TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT"

Transkriptio

1 TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

2 BDO ON SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ H enkilöku n tansa om istam an a itsenäisen ä KH T-yh teisönä Suomen BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti, kansainvälisen ketjun tuella. Tarjoamme laadukkaita tilintarkastus- ja neuvontapalveluja kaikenkokoisille yrityksille, pienistä omistajavetoisista yhtiöistä pörssiyhtiöihin. Olemme erikoistuneet myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sekä yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkishallinnon organisaatioiden tilintarkastuksiin. TILINTARKASTUS Tilintarkastus ja siihen liittyvät neuvontapalvelut ovat ydinosaamistamme. Tilintarkastusasiakkainamme on muun muassa omistajavetoisia pk-yrityksiä, kiinteistöyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä sekä kansainvälisiä yrityksiä. BDO on Keskuskauppakamarin auktorisoima KHT-yhteisö. MUUT VARMENNUSPALVELUT Tarjoamme perinteisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi mm. kansainväliseen raportointiin liittyviä palveluita sekä EU:n edellyttämiä tai muita avustusprojekteihin liittyviä varmennuspalveluja. VEROPALVELUT Tarjoamme yritys-, arvonlisä- ja henkilöverotuksen palveluja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yksityishenkilöille. Yhdessä kansainvälisen verkostomme ulkomaisten toimistojen kanssa pystymme tarjoamaan kattavat veropalvelut lähes kaikkialla maailmassa myös kansainvälistä toimintaa harjoittaville yrityksille ja esimerkiksi ulkomaille muuttoa suunnitteleville yksityishenkilöille.

3 Olemme kustannustehokas ja joustava tilintarkastusyhteisö. Tarjoamme myös veropalveluja, sisäistä tarkastusta ja neuvonantopalveluita. SISÄINEN TARKASTUS Palveluvalikoimamme kattaa sisäisen ja tietojärjestelmätarkastuksen kaikki osa-alueet. Hoidamme yrityksen sisäisen tarkastuksen kokonaisuudessaan tai tietyt, erityisosaamista vaativat osat siitä. Tarjoamme sisäiselle tarkastukselle lisäresursseja, valmennusta ja erilaisia kehittämis- ja koulutuspalveluita. YRITYSJÄRJESTELYT Tarjoamme mm. yrityskaupan neuvontaa, apua sukupolvenvaihdostilanteisiin, sulautumisiin, jakautumisiin sekä liiketoimintasiirtoihin. Teemme myös arvonmäärityksiä ja riskianalyysejä. DUE DILIGENCE Due Diligence eli ostokohteena olevan liiketoiminnan tai yrityksen ostotutkimus/-tarkastus on tärkeä osa hankintaprosessia. Due Diligence -asiantuntijatiimimme on erikoistunut tarjoamaan taloudellisten ja veroasioiden Due Diligence-palveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille yrityksille ja sijoittajille. TALOUSHALLINNON PALVELUT Meiltä saatte myös raportointipalveluja kansainvälisille konserneille sekä siihen liittyviä taloushallinnon palveluita. Tarjoamme taloushallinnan neuvonantopalveluita esimerkiksi konsernitilinpäätöksen laatimiseen, palkkahallintoon tai konserniraportointiin. Voimme tarjota ratkaisun erityistä osaamista vaativaan asiaan tai pidempiaikaista ratkaisua taloushallintoon tai raportointiin liittyen. MUUT NEUVONTAPALVELUT Muita neuvontapalveluitamme ovat mm. IFRS- ja US GAAP neuvonta. Tarjoamme IFRS-neuvontaa sekä käyttöönottoa suunnitteleville, että IFRS:n mukaisesti raportoiville kotimaisille ja kansainvälisille yhtiöille. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi IFRS-standardien tulkitseminen ja soveltaminen, IFRS-tilinpäätöksen laatimisessa avustaminen, IFRS-konversioprosessissa avustaminen tai raportoinnin kehittäminen. US GAAP -palveluitamme ovat esimerkiksi US GAAPin mukainen tarkastus päättyvälle ja aikaisemmille vuosille (listautuvat yhtiöt), US GAAPin mukaisen tilinpäätöksen laatimisessa avustaminen tai SOX-tarkastukset. LAKIPALVELUT BDO:n sekä yhteistyökumppaneidemme kautta saatte myös sekä kansainvälisiä että kotimaisia lakipalveluja. Yhteistyökumppanillamme on kokemusta muun muassa kansainvälisesti toimivien yritysten ja kotimaisten yritysten sekä julkisen sektorin toimijoiden palvelemisesta. Lisätietoja palveluistamme sekä yhteyshenkilöt

4 TOIMIALAT Henkilöstöllämme on monipuolinen kokemus eri toimialojen ja organisaatioiden palvelemisesta. Kokoamme aina tapauskohtaisesti toimeksiantoon sopivan asiantuntijaryhmän, jolla on vahvin mahdollinen liiketoimintaa ja sen erityispiirteitä vastaava osaaminen. Pyrkimyksenämme on luoda asiakkaisiimme pitkäaikaiset ja luottamukselliset suhteet ja tukea asiakkaidemme menestymistä. Pidämme luottamuksellisuutta ja helppoa lähestyttävyyttä ensisijaisen tärkeänä. Tiedämme mitkä ovat omat vahvuutemme ja mitkä asiat ovat omaa ydinosaamistamme. OMISTAJAYRITTÄJÄT JA PKYRITYKSET BDO on Suomessa omistajavetoinen pk-yritys, kuten merkittävä osa asiakkaistammekin. Meillä on laaja-alainen kokemus kotimaisten yritysten sekä muiden organisaatioiden palvelemisesta. Tämän lisäksi BDO:n kansainvälinen verkosto pystyy tarjoamaan tarvittaessa tukea asiakkaidemme kansainvälistymissuunnitelmille. Asiakkaan menestys on myös meidän etumme, siksi olemme aidosti kiinnostuneita muodostamaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita. Pidämme luottamuksellisuutta ja helppoa lähestyttävyyttä ensisijaisen tärkeänä. KIINTEISTÖALAN YHTIÖT Asiantuntijoidemme vankan kiinteistöalan taloushallintoon liittyvän kokemuksen ja osaamisen ansiosta pystymme tarjoamaan kattavat ja kustannustehokkaat palvelut kiinteistöalan yhtiöille.

5 "Pyrkimyksenämme on luoda asiakkaisiimme pitkäaikaiset ja luottamukselliset suhteet ja tukea asiakkaidemme menestymistä." Kokoluokaltaan kiinteistöalan asiakas- YHDISTYKSET JA SÄÄTIÖT kuntamme vaihtelee pienistä asuntoyh- Onko yhteisössänne varmasti toimittu tiöistä suuriin tasearvoltaan usean yhdistys- ja säätiölakien sekä asetusmiljardin omaaviin kiinteistöomistajiin. ten mukaan ja onko veroasioissa otettu huomioon kaikki verottajan Tarjoamme tilintarkastusta, yritysjäruusimmat tulkinnat esimerkiksi yleisjestelyihin ja verotukseen liittyviä neu- hyödyllisyyteen tai arvonlisäveroon liitvontapalveluita sekä muita taloustyen? hallintoon liittyviä palveluita, kuten esimerkiksi luovutuskorvauslaskelmien Muiden juoksevien asioiden lisäksi yhtekemistä sekä kiinteistöalan arvonlisä- distyksen ja säätiön taloushallinto, johverotukseen liittyvää asiantuntemusta. to ja hallitus joutuvat pohtimaan esimerkiksi yllä olevia asioita. Asiantuntijamme pohtivat näitä asioita päivitkansainväliset YHTIÖT täin työssään. Yhteistyössä Ulkomailla toimivien yhtiöiden tulee asiakkaidemme kanssa varmistamme, ottaa huomioon kotimaisen kirjanpiettä kaikkia lakeja ja sääntöjä noudateto-, yhteisö- ja verolainsäädännön litaan. säksi mahdollisesti kansainväliset IFRS ja US GAAP -standardit. JULKISHALLINTO Julkishallinnon lakisääteisen tilintarkaskansainvälisiä yhtiöitä koskeva lainsää- tuksen tavoitteena on varmistaa hallindäntö muuttuu nopeasti ja on niin mo- non ja taloudenhoidon laillisuuden niulotteista, että on usein sekä sisäisen valvonnan järjestämisen tarkoituksenmukaista käyttää apuna asianmukaisuus. Julkishallinnon asiakalan asiantuntijoita. kaille tarjoamme laaja-alaisesti taloudenhoitoon, lainsäädäntöön ja Eri alojen asiantuntijamme tarjoavat kirjanpitoon liittyviä palveluita. apua esimerkiksi riskikartoituksissa, erilaisten laskelmien laatimisissa ja dokumentoinnissa. Meille voidaan tarvittaessa ulkoistaa kansainväliseen raportointiin liittyvät palvelut myös kokonaisuudessaankin. LISTATUT YHTIÖT Pörssissä listattujen yhtiöiden taloushallinnossa työskentelevät kohtaavat usein monimutkaisia haasteita verrattuna ei-listattuihin yhtiöihin. Kotimaisen kirjanpitosääntelyn, osakeyhtiölain ja verolainsäädännön lisäksi pörssiyhtiöissä tulee huomioida arvopaperimarkkinalainsäädäntö, pörssin säännöt sekä kansainväliset tilinpäätösstandardit. BDO Oy on rekisteröitynyt Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) -rekisteriin. BDO:lta saat yhden kontaktin kautta kaikki tarvittavat asiantuntijapalvelut ja tarvittaessa laajan BDO:n kansainvälisen verkoston tuen. BDO on maailman 5. suurin tilintarkastusyhteisö. Toimimme maassa ja käytössäsi on yli asiantuntijaamme. Lisätietoja palveluista sekä yhteyshenkilöt

6 KANSAINVÄLINEN BDO Suomen BDO on maailman viidenneksi suurimman tilintarkastusorganisaatio BDO Internationalin jäsenyritys. BDO työllistää yhteensä yli henkilöä eri maassa. Menestyksemme tilintarkastusyhteisönä ja taloushallinnon asiantuntijana perustuu pitkiin, luottamuksellisiin asiakassuhteisiin ja mutkattomaan henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Meitä vie eteenpäin halu tehdä parhaamme hyvässä yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Olemme yksi viidestä suomalaisesta PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) -rekisteröidystä yhtiöstä. BDO on toiminut Suomessa luvulta lähtien ja itsenäisenä toimistona vuodesta Kansainvälisesti BDO on maailman viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio ja sillä on jäsentoimistoja maassa pääpaikkanaan Bryssel. Yhteisössä työskentelee yli tilintarkastusalan ammattilaista. Eri maiden yritykset tekevät keskenään läheistä yhteistyötä ja noudattavat samoja eurooppalaisiin oloihin kehitettyjä toimintaperiaatteita. BDO on maailman suurista tilintarkastusketjuista ainoa, joka on alun perin perustettu Euroopassa. BDO:n juuret ulottuvat yli 40 vuoden taakse vuoteen 1 963, jolloin edistykselliset tilintarkastustoimistot Englannista, Hollannista ja Saksasta perustivat yhteisen tilintarkastusketjun. Pian mukaan liitettiin Kanadan ja USA:n toimistot ja sen nimeksi annettiin Binder Seidman International Group. Kymmenen vuotta yhteisön syntymästä eurooppalaiset jäsenyritykset ottivat käyttöönsä nykyisen nimen BDO perustajiensa Binder, Dijker ja Otte mukaisesti. Tämänhetkisen muotonsa BDO sai vuonna 1 988, jolloin myös sen nykyinen logo otettiin käyttöön.

7 Bahamas British Virgin Islands Canada Cayman Islands Jamaica Mexico Netherlands Antilles Trinidad & Tobago USA Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala Panama Paraguay Peru Suriname Uruguay Venezuela Austria Belgium Cape Verde Cyprus Denmark Finland France Germany Gibraltar Greece Guernsey Ireland Israel Italy Jersey Liechtenstein Luxembourg Malta Morocco Netherlands Norway Portugal Spain Sweden Switzerland Turkey Tunisia United Kingdom Bulgaria Czech Republic Estonia Hungary Kazakhstan Latvia Lithuania Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Turkmenistan Ukraine Angola Botswana Comoros Mauritius Madagascar Mozambique Namibia Nigeria Reunion Islands Senegal Seychelles South Africa Zambia Zimbabwe Bahrain Egypt Jordan Lebanon Oman Qatar Saudi Arabia UAE Australia Sri Lanka Cambodia Taiwan China Thailand Hong Kong Vietnam India Indonesia Japan Korea Malaysia New Zealand Pakistan Philippines Singapore

8 OTA YHTEYTTÄ BDO Oy Katso toimistojemme tarkemmat yhteystiedot osoitteesta BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO tarjoaa laadukkaita tilintarkastus- ja neuvontapalveluja yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille. Palveluvalikoimamme käsittää tilintarkastuksen

Lisätiedot

BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun

BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun SYYSKUU 2010 N:o 2 BDO LAAJENEE Palveluvalikoimamme laajenee sisäisen tarkastuksen palveluihin Lue lisää s. 2 WWW.BDO.FI LAKIMUUTOKSIA Asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastus Lue lisää s. 1

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo nen 2013 Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo PÄÄKIRJOITUS Laajentunut palveluvalikoimamme ja asiantuntijaverkosto Tässä lehtemme numerossa esitellään laajasti

Lisätiedot

@ FORUM 2014 Tietojohtaminen työyhteisöissä 11.12.2014

@ FORUM 2014 Tietojohtaminen työyhteisöissä 11.12.2014 @ FORUM 2014 Tietojohtaminen työyhteisöissä 11.12.2014 Jari Salomaa Toimitusjohtaja BDO Consulting Oy jari.salomaa@bdo.fi 1 BDO-KONSERNI BDO Consulting Oy kuuluu BDO-konserniin. Tarjoamme laadukkaita tilintarkastus-

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 97. VUOSIKONGRESSIN PARAATI Toronto, Ontario, Kanada LAUANTAI, 5. HEINÄKUUTA, 2014 - ALOITUS KELLO 10:00. BARRY

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 2 Läpinäkyvyyskertomus LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO-VERKOSTO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen BDO Observer Pääkirjoitus 1-2009 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 2 Kilan yleisohje; Tulon kirjaaminen tuotoksi valmiusasteen perusteella Uusi verotilimenettely 1.1.2010 alkaen 11 Tuotannollisten investointien

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity

nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity nen 2014 Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Terveiset työpöydän ääreltä Yhteistyössä yli rajojen Praxity Uskalias ja innovatiivinen Atoy Oy PÄÄKIRJOITUS Vuosi 2014 on pyörähtänyt mukavasti

Lisätiedot

Toiveikkaana uuteen vuoteen

Toiveikkaana uuteen vuoteen Uutiskirje 4/2012 Joulukuu Toiveikkaana uuteen vuoteen Vuoden kääntyessä lopuilleen toivomme, että voisimme katsoa tulevaisuuteen toiveikkaana ja hetkeksi unohtaa eurokriisin, Suomessa ja maailmalla myllertävät

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

Toimijat tietoyhteiskunnassa

Toimijat tietoyhteiskunnassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Toimijat tietoyhteiskunnassa Käytännön kehityksen kuva kohdemaissa Risto Nevalainen SITRA 166 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö YRITYSMAAILMA 1 Etelä-Savo Joulukuu 2/2011 Digipaino - Offsetpaino PYYDÄ TARJOUS! hoitovastike alk. 70,-/kk Porakaivot, myös mökille Maalämpökaivot Pumppujen asennukset Puh. 050 405 6677 www.ristiinanporakaivo.com

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaisa Ylipekkala 2011 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Comptel on teleliiketoiminnan tukiohjelmistojen johtava toimittaja. Uskomme, että operaattorit ja palveluntarjoajat voivat kasvattaa liikevaihtoaan,

Comptel on teleliiketoiminnan tukiohjelmistojen johtava toimittaja. Uskomme, että operaattorit ja palveluntarjoajat voivat kasvattaa liikevaihtoaan, Aim higher Comptel on teleliiketoiminnan tukiohjelmistojen johtava toimittaja. Uskomme, että operaattorit ja palveluntarjoajat voivat kasvattaa liikevaihtoaan, markkinaosuuttaan ja kannattavuuttaan palvelujen

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Viite: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Puhelinnumero:

Lisätiedot