LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ"

Transkriptio

1 LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ Loka-joulukuu 2010: -Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 80,7 milj. euroon (62,7 milj. euroa loka-joulukuussa 2009). -Toimitettujen latureiden määrä kasvoi 17 prosenttia 81,9 milj. kappaleeseen (69,8 milj. kpl). -Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 23 prosenttia (21 %). -Liiketulos heikkeni 16 prosenttia 2,5 milj. euroon (3,0 milj. euroa). -Liiketulos ilman valuuttakurssivoittoja/-tappioita oli 2,3 milj. euroa (2,8 milj. euroa). -Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa). -Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,1 milj. euroa negatiivinen (6,1 milj. euroa positiivinen). Tammi-joulukuu 2010: -Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 299,0 milj. euroon (239,5 milj. euroa vuonna 2009). -Toimitettujen laturien määrä kasvoi 22 prosenttia 296,6 milj. kappaleeseen (243,3 milj. kpl). -Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 23 prosenttia (21 %). -Liiketulos heikkeni 5 prosenttia 9,7 milj. euroon (10,2 milj. euroa). -Liiketulos ilman valuuttakurssivoittoja/-tappioita oli 8,9 milj. euroa (10,0 milj. euroa). -Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,13 euroa). -Konsernin korolliset nettovelat olivat 0,9 milj. euroa (0,2 milj. euroa). -Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,5 milj. euroa positiivinen (4,2 milj. euroa positiivinen). -Rahavarat kauden lopussa olivat 18,6 milj. euroa (18,9 milj. euroa). -Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ulkona oleville osakkeille vuodelta 2010 jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Näkymät vuodelle 2011: -Salcompin liikevaihdon odotetaan vuonna 2011 olevan milj. euroa. -Liikevoittoprosentin odotetaan vuonna 2011 olevan 2-4 prosenttia liikevaihdosta. -Erään merkittävän asiakkaan strategiamuutoksen takia Salcompin näkymät vuodelle 2011 ovat epävarmemmat kuin tavallisesti. Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi: Salcompin ja markkinatutkimuslaitosten arvioiden mukaan vuonna 2010 myytiin noin 1,26 miljardia rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettua matkapuhelinta. Tämä on noin 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Salcompin myymien laturien määrä ja liikevaihto kasvoivat vuositasolla merkittävästi. Pystyimme kasvamaan selvästi markkinoita nopeammin ja näin vahvistamaan markkinajohtajuuttamme matkapuhelinlatureissa, joissa markkinaosuutemme parani kahdella prosenttiyksiköllä noin 23 prosenttiin. Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuutemme jäi epätyydyttävälle tasolle ja heikkeni 5 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Liiketulosta heikensivät materiaali- ja komponenttihintojen sekä työvoimakustannusten nousu. Lisäksi panostukset tuotevalikoiman ja asiakaskunnan laajentamiseen lisäsivät kiinteitä kustannuksia. Vuoden 2010 aikana toimme markkinoille uusia tuotealustoja sekä pieni- että keskitehoisten latausratkaisujen tuoteryhmiin. Lisäksi esittelimme markkinoille oman CHARGZ-tuotemerkin. Nämä panostukset yhdessä matkapuhelinmarkkinoiden noin 7 prosentin ennakoidun kasvun kanssa antavat hyvän pohjan Salcompin menestyksen jatkumiselle vuonna

2 Loka-joulukuun 2010 taloudellinen kehitys Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja oli 80,7 milj. euroa (62,7 milj. euroa loka-joulukuussa 2009). Laturien kappalemääräinen myynti kasvoi 17 prosenttia 81,9 milj. kappaleeseen (69,8 milj. kpl). Kappalemääräisen myynnin lisäksi liikevaihtoa kasvatti laturien keskihintojen nousu, joka johtui pääosin valuuttakurssivaikutuksista sekä tuotevalikoiman painottumisesta korkeamman hintaluokan tuotteisiin, erityisesti älypuhelimien latureihin. Markkinatutkimuslaitosten ja Salcompin arvioiden mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä myytiin noin 360 miljoonaa rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettua matkapuhelinta, mikä on Salcompin arvion mukaan noin 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Salcompin markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 23 prosenttia (noin 21 %). Liikevaihdon kasvusta ja laturien keskihintojen noususta huolimatta Salcompin liiketulos vuoden viimeisellä neljänneksellä heikkeni 16 prosenttia 2,5 milj. euroon (3,0 milj. euroa). Tämä johtui edelleen jatkuneesta materiaali- ja komponenttihintojen kallistumisesta sekä edellisvuotta korkeammista työvoimakustannuksista. Liiketulosta paransivat noin 0,2 milj. euron realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttakurssivoitot. Liiketulosprosentti loka-joulukuussa 2010 oli 3,1 prosenttia (4,8 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Vuoden viimeisen neljänneksen rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvaa voittoa 0,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa voittoa). Kauden verot olivat 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Vertailukauden veroihin sisältyy 0,3 milj. euron laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Liikearvo tuli kokonaan poistetuksi lokakuussa Kauden tulos viimeisellä neljänneksellä oli 2,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa) ja osakekohtainen tulos laimennettuna oli 0,06 euroa (0,06 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,8 milj. euroa negatiivinen (6,2 milj. euroa positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta verrattuna edelliseen tilikauteen laski pääosin käyttöpääoman muutoksesta johtuen. Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,1 milj. euroa negatiivinen (6,1 milj. euroa positiivinen). TILIKAUSI 2010 Toimintaympäristö Vuoden 2010 aikana matkapuhelinmarkkinat toipuivat maailmanlaajuisesta talouskriisistä monia muita aloja nopeammin. Arvioiden mukaan maailmanlaajuisesti myytiin noin 1,26 miljardia rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettua matkapuhelinta, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Myös monet muut Salcompin liiketoimintaan liittyvät kulutuselektroniikkamarkkinat kasvoivat vuonna Salcompin ja markkinatutkimuslaitosten mukaan erilaisten pieni- ja keskitehoisten latausratkaisujen (<150 W) markkinat, mukaan lukien matkapuhelinlaturit, kasvoivat vuonna 2010 noin 8 prosenttia päätyen noin 3,7 miljardiin euroon. Vuonna 2010 toimintaympäristöön haasteita toivat voimakkaasti kasvaneet raaka-ainehinnat sekä ennakoitua suurempi työvoimakustannusten nousu. Lisää haasteita toivat markkinoiden vahvan kasvun myötä koko toimittajaketjussa ajoittain ilmenneet materiaalipuutteet sekä erityisesti alkuvuonna työvoimapula Kiinassa. Jo useita vuosia esillä ollut latausteknologioiden standardisointi eteni. Euroopassa julkaistiin vuoden 2010 lopussa älypuhelinten lataukseen liittyvä standardi, joka on tarkoitus ottaa käyttöön EU:n alueella vuoden 2011 aikana. Uudella latausstandardilla ei kuitenkaan ennakoida olevan merkittäviä vaikutuksia lähivuosina siihen, että laturi jäisi pois älypuhelimien myyntipakkauksesta, koska markkinoille pitää ensin tuoda riittävä määrä uuden standardin mukaisia latureita. Matkapuhelinten lisäksi vuoden 2010 aikana alkoi latausstandardien kehittäminen myös kannettaville tietokoneille sekä mini- että sormitietokoneille. Liikevaihto Salcomp-konsernin liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 25 prosenttia ja oli 299,0 milj. euroa (239,5 milj. euroa vuonna 2009). Laturien kappalemääräinen myynti kasvoi 22 prosenttia 296,6 milj. kappaleeseen (243,3 milj. kappaletta). Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli koko vuoden osalta arviolta noin 23 prosenttia (noin 21 %). 2

3 Tulos Konsernin liiketulos heikkeni 5 prosenttia 9,7 milj. euroon (10,2 milj. euroa). Tämä johtui materiaali- ja komponenttihintojen kallistumisesta sekä työvoimakustannusten noususta, joka oli osin seurausta edellisvuotta alhaisemmasta tuottavuudesta. Tuottavuutta laskivat uusien tuotteiden tuotantoon sovittaminen, kapasiteetin kasvattaminen sekä materiaalipulan aiheuttamat tuotantohäiriöt. Lisäksi panostukset tuotevalikoiman ja asiakaskunnan laajentamiseen lisäsivät kiinteitä kustannuksia. Liiketulosta paransivat 0,8 milj. euron (0,2 milj. euroa) realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttakurssivoitot. Konsernin liiketulosprosentti vuonna 2010 oli 3,2 prosenttia (4,3 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kauden rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvaa voittoa 0,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa voittoa). Tilikauden verot olivat 1,1 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Tilikauden veroihin sisältyy 0,9 milj. euroa vahvistetuista tappioista kirjattua laskennallista verosaamista, jota konserni on aiemmin kirjannut 2,8 milj. euroa. Vertailukauden veroihin sisältyy 2,5 milj. euron laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Liikearvo tuli kokonaan poistetuksi lokakuussa Kauden tulos vuonna 2010 oli 8,0 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,13 euroa) ja osakekohtainen tulos laimennettuna 0,20 euroa (0,13 euroa). Tuotekehitys Konsernin tuotekehityskulut olivat tilikaudella 6,9 milj. euroa (5,3 milj. euroa) eli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (2,2 %). Tuotekehityksen painopiste oli uusien tuotteiden kehittämisessä nykyisille ja uusille asiakkaille sekä nykyisten tuotteiden kustannusrakenteen jatkuvassa parantamisessa. Strategiansa mukaisesti Salcomp panosti myös uusien omien tuotealustojen ja lisälaitelaturien liiketoiminnan kehittämiseen. Salcomp toi vuoden 2010 aikana markkinoille kaksi uutta tuotealustaa. Twistlaturituotealustan mukaan valmistetut tuotteet ovat markkinoiden ensimmäiset laturit, joiden tyhjäkäyntiteho on aidosti nolla. Matrix-teholähdealusta laajentaa Salcompin tuotevalikoimaa keskitehoisissa latausratkaisuissa. Tuotteet soveltuvat muun muassa maksupäätteiden, pienikokoisten kannettavien tietokoneiden, reititinten ja modeemien sekä teollisten sovellusten ja kulutuselektroniikan teholähteiksi. Lisäksi Salcomp esitteli oman CHARGZ-laturituotemerkin vähittäismyyntiin. Sen alla markkinoitavia lisälaitelatureita tullaan myymään valikoitujen vähittäiskauppaketjujen ja teleoperaattoreiden kautta, aluksi Pohjois-Amerikassa ja myöhemmin myös Euroopassa ja Aasiassa. Investoinnit Tilikauden investoinnit olivat 9,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat lähinnä pien- ja keskiteholuokan laturituotteiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen sekä automaatioasteen kohottamiseen. Rahoitus Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 9,7 milj. euroa positiivinen (3,2 milj. euroa positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta verrattuna edelliseen tilikauteen nousi pääosin käyttöpääoman muutoksesta johtuen. Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,5 milj. euroa positiivinen (4,2 milj. euroa positiivinen). Rahavarat vuoden lopussa olivat 18,6 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 40,6 prosenttia (44,9 %) ja velkaantumisaste 1,1 prosenttia (0,3 %). Vuoden lopussa korollista nettovelkaa oli 0,9 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Salcomp allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen rahoitusjärjestelyjensä uudistamisesta. Tällä muutettiin kesäkuussa 2009 tehtyä rahoitusjärjestelyä. Lainajärjestelyn muutokset parantavat konsernin likviditeettiä ja pienentävät korkokuluja. Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n kanssa sovittu 25 miljoonan euron syndikoitu laina jakaantuu 15 miljoonan euron pitkäaikaiseen lainaan ja 10 miljoonan euron pitkäaikaiseen luottolimiittiin. Laina-aika on 3 vuotta. Lainasopimuksen ehdot sisältävät markkinakäytännön mukaisia kovenantteja ja lainanottajan sitoumuksia sekä vakuuksia konsernista. Salcomp maksoi takaisin joulukuussa 2008 ottamansa 3 miljoonan euron pääomalainan ja kesäkuussa 2009 ottamansa 7 miljoonan euron pääomanlainan sekä niihin liittyvät 1,3 miljoonan euron korot. Osakeyhtiölain 12 luvun mukaiset pääomalainat myönsi Salcompin pääomistaja Nordstjernan AB. Konsernin rahoituspaketin uudistamisesta aiheutui noin 0,2 milj. euron kertaluontoinen kulu. 3

4 Yllä mainittujen lisäksi konserni on hankkinut tilikauden aikana käyttöpääomarahoitusta Intiassa. Rahoituksen kokonaislimiitti on 6 miljoonaa euroa. Rahoitus koostuu kolmesta elementistä; myyntisaatavien myynnistä, ostovelkojen rahoituksesta sekä käyttöpääomalainasta. Rahoitus uusitaan vuosittain. Lainasopimuksen ehdot sisältävät lainanottajan sitoumuksia sekä vakuuksia konsernista. Konsernilla oli tilikauden lopussa käyttämättömiä luottolimiittejä 10 milj. euroa. Ympäristö ja laatu Salcompin ympäristö- ja laatuasioiden hallinta perustuu konsernin ympäristö- ja laatupolitiikkaan, kehitysohjelmiin ja -ohjeisiin sekä riskienhallintastrategiaan. Painopisteitä ympäristö- ja laatuasioiden hoidossa ovat ympäristölle ja ihmisille aiheutuvien haittojen minimointi ja ennalta ehkäisy. Konsernin tuotantolaitoksilla on kattavat ympäristö- ja laatujärjestelmät ISO ja ISO sertifiointien mukaisesti. Lisäksi Salcompilla on toiminnan edellyttämät ympäristöluvat. Tuotantotoiminnassa käytettävien haitallisten kemikaalien kokonaismäärä on pieni, eikä toiminnasta aiheudu haitallisia prosessipäästöjä. Salcomp toimii globaalien asiakkaiden kanssa, jotka viranomaisten lisäksi auditoivat Salcompin toimintoja säännöllisesti. Vuonna 2010 Salcompin järjestelmiä ja prosesseja auditoitiin 92 kertaa, ja näiden auditointien tuloksia ja palautetta käytetään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Vuonna 2010 ympäristö- ja laatuasioiden painopisteenä oli uusien latureiden energiatehokkuuden parantaminen ja tyhjäkäyttökulutuksen alentaminen. Lisäksi painopisteenä oli tuotantolaitosten energiatehokkuuden parantaminen. Sähkönkulutusta pienennettiin muun muassa parantamalla valaisin- ja lämmitysjärjestelmiä, ja vedenkulutusta vähennettiin tehostamalla jäähdytysjärjestelmiä. Henkilöstö ja johto Vuoden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli (7 900). Kiinassa työskenteli henkilöä, Intiassa henkilöä, Brasiliassa henkilöä sekä Suomessa ja muissa maissa yhteensä 68 henkilöä. Henkilöstömäärää kasvattivat lähinnä lisääntyneet tuotantomäärät. Salcompin toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana Markku Hangasjärvi. Muut johtoryhmän jäsenet ovat hankintajohtaja Hannu Hyrsylä, tuotantojohtaja Pekka Kyyriäinen, myynti- ja markkinointijohtaja Antero Palo, tuotekehitysjohtaja Juha Raussi ja talousjohtaja Jari Saarinen. Power Solutions -liiketoiminnan johtaja Vincent Hsiao ja henkilöstöjohtaja Tiina Vartiainen aloittivat johtoryhmän jäseninä alkaen. Henkilöstöjohtaja Niilo Oksa jäi eläkkeelle Osakkeet ja omistajat Salcompin osakepääoma on ,12 euroa, joka jakaantuu täysin maksettuun ulkona olevaan osakkeeseen sekä yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen. Omat osakkeet ovat tulleet yhtiön haltuun vuonna 2010 toteutettujen osakepalkkiojärjestelmiin liittyvien osakeantien kautta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Salcompin osakkeen kurssi vaihteli vuoden aikana 1,73 euron ja 2,19 euron välillä. Keskikurssi oli 1,99 euroa ja päätöskurssi vuoden lopussa 1,97 euroa. Salcompin osakkeen vaihto oli 4,2 miljoonaa euroa ja 2,1 miljoonaa osaketta. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan Salcompilla oli osakasta vuoden lopussa. Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 77,8 prosenttia ja ulkona olevien osakkeiden osakekannan markkinaarvo 76,9 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Salcompin hallitus päätti toukokuussa kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jotka ovat osakeomistusta edellyttävä osakepalkkiojärjestelmä (Matching Share Program) yhtiön laajennetun johtoryhmän jäsenille ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Program) 53 avainhenkilölle mukaan lukien laajennetun johtoryhmän jäsenet. Molemmissa uusissa palkkiojärjestelmissä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet Varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti uusiin kannustinjärjestelmiin liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista konsernin avainhenkilöille. Osakeannin yhteydessä merkittiin Salcomp Oyj:n uutta osaketta, jotka vastaavat noin 0,12 prosenttia yhtiön 4

5 osakemäärästä. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin Osakkeiden merkintähinta, 1,98 euroa osakkeelta ja yhteensä euroa, on merkitty yhtiön sijoitetun oman pääoman rahastoon. Yhtiö on lisäksi merkinnyt itse uutta osaketta yhtiölle itselleen suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti. Kyseisiä osakkeita voidaan käyttää yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään liittyvien sitoumusten täyttämiseksi. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Salcompilla on käytössä myös kevään 2007 yhtiökokouksessa päätetty optio-ohjelma, joka on suunnattu yhtiön avainhenkilöille. Vuoden 2010 lopussa avainhenkilöiden hallussa oli yhteensä 1,6 milj. optio-oikeutta 2007A, 2007B ja 2007C. Loput optio-oikeudet, kappaletta, olivat Salcomp Manufacturing Oy:n hallinnassa. Kevään 2010 varsinainen yhtiökokous Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan pääoman palautusta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhteensä ,30 euroa eli 0,07 euroa osaketta kohti. Pääoman palautus maksettiin Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa vuodelta 2009 ei jaeta. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän viitenä ja valitsi vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen vanhoista jäsenistä Mats Heimanin, Kari Vuorialhon, Carl Engströmin ja Jukka Rinnevaaran sekä uudeksi jäseneksi Petri Kähkösen. Yhtiökokous valitsi Mats Heimanin puheenjohtajaksi sekä Kari Vuorialhon hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajalle maksetaan euroa, varapuheenjohtajalle euroa sekä jäsenille euroa kaudesta. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Salcompin hallitus päätti, ettei yhtiön koko ja hallituksen kokoonpano huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Petri Kähkönen, Jukka Rinnevaara ja Kari Vuorialho riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pauli Salminen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Salcomp Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 :n määräystä yhtiökokouksen kutsutavasta ja vähimmäiskutsuajasta vastaamaan osakeyhtiölain muutosta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että annissa annettavien uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteismäärä on enintään 11,8 miljoonaa. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 3,8 miljoonaa omaa osaketta. Konsernin sisäinen rakennejärjestely Salcomp Oyj myi tuotekehitys-, hankinta-, tuote- ja logistiikkaosaamisen sekä niihin liittyvät liiketoimintaprosessit täysin omistamalleen tytäryhtiölle, Salcomp Manufacturing Oy:lle. Liiketoiminnan myynti ja siirto toteutettiin Liiketoiminnan myynnin ja siirron johdosta konsernin emoyhtiössä realisoitui 35 milj. euron suuruinen myyntivoitto. Myyntivoitto kasvattaa koko määrällään emoyhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Salcompin liiketoimintaan liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla vaikutuksia yhtiön lähiajan taloudelliseen kehitykseen. Näitä ovat muun muassa tuleva matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kehitys, merkittävät muutokset latureissa käytettävien materiaalien ja komponenttien hankintahinnoissa ja saatavuudessa, merkittävät muutokset työvoimakustannuksissa, erityisesti Kiinassa sekä muutokset matkapuhelinlaturimarkkinoiden kilpailutilanteessa. Lisäksi muutokset asiakaskunnan markkinaosuuksissa tai merkittävän asiakkaan taloudellisen tilanteen heikentyminen saattavat vaikuttaa negatiivisesti Salcompin liiketoimintaan. 5

6 Lyhyen aikavälin muina epävarmuustekijöinä voidaan pitää merkittäviä valuuttakurssien muutoksia, erityisesti Yhdysvaltain dollarin osalta suhteessa euroon ja valuuttoihin niissä maissa, joissa Salcompilla on omaa tuotantoa. Lisäksi maailmantalouden vaikutuksilla rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja rahoituksen saatavuuteen on merkitystä Salcompin liiketoiminnalle. Matkapuhelinlaturien standardointihankkeet eri markkina-alueilla saattavat vaikuttaa Salcompin liiketoimintaan keskipitkällä aikavälillä. Standardoinnin seurauksena on mahdollista, että tulevaisuudessa joillakin markkina-alueilla osa matkapuhelinmyyntipakkauksista ei sisällä erillistä matkapuhelinlaturia. Riskejä pyritään hallitsemaan niiltä osin kuin ne ovat yhtiön vaikutettavissa. Riskeistä ja riskien hallinnasta on kerrottu tarkemmin yhtiön internet-sivuilla. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi vaikutusta tilinpäätökseen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Salcomp Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä dokumenttina hallituksen toimintakertomuksesta. Selvitys julkaistaan samassa yhteydessä vuosikertomuksen julkaisun kanssa viikolla 9. Selvitys on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla. Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön hallitus on hyväksynyt osinkoperiaatteet, joiden mukaisesti hallitus aikoo vuosittain esittää yhtiökokoukselle osinkona jaettavaksi enintään kolmanneksen konsernin keskimääräisestä pitkän aikavälin tuloksesta edellyttäen, että yhtiön strategian mukaiset kasvuedellytykset eivät vaarannu. Osingot ja niiden määrä riippuvat yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista, rahoitussopimusten ehdoista ja kovenanteista sekä muista tekijöistä. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ulkona oleville osakkeille vuodelta 2010 jaetaan yhteensä ,80 euroa eli 0,07 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko jaetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Näkymät vuodelle 2011 Salcompin pääasiakkaiden julkisuudessa esittämien arvioiden ja eri markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna 2011 kasvavan vuoteen 2010 verrattuna noin 7 prosenttia. Kappalemääräisesti tämä tarkoittaisi noin 1,35 miljardin matkapuhelimen ja samalla matkapuhelinlaturin myyntiä vuonna Myös muun kulutuselektroniikan kasvun ennakoidaan jatkuvan vuonna Kappalemääräisen kasvun myötä erilaisten pieni- ja keskitehoisten latausratkaisujen (<150 W) markkinoiden arvioidaan kasvavan vuonna 2011 noin 6 prosenttia päätyen yhteensä noin 3,9 miljardiin euroon. Salcompin liikevaihdon odotetaan vuonna 2011 olevan milj. euroa. Liikevoittoprosentin odotetaan vuonna 2011 olevan 2-4 prosenttia liikevaihdosta. Erään merkittävän asiakkaan strategiamuutoksen takia Salcompin näkymät vuodelle 2011 ovat epävarmemmat kuin tavallisesti. Helsingissä Salcomp Oyj Hallitus Konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Tässä tilinpäätöstiedotteessa olevat vuositason tiedot perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen. 6

7 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA (teur) 1-12/ /2009 Muutos-% Liikevaihto ,9 % Myytyjä suoritteita vastaavat kulut ,9 % Bruttokate ,4 % Liiketoiminnan muut tuotot ,2 % Myynnin ja markkinoinnin kulut ,7 % Hallinnon kulut ,2 % Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut ,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % Liiketulos ,9 % Rahoitustuotot ,9 % Rahoituskulut ,6 % Tulos ennen veroja ,1 % Tuloverot ,6 % Kauden tulos ,5 % Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot ,2 % Muut laajan tuloksen erät yhteensä ,2 % KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ ,1 % Osakekohtainen tulos laimentamattomana, euroa 0,20 0,13 53,8 % Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,20 0,13 53,8 % 7

8 LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA (teur) 10-12/ /2009 Muutos-% Liikevaihto ,8 % Myytyjä suoritteita vastaavat kulut ,0 % Bruttokate ,0 % Liiketoiminnan muut tuotot ,7 % Myynnin ja markkinoinnin kulut ,2 % Hallinnon kulut ,8 % Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut ,1 % Liiketoiminnan muut kulut ,5 % Liiketulos ,2 % Rahoitustuotot ,2 % Rahoituskulut ,9 % Tulos ennen veroja ,0 % Tuloverot ,0 % Kauden tulos ,6 % Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot ,8 % Muut laajan tuloksen erät yhteensä ,8 % KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ ,2 % Osakekohtainen tulos laimentamattomana, euroa 0,06 0,06 0,0 % Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,06 0,06 0,0 % 8

9 KONSERNITASE (teur) Muutos-% Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ,1 % Liikearvo ,0 % Muut aineettomat hyödykkeet ,9 % Laskennalliset verosaamiset ,5 % ,4 % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus ,2 % Myyntisaamiset ja muut saamiset ,7 % Rahavarat ,7 % ,1 % Varat yhteensä ,8 % Oma pääoma ja velat Osakepääoma ,0 % Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,6 % Kertyneet voittovarat ,3 % ,9 % Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat ,0 % Pääomalainat Korolliset velat ,2 % ,1 % Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat ,4 % Lyhytaikaiset korolliset velat ,3 % ,2 % Oma pääoma ja velat yhteensä ,8 % 9

10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (teur) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma päoma Yht. Oma pääoma Kauden laaja tulos yhteensä Kannustinjärjestely Oma pääoma Oma pääoma Kauden laaja tulos yhteensä Osakeanti Pääoman palautus Tappioiden kattaminen Kannustinjärjestelyt Oma pääoma KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (teur) 1-12/ /2009 Muutos-% Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,7 % Käyttöpääoman muutos ,6 % Rahoituserät ja verot ,3 % Liiketoiminnan nettorahavirta ,9 % Hankinnat ,2 % Luovutukset ,3 % Investointien rahavirrat ,5 % Rahavirta ennen rahoitusta ,6 % Lainojen nostot ,0 % Lainojen takaisinmaksut ,0 % Osakeanti Osingot* Rahoituksen rahavirta ,2 % Rahavarojen muutos ,2 % Rahavarat kauden alussa ,0 % Muuntoero ,7 % Rahavarat kauden lopussa ,7 % *pääoman palautus 10

11 TUNNUSLUVUT 1-12/ /2009 Muutos-% Myydyt laturit, milj. kpl 296,6 243,3 21,9 % Keskimääräinen myyntihinta, EUR 1,01 0,98 2,9 % Liikevaihto, MEUR 299,0 239,5 24,8 % Käyttökate, MEUR 15,0 15,1-0,7% Käyttökateprosentti, % 5,0 % 6,3 % Liiketulos, MEUR 9,7 10,2-4,8 % Liiketulosprosentti, % 3,2 % 4,3 % Osakekohtainen tulos laimentamattomana, EUR 0,20 0,13 53,8 % Osakekohtainen tulos laimennettuna, EUR 0,20 0,13 53,8 % Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa, EUR 0,20 0,20 0,0 % Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,06 1,86 10,8 % Oman pääoman tuotto, % 10,4 % 7,7 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 % 12,3 % Nettovarallisuuden tuotto, % 39,8 % 61,2 % Omavaraisuusaste, % 40,6 % 44,9 % Velkaantumisaste, % 1,1 % 0,3 % Bruttoinvestoinnit, MEUR 9,0 1,6 459,4 % Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,0 % 0,7 % Henkilöstö keskimäärin ,4 % Henkilöstö kauden lopussa ,0 % Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Ulkona olevien osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin Kauden ylin kurssi, EUR 2,19 1,99 Kauden alin kurssi, EUR 1,73 1,15 Kauden keskikurssi, EUR 1,99 1,60 Osakevaihto, milj. kpl 2,1 1,9 Osakevaihto, MEUR 4,2 3,1 11

12 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön uudistetun IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin ja uuden IFRS 8 Toimintasegmentit - standardin. Muilla uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. IFRS 8:n käyttöönotolla ei ollut vaikutusta raportoitavien segmenttien määrään, vaan ainoastaan tilinpäätöksessä annettaviin liitetietoihin. Salcompilla on yksi toimintasegmentti, laturit. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia, ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä. VASTUUSITOUMUKSET (teur) Muutos-% Omasta puolesta annetut Yritys- ja kiinteistökiinnitykset ,0 % Muut ,0 % Vuokra- ja leasingvastuut ,9 % ,4 % KVARTAALITIEDOT 10-12/10 7-9/10 4-6/10 1-3/ /09 Myydyt laturit, tuhatta kpl Liikevaihto, teur Liiketulos, teur Liiketulosprosentti, % 3,1 % 3,9 % 3,2 % 2,5 % 4,8 % Keskimääräinen myyntihinta, EUR 0,99 1,08 1,05 0,90 0,90 OPTIO-OIKEUDET Tilikauden 2007 aikana yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen optio-ohjelman, jossa optio-oikeuksia on yhteensä kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän yhtiön uusia osakkeita. Optio-ohjelma jakaantuu tunnuksiin 2007A, 2007B ja 2007C. Yhtiön hallitus ei ole kuluvalla tilikaudella jakanut optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Osakeperusteiset kannustimet ovat ehdollisia. Oikeuden syntymisehtona on yhtiön osakkeelle asetettu 8 % vuotuinen arvonnousu. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää tarjotut optiot tai osan niistä. Optioiden arvostuksessa on käytetty Cox- Ross-Rubinstein binomiaalimallia. Optio-ohjelmien tunnukset 2007A 2007B 2007C Yhteensä Jaettavien optioiden määrä Oikeuden syntymisajanjakso Ennen kuluvaa tilikautta jaettu määrä Tilikaudella myönnetyt optiot Tilikaudella menetetyt optiot Merkintä (osaketta/ optio) Merkintäaika Myöntämispäivämäärä Toteutushinta 2,81 3,33 1,40 Osakehinta myöntämishetkellä 3,51 3,79 1,51 Myöntämispäivänä määritelty instrumentin arvo 1,44 1,44 0,61 12

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu

Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu C e n c o r p O y j V U O S I K AT S AU S 2 0 1 0 VUOSIKATSAUS 2010 I Sisältö Tiivistelmä Cencorp lyhyesti Sivu Tiivistelmä 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cencorpin strategia 5 Cencorpin tuotteet 7 Hallituksen

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa Tilinpäätös 2012 I sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) 30.1.2015 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 6 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 9 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot