Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut Finpro ry, Porkkalankatu 1, Helsinki. Final

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 17.11.2014 Finpro ry, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Final"

Transkriptio

1 Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut Finpro ry, Porkkalankatu 1, Helsinki Final

2 Ohjelma 09:30 10:00 Ilmoittautuminen, kahvi 10:00 10:05 Tilaisuuden avaus Jukka Salo, Executive Vice President, Finpro ry 10:05 10:20 Finpro/Export Finland yritysten kansainvälistäjänä Markus Suomi, President & CEO, Finpro ry 10:20 10:50 Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalveluiden rakenne ja julkinen kilpailutus Risto Kaski, Area Director, Finpro ry 11:50 11:10 Team Finland kasvuohjelma: Elintarviketeollisuus Esa Wrang, Head of Industry, Finpro ry Team Finland kasvuohjelmia: ICT ja digitalisaatio Hanna Marttinen-Deakins, Head of Industry, Finpro ry 11:30 11:45 Palautekeskustelu ja ohjeita klinikkatapaamisia sekä verkottumista varten Seppo Kaikkonen, Area Manager, Finpro ry 11:45 13:00 Omakustanteinen lounas 13:00 16:00 Ennalta sovittuja henkilökohtaisia tapaamisia, palveluntarjoajien keskinäistä verkottumista 2 TILAISUUS VIDEOIDAAN JA LAITETAAN FINPRON WWW-SIVUILLE

3 Finpro/Export Finland yritysten kansainvälistäjänä Markus Suomi, President & CEO, Finpro ry

4 4

5 5

6 6 Finpron kansainvälinen verkosto

7 Export Finlandin palvelut

8

9

10 Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalveluiden rakenne ja julkinen kilpailutus toteutettavia Kasvuohjelmia varten Risto Kaski Area Director Finpro ry, Export Finland

11 Tekninen vuoropuhelu Vuoropuhelun tarkoituksena on - kartoittaa palveluntarjoajia ja kertoa alan toimijoille Team Finland - kasvuohjelmien puitteissa tarvittavista asiantuntijapalveluista ja suunnitteilla olevasta kilpailutuksesta - Kerätä palautetta alan toimijoilta kilpailutuksen onnistumiseksi Vuoropuhelun järjestäminen ei velvoita Finproa toteuttamaan hankintaa vuoropuhelun yhteydessä esitetyllä tavalla tai muutoinkaan - Muutokset esityksessä kuvattuun ohjelmien sisältöön ja asiantuntijapalveluiden kilpailutukseen ovat mahdollisia Vuoropuheluun osallistuminen ei vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisesti myöhemmin järjestettävässä tarjouskilpailussa - Palveluntarjoajilta ei teknisen vuoropuhelun yhteydessä oteta vastaan palveluntarjoajaa koskevia esityksiä - Mahdolliset kysymykset tulee esittää tilaisuudessa 11

12 Team Finland -kasvuohjelmat Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja Team Finland -kasvuohjelmia toteutetaan toimialakohtaisesti Suomessa ja ulkomailla valituilla kohdemarkkinoilla. Palvelut toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön osittain rahoittamana kansallisella rahoituksella (Team Finland -ohjelmille tarkoitettujen määrärahojen puitteissa). Valmennukseen osallistuvat pk-yritykset maksavat valmennuksesta omavastuuosuuden. Valmennus ei sisällä De Minimis tukea. 12

13 Kilpailuttava ja tilaava taho Finpro ry, Porkkalankatu 1, PL 358, Helsinki Team Finland Kasvuohjelmia toteuttavat palveluntarjoajat Suomessa ja maailmalla. 13

14 Kilpailutuksen toteutus puitejärjestelynä Hankinta on tarkoitus toteuttaa puitejärjestelynä avoimella menettelyllä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnan kohteena ovat lähinnä pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattujen toimialakohtaisten asiantuntijamoduulien toteuttaminen jäljempänä kuvatun erittelyn mukaisesti osa-alueittain eli toimialoittain. Asiantuntijamoduuleihin valitaan toimialakohtaisesti tietty määrä puitesopimustoimittajia (PST). Tarjoaja voi osallistua yhtä tai useampaa toimialaa koskevaan tarjouskilpailuun. Team Finland Kasvuohjelmat toteutetaan TEMin ohjeistuksen - Yritysten yhteishankkeet ja niiden tuki mukaisesti. https://www.tem.fi/yritykset/yritysten_kansainvalistymisen_edistaminen/yritysten_yhtei shankkeet_ja_niiden_tuki 14

15 Alihankkijoiden käyttö ja verkostoituminen Team Finland kasvuohjelmat ovat maantieteellisesti laajoja ja kattavat useita toimialoja. Toimiva palvelukokonaisuus edellyttää toisiaan täydentävien asiantuntijapalvelujen tarjoajien yhteistyötä. Puitesopimustoimittaja saa käyttää alihankkijoita, joiden toiminnasta sen on vastattava kuten omastaan. Tavoitteena on, että puitesopimustoimittajat käyttävät palvelujen toteuttamiseen parasta mahdollista osaamista ja verkostoituvat eri palveluntarjoajien kanssa täydentääkseen omaa osaamistaan. Kaikkia alihankkijoita ei tarvitse nimetä tarjouksessa, mutta alihankkijoiden käyttö on kuvattava. Ennen Finpron hankkiman asiantuntijamoduulin toteuttamista puitesopimustoimittajan on hyväksytettävä Finprolla sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä alihankkijat. 15

16 Alihankkijoiden käyttö ja verkostoituminen Tarjoajat voivat halutessaan tehdä tarjouksia konsortioina, joiden jäsenten on yhdessä täytettävä toimittajalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoajina ja konsortioissa voi olla mukana myös ulkomaisia toimittajia. Finpron tehtäviin kuuluu tunnistaa maailmanlaajuisesti korkeatasoisia paikallisia yrityskonsultointipalvelujen toimittajia, joilta vientiyritykset voivat niin halutessaan ostaa konsultointipalveluja. Tieto Finpron tunnistamasta paikallisten konsultointipalvelujen toimittajien verkostosta on myös puitesopimustoimittajien käytettävissä. Jokaisen TF Kasvuohjelman osalta Finpro varmistaa, että palvelutarjoajia löytyy ohjelman kohdemarkkinoilla. 16

17 Tarjoajien taloudellisia reunaehtoja Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin (Suomessa rekisteröityneellä voimassa oleva Y-tunnus) Verot ja muut lakisääteiset maksut maksettu Suomen Asiakastieto tai vastaava: Riskiluokka 1-3 Moduuleissa 2.1 ja min. konsultoinnin liikevaihto on 300 k Yrityskonsortioita voidaan muodostaa niin, että yhteisvastuullisten tarjoajien yhteinen konsultoinnin liikevaihto on min. 300 k Koulutusmoduuleissa (Moduulit 1.1. ja 1.2., kts. jäljempänä) ei ole vastaavaa liikevaihtorajaa 17

18 Osallistujayritysten taloudellisia reunaehtoja Voimassa oleva Y-tunnus Verot ja muut lakisääteiset maksut maksettu Suomen Asiakastieto: Riskiluokka 1-3 Omavaraisuusaste >20% Moduuleissa 2.1 ja min. liikevaihto ja/tai julkinen/yksityinen rahoitus on 500 k Kansainvälisen liiketoiminnan kasvutavoite on merkittävä, minimissään 10% / vuosi Tuotteen tai palvelun min. 50% kotimaisuusaste Taloudellista riskiä sisältävät yritykset maksavat ostohinnan kokonaisuudessaan etukäteen. Finpro palauttaa yrityksen TEM tukiosuuden sen jälkeen, kun TEM on kirjannut sen ao. yritykselle Finpro hakee osallistuvalle pk-yritykselle harkinnanvaraisen valtionavustuksen, joka on suuruudeltaan 50% tai 65% yrityksen kustannuksesta. Suurille yrityksille valtionavustus on 25 %. 18

19 Puitesopimustoimittajan velvollisuuksia Osallistujien rekrytointi toteutettaviin asiantuntijamoduuleihin ja osallistujien kelpoisuuden todentaminen Koulutusmoduuleissa läsnäolon todentaminen Moduulien suunnittelu ja toteutus Koulutus- ja valmennusaineiston tuottaminen Yrityskohtaisen palautteen kerääminen Muistioiden pitäminen työpajoista ja kokouksista Toteutuksen ja tulosten raportointi Jatkotoimenpidesuositukset Velvollisuudet tarkentuvat tarjouspyynnössä. 19

20 Kilpailutettavat asiantuntijamoduulit Moduuli 1.1. Export camp Suomessa / Kansainvälistymissuunnitelman tekeminen Moduuli 1.2. Export camp Suomessa / Myynti-, markkinointi- ja jakelutieosaamisen kehittäminen Moduuli 2.1 Kehittämismoduuli Moduuli 3.1. Moduuli 3.2. Moduuli 3.3. Valmistautuminen Export Campiin kohdemarkkinoilla Markkinaselvitys yritysryhmälle kohdemarkkinoilla Markkinaselvitys ohjelmalle kohdemarkkinoilla 20 Moduuli 3.4. Export Camp kohdemarkkinoilla.

21 Kokonaiskuva kilpailutettavista moduuleista Asiantuntijamoduuli Kuvaus Palkkio konsultille Yrityslkm Kesto pv PST max lkm/osa-alue Yritys-hinta ** 1.1 Export Camp Suomessa. Kansainvälistymissuunnitelman tekeminen /pv (2 kons.) TEM-tuki 65% 1.2. Export Camp Suomessa. Myynti-, markkinointi- ja jakelutieosaamisen kehittäminen 2.1 Kehittämismoduuli Moduulin sisältö määritetään aina yrityskohtaisesti 3.1. Valmistautuminen Export Campiin Valmistautuminen Suomessa Export Campiin kohdemaissa /pv (2 kons.) TEM-tuki 65% 5 x (2.1, ) /pv (2 kons.) TEM-tuki 50% TEM-tuki 65% 3.2. Markkinaselvitys yritysryhmälle kohdemarkkinoilla 3.3. Markkinaselvitys ohjelmalle kohdemarkkinoilla 3.4. Export Camp kohdemarkkinoilla. Erillisselvityksiä synergisille yritysryhmille Erillisselvityksiä toimialoittain 3 pv ohjelma kohdemarkkinalla Yksittäinen tai lisäohjelmapäivä * 6 - useita kohdemaita * Julkinen Useita kohdemaita * * jösdföasdfkäafk sdffsf / yrityslkm TEM-tuki 65% 0 TEM-tuki 100% * Kohdemarkkinoilla toteutettavien moduulien osalta ostohinta ns. indeksoitu paikallisen kustannustason mukaan ** Kunkin asiantuntijamoduulin lopullinen yrityshinta määräytyy TEM tukipäätöksessä pv Max 2 pv 5950 / yrityslkm 1400 / yrityslkm TEM-tuki 65 %

22 Kilpailutus toimialoittain Hankinnan kohteena ovat lähinnä pk-yrityksien kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnatut asiantuntijamoduulit, joiden toteuttajiksi edellä mainittuina kokonaisuuksina valitaan toimialakohtaisesti puitesopimustoimittajia. Tarjoaja voi osallistua yhteen tai useampaan toimialaa koskevaan tarjouskilpailuun. Toimialat ovat: 1) Manufacturing Meri-, öljy- ja kaasuteollisuus ja arktiset meret Kaivosteknologiavienti ja investoinnit Suomeen 6) Food 2) Bio-economy 7) ICT and Digitalisation 3) Cleantech 8) Life Sciences 4) Creative industries and design 9) Travel 5) Education and learning 10) Cross-Industry 22

23 Esimerkkejä TF Kasvuohjelmista ja niiden kohdemarkkinoista 1. Manufacturing incl. Arctic competences Meri-, öljy- ja kaasuteollisuus ja arktiset meret Kaivosteknologiavienti ja investoinnit Suomeen High-tech manufacturing Rakennusteknologiat 2. Bio-economy Sahatuotteet, puutuoteteollisuus Puurakentaminen Biomateriaalit, bioenergia Ranska, Norja, Venäjä, Brasilia, Meksiko, Hollanti, Saksa, Italia, Kiina, Korea, Japani, Singapore, Peru, Chile Kanada, Australia, Chile, Venäjä, Peru, Etelä-Afrikka, Brasilia, Sambia, Meksiko, Filippiinit, Mongolia, Kazakstan, Indonesia Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia/Lat. Amerikka, Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, Skandinavia 3. Cleantech Beautufil Beijing Vesiala Waste to energy Smart grids 4. Creative industries and design Luovimo: luovat alat Kioskista konserniksi muotibrändit Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia/Lat. Amerikka Eurooppa erityisesti UK, Saksankieliset maat, Pohjoismaat, Turkki Aasia: Korea, Japani, Kiina, Taiwan; USA, Venäjä Education and learning Future Learning Finland Yksityiskouluja; Koulutusjärjestelmien uudistaminen Arabimaat, Kiina, Indonesia, Venäjä

24 Esimerkkejä TF Kasvuohjelmista ja niiden kohdemarkkinoista 6. Food Food from Finland Aloittavat: Venäjä, Skandinavia (Ruotsi, Tanska, Norja), Baltia (erityisesti Latvia ja Liettua), Saksa Kokeneet: Venäjä, Saksa, Kiina, Etelä-Korea, Japani ICT and Digitalization Mobility as a Service (Älyauto ja liikenne) Capitalize your Knowledge (big data analyytikka) Telecom industry Mobile Virtual Network Operators Digital Africa 8. Life Sciences Finland Care; Digitalisoituvat sairaalat Esim. Dental, Diagnostics, ehealth, 9. Visit Finland (travel) Finland Stop-Over; Merellinen saaristo Hyvinvointimatkailu FinnRelax 10. Cross-Industry FinConnect Sijoittajapäivät Lähi-Idässä Kehittyvät markkinat Pääoman hankinta kansainvälisiltä sijoittajilta (VC) Länsi-Eurooppa, Usa, Etelä-Korea, Kiina, Japani Saksa, Usa. UK, Kiina, Malesia, Filippiinit, Singapore Kiina, Mexico Sub-Saharan Africa Kaakkois-Aasia, Kiina, Etelä-Korea, Japani, EU, Persianlahdenmaa, Venäjä, Pohjois-Amerikka Skandinavia, Latvia,Liettua, Saksa, Kiina, Etelä- Korea, Japani Kiina, Japani, Itä-Aasia, Venäjä, Saksa, Ranska, UK, Italia, Espanja, Hollanti Globaali markkina-alue Dubai & Abu Dhabi Tansania, Sambia, Myanmar, Vietnam, Afganistan, Pakistan, Keski-Aasia, Latinalaisen Amerikka, Intia, Syyria USA, Venäjä, Kiina, Ruotsi, Lähi-Itä, Intia, Israel, Saksa, UK

25 Food from Finland Team Finland kasvuohjelma: Elintarviketeollisuus Esa Wrang Head of Industry, Food Finpro ry, Export Finland

26 Elintarvikkeiden vientiohjelman taustaa Suomen elintarvikevienti on kasvussa ja sen arvo on tällä hetkellä 1,6 miljardia euroa. Samaan aikaan kuitenkin elintarvikkeiden kauppataseen vaje on noin 2,7 miljardia euroa (tuonti on noin 4,3 miljardia euroa). Kansainvälinen elintarvikekauppamme on yhteensä noin 6 miljardia euroa (sisältää ulkomaisten tytäryritysten paikallisen liikevaihdon). Noin 40 % suomalaisten elintarvikeyritysten liikevaihdosta tehdään ulkomailla. Suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä vain noin % toimii kansainvälisillä markkinoilla. Kotimarkkinoilla kasvu on vaikeaa. Kasvuhakuisia yrityksiä on kuitenkin runsaasti. Vientituotteiden valikoimaa ja vientiyritysten määrää on mahdollista lisätä merkittävästi. Suomalaisille tuotteille ja osaamiselle on kysyntää. Venäjä, Ruotsi, Viro ja Saksa yhdessä muodostavat yli 50 % elintarvikeviennistämme. Uusia markkinoita ja markkina-alueen laajentamista tarvitaan kipeästi, jotta elintarviketeollisuutemme kannattavuus ja toiminta voidaan turvata. 26

27 Vientiohjelman tavoitteet vuoteen 2020 Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen 3 mrd euroon vuoteen 2020 mennessä, jotta elintarvikealan kauppatase voidaan kuroa kiinni ja synnyttää merkittävä arvonlisä Suomeen. Suomen korkeampi maaimago ja vahva brändäys elintarviketuotannon osaajamaana; tavoitteena on luoda erityinen korkean osaamistason rooli suomalaisille elintarvikkeille (ruoka- ja juomatuotteille, sekä alan osaamiselle; ruokaturvallisuus, koneet ja laitteet). Luoda elintarvikealalle konkreettinen ja merkittävä Team Finland - vientiohjelma, jolla on selkeät koko toimialaa koskevat hyödyt ja onnistumismahdollisuudet. Saada ohjelmaan mukaan 100 kpl suomalaista elintarvikealan yritystä, sekä elintarvikealan palvelu- ja laiteyritystä. Noin 5000 uuden työpaikan synnyttäminen elintarvikesektorille. Pk yritysten laajempi kansainvälistyminen ja yritysten välisen yhteistyön synnyttäminen. 27

28 Vientiohjelman maa- ja markkinavalinnat KOHDEMAAT Seuraavat markkinat tulevat olemaan elintarvikealan vientiohjelman painopistemaita. Venäjä Skandinavia Baltia Saksa Kiina ja muu Itä-Aasia (Etelä-Korea, Japani) Vientiohjelman painopisteenä on Itämeri-fokus ja muut lähimarkkinat sekä Itä-Aasia. Perusteina on riittävä markkina-alue, kasvupotentiaali sekä suomalaisten elintarvikkeiden parempi kilpailukyky ja tunnettuus. Toimenpiteistä noin 80% suunnataan valittuihin markkinoihin. Loput 20% kohdistetaan selektiivisesti muihin markkinoihin. Alan yritysklusterien kanssa täsmennetään markkinavalinnat. Suuret yritykset toimivat jo Itämeren alueella ja heidän uudet vientiponnistelut suuntautuvat kaukaisemmille markkinoille. Näihin maihin tehdään valikoidusti toimenpiteitä (erityisesti Kiina ja muut Itä- Aasian maat). 28

29 Elintarvikevientiohjelman strategiset painopistealueet Yritysten vientivalmiuksien nostaminen Yhteistyö ja verkostoituminen Viennin esteiden poistaminen ja markkinamahdollisuudet Brändäys, markkinointi ja näkyvyys Neuvonta, koulutus, vientivalmennus Yrityskohtainen konsultointi Asiantuntijoiden käyttö, coaching, mentorointi Menestystarinat ja Tähti-ohjelma Team Finland verkoston rooli ja yritysten avustaminen Yritysten välinen yhteistyö (mm. yhteinen tarjoama) Ryhmätoimenpiteet (messut, fact finding, jne) Elintarviketeollisuusliiton viennin- ja kansainvälistymisen edistämisryhmä Foorumit: Best practice sharing, LinkedIn, jne Teemat ja klusterit Yritysten- ja organisaatioiden/viranomaisten välinen yhteistyö, kansainvälinen Team Finland verkosto Yritysten vientivalmiuksien nostaminen Markkinaymmärryksen lisäys, markkinamahdollisuudet Tapahtumanäkyvyys, ryhmätoimenpiteet Suomi-ruoan brändäys ja näkyvyys PR ja viestintä Markkinamahdollisuuksien tunnistaminen Kaikkien markkinointikanavien luova käyttö 29

30 Elintarvikealan pk- yritysten vientivalmiuksien kehittäminen Elintarvikealan pk-yrityksille räätälöity viennin TF Kasvuohjelma vahvistaa viennin osaamista valittuihin kohdemaihin. Ohjelma auttaa löytämään uusia vientikanavia yrityksille, valmentaa myymään ja markkinoimaan kohdemaassa. Ohjelma rohkaisee verkostoitumaan muiden vientiyritysten kanssa. Koulutus / asiantuntijamoduulit: Kohdemarkkinoiden valinta potentiaalisten elintarvikealan markkinoiden joukosta Kohdemaan liiketoimintakulttuuriin perehtyminen Vientituotesortimentin ja kilpailuetujen rakentaminen, arvolupaus Markkinoille tulon vaihtoehdot, asiakkaat ja jakelukanavat: viennin rahoitus ja käytännön toimet Myynti ja markkinointi valituissa kohdemaissa; kuluttajien tuntemus, brändin rakentaminen, mainonta, menekinedistäminen Tutustumismatkoja kohdemarkkinoille; jakelukanavat, partneriverkosto, viranomaiset Markkinaselvitykset yritysryhmien ja ohjelman käyttöön. Yritysten tarpeisiin räätälöity kehittämismoduuli kasvusuunnitelmien rakentamiseksi Finpro 17/11/2014

31 ICT & Digitalization Team Finland kasvuohjelma Hanna Marttinen-Deakins Head of Industry, ICT & DIgitalisaatio Finpro ry, Export Finland

32 Suunnitteilla olevia tulevia kasvuohjelmia 2014: Mobility as a Service. Hyödynnetään autoteollisuuden ja liikenteen murroksen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille viestintä- ja ohjelmistoalan yrityksille. Luodaan Suomesta liikenteen murroksen ykkösmaa. Capitalize your Knowledge: Big data analyytikan teknologia- ja palvelutoimittajille haetaan uutta kasvua globaaleilta markkinoilta ja rakennetaan Suomen tunnettavuutta Big data analyytikan hyödyntämisen huippuosaajana /1/2014 Finpro

33 Suunnitteilla olevia tulevia kasvuohjelmia 2015 Telecom industry - Mobile Virtual Network Operators (MVNO) - Kiina. Mobiiliverkkomarkkinoiden avautuminen yksityisille yrityksille on luonut uusia mahdollisuuksia suomalaisille mobiilipalveluyrityksille. - Mexico. Kansallisen tietoliikenneverkon rakentaminen tarvitsee tietoliikenneverkkojen ja verkon komponenttien toimittajia sekä MVNO elementtien toimittajia ja erilaisia mobiiliaplikaatioita. Digital Africa. Haastetaan suomalaiset yritykset tarttumaan Afrikan digitalisoitumisen luomaan kasvumahdollisuuteen. On- Muita mahdollisia teemoja joiden ympärille voi tulla kasvuohjelmia: Cybersecurity, line trading, Financial sector services and solutions /1/2014 Finpro

34 TF Kasvuohjelma: Mobility as a Service

35 Tim Streck-Inrix

36 Mobility as a Service kasvuohjelman taustaa Suomalaisyrityksillä kovaa osaamista tieto- ja viestintäteknologiassa ja sen mahdollistamissa ratkaisu-ja palvelumalleissa. Toimialan rakenteellinen muutos ja kotimarkkinoiden pienuus kriittisiä kasvun esteitä. Autoteollisuuden ja siihen liittyvän liikenteen raju murros maailmanmarkkinoilla mahdollistaa uutta kasvupotentiaalia suomalaisille toimijoille. Älyliikenne ja -auto markkinoilla suomalaisten yritysten osaaminen on maailman huippuluokkaa. Kasvun esteenä kuitenkin resurssien pienuus ja heikko tunnettavuus. Tavoitteena yritysklustereiden rakentaminen, potentiaalisten kasvumarkkinoiden ja toimijoiden löytäminen sekä näkyvyyden lisääminen markkinoilla. Ohjelma edistää Suomen tunnettavuutta liikenteen murroksen ykkösmaana. Tällä tuetaan suomalaisten yritysten kasvua kansainvälisillä markkinoilla Suomessa tehtävän liiketoiminnan ja innovaatiotyön houkuttelevuutta ulkomaalaisille investoijille

37 Mobility as a Service kasvuohjelman tavoitteet Kasvuohjelman lyhyentähtäimen tavoitteena on herättää suomalaiset yritykset liikenteen ja autoteollisuuden murroksen luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä mahdollistaa konkreettisten markkinaponnistelujen aloittaminen valituilla kohdemarkkinoilla. Länsi-Euroopan pilotin tavoitteena on, että noin suomalaista yritystä aloittaa neuvottelut länsi-euroopan toimijoiden kanssa. USA, Korea (mahdollisesti Japani, Kiina) toimenpiteiden tavoitteena on viedä suomalaiset yritykset keskusteluihin alan identifioitujen toimijoiden kanssa. Kasvuohjelma tähtää Suomen tunnettavuuden lisäämiseen liikenteen murroksen ykkösmaana ja houkuttelevana innovaatiotoiminnan kohdemaana alalla. Kasvuohjelman pitkäntähtäimen tavoitteena on 2020 mennessä työllistää Suomessa ihmistä, nyt n työpaikkaa alalla. Löytää uusia kasvumarkkinoita ja aloittaa niillä uutta liiketoimintaa. Luoda Suomesta liikenteen murroksen ykkösmaa.

38 Mobility as a Service kasvuohjelman painopistealueet Markinointi- ja myyntiosaamisen vahvistaminen koulutus- ja strategiatyöpajoja Suomessa/kohdemaissa valmistetaan yrityksiä kohtaamaan potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita haetaan mahdollisia synergiaetuja ja rakennetaan tarvittaessa konsortioita. Yhteistyö ja verkostoituminen Export Camp:t valituissa kohdemaissa ja niihin valmistautuminen Suomessa (yritykset, TF) Hyödynnetään innovatiivisia toimintamalleja kuten Hackaton tapahtumia, Venture Forum toimintaa Mahdollisuuksien tunnistaminen Toteutetaan markkinaselvityksiä uusilla potentiaalisilla kohdemarkkinoilla, tavoitteena löytää uusia asiakkaita Lisätään ymmärrystä uusista markkinoista ja niissä olevista toimijoiden haasteista ja tarpeista Näkyvyys ja markkinointi Konferenssiesiintymiset, Road Showt, Fact Finding matkat, delegaatiovierailut, lehdistövierailut Vaikutetaan päätöksentekijöihin markkinoilla /tuodaan heitä Suomeen ja nostetaan suomalaisen tarjooman näkyvyyttä ja haluttavuutta erilaisin markkinointitoimenpitein. 38

39 Palautekeskustelu ja ohjeita klinikkatapaamisia sekä verkottumista varten Seppo Kaikkonen Area Manager Finpro ry, Export Finland

40 TF Kasvuohjelmiin ja esitettyihin asiantuntijamoduuleihin voi lähettää palautetta klo 9:00 mennessä osoitteeseen Mikä oli toimivaa? Mitä voisi kehittää tai muuttaa? Mille on tarvetta yrityskentässä, jotta pk-yritysten kv-liiketoiminta käynnistyy tai laajenee? Mitkä laatukriteerit voisivat olla toimivia valittaessa tarjoajien joukosta parhaat puitesopimustoimittajat kukin asiantuntijamoduulin toimialakohtaisiksi toimittajiksi? Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme voi ottaa vastaan yritysesittelyjä tai vastata kilpailutusta koskeviin yksittäisiin kysymyksiin. 40

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 2 25/09/2014 Finpro Finpron kansainvälinen verkosto 3 25/09/2014 Finpro Export Finlandin palvelut

Lisätiedot

FOOD FROM FINLAND TEAM FINLAND ELINTARVIKEALAN VIENTIOHJELMA 2015 2020. Kasvua maailmalta missä opittavaa ja missä mahdollisuuksia?

FOOD FROM FINLAND TEAM FINLAND ELINTARVIKEALAN VIENTIOHJELMA 2015 2020. Kasvua maailmalta missä opittavaa ja missä mahdollisuuksia? FOOD FROM FINLAND TEAM FINLAND ELINTARVIKEALAN VIENTIOHJELMA 2015 2020 Kasvua maailmalta missä opittavaa ja missä mahdollisuuksia? Esa Wrang, Toimialajohtaja Finpro ry, Export Finland Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Food from Finland ohjelma

Food from Finland ohjelma Food from Finland ohjelma Kasvuohjelman esittely 21.09.2015 Turku, 22.09.2015 Tampere ja 23.09.2015 Oulu 21.09.2015 Finpro 1 Food from Finland -ohjelma Food from Finland on Team Finland in Kasvuohjelma

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma

Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma Elintarviketeollisuuden kansainvälistyminen Biotaloudesta maaseudun veturiseminaari Helsinki 09.09.2014 Esa Wrang, toimialajohtaja, elintarvikkeet Finpro, Export

Lisätiedot

Leipomosektori- Kasvua naapurimaista

Leipomosektori- Kasvua naapurimaista Leipomosektori- Kasvua naapurimaista Leipää ja Lähiruokaa - toimialapäivä Säätytalo, Helsinki 8.12.2015 1 Elintarvikkeiden viennin taustaa Suomen elintarvikevienti on kasvussa ja sen arvo on tällä hetkellä

Lisätiedot

Yhteinen vientibrändi suomalaiselle ruoalle ja juomalle!

Yhteinen vientibrändi suomalaiselle ruoalle ja juomalle! Yhteinen vientibrändi suomalaiselle ruoalle ja juomalle! Agronomiliitto, Helsinki 25.10.2014 TEAM FINLAND ELINTARVIKEALAN VIENTIOHJELMA 2015-2020 Esa Wrang, Toimialajohtaja Finpro ry Elintarvikkeiden vientiohjelman

Lisätiedot

Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat Tekes, Pasila 17.03.2015. 17.03.2015 Finpro

Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat Tekes, Pasila 17.03.2015. 17.03.2015 Finpro Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat Tekes, Pasila 17.03.2015 1 Elintarvikkeiden vientiohjelman taustaa Suomen elintarvikevienti on kasvussa ja sen arvo on tällä hetkellä 1,6 miljardia euroa.

Lisätiedot

Food from Finland Team Finland -Kasvuohjelma

Food from Finland Team Finland -Kasvuohjelma Food from Finland Team Finland -Kasvuohjelma Pirjo Hakanpää 4.3.2015 Huittinen Tekes -palvelut 2 Elintarvikkeiden vientiohjelman taustaa Elintarvikevienti ja kansainvälistymien Suomen elintarvikevienti

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

TEAM FINLAND KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017. Tuomo Airaksinen Finpro ry

TEAM FINLAND KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017. Tuomo Airaksinen Finpro ry TEAM FINLAND KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen Finpro ry 8.12.2014 Team Finland kasvuohjelmat Mikä on uusi Finpro? Invest in Finland services for international companies Data

Lisätiedot

Luomua myös vientimarkkinoille

Luomua myös vientimarkkinoille Luomua myös vientimarkkinoille Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry. 10.4.2014 Kansallinen Ruokastrategia 2030 - elintarvikeala on kasvuala Mistä kasvua? Tuonnin kanssa kyettävä

Lisätiedot

Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma uusia markkinoita avaamassa

Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma uusia markkinoita avaamassa Elintarvikealan Team Finland vientiohjelma uusia markkinoita avaamassa Kalafoorumi 11.9.2014 Toimitusjohtaja Heikki Juutinen, Elintarviketeollisuusliitto ry ELINTARVIKKEIDEN TEAM FINLAND - VIENTIOHJELMAN

Lisätiedot

Food from Finland ohjelma. VientiStartti tilaisuudet Vientieurot odottavat 1

Food from Finland ohjelma. VientiStartti tilaisuudet Vientieurot odottavat 1 Food from Finland ohjelma VientiStartti tilaisuudet Vientieurot odottavat 1 Elintarvikkeiden viennin taustaa Suomen elintarvikeviennin arvo on tällä hetkellä noin 1,6 miljardia euroa. Samaan aikaan kuitenkin

Lisätiedot

FOOD$FROM$FINLAND$ VIENTIOHJELMALLA$ SUOMALAISTA$RUOKAA$MAAILMALLE$ Esa!Wrang,!Toimialajohtaja,!Finpro!ry!

FOOD$FROM$FINLAND$ VIENTIOHJELMALLA$ SUOMALAISTA$RUOKAA$MAAILMALLE$ Esa!Wrang,!Toimialajohtaja,!Finpro!ry! FOODFROMFINLAND VIENTIOHJELMALLA SUOMALAISTARUOKAAMAAILMALLE EsaWrang,Toimialajohtaja,Finprory Elintarvikkeidenvien>ohjelmantaustaa FoodfromFinland7elintarvikevien;ohjelmantoteu=amiseenonosallistunutTeam

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

FoodfromFinland -kuulumisia. Annaleena Soult, ohjelmapäällikkö, Finpro Verkostoitumisilta

FoodfromFinland -kuulumisia. Annaleena Soult, ohjelmapäällikkö, Finpro Verkostoitumisilta FoodfromFinland -kuulumisia Annaleena Soult, ohjelmapäällikkö, Finpro Verkostoitumisilta 26.05.2015 Yhteisnäkyvyys kansainvälisillä ammattimessuilla on yksi tehokkaimpia viennin vauhdittajia Food FromFinland-yhteisosastot

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Eväitä kasvavaan elintarvikevientiin. Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland, Finpro

Eväitä kasvavaan elintarvikevientiin. Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland, Finpro Eväitä kasvavaan elintarvikevientiin Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland, Finpro Suomen elintarvikevienti tänään Elintarvikealan markkina ei kasva kotimaassa. Kasvu löytyy viennistä. 1, 5 mrd

Lisätiedot

ELINTARVIKEALAN TEAM FINLAND VIENTIOHJELMA - Mitä on odotettavissa? 14.5.2014 Saku Pitkänen, seniorikonsultti Finpro ry

ELINTARVIKEALAN TEAM FINLAND VIENTIOHJELMA - Mitä on odotettavissa? 14.5.2014 Saku Pitkänen, seniorikonsultti Finpro ry ELINTARVIKEALAN TEAM FINLAND VIENTIOHJELMA - Mitä on odotettavissa? 14.5.2014 Saku Pitkänen, seniorikonsultti Finpro ry ELINTARVIKEALAN VIENTIOHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET Viennin nykytila Suomen elintarvikevienti

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015 Finpro ja Ruotsin markkinat Jonas Granqvist November 2015 2 Finpro Export Finland Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä, joka tarjoaa yritykselle asiantuntemusta kansainväliseen liiketoimintaan

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toiveet ja näkymät kansainvälistymiseen

Elintarviketeollisuuden toiveet ja näkymät kansainvälistymiseen Elintarviketeollisuuden toiveet ja näkymät kansainvälistymiseen Enterprise Forum /0, Oulun yliopisto 8.0.0 Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarvikeala muutoksessa muutos

Lisätiedot

Team Finland kasvuohjelmat Lähi-itä 21. 23.9. 2015

Team Finland kasvuohjelmat Lähi-itä 21. 23.9. 2015 Team Finland kasvuohjelmat Lähi-itä 21. 23.9. 2015 Beautiful Beijing Cleantech Finland Capitalise Your Knowledge Digital Hospitals FinlandCare Finland Maritime and Offshore FinnConnect Finrelax Food from

Lisätiedot

Biotaloudesta bisnestä kasvuohjelmat, kasvu- ja pilotointirahoitus yritysten apuna

Biotaloudesta bisnestä kasvuohjelmat, kasvu- ja pilotointirahoitus yritysten apuna Biotaloudesta bisnestä kasvuohjelmat, kasvu- ja pilotointirahoitus yritysten apuna Pia Qvintus, Finpro Joensuu 5.4.2016 Team Finland Kasvuohjelmat Team Finland kasvuohjelmat - volyymi 2015-2017 51,3 Milj.

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla

Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla Team Finland verkosto mukana tukemassa yrityksiä ks. team.finland.fi Seppo Tossavainen, Itä-Suomen aluepäällikkö, Finpro / Export Finland 2

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

W2E & Bioenergy workshop Helena Saren

W2E & Bioenergy workshop Helena Saren W2E & Bioenergy workshop 22.11. Helena Saren Ehdotus vuoden 2017 toimenpiteille Maa Fokus Aktiviteetit Aasia Indonesia Bio/Jäte Fact-finding projektilistaus (GP), 5/2017 ministeridelegaatio + B2B tapaamiset

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Kalatalouden Markkinointiohjelma

Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden markkinointiohjelma Esityksen sisältö Tavoite Toteuttajat ja toimintatavat Toimenpiteiden periaatteet Keskeiset teemat Kestävästi tuotettujen kalatuotteiden

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Kansainväliset markkinat kutsuvat!

Kansainväliset markkinat kutsuvat! Kansainväliset markkinat kutsuvat! KANSAINVÄLINENKILPAILUKYKY - TIETOA, TUKEA JA TARINOITA 18.11.2010 MUSTION LINNAN TALLI KimmoAura Aluepäälikko, Uusimaa Finpro ry Lupauksemme sinulle Vauhditamme yrityksesi

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus Tekes rohkaisee uudistumaan Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus 27.1.2015 Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 440 Finnvera

Lisätiedot

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014 Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun Anne Alho Imatra 18.3.2014 Sisältö Minkälaista kansainvälistyminen on? Miksi kansainvälistyminen? Peruskysymyksiä Valmiudet ja suunnittelu

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Food from Finland ohjelma Vientiohjelmalla vauhtia vientiin. Elintarvikepäivä Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland

Food from Finland ohjelma Vientiohjelmalla vauhtia vientiin. Elintarvikepäivä Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland Food from Finland ohjelma Vientiohjelmalla vauhtia vientiin Elintarvikepäivä 17.05.2016 Esa Wrang, Toimialajohtaja, Food from Finland 1. Katsaus Food from Finland ohjelmaan Tarve ohjelmalle, miksi kasvuohjelma

Lisätiedot

Cleantech Finland - kilpailuetua markkinoinnista

Cleantech Finland - kilpailuetua markkinoinnista Cleantech Finland - kilpailuetua markkinoinnista Ohjelmajohtaja Santtu Hulkkonen Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin kevätkokous 0.5.2011 Cleantech Finland Ympäristöliiketoiminta Suomessa 2011 Loppuraportti

Lisätiedot

Väliarvioinnin yhteenveto

Väliarvioinnin yhteenveto Oppimisratkaisut 2011-2015 Tulosseminaari 24.1.2013 Väliarvioinnin yhteenveto Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM 1069732 Oppimisratkaisut tilanne Oppimisratkaisut

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland Explorer ja Messuavustus-rahoituspalvelut. Heli Flink/

Team Finland Explorer ja Messuavustus-rahoituspalvelut. Heli Flink/ Team Finland Explorer ja Messuavustus-rahoituspalvelut Heli Flink/ 8.11.2017 TEAM FINLAND EXPLORER Hanki tietoa uudesta vientimarkkinasta Kasvua hakeville pk-yrityksille ja Midcap-yrityksille, jotka etsivät

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

TEAM FINLAND PALVELUT KANSAINVÄLISTYVILLE YRITYKSILLE

TEAM FINLAND PALVELUT KANSAINVÄLISTYVILLE YRITYKSILLE HYVÄ kehittäjäristeily 1.10.2014 TEAM FINLAND PALVELUT KANSAINVÄLISTYVILLE YRITYKSILLE Marko Laiho, TEM Team Finland ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Team Finlandin perusteesit 2. Ajankohtaista Team Finland toiminnassa

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika. Sivu 1 (5) 10.1.2014 AVOIN KILPAILUTUS: Asiantuntijapalveluita -hankkeelle vuodelle 2014 * Palveluhankinta perustuen lakiin julkisista hankinnoista 1505/1992 Hankintayksikkö/Asiakas Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Team Finland ja Business Finland. EK:n yrityskyselyn tulokset Tammikuu 2018

Team Finland ja Business Finland. EK:n yrityskyselyn tulokset Tammikuu 2018 Team Finland ja Business Finland EK:n yrityskyselyn tulokset Tammikuu 2018 Yhteenveto keskeisistä havainnoista ULKOMAANKAUPPAA TEKEVÄT YRITYKSET TEAM FINLAND PALVELUJEN HYÖDYNTÄMINEN KANSAINVÄLISTYMISPALVELUJEN

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi?

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Suomen saariston ainutlaatuisuus ja mahdollisuudet Mm. heikko saavutettavuus ja pirstaleinen yrittäjäkenttä alueen matkailullinen kehittymättömyys

Lisätiedot

Kimppakyydillä edullisemmin: vientiverkostot, kumppanuusohjelmat ja yhteismessutapahtumat pk-yritysten kansainvälistymisen tukena

Kimppakyydillä edullisemmin: vientiverkostot, kumppanuusohjelmat ja yhteismessutapahtumat pk-yritysten kansainvälistymisen tukena Kimppakyydillä edullisemmin: vientiverkostot, kumppanuusohjelmat ja yhteismessutapahtumat pk-yritysten kansainvälistymisen tukena Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla Team Finland verkosto mukana tukemassa yrityksiä

Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla Team Finland verkosto mukana tukemassa yrityksiä Autamme yritystäsi menestymään kansainvälisillä markkinoilla Team Finland verkosto mukana tukemassa yrityksiä Seppo Tossavainen, Itä-Suomen aluepäällikkö, Finpro / Export Finland Pk-yrityksen johtaminen

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

E- STRATEGIA DIGITAALINEN ASIAKKUUSOHJELMA 8.9.2015

E- STRATEGIA DIGITAALINEN ASIAKKUUSOHJELMA 8.9.2015 E- STRATEGIA DIGITAALINEN ASIAKKUUSOHJELMA 8.9.2015 Riikka- Maria Lemminki Nykyinen työ: JM Tieto Oy, Leading Consultant Aikaisemmat tehtävät: 2007-2015 JM Tieto Oy, Partner, Marketing Solutions 2000-2007

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Kasvua ja kannattavuutta kansainvälisiltä markkinoilta. Kari Pokkinen, Finpro 22.8.2012

Kasvua ja kannattavuutta kansainvälisiltä markkinoilta. Kari Pokkinen, Finpro 22.8.2012 Kasvua ja kannattavuutta kansainvälisiltä markkinoilta Kari Pokkinen, Finpro Finpro lyhyesti Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio joka auttaa suomalaisia yrityksiä kansainväliseen

Lisätiedot