FOOD$FROM$FINLAND$ VIENTIOHJELMALLA$ SUOMALAISTA$RUOKAA$MAAILMALLE$ Esa!Wrang,!Toimialajohtaja,!Finpro!ry!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FOOD$FROM$FINLAND$ VIENTIOHJELMALLA$ SUOMALAISTA$RUOKAA$MAAILMALLE$ Esa!Wrang,!Toimialajohtaja,!Finpro!ry!"

Transkriptio

1 FOODFROMFINLAND VIENTIOHJELMALLA SUOMALAISTARUOKAAMAAILMALLE EsaWrang,Toimialajohtaja,Finprory

2 Elintarvikkeidenvien>ohjelmantaustaa FoodfromFinland7elintarvikevien;ohjelmantoteu=amiseenonosallistunutTeam Finland toimijaverkostosekälaajajoukkokeskeisiäsidosryhmiä.ohjelmaonteam FinlandKasvuohjelma. KeskeisettoimijatovatElintarviketeollisuuslii=o,Työ7jaElinkeinoministeriö,Maa7ja Metsätalousministeriö,UlkoministeriösekäFinpro.Ohjelmanstrategiaonyhteises; laadi=uelintarvikkeidenvien;ohjelmantoteutuksenperustaksi.strategian tavoi=eenaonsystemaagsenvien;ohjelmanrungonjatoimenpiteidenluominen sekäselkeidenkärkienesiintuominen. Ohjelmanrakentamisentaustallaonhuolellinenesiselvitys;yrityshaasta=elutja strategiatyöpajat,joidenavullayritystentavoi=eet,tahto;la,yhteistyönedellytykset jaohjelmansisältöonmääritelty.strategianlaadintasekäklusteritoiminnansisällön hahmo=aminenontehtyyhteistyössäelintarvikeketjuntoimijoidenkanssa.strategian pohjaksihaastatel;in61yritystä,jonkajälkeenesiinnousseitateemojakäsitel;in strategiatyöpajoissa(3strategiatyöpajaa,yli50osallistujaa)toukokuussa2014 OhjelmanrakentamistavartenonanalysoituRuotsinjaTanskanvastaavat elintarvikevienninkasvuatukevattoimenpiteet Finpro

3 Elintarvikkeidenvien>ohjelmantaustaa Suomenelintarvikevien;onkasvussajasenarvoontällähetkellä1,6miljardiaeuroa. Elintarvikkeidenkauppataseenvajeonkuitenkinnoin2,7miljardiaeuroa(tuon;on noin4,3miljardiaeuroa). Kansainvälinenelintarvikekauppammeonyhteensänoin6miljardiaeuroa(sisältää ulkomaistentytäryritystenpaikallisenliikevaihdon).noin40%suomalaisten elintarvikeyritystenliikevaihdostatehdäänulkomailla. Suomalaisistaelintarvikealanpk7yrityksistävainnoin12 13%toimiikansainvälisillä markkinoilla. Ko;markkinoillakasvuonvaikeaa.Kasvuhakuisiayrityksiäonkuitenkinrunsaas;. Vien;tuo=eidenvalikoimaajavien;yritystenmäärääonmahdollistalisätä merki=äväs;.suomalaisilletuo=eillejaosaamiselleonkysyntää. Venäjä,Ruotsi,VirojaSaksayhdessämuodostavatyli50%elintarvikeviennistämme. Uusiamarkkinoitajamarkkina7alueenlaajentamistatarvitaankipeäs;,jo=a elintarviketeollisuutemmekanna=avuusjatoimintavoidaanturvata Finpro

4 Vien>ohjelmantavoiEeet Finpro

5 Vien>ohjelmantavoiEeetvuoteen2020 Suomenelintarvikevienninkaksinkertaistaminen3mrdeuroonvuoteen 2020mennessä,jo=aelintarvikealankauppatasevoidaankuroakiinnija synny=äämerki=äväarvonlisäsuomeen. Suomenkorkeampimaaimagojavahvabrändäyselintarviketuotannonosaajamaana; tavoi=eenaonluodaerityinenkorkeanosaamistasonroolisuomalaisille elintarvikkeille(ruoka7jajuomatuo=eille,sekäalanosaamiselle;ruokaturvallisuus, koneetjalai=eet). LuodaelintarvikealallekonkreeGnenjamerki=äväTeamFinland7vien;ohjelma,jolla onselkeätkokotoimialaakoskevathyödytjaonnistumismahdollisuudet. Saadaohjelmaanmukaan100kplsuomalaistaelintarvikealanyritystä,sekä elintarvikealanpalvelu7jalaiteyritystä. Noin5000uudentyöpaikansynny=äminenelintarvikesektorille. Pk yritystenlaajempikansainvälistyminenjayritystenvälisenyhteistyön synny=äminen Finpro

6 Keskeisetmenestystekijät Yrityshaasta=elujenjastrategiatyöpajojentuloksenaFoodfromFinland 7vien;ohjelmalle;ivisteGinseuraavatkeskeisetmenestystekijätvien;ohjelman tavoi=eidensaavu=amiseksi: 1. OhjelmantäytyyollakäytännönläheinenjakonkreeGsiintuloksiintähtäävä.Ohjelman täytyysynny=äänopeitaonnistumisiayrityksille. 2. Ohjelmantoimenpiteidentuleeollarii=ävänisojajamerki=äviä.Samallapitkäjänteisyys täytyynäkyätekemisessä. 3. Suuryritystenmukaansaaminen.Elintarvikealanviennintuplaamineneionnistupelkästään pk7yritystenvien;äkasva=amalla. 4. Yhteistyönjaluo=amuksensynny=äminenyritystenvälille( humantohuman 7periaate). RyhmävoimanjakriiGsenmassansaaminentoimenpiteidentaakse. 5. Suomi7ruokaanlii=yvänvies;njanäkyvyydenmerki=ävälisääminenmaailmalla.Tämä nosta=aaitseluo=amustajauskoaalansisälläjasenulkopuolella. 6. Pk7yritystenvien;valmiuksien,osaamisenjaresurssienvahvistaminen. 7. Elintarvikealantoimijoidenkokoarvoketjunmukaansaaminenvien;ohjelmaan Finpro

7 Mitätullaantekemään? Paremmin,järjestäytyneemmin jatavoieeellisemmin kuinkoskaanennen Finpro

8 Vien>ohjelmanmaaMjamarkkinavalinnat Seuraavatmarkkinattulevatolemaan elintarvikealanvien;ohjelmanpainopistemaita: Venäjä Skandinavia Bal;a Saksa KiinajamuuItä7Aasia(Etelä7Korea,Japani) Vien;ohjelmanpainopisteenäonItämeri7fokusja muutlähimarkkinatsekäitä7aasia.perusteinaon rii=ävämarkkina7alue,kasvupoten;aalisekä suomalaistenelintarvikkeidenparempikilpailukyky jatunne=uus. Toimenpiteistänoin80%suunnataan vali=uihinmarkkinoihin.loput20%kohdistetaan selek;ivises;muihinmarkkinoihin. Alanyritysklusterienkanssatäsmennetään markkinavalinnat Finpro

9 Vien>ohjelmantoimintamalli Strategisetpainopistealueet Vien>M valmiuksien nostaminen Yhteistyö & verkostoitumi nen Viennin esteiden poistaminen Teemat ja Klusterit Markkinamahdollisuudet Kansainvälinen Team Finland verkosto Brandäys Markkinointi & näkyvyys Asiakkaat Yhteinen näkyvä brändi Foodfrom Finland Elintarvikeyritykset,elintarvikealanpalveluyritykset Ruoankokoarvoketju,TeamFinlandtoimijat Elintarviketeollisuuslii=o,muutpartneritjasidosryhmät Finpro

10 YhteinenFoodfromFinland Mmarkkinoin>brändi Finpro

11 YhteinenFoodfromFinland maaosasto SIALmessut,Pariisi,Ranska10/ Finpro

12 YhteinenFoodfromFinland maaosasto SIALmessut,Pariisi,Ranska10/ Finpro

13 Elintarvikevien>ohjelmanstrategiset painopistealueet Yritysten vien>valmiuksien nostaminen Yhteistyöja verkostoituminen Vienninesteiden poistaminenja markkinam mahdollisuudet Brändäys, markkinoin>janäkyvyys Neuvonta,koulutus,vien;valmennus,ryhmäkohtainen konsultoin;,yrityskohtainenkonsultoin; Asiantun;joidenkäy=ö,coaching,mentoroin; MenestystarinatjaTäh;7ohjelma TeamFinlandverkostonroolijayritystenavustaminen Yritystenvälinenyhteistyö(mm.yhteinentarjoama) Ryhmätoimenpiteet Elintarviketeollisuusliitonviennin7jakansainvälistymisen edistämisryhmä Foorumit:Bestprac;cesharing,LinkedIn,jne Teematjaklusterit Yritysten7jaorganisaa;oiden/viranomaistenvälinenyhteistyö, kansainvälinenteamfinlandverkosto Markkinaymmärryksenlisäys,markkinamahdollisuudet Tapahtumanäkyvyys,ryhmätoimenpiteet(messut,tapahtumat) Suomi7ruoanbrändäysjanäkyvyys PRjavies;ntä Kaikkienmarkkinoin;kanavienluovakäy=ö Finpro

14 FoodfromFinland Alustavatapahtumakalenteri2015 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Delegaa;omatkaKiinaan(Peking &Shanghai) PRtapahtumaShanghaissa Ulkomaankauppaministeri LenitaToivakka Factfindingjaostajatapaamis7 matka/tanska Gourmet7/finefoods7teemalla ValmennusJapaninmarkkinoille Saksanmarkkina7kickoff: markkinakatsausjatulevat toimenpiteetsaksasta kiinnostuneilleyrityksille Coaching7päiväteema:Branding1 brändinrakentaminen, segmentoin;jakonseptoin; Biofachmessut ,Nürnberg Saksa Koulutus7jakonsultoin7 ;kokonaisuuspk7yrityksille käynnistyy Foodexmessut Japani Suomenyhteisosasto PRtapahtumaSuomenSuurlähetystössä MeettheBuyer tapahtuma ValmennusKiinanmarkkinoille 14 18/11/14 Finpro Yritystenverkostoitumis ja yhteistapaaminenhelsingissä (BestPrac;ceSharing/VKE

15 Alustavatapahtumakalenteri2015 Huh>kuu Toukokuu Kesäkuu Coaching7päiväteemana: Branding2/pakkausjasen merkityskansainvälisillä markkinoilla Factfindingjaostajatapaamis7 matka/saksa Yritystenverkostoitumis ja yhteistapaaminenhelsingissä(bestprac;ce Sharing/VKE) ValmennusKiinan markkinoille Yritystenverkostoitumis ja yhteistapaaminenhelsingissä (BestPrac;ceSharing/VKE) PLMA7messut , Amsterdam Suomenyhteisosasto Factfindingjaostajatapaamis7matka/Kiina 15 18/11/14 Finpro

16 Alustavatapahtumakalenteri2015 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Coaching7päivä teema: Verkkokauppa/ Logis;ikka/muu? Yritysten verkostoitumis ja yhteistapaaminen Helsingissä(Best Prac;ceSharing/ VKE) ValmennusEtelä7 Koreanmarkkinoille Factfindingja ostajatapaamis7 matka/bal;a Anugamessut Saksa/ Suomen yhteisosasto HealthIngredients Japan Coaching7päivä teematyönalla Factfindingja ostajatapaamis7 matka/etelä7korea Meetthebuyer tapahtuma FoodIngredients Europe/Ranska Yritysten verkostoitumis ja yhteistapaaminen Helsingissä(Best Prac;ceSharing/ VKE) 16 18/11/14 Finpro

17 Vastuutjapäätöksenteko Ohjausryhmänkokoonpano Al;a/SaaraKalin HKScan/PetriHaaparanta FazerMakeiset/JuhaOvaska HelsinginMylly/MiskaKuusela KankaistenÖljykasvit/Per=uKorolainen ETLry/HeikkiJuu;nen Työ7jaelinkeinoministeriö,JaaniHeinonen Maa7jametsätalousministeriö,Veli7PekkaTalvela Ulkoministeriö,EeroSuominen Val;oneuvostonKanslia/TeamFinland,PeterWesterstråhle Tekes,PirjoHakanpää MTK,MaxSchulman Finprory,JusaSusia Finpro

18 Poten>aalisiakasvusegmenEejä Kasvupoten>aaliajamahdollisuuksiasuomalaiselleosaamiselle voidaannähdäesimerkiksiseuraavillaruokamjajuomasegmenteillä: Terveysvaiku=eisetjatervey=äedistävätelintarvikkeet Allergiavapaatelintarvikkeet;laktoositon,gluteeniton,tms Marjatjamarjatuo=eet Lihajalihajalosteet,maitojalosteet,kalajakalajalosteet,riista Kaura7jakauratuo=eet,ohra LuonnonmukaisetjaeeGseenkulu=amiseenlii=yvätelintarvikkeet Convenience&Premiumtuo=eet,sekälastenjaiäkkäidenhenkilöiden erikoistuo=eet Korkeammanlisäarvonteollisuus7jaraaka7ainemyyn; Ruokaturvallisuusosaaminen,elintarvikealanpalvelut,koneetjalai=eet Finpro

19 UusintauuEamaailmanruokatrendeistä &ajankohtaistaasiaahyvässäseurassa FoodfromFinlandMverkostoitumisiltato klo17M21Hima &Sali ravintola(kaapelitehdas),tallberginkatu1,00180hki Tulevien;ohjelmanverkostoitumisiltaantapaamaantoisia vien;yritystenedustajiajakuulemaannousevistaruokatrendeistä maailmalla.aiheestatuleekertomaanasiantun;javierastanskasta, TamiraSnellCopenhagenIns;tuteforFutureStudies ins;tuu;sta. Samallasaat;laisuudenkuullatulevistavien;ohjelmantapahtumista, kutenkiinandelegaa;omatkasta,jotaesi=eleeministeritoivakan lehdistöavustajamiikatomi.luvassasiisinforma;ivistajainspiroivaa yhdessäoloasekäupeabuffe;llallinenjouluisinmaustein.tilaisuuden juontaakansainvälisenmarkkinoinninosaajaka;saarijumpsmart Oy:stäjaillansävelistävastaasoi;nyhtye.VienninedistäminenFood fromfinland ohjelmassaonsekähauskaa,maistuvaae=ä tuloksellistailmoi=auduverkostoitumisiltaan21.11.mennessä Tervetuloa 19 18/11/14 Finpro

20 Kuinkayrityksesivoiosallistua ohjelmaan? TavoiEeena100osallistujayritystä Ohjelmanhyötyjakautuu laajas>kokoalalle Finpro

21 Osallistumisensuorathyödytja kustannukset Yrityksennesaamatsuorathyödyt: Omanime=yyhteyshenkilö(verkostot,neuvonta,informaa;o) Säännöllinenmarkkinainformaa;oja;edotmarkkinamahdollisuuksista Veloituksetonalustavamarkkinaselvitysvalituissakohdemaissa(1 2kpl) FoodfromFinland7brändintukijakäy=öoikeustapahtumissa,markkinoinnissa, materiaaleissajanegsivuilla Mahdollisuusosallistuakaikkiinyrityksenitsensävalitsemiintapahtumiin 710%alennusvien;ohjelmanmaksullisistatoimenpiteistä (mm.messuilleosallistumisestasuomenpaviljongissa) Osallistumiskustannus: Mikroyritykset 1500EUR PK7yritykset 3000EUR Suuryritykset 6000EUR Finpro

22 Tutustuohjelmansivuihin Ilmoi&audu*mukaan*ohjelmaan* Kannat*kortesi*kekoon* *kerrot*toiveesi*&*ideasi*ohjelman*sisältöön* 22 18/11/14 Finpro

23 Lisä>etojavien>ohjelmasta ElintarviketeollisuusliiEory:HeikkiJuu;nen,toimitusjohtaja Finprory,ExportFinland:EsaWrang,toimialajohtaja,elintarvikkeet Ohjelmanverkkosivut:www.exporwinland.fi/food7from7finland Finpro

FOOD FROM FINLAND TEAM FINLAND ELINTARVIKEALAN VIENTIOHJELMA 2015 2020. Kasvua maailmalta missä opittavaa ja missä mahdollisuuksia?

FOOD FROM FINLAND TEAM FINLAND ELINTARVIKEALAN VIENTIOHJELMA 2015 2020. Kasvua maailmalta missä opittavaa ja missä mahdollisuuksia? FOOD FROM FINLAND TEAM FINLAND ELINTARVIKEALAN VIENTIOHJELMA 2015 2020 Kasvua maailmalta missä opittavaa ja missä mahdollisuuksia? Esa Wrang, Toimialajohtaja Finpro ry, Export Finland Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 17.11.2014 Finpro ry, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Final

Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 17.11.2014 Finpro ry, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Final Tekninen vuoropuhelu Team Finland Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 17.11.2014 Finpro ry, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Final Ohjelma 09:30 10:00 Ilmoittautuminen, kahvi 10:00 10:05 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot

Luomua myös vientimarkkinoille

Luomua myös vientimarkkinoille Luomua myös vientimarkkinoille Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry. 10.4.2014 Kansallinen Ruokastrategia 2030 - elintarvikeala on kasvuala Mistä kasvua? Tuonnin kanssa kyettävä

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014 Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun Anne Alho Imatra 18.3.2014 Sisältö Minkälaista kansainvälistyminen on? Miksi kansainvälistyminen? Peruskysymyksiä Valmiudet ja suunnittelu

Lisätiedot

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä - Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä MITÄ? Innobrokerit ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, toteuttajia ja välittäjiä. heidän tehtävänsä on: ottaa vastaan, jäsentää ja jakaa uutta tietoa sen erimuodoissa

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Tapahtuma Kohderyhmä Toteuttaja Paikka Aika Kustannukset. Tapahtuma Kohderyhmä Toteuttaja Paikka Aika Kustannukset

Tapahtuma Kohderyhmä Toteuttaja Paikka Aika Kustannukset. Tapahtuma Kohderyhmä Toteuttaja Paikka Aika Kustannukset TYKY-SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Hallintokeskus Aamujumppa Kunnantalon Marjut Rita Valtuustosali Perjantaisin klo 8.15-8.30 Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä Kunnantalon Työterveyshuolto/työsuojelu/

Lisätiedot

Juva, Rantasalmi ja Sulkava 23.1.2013 www.toolboxtravel.fi. Kari Halonen

Juva, Rantasalmi ja Sulkava 23.1.2013 www.toolboxtravel.fi. Kari Halonen Juva, Rantasalmi ja Sulkava 23.1.2013 www.toolboxtravel.fi Kari Halonen Työpajapäivä Strategiataso Tuotekehitystaso Markkinointi Myynti Ohjelma 14.00 Tervetuloa, toiminnanjohtaja Ilpo Lehtinen, Rajupusu

Lisätiedot

Kärkihankkeet 2015-2018

Kärkihankkeet 2015-2018 Matkailun poikkihallinnollinen sateenvarjo- (strateginen) ohjelma Suomi johtavaksi stopover - maaksi Kärkihankkeet 2015-2018 Finrelax- Suomesta hyvinvoin/matkailun kärkimaa Merellinen saaristo kansainvälises/

Lisätiedot

Finpro ry. 1.1.2015. Export Finland Invest in Finland Visit Finland. Network VIRTUAL TEAMS. MarCom FIT

Finpro ry. 1.1.2015. Export Finland Invest in Finland Visit Finland. Network VIRTUAL TEAMS. MarCom FIT MEKin päätehtävät MEK edistää vain matkailua ulkomailta Suomeen Strategiset painopisteet: markkinointi (maakuva ja tuotteet) markkinatiedon hankinta, analysointi ja jakelu elinkeinolle tuotekehityksen

Lisätiedot

Ulkomaisista yöpymisistä 24% Venäjältä ja 55% muusta Euroopasta 150 / pv

Ulkomaisista yöpymisistä 24% Venäjältä ja 55% muusta Euroopasta 150 / pv EUROOPPA JA VENÄJÄ Ulkomaisista yöpymisistä 24% Venäjältä ja 55% muusta Euroopasta 150 / pv 80 / pv 117 M / 2014 956 M / 2014 79 % ULKOMAISIST A YÖPYMISISTÄ EUROOPASTA JA VENÄJÄLTÄ 95 / pv 62 M / 2013

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

LAMKO. Tutorvastaavan opas LAMKO

LAMKO. Tutorvastaavan opas LAMKO LAMKO Tutorvastaavanopas LAMKO SISÄLTÖ Tutorvastaavantehtävät...2 Tapaamiset...2 Vastaavientapaamiset...2 Alojentutortapaamiset...2 Tutorkansio...5 Kirjevalituille...5 Google-kalenteri...6 Tutorpassit...7

Lisätiedot

Visit Finland & Finland Convention Bureau Markkinoinnin ja tuotekehityksen painopisteet 2014-2016

Visit Finland & Finland Convention Bureau Markkinoinnin ja tuotekehityksen painopisteet 2014-2016 Visit Finland & Finland Convention Bureau Markkinoinnin ja tuotekehityksen painopisteet 2014-2016 Tehtävät Matkailumaakuvan rakentaminen B2B mahdollisuudet ja verkostoituminen Vetovoimaisen tuotetarjonnan

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma. Helmikuu 2015

Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma. Helmikuu 2015 Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Helmikuu 2015 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen v Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän rakennemuutos Viennin muutokset. Terveysala kasvaa Pk-yritykset työllistävät

Elinkeinoelämän rakennemuutos Viennin muutokset. Terveysala kasvaa Pk-yritykset työllistävät Finpro 30.9.2013 FinlandCare taustat Elinkeinoelämän rakennemuutos Viennin muutokset Terveysteknologian vienti kasvaa Terveysala kasvaa Pk-yritykset työllistävät Terveydenhoito Suomessa Suomalaiset elävät

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Tammikuu. Sinun apteekkisi. Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

Tammikuu. Sinun apteekkisi. Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Tammikuu Keskiviikkona 14.1. Asiaa laihduttamisesta. Tietoa laihdutuksesta ja apteekissa myytävistä laihdutustuotteista. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Asiaa laihduttamisesta 19

Lisätiedot

LIONS CLUB Rovaniemi-ounasvaara 1959-2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

LIONS CLUB Rovaniemi-ounasvaara 1959-2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 LIONS CLUB Rovaniemi-ounasvaara 1959-2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 STRATEGIA 2015 LIONS CLUB Rovaniemi-ounasvaara 1959-2014 Maan mahti voimakkain on yhteistyö VISIO 2015 Me olemme tunnettuja palveluistamme

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 0 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 6 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 00 00 00 006 00 008 00 00 0 0 Tavaravienti

Lisätiedot

2015 TOIMINTAKALENTERI

2015 TOIMINTAKALENTERI 2015 TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU 1 1 TO Uudenvuodenpäivä 1.-31.1 Seututoimikuntien järjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksina PJ 2 PE KOKO VUOSI: Aluetoimikunnan kokoukset, Aktivointiprojekti, Ammattiosastojen

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

2014 TOIMINTAKALENTERI

2014 TOIMINTAKALENTERI 2014 TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU 1 1 KE Uudenvuodenpäivä 1.-31.1 Seututoimikuntien järjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksinapj 2 TO KOKO VUOSI: Aktivointiprojekti, Aluetoimikunnan kokoukset, Ammattiosastojen

Lisätiedot

Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka

Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka Tervetuloo Porii! Ol niingon gotonas! 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Työelämä 2020 hanke ja verkostot kansallisella tasolla

Lisätiedot

LCCE. Projektivastaava. Opinnäytetyö. Katosrakenne. merkeissä. yhteyttä yhteistyön merkeissä. LCCE-projekti. Mu06M yritysvierailulle Loviisaan

LCCE. Projektivastaava. Opinnäytetyö. Katosrakenne. merkeissä. yhteyttä yhteistyön merkeissä. LCCE-projekti. Mu06M yritysvierailulle Loviisaan P 2011 Lokakuu LCCE Marraskuu Joulukuu Tammikuu Syyskuu Helmikuu Lokakuu Maaliskuu Marras Huh Lcce lyhyesti MediaModo Oikeita projekteja, Tilan suunnittelu oikeiden ja yritysten toteutus. kanssa. Projektit

Lisätiedot