Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe."

Transkriptio

1 Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA

2 Sisälto Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen kansainväliset trendit SalWen visio, missio ja tavoitteet Uudet ohjelmat Tutkimustoiminnan rooli Kansainvälisyyden tavoitteet Strategian toteutumisen mittaaminen Strategic Research Agenda: Summary Elintarvike Valio Oy Lääkkeet Biotie Therapies Oyj Orion Oyj Palvelut CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Kustannus Oy Duodecim Lääketietokeskus Oy Mawell Oy Tieto Healthcare & Welfare Oy Diagnostiikka Oy Medix Biochemica Ab Medisize Oy Mobidiag Oy Orion Diagnostica Oy SPR Veripalvelu Thermo Fisher Scientific Oy Terveysteknologia Elekta Oy GE Healthcare Finland Oy Nexstim Oy Philips Oy SalWen osakasyritykset SalWen yliopisto- ja tutkimuslaitososakkaat Aalto-yliopisto Helsingin yliopiston rahastot (Helsingin yliopisto) Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Turun yliopisto Työterveyslaitos UKK-instituutti Teknologian tutkimuskeskus VTT Åbo Akademi Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

3 1. Johdanto Strategisen huippuosaamisen keskittymät eli SHOKit ovat yritysvetoisia yhteistyöalustoja, joiden tavoitteena on synnyttää yritysten välistä sekä yritysten ja tutkimuksen välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Yhteistyöllä tavoitellaan globaalisti merkittäviä läpimurtoinnovaatioita, jotka ovat muutettavissa ketterästi elinkeinoelämän kasvuksi ja yhteiskunnan hyvinvoinniksi. SHOK-toiminta sai alkunsa pääministerin johtaman tiede- ja teknologianeuvoston päätöksellä vuonna Tavoitteeksi asetettiin elinkeinoelämän uudistuminen ja vientiliiketoiminnan lisääminen. Suomessa on kuusi SHOKia ja niiden toimintaa operoivaa yhtiötä. SalWe Oy koordinoi SHOK-yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin alueella. SHOKien kulmakivenä on rahoittajaorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Tekesillä on keskeisenä rahoittajana ollut myös merkittävä rooli keskittymien rakentamisessa. Kunkin SHOKin toimintaa ohjaa omistajien määrittämä strategia (Strateginen tutkimussuunnitelma SRA), jota toteutetaan tutkimusohjelmien avulla. Ohjelmiin voivat osallistua myös muut tahot kuin osakkaat. Niissä luodaan yhteistä ydinosaamista, teknologia- ja palvelualustoja sekä tutkimusympäristöjä ja -työkaluja. Tutkimusohjelmat mahdollistavat pitkäjänteisemmän tutkimuksen kuin perinteiset projektikohtaiset rahoitusmuodot. Ohjelmien avulla tutkimus- ja kehittämisresursseja voidaan kohdentaa uudella tavalla ja selkeästi suuremmassa mittakaavassa kuin aiemmin. SHOKit ovat poikkitoimialaisia, monitieteellisiä, kansainvälisesti korkeatasoisia ja avoimia innovaatioympäristöjä, joiden tutkimustulokset ovat laajalti julkisia. Tulosten pohjalta syntyvät kehittämishankkeet ovat myös tärkeä osa SHOKtoimintaa. SalWen toimintaan osallistuvat yritykset (osakkaat ja muut ohjelmissa mukana olevat yritykset) edustavat 0,8 prosenttia Suomen yrityksistä. Vuonna 2011 SalWen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 3,3 miljardia euroa ja niiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin Osakkaista suurimmat yritykset ovat Valio Oy ja Orion Oyj, joiden osuus yhteenlasketusta liikevaihdosta edustaa 75 prosenttia ja henkilöstöstä yli puolta. SalWen osakkaista viisi (GE Healthcare Finland Oy, Thermo Fisher Scientific Oy, Philips Oy, Medizise Oy ja Elekta Oy) on ulkomaalaisomistuksessa. Niiden osuus liikevaihdosta ja henkilöstöstä vastaa noin 17 prosenttia SalWen yritysten liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä. Taantumasta huolimatta näiden yritysten kasvu on jatkunut tasaisena vuosina 2010 ja 2011, mikä osaltaan kertoo alan kasvupotentiaalista. Vuonna 2011 SalWen osakasyritysten keskimääräinen tutkimus- ja kehittämispanos oli noin 6 prosenttia liikevaihdosta. Viennin osuus nousi keskimäärin noin 37 prosenttiin liikevaihdosta. SalWen vuonna 2009 laadittua ensimmäistä strategiaa on toteutettu kahdella tutkimusohjelmalla: Yksilön hyvinvoinnin ja terveyden älykäs seuranta sekä Mielen ja kehon eliksiirit. Molempien ohjelmien kesto on neljä vuotta. Vuosina rahoituksen kokonaisvolyymi on noin 61 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on 54 prosenttia, yritysten 31 prosenttia ja yhteisöjen 15 prosenttia. Tämä strategiapäivitys korvaa vuonna 2009 laaditun strategian ja siihen on määritelty seuraavan ohjelmakauden tavoitteet. Päivityksessä on huomioitu yritysten muuttuneet tarpeet ja uusimmat SalWen toiminta-alueen globaalit trendit, koska ne vaikuttavat tuleviin ohjelmateemoihin. Esimerkiksi terveystoimialan yleiset kustannuspaineet ja pula osaavasta henkilöstöstä ovat viime vuosina korostuneet. Yksilön vastuu omasta hyvinvoinnista ja terveydestä lisääntyy koko ajan. Terveyspalveluiden kysyntä ja erityisesti digitaalisten palvelujen tarve kasvaa. Yksilöllinen hoito on SalWen alueen merkittävin lääketieteellinen trendi. Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

4 2. SalWe ja sen rooli SalWen perustaminen ja strategian laatiminen vuonna 2009 ovat antaneet hyvän ja riittävän laajan pohjan toiminnalle. Ne ovat myös tarjonneet mahdollisuuden yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoille tuottaa yhteistä korkean tason globaalia osaamista. SalWen toimintaan osallistuvat yritykset ovat kansainvälisesti toimivia yrityksiä ja ne edustavat merkittävää osaa Suomen terveys - ja hyvinvointialasta, mikä mahdollistaa poikkitoimialaisen yhteistyön. SalWen toimintaalueen suomalainen tutkimus on myös kansainvälisesti korkealla tasolla ja laajasti verkottunutta, mikä puolestaan takaa monitieteellisen ja kansainvälisen lähtökohdan yhteistyölle. SalWe on vastannut tutkimusohjelmien valmistelusta ja tutkimusteemojen valinnasta sekä ohjelmien toteutuksen koordinoinnista. SalWe välittää tietoa tutkimusosapuolilleen muun muassa tutkimusportaalin ja tapaamisten kautta sekä tiedottaa sidosryhmilleen toiminnastaan ja tuloksistaan. Ensimmäisten vuosien aikana SalWelle on muodostunut laaja sidosryhmäverkosto, ja siksi on luontevaa, että SalWe vahvistaa rooliaan yhteiskunnallisena keskustelijana ja sidosryhmävaikuttajana. Tätä kautta SalWessa tehtävä tutkimus saa lisää näkyvyyttä, jolloin terveyteen ja talouteen vaikuttavat tutkimustulokset saadaan yleiseen tietoon. Samalla voidaan myös vaikuttaa SalWen osakkaiden toimintaedellytyksiin. Sal- Wella on erillinen, näitä tavoitteita tukeva viestintästrategia. Kansainvälinen ja erityisesti eurooppalainen yhteistutkimus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet SalWelle ja sen alueen tutkimukselle. SalWen tehtävänä on kartoittaa yhteistutkimuksen kautta avautuvia mahdollisuuksia. Ensimmäiset tulokset ja saavutukset SalWen ohjelmatoiminta on alusta lähtien edennyt suunnitelmien mukaisesti ja yritysten sitoutuminen yhteistyöhön on näkynyt vahvoina panostuksina ohjelmiin. Myös SalWen ohjelmien immateriaalioikeuksiin liittyvät periaatteet on sovittu hyvässä hengessä. Vuonna 2012 julkistettiin ensimmäiset tutkimustulokset, mikä antaa hyvän lähtökohdan tulosten tehokkaalle hyödyntämiselle. Kaikkiaan 11 tutkimushankkeesta tehtiin yleistajuiset menestystarinat sekä suomeksi että englanniksi. Ne löytyvät osoitteesta seuraavilla otsikoilla: CRP-arvojen seurantaan edullisia painotekniikkaan perustuvia ratkaisuja Uusia biomerkkiaineita suolistotulehduksien diagnostiikkaan Eturauhassyöpään uusia diagnostiikkatyökaluja Kroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapa Uusia menetelmiä tehohoitoon Aivotoiminnan muutokset aivoinfarktipotilaiden kuntoutuessa Aivojen kielellisen muovautuvuuden edistäminen Kuvan segmentointi tehostaa HIFU-menetelmän käyttöä Maidon heraproteiinin vaikutus painonhallintaan, kehonkoostumukseen, uneen, stressiin ja vireyteen Kohorttien hyödyntäminen Elämäntapamuutos internetin avulla Ensimmäisinä vuosina on ohjelmien organisoitumiseen panostettu ja tavoitteena on ollut osallistaa ja aktivoida mukana olevia yrityksiä ja tutkimusosapuolia toimintaan. Toiminnan koordinointi on pystytty toteuttamaan kevyesti, mutta silti tehokkaasti. Toimitusjohtajan lisäksi SalWella on kaksi puolipäiväistä ohjelmajohtajaa ja osa-aikainen talouspäällikkö. SalWella on myös käytettävissä SHOKien yhteisen lakimiehen palvelut. Ensimmäisten vuosien yksi tärkeimmistä saavutuksista on mukana olevien yritysten ja tutkijoiden tyytyväisyys SalWen toimintaan, mikä ilmenee keväällä 2011 toteutetussa tyytyväisyyskyselyssä. Kyselyyn vastanneista suurin osa antoi positiivista palautetta toimintatavoista, johtamisesta, tuesta ja tiedotuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

5 3. SalWen toiminta-alueen kansainväliset trendit SalWe teetti Finprolla selvityksen terveydenhuollon globaaleista trendeistä, jotka on huomioitu sekä tässä strategiassa että uusien ohjelmien valmistelussa. Selvityksen mukaan terveystoimiala on maailmanlaajuisesti valtava arviolta miljardia dollaria vuonna Vuosittain se kasvaa noin 6 prosentilla. Terveystoimialan yleismaailmallisia trendejä ovat väestön ikääntyminen, pitkäaikaissairauksien yleistyminen ja kustannusten kasvu. Alan tulevia muutoksia ajavat yleiset kustannuspaineet sekä pula osaavasta henkilöstöstä. Toisaalta tulotason nousu ja ihmisten kasvava tietoisuus terveydestä luovat paineita terveyspalveluiden kysynnän kasvulle. SalWen toimijoiden kannalta keskeisimpiä trendejä ovat lääketieteen edistyminen ja potilaan osallistumisen lisääntyminen. Myös tietojärjestelmien ja datan läpimurto sekä terveydenhuollon teollistuminen koskettavat SalWen toimijoita. Teollistuminen tuo mukanaan verkottuneet palveluntuottajat. SalWen toiminta-alueen tärkeimmät trendit Sairauksien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja yksilöllisten hoitoratkaisujen kehittäminen Lääketieteen edistysaskeleet auttavat ymmärtämään sairauksien monimuotoisuutta, minkä ansiosta yksilöllinen tautien ehkäisy, diagnostiikka, hoito ja seuranta ovat mahdollisia. Muutosta edesauttaa muun muassa kehitys ihmisen perimän määrityksessä, biopankit, informaatioteknologinen kehitys ja terveyden monitoroinnin uudet teknologiat. Diagnostiikan (in vitro ja in vivo) korostuminen ennaltaehkäisyssä ja hoidoissa vaikuttaa terveysteknologian markkinoihin myös sen vuoksi, että teknologioiden kustannusvaikuttavuuden arviointi kehittyy. Potilaan tiiviimpi osallistuminen oman terveyden hoitoon Terveysteknologian markkinoiden kasvuun vaikuttavat lisäksi potilaiden itse tekemien mittausten, vieritestauksen ( point of care ) ja etämonitoroinnin yleistyminen. Tämän takia käyttöön on saatava edullisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja. Näin potilas itse ja esimerkiksi hänen omaisensa voivat seurata terveydentilan kehittymistä, ja jos tieto saataisiin vielä siirtymään suoraan potilastietojärjestelmään, myös terveydenhuollon ammattilaiset voisivat reaaliaikaisesti seurata potilaan terveydentilan kehittymistä. Etämonitorointia voidaan myös lisätä esimerkiksi vanhusten kotona asumisen tukemiseen. Potilaan tiiviimpi osallistuminen oman hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitoon ja hoitoon antaa mahdollisuuden myös omien terveystietojen tallennukseen ja seurantaan, jota muun muassa Taltioni-palvelujen avulla voi jo tehdä. Yksilöllisyyden korostuminen näkyy myös elintarvikemarkkinoilla. Kuluttajat ovat entistä tietoisempia ruoan ja terveyden välisestä yhteydestä ja suosivat terveellisiä ja funktionaalisia ruokia. Elintarvikemarkkinoita leimaa myös pirstoutuminen, kun yhä useampi kuluttaja suunnittelee itselleen oman ruokavalion. Terveydenhuollon prosessien ja resurssinen tehostaminen ja optimointi Tuotteita ja palveluita ei suunnata pelkästään terveydenhuollon ammattilaisille, vaan yhä enemmän suoraan potilaille, sillä heidän roolinsa hoidon valitsijana painottuu. Yritysten arvoverkot ulottuvat niin potilaisiin kuin julkisiin ja yksityisiin järjestelmiin. Verkostoissa yritysten välisen yhteistyön merkitys kasvaa. Julkiset toimijat kamppailevat kustannuspaineiden ja työvoimapulan kanssa, mihin ratkaisuja haetaan toimintojen tehostamisesta, ennaltaehkäisevistä toimista, potilaan Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

6 SalWen toiminta-alueen kansainväliset trendit aktivoimisesta mukaan hoitoon sekä tietotekniikan nykyistä laajemmasta ja tehokkaammasta hyödyntämisestä. Suurien tietomassojen jalostaminen hoitoprosessien tueksi Terveysteknologian kehittyminen edellyttää tietojärjestelmien ja datan käsittelyn kehittymistä, mikä puolestaan luo uusia digitaalisia markkinoita. Tulevaisuudessa on kyettävä käsittelemään valtavia datamassoja ja yhdistelemään pirstaloitunutta tietoa. Saman tiedon on myös oltava saatavilla monessa paikassa. Esimerkiksi pilvipalveluiden käytön arvioidaan lisääntyvän merkittävästi terveydenhuollon piirissä. Kasvavien markkinoiden trendejä Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäksi Finpron selvityksessä on valittu lähempään tarkasteluun yritysten kiinnostuksen mukaisesti kolme kasvavaa markkina-aluetta: Venäjä, Kiina ja Intia. Venäläisten terveyskäyttäytymistä leimaa kaksijakoisuus. Ihmisillä on halu parantaa terveydentilaansa, mutta toisaalta usein melko epäterveellisiä elintapoja ei haluta muuttaa. Sen takia venäläiset suosivat funktionaalisia ruokia ja haluavat esimerkiksi syödä tuotteita, joilla on kolesterolia alentava vaikutus, jotta heidän ei tarvitsisi vähentää rasvaisten ruokien syöntiä. Myös Venäjän markkinat ovat kaksijakoiset. Suurissa kaupungeissa asuvan väestön tietoisuus terveydestä ja terveellisistä elintavoista lisääntyy, kun taas maaseudulla väestön tulotaso sekä tietoisuus terveydestä ovat heikompia. Venäjällä työelämän trendit näkyvät työssäkäyvien aikuisten terveyskäyttäytymisessä. Työpäivät ovat pitkiä, joten työssä jaksaminen on tärkeää. Työssä jaksamisen tukeminen on entistä enemmän työnantajien huomion kohteena. Kuntoilun ja muun terveyttä ylläpitävän toiminnan lisäksi terveelliset ja funktionaaliset elintarvikkeet nähdään yhtenä keinona parantaa jaksamista. Terveydenhuollon palveluiden kasvu Kiinassa on voimakasta ja keskiluokan vaurastuminen kasvattaa kysyntää. Lisäksi valtio on päättänyt investoida julkisesti tuotettujen terveydenhuollon palveluiden määrän ja laadun parantamiseen sekä palvelutuotantoa tukevien tietojärjestelmien kehitykseen ja käyttöönottoon. Terveydenhuollon palveluiden kysynnän kasvu johtaa ensisijaisesti geneeristen lääkkeiden ja edullisten laitteiden ja välineiden kysynnän kasvuun, mutta myös laatutietoisuus on kasvussa vaurastuva keskiluokan piirissä. Elintason noustessa myös elintasosairaudet yleistyvät kovaa vauhtia. Kiinalaisten tietoisuus terveellisestä ruoasta lisääntyy etenkin keskiluokan keskuudessa. Intian terveydenhuolto on Venäjää ja Kiinaa polarisoituneempi. Suuri osa väestöstä (etenkin maaseudulla) ei ole terveydenhuollon piirissä ollenkaan ja kotien hygieniataso on huono samaan aikaan kun hyvin toimeen tulevilla on pääsy länsimaiset standardit täyttäviin sairaaloihin. Intiassa suurin osa terveydenhuollon kustannuksista potilas maksaa itse, mikä sulkee köyhän kansanosan käytännössä kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Intiassa on suurin tarve halvoille ja helposti saatavilla oleville palveluille, teknologioille, lääkkeille ja tarvikkeille. Esimerkiksi mobiilisovelluksilla on Intiassa suuri mahdollisuus terveyden edistämisessä, koska valtaosalla väestöstä on matkapuhelin. Samoin kuin muualla maailmassa Intiassakin keskiluokka kasvaa, vaurastuu ja sairastuu elintasosairauksiin. Vaikka sairastavien osuus koko väestöstä on vielä pieni, absoluuttiset määrät ovat suuria. Pelkästään diabeetikoita arvioidaan olevan yli 40 miljoonaa. Elintasosairauksien diagnosointi, hoito ja seuranta luovat siten suurta kysyntää palveluille, teknologialle ja lääkkeille ja kysynnän oletetaan myös jatkossa kasvavan. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

7 4. SalWen visio, missio ja tavoitteet SalWen visiona on olla johtava yhteistyöalusta ja toimintatapa. Alusta synnyttää yritysten välistä sekä yritysten ja tutkimuksen välistä yhteistyötä, mikä lisää terveys- ja hyvinvointialan kansainvälistä liiketoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. SalWen missio on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Tiedon pohjalta yritykset saavat kilpailuetua kehittäessään tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. Tavoitteena on yksilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien ehkäiseminen, havaitseminen ja hoitaminen. Merkittävät sairaudet, erityisesti - Aivojen sairaudet, vauriot ja rasitus - Elämäntavoista johtuvat sairaudet - Mikrobi-infektiot ja inflammaatio - Syöpäsairaudet Toimintaa yhdistäviä alueita ovat yksilölähtöinen terveyden ja hyvinvoinnin sekä elämäntapojen seuranta ja hallinta. Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

8 5. Uudet ohjelmat Tutkimusohjelmilla on keskeinen rooli SHOK-toiminnassa ja niillä luodaan pohja huipputuloksille. Ohjelmat valmistellaan strategian pohjalta ja niiden avulla tutkittu tieto saadaan tukemaan nykyisiä ja uusia ratkaisuja. Myös liiketoimintamallien tutkimus ja ratkaisujen sopivuuden testaaminen ovat tärkeä osa ohjelmissa tapahtuvaa yhteistyötä. SalWen muodostamaa yhteistyöalustaa voidaan lisäksi käyttää teknologia- ja palveluratkaisujen sekä konseptien kehittämiseen. Suomella on pienenä maana mahdollisuus koota eri toimijat yhteen ja saada näin globaalia kilpailuetua suuriin maihin verrattuna. Tutkimus ja kehittäminen hyötyvät myös suomalaisesta testialustasta. Tutkimusohjelmien valmistelu on yrityslähtöistä. Yritykset arvioivat muun muassa tutkijoiden sopivuuden ohjelmaan sekä hyödyntämispotentiaalin. Valmistelu tehdään yhteistyössä tutkijoiden kanssa ja siinä hyödynnetään myös Tekesiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Yritykset rahoittavat ohjelmien kokonaisbudjetista noin 30 prosenttia. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten osuus on noin 15 prosenttia ja Tekesin noin 55 prosenttia. Ohjelmasuunnittelua kaudelle on tehty keväällä 2013 kolmella alueella. Myöhemmin on mahdollista suunnitella lisää ohjelmia ja hankkeita myös yhteistyössä muiden SHOKien kanssa. Ohjelmien toteutuksessa eri ohjelmien ja SHOKien välinen yhteistyö on tärkeää. Terveet aivot ja hyvä hoito Ohjelmassa luodaan sairaanhoidon ammattilaisten käyttöön uusia teknologioita ja toimintatapoja, joiden tavoitteena ovat entistä paremmat terveyspalvelut. Ohjelmassa kehitetään hoidon tukijärjestelmiä, joilla helpotetaan sairaanhoitoa ja sitä kautta parannetaan hoidon vaikuttavuutta. Ohjelman toisena kehityskohteena on aivojen terveys. Tämän osa-alueen tavoitteena on ylläpitää ihmisten kykyä itsenäiseen elämään ja parantaa heidän elämänlaatuaan siten, että ongelmat havaitaan ja hoidetaan ajoissa. Henkilökohtainen diagnostiikka ja hoito Ohjelman tutkimusalueita ovat infektiot, tulehdus- ja syöpäsairaudet. Tavoitteena on siirtää terveydenhuollon painopistettä oireiden havainnoinnista henkilökohtaiseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Ohjelmassa luodaan tehokkaita ja edullisia teknologioita ja toimintatapoja yksilön omaan ja ammattilaisten käyttöön. Lisäksi monet ICT-ratkaisut tukevat potilastietoaineistojen tehokasta käyttöä niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidoissa. Neuvolaa kaiken ikää Ohjelman tavoite on ikääntyvien sekä neuvolaikäisten lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa elämän kokonaisvaltainen hallinta. Ohjelmassa tutkitaan elintapojen vaikutusta terveyteen sekä niiden mittausta ja seurantaa. Ohjelman mukaan kehitystyössä on ensiarvoisen tärkeää, että hoitohenkilökunta tuntee asiakkaan paremmin ja pystyy hyödyntämään yksilöllistä motivaatioprosessia. Ohjelmalla tavoitellaan omaehtoista toimintaa ja asiantuntijoiden antamaa tukea. Ammattilaiset voivat toimia joko julkisessa terveydenhuollossa tai yksityisissä yrityksissä. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

9 6. Tutkimustoiminnan rooli SalWen tutkimustoiminta muodostaa jatkumon, joka kattaa esikilpailullisten ja teollisten tutkimusohjelmien ja kehittämishankkeiden lisäksi jo toteutetun tai tulevaisuudessa toteutettavan tieteellisen perustutkimuksen. Perinteisesti tutkimuksen hyödyntäminen on ollut hidasta, eikä se ole aina onnistunut halutulla tavalla. SHOKien tutkimusohjelmat kokoavat tutkimuksen tekijät ja hyödyntäjät yhteen, mikä nopeuttaa myös tutkimustulosten hyödyntämistä. Alla olevassa kuvassa on kuvattuna jatkumo tutkimuksesta tuotteisiin ja palveluihin. SHOKeissa tutkimus ja sen suunnittelu ovat yritysvetoista, mutta sisältö määritetään ja toteutetaan yhdessä tutkijoiden kanssa. Haasteena on sovittaa yhteen yritysten ja tutkijoiden osittain erilaiset tarpeet sekä saada kaikki tarvittavat osapuolet mukaan yhteistyöhön. Yhteistyön edetessä vuorovaikutus kuitenkin tiivistyy, mikä lisää osapuolten ymmärrystä toistensa tavoitteista. Ohjelmien suunnittelussa ja tutkimusten tulosten mittaamisessa kriittinen menestystekijä on tutkimustoiminnan kyky palvella yritysten tarpeita. Tutkimuksen tieteellisen arvon lisäksi valituilla tutkimusalueilla tulee olla merkittävä hyödyntämispotentiaali. Tämän lisäksi myös tutkimuksen poikkitieteellisyys on tärkeää, jotta tutkimuksen tuloksissa saadaan monipuolisesti huomioitua sovellettavuuteen ja kaupallistamiseen vaikuttavia tekijöitä. Kansainvälisyyden osalta korostuu tutkimuksen tason parantaminen, uusien yhteistyösuhteiden ja -verkostojen luominen sekä kansainvälisten tutkijoiden ja kansainvälisen rahoituksen saaminen Suomeen. Tutkimustoiminnan taso ja laatu ovat tärkeimmät tekijät, jotka pitävät yritysten toimintoja Suomessa tai tuovat investointeja Suomeen. SHOK-toiminta on osa hyvää toimintaympäristöä ja -mallia ja siten se voi lisätä suomalaisen tutkimuksen houkuttelevuutta niin yhteistyön kuin rahoituksen osalta. Jatkumo siitä, miten tutkimuksesta edetään tuotteisiin ja palveluihin. Suomen Akatemian rahoittama tutkimus OSAAMINEN Muu tutkimus (EU, säätiöt,...) Tekesin ja osapuolten rahoittamat SHOKtutkimusohjelmat Yrityshankkeet Yritysryhmähankkeet Muut kehityshankkeet Tuotteet Palvelut Käyttöönotto Vaikuttavuus Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

10 7. Kansainvälisyyden tavoitteet SalWen toiminnan ytimessä on kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus. Tämä on oleellista, koska tutkimustoiminta on perusluonteeltaan kansainvälistä. Tutkijoilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, tutkijat osallistuvat kansainvälisiin hankkeisiin ja konferensseihin sekä kirjoittavat kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin. Myös yrityksille yhteistyöverkostot ja markkinat ovat kansainvälisiä. SalWessa mukana oleville yrityksille kansainvälisyys merkitsee kansainvälisen liiketoiminnan lisäämistä. SalWen tutkimustoiminta edesauttaa tavoitteeseen pääsemistä tuottamalla tietoa, josta yritykset saavat kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. SHOK-tutkimusta tehdään niillä alueilla, joissa Suomessa on osaamista, lisäksi SalWe tukee täydentävän tiedon hankkimista ulkomailta. Tässä käytetään apuna olemassa olevia kontakteja, verkostoja sekä kansainvälisiä partnereita ja tutkijavaihtoa hyödyntäen muun muassa ulkomaalaisille professoreille tarkoitettua FiDiPro-rahoitusohjelmaa, Marie Curie -apurahoja sekä muita tutkijavaihto-ohjelmia. Tutkimusta voidaan myös teettää alihankintana ulkomaisella tutkimusryhmällä. Kansainvälinen ja erityisesti eurooppalainen yhteistutkimus on suuri mahdollisuus myös SalWelle ja alueella tehtävälle tutkimukselle. SalWen tehtävänä on jatkossa kartoittaa avautuvia mahdollisuuksia ja osallistua eurooppalaiseen ohjelmasuunnitteluun. Lisäksi SalWe voi verkottaa omia tutkimusohjelmiaan muiden vastaavien kanssa ja suunnitella rahoittajien kanssa kansainvälisiä tutkimuksen yhteishakuja. SHOK-toiminnan kansainvälisyys edistää osaltaan myös suomalaisen tutkimusympäristön houkuttelevuutta niin yhteistyön kuin rahoituksenkin osalta. Jo nyt Suomella on monia terveydenhuoltoon liittyviä vahvuuksia, kuten ainutlaatuisen kattavat potilastietojärjestelmät ja kattavat seurantatutkimukset. Suomalaista terveydenhuollon toimintaympäristöä voi hyödyntää myös tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen kokeiluissa ja pilotoinnissa tuloksena syntyy hyödyllistä referenssitietoa kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

11 8. Strategian toteutumisen mittaaminen SalWen strategian mittaamisen tavoitteena on nostaa esille konkreettisia tavoitteita ja välitavoitteita, seurata toteutumista sekä viestiä strategian onnistumisesta tutkimuksen osapuolille ja sidosryhmille. Konkreettisten tavoitteiden asettaminen erityyppisten mittausten pohjalta auttaa osakasyrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja sidosryhmiä ymmärtämään, mitä SalWen toiminnalta odotetaan ja miten SalWelle asetetut tavoitteet suhteutuvat yksittäisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden omiin tavoitteisiin. Lisäksi se auttaa ymmärtämään kunkin roolin kokonaistavoitteiden saavuttamisessa. Tältä pohjalta voi perustella toimintaan osallistumista ja käytettyjä resursseja. SalWen strategian mittaaminen keskittyy tuottamaan tietoa siitä, miten hyvin toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet toteutuvat. Avoin ja systemaattinen viestintä on tehokas keino kertoa strategian toteutumisesta tutkimuksen osapuolille ja eri sidosryhmille, kuten rahoittajille ja poliittisille päättäjille. Tavoitteet SHOK-toiminnan tavoitteena on lisätä suomalaista vientiliiketoimintaa ja parantaa suomalaisten houkuttelevuutta yhteistyökumppanina sekä keskittää tutkimusta aiempaa laajemmille alueille. SalWe on lisäksi asettanut strategiaansa perustuvia muita konkreettisia tavoitteita. Näitä ovat yksilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien ehkäiseminen, havaitseminen ja hoitaminen. Myös SalWen roolia tutkimusyhteistyön koordinoijana sekä yhteiskunnallisena keskustelijana ja verkottuneena sidosryhmävaikuttajana on tavoitteena vahvistaa. kuttavuusmittareita voivat olla yksilön parempi terveydentila, tutkimuksen laadun kohoaminen, yritysten vientiliiketoiminnan kasvu ja yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien kustannusten kehitys. Pitkän aikavälin vaikuttavuuden mittaaminen on kuitenkin haasteellista, sillä yksittäistä vaikuttavaa tekijää ja syyseuraussuhdetta on vaikea erottaa kokonaisuudesta. Lisäksi tarvitaan useiden vuosien panostus alueelle ennen kuin vaikuttavuutta on mahdollista todentaa. Tästä huolimatta on tärkeä tiedostaa millaisia vaikutusmahdollisuuksia SalWen toiminnalla on. Keskipitkällä aikavälillä on tärkeää mitata tuotoksia ja välittömiä vaikutuksia. Tuotosmittareita SalWen kannalta ovat esimerkiksi tieteellisten julkaisujen lukumäärä ja yritysten päättyneet kehittämishankkeet. Keksintöilmoitukset ja patentit eivät ole SHOK-toiminnan tulosmittareita, mutta siitä huolimatta niitä tullaan jatkossa seuramaan. Välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi yritysten tuottavuuden kehittyminen sekä yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Lyhyellä aikavälillä on olennaista seurata, miten paljon panoksia on laitettu asioihin, jotka todennäköisimmin edesauttavat tavoitteiden saavuttamista. Tällaisia panosmittareita ovat SalWen kannalta esimerkiksi mukana olevien yritysten lukumäärä ja yritysten euromääräiset panokset SalWen ohjelmiin ja niiden tuloksina syntyviin kehittämishankkeisiin. Aikajänne ja mittaamisen tasot SalWen strategian toteutumisen seurantaan. Mittaaminen ja mittarit Vaikuttavuuden mittaaminen vaatii pitkän ajanjakson sekä luotettavaa ja monipuolista tietoa toiminnasta ja kehityksestä. Vaikuttavuus kohdistuu esimerkiksi yksilöihin, tutkimustoimintaan, yritystoimintaan tai yhteiskuntaan ja vai- Panokset Tuotokset Välittömät vaikutukset Vaikuttavuus Aika Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

12 Strategian toteutumisen mittaaminen Alla olevassa taulukossa on kuvattu SalWen toiminnan keskeisimmät tavoitteet, kriittiset menestystekijät sekä eri aikaperiodin huomioivia mittareita, jotka kuvaavat tavoitteiden täyttymistä tai kriittisten menestystekijöiden saavuttamista. Tarvittava data osaan mittareista voi olla epäluotettavaa, vaikeasti saatavaa tai mittariin saattaa vaikuttaa SalWen toimintaan nähden ulkopuolisia tuntemattomia tekijöitä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää kokonaisuus mittaamisen näkökulmasta ja valita keskeiset mittarit toiminnan seurantaan. TAVOITE KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARIT Panokset Tuotokset Välittömät vaikutukset Vaikuttavuus Tutkimusyhteistyön koordinointi ja ohjelmien toteutus Yritysten ja tutkijoiden lisääntynyt yhteistyö ja toistensa parempi ymmärtäminen Liiketoimintapotentiaali Poikkitieteellisyyden lisääminen Kansainvälisyyden lisääminen Tutkimuksen tason parantuminen SalWen toiminta yhteistyön edistämiseksi Alkaneet ohjelmat ja hankkeet (kpl, ) Uudet kumppanuudet (kpl, ) Kansainvälinen rahoitus ( ) SalWen resurssit SalWen yleiskustannukset suhteessa tutkimusrahoitukseen Päättyneet ohjelmat (kpl, ) Kansainvälinen tutkimus (htv) Poikkitieteelliset hankkeet (htv) ml. yhteistyö muiden SHOKien kanssa SalWen yleiskustannukset verrattuna muihin SHOKeihin Seminaariesitykset Julkaisut ja opinnäytteet (korkeakoulujen perus- ja jatkoopintojen) (kpl) Keksintöilmoitukset (kpl) Patenttihakemukset (kpl) Patentit (kpl) Kehittämishankkeet (kpl) Tuotteet, palvelut ja toimintatavat Tutkimusryhmien taso, laajempi TKI-osaaminen ja verkottuminen sekä toiminnan volyymi Tutkimusryhmien rahoitus Tutkijoiden työllistyminen yrityksiin Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Uskottava brändi, tulokset, menestystarinat, näkyminen medioissa, toiminnan jatkuvuus Lehdistötiedotteet, kirjoitukset, seminaarit, tapaamiset, tapahtumat, esitykset, uutistiedotteet (kpl) Lehtijutut, viittaukset, uudet kontaktit (kpl) Tunnettuuden lisääntyminen (eri selvitys) Rahoituksen kasvaminen Uudet yritykset Tutkimuksen lisääntyminen Yksilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien¹ ehkäiseminen, havaitseminen ja hoitaminen Yritysten sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön onnistuminen SalWen tutkimuspanos ( ), yritysten panokset ( ), yritysten T&K toiminta alueella ( ) Yritysten ja julkisen sektorin osallistumisaktiivisuus (%), kehittämishankkeet (kpl, ) Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tulokset - julkaisut, sitaatit, patentit, keksintöilmoitukset (kpl) ko. hoitomuotoihin Hyvien käytäntöjen käyttöönotto julkisella sektorilla (kpl) Yritysten liikevaihdon kehitys ( ) Yritysten uudet kaupalliset sovellukset (uudet tuotteet ja palvelut, asiakasmäärät, liikevaihto) Julkisen sektorin toimintatapojen muutos Hoitomuotojen kustannusvaikuttavuuden kehitys Yksilöiden terveydentilan kehitys valituilla alueilla Yhteiskunnan kokonaiskustannukset valituissa sairauksissa Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

13 Strategian toteutumisen mittaaminen On huomattava, että osa mitattavista asioista on sellaisia, joihin tarvitaan julkisen tiedon lisäksi yritysten tai tutkimuslaitosten itse tilastoimaa tietoa. Mittarit pidetään sellaisella tasolla, että niistä ei voi päästä käsiksi yksittäisten yritysten lukuihin tai liikesalaisuuksiin. SalWen strategian mittaamisen lisäksi on hyvä tarkastella toiminnan tavoitteiden täyttymistä SHOK-tavoitteiden pohjalta. SHOK-toiminnan mittarit, joissa myös viitataan SHOKien yhteiseen tavoitteeseen mahdollistavat esimerkiksi seuraavien mittareiden vertaamisen muihin SHOKeihin. TAVOITE KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARIT Panokset Tuotokset Välittömät vaikutukset Vaikuttavuus Vientiliiketoiminnan lisääminen Tieto kansainvälisestä tarpeesta ja kysynnästä Tuotteiden ja palveluiden sekä konseptien uskottavuus Tuotteiden ja palveluiden skaalautuvuus Tuotteistamisen ja kansainvälisen myynnin osaaminen Mukanaolo kansainvälisissä arvoverkoissa Selvitykset kansainvälisistä trendeistä ja markkinatutkimukset (ymmärrys kohdemarkkinoista ja niiden potentiaalista) Kansainvälinen tunnettuus (julkaisut ja mediahuomio) ja verkostoihin osallistuminen Kansainvälisen myynnin budjetit yrityksissä (%) Uudet tuotelanseeraukset kansainvälisesti (kpl, ) Kansainväliset brändit ja tuotemerkit (kpl) Uudet vientimaat: perustettavat tytäryhtiöt kohdemaissa ja kansainväliset jakelusopimukset (kpl, ) Vientiliiketoiminnan liikevaihdon kehitys ( ) Yritysten voittojen kasvu ja kansainvälistyminen Työntekijöiden osaamisen kehittyminen Tautien kustannuskehitys kansainvälisesti Suomalaisen tutkimuksen tason parantuminen ja kaupallistumisasteen huomioinen kansainvälisesti Kansantalouden edistyminen Suomen houkuttelevuus yhteistyön ja rahoituksen kannalta Uskottavuus: yritysten ja tutkimuksen tuloksellisuus ja kansainvälisyys Tunnettuvuus Ymmärrys potentiaalisista kumppaneista ja rahoittajista Julkisuuskuvan rakentaminen: menestyksekäs yritysten ja tutkimuksen yhteistyö Verkostoihin osallistuminen Selvitykset kohdemarkkinoista Menestystarinat Kansainväliset rahoittajien tapaamiset Kansainvälisten yliopistojen tapaamiset Paikat verkostoissa Uudet kansainväliset yhteistyökumppanit Kansainvälisen rahoituksen lisääntyminen ( ) Lisääntynyt kansainvälinen rahoitus ( ) Kansainvälisten yritysten T&K toiminnan lisääntyminen Suomessa (htv) Tutkimusryhmien kansainvälistyminen Tutkimuksen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi SHOK-toiminnan jatkuminen ja parempi laatu SHOK-tutkimusohjelmat ja -hankkeet ( /ohjelma, hanke) Edellä mainitut tuotokset / ohjelma, hanke Edellä mainitut tuotokset / ohjelma, hanke Edellä mainitut tuotokset / ohjelma, hanke Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

14 9. Strategic Research Agenda (SRA): Summary Strategic Centres for Science, Technology and Innovation (SHOKs) are company-driven cooperation platforms. The goal is to create long-term cooperation between different companies and between companies and research. The collaboration aims at developing globally significant breakthrough innovations that can be converted into business growth and well-being. SalWe s first Strategic Research Agenda, compiled in 2009 has been implemented through two research programmes: Intelligent Monitoring of Health and Well-being and Mind and Body. The Agenda updated in 2013 defines the objectives of the next programme period, The Reseach Agenda takes into consideration changes in the needs of the participating companies. In the Agenda also the latest global trends, such as cost pressure and shortage of competent employees in the health care sector, have been one of the driving forces. Three examples of the most significant trends in SalWe s area: individuals have to take more and more responsibility for their own well-being and health; the demand for health services especially the need for digital services is growing; individualized treatment is getting increasingly important. SalWe and its role SalWe with an excellent and broad operational base has offered researchers the opportunity to generate high-level global expertise. The companies participating in the Sal- We framework do business in the international market and represent a significant share in Finland s health and wellbeing sector. These are factors that enable cross-sector collaboration. Finnish research in the area of health and wellbeing is at a high level and broadly networked, which again guarantees a multidisciplinary, international foundation for collaboration. SalWe has been in charge of preparing research programmes, selecting research themes, and coordinating programme implementation. In the future, SalWe is reinforcing its role as a social influencer and utilizing the broad network it has built up. Vision, mission, and objectives SalWe s vision is to be the leading platform for collaboration and methods of operation. SalWe generates collaboration among companies, as well as between companies and research organizations. Collaboration increases international business activities and social impact in the area of health and well-being. SalWe s mission is to produce research-based knowledge. Knowledge gives companies a competitive edge as they develop products and services, and improve their performance. The goal is to maintain and improve the functional capabilities of an individual and also to prevent, detect, and treat diseases with major social impact. The diseases include brain diseases, brain damage, and stress; illnesses caused by lifestyle; microbial infections and inflammation; cancers. The core operational themes focus on individual health and well-being, as well as monitoring and management of lifestyle habits. New programmes The research programmes have a significant role in the SHOK framework, creating a base for top-level outcomes. The programmes are prepared on the basis of the Strategic Research Agenda (SRA) and the outcomes provide research-based knowledge that support current and new solutions. Business model studies and testing of the suitability of solutions are an important part of collaboration. The platform for collaboration created by SalWe can be used to develop technological and service-based solutions and concepts. As a small country, Finland is able to gather different players together and thereby achieve a global competitive edge over large countries. Research and development can also benefit from the Finnish test platform. Preparation of research programmes is company-driven. In choosing researchers companies assess their suitability for the programme and the exploitation potential. The programmes are prepared in collaboration with researchers, however Tekes and other external specialists are utilized. Companies finance about 30% of the total volume of the programmes, while the share of universities and research organizations is about 15%. Tekes is responsible for approximately 55%. In the spring of 2013, the programme planning for concentrated on three areas. In later stage programmes and projects can also be launched together with other SHOKs. Collaboration between programmes and SHOKs is also important when implementing the programmes. Strategic Centre for Health and Well-being (SHOK)

15 Healthy brain and good care The programme will create novel technologies and operating mechanisms for health care professionals to help them provide better health care services. Technologies supporting the care are developed to facilitate nursing and thereby to improve effectiveness. Another development area is technologies for healthy brain. The goal of the development is to maintain personal capacity to live independent life, and to improve the quality of life by early detection and treatment of problems. Personalised diagnostics and treatment The research areas of the programme include infections, inflammations, and cancers. The goal is to shift the focus of health care from detection of symptoms to personalised diagnostics and treatment. The programme will also create efficient, inexpensive technologies and operating methods for personal and professional use. Furthermore, many ICT solutions will support efficient use of patient data in both prevention and treatment of diseases. Health at every age The goal of the programme is overall management of the lives of senior citizens and preschool children, youths, and their parents. The programme will examine the impact of lifestyle habits, and their measurement and monitoring. Better knowledge of the customer and utilization of the individual motivation process are also of primary importance. The programme will enable independent action and specialists support. Professionals may work in public or private units. Role of research SalWe s research activity forms an entity that covers not only pre-competitive and industrial research programmes and development projects, but also scientific research. The SHOK research programmes are able to speed up exploitation of research results, since the work is done in close cooperation between the different parties. In the SHOK framework, planning and performance of the research programmes are company-driven, wheras content is defined and implemented in collaboration with researchers. The research activities have to serve the needs of the companies it is a critical factor of success. The scientific value and the selected research areas must have significant potential for exploitation. In order to ensure diverse exploitation and commercialization of the results, it is very important that research is cross-disciplinary. The international cooperation improves the quality of the research, creates new networks, and facilitates international funding. The quality of the research activities is the most important factor which keeps the companies in Finland or brings investments to Finland. The SHOK framework can increase the attractiveness of Finnish research in terms of both collaboration and funding. Moreover the SalWe framework is supported by the strengths of the Finnish health care system, such as comprehensive patient data systems and extensive follow-up studies. International activities Internationally high-level research forms the core of SalWe s operation. This is essential, since the basic nature of all the research is international. The companies can benefit from participating in the SalWe framework by increasing their international business activities, since the research results achieved in the SalWe programmes generate knowledge that gives the companies a competitive edge in the international markets. The international cooperation improves the quality of the research, creates new networks, and facilitates international funding. The SHOK research is conducted in areas where there is strong know-how in Finland. In addition, the research teams can get support to acquire supplementary international expertise by utilizing existing contacts, networks, and international partners and researcher exchange programmes, such as the FiDiPro funding programme intended for foreign professors, and Marie Curie grants. Studies may also be subcontracted out to international research teams. International and particularly European joint actions are also a great opportunity for the research conducted in the SalWe framework. One of the SalWe s tasks in the future is to map potential opportunities to participate in European research programme planning. SalWe can also encourage its own research programmes to cooperate with other programmes. It is also possible that SalWe together with international funding organizations could plan joint openings for new international research activities. Finland s public health care environment can also be utilized in testing and piloting products, services, and concepts the outcome being beneficial reference for international sales and marketing. Assessing implementation of the strategy The objective in assessing SalWe s strategy is to highlight concrete goals, monitor implementation, and communicate the results to participating research teams and companies, as well as interest groups. Outlining concrete goals on the basis of different types of measurements helps stakeholder companies, research organizations, and interest groups understand what is expected of SalWe s operation and how the goals set for SalWe relate to the goals of companies and research organizations. It also facilitates understanding the role of each stakeholder in achieving overall objectives. This is essential when companies assess their participation and resources in the SalWe activities. Assessment will produce information on how well the strategic objectives are realized. Open, systematic communication is an effective way to inform stakeholders and interest groups, such as funding organizations and political decision-makers, about the success of the strategy. The complete English version of SRA in Strategic Research Agenda (SRA)

16

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Loppuraportti Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Helsinki 2004

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 7 Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen IMIT SV -hankkeen loppuraportti Riitta Gerlander & Tapio Koivu VTT Rakennus-

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (22) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2015 Käsittelijä Merja Taipale Hakemusnumero 301570 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Sitran selvityksiä 78 Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Jussi Kleemola Kesäkuu 2014 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 6 1 Lähtökohdat ja taustaa arviointityöhön 8 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot