BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille"

Transkriptio

1 BDO OBSERVER HUHTIKUU 2011 N:o 1 A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin Sivu 2 EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille Sivu 4 TUTKIMUS: Kansainvälisen liiketoiminnan kasvumahdollisuudet Sivu 6 BDO:n liikevaihto kasvoi vuonna 201 0, s. 8 Rakennusalan arvonlisäverotus muuttui , s. 9 KILAn yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistosta, s. 1 0

2 2 BDO LAAJENSI YRITYSKAUPALLA IT-NEUVONANTOPALVELUIHIN Tammikuussa BDO:n ostama A-Ware Oy jatkaa toimintaansa BDO Consulting Oy:n nimellä. Yrityskaupan myötä BDO:lla on nyt tarjota asiakkailleen myös IT-neuvonantoa. "Halusimme laajentaa palveluitamme IT-neuvonantoon, sillä asiakkaillamme tietojärjestelmien hyödyntämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia ja toisaalta myös haasteita", kertoo BDO Oy:n toimitusjohtaja Hannu Riippi. BDO:n asiakaskunnassa muissa kehittyneissä maissa on havaittavissa samaa ilmiötä. Erityisesti toiminnanohjausjärjestelmät eli ERPit sekä kokonaisarkkitehtuurit ovat asiakkaiden johdon kiinnostuksen kohteena. IT:n merkitys liiketoiminnassa kasvaa edelleen IT-alalla on käynnissä monta yhtäaikaista muutosta. Merkittävimpiä ilmiöitä on asiakkaiden siirtyminen sähköisiin palveluihin. Samalla myös markkinointi sirpaloituu uusien sähköisten mahdollisuuksien myötä. Toistaiseksi vasta edelläkävijät ovat rakentaneet kattavat sähköisen markkinoinnin ja asiakaspalvelun kokonaisuudet. Sosiaalinen media on vielä kaksisuuntaisena markkinointikanavana pieni, mutta vuoden päästä ti- lanne voi olla aivan toinen. jestelmäpalveluiden ostamisessa. Toisena merkittävänä muutoksena asiakkaat hankkivat enenevässä määrin palveluita, eivät järjestelmiä. Termi pilvipalvelut kuvaa jo melko vanhaa ajatusta siitä, että tietojärjestelmä itsessään on toisarvoista, mutta sen avulla saatava Kun kaikki on kiinni järjestelmien toiminnasta... Isoimmat haasteet ovat eri järjestelmien keskinäisessä yhteentoimivuudessa ja kyvyssä mukautua palvelemaan liiketoiminnan tarpeita nopeassa muutostahdissa palvelu on ensiarvoista. Moni eturivin yritys käyttää jo ulkopuolisten tuottamia tietojärjestelmäpalveluita ydintoiminnoissaan, esimerkiksi myynnin tietojärjestelmissä. Palveluiden ostamiseen liittyy kuitenkin omat haasteensa. BDO Consulting onkin usealla asiakkaalla ollut varmistamassa onnistumisen tietojär- Tietojärjestelmien kattaessa yhtä suuremman osan toiminnasta ovat niihin liittyvät riskit monimutkaistumassa. Isoimmat haasteet ovat eri järjestelmien keskinäisessä yhteentoimivuudessa ja kyvyssä mukautua palvelemaan liiketoiminnan tarpeita nopeassa muutostahdissa. Tästä syystä on viime vuosina alettu kiinnittämään paljon huomiota IT-arkkitehtuureihin. BDO Consultingilla on erittäin vahvaa IT-arkkitehtuuriosaamista, jota hyödynnämme asiakastoimeksiannoissamme. Analogia rakennusalaan on vahva; isoa kaupunkia ei voi rakentaa toimivaksi ilman kunnollista yleiskaavaa. Yksittäisiin projektihin ja hankintoihin liittyviä riskejä tunnistetaan jo kohtuullisen hyvin. Pelkistäen voi todeta, että hyvin suunniteltu ja ostettu on yli puoliksi tehty. Hankinnoissa ja projekteissa avustaminen onkin BDO Consultingin kysytyimpiä yksittäisiä palveluita. IT:n riskeissä myös BDO:n muut riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen ammattilaiset ovat käytössänne.

3 IT muutoksen työkaluna Liikkeenjohto näkee tietojärjestelmät yhä selvemmin muutoksen aikaansaannin välineenä. Koska varsinainen toiminta on yhä tiukemmin tietojärjestelmien tukemaa, onnistuu muutos vain kun sitä tukevat järjestelmät ja tiedot muutetaan tavoiteltua uutta toimintamallia vastaaviksi. Tämä on IT:n keskeinen haaste, ja mm. erilaiset hallintomallit (governance) on luotu tukemaan sitä, että tässä onnistuttaisiin rutiininomaisesti eikä vain poikkeuksellisen projektimaisen venymisen ansioista. Palvelemme asiakkaitamme myös näissä organisaation toiminnan kehittämistarpeissa. toisaalta isokin asiakas voi kohdata IThaasteita. Tällöin on hyvä kysyä riippumatonta neuvoa ja osaamista ja sitä me tarjoamme. Tarvittaessa yhdessä osaavan suomalaisen kumppaniverkostomme ja BDO:n ulkomaisten ammattilaisten kanssa, kuvaa BDO Consultingin toimitusjohtaja Tommo Koivusalo yhtiön toimintaa. Selvitä oma tilanteesi Lisätietoja palveluistamme, mielenkiintoisia puheenvuoroja ja ajatuksia herättäviä vuorovaikutteisia kyselyitä löydät nettisivuiltamme osoitteesta Tommo Koivusalo, BDO Consulting Oy IT neuvonantoa tarvitsevat nykyisin kaikenlaiset asiakkaat ja asiakaskuntamme on monipuolista. PK-yritykselä voi olla merkittäviä tietojärjestelmiin liittyviä kehityshankkeita ja Tarjoamamme palvelut Autamme asiakkaitamme strategian jalkauttamisessa tietojärjestelmiä hyödyntäen. Olemme riippumaton, asiantunteva ja kokenut IT-asioiden neuvonantaja. Jokainen asiakastarve on ainutlaatuinen. Siksi toimimme käytännönläheisesti, toki hyödyntäen alan parhaita työmenetelmiä ja malleja. Tiedostamme myös sen, että onnistumme tekemällä asiakkaittemme kanssa riittävän syvällistä ja avointa yhteistyötä. 3 Käy testaamassa tietohallintosi nykytila, kysymykset voivat yllättää sinut! Palvelumme aihealueittain: - IT-strategia Tietohallinnon johtaminen IT-hankinnat IT-asiantuntijapalvelut Muutosjohtaminen Yritysarkkitehtuuri Roolimme Toimimme johdon neuvonantajina, hankkeiden valmistelijoina, projektien kilpailuttajina, ongelmatilanteiden ratkaisijoina, arkkitehteina ja määrittelijöinä. Yksittäisissä isoissa projekteissa ja kehityshankkeissa toimimme asiantuntijoina arkkitehdin, määrittelijän, projektipäällikön tai vaativimman toteutuksen tehtävissä.

4 4 EU-KOMISSION GREEN PAPER KANSAINVÄLINEN BDO VAATII KANNANOTOSSAAN TOIMINTAA TILINTARKASTUSMARKKINOILLE KILPAILUTILANTEEN TERVEHDYTTÄMISEKSI E uroopan komissio julkaisi Green Paper tiedotteen Audit Policy: Lessons from the Crisis. Julkaisu annettiin herätykseksi Euroopassa vallalla olevasta tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisestä neljälle suurelle toimijalle. BDO kirjoitti oman harkitun ja kattavan kannanottonsa Euroopan komissiolle, jossa BDO vaatii lisää toimintaa tilintarkastusmarkkinoille. BDO toivottaa komission ehdotukset markkinoiden tehostamisesta erittäin tervetulleeksi, etenkin nostaakseen esille tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisen neljälle suurelle toimijalle. BDO:n kannanotto pyrkii ensisijaisesti siihen, että komissio estäisi neljää suurinta tilintarkastusyhteisöä käyttämästä dominoivaa valtaansa pienempien, etenkin nousevilla markkinoilla olevien Big 4 -yhteisöjen ulkopuolisten tilintarkastusyhteisöjen ostamiseen. Komission tulisikin estää Big 4 -yhtiöitä kasvamasta entistä suuremmiksi yritysostojen kautta. Tilintarkastusmarkkinoilla tulisi olla neljän suuren toimijan lisäksi enemmän vaihtoehtoja. Mikäli jokin Big 4 -yhteisöistä joutuisi ahdinkoon (esim. Arthur Andersenin tapaus), olisi tiedossa tarpeettoman suuria ongelmia. Kansainvälisen BDO:n toimitusjohtaja Jeremy Newman painottaa kannanotossa Euroopan komissiota huomioimaan myös muiden kuin Big 4 -tilintarkastusyhteisöjen olemassaolon tärkeyden, ja sen, että myös heille annettaisiin mahdollisuuksia kasvaa ja laajentua.

5 FAKTA 5 - Tilintarkastusalan Big Fouriin kuuluvat KPMG, Ernst & Young, PwC ja Deloitte - Big Fourilla on yli 70 % Euroopan Unionin jäsenvaltioiden tilintarkastusmarkkinoista - BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio tilintarkastajaksi kelpaa vain jokin neljästä suuresta yhteisöstä. BDO on myös hävinnyt useita tarjouskilpailuja Big 4 Only -ennakkoluulojen takia, huolimatta siitä että asiakas itse olisi valinnut tilintarkastajakseen BDO:n. Newman toteaakin, että tällaiset loukkaavat ja rajoittavat ehdot, jotka vaativat Big 4 -yhteisöjen käyttämistä, tulisivat olla kiellettyjä. Tällaiset rajoitukset ylläpitävät ja edistävät markkinoiden keskittymistä neljälle suurimmalle yhteisölle, riippumatta muiden tilintarkastusyhteisöjen laadusta ja ammattiosaamisesta. BDO kannattaa markkinaperusteista toimintaa, mutta tuo esille kannanotossaan sen, että markkinavoimat eivät ole selvästikään olleet tehokkaita. Hallinnollisen tahon tai valtion väliintulo tilintarkastusmarkkinoille on tarpeellista. Komission tulisi markkinoiden keskittymisen estämisen ohella puuttua muihinkin tilintarkastusalalla vallitseviin epäkohtiin. Tilintarkastajan valitsemisen tulisi olla vapaampaa ja avoimempaa. Lisäksi osakkeenomistajien osallistumista tilintarkastajan valitsemiseen tulisi helpottaa. Toimitusjohtaja Jeremy Newman huomauttaa BDO:n menettäneen useita asiakkaita sen takia, että esimerkiksi pankeilla ja muilla luotonantajilla on ollut käsitys, että Hallinnollisen tahon tai valtion tulisikin jatkaa tietoisuuden lisäämistä myös muiden merkittävien tilintarkastusyhteisöjen olemassaolosta. Esimerkiksi käyttämällä julkista tilintarkastajan valitsemistapaa annettaisiin myös pienemmille tilintarkastusyhteisöille mahdollisuus osoittaa, että myös heiltä löytyy korkeaa ammattiosaamista ja pyrkimystä laatuun.

6 6 KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN KASVUMAHDOLLISUUDET BDO AMBITION SURVEY TUTKIMUS PALJASTAA, ETTÄ KANSAINVÄLISTYVÄT YRITYKSET PYRKIVÄT BRIC-MAIHIN, MUTTA EUROOPPA SÄILYTTÄÄ ASEMANSA TURVALLISENA ALUEENA LAAJENTUMISELLE BDO Ambition Survey 2010: Global Opportunities tutkimus selvitti uusille alueille laajentumisen hyötyjä ja haittoja laajentumisessa mukana olleiden yritysten johtajien näkemyksiin ja kokemuksiin perustuen. Tutkimuksessa haastateltiin maailmanlaajuisille markkinoille pyrkivien pienten ja keski-suurten yritysten johtajia kymmenestä eri maasta: Australiasta, Brasiliasta, Kanadasta, Kiinasta, Saksasta, Intiasta, Alankomaista, Venäjältä, Iso-Britanniasta sekä Yhdysvalloista. Tutkimus - Tutkimuksen mukaan kahdella kolmasosalla kansainvälisesti toimivalla keskisuurella yrityksellä on aggressiivisemmat laajentumissuunnitelmat kuin edellisvuonna - 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä luottaa kansainväliseen rajat ylittävään kasvuun - Toimialojensa johtavat yritykset tähtäävät laajentumisessaan BRIC-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), mutta Euroopan markkinat ovat lähitulevaisuudessa helpoiten saavutettavissa - Oikeiden ihmisten löytäminen on välttämätöntä kansainvälistymisessä onnistumiselle Tutkimuksen mukaan kansainvälistymissuunnitelmissaan kunnianhimoisimmat yritykset uskovat, että Euroopan maissa on kehittyviä BRIC-maita enemmän potentiaalia ja vähemmän esteitä yritysten kasvulle. Siitä huolimatta lähes puolet tutkimukseen vastanneista yrityksistä tähtää laajentumisessaan jollain aikavälillä BRIC-maihin.

7 47 prosenttia yrityksistä haluaa sijoittaa BRIC-maihin, ja näistä yrityksistä 43 prosenttia pitää Kiinaa ensisijaisena kohteenaan. Todellisuudessa Eurooppa tarjoaa kuitenkin suurimmat mahdollisuudet rajat ylittävälle kasvulle seuraavan kahden vuoden aikana. Tutkimuksemme tulokset sekä paikalliset käsityksemme osoittavat, että BRIC-maat ovat vasta valmistautumassa kasvuun, mutta yritysten pitäisi laajentua sinne välittömästi. BDO:n rajat ylittävä kasvuindeksi osoittaa, että Euroopan markkinoita ei voida sivuuttaa, sillä ne tarjoavat lähitulevaisuudessa parhaat tulevaisuuden näkymät ja vain harvoja esteitä kansainväliselle kasvulle., BDO:n toimitusjohtaja Jeremy Newman kommentoi. Tutkimus osoittaa, että yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen melko optimistisesti. Yrityksistä 95 prosenttia on luottavaisia kansainvälisen laajentumisen suhteen, ja 66 prosenttia yrityksistä suunnittelee olevansa edellisvuotta aggressiivisempia kansainvälistymissuunnitelmissaan. Tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat yllättäen vain vähän huolestuneita byrokratian ja korruption tuomista haasteista. Sitä vastoin yritykset kokivat, että ulkomaille laajentumisen avaintekijänä on hankkeissa mukana olevat henkilöt. Oikeiden paikallisten johtajien ja henkilökunnan löytäminen sekä luotettavan paikallisen kumppanin saaminen koettiin tärkeimmiksi menestystekijöiksi. 40 prosenttia vastaajista puolestaan koki luotettavan paikallisen johdon konsultin, tilintarkastajan tai muun ammatillisen neuvonantajan tärkeäksi laajennuttaessa uusille alueille. Tutkijat havaitsivat, että markkinajohtajan aseman saavuttamisen mahdollisuus ja kyky hyötyä markkinoiden koosta, ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä menestyksekkäässä rajat ylittävässä kasvussa. Tutkimuksen muut keskeiset havainnot - Suurin yksittäinen rajat ylittävää kasvua edistävä tekijä on markkinoiden suuruus. - Kaksi suurinta haastetta kasvettaessa ulkomaille ovat sopivan paikallisen johdon ja henkilökunnan löytäminen, sekä luotettavan paikallisen kumppanin ja tavarantoimittajien paikallistaminen - Yritykset, jotka ovat laajentuneet Venäjälle, Brasiliaan ja Kiinaan, ovat menestyneet parhaiten, kun taas IsoBritannia, Intia ja Yhdysvallat ovat olleet heikoimpia laajentumiskohteita - Suurin osa (69 %) kansainvälisestä laajentumisesta on luultavimmin yritysten ydintoiminnassa, ja vain 1 5 % yrityksistä laajentuu kokonaan uusille tuotantoaloille Lue tutkimusraportti kokonaisuudessaan osoitteesta Laajentumisen kohteena olleet maat edellisten viiden vuoden aikana ja lähitulevaisuudessa: KIINA INTIA YHDYSVALLAT BRASILIA VENÄJÄ LÄHI-ITÄ ISO-BRITANNIA SAKSA MEKSIKO AFRIKKA ITÄ-EUROOPPA SINGAPORE MALESIA RANSKA 7 Edelliset 5 vuotta Lähitulevaisuudessa

8 8 BDO:N LIIKEVAIHTO KASVOI VUONNA 2010 K ansainvälinen BDO julkaisi 30. syyskuuta päättyneen tilikauden yhdistetyn liikevaihtonsa. BDO:n liikevaihto ylsi 3,89 miljardiin euroon. Liikevaihto kasvoi 4,92 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Aasia oli nopeimmin kasvava talousalue, jossa kasvua oli 32 prosenttia. Suureen kasvuun Aasiassa vaikuttivat ennen kaikkea nopeasti kasvava Kiina sekä monet muut alueen toimistot, joista lähes jokainen kasvoi tilikaudella. Myös Hong Kongin BDO:n fuusiolla Grant Thortonin kanssa oli vaikutusta suureen kasvuun. Itäisessä Afrikassa BDO:n liikevaihto kasvoi 28 prosenttia laajentumisien ja uusien yritysten perustamisien myötä. Myös Latinalaisessa Amerikassa kasvua oli 1 8 prosenttia, kun taas Lähi-idässä liikevaihto laski. Euroopassa liikevaihto pysyi ennallaan eikä suuria muutoksia ilmennyt. Liikevaihdon kehitys, Suomi Liikevaihdon kehitys, BDO International Vaikka suurin osa Euroopan BDO-toimistoista saavutti vaatimattoman kasvun liikevaihdossaan, monen suurimman Euroopan yrityksen kuten myös Yhdysvaltain BDO:n liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Yhdistetyn liikevaihdon kasvattavana tekijänä toimi kuitenkin monen yrityksen merkittävä orgaaninen kasvu, kuten Tanskan ja Ruotsin BDO:n. Liikevaihdon jakaantumisessa eri toiminnoille ei tapahtunut suuria muutoksia: tilintarkastuksen ja taloushallintopalveluiden osuus liikevaihdosta oli noin 61 prosenttia, kun taas veropalveluiden osuus oli 1 9 prosenttia ja konsultointipalveluiden osuus liikevaihdosta oli 20 prosenttia. BDO:n työntekijöiden määrä kasvoi ja organisaation palveluksessa oli tilikauden lopussa henkilöä. Kaiken kaikkiaan BDO:lla on nyt yhteensä toimistoa eri maassa.

9 9 RAKENNUSALAN KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVEROTUS R akennusalan arvonlisäverotus muuttui , jolloin otettiin käyttöön ns. käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä, kuten normaalisti. Käännetyn verovelvollisuuden tavoitteena on pienentää epärehellisten yritysten aiheuttamia veromenetyksiä ja parantaa rehellisten yritysten kilpailutilannetta rakennusalalla ja se on käytössä joissakin EU-maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun verovelvollisuus on syntynyt tai sen jälkeen. Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin keskeneräisiin palveluihin, joiden suorittamiseen on ryhdytty ennen Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun (tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan aina kun sen edellytykset täyttyvät. Käännetty verovelvollisuus koskee esimerkiksi seuraavia rakentamispalveluja: - maapohja- ja perustustyöt rakennustyö rakennusasennus rakennuksen viimeistely - rakennuskoneiden vuokraus, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä - rakennussiivous - työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten. Käännetty verovelvollisuus ei koske mm. - tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen - arkkitehtipalvelut, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu - rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa - ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito - kuljetuspalvelut - kiinteistönhoitopalvelut. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin, eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle. Verohallitus on antanut ohjeen rakennusalan käännetystä verovelvollisuudesta. Ohjeessa käsitellään mm. soveltamisalaan kuuluvia palveluita, ostajan ja myyjän asemaa sekä laskutus- ja verotusmenettelyä.

10 10 KILAN YLEISOHJE KIRJANPIDON MENETELMISTÄ JA AINEISTOISTA K irjanpitolautakunnan uusi yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista on annettu ja se korvaa aikaisemmin voimassa olleen yleisohjeen koneellisessa kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä, joka on annettu Kirjanpitolain ja sitä täydentävien säädösten lisäksi yleisohjeessa on otettu huomioon arvonlisäverotuksen vaatimuksia. Uudessa yleisohjeessa on täsmennetty kirjanpidon kirjausketjun kuvausta, sekä selkeytetty ja kehitetty tositteita koskevaa ohjeistusta. Yleisohjeen liitteenä on PK-yhtiöille hyvin käyttökelpoinen kuvaus esimerkkiyhtiön prosesseista ja sisäisestä vastuunjaosta tilitoimiston ja yhtiön välillä. Esimerkkiä on havainnollistettu vuokaavioin. Esimerkki antaa hyvän työkalun PK-yhtiön sisäisten prosessien ja kontrolliympäristön suunnitteluun sekä parantamiseen. Yleisohje voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan. Alla on esitetty kolme keskeisintä kappaletta sekä esitetty hyvin suppea yhteenveto kappaleen pääsanomasta. 1. Tosite (kappale 2) Kappaleessa 2 avataan tositteen määrittelyä ja käydään läpi keskeisiä muotovaatimuksia tositteelle. Lyhyesti voidaan todeta, että tositteen muotoa tärkeämpää on sen asiasisältö. Tositteen tulee olla niin selkeä ja yksityis- kohtainen, että taloushallintoa ymmärtävän on mahdollista tositteen perusteella toistaa tehty kirjaus. Lisäksi tulee huomioida arvonlisäverolain vaatimukset tositteelle, joita listattu yleisohjeen liitteessä Kirjanpidon laatiminen (kappale 3) Kappaleessa 3 on käsitelty miten tositteen pohjalta laaditaan kirjanpito huomioiden ajalliset vaatimukset, tositteiden asianmukainen numerointi, pää- ja päiväkirja vaatimukset, audit trail toteutuminen (johtaminen kirjanpidosta tositteelle), sekä täsmäytys vaatimukset osakirjanpidon ja pääkirjanpidon välillä. Tositteet tulee numeroida asianmukaisesti siten, että kirjaus on vaivattomasti johdettavissa tositteelle. Täsmäyttämisellä tarkoitetaan osakirjanpitojen johtamista pääkirjanpitoon. Täsmäytykset tulee suorittaa riittävän usein huomioiden esimerkiksi tapahtumien määrä (volyymi) sekä tiedonsiirrossa käytetty tekniikka. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiön kannalta kriittiset täsmäytykset tulee suorittaa vähintään kuukausittain. Mikäli tietoa siirtyy uusista ja/tai useista järjestelmistä tulee tämä huomioida siten, että täsmäytyksiä tehdään riittävän usein tiedonsiirron ja kirjanpidon oikeellisuuden varmistamiseksi. 3. Kirjanpitoaineisto ja sen säilyttäminen (kappale 4) Kun tosite on yllä esitettyjen ohjeiden mukaan laadittu kirjanpidoksi, tulee sen säilyttämisessä noudattaa kappaleen 4 ohjeistusta. Kirjapitokirjat on säilytettävä 1 0 vuotta (tasekirja osakirjanpitoineen ja erittelyineen sekä konsernitilinpäätöksen yhdistelylaskelmat, kts. kattava lista yleisohjeessa). Tositteet on säilytettävä 6 vuotta Kirjanpito voidaan säilyttää myös koneellisella tietovälineellä tietyin ehdoin. Tällöin tulee esimerkiksi varmistaa että se on asianmukaisesti varmistettu ja saatettavissa tarvittaessa selväkieliseen muotoon. Esimerkiksi tosite tulee olla tulostettavissa ilman aiheetonta viivytystä. Kirjanpitoaineisto voidaan säilyttää Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa siten, että niihin voidaan taata tosiaikainen tietokoneyhteys ja että tiedot on saatettavissa selväkieliseen muotoon. Vastuu kirjanpitoaineiston sälyttämisestä on yleisohjeen mukaan aina kirjanpitovelvollisella vaikka säilytys olisi ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Yleisohjeen liitteenä 1 ja 2 on lisäksi näitä ohjeita täydentäviä esimerkkejä, joista liite 2 on edellä esitetty prosessikuvaus.

11 11 KONSULTOINNIN LAATUMITTAREISTA Eila Koivu, CIA, CCSA, CISA, CFE I stuessani Turun Kauppakorkeakoulun Liikkeenjohdon konsultoinnin luennolla ja tehdessäni muiden opiskelijoiden kanssa ryhmätyötä liikkeenjohdon konsultoinnin laadun arviointi- kriteereistä ryhdyin miettimään omaa laadunvarmistustamme. Sisäisten tarkastusten asiakastyytyväisyysmittaukseen meillä on käytössä mittareita, jotka perustuvat sisäisen tarkastuksen ammattistandardeihin. Yksittäisiin konsultointeihin olemme BDO Control & Consultingissa käyttäneet muutamaa perusmittaria. Ovatko kummatkaan riittäviä? Kertovatko ne sen, mitä haluamme tietää? Ja ennen kaikkea, kertovatko ne asiakkaan mieltämästä laadusta? Onko laatu ylipäätään asiakkaalle tärkeä? Ryhmätyössä määrittelimme laadukkaan konsultoinnin konsultoinniksi, jossa asiakas saa tarvitsemansa ja tilanteeseensa parhaiten sopivan ratkaisun, joka parhaimmillaan ylittää hänen odotuksensa, ja joka on toimiva sekä kestävä ratkaisu. Toimeksiannon toteutuksessa konsultti on sisäistänyt asiakasyrityksen ajatusmaailman ja roolin omalla toimialallaan. Laadukkaasti toimiva konsultti ei kuitenkaan muodosta asiakasorganisaatioon liian tiivistä sidettä eikä erehdy osallistumaan päätöksentekoon tai operatiiviseen toimintaan. Hän tarjoaa omaan, aikaisemmista asiakastoimeksiannoista saamaansa kokemukseen ja osaamiseensa perustuvan objektiivisesti harkitun ratkaisun. Ryhmätyötä tehdessämme minun tehtäväni oli kerätä käytännön aineistoa eri lähteistä. Otin lähtökohdaksi ennen toimeksiannon saamista käytettäviä kriteereitä, eli niitä, joilla palvelun ostaja valitsee palveluntuottajan. Jälkikäteisarviointi on merkittävä jatkotilausten saamisessa. Arviointia on hyvä konsultin tehdä itsekin, mutta merkittävin on tietysti asiakkaan kokema laatu ja hänen arvionsa siitä. huomattava, että laatukriteerit voidaan jakaa konsulttiyritystä koskeviin sekä yksityistä konsulttia koskeviin. Teorian pohjata tulimme siihen lopputulokseen, että laadukasta liikkeenjohdon konsultointia voi syntyä vain, kun konsultti tuntee oman työhistoriansa ja tiedostaa, miten se on sitoutunut ja vaikuttaa tämänhetkisiin sekä vasta valmisteilla oleviin työprojekteihin. Ryhmätyömme päättyi edellä mainittuihin lopputuloksiin. Henkilökohtaisesti toki jatkoin ajattelua oman työmme laadun mittaukseen. Ja taas kerran tuli todistetuksi, ettei kannata lähteä merta edemmäs kalaan. Paras ja asiakkaan näkemykset parhaiten huomioonottava malli löytyi omasta talosta, BDO Consultingista. Siinä sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen, mitä hän odottaa palvelulta. Toimeksiannon päätyttyä käydään odotukset läpi ja kysytään asiakkaalta, täyttyivätkö hänen odotuksensa. Käytännön konsulttitoimintaa ja laadun arviointia tarkastelemalla voimme todeta, että laadun mittaus on tärkeää sekä valintaprosessissa että hankkeen toteutuksen jälkeen. Samat kriteerit eivät kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin, sillä hankkeet eroavat niin kooltaan, kattavuudeltaan, toimialaltaan kuin pituudeltaankin. Lisäksi laatumittaristot eroavat yksityisen ja julkisen sektorin hankinnoissa, joista jälkimmäisessä laatu ei saa samanlaista painoarvoa. On myös Käytännön näkökulma toi selvyyden siihen, että konsultin laadukkuuden mittaukseen on olemassa mittausvälineistöjä. Niiden luotettavuus on kuitenkin tilannekohtaista ja sitoutuu mittauksen tavoitteisiin. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa mitata laatua ei näytä olevan eikä sellaista ehkä voi rakentaakaan, sillä laatu koostuu monista erilaisista osa-alueista, joista suuri osa lepää konsultin omassa harkinnassa ja halussa toimia harkiten ja eettisten normien mukaisesti. Selvää kuitenkin on, että konsultin valinnassa tulee huomioida sekä tekniset seikat kuten koulutus ja kokemusvuodet että referenssiyrityksiltä saatavat tiedot eli markkinatiedot. Eila Koivu on toiminut sisäisenä tarkastajana, tarkastuspäällikkönä ja konsulttina Suomessa ja ulkomailla. Hänen erikoisosaamisensa liittyy sisäisen valvonnan ja tarkastuksen kehittämiseen ja kouluttamiseen, sisäisen tarkastuksen laadunvarmistukseen sekä riskienhallintaan.

12 M-ITELLA OYJ ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ YHTEYSTIEDOT Henkilökuntansa omistamana itsenäisenä KHTtilintarkastusyhteisönä BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti, kansainvälisen ketjun tuella. Katso toimistojemme tarkemmat yhteystiedot: BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT www.bdo.fi BDO ON SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ H enkilöku n tansa om istam an a itsenäisen ä KH T-yh teisönä Suomen BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti,

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet Ifin matkapäivä 18.10.2012 Heini Heideman Kristian Ignatius Esityksen sisältö Matkustamisen riskejä Globaalin matkavakuutusohjelman tavoitteet

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT AVAINTOIMI 2 STRATEGISET KUMPPANUUDET 1. Hankkeen hallinto ja toteutus Tuki koordinoivan organisaation toimintoihin: 500 EUR / kuukausi Tuki muiden osallistujaorganisaatioiden

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006 Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta Juha Ylä-Jääski 21.9.26 Teknologiateollisuus - Suomen tärkein elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 66 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Mistä hyvinvointi ja erityisesti sen kokemus tulee? Palveluista: 20% Väestötasolla terveydestä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 1(5) ferrets from certain non-eu countries Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 Koirien, kissojen ja frettien kaupalliseen tuontiin sallitut maat. Maat, jotka on lueteltu komission asetuksen 206/2010/ETY

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa LEHDISTÖTIEDOTE EUROOPAN PATENTTIVIRASTO Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa Suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5.

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5. Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5.2017 Maija Kärkäs Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille

Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 28.3.2017 Johanna Marin-Hyppönen Maailman laajin asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta?

Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta? Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta? Matti Tuomala STN Vuosiseminaari 14022017 Helsinki 1 Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka Globalisaatio ja ulkomaankauppa:

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

kultakolikko.fi - kultakolikkotaulukko 2011-07

kultakolikko.fi - kultakolikkotaulukko 2011-07 Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- vuosi pitoisuus unssia Suomi 10 Markkaa 1879-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ Koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen Soprano Oyj Arto Tenhunen CEO SOPRANON KASVUTARINA PERUSTETTU 1984 - Kansainvälisen kaupan konsulttitoimisto SOPRANO 1996 -

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä Jon Hellevig Awara Eduhouse Training 04.02.2014 VENÄJÄN MARKKINASTA Venäjä on normalisoitunut Inflaatio Byrokratia Korruptio Lait ja

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC Open Market Index 2013 Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC OPEN MARKET INDEX INTRO ICC OPEN MARKET INDEX 2013 Tausta Talouden taantumassa yrityselämässä koettiin huolta markkinoilla

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2015. All Rights Reserved. ROADSCANNERS POHJOISESTA MAAILMALLE Innovaatiot kasvun ajurina Pekka Maijala, FM, Geofysiikka Roadscanners Oy, kehitysjohtaja, hallituksen pj. LIBERIA

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja 20 N:o 10 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Kovametallikierrejyrsimet

Kovametallikierrejyrsimet Kovametallikierrejyrsimet Johdanto Dormerin kierrejyrsinohjelma sisältää kattavan valikoiman suurtehojyrsimiä, joilla voidaan saavuttaa erinomainen työstötalous ja jotka ovat erittäin pitkäikäisiä. Premium

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja -kulutus.

Vanerintuotanto ja -kulutus. Vanerintuotanto ja -kulutus Vanerintuotanto ja kulutus 2000, 2005, 2010, 2015 ja 2016 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Production Consumption CAGR 2000 2016 3,8%

Lisätiedot

aineksina Esitelmän pääpiirteet

aineksina Esitelmän pääpiirteet Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja hyvinvoinnin aineksina Kansainvälisiä suuntaviivoja tulevaisuuteen Kiira Kärkkäinen Project Director FCG International Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Taloudelliset ulkosuhteet Aasia maailmantaloudessa - merkitys Suomelle Kasvumarkkinat Toimintaympäristö ja kauppajärjestelmän

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki BDO OY KHT-yhteisö Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki www.bdo.fi BDO OY Oikean kokoinen kumppani: Suomalainen talousalan asiantuntija, jolla globaalit voimavarat Joustava ja helposti lähestyttävä Asiat

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

MITÄ ON INTERIM-JOHTAJUUS?

MITÄ ON INTERIM-JOHTAJUUS? MITÄ ON INTERIM-JOHTAJUUS? 1 MITÄ ON INTERIM-VUOKRAJOHTAJUUS? Interim-vuokrajohtaja kiteytettynä: 1. Kokenut ja tulosorientoitunut ammattilainen. 2. On kuin kotonaan uusissa tilanteissa ja elää muutoksesta.

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2014

Markkinaraportti / kesäkuu 2014 Markkinaraportti / kesäkuu 214 Yöpymiset hieman plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa hieman eli,6 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä lisääntyi 3,5 %, kun sitä vastoin kotimaasta

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot