Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Kokouksen työjärjestys 6 4 Kokousaikataulu 2015 kevät 7 5 Ero tietyistä luottamustehtävistä/ Oiva Tanskanen 9 6 Arviointikertomus 2013/ raportti 11 7 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet Hailuodon kunnan sijoitustoiminnan perusteet 15 9 Poistosuunnitelman muuttaminen/ suunnitelmapoistojen perusteet Lainan antaminen Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyminen Perusopetuksen lisäresurssit/ kuntalaisaloite Kiireellisenä käsiteltävät asiat Kokouksen päättäminen 24

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pramila Sauli valtuutettu, puheenjohtaja Henttu Taru valtuutettu Iljana Mikko valtuutettu Juola Raija valtuutettu Ketola Markku valtuutettu Louhimaa Raili valtuutettu Maikkola Minna valtuutettu Rantasuo Pirkko valtuutettu Sauvola Kaarina valtuutettu Sauvola Leo valtuutettu, 1.vpj Siekkinen Teija valtuutettu Tanskanen Oiva valtuutettu Tönkyrä Kalevi valtuutettu Kokko Jukka varavaltuutettu Roukala Aki varavaltuutettu Välimäki Marko varavaltuutettu POISSA Kalaja Matti valtuutettu Kittilä Charlotta valtuutettu, 2.vpj Ranta Timo valtuutettu Rapinoja Susanna valtuutettu MUU Karinen Tero Kunnanjohtaja Parrila Maarit vt.kunnansihteeri Heikkinen Sisko koulutoimenjohtaja-rehtori klo ALLEKIRJOITUKSET Sauli Pramila Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodossa Markku Ketola Pöytäkirjantarkastaja Marko Välimäki Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt 1 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksesta on annettava samassa ajassa yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 valtuutettua on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 12 mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä postitettu valtuutetuille samana päivänä Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 13 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kuultiin ennen kokouksen alkua klo kuntajakoselvittäjien selostus Oulun seudun kuntajakoselvityksestä ja selvittäjien esityksestä.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kvalt 2 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon maanantaina, joten pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Ketola ja Marko Välimäki.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kokouksen työjärjestys Kvalt 3 Kokouskutsun mukana on esityslista käsiteltävistä asioista. Kunnanvaltuusto päättää esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kokousaikataulu 2015 kevät 16/00.02/2015 Khall Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kokousten koollekutsumismenettelystä säädetään valtuustontyöjärjestyksen 8 :ssä. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa hallintosäännön mukaisesti. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Toimielimen kokouksen koollekutsumisesta säädetään hallintosäännössä. Kokousaikataulu: Khall 9.2. Khall Kvalt (Aloitteet) 9.3. Khall Valtuustoseminaari (kuntastrategia) Khall Khall (var.) Khall Kvalt (Kuntastrategia) 4.5. Khall Khall 3.6. Kvalt (Tilinpäätös 2014) Khall Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kevään kokousaikataulun ja esittää valtuustolle, että se kokoontuisi esitetyn aikataulun mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus korjasi valtuustolle esitettäviä kokouspäivämääriä valtuuston puheenjohtajiston pyynnön mukaisesti. Kvalt 4 Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Ero tietyistä luottamustehtävistä/ Oiva Tanskanen 25/ /2014 Khall Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Oiva Tanskanen pyytää eroa päivätyllä kirjeellä perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävistä. Henkilö on valittu kunnanvaltuuston päätöksellä kunnanhallituksen puheenjohtajaksi jäljelle olevaksi kaudeksi Henkilö on toiminut perusturvalautakunnan varapuheenjohtajana sekä kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtajana. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto: 1. myöntää Oiva Tanskaselle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä valtuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä 2. valitsee uuden henkilön valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi 3. valitsee uuden jäsenen perusturvalautakuntaan ja nimeää lautakunnalle varapuheenjohtajan Hyväksyttiin yksimielisesti Oiva Tanskanen ei osallistunut esteellisenä (HL 28 kohta 1) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kalevi Tönkyrä tämän asian osalta. Kvalt Kunnanvaltuusto päättää: 1. myöntää Oiva Tanskaselle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä valtuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä. 2. valita uudeksi valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi Oiva Tanskasen esityksestä Charlotta Kittilän. 3. valita uudeksi perusturvalautakunnan jäseneksi ja samalla lautakunnan varapuheenjohtajaksi Charlotta Kittilän esityksestä Markku Ketolan. Oiva Tanskanen ei esteellisenä (KL 52 1.mom) osallistunut 1. asiakohdan käsittelyyn ja poistui paikaltaan asiakohdan käsittelyn ajaksi.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kvalt 5 Kohdan kolme uuden jäsenen valinnassa perusturvalautakuntaan on käsittely jäänyt kesken. Kunnanvaltuusto päätti valita perusturvalautakunnan varajäseneksi Markku Ketolan tilalle Oiva Tanskasen esityksestä Hannu Viitaluoman. Jakelu valitut

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Arviointikertomus 2013/ raportti 28/ /2014 Khall Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanvaltuusto on kokouksessaan käynyt keskustelun arviointikertomuksen pohjalta vuoden 2013 tavoitteista ja toteutumisesta sekä merkinnyt tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen tiedoksi. Valtuusto on velvoittanut päätöksellään kunnanhallituksen raportoimaan valtuustolle lokakuun 2014 loppuun mennessä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan laatinut yhteenvedon vuoden 2013 arviointikertomukseen sisältyvistä toimenpide-ehdotuksista tiedoksi kunnanhallitukselle. Arviointikertomus sisältää toimenpide ehdotuksia toimenpide-ehdotuksia kaikille kunnan palvelualueille. Kunnanjohtaja: Arviointikertomuksesta ja valtuuston päätöksestä toimitetaan ote lautakunnille, johtaville viranhaltijoille ja kirjanpitäjälle. Lautakuntia ohjeistetaan käsittelemään seuraavassa kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2013 ja raportoimaan osaltaan kunnanhallitukselle niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Hyväksyttiin yksimielisesti Khall Hallintopalvelut on laatinut toimenpideraportin arviointikertomuksesta 2013 selontekona niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Arviointikertomuksen huomioista on pyydetty lausunnot lautakunnilta. Toimielimet ovat käsitelleet asiaa loppuvuodesta Tarkastuslautakunta on laatinut tarkastuskertomuksen kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2013 ja velvoittanut kunnanhallituksen raportoimaan valtuustolle lokakuun loppuun 2014 mennessä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan 2013 mm. että henkilökunnalle ja luottamusmiehille järjestetään koulutusta sisäisen valvonnanohjeesta ja että pienhankintojen menettelytapaohje laajennetaan kattamaan myös kansallisia hankinnoissa noudatettavat menettelytavat. Lisäksi kertomuksessa on kiinnitetty huomiota kunnan operatiivisen toiminnan

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kannalta keskeisiin toimintoihin kuten hyvinvointisuunnitelman hyödyntämiseen, tiedotusohjeiden ajanmukaisuuteen, palkkiosääntöön, kuntastrategiaan, henkilöstötilinpäätökseen, sijaisten tarveselvitykseen, raportoinnin kehittämiseen, arkistosäännön päivitykseen, investointien ylityksiin, konserniohjaukseen, talousarviomittareihin, poistoihin ja raportointiin. Tarkastuslautakunnan rooli on kuntalain mukaan arvioida poliittisen ohjauksen toteuttamista ja tuloksellisuutta. Tilintarkastaja esittää taas arvion toiminnan oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan näkemys siitä miten kunnanhallitus ja muut ovat onnistuneet valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisessa sen sisältöä ei säädellä laissa. Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen p Kunnanjohtaja: Kunnanhalitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi toimenpideraportin arviointikertomuksesta Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Toimenpideraportti arviointikertomuksesta 2013

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet / /2015 Khall Valtuuston työjärjestyksen 5 mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi luetteloa käsitellessään todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kuntalain 28 1 mom. mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (kuntalaisaloitteet). Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Liitteen luettelossa on esitetty kesken käsittelyn olevat sekä tehdyt aloitteet ajalla Luettelosta ilmenee aloitteiden käsittely toimielimissä. Kirjallisia valtuustoaloitteita tehtiin yksi kappale ja kuntalaisaloitteita kaksi kappaletta. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tietoon saapuneet valtuustoaloitteet. Kunnanhallitus esittää valtuustoa toteamaan kuntalaisaloitteen kevyen liikenteen väylän jatkorakentamisen edellytysten selvittämisestä loppuun käsitellyksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 7 Asiassa käydyssä keskustelussa Raili Louhimaa teki Aki Roukalan ja Pirkko Rantasuon kannattamana esityksen, että kevyen liikenteen väylän jatkorakentamisen edellytysten selvittämistä jatketaan. Jatkoselvityksessä selvitetään vaihtoehtoisten päällysteratkaisujen kustannukset, Hailuodon maaperän vaikutukset rakennuskustannuksiin sekä hankkeen sosiaaliset vaikutukset. Hankkeen rahoitusmahdollisuudet selvitetään pidemmältä ajanjaksolta. Asiassa järjestetään kuntalaisille keskustelu- ja tiedotustilaisuus. Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen. Koska asiassa tehtiin päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin asiassa äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä, jossa päätösesitystä kannattavat äänestivät JAA ja tehtyä esitystä kannattavat äänestivät EI.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suoritetussa äänestyksessä Raili Louhimaan esitystä kannatti kolme (3) valtuutettua (Louhimaa, Rantasuo ja Roukala) ja päätösesitystä kannatti yksitoista (11) valtuutettua (Juola, Ketola, Kokko, Maikkola, Pramila, Sauvola K, Sauvola L, Siekkinen, Tanskanen, Tönkyrä ja Välimäki). Tyhjää äänesti kaksi (2) valtuutettua (Henttu ja Iljana). Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi on tullut kunnanhallituksen päätösesitys äänin Liitteet Liite 2 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2014 Jakelu Aloitteiden jättäjät

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hailuodon kunnan sijoitustoiminnan perusteet 12/ /2015 Khall Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Hailuodon kunnansijoitus- ja rahoitustoiminnan periaatteet on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2003.Toiminnan perusteita on tarpeellista päivittää. Ohjeen mukaan keskeiset instrumentit ovat korkoinstrumentit ja luottokelpoisuus on määritelty AAA-BBB luokkiin. Markkinatilanteesta johtuen kunnan sijoitussalkku on pääosin kotiutettu Uuteen ohjeeseen on otettu määrittely yhteiskunnallisista velvoitteista, toimialasijoittamisen periaatteet, sekä kassavarojen sijoittamisen perusteet. Luottokelpoisuus luokkia on jonkin verran lievennetty ja tarkennettu. Ohje on laajennettu koskemaan myös osakkeita sekä yritysten joukkovelkakirjoja sekä välillisiä valuuttariskejä. Hajautuksen perusteet on kirjattu ohjeeseen. Salkun hoito on edellisellä kaudella hoidettu konsultatiivisella varainhoitosopimuksella. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy keskustelun ja evästää sijoitustoiminnan perusteiden määrittelystä sekä salkunhoidon ja sijoitustoiminnan kirjapidollisen käsittelystä. Hyväksyttiin yksimielisesti ja päättettin kutsua salkunhoitaja esittelemään vaihtoehtoja. Khall Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Kunnanhallitus käy periaatekeskustelun kunnan sijoitustoiminnan perusteista ja vaihtoehdoista asiantuntijaa kuultuaan. Oheismateriaali: Kunnan sijoitus- ja rahoitustoiminnan periaatteet, Hailuodon kunnan sijoitustoiminnan perusteet, luonnos Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sijoitustoiminnan perusteiden hyväksymistä.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 8 Hyväksyttiin yksimielisesti. Hailuodon kunnan sijoitustoiminnan perusteet liitteeseen tehtiin teknisiä korjauksia. Liitteet Liite 3 Hailuodon kunnan sijoitustoiminnan perusteet

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Poistosuunnitelman muuttaminen/ suunnitelmapoistojen perusteet 17/ /2015 Khall Poistosuunnitelman tarkoituksena on saada pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot vähennettyä sitä mukaan kuin ne kerryttävät tuloa tai vaikuttavat tuotannontekijänä. Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Pysyviä vastaavia ovat kunnan tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet sekä muut sijoitukset. Poistosuunnitelman tulee olla etukäteen laadittu suunnitelma siitä, miten hyödyke vaikuttaa tuotannontekijänä. Poistoa ei voida jättää tekemättä tai poistosuunnitelmaa muuttaa sillä perusteella, että jälkikäteen havaitaan tulon jonakin vuonna jääneen vähäiseksi tai sitä ei olisi syntynyt ollenkaan. Hailuodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman mukaiset poistoajat ja -poistomenetelmän ( ). Kunnanhallitus on takistanut hyödykeryhmäkohtaisia poistoaikoja Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen alarajojen mukaisesti ( ). Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan 2013 esittänyt kiinteistökohtaisten poistoaikojen tarkastamista. Poistojen tarkistamiseksi on laadittu suunnitelmapoistojen perusteet, joiden perusteella laaditaan hyödykeryhmäkohtainen poistosuunnitelma. Hallintosäännön mukaisesti valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat ja vahvistaa poistonalaisen käyttöomaisuuden hankinnan alarajan. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Oheismateriaali: Suunnitelmapoistojen perusteet, Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset suunnitelmapoistojen perusteet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 9 Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suunnitelmapoistojen perusteet liitteeseen tehtiin teknisiä korjauksia. Liitteet Liite 4 Suunnitelmapoistojen perusteet

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lainan antaminen Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle Khall Hailuodon laajakaista osuuskunta pyytää, että sille myönnetään laina laajakaistaverkon rakentamiseen ja sen rakennusaikaiseen rahoittamiseen. Lainan ehdot ovat seuraavat: 1. laina on kiinteäkorkoinen; 2,0 %:n vuotuinen korko, jota kunnanvaltuuston päätöksellä voidaan muuttaa 2. laina-aika on 15 vuotta, 3. lyhennyksistä vapaata ovat kaksi ensimmäistä vuotta, 4. vapaavuosien jälkeen lainaa lyhennetään puolivuosittain, 5. lainan nosto tapahtuu vuoden 2015 alkaen, 6. velallisella on vapaa lainan takaisinmaksuoikeus Lainan vakuutena on osuuskuntakokouksen päätös ja sopimus ensisijaisesta omistusoikeuden luovuttamisesta Hailuodon kunnalle, kunnan sitä vaatiessa. Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen P Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää euron suuruisen lainan Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle laajakaistaverkon rakentamiseen ja sen rakennusaikaiseen rahoittamiseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Timo Ranta ei osallistunut esteellisenä (HL 28 kohta 5) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Kvalt 10 Asiassa käydyssä keskustelussa Pirkko Rantasuo teki Taru Hentun kannattamana esityksen, että lainaa ei myönnetä ennen lisäselvityksiä. Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen. Koska asiassa tehtiin päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin asiassa äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä, jossa päätösesitystä kannattavat äänestivät JAA ja tehtyä esitystä kannattavat äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä Pirkko Rantasuon esitystä kannatti kaksi (2) valtuutettua (Rantasuo ja Henttu) ja päätösesitystä kannatti neljätoista (14) valtuutettua (Iljana, Juola, Ketola, Kokko, Louhimaa, Maikkola, Pramila, Roukala, Sauvola K, Sauvola L, Siekkinen, Tanskanen, Tönkyrä ja Välimäki)

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi on tullut kunnanhallituksen päätösesitys äänin Valtuutetuille jaettiin Hailuodon laajakaistaosuuskunnan laatima selvitys osuuskunnan toiminnasta ja taloudesta vuosille Liitteet Liite 5 Hailuodon laajakaistaosuuskunnan toiminta ja rahoitus vuosille Jakelu Hailuodon laajakaistaosuuskunta

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyminen 22/ /2015 Khall Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto on suositellut kuntia tekemään kunnanjohtajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan kunnan poliittisen johdon ja kunnanjohtajan kesken yhteisistä pelisäännöistä. Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa. Johtajasopimus on asiakirja, jossa määritellään kuntajohtajan työn painopistealueet, avaintehtävät, työn tulosten arviointimenettely ja työnjako poliittisen johdon kanssa. Lisäksi sopimuksessa käsitellään työn ehtoja kuten palvelusuhteen laatua, palkkausta, täydennyskoulutusta, työajan käyttöä ja toimivaltuuksia. Sopimukseen sisällytetään useimmiten myös erokorvauksen myöntämisen edellytykset. Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. Kunnanjohtajasopimus saatetaan tiedoksi valtuustolle. Tero Karinen on toiminut Hailuodon kunnan vt.kunnanjohtajana lähtien ja alkaen vakinaisessa virassa. Kunnanjohtajasopimus on neuvoteltu yhteistyössä kunnanhallituksen ja Tero Karisen kanssa. Ehdotus kunnanjohtajasopimukseksi esitellään kokouksessa. Kunnan puolesta kunnanjohtajasopimuksen allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanjohtaja: Päätösesitys annetaan kokouksessa. Asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallitus hyväksyy kunnajohtajasopimuksen ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Tero Karinen ei osallistunut esteellisenä (HL 28 kohta 1) asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä. Kvalt 11 Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 6 Kunnanjohtajasopimus

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Perusopetuksen lisäresurssit/ kuntalaisaloite 21/ /2015 Kvalt 12 Hailuodon kuntaan on saapunut Tiina Lapolan kuntalaisaloite perusopetuksen lisäresurssien saamiseksi. Aloitteessa on kiinnitetty huomiota alakoululaisten oppimisympäristön ongelmiin. Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että Hailuodon kunta toimii lastensa ja etuja ajatellen ja toteuttaa perusopetuksen alaluokilla ryhmäjakoja ryhmäkokojen pienentämiseksi, erityisopettajan toimenkuvan hyödyntämisen ainoastaan erityisopetukseen, koulunkäynnin ohjaajan ja avustajan toimien kokoaikaistamiset, sekä koulukuraattoripalvelun viikoittaisen saatavuuden sekä koulupsykologipalvelujen riittävän saatavuuden. Aloite on esitetty kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä. Kuntalaisaloiteen on allekirjoittanut yhteensä 31 henkilöä, mikä on yli 2 % kunnan äänioikeutetuista. Valtuusto lähettää aloiteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi siten, että aloite obn otettavissa valtuuston käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireelletulosta (KL 28 ). Aloite lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Tiina Lapola esitteli jätettyä aloitetta. Sisko Heikkinen kommentoi jäettyä aloitetta. Liitteet Liite 7 Kuntalaisaloite perusopetuksen lisäresurssien saamiseksi Jakelu Sivistyspalvelut

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kiireellisenä käsiteltävät asiat Kvalt 13 Asiakohdassa käsitellään valtuustolle mahdollisesti kiireellisenä tuotavat asiat sekä keskustellaan muista asioista. Merkittiin tiedoksi valtuustolle jätetyn kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta: Pirkko Rantasuo ja Raili Louhimaa jättivät aloitteen kunnan www-sivujen kehittämisestä. Pirkko Rantasuo ja Raili Louhimaa jättivät aloitteen esteettömästä Hailuodosta

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kokouksen päättäminen Kvalt 14 Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

23 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE Kunnanvaltuuston päätöksiin , ei voi hakea muutosta, koska päätös on luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista. Kunnanvaltuuston päätöksiin , 7-10, ja 14 voi hakea muutosta valittamalla valitusosoituksessa ilmenevällä tavalla. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, OULU käyntiosoite Isokatu 4, 3. krs, OULU puhelin sähköposti pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi faksi virka-aika klo Valitusoikeus Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen. Valituksen peruste Valituksen saa tehdä silla perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika Valitus on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusasiakirjat lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin aikaisin, että se on hallintooikeuden postilokerossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden työajan päättymistä. Tiedoksisaanti Asianosainen ja oikaisuvaatimuksen tehnyt ovat saaneet päätöksestä tiedon, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä päivänä siitä, kun valituksen alaisen päätöksen sisältävä kirje on jätetty postin kuljetettavaksi (postin leima kirjekuoressa). Kuntalainen on saanut tiedon päivänä, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5 momentin mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusajan laskeminen Valitusajan laskeminen aloitetaan päätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole hallinto-oikeuden työpäivä, voi valituksen jättää hallinto-oikeudelle vielä seuraavana työpäivänä. Valitusasiakirjat Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos- kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituksessa on mainittava päätös, johon haetaan muutosta, muutosvaatimus sekä vaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan allekirjoitettava. Valitukseen liitetään valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna sekä kirjekuori, joka osoittaa päivän, jolloin valituksenalainen päätös on annettu postin kuljetettavaksi taikka muu selvitys tiedoksisaannista. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot