TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE"

Transkriptio

1 confused sources on source counts. - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 401(3): [A1] TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE Aakkula*, J. & Ahokas, I. 2010: Viisi vaihtoehtoista skenaariota Suomen maa- ja elintarviketaloudelle. Tieto&trendit 1/2010. ss [e1] Aalto, H-K. 2010: Miten tutkimme tulevaisuutta? Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turku: Turun yliopisto, 90 s. [d5] Aalto, H-K. 2010: Tulevaisuudentutkimuksen tieteelliset menetelmät. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turku: Turun yliopisto, 26 s. [d5] Ahlqvist*, T.; Bäck*, A.; Halonen*, M. & Heinonen, S. 2010: Road-mapping the societal transformation potential of social media. Foresight 12(5):3-26 ( kv. referoitu artikkeli). Bingley, UK. [A1] Aho, S. & Kaivo-oja, J. 2010: Suomalaisten pörssiyritysten vakavaraisuuden kehitys vuosina Kansantaloudellinen aikakauskirja 16(3): [a1] Ahokas, I. & Aakkula*, J. 2010: Viisi skenaariota Suomen maa- ja elintarviketalouden tulevaisuudesta. Teoksessa: Niemi, J. & Rikkonen, P. (toim.): Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointihanke Miten käy kotimaisen elintarvikeketjun? MTT Raportti 7/2010. ss URL: [b1] Ahokas, I. 2010: Hyvinvointialan osaamistarpeiden ennakointi. Yhteenveto Hyvinvointialan tulevaisuuden näkymiä Satakunnassa -työpajasta.tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 15 s. URL: [d1] Ahvenainen, M.; Heinonen, S. & Hietanen, O. 2010: Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen - hankkeen loppuraportti. Tutu-julkaisuja 1/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 36. [d4] Ahvenainen, M.; Heinonen, S. & Hietanen, O. 2010: Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen loppuraportti. Liiteosa. Tutu- ejulkaisuja 3/2010. Turku: Turun yliopisto,tulevaisuuden tutkimuskeskus, 104 s. [d4] Ahvenainen, M. & Hietanen, O. 2010: Matkalla biokauteen miten verkottunut bioketju punotaan? Case Varsinais-Suomi. Tutu-julkaisuja 2/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 58 s. [d4] Auffermann, B. & Allievi, F. 2010: Changing energy production, emerging technologies and regional security. In: Barbir, F. & Ulgiati, S. (eds.): Energy options impact on regional security. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Springer Science + Business Media B.V pp [A3] 426

2 Aufferman, B. & Luukkanen, J. 2010: LUST - Land-use: Synergies and Trade-offs between Energy and Food Production. Paper presented in the conference Decarbonising Strategies for the Global Energy System, Salzburg, Austria [A4] Engblom, J.; Kantola, S-P. & Kaivo-oja, J. 2010: Age Cohorts and Structural Analysis of Consumption: European Consumer Preferences in Implications for Science and Technology. Research Report. Innova Europe. DG Industry & Enterprise. Brussels. 51 p. [D4] Hakkarainen*, O. & Käkönen, M. (toim.) 2010: Kenen ilmasto? Helsinki: Like, 204 sivua. [c2] Heinonen, S.2010: Rethinking the critical triangle between humans, nature and technology. World affairs. The Journal of International issues 14 (3): [A1] Heinonen, S. 2010: Muutoksen sietämätön pakko. Kolumni. Farmasia-lehti 1-2/2010 ( ), s. 17. [d1] Heinonen, S Etätyö on ekoteko kun sen oikein oivaltaa. Ympäristöasiantuntija 3/2010, [d1] Heinonen, S. 2010: Ubitrendit ja ubiteknologia Virtuaalipuheenvuoro Ubitrendit2020 hankkeen Porissa pidettyyn tulevaisuustyöpajaan. URL: [i1] Heinonen, S. 2010: Luovasti kestävät kaupungit hitauden keitaina. Kestävän kehityksen iltamat "Näkökulmia kestävään elämään". Studia generalia "Kestävät kaupungit & slow life" Turun kaupunginkirjasto. 38 ppt slides. URL: https://online.tse.fi/p [i1] Heinonen, S. 2010: Hidas elämä ja työ paradoksi vai potentiaali? Futura 1/2010: [b1] Heinonen, S. 2010: Kurkistuksia kaupunkiasumisen tulevaisuuksiin. Tulevaisuusklinikan tulokset. etutu-julkaisuja 5/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 46 s. [d4] Hietanen, O. 2010: Taustamateriaalia Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelman päivitykseen. Tutuejulkaisuja 1/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 125 s. [d4] Hietanen, O. 2010: Onnellinen ja kestävä Varsinais-Suomi eli visio ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä Varsinais-Suomesta. Tutu-ejulkaisuja 2/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 15 sivua. [d4] Hietanen, O. 2010: Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus, Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon visiot ja ennakointi-ohjelmasta Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelman julkaisuja, 38 p. [d5] Hietanen, O. 2010: Näkökulmia sosiaalisen median ja osaamisen tulevaisuuteen. Teoksessa: Lankinen, T. (toim.) & Mikama, A. (kuv.): Koulu 3.0. Helsinki: Opetushallitus,. 13 s. [d2] Häkkinen, L.; Nummela, N. & Taalas, S. 2010: Boundary conditions of acquisition in media Nordic perspective. In Hultén, O., S. Tjernström & S. Melesko (eds.) Media mergers and the Defence of Pluralism. Göteborg: NORDICOM, [A3] 427

3 Inkinen, S. 2010: Heureka! Hyvinvointikeskus ja avoimen innovaation haasteet. Teoksessa: Makkula, S.; Mäkinen, S. & Huhta, E. (toim.): Hyvinvointipalvelut 2.0. Tulevaa ennakoiden, menneestä ammentaen, ss Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Lahti: Lahden vanhusten asuntosäätiö. [b2] Inkinen, S. 2010: Aikalaiskeskustelua ja tulevaisuuskuvia: informaation aika, sosiaalinen media, avoimet innovaatiot. Teoksessa: Saastamoinen, S. (toim.): Julkinen kunta media, viestintä ja vuorovaikutus, Seminaarikirja. 39. Kunnallistieteen päivät. Kunnallistieteen yhdistys Föreningen för kommunalvetenskap ry. [b3] Jokinen, L. 2010: Tulevaisuus käsissämme tulevaisuustietoinen strategiatyö. Teoksessa: Haapala, A. & Niemi, K. (toim.): Tulevaisuustietoinen kehittäminen. Hyvinvoinnin ja kulttuurin ammattikorkeakoulutuksen suuntaviivoja etsimässä. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia ja raportteja 58, [b2] Jusi, S. 2010: Hydropower and Sustainable Development - Case Study of Lao PDR. In: Aravossis, K. & Brebbia, C. A. (eds.) Environmental Economics and Investment Assessment III. Wessex Institute of Technology, UK WIT Transactions on Ecology and the Environment, pp URL: [A4] Kaartemo, V. & Kaivo-oja, J. 2010: Finland 2050 in the Perspective of Global Change. In: Europa Quo Vadis? A Lower Silesian Conference. Antoni Kuklinski, Janislaw Muszynski, Grzegorz Roman & Jan Waszkiewicz (Eds.) Marshal s Office of Lower Silesia. Lower Silesia Foundation for Regional Development. Wroklaw, Poland, pp [A3] Kaartemo, V.; Kaivo-oja, J. & Inkinen, S. 2010: Insufficient R&D as a Determinant of Poor Service Competitiveness in OECD Countries. In: Huizingh, Eelko & Conn, Steffen & Torkkeli, Marko & Bitran, Iain (eds.), The Dynamics of Innovation: Proceedings of The XXI ISPIM Annual conference, Bilbao, Spain 6-9, June [A4] Kaisti, H. & Käkönen, M. 2010: Networks of Power: Development Banks and Energy Security in the Mekong Region. Proceedings of Security in Futures Security in Change, Annual Conference of the Finland Futures Research Centre and the Finland Futures Academy on 3-4 June, 2010, Turku, Finland. [a4] Kaisti, H. & Käkönen, M. 2010: Maailmanpankin tähtihanke Laosissa. Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Kaivo-oja, J. 2010: Ennakointi- ja innovaatiotoiminta ikäihmisten uusien hyvinvointipalveluiden suunnittelussa. Teoksessa: Makkula, S.; Mäkinen, S. & Huhta, E. (toim.): Hyvinvointipalvelut 2.0. Tulevaa ennakoiden, menneestä ammentaen, Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, osa 64. Lahti: LAMK. [a3] Kaivo-oja, J. 2010: Ennakointi PK-yrityksissä ja suuryrityksissä. Ennakointi, suunnittelu ja muutosjohtaminen. Teoksessa Ståhle, Pirjo (toim.): Yrityksen kasvun johtaminen. Business review 2/2010. Johtamisen käsikirjat. Helsinki: Kauppalehti, 37 s. [a3] Kaivo-oja, J. 2010: Systemic Aspects of Security Technology in Hospitals. Combining STEEPV Methodology with SWOT Methodologies in Risk Analysis of Hospitals. In: Richman, A.; Shapira, S. C. & Sharan, Y. (eds.): Medical Response to Terror Threat. The NATO Science for Peace and 428

4 Security Programme. IOS Press. Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington D.C. Published in cooperation with NATO Public Diplomacy Division. Sub-Series E: Human and Societal Dynamics. Vol. 65, pp [A3] Kaivo-oja, J. & Kaartemo, V. 2010: EU-27 Long-run Trends in Export and Imports of Commercial Services in the Global Economy: Identification of the Early Warning Signals of the Poor Results of European Business Service. In: Müller, Karel & Roth, Steffen & Zák, Milan (eds.): Social Dimension of Innovation. First Edition. PBtisk, s.r.o. Prbram. Centre for Economic Studies (College of Economics and Management). Prague, pp [A3] Kaivo-oja, J. 2010: Theories of mass communication and innovation journalism. The Seventh Conference on Innovation Journalism. Storytelling in the Time of Creative Destruction. University of Stanford, [A4] Kaivo-oja, J. 2010: The World Wide Web and the New Systemic PFI Structures Emerging: The Futures of Networked Global World, Future Scenarios of Networked Economies and ICT Broadband before the Year ICICI 2010: The Technological Dimension of Innovation. Stuttgart [A4] Kaivo-oja, J. 2010: Systemic innovation thinking as a tool for breakthrough innovations. Baltic Rim Economies (BER), June [B1] Kaivo-oja, J. & Koskinen, J. 2010: Changing European Consumer Preferences before the Year 2030: Implications for Science and Technology. 25 pages. Innova Europe. A Special Report to DG Industry and Enterprise. Brussels.[D4] Kaivo-oja, J. 2010: Innovaatiojournalismi ja -yhteiskunta median haasteena (yliöjuttu). Turun Sanomat [e1] Kaivo-oja, J. 2010: Design-based Branding Plus X: Discovering Dynamics and New Opportunities of Value Creation. Design Discussions 1/2010, pp [E1] Karlsson-Vinkhuyzen, S. I. 2010: 'The United Nations and Global Energy Governance: Past Challenges, Future Choices', Global Change. Peace and Security, 22 (2): [A1] Karppinen*, A.; Oikarinen*, E. & Kaivo-oja, J.2010: Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön rakennusprojektin alueelliset tuotanto- ja työllisyysvaikutukset. Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk 116, No 2, s [a1] Kauhanen, E.* & Kaivo-oja, J. 2010: Innovation diffusion and innovation journalism: Key IDmodels and innovation journalism challenges. The Seventh Conference on Innovation Journalism. Storytelling in the Time of Creative Destruction. University of Stanford, [A4] Kirveennummi, A. 2010: Mat, måltid, minne. Recension av Yrsa Lindqvists bok Mat, Måltid, minne av SLS. Budkavlen 2010, [B1] Kirveennummi, A. 2010:Tulevaisuutta luovasta taloudesta. Asiantuntijoiden kokemuksia luovan talouden kehittämisen haasteista. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, Luovan talouden strateginen hanke. 40 s. [d4] 429

5 Kirveennummi, A. 2010: Toward The Future With The Creative Economy. Experts' experiences of the concept of the creative economy and development practices. Helsinki, Ministry of Employment and the Economy. Development Strategy for the Creative Economy. 47 p. URL: [d4] Kourula*, A. & Laasonen, S. 2010: Nongovernmental Organizations in Business and Society, Management, and International Business Research: Review and Implications from 1998 to Business & Society 49(1): [A1] Kotilainen*, S.; Siivonen, K. & Suoninen*, A. 2010: Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia. Verkkojulkaisuja 31. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura 2010, 36 s. [c1] Koskela, M. 2010: Experts views on environmental impacts and their measurement in forest industry. Abstract presented in 11th EBEN Research Conference 2010 "From Theory to Practice How Does Business Ethics Matter?" June 14 16, 2010 Tampere, Finland. [D3] Koskela, M. 2010: Reporting environmental aspects: Case study on Finnish forest industry. In: Bertola, L. (ed.): Programme & Abstract Book. Third International Conference on Eco-Efficiency: Modelling and Evaluation for Sustainability: Guiding Eco-Innovation and Consumption. Egmond aan Zee, Netherlands, 9-11 June [D3] Kumpu*, V. & Kurki, S. 2010: The Futures of Climate Change in Journalism. Security in Futures Security in Change conference June , Turku, FI. [b3] Kuosa, T. 2010: Futures Signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information. Futures 42 (2010): [A1] Kurki, S. 2010: Which Way to the Future? Backcasting scenarios for understanding the media landscape change in Finland. IJ-7 Stanford Conference, 7-9 June, 2010, Palo Alto, US. [b3] Käkönen, M. 2010: Kuinka vedestä tuli ihmisen omaisuutta? Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Käkönen, M. & Mäkinen*, V. 2010: Joen ja kanavien kulttuuri Vietnamissa. Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Laakso, K.; Linturi, H. & Rubin, A. 2010: Delphi Analysis: The Role of Regulation in the Mobile Operator Business in Finland. In PICMET 2010 Proceedings, July 18-22, Phuket, Thailand.[B3] Laasonen, S. 2010: The Role of Stakeholder Dialogue: NGOs and Foreign Direct Investments. Corporate Governance - The International Journal of Business in Society 10(4): [A1] Lahti*, P. & Heinonen, S. 2010: Mitä asiantuntijat näkevät asumisen tulevaisuudessa? Teoksessa: Juntto, A. (toim.): Asumisen unelmat ja arki. Suomalainen asumisen muutoksessa. 1.p. Helsinki, ss [a3] 430

6 Lauttamäki, V. & Heinonen, S. 2010: Vähäisten päästöjen Suomi 2050, Raportti ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon skenaariotyöstä. etutu 8/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 43 s. [d4] Linturi*, J.; Linturi*, H. & Rubin, A Delfoi siltaa rajanylityksiä. Teoksessa: Laitinen, S. (toim.): Uudistuva aikuiskoulutus. Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Tutkimuksia ja raportteja 49, [b2] Luukkanen, J. 2010: Renewable Energy Policy Planning. Future Resource Economy and Policies in Laos till the Year 2020 (FREPPLA2020) workshop , Thakhek, Laos. [B3] Luukkanen, J. 2010: LaoLinda energy scenarios for Laos. Future Resource Economy and Policies in Laos till the Year 2020 (FREPLA2020) workshop , Thakhek, Laos. [B3] Majanne*, Y.; Luukkanen, J.; Leppänen*, J. & Korkeakoski, M. 2010: Rice husk gasification based distributed energy production, Case study Batt Daeng Electricity Company, Cambodia. Proceedings of the conference 15 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura Simposio Internacional de Generacion Distribuida, Habana, Cuba [A4] Molle*,F. & Foran*, T. & Käkönen, M. (eds. ) 2010: Contested Waterscapes in the Mekong Region: Hydropower, Livelihoods, and Governance. Singapore: ISEAS, pp [c2] Myllylä, Y. 2010: Pohjoinen, suurvallat ja Suomi. Muuriankkuri. Kolumni, joulukuu Puolustusvoimien rakennuslaitoksen sidosryhmälehti. [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktisen meriteknologiaosaamisen kysyntä kasvaa. Turun Sanomat, Alakertakirjoitus, [e1] Myllylä, Y. 2010: Suurvaltojen mielenkiinto pohjoiseen kasvaa. Ruotuväki-lehti, Nurkka-kirjoitus. Ruotuväki 17/2010. [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktinen teknologiaosaaminen tuo työtä. Kaleva, Alakerta-kirjoitus, [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktista teknologiaosaamista vahvistettava. Kansan uutiset, Verkkolehti URL: [e1] Myllylä, Y. 2010: Suomen on vahvistettava arktista teknologiaosaamista. Suomenmaa [e1] Myllylä, Y. & Henriksson*, A. 2010: Tohtori Jeffery Robertsin muistolle. Lapin Kansa URL: [e1] Myllylä, Y. & Henriksson*, A. 2010: Sijoitusanalyytikko Jeffery Roberts. Helsingin Sanomat URL: [e1] Myllylä, Yrjö & Antti Henriksson 2010: Monilahjainen analyytikko. URL: URL: [e1] 431

7 Myllylä, Y. 2010: Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille. Teoksessa: Kuusi, O.; Tiihonen, P. & Smith, H. Sopimusten Venäjä Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010. URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet vuoteen Teoksessa Tienari, R. & Pynttäri, V.: De Urbe Uloa 2009 Suomi Euroopassa Oulun kaupunki, Oulun lääninhallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto, Suomen Kotiseutuliitto. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:23. URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus Yhteenveto vähittäiskaupan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi Varsinais-Suomen TEkeskuksen julkaisuja URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Russia s geopolitical focus has moved to the North the development of Murmansk region in the light of three scenarios. Expert article 576, Baltic Rim Economies, Bimonthly Review 4/2010. URL: [d1] Myllylä, Y. 2010: Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittäminen, 43/2010. URL: [d4] Nurmi, T.; Vähätalo, M.; Saarimaa, R. & Heinonen, S. 2010: Ubitrendit 2020: Tulevaisuuden ubiteknologiat. Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja. Tutu-eJulkaisuja 4/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 99 s. [d4] Perälä*, M.; Wuori*, O.; Rikkonen*, P.; Aakkula*, J.& Ahokas, I. 2010: Politiikkamuutosten ennakointi Delfoi-asiantuntijamenetelmällä. Teoksessa: Hopponen, A. (toim.): Maataloustieteen Päivät 2010 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no s. URL: [a4] Ropo*, A.; Taalas, S. & Mäenpää*, M. (eds.). 2010: Creative Economy and Beyond. Conference Proceedings. Helsinki: Aalto University School of Science and Technology, Dipoli/Publication of Creative Industries Finland. URL: pdf. [b1] Rubin, A. 2010: Muuttuvan ajan muuttuvat haasteet: Mihin tulevaisuudentutkimuksen opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota? TVA-julkaisuja 1/2010. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 66 s. [d5] Salonen, S. 2010: Innovation journalism as Futures Journalism? Innovation Journalism 7 (5): 1-11, 18 Nov URL: [A1] Siivonen, K. 2010: Aluekehitystyön ja arjen näkymiä identiteetteihin Varsinais-Suomen saaristossa. Teoksessa: Lehtonen, J. ja Tenkanen, S. (toim.): Ethnology in the 21st century. Transnational reflections of past, present and future. Turku: Turun yliopisto, Kansatiede 2010, s [b2] 432

8 Siivonen, K. 2010: Kulttuurisesti kestävä globaali kylä. Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu. Maaseudun kulttuuriohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3/2010. Helsinki: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2010, s [b2] Siivonen, K. 2010: Puheenjohtajan palsta: Humanistien hiljainen tieto. Ethnos-tiedote 2/2010. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry 2010, s [d1] Siivonen, K. 2010: Vain kipu ja kuolema todella pakottavat hidastamaan. Viikon väite Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, URL: [e1] Siivonen, K. 2010: Taiteen särmällä nuorille hyvinvointia. Sitoumuksia ja toiminta-ajatuksia nuorten tueksi. TUTU-eJulkaisuja 6/2010 ja Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 37. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2010, 24 s. [d4] Siivonen, K. 2010: Selätetty kulttuuriperintö. Selviytymisseikkailu syyskuisessa Lissabonissa ja Portossa. Heritage and Power Lissabonissa. Teoksessa: Elore, vol 17 2/2010. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry 2010, s URL: [b1] Siivonen, K. & Kotilainen, S. 2010: (toim.), Taiteellinen toiminta ja hyvinvointi. Nuorisotutkimuslehti 4/2010. Helsinki: Nuorisotutkimusseura s. [c2] Siivonen, K. & Kotilainen, S. 2010: Voimaa taiteellisesta toiminnasta. Pääkirjoitus. Teoksessa: Nuorisotutkimus-lehti 4/2010. Helsinki: Nuorisotutkimusseura Sirviö*, K. & Jusi, S. 2010: Software Tool for Environmental, Economic and Social Assessment of Road Projects. 16th IRF International Road Federation Conference Proceedings. Paper No Portugal, 25-28, May [B3] Stenvall*, J. & Kaivo-oja, J. 2010: Ideoinnista jokamiehen oikeus. Aamulehti. Yliökirjoitus [e1] Stenvall*, J. & Kaivo-oja, J. 2010: Innovaatiojärjestelmä kaipaa innovaatioita. Kide-lehti 3/2010, [d1] Ståhle, P. 2010: Pääkirjoitus: Tuottaako kansallinen tietopääoma talouskasvua? Tieteessä tapahtuu 28 (4-5): 1-2. [b1]. Ståhle, P. (toim.) 2010: Tieto ja osaaminen kilpailuetuna. Johtamisen käsikirjat. Kauppalehti. URL: [e2] Ståhle, P. 2010: Austria: Towards the Top League of Innovation Driven Economics in Guenter R. Koch (ed.): Austria s Transformation into the Knowledge Society. pp Verlag Holzhausen GmbH, Austria. [D4] Taalas, Saara. (2010). Kohti Hybriditalouden haastetta Keskustelua luovasta taloudesta Suomessa. [Towards the Challenge of Hybrids.] Helsinki: The Ministry of the Employment and the Economy publishing series: Competitiveness 17/2010. URL: 62 s. [d4] 433

9 Varho, V. & Joki, L. 2010: Suomen liikennesektorin tulevaisuus. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen perusteluja.tutu-ejulkaisuja 7/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 20 s. [d4] Vinnari*, M. & Koskela, M. (guest editors) 2010: Special Issue on Consumer Society and Future of Sustainability. Progress in Industrial Ecology 6 (4). [C2] Vinnari*, M. & Koskela, M. 2010: Editorial. Progress in Industrial Ecology. 6 (4): [B1] Lisäksi / Also: Elokuva / Documentary film Dokumenttielokuva Nainen Son La sta Valmistunut 2010 Ohjaus ja kuvaus: Rostislav Aalto* Käsikirjoitus: Rostislav Aalto ja Mira Käkönen Apulaisohjaaja: Mira Käkönen Ääni ja leikkaus: Rostislav Aalto Tuotantopäällikkö ja tulkki: Tam Ngyen Cao Minh* Rahoittajat: Suomen Ulkoasiainministeriö / Av-tuki, Zen Media Tuotanto: Zen Media Yhteistyössä: Yle Yhteistuotannot, Zen Media 2010 [i1] Synopsis: Nainen Son La sta on kuvaus Vietnamin thai-vähemmistöön kuuluvasta naisesta, jonka hiustenkeruumatkaa seurataan Son Lan maakunnan vuoristomaisemissa. Hienovaraisin vihjein tarina liittää naisen elämän osaksi kansainvälistä kauppaa ja Vietnamin modernisaatiota. Son La sijaitsee Luoteis-Vietnamissa Laosin rajalla, jossa thait muodostavat enemmistön. Alueen asukkaiden elämään heittää varjon Kaakkois-Aasian suurin patohanke. [i1] 434

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Publications. Yrjö Myllylä. March 2011. Articles in refereed international scientific journals

Publications. Yrjö Myllylä. March 2011. Articles in refereed international scientific journals Publications March 2011 Yrjö Myllylä Articles in refereed international scientific journals 1. Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev & Vesa Rautio (2008). Where are the hubs and gateways of development? Developments

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Slow Life ja etäisyyksien hallinta

Slow Life ja etäisyyksien hallinta Slow Life ja etäisyyksien hallinta Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/helsingin toimisto Top Ten Futures IX - Etäisyyksien hallinta 2030 Teesejä tavaran liikuttamisen ja

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Eurooppalaisen siirtoverkon suunnittelun lähtökohdat. Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta

Eurooppalaisen siirtoverkon suunnittelun lähtökohdat. Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta Eurooppalaisen siirtoverkon suunnittelun lähtökohdat Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta 2.2.203 2 Sisältö Eri tason verkkosuunnitelmat Eurooppalaiset tuotanto- ja kulutusvisiot Miten visioista johdetaan siirtotarpeet

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Aikajana. Thule. ENVIMAT Jäte IO EF Envimat scen SURE 2012-

Aikajana. Thule. ENVIMAT Jäte IO EF Envimat scen SURE 2012- Aikajana Thule ENVIMAT 2007-2009 Jäte IO 2010-2011 EF Envimat scen 2010 2010-2012 SURE 2012- Koskela, Sirkka, Ilmo Mäenpää, Jyri Seppälä, Tuomas Mattila, ja Marja-Riitta Korhonen. EE-IO modeling of the

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta?

Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta? Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta? 1 Nykymenolla tulemme ylittämään maapallon kestokyvyn 2.5 4 kertaisesti Käytämme nyt maapallon resursseja 1.5 kertaisesti sen mitä se

Lisätiedot

Kun toimeen tartutaan

Kun toimeen tartutaan Kun toimeen tartutaan Tarja Porkka Knudsen 18.1.2012 1 About the (EEA) EU:n erikoisvirasto, 1994 Kerää ja välittää tietoa ympäristön tilasta, suuntauksista ja tulevaisuudesta poliittisen päätöksenteon

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Sirpa Kurppa, prof. Natural Resources Institute Finland (Luke), New business opportunities, Resources smart circular economy 1 Teppo Tutkija

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi

Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi RATKAISUJA lähellä, yhdessä LÖSNINGAR nära, tillsammans SOLUTIONS local, together Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi Stella

Lisätiedot

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä - Katsaus Tekesin rahoitukseen ja palveluihin Risto Setälä Copyright Tekes 02/2010

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Publications September 2011

Publications September 2011 Publications September 2011 Yrjö Myllylä Ten (10) of the most important publications No Information S = Serie number, List of Publications (inc. 141 public.) 1 Myllylä, Yrjö & Maurizio Sajeva & Jari Kaivo-oja

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

350 M ,85*

350 M ,85* 24.10.2016 Tiedot pohjautuvat Euroopan komission 30.9.2016 päivättyyn hanketietokantaan Suomen avainluvut: 350 M 822 12,85* 580 281 140 60 Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus Suomalaisten

Lisätiedot

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa ULKOASIAINMINISTERIÖ Alueellisen yhteistyön yksikkö (ITÄ-30) ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa BIONOVA OY WASTE-OP: WASTE OPPORTUNITIES FOR PROFITS 89

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Kohti nollaenergia-alueita

Kohti nollaenergia-alueita TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kohti nollaenergia-alueita Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille 7.11.2016 TkT Satu Paiho, VTT Määritelmiä nzeb (nearly zero-energy building)/lähes nollaenergiarakennus:

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS 2025 Pelastustoimen skenaarioiden valossa. Palotutkimuksen päivät elokuuta 2011 Espoo Esko Kaukonen

PALOTURVALLISUUS 2025 Pelastustoimen skenaarioiden valossa. Palotutkimuksen päivät elokuuta 2011 Espoo Esko Kaukonen PALOTURVALLISUUS 2025 Pelastustoimen skenaarioiden valossa Palotutkimuksen päivät 2011 23 24 elokuuta 2011 Espoo Esko Kaukonen Pelastustoimen tulevaisuusluotausraati Veikko Peltonen, suunnittelujohtaja,

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Kuntauudistus paikallisen itsehallinnon näkökulmasta

Kuntauudistus paikallisen itsehallinnon näkökulmasta Kuntauudistus paikallisen itsehallinnon näkökulmasta Kunta, kuntalaiset ja palvelut tulevaisuudessa - kuntien uudistamisen perusteet Kansallismuseo, Helsinki 19.2.2013 Arto Haveri Johtamiskorkeakoulu Tampereen

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

EU-hankkeita Baltic SCOPE Baltic LINes Plan4Blue. Riku Varjopuro

EU-hankkeita Baltic SCOPE Baltic LINes Plan4Blue. Riku Varjopuro EU-hankkeita Baltic SCOPE Baltic LINes Plan4Blue Riku Varjopuro Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans Partnerit Merialuesuunnitteluviranomaisia Ruotsi,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Ruralia-instituutin 25-vuotisjuhlaseminaari 25.4.2013 Katja Rinne-Koski Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2.5.2013 1 Monipaikkaisuus: yllättävän

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

Publications. March 2012. Yrjö Myllylä

Publications. March 2012. Yrjö Myllylä Publications March 2012 Yrjö Myllylä Ten (10) of the most important publications No Information S = Serie number, List of Publications (inc. 152 public.) 1 Myllylä, Yrjö & Maurizio Sajeva & Jari Kaivo-oja

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Sosiaalinen media tietolähteenä:

Sosiaalinen media tietolähteenä: Sosiaalinen media tietolähteenä: - Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta - Paikkamuistojen joukkoistaminen Nikkilässä Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta Some-data

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010 2 16.11.2010 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 31. Elokuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle 1.

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1 Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 1 2 Nuclear power generation in the world 440 operational power reactors with 378 GW capacity* (133 GW in EU) 13,5 % of global electricity generation

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Projektin yhteenveto Jari Shemeikka Projektin osatehtäväkokonaisuudet Pientalokaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot