Terjokkoine - syksy 201 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terjokkoine - syksy 201 2"

Transkriptio

1 TERJOKKOINE SYKSY

2 TERJOKKOINE Terijoki-Seura ry:n yhteystiedot Terijoki-Seura ry:n jäsenlehti Puheenjohtaja Terjokkoine ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Jukka Marttinen Rialtonkuja 6 B Helsinki Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja se sisältyy Terijo- Sihteeri Riitta Kivinen ki-seura ry:n jäsenmaksuun. Jukolanahde 1 C 20 Terjokkoisen osoite on Veli Espoo Pekka Sevón, Isonvillasaaren- tie 7N1 52, Helsinki tai Seuraava Terjokkoine ilmestyy tammikuussa ja siihen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään yllä olevaan osoitteeseen mennessä. Kannen kuva Venäläinen emigranttitaitelija Ilja Repin Penty- nimisen huvilansa puutarhassa luvulla. Valokuva: N. N. Simanovskij - Kuokkala. 2 Kuva-arkisto Markku Koho Tuotemyynti Marja Felt (09) Terijoki-Seura ry:n sähköpostiosoite on jota pyydetään käyttämään otettaessa yhteyttä seuraan sähköpostin välityksellä. Seuran kotisivu löytyy osoitteesta

3 Terijoki-juhla kahdeksatta kertaa Terijoella Terijoki-juhla järjestettiin jo kahdeksannen kerran Terijoella heinäkuun viimeisenä lauantaina varsin helteisen päivän päätteeksi. Juhlan pitopaikka oli monille entuudesta tuttu hotelli Severnaja Rivieran tanssisali. Juhlan ohjelma oli tutun perinteinen. Tilaisuus aloitettiin Karjalaisten laululla kajauttaen sen kaikki seitsemän säkeistöä. Esko Manninen lausui runot Eeva Kilven Laulu rakkaudesta, Aaro Hellaakosken Poutapäivä ja Aale Tynnin "Onnellinen". Juhlamatkan nuorimpiin kuulunut Ida Kuisma lausui isoisänsä Aimo Pyysalon kirjoittamat kaksi runoa: "Terijoki - unelmani" ja "Terijoen kirkonkellot". Ohjelmassa oli myös TerijokiSeuran arkistosta löytynyt vuosikymmenten takainen vuoropuhelu Enne vanhaa Terijoel, jonka esittivät Tuovi Paju ja Marja Felt. Tämän päivän Zelenogorskia edusti paikallisen inkeriläisen seurakunnan kanttori Darja Meerkova, joka esitti pianolla terijokelaisen Tauno Kairesalon sävellykset "Nuoruuden toukokuu" ja "Unohtumattomat rannat". Juhlassa koeteltiin myös tietokilpailun muodossa juhlijoiden Terijoki-tietoutta sekä laulettiin Terijoki foxtrot ja Uuvekirko humppa. Tilaisuus päätettiin tälläkin kertaa yhteisesti laulettuun "Mutrun virteen" eli virteen 341 : Kiitos sulle Jumalani. Ohjelmaa vei totutusti eteenpäin, sukuperinteiden velvoittamana Tuovi Paju. Juhlan jälkeen moni lähti vielä vilvoittelemaan Suomenlahden iltatuuliin Käkösenpään rantaan, kun valmiiksi jo sillä puolella Viertotietä oltiin. 3

4 Vuoropuhelu: Enne vanhaa Terjoel Vanhaa tekstiä mukaillut Tuovi Paju ANNI: Enne vanhaa Terjok ol ko iso kaupunk. Keskkylä ol rakennettu tiukkaa. Muut kylät olliit ikkää ko puutarhakaupunkii tai puistoo, ja niitä ol täys tusina. ELINA: Terjoe kaikist suuremp jok ol Rajajok. Rajajoe kyläs ol hieno asemarakennus, ja ol tullikii. Terjoe asema ol kyl Koiviko kyläs. Sitähä muutamat ilkeyksissää nimittiit RälläläksL ANNI: Ollilas ol sellaset hiekkadyynit ettei sellasii olt missää muuval, ja siel ol rukoushuonekii. ELINA: No se Luutahäntä ol sellane nimi, jot jokkaine kerto siint oma tarinaase jot mitä se muka tarkotti. Ja myö ko elettii Rajajoe rannal ni myö tiijettii sellasii asjoi joist muil terjokkoisil ei olt haisuukaa! Rajajoe yli ja ali män kaikellaisii lähetyksiil Ja tull ANNI: Tulokkaa kylä lehmät ko yleaikaa pyrkiit naapu- ri peltoo saamaa vähä vaihteluu syömisihhee ni monta kertaa kaalasiit Venäjä puolelkii. Välist rajavartijat sielt toiselt puolelt veivät lehmät Leninkraatii ja myö siit saatii ne Rajajoe asemalt käyvä hakemasl ELINA: Pullise kyläl kuulema olliit pitäjä parraat pellot ja metsät. ANNI: A siel Kuokkalas ol monta täyshoitolaa ja oikia kasino! Ja mie käi siel lottii kesäkoisl 4

5 ELINA: Ollipää kyläs assuit Vesterise Viljo serkut, ja käihä se Viljo itse syntymäs Terjoel. Viljo millo käi Terjoel ni hää ain soittel siel tuntikausiil Ollipääs ol Uotise Miko syntymäkot, ja se Ainola, se hieno huvilal ANNI: Nokkose kaunis Lahja valittii Miss Terijoeks, ja hää olkii nii sorja jot! Muistatsie Kellomäe HarppulinnaL mitä työ siit tiijättä? Ol siel Hallenperi turvepehkutehas ja vähä aikaa sahateollisuuskoulu, aatteleppas! Kellomäe VPK tul kuuluisaks ja se toimi pitkä aikaa, vaikkei koko Kellomäkkee olt ennää kymmenii vuosii. Eläkä unehuta Polkupyöräpataljoona ykköstä eikä sitä Pioneerikomppaniiaa! ELINA: A Käkösepää kyläs vast ol monta herrasväe huvilaa. Ja jokkuu sano jot Käkösepää nuottaranta ol Terjoe kaikist ihanamp kohta! ANNI: Puhtulas ei olt mererantaa ei nii yhtää, mut kyl sielt näky mer iha Kronstattii ast. Eikä nii komijoi metsii ja peltoloi olt kyl Pullise kyläskää. ELINA: Tyriseväl olliit kaikkista etevimmät kalastajat, hyö ne osasiit, ja siel ol enemmä kesähuviloi ko missää muuval koko Terjoel. ANNI: Keskkyläst ei puuttunt mittää: Sen ko Viertotie- tä kävelit iestakasii ni kaik ihmiset tulliit vastaa ja kaik tärkijät paikat näkkyit Viertotie molemmil puolil. Ol pankkii ja puotii ja polissii ja ol Terjoe tori ja vartuha ku mie viel luvettele 5

6 ELINA: eiku mie ANNI: eiku miel (poistuvat peräkkäin, yhä kiistellen) Esitetty Pitäjäjuhlassa Terijoella esittäjinä MARJA Ollilast ja TUOVI Tyrisevält. Alkuperäinen käsikirjoitus on peräisin Terijoki-seuran arkistosta ja siinä ei ole mainintaa kirjoittajasta tai kirjoitusajankohdasta. Lapsi ei saanut ahkuaan ajettua! Rea Sevón (os. Hintzell) Mie en voi sille mittää, et lapsuuen muistot nousoot voimistuneina mieleeni kotiseutumatkalla ja sen jälkeen. Kerronpa yhden tällaisen, joka liittyy Käkösenpäässä Hulinmäellä sijaitsevaan kotiin. Talo on vielä pystyssä tosin ikään kuin maahan vajonneena. Vaikutelma johtunee rakennusjätteistä (taloon oli laitettu pärekaton tilalle peltikatto) vanhat päreet ovat jääneet korjaamatta. Olin silloin leikki-ikäinen. Äitini oli viemässä pyykkiä vinttiin kuivumaan. Hän oli jo menossa tikapuita pitkin kun mieleni tuli päästä katsomaan millaista siellä vintissä on. Äiti torjui pyyntöni ja sanoi, että vintin lattia on niin huono ja pettävä, ettei sinne lasta voi päästää. Tyydyin odottamaan äitiä tikapuiden alle. Siirrymme ajassa vuosikymmeniä eteenpäin. Istumme evakkokotimme keittiössä Järvenpäässä. Puhe kääntyy vanhoihin asioihin. Äiti alkoi muistella kotitaloa ja 6

7 haaveestaan ottaa kesävieraita, joita varten voisi vinttiin tehdä huoneita. Naapurissakin asui kesällä tataariperhe. Silloin muistui mieleen edellä kertomani lapsuuden muisto ja kysyin: Eikö se vintinlattia ollut niin huono siihen tarkoitukseen? Ei ollut, mutta Äiti oli käyttänyt hätävarjeluna vetoamista vintin lattian huonouteen. Tällä kertaa lapsi ei saanut ahkuaan ajettua.!! Kannaksen paikannimien venäläistäminen Karjalankannaksen paikannimet venäläistettiin vuosina Nimien muutoksella pyrittiin hävittämään viittaukset päättyneessä sodassa vallatun alueen suomalaiseen menneisyyteen. Tuhansia paikannimiä luotiin muutamassa kuukaudessa riippumatta siitä mitä nimiä niistä oli ikimuistoisista ajoista saakka käytetty. Uudelleen nimeämisessä ei myöskään aina noudatettu suomalaisaikaista hallinnollista jakoa. Ainoastaan Viipuri säilytti venäjänkielisen vastineensa Vyborg ja eräät Kannaksen radan asemat ja seisakkeet suomenkielisen nimen kyrillisin kirjaimin kirjoitettuina. Lisäksi muutamissa tapauksissa luontoon viittaavat nimet säilytettiin kyrillisin kirjaimin kirjoitettuina tai paikannimi käännettiin sananmukaisesti suomesta venäjäksi. Nimenmuutokset toteutettiin huolimatta siitä, että Kannaksen venäläiset uudisasukkaat olivat jo tottuneet 7

8 paikkojen alkuperäisiin suomalaisiin nimiin. Venäläistyneet suomalaisnimet jäivät kuitenkin elämään uudisasukkaiden keskuudessa nimenmuutoksen jälkeenkin. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen vanhat suomalaiset nimet otettiin yleisesti käyttöön uusien, venäläisten nimien rinnalle. Tuhansien paikkojen uudelleen nimeäminen oli iso tehtävä ja vaikka päätökset uusista nimistä tehtiin korkealla tasolla, pyydettiin ehdotuksia uusista nimistä paikallis- ja aluehallinnolta. Nimenmuutokset vahvistettiin Venäjän federatiivisen neuvostotasavallan korkeimman neuvoston puhemiehistössä. Terijoen ja lähialueiden osalta uudet nimen vahvistettiin Uudet paikannimet voidaan Gregory Isachenkon mukaan jaotella karkeasti seuraavasti: 1. Toisessa maailmansodassa kaatuneiden puna-armeijan upseerien ja sotilaiden mukaan nimetyt paikat, kuten esim. Simagino (ent. Joutselkä) ja Larionovo (ent. Käkisalmen maalaiskunnan Norsjoki). Henkilön kaatumispaikka saattoi olla hyvinkin kaukana hänen mukaansa nimetystä paikasta. 2. Ideologisesti värittyneet paikannimet, kuten esim. Komsomolskoje (ent. Viipurin maalaiskunnan Kilpeenjoki) ja Iljitšovo (ent. Jalkala). Leniniin viittaavat paikannimet olivat Neuvostoliitossa hyvin yleisiä ja Kannaksella oli useita yhtymäkohtia hänen elämänvaiheisiinsa ennen vallankumousta, siten hänen nimensä ilmaantuminen Kannaksen kartalle ei ole ihmeellistä. 8

9 3. Neutraalit, paikkaan viittaavat nimet, kuten, esim. Berjozovo (suom. Koivu, ent. Hiitolan Lipola) ja Lugovoje (suom. Niitty, ent. Metsäpirtin Vaskela). Terijoen paikannimien venäläistäminen Terijoki eli Zelenogorsk Zelenogorsk on suomeksi Vihreä kaupunki. Uuden paikannimen katsottiin käsittävän suomalaisaikaiset Terijoen, Rivieran, Ollinpään, Keskikylän ja Rällälän alueet. Saman niminen kaupunki on myös Krasnojarskin aluepiirissä sijaitseva entinen suljettu kaupunki Krasnojarsk-45. Kellomäki eli Komarovo Kellomäki nimettiin kasvitieteilijän ja Neuvostoliiton tiedeakatemian johtajan Vladimir Komarovin ( ) mukaan. Kuokkala eli Repino Kuokkala nimettiin venäläisen taidemaalarin ja akateemikon Ilja Repinin ( ) mukaan. Uuden paikannimen katsottiin käsittävän suomalaisaikaiset Kuokkalan, Tulokkaan, Kanervan ja Luutahännän alueet. Ollila eli Solnetšnoje Solnetšnoje on suomeksi Aurinkoinen kylä. Joissain 9

10 yhteyksissä uuden paikannimen katsottiin käsittävän vain suomalaisaikaisen Ollilan taajaman. Samanniminen paikka on Leningradin alueen Priozerskin piirissä sijaitseva kylä (ent. Pyhäjärven Kelja, Rotjanlahti ja Salitsanranta). Rajajoki eli Djuny Djuny on suomeksi Dyynit. Joissain yhteyksissä uuden paikannimen katsottiin käsittävän suomalaisaikaisen Ollilan aseman ja asutuksen. Puhtula eli Rešetnikovo Puhtula nimettiin aluksi vuonna kaatuneen punaarmeijalaisen Molodtsovin mukaan, mutta jostain syystä nimeä ei vahvistettu, vaan Puhtula nimettiin kaatuneen puna-armeijalaisen Rešhetnikovin mukaan. Haapala eli Leninskoje Paikannimi viittaa todennäköisesti venäläiseen vallankumoukselliseen ja Neuvosto-Venäjän valtionpäämieheen Vladimir Iljitš Leniniin ( ). Samannimisiä paikkoja ovat Kirovin alueella sijaitsevan piirin keskus ja Venäjän Kaukoidän eteläosassa sijaitsevan Juutalaisten autonomisen alueen piirin keskus. Sivuston mukaan Lenin-alkuisia paikkoja löytyy Venäjältä nykyisin satoja. 10

11 Tyrisevä eli Uškovo Tyrisevä nimettiin Viipurin luona kaatuneen Neuvostoliiton sankarin D.K. Ušhkovin ( ) mukaan. Samanniminen paikka on Karjalan tasavallassa Belomorskin piirissä sijaitseva asutus. Eräiden muiden paikannimien venäläistäminen Joutselkä eli Simagino Joutselkä nimettiin Raivolassa kaatuneen luutnantti N. P. Simaginin mukaan. Kanneljärvi eli Pobeda Pobeda on suomeksi Voitto. Uuden paikannimen katsottiin käsittävän suomalaisaikaisen Kanneljärven kirkonkylän. Uusikirkko eli Poljany Poljany on suomeksi Peltomaat. Uuden paikannimen katsottiin käsittävän suomalaisaikaisen Uudenkirkon kirkonkylän. Samanniminen paikka on Leningradin alueen Kirovskin piirissä sijaitseva kylä ja asema. Kivennapa eli Pervomaiskoje Pervomaiskoje on suomeksi Vapun paikkakunta. Uuden paikannimen katsottiin käsittävän suomalaisaikai 11

12 sen Kivennavan kirkonkylän. Samanniminen paikka on Tomskin alueella sijaitseva kylä. Lautaranta eli Smoljatškovo Lautaranta nimettiin Pulkovassa kaatuneen Neuvostoliiton sankarin F. A Smoljatškovonin mukaan. Uuden paikannimen katsottiin käsittävän suomalaisaikaiset Uudenkirkon, Inon ja Lautarannan. Vammeljärvi eli Gladyševskoje ozero Vammeljärvi nimettiin Raivolassa kaatuneen V. P. Gladyševin mukaan. Vammelsuu eli Serovo Vammelsuu nimettiin Vammelsuussa tai toisten tietojen mukaan Viipurissa alasammutun Neuvostoliiton sankarin V. G. Serovin ( ) mukaan. Vammelsuun rantakaistaleen nimeksi on annettu Tšornaja, joka on suomeksi Mustajoki. Lähteet: Gregory Isachenko ja Eero Balk sekä Ilja Moštšanski: Kannaksen suurhyökkäys venäläisin silmin (Helsinki-kirjat 2010) ja Venäjän federaation paikannimiä Oikeinkirjoitus- ja painotusopas (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010). Terijoki-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous kello Helsingissä Hotelli Arthurissa TERVETULOA! 12

13 Nobelisti Ivan Pavlov Terijoella Ivan Pavlov (1 849 Rjazan Leningrad) oli venäläinen fysiologian tutkija, joka tunnetaan ennen kaikkea koirakokeistaan. Pavlov opiskeli Pietarissa fysiologiaa, kemiaa ja lääketiedettä valmistuen vuonna Hän työskenteli aluksi Leipzigissä ja Breslaussa (nyk. Puolan Wroclaw), mutta palasi Pietariin vuonna ja aloitti tutkimukset sydämen fysiologiasta ja verenpaineesta käyttäen tutkimuksiinsa koiria. Vuonna Pavlov aloitti koirilla tutkimukset ehdollisista reflekseistä, joihin hän jatkoissa keskittyi. Vuonna Pavlov nimitettiin Keisarillisen akatemian fysiologian professoriksi ja vuosina hän toimi Pietarin sotilaslääketieteellisen akatemian professorina. Vuonna Pavlov sai Nobelin lääketieteen palkinnon ruoansulatusjärjestelmän tutkimisesta ja vuonna hänet valittiin Venäjän tiedeakatemian jäseneksi. Vallankumouksen jälkeen Pavlov jäi Venäjälle ja jatkoi tutkimuksiaan. Vuonna hän erosi viroistaan vastalauseena hallituksen määräykselle, jonka mukaan kaikki pappien pojat tulee erottaa yliopistoista. Myöhemmin hänen kerrotaan myös arvostelleen julkisesti luvun näytösoikeudenkäyntejä. Neuvostohallitus ei rangaissut häntä näistä mielipiteistä, vaan jatkoi hänen tutkimustensa tukemista ja kohteli häntä muutoinkin hyvin arvostavasti. Hänen erityisasemastaan on osoituksena se, että hänen sallittiin matkustaa rajan sulkeuduttua useasti vierailemaan Terijoelle. 13

14 Ivan Pavlovin pojantyttären mukaan Pavlovin sallittiin jopa ostaa pojalleen, Vladimir Pavloville, huvila Kellomäeltä niinkin myöhään kuin vuonna Huvila ostettiin, koska poika oli mennyt naimisiin Kellomäellä sijaitsevan Villa Renon taloudenhoitajan tyttären kanssa. Pavlovin ostama huvila tunnettiin ennen vallankumousta Polikarpovin huvilana ja se sijaitsi Valtakadun (nyk. Bolshoy prospect) varrella. Pavlovin ostama huvila on edelleen pystyssä ja suvun hallussa. Pojantyttären mukaan Pavlov vieraili useasti poikansa luona Kellomäellä ja luvuilla ja tapasi käyntiensä yhteydessä Terijoen venäläisiä emigrantteja, mm. Kuokkalassa asuvan Ilja Repinin. Muistitiedon vahvistaa Peter Mirolybov, joka mainitsee TerijokiSeuran kirjoituskilpailuun lähettämässään muistelmassa sen, että sekä Ilja Repin että Ivan Pavlov vierailivat Terijoen venäläisessa reaalikoulussa luvulla. Lähteet: Aleksandr Bravo, Peter Mirolybovin muistelmakirjoitus 1982, ja Kellomäen neuvostoliittolainen älymystö Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Neuvostoliiton ministerineuvosto teki päätöksen, jonka mukaan Kellomäelle tuli rakentaa datša-alue Neuvostoliiton tiedeakatemian jäsenille. Aloitteen alueen rakentamisesta teki tiedeakatemian johtaja Vladimir Komarov. Kellomäki valittiin, koska se sijaitsee lähellä Leningradia. Datšat koottiin paikanpäällä Suomesta sotakorvauksina saaduista valmistaloelementeistä. 14

15 Myöhemmin datšoja rakennettiin myös kirjailijoille, säveltäjille, teatteri- ja elokuvanäyttelijöille sekä Neuvostoliiton atomipommin parissa työskenteleville johtaville henkilöille. Älymystölle rakennettu datša-alue sai epävirallisen nimen Akademäki, joka kuulostaa venäläisen korvassa akademiki eli suomeksi akateemikot ja samalla se viittaa myös alueen alkuperäiseen nimeen. Hallituksen suosiota nauttivien henkilöiden lisäksi Kellomäellä oleskeli myös virallista suosiota vailla olevia taiteilijoita. Kellomäen kukoistus neuvostointelligentsijan datšaalueena hiipui Neuvostoliiton romahduksen myötä, mutta edelleen Kellomäen datšoissa viettää kesiään venäläiseen älymystöön kuuluvia henkilöitä. Kellomäen vetovoima lomanviettopaikkana on kuitenkin edelleen säilynyt ja laajentunut, esim. Venäjän vaikutusvaltaisin nainen, Pietarin edellinen kuvernööri ja Venäjän parlamentin eli duuman ylähuoneen nykyinen puheenjohtaja Valentina Matvejenkon lomailee tiettävästi Kellomäen datšallaan. Kellomäen datša-alueella ovat viettäneet kesiään eri lähteiden perusteella mm. seuraavat henkilöt: Kasvitieteilijä Vladimir Komarov (1 869 Pietari Moskova). Hän oli Neuvostoliiton tiedeakatemian johtaja vuosina sekä 30-osaisen Neuvostoliiton kasviston vanhempi toimittaja kuolemaansa saakka. Kellomäki nimettiin hänen mukaansa vuonna 15

16 Lisäksi hänen mukaansa on nimetty Pietarissa olevat Venäjän tiedeakatemian kasvitieteellinen instituutti sekä kasvitieteellinen puutarha. Fyysikko Abram Ioffe (1 880 Romny Leningrad). Hän oli yksi keskeisimmistä hahmoista ydinfysiikkaa, suprajohtavuutta ja radioaktiivisuutta tutkivien neuvostoliittolaisten laboratorioiden rakentamisessa. Vuonna Ioffe kieltäytyi osallistumasta Neuvostoliiton atomiaseen kehittämiseen vedoten korkeaan ikäänsä. Vuonna hän menetti asemansa Leningradin Fysiikan ja teknologian instituutissa. Vuodet hän johti Tiedeakatemian Puolijohdelaboratoriota. Runoilija ja kirjailija Anna Ahmatova, oikealta nimeltään Anna Gorenko (1 889 Odessa Moskova). Häntä pidetään Venäjän kirjallisuuden hopeakauden merkittävimpänä hahmona sekä tärkeimpänä venäläisenä naisrunoilijana. Ahmatova oli useaan otteeseen julkaisukiellossa, mutta siitä huolimatta hän oli hyvin tunnettu ja ihailtu runoilija sekä Neuvostoliitossa että Euroopassa. Stalinin kuoleman jälkeen hänen runojaan julkaistiin jälleen laajasti Neuvostoliitossa. Vuonna Ahmatova oleskeli Suomessa Hyvinkään parantolassa ja vuonna ilmestyneessä Valkoinen parvi -kokoelmassa on yksi Hyvinkäällä päivätty runo. On väitetty, että Ahmatova muisteli Suomea ja Hyvinkäätä, kun hän Viipurissa vuonna päivätyssä runossa kirjoittaa: "Maa, vaikkei kotimaani olekaan / on muistoissani katoamaton / ja merikin niin hellän-jäinen, / sen vesi miltei suolaton." 16

17 Taidemaalari, graafikko, kuvanveistäjä, lavastustaiteilija, kirjankuvittaja sekä taideteoreetikko Natan Altman (1 889 Vinnytsja Leningrad). Altman opiskeli vuosina Odessan taidekoulussa ja myöhemmin hän jatkoi taideopintojaan Maria Vasiljevan Vapaassa Venäläisessä Akatemiassa Pariisissa. Vallankumouksen jälkeen hän teki perinteistä realistista tyyliä edustavan Leninin muotokuvapatsaan sekä useita lyijykynäpiirroksia. Keväällä Altman matkusti Valtiollisen juutalaisteatterin kanssa Euroopankiertueelle ja jäi asumaan Pariisiin. Palattuaan vuonna Neuvostoliittoon Altman etääntyi maalaustaiteesta ja keskittyi käyttögrafiikan tekoon sekä teatterilavastuksiin. Hänet tunnetaan parhaiten muotokuvistaan. Kirjailija, kirjallisuuskriitikko ja esseisti Lidia Ginzburg (1 902 Odessa Leningrad). Hän selvisi hengissä sekä Leningradin piirityksestä että luvun lopun ja luvun alun juutalaisvastaisesta kampanjasta. Hänen Leningradin piirityksen aikana aloittamansa muistiinpanot julkaistiin ensimmäisen kerran kirjallisuuslehti Nevassa vasta vuonna Leningradin piirityksestä kertova teos on ilmestynyt myös suomeksi nimellä Leningradin piirityksen päiväkirja. Kirjailija Vera Panova (1 905 Rostov-na-Donu Leningrad). Hän aloitti kirjoittamisen varhain ja hänen tuotantoonsa kuuluu romaaneja, novelleja ja näytelmiä. Panovan tuotantoa on myös suomennettu. Hän sai kolme Stalinin palkintoa. 17

18 Säveltäjä Dmitri Šostakovitš (1 906 Pietari Moskova). Hänet tunnetaan erityisesti sinfonioistaan ja jousikvartetoistaan, joita hän sävelsi kumpiakin 1 5 teosta. Lisäksi hän sävelsi runsaasti elokuvamusiikkia. Šostakovitšia pidetään yhtenä Neuvostoliiton merkittävimpänä säveltäjänä ja hän on myös yksi musiikinhistorian suurista sinfonikoista. Hän päätyi usein ristiriitaan säveltämäänsä musiikkia ymmärtämättömän kommunistisen puolueen edustajien kanssa ja joutui julkisen hyökkäyksen kohteeksi sekä vuonna että vuonna Myöhemmin Šostakovitš nautti virallista arvostusta. Vuonna hän sai Leninin kunniamerkin ja vuonna hänelle myönnettiin Sosialistisen työn sankarin arvonimi. Tieteiskirjailija ja paleontologi Ivan Jefremov (1 907 Viiritsa Moskova). Hänen teoksistaan on suomennettu romaani Käärmeen sydän ja tieteisromaani Andromedan tähtisumu. Jefremovin suomentamaton romaani "Härän hetki" vedettiin Neuvostoliitossa pois kirjastoista ja kirjakaupoista pian julkaisun jälkeen. Syynä lienee se, että kommunistisen puolueen edustajat näkivät kirjassa kritiikkiä reaalisosialismia kohtaan. Säveltäjä Vasili Solovjov-Sedoi (1 907 Pietari Leningrad). Hänen tuotantonsa pitää sisällään baletteja, operetteja sekä elokuva- ja kamarimusiikkia. Hänen tunnetuin sävellyksensä lienee Suomessakin hyvin suosittu ja mm. Georg Otsin esittämänä tunnetuksi tullut laulu Unohtumaton ilta. 18

19 Kirjailija, kirjallisuuskriitikko ja toisinajattelija Lidija Tšukovskaja (1 907 Pietari Moskova). Hänen tunnetuin teoksensa on runoilija Anna Ahmatovasta kertova kaksiosainen teos Muistiinpanoja Anna Ahmatovasta. Hänen pienoisromaaninsa Sofja Petrovna on harvinainen Stalinin vainojen aikalaiskuvaus. Vuonna hänet erotettiin poliittisen toimintansa takia Neuvostoliiton kirjailijaliitosta. Vuonna hän sai Venäjän valtionpalkinnon. Kirjailija Juri German ( Riika Leningrad). Hän keskittyy tuotannossaan tšekistien, miliisien ja lääkärien työn kuvaamiseen. Hänen teoksistaan tunnetuin lienee romaanisarja Valaise ja pala, Tulen läpi ja Vastaan kaikesta. Vuonna German sai Stalinin palkinnon. Balettitanssijatar Galina Ulánova ( Pietari Pietari). Häntä pidetään yhtenä luvun valovoimaisimmista ballerinoista. Vuonna hänelle myönnettiin Neuvostoliiton kansantaiteilijan arvonimi ja vuonna Sosialistisen työn sankarin arvonimi. Lisäksi Ulánova sai useita Stalinin ja Leninin palkintoja. Kirjailija Daniil Granin (s Volyn). Hänen tuotantonsa keskeisenä teemana ovat tiedemiesten, insinöörien ja keksijöiden työhön liittyvät yhteiskunnalliset ongelmat. Hänen tunnetuimpia romaanejaan ovat Nikita Hruštšovin suojasään aikana kirjoitettu romaani Päin ukkosta sekä sodanvastainen dokumentaarinen teos 19

20 Leningradin piiritys. Vuonna Graninille myönnettiin Sosialistisen työn sankarin arvonimi. Vuonna hän sai Neuvostoliiton ja vuonna 2001 Venäjän valtionpalkinnot. Lisäksi hän on saanut kaksi Leninin palkintoa. Kirjailija ja kirjallisuuskriitikko Fjodor Abramov (1 920 Arkangel Leningrad). Hän keskittyi Venäjän pohjoisen ankarien seutujen talonpoikaisluokan kurjien elinolojen kuvaamiseen. Neuvostoaikoina Abramovia rangaistiin useasti valtion vastaisesta kirjoittelusta ja osa luvulla kirjoitetuista teoksista julkaistiin vasta luvulla. Kirjailijaveljekset Arkadi (1 925 Batum Moskova) ja Boris Strugatski (s Leningrad). He ovat tunnetuimpia neuvostoliittolaisia tieteiskirjailijoita ja he kirjoittivat teoksensa yhteistyössä. Heidän teoksissaan elävät rinnakkain sekä humanistiset että luonnontieteelliset teemat. Veljensä kuoleman jälkeen Boris Strugatski on keskittynyt kantaa ottavaan kirjoitteluun Venäjän demokraattisen opposition lehdistössä. Näyttelijä Aleksei Batalov (s Vladimir). Hänen tunnetuimpiaan elokuvaroolejaan ovat osat elokuvissa Kurjet lentävät ja Moskova ei usko kyyneliin. Vuonna hänelle myönnettiin Neuvostoliiton kansantaiteilijan arvonimi ja vuonna Sosialistisen työn sankarin arvonimi. 20

21 Fyysikko Žores Alfjorov (s Vitebsk). Hän sai vuonna 2000 Nobelin fysiikanpalkinnon yhdessä Herbert Kroemerin ja Jack Kilbyn kanssa. Alfjorov toimii aktiivisesti mukana politiikassa, hänet on mm. valittu kommunistien listalta duumaan vuosina 2003 ja Lisäksi hän on julkisesti arvostellut presidentti Putinia kirkon "soluttautumisesta" valtion elimiin, koulutukseen ja tieteeseen. Runoilija Joseph Brodsky (1 940 Leningrad New York). Hän jätti koulun kesken 1 5-vuotiaana ja opiskeli itsenäisesti mm. englantia ja puolaa. Vuonna hän alkoi kirjoittaa runoja ja Anna Ahmatova rohkaisi aloittelevaa nuorta runoilijaa. Vuonna Brodsky sai rikossyytteen tyhjäntoimittamisesta ja hänet tuomittiin viideksi vuodeksi pakkotyöhön ja sisäiseen karkotukseen. Vuonna Brodsky armahdettiin, mutta vuonna hänet karkotettiin Neuvostoliitosta. Hän muutti Yhdysvaltoihin asumaan ja hänelle myönnettiin vuonna maan kansalaisuus. Vuonna Brodsky sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Muusikko Boris Grebenštšikov (s Leningrad). Hän on neuvostoliittolaisen rock-kulttuurin pioneeri ja maan pitkäikäisimpiin kuuluvan rockyhtyeen Akvariumin perustajajäsen. Lähteet: Aleksandr Bravo ja 21

22 Terjokkoisen tapahtumakalenteri Lauantaina kello terijokelaisten syystapahtuma "Kannakselaisia ruokia - puutetta ja runsauden pulaa" Järvenpään seurakuntatalossa (Kirkkotie 1 ). Tilaisuudessa kuullaan kannakselaisesta ruokaperinteestä, syödään tattarputroo, kuullaan musiikkia ja juodaan kohvit. Tilaisuudesta peritään vapaaehtoinen ruokamaksu. Torstaina kello Terijoki-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous Helsingissä Hotelli Arthurissa (Vuorikatu 1 9). Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 11 :n mukaiset asiat. Lauantaina kello pikkujoulu hotelli Arthurissa (Vuorikatu 1 9) Helsingissä. Hinta noin 30 euroa. Ilmoittautumiset mennessä Marja Feltille puhelin (09) Ennakkotietoa tulevasta Lauantaina Seminaari ja Päivälliset Terijoen Seurahuoneen tapaan Järvenpäässä. Karjalan Liiton tapahtumia Lauantaina kello alkaen "Kaikki karjalaiset kansallispuvut esille" tapahtuma Karjalatalolla Helsingissä (Käpylänkuja 1 ). Tapahtuma on näyttävä karjalaisen pukuperinteen katselmus. 22

23 Anna lahjaksi Terijoki-Seuran jäsenyys Terijoki-Seuran jäsenyyden voi myös antaa lahjaksi läheiselle, esim. lapsenlapselle ja tuoda hänet näin mukaan terijokelaisen perinteen vaalimisen ääreen. Ota yhteyttä seuran sihteeriin ja ilmoita, että haluat antaa jäsenyyden lahjaksi. Anna omat yhteystietosi jäsenmaksulaskun lähettämistä varten ja lahjan saajan yhteystiedot jäsenpostia varten. Myöhemmin, kun lahjan saaja on halukas mukaan maksavaksi jäseneksi, ilmoittakaa muutos seuran sihteerille. Myynnissä olevia tuotteita Terijoki-Seuran seinäkalenteri vuodelle Tyylikkäästi kuvitetun kalenterin hinta 1 0 euroa. Terijoki-pinssi. Pinssi on Terijoen vaakunan mukainen ja sen hinta on 5 euroa. Terijoki-mikrokuituliina. Liinan hinta 5 euroa kappale tai viisi kappaletta 20 euroa. Tuotteita on myynnissä terijokelaisten tapaamisissa ja kellon ympäri osoitteessa Tuotteita voi tilata myös Marja Feltiltä puhelin: (09) Kaikki myynnissä olevat Terijokeen liittyvät tuotteet ovat nähtävillä osoitteessa Terijoen tori osoitteessa 23

24 Terijokelaisten syystapahtuma Kannakselaisia ruokia puutetta ja runsauden pulaa lauantaina kello alkaen Järvenpään seurakuntatalossa Kirkkotie 1 Noin 1 0 min kävelymatkan päässä rautatieasemalta Tilaisuudesta peritään vapaaehtoinen ruokamaksu Tilaisuuden järjestävät: Teri-Säätiö ja Terijoki-Seura ry

Venäjän kirjallisuutta. Essi, Lotta, Niina

Venäjän kirjallisuutta. Essi, Lotta, Niina Venäjän kirjallisuutta Essi, Lotta, Niina Aleksander Pušhkin 17991837 runoilija, romaani ja näytelmäkirjailija kirjoitti venäjäksi ja ranskaksi Venäjän kultaaika (romantiikka) kutsutaan Venäjän parhaaksi

Lisätiedot

Teri-Säätiö. Jaakko Mäkelä

Teri-Säätiö. Jaakko Mäkelä Teri-Säätiö Jaakko Mäkelä Teri-Säätiö 25.3.2012 1 25.3.2012 Teri-Säätiö 2 Teri-Säätiö Teri-Säätiö perustettiin 1949 kun Terijoen kunnan hoitokunta lopetti toimintansa Säätiölle siirrettiin entisen Terijoen

Lisätiedot

59. TERIJOKI -JUHLA Järvenpäässä Järjestävät: Teri-Säätiö Terijoki-Seura ry. Pääsylippu 40,-

59. TERIJOKI -JUHLA Järvenpäässä Järjestävät: Teri-Säätiö Terijoki-Seura ry. Pääsylippu 40,- 59. TERIJOKI -JUHLA 6.6.1998 Järvenpäässä Järjestävät: Teri-Säätiö Terijoki-Seura ry. Pääsylippu 40,- 11.00 JUHLAPÄIVÄN OHJELMA LAUANTAI 6.6.1998 12.00-14.00 14.00- Muistohetki Tuusulan Paijalan hautausmaalla

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

jääskeläisten Joululounas Karjala-talolla

jääskeläisten Joululounas Karjala-talolla Joululounas jääskeläisten s s y e y minaari S 21.11. Karjala-talolla Viime vuotiseen tapaan syyskokouksen yhteyteen on koottu syysseminaari, jossa karjalaisuuteen perehtyneet puhujat valottavat Karjalan

Lisätiedot

jääskeläisten Joululounas Karjala-talolla

jääskeläisten Joululounas Karjala-talolla Joululounas jääskeläisten s s y e y minaari S 21.11. Karjala-talolla Viime vuotiseen tapaan syyskokouksen yhteyteen on koottu syysseminaari, jossa karjalaisuuteen perehtyneet puhujat valottavat Karjalan

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef. Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.fi Kaupunki-imago Mielikuva, imago = kuva, olemus, luonnekuva, maine, vaikutelma.

Lisätiedot

Kuvia Kurkijoen luterilaisesta kirkosta

Kuvia Kurkijoen luterilaisesta kirkosta Kuvia Kurkijoen luterilaisesta kirkosta Kurkijoen luterilainen kirkko rakennettiin vuosina 1878-1880 arkkitehti F. Sjöströmin piirustusten mukaan. Kirkko sijaitsi kalliolla kolmen tien risteyksessä ja

Lisätiedot

KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5. suljettu perjantaina 6.5. suljettu

KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5. suljettu perjantaina 6.5. suljettu 1 Hyvä Klubin jäsen, Klubin viikkokirje 29.4.2016 kahdelle viikolle on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html. KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5.

Lisätiedot

SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA. Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää.

SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA. Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää. SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää. Hotelli Seurahuonetta TERIJOELLR Suositellaan arv. kesä- ja kylpyv/ieraille T:mi E. ThSKINEN Parasta villatavaraa,

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Elena Köning. Kieli- ja käännöstieteiden laitos Slaavilainen filologia Pro -gradu tutkielma Toukokuu 2006

Elena Köning. Kieli- ja käännöstieteiden laitos Slaavilainen filologia Pro -gradu tutkielma Toukokuu 2006 Elena Köning. Kieli- ja käännöstieteiden laitos Slaavilainen filologia Pro -gradu tutkielma Toukokuu 2006 Tampereen yliopisto Slaavilainen filologia Kieli ja käännöstieteiden laitos ELENA KÖNING: Andrei

Lisätiedot

Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen

Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen Oton syntymä ja perhe Aika Venäjän kalenterissa: 16.7.1889 Aika Suomen kalenterissa: 24.7.1889

Lisätiedot

Näyttelypaikka «Koko totuus Suomesta» Baltian merifestivaalilla

Näyttelypaikka «Koko totuus Suomesta» Baltian merifestivaalilla Näyttelypaikka «Koko totuus Suomesta» Baltian merifestivaalilla Baltian merifestivaali 2011 2-5. kesäkuuta 2011, Pietari, Lenexpo-messukeskus 1 Kutsumme teidät osallistumaan Baltian merifestivaalille ja

Lisätiedot

LUETTELO 651 ALMA FOHSTRÖM

LUETTELO 651 ALMA FOHSTRÖM LUETTELO 651 ALMA FOHSTRÖM Helsingin yliopiston kirjasto Käsikirjoituskokoelmat 1 ALMA FOHSTRÖM VON RODE 1856 1936 Alma Fohström syntyi Helsingissä 2.1.1856 kauppias August Fohströmin seitsenlapsiseen

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin Numero 3 2014 10,00 Coquettenuket Voiko nuken rakastaa loppuun, VAI ONKO BARBIELLA TOIVOA LEIKIN JÄLKEEN? Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat Terri Davisin tie NUKKETAITEILIJAKSI Kurkista pelitutkijan

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Suomen sotaa käytiin 200 vuotta sitten tähän aikaan kesästä eri puolilla Suomea. Torstaina 5.6. näyteltiin perimätietojen mukaan ainakin yksi sodan episodi Pieksämäellä.

Lisätiedot

Kuusi päivää Vienan runokylissä

Kuusi päivää Vienan runokylissä Matkatoimisto Kotiranta Gorniakovkatu 2A, Kostamus E-mail: kotiranta-tour@mail.ru http://kotiranta-tour.ru/ru/suomeksi/5951/ Kuusi päivää Vienan runokylissä 6.-11.7.2016 Kostamus Jyskyjärvi Haikola Kalevala

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Haastattelut ja keskustelut 1 B Painotuotteet 2 C Julisteet 3 KARI SUOMALAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Kari Suomalainen

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

Venäjä. on toista maata. vuonna Gummeruksen kustantamina. Moskova noir -trilogian kolmannen osan on määrä ilmestyä vuoden

Venäjä. on toista maata. vuonna Gummeruksen kustantamina. Moskova noir -trilogian kolmannen osan on määrä ilmestyä vuoden RIITTA SAARINEN Venäjä on toista maata Ruotsalainen kirjailija Paul Leander-Engström työskenteli 1980 1990-luvulla Venäjällä, kun muutoksen tuulet puhalsivat maassa. Niistä kokemuksista hän on ammentanut

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Adventtimatka Roomaan joulukuun pimeydestä Rooman valoon 04.12 09.12.2016

Adventtimatka Roomaan joulukuun pimeydestä Rooman valoon 04.12 09.12.2016 Adventtimatka Roomaan joulukuun pimeydestä Rooman valoon 04.12 09.12.2016 Matkaoppaana legendaarinen Italian asiantuntija Silja Tuominen Matkaemäntänä Hanna Ekola, musiikissa Hannan tilaisuuksissa mukana

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Arto Astikainen

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö:

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö: Liite 5 Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit 2000 2015 lukujen valossa Sisältö: Taulukko 1: Kulttuurifoorumien 2000 2015 osallistujien sivu 2 Taulukko 2: Kulttuurifoorumien 2000 2015 partnereiden sivu

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Usko Kemppi teki elokuvaan Minä ja mieheni morsian sekä käsikirjoituksen

Usko Kemppi teki elokuvaan Minä ja mieheni morsian sekä käsikirjoituksen Usko Kemppi ja elokuva Usko Kemppi kotiutui sodasta 1944. Uusikaupunkilainen Ilmari Unho oli ohjaajana Suomi-Filmissä, ja hän järjesti tuttavalleen Usko Kempille työpaikan. Ensimmäisenä työpäivänä Risto

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Ulkomaalaisten asuttaminen Suomeen

Ulkomaalaisten asuttaminen Suomeen Ulkomaalaisten asuttaminen Suomeen 1939-1945 15.11.2016 leitzinger@welho.com antero.leitzinger@migri.fi Keitä ulkomaalaisia Suomessa oli? 2 31.12.1938: ulkomaalaisia 21.158, joista ent. Venäjän / Neuvostoliiton

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

TOIVO SAARENPÄÄ Ms.Mus. 161 COLL. 376

TOIVO SAARENPÄÄ Ms.Mus. 161 COLL. 376 Arkistoluettelo 339 TOIVO SAARENPÄÄ Ms.Mus. 161 COLL. 376 Käsikirjoituskokoelmat SAARENPÄÄ (vuoteen 1906 Herckman), TOIVO HARRAS (1882-1948) Säveltäjä ja kuoronjohtaja Toivo Saarenpää lopetti koulunkäyntinsä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Kuntien ja alueiden Venäjä-yhteistyö

Kuntien ja alueiden Venäjä-yhteistyö Kuntien ja alueiden Venäjä-yhteistyö Suomussalmen kunnan ja Karjalan tasavallan / Kalevalanpiirin välinen kulttuuri-, nuoriso ja opetusyhteistyö 14.4.2016 Suomussalmen kunta / Asta Tolonen Kalevalan piiri

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutin arkiston aarteita. Riku Kauhanen FM, Arkistoharjoittelija Siirtolaisuusinstituutti

Siirtolaisuusinstituutin arkiston aarteita. Riku Kauhanen FM, Arkistoharjoittelija Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituutin arkiston aarteita Riku Kauhanen FM, Arkistoharjoittelija Siirtolaisuusinstituutti Arkisto Arkisto koostuu instituutin omasta virkaarkistosta sekä siirtolaisuutta käsittelevästä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö

Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut 6.6.2013 7.6.2013 1 Rinnakkaisjulkaiseminen tutkimusten valossa Lähde: Bo-Christer Björk ym.:

Lisätiedot

Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa

Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa Pirkkalan Vanha kirkko Valmistunut 1921 Vihitty käyttöön 3.7.1921 Arkkitehti Ilmari Launis Urut Kirkon kellot Kangasalan Urkutehdas 16-äänikertaiset (1972) Bachumin

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite )

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite ) KASIKIRJOITUSARKISTO ARKISTOLUETTELO A 1 Arkistokaavan mukaan pysyvasti Kupiaisen kokoelma 1 Unto Kupiaisen osaan lisatty aineisto : Bc Puheet, esitelmat, luennot ; Be Paivakirjat ja muistiinpanot ; BI

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

HILDA matka muistoihin

HILDA matka muistoihin HILDA matka muistoihin HILDA vie ikäihmisen elämykselliselle matkalle nauttimaan lapsuuden ja nuoruuden ajan muistoista ja tunteita herättävästä musiikista. Helppokäyttöinen palvelu yhdistää ennennäkemättömällä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu

Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu Koulun historiasta Avattu 1.syyskuuta 1994 106 oppilasta lähti uuteen kouluun Lukuvuosi 2013-2014 920 oppilasta 889 opiskelee suomen kieltä, 34 vepsän kieltä, 130

Lisätiedot

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu 1/6 Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Hella Wuolijoki Ella Murrik Syntynyt: 22 heinäkuuta 1886 Helme, Viro Kuollut: 2 helmikuuta 1954 ( 67v) Helsinki Kansalaisuus:

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot