TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE"

Transkriptio

1 confused sources on source counts. - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 401(3): [A1] TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE Aakkula*, J. & Ahokas, I. 2010: Viisi vaihtoehtoista skenaariota Suomen maa- ja elintarviketaloudelle. Tieto&trendit 1/2010. ss [e1] Aalto, H-K. 2010: Miten tutkimme tulevaisuutta? Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turku: Turun yliopisto, 90 s. [d5] Aalto, H-K. 2010: Tulevaisuudentutkimuksen tieteelliset menetelmät. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turku: Turun yliopisto, 26 s. [d5] Ahlqvist*, T.; Bäck*, A.; Halonen*, M. & Heinonen, S. 2010: Road-mapping the societal transformation potential of social media. Foresight 12(5):3-26 ( kv. referoitu artikkeli). Bingley, UK. [A1] Aho, S. & Kaivo-oja, J. 2010: Suomalaisten pörssiyritysten vakavaraisuuden kehitys vuosina Kansantaloudellinen aikakauskirja 16(3): [a1] Ahokas, I. & Aakkula*, J. 2010: Viisi skenaariota Suomen maa- ja elintarviketalouden tulevaisuudesta. Teoksessa: Niemi, J. & Rikkonen, P. (toim.): Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointihanke Miten käy kotimaisen elintarvikeketjun? MTT Raportti 7/2010. ss URL: [b1] Ahokas, I. 2010: Hyvinvointialan osaamistarpeiden ennakointi. Yhteenveto Hyvinvointialan tulevaisuuden näkymiä Satakunnassa -työpajasta.tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 15 s. URL: [d1] Ahvenainen, M.; Heinonen, S. & Hietanen, O. 2010: Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen - hankkeen loppuraportti. Tutu-julkaisuja 1/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 36. [d4] Ahvenainen, M.; Heinonen, S. & Hietanen, O. 2010: Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen loppuraportti. Liiteosa. Tutu- ejulkaisuja 3/2010. Turku: Turun yliopisto,tulevaisuuden tutkimuskeskus, 104 s. [d4] Ahvenainen, M. & Hietanen, O. 2010: Matkalla biokauteen miten verkottunut bioketju punotaan? Case Varsinais-Suomi. Tutu-julkaisuja 2/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 58 s. [d4] Auffermann, B. & Allievi, F. 2010: Changing energy production, emerging technologies and regional security. In: Barbir, F. & Ulgiati, S. (eds.): Energy options impact on regional security. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Springer Science + Business Media B.V pp [A3] 426

2 Aufferman, B. & Luukkanen, J. 2010: LUST - Land-use: Synergies and Trade-offs between Energy and Food Production. Paper presented in the conference Decarbonising Strategies for the Global Energy System, Salzburg, Austria [A4] Engblom, J.; Kantola, S-P. & Kaivo-oja, J. 2010: Age Cohorts and Structural Analysis of Consumption: European Consumer Preferences in Implications for Science and Technology. Research Report. Innova Europe. DG Industry & Enterprise. Brussels. 51 p. [D4] Hakkarainen*, O. & Käkönen, M. (toim.) 2010: Kenen ilmasto? Helsinki: Like, 204 sivua. [c2] Heinonen, S.2010: Rethinking the critical triangle between humans, nature and technology. World affairs. The Journal of International issues 14 (3): [A1] Heinonen, S. 2010: Muutoksen sietämätön pakko. Kolumni. Farmasia-lehti 1-2/2010 ( ), s. 17. [d1] Heinonen, S Etätyö on ekoteko kun sen oikein oivaltaa. Ympäristöasiantuntija 3/2010, [d1] Heinonen, S. 2010: Ubitrendit ja ubiteknologia Virtuaalipuheenvuoro Ubitrendit2020 hankkeen Porissa pidettyyn tulevaisuustyöpajaan. URL: [i1] Heinonen, S. 2010: Luovasti kestävät kaupungit hitauden keitaina. Kestävän kehityksen iltamat "Näkökulmia kestävään elämään". Studia generalia "Kestävät kaupungit & slow life" Turun kaupunginkirjasto. 38 ppt slides. URL: https://online.tse.fi/p [i1] Heinonen, S. 2010: Hidas elämä ja työ paradoksi vai potentiaali? Futura 1/2010: [b1] Heinonen, S. 2010: Kurkistuksia kaupunkiasumisen tulevaisuuksiin. Tulevaisuusklinikan tulokset. etutu-julkaisuja 5/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 46 s. [d4] Hietanen, O. 2010: Taustamateriaalia Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelman päivitykseen. Tutuejulkaisuja 1/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 125 s. [d4] Hietanen, O. 2010: Onnellinen ja kestävä Varsinais-Suomi eli visio ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä Varsinais-Suomesta. Tutu-ejulkaisuja 2/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 15 sivua. [d4] Hietanen, O. 2010: Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus, Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon visiot ja ennakointi-ohjelmasta Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelman julkaisuja, 38 p. [d5] Hietanen, O. 2010: Näkökulmia sosiaalisen median ja osaamisen tulevaisuuteen. Teoksessa: Lankinen, T. (toim.) & Mikama, A. (kuv.): Koulu 3.0. Helsinki: Opetushallitus,. 13 s. [d2] Häkkinen, L.; Nummela, N. & Taalas, S. 2010: Boundary conditions of acquisition in media Nordic perspective. In Hultén, O., S. Tjernström & S. Melesko (eds.) Media mergers and the Defence of Pluralism. Göteborg: NORDICOM, [A3] 427

3 Inkinen, S. 2010: Heureka! Hyvinvointikeskus ja avoimen innovaation haasteet. Teoksessa: Makkula, S.; Mäkinen, S. & Huhta, E. (toim.): Hyvinvointipalvelut 2.0. Tulevaa ennakoiden, menneestä ammentaen, ss Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Lahti: Lahden vanhusten asuntosäätiö. [b2] Inkinen, S. 2010: Aikalaiskeskustelua ja tulevaisuuskuvia: informaation aika, sosiaalinen media, avoimet innovaatiot. Teoksessa: Saastamoinen, S. (toim.): Julkinen kunta media, viestintä ja vuorovaikutus, Seminaarikirja. 39. Kunnallistieteen päivät. Kunnallistieteen yhdistys Föreningen för kommunalvetenskap ry. [b3] Jokinen, L. 2010: Tulevaisuus käsissämme tulevaisuustietoinen strategiatyö. Teoksessa: Haapala, A. & Niemi, K. (toim.): Tulevaisuustietoinen kehittäminen. Hyvinvoinnin ja kulttuurin ammattikorkeakoulutuksen suuntaviivoja etsimässä. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia ja raportteja 58, [b2] Jusi, S. 2010: Hydropower and Sustainable Development - Case Study of Lao PDR. In: Aravossis, K. & Brebbia, C. A. (eds.) Environmental Economics and Investment Assessment III. Wessex Institute of Technology, UK WIT Transactions on Ecology and the Environment, pp URL: [A4] Kaartemo, V. & Kaivo-oja, J. 2010: Finland 2050 in the Perspective of Global Change. In: Europa Quo Vadis? A Lower Silesian Conference. Antoni Kuklinski, Janislaw Muszynski, Grzegorz Roman & Jan Waszkiewicz (Eds.) Marshal s Office of Lower Silesia. Lower Silesia Foundation for Regional Development. Wroklaw, Poland, pp [A3] Kaartemo, V.; Kaivo-oja, J. & Inkinen, S. 2010: Insufficient R&D as a Determinant of Poor Service Competitiveness in OECD Countries. In: Huizingh, Eelko & Conn, Steffen & Torkkeli, Marko & Bitran, Iain (eds.), The Dynamics of Innovation: Proceedings of The XXI ISPIM Annual conference, Bilbao, Spain 6-9, June [A4] Kaisti, H. & Käkönen, M. 2010: Networks of Power: Development Banks and Energy Security in the Mekong Region. Proceedings of Security in Futures Security in Change, Annual Conference of the Finland Futures Research Centre and the Finland Futures Academy on 3-4 June, 2010, Turku, Finland. [a4] Kaisti, H. & Käkönen, M. 2010: Maailmanpankin tähtihanke Laosissa. Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Kaivo-oja, J. 2010: Ennakointi- ja innovaatiotoiminta ikäihmisten uusien hyvinvointipalveluiden suunnittelussa. Teoksessa: Makkula, S.; Mäkinen, S. & Huhta, E. (toim.): Hyvinvointipalvelut 2.0. Tulevaa ennakoiden, menneestä ammentaen, Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, osa 64. Lahti: LAMK. [a3] Kaivo-oja, J. 2010: Ennakointi PK-yrityksissä ja suuryrityksissä. Ennakointi, suunnittelu ja muutosjohtaminen. Teoksessa Ståhle, Pirjo (toim.): Yrityksen kasvun johtaminen. Business review 2/2010. Johtamisen käsikirjat. Helsinki: Kauppalehti, 37 s. [a3] Kaivo-oja, J. 2010: Systemic Aspects of Security Technology in Hospitals. Combining STEEPV Methodology with SWOT Methodologies in Risk Analysis of Hospitals. In: Richman, A.; Shapira, S. C. & Sharan, Y. (eds.): Medical Response to Terror Threat. The NATO Science for Peace and 428

4 Security Programme. IOS Press. Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington D.C. Published in cooperation with NATO Public Diplomacy Division. Sub-Series E: Human and Societal Dynamics. Vol. 65, pp [A3] Kaivo-oja, J. & Kaartemo, V. 2010: EU-27 Long-run Trends in Export and Imports of Commercial Services in the Global Economy: Identification of the Early Warning Signals of the Poor Results of European Business Service. In: Müller, Karel & Roth, Steffen & Zák, Milan (eds.): Social Dimension of Innovation. First Edition. PBtisk, s.r.o. Prbram. Centre for Economic Studies (College of Economics and Management). Prague, pp [A3] Kaivo-oja, J. 2010: Theories of mass communication and innovation journalism. The Seventh Conference on Innovation Journalism. Storytelling in the Time of Creative Destruction. University of Stanford, [A4] Kaivo-oja, J. 2010: The World Wide Web and the New Systemic PFI Structures Emerging: The Futures of Networked Global World, Future Scenarios of Networked Economies and ICT Broadband before the Year ICICI 2010: The Technological Dimension of Innovation. Stuttgart [A4] Kaivo-oja, J. 2010: Systemic innovation thinking as a tool for breakthrough innovations. Baltic Rim Economies (BER), June [B1] Kaivo-oja, J. & Koskinen, J. 2010: Changing European Consumer Preferences before the Year 2030: Implications for Science and Technology. 25 pages. Innova Europe. A Special Report to DG Industry and Enterprise. Brussels.[D4] Kaivo-oja, J. 2010: Innovaatiojournalismi ja -yhteiskunta median haasteena (yliöjuttu). Turun Sanomat [e1] Kaivo-oja, J. 2010: Design-based Branding Plus X: Discovering Dynamics and New Opportunities of Value Creation. Design Discussions 1/2010, pp [E1] Karlsson-Vinkhuyzen, S. I. 2010: 'The United Nations and Global Energy Governance: Past Challenges, Future Choices', Global Change. Peace and Security, 22 (2): [A1] Karppinen*, A.; Oikarinen*, E. & Kaivo-oja, J.2010: Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön rakennusprojektin alueelliset tuotanto- ja työllisyysvaikutukset. Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk 116, No 2, s [a1] Kauhanen, E.* & Kaivo-oja, J. 2010: Innovation diffusion and innovation journalism: Key IDmodels and innovation journalism challenges. The Seventh Conference on Innovation Journalism. Storytelling in the Time of Creative Destruction. University of Stanford, [A4] Kirveennummi, A. 2010: Mat, måltid, minne. Recension av Yrsa Lindqvists bok Mat, Måltid, minne av SLS. Budkavlen 2010, [B1] Kirveennummi, A. 2010:Tulevaisuutta luovasta taloudesta. Asiantuntijoiden kokemuksia luovan talouden kehittämisen haasteista. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, Luovan talouden strateginen hanke. 40 s. [d4] 429

5 Kirveennummi, A. 2010: Toward The Future With The Creative Economy. Experts' experiences of the concept of the creative economy and development practices. Helsinki, Ministry of Employment and the Economy. Development Strategy for the Creative Economy. 47 p. URL: [d4] Kourula*, A. & Laasonen, S. 2010: Nongovernmental Organizations in Business and Society, Management, and International Business Research: Review and Implications from 1998 to Business & Society 49(1): [A1] Kotilainen*, S.; Siivonen, K. & Suoninen*, A. 2010: Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia. Verkkojulkaisuja 31. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura 2010, 36 s. [c1] Koskela, M. 2010: Experts views on environmental impacts and their measurement in forest industry. Abstract presented in 11th EBEN Research Conference 2010 "From Theory to Practice How Does Business Ethics Matter?" June 14 16, 2010 Tampere, Finland. [D3] Koskela, M. 2010: Reporting environmental aspects: Case study on Finnish forest industry. In: Bertola, L. (ed.): Programme & Abstract Book. Third International Conference on Eco-Efficiency: Modelling and Evaluation for Sustainability: Guiding Eco-Innovation and Consumption. Egmond aan Zee, Netherlands, 9-11 June [D3] Kumpu*, V. & Kurki, S. 2010: The Futures of Climate Change in Journalism. Security in Futures Security in Change conference June , Turku, FI. [b3] Kuosa, T. 2010: Futures Signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information. Futures 42 (2010): [A1] Kurki, S. 2010: Which Way to the Future? Backcasting scenarios for understanding the media landscape change in Finland. IJ-7 Stanford Conference, 7-9 June, 2010, Palo Alto, US. [b3] Käkönen, M. 2010: Kuinka vedestä tuli ihmisen omaisuutta? Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Käkönen, M. & Mäkinen*, V. 2010: Joen ja kanavien kulttuuri Vietnamissa. Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Laakso, K.; Linturi, H. & Rubin, A. 2010: Delphi Analysis: The Role of Regulation in the Mobile Operator Business in Finland. In PICMET 2010 Proceedings, July 18-22, Phuket, Thailand.[B3] Laasonen, S. 2010: The Role of Stakeholder Dialogue: NGOs and Foreign Direct Investments. Corporate Governance - The International Journal of Business in Society 10(4): [A1] Lahti*, P. & Heinonen, S. 2010: Mitä asiantuntijat näkevät asumisen tulevaisuudessa? Teoksessa: Juntto, A. (toim.): Asumisen unelmat ja arki. Suomalainen asumisen muutoksessa. 1.p. Helsinki, ss [a3] 430

6 Lauttamäki, V. & Heinonen, S. 2010: Vähäisten päästöjen Suomi 2050, Raportti ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon skenaariotyöstä. etutu 8/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 43 s. [d4] Linturi*, J.; Linturi*, H. & Rubin, A Delfoi siltaa rajanylityksiä. Teoksessa: Laitinen, S. (toim.): Uudistuva aikuiskoulutus. Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Tutkimuksia ja raportteja 49, [b2] Luukkanen, J. 2010: Renewable Energy Policy Planning. Future Resource Economy and Policies in Laos till the Year 2020 (FREPPLA2020) workshop , Thakhek, Laos. [B3] Luukkanen, J. 2010: LaoLinda energy scenarios for Laos. Future Resource Economy and Policies in Laos till the Year 2020 (FREPLA2020) workshop , Thakhek, Laos. [B3] Majanne*, Y.; Luukkanen, J.; Leppänen*, J. & Korkeakoski, M. 2010: Rice husk gasification based distributed energy production, Case study Batt Daeng Electricity Company, Cambodia. Proceedings of the conference 15 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura Simposio Internacional de Generacion Distribuida, Habana, Cuba [A4] Molle*,F. & Foran*, T. & Käkönen, M. (eds. ) 2010: Contested Waterscapes in the Mekong Region: Hydropower, Livelihoods, and Governance. Singapore: ISEAS, pp [c2] Myllylä, Y. 2010: Pohjoinen, suurvallat ja Suomi. Muuriankkuri. Kolumni, joulukuu Puolustusvoimien rakennuslaitoksen sidosryhmälehti. [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktisen meriteknologiaosaamisen kysyntä kasvaa. Turun Sanomat, Alakertakirjoitus, [e1] Myllylä, Y. 2010: Suurvaltojen mielenkiinto pohjoiseen kasvaa. Ruotuväki-lehti, Nurkka-kirjoitus. Ruotuväki 17/2010. [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktinen teknologiaosaaminen tuo työtä. Kaleva, Alakerta-kirjoitus, [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktista teknologiaosaamista vahvistettava. Kansan uutiset, Verkkolehti URL: [e1] Myllylä, Y. 2010: Suomen on vahvistettava arktista teknologiaosaamista. Suomenmaa [e1] Myllylä, Y. & Henriksson*, A. 2010: Tohtori Jeffery Robertsin muistolle. Lapin Kansa URL: [e1] Myllylä, Y. & Henriksson*, A. 2010: Sijoitusanalyytikko Jeffery Roberts. Helsingin Sanomat URL: [e1] Myllylä, Yrjö & Antti Henriksson 2010: Monilahjainen analyytikko. URL: URL: [e1] 431

7 Myllylä, Y. 2010: Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille. Teoksessa: Kuusi, O.; Tiihonen, P. & Smith, H. Sopimusten Venäjä Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010. URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet vuoteen Teoksessa Tienari, R. & Pynttäri, V.: De Urbe Uloa 2009 Suomi Euroopassa Oulun kaupunki, Oulun lääninhallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto, Suomen Kotiseutuliitto. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:23. URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus Yhteenveto vähittäiskaupan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi Varsinais-Suomen TEkeskuksen julkaisuja URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Russia s geopolitical focus has moved to the North the development of Murmansk region in the light of three scenarios. Expert article 576, Baltic Rim Economies, Bimonthly Review 4/2010. URL: [d1] Myllylä, Y. 2010: Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittäminen, 43/2010. URL: [d4] Nurmi, T.; Vähätalo, M.; Saarimaa, R. & Heinonen, S. 2010: Ubitrendit 2020: Tulevaisuuden ubiteknologiat. Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja. Tutu-eJulkaisuja 4/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 99 s. [d4] Perälä*, M.; Wuori*, O.; Rikkonen*, P.; Aakkula*, J.& Ahokas, I. 2010: Politiikkamuutosten ennakointi Delfoi-asiantuntijamenetelmällä. Teoksessa: Hopponen, A. (toim.): Maataloustieteen Päivät 2010 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no s. URL: [a4] Ropo*, A.; Taalas, S. & Mäenpää*, M. (eds.). 2010: Creative Economy and Beyond. Conference Proceedings. Helsinki: Aalto University School of Science and Technology, Dipoli/Publication of Creative Industries Finland. URL: pdf. [b1] Rubin, A. 2010: Muuttuvan ajan muuttuvat haasteet: Mihin tulevaisuudentutkimuksen opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota? TVA-julkaisuja 1/2010. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 66 s. [d5] Salonen, S. 2010: Innovation journalism as Futures Journalism? Innovation Journalism 7 (5): 1-11, 18 Nov URL: [A1] Siivonen, K. 2010: Aluekehitystyön ja arjen näkymiä identiteetteihin Varsinais-Suomen saaristossa. Teoksessa: Lehtonen, J. ja Tenkanen, S. (toim.): Ethnology in the 21st century. Transnational reflections of past, present and future. Turku: Turun yliopisto, Kansatiede 2010, s [b2] 432

8 Siivonen, K. 2010: Kulttuurisesti kestävä globaali kylä. Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu. Maaseudun kulttuuriohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3/2010. Helsinki: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2010, s [b2] Siivonen, K. 2010: Puheenjohtajan palsta: Humanistien hiljainen tieto. Ethnos-tiedote 2/2010. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry 2010, s [d1] Siivonen, K. 2010: Vain kipu ja kuolema todella pakottavat hidastamaan. Viikon väite Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, URL: [e1] Siivonen, K. 2010: Taiteen särmällä nuorille hyvinvointia. Sitoumuksia ja toiminta-ajatuksia nuorten tueksi. TUTU-eJulkaisuja 6/2010 ja Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 37. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2010, 24 s. [d4] Siivonen, K. 2010: Selätetty kulttuuriperintö. Selviytymisseikkailu syyskuisessa Lissabonissa ja Portossa. Heritage and Power Lissabonissa. Teoksessa: Elore, vol 17 2/2010. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry 2010, s URL: [b1] Siivonen, K. & Kotilainen, S. 2010: (toim.), Taiteellinen toiminta ja hyvinvointi. Nuorisotutkimuslehti 4/2010. Helsinki: Nuorisotutkimusseura s. [c2] Siivonen, K. & Kotilainen, S. 2010: Voimaa taiteellisesta toiminnasta. Pääkirjoitus. Teoksessa: Nuorisotutkimus-lehti 4/2010. Helsinki: Nuorisotutkimusseura Sirviö*, K. & Jusi, S. 2010: Software Tool for Environmental, Economic and Social Assessment of Road Projects. 16th IRF International Road Federation Conference Proceedings. Paper No Portugal, 25-28, May [B3] Stenvall*, J. & Kaivo-oja, J. 2010: Ideoinnista jokamiehen oikeus. Aamulehti. Yliökirjoitus [e1] Stenvall*, J. & Kaivo-oja, J. 2010: Innovaatiojärjestelmä kaipaa innovaatioita. Kide-lehti 3/2010, [d1] Ståhle, P. 2010: Pääkirjoitus: Tuottaako kansallinen tietopääoma talouskasvua? Tieteessä tapahtuu 28 (4-5): 1-2. [b1]. Ståhle, P. (toim.) 2010: Tieto ja osaaminen kilpailuetuna. Johtamisen käsikirjat. Kauppalehti. URL: [e2] Ståhle, P. 2010: Austria: Towards the Top League of Innovation Driven Economics in Guenter R. Koch (ed.): Austria s Transformation into the Knowledge Society. pp Verlag Holzhausen GmbH, Austria. [D4] Taalas, Saara. (2010). Kohti Hybriditalouden haastetta Keskustelua luovasta taloudesta Suomessa. [Towards the Challenge of Hybrids.] Helsinki: The Ministry of the Employment and the Economy publishing series: Competitiveness 17/2010. URL: 62 s. [d4] 433

9 Varho, V. & Joki, L. 2010: Suomen liikennesektorin tulevaisuus. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen perusteluja.tutu-ejulkaisuja 7/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 20 s. [d4] Vinnari*, M. & Koskela, M. (guest editors) 2010: Special Issue on Consumer Society and Future of Sustainability. Progress in Industrial Ecology 6 (4). [C2] Vinnari*, M. & Koskela, M. 2010: Editorial. Progress in Industrial Ecology. 6 (4): [B1] Lisäksi / Also: Elokuva / Documentary film Dokumenttielokuva Nainen Son La sta Valmistunut 2010 Ohjaus ja kuvaus: Rostislav Aalto* Käsikirjoitus: Rostislav Aalto ja Mira Käkönen Apulaisohjaaja: Mira Käkönen Ääni ja leikkaus: Rostislav Aalto Tuotantopäällikkö ja tulkki: Tam Ngyen Cao Minh* Rahoittajat: Suomen Ulkoasiainministeriö / Av-tuki, Zen Media Tuotanto: Zen Media Yhteistyössä: Yle Yhteistuotannot, Zen Media 2010 [i1] Synopsis: Nainen Son La sta on kuvaus Vietnamin thai-vähemmistöön kuuluvasta naisesta, jonka hiustenkeruumatkaa seurataan Son Lan maakunnan vuoristomaisemissa. Hienovaraisin vihjein tarina liittää naisen elämän osaksi kansainvälistä kauppaa ja Vietnamin modernisaatiota. Son La sijaitsee Luoteis-Vietnamissa Laosin rajalla, jossa thait muodostavat enemmistön. Alueen asukkaiden elämään heittää varjon Kaakkois-Aasian suurin patohanke. [i1] 434

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2 SELECTED PUBLICATIONS Janne Hukkinen Helsinki University of Technology, Laboratory of Environmental Protection, PO Box 2300, 02015 TKK (Espoo), Finland, tel +358 50 367 1375, Email janne.hukkinen@hut.fi,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl)

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl) Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Julkaisuluettelo (ei täydellinen) 1(37) Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Publications 2011 1. Hongisto V,

Lisätiedot

Khej 25.9.2013 liite numero 1 asia 3 2.9.2013. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö. Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013

Khej 25.9.2013 liite numero 1 asia 3 2.9.2013. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö. Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013 2.9.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013 Yksikön henkilökunta Teknologia ja liiketoimintainnovaatiot Prof. Marko Torkkeli Irina Savitskaya, tutkijatohtori

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

Appendix 2: CV / Publications

Appendix 2: CV / Publications Appendix 2: CV / Publications Name: Ilpo Kalevi Koskinen Home address: Iso-Roobertinkatu 35-37 E 49 00120 HKI (09) - 635 293 +358-50-329 6021 (GSM) ikoskine@uiah.fi http://www2.uiah.fi/~ikoskine/ Home

Lisätiedot

Working Paper Skenaariot ja kansantalous 2026: Kansainvälisten skenaarioiden tulevaisuuskuvia Soumen näkökulmasta

Working Paper Skenaariot ja kansantalous 2026: Kansainvälisten skenaarioiden tulevaisuuskuvia Soumen näkökulmasta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Walden,

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

COBI Consumer Behavior in Information Economy

COBI Consumer Behavior in Information Economy COBI Consumer Behavior in Information Economy Helsingin Sanomain säätiölle Selvitys tutkimushankkeen vaikuttavuudesta tähän mennessä Hankkeen nimi: Kuluttaja ja viestintä tietotaloudessa (COBI Consumer

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

Mr. Jukka Matti Lerkkanen

Mr. Jukka Matti Lerkkanen Mr. Jukka Matti Lerkkanen University Address: E-Mail Address: Web Site: Teacher Education College Rajakatu 35 Jyväskylä University of Applied Sciences 40200 Jyväskylä, Finland Phone: +358 400 249643 FAX:

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat

Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat 1. Ylikulutus Jos ei toisin ilmoiteta, tämän luvun tiedot perustuvat lähteeseen Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being:

Lisätiedot

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO Kirjallisuusluettelo Yleinen kielipoliittinen ja kielikoulutuspoliittinen kirjallisuus Block, D. & D. Cameron (toim.) 2002. Globalization and language teaching.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010

Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010 Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen kv. tutkimuskatsaus vuosilta 1990-2009 International Review of Business Development and Management, Growth and Internationalization

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot