AIKA Tiistai kello PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri"

Transkriptio

1 1(14) AIKA Tiistai kello PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius Mirkka, jäsen Pohjola Eero, jäsen Ropponen Jaana, jäsen Ruuttula Juha, jäsen Järvinen Kirsti, varajäsen Mattila Ilkka, varajäsen Roseberg Eira, varajäsen Ylikoski Ilpo, kirkkovaltuuston pj. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri Järvinen Neea, jäsen Kalermo Risto, jäsen Mastosalo Anja, jäsen Hannele Rämö, kirkkovaltuuston varapj Kolli Arja, sihteeri PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Simo-Pekka Rantala puheenjohtaja Matti Halme sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heinolassa Kirsti Järvinen Ilkka Mattila PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus, pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa klo JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on pantu nähtäväksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Seija Kääriäinen

2 2(14) 139 Kokouksen avaus Puheenjohtaja pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteeriksi kirkkoneuvosto valitsi Matti Halmeen. 141 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa suorittamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastuksen. Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anja Mastosalon ja Ilkka Mattilan. Päätös: Kirsti Järvinen ja Ilkka Mattila valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 142 Työjärjestys Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen kokoukselle. Päätös: Hyväksyttiin

3 3(14) 143 Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten laillisuus Kirkkolain 10:6 pykälä velvoittaa kirkkoneuvostoa valvomaan kirkkovaltuuston kokousten laillisuutta ennen kuin päätökset pannaan täytäntöön. Esitys/ tp: Kirkkoneuvosto toteaa, etteivät kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätökset ole tehty virheellisessä järjestyksessä tai menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi, taikka olleet muutoinkaan lainvastaisia. Samalla kirkkoneuvosto panee valtuuston päätökset täytäntöön ja toteaa seuraavaa: 28 Avaus; - ei toimenpiteitä, 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus; - ei toimenpiteitä, 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta; - todetaan, että pöytäkirja on tarkistettu ja allekirjoitettu ei toimenpiteitä 32 Hautausmaakatselmus ei toimenpiteitä 33 Kappalaisen viran lakkauttaminen - lähetetty päätösote tuomiokapitulin käsittelyyn 34 Tuloveroprosentti lähetetty tiedoksi verohallinnolle 35 Muut asiat - ei toimenpiteitä 36 Tiedoksiantoasiat; - ei toimenpiteitä Päätös: Hyväksyttiin

4 4(14) 144. Diakonian viran täyttäminen Kirkkoneuvosto 6/ /92. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan valinnut diakonissa Katriina Mäkisen seurakunnan diakonian virkaan. Katriina Mäkinen on irtisanoutunut päivätyllä kirjeellä Heinolan seurakunnan diakonian virasta alkaen. Heinolan seurakunnassa on viisi diakoniatyöntekijää, joista yksi on johtava diakoniatyöntekijä. Tänä keväänä kirkkoneuvostossa hyväksytyn taloustyöryhmän raportin linjauksissa otetaan kantaa henkilöstön määrään tulevaisuudessa. Työryhmän raportissa todetaan: Työryhmän arvion mukaan tullee vuosina yhden diakonian viran lakkauttaminen harkittavaksi. Tällä hetkellä diakoniatyössä on toiminnat suunniteltu sen mukaan, että seurakunnalla on viisi viranhaltijaa. Jos yksi virka vähennetään, vaatii se pitkäjänteistä suunnittelua. Siksi on tarkoituksenmukaista, että nyt avoimeksi jäävä virka täytetään. Esitys/pj: Kirkkoneuvosto päättää: 1. Hyväksyä diakonissa Katriina Mäkisen irtisanoutumisen alkaen 2. Täyttää avoimeksi tulevan diakonian viran. 3. Julistaa diakonian viran haettavaksi Kotimaa-lehdessä, kirkkoverkon rekrytointipalvelussa, työvoimatoimiston verkkosivuilla ja seurakunnan omilla verkkosivuilla. Hakuaika päättyy klo mennessä. 4. Asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, johtava diakoniatyöntekijä ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemat edustajat. Ryhmän tehtävänä on tehdä esitys valittavasta työntekijästä kirkkoneuvostolle. Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi diakonissa Katriina Mäkisen irtisanoutumisen alkaen ja päätti täyttää avoimeksi tulevan diakonian viran sekä julistaa viran haettavaksi klo mennessä Kotimaa lehdessä, kirkkoverkon rekrytointipalvelussa, työvoimatoimiston verkkosivuilla ja seurakunnan omilla verkkosivuilla. Kirkkoneuvosto asetti haastatteluryhmän, johon valittiin jäseniksi kirkkoherra Simo-Pekka Rantala, johtava diakoniatyöntekijä Tarja Soppi sekä kirkkoneuvoston jäsenet Anja Mastosalo, Maija Rautkoski ja Ilpo Ylikoski. Liite 1.

5 5(14) Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Diakonian virkaan tuli yhteensä kuusi hakemusta, joista viidellä hakijalla on koulutuksellinen pätevyys virkaan. Yksi hakijoista saa opinnot päätökseen tulevan talven aikana. Hakijoiden hakemukset ja ansioluettelot ovat kokouskutsun liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Kirkkoneuvoston asettama valmisteluryhmä kokoontui arvioimaan hakijoita. Valtaosalla hakijoista on vain vähän diakoniatyön kokemusta. Siksi työryhmän enemmistö oli sitä mieltä, että diakonian viran hakuaikaa tulisi jatkaa. Se olisi seurakunnan edun mukaista. Esitys/pj: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa avoinna olevan diakonian viran hakuaikaa siten, että haku päättyy perjantaina klo Kirkkoneuvosto toteaa, että ensimmäisessä haussa mukana olleiden hakemukset huomioidaan uudessa haussa. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi Sari Laakkosen ilmoitus , että hän ei ole enää käytettävissä virkaa täytettäessä. Jatketulla hakuajalla, joka päättyi klo 15.00, diakonian virkaan tuli kolme uutta hakemusta. Kaiken kaikkiaan Heinolan seurakunnan diakonian virkaa haki kahdeksan henkilöä, joista seitsemällä on koulutuksellinen pätevyys virkaan. Esitys/pj: Kirkkoneuvosto haastattelee kaikki koulutuksen osalta pätevät hakijat ja valitsee heistä sopivimman seurakunnan diakonian virkaan. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätettiin pitää hakijoiden haastattelu to klo alkaen, johon kutsutaan kaikki koulutuksen osalta pätevät hakijat. Valintapäätös tehdään seuraavassa kokouksessa. Haastatteluihin kutsutaan mukaan johtava diakoniatyöntekijä.

6 6(14) Heinolan seurakunnan diakonian virkaa haki päättyneellä hakuajalla kahdeksan henkilöä: Emmi Haggren Heinolasta, Inkeri Hentinen Espoosta, Pirkko Kauppila Lahdesta, Sari Laakkonen Heinolasta, Tuija Leinonen Muhokselta, Anna Sipura Lahdesta, Anna Hiltunen Kotkasta, Irmeli Hietapelto Vihdistä. Hakijoista Anna Sipura saa diakonian opinnot päätökseen alkuvuodesta Sari Laakkonen, Tuija Leinonen ja Irmeli Hietapelto ilmoittivat ennen haastatteluja, että eivät ole mukana valintaprosessissa. Diakonian virkaa hakeneiden haastattelut pidettiin Haastatteluihin kutsuttiin ne hakijat, joilla oli pätevyys virkaan. Haastattelussa oli neljä hakijaa: Pirkko Kauppila, Emmi Haggrén, Inkeri Hentinen ja Anna Hiltunen. Kirkkoneuvostosta haastatteluun osallistuivat Maija Rautkoski, Anja Mastosalo, Jaana Ropponen, Ilpo Ylikoski sekä johtava diakoniatyöntekijä Tarja Soppi. Sihteerinä toimi Arja Kolli. Haastattelijat totesivat haastattelujen jälkeen, että Anna Hiltusella oli hakijoista laajin kokemus diakoniatyöstä sekä diakoniatyötä lähellä olevista aloista. Haastattelijat vakuuttuivat hänen taidoistaan ja yhteistyökykyisyydestään toimia diakonian virassa. Häntä pidettiin pätevimpänä ja sopivimpana seurakunnan virkaan. Emmi Haggrén osoitti haastattelussa myönteistä innostuneisuutta toimia seurakunnan tehtävissä ja haastattelijat vakuuttuivat hänen sopivuudestaan Heinolan seurakunnan virkaan. Esitys/pj: Kirkkoneuvosto valitsee diakonissa Anna Hiltusen Heinolan seurakunnan diakonian virkaan alkaen. Varalle kirkkoneuvosto valitsee diakonissa Emmi Haggrénin. Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi diakonissa Anna Hiltusen Heinolan seurakunnan diakonian virkaan alkaen. Varalle kirkkoneuvosto valitsi diakonissa Emmi Haggrénin. Kirkkoneuvosto totesi, että -palvelussuhdetta täytettäessä noudatetaan kirkon virkaehtosopimuksen mukaista kuuden kuukauden koeaikaa, -valitun tulee osoittaa enintään kolme kuukautta aikaisemmin annetulla lääkärintodistuksella, ettei hänellä ole tehtävänhoitoa haittaavaa sairautta tai vammaa, -että palvelussuhteeseen otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Hakijoiden hakemusasiakirjat olivat kokouksessa nähtävillä.

7 7(14) 145 Seurakuntapastorin viran täyttäminen Kirkkoneuvosto 9/ Pastori Jouko Lehtonen on hoitanut määräaikaisella virkamääräyksellä Heinolan seurakunnan III seurakuntapastorin virkaa ajalla Hän on ilmoittanut työnantajalle hakeutuvansa eläkkeelle vuoden 2013 alusta lukien. Näin ollen seurakuntaan pitäisi saada uusi viranhaltija alkaen. Seurakuntapastorin virka on tuomiokapitulin virkamääräyksellä täytettävä papin virka. Tähän asiaan liittyvät säädökset ovat KJ 6:33. Siinä todetaan: Seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Pykälän selitysosassa todetaan: Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy kapitulin antamalla virkamääräyksellä. Kapituli ei ole sidottu kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston antamaan lausuntoon, mutta seurakunnan kannan saaminen kapitulin tietoon on tärkeää. Lausunto on pyydettävä, ellei asian kiireellisyys poikkeustapauksessa muuta vaadi. Heinolan seurakunnassa on vuoden 2013 alusta lukien kuusi papinvirkaa. Tämänhetkisen papiston työnjaon huomioon ottaen seurakunta tarvitsee papin, jonka työtehtäviin sisältyisi aikuistyötä ja lähetystyötä. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa on sovittu, että III seurakuntapastorin virkaan ilmoittautuminen päättyy perjantaina klo Virasta ilmoitetaan hiippakunnan verkkosivuilla ja seurakunta ilmoittaa virasta Kotimaa-lehdessä ja omilla verkkosivuilla. Esitys/pj: Heinolan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää: - että III seurakuntapastorin virkaan ilmoittautuneet haastatellaan tiistaina klo alkaen - tehdä esityksen viranhaltijasta tuomiokapitulille kokouksessaan Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto 10/ Seurakuntapastorin virkaan ilmoittautui määräajassa yhteensä 15 hakijaa, joista 9 oli pappia ja 6 maisteria. Seurakunta kutsui haastatteluun kaikki virkaa hakeneet papit. He olivat: Jarkko Vikman, Hannu Kähärä, Pauliina Hatakka, Elisabet Sollo, Heli Mäkelä, Timo Lavoila, Kimmo Hujanen, Tom Bergman ja Anssi Almgren.

8 8(14) Kirkkoneuvoston jäsenet haastattelivat heitä Jäsenistä haastatteluissa olivat mukana Maija Rautkoski, Jaana Ropponen, Eero Pohjola, Anja Mastosalo, Simo-Pekka Rantala sekä kirkkovaltuuston pj Ilpo Ylikoski. Sihteerinä toimi Arja Kolli. Pastori Anssi Almgren ilmoitti etukäteen, että hän ei tule haastatteluun eikä ole käytettävissä viran täytössä. Haastattelujen jälkeen käytiin laaja arviointikeskustelu hakijoista. Pastori Timo Lavoila Virolahdelta todettiin yksimielisesti haastattelujen perusteella sopivimmaksi Heinolan seurakunnan virkaan. Hänellä todettiin olevan riittävästi kokemusta papin tehtävistä niin aikuistyössä kuin lähetystyössä. Haastattelijat vakuuttuivat hänen sosiaalisesta ja sydämellisestä luonteestaan. Kokouskutsun liitteenä ovat kopiot virkaan ilmoittautuneiden hakemuksista. Esitys/pj: Heinolan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Timo Lavoila määrätään hoitamaan Heinolan seurakunnan III seurakuntapastorin virkaa alkaen. Päätös: Puheenjohtaja totesi alussa, että Mikko Kaartama on myös pappi ja hänet oli kutsuttu haastatteluun Mikko Kaartama ilmoitti , ettei hän ole käytettävissä virkaa täytettäessä. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää lausuntonaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Timo Lavoila määrätään hoitamaan Heinolan seurakunnan III seurakuntapastorin virkaa alkaen.

9 9(14) 146 Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2013 Seurakunta voi suunnitelmallisella, kaikkia henkilöstöryhmiä koskevalla henkilöstökoulutuksella kehittää seurakunnan toimintoja sekä parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutusta on tarpeellista järjestää tai hankkia seurakunnan toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstökoulutuksen järjestämisestä ja siihen liittyvistä taloudellisista etuuksista on sovittu Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksessa. Uusi sopimus on hyväksytty Heinolan seurakunnan kirkkovaltuustossa lokakuussa Sopimus korvaa aiemman kirkon henkilöstökoulutussopimuksen. Seurakuntien on laadittava henkilöstön kehittämissuunnitelma. Heinolan seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelmaehdotus vuodeksi 2013on kokouskutsun liitteenä. Esitys/pj: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstönkehittämissuunnitelmanvuodeksi Päätös: Hyväksyttiin, liite no Päiväjumalanpalvelusten kolehdit Esitys/pj: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman ajalle Päätös: Hyväksyttiin, liite no 2

10 10(14) 148. Nimikkosopimus Ev.lut Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Julistustyön vastuuryhmä 2/ Niemen perheen paluu kentälle ei ole näköpiirissä. Seurakunta on käynnistänyt Kylväjän kanssa neuvottelut uudesta nimikkosopimuksesta. Kylväjä on tehnyt päätöksen, että maaliskuun 2013 alusta uudet työntekijät aloittavat työnsä, mikäli työlupakysymykset järjestyvät. Niemien työlle nimikkosopimuksen kannatustavoite on ollut vuodessa. Vuosittain kuitenkin euron kannatustavoite Kylväjän työlle on realistinen. Päätös: Julistustyön vastuuryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että seurakunta tekee uuden nimikkosopimuksen Ev.lut Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Esitys/pj: Kirkkoneuvosto hyväksyy Julistustyön vastuuryhmän ehdotuksen. Päätös: Hyväksyttiin

11 11(14) 149 Tilojen antaminen muiden yhteisöjen käyttöön Kirkkomme piispat ovat antaneet seurakunnille ohjeistuksen kirkkorakennusten ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden uskonnollisten yhteisöjen käyttöön. Ohjeistus on kokouskutsun liitteenä. Esitys/pj: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen piispojen ohjeistuksen. Päätös: Hyväksyttiin

12 12(14) 150 Yhteinen puhelinkeskusratkaisu Lahden seurakuntayhtymä on lähettänyt Lahden IT-alueen seurakunnille seuraavan sisältöisen kyselyn: Lahden seurakuntayhtymällä ei ole vuodenvaihteen jälkeen henkilöresurssia puhelinvaihteen hoitoon, joten olemme kiinnostuneet ostamaan palvelua yhteiseen puhelinkeskusratkaisuun lähteviltä seurakunnilta. Jos yhteistyöseurakunnilla ei tätä resurssia ole tarjota, emme ole kiinnostuneita lähtemään mukaan yhteiseen mobiilivaihteeseen, vaan pidättäydymme jo hankittuun puhelinkeskusratkaisuun (Ericsson MX-One). Nyt täytyy myös kartoittaa ne seurakunnat, jotka olisivat kiinnostuneita vastamaan yhteiseen puhelinvaihteeseen. Puheluihin voidaan vastata yhdessä tai useammassa seurakunnassa samanaikaisesti, jolloin esim. suurimmat ruuhka-ajat eivät kuormita yhtä vastaajaa. Palvelusta on tehtävä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan mm. sopimusajan pituus sekä kustannukset. Näin varmistetaan vastauspalvelun toimiminen tietyn ajan sovituilla kustannuksilla. Seurakuntien tulee yhdessä sopia vastauspalvelusta maksettavasta korvauksesta sekä korvausperusteesta. Yhtenä korvausperusteena voitaisiin pitää seurakunnan jäsenmäärää. Jokaisen sopija seurakunnan tulee valita mobiilivaihdepalvelulle pääkäyttäjä, jonka tehtävänä on huolehtia oman seurakuntansa tietojen ylläpitämisestä. Tekninen ylläpito tullaan tarjoamaan Lahden IT-aluekeskuksesta. Koska toiminta ei ole voittoa tavoittelevaa vaan lähinnä kulujen kattamista, palvelun pitäisi olla arvonlisäverosta vapaata. Tämä joudutaan kuitenkin varmistamaan verottajalta. Jos riittävä määrä seurakuntia lähtee yhteiseen puhelinkeskusratkaisuun mukaan, kilpailutetaan ratkaisu. Riittäväksi määräksi lasketaan se määrä seurakuntia, jolla palvelu pystytään sopija seurakunnille tarjoamaan. Samalla voidaan pohtia myös puhelinliikenteen kilpailuttamista. Lahden seurakunta on siis kartoittamassa yhteistyökumppaneita sekä uutta puhelinkeskusratkaisua varten että puhelinvaihteen hoitoon tarvittavaa osittaista henkilöstöresurssia varten. Nämä molemmat ovat ratkaisuja tehtäessä sidoksissa toisiinsa. Heinolan seurakunnassa on vuonna 2007 hankittu vaihdepalveluratkaisu, josta on sopimus DNA yhtiön kanssa. Tämän sopimuksen vahva puoli on se, että seurakunta on säästynyt suurilta laiteinvestoinneilta. Eli palveluun on sisältynyt puhelinjärjestelmä ja sen ylläpito. Laskutus on tapahtunut vain käyttöön valittujen palveluiden mukaan.

13 13(14) Tekninen kehitys on puhelinjärjestelmissä mennyt viime vuosina voimakkaasti eteenpäin ja Heinolan seurakunnankin vaihdepalvelu olisi tarkoituksenmukaista päivittää. Tällä hetkellä seurakunnan työntekijöillä on lankaliittymiä ja matkapuhelinliittymiä sekä vaihde. Näiden yhteiskäytöstä syntyy päällekkäisyyttä ja tämä lisää luonnollisesti kustannuksia. Nyt esillä oleva seurakuntien yhteishankinta antaa mahdollisuudet teknisesti nykyaikaiseen ratkaisuun, keskitettyyn ylläpitoon ja hallintaan ja resurssi- ja kustannussäästöihin. IT-alueen seurakuntien järjestelmät yhtenäistyisivät ja vanhentuneet laitteet voitaisiin uusia. Lahden kaavailemassa mobiilivaihdejärjestelmässä henkilöstö tarvitsee vain mobiilipäätelaitteet ja käyttöönotto on helppoa. Jokainen organisaatio tarvitsee toimivan puhelinjärjestelmän. Puhelimilla annettavilla palveluilla (neuvonta- ja ylläpitopalvelut) on tärkeä asema palveluketjussa. Näin ollen puhelinvaihdepalvelujen järjestäminen on keskeinen kysymys, joka tulee arvioida sen sisällön ja mahdollisen tulevan seurakuntarakenteen pohjalta. Esitys/tp: Esitys annetaan kokouksessa. Päätös: Keskustelun kuluessa talouspäällikkö teki seuraavan esityksen: Heinolan seurakunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti yhteisen puhelinkeskusratkaisun perustamiseen. IT-yhteistyöalue luo edellytykset keskitettyihin palveluihin monin tavoin. ICT- ja kommukaatiokaatiojärjestelmät ovat yhä merkityksellisimpiä tänä päivänä. Uudet kirkkomme hallintorakennetta koskevat kehittämishankkeet ovat piakkoin kirkolliskokouksen käsittelyssä. Käsittelyn jälkeen on nähtävissä todennäköinen uusi rakennemalli, jonka lähtökohdat Päijät-Hämeen seurakuntienkin on uudistuksessa otettava huomioon. Tämän johdosta on tarkoituksenmukaista ratkaista laajemmat eri yhteistyöratkaisuihin liittyvät kysymykset kirkolliskokokouksen päätöksen jälkeen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

14 14(14) 151. Tiedoksiantoasiat Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen; - Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Talouspäällikön päätöspöytäkirjat Esitys/pj: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin 152. Muut asiat Kirkkoneuvosto päätti lahjoittaa 2 937,47 euroa Pushkinin seurakunnan kirkkorakennuksen lastenhuoneen lattiakorjaukseen. Varat otetaan Puskin-työlle osoitetusta kohteesta. Eero Pohjola oli vierraillut Puskinissa ja hän välitti seurakuntalaisten lämpimät kiitokset tarpeeseen tulleesta lahjoituksesta Päätös ja muutoksenhaku Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunauksella ja antamalla liitteenä no 3 olevan muutoksenhakuosoituksen.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot