Nais- ja matalapalkkaerä on käytetty edellä mainittuun palkkaratkaisuun.

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nais- ja matalapalkkaerä on käytetty edellä mainittuun palkkaratkaisuun."

Transkriptio

1 3(3) Mikäli paikallisesti ei päästä sopimukseen erän jakotavasta, maksetaan se tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien taannehtivasti 5 pennin/t yleiskorotuksena kaikille työntekijöille. 8 NAIS- JA MATALAPALKKAERÄ Nais- ja matalapalkkaerä on käytetty edellä mainittuun palkkaratkaisuun. 9 INDEKSIEHTO Mikäli kuluttajahintaindeksin (1995 = 100) nousu joulukuusta 1997 lokakuuhun 1998 ylittää 2,6 prosenttia, palkkoja korotetaan ylitettä vastaavalla määrällä jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. 10 TARKASTELULAUSEKE Kuluttajahintaindeksin nousu lasketaan kaksidesimaalisista pisteluvuista. Indeksin nousu pyöristetään yksidesimaaliseksi muutosprosentiksi. 0,4 prosentin suuruisia tai sitä pienempiä korotuksia ei kuitenkaan makseta. Tulopoliittinen selvitystoimikunta toteaa kuluttajahintaindeksin muutoksen ja mahdollisen indeksikorotuksen suuruuden. Työmarkkinakeskusjäijestöt suorittavat ansioiden kehityksen tarkastelun siten kuin tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille on sovittu. Tulopoliittinen selvitystoimikunta toteaa kuluttajahintaindeksin muutoksen ja mahdollisen indeksikorotuksen suuruuden. Helsingissä joulukuun 11 päivänä 1997 PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN LIITTO ry PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO ry LÁ Arto Tähtinen Kalevi Vanhala Kalevi Väisänen

2 PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN PAIKALLISET PALKKAUSSOPIMUKSET Allekiijoittajaliitot ovat sopineet, että Puusepänteollisuuden Liitto ry:n jäsenyritykset voivat ottaa käyttöön paikallisesti sopien yhteiseen koulutusaineistoon perustuvia työpaikka- tai yrityskohtaisia palkkausmääräyksiä, kuten esim. määräyksiä työn vaativuudesta, työntekijän työsuorituksesta (henkilökohtaiset ominaisuudet) ja palkkaustavoista. Työehtosopimusosapuolet kokoontuvat sopimuskauden aikana tarkastelemaan saavutettuja tuloksia ja arvioimaan toimenpiteitä, joihin ne antavat aihetta, sekä valmistelemaan esityksiä puusepänteollisuuden työehtosopimuksen palkkausta koskevien määräysten uudistamiseksi. Tällaisen sopimuksen osapuolia ovat Puusepänteollisuuden Liitto ry:n jäsenyritys ja yrityksen tai työpaikan työntekijät tai heidän edustajansa. 3 Paikallisen sopimuksen tulee täyttää vähintään puusepänteollisuuden työehtosopimuksen säännökset. Palkkausjäijesteknää uudistettaessa apuna käytetään liittojen hyväksymää yhteistä koulutusaineistoa. Paikallisen palkkausjärjestelmän käyttöönotto ei saa alentaa palkkauudistuksen kohteena olevan yrityksen, toimipaikan tai työosaston työntekijöiden suoritustasoa eikä työntekijöiden vakiintunutta keskimääräistä ansiotasoa. Henkilöstöä koulutetaan työn vaativuuden määrittämiseen, työsuorituksen arviointiin ja palkkaustapojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Koulutuksessa käytetään liittojen yhteistä koulutusaineistoa ja liittojen edustajat osallistuvat tarvittaessa koulutukseen. Paikalliset sopimukset ovat voimassa joko määräajan tai toistaiseksi sovitulla irtisanomisajalla. Työehtosopimuksen työrauhavelvoite koskee myös paikallisia palkkaussopimuksia. Paikallisista palkkaussopimuksista johtuvat erimielisyydet käsitellään työehtosopimuksen neuvottelumääräyksiä koskevien säännösten mukaisesti.

3 TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ RY PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY NEUVOTTELUTULOS J/nl ^ 1(4) RYHMÄN PUUALOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 1 Todettiin, ettfi työmarkkinoiden keskusjärjestöt olivat saavuttaneet vuosille tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen ja että työmarkkinoiden keskusjsijestöt vahvistavat tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi sen jälkeen, kun niiden jäsenjärjestöt ovat uudistaneet alakohtaiset työehtosopimukset neuvottelutuloksen mukaisesti. 3.1 Sopimuskausi Sovittiin, että osapuolten kesken allekirjoitettu Ryhmän puualojen työehtosopimus sopimuskaudeksi päättyy aikaisemmin sovitusta päättymisajankohdasta poiketen Päätettiin uudistaa Ryhmän puualojen työehtosopimus tulopoliittista sopimusta vuosille koskevan neuvottelutuloksen mukaisesti seuraavasti: Palkankorotukset Yleiskorotus Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 85 penniä turmilta tai 142 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,6 prosentilla. Järjestely\'ara Todettiin, että tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen kohdan mukainen 0,5 %.n suuruista prosentuaalista järjestelyvaraa vastaava pennimääräinen yleiskorotus laskettuna vuoden 1997 toisen neljänneksen osoittamasta säännöllisen työajan keskituntiansiosta on 22 penniä tunnissa. Sovittiin, että tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta tehtävän yleiskorotuksen jälkeen palkkoja korotetaan järjestelyvaraa vastaavalla yleiskoromksella, jonka suuruus on 22 penniä tunnissa. Nais- ja matalapalkkaerä Todettiin, että tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen kohdan tarkoittama nais-ja matal^qialkkaerä on suuruudeltaan yhteensä 0,6 %.

4 TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ RY PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY NEUVOTTELUTULOS 2(4) TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ RY PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY NEUVOTTELUTULOS 3(4) Todettiin, ettfi 0,6 % suuruista prosentuaalista nais- ja matalapalkkaerää vastaava pennimääräinen yleiskorotus laskettuna vuoden 1997 toisen neljänneksen osoittamasta säännöllisen työajan keskituntia^iosta on 26 penniä tunnissa. Ohjetuntipalkat Ohjetuntipalkat lukien tai lähinnä sen jälkeen alkayan palkanmaksukauden alusta lukien: Ohjetuntipalkat Sovittiin, että tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta tehtävien yleiskorotuksen ja jäijestelyvarakorotuksen jälkeen palkkoja korotetaan nais- ja matal^kkaerää vastaavalla yleiskorotuksella, jonka suuruus on 26 penniä tunnissa. Ohjetuntipalkat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: il Paikkakuntakalleusluokka 1. palkkaryhmä 2." 3." 4." 5." I Paikkakuntakalleusluokka 1 11 Alle 18-vuotiaat palkkaryhmä " 5. Alle 18-vuotiaat Korjauspajojen ammattityöntekijöiden tehtäväkohtaiset vähinunäispal kat: Lisät 3.4 Muut ehdot Koijauspajojen ammattityöntekijöiden tehtäväkohtaiset vähimmäispal kat: 1. vaativuusryhmä 2. " 3. " Iltavuorolisä Yövuoro penniä/tunti 655 penniä/tunti Lisät 1. vaativuusryhmä 2. " 3. " 33 Palkankorotukset Iltavuorolisä Yövuorolisä penniä/tunti 645 penniä/tunti 3.5 Sopimuksen voimassaolo Tyitehtosopimuksen osana noudatetaan keskusjäijestöjen välillä tulopoliittisessa sopimuksessa sovittua indeksiehtoa ja tarkastelulauseketta. Työehtosopimus on voimassa saakka jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahto kuukautta ennen sen päättymistä ole kununaltakaan puolelta kiijallisesti irtisanottu. Yleiskorotus Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.1.1S toi lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 85 penniä tunnilto tai 142 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,6 prosen Uudesto työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa siksi, kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai sopimusneuvottelut ovat päättyneet. Tulopoliittisen neuvotteluniloksen vuosille mukaisesti uudistettu Ryhmän puualojen työehtosopimus raukeaa, mikäli keskusjärjestöt eivät allekiijoito neuvotteluniloksen mukaista tulopoliittisto sopimusta vuosille

5 TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ RY PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY NEUVOTTELUTULOS 4(4) TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ RY PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY Mikäli tulopoliittisen neuvottelutuloksen mukaisesti uudistettu työehtosopimus raukeaa, noudatetaan allekiijoitettua Ryhmän puualojen työehtosopimusta sen sopimuskauden loppuun eli asti. Helsingissä joulukjiim 10. päivänä 1997 TYÖNAN^AIN YLEINEN RYHMÄ P6U- JA ERITYISALOJEN nsalqjen LIITTC LIITTO \ NEUVOTTELULAUSEKE Liitot ovat sopineet, että uuteen sopimukseen tehdään tekstien ^anmukaistaminen ja lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista johtuvat koijaukset. Liitot penistavat palkkaryhmittelytyöryhmän. Työiyhmän toimikausi on uuden sopimuskauden mittainen. Helsingissä joulukuun 10. päivänä 1997 ^TXÖN^AJAIN YLEINEN RYHMÄ äiih^ ^UU- JA^RTTYIS AliiOJEN LETTO RY JTYISiyiiOJEN LIITTC

6 1(6) Klo METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖVTÄKIRJA Aika Paikka Metsäteollisuus r>'^n toimisto, Helsinki Läsnä Mauri Moren, Esko Murto Markus Tiitola Paavo Soikkeli Pentti Takala Timo Haapanen Jorma Toro Kalevi Vanhala, Kalevi Väisänen, Metsäteollisuus r)' Maaseudun Työnantajaliitto M Metsähallitus u Yksityismetsätalouden Tvönantajat M Puu- ja erityisalojen liitto n tl Neuvottelutuloksen tulopoliittikseksi sopimukseksi \ uosille mukaisesti sopivat allekirjoittaneet liitot seuraavaa: SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Metsäalan työehtosopimus lakkaa olemasta voimassa lukien noudatetaan nyt allekirjoitettua työehtosopimusta sekä tämän allekiijoituspöytäkirjan määräyksiä. Vuoden työehtosopimus uudistetaan jäljempänä mainituin muutoksin. Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

7 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Ellei keskusjsijestöjen allekiijoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus tilittämättömiin palkkoihin korotetaan palkkoja yleiskorotuksella 6,80 mk/päivä kuitenkin vähintään 1,6 prosenttia tilittämättömiin palkkoihin korotetaan palkkoja yleiskorotuksella 6,80 mk/päivä kuitenkin vähintään 1,6 prosenttia. 2(6) Moottorisahakustannusten ennakkoa sisältyy e.m. kustannuksiin NAIS- JA MATALAPALKKAERÄ JA JÄRJESTELYVARA 6 VUOROLISÄT Nais-ja matalapalkkaerä ja järjestelyvara, yhteensä 0,7 on kokonaisuudessaan käytetty työkohtaisten palkkojen korotukseen Uittotöitä koskevan pöytäkiijan 3 :n vuoro-ja yötyölisät ovat tilittämättömiin palkkoihin seuraavat: 3(6) 3 TYÖKOHTAISET PALKAT 4 MOOTTORISAHAKUSTANNUS Työehtosopimuksen 4 :n kohdan 4.2 mukaiset työkohtaiset palkat ovat lähtien: vaativuusryhmä 1 vaativuusryhmä 2 vaativuusryhmä 3 Kalleusluokat 1 II ,69 323,05 262,65 286,70 310,91 Mainitut työkohtaiset palkat ovat lähtien: vaativuusryhmä 1 vaativuusryhmä 2 vaativuusryhmä 3 Kalleusluokat I II 278,55 268,47 304,29 293,05 330,21 317,81 KÜLKEM1SK0RVAUKSET Toisessa vuorossa Kolmannessa vuorossa Yötyössä ,70 mk/tunti 6,55 mk/tunti 6,40 mk/tunti 6.2 Kulkemiskor\'auskohdan korvaukset ovat Kilometrikorvaukset alkaen ,80 mk/tunti 6,70 mk/tunti 6,50 mk/tunti -auton kä>'tön kilometrikorvaus 1,97 mk/km lisähenkilö 0,04 mk/km -as.vaunun tai taukotuvan kul. lisäkorv. 1,27 mk/km -mopo 0,77 mk/km -moottoripyörä -lisähenkilö -moottorikelkka -lisähenkilö 1,33 mk/km 0,04 mk/km 1,32 mk/km 0.04 mk/km Vuoden 1999 kulkemiskorvaukset sovitaan verohallituksen päätöksen mukaisesti. Työehtosopimuksen kohdan 4.4 mukainen moottori- ja raivaussahan kustannuskorvaus on 32,8 % työkohtaisen palkan perusteella määräytyvästä työpalkasta. Kun työnantaja edellyttää moottorisahan teräketjuöljynä käytettäväksi n.s. bio^ljyjä on e.m. kustannuskorvaus 34,1 %. E.m. työehtosopimuksen kohdan mukainen moottori-ja raivaussahan käyttötuntikorvaus on 23,68 mk ja työnantajan edellyttäessä bio^ljyjen käyttöä 24,57 mk. Työmatkaan käytetyn ajan korvaukset alkaen Päivittäin kuljettu matka, yhteensä,km Autolla tai moottoripyörällä Korvaus mk/km Y:\TES98\METSA\allekpkmalli Y:\TES98\METSA\allekpkmalli

8 4(6) 5(6) alkaen ,14 0,32 0,15 0, Arkipyhäkorvaus Tasoittumisjakso voi olla enintään 52 viikon pituinen." Poistetaan teksti: "Arkipyhäkorvausta ei makseta makseta työntekijälle, joka on lomautettuna tai sairaana." alkaen Kun työntekijä kulkee päivittäisen työmatkan yhteydessä vähintään 2 km maksetaan jalan, soutaen tai hiihtäen kuljettaessa 5,98 mk/km ja polkupyörällä kuljettaessa 2,04 mk/km alkavalta kilometriltä alkaen Kun työntekijä kulkee päivittäisen työmatkan yhteydessä vähintään 2 km maksetaan jalan, soutaen tai hiihtäen kuljettaessa 6,08 mk/km ja polkupyörällä kuljettaessa 2,07 mk/km alkavalta kilometriltä. Kustannuskorvaus yöpymistapauksissa alkaen -yöpyminen työnantajan huoltamassa työmaa-asunnossa 29,50 mk/yöpyminen -yöpyminen majoituksessa, johon työnantaja ei ole huoltoa järjestänyt 48,00 mk/yöpyminen Kotonakäynnin korvaus alkaen -enintään 246 mk/kerta 8 ^ LUOTTAMUSMIESSOPIMUKSENLUOTTAMUSMIESKORVAUS 9 TARKASTELULAUSEKE Lisätään kohtaan 7 TAPATURMA- JA SAIRAUSTAPAUKSET kohta 6 teksti: "6 :n 6.4 kohdan tarkoittamana arkipyhänä sairaana olevalle työntekijälle sairausajan palkka maksetaan henkilökohtaisen aikapalkan suuruisena." Vuosille solmitun tulopoliittisen sopimuksen kohdan 2.5 mukaan työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat huhti-toukokuussa 1999 tarkastelemaan yleistä taloustilannetta, kilpailukyxyn, työllisyyden, hintojen ja ansioiden kehitystä sekä, miten eri sopimusalojen ansiot ovat kyseisen sopimuksen palkkaukselliset tavoitteet huomioon ottaen kehittyneet tarkastelujakson IV/1997- IV/1998 aikana. Jos joku tämän sopimuksen osapuolista katsoo, että edellä tarkoitetussa ansiokehityksessä ei ole päästy tulopoliittisen sopimuksen tarkoittamaan lopputulokseen, voi asianomainen osapuoli vaatia ansiokehitn starkastelun siirtämistä tulopoliittisen sopimuksen kohdan 2.5 tarkoittamaan ratkaisulautakuntaan. Metsäalalla ansiokehitystarkastelu suoritetaan erikseen urakka- ja aikapalkkojen osalta. 9 TEKSTIMUUTOKSET 3 TYÖAIKA 3 kohta Y :\TES98\METS A\allckpkmalli Luottamusmiessopimuksen 8 3 kohdan luottamusmiehen kustannuskorvaus on välisenä aikana 230 mk/kk Uusi teksti toisen lauseen tilalle: 10 INDEKSIEHTO Y:\TES98\METSA\al.lckpkmalli Mikäli kuluttajahintaindeksin (1995 = 100) nousu joulukuusta 1997 lokakuuhun 1998 ylittää 2,6 prosenttia, palkkoja korotetaan ylitettä vastaavalla määrällä jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Kuluttajahintaindeksin nousu lasketaan kaksidesimaalisista pisteluvuista. Indeksin nousu pyöristetään yksidesimaaliseksi muutosprosentiksi.

9 0,4 prosentin suuruisia tai sitä pienempiä icorotuksia ei kuitenkaan makseta. 6(6) METSÄTEOLLISUUS RY Työmarkkinayksikkö Juhani Pöllänen/JP KIERTOKIRJE M /97 Tulopoliittinen selvitystoimikunta toteaa kuluttajahintaindeksin muutoksen ja mahdollisen indeksikorotuksen suuruuden. Aika ja paikka edellä mainitut. METSÄTEOLLISUUS RY MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO METSÄHALLITUS YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY Hyväksymme tämän pöytäkiijan Tulopoliittisen sopimuksen mukaisena neuvottelutuloksena: METSÄPALKKAUKSEN KOULUTUSAINEISTON SOVELTAMINEN Metsäalan työehtosopimuksen sopijapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että Metsäalan palkkauksen koulutusaineiston soveltamisesta mahdollisesti syntyvät ongelmat selvitetään ensisijaisesti paikallisesti. LIITTEITÄ 2 kpl Sopijapuolet tähdentävät, että nykyisen pelkistetyn urakkahinnoittelun tarkkuus ei vastaa aikaisemman järjestelmän palstakohtaista tarkkuutta. Jos paikalliset työskentelyolosuhteet ja työn sisältö ovat muuttuneet niin, ettei työmäärän mittaaminen ja t>'övaikeustekijöiden luokittaminen kohtuullisella t\ öllä ole riittävän luotettavaa suoraa urakkapalkkausta ajatellen, suositellaan muiden käytettävissä olevien palkkaustapojen käyttöönottoa. Tarvittaessa tes-sopijapuolilta on saata\-issa paikallista kehitystoimintaa tukevaa opastusta. Y:\TES98\METSA\aIlckpkmalli

10 KEMIANTEOLLISUUS RY PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO NEUVOTTELUTULOS METSÄALAN YHTEISTOIMINTAELIN PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO 1 (5) VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika Paikka Kemianteollisuus ry, Helsinki TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN Läsnä Pekka Hotti Raimo Kilpiäinen Kemianteollisuus ry Kemianteollisuus ry Allckirioittancet osapuolet sopivat, että tulopoliittisen sopimuksen kohdan 3 mukaisesti, koskien työelämän kehittämistä, osallistuvat siihen soveltuvin osin. Kari Vanhala Pekka Haverinen Hannu Vesterinen Harald Nordman Tommy Rehn Puu- ja erityisalojen liitto Puu- ja erityisalojen liitto Puu- ja erityisalojen liitto Puu- ja erityisalojen liitto Puu- ja erityisalojen liitto 1 Todettiin, että työmarkkinoiden keskusjärjestöt olivat saavuttaneet vuosille tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen ja että työmarkkinoiden keskusjärjestöt vahvistavat tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi sen jälkeen, kun niiden jäsenjärjestöt ovat uudistaneet alakohtaiset työehtosopimukset neuvottelutuloksen mukaisesti. Sovittiin, että osapuolten kesken allekirjoitettu veneenrakennus teollisuuden työehtosopimus sopimuskaudeksi päättyy aikaisemmin sovitusta päättymisajankohdasta poiketen Päätettiin uudistaa veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus tulopoliittista sopimusta vuosille koskevan neuvottelutuloksen mukaisesti seuraavasti: 3.1 Sopimuskausi Palkankorotukset Yleiskorotus Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 100 penniä tunnissa, kuitenkin vähintään 1,6 prosentilta.

11 Järjestelyvara-, nais- ja matalapalkkaerät Todettiin, että tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen kohdan mukainen järjestelyvara ja neuvottelutuloksen kohdan tarkoittama nais- ja matalapalkkaerä ovat suuruudeltaan yhteensä 0,6 %. Järjestelyvaran-, nais- ja matalapalkkaerien käyttö Ohjetuntipalkat Sovittiin, että eristä käytetään 0,3% yleiskorotuksiin ja taulukkopalkkakorotuksiin. Sovittiin, että eristä loput eli 0,3 % siirretään paikalliseksi yrityskohtaiseksi eräksi. Mikäli paikallisen erän käytöstä ei sovita, maksetaan se prosenttimääräisenä yleiskorotuksena tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Ohjetuntipalkkoja korotetaan 100 penniä suhteet säilyttäen. Vuorolisät lltavuorolisää korotetaan 5 penniä/tunti ja yövuorolisää 10 penniä/tunti. Vuorolisät : Iltavuoro 375 penniä/tunti Yövuoro 680 -" - Luottamusmieskorvaus Luottamusmieskorvauksia korotetaan 5 % pyöristäen lähimpään 5 markkaan. 3.3 Palkankorotukset Yleiskorotus Ohjetuntipalkat Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 100 penniä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,6 prosenttia. Ohjetuntipalkkoja korotetaan 100 penniä suhteet säilyttäen, Vuorolisät lltavuorolisää korotetaan 5 penniä/tunti ja yövuorolisää 10 penniä/tunti. Vuorolisät : Iltavuoro 380 penniä/tunti Yövuoro Palkankorotusten toteutus Sovittiin, että palkankorotukset ja toteutetaan teknisesti noudattaen voimassa veneenrakennusteollisuuden työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan kohdan 3 S:n määräyksiä. Matkakustannusten korvaukset Työehtosopimuksen 22 :n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja niiden perusteet sopimuskauden aikana vuosina 1998 ja 1999 sekä sopimuskauden aikana vuonna 2000 määräytyvät verohallituksen niitä koskevien päätösten mukaisesti. Muut ehdot Työehtosopimuksen osana noudatetaan keskusjärjestöjen välillä tulopoliittisessa sopimuksessa sovittua indeksiehtoa ja tarkastelulauseketta. Teksti-asiat Keskusjärjestösoplmukset Työehtosopimuksen osana noudatetaan TT-SAK yleissopimusta Jaksotyö (tes 13 6) Työaikalain 7 S:n mukaisessa työssä työaika määräytyy lain 7 :n 1 momentin mukaan. Irtisanomisajat (tes 21 S) Työnantajain on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden; kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli yhden vuoden mutta enintään viisi vuotta; kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta mutta enintään yhdeksän vuotta; neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli yhdeksän vuotta mutta enintään 12 vuotta; viiden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta mutta enintään 15 vuotta; ja kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta.

12 Työntekijän on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 14 vuorokauden enintmn vuoden; isaikaa, jos työsuhde on jatkunut yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli yhden vuoden mutta enintään kymmenen vuotta; ja Pöytäklijan tarkistaminen Tämä pöytäkirja katsotaan tarkastetuksi ja hyväksytyksi sopijaliittojen allekirjoituksilla. KEMIANTEOLLISUUS RY kahden kuukauden kymmenen vuotta. ^ I) jos työsuhde on jatkunut yli PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO /. n Työaika Työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä noudattaen voidaan vuorokautista säännöllistä työaikaa muuttaa siten, että säännöllinen työaika voi olla enintään 10 tuntia vuorokaudessa. Työajan tulee enintään 52 viikon pituisena ajanjaksona tasoittua keskimäärin enintään 8 tuntiin vuorokaudessa Paikallisesti voidaan sopia, että työaikalain mukaisina ylitöiden enimmäismäärinä käytetään yksinomaan kalenterivuotta. Työajan lyhennysvapaiden antaminen Työehtosopimuksen 14 :n3 kohdassa tarkoitettu vapaa voidaan antaa työvuoro kerrallaan tai enintään 6,5 päivän osalta puolina päivinä. Vapaa voidaan myös antaa muulla tavalla, jos paikallisesti niin sovitaan. 3.8 Sopimuksen voimassaolo Työehtosopimus on voimassa saakka jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu. Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa siksi, kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai sopimusneuvottelut ovat päättyneet. Tulopoliittisen neuvottelutuloksen vuosille mukaisesti uudistettu veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus raukeaa, mikäli keskusjärjestöt eivät allekirjoita neuvottelutuloksen mukaista tulopoliittista sopimusta vuosille Mikäli tulopoliittisen neuvottelutuloksen mukaisesti uudistettu työehtosopimus raukeaa, noudatetaan allekirjoitettua veneenrakennusteollisuuden työehtosopimusta sen sopimuskauden loppuun eli asti.

13 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO NEUVOTTELUTULOS Maaseudun Työnantajaliitto ja Puu- ja erityisalojen liitto ovat sopineet keskusjärjestöjen vuosille allekirjoittaman talous-, työllisyys- ja työmarkkinapoliittista sopioiusta koskevan neuvottelutuloksen soveltamisesta maatalouden, puutarha-alan, viher-ja golfalan. turkistarhausalan tarhatöiden ja turkistarhausalan rehukeskustöiden työehtosopimuksiin seuraavaa: 1. SOPIMUSTEN VOIMASSAOLO Työehtosopimuskausi alkaa ja päättyy Ellei keskusjärjestöjen allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta vahvisteta allekirjoituksin tulopoliittiseksi sopimukseski, raukeaa tämä sopimus. 2. PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkoja ja työehtosopimusten lisiä korotetaan liitteessä 1 sovitulla tavalla. Palkankorotukset sisältävät TUPO:n mukaiset järjestelyvaran ja nais- ja matalapalkkaerät sekä päättyneen sopimuskauden ansiokehitystarkastelun. Ansiokehitystarkastelun aiheuttama kompensaatio viedään ohjetuntipalkkoihin 3. INDEKSIEHTO Neuvottelutulos sisältää TUPO:n mukaisen indeksiehdon 4. TARKASTELULAUSEKE Neuvottelutulos sisältää TUPO:n mukaisen tarkastelulausekkeen alakohtaisin sovellutuksin (liite 2). 5. TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN Allekirjoittaneet osapuolet toteavat, että ne osallistuvat tulopoliittisen sopimuksen kohdassa 3 mainittuun työelämän kehittämiseen liitteessä 3 sovitulla tavalla.

14 LIITE 6. JATKUVAN NEUVOTTELUN PERIAATE PALKAN KOROTUKSET. KORVAUKSET JA LISÄT Sopijaosapuolet toteavat, että sopimuskauden aikana voidaan käynnistää neuvottelut työehtosopimuksen jonkin osan selventämiseksi tai kehittämiseksi. Neuvotteluissa sovitut asiat voivat tulla voimaan sopimuskauden kestäessä. 7. PAIKALLINEN SOPIMINEN Tässä sopimuksessa paikallisella sopimisella tarkoitetaan työnantajan tai hänen edustajansa ja luottamusmiehen tai työntekijäin edustajan, tai milloin sellaista ei ole valittu työnantajan ja työntekijöiden välistä sopimusta. Sopimusta tehtäessä on neuvotteluille varattava riittäväaika. PUUTARHA-ALA Yleiskorotus 124 p/t tai 208,00 mk/kk, vähintään 2,3 %. Ohjapalkat prl 103 p/t 8. TYÖEHTOSOPIMUSTEN TEKSTIMUUTOKSET Neuvotteluissa työehtosopimuksiin sovitut tekstimuutokset ovat liitteessä 4 9. TYÖAIKALAIN PERUSTEELLA AIEMMIN SOVITUT MUUTOKSET pr 2 pr 3 pr 4 pr p/t 123 p/t 133 p1 143 p/t Osapuolet ovat vuonna 1996 sopineet työaikalakiin perustuvat muutokset. jotka viedään työehtosopimusten tekstiin (liite 5). 10. KEHITTÄMISTEHTÄVÄT Osapuolet ovat sopineet palkkausjärjestelmiä ja työaikojen joustavuutta koskevista kehittämistehtävistä (liite 6). Neuvottelutuloksen vakuudeksi Iltavuoro 18 p/t Yövuoro 31 p/t Iltalisä 12 p/t Palvelusvuosilisä 8-11 vuotta vuotta vuotta 20- vuotta 19 markkaa 38 markkaa 57 markkaa 76 markkaa MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO Yleiskorotus 85 p/t tai 142,00 mk/kk, vähintään 1,6 %. Kaikkiin palkkaryhmiin 85 p/t

15 VIHER- JA GOLFALA Yleiskorotus 118 p/t tai 198,00 mk/kk, vähintään 2,2 % Yleiskorotus 85 p/t tai 142,00 mk/kk, vähintään 1, 6 %. Kaikkiin palkkaryhmiin 85 p/t. Ohjepalkat prl pr 2 pr 3 pr 4 pr 5 95 p/t 105 p/t 115 p/t 125 p/t 135 p/t TURKISTARHAUSALA, TARHATYÖT Yleiskorotus 117 p/t tai 196,00 mk/kk, vähintään 2,2 %. Ohjepalkat prl 94 p/t pr p/t Lisät Iltavuoro Yövuoro 15p/t 29p/t pr 3 pr 4 pr p/t 121 p/t 130 p/t Yleiskorotus 85 p/t tai 142,00 mk/kk, vähintään 1,6 % Kaikkiin palkkar>'hmiin 85 p/t. TURKISTARHAUSALA, REHUKESKUKSET J Yleiskorotukset 115 p/t tai 193,00 mk/kk, vähintään 2,2 %. prl 95 p/t pr p/t pr p/t pr p/t Iltavuoro Yövuoro Nahkomisajan lisä Muu lisä Palvelusvuosilisä 8-11 vuotta vuotta vuotta 20 -vuotta p/t 28 p/t 9 p/t 10 p/t 16 markkaa 32 markkaa 48 markkaa 64 markkaa Iltavuoro 15 p/t Yleiskorotus 85 p/t tai 142,00 mk/kk, vähintään 1, 6 % (molempiin sopimuksiin) Yövuoro 29 p/t Palvelusvuosilisä 8-11 vuotta vuotta vuotta 20 vuotta 15 markkaa 30 markkaa 45 markkaa 61 markkaa

16 MAATALOUS Yleiskorotus 116 p/t tai 194,00 mk/kk, vähintään 2,2 %, (molempiin taulukoihin) Yleiskorotus 85 p/t tai 142,00 mk/kk, vähintään 1,6 Kaikkiin ohjepalkkohin 85 p/t. Ohjepalkat (yleiset työt) prl pr2 P3 pr 4 pr 5 pr 6 86 p/t 94 p/t 102 p/t 110 p/t 118 p/t 126 p/t Palvelusvuosilisä (yleiset työt) 8-11 vuotta vuotta vuotta 20-vuotta 17 markkaa 33 markkaa 50 markkaa 66 markkaa Ohjepalkat (eläinten hoitotyöt) prl pr 2a pr 2b pr 3a pr 3b pr 4a pr 4b 94 p/t 103 p/t 112 p/t 121 p/t 130 p/t 139 p/t 148 p/t palvelusvuosilisä (eläinten hoitotyö) 2 4 vuotta 18 markkaa 5-9 vuolta vuotta vuotta 20-vuotta 27 markkaa 37 markkaa 50 markkaa 66 markkaa Ukaisen työn lisä 10 p/t Usäksi kuluvan sopimuskauden ansiokehityskompensaatiota 0,8 % molempien töiden yleiskorotukseen porrastettuna ohjetuntipalkkoihin.

17 Il-(tn riniiiiitiiinitr-"-"' IIHIHIINmmii. MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO (x) MaaUlous 0,4% Yleliet tyil prl pr2 pr3 pr4 pr5 pr6 PKLl 0,05 0,09 0,12 0,16 0,19 0,23 PKLH 0,05 0,09 0,12 0,16 0,19 0,23 SOVITUT MUUTOKSET MAATALOUDEN. PUUTARHA-ALAN, TURKISTARHAUSALAN TARHATÖIDEN JA TURKISTARHAUSALAN REHUKESKUSTÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSIIN II TYÖSUHDEMAÄRÄYKSET Työsuhteen alkaminen, työsopimuksen tekeminen Ja koeaika Viher Eliinten hoitotyöt 0,2 / prl pr2 pr3 pr4 pr5 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b PKS 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 PKLl 0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 PKLl 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 PKLIl 0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 PKLIl 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 1. Työnantajalla taikka hänen mädräämdiiään edustajalla on oikeus ottaa työhön ja siitä erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta ja jakamisesta. 2. Työsopimus suositellaan aina tehtäväksi kirjallisesti. 3. Työsopimuksessa on määriteltävä, onko sopimus tehty a) määräajaksi vai b) toistaiseksi voimassa olevaksi eli jatkuvaksi. Sopimus on määräaikainen esim. silloin kun on sovittu määrätystä työstä tai työsuhteen kestämisaika muutoin käy Ilmi sopimuksen tarkoituksesta. 4. Työntekijä, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa itse tehdä sekä irtisanoa tai purkaa työsopimuksensa. 5. Työsopimusta tehtäessä voidaan sopia enintään neljä kuukautta kestävästä koeajasta, jonka kuluessa kumpi osapuoli tahansa voi asiallisin pemstein purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Määräaikaisessa työsuhteessa voi koeaika kuitenkin olla enintään kaksi kuukautta. Rcbukeskukiet 0,5% Mikäli työntekijä on aiemmin ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään kaksi kuukautta ja hänet otetaan uudelleen samankaltaisiin tehtäviin, ei koeaikaa käytetä. Koeajan käyttäminen edellyttää aina kirjallista työsopimusta. prl pr2 pr3 pr4 PKLl 0,07 0,14 0,21 0,29 PKLU 0,07 0,14 0,21 0,29 Milloin työsopimus tehdään suullisesti tai tiedot eivät sisälly kirjallisesti tehtyyn työsopimukseen ja työsuhde jatkuu vähintään yhden kuukauden, työnantajan on annettava työntekijälle työsuhteen keskeisistä ehdoista kirjallinen selvitys kahden kuukauden kuluessa työsuhteen tai. jos työsuhde päättyy tätä aikaisemmin, viimeistään työsuhteen päättyessä.

18 5 Työsuhteen plättyminen Ja irtisanomisajat (x) Toistaiseksi jati(umaan tarl(oitetussa työsuhteessa irtisanomisajat ovat työnantajan irtisanoessa seuraavat: Työsuhde jatl^unut kesl^eytyksettä enintään 1 vuoden yli vuoden, mutta enintään 5 vuotta yli 5 vuotta, mutta enintään 9 vuotta yli 9 vuotta, mutta enintään 12 vuotta yli 12 vuotta, mutta enintään 15 vuotta yli 15 vuotta 1 kuukausi 2 kuukautta 3 kuukautta 4 kuukautta 5 kuukautta 6 kuukautta Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen irtisanomisajat ovat seuraavat; Työsuhde jatkunut keskeytyksettä enintään 1 vuoden yli vuoden, mutta enintään 10 vuotta yli 10 vuotta Irtisanomisaika 2 viikkoa 1 kuukausi 2 kuukautta Määräajaksi tehty tai muuten määräaikaisena pidettävä työsopimus lakkaa ilman irtisanomista. Irtisanomisperusteet 3. Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta ilman työsopimuslain 37 :n 2 momentin mukaista erityisen painavaa syytä. Tällaisena irtisanomispemsteena pidetään syitä, joiden johdosta työsopimuksen purkaminen työsopimuslain mukaan on mahdollista, samoin kuin sellaisia työntekijästä itsestään riippuviasyitä kuin töiden laiminlyömistä, työnantajan työnjohto-oikeutensa rajoissa antamien määräysten noudattamatta jättämistä, järjestysmääräysten rikkomista, perusteetonta poissaoloa ja ilmeistä huolimattomuutta työssä. Irtisanomisperusteita ovat myös sellaiset työsopimuslain 37 a :n tarkoittamat taloudelliset, tuotannolliset tai muut niihin ven-attavat syyt, jotka aiheuttavat työn muuta kuin tilapäistä vähentymistä. 4. Milloin työntekijä on estynyt työstä sairauden tai tapatunnan takia, ei työnantaja sillä perusteella saa irtisanoa työsopimusta ellei sairaudesta ole ollut seurauksena työntekijän työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentyminen. Työnantaja ei myöskään saa irtisanoa työsopimusta erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainloman taikka hoitovapaan aikana eikä myöskään saatuaan tietää työntekijän olevan raskaana, päättymään sanotun loman taikka hoitovapaan alkaessa tai aikana. Irtisanomisen toimittaminen 3(x) 5. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti tai muuten todistettavasti. Työnantajan puolelta tapahtuvassa työsopimuksen päättämisessä on ilmoitettava irtisanomisen tai työsopimuksen purkamisen syy. Se päivä, jolloin irtisanominen tapahtuu, luetaan kuuluvaksi irtisanomisaikaan. Pitämättä olevat, kulumassa olevalta lomanmääräytymisvuodelta kertyneet vuosilomapäivät saadaan sisällyttää irtisanomisaikaan edellyttäen, että työnantaja ja työntekijä siitä keskenään sopivat. Irtisanomis- ja lomautusjäijestys 6. Muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä tapahtuneen irtisanomisen ja lomauttamisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle täri^eitä ammattityöntekijöitä tai saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä sekä että näiden lisäksi otetaan huomioon työntekijän työsuhteen kestoaika ja huoltovelvollisuuden määrä. Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja kuittausoikeus Työnantaja, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on velvollinen suorittamaan työntekijälle täyden palkan irtisanomisajalta. Jos työntekijä eroaa työstä irtisanomisaikaa noudattamatta, hän on velvollinen suorittamaan työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Työnantaja saa pidättää tämän määrän työntekijälle maksettavasta lopputilistä noudattaen mitä työsopimuslain 26 :ssä on säädetty työnantajan kuittausoikeudesta. 9. Mikäli irtisanomisajan noudattamatta jättäminen puolin tai toisin koskee vain osaa irtisanomisajasta, suoritusvelvollisuus koskee vastaavaa osaa irtisanomisajan palkasta. Irtisanominen Ijikkeen luovutuksen yhteydessä 10. Liikkeen luovutuksen yhteydessä tapahtuvasta irtisanomisesta on säädetty työsopimuslain 40 :ssä. Liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä sovelletaan myös liikkeen osan luovutukseen sekä liikkeen vuokralleantoon. Työsopimuksen purkaminen 11. Edellä 1. ja 2. kohdassa sanotusta riippumatta on työnantajalla ja työntekijällä oikeus purijaa heti työsopimus työsopimuslain 43 :ssä mainituissa tapauksissa. Purkamisoikeus raukeaa, ellei syy ole jo aikaisemmin menettänyt merkitystään, viikon kuluttua siitä, kun aihe puri^amiseen ilmaantui, tai jos syy on jatkuva, siitä kun tieto saatiin sen lakkaamisesta.

19 » 5(x) 4(x) X Työajan lyhentäminen 12. Lomauttaminen Työsuhteen kestäessä voidaan sopia siitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työn tilapäisesti vähentyessä työnantaja voi lomauttaa työntekijän. Niillä edellytyksillä, joilla työnantaja saisi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen, hän voi työsopimuksen irtisanomisen tai purkamisen sijasta määrätä työntekijän lomautettavaksi määräajaksi tai toistaiseksi. Työnantajan tulee antaa työntekijälle kirjallinen ilmoitus lomautuksesta vähintään 14 päivöä ennen lomautuksen alkamista. Milloin lomautuksen pemsteena on taloudellisista tai tuotannollisista syistö johtuva työn väheneminen, on työnantajan lomautuksen välttämättömyyden tultua hänen tietoonsa saatettava asia työntekijäin tai luottamusmiehen tietoon, ja mikäli lomautus koskee vähintään 10 työntekijää, annettava siitä ilmoitus työvoimatoimistoon. (2. kohta) vähintään 194 vähintään , tes-tekstiinv Vapaasta annetaan enintään 6,5 päivää siten, että työvuoro voidaan lyhentää 4-, 5-, 6- tai 7-tuntiseksi. Loput vapaasta annetaan vapaapäivinä, ellei paikallisesti toisin sovita. Vapaan ajankohdasta on työnantajan ilmoitettava hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään viikkoa aikaisemmin. Työajan lyhentäminen vuorokautista työaikaa lyhentämällä ei muuta kuitenkaan vuotuisen työajan pituutta. Osapuolet toteavat, että jne X Ylityö Jo voimaan tulleet muutokset kirjataan tvöehtosooimuksen Dvkaiään. X Paikkakuntien kalleutluoklttelu (Pvkälä muutetaan seuraavaan muotooni annetun valtioneuvoston päätöksen (1392/91) mukaisesti kuuluvat seuraavat kunnat I kalleusluokkaan: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Jän^enpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa, Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo. Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa. Hyrynsalmi, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuusamo, Oulu, Ristijärvi sekä kaikki Ahvenanmaan ja Lapin läänin kunnat. Kaikki muut kunnat kuuluvat II kalleusluokkaan. X Kutsunta Ja reservin harjoitus 3....perheetön 2/3 siitä. Edellä sanottu koskee sellaisia kertausharioituksia loilta valtio maksaa reserviläispalkan.

20 e(x) 7(X) X Vuosiloma SOVITUT MUUTOKSET MAATALOUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN 5.. viher- ja golfaialla l(ohta 3. Työntel(ijdlia. jonl^a palld^a on sovittu viikolta tai sitä pitemmältä ajalta, on oikeus saada palkkansa myös vuosiloman ajalta. Kuukausir " ' kuukausipalkka 2L... * * A 37 Muutto (pykälä poistetaan vanhentuneena) 50 Tuotteiden Ja etuuksien hinnoittelu (pykälä poistetaan vanhentuneena) 10., viher-ja golfaialla kohta 8. (tekstin sijoituspaikka avoin) Toistaiseksi voimassa olleen eli jatkuvan W0suhteen Däättvessa maksetaan lomakorvauksena kertvnvttfl mutta Pitämättä läänvttä vastaava lomaoalkki Ajalta, jolta... SOVITUT MUUTOKSET PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN 35 Matkakustannusten korvaus 1. Kulukorvaus Mikäli työntekijä työnantajansa määräyksestä matkustaa työhön kotipaikkakuntansa ulkopuolelle, ja työmatka edellyttää yöpymistä, työnantaja on velvollinen järjestämään majoituksen. Lisäksi työnantaja maksaa jokaiselta yöpymistä edellyttävältä vuorokaudelta 111 markan suuruisen päivärahan. Työntekijän matkustaessa työnantajan määräyksestä komennusluontoiselle matkalle, joka kestää vähintään 6 tuntia ja josta työntekijä voi saapua yöksi kotiinsa, suorittaa työnantaja kulukorvauksena tällaisesta matkasta SI markkaa. Mikäli matka kestää yli 10 tuntia, on kon/ausjg markkaa. Ulkomaille suuntautuvalta työmatkalta maksetaan päivärahaa sen suuruisena kuin verohallitus vuosittain kunkin maan osalta verovapaaksi vahvistaa. Edellä sanottujen matkojen matkakulut korvaa työnantaja. Mikäli työnantajan ja työntekijän välillä on sovittu, että työntekijä suorittaa matkat omaa autoa käyttäen, on korvaus penniä ajokilometriltä. 2. Huoltoajo Työntekijän suorittaessa työnantajan kanssa sopimaansa ns. huoltoajoa omalla autollaan, suoritetaan hänelle tällöin kustannusten korvauksena penniä/kilometri. Perävaunun käytöstä huoltoajossa sovitaan paikallisesti. 1. Päivittäiset matkakustannukset 60LFALAN Asunnon ja työntekopaikan väliset matkat työntekijä suorittaa pääsääntöisesti omalla kustannuksellaan. Yhdensuuntaisen matkan ylittäessä 20 km, työnantaja maksaa päivittäisten matkakustannusten kon^austa seuraavasti: Asunnon ja työkohteen välinen yhdensuuntainen matka 20-30km km km yli 70 km 2. Huoltoajo Korvaus/pv 16 mk 34 mk 39 mk sovitaan Työntekijän suorittaessa työnantajan kanssa sopimaansa ns. huoltoajoa omalla autollaan, suoritetaan hänelle tällöin kustannusten kon^auksena 197 p/km. Mikäli kuljetus edellyttää perävaunun käyttämistä on lisäkorvaus 14 penniä kilometriltä. Työvuoron aikana tapahtunut työkohteen vaihtaminen omaa autoa käyttäen katsotaan huoltoajoksi. 3. Kulukorvaukset Mikäli työntekijä työnantajansa määräyksestä matkustaa työhön kotipaikkakuntansa ulkopuolelle, ja työmatka edellyttää yöpymistä, työnantaja on velvollinen järjestämään majoituksen. Lisäksi työnantaja maksaa jokaiselta yöpymistä edellyttävältä vuorokaudelta 111 markan suuruisen päivärahan. Työntekijän matkustaessa työnantajan määräyksestä komennusluontoiselle matkalle, joka kestää vähintään kuusi tuntia ja josta työntekijä voi saapua yöksi kotiinsa, suorittaa työnantaja kulukorvauksena tällaisesta matkasta 52 markkaa. Mikäli matka kestää yli 10 tuntia, on korvaus 79 markkaa. Tämä

21 8(X) kulukorvaus ei koske normaalia työskentelyä viherrakennuskohteessa. Edelldsanottujen komennusmatkojen matkakulut korvaa työnantaja. Mikflli työnantajan ja työntekijän välillä on sovittu, että työntekijä suorittaa matkat omaa autoa käyttäen, on korvaus 197 penniä ajokilometriltä. Työnantajan järjestämästä majoituksesta käsin työskenteleville työntekijöille työnantaja kustantaa kotonakäynnin ken-an viikossa. Kotonakäynti korvataan yleisten kulkuneuvojen mukaisesti kuitenkin niin, että työnantajan korvattava kustannusosuus on enintään 246 mk/kerta. Mikäli kotona käynti tapahtuu kahden viikon välein on vastaava korvaus enintään 492 mk/kerta. Säännöllinen työaika Lisäy^ kohtaan 3 muissa työehtosopimuksissa, maatalouden työehtosopimuksen kotieläinten hoitotöiden osalta kohtaan 1 Paikallisesti sopien voidaan vuorokautinen työaika pidentää 10 tuntiin sekä pidentää myös 16 viikon tasoittumisjaksoa.

22 mu- JA BUTYISALOaBf Limo 1 (1) LIITE TES 1 1. kohta: XX PykÄlttftn "Nuoret työntekijät ja harjoittelijat" kaikkiin sopimuksiin Thnä työäitosqpinus en koko maata käsittävä ja sen määräyksiä nr lr^ai^o^jm^n kaudden Maaseudun lyänantajaliittogn kuuluvden, maaseutuelinkeinoja harjoittavien jäsei^tysten ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden työäihteisiin. impiffpanhiot^nvo-irmj«t gga työäitosqpinijksessa ovat: maatilatalous nukaan lukien maatilatalouden tuotteiden tilalla tapahtuva jatkojalostus, kauppakunnostus ja nyynti vlhannestm, naxjojd ja erikoiskasvien vanaaviljely maatilalla maatilatalouden lomitustoiminta jalcstuskanalat ja siipikarjankasvattamot mäiiläistarhat 2. ja 3. entisellään kalankasvattaitdt ja kalanviljelylaitokset ravitallit ja ratsastustallit raataloudelliset tutkiiaislaitckset (yksityiset) maatilamatkailu tilan liitärmäisellakelaana Uusi otsikko: "Oppisopimusopiskelijat, harjoittelijat ja koululaiset" Aikaisempaa työkokemusta vailla olevan oppisopimussuhteisen työntekijän palkka on ensimmäisen vuoden aikana vähintäin 85 % 1. palkkaryhmän palkasta ja toisen vuoden osalta vähintäin 95 % 1. palkkaryhmän palkasta. Täydennyskoulutuksessa olevan oppisopimusopiskelijan palkka on vähintäin 2. palkkaryhmän palkka. Työsuhteen kestäessä aloitettu oppisopimuskoulutus rinnastetaan palkkauksen osalta työntekijän omaan tehtävään. Koulutuksen päätyttyä suoritetaan aina palkkaperusteiden tarkistus. Oppisopimussuhteeseen noudatetaan muiden kuin palkkojen osalta tämän sopimuksen ehtoja. Alan ammattioppilaitoksessa opiskelevalle, opiskeluohjelmaansa kuuluvaa harjoittelua suorittavalle opiskelijalle maksetaan vähintäin 75 % ( maaseutuelinkeinojen ja turkisalan sopimukset) 70 % (puutarha- sekä viher- ja golfalan sopimukset) 1. palkkaryhmän palkasta. Peruskoulussa tai lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opiskelevalle alle 18 vuotiaalle koululaiselle maksetaan vähintäin 70 % ensimmäisen palkkaryhmän palkasta.

23 Työväen Arkisto Puu- ja Erityisalojen Li itto CB29 HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT X - Xli, 1997 Rulla 1162 Kuvannut Monikko Oy Espoo 2007

24

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012 Jäsenkirje 5 / T / 2010 8.6.2010 1(2) Jakelu: Jäsentyönantajien puheenjohtajat Jäsentyönantajien toimistot METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012 Metsäalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika: 23.1.2012 Paikka: Puu- ja erityisalojen liiton toimisto,

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla. 1 YLEISKIRJEEN 20/2002 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry KULUTUSTAVARARYHMÄ RY YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS: TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS Aika 17. päivänä helmikuuta 2010 Paikka Kulutustavararyhmä

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

allekirjoitettu tuntipalkkaisten työehtosopimus 2000 lakkaa olemasta voimassa lukien.

allekirjoitettu tuntipalkkaisten työehtosopimus 2000 lakkaa olemasta voimassa lukien. 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2001 2002 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu tulopoliittista

Lisätiedot

TEKNISTEN SOPIMUS (TS-01) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

TEKNISTEN SOPIMUS (TS-01) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- TEKNISTEN SOPIMUS 2001 2002 (TS-01) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-01) toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu tulopoliittista

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 11 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2001 2002 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu

Lisätiedot

4 Rahamääräisten kuukausipalkkojen ja lisäpalkkioiden tarkistaminen

4 Rahamääräisten kuukausipalkkojen ja lisäpalkkioiden tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2001 2002 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 18.11.2002 allekirjoitettu

Lisätiedot

REHUKESKUKSIA KOSKEVA OSA

REHUKESKUKSIA KOSKEVA OSA 2003-2004 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN TURKISTARHAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 REHUKESKUKSIA KOSKEVA OSA Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika 18.8.2015 Paikka Autoalan Keskusliitto ry

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

TARHATÖITÄ KOSKEVA OSA

TARHATÖITÄ KOSKEVA OSA 2003-2004 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN TURKISTARHAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 TARHATÖITÄ KOSKEVA OSA Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry Pöytäkirja Aika 14.2.2008 Paikka Läsnä ETL:n toimisto Osallisliittojen edustajat 1. Palkkamääräykset Liitot sopivat tällä pöytäkirjalla

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

Työväen Arkisto. Puu- ja Erityisalojen Liitto. Rulla 1169 CB 47 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAT I - IV, 2000. Kuvannut Monikko Oy Espoo 2007

Työväen Arkisto. Puu- ja Erityisalojen Liitto. Rulla 1169 CB 47 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAT I - IV, 2000. Kuvannut Monikko Oy Espoo 2007 Työväen Arkisto Puu- ja Erityisalojen Liitto CB 47 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAT I - IV, 2000 Rulla 1169 Kuvannut Monikko Oy Espoo 2007 A . X z^/t"//, Lappeenrannan Puualan ammattiosasto 36 Koulukatu 23 53100

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.1.2010 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.1.2010 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen 1 mom. Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Tiedote (1/2) 31.10.2013 NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen 25.10.2013

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 2003-2004 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 1 2 Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry NEUVOTTELUTULOS

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.3.2014-30.11.2016 Kemianteollisuus KT ry PL 4 Eteläranta 10 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 etunimi.sukunimi@kemianteollisuus.fi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. <s>tf- (^. +^:

^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. <s>tf- (^. +^: ^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. tf- ^~< (^. +^: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018.2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA ''. Valtakunnansovittelija Minna Helteen 20. 1. 2018 antaman sovintoesityksen

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti:

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti: KIRJE 1.11.2007 Tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt saavuttivat 13.10.2007

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

MERENKULKUALAN ULKOMAAN-

MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIITE 4 MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIIKENTEEN SOPIMUS IRTISANOMISEN JA LOMAUTUKSEN PERUSTEISTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat huomioon ottaen toisaalta välttämättömät pyrkimykset yritysten tuotannollisten

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä työehtosopimus (TTES)

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Työehtosopimus, joka tehtiin 18 päivänä helmikuuta 2000 Tilastokeskuksen, Akava JS ry:n ja Tilastoväen Unioni ry:n välillä Tilastokeskuksen työsopimussuhteisen henkilöstön

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset (työntekijät ja esimiehet) on uudistettu keskusjärjestöjen

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 MaRa 1.2.2012 1 MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 1. Yleistä Työehtosopimuskausi on 1.4.2012 30.4.2014. Sopimus sisältää 1.4.2012 voimaan tulevan

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot