ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Letrun yksityistien perusparantamisen lisäavustushakemus Niinimäen yksityistien parantamisen kunnanavustushakemus Venekatosten ja venepaikkojen vuokrien määräytymisperusteiden käsittely Sähkötarjousten käsittely vuosille LVI-työtarjousten käsittely vuosille Urmaslahden asema-kaava-alueen vihersuunnitelman käsittely Länsiosan yleiskaavaluonnoksen käsittely lausunnot ja muistutukset Ilmoitusasiat Syväsmäen yksityistien perusparantamisen kunnanavustushakemus Kokouksen päättäminen 35 Oikaisuvaatimusohjeet 36

2 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 2/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Hannu Ripatti pj Anne Liukkonen Risto Rantalainen Tuija Tanttu Seppo Kovanen Muut läsnä olleet Kalevi Puukko kunnanhallituksen pj Pentti Pylkkänen kunnanhallituksen edustaja Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 13 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 14 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Tanttu ja Anne Liukkonen. Pöytäkirjan allekirjoitus Hannu Ripatti Puheenjohtaja Asko Viljanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika / 2011 Tuija Tanttu Anne Liukkonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Arja Lehtinen

3 Tekninen lautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin siten muutettuna, että lisäasiana käsitellään 24.

4 Tekninen lautakunta LETRUN YKSITYISTIEN PERUSPARANTAMISEN LISÄAVUSTUSHAKEMUS 16 Letrun yksityistien lisäanomus tien perusparantamisen kustannuksiin: Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt lisäavustusta 3.000, Letruntien perusparantamisen lisärahoitukseen, kustannusarvio Avustuksen maksatuksesta on päätös Tien perusparannustyö on tehty loppuun. Anomme kunnalta ELY-keskuksen hyväksymiin :n kustannuksiin lisäavustusta Hirvensalmen kunta on avustanut Letrun yksityistien perusparantamista kunnanvaltuuston päätöksellä, joka on 20 % ELY-keskuksen hyväksymästä euron kustannusarviosta. Tekn.joht. Tekninen lautakunta myöntää Letrun yksityistien perusparantamiseen lisäavustusta 1.000, joka on 20 % euron kustannuksista. Menokohta 4749/5208. Hyväksyttiin.

5 Tekninen lautakunta NIINIMÄEN YKSITYISTIEN PARANTAMISEN KUNNANAVUSTUSHAKEMUS 17 Niinimäen yksityistien parantamisen avustushakemus : Niinimäen yksityistie sijaitsee Hirvensalmen ja Mäntyharjun kunnissa. Tiekunta pitämässään kokouksessa päätti, että tiekunnassa toteutetaan perusparannus. Siihen haetaan valtionavustusta ja kunnan avustusta. Tiekunta on lähettänyt valtiolle avustushakemuksen, valtionosuudeksi kustannuksista tulee ,66 euroa. Kuntarahoituksen osuudeksi perusparannuksesta tulee 9 753,89 euroa. Tiekunnan omarahoitusosuudeksi tulee 9 753,89 euroa. Täten Niinimäen tiekunta hakee Hirvensalmen kunnalta 9 753,89 euroa avustusta tien peruskunnostukseen. Kunnostuksella parannetaan tien kantavuutta ja turvallisuutta muotoilemalla tietä uudelleen. Hakemus ELY-keskukselle Kustannusarvio ,44. Työt olisi tarkoitus aloittaa ja työt olisivat valmiit Hirvensalmen kunta on avustanut yksityisteiden perusparantamista 20 %:lla, kun hankkeelle on myönnetty valtionavustus. Tien pituus on 3,6 km, josta Hirvensalmen kunnan vakituisen asutuksen pääsytienä on 1 km. Hirvensalmen kunnan puolella sijaitsevan tien osuus kustannusarviosta olisi ,44 : 3,6 km * 1 km = ,07, josta 20 % on 2 709,00. Vuoden 2011 talousarviossa ei ole määrärahaa ko. tien perusparantamisen avustamiseen. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle määrärahan myöntämistä Niinimäen yksityistien perusparantamiseen 2 709,00. Ehtona avustuksen myöntämiseen on, että ELY-keskus myöntää avustuksen hakemuksen mukaisesti. Menokohta 4749/5208. Hyväksyttiin. Ehtona avustuksen myöntämiselle on, että ELY-keskus ja Mäntyharjun kunta myöntävät avustuksen hakemuksen mukaisesti.

6 Tekninen lautakunta VENEKATOSTEN JA VENEPAIKKOJEN VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEIDEN KÄSITTELY 18 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt kutsua Asko Viljasen lautakunnan kokoukseen selvittämään alaistaan toimintaa, mm. taksoitus, kilpailuttaminen sekä muut teknisen johtajan alaisuuteen kuuluvat asiat. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota Sataman ja Haapaniemen venekatosten vuokrien hintaeroon. Lautakunta toivoi, että tekninen lautakunta käsittelisi ko. vuokrien määräämisperusteet uudelleen kokouksessaan, jotta vuokrat saataisiin keskenään tasavertaisiksi ja että kuntalaiset saisivat tasapuoliset palvelut. Liitteenä nro 1 selvitys venepaikkojen tuloista ja menoista. Tekn.joht. Tekninen lautakunta kävi keskustelun venepaikoista. Tekninen lautakunta päättää pitää venepaikkojen ja venekatospaikkojen vuokrat nykyisellä tasolla. Hyväksyttiin. Perusteluna lautakunta piti mm, että Haapaniemen venekatospaikat on vuokrattu verottomana (vuosivuokraus) ja sataman laituripaikkojen hinnat ovat verollisia (kesäaika). Sataman veneenpitoon on tarjolla mm. sähkö, vesi, pilssi ja septi sekä muita mahdollisia palveluita.

7 Tekninen lautakunta SÄHKÖTYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY VUOSILLE Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto pyytää sähkötöiden tuntiurakkatarjoustanne. 1. Hankinnan kohde Kiinteistöluettelo liitteenä. 2. Sopimuskausi Sopimuskausi on Tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjoushinta tulee ilmoittaa liitteenä 1 olevalla lomakkeella kokonaishintana alv 23 %. Hinnan tulee sisältää työkustannuksen, työnjohtokustannuksen, kilometrikorvaukset, päivärahat ym. mahdolliset korvaukset. Matkakustannuksia maksetaan kirkonkylän taajamasta 5 km:n jälkeen muodostuvista matkoista 0,86 / km, sis. alv 23 %. Yrittäjän tulee liittää tarjoukseen sähkötarvikkeiden osalta luettelo alennetuista tarvikkeista ja alennettu hinta tukkuhintoihin verrattuna. 4. Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten avaus ja laaditaan avauspöytäkirja. Myöhästyneenä saapuneet tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: -tarjoajien kelpoisuuden arviointi -tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen -tarjousten vertailu 5. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta pois, jos se ei täytä seuraavia vähimmäisvaatimuksia: Tarjoaja on huolehtinut verojen sekä lakisääteisten sosiaalimaksujen ja vakuutusmaksujen maksamisesta. Lisäksi edellytämme, että tarjoajalla on toimintaansa liittyvä vakuutus ja selvitys aikaisemmista vastaavista töistä (referenssit). Yllä mainittujen vähimmäisvaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;

8 Tekninen lautakunta ) kaupparekisteriote; 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Yllä tarkoitetut todistukset tulee olla alle kolme kuukautta vanhoja tarjousten jättöpäivästä laskettuna. 6. Tarjousten vertailu Hankittavan palvelun valintaperusteena on hinta. 7. Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Valitun urakoitsijan tulee tilaajan tekemän tilauksen mukaan suorittaa annettu tuntiurakkatyö yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Jos aikataulun osalta tapahtuu myöhästymistä, jota tilaaja ei hyväksy, on tilaaja oikeutettu antamaan työn toiselle urakoitsijalle. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. 8. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu sopimus, kuitenkin enintään 90 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. 10. Tarjousten jättäminen Pyydämme tarjouksenne suljetussa kuoressa osoitteeseen: Hirvensalmen kunta, Tekninen toimi Keskustie 2, Hirvensalmi

9 Tekninen lautakunta Tarjousten tulee olla perillä klo mennessä. Kuoreen merkintä Sähkötyötarjous. Kuoressa ilmoitettava tarjoavan yrityksen nimi. 11. Tiedottaminen Lisätietoja antaa tekninen johtaja Asko Viljanen, p Tarjousten avauspöytäkirja, liite nro 2 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Velska Ky:n sähkötöiden tuntiurakkatarjouksen vuosille tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Perustelu: Halvin tarjous. Valitun urakoitsijan tulee tilaajan tekemän tilauksen mukaan suorittaa annettu tuntiurakkatyö yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Jos aikataulun osalta tapahtuu myöhästymistä, jota tilaaja ei hyväksy, on tilaaja oikeutettu antamaan työn toiselle urakoitsijalle. Hyväksyttiin, ja samalla lautakunta lisäsi, että valitun urakoitsijan tulee toimittaa mennessä seuraavat selvitykset: -Todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta; - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; - kaupparekisteriote; - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Perustelu: Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 5.

10 Tekninen lautakunta LVI-TYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY VUOSILLE Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto pyytää lvi-töiden tuntiurakkatarjoustanne. 1. Hankinnan kohde Kiinteistöluettelo liitteenä. 2. Sopimuskausi Sopimuskausi on Tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjoushinta tulee ilmoittaa liitteenä 1 olevalla lomakkeella kokonaishintana alv 23 %. Hinnan tulee sisältää työkustannuksen, työnjohtokustannuksen, kilometrikorvaukset, päivärahat ym. mahdolliset korvaukset. Matkakustannuksia maksetaan kirkonkylän taajamasta 5 km:n jälkeen muodostuvista matkoista 0,86 / km, sis. alv 23 %. Yrittäjän tulee liittää tarjoukseen lvi-tarvikkeiden osalta luettelo alennetuista tarvikkeista ja alennettu hinta tukkuhintoihin verrattuna. 4. Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten avaus ja laaditaan avauspöytäkirja. Myöhästyneenä saapuneet tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: -tarjoajien kelpoisuuden arviointi -tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen -tarjousten vertailu 5. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta pois, jos se ei täytä seuraavia vähimmäisvaatimuksia: Tarjoaja on huolehtinut verojen sekä lakisääteisten sosiaalimaksujen ja vakuutusmaksujen maksamisesta. Lisäksi edellytämme, että tarjoajalla on toimintaansa liittyvä vakuutus ja selvitys aikaisemmista vastaavista töistä (referenssit). Yllä mainittujen vähimmäisvaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;

11 Tekninen lautakunta ) kaupparekisteriote; 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Yllä tarkoitetut todistukset tulee olla alle kolme kuukautta vanhoja tarjousten jättöpäivästä laskettuna. 6. Tarjousten vertailu Hankittavan palvelun valintaperusteena on hinta. 7. Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Valitun urakoitsijan tulee tilaajan tekemän tilauksen mukaan suorittaa annettu tuntiurakkatyö yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Jos aikataulun osalta tapahtuu myöhästymistä, jota tilaaja ei hyväksy, on tilaaja oikeutettu antamaan työn toiselle urakoitsijalle. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. 8. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu sopimus, kuitenkin enintään 90 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. 10. Tarjousten jättäminen Pyydämme tarjouksenne suljetussa kuoressa osoitteeseen: Hirvensalmen kunta, Tekninen toimi Keskustie 2, Hirvensalmi

12 Tekninen lautakunta Tarjousten tulee olla perillä klo mennessä. Kuoreen merkintä LVI-työtarjous. Kuoressa ilmoitettava tarjoavan yrityksen nimi. 11. Tiedottaminen Lisätietoja antaa tekninen johtaja Asko Viljanen, p Tarjousten avauspöytäkirja, liite nro 3 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kappapipe Oy:n lvi-töiden tuntiurakkatarjouksen vuosille tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Perustelu: Halvin tarjous. Valitun urakoitsijan tulee tilaajan tekemän tilauksen mukaan suorittaa annettu tuntiurakkatyö yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Jos aikataulun osalta tapahtuu myöhästymistä, jota tilaaja ei hyväksy, on tilaaja oikeutettu antamaan työn toiselle urakoitsijalle. Hyväksyttiin, ja samalla lautakunta lisäsi, että valitun urakoitsijan tulee toimittaa mennessä seuraavat selvitykset: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; - kaupparekisteriote; - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; Perustelu: Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 5.

13 Tekninen lautakunta URMASLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUEEN VIHERSUUNNITELMAN KÄSITTELY 21 Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Urmaslahden asemakaava-alueen suunnittelun rannan käytön ratkaisemiseksi. Teknisessä toimistossa on laadittu Urmaslahden asemakaava-alueen vihersuunnitelma. Tekn.joht. Tekninen lautakunta käsittelee laaditun vihersuunnitelman ja asettaa sen kuukauden ajaksi nähtäville tekniseen toimistoon. Asiasta ilmoitetaan maanomistajille kirjeitse. Hyväksyttiin.

14 Tekninen lautakunta LÄNSIOSAN YLEISKAAVALUONNOKSEN KÄSITTELY- LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET Hirvensalmen kunta on päättänyt käynnistää otsikon mukaisen rantaosayleiskaavan laadinnan. Rantayleiskaavaan laadinnasta on ensimmäisen kerran päätetty kunnanvaltuuston kokouksessa ( 35), jolloin päätettiin, että länsiosan rantayleiskaavan laatiminen aloitetaan Liekune-Ryökäsvesi rantayleiskaavan valmistuttua. Liekune- Ryökäsvesi rantayleiskaava on hyväksytty Länsiosan rantayleiskaavan laadinnasta on maininta myös Hirvensalmen kunnan kaavoituskatsauksessa, joka on julkaistu Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin rakennusluvat rantavyöhykkeelle voidaan myöntää suoraan kaavan perusteella. Perustieto- ja tavoitevaiheen suunnittelutyöstä vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy:n Kuopion aluetoimistossa DI Timo Leskinen ja tekn. yo Simo Kaksonen. Luontoselvityksen suunnittelualueesta ovat laatineet FCG Planeko Oy:n Kuopion toimipisteestä Biologi FK Jari Kärkkäinen ja Biologi FM Minna Eskelinen. Suunnittelualue sijaitsee Hirvensalmen kunnassa Etelä-Savossa Hirvensalmen taajaman etelä- ja länsipuolella. Suunnittelualue käsittää seuraavat Hirvensalmen kunnan vesistöalueet: Suontee, Vahvajärvi, Iso-Sämpiä, Sämpiä, Saarva, Tervajärvi, Patajärvi, Iso Salasjärvi, Metsonlampi, Pirttilampi, Lahnalampi, Syylampi, Soppiolampi, Sotkulampi, Haukilampi, Tehrilampi, Kartiskalampi, Särkilampi sekä Särkilammen luoteispuolella sijaitseva pieni nimetön lampi. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 84,5 km 2 josta vesialuetta noin 50 km 2. Rantaviivan pituus on noin 231 km (ranta-asemakaavat mukaan lukien n. 243 km). Kunnanhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman Kunnanvaltuusto hyväksyi mitoitusperusteet MRL 64 :n mukainen viranomaispalaveri järjestettiin , liite nro 1. Ensimmäinen yleisötilaisuus yleiskaavan laadinnasta ( perustiedot ja tavoitteet) pidettiin Länsiosan yleiskaavaluonnosta on esitelty valtuustosalissa Hirvensalmen kunnan luottamushenkilöille.

15 Tekninen lautakunta Liitteenä nro 3 kaavaselostus, kaavakartta ja kaavamerkinnät Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Länsiosan yleiskaavaluonnoksen MRA 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot: Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, rakennuslautakunta, Pertunmaan, Joutsan ja Mäntyharjun kunta. Hyväksyttiin. Seppo Kovanen jääväsi itsensä eikä osallistunut asian käsittelyyn Länsiosan rantaosayleiskaavaluonnos pidettiin nähtävillä teknisessä toimistossa. Nähtävilläolosta ilmoitettiin Länsi- Savossa, Hirvensalmen Sanomissa, kunnan verkkosivuilla osoitteessa ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjeellä maanomistajille. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla oli mahdollisuus tavata kaavoittajan edustaja suunnittelija Simo Kaksonen kunnanvirastolla. Viranomaislausunnon antoivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä- Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, Museovirasto, Mäntyharjun kunta ja rakennuslautakunta. Määräaikaan mennessä saapui muistutuksia maanomistajilta 114 kpl ja määräajan jälkeen 3 kpl. Viranomaisneuvottelu pidettiin Etelä-Savon ELYkeskuksella. Viranomaislausunnot sekä kaavanlaatijan antama vastine lausunnoista liitteenä nro 1. Tekn.joht. Tekninen lautakunta käsittelee saadut lausunnot ja kaavanlaatijan vastineen ja hyväksyy vastineen esitetyssä muodossa. Hyväksyttiin. Samalla lautakunta päätti, että vakituiseen asumiseen osoitetut rakennuspaikat tullaan ehdotusvaiheessa perustelemaan tarkemmin. Muistutukset huomioidaan ehdotusvaiheeseen kaavan tavoitteiden ja

16 Tekninen lautakunta mitoituksen perusteella. Seppo Kovanen ja Tuija Tanttu jääväsivät itsensä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. 22 Muistutusten vastineet, liite nro 4. Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy vastineet. Hyväksyttiin. UPM Kymmene Oyj:n tilan Ripatinkoski vastine korjattiin liitteeseen. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaavaan alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi Suonteelle 95,10 (N60) ja Vahvajärvelle 90,10 (N60). Risto Rantalainen ja Seppo Kovanen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

17 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT 23 Tekn.joht. Teknisen lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat kirjeet ja päätökset: 1. Teknisen johtajan päätökset: 1-14/2011 henkilöstö 15-16/2011 vakuuden palauttaminen 2. Kunnanhallituksen päätökset , ja : 188, Hirvensalmen kunnan tiedonhallinta- ja arkistonmuodostuksen suunnitelmat sekä toimintasääntö 10, Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa 18, Pöyrynkankaan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos/asemakaavaehdotus 19, Kortteli 38 (osa) asemakaavan muutosehdotuksen käsittely 22, Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa vuonna , Suonteen vesiosuuskunnan maksatushakemus/iii rakennusvaihe 2. osa 29, Viilutehtaan jäähdytysaltaiden rakentaminen/urakoitsijan valinta 37, Vuokrasopimuksen hyväksyminen /Myfilm Oy 38, Lausunnon antaminen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle koskien Hirvensalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamista 3. Etelä-Savon maanmittaustoimisto: Tierekisterikortti ja toimituspöytäkirja, Riihiahon metsätie, Vahvaselkä Kutsu yksityistietoimitukseen kunnantalolle: kohde: Leiniemen rantatie valkama-alueineen ja Leiniemen yksityistie Pyörnilän kylässä kohde: Lahnaniemi 4. Viljavuuspalvelu Oy Savolab, jätevesitutkimus ja jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenveto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös Letrun yksityistien perusparantamistyön hyväksyminen. Merkittiin tiedoksi.

18 Tekninen lautakunta SYVÄSMÄEN YKSITYISTIEN PERUSPARANTAMISEN KUNNANAVUSTUSHAKEMUS 24 Syväsmäen yksityistien perusparantamisen avustushakemus : Viite: ELYn päätös (473/2010/POS) koskien yksityistien hankkeemme valtionavustusta Haemme Syväsmäen yksityistien (T 214, Hirvensalmi) perusparannushankkeen rahoittamiseksi 20 % osuuttanne. Viitteessä mainitun päätöksen mukaan osuudeksenne tulisi 9340 euroa (alv. 23 %). Tiedoksi annettakoon, että ELY myönsi eri hakemuksesta työn valmistumiselle jatkoaikaa kahdella kuukaudella, eli hankkeemme on oltava valmis mennessä. Päätöksen mukaan ELY myöntää avustusta tien oikaisuun sekä kuivatuksen ja kantavuuden parantamiseen. Kustannusarvioksi ELY hyväksyy euroa, alv 23 %. Avustus on 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hirvensalmen kunta on avustanut yksityisteiden perusparantamista 20 %:lla, kun hankkeelle on myönnetty valtionavustus. Hirvensalmen kunnan osuus ELYn hyväksymistä kustannuksista olisi euroa. Vuoden 2011 talousarviossa ei ole määrärahaa ko. tien perusparantamisen avustamiseen. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle määrärahan myöntämistä Syväsmäen yksityistien perusparantamiseen enintään 9 340,00 euroa. Menokohta 4749/5208. Avustuksen maksamista varten tiekunnan tulee toimittaa maksatushakemus kuntaan, kun työ on valmis ja ELY-keskus on perusparantamistyön ja kustannukset hyväksynyt. Avustus maksetaan yhdessä erässä. Hyväksyttiin.

19 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 25 Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

20 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 16,18-20 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 13-15, 17, Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta: Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: /TEKNINEN LAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot