TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE"

Transkriptio

1 confused sources on source counts. - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 401(3): [A1] TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE Aakkula*, J. & Ahokas, I. 2010: Viisi vaihtoehtoista skenaariota Suomen maa- ja elintarviketaloudelle. Tieto&trendit 1/2010. ss [e1] Aalto, H-K. 2010: Miten tutkimme tulevaisuutta? Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turku: Turun yliopisto, 90 s. [d5] Aalto, H-K. 2010: Tulevaisuudentutkimuksen tieteelliset menetelmät. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turku: Turun yliopisto, 26 s. [d5] Ahlqvist*, T.; Bäck*, A.; Halonen*, M. & Heinonen, S. 2010: Road-mapping the societal transformation potential of social media. Foresight 12(5):3-26 ( kv. referoitu artikkeli). Bingley, UK. [A1] Aho, S. & Kaivo-oja, J. 2010: Suomalaisten pörssiyritysten vakavaraisuuden kehitys vuosina Kansantaloudellinen aikakauskirja 16(3): [a1] Ahokas, I. & Aakkula*, J. 2010: Viisi skenaariota Suomen maa- ja elintarviketalouden tulevaisuudesta. Teoksessa: Niemi, J. & Rikkonen, P. (toim.): Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointihanke Miten käy kotimaisen elintarvikeketjun? MTT Raportti 7/2010. ss URL: [b1] Ahokas, I. 2010: Hyvinvointialan osaamistarpeiden ennakointi. Yhteenveto Hyvinvointialan tulevaisuuden näkymiä Satakunnassa -työpajasta.tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 15 s. URL: [d1] Ahvenainen, M.; Heinonen, S. & Hietanen, O. 2010: Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen - hankkeen loppuraportti. Tutu-julkaisuja 1/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 36. [d4] Ahvenainen, M.; Heinonen, S. & Hietanen, O. 2010: Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen loppuraportti. Liiteosa. Tutu- ejulkaisuja 3/2010. Turku: Turun yliopisto,tulevaisuuden tutkimuskeskus, 104 s. [d4] Ahvenainen, M. & Hietanen, O. 2010: Matkalla biokauteen miten verkottunut bioketju punotaan? Case Varsinais-Suomi. Tutu-julkaisuja 2/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 58 s. [d4] Auffermann, B. & Allievi, F. 2010: Changing energy production, emerging technologies and regional security. In: Barbir, F. & Ulgiati, S. (eds.): Energy options impact on regional security. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Springer Science + Business Media B.V pp [A3] 426

2 Aufferman, B. & Luukkanen, J. 2010: LUST - Land-use: Synergies and Trade-offs between Energy and Food Production. Paper presented in the conference Decarbonising Strategies for the Global Energy System, Salzburg, Austria [A4] Engblom, J.; Kantola, S-P. & Kaivo-oja, J. 2010: Age Cohorts and Structural Analysis of Consumption: European Consumer Preferences in Implications for Science and Technology. Research Report. Innova Europe. DG Industry & Enterprise. Brussels. 51 p. [D4] Hakkarainen*, O. & Käkönen, M. (toim.) 2010: Kenen ilmasto? Helsinki: Like, 204 sivua. [c2] Heinonen, S.2010: Rethinking the critical triangle between humans, nature and technology. World affairs. The Journal of International issues 14 (3): [A1] Heinonen, S. 2010: Muutoksen sietämätön pakko. Kolumni. Farmasia-lehti 1-2/2010 ( ), s. 17. [d1] Heinonen, S Etätyö on ekoteko kun sen oikein oivaltaa. Ympäristöasiantuntija 3/2010, [d1] Heinonen, S. 2010: Ubitrendit ja ubiteknologia Virtuaalipuheenvuoro Ubitrendit2020 hankkeen Porissa pidettyyn tulevaisuustyöpajaan. URL: [i1] Heinonen, S. 2010: Luovasti kestävät kaupungit hitauden keitaina. Kestävän kehityksen iltamat "Näkökulmia kestävään elämään". Studia generalia "Kestävät kaupungit & slow life" Turun kaupunginkirjasto. 38 ppt slides. URL: https://online.tse.fi/p [i1] Heinonen, S. 2010: Hidas elämä ja työ paradoksi vai potentiaali? Futura 1/2010: [b1] Heinonen, S. 2010: Kurkistuksia kaupunkiasumisen tulevaisuuksiin. Tulevaisuusklinikan tulokset. etutu-julkaisuja 5/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 46 s. [d4] Hietanen, O. 2010: Taustamateriaalia Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelman päivitykseen. Tutuejulkaisuja 1/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 125 s. [d4] Hietanen, O. 2010: Onnellinen ja kestävä Varsinais-Suomi eli visio ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä Varsinais-Suomesta. Tutu-ejulkaisuja 2/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 15 sivua. [d4] Hietanen, O. 2010: Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus, Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon visiot ja ennakointi-ohjelmasta Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelman julkaisuja, 38 p. [d5] Hietanen, O. 2010: Näkökulmia sosiaalisen median ja osaamisen tulevaisuuteen. Teoksessa: Lankinen, T. (toim.) & Mikama, A. (kuv.): Koulu 3.0. Helsinki: Opetushallitus,. 13 s. [d2] Häkkinen, L.; Nummela, N. & Taalas, S. 2010: Boundary conditions of acquisition in media Nordic perspective. In Hultén, O., S. Tjernström & S. Melesko (eds.) Media mergers and the Defence of Pluralism. Göteborg: NORDICOM, [A3] 427

3 Inkinen, S. 2010: Heureka! Hyvinvointikeskus ja avoimen innovaation haasteet. Teoksessa: Makkula, S.; Mäkinen, S. & Huhta, E. (toim.): Hyvinvointipalvelut 2.0. Tulevaa ennakoiden, menneestä ammentaen, ss Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Lahti: Lahden vanhusten asuntosäätiö. [b2] Inkinen, S. 2010: Aikalaiskeskustelua ja tulevaisuuskuvia: informaation aika, sosiaalinen media, avoimet innovaatiot. Teoksessa: Saastamoinen, S. (toim.): Julkinen kunta media, viestintä ja vuorovaikutus, Seminaarikirja. 39. Kunnallistieteen päivät. Kunnallistieteen yhdistys Föreningen för kommunalvetenskap ry. [b3] Jokinen, L. 2010: Tulevaisuus käsissämme tulevaisuustietoinen strategiatyö. Teoksessa: Haapala, A. & Niemi, K. (toim.): Tulevaisuustietoinen kehittäminen. Hyvinvoinnin ja kulttuurin ammattikorkeakoulutuksen suuntaviivoja etsimässä. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia ja raportteja 58, [b2] Jusi, S. 2010: Hydropower and Sustainable Development - Case Study of Lao PDR. In: Aravossis, K. & Brebbia, C. A. (eds.) Environmental Economics and Investment Assessment III. Wessex Institute of Technology, UK WIT Transactions on Ecology and the Environment, pp URL: [A4] Kaartemo, V. & Kaivo-oja, J. 2010: Finland 2050 in the Perspective of Global Change. In: Europa Quo Vadis? A Lower Silesian Conference. Antoni Kuklinski, Janislaw Muszynski, Grzegorz Roman & Jan Waszkiewicz (Eds.) Marshal s Office of Lower Silesia. Lower Silesia Foundation for Regional Development. Wroklaw, Poland, pp [A3] Kaartemo, V.; Kaivo-oja, J. & Inkinen, S. 2010: Insufficient R&D as a Determinant of Poor Service Competitiveness in OECD Countries. In: Huizingh, Eelko & Conn, Steffen & Torkkeli, Marko & Bitran, Iain (eds.), The Dynamics of Innovation: Proceedings of The XXI ISPIM Annual conference, Bilbao, Spain 6-9, June [A4] Kaisti, H. & Käkönen, M. 2010: Networks of Power: Development Banks and Energy Security in the Mekong Region. Proceedings of Security in Futures Security in Change, Annual Conference of the Finland Futures Research Centre and the Finland Futures Academy on 3-4 June, 2010, Turku, Finland. [a4] Kaisti, H. & Käkönen, M. 2010: Maailmanpankin tähtihanke Laosissa. Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Kaivo-oja, J. 2010: Ennakointi- ja innovaatiotoiminta ikäihmisten uusien hyvinvointipalveluiden suunnittelussa. Teoksessa: Makkula, S.; Mäkinen, S. & Huhta, E. (toim.): Hyvinvointipalvelut 2.0. Tulevaa ennakoiden, menneestä ammentaen, Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, osa 64. Lahti: LAMK. [a3] Kaivo-oja, J. 2010: Ennakointi PK-yrityksissä ja suuryrityksissä. Ennakointi, suunnittelu ja muutosjohtaminen. Teoksessa Ståhle, Pirjo (toim.): Yrityksen kasvun johtaminen. Business review 2/2010. Johtamisen käsikirjat. Helsinki: Kauppalehti, 37 s. [a3] Kaivo-oja, J. 2010: Systemic Aspects of Security Technology in Hospitals. Combining STEEPV Methodology with SWOT Methodologies in Risk Analysis of Hospitals. In: Richman, A.; Shapira, S. C. & Sharan, Y. (eds.): Medical Response to Terror Threat. The NATO Science for Peace and 428

4 Security Programme. IOS Press. Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington D.C. Published in cooperation with NATO Public Diplomacy Division. Sub-Series E: Human and Societal Dynamics. Vol. 65, pp [A3] Kaivo-oja, J. & Kaartemo, V. 2010: EU-27 Long-run Trends in Export and Imports of Commercial Services in the Global Economy: Identification of the Early Warning Signals of the Poor Results of European Business Service. In: Müller, Karel & Roth, Steffen & Zák, Milan (eds.): Social Dimension of Innovation. First Edition. PBtisk, s.r.o. Prbram. Centre for Economic Studies (College of Economics and Management). Prague, pp [A3] Kaivo-oja, J. 2010: Theories of mass communication and innovation journalism. The Seventh Conference on Innovation Journalism. Storytelling in the Time of Creative Destruction. University of Stanford, [A4] Kaivo-oja, J. 2010: The World Wide Web and the New Systemic PFI Structures Emerging: The Futures of Networked Global World, Future Scenarios of Networked Economies and ICT Broadband before the Year ICICI 2010: The Technological Dimension of Innovation. Stuttgart [A4] Kaivo-oja, J. 2010: Systemic innovation thinking as a tool for breakthrough innovations. Baltic Rim Economies (BER), June [B1] Kaivo-oja, J. & Koskinen, J. 2010: Changing European Consumer Preferences before the Year 2030: Implications for Science and Technology. 25 pages. Innova Europe. A Special Report to DG Industry and Enterprise. Brussels.[D4] Kaivo-oja, J. 2010: Innovaatiojournalismi ja -yhteiskunta median haasteena (yliöjuttu). Turun Sanomat [e1] Kaivo-oja, J. 2010: Design-based Branding Plus X: Discovering Dynamics and New Opportunities of Value Creation. Design Discussions 1/2010, pp [E1] Karlsson-Vinkhuyzen, S. I. 2010: 'The United Nations and Global Energy Governance: Past Challenges, Future Choices', Global Change. Peace and Security, 22 (2): [A1] Karppinen*, A.; Oikarinen*, E. & Kaivo-oja, J.2010: Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön rakennusprojektin alueelliset tuotanto- ja työllisyysvaikutukset. Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk 116, No 2, s [a1] Kauhanen, E.* & Kaivo-oja, J. 2010: Innovation diffusion and innovation journalism: Key IDmodels and innovation journalism challenges. The Seventh Conference on Innovation Journalism. Storytelling in the Time of Creative Destruction. University of Stanford, [A4] Kirveennummi, A. 2010: Mat, måltid, minne. Recension av Yrsa Lindqvists bok Mat, Måltid, minne av SLS. Budkavlen 2010, [B1] Kirveennummi, A. 2010:Tulevaisuutta luovasta taloudesta. Asiantuntijoiden kokemuksia luovan talouden kehittämisen haasteista. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, Luovan talouden strateginen hanke. 40 s. [d4] 429

5 Kirveennummi, A. 2010: Toward The Future With The Creative Economy. Experts' experiences of the concept of the creative economy and development practices. Helsinki, Ministry of Employment and the Economy. Development Strategy for the Creative Economy. 47 p. URL: [d4] Kourula*, A. & Laasonen, S. 2010: Nongovernmental Organizations in Business and Society, Management, and International Business Research: Review and Implications from 1998 to Business & Society 49(1): [A1] Kotilainen*, S.; Siivonen, K. & Suoninen*, A. 2010: Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia. Verkkojulkaisuja 31. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura 2010, 36 s. [c1] Koskela, M. 2010: Experts views on environmental impacts and their measurement in forest industry. Abstract presented in 11th EBEN Research Conference 2010 "From Theory to Practice How Does Business Ethics Matter?" June 14 16, 2010 Tampere, Finland. [D3] Koskela, M. 2010: Reporting environmental aspects: Case study on Finnish forest industry. In: Bertola, L. (ed.): Programme & Abstract Book. Third International Conference on Eco-Efficiency: Modelling and Evaluation for Sustainability: Guiding Eco-Innovation and Consumption. Egmond aan Zee, Netherlands, 9-11 June [D3] Kumpu*, V. & Kurki, S. 2010: The Futures of Climate Change in Journalism. Security in Futures Security in Change conference June , Turku, FI. [b3] Kuosa, T. 2010: Futures Signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information. Futures 42 (2010): [A1] Kurki, S. 2010: Which Way to the Future? Backcasting scenarios for understanding the media landscape change in Finland. IJ-7 Stanford Conference, 7-9 June, 2010, Palo Alto, US. [b3] Käkönen, M. 2010: Kuinka vedestä tuli ihmisen omaisuutta? Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Käkönen, M. & Mäkinen*, V. 2010: Joen ja kanavien kulttuuri Vietnamissa. Teoksessa: Portin, A. (toim.): Kirja vedestä. Helsinki: Into-kustannus, s [b2] Laakso, K.; Linturi, H. & Rubin, A. 2010: Delphi Analysis: The Role of Regulation in the Mobile Operator Business in Finland. In PICMET 2010 Proceedings, July 18-22, Phuket, Thailand.[B3] Laasonen, S. 2010: The Role of Stakeholder Dialogue: NGOs and Foreign Direct Investments. Corporate Governance - The International Journal of Business in Society 10(4): [A1] Lahti*, P. & Heinonen, S. 2010: Mitä asiantuntijat näkevät asumisen tulevaisuudessa? Teoksessa: Juntto, A. (toim.): Asumisen unelmat ja arki. Suomalainen asumisen muutoksessa. 1.p. Helsinki, ss [a3] 430

6 Lauttamäki, V. & Heinonen, S. 2010: Vähäisten päästöjen Suomi 2050, Raportti ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon skenaariotyöstä. etutu 8/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 43 s. [d4] Linturi*, J.; Linturi*, H. & Rubin, A Delfoi siltaa rajanylityksiä. Teoksessa: Laitinen, S. (toim.): Uudistuva aikuiskoulutus. Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Tutkimuksia ja raportteja 49, [b2] Luukkanen, J. 2010: Renewable Energy Policy Planning. Future Resource Economy and Policies in Laos till the Year 2020 (FREPPLA2020) workshop , Thakhek, Laos. [B3] Luukkanen, J. 2010: LaoLinda energy scenarios for Laos. Future Resource Economy and Policies in Laos till the Year 2020 (FREPLA2020) workshop , Thakhek, Laos. [B3] Majanne*, Y.; Luukkanen, J.; Leppänen*, J. & Korkeakoski, M. 2010: Rice husk gasification based distributed energy production, Case study Batt Daeng Electricity Company, Cambodia. Proceedings of the conference 15 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura Simposio Internacional de Generacion Distribuida, Habana, Cuba [A4] Molle*,F. & Foran*, T. & Käkönen, M. (eds. ) 2010: Contested Waterscapes in the Mekong Region: Hydropower, Livelihoods, and Governance. Singapore: ISEAS, pp [c2] Myllylä, Y. 2010: Pohjoinen, suurvallat ja Suomi. Muuriankkuri. Kolumni, joulukuu Puolustusvoimien rakennuslaitoksen sidosryhmälehti. [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktisen meriteknologiaosaamisen kysyntä kasvaa. Turun Sanomat, Alakertakirjoitus, [e1] Myllylä, Y. 2010: Suurvaltojen mielenkiinto pohjoiseen kasvaa. Ruotuväki-lehti, Nurkka-kirjoitus. Ruotuväki 17/2010. [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktinen teknologiaosaaminen tuo työtä. Kaleva, Alakerta-kirjoitus, [e1] Myllylä, Y. 2010: Arktista teknologiaosaamista vahvistettava. Kansan uutiset, Verkkolehti URL: [e1] Myllylä, Y. 2010: Suomen on vahvistettava arktista teknologiaosaamista. Suomenmaa [e1] Myllylä, Y. & Henriksson*, A. 2010: Tohtori Jeffery Robertsin muistolle. Lapin Kansa URL: [e1] Myllylä, Y. & Henriksson*, A. 2010: Sijoitusanalyytikko Jeffery Roberts. Helsingin Sanomat URL: [e1] Myllylä, Yrjö & Antti Henriksson 2010: Monilahjainen analyytikko. URL: URL: [e1] 431

7 Myllylä, Y. 2010: Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille. Teoksessa: Kuusi, O.; Tiihonen, P. & Smith, H. Sopimusten Venäjä Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010. URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet vuoteen Teoksessa Tienari, R. & Pynttäri, V.: De Urbe Uloa 2009 Suomi Euroopassa Oulun kaupunki, Oulun lääninhallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto, Suomen Kotiseutuliitto. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:23. URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus Yhteenveto vähittäiskaupan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi Varsinais-Suomen TEkeskuksen julkaisuja URL: [b2] Myllylä, Y. 2010: Russia s geopolitical focus has moved to the North the development of Murmansk region in the light of three scenarios. Expert article 576, Baltic Rim Economies, Bimonthly Review 4/2010. URL: [d1] Myllylä, Y. 2010: Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittäminen, 43/2010. URL: [d4] Nurmi, T.; Vähätalo, M.; Saarimaa, R. & Heinonen, S. 2010: Ubitrendit 2020: Tulevaisuuden ubiteknologiat. Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja. Tutu-eJulkaisuja 4/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 99 s. [d4] Perälä*, M.; Wuori*, O.; Rikkonen*, P.; Aakkula*, J.& Ahokas, I. 2010: Politiikkamuutosten ennakointi Delfoi-asiantuntijamenetelmällä. Teoksessa: Hopponen, A. (toim.): Maataloustieteen Päivät 2010 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no s. URL: [a4] Ropo*, A.; Taalas, S. & Mäenpää*, M. (eds.). 2010: Creative Economy and Beyond. Conference Proceedings. Helsinki: Aalto University School of Science and Technology, Dipoli/Publication of Creative Industries Finland. URL: pdf. [b1] Rubin, A. 2010: Muuttuvan ajan muuttuvat haasteet: Mihin tulevaisuudentutkimuksen opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota? TVA-julkaisuja 1/2010. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 66 s. [d5] Salonen, S. 2010: Innovation journalism as Futures Journalism? Innovation Journalism 7 (5): 1-11, 18 Nov URL: [A1] Siivonen, K. 2010: Aluekehitystyön ja arjen näkymiä identiteetteihin Varsinais-Suomen saaristossa. Teoksessa: Lehtonen, J. ja Tenkanen, S. (toim.): Ethnology in the 21st century. Transnational reflections of past, present and future. Turku: Turun yliopisto, Kansatiede 2010, s [b2] 432

8 Siivonen, K. 2010: Kulttuurisesti kestävä globaali kylä. Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu. Maaseudun kulttuuriohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3/2010. Helsinki: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2010, s [b2] Siivonen, K. 2010: Puheenjohtajan palsta: Humanistien hiljainen tieto. Ethnos-tiedote 2/2010. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry 2010, s [d1] Siivonen, K. 2010: Vain kipu ja kuolema todella pakottavat hidastamaan. Viikon väite Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, URL: [e1] Siivonen, K. 2010: Taiteen särmällä nuorille hyvinvointia. Sitoumuksia ja toiminta-ajatuksia nuorten tueksi. TUTU-eJulkaisuja 6/2010 ja Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 37. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2010, 24 s. [d4] Siivonen, K. 2010: Selätetty kulttuuriperintö. Selviytymisseikkailu syyskuisessa Lissabonissa ja Portossa. Heritage and Power Lissabonissa. Teoksessa: Elore, vol 17 2/2010. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry 2010, s URL: [b1] Siivonen, K. & Kotilainen, S. 2010: (toim.), Taiteellinen toiminta ja hyvinvointi. Nuorisotutkimuslehti 4/2010. Helsinki: Nuorisotutkimusseura s. [c2] Siivonen, K. & Kotilainen, S. 2010: Voimaa taiteellisesta toiminnasta. Pääkirjoitus. Teoksessa: Nuorisotutkimus-lehti 4/2010. Helsinki: Nuorisotutkimusseura Sirviö*, K. & Jusi, S. 2010: Software Tool for Environmental, Economic and Social Assessment of Road Projects. 16th IRF International Road Federation Conference Proceedings. Paper No Portugal, 25-28, May [B3] Stenvall*, J. & Kaivo-oja, J. 2010: Ideoinnista jokamiehen oikeus. Aamulehti. Yliökirjoitus [e1] Stenvall*, J. & Kaivo-oja, J. 2010: Innovaatiojärjestelmä kaipaa innovaatioita. Kide-lehti 3/2010, [d1] Ståhle, P. 2010: Pääkirjoitus: Tuottaako kansallinen tietopääoma talouskasvua? Tieteessä tapahtuu 28 (4-5): 1-2. [b1]. Ståhle, P. (toim.) 2010: Tieto ja osaaminen kilpailuetuna. Johtamisen käsikirjat. Kauppalehti. URL: [e2] Ståhle, P. 2010: Austria: Towards the Top League of Innovation Driven Economics in Guenter R. Koch (ed.): Austria s Transformation into the Knowledge Society. pp Verlag Holzhausen GmbH, Austria. [D4] Taalas, Saara. (2010). Kohti Hybriditalouden haastetta Keskustelua luovasta taloudesta Suomessa. [Towards the Challenge of Hybrids.] Helsinki: The Ministry of the Employment and the Economy publishing series: Competitiveness 17/2010. URL: 62 s. [d4] 433

9 Varho, V. & Joki, L. 2010: Suomen liikennesektorin tulevaisuus. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen perusteluja.tutu-ejulkaisuja 7/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 20 s. [d4] Vinnari*, M. & Koskela, M. (guest editors) 2010: Special Issue on Consumer Society and Future of Sustainability. Progress in Industrial Ecology 6 (4). [C2] Vinnari*, M. & Koskela, M. 2010: Editorial. Progress in Industrial Ecology. 6 (4): [B1] Lisäksi / Also: Elokuva / Documentary film Dokumenttielokuva Nainen Son La sta Valmistunut 2010 Ohjaus ja kuvaus: Rostislav Aalto* Käsikirjoitus: Rostislav Aalto ja Mira Käkönen Apulaisohjaaja: Mira Käkönen Ääni ja leikkaus: Rostislav Aalto Tuotantopäällikkö ja tulkki: Tam Ngyen Cao Minh* Rahoittajat: Suomen Ulkoasiainministeriö / Av-tuki, Zen Media Tuotanto: Zen Media Yhteistyössä: Yle Yhteistuotannot, Zen Media 2010 [i1] Synopsis: Nainen Son La sta on kuvaus Vietnamin thai-vähemmistöön kuuluvasta naisesta, jonka hiustenkeruumatkaa seurataan Son Lan maakunnan vuoristomaisemissa. Hienovaraisin vihjein tarina liittää naisen elämän osaksi kansainvälistä kauppaa ja Vietnamin modernisaatiota. Son La sijaitsee Luoteis-Vietnamissa Laosin rajalla, jossa thait muodostavat enemmistön. Alueen asukkaiden elämään heittää varjon Kaakkois-Aasian suurin patohanke. [i1] 434

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi?

Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi? Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi? Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto KUNTIEN TULEVAISUUSFOORUMI VII Teemasessio 2, Kuntatalo

Lisätiedot

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpron Missio Finpro s Mission Building successful Finland in global economy Finpro s Identity As a window to global change Finpro challenges

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Publications. Yrjö Myllylä. March 2011. Articles in refereed international scientific journals

Publications. Yrjö Myllylä. March 2011. Articles in refereed international scientific journals Publications March 2011 Yrjö Myllylä Articles in refereed international scientific journals 1. Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev & Vesa Rautio (2008). Where are the hubs and gateways of development? Developments

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO Updated 15 August 2013 PERSONAL DETAILS Family name: Varho, First names: Vilja Eeva Talvikki Born in Helsinki in 1971. Married, two children (2008 and 2009) CONTACT Finland

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma - Tuomo Suortti/Tekes 22.11.2012 DM 1036318 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Publications September 2011

Publications September 2011 Publications September 2011 Yrjö Myllylä Ten (10) of the most important publications No Information S = Serie number, List of Publications (inc. 141 public.) 1 Myllylä, Yrjö & Maurizio Sajeva & Jari Kaivo-oja

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Aikajana. Thule. ENVIMAT Jäte IO EF Envimat scen SURE 2012-

Aikajana. Thule. ENVIMAT Jäte IO EF Envimat scen SURE 2012- Aikajana Thule ENVIMAT 2007-2009 Jäte IO 2010-2011 EF Envimat scen 2010 2010-2012 SURE 2012- Koskela, Sirkka, Ilmo Mäenpää, Jyri Seppälä, Tuomas Mattila, ja Marja-Riitta Korhonen. EE-IO modeling of the

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Slow Life ja etäisyyksien hallinta

Slow Life ja etäisyyksien hallinta Slow Life ja etäisyyksien hallinta Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/helsingin toimisto Top Ten Futures IX - Etäisyyksien hallinta 2030 Teesejä tavaran liikuttamisen ja

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 19. Syyskuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen maisteriohjelmista

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen maisteriohjelmista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Opetus-

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge )

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 Rakennetaan seudusta kansainvälisesti näkyvä kokonaisuus osana Tukholma Turku Helsinki Kotka Pietari kehityskäytävää.

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Kun toimeen tartutaan

Kun toimeen tartutaan Kun toimeen tartutaan Tarja Porkka Knudsen 18.1.2012 1 About the (EEA) EU:n erikoisvirasto, 1994 Kerää ja välittää tietoa ympäristön tilasta, suuntauksista ja tulevaisuudesta poliittisen päätöksenteon

Lisätiedot

Publications. March 2012. Yrjö Myllylä

Publications. March 2012. Yrjö Myllylä Publications March 2012 Yrjö Myllylä Ten (10) of the most important publications No Information S = Serie number, List of Publications (inc. 152 public.) 1 Myllylä, Yrjö & Maurizio Sajeva & Jari Kaivo-oja

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS Markku Wilenius, University of Turku LIST OF PUBLICATIONS As of Dec 2012 A. Peer-reviewed scientific articles Wilenius, Markku (2010) Demographic Change as a Challenge for Societies at Large. In From Grey

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Jatkolukemista: Koivunen, Anu & Marianne Liljeström (toim.): Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Vastapaino, Tampere 1996. Moser, Caroline: Gender planning and development. Theory, practice

Lisätiedot

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Ph.D. Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat

Lisätiedot

Teollinen ekologia kestävän tuotannon ja kulutuksen palveluksessa

Teollinen ekologia kestävän tuotannon ja kulutuksen palveluksessa Teollinen ekologia kestävän tuotannon ja kulutuksen palveluksessa Kestävä kehitys liiketoimintana Prof. Markku Wilenius Ympäristöjohtamisen toinen aalto Miksi? Näkymiä maailmaan Kilpailu kiristynyt perinteisillä

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Sirpa Kurppa, prof. Natural Resources Institute Finland (Luke), New business opportunities, Resources smart circular economy 1 Teppo Tutkija

Lisätiedot

Ajankohtaista Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja bioteknologia (KBBE) - ohjelmasta

Ajankohtaista Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja bioteknologia (KBBE) - ohjelmasta Ajankohtaista Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja bioteknologia (KBBE) - ohjelmasta Raimo Pakkanen, Tekes 8.9.2011 Helsinki DM 806 708 Ohjelman tavoite: Building a European Knowledge Based Bio-Economy

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita alan johtavia asiantuntijoita Kolme klusteria läntinen, keskinen, itäinen Keskinen klusteri: 3 550 partneria 77 000 henkilöä 13,6 mrd. dollarin liikevaihto 97 maata Slide 2 PwC globaalisti PwC:n liikevaihdon

Lisätiedot

Kuntauudistus paikallisen itsehallinnon näkökulmasta

Kuntauudistus paikallisen itsehallinnon näkökulmasta Kuntauudistus paikallisen itsehallinnon näkökulmasta Kunta, kuntalaiset ja palvelut tulevaisuudessa - kuntien uudistamisen perusteet Kansallismuseo, Helsinki 19.2.2013 Arto Haveri Johtamiskorkeakoulu Tampereen

Lisätiedot

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa ULKOASIAINMINISTERIÖ Alueellisen yhteistyön yksikkö (ITÄ-30) ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa BIONOVA OY WASTE-OP: WASTE OPPORTUNITIES FOR PROFITS 89

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Sivu 1. Julkaisuluettelo. Kirjavainen (e Viitanen, o.s. Raunio), Paula

Sivu 1. Julkaisuluettelo. Kirjavainen (e Viitanen, o.s. Raunio), Paula Sivu 1 Julkaisuluettelo Kirjavainen (e Viitanen, o.s. Raunio), Paula 2014 Aaltonen, T. Kirjavainen, P. Pitkänen, E. (2014) Kutsumusjohtaja. Talentum Kirjavainen, P. (2014) Yksilöllisyys, yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

350 M ,85*

350 M ,85* 24.10.2016 Tiedot pohjautuvat Euroopan komission 30.9.2016 päivättyyn hanketietokantaan Suomen avainluvut: 350 M 822 12,85* 580 281 140 60 Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus Suomalaisten

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kohti nollaenergia-alueita

Kohti nollaenergia-alueita TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kohti nollaenergia-alueita Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille 7.11.2016 TkT Satu Paiho, VTT Määritelmiä nzeb (nearly zero-energy building)/lähes nollaenergiarakennus:

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä - Katsaus Tekesin rahoitukseen ja palveluihin Risto Setälä Copyright Tekes 02/2010

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

EU:N OA- VAATIMUKSET (HORISONTTI 2020) OPENAIRE2020:N GOLD OA PILOTTI OA-REMIX 8.5.2015 KIMMO KOSKINEN

EU:N OA- VAATIMUKSET (HORISONTTI 2020) OPENAIRE2020:N GOLD OA PILOTTI OA-REMIX 8.5.2015 KIMMO KOSKINEN EU:N OA- VAATIMUKSET (HORISONTTI 2020) OPENAIRE2020:N GOLD OA PILOTTI OA-REMIX 8.5.2015 KIMMO KOSKINEN ESITYKSEN SISÄLTÖ PERUSTELUJA AVOIMUUDELLE EU:N OA-VAATIMUKSET KULTAINEN OA AVOIMEN TUTKIMUSDATAN

Lisätiedot

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan?

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Nathalie Clément, Senior Manager, Responsible Investment, Climate and Sustainability Business, KPMG Mistä puhun Megatrendit

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Palvelut metsäalalla tunnistamaton mahdollisuus biotaloudelle?

Palvelut metsäalalla tunnistamaton mahdollisuus biotaloudelle? SMS Metsätieteen päivä 2014 Metsäekonomistiklubi Uutta metsäekonomista tutkimusta Palvelut metsäalalla tunnistamaton mahdollisuus biotaloudelle? Päivi Pelli Palvelut ja palveluvaltaistuminen tunnistettu

Lisätiedot

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Terveelliset

Lisätiedot

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakunnallinen TKIkehittäminen TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA STRATEGIAN VALMISTELULLE

LÄHTÖKOHTIA STRATEGIAN VALMISTELULLE LÄHTÖKOHTIA STRATEGIAN VALMISTELULLE ristiriita; vauras ja korkean ympäristötietoisuuden alue on yksi maailman kehnoimmassa tilassa olevia merialueita Itämeren alue on globaalisti katsoen vauras ja eurooppalaisittain

Lisätiedot