LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ"

Transkriptio

1 LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ Loka-joulukuu 2010: -Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 80,7 milj. euroon (62,7 milj. euroa loka-joulukuussa 2009). -Toimitettujen latureiden määrä kasvoi 17 prosenttia 81,9 milj. kappaleeseen (69,8 milj. kpl). -Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 23 prosenttia (21 %). -Liiketulos heikkeni 16 prosenttia 2,5 milj. euroon (3,0 milj. euroa). -Liiketulos ilman valuuttakurssivoittoja/-tappioita oli 2,3 milj. euroa (2,8 milj. euroa). -Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa). -Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,1 milj. euroa negatiivinen (6,1 milj. euroa positiivinen). Tammi-joulukuu 2010: -Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 299,0 milj. euroon (239,5 milj. euroa vuonna 2009). -Toimitettujen laturien määrä kasvoi 22 prosenttia 296,6 milj. kappaleeseen (243,3 milj. kpl). -Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 23 prosenttia (21 %). -Liiketulos heikkeni 5 prosenttia 9,7 milj. euroon (10,2 milj. euroa). -Liiketulos ilman valuuttakurssivoittoja/-tappioita oli 8,9 milj. euroa (10,0 milj. euroa). -Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,13 euroa). -Konsernin korolliset nettovelat olivat 0,9 milj. euroa (0,2 milj. euroa). -Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,5 milj. euroa positiivinen (4,2 milj. euroa positiivinen). -Rahavarat kauden lopussa olivat 18,6 milj. euroa (18,9 milj. euroa). -Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ulkona oleville osakkeille vuodelta 2010 jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Näkymät vuodelle 2011: -Salcompin liikevaihdon odotetaan vuonna 2011 olevan milj. euroa. -Liikevoittoprosentin odotetaan vuonna 2011 olevan 2-4 prosenttia liikevaihdosta. -Erään merkittävän asiakkaan strategiamuutoksen takia Salcompin näkymät vuodelle 2011 ovat epävarmemmat kuin tavallisesti. Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi: Salcompin ja markkinatutkimuslaitosten arvioiden mukaan vuonna 2010 myytiin noin 1,26 miljardia rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettua matkapuhelinta. Tämä on noin 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Salcompin myymien laturien määrä ja liikevaihto kasvoivat vuositasolla merkittävästi. Pystyimme kasvamaan selvästi markkinoita nopeammin ja näin vahvistamaan markkinajohtajuuttamme matkapuhelinlatureissa, joissa markkinaosuutemme parani kahdella prosenttiyksiköllä noin 23 prosenttiin. Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuutemme jäi epätyydyttävälle tasolle ja heikkeni 5 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Liiketulosta heikensivät materiaali- ja komponenttihintojen sekä työvoimakustannusten nousu. Lisäksi panostukset tuotevalikoiman ja asiakaskunnan laajentamiseen lisäsivät kiinteitä kustannuksia. Vuoden 2010 aikana toimme markkinoille uusia tuotealustoja sekä pieni- että keskitehoisten latausratkaisujen tuoteryhmiin. Lisäksi esittelimme markkinoille oman CHARGZ-tuotemerkin. Nämä panostukset yhdessä matkapuhelinmarkkinoiden noin 7 prosentin ennakoidun kasvun kanssa antavat hyvän pohjan Salcompin menestyksen jatkumiselle vuonna

2 Loka-joulukuun 2010 taloudellinen kehitys Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja oli 80,7 milj. euroa (62,7 milj. euroa loka-joulukuussa 2009). Laturien kappalemääräinen myynti kasvoi 17 prosenttia 81,9 milj. kappaleeseen (69,8 milj. kpl). Kappalemääräisen myynnin lisäksi liikevaihtoa kasvatti laturien keskihintojen nousu, joka johtui pääosin valuuttakurssivaikutuksista sekä tuotevalikoiman painottumisesta korkeamman hintaluokan tuotteisiin, erityisesti älypuhelimien latureihin. Markkinatutkimuslaitosten ja Salcompin arvioiden mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä myytiin noin 360 miljoonaa rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettua matkapuhelinta, mikä on Salcompin arvion mukaan noin 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Salcompin markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 23 prosenttia (noin 21 %). Liikevaihdon kasvusta ja laturien keskihintojen noususta huolimatta Salcompin liiketulos vuoden viimeisellä neljänneksellä heikkeni 16 prosenttia 2,5 milj. euroon (3,0 milj. euroa). Tämä johtui edelleen jatkuneesta materiaali- ja komponenttihintojen kallistumisesta sekä edellisvuotta korkeammista työvoimakustannuksista. Liiketulosta paransivat noin 0,2 milj. euron realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttakurssivoitot. Liiketulosprosentti loka-joulukuussa 2010 oli 3,1 prosenttia (4,8 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Vuoden viimeisen neljänneksen rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvaa voittoa 0,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa voittoa). Kauden verot olivat 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Vertailukauden veroihin sisältyy 0,3 milj. euron laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Liikearvo tuli kokonaan poistetuksi lokakuussa Kauden tulos viimeisellä neljänneksellä oli 2,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa) ja osakekohtainen tulos laimennettuna oli 0,06 euroa (0,06 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,8 milj. euroa negatiivinen (6,2 milj. euroa positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta verrattuna edelliseen tilikauteen laski pääosin käyttöpääoman muutoksesta johtuen. Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,1 milj. euroa negatiivinen (6,1 milj. euroa positiivinen). TILIKAUSI 2010 Toimintaympäristö Vuoden 2010 aikana matkapuhelinmarkkinat toipuivat maailmanlaajuisesta talouskriisistä monia muita aloja nopeammin. Arvioiden mukaan maailmanlaajuisesti myytiin noin 1,26 miljardia rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettua matkapuhelinta, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Myös monet muut Salcompin liiketoimintaan liittyvät kulutuselektroniikkamarkkinat kasvoivat vuonna Salcompin ja markkinatutkimuslaitosten mukaan erilaisten pieni- ja keskitehoisten latausratkaisujen (<150 W) markkinat, mukaan lukien matkapuhelinlaturit, kasvoivat vuonna 2010 noin 8 prosenttia päätyen noin 3,7 miljardiin euroon. Vuonna 2010 toimintaympäristöön haasteita toivat voimakkaasti kasvaneet raaka-ainehinnat sekä ennakoitua suurempi työvoimakustannusten nousu. Lisää haasteita toivat markkinoiden vahvan kasvun myötä koko toimittajaketjussa ajoittain ilmenneet materiaalipuutteet sekä erityisesti alkuvuonna työvoimapula Kiinassa. Jo useita vuosia esillä ollut latausteknologioiden standardisointi eteni. Euroopassa julkaistiin vuoden 2010 lopussa älypuhelinten lataukseen liittyvä standardi, joka on tarkoitus ottaa käyttöön EU:n alueella vuoden 2011 aikana. Uudella latausstandardilla ei kuitenkaan ennakoida olevan merkittäviä vaikutuksia lähivuosina siihen, että laturi jäisi pois älypuhelimien myyntipakkauksesta, koska markkinoille pitää ensin tuoda riittävä määrä uuden standardin mukaisia latureita. Matkapuhelinten lisäksi vuoden 2010 aikana alkoi latausstandardien kehittäminen myös kannettaville tietokoneille sekä mini- että sormitietokoneille. Liikevaihto Salcomp-konsernin liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 25 prosenttia ja oli 299,0 milj. euroa (239,5 milj. euroa vuonna 2009). Laturien kappalemääräinen myynti kasvoi 22 prosenttia 296,6 milj. kappaleeseen (243,3 milj. kappaletta). Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli koko vuoden osalta arviolta noin 23 prosenttia (noin 21 %). 2

3 Tulos Konsernin liiketulos heikkeni 5 prosenttia 9,7 milj. euroon (10,2 milj. euroa). Tämä johtui materiaali- ja komponenttihintojen kallistumisesta sekä työvoimakustannusten noususta, joka oli osin seurausta edellisvuotta alhaisemmasta tuottavuudesta. Tuottavuutta laskivat uusien tuotteiden tuotantoon sovittaminen, kapasiteetin kasvattaminen sekä materiaalipulan aiheuttamat tuotantohäiriöt. Lisäksi panostukset tuotevalikoiman ja asiakaskunnan laajentamiseen lisäsivät kiinteitä kustannuksia. Liiketulosta paransivat 0,8 milj. euron (0,2 milj. euroa) realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttakurssivoitot. Konsernin liiketulosprosentti vuonna 2010 oli 3,2 prosenttia (4,3 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kauden rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvaa voittoa 0,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa voittoa). Tilikauden verot olivat 1,1 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Tilikauden veroihin sisältyy 0,9 milj. euroa vahvistetuista tappioista kirjattua laskennallista verosaamista, jota konserni on aiemmin kirjannut 2,8 milj. euroa. Vertailukauden veroihin sisältyy 2,5 milj. euron laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Liikearvo tuli kokonaan poistetuksi lokakuussa Kauden tulos vuonna 2010 oli 8,0 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,13 euroa) ja osakekohtainen tulos laimennettuna 0,20 euroa (0,13 euroa). Tuotekehitys Konsernin tuotekehityskulut olivat tilikaudella 6,9 milj. euroa (5,3 milj. euroa) eli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (2,2 %). Tuotekehityksen painopiste oli uusien tuotteiden kehittämisessä nykyisille ja uusille asiakkaille sekä nykyisten tuotteiden kustannusrakenteen jatkuvassa parantamisessa. Strategiansa mukaisesti Salcomp panosti myös uusien omien tuotealustojen ja lisälaitelaturien liiketoiminnan kehittämiseen. Salcomp toi vuoden 2010 aikana markkinoille kaksi uutta tuotealustaa. Twistlaturituotealustan mukaan valmistetut tuotteet ovat markkinoiden ensimmäiset laturit, joiden tyhjäkäyntiteho on aidosti nolla. Matrix-teholähdealusta laajentaa Salcompin tuotevalikoimaa keskitehoisissa latausratkaisuissa. Tuotteet soveltuvat muun muassa maksupäätteiden, pienikokoisten kannettavien tietokoneiden, reititinten ja modeemien sekä teollisten sovellusten ja kulutuselektroniikan teholähteiksi. Lisäksi Salcomp esitteli oman CHARGZ-laturituotemerkin vähittäismyyntiin. Sen alla markkinoitavia lisälaitelatureita tullaan myymään valikoitujen vähittäiskauppaketjujen ja teleoperaattoreiden kautta, aluksi Pohjois-Amerikassa ja myöhemmin myös Euroopassa ja Aasiassa. Investoinnit Tilikauden investoinnit olivat 9,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat lähinnä pien- ja keskiteholuokan laturituotteiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen sekä automaatioasteen kohottamiseen. Rahoitus Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 9,7 milj. euroa positiivinen (3,2 milj. euroa positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta verrattuna edelliseen tilikauteen nousi pääosin käyttöpääoman muutoksesta johtuen. Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,5 milj. euroa positiivinen (4,2 milj. euroa positiivinen). Rahavarat vuoden lopussa olivat 18,6 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 40,6 prosenttia (44,9 %) ja velkaantumisaste 1,1 prosenttia (0,3 %). Vuoden lopussa korollista nettovelkaa oli 0,9 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Salcomp allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen rahoitusjärjestelyjensä uudistamisesta. Tällä muutettiin kesäkuussa 2009 tehtyä rahoitusjärjestelyä. Lainajärjestelyn muutokset parantavat konsernin likviditeettiä ja pienentävät korkokuluja. Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n kanssa sovittu 25 miljoonan euron syndikoitu laina jakaantuu 15 miljoonan euron pitkäaikaiseen lainaan ja 10 miljoonan euron pitkäaikaiseen luottolimiittiin. Laina-aika on 3 vuotta. Lainasopimuksen ehdot sisältävät markkinakäytännön mukaisia kovenantteja ja lainanottajan sitoumuksia sekä vakuuksia konsernista. Salcomp maksoi takaisin joulukuussa 2008 ottamansa 3 miljoonan euron pääomalainan ja kesäkuussa 2009 ottamansa 7 miljoonan euron pääomanlainan sekä niihin liittyvät 1,3 miljoonan euron korot. Osakeyhtiölain 12 luvun mukaiset pääomalainat myönsi Salcompin pääomistaja Nordstjernan AB. Konsernin rahoituspaketin uudistamisesta aiheutui noin 0,2 milj. euron kertaluontoinen kulu. 3

4 Yllä mainittujen lisäksi konserni on hankkinut tilikauden aikana käyttöpääomarahoitusta Intiassa. Rahoituksen kokonaislimiitti on 6 miljoonaa euroa. Rahoitus koostuu kolmesta elementistä; myyntisaatavien myynnistä, ostovelkojen rahoituksesta sekä käyttöpääomalainasta. Rahoitus uusitaan vuosittain. Lainasopimuksen ehdot sisältävät lainanottajan sitoumuksia sekä vakuuksia konsernista. Konsernilla oli tilikauden lopussa käyttämättömiä luottolimiittejä 10 milj. euroa. Ympäristö ja laatu Salcompin ympäristö- ja laatuasioiden hallinta perustuu konsernin ympäristö- ja laatupolitiikkaan, kehitysohjelmiin ja -ohjeisiin sekä riskienhallintastrategiaan. Painopisteitä ympäristö- ja laatuasioiden hoidossa ovat ympäristölle ja ihmisille aiheutuvien haittojen minimointi ja ennalta ehkäisy. Konsernin tuotantolaitoksilla on kattavat ympäristö- ja laatujärjestelmät ISO ja ISO sertifiointien mukaisesti. Lisäksi Salcompilla on toiminnan edellyttämät ympäristöluvat. Tuotantotoiminnassa käytettävien haitallisten kemikaalien kokonaismäärä on pieni, eikä toiminnasta aiheudu haitallisia prosessipäästöjä. Salcomp toimii globaalien asiakkaiden kanssa, jotka viranomaisten lisäksi auditoivat Salcompin toimintoja säännöllisesti. Vuonna 2010 Salcompin järjestelmiä ja prosesseja auditoitiin 92 kertaa, ja näiden auditointien tuloksia ja palautetta käytetään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Vuonna 2010 ympäristö- ja laatuasioiden painopisteenä oli uusien latureiden energiatehokkuuden parantaminen ja tyhjäkäyttökulutuksen alentaminen. Lisäksi painopisteenä oli tuotantolaitosten energiatehokkuuden parantaminen. Sähkönkulutusta pienennettiin muun muassa parantamalla valaisin- ja lämmitysjärjestelmiä, ja vedenkulutusta vähennettiin tehostamalla jäähdytysjärjestelmiä. Henkilöstö ja johto Vuoden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli (7 900). Kiinassa työskenteli henkilöä, Intiassa henkilöä, Brasiliassa henkilöä sekä Suomessa ja muissa maissa yhteensä 68 henkilöä. Henkilöstömäärää kasvattivat lähinnä lisääntyneet tuotantomäärät. Salcompin toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana Markku Hangasjärvi. Muut johtoryhmän jäsenet ovat hankintajohtaja Hannu Hyrsylä, tuotantojohtaja Pekka Kyyriäinen, myynti- ja markkinointijohtaja Antero Palo, tuotekehitysjohtaja Juha Raussi ja talousjohtaja Jari Saarinen. Power Solutions -liiketoiminnan johtaja Vincent Hsiao ja henkilöstöjohtaja Tiina Vartiainen aloittivat johtoryhmän jäseninä alkaen. Henkilöstöjohtaja Niilo Oksa jäi eläkkeelle Osakkeet ja omistajat Salcompin osakepääoma on ,12 euroa, joka jakaantuu täysin maksettuun ulkona olevaan osakkeeseen sekä yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen. Omat osakkeet ovat tulleet yhtiön haltuun vuonna 2010 toteutettujen osakepalkkiojärjestelmiin liittyvien osakeantien kautta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Salcompin osakkeen kurssi vaihteli vuoden aikana 1,73 euron ja 2,19 euron välillä. Keskikurssi oli 1,99 euroa ja päätöskurssi vuoden lopussa 1,97 euroa. Salcompin osakkeen vaihto oli 4,2 miljoonaa euroa ja 2,1 miljoonaa osaketta. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan Salcompilla oli osakasta vuoden lopussa. Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 77,8 prosenttia ja ulkona olevien osakkeiden osakekannan markkinaarvo 76,9 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Salcompin hallitus päätti toukokuussa kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jotka ovat osakeomistusta edellyttävä osakepalkkiojärjestelmä (Matching Share Program) yhtiön laajennetun johtoryhmän jäsenille ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Program) 53 avainhenkilölle mukaan lukien laajennetun johtoryhmän jäsenet. Molemmissa uusissa palkkiojärjestelmissä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet Varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti uusiin kannustinjärjestelmiin liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista konsernin avainhenkilöille. Osakeannin yhteydessä merkittiin Salcomp Oyj:n uutta osaketta, jotka vastaavat noin 0,12 prosenttia yhtiön 4

5 osakemäärästä. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin Osakkeiden merkintähinta, 1,98 euroa osakkeelta ja yhteensä euroa, on merkitty yhtiön sijoitetun oman pääoman rahastoon. Yhtiö on lisäksi merkinnyt itse uutta osaketta yhtiölle itselleen suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti. Kyseisiä osakkeita voidaan käyttää yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään liittyvien sitoumusten täyttämiseksi. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Salcompilla on käytössä myös kevään 2007 yhtiökokouksessa päätetty optio-ohjelma, joka on suunnattu yhtiön avainhenkilöille. Vuoden 2010 lopussa avainhenkilöiden hallussa oli yhteensä 1,6 milj. optio-oikeutta 2007A, 2007B ja 2007C. Loput optio-oikeudet, kappaletta, olivat Salcomp Manufacturing Oy:n hallinnassa. Kevään 2010 varsinainen yhtiökokous Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan pääoman palautusta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhteensä ,30 euroa eli 0,07 euroa osaketta kohti. Pääoman palautus maksettiin Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa vuodelta 2009 ei jaeta. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän viitenä ja valitsi vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen vanhoista jäsenistä Mats Heimanin, Kari Vuorialhon, Carl Engströmin ja Jukka Rinnevaaran sekä uudeksi jäseneksi Petri Kähkösen. Yhtiökokous valitsi Mats Heimanin puheenjohtajaksi sekä Kari Vuorialhon hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajalle maksetaan euroa, varapuheenjohtajalle euroa sekä jäsenille euroa kaudesta. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Salcompin hallitus päätti, ettei yhtiön koko ja hallituksen kokoonpano huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Petri Kähkönen, Jukka Rinnevaara ja Kari Vuorialho riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pauli Salminen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Salcomp Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 :n määräystä yhtiökokouksen kutsutavasta ja vähimmäiskutsuajasta vastaamaan osakeyhtiölain muutosta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että annissa annettavien uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteismäärä on enintään 11,8 miljoonaa. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 3,8 miljoonaa omaa osaketta. Konsernin sisäinen rakennejärjestely Salcomp Oyj myi tuotekehitys-, hankinta-, tuote- ja logistiikkaosaamisen sekä niihin liittyvät liiketoimintaprosessit täysin omistamalleen tytäryhtiölle, Salcomp Manufacturing Oy:lle. Liiketoiminnan myynti ja siirto toteutettiin Liiketoiminnan myynnin ja siirron johdosta konsernin emoyhtiössä realisoitui 35 milj. euron suuruinen myyntivoitto. Myyntivoitto kasvattaa koko määrällään emoyhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Salcompin liiketoimintaan liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla vaikutuksia yhtiön lähiajan taloudelliseen kehitykseen. Näitä ovat muun muassa tuleva matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kehitys, merkittävät muutokset latureissa käytettävien materiaalien ja komponenttien hankintahinnoissa ja saatavuudessa, merkittävät muutokset työvoimakustannuksissa, erityisesti Kiinassa sekä muutokset matkapuhelinlaturimarkkinoiden kilpailutilanteessa. Lisäksi muutokset asiakaskunnan markkinaosuuksissa tai merkittävän asiakkaan taloudellisen tilanteen heikentyminen saattavat vaikuttaa negatiivisesti Salcompin liiketoimintaan. 5

6 Lyhyen aikavälin muina epävarmuustekijöinä voidaan pitää merkittäviä valuuttakurssien muutoksia, erityisesti Yhdysvaltain dollarin osalta suhteessa euroon ja valuuttoihin niissä maissa, joissa Salcompilla on omaa tuotantoa. Lisäksi maailmantalouden vaikutuksilla rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja rahoituksen saatavuuteen on merkitystä Salcompin liiketoiminnalle. Matkapuhelinlaturien standardointihankkeet eri markkina-alueilla saattavat vaikuttaa Salcompin liiketoimintaan keskipitkällä aikavälillä. Standardoinnin seurauksena on mahdollista, että tulevaisuudessa joillakin markkina-alueilla osa matkapuhelinmyyntipakkauksista ei sisällä erillistä matkapuhelinlaturia. Riskejä pyritään hallitsemaan niiltä osin kuin ne ovat yhtiön vaikutettavissa. Riskeistä ja riskien hallinnasta on kerrottu tarkemmin yhtiön internet-sivuilla. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi vaikutusta tilinpäätökseen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Salcomp Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä dokumenttina hallituksen toimintakertomuksesta. Selvitys julkaistaan samassa yhteydessä vuosikertomuksen julkaisun kanssa viikolla 9. Selvitys on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla. Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön hallitus on hyväksynyt osinkoperiaatteet, joiden mukaisesti hallitus aikoo vuosittain esittää yhtiökokoukselle osinkona jaettavaksi enintään kolmanneksen konsernin keskimääräisestä pitkän aikavälin tuloksesta edellyttäen, että yhtiön strategian mukaiset kasvuedellytykset eivät vaarannu. Osingot ja niiden määrä riippuvat yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista, rahoitussopimusten ehdoista ja kovenanteista sekä muista tekijöistä. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ulkona oleville osakkeille vuodelta 2010 jaetaan yhteensä ,80 euroa eli 0,07 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko jaetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Näkymät vuodelle 2011 Salcompin pääasiakkaiden julkisuudessa esittämien arvioiden ja eri markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna 2011 kasvavan vuoteen 2010 verrattuna noin 7 prosenttia. Kappalemääräisesti tämä tarkoittaisi noin 1,35 miljardin matkapuhelimen ja samalla matkapuhelinlaturin myyntiä vuonna Myös muun kulutuselektroniikan kasvun ennakoidaan jatkuvan vuonna Kappalemääräisen kasvun myötä erilaisten pieni- ja keskitehoisten latausratkaisujen (<150 W) markkinoiden arvioidaan kasvavan vuonna 2011 noin 6 prosenttia päätyen yhteensä noin 3,9 miljardiin euroon. Salcompin liikevaihdon odotetaan vuonna 2011 olevan milj. euroa. Liikevoittoprosentin odotetaan vuonna 2011 olevan 2-4 prosenttia liikevaihdosta. Erään merkittävän asiakkaan strategiamuutoksen takia Salcompin näkymät vuodelle 2011 ovat epävarmemmat kuin tavallisesti. Helsingissä Salcomp Oyj Hallitus Konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Tässä tilinpäätöstiedotteessa olevat vuositason tiedot perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen. 6

7 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA (teur) 1-12/ /2009 Muutos-% Liikevaihto ,9 % Myytyjä suoritteita vastaavat kulut ,9 % Bruttokate ,4 % Liiketoiminnan muut tuotot ,2 % Myynnin ja markkinoinnin kulut ,7 % Hallinnon kulut ,2 % Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut ,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % Liiketulos ,9 % Rahoitustuotot ,9 % Rahoituskulut ,6 % Tulos ennen veroja ,1 % Tuloverot ,6 % Kauden tulos ,5 % Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot ,2 % Muut laajan tuloksen erät yhteensä ,2 % KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ ,1 % Osakekohtainen tulos laimentamattomana, euroa 0,20 0,13 53,8 % Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,20 0,13 53,8 % 7

8 LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA (teur) 10-12/ /2009 Muutos-% Liikevaihto ,8 % Myytyjä suoritteita vastaavat kulut ,0 % Bruttokate ,0 % Liiketoiminnan muut tuotot ,7 % Myynnin ja markkinoinnin kulut ,2 % Hallinnon kulut ,8 % Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut ,1 % Liiketoiminnan muut kulut ,5 % Liiketulos ,2 % Rahoitustuotot ,2 % Rahoituskulut ,9 % Tulos ennen veroja ,0 % Tuloverot ,0 % Kauden tulos ,6 % Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot ,8 % Muut laajan tuloksen erät yhteensä ,8 % KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ ,2 % Osakekohtainen tulos laimentamattomana, euroa 0,06 0,06 0,0 % Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,06 0,06 0,0 % 8

9 KONSERNITASE (teur) Muutos-% Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ,1 % Liikearvo ,0 % Muut aineettomat hyödykkeet ,9 % Laskennalliset verosaamiset ,5 % ,4 % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus ,2 % Myyntisaamiset ja muut saamiset ,7 % Rahavarat ,7 % ,1 % Varat yhteensä ,8 % Oma pääoma ja velat Osakepääoma ,0 % Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,6 % Kertyneet voittovarat ,3 % ,9 % Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat ,0 % Pääomalainat Korolliset velat ,2 % ,1 % Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat ,4 % Lyhytaikaiset korolliset velat ,3 % ,2 % Oma pääoma ja velat yhteensä ,8 % 9

10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (teur) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma päoma Yht. Oma pääoma Kauden laaja tulos yhteensä Kannustinjärjestely Oma pääoma Oma pääoma Kauden laaja tulos yhteensä Osakeanti Pääoman palautus Tappioiden kattaminen Kannustinjärjestelyt Oma pääoma KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (teur) 1-12/ /2009 Muutos-% Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,7 % Käyttöpääoman muutos ,6 % Rahoituserät ja verot ,3 % Liiketoiminnan nettorahavirta ,9 % Hankinnat ,2 % Luovutukset ,3 % Investointien rahavirrat ,5 % Rahavirta ennen rahoitusta ,6 % Lainojen nostot ,0 % Lainojen takaisinmaksut ,0 % Osakeanti Osingot* Rahoituksen rahavirta ,2 % Rahavarojen muutos ,2 % Rahavarat kauden alussa ,0 % Muuntoero ,7 % Rahavarat kauden lopussa ,7 % *pääoman palautus 10

11 TUNNUSLUVUT 1-12/ /2009 Muutos-% Myydyt laturit, milj. kpl 296,6 243,3 21,9 % Keskimääräinen myyntihinta, EUR 1,01 0,98 2,9 % Liikevaihto, MEUR 299,0 239,5 24,8 % Käyttökate, MEUR 15,0 15,1-0,7% Käyttökateprosentti, % 5,0 % 6,3 % Liiketulos, MEUR 9,7 10,2-4,8 % Liiketulosprosentti, % 3,2 % 4,3 % Osakekohtainen tulos laimentamattomana, EUR 0,20 0,13 53,8 % Osakekohtainen tulos laimennettuna, EUR 0,20 0,13 53,8 % Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa, EUR 0,20 0,20 0,0 % Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,06 1,86 10,8 % Oman pääoman tuotto, % 10,4 % 7,7 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 % 12,3 % Nettovarallisuuden tuotto, % 39,8 % 61,2 % Omavaraisuusaste, % 40,6 % 44,9 % Velkaantumisaste, % 1,1 % 0,3 % Bruttoinvestoinnit, MEUR 9,0 1,6 459,4 % Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,0 % 0,7 % Henkilöstö keskimäärin ,4 % Henkilöstö kauden lopussa ,0 % Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Ulkona olevien osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin Kauden ylin kurssi, EUR 2,19 1,99 Kauden alin kurssi, EUR 1,73 1,15 Kauden keskikurssi, EUR 1,99 1,60 Osakevaihto, milj. kpl 2,1 1,9 Osakevaihto, MEUR 4,2 3,1 11

12 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön uudistetun IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin ja uuden IFRS 8 Toimintasegmentit - standardin. Muilla uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. IFRS 8:n käyttöönotolla ei ollut vaikutusta raportoitavien segmenttien määrään, vaan ainoastaan tilinpäätöksessä annettaviin liitetietoihin. Salcompilla on yksi toimintasegmentti, laturit. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia, ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä. VASTUUSITOUMUKSET (teur) Muutos-% Omasta puolesta annetut Yritys- ja kiinteistökiinnitykset ,0 % Muut ,0 % Vuokra- ja leasingvastuut ,9 % ,4 % KVARTAALITIEDOT 10-12/10 7-9/10 4-6/10 1-3/ /09 Myydyt laturit, tuhatta kpl Liikevaihto, teur Liiketulos, teur Liiketulosprosentti, % 3,1 % 3,9 % 3,2 % 2,5 % 4,8 % Keskimääräinen myyntihinta, EUR 0,99 1,08 1,05 0,90 0,90 OPTIO-OIKEUDET Tilikauden 2007 aikana yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen optio-ohjelman, jossa optio-oikeuksia on yhteensä kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän yhtiön uusia osakkeita. Optio-ohjelma jakaantuu tunnuksiin 2007A, 2007B ja 2007C. Yhtiön hallitus ei ole kuluvalla tilikaudella jakanut optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Osakeperusteiset kannustimet ovat ehdollisia. Oikeuden syntymisehtona on yhtiön osakkeelle asetettu 8 % vuotuinen arvonnousu. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää tarjotut optiot tai osan niistä. Optioiden arvostuksessa on käytetty Cox- Ross-Rubinstein binomiaalimallia. Optio-ohjelmien tunnukset 2007A 2007B 2007C Yhteensä Jaettavien optioiden määrä Oikeuden syntymisajanjakso Ennen kuluvaa tilikautta jaettu määrä Tilikaudella myönnetyt optiot Tilikaudella menetetyt optiot Merkintä (osaketta/ optio) Merkintäaika Myöntämispäivämäärä Toteutushinta 2,81 3,33 1,40 Osakehinta myöntämishetkellä 3,51 3,79 1,51 Myöntämispäivänä määritelty instrumentin arvo 1,44 1,44 0,61 12

13 OSAKEPERUSTEINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ SALCOMP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 Salcomp Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet järjestelmät ovat osakeomistusta edellyttävä osakepalkkiojärjestelmä (Matching Share Program) yhtiön laajennetun johtoryhmän jäsenille ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Program) 53 avainhenkilölle mukaan lukien laajennetun johtoryhmän jäsenet. Molemmissa osakepalkkiojärjestelmissä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet Mahdolliset palkkiot kannustinjärjestelmistä maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta aiheutuvat henkilökohtaiset verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta osallistujalle, jos hän ei täytä osakeomistusedellytystä tai hänen työ- tai toimisuhteensa konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy ennen palkkion maksamista. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään Salcomp Oyj:n osakkeen arvoa. Johtoryhmä voi ansaita yhteensä kpl Salcomp Oyj:n osakkeita ansaintajakson aikana. Tiedotteet uusista kannustinjärjestelyistä on julkaistu 19. toukokuuta ja 21. kesäkuuta LÄHIPIIRITIEDOT (teur) Lähipiiritapahtumat Nordstjernan AB:n kanssa Muutos % Pääomalainat Pääomalainojen korot Myyntisaamisten myynti Korkokulut kauden aikana ,7 % Salcomp on uusinut rahoitusjärjestelynsä toukokuussa. Tässä yhteydessä pääomalainat on maksettu takaisin Nordstjernan AB:lle. Asiaa koskeva tiedote on julkaistu 25. toukokuuta OMAT OSAKKEET Emoyhtiön osakkeet (kpl) TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Henkilöstö keskimäärin: Kuukausien lopun henkilömäärien keskiarvo Oman pääoman tuotto (%) = Kauden tulos x 100 : Taseen oma pääoma (keskimäärin kauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100 : (Taseen loppusumma - korottomat velat(keskimäärin kauden aikana)) Nettovarallisuuden tuotto (%) = Liiketulos x 100 : (Pitkäaikaiset varat laskennallinen verosaaminen liikearvo + vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset korolliset lyhytaikaiset velat (keskimäärin kauden aikana)) Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 : (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 : Oma pääoma Osakekohtainen tulos = Kauden tulos : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä (keskimäärin) Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kauden lopussa Osakekohtainen tulos, laimennettu = Kauden tulos : Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen kappalemäärä 13

LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA

LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA 1 LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA Huhti-kesäkuu 2010: -Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 72,2 milj. euroon (61,1 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2009). -Toimitettujen latureiden määrä kasvoi 17 prosenttia

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI TULOS TAPPIOLLINEN

LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI TULOS TAPPIOLLINEN 1 LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI TULOS TAPPIOLLINEN Tammi-maaliskuu 2011: -Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 71,9 milj. euroon (59,6 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2010). -Toimitettujen latureiden määrä

Lisätiedot

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI -Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 62,3 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 15 prosenttia 55,6 milj. kappaleeseen.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO HEIKKENI VIIME VUODESTA MUTTA KASVOI SELVÄSTI ENSIMMÄISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ

LIIKEVAIHTO HEIKKENI VIIME VUODESTA MUTTA KASVOI SELVÄSTI ENSIMMÄISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ LIIKEVAIHTO HEIKKENI VIIME VUODESTA MUTTA KASVOI SELVÄSTI ENSIMMÄISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ Huhti-kesäkuu 2009: -Liikevaihto pieneni 15 prosenttia 61,1 milj. euroon (72,1 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2008),

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI TULOS HEIKKENI VOIMAKKAIDEN VALUUTTAKURSSITAPPIOIDEN VAIKUTUKSESTA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI TULOS HEIKKENI VOIMAKKAIDEN VALUUTTAKURSSITAPPIOIDEN VAIKUTUKSESTA LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI TULOS HEIKKENI VOIMAKKAIDEN VALUUTTAKURSSITAPPIOIDEN VAIKUTUKSESTA Heinä - syyskuu 2008: -Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 74,8 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO LASKI MERKITTÄVÄSTI, TULOS TAPPIOLLINEN

LIIKEVAIHTO LASKI MERKITTÄVÄSTI, TULOS TAPPIOLLINEN LIIKEVAIHTO LASKI MERKITTÄVÄSTI, TULOS TAPPIOLLINEN Tammi-maaliskuu 2009: -Liikevaihto pieneni 29 prosenttia 47,5 milj. euroon (66,8 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2008). -Toimitettujen latureiden määrä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS HEIKKENIVÄT - MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLATUREISSA LASKI YHDEN PROSENTTIYKSIKÖN

TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS HEIKKENIVÄT - MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLATUREISSA LASKI YHDEN PROSENTTIYKSIKÖN 1 TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS HEIKKENIVÄT - MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLATUREISSA LASKI YHDEN PROSENTTIYKSIKÖN Loka - joulukuu 2009: -Liikevaihto pieneni 10 prosenttia 62,7 milj. euroon (69,5 milj.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 31.5.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005 31.5.2006 aikana kolme huutokauppaa, yhden huutokaupan vähemmän kuin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot