismoduuli kasvusuunnitelmien rakentamiseksi Finpro 17/11/2014

31 ICT & Digitalization Team Finland kasvuohjelma Hanna Marttinen-Deakins Head of Industry, ICT & DIgitalisaatio Finpro ry, Export Finland

32 Suunnitteilla olevia tulevia kasvuohjelmia 2014: Mobility as a Service. Hyödynnetään autoteollisuuden ja liikenteen murroksen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille viestintä- ja ohjelmistoalan yrityksille. Luodaan Suomesta liikenteen murroksen ykkösmaa. Capitalize your Knowledge: Big data analyytikan teknologia- ja palvelutoimittajille haetaan uutta kasvua globaaleilta markkinoilta ja rakennetaan Suomen tunnettavuutta Big data analyytikan hyödyntämisen huippuosaajana /1/2014 Finpro

33 Suunnitteilla olevia tulevia kasvuohjelmia 2015 Telecom industry - Mobile Virtual Network Operators (MVNO) - Kiina. Mobiiliverkkomarkkinoiden avautuminen yksityisille yrityksille on luonut uusia mahdollisuuksia suomalaisille mobiilipalveluyrityksille. - Mexico. Kansallisen tietoliikenneverkon rakentaminen tarvitsee tietoliikenneverkkojen ja verkon komponenttien toimittajia sekä MVNO elementtien toimittajia ja erilaisia mobiiliaplikaatioita. Digital Africa. Haastetaan suomalaiset yritykset tarttumaan Afrikan digitalisoitumisen luomaan kasvumahdollisuuteen. On- Muita mahdollisia teemoja joiden ympärille voi tulla kasvuohjelmia: Cybersecurity, line trading, Financial sector services and solutions /1/2014 Finpro

34 TF Kasvuohjelma: Mobility as a Service

35 Tim Streck-Inrix

36 Mobility as a Service kasvuohjelman taustaa Suomalaisyrityksillä kovaa osaamista tieto- ja viestintäteknologiassa ja sen mahdollistamissa ratkaisu-ja palvelumalleissa. Toimialan rakenteellinen muutos ja kotimarkkinoiden pienuus kriittisiä kasvun esteitä. Autoteollisuuden ja siihen liittyvän liikenteen raju murros maailmanmarkkinoilla mahdollistaa uutta kasvupotentiaalia suomalaisille toimijoille. Älyliikenne ja -auto markkinoilla suomalaisten yritysten osaaminen on maailman huippuluokkaa. Kasvun esteenä kuitenkin resurssien pienuus ja heikko tunnettavuus. Tavoitteena yritysklustereiden rakentaminen, potentiaalisten kasvumarkkinoiden ja toimijoiden löytäminen sekä näkyvyyden lisääminen markkinoilla. Ohjelma edistää Suomen tunnettavuutta liikenteen murroksen ykkösmaana. Tällä tuetaan suomalaisten yritysten kasvua kansainvälisillä markkinoilla Suomessa tehtävän liiketoiminnan ja innovaatiotyön houkuttelevuutta ulkomaalaisille investoijille

37 Mobility as a Service kasvuohjelman tavoitteet Kasvuohjelman lyhyentähtäimen tavoitteena on herättää suomalaiset yritykset liikenteen ja autoteollisuuden murroksen luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä mahdollistaa konkreettisten markkinaponnistelujen aloittaminen valituilla kohdemarkkinoilla. Länsi-Euroopan pilotin tavoitteena on, että noin suomalaista yritystä aloittaa neuvottelut länsi-euroopan toimijoiden kanssa. USA, Korea (mahdollisesti Japani, Kiina) toimenpiteiden tavoitteena on viedä suomalaiset yritykset keskusteluihin alan identifioitujen toimijoiden kanssa. Kasvuohjelma tähtää Suomen tunnettavuuden lisäämiseen liikenteen murroksen ykkösmaana ja houkuttelevana innovaatiotoiminnan kohdemaana alalla. Kasvuohjelman pitkäntähtäimen tavoitteena on 2020 mennessä työllistää Suomessa ihmistä, nyt n työpaikkaa alalla. Löytää uusia kasvumarkkinoita ja aloittaa niillä uutta liiketoimintaa. Luoda Suomesta liikenteen murroksen ykkösmaa.

38 Mobility as a Service kasvuohjelman painopistealueet Markinointi- ja myyntiosaamisen vahvistaminen koulutus- ja strategiatyöpajoja Suomessa/kohdemaissa valmistetaan yrityksiä kohtaamaan potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita haetaan mahdollisia synergiaetuja ja rakennetaan tarvittaessa konsortioita. Yhteistyö ja verkostoituminen Export Camp:t valituissa kohdemaissa ja niihin valmistautuminen Suomessa (yritykset, TF) Hyödynnetään innovatiivisia toimintamalleja kuten Hackaton tapahtumia, Venture Forum toimintaa Mahdollisuuksien tunnistaminen Toteutetaan markkinaselvityksiä uusilla potentiaalisilla kohdemarkkinoilla, tavoitteena löytää uusia asiakkaita Lisätään ymmärrystä uusista markkinoista ja niissä olevista toimijoiden haasteista ja tarpeista Näkyvyys ja markkinointi Konferenssiesiintymiset, Road Showt, Fact Finding matkat, delegaatiovierailut, lehdistövierailut Vaikutetaan päätöksentekijöihin markkinoilla /tuodaan heitä Suomeen ja nostetaan suomalaisen tarjooman näkyvyyttä ja haluttavuutta erilaisin markkinointitoimenpitein. 38

39 Palautekeskustelu ja ohjeita klinikkatapaamisia sekä verkottumista varten Seppo Kaikkonen Area Manager Finpro ry, Export Finland

40 TF Kasvuohjelmiin ja esitettyihin asiantuntijamoduuleihin voi lähettää palautetta klo 9:00 mennessä osoitteeseen Mikä oli toimivaa? Mitä voisi kehittää tai muuttaa? Mille on tarvetta yrityskentässä, jotta pk-yritysten kv-liiketoiminta käynnistyy tai laajenee? Mitkä laatukriteerit voisivat olla toimivia valittaessa tarjoajien joukosta parhaat puitesopimustoimittajat kukin asiantuntijamoduulin toimialakohtaisiksi toimittajiksi? Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme voi ottaa vastaan yritysesittelyjä tai vastata kilpailutusta koskeviin yksittäisiin kysymyksiin. 40

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Food from Finland ohjelma. VientiStartti tilaisuudet Vientieurot odottavat 1

Food from Finland ohjelma. VientiStartti tilaisuudet Vientieurot odottavat 1 Food from Finland ohjelma VientiStartti tilaisuudet Vientieurot odottavat 1 Elintarvikkeiden viennin taustaa Suomen elintarvikeviennin arvo on tällä hetkellä noin 1,6 miljardia euroa. Samaan aikaan kuitenkin

Lisätiedot

Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma uusia markkinoita avaamassa

Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma uusia markkinoita avaamassa Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma uusia markkinoita avaamassa Kalafoorumi 11.9.2014 Toimitusjohtaja Heikki Juutinen, Elintarviketeollisuusliitto ry ELINTARVIKKEIDEN TEAM FINLAND - VIENTIOHJELMAN

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015 Finpro ja Ruotsin markkinat Jonas Granqvist November 2015 2 Finpro Export Finland Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä, joka tarjoaa yritykselle asiantuntemusta kansainväliseen liiketoimintaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Biotaloudesta bisnestä kasvuohjelmat, kasvu- ja pilotointirahoitus yritysten apuna

Biotaloudesta bisnestä kasvuohjelmat, kasvu- ja pilotointirahoitus yritysten apuna Biotaloudesta bisnestä kasvuohjelmat, kasvu- ja pilotointirahoitus yritysten apuna Pia Qvintus, Finpro Joensuu 5.4.2016 Team Finland Kasvuohjelmat Team Finland kasvuohjelmat - volyymi 2015-2017 51,3 Milj.

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Food from Finland ohjelma Vientiohjelmalla vauhtia vientiin. Elintarvikepäivä Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland

Food from Finland ohjelma Vientiohjelmalla vauhtia vientiin. Elintarvikepäivä Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland Food from Finland ohjelma Vientiohjelmalla vauhtia vientiin Elintarvikepäivä 17.05.2016 Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland 1. Katsaus Food from Finland ohjelmaan Tarve ohjelmalle, miksi kasvuohjelma

Lisätiedot

Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille. Alvarium TURKU

Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille. Alvarium TURKU Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille Alvarium TURKU Mikä on vientiverkosto 1 2 4-6 ei-kilpailevan yrityksen muodostama yhteenliittymä, jolla organisoidaan yhteinen viennin toteutus kokonaispakettina

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla Team Finland verkosto mukana tukemassa yrityksiä

Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla Team Finland verkosto mukana tukemassa yrityksiä Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla Team Finland verkosto mukana tukemassa yrityksiä Seppo Tossavainen, Itä-Suomen aluepäällikkö, Finpro / Export Finland Pk-yrityksen johtaminen

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSKARTOITUS

KANSAINVÄLISYYSKARTOITUS MAAILMALLA TARVITAAN POIKKEUKSELLISEN HYVIÄ TUOTTEITA JA PALVELUITA KANSAINVÄLISYYSKARTOITUS POHJOISKARJALAISISSA YRITYKSISSÄ Lisätiedot: erikoissuunnittelija, i itt FT Anneli Airola anneli.airola@pkamk.fi,

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kuinka Finpro voi auttaa muuttuneessa markkinatilanteessa?

Kuinka Finpro voi auttaa muuttuneessa markkinatilanteessa? Kuinka Finpro voi auttaa muuttuneessa markkinatilanteessa? MITÄ NYT BALTIA? -SEMINAARI 22.1. 2009 HELSINKI Marko Tulonen Finpro Baltic countries Suomalaisen menestyksen asialla Finpro on suomalaisten yritysten

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 19.3.2014 Kesko Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa

Lisätiedot

TEM:n alueosaston uudistuksia

TEM:n alueosaston uudistuksia TEM:n alueosaston uudistuksia Toimialojen rahoitusseminaari 11.-12.5.2016 Sirpa Hautala Yritys- ja alueosasto/yrityspalvelut ryhmä Yritys- ja alueosaston organisaatio Mari Anttikoski Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Yritys- ja alueosasto/hiekkanen-mäkelä /6. Valtiovarainvaliokunta, työ- ja elinkeinojaosto

Yritys- ja alueosasto/hiekkanen-mäkelä /6. Valtiovarainvaliokunta, työ- ja elinkeinojaosto Yritys- ja alueosasto/hiekkanen-mäkelä 4.10.2016 1/6 Valtiovarainvaliokunta, työ- ja elinkeinojaosto Team Finlandin toiminta, Kirjallinen asiantuntijalausunto TEAM FINLAND PALVELUT SUOMESSA Suomen kasvu

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2 Lähde:

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 21.5.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Venäjällä ja Kiinassa? OSKE-klusterit

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot