BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille"

Transkriptio

1 BDO OBSERVER HUHTIKUU 2011 N:o 1 A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin Sivu 2 EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille Sivu 4 TUTKIMUS: Kansainvälisen liiketoiminnan kasvumahdollisuudet Sivu 6 BDO:n liikevaihto kasvoi vuonna 201 0, s. 8 Rakennusalan arvonlisäverotus muuttui , s. 9 KILAn yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistosta, s. 1 0

2 2 BDO LAAJENSI YRITYSKAUPALLA IT-NEUVONANTOPALVELUIHIN Tammikuussa BDO:n ostama A-Ware Oy jatkaa toimintaansa BDO Consulting Oy:n nimellä. Yrityskaupan myötä BDO:lla on nyt tarjota asiakkailleen myös IT-neuvonantoa. "Halusimme laajentaa palveluitamme IT-neuvonantoon, sillä asiakkaillamme tietojärjestelmien hyödyntämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia ja toisaalta myös haasteita", kertoo BDO Oy:n toimitusjohtaja Hannu Riippi. BDO:n asiakaskunnassa muissa kehittyneissä maissa on havaittavissa samaa ilmiötä. Erityisesti toiminnanohjausjärjestelmät eli ERPit sekä kokonaisarkkitehtuurit ovat asiakkaiden johdon kiinnostuksen kohteena. IT:n merkitys liiketoiminnassa kasvaa edelleen IT-alalla on käynnissä monta yhtäaikaista muutosta. Merkittävimpiä ilmiöitä on asiakkaiden siirtyminen sähköisiin palveluihin. Samalla myös markkinointi sirpaloituu uusien sähköisten mahdollisuuksien myötä. Toistaiseksi vasta edelläkävijät ovat rakentaneet kattavat sähköisen markkinoinnin ja asiakaspalvelun kokonaisuudet. Sosiaalinen media on vielä kaksisuuntaisena markkinointikanavana pieni, mutta vuoden päästä ti- lanne voi olla aivan toinen. jestelmäpalveluiden ostamisessa. Toisena merkittävänä muutoksena asiakkaat hankkivat enenevässä määrin palveluita, eivät järjestelmiä. Termi pilvipalvelut kuvaa jo melko vanhaa ajatusta siitä, että tietojärjestelmä itsessään on toisarvoista, mutta sen avulla saatava Kun kaikki on kiinni järjestelmien toiminnasta... Isoimmat haasteet ovat eri järjestelmien keskinäisessä yhteentoimivuudessa ja kyvyssä mukautua palvelemaan liiketoiminnan tarpeita nopeassa muutostahdissa palvelu on ensiarvoista. Moni eturivin yritys käyttää jo ulkopuolisten tuottamia tietojärjestelmäpalveluita ydintoiminnoissaan, esimerkiksi myynnin tietojärjestelmissä. Palveluiden ostamiseen liittyy kuitenkin omat haasteensa. BDO Consulting onkin usealla asiakkaalla ollut varmistamassa onnistumisen tietojär- Tietojärjestelmien kattaessa yhtä suuremman osan toiminnasta ovat niihin liittyvät riskit monimutkaistumassa. Isoimmat haasteet ovat eri järjestelmien keskinäisessä yhteentoimivuudessa ja kyvyssä mukautua palvelemaan liiketoiminnan tarpeita nopeassa muutostahdissa. Tästä syystä on viime vuosina alettu kiinnittämään paljon huomiota IT-arkkitehtuureihin. BDO Consultingilla on erittäin vahvaa IT-arkkitehtuuriosaamista, jota hyödynnämme asiakastoimeksiannoissamme. Analogia rakennusalaan on vahva; isoa kaupunkia ei voi rakentaa toimivaksi ilman kunnollista yleiskaavaa. Yksittäisiin projektihin ja hankintoihin liittyviä riskejä tunnistetaan jo kohtuullisen hyvin. Pelkistäen voi todeta, että hyvin suunniteltu ja ostettu on yli puoliksi tehty. Hankinnoissa ja projekteissa avustaminen onkin BDO Consultingin kysytyimpiä yksittäisiä palveluita. IT:n riskeissä myös BDO:n muut riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen ammattilaiset ovat käytössänne.

3 IT muutoksen työkaluna Liikkeenjohto näkee tietojärjestelmät yhä selvemmin muutoksen aikaansaannin välineenä. Koska varsinainen toiminta on yhä tiukemmin tietojärjestelmien tukemaa, onnistuu muutos vain kun sitä tukevat järjestelmät ja tiedot muutetaan tavoiteltua uutta toimintamallia vastaaviksi. Tämä on IT:n keskeinen haaste, ja mm. erilaiset hallintomallit (governance) on luotu tukemaan sitä, että tässä onnistuttaisiin rutiininomaisesti eikä vain poikkeuksellisen projektimaisen venymisen ansioista. Palvelemme asiakkaitamme myös näissä organisaation toiminnan kehittämistarpeissa. toisaalta isokin asiakas voi kohdata IThaasteita. Tällöin on hyvä kysyä riippumatonta neuvoa ja osaamista ja sitä me tarjoamme. Tarvittaessa yhdessä osaavan suomalaisen kumppaniverkostomme ja BDO:n ulkomaisten ammattilaisten kanssa, kuvaa BDO Consultingin toimitusjohtaja Tommo Koivusalo yhtiön toimintaa. Selvitä oma tilanteesi Lisätietoja palveluistamme, mielenkiintoisia puheenvuoroja ja ajatuksia herättäviä vuorovaikutteisia kyselyitä löydät nettisivuiltamme osoitteesta Tommo Koivusalo, BDO Consulting Oy IT neuvonantoa tarvitsevat nykyisin kaikenlaiset asiakkaat ja asiakaskuntamme on monipuolista. PK-yritykselä voi olla merkittäviä tietojärjestelmiin liittyviä kehityshankkeita ja Tarjoamamme palvelut Autamme asiakkaitamme strategian jalkauttamisessa tietojärjestelmiä hyödyntäen. Olemme riippumaton, asiantunteva ja kokenut IT-asioiden neuvonantaja. Jokainen asiakastarve on ainutlaatuinen. Siksi toimimme käytännönläheisesti, toki hyödyntäen alan parhaita työmenetelmiä ja malleja. Tiedostamme myös sen, että onnistumme tekemällä asiakkaittemme kanssa riittävän syvällistä ja avointa yhteistyötä. 3 Käy testaamassa tietohallintosi nykytila, kysymykset voivat yllättää sinut! Palvelumme aihealueittain: - IT-strategia Tietohallinnon johtaminen IT-hankinnat IT-asiantuntijapalvelut Muutosjohtaminen Yritysarkkitehtuuri Roolimme Toimimme johdon neuvonantajina, hankkeiden valmistelijoina, projektien kilpailuttajina, ongelmatilanteiden ratkaisijoina, arkkitehteina ja määrittelijöinä. Yksittäisissä isoissa projekteissa ja kehityshankkeissa toimimme asiantuntijoina arkkitehdin, määrittelijän, projektipäällikön tai vaativimman toteutuksen tehtävissä.

4 4 EU-KOMISSION GREEN PAPER KANSAINVÄLINEN BDO VAATII KANNANOTOSSAAN TOIMINTAA TILINTARKASTUSMARKKINOILLE KILPAILUTILANTEEN TERVEHDYTTÄMISEKSI E uroopan komissio julkaisi Green Paper tiedotteen Audit Policy: Lessons from the Crisis. Julkaisu annettiin herätykseksi Euroopassa vallalla olevasta tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisestä neljälle suurelle toimijalle. BDO kirjoitti oman harkitun ja kattavan kannanottonsa Euroopan komissiolle, jossa BDO vaatii lisää toimintaa tilintarkastusmarkkinoille. BDO toivottaa komission ehdotukset markkinoiden tehostamisesta erittäin tervetulleeksi, etenkin nostaakseen esille tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisen neljälle suurelle toimijalle. BDO:n kannanotto pyrkii ensisijaisesti siihen, että komissio estäisi neljää suurinta tilintarkastusyhteisöä käyttämästä dominoivaa valtaansa pienempien, etenkin nousevilla markkinoilla olevien Big 4 -yhteisöjen ulkopuolisten tilintarkastusyhteisöjen ostamiseen. Komission tulisikin estää Big 4 -yhtiöitä kasvamasta entistä suuremmiksi yritysostojen kautta. Tilintarkastusmarkkinoilla tulisi olla neljän suuren toimijan lisäksi enemmän vaihtoehtoja. Mikäli jokin Big 4 -yhteisöistä joutuisi ahdinkoon (esim. Arthur Andersenin tapaus), olisi tiedossa tarpeettoman suuria ongelmia. Kansainvälisen BDO:n toimitusjohtaja Jeremy Newman painottaa kannanotossa Euroopan komissiota huomioimaan myös muiden kuin Big 4 -tilintarkastusyhteisöjen olemassaolon tärkeyden, ja sen, että myös heille annettaisiin mahdollisuuksia kasvaa ja laajentua.

5 FAKTA 5 - Tilintarkastusalan Big Fouriin kuuluvat KPMG, Ernst & Young, PwC ja Deloitte - Big Fourilla on yli 70 % Euroopan Unionin jäsenvaltioiden tilintarkastusmarkkinoista - BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio tilintarkastajaksi kelpaa vain jokin neljästä suuresta yhteisöstä. BDO on myös hävinnyt useita tarjouskilpailuja Big 4 Only -ennakkoluulojen takia, huolimatta siitä että asiakas itse olisi valinnut tilintarkastajakseen BDO:n. Newman toteaakin, että tällaiset loukkaavat ja rajoittavat ehdot, jotka vaativat Big 4 -yhteisöjen käyttämistä, tulisivat olla kiellettyjä. Tällaiset rajoitukset ylläpitävät ja edistävät markkinoiden keskittymistä neljälle suurimmalle yhteisölle, riippumatta muiden tilintarkastusyhteisöjen laadusta ja ammattiosaamisesta. BDO kannattaa markkinaperusteista toimintaa, mutta tuo esille kannanotossaan sen, että markkinavoimat eivät ole selvästikään olleet tehokkaita. Hallinnollisen tahon tai valtion väliintulo tilintarkastusmarkkinoille on tarpeellista. Komission tulisi markkinoiden keskittymisen estämisen ohella puuttua muihinkin tilintarkastusalalla vallitseviin epäkohtiin. Tilintarkastajan valitsemisen tulisi olla vapaampaa ja avoimempaa. Lisäksi osakkeenomistajien osallistumista tilintarkastajan valitsemiseen tulisi helpottaa. Toimitusjohtaja Jeremy Newman huomauttaa BDO:n menettäneen useita asiakkaita sen takia, että esimerkiksi pankeilla ja muilla luotonantajilla on ollut käsitys, että Hallinnollisen tahon tai valtion tulisikin jatkaa tietoisuuden lisäämistä myös muiden merkittävien tilintarkastusyhteisöjen olemassaolosta. Esimerkiksi käyttämällä julkista tilintarkastajan valitsemistapaa annettaisiin myös pienemmille tilintarkastusyhteisöille mahdollisuus osoittaa, että myös heiltä löytyy korkeaa ammattiosaamista ja pyrkimystä laatuun.

6 6 KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN KASVUMAHDOLLISUUDET BDO AMBITION SURVEY TUTKIMUS PALJASTAA, ETTÄ KANSAINVÄLISTYVÄT YRITYKSET PYRKIVÄT BRIC-MAIHIN, MUTTA EUROOPPA SÄILYTTÄÄ ASEMANSA TURVALLISENA ALUEENA LAAJENTUMISELLE BDO Ambition Survey 2010: Global Opportunities tutkimus selvitti uusille alueille laajentumisen hyötyjä ja haittoja laajentumisessa mukana olleiden yritysten johtajien näkemyksiin ja kokemuksiin perustuen. Tutkimuksessa haastateltiin maailmanlaajuisille markkinoille pyrkivien pienten ja keski-suurten yritysten johtajia kymmenestä eri maasta: Australiasta, Brasiliasta, Kanadasta, Kiinasta, Saksasta, Intiasta, Alankomaista, Venäjältä, Iso-Britanniasta sekä Yhdysvalloista. Tutkimus - Tutkimuksen mukaan kahdella kolmasosalla kansainvälisesti toimivalla keskisuurella yrityksellä on aggressiivisemmat laajentumissuunnitelmat kuin edellisvuonna - 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä luottaa kansainväliseen rajat ylittävään kasvuun - Toimialojensa johtavat yritykset tähtäävät laajentumisessaan BRIC-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), mutta Euroopan markkinat ovat lähitulevaisuudessa helpoiten saavutettavissa - Oikeiden ihmisten löytäminen on välttämätöntä kansainvälistymisessä onnistumiselle Tutkimuksen mukaan kansainvälistymissuunnitelmissaan kunnianhimoisimmat yritykset uskovat, että Euroopan maissa on kehittyviä BRIC-maita enemmän potentiaalia ja vähemmän esteitä yritysten kasvulle. Siitä huolimatta lähes puolet tutkimukseen vastanneista yrityksistä tähtää laajentumisessaan jollain aikavälillä BRIC-maihin.

7 47 prosenttia yrityksistä haluaa sijoittaa BRIC-maihin, ja näistä yrityksistä 43 prosenttia pitää Kiinaa ensisijaisena kohteenaan. Todellisuudessa Eurooppa tarjoaa kuitenkin suurimmat mahdollisuudet rajat ylittävälle kasvulle seuraavan kahden vuoden aikana. Tutkimuksemme tulokset sekä paikalliset käsityksemme osoittavat, että BRIC-maat ovat vasta valmistautumassa kasvuun, mutta yritysten pitäisi laajentua sinne välittömästi. BDO:n rajat ylittävä kasvuindeksi osoittaa, että Euroopan markkinoita ei voida sivuuttaa, sillä ne tarjoavat lähitulevaisuudessa parhaat tulevaisuuden näkymät ja vain harvoja esteitä kansainväliselle kasvulle., BDO:n toimitusjohtaja Jeremy Newman kommentoi. Tutkimus osoittaa, että yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen melko optimistisesti. Yrityksistä 95 prosenttia on luottavaisia kansainvälisen laajentumisen suhteen, ja 66 prosenttia yrityksistä suunnittelee olevansa edellisvuotta aggressiivisempia kansainvälistymissuunnitelmissaan. Tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat yllättäen vain vähän huolestuneita byrokratian ja korruption tuomista haasteista. Sitä vastoin yritykset kokivat, että ulkomaille laajentumisen avaintekijänä on hankkeissa mukana olevat henkilöt. Oikeiden paikallisten johtajien ja henkilökunnan löytäminen sekä luotettavan paikallisen kumppanin saaminen koettiin tärkeimmiksi menestystekijöiksi. 40 prosenttia vastaajista puolestaan koki luotettavan paikallisen johdon konsultin, tilintarkastajan tai muun ammatillisen neuvonantajan tärkeäksi laajennuttaessa uusille alueille. Tutkijat havaitsivat, että markkinajohtajan aseman saavuttamisen mahdollisuus ja kyky hyötyä markkinoiden koosta, ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä menestyksekkäässä rajat ylittävässä kasvussa. Tutkimuksen muut keskeiset havainnot - Suurin yksittäinen rajat ylittävää kasvua edistävä tekijä on markkinoiden suuruus. - Kaksi suurinta haastetta kasvettaessa ulkomaille ovat sopivan paikallisen johdon ja henkilökunnan löytäminen, sekä luotettavan paikallisen kumppanin ja tavarantoimittajien paikallistaminen - Yritykset, jotka ovat laajentuneet Venäjälle, Brasiliaan ja Kiinaan, ovat menestyneet parhaiten, kun taas IsoBritannia, Intia ja Yhdysvallat ovat olleet heikoimpia laajentumiskohteita - Suurin osa (69 %) kansainvälisestä laajentumisesta on luultavimmin yritysten ydintoiminnassa, ja vain 1 5 % yrityksistä laajentuu kokonaan uusille tuotantoaloille Lue tutkimusraportti kokonaisuudessaan osoitteesta Laajentumisen kohteena olleet maat edellisten viiden vuoden aikana ja lähitulevaisuudessa: KIINA INTIA YHDYSVALLAT BRASILIA VENÄJÄ LÄHI-ITÄ ISO-BRITANNIA SAKSA MEKSIKO AFRIKKA ITÄ-EUROOPPA SINGAPORE MALESIA RANSKA 7 Edelliset 5 vuotta Lähitulevaisuudessa

8 8 BDO:N LIIKEVAIHTO KASVOI VUONNA 2010 K ansainvälinen BDO julkaisi 30. syyskuuta päättyneen tilikauden yhdistetyn liikevaihtonsa. BDO:n liikevaihto ylsi 3,89 miljardiin euroon. Liikevaihto kasvoi 4,92 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Aasia oli nopeimmin kasvava talousalue, jossa kasvua oli 32 prosenttia. Suureen kasvuun Aasiassa vaikuttivat ennen kaikkea nopeasti kasvava Kiina sekä monet muut alueen toimistot, joista lähes jokainen kasvoi tilikaudella. Myös Hong Kongin BDO:n fuusiolla Grant Thortonin kanssa oli vaikutusta suureen kasvuun. Itäisessä Afrikassa BDO:n liikevaihto kasvoi 28 prosenttia laajentumisien ja uusien yritysten perustamisien myötä. Myös Latinalaisessa Amerikassa kasvua oli 1 8 prosenttia, kun taas Lähi-idässä liikevaihto laski. Euroopassa liikevaihto pysyi ennallaan eikä suuria muutoksia ilmennyt. Liikevaihdon kehitys, Suomi Liikevaihdon kehitys, BDO International Vaikka suurin osa Euroopan BDO-toimistoista saavutti vaatimattoman kasvun liikevaihdossaan, monen suurimman Euroopan yrityksen kuten myös Yhdysvaltain BDO:n liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Yhdistetyn liikevaihdon kasvattavana tekijänä toimi kuitenkin monen yrityksen merkittävä orgaaninen kasvu, kuten Tanskan ja Ruotsin BDO:n. Liikevaihdon jakaantumisessa eri toiminnoille ei tapahtunut suuria muutoksia: tilintarkastuksen ja taloushallintopalveluiden osuus liikevaihdosta oli noin 61 prosenttia, kun taas veropalveluiden osuus oli 1 9 prosenttia ja konsultointipalveluiden osuus liikevaihdosta oli 20 prosenttia. BDO:n työntekijöiden määrä kasvoi ja organisaation palveluksessa oli tilikauden lopussa henkilöä. Kaiken kaikkiaan BDO:lla on nyt yhteensä toimistoa eri maassa.

9 9 RAKENNUSALAN KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVEROTUS R akennusalan arvonlisäverotus muuttui , jolloin otettiin käyttöön ns. käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä, kuten normaalisti. Käännetyn verovelvollisuuden tavoitteena on pienentää epärehellisten yritysten aiheuttamia veromenetyksiä ja parantaa rehellisten yritysten kilpailutilannetta rakennusalalla ja se on käytössä joissakin EU-maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun verovelvollisuus on syntynyt tai sen jälkeen. Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin keskeneräisiin palveluihin, joiden suorittamiseen on ryhdytty ennen Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun (tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan aina kun sen edellytykset täyttyvät. Käännetty verovelvollisuus koskee esimerkiksi seuraavia rakentamispalveluja: - maapohja- ja perustustyöt rakennustyö rakennusasennus rakennuksen viimeistely - rakennuskoneiden vuokraus, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä - rakennussiivous - työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten. Käännetty verovelvollisuus ei koske mm. - tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen - arkkitehtipalvelut, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu - rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa - ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito - kuljetuspalvelut - kiinteistönhoitopalvelut. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin, eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle. Verohallitus on antanut ohjeen rakennusalan käännetystä verovelvollisuudesta. Ohjeessa käsitellään mm. soveltamisalaan kuuluvia palveluita, ostajan ja myyjän asemaa sekä laskutus- ja verotusmenettelyä.

10 10 KILAN YLEISOHJE KIRJANPIDON MENETELMISTÄ JA AINEISTOISTA K irjanpitolautakunnan uusi yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista on annettu ja se korvaa aikaisemmin voimassa olleen yleisohjeen koneellisessa kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä, joka on annettu Kirjanpitolain ja sitä täydentävien säädösten lisäksi yleisohjeessa on otettu huomioon arvonlisäverotuksen vaatimuksia. Uudessa yleisohjeessa on täsmennetty kirjanpidon kirjausketjun kuvausta, sekä selkeytetty ja kehitetty tositteita koskevaa ohjeistusta. Yleisohjeen liitteenä on PK-yhtiöille hyvin käyttökelpoinen kuvaus esimerkkiyhtiön prosesseista ja sisäisestä vastuunjaosta tilitoimiston ja yhtiön välillä. Esimerkkiä on havainnollistettu vuokaavioin. Esimerkki antaa hyvän työkalun PK-yhtiön sisäisten prosessien ja kontrolliympäristön suunnitteluun sekä parantamiseen. Yleisohje voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan. Alla on esitetty kolme keskeisintä kappaletta sekä esitetty hyvin suppea yhteenveto kappaleen pääsanomasta. 1. Tosite (kappale 2) Kappaleessa 2 avataan tositteen määrittelyä ja käydään läpi keskeisiä muotovaatimuksia tositteelle. Lyhyesti voidaan todeta, että tositteen muotoa tärkeämpää on sen asiasisältö. Tositteen tulee olla niin selkeä ja yksityis- kohtainen, että taloushallintoa ymmärtävän on mahdollista tositteen perusteella toistaa tehty kirjaus. Lisäksi tulee huomioida arvonlisäverolain vaatimukset tositteelle, joita listattu yleisohjeen liitteessä Kirjanpidon laatiminen (kappale 3) Kappaleessa 3 on käsitelty miten tositteen pohjalta laaditaan kirjanpito huomioiden ajalliset vaatimukset, tositteiden asianmukainen numerointi, pää- ja päiväkirja vaatimukset, audit trail toteutuminen (johtaminen kirjanpidosta tositteelle), sekä täsmäytys vaatimukset osakirjanpidon ja pääkirjanpidon välillä. Tositteet tulee numeroida asianmukaisesti siten, että kirjaus on vaivattomasti johdettavissa tositteelle. Täsmäyttämisellä tarkoitetaan osakirjanpitojen johtamista pääkirjanpitoon. Täsmäytykset tulee suorittaa riittävän usein huomioiden esimerkiksi tapahtumien määrä (volyymi) sekä tiedonsiirrossa käytetty tekniikka. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiön kannalta kriittiset täsmäytykset tulee suorittaa vähintään kuukausittain. Mikäli tietoa siirtyy uusista ja/tai useista järjestelmistä tulee tämä huomioida siten, että täsmäytyksiä tehdään riittävän usein tiedonsiirron ja kirjanpidon oikeellisuuden varmistamiseksi. 3. Kirjanpitoaineisto ja sen säilyttäminen (kappale 4) Kun tosite on yllä esitettyjen ohjeiden mukaan laadittu kirjanpidoksi, tulee sen säilyttämisessä noudattaa kappaleen 4 ohjeistusta. Kirjapitokirjat on säilytettävä 1 0 vuotta (tasekirja osakirjanpitoineen ja erittelyineen sekä konsernitilinpäätöksen yhdistelylaskelmat, kts. kattava lista yleisohjeessa). Tositteet on säilytettävä 6 vuotta Kirjanpito voidaan säilyttää myös koneellisella tietovälineellä tietyin ehdoin. Tällöin tulee esimerkiksi varmistaa että se on asianmukaisesti varmistettu ja saatettavissa tarvittaessa selväkieliseen muotoon. Esimerkiksi tosite tulee olla tulostettavissa ilman aiheetonta viivytystä. Kirjanpitoaineisto voidaan säilyttää Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa siten, että niihin voidaan taata tosiaikainen tietokoneyhteys ja että tiedot on saatettavissa selväkieliseen muotoon. Vastuu kirjanpitoaineiston sälyttämisestä on yleisohjeen mukaan aina kirjanpitovelvollisella vaikka säilytys olisi ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Yleisohjeen liitteenä 1 ja 2 on lisäksi näitä ohjeita täydentäviä esimerkkejä, joista liite 2 on edellä esitetty prosessikuvaus.

11 11 KONSULTOINNIN LAATUMITTAREISTA Eila Koivu, CIA, CCSA, CISA, CFE I stuessani Turun Kauppakorkeakoulun Liikkeenjohdon konsultoinnin luennolla ja tehdessäni muiden opiskelijoiden kanssa ryhmätyötä liikkeenjohdon konsultoinnin laadun arviointi- kriteereistä ryhdyin miettimään omaa laadunvarmistustamme. Sisäisten tarkastusten asiakastyytyväisyysmittaukseen meillä on käytössä mittareita, jotka perustuvat sisäisen tarkastuksen ammattistandardeihin. Yksittäisiin konsultointeihin olemme BDO Control & Consultingissa käyttäneet muutamaa perusmittaria. Ovatko kummatkaan riittäviä? Kertovatko ne sen, mitä haluamme tietää? Ja ennen kaikkea, kertovatko ne asiakkaan mieltämästä laadusta? Onko laatu ylipäätään asiakkaalle tärkeä? Ryhmätyössä määrittelimme laadukkaan konsultoinnin konsultoinniksi, jossa asiakas saa tarvitsemansa ja tilanteeseensa parhaiten sopivan ratkaisun, joka parhaimmillaan ylittää hänen odotuksensa, ja joka on toimiva sekä kestävä ratkaisu. Toimeksiannon toteutuksessa konsultti on sisäistänyt asiakasyrityksen ajatusmaailman ja roolin omalla toimialallaan. Laadukkaasti toimiva konsultti ei kuitenkaan muodosta asiakasorganisaatioon liian tiivistä sidettä eikä erehdy osallistumaan päätöksentekoon tai operatiiviseen toimintaan. Hän tarjoaa omaan, aikaisemmista asiakastoimeksiannoista saamaansa kokemukseen ja osaamiseensa perustuvan objektiivisesti harkitun ratkaisun. Ryhmätyötä tehdessämme minun tehtäväni oli kerätä käytännön aineistoa eri lähteistä. Otin lähtökohdaksi ennen toimeksiannon saamista käytettäviä kriteereitä, eli niitä, joilla palvelun ostaja valitsee palveluntuottajan. Jälkikäteisarviointi on merkittävä jatkotilausten saamisessa. Arviointia on hyvä konsultin tehdä itsekin, mutta merkittävin on tietysti asiakkaan kokema laatu ja hänen arvionsa siitä. huomattava, että laatukriteerit voidaan jakaa konsulttiyritystä koskeviin sekä yksityistä konsulttia koskeviin. Teorian pohjata tulimme siihen lopputulokseen, että laadukasta liikkeenjohdon konsultointia voi syntyä vain, kun konsultti tuntee oman työhistoriansa ja tiedostaa, miten se on sitoutunut ja vaikuttaa tämänhetkisiin sekä vasta valmisteilla oleviin työprojekteihin. Ryhmätyömme päättyi edellä mainittuihin lopputuloksiin. Henkilökohtaisesti toki jatkoin ajattelua oman työmme laadun mittaukseen. Ja taas kerran tuli todistetuksi, ettei kannata lähteä merta edemmäs kalaan. Paras ja asiakkaan näkemykset parhaiten huomioonottava malli löytyi omasta talosta, BDO Consultingista. Siinä sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen, mitä hän odottaa palvelulta. Toimeksiannon päätyttyä käydään odotukset läpi ja kysytään asiakkaalta, täyttyivätkö hänen odotuksensa. Käytännön konsulttitoimintaa ja laadun arviointia tarkastelemalla voimme todeta, että laadun mittaus on tärkeää sekä valintaprosessissa että hankkeen toteutuksen jälkeen. Samat kriteerit eivät kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin, sillä hankkeet eroavat niin kooltaan, kattavuudeltaan, toimialaltaan kuin pituudeltaankin. Lisäksi laatumittaristot eroavat yksityisen ja julkisen sektorin hankinnoissa, joista jälkimmäisessä laatu ei saa samanlaista painoarvoa. On myös Käytännön näkökulma toi selvyyden siihen, että konsultin laadukkuuden mittaukseen on olemassa mittausvälineistöjä. Niiden luotettavuus on kuitenkin tilannekohtaista ja sitoutuu mittauksen tavoitteisiin. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa mitata laatua ei näytä olevan eikä sellaista ehkä voi rakentaakaan, sillä laatu koostuu monista erilaisista osa-alueista, joista suuri osa lepää konsultin omassa harkinnassa ja halussa toimia harkiten ja eettisten normien mukaisesti. Selvää kuitenkin on, että konsultin valinnassa tulee huomioida sekä tekniset seikat kuten koulutus ja kokemusvuodet että referenssiyrityksiltä saatavat tiedot eli markkinatiedot. Eila Koivu on toiminut sisäisenä tarkastajana, tarkastuspäällikkönä ja konsulttina Suomessa ja ulkomailla. Hänen erikoisosaamisensa liittyy sisäisen valvonnan ja tarkastuksen kehittämiseen ja kouluttamiseen, sisäisen tarkastuksen laadunvarmistukseen sekä riskienhallintaan.

12 M-ITELLA OYJ ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ YHTEYSTIEDOT Henkilökuntansa omistamana itsenäisenä KHTtilintarkastusyhteisönä BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti, kansainvälisen ketjun tuella. Katso toimistojemme tarkemmat yhteystiedot: BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki BDO OY KHT-yhteisö Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki www.bdo.fi BDO OY Oikean kokoinen kumppani: Suomalainen talousalan asiantuntija, jolla globaalit voimavarat Joustava ja helposti lähestyttävä Asiat

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon Uudet tuotteet 2016.2 KIERRETAPIT KUNNOSSAPITOON, KORJAUKSIIN JA HUOLTOON JOHDANTO Dormer on täydentänyt laajaa kierretappivalikoimaansa kehittämällä

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto 7.10.2014 OpenGovAwards- kilpailu www.opengovawards.org/results 1. Denmark Team 87.4 2. Montenegro Team 86.2 3. Philippines Team 85.8 4. Italy

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys

Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys Pekka Kupari Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos Mitä esityksessäni käsittelen? Matematiikan opetuksen kansainvälinen arviointi

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa Pohjois-Suomen energiafoorumi Yli-insinööri Petteri Kuuva Poliittiset linjaukset syöttötariffista Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017 Suomi - maakatsaus

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017 Suomi - maakatsaus R A N K I N G Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017 Suomi - maakatsaus KOKONAISVÄESTÖ (MILJ.) 5,48 BKT: $229,81 MRD. BKT (PPP) ASUKASTA KOHDEN: $40.601 (27 MAATA 118 MAASTA) MAAN TULOTASO: GTCI

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi. KOTA seminaari Ari Leppälahti

Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi. KOTA seminaari Ari Leppälahti Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi KOTA seminaari 12.9.2012 Ari Leppälahti Esityksen sisältö Taustaa ja yleistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) tilastoinnista Menetelmistä Esimerkkejä

Lisätiedot

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitos Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 28.9.2016

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % HEINÄKUU 2016 Yöpymiset heinäkuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (90.600) lisääntyivät heinäkuussa edellisvuodesta 7,8 %. Kasvu tuli kokonaan ulkomailta (41.300, + 25,0

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta?

Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta? Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta? 1 Nykymenolla tulemme ylittämään maapallon kestokyvyn 2.5 4 kertaisesti Käytämme nyt maapallon resursseja 1.5 kertaisesti sen mitä se

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Sini Piippo, CIMO 30.11.2016 Globaalin liikkuvuuden koordinaattoritapaaminen Call 2017 timeline

Lisätiedot