Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe."

Transkriptio

1 Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA

2 Sisälto Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen kansainväliset trendit SalWen visio, missio ja tavoitteet Uudet ohjelmat Tutkimustoiminnan rooli Kansainvälisyyden tavoitteet Strategian toteutumisen mittaaminen Strategic Research Agenda: Summary Elintarvike Valio Oy Lääkkeet Biotie Therapies Oyj Orion Oyj Palvelut CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Kustannus Oy Duodecim Lääketietokeskus Oy Mawell Oy Tieto Healthcare & Welfare Oy Diagnostiikka Oy Medix Biochemica Ab Medisize Oy Mobidiag Oy Orion Diagnostica Oy SPR Veripalvelu Thermo Fisher Scientific Oy Terveysteknologia Elekta Oy GE Healthcare Finland Oy Nexstim Oy Philips Oy SalWen osakasyritykset SalWen yliopisto- ja tutkimuslaitososakkaat Aalto-yliopisto Helsingin yliopiston rahastot (Helsingin yliopisto) Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Turun yliopisto Työterveyslaitos UKK-instituutti Teknologian tutkimuskeskus VTT Åbo Akademi Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

3 1. Johdanto Strategisen huippuosaamisen keskittymät eli SHOKit ovat yritysvetoisia yhteistyöalustoja, joiden tavoitteena on synnyttää yritysten välistä sekä yritysten ja tutkimuksen välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Yhteistyöllä tavoitellaan globaalisti merkittäviä läpimurtoinnovaatioita, jotka ovat muutettavissa ketterästi elinkeinoelämän kasvuksi ja yhteiskunnan hyvinvoinniksi. SHOK-toiminta sai alkunsa pääministerin johtaman tiede- ja teknologianeuvoston päätöksellä vuonna Tavoitteeksi asetettiin elinkeinoelämän uudistuminen ja vientiliiketoiminnan lisääminen. Suomessa on kuusi SHOKia ja niiden toimintaa operoivaa yhtiötä. SalWe Oy koordinoi SHOK-yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin alueella. SHOKien kulmakivenä on rahoittajaorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Tekesillä on keskeisenä rahoittajana ollut myös merkittävä rooli keskittymien rakentamisessa. Kunkin SHOKin toimintaa ohjaa omistajien määrittämä strategia (Strateginen tutkimussuunnitelma SRA), jota toteutetaan tutkimusohjelmien avulla. Ohjelmiin voivat osallistua myös muut tahot kuin osakkaat. Niissä luodaan yhteistä ydinosaamista, teknologia- ja palvelualustoja sekä tutkimusympäristöjä ja -työkaluja. Tutkimusohjelmat mahdollistavat pitkäjänteisemmän tutkimuksen kuin perinteiset projektikohtaiset rahoitusmuodot. Ohjelmien avulla tutkimus- ja kehittämisresursseja voidaan kohdentaa uudella tavalla ja selkeästi suuremmassa mittakaavassa kuin aiemmin. SHOKit ovat poikkitoimialaisia, monitieteellisiä, kansainvälisesti korkeatasoisia ja avoimia innovaatioympäristöjä, joiden tutkimustulokset ovat laajalti julkisia. Tulosten pohjalta syntyvät kehittämishankkeet ovat myös tärkeä osa SHOKtoimintaa. SalWen toimintaan osallistuvat yritykset (osakkaat ja muut ohjelmissa mukana olevat yritykset) edustavat 0,8 prosenttia Suomen yrityksistä. Vuonna 2011 SalWen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 3,3 miljardia euroa ja niiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin Osakkaista suurimmat yritykset ovat Valio Oy ja Orion Oyj, joiden osuus yhteenlasketusta liikevaihdosta edustaa 75 prosenttia ja henkilöstöstä yli puolta. SalWen osakkaista viisi (GE Healthcare Finland Oy, Thermo Fisher Scientific Oy, Philips Oy, Medizise Oy ja Elekta Oy) on ulkomaalaisomistuksessa. Niiden osuus liikevaihdosta ja henkilöstöstä vastaa noin 17 prosenttia SalWen yritysten liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä. Taantumasta huolimatta näiden yritysten kasvu on jatkunut tasaisena vuosina 2010 ja 2011, mikä osaltaan kertoo alan kasvupotentiaalista. Vuonna 2011 SalWen osakasyritysten keskimääräinen tutkimus- ja kehittämispanos oli noin 6 prosenttia liikevaihdosta. Viennin osuus nousi keskimäärin noin 37 prosenttiin liikevaihdosta. SalWen vuonna 2009 laadittua ensimmäistä strategiaa on toteutettu kahdella tutkimusohjelmalla: Yksilön hyvinvoinnin ja terveyden älykäs seuranta sekä Mielen ja kehon eliksiirit. Molempien ohjelmien kesto on neljä vuotta. Vuosina rahoituksen kokonaisvolyymi on noin 61 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on 54 prosenttia, yritysten 31 prosenttia ja yhteisöjen 15 prosenttia. Tämä strategiapäivitys korvaa vuonna 2009 laaditun strategian ja siihen on määritelty seuraavan ohjelmakauden tavoitteet. Päivityksessä on huomioitu yritysten muuttuneet tarpeet ja uusimmat SalWen toiminta-alueen globaalit trendit, koska ne vaikuttavat tuleviin ohjelmateemoihin. Esimerkiksi terveystoimialan yleiset kustannuspaineet ja pula osaavasta henkilöstöstä ovat viime vuosina korostuneet. Yksilön vastuu omasta hyvinvoinnista ja terveydestä lisääntyy koko ajan. Terveyspalveluiden kysyntä ja erityisesti digitaalisten palvelujen tarve kasvaa. Yksilöllinen hoito on SalWen alueen merkittävin lääketieteellinen trendi. Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

4 2. SalWe ja sen rooli SalWen perustaminen ja strategian laatiminen vuonna 2009 ovat antaneet hyvän ja riittävän laajan pohjan toiminnalle. Ne ovat myös tarjonneet mahdollisuuden yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoille tuottaa yhteistä korkean tason globaalia osaamista. SalWen toimintaan osallistuvat yritykset ovat kansainvälisesti toimivia yrityksiä ja ne edustavat merkittävää osaa Suomen terveys - ja hyvinvointialasta, mikä mahdollistaa poikkitoimialaisen yhteistyön. SalWen toimintaalueen suomalainen tutkimus on myös kansainvälisesti korkealla tasolla ja laajasti verkottunutta, mikä puolestaan takaa monitieteellisen ja kansainvälisen lähtökohdan yhteistyölle. SalWe on vastannut tutkimusohjelmien valmistelusta ja tutkimusteemojen valinnasta sekä ohjelmien toteutuksen koordinoinnista. SalWe välittää tietoa tutkimusosapuolilleen muun muassa tutkimusportaalin ja tapaamisten kautta sekä tiedottaa sidosryhmilleen toiminnastaan ja tuloksistaan. Ensimmäisten vuosien aikana SalWelle on muodostunut laaja sidosryhmäverkosto, ja siksi on luontevaa, että SalWe vahvistaa rooliaan yhteiskunnallisena keskustelijana ja sidosryhmävaikuttajana. Tätä kautta SalWessa tehtävä tutkimus saa lisää näkyvyyttä, jolloin terveyteen ja talouteen vaikuttavat tutkimustulokset saadaan yleiseen tietoon. Samalla voidaan myös vaikuttaa SalWen osakkaiden toimintaedellytyksiin. Sal- Wella on erillinen, näitä tavoitteita tukeva viestintästrategia. Kansainvälinen ja erityisesti eurooppalainen yhteistutkimus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet SalWelle ja sen alueen tutkimukselle. SalWen tehtävänä on kartoittaa yhteistutkimuksen kautta avautuvia mahdollisuuksia. Ensimmäiset tulokset ja saavutukset SalWen ohjelmatoiminta on alusta lähtien edennyt suunnitelmien mukaisesti ja yritysten sitoutuminen yhteistyöhön on näkynyt vahvoina panostuksina ohjelmiin. Myös SalWen ohjelmien immateriaalioikeuksiin liittyvät periaatteet on sovittu hyvässä hengessä. Vuonna 2012 julkistettiin ensimmäiset tutkimustulokset, mikä antaa hyvän lähtökohdan tulosten tehokkaalle hyödyntämiselle. Kaikkiaan 11 tutkimushankkeesta tehtiin yleistajuiset menestystarinat sekä suomeksi että englanniksi. Ne löytyvät osoitteesta seuraavilla otsikoilla: CRP-arvojen seurantaan edullisia painotekniikkaan perustuvia ratkaisuja Uusia biomerkkiaineita suolistotulehduksien diagnostiikkaan Eturauhassyöpään uusia diagnostiikkatyökaluja Kroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapa Uusia menetelmiä tehohoitoon Aivotoiminnan muutokset aivoinfarktipotilaiden kuntoutuessa Aivojen kielellisen muovautuvuuden edistäminen Kuvan segmentointi tehostaa HIFU-menetelmän käyttöä Maidon heraproteiinin vaikutus painonhallintaan, kehonkoostumukseen, uneen, stressiin ja vireyteen Kohorttien hyödyntäminen Elämäntapamuutos internetin avulla Ensimmäisinä vuosina on ohjelmien organisoitumiseen panostettu ja tavoitteena on ollut osallistaa ja aktivoida mukana olevia yrityksiä ja tutkimusosapuolia toimintaan. Toiminnan koordinointi on pystytty toteuttamaan kevyesti, mutta silti tehokkaasti. Toimitusjohtajan lisäksi SalWella on kaksi puolipäiväistä ohjelmajohtajaa ja osa-aikainen talouspäällikkö. SalWella on myös käytettävissä SHOKien yhteisen lakimiehen palvelut. Ensimmäisten vuosien yksi tärkeimmistä saavutuksista on mukana olevien yritysten ja tutkijoiden tyytyväisyys SalWen toimintaan, mikä ilmenee keväällä 2011 toteutetussa tyytyväisyyskyselyssä. Kyselyyn vastanneista suurin osa antoi positiivista palautetta toimintatavoista, johtamisesta, tuesta ja tiedotuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

5 3. SalWen toiminta-alueen kansainväliset trendit SalWe teetti Finprolla selvityksen terveydenhuollon globaaleista trendeistä, jotka on huomioitu sekä tässä strategiassa että uusien ohjelmien valmistelussa. Selvityksen mukaan terveystoimiala on maailmanlaajuisesti valtava arviolta miljardia dollaria vuonna Vuosittain se kasvaa noin 6 prosentilla. Terveystoimialan yleismaailmallisia trendejä ovat väestön ikääntyminen, pitkäaikaissairauksien yleistyminen ja kustannusten kasvu. Alan tulevia muutoksia ajavat yleiset kustannuspaineet sekä pula osaavasta henkilöstöstä. Toisaalta tulotason nousu ja ihmisten kasvava tietoisuus terveydestä luovat paineita terveyspalveluiden kysynnän kasvulle. SalWen toimijoiden kannalta keskeisimpiä trendejä ovat lääketieteen edistyminen ja potilaan osallistumisen lisääntyminen. Myös tietojärjestelmien ja datan läpimurto sekä terveydenhuollon teollistuminen koskettavat SalWen toimijoita. Teollistuminen tuo mukanaan verkottuneet palveluntuottajat. SalWen toiminta-alueen tärkeimmät trendit Sairauksien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja yksilöllisten hoitoratkaisujen kehittäminen Lääketieteen edistysaskeleet auttavat ymmärtämään sairauksien monimuotoisuutta, minkä ansiosta yksilöllinen tautien ehkäisy, diagnostiikka, hoito ja seuranta ovat mahdollisia. Muutosta edesauttaa muun muassa kehitys ihmisen perimän määrityksessä, biopankit, informaatioteknologinen kehitys ja terveyden monitoroinnin uudet teknologiat. Diagnostiikan (in vitro ja in vivo) korostuminen ennaltaehkäisyssä ja hoidoissa vaikuttaa terveysteknologian markkinoihin myös sen vuoksi, että teknologioiden kustannusvaikuttavuuden arviointi kehittyy. Potilaan tiiviimpi osallistuminen oman terveyden hoitoon Terveysteknologian markkinoiden kasvuun vaikuttavat lisäksi potilaiden itse tekemien mittausten, vieritestauksen ( point of care ) ja etämonitoroinnin yleistyminen. Tämän takia käyttöön on saatava edullisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja. Näin potilas itse ja esimerkiksi hänen omaisensa voivat seurata terveydentilan kehittymistä, ja jos tieto saataisiin vielä siirtymään suoraan potilastietojärjestelmään, myös terveydenhuollon ammattilaiset voisivat reaaliaikaisesti seurata potilaan terveydentilan kehittymistä. Etämonitorointia voidaan myös lisätä esimerkiksi vanhusten kotona asumisen tukemiseen. Potilaan tiiviimpi osallistuminen oman hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitoon ja hoitoon antaa mahdollisuuden myös omien terveystietojen tallennukseen ja seurantaan, jota muun muassa Taltioni-palvelujen avulla voi jo tehdä. Yksilöllisyyden korostuminen näkyy myös elintarvikemarkkinoilla. Kuluttajat ovat entistä tietoisempia ruoan ja terveyden välisestä yhteydestä ja suosivat terveellisiä ja funktionaalisia ruokia. Elintarvikemarkkinoita leimaa myös pirstoutuminen, kun yhä useampi kuluttaja suunnittelee itselleen oman ruokavalion. Terveydenhuollon prosessien ja resurssinen tehostaminen ja optimointi Tuotteita ja palveluita ei suunnata pelkästään terveydenhuollon ammattilaisille, vaan yhä enemmän suoraan potilaille, sillä heidän roolinsa hoidon valitsijana painottuu. Yritysten arvoverkot ulottuvat niin potilaisiin kuin julkisiin ja yksityisiin järjestelmiin. Verkostoissa yritysten välisen yhteistyön merkitys kasvaa. Julkiset toimijat kamppailevat kustannuspaineiden ja työvoimapulan kanssa, mihin ratkaisuja haetaan toimintojen tehostamisesta, ennaltaehkäisevistä toimista, potilaan Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

6 SalWen toiminta-alueen kansainväliset trendit aktivoimisesta mukaan hoitoon sekä tietotekniikan nykyistä laajemmasta ja tehokkaammasta hyödyntämisestä. Suurien tietomassojen jalostaminen hoitoprosessien tueksi Terveysteknologian kehittyminen edellyttää tietojärjestelmien ja datan käsittelyn kehittymistä, mikä puolestaan luo uusia digitaalisia markkinoita. Tulevaisuudessa on kyettävä käsittelemään valtavia datamassoja ja yhdistelemään pirstaloitunutta tietoa. Saman tiedon on myös oltava saatavilla monessa paikassa. Esimerkiksi pilvipalveluiden käytön arvioidaan lisääntyvän merkittävästi terveydenhuollon piirissä. Kasvavien markkinoiden trendejä Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäksi Finpron selvityksessä on valittu lähempään tarkasteluun yritysten kiinnostuksen mukaisesti kolme kasvavaa markkina-aluetta: Venäjä, Kiina ja Intia. Venäläisten terveyskäyttäytymistä leimaa kaksijakoisuus. Ihmisillä on halu parantaa terveydentilaansa, mutta toisaalta usein melko epäterveellisiä elintapoja ei haluta muuttaa. Sen takia venäläiset suosivat funktionaalisia ruokia ja haluavat esimerkiksi syödä tuotteita, joilla on kolesterolia alentava vaikutus, jotta heidän ei tarvitsisi vähentää rasvaisten ruokien syöntiä. Myös Venäjän markkinat ovat kaksijakoiset. Suurissa kaupungeissa asuvan väestön tietoisuus terveydestä ja terveellisistä elintavoista lisääntyy, kun taas maaseudulla väestön tulotaso sekä tietoisuus terveydestä ovat heikompia. Venäjällä työelämän trendit näkyvät työssäkäyvien aikuisten terveyskäyttäytymisessä. Työpäivät ovat pitkiä, joten työssä jaksaminen on tärkeää. Työssä jaksamisen tukeminen on entistä enemmän työnantajien huomion kohteena. Kuntoilun ja muun terveyttä ylläpitävän toiminnan lisäksi terveelliset ja funktionaaliset elintarvikkeet nähdään yhtenä keinona parantaa jaksamista. Terveydenhuollon palveluiden kasvu Kiinassa on voimakasta ja keskiluokan vaurastuminen kasvattaa kysyntää. Lisäksi valtio on päättänyt investoida julkisesti tuotettujen terveydenhuollon palveluiden määrän ja laadun parantamiseen sekä palvelutuotantoa tukevien tietojärjestelmien kehitykseen ja käyttöönottoon. Terveydenhuollon palveluiden kysynnän kasvu johtaa ensisijaisesti geneeristen lääkkeiden ja edullisten laitteiden ja välineiden kysynnän kasvuun, mutta myös laatutietoisuus on kasvussa vaurastuva keskiluokan piirissä. Elintason noustessa myös elintasosairaudet yleistyvät kovaa vauhtia. Kiinalaisten tietoisuus terveellisestä ruoasta lisääntyy etenkin keskiluokan keskuudessa. Intian terveydenhuolto on Venäjää ja Kiinaa polarisoituneempi. Suuri osa väestöstä (etenkin maaseudulla) ei ole terveydenhuollon piirissä ollenkaan ja kotien hygieniataso on huono samaan aikaan kun hyvin toimeen tulevilla on pääsy länsimaiset standardit täyttäviin sairaaloihin. Intiassa suurin osa terveydenhuollon kustannuksista potilas maksaa itse, mikä sulkee köyhän kansanosan käytännössä kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Intiassa on suurin tarve halvoille ja helposti saatavilla oleville palveluille, teknologioille, lääkkeille ja tarvikkeille. Esimerkiksi mobiilisovelluksilla on Intiassa suuri mahdollisuus terveyden edistämisessä, koska valtaosalla väestöstä on matkapuhelin. Samoin kuin muualla maailmassa Intiassakin keskiluokka kasvaa, vaurastuu ja sairastuu elintasosairauksiin. Vaikka sairastavien osuus koko väestöstä on vielä pieni, absoluuttiset määrät ovat suuria. Pelkästään diabeetikoita arvioidaan olevan yli 40 miljoonaa. Elintasosairauksien diagnosointi, hoito ja seuranta luovat siten suurta kysyntää palveluille, teknologialle ja lääkkeille ja kysynnän oletetaan myös jatkossa kasvavan. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

7 4. SalWen visio, missio ja tavoitteet SalWen visiona on olla johtava yhteistyöalusta ja toimintatapa. Alusta synnyttää yritysten välistä sekä yritysten ja tutkimuksen välistä yhteistyötä, mikä lisää terveys- ja hyvinvointialan kansainvälistä liiketoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. SalWen missio on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Tiedon pohjalta yritykset saavat kilpailuetua kehittäessään tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. Tavoitteena on yksilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien ehkäiseminen, havaitseminen ja hoitaminen. Merkittävät sairaudet, erityisesti - Aivojen sairaudet, vauriot ja rasitus - Elämäntavoista johtuvat sairaudet - Mikrobi-infektiot ja inflammaatio - Syöpäsairaudet Toimintaa yhdistäviä alueita ovat yksilölähtöinen terveyden ja hyvinvoinnin sekä elämäntapojen seuranta ja hallinta. Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

8 5. Uudet ohjelmat Tutkimusohjelmilla on keskeinen rooli SHOK-toiminnassa ja niillä luodaan pohja huipputuloksille. Ohjelmat valmistellaan strategian pohjalta ja niiden avulla tutkittu tieto saadaan tukemaan nykyisiä ja uusia ratkaisuja. Myös liiketoimintamallien tutkimus ja ratkaisujen sopivuuden testaaminen ovat tärkeä osa ohjelmissa tapahtuvaa yhteistyötä. SalWen muodostamaa yhteistyöalustaa voidaan lisäksi käyttää teknologia- ja palveluratkaisujen sekä konseptien kehittämiseen. Suomella on pienenä maana mahdollisuus koota eri toimijat yhteen ja saada näin globaalia kilpailuetua suuriin maihin verrattuna. Tutkimus ja kehittäminen hyötyvät myös suomalaisesta testialustasta. Tutkimusohjelmien valmistelu on yrityslähtöistä. Yritykset arvioivat muun muassa tutkijoiden sopivuuden ohjelmaan sekä hyödyntämispotentiaalin. Valmistelu tehdään yhteistyössä tutkijoiden kanssa ja siinä hyödynnetään myös Tekesiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Yritykset rahoittavat ohjelmien kokonaisbudjetista noin 30 prosenttia. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten osuus on noin 15 prosenttia ja Tekesin noin 55 prosenttia. Ohjelmasuunnittelua kaudelle on tehty keväällä 2013 kolmella alueella. Myöhemmin on mahdollista suunnitella lisää ohjelmia ja hankkeita myös yhteistyössä muiden SHOKien kanssa. Ohjelmien toteutuksessa eri ohjelmien ja SHOKien välinen yhteistyö on tärkeää. Terveet aivot ja hyvä hoito Ohjelmassa luodaan sairaanhoidon ammattilaisten käyttöön uusia teknologioita ja toimintatapoja, joiden tavoitteena ovat entistä paremmat terveyspalvelut. Ohjelmassa kehitetään hoidon tukijärjestelmiä, joilla helpotetaan sairaanhoitoa ja sitä kautta parannetaan hoidon vaikuttavuutta. Ohjelman toisena kehityskohteena on aivojen terveys. Tämän osa-alueen tavoitteena on ylläpitää ihmisten kykyä itsenäiseen elämään ja parantaa heidän elämänlaatuaan siten, että ongelmat havaitaan ja hoidetaan ajoissa. Henkilökohtainen diagnostiikka ja hoito Ohjelman tutkimusalueita ovat infektiot, tulehdus- ja syöpäsairaudet. Tavoitteena on siirtää terveydenhuollon painopistettä oireiden havainnoinnista henkilökohtaiseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Ohjelmassa luodaan tehokkaita ja edullisia teknologioita ja toimintatapoja yksilön omaan ja ammattilaisten käyttöön. Lisäksi monet ICT-ratkaisut tukevat potilastietoaineistojen tehokasta käyttöä niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidoissa. Neuvolaa kaiken ikää Ohjelman tavoite on ikääntyvien sekä neuvolaikäisten lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa elämän kokonaisvaltainen hallinta. Ohjelmassa tutkitaan elintapojen vaikutusta terveyteen sekä niiden mittausta ja seurantaa. Ohjelman mukaan kehitystyössä on ensiarvoisen tärkeää, että hoitohenkilökunta tuntee asiakkaan paremmin ja pystyy hyödyntämään yksilöllistä motivaatioprosessia. Ohjelmalla tavoitellaan omaehtoista toimintaa ja asiantuntijoiden antamaa tukea. Ammattilaiset voivat toimia joko julkisessa terveydenhuollossa tai yksityisissä yrityksissä. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

9 6. Tutkimustoiminnan rooli SalWen tutkimustoiminta muodostaa jatkumon, joka kattaa esikilpailullisten ja teollisten tutkimusohjelmien ja kehittämishankkeiden lisäksi jo toteutetun tai tulevaisuudessa toteutettavan tieteellisen perustutkimuksen. Perinteisesti tutkimuksen hyödyntäminen on ollut hidasta, eikä se ole aina onnistunut halutulla tavalla. SHOKien tutkimusohjelmat kokoavat tutkimuksen tekijät ja hyödyntäjät yhteen, mikä nopeuttaa myös tutkimustulosten hyödyntämistä. Alla olevassa kuvassa on kuvattuna jatkumo tutkimuksesta tuotteisiin ja palveluihin. SHOKeissa tutkimus ja sen suunnittelu ovat yritysvetoista, mutta sisältö määritetään ja toteutetaan yhdessä tutkijoiden kanssa. Haasteena on sovittaa yhteen yritysten ja tutkijoiden osittain erilaiset tarpeet sekä saada kaikki tarvittavat osapuolet mukaan yhteistyöhön. Yhteistyön edetessä vuorovaikutus kuitenkin tiivistyy, mikä lisää osapuolten ymmärrystä toistensa tavoitteista. Ohjelmien suunnittelussa ja tutkimusten tulosten mittaamisessa kriittinen menestystekijä on tutkimustoiminnan kyky palvella yritysten tarpeita. Tutkimuksen tieteellisen arvon lisäksi valituilla tutkimusalueilla tulee olla merkittävä hyödyntämispotentiaali. Tämän lisäksi myös tutkimuksen poikkitieteellisyys on tärkeää, jotta tutkimuksen tuloksissa saadaan monipuolisesti huomioitua sovellettavuuteen ja kaupallistamiseen vaikuttavia tekijöitä. Kansainvälisyyden osalta korostuu tutkimuksen tason parantaminen, uusien yhteistyösuhteiden ja -verkostojen luominen sekä kansainvälisten tutkijoiden ja kansainvälisen rahoituksen saaminen Suomeen. Tutkimustoiminnan taso ja laatu ovat tärkeimmät tekijät, jotka pitävät yritysten toimintoja Suomessa tai tuovat investointeja Suomeen. SHOK-toiminta on osa hyvää toimintaympäristöä ja -mallia ja siten se voi lisätä suomalaisen tutkimuksen houkuttelevuutta niin yhteistyön kuin rahoituksen osalta. Jatkumo siitä, miten tutkimuksesta edetään tuotteisiin ja palveluihin. Suomen Akatemian rahoittama tutkimus OSAAMINEN Muu tutkimus (EU, säätiöt,...) Tekesin ja osapuolten rahoittamat SHOKtutkimusohjelmat Yrityshankkeet Yritysryhmähankkeet Muut kehityshankkeet Tuotteet Palvelut Käyttöönotto Vaikuttavuus Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

10 7. Kansainvälisyyden tavoitteet SalWen toiminnan ytimessä on kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus. Tämä on oleellista, koska tutkimustoiminta on perusluonteeltaan kansainvälistä. Tutkijoilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, tutkijat osallistuvat kansainvälisiin hankkeisiin ja konferensseihin sekä kirjoittavat kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin. Myös yrityksille yhteistyöverkostot ja markkinat ovat kansainvälisiä. SalWessa mukana oleville yrityksille kansainvälisyys merkitsee kansainvälisen liiketoiminnan lisäämistä. SalWen tutkimustoiminta edesauttaa tavoitteeseen pääsemistä tuottamalla tietoa, josta yritykset saavat kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. SHOK-tutkimusta tehdään niillä alueilla, joissa Suomessa on osaamista, lisäksi SalWe tukee täydentävän tiedon hankkimista ulkomailta. Tässä käytetään apuna olemassa olevia kontakteja, verkostoja sekä kansainvälisiä partnereita ja tutkijavaihtoa hyödyntäen muun muassa ulkomaalaisille professoreille tarkoitettua FiDiPro-rahoitusohjelmaa, Marie Curie -apurahoja sekä muita tutkijavaihto-ohjelmia. Tutkimusta voidaan myös teettää alihankintana ulkomaisella tutkimusryhmällä. Kansainvälinen ja erityisesti eurooppalainen yhteistutkimus on suuri mahdollisuus myös SalWelle ja alueella tehtävälle tutkimukselle. SalWen tehtävänä on jatkossa kartoittaa avautuvia mahdollisuuksia ja osallistua eurooppalaiseen ohjelmasuunnitteluun. Lisäksi SalWe voi verkottaa omia tutkimusohjelmiaan muiden vastaavien kanssa ja suunnitella rahoittajien kanssa kansainvälisiä tutkimuksen yhteishakuja. SHOK-toiminnan kansainvälisyys edistää osaltaan myös suomalaisen tutkimusympäristön houkuttelevuutta niin yhteistyön kuin rahoituksenkin osalta. Jo nyt Suomella on monia terveydenhuoltoon liittyviä vahvuuksia, kuten ainutlaatuisen kattavat potilastietojärjestelmät ja kattavat seurantatutkimukset. Suomalaista terveydenhuollon toimintaympäristöä voi hyödyntää myös tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen kokeiluissa ja pilotoinnissa tuloksena syntyy hyödyllistä referenssitietoa kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

11 8. Strategian toteutumisen mittaaminen SalWen strategian mittaamisen tavoitteena on nostaa esille konkreettisia tavoitteita ja välitavoitteita, seurata toteutumista sekä viestiä strategian onnistumisesta tutkimuksen osapuolille ja sidosryhmille. Konkreettisten tavoitteiden asettaminen erityyppisten mittausten pohjalta auttaa osakasyrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja sidosryhmiä ymmärtämään, mitä SalWen toiminnalta odotetaan ja miten SalWelle asetetut tavoitteet suhteutuvat yksittäisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden omiin tavoitteisiin. Lisäksi se auttaa ymmärtämään kunkin roolin kokonaistavoitteiden saavuttamisessa. Tältä pohjalta voi perustella toimintaan osallistumista ja käytettyjä resursseja. SalWen strategian mittaaminen keskittyy tuottamaan tietoa siitä, miten hyvin toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet toteutuvat. Avoin ja systemaattinen viestintä on tehokas keino kertoa strategian toteutumisesta tutkimuksen osapuolille ja eri sidosryhmille, kuten rahoittajille ja poliittisille päättäjille. Tavoitteet SHOK-toiminnan tavoitteena on lisätä suomalaista vientiliiketoimintaa ja parantaa suomalaisten houkuttelevuutta yhteistyökumppanina sekä keskittää tutkimusta aiempaa laajemmille alueille. SalWe on lisäksi asettanut strategiaansa perustuvia muita konkreettisia tavoitteita. Näitä ovat yksilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien ehkäiseminen, havaitseminen ja hoitaminen. Myös SalWen roolia tutkimusyhteistyön koordinoijana sekä yhteiskunnallisena keskustelijana ja verkottuneena sidosryhmävaikuttajana on tavoitteena vahvistaa. kuttavuusmittareita voivat olla yksilön parempi terveydentila, tutkimuksen laadun kohoaminen, yritysten vientiliiketoiminnan kasvu ja yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien kustannusten kehitys. Pitkän aikavälin vaikuttavuuden mittaaminen on kuitenkin haasteellista, sillä yksittäistä vaikuttavaa tekijää ja syyseuraussuhdetta on vaikea erottaa kokonaisuudesta. Lisäksi tarvitaan useiden vuosien panostus alueelle ennen kuin vaikuttavuutta on mahdollista todentaa. Tästä huolimatta on tärkeä tiedostaa millaisia vaikutusmahdollisuuksia SalWen toiminnalla on. Keskipitkällä aikavälillä on tärkeää mitata tuotoksia ja välittömiä vaikutuksia. Tuotosmittareita SalWen kannalta ovat esimerkiksi tieteellisten julkaisujen lukumäärä ja yritysten päättyneet kehittämishankkeet. Keksintöilmoitukset ja patentit eivät ole SHOK-toiminnan tulosmittareita, mutta siitä huolimatta niitä tullaan jatkossa seuramaan. Välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi yritysten tuottavuuden kehittyminen sekä yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Lyhyellä aikavälillä on olennaista seurata, miten paljon panoksia on laitettu asioihin, jotka todennäköisimmin edesauttavat tavoitteiden saavuttamista. Tällaisia panosmittareita ovat SalWen kannalta esimerkiksi mukana olevien yritysten lukumäärä ja yritysten euromääräiset panokset SalWen ohjelmiin ja niiden tuloksina syntyviin kehittämishankkeisiin. Aikajänne ja mittaamisen tasot SalWen strategian toteutumisen seurantaan. Mittaaminen ja mittarit Vaikuttavuuden mittaaminen vaatii pitkän ajanjakson sekä luotettavaa ja monipuolista tietoa toiminnasta ja kehityksestä. Vaikuttavuus kohdistuu esimerkiksi yksilöihin, tutkimustoimintaan, yritystoimintaan tai yhteiskuntaan ja vai- Panokset Tuotokset Välittömät vaikutukset Vaikuttavuus Aika Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

12 Strategian toteutumisen mittaaminen Alla olevassa taulukossa on kuvattu SalWen toiminnan keskeisimmät tavoitteet, kriittiset menestystekijät sekä eri aikaperiodin huomioivia mittareita, jotka kuvaavat tavoitteiden täyttymistä tai kriittisten menestystekijöiden saavuttamista. Tarvittava data osaan mittareista voi olla epäluotettavaa, vaikeasti saatavaa tai mittariin saattaa vaikuttaa SalWen toimintaan nähden ulkopuolisia tuntemattomia tekijöitä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää kokonaisuus mittaamisen näkökulmasta ja valita keskeiset mittarit toiminnan seurantaan. TAVOITE KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARIT Panokset Tuotokset Välittömät vaikutukset Vaikuttavuus Tutkimusyhteistyön koordinointi ja ohjelmien toteutus Yritysten ja tutkijoiden lisääntynyt yhteistyö ja toistensa parempi ymmärtäminen Liiketoimintapotentiaali Poikkitieteellisyyden lisääminen Kansainvälisyyden lisääminen Tutkimuksen tason parantuminen SalWen toiminta yhteistyön edistämiseksi Alkaneet ohjelmat ja hankkeet (kpl, ) Uudet kumppanuudet (kpl, ) Kansainvälinen rahoitus ( ) SalWen resurssit SalWen yleiskustannukset suhteessa tutkimusrahoitukseen Päättyneet ohjelmat (kpl, ) Kansainvälinen tutkimus (htv) Poikkitieteelliset hankkeet (htv) ml. yhteistyö muiden SHOKien kanssa SalWen yleiskustannukset verrattuna muihin SHOKeihin Seminaariesitykset Julkaisut ja opinnäytteet (korkeakoulujen perus- ja jatkoopintojen) (kpl) Keksintöilmoitukset (kpl) Patenttihakemukset (kpl) Patentit (kpl) Kehittämishankkeet (kpl) Tuotteet, palvelut ja toimintatavat Tutkimusryhmien taso, laajempi TKI-osaaminen ja verkottuminen sekä toiminnan volyymi Tutkimusryhmien rahoitus Tutkijoiden työllistyminen yrityksiin Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Uskottava brändi, tulokset, menestystarinat, näkyminen medioissa, toiminnan jatkuvuus Lehdistötiedotteet, kirjoitukset, seminaarit, tapaamiset, tapahtumat, esitykset, uutistiedotteet (kpl) Lehtijutut, viittaukset, uudet kontaktit (kpl) Tunnettuuden lisääntyminen (eri selvitys) Rahoituksen kasvaminen Uudet yritykset Tutkimuksen lisääntyminen Yksilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien¹ ehkäiseminen, havaitseminen ja hoitaminen Yritysten sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön onnistuminen SalWen tutkimuspanos ( ), yritysten panokset ( ), yritysten T&K toiminta alueella ( ) Yritysten ja julkisen sektorin osallistumisaktiivisuus (%), kehittämishankkeet (kpl, ) Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tulokset - julkaisut, sitaatit, patentit, keksintöilmoitukset (kpl) ko. hoitomuotoihin Hyvien käytäntöjen käyttöönotto julkisella sektorilla (kpl) Yritysten liikevaihdon kehitys ( ) Yritysten uudet kaupalliset sovellukset (uudet tuotteet ja palvelut, asiakasmäärät, liikevaihto) Julkisen sektorin toimintatapojen muutos Hoitomuotojen kustannusvaikuttavuuden kehitys Yksilöiden terveydentilan kehitys valituilla alueilla Yhteiskunnan kokonaiskustannukset valituissa sairauksissa Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK)

13 Strategian toteutumisen mittaaminen On huomattava, että osa mitattavista asioista on sellaisia, joihin tarvitaan julkisen tiedon lisäksi yritysten tai tutkimuslaitosten itse tilastoimaa tietoa. Mittarit pidetään sellaisella tasolla, että niistä ei voi päästä käsiksi yksittäisten yritysten lukuihin tai liikesalaisuuksiin. SalWen strategian mittaamisen lisäksi on hyvä tarkastella toiminnan tavoitteiden täyttymistä SHOK-tavoitteiden pohjalta. SHOK-toiminnan mittarit, joissa myös viitataan SHOKien yhteiseen tavoitteeseen mahdollistavat esimerkiksi seuraavien mittareiden vertaamisen muihin SHOKeihin. TAVOITE KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARIT Panokset Tuotokset Välittömät vaikutukset Vaikuttavuus Vientiliiketoiminnan lisääminen Tieto kansainvälisestä tarpeesta ja kysynnästä Tuotteiden ja palveluiden sekä konseptien uskottavuus Tuotteiden ja palveluiden skaalautuvuus Tuotteistamisen ja kansainvälisen myynnin osaaminen Mukanaolo kansainvälisissä arvoverkoissa Selvitykset kansainvälisistä trendeistä ja markkinatutkimukset (ymmärrys kohdemarkkinoista ja niiden potentiaalista) Kansainvälinen tunnettuus (julkaisut ja mediahuomio) ja verkostoihin osallistuminen Kansainvälisen myynnin budjetit yrityksissä (%) Uudet tuotelanseeraukset kansainvälisesti (kpl, ) Kansainväliset brändit ja tuotemerkit (kpl) Uudet vientimaat: perustettavat tytäryhtiöt kohdemaissa ja kansainväliset jakelusopimukset (kpl, ) Vientiliiketoiminnan liikevaihdon kehitys ( ) Yritysten voittojen kasvu ja kansainvälistyminen Työntekijöiden osaamisen kehittyminen Tautien kustannuskehitys kansainvälisesti Suomalaisen tutkimuksen tason parantuminen ja kaupallistumisasteen huomioinen kansainvälisesti Kansantalouden edistyminen Suomen houkuttelevuus yhteistyön ja rahoituksen kannalta Uskottavuus: yritysten ja tutkimuksen tuloksellisuus ja kansainvälisyys Tunnettuvuus Ymmärrys potentiaalisista kumppaneista ja rahoittajista Julkisuuskuvan rakentaminen: menestyksekäs yritysten ja tutkimuksen yhteistyö Verkostoihin osallistuminen Selvitykset kohdemarkkinoista Menestystarinat Kansainväliset rahoittajien tapaamiset Kansainvälisten yliopistojen tapaamiset Paikat verkostoissa Uudet kansainväliset yhteistyökumppanit Kansainvälisen rahoituksen lisääntyminen ( ) Lisääntynyt kansainvälinen rahoitus ( ) Kansainvälisten yritysten T&K toiminnan lisääntyminen Suomessa (htv) Tutkimusryhmien kansainvälistyminen Tutkimuksen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi SHOK-toiminnan jatkuminen ja parempi laatu SHOK-tutkimusohjelmat ja -hankkeet ( /ohjelma, hanke) Edellä mainitut tuotokset / ohjelma, hanke Edellä mainitut tuotokset / ohjelma, hanke Edellä mainitut tuotokset / ohjelma, hanke Strateginen tutkimus- ja kehityssuunnitelma SRA

14 9. Strategic Research Agenda (SRA): Summary Strategic Centres for Science, Technology and Innovation (SHOKs) are company-driven cooperation platforms. The goal is to create long-term cooperation between different companies and between companies and research. The collaboration aims at developing globally significant breakthrough innovations that can be converted into business growth and well-being. SalWe s first Strategic Research Agenda, compiled in 2009 has been implemented through two research programmes: Intelligent Monitoring of Health and Well-being and Mind and Body. The Agenda updated in 2013 defines the objectives of the next programme period, The Reseach Agenda takes into consideration changes in the needs of the participating companies. In the Agenda also the latest global trends, such as cost pressure and shortage of competent employees in the health care sector, have been one of the driving forces. Three examples of the most significant trends in SalWe s area: individuals have to take more and more responsibility for their own well-being and health; the demand for health services especially the need for digital services is growing; individualized treatment is getting increasingly important. SalWe and its role SalWe with an excellent and broad operational base has offered researchers the opportunity to generate high-level global expertise. The companies participating in the Sal- We framework do business in the international market and represent a significant share in Finland s health and wellbeing sector. These are factors that enable cross-sector collaboration. Finnish research in the area of health and wellbeing is at a high level and broadly networked, which again guarantees a multidisciplinary, international foundation for collaboration. SalWe has been in charge of preparing research programmes, selecting research themes, and coordinating programme implementation. In the future, SalWe is reinforcing its role as a social influencer and utilizing the broad network it has built up. Vision, mission, and objectives SalWe s vision is to be the leading platform for collaboration and methods of operation. SalWe generates collaboration among companies, as well as between companies and research organizations. Collaboration increases international business activities and social impact in the area of health and well-being. SalWe s mission is to produce research-based knowledge. Knowledge gives companies a competitive edge as they develop products and services, and improve their performance. The goal is to maintain and improve the functional capabilities of an individual and also to prevent, detect, and treat diseases with major social impact. The diseases include brain diseases, brain damage, and stress; illnesses caused by lifestyle; microbial infections and inflammation; cancers. The core operational themes focus on individual health and well-being, as well as monitoring and management of lifestyle habits. New programmes The research programmes have a significant role in the SHOK framework, creating a base for top-level outcomes. The programmes are prepared on the basis of the Strategic Research Agenda (SRA) and the outcomes provide research-based knowledge that support current and new solutions. Business model studies and testing of the suitability of solutions are an important part of collaboration. The platform for collaboration created by SalWe can be used to develop technological and service-based solutions and concepts. As a small country, Finland is able to gather different players together and thereby achieve a global competitive edge over large countries. Research and development can also benefit from the Finnish test platform. Preparation of research programmes is company-driven. In choosing researchers companies assess their suitability for the programme and the exploitation potential. The programmes are prepared in collaboration with researchers, however Tekes and other external specialists are utilized. Companies finance about 30% of the total volume of the programmes, while the share of universities and research organizations is about 15%. Tekes is responsible for approximately 55%. In the spring of 2013, the programme planning for concentrated on three areas. In later stage programmes and projects can also be launched together with other SHOKs. Collaboration between programmes and SHOKs is also important when implementing the programmes. Strategic Centre for Health and Well-being (SHOK)

15 Healthy brain and good care The programme will create novel technologies and operating mechanisms for health care professionals to help them provide better health care services. Technologies supporting the care are developed to facilitate nursing and thereby to improve effectiveness. Another development area is technologies for healthy brain. The goal of the development is to maintain personal capacity to live independent life, and to improve the quality of life by early detection and treatment of problems. Personalised diagnostics and treatment The research areas of the programme include infections, inflammations, and cancers. The goal is to shift the focus of health care from detection of symptoms to personalised diagnostics and treatment. The programme will also create efficient, inexpensive technologies and operating methods for personal and professional use. Furthermore, many ICT solutions will support efficient use of patient data in both prevention and treatment of diseases. Health at every age The goal of the programme is overall management of the lives of senior citizens and preschool children, youths, and their parents. The programme will examine the impact of lifestyle habits, and their measurement and monitoring. Better knowledge of the customer and utilization of the individual motivation process are also of primary importance. The programme will enable independent action and specialists support. Professionals may work in public or private units. Role of research SalWe s research activity forms an entity that covers not only pre-competitive and industrial research programmes and development projects, but also scientific research. The SHOK research programmes are able to speed up exploitation of research results, since the work is done in close cooperation between the different parties. In the SHOK framework, planning and performance of the research programmes are company-driven, wheras content is defined and implemented in collaboration with researchers. The research activities have to serve the needs of the companies it is a critical factor of success. The scientific value and the selected research areas must have significant potential for exploitation. In order to ensure diverse exploitation and commercialization of the results, it is very important that research is cross-disciplinary. The international cooperation improves the quality of the research, creates new networks, and facilitates international funding. The quality of the research activities is the most important factor which keeps the companies in Finland or brings investments to Finland. The SHOK framework can increase the attractiveness of Finnish research in terms of both collaboration and funding. Moreover the SalWe framework is supported by the strengths of the Finnish health care system, such as comprehensive patient data systems and extensive follow-up studies. International activities Internationally high-level research forms the core of SalWe s operation. This is essential, since the basic nature of all the research is international. The companies can benefit from participating in the SalWe framework by increasing their international business activities, since the research results achieved in the SalWe programmes generate knowledge that gives the companies a competitive edge in the international markets. The international cooperation improves the quality of the research, creates new networks, and facilitates international funding. The SHOK research is conducted in areas where there is strong know-how in Finland. In addition, the research teams can get support to acquire supplementary international expertise by utilizing existing contacts, networks, and international partners and researcher exchange programmes, such as the FiDiPro funding programme intended for foreign professors, and Marie Curie grants. Studies may also be subcontracted out to international research teams. International and particularly European joint actions are also a great opportunity for the research conducted in the SalWe framework. One of the SalWe s tasks in the future is to map potential opportunities to participate in European research programme planning. SalWe can also encourage its own research programmes to cooperate with other programmes. It is also possible that SalWe together with international funding organizations could plan joint openings for new international research activities. Finland s public health care environment can also be utilized in testing and piloting products, services, and concepts the outcome being beneficial reference for international sales and marketing. Assessing implementation of the strategy The objective in assessing SalWe s strategy is to highlight concrete goals, monitor implementation, and communicate the results to participating research teams and companies, as well as interest groups. Outlining concrete goals on the basis of different types of measurements helps stakeholder companies, research organizations, and interest groups understand what is expected of SalWe s operation and how the goals set for SalWe relate to the goals of companies and research organizations. It also facilitates understanding the role of each stakeholder in achieving overall objectives. This is essential when companies assess their participation and resources in the SalWe activities. Assessment will produce information on how well the strategic objectives are realized. Open, systematic communication is an effective way to inform stakeholders and interest groups, such as funding organizations and political decision-makers, about the success of the strategy. The complete English version of SRA in Strategic Research Agenda (SRA)

16

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 Laskennallisia haasteita ja mahdollisuuksia SalWe-SHOKissa Kuluvan syksyn

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset Aamiaisinfo 21.1.2011 SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset Saara Hassinen, SalWe Oy SalWe - Kaiken lähtökohta on yhteinen strategia Missio Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen, josta kumpuaa Suomelle

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin (T&H) Strateginen huippuosaamisen

Terveyden ja hyvinvoinnin (T&H) Strateginen huippuosaamisen Terveyden ja hyvinvoinnin (T&H) Strateginen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Tilannekatsaus 6.5.2009 T&H SHOKin tausta Keskittymän valmistelu alkoi vuonna 2007 Tekes-vetoisena selvitystyönä. Valmisteluvastuu

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Saara Hassinen, SalWe Oy

Saara Hassinen, SalWe Oy Tutkinnonhallinnon päivät 2010 Joensuu Missä mennään strategisten huippuosaamisen keskittymät (SHOK)? Saara Hassinen, SalWe Oy Esityksen sisältö Strategisen huippuosaamisen keskittymien taustaa Keskittymät

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 22.4.09 EU:n tarjoamia mahdollisuuksia Tia Härkönen, Tekes Eurooppalainen t&k yhteistyö: omalla pienellä panoksella mukaan volyymiltään suureen hankkeeseen kontakteja, verkostoja

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info Paneelitoiminta osana arviointiprosessia Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info 28.1.2014 Paneeliarviointi osana strategisten tutkimusavausehdotusten arviointiprosessia Tekes pyytää suosituksen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta Jätehuoltopäivät 5.10.2011, Tampere Pentti Rantala Pirkanmaan Jätehuolto Kunnat omistavat 100 %, Tampere suurin Hoidetaan kuntien lakisääteinen tehtävä, ei viranomainen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta Hans Söderlund Oulun Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori, VTT Yksilöt Yhteisöt Yritykset Kenen vastuulla tämä

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot